Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset"

Transkriptio

1 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset Täydennyskoulutus neuvojille eläinten hyvinvoinnista Helsinki Taina Mikkonen Eläinten terveys ja hyvinvointiyksikkö

2 Täydentävät ehdot Säädösperusta Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 7/2015 (muut. 218/2016) Maataloustukien toimeenpanolaki 192/2013 Neuvoston ja parlamentin asetus 1306/2013, Komission delegoitu asetus 640/2014 ja Komission täytäntöönpanoasetus 809/2014

3 Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa valvontaohjeet ja -lomakkeet seuraavilta osa-alueilta Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti (ID) Rehut Elintarvikkeet (tuotantotilojen hygienia, tuotantoeläimiltä kielletyt aineet, kasvinsuojeluaine- ja eläinlääkejäämät) Eläintaudit Eläinten hyvinvointi

4 Muutokset vuonna 2016 Vuonna 2016 täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoimintatarkoituksessa pidettävät tuotantoeläimet Maataloustoiminnalla tarkoitetaan maataloustuotteiden tuottamista, kasvatusta tai viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä tuotantoeläinten kasvatus ja pito maataloustarkoituksiin mukaan luettuna. (Neuvoston ja parlamentin asetus 1307/2013 artikla 4 (1)) Tuotantoeläimellä tarkoitetaan eläintä, jota pidetään elintarvikkeiden, villan, nahan, höyhenten tai turkisten tuotantoa varten, sekä eläintä, jota pidetään tai kasvatetaan muuhun maataloustuotantoon (ESA 5 ) Valvonta kattaa suurimman osan eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksista Direktiivien (98/58, 119/2008 ja 120/2008) vaatimukset, joista on säädetty kansallisesti Direktiiveihin perustuvat vaatimukset, joista on kansallisesti säädetty tiukemmin, esim. sikojen tilavaatimukset Ei puhtaasti kansallisia vaatimuksia, esim. laidunnusvelvoite Täydentävien ehtojen vaatimukset ovat jo voimassa olevaa lainsäädäntöä Ei uusia vaatimuksia tuotantoeläinten pidolle

5 Taustaa Täydentävien ehtojen valvonta on aiemmin kohdistunut ns. valvontaindikaattoreihin Komission ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset Suomeen Ei valvottu, mitä pitäisi valvontaindikaattoreita lisätty lähes vuosittain 2016 indikaattoreista luovuttu

6 Taustaa Eläinten hyvinvoinnin tarkastukset (otanta) 1. Täydentävien ehtojen tarkastukset 1 % tiloista (noin 200 eläintilaa) naudat siat lampaat, vuohet > 350 kanan munintakanalat broilerit, kalkkunat Myös muut tuotantoeläimet tarkastetaan valvontakäynnillä, jos niitä tilalla pidetään Esimerkiksi hevoset, ankat, hanhet, villisiat, viiriäiset, tarhaporot, peurat, muut tarhatut riistaeläimet EI koske: esim. seura- ja harrastuseläimet, kotitarvekäyttö 2. Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset 1,5-7 % tietyistä eläintiloista ( eläintilaa) Kaikki eläinsuojelusäädösten vaatimukset valvotaan

7 Vaatimukset eivät koske Seura- ja harrastuseläimet, joita ei käytetä maataloustoimintaan Urheilutarkoitus, esim. ravitallit Yksittäiset harrastehevoset tai 1-2 hevosen varsottaminen Lemmikit Poikkeus: Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen piiriin kuuluvat eläimet Hevospassissa teurastuskielto Metsätaloustyössä käytettävät hevoset Kotitarvekäyttö: muutama oman perheen tarpeisiin pidettävä kana, yksittäiset lampaat Kotieläinpihojen eläimet, pääsääntöisesti

8 Eläinlajikohtainen eläinsuojelutarkastuslomake Naudat yli 6 kk, vasikat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet Lomake Uudelleen muokattuja ja ryhmiteltyjä kysymyksiä Kursiivilla vaatimukset, jotka eivät ole täydentävien ehtojen piirissä Yksittäisten vaatimusten ryhmittely 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 2. Tilavaatimukset 3. Eläinsuojan olosuhteet 4. Hyvinvoinnista huolehtiminen 5. Ruokinta ja juotto

9 OHJE vuodelle 2016 OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN HYVINVOINTIVALVONTA Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet, turkiseläimet sekä muut tuotantoeläimet Kaksi ohjetta yhdistetty: Valvontaohje Arviointiohje (täydentävät ehdot) Lisäksi kaikkia täydentävien ehtojen sektoreita koskeva Yleisohje Ohjeen tarkoitus: Tarkastajien apuväline Vaaditut asiat ja tulkinnat Valvonnan yhtenäisyys ja tasapuolisuus Toimijoiden apuväline

10 OHJE vuodelle 2016 OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN HYVINVOINTIVALVONTA Yleinen osa Johdanto Tarkastuksen perusteet Kuka valvoo Tilakäynnillä valvottavat asiat mitä, miten, koska

11 OHJE vuodelle 2016 Eläinlajikohtaiset vaatimukset, Liitteet A-J Numerointi ja ryhmittely vastaa tarkastuslomaketta Säädösten vaatimukset Kohdat, jotka eivät ole täydentävien ehtojen vaatimuksia on merkitty tähdellä * Tulkintoja ja esimerkkejä, kursiivilla Liite K, likaisuuden arviointi Tulkinta Tulkinnat ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa. Eviralla ei norminanto-oikeutta Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Tulkintoja ja linjauksia yhdessä Avien kanssa Lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee viime kädessä tuomioistuin

12 OHJE vuodelle 2016 Täydentävien ehtojen arviointi Täydentävien ehtojen arviointiohje Arvioinnin pääperiaatteet Esimerkkejä eri eläinlajeista - Pääsääntöinen seuraamus laiminlyönnistä on 3 % - voidaan alentaa 1 % tai nostaa 5 % - arvioon vaikuttavat laiminlyönnin vakavuus, laajuus ja kesto - lisäksi seuraamukseen vaikuttaa se, onko laiminlyönti toistuva tai tahallinen Vähäinen laiminlyönti (laajuus, vakavuus ja kesto ovat 0 arvoisia) varhaisvaroituskirje, jossa määräaika laiminlyönnin korjaamiselle Laiminlyöntiä määriteltäessä on arvioitava, kuinka merkittäviä seurauksia kyseinen laiminlyönti on aiheuttanut eläinten hyvinvoinnille ja kuinka kauan tilanne on jatkunut. Lisäksi huomioidaan ko. eläinten osuus. Esimerkiksi vähäisen laiminlyönnin tulee olla eläinten hyvinvoinnin kannalta vähäinen ja lyhytaikainen eikä se saa koskea suurta joukkoa ko. karjasta.

13 Kaikkia tuotantoeläimiä koskevia uusia vaatimuksia Pitopaikka ja sen rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia Materiaalit, joiden kanssa eläimet pääsevät kosketuksiin, ovat turvallisia, puhdistettavissa perusteellisesti ja desinfioitavissa Pitopaikan puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi Eläinsuojan lattia ei aiheuta eläimille vahinkoa Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana Ulkotarhan ja laitumen aidat ovat eläimille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa

14 Kaikkia tuotantoeläimiä koskevia uusia vaatimuksia Eläimet tarkastetaan riittävän usein Tilalla kuolleiden eläinten lukumäärästä pidetään kirjaa Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin Ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden varalta on käytettävissä varajärjestelmä, Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, eläimet totutetaan sen käyttämiseen (useimmilla lajeilla) Lisäksi eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia Evira.fi > Yhteiset > Täydentävät ehdot > Eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistat

15 Evira.fi sivuilla: Eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistat Valvontaohjeet Taina Mikkonen

16 Pitopaikan yleisiä vaatimuksia -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Pitopaikan rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia. Eläinten pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä. Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi Tilannetta arvioitaessa huomioidaan eläinten likaisuus ja esimerkiksi likaisuuden eläimelle mahdollisesti aiheuttamat vammat kuten lantapanssarin aiheuttama kivulias ihotulehdus Myös epähygieenisten tilojen/laitteiden mahdollinen vaikutus eläintautien esiintymiseen tai sen riskiin voidaan huomioida Eläinsuojan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. (Lähes kaikki lajit) Tilannetta arvioitaessa tulee huomioida tilanteesta mahdollisesti eläimelle aiheutunut haitta, kuten märän vasikan paleleminen tai sorkkasairauksien yleisyys karjassa Sateisen kelin vaikutus kylmäkasvatuspihattoon tai poikkeustilanteet, kuten lantakoneen äkillinen hajoaminen, voidaan ottaa huomioon tilannetta arvioitaessa.

17 Tilavaatimuksia -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Eläinten käytettävissä on asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida asettua pitopaikassaan yhtä aikaa makuulle. Tilannetta arvioitaessa huomioidaan eläinten likaisuus, likaisten eläinten suhteellinen osuus ja esimerkiksi likaisuuden eläimelle aiheuttamat vammat kuten lantapanssarin aiheuttama kivulias ihotulehdus Arvioinnin tukena voidaan käyttää Eviran ohjetta eläinten likaisuuden arvioinnista Eläimiä ei pidetä kytkyeellä kytkettyinä paikalleen Eläinlaji- tai ryhmäkohtaiset vaatimukset: Vasikka vain tilapäisesti (enint. tunti) eläimen ruokkimisen tai hoitamisen ajan Vasikalla ei saa käyttää turpasidettä Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana. Ulkotarhan ja laitumen aidat ovat turvallisia sekä hyvässä kunnossa. Arvioidaan aiheutuuko eläimille vaaraa Onko eläimet mahdollista ottaa tarvittaessa sisälle? Arvioinnissa voidaan huomioida eläinten likaisuus Sääolosuhteet

18 Eläinsuojan olosuhteet -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Lämpötila on eläimille sopiva Lämpötilan sopivuutta voi arvioida esimerkiksi eläinten käyttäytymisen avulla (makuuasento, tärinä) Pitopaikan valaistus on sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen Aistinvarainen arvio Tarvittaessa soveltuvat mittauslaitteet Eläinlajikohtaiset vaatimukset (sika, kana, broileri)

19 Eläinsuojan olosuhteet -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat eläimille sopivat. Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Aistinvarainen arvio Tarvittaessa soveltuvat mittauslaitteet Eläinlajikohtaiset vaatimukset (broileri) Taina Mikkonen

20 Eläinsuojan olosuhteet -useimpia lajeja koskevia vaatimuksia Koneellisen ilmanvaihdon vaatimukset Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, eläinsuojassa on oltava mahdollisuus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen myös koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on tällöin oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen toimintahäiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

21 Eläinsuojan olosuhteet -useimpia lajeja koskevia vaatimuksia Koneellisen ilmanvaihdon vaatimukset Koneellisia ilmanvaihtojärjestelmiä ovat Alipaine, jossa poistoilma poistuu navetasta koneellisesti Ylipaine, jossa tuloilma tulee navettaan koneellisesti Tasapaine, jossa sekä poisto- että korvausilma siirtyy koneellisesti

22 Eläinsuojan olosuhteet -useimpia lajeja koskevia vaatimuksia Koneellisen ilmanvaihdon vaatimukset Jos tilalla on koneellinen IV Koneellisen ilmanvaihdon toimivuus tarkastetaan päivittäin Käytössä on tarvittaessa hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen laitteiston häiriötilanteessa Ei tarvita esim. navetassa, jos rinnalla toimiva painovoimainen vara-iv Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan säännöllisesti IV-laitteiston häiriön varalta on oltava varajärjestelmä esim. ovien, ikkunoiden tai tuuletusaukkojen avaaminen

23 Hyvinvoinnista huolehtiminen -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Eläimet tarkastetaan riittävän usein. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota tiineyden loppuvaiheessa, poikimisen aikana tai kun hoito-olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Päivittäinen tarkastusvelvollisuus koskee ihmisen välittömässä valvonnassa ja tavoitettavissa olevia eläimiä Eläinlaji ja -ryhmäkohtaisia eroja Esim. kytkettynä pidettävät naudat ja vasikat on tarkastettava vähintään kaksi kertaa

24 Hyvinvoinnista huolehtiminen -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Sairastuneista ja vahingoittuneista eläimistä huolehditaan asianmukaisesti Asianmukaista hoitoa viipymättä Tarvittaessa eläin on lopetettava tai teurastettava Sairas tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava erilleen muista eläimistä Tilan on oltava asianmukainen: lisääntynyt lämmöntarve, makuualustan pehmeys

25 Hyvinvoinnista huolehtiminen -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Tilalla kuolleiden tuotantoeläinten lukumäärästä pidetään kirjaa Säilytysvelvollisuus vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä Kirjanpito voi olla kirjallisessa tai sähköisessä muodossa Esim. eläintunnistuslain mukainen luettelo

26 Ruokinta ja juotto -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Eläimet saavat riittävästi niille sopivaa rehua Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet Rehun on oltava ravintoainekoostumukseltaan sopivaa Eläinlajikohtaisia vaatimuksia esim. ruokintapöydän tai - kaukaloiden pituudelle ja ruokintalaitteiden sijoittelulle

27 Ruokinta ja juotto -kaikkia lajeja koskevia vaatimuksia Eläinten saatavilla on päivittäin riittävästi vettä Eläinlajikohtaisia vaatimuksia juomapaikkojen määrälle sekä juomaastioiden, kaukaloiden ja juottolaitteiden sijoittelulle Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina Juoma-astioiden, kaukaloiden ja juottolaitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä

28 Ruokinta ja juotto -kaikkia lajeja koskevia uusia vaatimuksia Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin Kirjanpitoa ei vaadita Ruokinta- ja juomalaitteistojen häiriöiden varalta on käytettävissä varajärjestelmä Esim. käsin tapahtuva juotto tai ruokinta Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, eläimet totutetaan sen käyttämiseen (lähes kaikki lajit)

29 Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia Naudat Uusia vaatimuksia vuonna 2016 naudoille edellä mainittujen kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi Naudan kytkemiseen käytetty laite tai väline on asianmukainen Naudan häntää ei pidetä jatkuvasti sidottuna

30 Nautojen ruokinta ja juotto Eläinten saatavilla on päivittäin riittävästi vettä Nautojen pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja Juoma-astiat, kaukalot ja juottolaitteet on sijoitettava nautojen pitopaikkaan siten, että ne ovat kaikkien eläinten ulottuvilla eivätkä ole niille vaarallisia Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla on oltava asianmukaiset ruokinta- ja juoma-astiat Juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä, jollei muutoin pystytä varmistamaan juomaveden sulana ja sopivan lämpöisenä pysymistä

31 Nautojen ruokinta ja juotto Pihatto Pihatto on rakennus, jossa naudat voivat liikkua sekä käydä syömään ja makuulle vapaasti Yleensä erilliset kulkukäytävät, poikkeuksena esim. kuivikepohjapihatto Pihaton sisällä voi olla ryhmäkarsinoita pihattojen juomapaikkojen vaatimukset eivät koske ryhmäkarsinoiden tilavaatimukset Pihatossa on jokaista alkavaa 10 lypsylehmän ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Mikäli pihatossa käytetään sellaisia juoma-astioita tai juottolaitteita, joista useampi nauta voi juoda samanaikaisesti, on juomapaikkojen määrän vastattava edellä tarkoitettua juoma-astioiden tai juottolaitteiden määrää. Kylmäpihatossa juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä. Apuna voisi käyttää esimerkiksi tuettavaa lypsykarjarakentamista koskevassa MMM:n asetuksessa esitettyä minimivaatimusta 10 cm juomapaikan tai -altaan reunaa/lypsylehmä tai hieho

32 Nautojen ruokinta ja juotto Esimerkki juoma-astioiden määrän laskemisesta pihatossa: Lypsylehmiä Juoma-astioita/juottolaitteita vähintään Jne. Muita kuin lypsylehmiä Juoma-astioita/juottolaitteita vähintään Emiensä kanssa olevia vieroittamattomia vasikoita ei lasketa mukaan Taina Mikkonen

33 Nautojen ruokinta ja juotto Juomapaikkojen määrän arvioiminen ryhmäkarsinassa: Riittävä juomapaikkojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti Varmistettava, että eläimet saavat riittävästi vettä Arvioinnissa huomioitavia asioita: Nautojen määrä silloin, kun kahdessa karsinassa olevat naudat jakavat yhteisen kupin Heikoimpien ja hierarkiassa alimpana olevien nautojen on päästävä myös juomaan Millä virtauksella juomakuppiin tulee vettä Apuna voi käyttää pihatoiden juoma-astioiden määrän vaatimusta Usealle eläimelle tarkoitettu juomavesiallas Altaan reunan riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti Apuna voisi käyttää esimerkiksi tuettavaa lypsykarjarakentamista koskevassa MMM:n asetuksessa esitettyä minimivaatimusta 10 cm/lypsylehmä tai hieho

34 Nautojen ruokinta ja juotto Vasikan rehussa on oltava riittävästi rautaa. Vasikan on saatava kahden viikon iästä alkaen päivittäin korsirehua. Vasikka on ruokittava ja juotettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Sairaan tai vahingoittuneen vasikan saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä. Kuumalla säällä kaikkien vasikoiden saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä. Nautojen juoma-astiat, kaukalot ja juottolaitteet kaikkien eläinten ulottuvilla, turvallisia ja helposti puhtaana pidettäviä. Taina Mikkonen

35 Naudat ja vasikat -Pitopaikan yleisiä vaatimuksia Eläinsuojan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. Esimerkiksi pihaton lantakäytävällä voi olla jonkun verran nestemäistä eritettä, mutta sorkat eivät saa upota kokonaan lantaan Poikkeustilanteet, kuten lantakoneen äkillinen hajoaminen, voidaan ottaa huomioon tilannetta arvioitaessa Taina Mikkonen

36 Nauta Puhtauden arvioiminen Ohjeistettu Eviran ohjeissa teurastamojen tarkastuseläinlääkäreille sekä Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivalvonta (tilavalvontaohje) Ei täydentävien ehtojen vaatimus Arvioitaessa eläimiä niiden puhtauden perusteella eläimet voidaan luokitella kolmeen luokkaan: puhdas tai hieman likainen, likainen tai erittäin likainen. Eläin on puhdas, kun se on kinnerten ja etupolvien yläpuolelta lähtien kuiva tai lähes kuiva eikä siinä esiinny lantaisuutta tai likaa. Eläin on hieman likainen, kun siinä on hieman lantaisuutta tai likaa pienellä alueella. Eläin on likainen, kun sillä on laajahkolla alueella (vatsaan/kylkiin asti ulottuva) lantaisuutta, likaa tai kosteutta tai siinä on useita pienempiä likaantuneita alueita. Lantapanssaria voi esiintyä kämmentä suuremmalla alueella tai usealla pienemmällä alueella. Ihossa voi olla näkyvissä lantapanssarin aiheuttamia ihovaurioita. Eläin on erittäin likainen, kun eläin on kokonaan tai lähes kokonaan nestemäisen lian peitossa tai eläimellä on laaja lantaisuus- tai likaisuusalue. Lantapanssaria esiintyy laajalla alueella tai useammalla pienellä alueella. Lantapanssari voi olla paksua

37 Eläinlajikohtaisia uusia täydentävien ehtojen vaatimuksia Siat Ryhmien sekoittamista vältetään Jos sikaryhmissä merkkejä kovista tappeluista, tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin Emakoille annetaan ennen porsimista sopivaa materiaalia pesän rakentamista varten Porsimishäkkiin laitettaessa emakko tai ensikko on puhdistettu perusteellisesti Tilalla katkaistaan/hiotaan pikkuporsaiden hampaita rutiininomaisesti vain mikäli emakoilla on havaittavissa nisävaurioita Tilalla vieroitetaan porsaita ainoastaan yli 4 viikon ikäisinä, poikkeustapauksissa 3-4 viikon ikäisinä. Sikojen häntiä ei ole katkaistu ja muita kipua aiheuttavia toimenpiteitä on suoritettu vain sallituista syistä Huom! Sikaloiden vaatimuksia koskien on useita siirtymäaikoja Taina Mikkonen

38 Siat Pitopaikan yleisiä vaatimuksia Eläinsuojan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin Makuualueen on oltava puhdas, kuiva, lämpötilaltaan sioille sopiva ja tarvittaessa asianmukaisesti viemäröity. Jokaisen sian käytettävissä on oltava asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka. Jos lattialla ei käytetä kuivikkeita, lattian pinnan on oltava luja, vakaa ja tasainen. Arvioinnissa tulee huomioida kokonaisuus ja käyttää tapauskohtaista harkintaa. Esimerkiksi muutama hieman märkä/likainen karsina keskikokoisessa muuten puhtaassa sikalassa ei välttämättä edellytä toimenpiteitä Taina Mikkonen

39 Sikojen ruokinta ja juotto Ryhmässä pidettävien sikojen on voitava syödä yhtä aikaa, jollei rehua ole jatkuvasti tarjolla tai jollei ruokintaan käytetä automaattista siat yksittäin ruokkivaa ruokintalaitetta Ryhmissä pidettävien emakoiden ja ensikoiden ruokinta on järjestettävä siten, että kaikki eläimet saavat rehua silloinkin, kun muita rehusta kilpailevia eläimiä on paikalla. Ruokinta-astiat ja -kaukalot on sijoitettava siten, että ne ovat kaikkien eläinten ulottuvilla. Sikojen ruokintaan käytettävän ruokintakaukalon pituudelle asetettujen vaatimusten tulee täyttyä Taina Mikkonen

40 Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia Lampaat ja vuohet Eläinten pitopaikan lattian pohjan on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin Vuohien/Lampaiden käytettävissä on asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka Lammasta/vuohta ei tehdä liikkumattomaksi sähkön avulla Kilit saavat ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta mahdollisimman pian syntymän jälkeen Kili ruokitaan maidolla vähintään kahdeksan ensimmäisen elinviikon ajan Viikon ikäisestä alkaen kilin saatavilla on kuitupitoista rehua ja puhdasta vettä

41 Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia Munivat kanat Kanoja käsiteltäessä noudatetaan erityistä varovaisuutta Kanojen nokkia ei ole typistetty ja muita kipua aiheuttavia toimenpiteitä on suoritettu vain sallituista syistä Täydentävien ehtojen valvonnassa emokanat (isovanhempais- ja vanhempaispolvet) ja kananpoikaset valvotaan kuten munintakanatkin, mikäli niitä tilalla on

42 Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia Kalkkunat Kalkkunoita pidetään vain lattiakasvatusjärjestelmässä Linnuilla on riittävän tilava, asianmukainen, kuiva ja puhdas makuupaikka Siitokseen käytettävillä lintuemoilla on riittävät ja asianmukaiset tilat munintaa varten Ulkotarha on riittävän tilava Eläimiä ei sidota kärsimystä tuottavalla tavalla

43 Eläinlajikohtaisia vaatimuksia Hevoset Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin Hevosen käytettävissä on asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka Hevosen kytkemistä koskevat vaatimukset täyttyvät Ulkotarha ja laidun ovat riittävän tilavat

44 Eläinlajikohtaiset vaatimukset Muut tuotantoeläimet Pitopaikan yleiset vaatimukset Pitopaikan rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia Materiaalit, joiden kanssa eläimet pääsevät kosketuksiin, ovat turvallisia, puhdistettavissa perusteellisesti ja desinfioitavissa Pitopaikan puhtaudesta huolehditaan riittävästi Eläinsuojan lattiat ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu eläimille vahinkoa Tilavaatimukset Eläinten pitopaikka on riittävän tilava Eläinten käytettävissä on sopiva makuupaikka Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana Ulkotarhan aidat ovat eläimille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa Ulkotarhassa olevilla eläimillä on riittävä säänsuoja Eläinten eristämistä ja hoitoa varten on asianmukaiset tilat Eläinsuojan olosuhteet Lämpötila on eläimille sopiva Valaistus on eläimille sopiva ja riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen Pitopaikan ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat eläimille sopivat Hyvinvoinnista huolehtiminen Eläimet tarkastetaan riittävän usein Eläimiä ei sidota kärsimystä tuottavalla tavalla Sairastuneista ja vahingoittuneista eläimistä huolehditaan asianmukaisesti Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa Tilalla kuolleiden tuotantoeläinten lukumäärästä pidetään kirjaa Ruokinta ja juotto Eläimet saavat riittävästi niille sopivaa rehua Eläinten saatavilla on päivittäin riittävästi vettä Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin Ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden varalta on käytettävissä varajärjestelmä Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina Taina Mikkonen

45 Täydentävien ehtojen arviointi -esimerkkejä Ruokinta ja juotto Pääsääntöisesti vähäisen laiminlyönnin käyttö ei ole mahdollista Jos naudan pihaton ruokintapöydän reunan pituusvaatimukset alittuvat niukasti ja tilanne korjataan välittömästi (esimerkiksi siirtämällä 1 eläin), voidaan tapaus merkitä Kunnossa olevaksi. Mikäli tilan vasikoiden ruokintaa on laiminlyöty pienellä osalla tilan eläimistä ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 1-3, vakavuus 3, kesto 1-3). Mikäli tilan useiden vasikoiden ruokintaa on laiminlyöty selvästi pitkän aikaa, ehdotus seuraamusprosentiksi on aina vähintään 5 (laajuus 5, vakavuus 5, kesto 5). Tällöin laiminlyönnin tahallisuus on arvioitava huolellisesti ottamalla huomioon eläinten ravitsemustila.

46 Täydentävien ehtojen arviointi - esimerkkejä Broilerien kasvatustiheys Jos tilalla, jonka suurin sallittu kasvatustiheys on 42 kg/m 2 Kasvatustiheys on saman valvontavuoden aikana yhdessä parvessa enintään 43 kg/m 2, voidaan käyttää varhaisvaroitusjärjestelmän mukaista ilmoitusta. Jos ko. tilalla kasvatustiheys on saman vuoden aikana 2-3 parvessa enintään 43 kg/m 2 ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 1. Mikäli kasvatustiheys ylittää 43 kg/m 2 ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 1-3, vakavuus 3, kesto 1-3). Arvioinnissa voidaan huomioida tuottajasta riippumattomia syitä, kuten vallitseva yleinen eläintautitilanne (esimerkiksi kolibasilloosiepidemia) sekä millaisin toimenpiteisiin tuottaja on ryhtynyt tilanteen selvittämiseksi (esim. ottanut yhteyttä alkutuotannon neuvontaan). Lisäksi apuna voidaan käyttää tietoa kuolleisuudesta ja jalkapohja-arvioiden tuloksista

47 Tavoitteena vähäinen laiminlyöntien määrä Ennaltaehkäisy ja yhteistyö Tarkastusohjeisiin ja -lomakkeisiin tutustuminen Oppaat Neuvo 2020 Koulutukset Yhteydenpito Aveihin Eviran täydentävät ehdot Evira.fi > Yhteiset > Täydentävät ehdot > Eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistat

48 Hyödyllistä lisätietoa ja linkkejä Eläinsuojelu ja eläinten pito Evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivalvonta -ohje ja lomakkeet Evira.fi > Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimet Eviran täydentävät ehdot Evira.fi > Yhteiset > Täydentävät ehdot >> Täydentävien ehtojen valvonta laajenee >> Eläinten hyvinvoinnin vaatimuslista Täydentävien ehtojen opas 2016Mavin ja Eviran internet sivuilla Evira.fi > Tietoa Evirasta > Julkaisut > Eläimet > Oppaat

49 Mistä säädökset löytyvät. Lainsäädäntö > Eläimet, elintarvikkeet ja terveys > Lainsäädäntö > F hakemisto

50 Evira.fi > Julkaisut > Eläimet > Esitteet Eläinten omistajille suunnatut Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -esitteet, joihin koottu tiettyä eläinlajia koskevia säännöksiä Nauta Sika Lammas Vuohi Kana Ankka ja hanhi Turkiseläin Hevonen Kalkkuna

51 Kiitos!

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot seuraavilta osaalueilta Eläinten

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 1.1. Eläinten pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VUOHI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta Sivu/sivut 1 / 67 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta Tämä ohje on tarkoitettu niille aluehallintovirastojen (AVI) läänineläinlääkäreille, jotka tekevät täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS LAMMAS Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille ylitarkastaja Helena Hepola Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN HYVINVOINTIVALVONTA

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN HYVINVOINTIVALVONTA Sivu/sivut 1 / 119 EVIRAN OHJE OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet, turkiseläimet sekä muut

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 1 / 21 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Tämä ohje on tarkoitettu niille aluehallintovirastojen (AVI) läänineläinlääkäreille,

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 1 / 32 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Tämä ohje korvaa 31.3.2017 käyttöön otetun ohjeen 15651/2 ja se otetaan käyttöön

Lisätiedot

Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta

Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta Tiina Soisalo, ProAgria Etelä-Pohjanmaa Täydennyskoulutus neuvojille eläinten hyvinvoinnista 2.5.2016 Laki, asetus, täydentävät ehdot, EHK, tuettu rakentaminen,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 375/2011 Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Lampaan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan seinät ja

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 1 / 70 EVIRAN OHJE Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 2 / 70 Johdanto 3 1.

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1 EHT-tuen valvonta 1 Mitä valvonnassa tapahtuu? Navetassa, eläinmäärän tarkastaminen Kaikkien nautojen korvamerkit katsotaan -> jos merkittömiä, laajennetaan valvonta täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS Lampaat Vuohet Kyrö 07.04.2015 1 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta 2015 Sitoumus alkaen 01.05.2015 1 -vuotinen sitoumus Tänä vuonna poikkeus: 01.05.2015-31.12.2016 Seuraava

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 14/EEO/2002 Päivämäärä Dnro 7.11.2002 301/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2003 - toistaiseksi Kumoaa Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2017

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2017 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2017 Muutoksia valvonnassa Lapin aluehallintovirasto, Harri Rinne 1 Muutoksia TE-asetukseen Valtioneuvoston asetusmuutos täydentävien ehtojen valvonnasta on tullut voimaan 9.10.2017.

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (sika ja siipikarja) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia,

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus 2017 19.1.2017 1 Ei perusehtoja tai lisäehtoja, toimenpiteet samanarvoisia 1-vuotinen sitoumus Noudatettava kaikissa rakennuksissa (myös eri tiloilla) Korvaus maksetaan eläinryhmäkohtaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. sikojen suojelusta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. sikojen suojelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2012 629/2012 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

14.3.2016 AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE

14.3.2016 AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE 14.3.2016 AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE Eläinluettelo Tämän kirjeen liitteenä on 14.3.2016 tulostettu eläinluettelo. Jos tiedoissa on virheitä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun, mikäli

Lisätiedot

Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma

Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma Maria Wahlfors Valvontaeläinlääkäri Tampere 21.1.2012 Eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset Hevosen hyvinvointi Yleistä Hevosten

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu)

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) LIITE 1 Maa- ja metsätalousministeriö MUISTIO 21.11.2011 YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) 1. Mitä on

Lisätiedot

EU-eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen (TE) hyvinvoinnin valvonta Itä-Suomessa 10.3.2014 Kuopio Paula Hyvönen, läänineläinlääkäri ISAVI

EU-eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen (TE) hyvinvoinnin valvonta Itä-Suomessa 10.3.2014 Kuopio Paula Hyvönen, läänineläinlääkäri ISAVI EU-eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen (TE) hyvinvoinnin valvonta Itä-Suomessa 10.3.2014 Kuopio Paula Hyvönen, läänineläinlääkäri ISAVI Eläimen hyvinvointi Eläinsuojelussäädösten tarkoituksena

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Naudan pitopaikka 4 Yleiset vaatimukset 4 Pitopaikan

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista

Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista Luomupäivä 15.4.2010 Läänineläinlääkäri Nina Aalto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yksityiskohtaiset

Lisätiedot

POROJEN OSAVUOTINEN TARHAUS. Yhteenveto vuosilta 2008-2010

POROJEN OSAVUOTINEN TARHAUS. Yhteenveto vuosilta 2008-2010 POROJEN OSAVUOTINEN TARHAUS Yhteenveto vuosilta 2008-2010 KOMEA HIRVAS PORONHOITOALUE PORONHOIDOSTA JA TARHAUKSESTA Poronhoitolaki määrittelee poronhoitoalueen Paliskuntia 56 kpl Poronomistajia n. 4650

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella 184 Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot. Tuki-info

Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot. Tuki-info Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot Tuki-info EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella

Lisätiedot

Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot EU-avustajat 13.3.2015 Rauno Tammi EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti

Lisätiedot

Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012

Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012 Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012 Taina Mikkonen Evira Eläinten terveys ja - hyvinvointiyksikkö Sikaloiden pitoa koskevat siirtymäajat Sikojen pitämistä koskevassa maa- ja

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Huhtikuu 2015 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta Kaikki vanhat sitoumukset päättyvät 30.4.2015 Mahdollista tehdä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 586. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010 N:o 586 594 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016 Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa oltava keskimäärin vähintään 20 palkkiokelpoista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja 9.4.2015 Tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentaminen Lajinmukaisemman hoidon edistäminen Tietoisuus eläinten hyvinvointiin

Lisätiedot

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Eläinten hyvinvointikorvaus MMM/Juha Palonen Helmikuu 2014 Sivu 1 17.2.2014 Yleistä Valmistelu laajassa työryhmässä maaseutuohjelma valtioneuvostoon

Lisätiedot

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012 Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla Sikatilojen työnantajaosaaminen 13.12.2012 Hämeenlinna Outi Hälli ELT, Tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECPHM

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 32006 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Maa- ja metsätalousministeriö 3/2006 Julkaisun nimi: Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020 Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2020 Uusi Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Sisällys Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 3 Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Naudan pitopaikka 4 Yleiset vaatimukset 4 Pitopaikan

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä rajaaminen

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset Sitoumus koskee kaikkia valitun eläinlajin samalla tilatunnuksella olevia eläimiä Täydentävien ehtojen noudattaminen Noudatettava

Lisätiedot

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Tampere 2.2.2012 ELL Ulla Eerola Tuotantoeläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mitä enemmän eläin voi vaikuttaa omaan oloonsa omalla käyttäytymisellään, sitä suuremmat

Lisätiedot

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen huhtikuussa 2015 13.4.2015 1 EU:n eläinpalkkiot Vanhat

Lisätiedot

Broileridirektiivin kansallinen toteutus. Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä

Broileridirektiivin kansallinen toteutus. Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Broileridirektiivin kansallinen toteutus Lea Lastikka Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 9.6.2010 Broilereiden hyvinvointidirektiivin vaatimukset Kansallinen valmistautuminen Kansallinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2017 6.4.2017 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere 1 Eläinten hyvinvoinnin tuen toimenpiteet 2008-2013 Valvonnan tuloksia 2 SIAT Tuen maksun perusteena oleva eläinmäärä Sikojen hylkäyssyyt valvonnassa

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

LIITE B. SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA

LIITE B. SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE B. SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA 1. Yleiset vaatimukset 1.1. ( 1.3.) Eläinsuojan lattioiden on oltava sellaiset, että niistä ei aiheudu eläimelle vahingoittumisen vaaraa. Rakolattian, ritilälattian

Lisätiedot

Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kalkkunan hoito 5 Hyvinvoinnista huolehtiminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämät säännökset

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot