SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot - vaihtoehtoinen toiminta 10 YAD internetissä 12 Yhteystiedot 14 Paikallisosaston toiminta 17 Paikallisosastot osana YAD:ia 18 Yhdyshenkilön tehtävät 20 Päätöksenteko ja vastuiden jako osastossa 21 Tietoa ja tukea yhdyshenkilölle 22 Yhdyshenkilön Helppinurkka 23 Paikallisosaston tiedotus 26 Jäsenyys, vapaaehtoisuus ja jäsenhankinta 28 Yhteistyö 31 Paikallisosaston kokoontumiset 32 YAD-toimintojen laatukriteeristöt 33 Vinkkejä käytännön toimintaan - Tieto 34 Vinkkejä käytännön toimintaan - Tuki 39 Vinkkejä käytännön toimintaan - Toiminta 40 Toimintavinkkejä sitoutumisen asteen mukaan 42 Vinkkejä yhteistyöhön ja tiedotukseen omalla paikkakunnalla 43 Paikallisosaston talous 44 Talousarvio 51 Paikallisosaston toiminnan rahoitus 53 Toimintasuunnitelma 57 Toimintakertomus 59 Yhdyshenkilön YAD-vuosi 60 Muita toimintaohjeita 62 Hyödyllisiä linkkejä 63

2 Hyvä yhdyshenkilö ja muu osaston vastuuväki! Tässä käyttöönne paikallisosaston opaskirjanen, jonka tarkoituksena on valaista monipuolisesti YADin toimintaa niin valtakunnallisena organisaationa kuin ennenkaikkea paikallisosastojen toimintamahdollisuuksien kuvaajana, ideapankkina ja ohjenuorana. Opas on suunniteltu helpottamaan yhdyshenkilön työtä osaston luotsaajana. Yhdyshenkilön tehtävä on arvokas ja tärkeä, mutta tärkeintä on se ettei jää yksin tai koe vastuuta liian raskaana. Toivomme, että tästä oppaasta ja sen lukuisista liitteistä on apua toiminnassanne ja löydätte täältä vastauksia kysymyksiinne. Älä muserru toimintamahdollisuuksien paljouteen, vaan tiedä että yksikin hyvin hoidettu toiminto tai tapahtuma vuodessa on merkityksellinen! Eikä kaikki ole niin millintarkkaa, virheitä ei kannata pelätä, pääasia että tekee ja on aitoa halua viedä huumeettomuuden viestiä eteenpäin. Me työntekijät olemme sitä varten, että tuemme niin hyvinä kuin huonoina aikoina ja pyrimme kaikin tavoin auttamaan osastoasi toimimaan niin hyvin kuin mahdollista! Menestystä ja tsemppiä paikallisosastonne toimintaan toivottaa, YAD:n työntekijätiimi

3 Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3

4 Perustiedot YAD:sta YAD Youth Against Drugs ry -Tietoa, tukea ja vaihtoehtoista toimintaa YAD Youth Against Drugs ry on sitoutumaton ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna Yhdistyksen ensisijainen tavoite on pyrkiä ehkäisemään huumeiden käyttöä ja vähentää huumehaittoja luomalla monipuolisesti puitteita ja menetelmiä nuorten huumeiden vastaiseen kansalaistoimintaan. Järjestön toiminnalliseksi kehykseksi onkin vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen. Toiminnassa keskeisenä voimavarana ovat alusta asti olleet nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Ideologisena pohjana yhdistyksellä on aate siitä, että huumeidenkäyttö voi vaarantaa yksilön hyvinvoinnin ja kaventaa mahdollisuuksia onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Huumeettomuus ja sen puolesta toimiminen nähdään myös arvovalintoina, sillä huumausaineiden käyttö on aina yksilön valintaa laajempi kysymys, jolla on moninaiset yhteiskunnalliset ja globaalit syyt ja seuraukset. YAD ry valtakunnallisesti toimivana nuorisojärjestönä on pitkäjänteisen vapaaehtoistyön ja useiden projektien kautta myös vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän päihde- ja huumetyön asiantuntijana. Tällä hetkellä yhdistyksellä on 18 paikallisosastoa eri puolilla Suomea. YAD ry:n työntekijät työskentelevät yhdistyksen toimistopaikkakunnilta (Jyväskylä, Tampere, Helsinki) käsin. YAD numeroina (tiedot vuoden 2008 lopulta) perustettu vuonna 1988, jäseniä 452, paikallisosastoja 18, työntekijöitä 12, Toimistot 3 paikkakunnalla 4 4

5 YAD:n tausta ja tarkoitus YAD:n toiminta käynnistyi vuonna 1988 aluksi Irti Huumeista ry:n alaisena nuorisoprojektina. Nuoret toimijat ja tapa tehdä ehkäisevää huumetyötä nuorilta nuorille oli heti kantavana voimana. Alusta saakka YAD:n toiminnassa oli mukana festaritoimintaa, tukitoimintaa ja koulutustoimintaa. YAD rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen Tänä päivänä YAD ry on päihdejärjestöjen joukossa paikkansa lunastanut kansalaistoimintaa ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijuutta yhdistävä taho. YAD:n erottaa muista alan toimijoista nuoret vapaaehtoiset, toiminta joka painottuu nuorten vapaa-ajan ympäristöihin, sekä tuki ja osallistumismahdollisuudet myös huumetaustaa omaaville. Toiminta-ajatus Yhdistyksen tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YAD:n perusstrategia Tieto: monipuolisen tiedon sekä näkökulmien tarjoaminen ja edistäminen huumausainekysymyksistä Tuki: tuki huumeiden käytön lopettamisen jälkeiseen elämään Toiminta: päihteille/huumeille vaihtoehtoisten elämysten tarjoaminen, tapahtumat YAD:n perustehtävä on Puitteiden luominen, menetelmien ja välineiden tarjoaminen nuorten kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja päihderiskien vähentämiseksi. Perustehtävää toteutetaan paikallisosastojen ja valtakunnallisen toiminnan kautta. Nuoret vapaaehtoistoimijat ovat toiminnassa keskeisiä vaikuttajia ja toiminnan toteuttajia. Työntekijät ja yhdistyksen muu organisaatio luovat mahdollisuuksia, tarjoavat resursseja, ohjaavat ja tukevat toiminnassa sekä vastaavat itse osan toimintojen toteutuksesta ja kehittämisestä. Yhdistys on RAY:n vakituisen yleisavustuksen piirissä. Toimintaa rahoitetaan lisäksi erilaisten säätiöiden ja kuntien tuella. 5 5

6 6 Organisaatio Organisaatiokaavio jäsenet yhdistyksen kokous hallitus toiminnanjohtaja perustyö ETAM-projekti ( ) DanceWise-projekti ( ) valtakunnallinen työ paikallisosastotyö Street Team Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää vähintään kaksi kertaa vuodessa pidettävä vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen, joka johtaa puheenjohtajan johdolla yhdistystä. Yhdistys koostuu valtakunnallisesta ja paikallisesta toiminnasta. Paikallisosastot ovat rekisteröitymättömiä ja toimivat osana valtakunnallista yhdistystä. Hallitus voi palkata työntekijöitä ja delegoida niille vastuuta sääntöjen mukaisen toiminnan järjestämiseksi. Työntekijät ovat työstään vastuussa hallitukselle ja hallituksen välityksellä yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen jäsen tai paikallisosasto voi halutessaan esittää tärkeäksi katsomiaan asioita hallitukselle joko ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin tai yhdistyksen työntekijöihin.

7 7 YAD:n toimintamuodot - tieto YAD:n tavoitteena on avoin yhteiskunnallinen keskustelu huumausaineasioista. Neutraalilla tavalla esitetyt faktat ja monipuoliset näkökulmat julkisessa keskustelussa auttavat eri linjoilla olevia osapuolia keskustelemaan asioista kiihkottomasti ja löytämään yhteistä maaperää. Stereotypiat ja mustavalkoiset yleistykset eivät kuulu yadilaiseen viestintään. Eri kohderyhmiä lähestytään erilaisin viestein ja painotuksin aina yleisestä ehkäisystä riskiehkäisyyn ja haittojen vähentämisen näkökulmiin. YAD ry tuottaa monipuolisesti kohderyhmilleen suunnattua tietomateriaalia huumausaineista. Festarityö ja infopisteet Festarityö on yksi yhdistyksen alkuperäisistä ja omimmista toimintamuodoista. Festarityössä toteutuu YAD:lle tärkeä ehkäisevän huumetyön perusajatus: vuorovaikutus ja nuorten kohtaaminen heidän vapaa-ajallaan. Infopistetyössä mennään sinne missä nuoretkin ovat. Usein infopisteet ovat tilaisuuksissa, joihin liittyy myös päihteiden käyttö. YAD:n vapaaehtoiset ovat esimerkkinä päihteettömästä tavasta viettää festarit. Päihdekasvatustoiminta YAD on tehnyt paljon työtä ajantasaisen ja mahdollisimman vaikuttavan päihdekasvatustyön puolestapuhujana. Yhdistyksellä on paljon osaamista ja tarjolla eri menetelmiä keskustella ja käsitellä päihdekysymyksiä eri kohderyhmien kanssa. Yhdistyksen aktiivit vierailevat resurssien mukaan kouluissa, nuorisotaloilla ja harrastusjärjestöissä kertomassa YAD:n toiminnasta ja keskustelemassa huumeisiin liittyvistä asioista. Päihde- ja huumekeskustelujen toteutuspaikkana YAD painottaa erityisesti nuorten vapaa-ajan ympäristöjä.

8 YAD:n toimintamuodot - tuki Tukitoiminnan muodot YAD:ssa YAD ry:n toteuttama tukitoiminta jakaantuu kolmeen osaan: 1. Yhdistyksen muodostamaan yhteisölliseen tukeen 2. Perhe- ja pienryhmätoimintaan tukimenetelmänä (ETAM) 3. Tukiystävä- ja tukiryhmätoimintaan huumeista irti pyrkiville YAD:n työntekijät tarjoavat resurssiensa mukaan tukea päihteistä irti pyrkiville ja tietoa alueensa hoitopalveluista. Tukitoiminnan painopistealueet ovat vuonna 2009 toimistopaikkakunnilla, missä myös työntekijän panos toimintaan on käytettävissä. Paikallisosastoja ohjataan tarjoamaan toimintojaan enenevästi myös huumeiden käytön lopettaneille tai kokeilutaustaa omaaville. Yhteisön tuki YAD ry:n toimintaan voivat osallistua huumeiden käytöstä eroon pyrkivät nuoret ja nuoret aikuiset. Tavoitteena on mm. luoda huumeettomia ihmissuhteita ja kannustaa päihteettömään elämään tekemisen, osallistumisen ja yhdessäolon kautta. Vapaaehtoisten muodostamalla turvaverkolla ts. yhteisöllisellä tuella on merkitystä ehkäistäessä toiminnan piiriin kuuluvien entisten käyttäjien retkahduksia. Päihteettömät toiminnat rohkaisevat ja innostavat jäsenistöä ylipäätään päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen. Yhdistyksen toimintaa markkinoidaan hoidosta palaaville sekä niille nuorille, joilla on huumekokeiluja tai suurentunut riski ajautua päihdetms. ongelmiin. Lisäksi YAD tarjoaa työkokeilu-/kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia toipuville käyttäjille. Perhe- ja pienryhmätoiminta Perhe- ja pienryhmätoiminnassa kootaan pienryhmiä kohdennetusti valittujen lasten ja nuorten ympärille. Ryhmät ovat tavoitteellisia ja kestävät vähintään vuoden. Ryhmien tavoitteena on lisätä ryhmäläisten sosiaalisia- ja elämänhallintataitoja, tukea koulunkäynnissä ja tutustuttaa uusiin harrastuksiin. Näin ryhmätoiminta on varhaisvaiheen ehkäisevää työtä. Ryhmien ohjaaminen on vaativaa ja edellyttää työntekijöiden tukea. Pienryhmämallin mukaiset ryhmät oli organisoitu pääasiassa Ehkäisevän työn alueellinen malli hankkeen kautta ja ETAM-hankkeessa on kirjoitettu myös käsikirja mallista. Varsinaisten pienryhmien lisäksi YAD:ssa voi toimia nuorten ryhmiä, joissa sovelletaan osin pienryhmätoiminnan periaatteita, mutta ne toimivat YAD:n paikallisosaston osana. 8

9 9 Tukiystävä- ja tukiryhmätoiminta Huumetukihenkilötoimintaa toteutetaan YAD:ssa muutamassa paikallisosastossa. Tukiystävä tukee huumeista irti pyrkivää huumeettomana rinnallakulkijana, auttaen arkisten asioiden hoidossa, keskustelujen ja harrastustoiminnan keinoin tukien. Tuettavia ohjautuu toimintaan mm. eri hoitopaikkojen kautta, osa ottaa itse yhteyttä ja ilmoittautuu mukaan. Tukitoimintaa järjestetään myös tukiryhmien kautta, joissa mukanaolijat ovat pääosin päihde-/huumetaustan omaavia. Ryhmät ovat toiminnallisia ja niiden tarkoituksena on tukea ryhmäläisiä huumeettomuudessa ja tarjota vertaistukea. Tukiryhmäläiset osallistuvat usein myös muuhun YAD:n toimintaan. Ryhmiä toimii kysynnän ja resurssien mukaan toimistopaikkakunnilla. Ryhmätoimintaan voi liittyä myös yksilötukea.

10 10 YAD:n toimintamuodot - vaihtoehtoinen toiminta YAD ry tarjoaa jäsenistölleen ja muillekin mielekästä toimintaa ja elämyksiä päihteiden käytön sijaan. Retket, leirit, monipuolinen harrastustoiminta ja päihteettömät nuorisotapahtumat ovat vaihtoehtotoimintaa omimmillaan. Tavoitteena on tarjota positiivisia vaihtoehtoja päihteiden käytölle toiminnalla, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja sekä solmia uusia ihmissuhteita. Toiminnoilla ja ryhmään kuulumisella voidaan saada aikaan luontaisia, palkitsevia mielihyväkokemuksia ja siten terveellä tavalla korvata niitä tuntemuksia, mitä päihteistä ja huumeista on haettu. Parhaimmillaan toiminnoilla tuetaan päihteetöntä elämää, vahvistetaan yksilön itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Huumetaustan omaaville jäsenille päihteettömät harrastetoiminnat toimivat tärkeänä tukimuotona. Toimintoihin kutsutaan usein mukaan myös yhteistyötahojen; nuorisotalojen, perhekodin tai jonkin hoitopaikan nuoria. Paikallisosastot järjestävät jäsenilleen ja usein myös alueen muille nuorille erilaisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia, intresseistään ja resursseistaan riippuen. Kyseessä voi olla kokkailu- tai leffailtaa, keilausta, sählyä, vaellusta, seinäkiipeilyä, kädentaitoja, kulttuuria jne. Toiminnan tarkoituksena on tarjota uusia taitoja ja myönteisiä kokemuksia, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja toimia myös palkintona tehdystä vapaaehtoistyöstä. Erilaiset harrasteet ja toiminnot vahvistavat päihteettömyyden mielekkäänä kokemista. Valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset YAD ry järjestää vuosittain useita koulutuksia jäsenilleen ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Koulutukset antavat valmiuksia toimia YAD:n vapaaehtoisena eri tehtävissä. Vuosittain järjestetään infopistekoulutuksia, festarivastaavien koulutusta huumausainekoulutusta ja tukitoimintakoulutusta. Lisäksi projekteilla omaa koulutustoimintaa. Koulutukset ovat usein viikonloppukoulutuksia. Mahdollisuuksien mukaan osa koulutuksista suunnataan myös eri ikäisille. Joskus koulutuksia voidaan viedä myös paikallisosastojen omille paikkakunnille. Halutessaan paikallisosasto voi myös itse järjestää valtakunnallisesti avoimen ja mainostetun koulutuksen. Valtakunnallisesti järjestetään myös leirejä, päihteettömiä musiikkitapahtumia kuten Sideffect-konemusiikkibileitä tai Rock Against Drugs konsertteja. Järjestettävät tapahtumat vaihtelevat vuosittain. Tietoja tapahtumista löydät YAD:n nettisivuilta ja jäsenkirjeestä.

11 11 Paikallisosastojen kannattaa markkinoida jäsenilleen valtakunnallisia tapahtumia, järjestää niihin reissuja tai lähettää useampia jäseniä kerralla koulutukseen. Kehittämishankkeet Toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Tällä hetkellä on meneillään kaksi projektia. Ehkäisevän työn alueellinen malli hanke (ETAM) pyrkii alueellisen verkostotyön menetelmin tukemaan lasten hyvinvointia ja ohjaamaan tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria erilaisten toimintojen piiriin. ETAM:ssa työskentelee 5 työntekijää. Lisätietoja YAD:n nettisivuilta. DanceWise -hanke ( ) kehittää ehkäisevän huumetyön ja huumetiedotuksen menetelmiä konemusiikkiympäristöihin sekä järjestää päihteettömiä bileitä (Sideffect). Hankkeessa työskentelee 2 työntekijää. Lisätietoja Ajantasaiset tiedot kulloinkin käynnissä olevista kehittämisprojekteista ja niiden työntekijöistä löytyy nettisivuilta. YAD materiaali Jaettava materiaali Paikallisosastot voivat tilata ilmaiseksi käyttöönsä, tapahtumiin, infopisteille jne. YAD ry:n tuottamaa materiaalia. Jaettavia materiaaleja ovat mm. perusesitteet, jäsenrekrykortit, tarrat, aineinfokortit, kannabis mythbuster ja huumeet ja maailmankauppa -esite. Lisäksi osastot voivat tilata tai kopioida erilaisia julisteita, postikortteja, pinssipohjia ym. saatavilla olevaa materiaalia. Ajantasaiset tiedot eri materiaalien saatavuudesta kannattaa kysyä toimistoilta. Osa materiaalista on myös ladattavissa yadinetissä. Myytävä materiaali YAD:n tekemiä eri huumausaineita, sekä tupakkaa ja alkoholia käsitteleviä infokortteja myydään silloin kun kyse on suuremmista määristä esimerkiksi isompiin tapahtumiin ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Tiedot korteista ja niiden hinnoista DanceWise-projektin sivuilta osoitteessa YAD myy erilaisia tukituotteita mm. t-paitoja, huppareita, julkaisuja, cdlevyjä, pinssejä ja tarroja. Näistä tarkemmat tiedot nettisivujen verkkokaupasta. Netistä voi myös ladata ja tulostaa tuotteiden tilauslomakkeita erilaisiin tilaisuuksiin ja yhteistyökumppaneille jaettavaksi. Paikallisosasto voi halutessaan ostaa YAD:n myytäviä tuotteita itselleen ja myydä niitä sitten eteenpäin.

12 12 YAD internetissä YAD:n internetsivut ovat osoitteessa Sieltä löytyy kattavat tiedot YAD:sta ja sen toiminnasta. Nettisivuilla voi myös testata tietonsa huumetestissä ja ostaa tukituotteita. YAD:n henkilökunnalle, hallitukselle ja yhdyshenkilöille on oma sivustonsa, yadinetti, osoitteessa josta myös löytyvät monet tämän oppaan mukana tulevalla materiaali-cd:llä olevista lomakkeista ja tiedostoista. Yadinettiin tulevat aina viimeisimmät päivitykset tämän oppaan asioista ja liitteenä olevan cd:n lomakkeista. DanceWise-projektilla, joka on konemusiikkikulttuuriin kohdennettu ehkäisevän huumetyön kehittämishanke, on omat sivunsa osoitteessa YAD:lla sekä DanceWisella on omat yhteisösivunsa IRC galleriassa. Galleriasta löytyy myös paikallisosastojen omia yhteisöjä, joissa osaston jäsenet voivat keskustella ja tiedottaa ajankohtaisista asioistaan. Facebookista löytyy YAD-yhteisö sekä DanceWisen ja paikallisosastojen yhteisöjä keskusteluja ja tiedonkulkua varten. Lisäksi tapahtumista tehdään eventtejä mahdollisuuksien mukaan. Paikallisosastojen yhdyshenkilöiden toivotaan liittyvän näihin nettiyhteisöihin ja kannustavan muitakin jäseniä liittymään tiedonkulun tehostamiseksi. Street Team Street Teamin toiminta on organisoitu sen nettisivuston kautta. Rekisteröitymällä tiimiin pääsee mukaan suorittamaan tehtäviä ja voi hankkia pisteitä/ palkintoja. Tehtävien suorittaminen ei ole yleensä aikaan eikä paikkaan sidottua. Street Team edustaa uudenlaista kansalaistoiminnan muotoa huumeviestinnässä. Street Team -toimintamallin ideana on hyödyntää vasta- ja alakulttuurien toimintatapoja ja näkökulmia sekä aktivoida nuoret toimimaan ja vastaanottamaan huumeisiin liittyvää tiedotusta, jota on osin vierastettu sen aikuisnäkökulman ja holhoavuuden johdosta. Nuorten omia kulttuurisia keinoja, huumoria, ironiaa ja vastamainonnan periaatteita käyttäen pyritään herättämään huumekriittisiä ajatuksia ja saamaan nuoret oivaltamaan huumekysymyksen monimuotoisuus.

13 13 Toteutusympäristöinä ovat nuorten vapaa-ajan ympäristöt: kadut, julkiset tilat, tapahtumat, media ja internetissä toimivat nuorten foorumit ns. sosiaalinen media. Toiminnalla pyritään tuomaan monisävyistä viestintää ja näkökulmia ympäristöihin, jotka ovat jääneet ainakin osin paitsioon viralliselta huumeviestinnältä. Materiaaleina toimivat mm. sähköiset aineistot kuten kuvat ja viestit, sloganit, bannerit, näytönsäästäjät ja printtipainotuotteet: julisteet, tarrat, postikortit, käyntikortit sekä esimerkiksi pinssit, äänitteet, vetoomukset ja vaatteet. Tiimin toimintaan voi rekisteröityä ja osallistua kuka tahansa nuori myös anonyymisti.

14 14 Yhteystiedot YAD:n työntekijät työskentelevät kolmella paikkakunnalla: keskustoimistossa ja Bronxissa Jyväskylässä sekä Tampereella ja Helsingissä. Jyväskylä Keskustoimisto Messukatu 3, Jyväskylä Toimistosihteeri Ulla Kuokkanen puh. (014) (ma to klo 9-15) fax. (014) Ehkäisevän työn alueellinen malli -hankkeen työntekijät Jyrki Muhonen Kirsi Lallukka Eero Pyykkö Bronx, Jyväskylä Rusokinkatu 4, Jyväskylä Hanna Multanen toiminnanohjaaja puh Tampereen toimisto Näsilinnankatu 21 A 20, Tampere Rosita Juurinen toiminnanjohtaja puh fax

15 15 Erno Leppänen toiminnanohjaaja puh Ehkäisevän työn alueellinen malli -hankkeen työntekijät Merja Nordling Susanna Raivio (äitiyslomalla vuoden 2009 loppuun) Helsingin toimisto Merimiehenkatu 12 A 1, Helsinki Saara Salmenmaa Tukiystävätoiminta ja muu paikallisosaston toiminta puh DanceWise-projekti Hanna Juuti a.k.a Manna Tuukka Ervasti Paikallisosastojen yhteystiedot Paikallisosastojen yhteystiedot löytyvät YAD:n nettisivuilta ja jäsenkirje Yadilaisesta.

16 16

17 17 Paikallisosaston toiminta

18 18 Paikallisosastot osana YAD:ia YAD ry:n alueellinen vapaaehtoistoiminta on organisoitu paikallisosastojen kautta. Paikallisosastot eli paikkarit ovat YAD:n toiminnan sydän, yhdistyksen tärkein toimintaelin. Eri puolilla Suomea toimivat paikkallisosastot tarjoavat päihteetöntä toimintaa, koulutuksia ja tapahtumia oman alueensa yadilaisille. Paikallisosastot muodostuvat nuorista ja aikuisista vapaaehtoisista ja ne toimivat osana valtakunnallista yhdistystä. YAD ry:llä on paikallisosastoja tällä hetkellä parisenkymmentä. Paikallisosastoja ei perusteta keskusjohtoisesti, vaan niitä perustetaan nuorilta tai paikkakunnalta nousseesta aloitteesta lähtien työntekijöiden ohjauksella. Kaikissa YAD:n paikallisosastoissa on yhdyshenkilö, joka yhdessä paikallisosaston jäsenistön kanssa ideoi ja järjestää paikkarin toimintaa. Kuka tahansa jäsen voi käynnistää osaston perustamisen omalle paikkakunnalleen. Tiedot osastoista ja niiden yhdyshenkilöistä löytyy YAD:n nettisivuilta sekä jäsenkirjeestä. Paikallisosaston aloitus, toimintavaihe ja lopetus Paikallisosaston käynnistäminen Paikallisosaston perustaminen ja pyörittäminen ei ole vaikeaa. Se vaatii kuitenkin asiaan sitoutuneen yhdyshenkilön ja vähintään 5 muuta toimintaan mukaan lähtevää henkilöä. Yhdyshenkilön tulee olla mielellään 18-vuotta täyttänyt mutta alle 35-vuotias sekä YAD:n jäsen. Osaston käynnistysvaiheessa kerätään kiinnostuneita henkilöitä koolle suunnittelemaan toimintaa. YAD ry:n toiminnanohjaaja voi vierailla tarpeen mukaan 1 2 kertaa aloitusvaiheessa kertomassa toimintamahdollisuuksista, toimittaa tarvittavaa materiaalia ja auttaa toiminnan alkuun saattamisessa. Osaston käynnistysvaiheessa allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus. Paikallisosasto ei ole oma yhdistys vaan toimii YAD ry:n osana, näin sillä ei tarvitse olla omaa hallitusta tai vuosikokouksia. YAD ry:n hallitus vahvistaa uuden paikallisosaston perustamisen valtakunnallisen yhdistyksen yhteyteen. Osastoa käynnistettäessä tehdään suunnitelma seuraavista: osaston tavoitteet osaston kokoontumispaikka tiedotus/näkyvyys/jäsenrekrytointi yhteistyön viritys

19 19 mitä toimintaa kenelle tarjotaan miten vastuita jaetaan mitä tehdään, jos toiminta meinaa hyytyä Paikallisosaston toiminta Osaston toiminnan aktiivisuus ja toiminnan muodot voi vaihdella paikkakunnittain ja vuosittain paljonkin. Toiminta voi olla viikoittaista, kuukausittaista tai kerran vuodessa tapahtuvaa. Jokainen osasto on erilainen. Niin kauan kun osastolla on nimetty yhdyshenkilö, joka vastaa yhteydenottoihin on osasto olemassa. Yhdyshenkilön tai tilinkäyttäjän muutoksista tulee aina ilmoittaa toiminnanohjaajalle. Osaston toiminnassa keskeistä on nuorten vapaaehtoistoiminta huumeiden käytön ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Kaikki paikallisosaston järjestämä toiminta on päihteetöntä. Muuten paikallisosaston jäsenet voivat suunnitella toimintaa melko vapaasti tai hyödyntää YAD:n olemassa olevia toimintamuotoja ja menetelmiä. Toiminnansuunnittelussa voi kysyä apua toiminnanohjaajilta. Paikallisosaston lopettaminen Jos osaston toiminta halutaan lopettaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi toiminnanohjaajalle. Toiminnan voi laittaa myös hetkeksi telakalle. Jos toimintaa ja/tai toimijoita ei ole eikä uusia tunnu löytyvän on parempi lopettaa osasto. Osaston lopettaminen ei ole maailman loppu, uusia tulee aina tilalle. Lopettamisen yhteydessä poistetaan osaston tiedot internetistä ja jäsentiedotteista. Puhelinliittymät ja sähköpostisoitteet suljetaan. Yhteistyökumppaneille ja osaston jäsenille tulee tiedottaa lopettamisesta. Mahdolliset paikallisosaston varat siirretään yhteiselle lopetettujen osastojen tilille ja osaston oma tili lakkautetaan. Myös paikallisosastolta jäävä materiaali, mapit, tiedostot, YAD-tuotteet jne. palautetaan lähimmälle YAD:n toimistolle.

20 20 Yhdyshenkilön tehtävät Olla yhteyshenkilönä YAD:n työntekijöihin kuukausittainen yhteydenpito minimi Osallistua yhdyshenkilöpäiville kaksi kertaa vuodessa (toinen koulutuspäivät, toinen palkintomatka) Vastaa osaston puhelimeen ja sähköpostiin Allekirjoittaa yhteistoimintasopimuksen ja vastaa siitä, että toiminta on sopimuksen mukaista Vastaa siitä että vuotuiset toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat tehdään ja toimitetaan työntekijöille Vastaa osaston tilistä ja rahankäytöstä ellei muuta ole sovittu Tiedottaa alueensa jäsenille toiminnasta ja kutsuu koolle tapaamisiin/toimintoihin Yhdyshenkilövastuuta voi jakaa ja valita varayhdyshenkilön Jakaa vastuuta osaston sisällä (esimerkiksi tilivastaava, tiedotusvastaava tms.) Jos paikkakunnalla on YAD:n työntekijä, sovitaan keskinäisestä työnjaosta, työntekijä tukee ja ohjaa mutta ei periaatteessa tee vapaaehtoisten puolesta YAD:n toiminnanohjaajat ovat vapaaehtoisten ja yhdyshenkilöiden toiminnan tukemista varten, heidän puoleen saa ja pitää kääntyä aina kun jokin asia askarruttaa! Yleiskriteerejä paikallisosaston toiminnalle osastossa ja sen jäsenillä on perustiedot YAD:sta tavoitettavissa oleminen: paikallisosastolla on oltava toimiva puhelinnumero ja sähköposti ja viesteihin ja puheluihin vastataan vähintään viikon sisällä sovitut/luvatut asiat pidetään, peruuntumiset ilmoitetaan aina säännöllinen yhteydenpito työntekijöihin (työntekijöillä aloitevastuu) tieto osaston toiminnasta kulkee jäsenille osaston toiminnasta tiedotetaan ulospäin ollaan koko yhdistyksen mannekiineja -> vastuu yhdistykselle

21 21 Päätöksenteko ja vastuiden jako osastossa Paikallisosaston toiminnasta, rahankäytöstä tms. asioista päätetään yhdessä paikallisosaston kokouksessa. Kokouskutsuissa on hyvä mainita, varsinkin jos listalla on jotain isompia päätettäviä asioita, joihin jäsenet haluavat olla vaikuttamassa. Enemmistön kanta ratkaisee. Päätösvaltaa on jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä. Tarvittaessa jostain asiasta voidaan järjestää vaikka äänestys. Yhdyshenkilön on hyvä varmistaa, että tehdyt päätökset ovat YAD:n linjan mukaisia. Työntekijöiltä voi aina kysyä, jos on epävarma jostakin asiasta. Vastuita on hyvä jakaa osaston toimijoiden kesken, jotta kaikki työ ei lankea yhdyshenkilön niskaan. Voidaan sopia, että joku toinen on tilinkäyttäjä/ talousvastaava, joku voi olla osaston tiedotusvastaava, joka tiedottaa jäsenille ja paikallisesti osaston toiminnoista. Osastolla voi olla myös sihteeri joka pitää kirjaa osaston tapahtumista ja paikalla olijoista ja kokoaa yhdyshenkilön kanssa vuotuiset tilastot ja raportit toiminnoista. Tapahtumien ja toimintojen järjestämisessä kannattaa sopia ja kirjata selvästi kuka mistäkin tehtävästä on vastuussa.

22 22 Tietoa ja tukea yhdyshenkilölle Yhdyshenkilöiden tukena ja turvana yhdistyksessä toimivat valtakunnalliset toiminnanohjaajat, joihin voi olla yhteydessä aina tarvittaessa. Lisäksi yhdistyksen hallituksessa toimii yksi erityisesti paikallisosastoasioista vastaava henkilö, jonka puoleen voi myös kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa. Ideoita, kokemuksia ja neuvoja kannattaa koota myös muilta yhdyshenkilöiltä. Vuosittain järjestetään kahdet yhdyshenkilöpäivät, keväällä yhdet ja syksyllä toiset. Yhdyshenkilöpäivien tarkoitus on koota yhteen YAD:n vastuunkantajat, eli yhdyshenkilöt, hallitus ja perustyöntekijät. Yhdyshenkilöpäivillä päivitetään tietoja ajankohtaisista huumausainekysymyksistä, mietitään YAD:n linjoja niihin, kuullaan ja kerrotaan kuulumisia paikallisosastoista, tutustutaan ihmisiin ja jaetaan yhdistyksen ilot ja surut. Toinen vuoden yhdyshenkilöpäivistä on koulutuspainotteinen ja toinen palkintomatka vastuunkantajille. Usein olemme ulkomailla ja tutustumme samalla paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön rentoutumisen lomassa. Yadinetti (www.yad.fi/yadinetti) on vastuunkantajien oma sivusto, jossa voidaan käydä keskustelua yhdistyksen asioista ja josta on tulostettavissa yhdistyksen säännöt, jäsenkirjeitä, toimintavinkkejä, pinssi- ja julistepohjia ja muuta tarpeellista. Oman tunnuksen yadinettiin saat toiminnanohjaajalta. Yhdyshenkilöpostia saat 4 6 kertaa vuodessa toiminnanohjaajilta. Postissa tiedotetaan ajankohtaisista yhdistyksen asioista. Työntekijät ja hallitus ovat yhdyshenkilöitä varten. Meedion lahjoja ei kenelläkään kuitenkaan ole, joten ota reippaasti yhteyttä, kun joku asia sinua askarruttaa.

23 23 Yhdyshenkilön Helppinurkka näihin tilanteisiin ja kysymyksiin saatat törmätä! Miten otan uuden jäsenen vastaan? Esittele uusi jäsen vanhoille toimijoille. Sopikaa, että asioista puhutaan kokouksessa selkeästi niin ne avautuvat uusillekin. Käytä aikaa ennen tai jälkeen paikkarin tapaamisen kertoaksesi osaston toiminnasta sekä ottaaksesi ylös uuden jäsenen tiedot ja kiinnostuksen kohteet YAD toiminnassa. Kannusta osallistumaan vaikkapa seuraavaan YAD:n koulutukseen. Osaston kokoontumisissa käy vain muutama henkilö, missä vika? Lähtevätkö kutsut tapaamisiin hyvissä ajoin? Onko kutsussa kerrottu mitä asioita käsitellään tai mistä asioista kokoontumisessa päätetään? Kokoontumiset ilman aiheita ja teemoja eivät välttämättä ole houkuttelevia. Miettikää yhdessä mitä kokoontumiselta toivotaan mm. kuinka usein kokoonnutaan, sisältääkö tapaaminen jotain toimintaa, teemoja, koulutusta, vierailijoita tms.? Tehkää tapaamisistanne mahdollisimman mielekkäitä kaikille osallistua. Miettikää kannattaako kokoontua, jos ei ole asioita esityslistalla. Kaikki eivät ehdi tai välitä käydä ehkä kokoontumisissa mutta voivat pyydettäessä osallistua toimintaan. Kerätkää tiedot kunkin jäsenen kiinnostuksista ja osaamisista, jotta voi tarjota kullekin mielekkäitä tehtäviä. Tehtyjä suunnitelmia ei saada toteutettua kun on liian vähän tekijöitä, mikä neuvoksi? Jos porukka on pieni kannattaa tehdä suunnitelmat sellaisiksi, että ne voidaan toteuttaa pienilläkin resursseilla. Tapahtumiin kannattaa pyytää aina yhteistyökumppaneita ja sopia työnjaosta. Esim. alan oppilaitoksista voi rekrytä opiskelijoita aputyövoimaksi johonkin toimintaan ja opiskelijat voivat saada toiminnasta opintosuorituksen. Kannattaa miettiä tarkkaan mihin rahkeet ja into riittää. On esimerkiksi paljon helpompaa viedä infopiste johonkin tapahtumaan ja olla yhteistyökumppanina kuin järjestää koko tapahtuma alusta alkaen itse. Hyödyntäkää valmiin pöydän politiikkaa. Olemme lupautuneet osallistua johonkin yhteistyötapahtumaan, mutta viime metreillä tulee jäseniltä peruutusilmoituksia, miten näihin pitäisi suhtautua? Ei ole yhdyshenkilön vika jos jotkut peruvat osallistumisensa, sitä tapahtuu aina, vaikkei se mukavaa olekaan. Osaston jäsenien kanssa voi keskustella

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot