SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot - vaihtoehtoinen toiminta 10 YAD internetissä 12 Yhteystiedot 14 Paikallisosaston toiminta 17 Paikallisosastot osana YAD:ia 18 Yhdyshenkilön tehtävät 20 Päätöksenteko ja vastuiden jako osastossa 21 Tietoa ja tukea yhdyshenkilölle 22 Yhdyshenkilön Helppinurkka 23 Paikallisosaston tiedotus 26 Jäsenyys, vapaaehtoisuus ja jäsenhankinta 28 Yhteistyö 31 Paikallisosaston kokoontumiset 32 YAD-toimintojen laatukriteeristöt 33 Vinkkejä käytännön toimintaan - Tieto 34 Vinkkejä käytännön toimintaan - Tuki 39 Vinkkejä käytännön toimintaan - Toiminta 40 Toimintavinkkejä sitoutumisen asteen mukaan 42 Vinkkejä yhteistyöhön ja tiedotukseen omalla paikkakunnalla 43 Paikallisosaston talous 44 Talousarvio 51 Paikallisosaston toiminnan rahoitus 53 Toimintasuunnitelma 57 Toimintakertomus 59 Yhdyshenkilön YAD-vuosi 60 Muita toimintaohjeita 62 Hyödyllisiä linkkejä 63

2 Hyvä yhdyshenkilö ja muu osaston vastuuväki! Tässä käyttöönne paikallisosaston opaskirjanen, jonka tarkoituksena on valaista monipuolisesti YADin toimintaa niin valtakunnallisena organisaationa kuin ennenkaikkea paikallisosastojen toimintamahdollisuuksien kuvaajana, ideapankkina ja ohjenuorana. Opas on suunniteltu helpottamaan yhdyshenkilön työtä osaston luotsaajana. Yhdyshenkilön tehtävä on arvokas ja tärkeä, mutta tärkeintä on se ettei jää yksin tai koe vastuuta liian raskaana. Toivomme, että tästä oppaasta ja sen lukuisista liitteistä on apua toiminnassanne ja löydätte täältä vastauksia kysymyksiinne. Älä muserru toimintamahdollisuuksien paljouteen, vaan tiedä että yksikin hyvin hoidettu toiminto tai tapahtuma vuodessa on merkityksellinen! Eikä kaikki ole niin millintarkkaa, virheitä ei kannata pelätä, pääasia että tekee ja on aitoa halua viedä huumeettomuuden viestiä eteenpäin. Me työntekijät olemme sitä varten, että tuemme niin hyvinä kuin huonoina aikoina ja pyrimme kaikin tavoin auttamaan osastoasi toimimaan niin hyvin kuin mahdollista! Menestystä ja tsemppiä paikallisosastonne toimintaan toivottaa, YAD:n työntekijätiimi

3 Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3

4 Perustiedot YAD:sta YAD Youth Against Drugs ry -Tietoa, tukea ja vaihtoehtoista toimintaa YAD Youth Against Drugs ry on sitoutumaton ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna Yhdistyksen ensisijainen tavoite on pyrkiä ehkäisemään huumeiden käyttöä ja vähentää huumehaittoja luomalla monipuolisesti puitteita ja menetelmiä nuorten huumeiden vastaiseen kansalaistoimintaan. Järjestön toiminnalliseksi kehykseksi onkin vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen. Toiminnassa keskeisenä voimavarana ovat alusta asti olleet nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Ideologisena pohjana yhdistyksellä on aate siitä, että huumeidenkäyttö voi vaarantaa yksilön hyvinvoinnin ja kaventaa mahdollisuuksia onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Huumeettomuus ja sen puolesta toimiminen nähdään myös arvovalintoina, sillä huumausaineiden käyttö on aina yksilön valintaa laajempi kysymys, jolla on moninaiset yhteiskunnalliset ja globaalit syyt ja seuraukset. YAD ry valtakunnallisesti toimivana nuorisojärjestönä on pitkäjänteisen vapaaehtoistyön ja useiden projektien kautta myös vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän päihde- ja huumetyön asiantuntijana. Tällä hetkellä yhdistyksellä on 18 paikallisosastoa eri puolilla Suomea. YAD ry:n työntekijät työskentelevät yhdistyksen toimistopaikkakunnilta (Jyväskylä, Tampere, Helsinki) käsin. YAD numeroina (tiedot vuoden 2008 lopulta) perustettu vuonna 1988, jäseniä 452, paikallisosastoja 18, työntekijöitä 12, Toimistot 3 paikkakunnalla 4 4

5 YAD:n tausta ja tarkoitus YAD:n toiminta käynnistyi vuonna 1988 aluksi Irti Huumeista ry:n alaisena nuorisoprojektina. Nuoret toimijat ja tapa tehdä ehkäisevää huumetyötä nuorilta nuorille oli heti kantavana voimana. Alusta saakka YAD:n toiminnassa oli mukana festaritoimintaa, tukitoimintaa ja koulutustoimintaa. YAD rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen Tänä päivänä YAD ry on päihdejärjestöjen joukossa paikkansa lunastanut kansalaistoimintaa ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijuutta yhdistävä taho. YAD:n erottaa muista alan toimijoista nuoret vapaaehtoiset, toiminta joka painottuu nuorten vapaa-ajan ympäristöihin, sekä tuki ja osallistumismahdollisuudet myös huumetaustaa omaaville. Toiminta-ajatus Yhdistyksen tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YAD:n perusstrategia Tieto: monipuolisen tiedon sekä näkökulmien tarjoaminen ja edistäminen huumausainekysymyksistä Tuki: tuki huumeiden käytön lopettamisen jälkeiseen elämään Toiminta: päihteille/huumeille vaihtoehtoisten elämysten tarjoaminen, tapahtumat YAD:n perustehtävä on Puitteiden luominen, menetelmien ja välineiden tarjoaminen nuorten kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja päihderiskien vähentämiseksi. Perustehtävää toteutetaan paikallisosastojen ja valtakunnallisen toiminnan kautta. Nuoret vapaaehtoistoimijat ovat toiminnassa keskeisiä vaikuttajia ja toiminnan toteuttajia. Työntekijät ja yhdistyksen muu organisaatio luovat mahdollisuuksia, tarjoavat resursseja, ohjaavat ja tukevat toiminnassa sekä vastaavat itse osan toimintojen toteutuksesta ja kehittämisestä. Yhdistys on RAY:n vakituisen yleisavustuksen piirissä. Toimintaa rahoitetaan lisäksi erilaisten säätiöiden ja kuntien tuella. 5 5

6 6 Organisaatio Organisaatiokaavio jäsenet yhdistyksen kokous hallitus toiminnanjohtaja perustyö ETAM-projekti ( ) DanceWise-projekti ( ) valtakunnallinen työ paikallisosastotyö Street Team Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää vähintään kaksi kertaa vuodessa pidettävä vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen, joka johtaa puheenjohtajan johdolla yhdistystä. Yhdistys koostuu valtakunnallisesta ja paikallisesta toiminnasta. Paikallisosastot ovat rekisteröitymättömiä ja toimivat osana valtakunnallista yhdistystä. Hallitus voi palkata työntekijöitä ja delegoida niille vastuuta sääntöjen mukaisen toiminnan järjestämiseksi. Työntekijät ovat työstään vastuussa hallitukselle ja hallituksen välityksellä yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen jäsen tai paikallisosasto voi halutessaan esittää tärkeäksi katsomiaan asioita hallitukselle joko ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin tai yhdistyksen työntekijöihin.

7 7 YAD:n toimintamuodot - tieto YAD:n tavoitteena on avoin yhteiskunnallinen keskustelu huumausaineasioista. Neutraalilla tavalla esitetyt faktat ja monipuoliset näkökulmat julkisessa keskustelussa auttavat eri linjoilla olevia osapuolia keskustelemaan asioista kiihkottomasti ja löytämään yhteistä maaperää. Stereotypiat ja mustavalkoiset yleistykset eivät kuulu yadilaiseen viestintään. Eri kohderyhmiä lähestytään erilaisin viestein ja painotuksin aina yleisestä ehkäisystä riskiehkäisyyn ja haittojen vähentämisen näkökulmiin. YAD ry tuottaa monipuolisesti kohderyhmilleen suunnattua tietomateriaalia huumausaineista. Festarityö ja infopisteet Festarityö on yksi yhdistyksen alkuperäisistä ja omimmista toimintamuodoista. Festarityössä toteutuu YAD:lle tärkeä ehkäisevän huumetyön perusajatus: vuorovaikutus ja nuorten kohtaaminen heidän vapaa-ajallaan. Infopistetyössä mennään sinne missä nuoretkin ovat. Usein infopisteet ovat tilaisuuksissa, joihin liittyy myös päihteiden käyttö. YAD:n vapaaehtoiset ovat esimerkkinä päihteettömästä tavasta viettää festarit. Päihdekasvatustoiminta YAD on tehnyt paljon työtä ajantasaisen ja mahdollisimman vaikuttavan päihdekasvatustyön puolestapuhujana. Yhdistyksellä on paljon osaamista ja tarjolla eri menetelmiä keskustella ja käsitellä päihdekysymyksiä eri kohderyhmien kanssa. Yhdistyksen aktiivit vierailevat resurssien mukaan kouluissa, nuorisotaloilla ja harrastusjärjestöissä kertomassa YAD:n toiminnasta ja keskustelemassa huumeisiin liittyvistä asioista. Päihde- ja huumekeskustelujen toteutuspaikkana YAD painottaa erityisesti nuorten vapaa-ajan ympäristöjä.

8 YAD:n toimintamuodot - tuki Tukitoiminnan muodot YAD:ssa YAD ry:n toteuttama tukitoiminta jakaantuu kolmeen osaan: 1. Yhdistyksen muodostamaan yhteisölliseen tukeen 2. Perhe- ja pienryhmätoimintaan tukimenetelmänä (ETAM) 3. Tukiystävä- ja tukiryhmätoimintaan huumeista irti pyrkiville YAD:n työntekijät tarjoavat resurssiensa mukaan tukea päihteistä irti pyrkiville ja tietoa alueensa hoitopalveluista. Tukitoiminnan painopistealueet ovat vuonna 2009 toimistopaikkakunnilla, missä myös työntekijän panos toimintaan on käytettävissä. Paikallisosastoja ohjataan tarjoamaan toimintojaan enenevästi myös huumeiden käytön lopettaneille tai kokeilutaustaa omaaville. Yhteisön tuki YAD ry:n toimintaan voivat osallistua huumeiden käytöstä eroon pyrkivät nuoret ja nuoret aikuiset. Tavoitteena on mm. luoda huumeettomia ihmissuhteita ja kannustaa päihteettömään elämään tekemisen, osallistumisen ja yhdessäolon kautta. Vapaaehtoisten muodostamalla turvaverkolla ts. yhteisöllisellä tuella on merkitystä ehkäistäessä toiminnan piiriin kuuluvien entisten käyttäjien retkahduksia. Päihteettömät toiminnat rohkaisevat ja innostavat jäsenistöä ylipäätään päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen. Yhdistyksen toimintaa markkinoidaan hoidosta palaaville sekä niille nuorille, joilla on huumekokeiluja tai suurentunut riski ajautua päihdetms. ongelmiin. Lisäksi YAD tarjoaa työkokeilu-/kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia toipuville käyttäjille. Perhe- ja pienryhmätoiminta Perhe- ja pienryhmätoiminnassa kootaan pienryhmiä kohdennetusti valittujen lasten ja nuorten ympärille. Ryhmät ovat tavoitteellisia ja kestävät vähintään vuoden. Ryhmien tavoitteena on lisätä ryhmäläisten sosiaalisia- ja elämänhallintataitoja, tukea koulunkäynnissä ja tutustuttaa uusiin harrastuksiin. Näin ryhmätoiminta on varhaisvaiheen ehkäisevää työtä. Ryhmien ohjaaminen on vaativaa ja edellyttää työntekijöiden tukea. Pienryhmämallin mukaiset ryhmät oli organisoitu pääasiassa Ehkäisevän työn alueellinen malli hankkeen kautta ja ETAM-hankkeessa on kirjoitettu myös käsikirja mallista. Varsinaisten pienryhmien lisäksi YAD:ssa voi toimia nuorten ryhmiä, joissa sovelletaan osin pienryhmätoiminnan periaatteita, mutta ne toimivat YAD:n paikallisosaston osana. 8

9 9 Tukiystävä- ja tukiryhmätoiminta Huumetukihenkilötoimintaa toteutetaan YAD:ssa muutamassa paikallisosastossa. Tukiystävä tukee huumeista irti pyrkivää huumeettomana rinnallakulkijana, auttaen arkisten asioiden hoidossa, keskustelujen ja harrastustoiminnan keinoin tukien. Tuettavia ohjautuu toimintaan mm. eri hoitopaikkojen kautta, osa ottaa itse yhteyttä ja ilmoittautuu mukaan. Tukitoimintaa järjestetään myös tukiryhmien kautta, joissa mukanaolijat ovat pääosin päihde-/huumetaustan omaavia. Ryhmät ovat toiminnallisia ja niiden tarkoituksena on tukea ryhmäläisiä huumeettomuudessa ja tarjota vertaistukea. Tukiryhmäläiset osallistuvat usein myös muuhun YAD:n toimintaan. Ryhmiä toimii kysynnän ja resurssien mukaan toimistopaikkakunnilla. Ryhmätoimintaan voi liittyä myös yksilötukea.

10 10 YAD:n toimintamuodot - vaihtoehtoinen toiminta YAD ry tarjoaa jäsenistölleen ja muillekin mielekästä toimintaa ja elämyksiä päihteiden käytön sijaan. Retket, leirit, monipuolinen harrastustoiminta ja päihteettömät nuorisotapahtumat ovat vaihtoehtotoimintaa omimmillaan. Tavoitteena on tarjota positiivisia vaihtoehtoja päihteiden käytölle toiminnalla, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja sekä solmia uusia ihmissuhteita. Toiminnoilla ja ryhmään kuulumisella voidaan saada aikaan luontaisia, palkitsevia mielihyväkokemuksia ja siten terveellä tavalla korvata niitä tuntemuksia, mitä päihteistä ja huumeista on haettu. Parhaimmillaan toiminnoilla tuetaan päihteetöntä elämää, vahvistetaan yksilön itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Huumetaustan omaaville jäsenille päihteettömät harrastetoiminnat toimivat tärkeänä tukimuotona. Toimintoihin kutsutaan usein mukaan myös yhteistyötahojen; nuorisotalojen, perhekodin tai jonkin hoitopaikan nuoria. Paikallisosastot järjestävät jäsenilleen ja usein myös alueen muille nuorille erilaisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia, intresseistään ja resursseistaan riippuen. Kyseessä voi olla kokkailu- tai leffailtaa, keilausta, sählyä, vaellusta, seinäkiipeilyä, kädentaitoja, kulttuuria jne. Toiminnan tarkoituksena on tarjota uusia taitoja ja myönteisiä kokemuksia, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja toimia myös palkintona tehdystä vapaaehtoistyöstä. Erilaiset harrasteet ja toiminnot vahvistavat päihteettömyyden mielekkäänä kokemista. Valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset YAD ry järjestää vuosittain useita koulutuksia jäsenilleen ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Koulutukset antavat valmiuksia toimia YAD:n vapaaehtoisena eri tehtävissä. Vuosittain järjestetään infopistekoulutuksia, festarivastaavien koulutusta huumausainekoulutusta ja tukitoimintakoulutusta. Lisäksi projekteilla omaa koulutustoimintaa. Koulutukset ovat usein viikonloppukoulutuksia. Mahdollisuuksien mukaan osa koulutuksista suunnataan myös eri ikäisille. Joskus koulutuksia voidaan viedä myös paikallisosastojen omille paikkakunnille. Halutessaan paikallisosasto voi myös itse järjestää valtakunnallisesti avoimen ja mainostetun koulutuksen. Valtakunnallisesti järjestetään myös leirejä, päihteettömiä musiikkitapahtumia kuten Sideffect-konemusiikkibileitä tai Rock Against Drugs konsertteja. Järjestettävät tapahtumat vaihtelevat vuosittain. Tietoja tapahtumista löydät YAD:n nettisivuilta ja jäsenkirjeestä.

11 11 Paikallisosastojen kannattaa markkinoida jäsenilleen valtakunnallisia tapahtumia, järjestää niihin reissuja tai lähettää useampia jäseniä kerralla koulutukseen. Kehittämishankkeet Toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Tällä hetkellä on meneillään kaksi projektia. Ehkäisevän työn alueellinen malli hanke (ETAM) pyrkii alueellisen verkostotyön menetelmin tukemaan lasten hyvinvointia ja ohjaamaan tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria erilaisten toimintojen piiriin. ETAM:ssa työskentelee 5 työntekijää. Lisätietoja YAD:n nettisivuilta. DanceWise -hanke ( ) kehittää ehkäisevän huumetyön ja huumetiedotuksen menetelmiä konemusiikkiympäristöihin sekä järjestää päihteettömiä bileitä (Sideffect). Hankkeessa työskentelee 2 työntekijää. Lisätietoja Ajantasaiset tiedot kulloinkin käynnissä olevista kehittämisprojekteista ja niiden työntekijöistä löytyy nettisivuilta. YAD materiaali Jaettava materiaali Paikallisosastot voivat tilata ilmaiseksi käyttöönsä, tapahtumiin, infopisteille jne. YAD ry:n tuottamaa materiaalia. Jaettavia materiaaleja ovat mm. perusesitteet, jäsenrekrykortit, tarrat, aineinfokortit, kannabis mythbuster ja huumeet ja maailmankauppa -esite. Lisäksi osastot voivat tilata tai kopioida erilaisia julisteita, postikortteja, pinssipohjia ym. saatavilla olevaa materiaalia. Ajantasaiset tiedot eri materiaalien saatavuudesta kannattaa kysyä toimistoilta. Osa materiaalista on myös ladattavissa yadinetissä. Myytävä materiaali YAD:n tekemiä eri huumausaineita, sekä tupakkaa ja alkoholia käsitteleviä infokortteja myydään silloin kun kyse on suuremmista määristä esimerkiksi isompiin tapahtumiin ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Tiedot korteista ja niiden hinnoista DanceWise-projektin sivuilta osoitteessa YAD myy erilaisia tukituotteita mm. t-paitoja, huppareita, julkaisuja, cdlevyjä, pinssejä ja tarroja. Näistä tarkemmat tiedot nettisivujen verkkokaupasta. Netistä voi myös ladata ja tulostaa tuotteiden tilauslomakkeita erilaisiin tilaisuuksiin ja yhteistyökumppaneille jaettavaksi. Paikallisosasto voi halutessaan ostaa YAD:n myytäviä tuotteita itselleen ja myydä niitä sitten eteenpäin.

12 12 YAD internetissä YAD:n internetsivut ovat osoitteessa Sieltä löytyy kattavat tiedot YAD:sta ja sen toiminnasta. Nettisivuilla voi myös testata tietonsa huumetestissä ja ostaa tukituotteita. YAD:n henkilökunnalle, hallitukselle ja yhdyshenkilöille on oma sivustonsa, yadinetti, osoitteessa josta myös löytyvät monet tämän oppaan mukana tulevalla materiaali-cd:llä olevista lomakkeista ja tiedostoista. Yadinettiin tulevat aina viimeisimmät päivitykset tämän oppaan asioista ja liitteenä olevan cd:n lomakkeista. DanceWise-projektilla, joka on konemusiikkikulttuuriin kohdennettu ehkäisevän huumetyön kehittämishanke, on omat sivunsa osoitteessa YAD:lla sekä DanceWisella on omat yhteisösivunsa IRC galleriassa. Galleriasta löytyy myös paikallisosastojen omia yhteisöjä, joissa osaston jäsenet voivat keskustella ja tiedottaa ajankohtaisista asioistaan. Facebookista löytyy YAD-yhteisö sekä DanceWisen ja paikallisosastojen yhteisöjä keskusteluja ja tiedonkulkua varten. Lisäksi tapahtumista tehdään eventtejä mahdollisuuksien mukaan. Paikallisosastojen yhdyshenkilöiden toivotaan liittyvän näihin nettiyhteisöihin ja kannustavan muitakin jäseniä liittymään tiedonkulun tehostamiseksi. Street Team Street Teamin toiminta on organisoitu sen nettisivuston kautta. Rekisteröitymällä tiimiin pääsee mukaan suorittamaan tehtäviä ja voi hankkia pisteitä/ palkintoja. Tehtävien suorittaminen ei ole yleensä aikaan eikä paikkaan sidottua. Street Team edustaa uudenlaista kansalaistoiminnan muotoa huumeviestinnässä. Street Team -toimintamallin ideana on hyödyntää vasta- ja alakulttuurien toimintatapoja ja näkökulmia sekä aktivoida nuoret toimimaan ja vastaanottamaan huumeisiin liittyvää tiedotusta, jota on osin vierastettu sen aikuisnäkökulman ja holhoavuuden johdosta. Nuorten omia kulttuurisia keinoja, huumoria, ironiaa ja vastamainonnan periaatteita käyttäen pyritään herättämään huumekriittisiä ajatuksia ja saamaan nuoret oivaltamaan huumekysymyksen monimuotoisuus.

13 13 Toteutusympäristöinä ovat nuorten vapaa-ajan ympäristöt: kadut, julkiset tilat, tapahtumat, media ja internetissä toimivat nuorten foorumit ns. sosiaalinen media. Toiminnalla pyritään tuomaan monisävyistä viestintää ja näkökulmia ympäristöihin, jotka ovat jääneet ainakin osin paitsioon viralliselta huumeviestinnältä. Materiaaleina toimivat mm. sähköiset aineistot kuten kuvat ja viestit, sloganit, bannerit, näytönsäästäjät ja printtipainotuotteet: julisteet, tarrat, postikortit, käyntikortit sekä esimerkiksi pinssit, äänitteet, vetoomukset ja vaatteet. Tiimin toimintaan voi rekisteröityä ja osallistua kuka tahansa nuori myös anonyymisti.

14 14 Yhteystiedot YAD:n työntekijät työskentelevät kolmella paikkakunnalla: keskustoimistossa ja Bronxissa Jyväskylässä sekä Tampereella ja Helsingissä. Jyväskylä Keskustoimisto Messukatu 3, Jyväskylä Toimistosihteeri Ulla Kuokkanen puh. (014) (ma to klo 9-15) fax. (014) Ehkäisevän työn alueellinen malli -hankkeen työntekijät Jyrki Muhonen Kirsi Lallukka Eero Pyykkö Bronx, Jyväskylä Rusokinkatu 4, Jyväskylä Hanna Multanen toiminnanohjaaja puh Tampereen toimisto Näsilinnankatu 21 A 20, Tampere Rosita Juurinen toiminnanjohtaja puh fax

15 15 Erno Leppänen toiminnanohjaaja puh Ehkäisevän työn alueellinen malli -hankkeen työntekijät Merja Nordling Susanna Raivio (äitiyslomalla vuoden 2009 loppuun) Helsingin toimisto Merimiehenkatu 12 A 1, Helsinki Saara Salmenmaa Tukiystävätoiminta ja muu paikallisosaston toiminta puh DanceWise-projekti Hanna Juuti a.k.a Manna Tuukka Ervasti Paikallisosastojen yhteystiedot Paikallisosastojen yhteystiedot löytyvät YAD:n nettisivuilta ja jäsenkirje Yadilaisesta.

16 16

17 17 Paikallisosaston toiminta

18 18 Paikallisosastot osana YAD:ia YAD ry:n alueellinen vapaaehtoistoiminta on organisoitu paikallisosastojen kautta. Paikallisosastot eli paikkarit ovat YAD:n toiminnan sydän, yhdistyksen tärkein toimintaelin. Eri puolilla Suomea toimivat paikkallisosastot tarjoavat päihteetöntä toimintaa, koulutuksia ja tapahtumia oman alueensa yadilaisille. Paikallisosastot muodostuvat nuorista ja aikuisista vapaaehtoisista ja ne toimivat osana valtakunnallista yhdistystä. YAD ry:llä on paikallisosastoja tällä hetkellä parisenkymmentä. Paikallisosastoja ei perusteta keskusjohtoisesti, vaan niitä perustetaan nuorilta tai paikkakunnalta nousseesta aloitteesta lähtien työntekijöiden ohjauksella. Kaikissa YAD:n paikallisosastoissa on yhdyshenkilö, joka yhdessä paikallisosaston jäsenistön kanssa ideoi ja järjestää paikkarin toimintaa. Kuka tahansa jäsen voi käynnistää osaston perustamisen omalle paikkakunnalleen. Tiedot osastoista ja niiden yhdyshenkilöistä löytyy YAD:n nettisivuilta sekä jäsenkirjeestä. Paikallisosaston aloitus, toimintavaihe ja lopetus Paikallisosaston käynnistäminen Paikallisosaston perustaminen ja pyörittäminen ei ole vaikeaa. Se vaatii kuitenkin asiaan sitoutuneen yhdyshenkilön ja vähintään 5 muuta toimintaan mukaan lähtevää henkilöä. Yhdyshenkilön tulee olla mielellään 18-vuotta täyttänyt mutta alle 35-vuotias sekä YAD:n jäsen. Osaston käynnistysvaiheessa kerätään kiinnostuneita henkilöitä koolle suunnittelemaan toimintaa. YAD ry:n toiminnanohjaaja voi vierailla tarpeen mukaan 1 2 kertaa aloitusvaiheessa kertomassa toimintamahdollisuuksista, toimittaa tarvittavaa materiaalia ja auttaa toiminnan alkuun saattamisessa. Osaston käynnistysvaiheessa allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus. Paikallisosasto ei ole oma yhdistys vaan toimii YAD ry:n osana, näin sillä ei tarvitse olla omaa hallitusta tai vuosikokouksia. YAD ry:n hallitus vahvistaa uuden paikallisosaston perustamisen valtakunnallisen yhdistyksen yhteyteen. Osastoa käynnistettäessä tehdään suunnitelma seuraavista: osaston tavoitteet osaston kokoontumispaikka tiedotus/näkyvyys/jäsenrekrytointi yhteistyön viritys

19 19 mitä toimintaa kenelle tarjotaan miten vastuita jaetaan mitä tehdään, jos toiminta meinaa hyytyä Paikallisosaston toiminta Osaston toiminnan aktiivisuus ja toiminnan muodot voi vaihdella paikkakunnittain ja vuosittain paljonkin. Toiminta voi olla viikoittaista, kuukausittaista tai kerran vuodessa tapahtuvaa. Jokainen osasto on erilainen. Niin kauan kun osastolla on nimetty yhdyshenkilö, joka vastaa yhteydenottoihin on osasto olemassa. Yhdyshenkilön tai tilinkäyttäjän muutoksista tulee aina ilmoittaa toiminnanohjaajalle. Osaston toiminnassa keskeistä on nuorten vapaaehtoistoiminta huumeiden käytön ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Kaikki paikallisosaston järjestämä toiminta on päihteetöntä. Muuten paikallisosaston jäsenet voivat suunnitella toimintaa melko vapaasti tai hyödyntää YAD:n olemassa olevia toimintamuotoja ja menetelmiä. Toiminnansuunnittelussa voi kysyä apua toiminnanohjaajilta. Paikallisosaston lopettaminen Jos osaston toiminta halutaan lopettaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi toiminnanohjaajalle. Toiminnan voi laittaa myös hetkeksi telakalle. Jos toimintaa ja/tai toimijoita ei ole eikä uusia tunnu löytyvän on parempi lopettaa osasto. Osaston lopettaminen ei ole maailman loppu, uusia tulee aina tilalle. Lopettamisen yhteydessä poistetaan osaston tiedot internetistä ja jäsentiedotteista. Puhelinliittymät ja sähköpostisoitteet suljetaan. Yhteistyökumppaneille ja osaston jäsenille tulee tiedottaa lopettamisesta. Mahdolliset paikallisosaston varat siirretään yhteiselle lopetettujen osastojen tilille ja osaston oma tili lakkautetaan. Myös paikallisosastolta jäävä materiaali, mapit, tiedostot, YAD-tuotteet jne. palautetaan lähimmälle YAD:n toimistolle.

20 20 Yhdyshenkilön tehtävät Olla yhteyshenkilönä YAD:n työntekijöihin kuukausittainen yhteydenpito minimi Osallistua yhdyshenkilöpäiville kaksi kertaa vuodessa (toinen koulutuspäivät, toinen palkintomatka) Vastaa osaston puhelimeen ja sähköpostiin Allekirjoittaa yhteistoimintasopimuksen ja vastaa siitä, että toiminta on sopimuksen mukaista Vastaa siitä että vuotuiset toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat tehdään ja toimitetaan työntekijöille Vastaa osaston tilistä ja rahankäytöstä ellei muuta ole sovittu Tiedottaa alueensa jäsenille toiminnasta ja kutsuu koolle tapaamisiin/toimintoihin Yhdyshenkilövastuuta voi jakaa ja valita varayhdyshenkilön Jakaa vastuuta osaston sisällä (esimerkiksi tilivastaava, tiedotusvastaava tms.) Jos paikkakunnalla on YAD:n työntekijä, sovitaan keskinäisestä työnjaosta, työntekijä tukee ja ohjaa mutta ei periaatteessa tee vapaaehtoisten puolesta YAD:n toiminnanohjaajat ovat vapaaehtoisten ja yhdyshenkilöiden toiminnan tukemista varten, heidän puoleen saa ja pitää kääntyä aina kun jokin asia askarruttaa! Yleiskriteerejä paikallisosaston toiminnalle osastossa ja sen jäsenillä on perustiedot YAD:sta tavoitettavissa oleminen: paikallisosastolla on oltava toimiva puhelinnumero ja sähköposti ja viesteihin ja puheluihin vastataan vähintään viikon sisällä sovitut/luvatut asiat pidetään, peruuntumiset ilmoitetaan aina säännöllinen yhteydenpito työntekijöihin (työntekijöillä aloitevastuu) tieto osaston toiminnasta kulkee jäsenille osaston toiminnasta tiedotetaan ulospäin ollaan koko yhdistyksen mannekiineja -> vastuu yhdistykselle

21 21 Päätöksenteko ja vastuiden jako osastossa Paikallisosaston toiminnasta, rahankäytöstä tms. asioista päätetään yhdessä paikallisosaston kokouksessa. Kokouskutsuissa on hyvä mainita, varsinkin jos listalla on jotain isompia päätettäviä asioita, joihin jäsenet haluavat olla vaikuttamassa. Enemmistön kanta ratkaisee. Päätösvaltaa on jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä. Tarvittaessa jostain asiasta voidaan järjestää vaikka äänestys. Yhdyshenkilön on hyvä varmistaa, että tehdyt päätökset ovat YAD:n linjan mukaisia. Työntekijöiltä voi aina kysyä, jos on epävarma jostakin asiasta. Vastuita on hyvä jakaa osaston toimijoiden kesken, jotta kaikki työ ei lankea yhdyshenkilön niskaan. Voidaan sopia, että joku toinen on tilinkäyttäjä/ talousvastaava, joku voi olla osaston tiedotusvastaava, joka tiedottaa jäsenille ja paikallisesti osaston toiminnoista. Osastolla voi olla myös sihteeri joka pitää kirjaa osaston tapahtumista ja paikalla olijoista ja kokoaa yhdyshenkilön kanssa vuotuiset tilastot ja raportit toiminnoista. Tapahtumien ja toimintojen järjestämisessä kannattaa sopia ja kirjata selvästi kuka mistäkin tehtävästä on vastuussa.

22 22 Tietoa ja tukea yhdyshenkilölle Yhdyshenkilöiden tukena ja turvana yhdistyksessä toimivat valtakunnalliset toiminnanohjaajat, joihin voi olla yhteydessä aina tarvittaessa. Lisäksi yhdistyksen hallituksessa toimii yksi erityisesti paikallisosastoasioista vastaava henkilö, jonka puoleen voi myös kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa. Ideoita, kokemuksia ja neuvoja kannattaa koota myös muilta yhdyshenkilöiltä. Vuosittain järjestetään kahdet yhdyshenkilöpäivät, keväällä yhdet ja syksyllä toiset. Yhdyshenkilöpäivien tarkoitus on koota yhteen YAD:n vastuunkantajat, eli yhdyshenkilöt, hallitus ja perustyöntekijät. Yhdyshenkilöpäivillä päivitetään tietoja ajankohtaisista huumausainekysymyksistä, mietitään YAD:n linjoja niihin, kuullaan ja kerrotaan kuulumisia paikallisosastoista, tutustutaan ihmisiin ja jaetaan yhdistyksen ilot ja surut. Toinen vuoden yhdyshenkilöpäivistä on koulutuspainotteinen ja toinen palkintomatka vastuunkantajille. Usein olemme ulkomailla ja tutustumme samalla paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön rentoutumisen lomassa. Yadinetti (www.yad.fi/yadinetti) on vastuunkantajien oma sivusto, jossa voidaan käydä keskustelua yhdistyksen asioista ja josta on tulostettavissa yhdistyksen säännöt, jäsenkirjeitä, toimintavinkkejä, pinssi- ja julistepohjia ja muuta tarpeellista. Oman tunnuksen yadinettiin saat toiminnanohjaajalta. Yhdyshenkilöpostia saat 4 6 kertaa vuodessa toiminnanohjaajilta. Postissa tiedotetaan ajankohtaisista yhdistyksen asioista. Työntekijät ja hallitus ovat yhdyshenkilöitä varten. Meedion lahjoja ei kenelläkään kuitenkaan ole, joten ota reippaasti yhteyttä, kun joku asia sinua askarruttaa.

23 23 Yhdyshenkilön Helppinurkka näihin tilanteisiin ja kysymyksiin saatat törmätä! Miten otan uuden jäsenen vastaan? Esittele uusi jäsen vanhoille toimijoille. Sopikaa, että asioista puhutaan kokouksessa selkeästi niin ne avautuvat uusillekin. Käytä aikaa ennen tai jälkeen paikkarin tapaamisen kertoaksesi osaston toiminnasta sekä ottaaksesi ylös uuden jäsenen tiedot ja kiinnostuksen kohteet YAD toiminnassa. Kannusta osallistumaan vaikkapa seuraavaan YAD:n koulutukseen. Osaston kokoontumisissa käy vain muutama henkilö, missä vika? Lähtevätkö kutsut tapaamisiin hyvissä ajoin? Onko kutsussa kerrottu mitä asioita käsitellään tai mistä asioista kokoontumisessa päätetään? Kokoontumiset ilman aiheita ja teemoja eivät välttämättä ole houkuttelevia. Miettikää yhdessä mitä kokoontumiselta toivotaan mm. kuinka usein kokoonnutaan, sisältääkö tapaaminen jotain toimintaa, teemoja, koulutusta, vierailijoita tms.? Tehkää tapaamisistanne mahdollisimman mielekkäitä kaikille osallistua. Miettikää kannattaako kokoontua, jos ei ole asioita esityslistalla. Kaikki eivät ehdi tai välitä käydä ehkä kokoontumisissa mutta voivat pyydettäessä osallistua toimintaan. Kerätkää tiedot kunkin jäsenen kiinnostuksista ja osaamisista, jotta voi tarjota kullekin mielekkäitä tehtäviä. Tehtyjä suunnitelmia ei saada toteutettua kun on liian vähän tekijöitä, mikä neuvoksi? Jos porukka on pieni kannattaa tehdä suunnitelmat sellaisiksi, että ne voidaan toteuttaa pienilläkin resursseilla. Tapahtumiin kannattaa pyytää aina yhteistyökumppaneita ja sopia työnjaosta. Esim. alan oppilaitoksista voi rekrytä opiskelijoita aputyövoimaksi johonkin toimintaan ja opiskelijat voivat saada toiminnasta opintosuorituksen. Kannattaa miettiä tarkkaan mihin rahkeet ja into riittää. On esimerkiksi paljon helpompaa viedä infopiste johonkin tapahtumaan ja olla yhteistyökumppanina kuin järjestää koko tapahtuma alusta alkaen itse. Hyödyntäkää valmiin pöydän politiikkaa. Olemme lupautuneet osallistua johonkin yhteistyötapahtumaan, mutta viime metreillä tulee jäseniltä peruutusilmoituksia, miten näihin pitäisi suhtautua? Ei ole yhdyshenkilön vika jos jotkut peruvat osallistumisensa, sitä tapahtuu aina, vaikkei se mukavaa olekaan. Osaston jäsenien kanssa voi keskustella

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Animalian aktiivien toimintaopas

Animalian aktiivien toimintaopas Animalian aktiivien toimintaopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 4 2 Tietoa Animaliasta 4 2.1 Mikä on Animalia? 4 2.2 Animalian toimintaperiaatteet 4 2.3 Animalian päätöksentekorakenne 6 2.4 Miten Animalia

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Ideoista toimintaan! paikallisryhmätoimijoille

Ideoista toimintaan! paikallisryhmätoimijoille Ideoista toimintaan! opas paikallisryhmätoimijoille Ideoista toimintaan! Opas Changemakerin paikallisryhmätoimijoille TOIMITUS: Karita Heikkinen Kuvat: Changemakerin kuva-arkisto: Ville Asikainen (s.

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi torijärjestäjän opas 2015 yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi Kepa ry Elimäenkatu25-27 00510 Helsinki Puh: +358 9 584 233 www.kepa.fi

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot