SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot - vaihtoehtoinen toiminta 10 YAD internetissä 12 Yhteystiedot 14 Paikallisosaston toiminta 17 Paikallisosastot osana YAD:ia 18 Yhdyshenkilön tehtävät 20 Päätöksenteko ja vastuiden jako osastossa 21 Tietoa ja tukea yhdyshenkilölle 22 Yhdyshenkilön Helppinurkka 23 Paikallisosaston tiedotus 26 Jäsenyys, vapaaehtoisuus ja jäsenhankinta 28 Yhteistyö 31 Paikallisosaston kokoontumiset 32 YAD-toimintojen laatukriteeristöt 33 Vinkkejä käytännön toimintaan - Tieto 34 Vinkkejä käytännön toimintaan - Tuki 39 Vinkkejä käytännön toimintaan - Toiminta 40 Toimintavinkkejä sitoutumisen asteen mukaan 42 Vinkkejä yhteistyöhön ja tiedotukseen omalla paikkakunnalla 43 Paikallisosaston talous 44 Talousarvio 51 Paikallisosaston toiminnan rahoitus 53 Toimintasuunnitelma 57 Toimintakertomus 59 Yhdyshenkilön YAD-vuosi 60 Muita toimintaohjeita 62 Hyödyllisiä linkkejä 63

2 Hyvä yhdyshenkilö ja muu osaston vastuuväki! Tässä käyttöönne paikallisosaston opaskirjanen, jonka tarkoituksena on valaista monipuolisesti YADin toimintaa niin valtakunnallisena organisaationa kuin ennenkaikkea paikallisosastojen toimintamahdollisuuksien kuvaajana, ideapankkina ja ohjenuorana. Opas on suunniteltu helpottamaan yhdyshenkilön työtä osaston luotsaajana. Yhdyshenkilön tehtävä on arvokas ja tärkeä, mutta tärkeintä on se ettei jää yksin tai koe vastuuta liian raskaana. Toivomme, että tästä oppaasta ja sen lukuisista liitteistä on apua toiminnassanne ja löydätte täältä vastauksia kysymyksiinne. Älä muserru toimintamahdollisuuksien paljouteen, vaan tiedä että yksikin hyvin hoidettu toiminto tai tapahtuma vuodessa on merkityksellinen! Eikä kaikki ole niin millintarkkaa, virheitä ei kannata pelätä, pääasia että tekee ja on aitoa halua viedä huumeettomuuden viestiä eteenpäin. Me työntekijät olemme sitä varten, että tuemme niin hyvinä kuin huonoina aikoina ja pyrimme kaikin tavoin auttamaan osastoasi toimimaan niin hyvin kuin mahdollista! Menestystä ja tsemppiä paikallisosastonne toimintaan toivottaa, YAD:n työntekijätiimi

3 Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3

4 Perustiedot YAD:sta YAD Youth Against Drugs ry -Tietoa, tukea ja vaihtoehtoista toimintaa YAD Youth Against Drugs ry on sitoutumaton ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna Yhdistyksen ensisijainen tavoite on pyrkiä ehkäisemään huumeiden käyttöä ja vähentää huumehaittoja luomalla monipuolisesti puitteita ja menetelmiä nuorten huumeiden vastaiseen kansalaistoimintaan. Järjestön toiminnalliseksi kehykseksi onkin vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen. Toiminnassa keskeisenä voimavarana ovat alusta asti olleet nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Ideologisena pohjana yhdistyksellä on aate siitä, että huumeidenkäyttö voi vaarantaa yksilön hyvinvoinnin ja kaventaa mahdollisuuksia onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Huumeettomuus ja sen puolesta toimiminen nähdään myös arvovalintoina, sillä huumausaineiden käyttö on aina yksilön valintaa laajempi kysymys, jolla on moninaiset yhteiskunnalliset ja globaalit syyt ja seuraukset. YAD ry valtakunnallisesti toimivana nuorisojärjestönä on pitkäjänteisen vapaaehtoistyön ja useiden projektien kautta myös vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän päihde- ja huumetyön asiantuntijana. Tällä hetkellä yhdistyksellä on 18 paikallisosastoa eri puolilla Suomea. YAD ry:n työntekijät työskentelevät yhdistyksen toimistopaikkakunnilta (Jyväskylä, Tampere, Helsinki) käsin. YAD numeroina (tiedot vuoden 2008 lopulta) perustettu vuonna 1988, jäseniä 452, paikallisosastoja 18, työntekijöitä 12, Toimistot 3 paikkakunnalla 4 4

5 YAD:n tausta ja tarkoitus YAD:n toiminta käynnistyi vuonna 1988 aluksi Irti Huumeista ry:n alaisena nuorisoprojektina. Nuoret toimijat ja tapa tehdä ehkäisevää huumetyötä nuorilta nuorille oli heti kantavana voimana. Alusta saakka YAD:n toiminnassa oli mukana festaritoimintaa, tukitoimintaa ja koulutustoimintaa. YAD rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen Tänä päivänä YAD ry on päihdejärjestöjen joukossa paikkansa lunastanut kansalaistoimintaa ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijuutta yhdistävä taho. YAD:n erottaa muista alan toimijoista nuoret vapaaehtoiset, toiminta joka painottuu nuorten vapaa-ajan ympäristöihin, sekä tuki ja osallistumismahdollisuudet myös huumetaustaa omaaville. Toiminta-ajatus Yhdistyksen tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YAD:n perusstrategia Tieto: monipuolisen tiedon sekä näkökulmien tarjoaminen ja edistäminen huumausainekysymyksistä Tuki: tuki huumeiden käytön lopettamisen jälkeiseen elämään Toiminta: päihteille/huumeille vaihtoehtoisten elämysten tarjoaminen, tapahtumat YAD:n perustehtävä on Puitteiden luominen, menetelmien ja välineiden tarjoaminen nuorten kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja päihderiskien vähentämiseksi. Perustehtävää toteutetaan paikallisosastojen ja valtakunnallisen toiminnan kautta. Nuoret vapaaehtoistoimijat ovat toiminnassa keskeisiä vaikuttajia ja toiminnan toteuttajia. Työntekijät ja yhdistyksen muu organisaatio luovat mahdollisuuksia, tarjoavat resursseja, ohjaavat ja tukevat toiminnassa sekä vastaavat itse osan toimintojen toteutuksesta ja kehittämisestä. Yhdistys on RAY:n vakituisen yleisavustuksen piirissä. Toimintaa rahoitetaan lisäksi erilaisten säätiöiden ja kuntien tuella. 5 5

6 6 Organisaatio Organisaatiokaavio jäsenet yhdistyksen kokous hallitus toiminnanjohtaja perustyö ETAM-projekti ( ) DanceWise-projekti ( ) valtakunnallinen työ paikallisosastotyö Street Team Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää vähintään kaksi kertaa vuodessa pidettävä vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen, joka johtaa puheenjohtajan johdolla yhdistystä. Yhdistys koostuu valtakunnallisesta ja paikallisesta toiminnasta. Paikallisosastot ovat rekisteröitymättömiä ja toimivat osana valtakunnallista yhdistystä. Hallitus voi palkata työntekijöitä ja delegoida niille vastuuta sääntöjen mukaisen toiminnan järjestämiseksi. Työntekijät ovat työstään vastuussa hallitukselle ja hallituksen välityksellä yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen jäsen tai paikallisosasto voi halutessaan esittää tärkeäksi katsomiaan asioita hallitukselle joko ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin tai yhdistyksen työntekijöihin.

7 7 YAD:n toimintamuodot - tieto YAD:n tavoitteena on avoin yhteiskunnallinen keskustelu huumausaineasioista. Neutraalilla tavalla esitetyt faktat ja monipuoliset näkökulmat julkisessa keskustelussa auttavat eri linjoilla olevia osapuolia keskustelemaan asioista kiihkottomasti ja löytämään yhteistä maaperää. Stereotypiat ja mustavalkoiset yleistykset eivät kuulu yadilaiseen viestintään. Eri kohderyhmiä lähestytään erilaisin viestein ja painotuksin aina yleisestä ehkäisystä riskiehkäisyyn ja haittojen vähentämisen näkökulmiin. YAD ry tuottaa monipuolisesti kohderyhmilleen suunnattua tietomateriaalia huumausaineista. Festarityö ja infopisteet Festarityö on yksi yhdistyksen alkuperäisistä ja omimmista toimintamuodoista. Festarityössä toteutuu YAD:lle tärkeä ehkäisevän huumetyön perusajatus: vuorovaikutus ja nuorten kohtaaminen heidän vapaa-ajallaan. Infopistetyössä mennään sinne missä nuoretkin ovat. Usein infopisteet ovat tilaisuuksissa, joihin liittyy myös päihteiden käyttö. YAD:n vapaaehtoiset ovat esimerkkinä päihteettömästä tavasta viettää festarit. Päihdekasvatustoiminta YAD on tehnyt paljon työtä ajantasaisen ja mahdollisimman vaikuttavan päihdekasvatustyön puolestapuhujana. Yhdistyksellä on paljon osaamista ja tarjolla eri menetelmiä keskustella ja käsitellä päihdekysymyksiä eri kohderyhmien kanssa. Yhdistyksen aktiivit vierailevat resurssien mukaan kouluissa, nuorisotaloilla ja harrastusjärjestöissä kertomassa YAD:n toiminnasta ja keskustelemassa huumeisiin liittyvistä asioista. Päihde- ja huumekeskustelujen toteutuspaikkana YAD painottaa erityisesti nuorten vapaa-ajan ympäristöjä.

8 YAD:n toimintamuodot - tuki Tukitoiminnan muodot YAD:ssa YAD ry:n toteuttama tukitoiminta jakaantuu kolmeen osaan: 1. Yhdistyksen muodostamaan yhteisölliseen tukeen 2. Perhe- ja pienryhmätoimintaan tukimenetelmänä (ETAM) 3. Tukiystävä- ja tukiryhmätoimintaan huumeista irti pyrkiville YAD:n työntekijät tarjoavat resurssiensa mukaan tukea päihteistä irti pyrkiville ja tietoa alueensa hoitopalveluista. Tukitoiminnan painopistealueet ovat vuonna 2009 toimistopaikkakunnilla, missä myös työntekijän panos toimintaan on käytettävissä. Paikallisosastoja ohjataan tarjoamaan toimintojaan enenevästi myös huumeiden käytön lopettaneille tai kokeilutaustaa omaaville. Yhteisön tuki YAD ry:n toimintaan voivat osallistua huumeiden käytöstä eroon pyrkivät nuoret ja nuoret aikuiset. Tavoitteena on mm. luoda huumeettomia ihmissuhteita ja kannustaa päihteettömään elämään tekemisen, osallistumisen ja yhdessäolon kautta. Vapaaehtoisten muodostamalla turvaverkolla ts. yhteisöllisellä tuella on merkitystä ehkäistäessä toiminnan piiriin kuuluvien entisten käyttäjien retkahduksia. Päihteettömät toiminnat rohkaisevat ja innostavat jäsenistöä ylipäätään päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen. Yhdistyksen toimintaa markkinoidaan hoidosta palaaville sekä niille nuorille, joilla on huumekokeiluja tai suurentunut riski ajautua päihdetms. ongelmiin. Lisäksi YAD tarjoaa työkokeilu-/kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia toipuville käyttäjille. Perhe- ja pienryhmätoiminta Perhe- ja pienryhmätoiminnassa kootaan pienryhmiä kohdennetusti valittujen lasten ja nuorten ympärille. Ryhmät ovat tavoitteellisia ja kestävät vähintään vuoden. Ryhmien tavoitteena on lisätä ryhmäläisten sosiaalisia- ja elämänhallintataitoja, tukea koulunkäynnissä ja tutustuttaa uusiin harrastuksiin. Näin ryhmätoiminta on varhaisvaiheen ehkäisevää työtä. Ryhmien ohjaaminen on vaativaa ja edellyttää työntekijöiden tukea. Pienryhmämallin mukaiset ryhmät oli organisoitu pääasiassa Ehkäisevän työn alueellinen malli hankkeen kautta ja ETAM-hankkeessa on kirjoitettu myös käsikirja mallista. Varsinaisten pienryhmien lisäksi YAD:ssa voi toimia nuorten ryhmiä, joissa sovelletaan osin pienryhmätoiminnan periaatteita, mutta ne toimivat YAD:n paikallisosaston osana. 8

9 9 Tukiystävä- ja tukiryhmätoiminta Huumetukihenkilötoimintaa toteutetaan YAD:ssa muutamassa paikallisosastossa. Tukiystävä tukee huumeista irti pyrkivää huumeettomana rinnallakulkijana, auttaen arkisten asioiden hoidossa, keskustelujen ja harrastustoiminnan keinoin tukien. Tuettavia ohjautuu toimintaan mm. eri hoitopaikkojen kautta, osa ottaa itse yhteyttä ja ilmoittautuu mukaan. Tukitoimintaa järjestetään myös tukiryhmien kautta, joissa mukanaolijat ovat pääosin päihde-/huumetaustan omaavia. Ryhmät ovat toiminnallisia ja niiden tarkoituksena on tukea ryhmäläisiä huumeettomuudessa ja tarjota vertaistukea. Tukiryhmäläiset osallistuvat usein myös muuhun YAD:n toimintaan. Ryhmiä toimii kysynnän ja resurssien mukaan toimistopaikkakunnilla. Ryhmätoimintaan voi liittyä myös yksilötukea.

10 10 YAD:n toimintamuodot - vaihtoehtoinen toiminta YAD ry tarjoaa jäsenistölleen ja muillekin mielekästä toimintaa ja elämyksiä päihteiden käytön sijaan. Retket, leirit, monipuolinen harrastustoiminta ja päihteettömät nuorisotapahtumat ovat vaihtoehtotoimintaa omimmillaan. Tavoitteena on tarjota positiivisia vaihtoehtoja päihteiden käytölle toiminnalla, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja sekä solmia uusia ihmissuhteita. Toiminnoilla ja ryhmään kuulumisella voidaan saada aikaan luontaisia, palkitsevia mielihyväkokemuksia ja siten terveellä tavalla korvata niitä tuntemuksia, mitä päihteistä ja huumeista on haettu. Parhaimmillaan toiminnoilla tuetaan päihteetöntä elämää, vahvistetaan yksilön itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Huumetaustan omaaville jäsenille päihteettömät harrastetoiminnat toimivat tärkeänä tukimuotona. Toimintoihin kutsutaan usein mukaan myös yhteistyötahojen; nuorisotalojen, perhekodin tai jonkin hoitopaikan nuoria. Paikallisosastot järjestävät jäsenilleen ja usein myös alueen muille nuorille erilaisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia, intresseistään ja resursseistaan riippuen. Kyseessä voi olla kokkailu- tai leffailtaa, keilausta, sählyä, vaellusta, seinäkiipeilyä, kädentaitoja, kulttuuria jne. Toiminnan tarkoituksena on tarjota uusia taitoja ja myönteisiä kokemuksia, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja toimia myös palkintona tehdystä vapaaehtoistyöstä. Erilaiset harrasteet ja toiminnot vahvistavat päihteettömyyden mielekkäänä kokemista. Valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset YAD ry järjestää vuosittain useita koulutuksia jäsenilleen ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Koulutukset antavat valmiuksia toimia YAD:n vapaaehtoisena eri tehtävissä. Vuosittain järjestetään infopistekoulutuksia, festarivastaavien koulutusta huumausainekoulutusta ja tukitoimintakoulutusta. Lisäksi projekteilla omaa koulutustoimintaa. Koulutukset ovat usein viikonloppukoulutuksia. Mahdollisuuksien mukaan osa koulutuksista suunnataan myös eri ikäisille. Joskus koulutuksia voidaan viedä myös paikallisosastojen omille paikkakunnille. Halutessaan paikallisosasto voi myös itse järjestää valtakunnallisesti avoimen ja mainostetun koulutuksen. Valtakunnallisesti järjestetään myös leirejä, päihteettömiä musiikkitapahtumia kuten Sideffect-konemusiikkibileitä tai Rock Against Drugs konsertteja. Järjestettävät tapahtumat vaihtelevat vuosittain. Tietoja tapahtumista löydät YAD:n nettisivuilta ja jäsenkirjeestä.

11 11 Paikallisosastojen kannattaa markkinoida jäsenilleen valtakunnallisia tapahtumia, järjestää niihin reissuja tai lähettää useampia jäseniä kerralla koulutukseen. Kehittämishankkeet Toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Tällä hetkellä on meneillään kaksi projektia. Ehkäisevän työn alueellinen malli hanke (ETAM) pyrkii alueellisen verkostotyön menetelmin tukemaan lasten hyvinvointia ja ohjaamaan tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria erilaisten toimintojen piiriin. ETAM:ssa työskentelee 5 työntekijää. Lisätietoja YAD:n nettisivuilta. DanceWise -hanke ( ) kehittää ehkäisevän huumetyön ja huumetiedotuksen menetelmiä konemusiikkiympäristöihin sekä järjestää päihteettömiä bileitä (Sideffect). Hankkeessa työskentelee 2 työntekijää. Lisätietoja Ajantasaiset tiedot kulloinkin käynnissä olevista kehittämisprojekteista ja niiden työntekijöistä löytyy nettisivuilta. YAD materiaali Jaettava materiaali Paikallisosastot voivat tilata ilmaiseksi käyttöönsä, tapahtumiin, infopisteille jne. YAD ry:n tuottamaa materiaalia. Jaettavia materiaaleja ovat mm. perusesitteet, jäsenrekrykortit, tarrat, aineinfokortit, kannabis mythbuster ja huumeet ja maailmankauppa -esite. Lisäksi osastot voivat tilata tai kopioida erilaisia julisteita, postikortteja, pinssipohjia ym. saatavilla olevaa materiaalia. Ajantasaiset tiedot eri materiaalien saatavuudesta kannattaa kysyä toimistoilta. Osa materiaalista on myös ladattavissa yadinetissä. Myytävä materiaali YAD:n tekemiä eri huumausaineita, sekä tupakkaa ja alkoholia käsitteleviä infokortteja myydään silloin kun kyse on suuremmista määristä esimerkiksi isompiin tapahtumiin ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Tiedot korteista ja niiden hinnoista DanceWise-projektin sivuilta osoitteessa YAD myy erilaisia tukituotteita mm. t-paitoja, huppareita, julkaisuja, cdlevyjä, pinssejä ja tarroja. Näistä tarkemmat tiedot nettisivujen verkkokaupasta. Netistä voi myös ladata ja tulostaa tuotteiden tilauslomakkeita erilaisiin tilaisuuksiin ja yhteistyökumppaneille jaettavaksi. Paikallisosasto voi halutessaan ostaa YAD:n myytäviä tuotteita itselleen ja myydä niitä sitten eteenpäin.

12 12 YAD internetissä YAD:n internetsivut ovat osoitteessa Sieltä löytyy kattavat tiedot YAD:sta ja sen toiminnasta. Nettisivuilla voi myös testata tietonsa huumetestissä ja ostaa tukituotteita. YAD:n henkilökunnalle, hallitukselle ja yhdyshenkilöille on oma sivustonsa, yadinetti, osoitteessa josta myös löytyvät monet tämän oppaan mukana tulevalla materiaali-cd:llä olevista lomakkeista ja tiedostoista. Yadinettiin tulevat aina viimeisimmät päivitykset tämän oppaan asioista ja liitteenä olevan cd:n lomakkeista. DanceWise-projektilla, joka on konemusiikkikulttuuriin kohdennettu ehkäisevän huumetyön kehittämishanke, on omat sivunsa osoitteessa YAD:lla sekä DanceWisella on omat yhteisösivunsa IRC galleriassa. Galleriasta löytyy myös paikallisosastojen omia yhteisöjä, joissa osaston jäsenet voivat keskustella ja tiedottaa ajankohtaisista asioistaan. Facebookista löytyy YAD-yhteisö sekä DanceWisen ja paikallisosastojen yhteisöjä keskusteluja ja tiedonkulkua varten. Lisäksi tapahtumista tehdään eventtejä mahdollisuuksien mukaan. Paikallisosastojen yhdyshenkilöiden toivotaan liittyvän näihin nettiyhteisöihin ja kannustavan muitakin jäseniä liittymään tiedonkulun tehostamiseksi. Street Team Street Teamin toiminta on organisoitu sen nettisivuston kautta. Rekisteröitymällä tiimiin pääsee mukaan suorittamaan tehtäviä ja voi hankkia pisteitä/ palkintoja. Tehtävien suorittaminen ei ole yleensä aikaan eikä paikkaan sidottua. Street Team edustaa uudenlaista kansalaistoiminnan muotoa huumeviestinnässä. Street Team -toimintamallin ideana on hyödyntää vasta- ja alakulttuurien toimintatapoja ja näkökulmia sekä aktivoida nuoret toimimaan ja vastaanottamaan huumeisiin liittyvää tiedotusta, jota on osin vierastettu sen aikuisnäkökulman ja holhoavuuden johdosta. Nuorten omia kulttuurisia keinoja, huumoria, ironiaa ja vastamainonnan periaatteita käyttäen pyritään herättämään huumekriittisiä ajatuksia ja saamaan nuoret oivaltamaan huumekysymyksen monimuotoisuus.

13 13 Toteutusympäristöinä ovat nuorten vapaa-ajan ympäristöt: kadut, julkiset tilat, tapahtumat, media ja internetissä toimivat nuorten foorumit ns. sosiaalinen media. Toiminnalla pyritään tuomaan monisävyistä viestintää ja näkökulmia ympäristöihin, jotka ovat jääneet ainakin osin paitsioon viralliselta huumeviestinnältä. Materiaaleina toimivat mm. sähköiset aineistot kuten kuvat ja viestit, sloganit, bannerit, näytönsäästäjät ja printtipainotuotteet: julisteet, tarrat, postikortit, käyntikortit sekä esimerkiksi pinssit, äänitteet, vetoomukset ja vaatteet. Tiimin toimintaan voi rekisteröityä ja osallistua kuka tahansa nuori myös anonyymisti.

14 14 Yhteystiedot YAD:n työntekijät työskentelevät kolmella paikkakunnalla: keskustoimistossa ja Bronxissa Jyväskylässä sekä Tampereella ja Helsingissä. Jyväskylä Keskustoimisto Messukatu 3, Jyväskylä Toimistosihteeri Ulla Kuokkanen puh. (014) (ma to klo 9-15) fax. (014) Ehkäisevän työn alueellinen malli -hankkeen työntekijät Jyrki Muhonen Kirsi Lallukka Eero Pyykkö Bronx, Jyväskylä Rusokinkatu 4, Jyväskylä Hanna Multanen toiminnanohjaaja puh Tampereen toimisto Näsilinnankatu 21 A 20, Tampere Rosita Juurinen toiminnanjohtaja puh fax

15 15 Erno Leppänen toiminnanohjaaja puh Ehkäisevän työn alueellinen malli -hankkeen työntekijät Merja Nordling Susanna Raivio (äitiyslomalla vuoden 2009 loppuun) Helsingin toimisto Merimiehenkatu 12 A 1, Helsinki Saara Salmenmaa Tukiystävätoiminta ja muu paikallisosaston toiminta puh DanceWise-projekti Hanna Juuti a.k.a Manna Tuukka Ervasti Paikallisosastojen yhteystiedot Paikallisosastojen yhteystiedot löytyvät YAD:n nettisivuilta ja jäsenkirje Yadilaisesta.

16 16

17 17 Paikallisosaston toiminta

18 18 Paikallisosastot osana YAD:ia YAD ry:n alueellinen vapaaehtoistoiminta on organisoitu paikallisosastojen kautta. Paikallisosastot eli paikkarit ovat YAD:n toiminnan sydän, yhdistyksen tärkein toimintaelin. Eri puolilla Suomea toimivat paikkallisosastot tarjoavat päihteetöntä toimintaa, koulutuksia ja tapahtumia oman alueensa yadilaisille. Paikallisosastot muodostuvat nuorista ja aikuisista vapaaehtoisista ja ne toimivat osana valtakunnallista yhdistystä. YAD ry:llä on paikallisosastoja tällä hetkellä parisenkymmentä. Paikallisosastoja ei perusteta keskusjohtoisesti, vaan niitä perustetaan nuorilta tai paikkakunnalta nousseesta aloitteesta lähtien työntekijöiden ohjauksella. Kaikissa YAD:n paikallisosastoissa on yhdyshenkilö, joka yhdessä paikallisosaston jäsenistön kanssa ideoi ja järjestää paikkarin toimintaa. Kuka tahansa jäsen voi käynnistää osaston perustamisen omalle paikkakunnalleen. Tiedot osastoista ja niiden yhdyshenkilöistä löytyy YAD:n nettisivuilta sekä jäsenkirjeestä. Paikallisosaston aloitus, toimintavaihe ja lopetus Paikallisosaston käynnistäminen Paikallisosaston perustaminen ja pyörittäminen ei ole vaikeaa. Se vaatii kuitenkin asiaan sitoutuneen yhdyshenkilön ja vähintään 5 muuta toimintaan mukaan lähtevää henkilöä. Yhdyshenkilön tulee olla mielellään 18-vuotta täyttänyt mutta alle 35-vuotias sekä YAD:n jäsen. Osaston käynnistysvaiheessa kerätään kiinnostuneita henkilöitä koolle suunnittelemaan toimintaa. YAD ry:n toiminnanohjaaja voi vierailla tarpeen mukaan 1 2 kertaa aloitusvaiheessa kertomassa toimintamahdollisuuksista, toimittaa tarvittavaa materiaalia ja auttaa toiminnan alkuun saattamisessa. Osaston käynnistysvaiheessa allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus. Paikallisosasto ei ole oma yhdistys vaan toimii YAD ry:n osana, näin sillä ei tarvitse olla omaa hallitusta tai vuosikokouksia. YAD ry:n hallitus vahvistaa uuden paikallisosaston perustamisen valtakunnallisen yhdistyksen yhteyteen. Osastoa käynnistettäessä tehdään suunnitelma seuraavista: osaston tavoitteet osaston kokoontumispaikka tiedotus/näkyvyys/jäsenrekrytointi yhteistyön viritys

19 19 mitä toimintaa kenelle tarjotaan miten vastuita jaetaan mitä tehdään, jos toiminta meinaa hyytyä Paikallisosaston toiminta Osaston toiminnan aktiivisuus ja toiminnan muodot voi vaihdella paikkakunnittain ja vuosittain paljonkin. Toiminta voi olla viikoittaista, kuukausittaista tai kerran vuodessa tapahtuvaa. Jokainen osasto on erilainen. Niin kauan kun osastolla on nimetty yhdyshenkilö, joka vastaa yhteydenottoihin on osasto olemassa. Yhdyshenkilön tai tilinkäyttäjän muutoksista tulee aina ilmoittaa toiminnanohjaajalle. Osaston toiminnassa keskeistä on nuorten vapaaehtoistoiminta huumeiden käytön ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Kaikki paikallisosaston järjestämä toiminta on päihteetöntä. Muuten paikallisosaston jäsenet voivat suunnitella toimintaa melko vapaasti tai hyödyntää YAD:n olemassa olevia toimintamuotoja ja menetelmiä. Toiminnansuunnittelussa voi kysyä apua toiminnanohjaajilta. Paikallisosaston lopettaminen Jos osaston toiminta halutaan lopettaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi toiminnanohjaajalle. Toiminnan voi laittaa myös hetkeksi telakalle. Jos toimintaa ja/tai toimijoita ei ole eikä uusia tunnu löytyvän on parempi lopettaa osasto. Osaston lopettaminen ei ole maailman loppu, uusia tulee aina tilalle. Lopettamisen yhteydessä poistetaan osaston tiedot internetistä ja jäsentiedotteista. Puhelinliittymät ja sähköpostisoitteet suljetaan. Yhteistyökumppaneille ja osaston jäsenille tulee tiedottaa lopettamisesta. Mahdolliset paikallisosaston varat siirretään yhteiselle lopetettujen osastojen tilille ja osaston oma tili lakkautetaan. Myös paikallisosastolta jäävä materiaali, mapit, tiedostot, YAD-tuotteet jne. palautetaan lähimmälle YAD:n toimistolle.

20 20 Yhdyshenkilön tehtävät Olla yhteyshenkilönä YAD:n työntekijöihin kuukausittainen yhteydenpito minimi Osallistua yhdyshenkilöpäiville kaksi kertaa vuodessa (toinen koulutuspäivät, toinen palkintomatka) Vastaa osaston puhelimeen ja sähköpostiin Allekirjoittaa yhteistoimintasopimuksen ja vastaa siitä, että toiminta on sopimuksen mukaista Vastaa siitä että vuotuiset toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat tehdään ja toimitetaan työntekijöille Vastaa osaston tilistä ja rahankäytöstä ellei muuta ole sovittu Tiedottaa alueensa jäsenille toiminnasta ja kutsuu koolle tapaamisiin/toimintoihin Yhdyshenkilövastuuta voi jakaa ja valita varayhdyshenkilön Jakaa vastuuta osaston sisällä (esimerkiksi tilivastaava, tiedotusvastaava tms.) Jos paikkakunnalla on YAD:n työntekijä, sovitaan keskinäisestä työnjaosta, työntekijä tukee ja ohjaa mutta ei periaatteessa tee vapaaehtoisten puolesta YAD:n toiminnanohjaajat ovat vapaaehtoisten ja yhdyshenkilöiden toiminnan tukemista varten, heidän puoleen saa ja pitää kääntyä aina kun jokin asia askarruttaa! Yleiskriteerejä paikallisosaston toiminnalle osastossa ja sen jäsenillä on perustiedot YAD:sta tavoitettavissa oleminen: paikallisosastolla on oltava toimiva puhelinnumero ja sähköposti ja viesteihin ja puheluihin vastataan vähintään viikon sisällä sovitut/luvatut asiat pidetään, peruuntumiset ilmoitetaan aina säännöllinen yhteydenpito työntekijöihin (työntekijöillä aloitevastuu) tieto osaston toiminnasta kulkee jäsenille osaston toiminnasta tiedotetaan ulospäin ollaan koko yhdistyksen mannekiineja -> vastuu yhdistykselle

21 21 Päätöksenteko ja vastuiden jako osastossa Paikallisosaston toiminnasta, rahankäytöstä tms. asioista päätetään yhdessä paikallisosaston kokouksessa. Kokouskutsuissa on hyvä mainita, varsinkin jos listalla on jotain isompia päätettäviä asioita, joihin jäsenet haluavat olla vaikuttamassa. Enemmistön kanta ratkaisee. Päätösvaltaa on jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä. Tarvittaessa jostain asiasta voidaan järjestää vaikka äänestys. Yhdyshenkilön on hyvä varmistaa, että tehdyt päätökset ovat YAD:n linjan mukaisia. Työntekijöiltä voi aina kysyä, jos on epävarma jostakin asiasta. Vastuita on hyvä jakaa osaston toimijoiden kesken, jotta kaikki työ ei lankea yhdyshenkilön niskaan. Voidaan sopia, että joku toinen on tilinkäyttäjä/ talousvastaava, joku voi olla osaston tiedotusvastaava, joka tiedottaa jäsenille ja paikallisesti osaston toiminnoista. Osastolla voi olla myös sihteeri joka pitää kirjaa osaston tapahtumista ja paikalla olijoista ja kokoaa yhdyshenkilön kanssa vuotuiset tilastot ja raportit toiminnoista. Tapahtumien ja toimintojen järjestämisessä kannattaa sopia ja kirjata selvästi kuka mistäkin tehtävästä on vastuussa.

22 22 Tietoa ja tukea yhdyshenkilölle Yhdyshenkilöiden tukena ja turvana yhdistyksessä toimivat valtakunnalliset toiminnanohjaajat, joihin voi olla yhteydessä aina tarvittaessa. Lisäksi yhdistyksen hallituksessa toimii yksi erityisesti paikallisosastoasioista vastaava henkilö, jonka puoleen voi myös kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa. Ideoita, kokemuksia ja neuvoja kannattaa koota myös muilta yhdyshenkilöiltä. Vuosittain järjestetään kahdet yhdyshenkilöpäivät, keväällä yhdet ja syksyllä toiset. Yhdyshenkilöpäivien tarkoitus on koota yhteen YAD:n vastuunkantajat, eli yhdyshenkilöt, hallitus ja perustyöntekijät. Yhdyshenkilöpäivillä päivitetään tietoja ajankohtaisista huumausainekysymyksistä, mietitään YAD:n linjoja niihin, kuullaan ja kerrotaan kuulumisia paikallisosastoista, tutustutaan ihmisiin ja jaetaan yhdistyksen ilot ja surut. Toinen vuoden yhdyshenkilöpäivistä on koulutuspainotteinen ja toinen palkintomatka vastuunkantajille. Usein olemme ulkomailla ja tutustumme samalla paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön rentoutumisen lomassa. Yadinetti (www.yad.fi/yadinetti) on vastuunkantajien oma sivusto, jossa voidaan käydä keskustelua yhdistyksen asioista ja josta on tulostettavissa yhdistyksen säännöt, jäsenkirjeitä, toimintavinkkejä, pinssi- ja julistepohjia ja muuta tarpeellista. Oman tunnuksen yadinettiin saat toiminnanohjaajalta. Yhdyshenkilöpostia saat 4 6 kertaa vuodessa toiminnanohjaajilta. Postissa tiedotetaan ajankohtaisista yhdistyksen asioista. Työntekijät ja hallitus ovat yhdyshenkilöitä varten. Meedion lahjoja ei kenelläkään kuitenkaan ole, joten ota reippaasti yhteyttä, kun joku asia sinua askarruttaa.

23 23 Yhdyshenkilön Helppinurkka näihin tilanteisiin ja kysymyksiin saatat törmätä! Miten otan uuden jäsenen vastaan? Esittele uusi jäsen vanhoille toimijoille. Sopikaa, että asioista puhutaan kokouksessa selkeästi niin ne avautuvat uusillekin. Käytä aikaa ennen tai jälkeen paikkarin tapaamisen kertoaksesi osaston toiminnasta sekä ottaaksesi ylös uuden jäsenen tiedot ja kiinnostuksen kohteet YAD toiminnassa. Kannusta osallistumaan vaikkapa seuraavaan YAD:n koulutukseen. Osaston kokoontumisissa käy vain muutama henkilö, missä vika? Lähtevätkö kutsut tapaamisiin hyvissä ajoin? Onko kutsussa kerrottu mitä asioita käsitellään tai mistä asioista kokoontumisessa päätetään? Kokoontumiset ilman aiheita ja teemoja eivät välttämättä ole houkuttelevia. Miettikää yhdessä mitä kokoontumiselta toivotaan mm. kuinka usein kokoonnutaan, sisältääkö tapaaminen jotain toimintaa, teemoja, koulutusta, vierailijoita tms.? Tehkää tapaamisistanne mahdollisimman mielekkäitä kaikille osallistua. Miettikää kannattaako kokoontua, jos ei ole asioita esityslistalla. Kaikki eivät ehdi tai välitä käydä ehkä kokoontumisissa mutta voivat pyydettäessä osallistua toimintaan. Kerätkää tiedot kunkin jäsenen kiinnostuksista ja osaamisista, jotta voi tarjota kullekin mielekkäitä tehtäviä. Tehtyjä suunnitelmia ei saada toteutettua kun on liian vähän tekijöitä, mikä neuvoksi? Jos porukka on pieni kannattaa tehdä suunnitelmat sellaisiksi, että ne voidaan toteuttaa pienilläkin resursseilla. Tapahtumiin kannattaa pyytää aina yhteistyökumppaneita ja sopia työnjaosta. Esim. alan oppilaitoksista voi rekrytä opiskelijoita aputyövoimaksi johonkin toimintaan ja opiskelijat voivat saada toiminnasta opintosuorituksen. Kannattaa miettiä tarkkaan mihin rahkeet ja into riittää. On esimerkiksi paljon helpompaa viedä infopiste johonkin tapahtumaan ja olla yhteistyökumppanina kuin järjestää koko tapahtuma alusta alkaen itse. Hyödyntäkää valmiin pöydän politiikkaa. Olemme lupautuneet osallistua johonkin yhteistyötapahtumaan, mutta viime metreillä tulee jäseniltä peruutusilmoituksia, miten näihin pitäisi suhtautua? Ei ole yhdyshenkilön vika jos jotkut peruvat osallistumisensa, sitä tapahtuu aina, vaikkei se mukavaa olekaan. Osaston jäsenien kanssa voi keskustella

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam YAD STREET TEAM Netissä toimiva, pelillisyyteen perustuva nuorten vapaaehtoistyön ja kansalaisvaikuttamisen projekti. Osallistaa nuoret ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittämiseen, tiedon välittämiseen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Ryhmänvetäjäkoulutus. 19.9.2015 Julia Kurki

Ryhmänvetäjäkoulutus. 19.9.2015 Julia Kurki Ryhmänvetäjäkoulutus 19.9.2015 Julia Kurki Tervetuloa! Kouluttajat: Julia Kurki, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (045 1869 300) ja nuorisotyönkehittäjä Taneli Aunio (045 882 7080) Sähköpostit muotoa

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Osaston askeleet aluetyöntekijä vapaaehtoisen rinnalla, vapaaehtoisen rooli

Osaston askeleet aluetyöntekijä vapaaehtoisen rinnalla, vapaaehtoisen rooli Osaston askeleet aluetyöntekijä vapaaehtoisen rinnalla, vapaaehtoisen rooli Omaishoitajien tukitoiminta osaksi osastojen vakiintunutta toimintaa Osastot mukaan omaishoitajien tukitoimintaan Toiminnan esittely

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

Aina mun pitää. Muutama sananen viestimisestä

Aina mun pitää. Muutama sananen viestimisestä Aina mun pitää Muutama sananen viestimisestä Annmari Salmela Savon Sanomat, Helsingin Sanomat, Kotimaa, Blogi, Some Vapaaehtoistyo.fi, Kotimaanapu.fi KÄÄK! HÄSÄT #vapaaehtoistyo #vapaaehtoistyofi #vetfi

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot