Infoa Vesi ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tukemasta hankkeesta vesihuollon avoin automaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infoa Vesi ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tukemasta hankkeesta vesihuollon avoin automaatio"

Transkriptio

1 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 1 (10) Infoa Vesi ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tukemasta hankkeesta vesihuollon avoin automaatio Sisällysluettelo sivu 2. Hankesuunnitelma vesihuollon avoin automaatio Projektiryhmä Tähän mennessä avoimen automaation osalta on tapahtunut Vesilaitosten yhteistoiminnan tukeminen avoimen valvomo-ohjelman kehittämisessä Avoimen automaation kehitys ja määritys kenttäkohteiden vakioprosesseille Hankesuunnitelma vesihuollon avoin automaatio 2.1 Projektiryhmä Pekka Salo-oja; Meri-Lapin Vesi Oy:n käyttöpäällikkö (sähkö-, automaatio- ja ITasiat) vuodesta 2000 alkaen. Pekka tuntee vesihuollon prosessit. Pekka on ollut toteuttamassa vesihuollon valvomoita ja paikallisautomaatiota Meri-Lapin Vesi Oy:n kohteiden lisäksi Kemin kaupungin vesi- ja viemärilaitoksella 80- ja 90-luvuilla. Jorma Bärling; Kokkolan Veden laitosmestari (sähkö-, automaatio- ja IT-asiat) vuodesta 2006 alkaen. Jorma on toiminut 80- ja 90-luvuilla merkittävän suomalaisen vesihuollon automaatiourakoitsijan teknisenä johtajana ja projektipäällikkönä. Jorma on ollut henkilökohtaisesti toteuttamassa useita vesihuollon kaukovalvontajärjestelmiä sekä paikallisautomaatiototeutuksia. Jorma on tällä hetkellä työkeikalla ulkomailla, liittyy projektiin vuoden 2009 lopulla. Ate Perkkiö; Oulun Veden järjestelmäasiantuntija (sähkö-, automaatio- ja IT-asiat) vuodesta 1996 alkaen, osallistuu hankkeeseen oman yrityksen kautta. Ate on toiminut aiemmin mm. Are Oy:llä, Siemens Oy:llä, Raision Yhtymällä prosessiteollisuuden automaatiohankkeiden parissa suunnittelijana ja käyttöönottajana vv Ate on toteuttanut laitosten automaatio- ja sovellussuunnittelua, automaatio- ja tietojärjestelmien kehittämistä, projektien toimitusvalvontaa sekä automaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen ylläpitoa. Jouko Vilmi; oma automaatioalan insinööritoimisto on perustettu vuonna 1986, 90- luvun alusta lähtien keskittynyt pelkästään vesihuollon automaation suunnitteluun ja vesihuollon kehittämiseen tietotekniikan mahdollistamin keinoin. Yksittäisiä kaukovalvontasuunnitelmia on tehtynä yli 70 kappaletta. Yksittäisten vesihuoltoprosessien automaatiosuunnitelmia on tehtynä tuhansia.

2 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 2 (10) 2.2 Tähän mennessä avoimen automaation osalta on tapahtunut Vuosi 1998 Meri-Lapin Vesi Oy:n useita vuosia kestänyt rakentaminen alkoi. Kemin vesilaitoksen käyttöpäällikkö Pekka Salo-oja ja Jouko Vilmi suunnittelivat ja hankkivat kaikki sähkö- ja automaatiojärjestelmät laajaan Kemin ja Tornion kaupunkien omistamaan tukkuvesiyhtiöön. Meri-Lapin Vesi Oy:n henkilöstö (= kolme automaatioinsinööriä) on huoltanut ja ylläpitänyt kaikkia sähkö-, automaatio- ja IT-järjestelmiä alusta pitäen omin voimin. Vuodet Oulun Veden Hintan pintavesilaitoksen prosessin saneerauksen prosessi- ja automaatiosuunnittelu sekä sovellusohjelmointi toteutettiin vesilaitoksen omana työnä. Vuosi 2001 Syksy 2006 Oulun Veden kuusi vuotta kestänyt laaja verkostoautomaatioprojekti alkoi. Järjestelmän ylläpito ja huolto on hoidettu riippumatta alkuperäisestä urakoitsijasta. Järjestelmä käsittää n. 300 kenttäkohdetta ja 12 valvomoyhteyttä. Jouko Vilmi ja Ate Perkkiö vertailivat automaation valvomo-ohjelmistoja tavoitteena löytää avoimempi järjestelmä vesihuollon sovelluksiin. Taustalla oli yhteinen huoli siitä, että vesihuollon automaation kehitys ei ole edennyt muun teknisen kehityksen mukana. Marraskuu 2006; Akaan kaupungin teknisen johtajan Jukka Suomisen pyynnöstä Jouko Vilmi laati vesihuollon kaukovalvonnan valvomo-ohjelmasta tarjouspyynnön. Tarjouskysely lähetettiin kaikille tiedossa olleille alan urakoitsijoille, maahantuojille ja ohjelmistokehittäjille. Suoritettiin pelkän valvomolisenssin kilpailuttaminen, tärkein valintaperuste oli avoimuus. Vuosi 2007 Tammikuu 2007; Akaan kaupungin vesihuollon (Toijala, Viiala ja Kylmäkoski) kaukovalvonta oli urakkalaskennassa. Vaatimuksena toteuttaa kaukovalvonta avoimella ohjelmalla. Avoimesta valvomo-ohjelmasta johtuen pystyttiin toteuttamaan kolmen eri laitemerkin kaukovalvonta, kustannussäästö oli merkittävä. Lähtötilanteessa oli tiedossa, että ao. ohjelmalla ei oltu tehty vesihuollon sovellutuksia Suomessa. Urakka on valmistunut syksyllä Helmikuu 2007; Pornaisten ja Mäntsälän Veden avoimet kaukovalvonnat olivat urakkalaskennassa. Tässä vaiheessa tarjoukset saatiin vain yhdeltä urakoitsijalta. Urakat ovat valmistuneet keväällä ja kesällä Maaliskuu 2007; Raahen Vesi Oy:n (= Raahen ja Pattijoen kuntaliitos) avoin kaukovalvonta oli urakkalaskennassa. Tässä vaiheessa avoimuus saavutti jo laajemman jalansijan, tarjoajia oli jo viisi alan yritystä. Urakka valmistuu syksyllä Maaliskuu 2007; Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:lle tuli sama avoin valvomoohjelma siksi, että vain sitä tuotetta tarjottiin. Urakka on valmistunut keväällä 2008.

3 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 3 (10) Vuosi 2008 Kevät 2008; ensimmäisistä avoimella ohjelmalla tehtävistä hankkeista alettiin saada käyttökokemuksia. Osa urakoitsijoista koki avoimen valvomo-ohjelman itsensä pahimmaksi kilpailijaksi, eli valvomototeutuksessa keskityttiin ongelmien keksimiseen, ei hyvään lopputulokseen. Useissa eri urakoissa keskityttiin löytämään monopoliratkaisun tapaisia asioita, eli tarkoituksena sitoa tuleva ylläpito itselle. Maaliskuu 2008; Nokian vesihuoltolaitoksen automaatiouudistuksessa alunperin tavoitteena oli kilpailuttaa valvomon sovellutusohjelmoija, mutta alan urakoitsijoiden nihkeä suhtautuminen avoimuuteen muutti tilanteen. Nokian vesihuoltolaitos päätti tehdä valvomon omana työnä. Automaatiouudistus sekä valvomon vaihto valmistuivat tammikuussa Huhtikuu 2008; Kemijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen avoin kaukovalvonta oli urakkalaskennassa. Urakka valmistuu syksyllä Toukokuu 2008; Limingan Vesihuolto Oy:n avoin kaukovalvonta oli urakkalaskennassa. Urakka valmistuu syksyllä Kesä 2008; saatiin lisää käyttökokemuksia avoimesta valvomohankkeista; usean valmistajan ja urakoitsijan osaaminen yleisestä avoimesta tiedonsiirrosta osoittautui puutteelliseksi. Syyskuu 2008; Ate Perkkiö otti alustavasti yhteyttä Vacon Oyj:in. Keskustelussa käytiin läpi älykkäät taajuusmuuttajainnovaatiot vesihuollolle. Marraskuu 2008; Kokkolan Vesi / Kälviän viemärilaitoksen kaukovalvonnan uusinta avoimella järjestelmällä toteutettiin paikallisen ohjelmistotalon työnä. Hankkeesta tuli Nokian jälkeen toinen aidosti avoin järjestelmä. Vuosi 2009 Helmikuu 2009; vesihuollon avoin automaatiohankkeen ensimmäiset keskustelut; Raahen Vesi Oy, Limingan Vesihuolto Oy, Oulun Vesi, Vihannin Vesi Oy, Kokkolan Vesi, Akaan Vesi, Nokian vesihuoltolaitos. Vihannin Vesi Oy; Erkki Kotila ja Jouko Vilmi määrittivät vesihuollon vakiototeutuksia. Maaliskuu 2009; Oulun Veden ja Vihannin Vesi Oy:n yhteispalaveri; Pilot-hankkeiden aloittamisesta tehtiin periaatepäätös. Huhtikuu 2009; Vihannin vedenottamon pilot-hankkeen yksilöinti. Kyseessä on täysin uusi vedenottamo; kolme raakavesikaivo, kalkkikivialkalointi, alavesisäiliö ja verkostoon pumppaus. Huhti-toukokuu 2009; Ate Perkkiöllä ja Jouko Vilmillä oli useita automaation laitetoimittajapalavereita; selvitetty maahantuojien, automaatiourakoitsijoiden ja valmistajien kiinnostusta asialle sekä teknisiä mahdollisuuksia mm. Web-serverin käyttö.

4 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 4 (10) Toukokuu 2009; Ate Perkkiö kävi Vaconilla. Suomalainen taajuusmuuttajavalmistaja kiinnostui hankkeesta. Ate Perkkiö ja Jouko Vilmi neuvottelivat rakennusautomaatioon erikoistuneen Ouman Oy:n kanssa vesihuollon sovellutuksista. Ouman Oy:n etuna ovat referenssit avoimesta toiminnasta toisella toimialueella, oma tuotekehitys, hyvä osaaminen uusimmista tiedonsiirtotavoista ja tietoturvasta sekä Web-server-sovelluksista. Kesäkuu 2009; Ouman Oy:n ja Vacon Oyj:n yhteistyö alkoi, jonka tavoitteena on kehittää vesihuollon vakioprosesseille uuden sukupolven automaatiotuotteita aiempaa edullisempaan hintaan. Yhtenä tavoitteena on myös nykyistä paremmin hyödyntää taajuusmuuttajien ominaisuuksia vesihuollon sovelluksissa. Määritettiin vesihuollon vakioprosessien automaatiototeutuksia ja todettiin, että konkreettinen kaupallinen toiminta on nopea tapa saada muutosta aikaiseksi. Muutoksen aloittajaksi soveltuivat parhaiten perinteisen vesihuollon ulkopuoliset tahot. Elokuu 2009; Oulunsalon Vesihuolto Oy:n avoin kaukovalvonta oli urakkalaskennassa Elokuu 2009; Jouko Vilmi ja Ate Perkkiö kävivät VVY:llä keskustelemassa mahdollisesta kehittämisrahaston hankkeesta; tavoitteena saada avoimille vakiotuotteille yleisempi määritys, joka näin saataisiin kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Syyskuu 2009; Jouko Vilmi ja Ate Perkkiö neuvottelivat Pohjois-Savon ympäristökeskuksen Jarmo Siekkisen kanssa online-raportoinnin tavoitteista ja hankkeesta. Päätettiin yhdistää avoimen automaation ja viranomaisten online-raportointiprojektin voimavarat. Sovittiin, että avoimeen valvomoprojektiin osallistuvat seitsemäntoista vesilaitosta voivat toimia yhteistyössä viranomaisraportoinnin määrittelyvaiheessa ja pilotoinnissa. 2.3 Vesilaitosten yhteistoiminnan tukeminen avoimen valvomo-ohjelman kehittämisessä Tausta / avoin valvomo-ohjelma Vesihuoltolaitosten kaukovalvontajärjestelmät ovat käytössä kaikissa suurissa ja keskisuurissa vesilaitoksissa ja ne ovat pääosin hankittu 1990-luvulla. Näiden järjestelmien uusinnat ovat parhaillaan ajankohtaisia. Varhaisimmat toteutukset ovat jopa 80- luvulta saakka. Kaukovalvontajärjestelmien hankinnan myötä useat vesilaitokset ovat tulleet riippuvaiseksi yhdestä urakoitsijasta koko elinkaaren ajaksi. Ylläpidon ja kehittämisen onnistuminen on ollut riippuvainen urakoitsijan osaamisesta ja kyvystä tuottaa kustannustehokasta palvelua. Tätä monopolitilannetta on usein käytetty taloudellisesti ja teknisesti väärin mm luvun milleniumpäivitysten muodossa. Tähän liittynyttä tilaisuutta käytti kuitenkin hyväkseen vain osa pelkkien valvomo-ohjelmien toimittajista. Nykyisen IT-ympäristön hyödyntäminen ja päivitystarve 3-5 vuoden välein lyhentää uusien automaatiojärjestelmien elinkaarta huomattavasti aiempaan verrattuna. Yleensä nämä valvomopäivitykset eivät tuo mitään lisäarvoa tai uusia toimintoja vesihuoltolaitosten käyttöön.

5 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 5 (10) 2000-luvun alussa käytiin vesihuollon automaatiourakoinnissa markkinoiden jakamiseen liittyvä kilpailu, jonka seurauksena urakkakilpailu on viime vuosina loppunut lähes kokonaan. Syitä ovat olleet mm.; alalta on poistunut yrityksiä, kuntaliitosten johdosta hankkeet ovat lisääntyneet ja pääosa töistä on olemassa olevien järjestelmien laajennuksia ja saneerauksia. Useilla vesilaitoksilla on tarve saada automaatiosta enemmän tietoa tai saada useampia palveluntarjoajia ja siten päästä irti monopolitilanteesta. Akaan kuntaliitoksen yhteydessä rakennuttajalla oli tarve hankkia erikseen vesihuollon tarpeisiin soveltuva avoin valvomo-ohjelmisto. Akaan valitsemaa avointa ratkaisua käyttää nykyisin noin kymmenen vesilaitosta. Kohteet on toteutettu kuuden eri urakoitsijan toimesta Tavoitteet / avoin valvomo-ohjelma Kehittämishankkeessa on tarkoitus tukea avoimen valvomo-ohjelman valinneita vesilaitoksia mm. seuraavissa asioissa: ominaisuuksien kehittäminen ja itsenäinen ylläpito vesilaitosten välisen tiiviin yhteistyön käynnistäminen vesihuollon ohjelmien kehittämiseksi ja käyttökokemusten vaihtamiseksi yhteiset koulutustilaisuudet automaatiosta ja IT-tekniikasta tarvittavan koulutuksen määritys vesilaitosten omalle henkilökunnalle ja paikallisille ylläpitoa tarjoaville yrityksille laatia vesihuollon tarpeista lähtevä valvomon määritys, jossa huomioidaan viranomaisvaatimukset. Valvomomääritys toimii jatkossa myös ohjeena internetin kautta toimille etävalvomoille avoimuuden määritys tarjouspyyntöjä varten käyttöliittymän määritys tietoturvan määritykset yhteisten sovelluskirjastojen määritys ja talletus raportoinnin kehittäminen, mm. viranomaisraportointi vesilaitosautomaation kehittäminen. Tarkoitus on haastatella eri vesilaitosta, heidän kokemukset erilaisista valvomoista / ominaisuuksista + kerätä talteen kaikki hyvät ideat vesihuollon valvomoiden kehittämiseksi kartoittaa ja järjestää vesihuoltolaitoksille suunnattavaa automaation ja IT:n peruskoulutusta Kohderyhmä ja aineisto / avoin valvomo-ohjelma Konkreettisena kohderyhmänä ovat vesihuoltolaitokset, joilla on tällä hetkellä käytössään tai rakenteilla samaan avoimeen valvomo-ohjelmaan perustuva kaukovalvontajärjestelmä. Pääosalla tähän hankkeeseen osallistuvilla vesilaitoksilla on käytössä sama avoin valvomo-ohjelma. Hankkeessa syntyvä koulutusmateriaali tulee em. laitosten lisäksi kaikkien suomalaisten vesihuoltolaitosten sekä valvomoiden toteuttamiseen ja ylläpitoon erikoistuvien yritysten käyttöön.

6 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 6 (10) Menetelmät / avoin valvomo-ohjelma Projektin aloituspalaveri pidetään Nokialla, jonne kutsutaan kaikki projektiin ilmoittautuneet tahot: kerätä yhteenvedot käyttäjien kokemuksista ja tarpeista koulutustarpeiden määritys ja koulutustapahtumista päättäminen esittely viranomaisraportoinnin kehittämishankkeesta ja osallistuminen / menettelytavat Hankkeen aikataulu / avoin valvomo-ohjelma Hankkeen alustava aikataulu on 11/2009 6/2010. Marraskuu 2009; kyselyt vesilaitoksille valvomosovellusten määrittämisestä, koulutusja kehittämistarpeista, aloituspalaverin sisällöstä ja luennoista sopiminen. Kevät 2010; avoimen valvomo-ohjelman alustava määritys valmistuu; alan toimijat voivat toteuttaa valvomosovellutuksen ja tarjota valvomotoimintoja etäpalveluna. Pidetään ylläpitokoulutuspäivät, toinen Kokkola-Oulu-alueella, toinen Tampere-Lahtialueella. Kesäkuu 2010; valvomotoimintojen yleinen määritys valmistuu, tietoturvasuositus valmistuu, valvomo-ohjelman toteutus- ja ylläpitokoulutusmateriaali valmistuvat, projektin loppuraportti valmistuu. Viranomaisraportoinnin tekninen toteutus ei valmistu tämän projektin puitteissa Edut / avoin valvomo-ohjelma Hankkeen avulla saavutetaan vesihuoltolaitosten käyttöön seuraavat käytännön edut: vesilaitosten valituille avoimille valvomo-ohjelmille voidaan vapaasti valita paikallinen ylläpitäjä. Ylläpitoon tarvittava osaaminen ja koulutus on vapaasti saatavilla viranomaisraporteille on laadittu yhdenmukainen määritys pienille vesilaitoksille luodaan edullinen mahdollisuus samantasoiseen kaukovalvontaan ja raportointiin kuin suurillakin laitoksilla. Tämän mahdollistaisi valvomotoimintojen toteutus etäpalveluna olemassa oleville suurille kaukovalvontajärjestelmille saadaan laajennus- ja saneerausvaiheeseen vaihtoehtoinen projektin etenemistapa vähentää tietoturvaan liittyviä riskejä lisää vesilaitosten välistä yhteistyötä erikoisosaamisen alueilla lisää alan kilpailua ja alentaa investointi- ja elinkaarikustannuksia lisää konkreettisista asioista on kerrottu kohdassa 1. Tiivistelmä vesihuollon avoin automaatio

7 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 7 (10) 2.4 Avoimen automaation kehitys ja määritys kenttäkohteiden vakioprosesseille Tausta / avoin kenttäkohteiden automaatio Automaation ja tietotekniikan merkitys on erityisesti 2000-luvulla kasvanut huomattavasti vesihuollon parissa. Samalla järjestelmät ovat monimutkaistuneet ja niiden hallinta on entistä vaikeampaa. Isoilla laitoksilla on ollut resursseja investointeihin, mutta keskisuurilla ja etenkin pienillä laitoksilla kustannukset ovat karkaamassa käsistä. Tarpeet ovat pohjimmiltaan samat, riippumatta laitoksen koosta ja laitosten väliselle yhteistyölle olisi nyt erityistä tarvetta. Toteutuksia tehdään usein pelkästään laitteiden ja toimittajien ehdoilla huomioimatta vesihuollon todellisia tarpeita. Järjestelmistä jää huomattava riippuvuus yhteen toimittajaan koko elinkaaren ajaksi ja toimittajat eivät halua siirtää tietoa avoimesti asiakasyritykselle dokumentoinnin, koulutuksen ja teknisen tuen avulla, kuten teollisuuden aloilla yleisesti tehdään. Palveluiden kustannustaso on jopa yli 50 % korkeampi kuin muilla teollisuuden aloilla. Toteutukset ovat valitettavan usein pilotteja eli pitkälle vietyä tuotteistamista nähdään harvoin. Todellista kehitystä on tapahtunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana varsin vähän, eikä se ole alalla toimivien yritysten intresseissä. Uuden teknologian käyttöönotto ei nykyisellään etene. Laitekomponentit ja ohjelmistot ovat lähes kokonaan tuontitavaraa ja valmiiden sovellusten vienti on vähäistä verrattuna muihin sähköteknisiin toimialoihin. Suomesta löytyisi kyllä ohjelmisto- ja laiteosaamista tällekin sovellusalalle, kunhan kiinnostuneille yrityksille avataan mahdollisuuksia avointen toimintamallien kautta. Vesihuollon tarpeisiin kehitettäville avoimille automaatioratkaisuille on tunnusomaista nykyisiä edullisempi hinta ja avoimet toimintatavat sekä tekniset ratkaisut. Automaation tehtävänä on hoitaa määritetyt toiminnot täysin itsenäisesti ja poikkeustilanteissa tarjota tehokkaat ja yksinkertaiset välineet toimintaan puuttumiseksi. Avoimeen valvomolisenssiin perustuneista projekteista saaduilla kokemuksilla ja pyrkimyksellä avoimuuteen myös kenttäkohteessa ei ole saavutettu haluttua lopputulosta. Kaukovalvontajärjestelmien kenttäkohteessa ei toistaiseksi ole päästy aitoon avoimuuteen Tavoitteet / avoin kenttäkohteiden automaatio Avoimen kenttäkohteen vakioratkaisut projekti tuottaa merkittävän määrän materiaalia. Muodostamalla tästä materiaalista yksi kokonaisuus, saadaan tiedot myös muiden alan valmistajien käyttöön sekä varmistetaan vesihuollon todellisten tarpeiden huomiointi jo suunnitteluvaiheessa. Avoimuus toteutuu vain, mikäli tämä materiaali on vapaasti saatavilla ja ao. tuotteita valmistaa useampi alan toimija.

8 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 8 (10) Kehittämishankkeessa on tarkoituksena olla tukemassa avointen vakioratkaisujen toteuttamista vesilaitosten käyttöön: tyypillinen paineenkorottamo, vedenottamo, mittausasema, jätevedenpumppaamo jne.. on arvioitu, että noin kymmenellä vakioratkaisulla voidaan toteuttaa noin 70 % kaikista pienten vesilaitosten kenttäkohteista avoimuuden määritys tietoturvan määritykset vesihuollon tarpeisiin soveltuvien uusien ratkaisujen etsintä ja avoin pilotointi käyttöönottopöytäkirjojen laadinta sähköpiirustusten laadinta koulutusmateriaalin määritys välineet laitosten väliseen yhteistyöhön Kohderyhmä ja aineisto / avoin kenttäkohteiden automaatio Konkreettisin kohderyhmä ovat pienet vesihuoltolaitokset, joilla ei ennestään ole käytössä kaukovalvontaa. Samat tekniset ratkaisut tulevat palvelemaan myös keskisuuria ja suuria vesihuoltolaitoksia tilanteessa milloin laitokset ovat saneeraamassa olemassa olevaa järjestelmää tai rakentavat uusia kohteita. Laadittava aineisto tulee ensivaiheessa automaatioalan urakoitsijoiden ja valmistajien käyttöön avoimien vakiototeutusten kehittämisen ohjeeksi ja vaatimustasoksi. Laadittavat aineisto tulisi seuraavassa vaiheessa vesihuoltolaitosten hyödyksi parantuneena dokumentointina ja koulutusmateriaalina. Sähköisen aineiston jatkuva päivittäminen uusien sovellustarpeiden osalta tapahtuu helposti ja on hyvin saatavilla, jolloin kehitys jatkuu tulevaisuudessakin Menetelmät / avoin kenttäkohteiden automaatio Työryhmä on mukana kaupallisten avoimien automaatiotuotteiden pilotoinnissa, jolloin niistä saadaan käytännönläheinen ja myös muita alan toimijoita hyödyntävä materiaali. Lopputuotteina valmistuvat vakioratkaisujen toimintaselostukset, prosessikaaviot, käyttöönottotarkastuspöytäkirjat voisivat olla yleisesti saatavilla esim. VVY:n kotisivuilla. Avoimen vakiokenttäkohteen määritys yleiseen käyttöön kahden suomalaisen yrityksen (Vacon Oyj ja Ouman Oy) kanssa aloitettu projekti tulee tuottamaan kenttäkohteiden vakioratkaisut, mutta avoimuus toteutuu täysimääräisesti, kun vastaavia avoimia tuotteita valmistaa ja myy useampi yritys avoimien vakiokenttäkohteiden tuotteilla autetaan erityisesti pieniä ja keskisuuria vesilaitoksia nykyisen kaukovalvonnan saneerauksen yhteydessä projektin toteutus edellyttää tiivistä projektiryhmää tiukan aikataulun johdosta

9 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 9 (10) Lopputulokset kenttäkohteiden vakiototeutusten määritys (jätevedenpumppaamot, paineenkorottamot, vedenottamot, mittausasemat jne..); nykyinen kaukovalvonta kohteissa maksaa n ja avoimen ratkaisun tavoitteena on nykyistä edullisempi hinta n / kohde sekä huomattavasti laajemmat toiminnalliset ominaisuudet hinnat eivät sisällä asennusta ja käyttöönottoa, mutta laadittavan koulutuksen ja ohjeistuksen avulla työkustannukset jäävät pieniksi. Asennus ja käyttöönottomenetelmät testataan myös käytännössä pilot-kohteissa Esimerkkikohde osuuskunta, jolla 15 kenttäkohdetta perinteisellä tavalla toimien logiikat ja tiedonsiirto /kohde ja valvomo , eli yhteensä Ts. pieni vesiosuuskunta ei hanki kaukovalvontaa avoimella periaatteella kenttäkohde voi olla /kohde ja/tai valvomo kuukausiveloituksella etäpalveluna. Lisäksi tarvitaan paikallinen sähköurakoitsija tekemään kenttäasennukset ja käyttöönoton Esimerkkikohde saneerattava olemassa oleva kaukovalvonta ongelmana näissä hankkeissa on, kuinka ylläpidetään vanha kaukovalvontajärjestelmä toiminnassa urakan aikana. Uusien vakiotuotteiden ominaisuuksiin tulee kuulumaan nopea etävalvomon käyttöönotto täysin ominaisuuksin sekä ilman lisäkustannuksia.. Tämä voi alentaa kynnystä siirtyä avoimiin tuotteisiin nykyisestä monopolitilanteesta Esimerkki taajuusmuuttajasovellutuksista jätevesipumppaamoihin tulee jatkossa edullinen vaihtoehto älykkäästä taajuusmuuttajakäytöstä. Laitemäärä kohteessa vähenee ja käyttövarmuus paranee kahdennusten ja älykkään sovelluksen avulla. Pumppaamon kunnonvalvonta ja käyttöominaisuudet paranevat sekä yleisimmistä vikatapauksista aiheutuvat päivystyskäynnit vähenevät merkittävästi Aikataulu / avoin kenttäkohteiden automaatio Hankkeen alustava aikataulu on 11/2009 6/2010. Marraskuu 2009; laaditaan vesihuollon perusprosessien kenttäkohteiden automaation vakiomääritykset. Vuodenvaihde 2009/2010; ensimmäisten Pilot-kohteiden (Ouman Oy:n ja Vacon Oyj:n) kenttätoteutukset alkavat. Kesäkuu 2010; vesihuollon kenttäkohteiden automaation vakiotoimintojen yleinen määritys valmistuu, tietoturvasuositus valmistuu, projektin loppuraportti valmistuu, alan toimijat voivat toteuttaa vesihuollon kenttäkohteen vakioprosessien automaatiot.

10 vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma sivu 10 (10) Edut / avoin kenttäkohteiden automaatio Avoimen automaation määritys ja kehitys tuottavat vesilaitoksille seuraavia etuja: mahdollistaa pienille vesilaitoksille ja vesiosuuskunnille kaukovalvonnan kenttäkohteen automaatiotuotteiden hintataso säilyy kohtuullisena kilpailun takia nykyisen kaukovalvontajärjestelmän voi uudistaa edullisemmin ja nopeammin vakiotuotteilla avoimia tuotteita voi käyttää nykyisen järjestelmän osana tuotteilla ratkaistaan kaukovalvonnan saneerauksen siirtymäajan jatkuva toiminta vesihuollon käyttövarmuus lisääntyy, ylläpitoasioiden hoito oman henkilökunnan turvin tai paikallisen sähköliikkeen toimesta vesilaitosten välinen yhteistyö alalla lisääntyy uudet toiminnot tuovat käyttö- ja ylläpitotoimintaan säästöjä uudet toiminnot parantavat vesihuollon toimintavarmuutta tietoturva riskit vähenevät paremmat mahdollisuudet käyttö- ja ylläpitopalveluiden ulkoistamiseksi lisää konkreettisista asioista on kerrottu liitteessä 1 tiivistelmä

Case; avoimen automaation pilot-hankkeiden haasteet

Case; avoimen automaation pilot-hankkeiden haasteet Case; avoimen automaation pilot-hankkeiden haasteet Avoimen automaation pilot-hankkeiden avulla tavoitellaan konkreettisia tuloksia. Teknisten innovaatioiden lisäksi hankkeissa on tarkoitus testata vesihuollon

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE. Hanke-esittely. Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke

SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE. Hanke-esittely. Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE Hanke-esittely Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke 1a. Hankkeen tavoite KOKO KIRKKO VERKKOON! 2 1b. Hankkeen tavoite Seurakuntien verkkohanke tuottaa monipuolisen yhteisen

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 MURTOSEN VESIASEMAN VEDEN RAUDANPOISTOLAITTEISTON RAKENTAMINEN SEKÄ SANEERAUS

Lisätiedot

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus Korjausrakentamisen kehittäminen 11.9-12.9.2013 Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Kehittämisprojekti - Juha Iivanainen hankepäällikkö Leppävaaran lukio Leppävaaran koulu (7-9 luokat) Veräjäpellon

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri Tiivistelmä Versio 1.0 23.03.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakasrekisteri 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tarjouskilpailun pisteytys... 3 1.1 Yhteenveto ja lopputulos...

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 TAUSTAA ULKOISTAMISELLE Kaupungin talouskurimus pakotti etsimään isompia säästöjä nopeammin Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Tiera Palvelunhallinta -ratkaisu Jyri Lehtonen Liiketoimintapäällikkö Tiera Käyttäjäpalvelut 044 9072464 jyri.lehtonen@tiera.fi Tiera

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta 20.6.2016 Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde: finna.fi Kuva: Helsingin kaupunginmuseo (lähde: finna.fi) Hankinnan vaiheita Mukaan

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3. Marko Puttonen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu Yhteispalvelun kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Yhteispalvelu

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot