Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi"

Transkriptio

1 Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi Ympäristöministeriö Jari Karppinen, ohjelmajohtaja Peter Fredriksson, erityisasiantuntija

2 Lähtökohta Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmakokonaisuuden (PAAVO ) aikana asunto ensin -periaate on jalkautettu asunnottomuustyöhön ja asuntolat on korvattu modernisoiduilla asumisyksiköillä. Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2014 noin henkilöllä ja asunnottomuus on edelleen laskussa 1. Eurooppalaisen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestön Feantsan selvityksen mukaan 2 Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen. Ohjelmassa on käynnistetty asunto ensin (AE) - periaatteesta nouseva rakenteellinen muutosprosessi, joka tarjoaa tuoreen näkökulman palvelujärjestelmän uudistamiseen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Helmikuussa 2015 julkaistun ohjelman kansainvälisen tutkija-arvioinnin 3 mukaan kokonaisvaltainen työskentely asunnottomuuden kitkemiseksi tuottaa kiistämättä tuloksia. Suomi on yksi parhaista esimerkeistä AE -mallin onnistuneesta soveltamisesta. Arvioinnissa tutkijat nostavat esiin suomalaisen palvelujärjestelmän kipukohtia sekä antavat suosituksia asunnottomuustyön kehittämiseksi. Miksi tarvitaan taas uusi ohjelma? Keskeinen syy on se, ettei nykyinen sektoroitunut asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluiden järjestäminen tue riittävästi asunnottomuuden varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäisemistä, vaan omalta osaltaan aiheuttaa asunnottomuuden uusiutumista ja hidastaa siirtymistä itsenäiseen asumiseen. Taustalla on sekä edullisten vuokraasuntojen että matalan kynnyksen integroitujen tukipalvelujen puute ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan pitkäjänteistä, monialaista ja riittävästi resursoitua yhteistyöohjelmaa. Tämän vuoksi SOTE -mallissa tavoitteena ollut sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi on SOTE:n jatkovalmistelussa aivan keskeisessä roolissa myös asunnottomuuden vähentämisessä ja tuetun asumisen järjestämisessä. Asunnottomuus-ohjelman valmistelutyö käynnistettiin asuntoministerin pyöreän pöydän tapaamisessa ja valmistelutyö jatkuu työnimellä AUNE. Nuorten asunnottomuuden vähentämisen toimenpiteitä valmistelleen työryhmän ( ) esitykset on sisällytetty ohjelma-ehdotukseen. Hallitusohjelman liitteeseen ( ) on kirjattu asunnottomuustyöstä seuraavasti: Työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan AUNE -työryhmän esitykset huomioiden. Panostus asunnottomuuden hoitamiseen on taloudellisesti kannattavaa. Julkinen rahoitus (valtio, kunnat, raha-automaattiyhdistys) PAAVO -ohjelman toteutukseen on ollut vuodessa noin 30 M. Investoimalla asunnottomuustyöhön saavutetaan (Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset) -tutkimuksen 4 mukaan asiakasta kohden arviolta euron säästö vuodessa verrattuna siihen, ettei asunnottomuuteen puututa. Tämän mukaan laskettuna PAAVO -ohjelman https://helda.helsinki.fi/handle/10138/

3 noin AE- periaatteella asutetun asunnottoman tuottamat vuosisäästöt ylittävät selvästi edellä mainitut vuosittaiset investointikustannukset. Toteutusta ohjaavat periaatteet Asunto ensin -periaate: AE -periaate on asunnottomuustyön johtava trendi maailmalla. Se on uudenlainen tapa ajatella ja toimia. Mallin mukaan asunto on päämäärän sijasta vasta perusedellytys kuntoutumiselle. Asumisen turvaamisella mahdollistetaan asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin käynnistyminen. Toimintamallissa korostetaan lisäksi asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, asumisen ja palvelujen eriyttämistä, yhteiskuntaan integroitumisen tukemista, haittojen vähentämisen orientaatiota, sekä kokemusasiantuntijoiden osaamista. Asumisen moninaisuus: Investointien painopisteenä on kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisääminen. Kohdentamalla asunnottomuustyöhön lisää ns. tavallisia vuokra-asuntoja vapautetaan asumisyksikköistä asuntoja enemmän tukea tarvitseville. Tarvitsemme erilaisia vaihtoehtoja ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Alueellisuus, kansainvälisyys ja innovatiivisuus: Sopimuksissa huomioidaan jatkossa paremmin toimintaympäristöjen erot. Pääkaupunkiseutua käsitellään omana kokonaisuutena etsien yli kaupunkirajojen yhteisiä ratkaisuja. Maakuntakeskuksissa asuntotilanne on usein parempi, mutta voimavaroja tarvitaan erityisesti tukiresurssien vahvistamiseen. Kansainvälisellä yhteistyöllä haetaan parhaiden toimintamallien tehokasta ja tarkoituksenmukaista hyödyntämistä. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ensisijaisuus: Ennaltaehkäisevä näkökulma ohjaa entistä vahvemmin työskentelyä. Työssä korostuu riskiryhmien ja varhaisten riskitekijöiden tunnistaminen, palvelujen oikea kohdentaminen ja helppo saatavuus sekä suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Päämäärä ja tavoitteet Päämäärämme on jatkossa liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyön kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa asumisen ensisijaisuuden ymmärtämistä ja huomioimista osana asiakkaan palvelukokonaisuuden rakentamista. Toimenpiteillä vauhditetaan myös palvelujärjestelmän uudistamista asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Samalla luodaan edellytykset asunnottomuuden kitkemiselle Suomesta. Tavoitteemme on 500 asunnotonta vähemmän joka vuosi, se saavutetaan: 1) Vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä - Vuokra-asuntojen saatavuuden merkittävä parantaminen erityisesti pk -seudulla - Asunnottomuuteen johtavien riskien varhainen tunnistaminen ja minimointi - Asunnottomuudelta suojaavien tekijöiden vahvistaminen 2

4 2) Torjumalla asunnottomuuden uusiutumista - Uusia malleja vastaamaan asunnottomuuteen toistuvasti ajautuvien tarpeita - Asunnottomuudesta toipuvien yhteiskuntaan kiinnittymisen tukeminen Ehdotettavat toimenpiteet Toimenpiteet on koottu kolmeksi kokonaisuudeksi: asunnottomuuden ennaltaehkäisy (I), asunnottomuuden uusiutumisen torjunta (II) sekä kehittämistyö ja koordinointi (III). (I) ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN VAHVISTAMINEN: Pitkäaikaisasunnottomuus on kyetty puolittamaan tiivistä tukea tarjoavilla asumisyksiköillä. Valitettavasti yhä uusia ihmisiä ajautuu asunnottomuuteen. Valtakunnan voudin tilastojen mukaan 5 häätöjen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana 9 %. Asunnottomuuden kitkeminen vaatii jatkossa asunnottomuuspolkujen mahdollisimman varhaista tunnistamista ja katkaisemista. Ennaltaehkäisyyn panostaminen on sekä perusteltua että pitkällä aikavälillä kustannustehokasta. Alla olevat luvut tarkoittavat koko ohjelmakautta ( ). 1. Monipuolistetaan asuntotarjontaa ja kohdennetaan asuntoa asunnottomuustyöhön - Yksityisten vuokranantajien kynnystä vuokrata asuntoja asunnottomille madalletaan perustamalla yleishyödyllinen toimija hoitamaan vuokraustoimintaa (500 asuntoa). Lisäksi selvitetään mahdollisuudet myöntää vuokranantajalle tai välivuokrausta harjoittavalle yhteisölle pääomatuloja koskeva verovähennys mikäli asunto vuokrataan markkinavuokraa edullisemmin asunnottomalle - Vuokra-asuntojen uustuotannosta osoitetaan vuokra-asuntoa asunnottomuustyöhön - Hankitaan 500 asuntoa olemassa olevasta yksityisestä asuntokannasta - Kaupunkien asunnoista osoitetaan asunnottomuustyöhön asuntoa - Suositaan monimuotoisia ja hajautettuja ratkaisuja erityisesti pk -seudulla, sekä tuetaan näitä tavoitteita vastaavia rakennus- ja kokeiluhankkeita - Asuntotavoitteet yksilöidään tarkemmin valtion ja kaupunkien kanssa, tavoitteet kirjataan aiesopimuksiin/toimenpidesuunnitelmiin sekä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin MAL sopimuksiin. Vastuutahot: YM, ARA, RAY, TEM, VM, kunnat, yleishyödylliset yhteisöt, vuokratalo- ja vakuutusyhtiöt Kustannusarvio: 55 M (investointiavustus, korkotuki, RAY-avustus asuntojen hankintaan noin 17 M = asuntoa, ARA tuki asuntojen hankintaan noin asuntoa). 2. Luottotietonsa menettäneiden asunnon saantia helpotetaan - ARA päivitettyjä asukasvalintaohjeiden (Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen - asukasvalintoihin ) jalkauttamista tuetaan ja varmistetaan että vuokravelat eivät ole asunnon saannin este, kun maksuhäiriöt ovat vähäisiä, maksuhäiriöiden historian 5 13_pdf.pdf 3

5 perusteella voidaan arvioida, etteivät laiminlyönnit ole toistuvia tai hakijalla on uskottava velkojen hoitosuunnitelma - Vakuutusyhtiöille velvoite myöntää kotivakuutus myös luottotietonsa menettäneelle - Sosiaalisen luototuksen käyttöä helpotetaan kokeilemalla luoton takaisinmaksun kytkemistä asiakkaalle osoitettuun työpaikkaan Vastuutahot: STM, YM, OKM, ARA, Vuokratalo- ja vakuutusyhtiöt, kaupungit Kustannusarvio: 0,4 M 3. Asumisneuvontaa laajennetaan - Asumisneuvonta laajennetaan kaikkiin isoihin kaupunkeihin ja kehyskuntiin sekä myös yksityisten vuokranantajien asunnoissa asuville asukkaille - Asumisneuvonnan lakiperusta määritetään ja pysyvä rahoitus turvataan - Maahanmuuttajille asumisinfo-piste pk -seudulle (sis. myös puhelin- ja verkkopalvelun), toteutus MASU - asumisen neuvontapiste maahanmuuttajille hankkeen toimesta. - Luodaan käytäntö, jolla varmistetaan että asumisneuvonta saa etukäteen tiedon, jos alle 25 -vuotiasta nuorta uhkaa häätö Vastuutahot: YM, STM, ARA, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 6,7 M 4. Nuorten asunnottomuutta ehkäistään, nuorisotakuuseen asumisen näkökulma - Jokaisen takuun piiriin tulevan nuoren asuntotilanne selvitetään (AE -periaate) ja tarvittaessa käynnistetään yksilölliset toimenpiteet asumisen turvaamiseksi - Toteutetaan ONNISTU ASUMISESSA -hanke nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön koordinointiin. Vastuutahot: YM, STM, TEM, OKM, RAY, järjestöt Kustannusarvio: 1 M 5. Asumisen ohjaus nuorten matalankynnyksen palvelupisteisiin/ohjaamoihin - Kaikissa suurimmissa kaupungeissa tarjotaan nuorille asumisneuvontaa ja asumistietoa osana matalan kynnyksen palveluja (ohjaamot) ilman ajanvarausta - Tarvittaessa selvitetään nuoren asumistilanne ja erityistarpeet, nimetään omatyöntekijä sekä rakennetaan asumisen polku - Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen ohjaamoihin palkataan asumiskoordinaattorit OKM -hankerahoituksella. Hankkeissa mallinnetaan asumiskoordinaattoreiden toimenkuva osana ohjaamopalveluja sekä rakennetaan yhteistyökäytännöt nuorten asumisen onnistumisen turvaamiseen (mm. yhteistyömalli yksityisen vuokra-asuntokannan hyödyntämiseen kevyttä tukea tarvitsevien nuorten asumisratkaisuna ns. yleishyödyllinen välivuokramalli) - Toimintamalli levitetään suurimpiin kaupunkeihin eri puolille Suomea. Vastuutahot: YM, OKM, STM, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,5 M 6. Ymmärrystä AE -periaatteesta ja asumisen turvaamisen merkityksestä parannetaan - Asumissosiaalisen työn koulutusosio lisätään sosiaali- terveys- ja nuorisoalan koulutuksiin 4

6 - Asumisen näkökulma huomioidaan SOTE -uudistuksen toteutuksessa sekä mielenterveysja päihdehuoltolakien uudistamistyössä - Tuetaan MIELI -suunnitelman toteutumista ja monialaista työotetta vahvistamalla asumispäihde- ja mielenterveyspalvelujen saumaton yhteistyötä toiminnan eri tasoilla - Nuorten asumistaitoja parannetaan lisäämällä asumisen taidot perusopetusohjelmiin Vastuutahot: OKM, STM, THL, YM, RAY, kaupungit, oppilaitokset, järjestöt Kustannusarvio: - 7. Riskiryhmien siirtyminen laitoksista/asumispalveluista itsenäiseen asumiseen turvataan - Asiakkaan onnistuminen siirtyminen palvelu-/asumismuodosta toiseen varmistetaan, tarvittaessa nimetään omatyöntekijä, joka vastaa palvelukokonaisuudesta - Kehitetään alueellisia ja paikallisia sidosryhmäyhteistyökäytäntöjä ja palveluohjauksen malleja, joilla tuetaan vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnon saantia, asumista ja rikoksetonta elämää. Rikosseuraamuslaitos palkkaa kaksi asumiskoordinaattoria, joista toinen vastaa pääkaupunkiseudun ja toinen muun Suomen asunnottomuustyöstä. Molemmat koordinaattorit toimivat yhdyshenkilöinä kuntien, vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen sekä muiden yhteistyöverkostojen välillä. Lisäksi luodaan käytäntö rikosseuraamusasiakkaiden asumisen onnistumisen arviointiin - Toteutetaan YHDESSÄ TUKIEN osaamista jakaen, vankien asumispalvelujen hyvät työkäytännöt hanke - Kohdennetaan vangeille em. asuntojen määrästä 400 asuntoa, joista pääosa pk -seudulle Vastuutahot: STM, OM, RISE, RAY, ESR, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,5 M 8. Pakolaisten kotoutumista ja integroitumista edistetään - Kehitetään maahanmuuttajien asumisen tukemiseen monialaiseen yhteistyöhön perustuvia palveluneuvonnan ja asumisen tuen malleja - Kiintiöpakolaisten integroitumista tuetaan levittämällä pakolaisten asumisen tukemiseksi kehitettyjä toimintamalleja erityisesti suurimpiin kasvukeskuksiin. Lisäksi kehitetään poikkihallinnollisesti asumisen tukipalveluja, jotka perustuvat moniammatillisiin toimintatapoihin (tiivis yhteistyö ministeriöiden, kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa) - Tuetaan asunnottomuustyön toimijoita (kaupungit, järjestöt) hakemaan toiminta/hanketukea ja toteuttamaan moniammatillisia kehittämishankkeita yhdessä alueen keskeisen verkoston kanssa tai linkittymään valmisteilla oleviin hankkeisiin, joilla edistetään kiintiöpakolaisten asumisen onnistumista. Vastuutahot: TEM, SM, STM, YM, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 3,5 M (AMIF -kotouttamisraha) 5

7 (II) ASUNNOTTOMUUDEN UUSIUTUMISEN ESTÄMINEN: Ohjelman seurantakyselyn 6 mukaan 5-10 % asunnottomista putoaa nykyisistäkin asunnottomien palveluista. Ryhmä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ja sen asumisen turvaamiseen on tarve löytää uudenlaisia räätälöityjä ratkaisuja. 9. Varmistetaan päihteet sallivien ja päihteettömien asumispalvelujen kattava saatavuus - AE -periaatteen mukaisesti varmistetaan päihteidenkäytön sallivien asumispalvelujen saatavuus koko maassa, myös pk -seudun ulkopuolella - Huolehditaan myös päihteettömien asumispalvelujen riittävästä saatavuudesta (erityisesti pk -seutu) - Käynnistetään kriminaalipäihdetyön kehittämisohjelma Vastuutahot: STM, THL, RAY, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,6 M 10. Entisten asunnottomien työllistymistä tuetaan - Toteutetaan TOIMEKAS arjen mielekäs tekeminen asumispalveluissa hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda jäsentynyt mielekkään arjen toiminnan malli pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluihin ja niihin liittyviin kriisiluonteisiin palveluihin sekä levittää malli asunnottomuuden vähentämiseen sitoutuneisiin kuntiin Vastuutahot: TEM, STM, RAY, ESR, työvoimapalvelukeskukset, järjestöt Kustannusarvio: 1,2 M. 11. FACT -mallin soveltamista kotiin vietävässä tuessa testataan neljässä kaupungissa - Toteutetaan neljä FACT -mallin sovellusten mukaista monialaista tiimiä, jotka tuottavat palvelut tarvittavan työnjaon mukaan asiakkaan kotiin - Rahoitus kehittämistyöhön, kokemusasiantuntijoiden palkkaamiseen ja juokseviin kuluihin Vastuutahot: STM, TEM, Kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 3 M FACT (Flexible Assertative Community Treatment) -mallin perusajatus on tuottaa kaikki keskeiset asiakkaan tarvitsemat palvelut (psykiatria, päihdekuntoutus, sosiaalityö, asumisneuvonta jne.) monialaisen tiimin toimesta asiakkaan kotiin. Keskittämällä tiimin toiminta yhteen organisaatioon varmistetaan saumaton tiedonkulku toimijoiden kesken sekä tuen riittävyys tukitarpeen nopeasti muuttuessa. Mallin soveltamisesta asunnottomuustyössä on hyviä kokemuksia eri puolilta maailmaa mm. Hollannista. 12. Testataan pienet tuvat -malli vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna - Toteutetaan pk -seudulla pienet tuvat kokeilu rakentamalla noin 10 pientä erillisasuntoa yhteisömuotoon asiakkaille, jotka eivät onnistu nykyisissä asumismuodoissa - Samalla mallinnetaan tukipalvelumalli, joilla turvataan asumisen onnistuminen 6 6

8 Vastuutahot: YM, STM, OM, ARA, kaupungit (Vantaa) Kustannusarvio: 0,2 M (investoinnit sisältyvät kohtaan 1) 13. Mallinnetaan nuorille kriisiasumista ja palveluohjausta tarjoava yökoti pk -seudulle - Katuasunnottomille nuorille turvataan yöpyminen ja palveluohjaus asioidensa järjestämiseen käynnistämällä nuorten yökoti toimintamallin testaus pk -seudulle - Alaikäisten kriisiasuminen hoidetaan lastensuojelun ja SPR nuorten turvatalojen kautta Vastuutahot: YM, STM, ARA, pk -seudun kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 0,5 M 14. Vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja asukkaiden roolia asunnottomuus työssä - Tuetaan kuntia hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista - Kokemusasiantuntijoiden koulutusta kehitetään ja heille räätälöidään roolit FACT -tiimeihin - Toteutetaan kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projekti Vastuutahot: STM, RAY, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1 M (III) KEHITTÄMISTYÖ JA KOORDINAATIO: Verkostomaisesta kehittämistyöstä on Paavo-ohjelmassa saatu hyvää palautetta. Ottelin ja Nieminen (2014) 7 korostavat muuttuvassa maailmassa nopeita tapoja testata muutosta ja uusia malleja. Mallien kehittäminen vaatii reaaliaikaista tietoa toimenpiteiden vaikutuksista. Riittävä tieto on myös johtamisen ja kehittämistyön perusta. Lisäksi tarvitaan työkaluja mallien jalkauttamiseen. 15. Aiesopimukset valtion ja kaupunkien kesken - Pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja valtion kesken laaditaan yhteiset aiesopimus sekä ennaltaehkäisevä asunnttomuusstrategia, jossa sovitaan valtion rahoituksesta, kaupunkien panostuksesta ja keskeisistä toimenpiteistä pk -seudulla - Muut kaupungit hakevat ohjelmaan hakemuksella, jossa kuvaavat ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön tavoitteensa ja toimenpiteensä, valitsemansa 2-5 erityistä kehittämisaluetta, sekä panostuksensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Hakemuksella kaupungit sitoutuvat myös ohjelman verkostomaiseen kehittämistyöhön ja periaatteisiin. - Ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat (= toimenpidesuunnitelmat) viimeistellään vuoden 2015 loppuun mennessä ja niissä yksilöidään tarkemmin rakentamistavoitteet, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä erikseen valittavien kehittämisalueiden sisällöt sekä sovitaan tarkemmin resursseista Vastuutahot: YM, STM, OKM kaupungit, RAY Kustannusarvio:

9 16. Hyödyllisen Evidenssin Verkosto ohjaamaan arviointia ja tutkimusta - Perustetaan hyödyllisen Evidenssin Verkosto (HEVY) vastaamaan ohjelman arviointi- ja tutkimustyön suunnittelusta ja ohjaamisesta - Ohjelman arviointi pohjataan näyttöön perustuvan tiedon nopeaan hyödyntämiseen - Kehitetään internet- selaimella toimiva palvelu tukemaan asiakastyötä, vaikuttavuusarviointia, voimavarojen uudenlaista kohdentamista ja johtamista - Käynnistetään tutkimuskokonaisuus tukemaan sisällöllistä kehittämistyötä Vastuutaho: YM, VM, SITRA, järjestöt, Yliopistot Kustannusarvio: 0,5 M 17. Koordinointityöllä varmistetaan parhaiden ratkaisujen laaja hyödyntäminen - Ohjelmakokonaisuus, jonka rahoitus kootaan useista kanavista (ministeriöt, kaupungit, RAY, ARA, ESR), ja jossa kehitetään ja levitetään aktiivisesti uusia toimintamalleja ympäri Suomea, vaatii osapuolilta vahvaa sitoutumista sekä panostusta verkostotyön johtamiseen. Tarpeeseen vastaamiseksi: - Toteutetaan AUNE verkostokehittäjät hanke, joka toimii ohjelman kehittämistyön alustana ja koordinaattorina. Hankkeessa panostetaan erityisesti vertaisoppimisen edistämiseen, tiedon jakamiseen, kouluttamiseen ja toimivien ratkaisujen levittämiseen, sekä uusien ratkaisujen jalostamiseen. Koordinointityön tueksi etsitään tarkoituksenmukainen verkkoalusta (esim. Innokylä) - Kootaan noin 20 henkilön ohjausryhmä keskeisten toimijoiden ja rahoittajien edustajista vastaamaan ohjelman ohjauksesta. Ryhmä kokoontuu 5 7 kertaa vuodessa ja keskittyy resurssien hallinnan lisäksi vahvistamaan verkostomaista työskentelyä. - Lisäksi kootaan tarpeen mukaan kehittämistiimejä, jotka työstävät toimenpide-ehdotusten käytännön kysymyksiä ja esiin nousevia teemoja. Kehittämistiimien vetäjät ovat myös ohjausryhmän jäseniä ja vastaavat ko. tiimin tulosten levittämisestä ohjausryhmässä. - Ohjelman johtamistyön tueksi hankitaan tarvittava ohjelmajohtajan palvelu Vastuutahot: YM, ARA, RAY, järjestöt Kustannusarvio: 1,3 M Resurssit ja tavoiteltavat säästöt Resursseja on tarve kohdentaa ensisijaisesti vuokra-asuntojen tuottamiseen ja hankintaan sekä uusien työmuotojen kehittämiseen. Valtion perusrahoitus sovitaan ministeriöiden kesken (YM, STM, OKM, OM, TEM, VM). Lisäksi ARA rahoittaa asuntotuotantoa ja asuntojen hankintaa, RAY asuntojen hankintaa ja kehittämistyötä. Kaupungit rahoittavat ja organisoivat vuokra-asuntojen rakentamista, ohjaavat asuntojen jakoa ja asukkaiden valintaa sekä organisoivat ja rahoittavat tukityötä ja sen kehittämistä. Suuntaamalla voimavaroja tavalla, joka tukee ennaltaehkäisevämpää ja kokonaisvaltaisempaa työotetta, tavoitellaan kustannusneutraaleja uudistuksia ja pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä. Rahoitustarve on noin 79 M, josta rakentaminen, hankinta ja vuokraus noin 55 M ja uusien työmuotojen kehittäminen ja koordinaatiotyö yhteensä noin 24 M. 8

10 Kustannusarvio TOIMENPIDE RAHOITUSTARVE M 1. Asunnottomuustyöhön asuntoa Asunnon saannin helpottaminen 0,4 3. Asumisneuvonnan laajentaminen 6,7 4. Nuorten asunnottomuuden ehkäisy ja nuorisotakuu 1 5. Asumisen ohjauspalvelupisteisiin (ohjaamot) 1,5 6. AE -tietämyksen lisääminen 0 7. Riskiryhmien siirtyminen itsenäiseen asumiseen 1,5 8. Pakolaisten integroitumisen edistäminen 3,5 9. Päihteelliset ja päihteettömät asumispalvelut 1,6 10. Työllistyminen ja mielekäs tekeminen 1,2 11. FACT -tiimit (4 kpl) Pienet tuvat (1 hanke) 0,2 (ei sis. invest) 13. Nuorten yökoti pk -seudulle 0,5 14. Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen Aiesopimukset ja suunnitelmat Heavy ja vaikutusten arviointi 0,5 17. Koordinointityö 1,3 Yhteensä 78,9 M YM/ARA 40 STM/THL 4 SM (TEM) 3,5 OKM 0,7 OM 0,5 VM 0,3 RAY 23,6 Kaupungit (mm. vuokra-asuntojen omarahoitus + tukipalvelut) 5,3 Muut (esim. vuokranantajat) 1 tarkistus yhteensä 78,9 M Rakentaminen, hankinta, vuokraus 55,0 Palvelujen kehittäminen ja koordinointi 23,9 tarkistus yhteensä 78,9 M 9

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen PAAVOSTA AUNEEN Jyväskylä 16.10.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja AHVL:ään Noin 2 500 asuntoa tai asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) VAT verkosto 25.5.2016 Sisältö 1. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) eteneminen 2. Nostoja toimenpide-ehdotuksesta

Lisätiedot

AUNEN VALMISTELU SYKSY 2014

AUNEN VALMISTELU SYKSY 2014 AUNEN VALMISTELU SYKSY 2014 Työpaperi Laadittu taustamateriaaliksi tukemaan jatkotyön suunnittelua (ei siis ole valmis esitys) Rakentuu keväällä esitetyn alustavan ehdotuksen pohjalle Rakenne, teemojen

Lisätiedot

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ

AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ AUNE - UUSI SIVU KÄÄNTYY ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ 26.11.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asunto ensin periaate asunnottomuustyön johtavaksi periaatteeksi Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu

Lisätiedot

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen

ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019. Asunto ensin konseptit ja sovellukset. Yhteiskehittäminen ASUNTO ENSIN ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019 ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY ASUNNOTTOMUUDEN UUSIUTUMISEN TORJUNTA Aune EDULLISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN TURVAAMINEN Vuokra-asuntojen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

AJANKOHTAISTA. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma AJANKOHTAISTA Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 Paavo 2 Valtion, suurimpien kaupunkien, kirkon, järjestöjen ja yritysten hanke pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi Suomesta (hallitusohjelmassa)

Lisätiedot

KOHTI AUNEA. Asunnottomuustyön jatkovalmistelu vuosille Paavo 2 ohjausryhmä

KOHTI AUNEA. Asunnottomuustyön jatkovalmistelu vuosille Paavo 2 ohjausryhmä KOHTI AUNEA Asunnottomuustyön jatkovalmistelu vuosille 2016-2019 Paavo 2 ohjausryhmä 30.1.2015 Yhteinen valmistelutyö 2014 Asuntoministerin pyöreäpöytä 4.3.14 Kaupunkikierros Seminaarit, kokoukset jne.

Lisätiedot

AUNE SOPIMUS

AUNE SOPIMUS AUNE SOPIMUS 23.08.16 Sopimusprosessin eteneminen Teille lähetetty luonnos yhteistä keskustelua varten (ns. Espoon malli) Vantaa testaa seurantamittareita käytännössä Sopimusmalli täydennetään ja viimeistellään

Lisätiedot

AUNE. Asumisneuvontafoorumi Jari Karppinen

AUNE. Asumisneuvontafoorumi Jari Karppinen AUNE Asumisneuvontafoorumi 5.11.2014 Jari Karppinen Paavo tuloksia Asuntoja rakennettu tai hankittu pitkäaikaisasunnottomille: 2300 (vuoteen 2013) tavoite 2 500 Uusia asumissosiaalisentyön ammattilaisia:

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA TILANNEKATSAUS

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA TILANNEKATSAUS ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA TILANNEKATSAUS 30.3.2017 Sipilän hallituksen asettama ohjelma Painopiste asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja uusiutumisen torjunnassa, Kustannusarvio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3850/2016 00.04.00.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 131 26.10.2016 361 Valtion ja Espoon kaupungin välinen sopimus asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman

Lisätiedot

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA

NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA NOSTOJA VÄLIRAPORTISTA Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012 2015 J. Karppinen Rahoitus 2012-2013 Avustuksia: - Rakentamiseen ja asuntojen hankintaan myönnetty noin 21 M - Palvelujen tuottamiseen

Lisätiedot

Näkökulmia asunnottomuustyön kehittämiseen JARI KARPPINEN

Näkökulmia asunnottomuustyön kehittämiseen JARI KARPPINEN Näkökulmia asunnottomuustyön kehittämiseen JARI KARPPINEN 15.12.2017 Onnistuneen asumisen polku Yhteistyössä! Ennen vankeutta Vankeuden aikana Vankeuden jälkeen Yksinkertaistaen 1. Varmistamme yhdessä

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 7.6.2016 Sisältö 1. Ohjelman pääkohdat ja valmisteluprosessi 2. Hankkeiden kirjo - arjessa tapahtuu paljon 3.

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työ Jyväskylässä

Asumissosiaalinen työ Jyväskylässä Asumissosiaalinen työ Jyväskylässä Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut Ritva Anttonen palvelupäällikkö 30.5.2017 Asumissosiaalisen työn teemapäivä 1 AUNE Perusturvalautakunta 29.10.2015: Jyväskylän

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Tausta Kh hyväksyi valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen 2012-2015 pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 18.6.2012.

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA PAAVOSSA. Espoo Jari Karppinen

AJANKOHTAISTA PAAVOSSA. Espoo Jari Karppinen AJANKOHTAISTA PAAVOSSA Espoo 17.10.2014 Jari Karppinen AUNE MIELESSÄ Asunnottomuustyön jatkovalmistelu vuosille 2016-2019 työnimellä AUNE on käynnissä. Valmistelua tehdään yhdessä useissa tapahtumissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta HEL 2012-007586 T 00 01 06 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Asumissosiaalisen työn teemapäivä Keinoja ja vinkkejä asiakkaan asumisen turvaamiseksi! VÄLITÄ VARHAIN Katse asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn Vuonna 2008 käynnistyneen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Kaupunginhallitus 211 20.6.2016 Valtuusto 104 22.8.2016 122 Valtuustokysymys konttirakentamisesta eli konttitalojen mahdollisuudesta yhtenä asuntopulan

Lisätiedot

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö PAAVO Verkostokehittäjät 2013-2015 SEMINAARI 7.4.2016 HOTELLI ARTHUR, HELSINKI Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö Hankkeen tavoitteet: Päätavoite: Varmistaa pitkäaikaisasunnottomien asunto ensin periaatteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

VALTION JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUKSESTA (AUNE)

VALTION JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUKSESTA (AUNE) 1 VALTION JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUKSESTA 2016 2019 (AUNE) Sopimuksen tarkoitus: Sopimuksen tarkoituksena on jatkaa asunnottomuuden

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen

LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta. Lars Benjaminsen LIIKKUVA TUKI KÖÖPENHAMINASSA kokemuksia Tanskan asunnottomuusstrategiasta Lars Benjaminsen Esityksen teemat Yleiskatsaus Tanskan asunnottomuusohjelmaan Liikkuvan tuen malli Kokemuksia ACT-mallista Asunnottomuustilanteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona

Nimi ovessa -hanke 2010-2012. Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Nimi ovessa -hanke 2010-2012 Asunto ensin periaate kehittämisen kehikkona Hankkeen yhteistyöverkosto kehittäjäverkosto tutkimusverkosto kokemusasiantuntijat kv-yhteistyö KOORDINOINTI (SOCCA) TUTKIMUS kehittäminen

Lisätiedot

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen 2016 SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen AIMO-työ koostuu kolmesta osa-alueesta: Jalkautuva palveluohjaus ja starttikotiasuminen Asumisen tuen keskus

Lisätiedot

POPUP- ASUMISNEUVONTA

POPUP- ASUMISNEUVONTA POPUP- ASUMISNEUVONTA - Asumisneuvontakioski ja asumistaitokurssit päihde- ja mielenterveysasiakkaille 03/2017 03/2017 SININAUHASÄÄTIÖ ON INNOSTAVA TIENNÄYTTÄJÄ JA PERIKSI ANTAMATON IHMISARVON PUOLUSTAJA

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA Monialainen liikkuvatuki hajautettuun asumiseen 2.12.2014 jari.karppinen@avainvaki.fi Taustaa Paavo 1: Asumisyksikköjen rakentaminen, palvelurakenteen uudistuminen

Lisätiedot

Asunto ensin -periaate

Asunto ensin -periaate Asunto ensin -periaate kotouttamisen ja integraation lähtökohtana? Marko Kettunen Maahanmuuttajat metropolissa seminaari 19.8.2010 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita

ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita ALUSTAVIA tietoja PAAVO-ohjelman seurantakyselystä ja tulevia haasteita 24.1.2014 ympäristöministeriö Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät (Y-Säätiö, Sinauhasäätiö, HDL, Vva, Rauman

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset Asunnottomina vankilasta vapautuvat vantaalaiset ASIAKKUUSKRITEERIT -vantaalaisuus (viimeisin pysyvä osoite tulee olla Vantaalla, Poste Restante osoitetta ei hyväksytä viimeisimmäksi osoitteeksi) - asunnottomuus

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Oulussa 6.9.2017 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto & Yhdessä tukien, osaamista

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta Yleistä Voimanpesähanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luoda peruspalveluiden rinnalle interventiomalli, jonka avulla ennalta ehkäistään perheiden asunnottomuutta. Tätä nelivuotista

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN

POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN SININAUHASÄÄTIÖ ON INNOSTAVA TIENNÄYTTÄJÄ JA PERIKSI ANTAMATON IHMISARVON PUOLUSTAJA Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton vuonna 1957 perustama yleishyödyllinen,

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät

Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019 Aune EDULLISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Essi-Allianssi asumisen tukena

Essi-Allianssi asumisen tukena Essi-Allianssi asumisen tukena 28.3.2017 Nykytila 2 Päihde-ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja kotiin vietävien palveluiden markkina on yhteensä Suomessa arviolta ~315 m Laitoshoidon keventämisen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Mistä asunnot maahanmuuttajille?

Mistä asunnot maahanmuuttajille? Mistä asunnot maahanmuuttajille? 19.11.2015 HELENA SÄTERI Ylijohtaja Ympäristöministeriö Turvapaikanhakijat Euroopan maissa 2003 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Itävalta

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson AUNE 2016 2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014 Jari Karppinen, Peter Fredriksson 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 1. Lähtökohta... 3 2. Periaatteet... 5 3. Päämäärä

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Suomen asunnottomuusstrategia Kansainvälinen arvio

Suomen asunnottomuusstrategia Kansainvälinen arvio Suomen asunnottomuusstrategia Kansainvälinen arvio Nicholas Pleace, Dennis P. Culhane, Riitta Granfelt ja Marcus Knutagård Onnistumiset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä Pitkäaikaisasunnottomuuden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät

TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät TILANNEKATSAUS ELO-TOIMINTAAN JA OHJAAMO- TOIMINTAMALLIIN Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät 6.-7.11.2014 Kimmo Tiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 10.11.2014 1 ELINIKÄISEN OHJAUKSEN OHJAUS- JA

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) 2012-2015 Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) 2012-2015 Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio 1 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) 2012-2015 Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio Aika Ke 7.11.2012 klo 10-12 Paikka Ympäristöministeriö, Kasarmikatu

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjien rooli yhteiskehittämisen alustana: Mukana kaikessa kehittämistyössä ohjelman strategiatasosta

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

SAATTAEN VAPAUTEEN ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015

SAATTAEN VAPAUTEEN ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015 ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015 KRITS TUKIASUMISPALVELUT ASUMISVALMENNUSYKSIKKÖ Tuettuja soluasuntoja 28 paikkaa. Saattaen vapauteen projektilla tällä hetkellä 7 paikkaa. TUKIASUNNOT

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina 2012 2015 ja pilottikuntatyö 13.5.2013 ja 22.5.2013 Tuula Tiainen Raija Mansikkamäki Esa Nordling Kehittämishankkeen taustaa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Sata-komitea Tausta Julkisesti tuetun asuntokannan tarkoituksenmukaisen käytön

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen päätösseminaari 25.5.2012 Jenni Mäki ja Sampo Järvelä T A M P E R E E N K A U P U

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA ry LIIKKUVAN TUEN MALLI ASUMISEN TUKENA

VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA ry LIIKKUVAN TUEN MALLI ASUMISEN TUKENA VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA ry LIIKKUVAN TUEN MALLI ASUMISEN TUKENA MALLI ON TARKOITETTU VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RYn KAUTTA Y-SÄÄTIÖN ASUNTOKANTAAN ASUTETTAVILLE ASUNNOTTOMILLE IHMISILLE. KYSEESSÄ ON KEVYEN

Lisätiedot