Työpaikan hyvä sisäilma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikan hyvä sisäilma"

Transkriptio

1 Työpaikan hyvä sisäilma Sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola, Barona Groupin työsuojelupäivä

2 . Perustettu 1990 Voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys Tavoitteena edistää terveellistä ja viihtyisää sisäympäristöä Välittää tietoa tutkimuksen ja käytännön välillä Noin 200 henkilöjäsentä Noin 180 yritys- ja yhteisöjäsentä 2,5 työntekijää

3 Yhdistyksen toimintaa Omat seminaarit: Sisäilmastoseminaari ( ) ja Sisäilmapaja Yhteistyöseminaarit Kuntien kanssa esim. Helsingissä 2013, Espoossa 2014 Rakennusten energiaseminaari FINVAC Sisäilmatietoa lääkäreille Mediuutiset Sisäilmainfopiste yhdessä järjestöjen kanssa Messuilla (18 messut vuonna 2014) Luentoja hyvästä sisäilmasta eri foorumeilla Julkaisut Sisäilmastoluokitus, oppaat Hyvä sisäilmaliite Iltasanomien välissä Seuraava sisäilmaliite Taloussanomat, Kotitalo-lehti ja HS-digi 2015

4 Mitä on hyvä sisäilma Hyvä sisäilma on sopivan lämpöinen, vedoton, hajuton eikä aiheuta terveyshaittaa Hyvä sisäilma on huomaamatonta On kuitenkin olemassa sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, joita ei voi aistinvaraisesti havaita Sisäilmaan kiinnitetään yleensä huomiota vasta, kun siinä on jotain ongelmia

5 Mitä sisäilmasto on? Lämpö- ja kosteusolosuhteet: ilman ja pintojen lämpötilat, ilman suhteellinen kosteus, ilman liikenopeus Kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet Allergeenit (mikrobit, siitepölyt ym.) Sähkömagneettiset ominaisuudet Radioaktiivisuus, radon Valaistusolot Ääniolosuhteet

6 Lämpöolosuhteet Sopiva lämpötila yleisesti C Liian kuuma (>23 C) kuivuuden tunne tunkkaisuus materiaalipäästöt Liian kylmä (<20 C) vedon tunne lisääntyy lihas- ja nivelkivut palelu Optimilämpötilaan vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuudet aktiviteettitaso vaatetus Veto liian alhainen lämpötila kylmät pinnat ilman liike

7 Kosteusolosuhteet Kuivuuden tunne on yleistä lämmityskaudella Liian kostea (>45 %) pölypunkit ja mikrobit viihtyvät kosteuden tiivistymisen vaara Liian kuiva (<20 %) hengitysteiden limaneritys heikkenee tulehdusherkkyys lisääntyy (bakteerit menestyvät) allergisten oireet pahenevat Kostutusta tulee käyttää harkiten sekä huolehtia kostuttimen puhtaudesta ja huollosta (kostutin höyrystävä ja huoneilman kosteus max RH 40 %) Ihminen ei aisti suhteellista kosteutta, kuivuuden tunteen aiheuttavat myös ilman pölyisyys ilman kemialliset epäpuhtaudet (esim. formaldehydi)

8 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet Huonepöly on leijuvaa ja laskeutuvaa pölyä, joka koostuu epäorgaanisista ja orgaanisista hiukkasista. Hengitettävät hiukkaset ovat kooltaan <10 µm ja pienhiukkaset <2.5 µm. Epäorgaanisia kuitumaisia hiukkasia ovat mm. mineraalivillakuidut ja asbesti. Orgaanisia hiukkasmaisia epäpuhtauksia ovat mm. homeitiöt, bakteerit, virukset ja punkit. Ulkoiset lähteet: kaukokulkeuma, liikenne, katupöly, siitepöly, tupakointi tarvitaan hyvä tuloilman suodatus Sisäiset lähteet: ihmiset, koneet ja laitteet, rakenteet ja materiaalit, kasvit, prosessit tarvitaan tehokas ilmanvaihto

9 Mikrobit ja allergeenit Sisäilman mikrobeja ovat bakteerit, sädesienet ja homeet Ihmisissä oireita aiheuttavat mikrobien aineenvaihduntatuotteet (VOC ja toksiinit) ja hiukkaset (mikrobit, itiöt ja rihmaston kappaleet). Muita allergeeneja ovat esim. siite- ja eläinpölyt Peräisin ulkoilmasta, rakenteista, muista sisäisistä lähteistä (mm. kasvit, roskat), ihmisten mukana

10 Kaasumaiset (kemialliset) epäpuhtaudet Kemiallisia epäpuhtauksia ovat: Aldehydit Ammoniakki Formaldehydi Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Hiilidioksidi Hiilimonoksidi Otsoni PAH-yhdisteet Radon Rikkidioksidi Styreeni Typen oksidit Tupakansavu Kemialliset sisäilman epäpuhtaudet voivat olla lähtöisin joko rakennuksesta tai ihmisestä itsestään tai ihmisen toiminnasta. Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet HTParvot 2014 (HTP = haitallisiksi tunnetut pitoisuudet) Rakennuksesta johtuvia päästöjä voi vähentää käyttämällä M1 luokan materiaaleja

11 Sisäilman radon Radon on näkymätön ja hajuton radioaktiivinen jalokaasu Radon lisää keuhkosyöpäriskiä (Suomessa vuosittain 300 radonin aiheuttamaa keuhkosyöpää) Radonpitoinen ilma virtaa maaperästä sisätiloihin (radonia voi olla myös juomavedessä) Mittaa sisäilman radonpitoisuus Mittausaika on vähintään 2 kk ( ) Yli 400 Bq/m³ pitoisuus edellyttää korjausta Uusien tilojen tavoitearvo alle 200 Bq/m³ Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojensa radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että enimmäisarvo ylittyy.

12 Valaistus Hyvä valaistus saadaan riittävällä, tasaisella valaistusvoimakkuudella. Hyvän valaistuksen ominaisuus on myös häikäisemättömyys. Tällöin valon lähde ei osu suoraan näkökenttään, valaisin ei heijastu kuvaruudusta tai työtason pinnasta eikä katseen kohteen ja katselijan välillä ole heijastavia pintoja.

13 Ääniolosuhteet Korkea melutaso huonontaa työtehoa, keskittymiskykyä ja viihtyisyyttä Erityisesti avokonttoreissa akustiset olosuhteet aiheuttavat yleensä eniten tyytymättömyyttä Taustamelua voidaan käyttää hyödyksi peittämään tarpeettoman informaation leviämistä.

14 Tyypillisiä sisäilman terveyshaittoja Yleisoireet väsymys päänsärky pahoinvointi kuumeilu nuha, yskä nivelsärky Tulehdukset (pitkittyneet) keuhkoputkissa poskionteloissa korvissa Ärsytysoireet, kutina hengitysteissä silmissä Iholla kurkun karheus, äänen käheys Pitkäaikaissairaudet allergiat astma homepölykeuhko Syöpä Tyypillistä on, että oireet alkavat kun tullaan rakennukseen ja helpottavat, kun ollaan pois

15 Ilmanvaihto Yleisin syy huonoon sisäilmaan on riittämätön ilmanvaihto

16 Ilmanvaihto Ilmanvaihdolla poistetaan rakennuksen sisäisiä epäpuhtauksia Ihmiset: CO₂, kosteus, pöly, ruoan käry Materiaalisen päästöt Eläimet Ilmanvaihdon määrä: koko ilma vaihtuu 0,5 1/h (tyhjässä rakennuksessa 0,2 1/h) Riittämätön ilmavaihto aiheuttaa Tunkkaisuutta, hajuja ja terveyshaittoja (mm. päänsärky ja väsymys) Kosteuden tiivistymistä kosteusvaurioita Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa.

17 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Nykyisin yleinen Ilma poistetaan ja tuodaan koneellisesti Tuloilman tehokas suodatus, lämmitys ja jäähdytys Poistoilman lämmöntalteenotto

18 Toimistojen ilmastointi Suomessa yleisesti käytetään jäädytyspalkkijärjestelmää Jäähdytys tuodaan tiloihin jäähdytysvesiputkistolla

19 Muita jäähdytystapoja Ilmajäähdytys vaatii isoja ilmavirtoja eikä yllä kovin suuriin jäähdytystehoihin Erillisjäähdyttimet (ilmalämpöpumppu tai split) jälkeenpäin lisättäviä tai erityisen suureen jäähdytystarpeeseen Jäähdytyskatto

20 Merkkejä huonosti toimivasta ilmanvaihdosta Sisäilma tuntuu tunkkaiselta (hajun aistii heti ulkoa sisälle tullessa) Ikkunat huurtuvat Venttiilit puuttuvat tai ovat kiinni/tukossa Paperiarkki ei pysy poistoventtiilissä Häiritsevä suhina tai vinkuna, tai täysi äänettömyys (=ilmanvaihto pois päältä)

21 Ilmanvaihdon huolto ja ylläpito Ilmanvaihto vaatii säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa Suodattimien vaihto n. 2 kertaa vuodessa IV-koneen huolto ja puhdistus Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus 5-10 vuoden välein Ilmanvaihdon tasapainotus puhdistuksen jälkeen Säätöarvojen seuraaminen Tilamuutoksista johtuvat ilmanvaihdon muutokset

22 Kosteus- ja homevauriot

23 Kosteus- ja homevauriot Kosteusvaurio = vettä väärässä paikassa Homevaurio = kosteuden aikaansaama mikrobivaurio Sisäilmaan yhteydessä oleva kosteusvaurio lisää hengitystieoireita ja -infektioita sekä astman, allergisen nuhan, alveoliitin, ja poskiontelo-tulehduksen riskiä Atooppiset ja allergiset yksilöt reagoivat herkimmin, oireita myös muilla Oireilu ja altistuminen on hyvin yksilöllistä

24 WHO:n kosteus- ja homeohjeistus Jatkuva kosteus ja mikrobikasvu pinnoilla ja rakenteissa tulee estää ja minimoida, koska ne voivat aiheuttaa terveyshaittoja Kosteus- ja homevaurioita ilmentäviä havaintoja ovat: kosteuden tiivistyminen pinnoilla ja rakenteissa, näkyvä homekasvu, havaittu homeen haju rakennuksen vauriohistoria, johon voi liittyä vesivahinkoja, vuotoja tai kosteuden tunkeutumista rakenteisiin Vaurioita voidaan todeta myös tarkistusmenetelmien ja mittausten avulla. Ihmisten oireilu

25 WHO:n kosteus- ja homeohjeistus Ei voida suositella numeerisia, terveysperusteisia ohje- tai kynnysarvoja tai asettaa hyväksyttäviä tasoja sisäympäristöjen mikrobeille. Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät ongelmat tulee ehkäistä ennalta. Jos niitä ilmenee, ne tulee korjata, koska ne lisäävät terveydelle haitallista altistumista mikrobeille ja kemiallisille yhdisteille.

26 WHO:n kosteus- ja homeohjeistus Rakennusten hyvä suunnittelu, hyvä rakentamistapa ja hyvä kunnossapito ovat ratkaisevia tekijöitä liiallisen kosteuden ja mikrobivaurioiden ehkäisyssä, sillä näillä estetään kylmäsillat sekä veden ja vesihöyryn ei-toivottu kulkeutuminen. Kosteuden hallinta edellyttää lämpötilan ja ilmanvaihdon sopivaa säätelyä, jotta kosteuden tiivistyminen estyy. Ilmanvaihdon tulisi ulottua kaikkiin tiloihin

27 Homekorjauksen vaiheet Poistetaan vaurioon johtaneet syyt ja selvitetään vaurion laajuus Korjataan vahingot Poistetaan vaurioituneet materiaalit (homeiset tai kastuneet) Materiaalit, joita ei voida poistaa, puhdistetaan mekaanisesti Homesiivous pintojen imurointi ja nihkeä pyyhintä Ei käytetä desinfiointiaineita tai homeentorjuntakemikaaleja Ei varmuutta tehosta Voivat olla haitallisempia ihmiselle kuin homeille Korjataan uusilla vähäpäästöisillä materiaaleilla Vaurioituneen tilan kalusteet ja muut tavarat puhdistetaan huolella tai korvataan uusilla.

28 Muut sisäilmaongelmat

29 PVC-mattojen ongelmat Lattiarakenteessa, jossa on betoni+tasoite+liima+ PVC-matto, syntyy kosteuden vaikutuksesta terveydelle haitallisia päästöjä Terveyshaittojen aiheuttajaa ei tunneta Haittaa indikoivat: Rakenteen kohonnut kosteus Kohonnut ammoniakki-, TXIB- tai 2-etyyli-1- heksanolipitoisuus Korjaaminen voi edellyttää maton ja tasoitteen vaihtamista

30 Mineraalivillakuidut sisäilmassa Mineraalivilla = lasivillaa tai kivivillaa Mineraalivillaa käytetään mm. äänenvaimentimissa ja akustoinnissa Pinnoittamattomista mineraalivilloista voi päästä kuituja sisäilmaan Mireraalivillakuidut aiheuttavat ärsytysoireita iholla, silmissä ja hengitysteissä Ei aiheuta pysyvää terveyshaittaa

31 Pidä mielessä toimistotiloja vuokrattaessa

32 Pidä mielessä toimistotiloja vuokrattaessa Tarkista, että aurinkoiseen ilmansuuntaan suunnatuissa ikkunoissa on auringon suojaus (ulkopuolinen on tehokkain). Varmista, että tilat ovat ilmastoidut (koneellinen jäähdytys) korkeat lämpötilat huonontavat työtehoa ja lisäävät poissaoloja. Tarkista, että väliseinien siirtämisenkin jälkeen kaikissa huoneissa on tulo- ja poistoilmaventtiilit. Varmista, että huoneiden käyttötarkoituksen muuttuessa ilmanvaihtoa ja ilmastointia muutetaan vastaavasti (esim. muutos neuvotteluhuoneeksi). Varmista, että huoneissa on huonekohtaisesti säädettävä lämmitys. Varmista, että urakoitsija käyttää remontissa terveellisiä M1-luokan materiaaleja.

33 Pidä mielessä toimistotiloja vuokrattaessa Varmista, että tiloissa ei ole kosteusvaurioita Tuuleta uudet huonekalut ennen käyttöönottoa tai varmista muulla tavoin, ettei niistä tule ilmaan epäterveellisiä liuotinaine- ja muita päästöjä. Eristä tupakkatilat työhuoneista. Sijoita kopiokoneet yms. erilliseen huoneeseen. Vältä kokolattiamattoja työhuoneissa jos niitä on kuitenkin käytetty, niin varmista että ne ovat M1-luokiteltuja ja puhtaita. Sisällytä vuokrasopimukseen vaatimus hyvästä sisäilmastosta mm. ilmanvaihdon ja muiden laitteiden käyttöajoista. Varmista, että rakennuksen omistaja hoitaa hyvin myös sisäilmaston laatuun vaikuttavat tärkeät asiat

34 Siivouksen vaikutus sisäilmaan Siivouksella voidaan poistaa lähinnä pinnoille laskeutunutta karkeampaa pölyä. Tällä vähennetään ilmaan nousevaa pölyn määrää. Huoneilman hienojakoista leijuvaa pölyä poistetaan ilmanvaihdon avulla. Pölyä tehokkaasti sitovilla siivousmenetelmillä, kuten mikrokuitupyyhinnällä, nihkeillä menetelmillä ja imuroinnilla estetään pintapölyn joutuminen takaisin hengitysilmaan. Tekstiilipintojen imurointi sekä yli 180 cm korkeudella olevien pintojen pyyhintä säännöllisesti vähentävät tehokkaimmin laskeutunutta pölyä. Ylläpitosiivouksessa myös ikkunapenkin ja -laudan puhdistaminen on tärkeää, sillä ikkunaympäristö muodostaa usein kerääntymis- ja kasvualustan erilaisille mikrobeille. Ilmanvaihtoventtiilien ja -säleikköjen säännöllinen puhdistaminen parantaa sisäilman laatua.

35 Siivous voi myös aiheuttaa sisäilmaongelmia Pölyä ilmaan nostavat siivousmenetelmät (yleensä kuivat menetelmät, esim. lakaisu) huonontavat sisäilman laatua. Myös siivousaineiden sisältämät liuottimet ja haihtuvat aineosat (esim. hajusteet ja lattiavaha) pilaavat sisäilmaa ja voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia. Liiallinen vedenkäyttö kuivien tilojen siivouksessa voi johtaa rakenteiden kosteusvaurioihin ja haitallisten homeitiöiden merkittävään lisääntymiseen sisäilmassa. Siivouksen aikana ilman epäpuhtausmäärät ovat suurimmillaan, joten siivousta ei pitäisi tehdä toimistoaikana.

36 Sisäilmaongelmien käsittely

37 Milloin on syytä epäillä sisäilmahaittaa Epämiellyttävä haju (esim. pistävä tai maakellarimainen) Tunkkainen ilma Liian alhainen lämpötila tai veto Liian korkea lämpötila Näkyvää hometta tai kosteusvauriojälkiä, esimerkiksi maalin tai tasoitteen hilseily, tapetin kupruilu, parketin tummuminen, kaakeleiden irtoaminen alustasta tai muovimaton saumojen aukeaminen Riittämätön ilmanvaihto, ei tulo- tai korvausilmaventtiileitä, ikkunat huurtuvat, paperiarkki ei pysy kiinni poistoilmaventtiilissä Oireilu, joka helpottuu tai katoaa muualla oleskeltaessa Usein toistuvat hengitystieinfektiot

38 Sisäilmaongelmiin liittyviä riskejä käyttäjien terveyshaitta (oireilu, toimintakyvyn heikkeneminen ja sairaudet) viihtyisyyshaitta työkyvyn aleneminen työpaikan sosiaalisten suhteiden heikkeneminen johdon aseman horjuminen kiinteistön kunnon heikkeneminen ja arvon aleneminen kiinteistön korkeat korjauskustannukset ongelmien uusiutuminen haitallinen julkisuus korjaajien työturvallisuuteen liittyvät riskit

39 Luottamuksen saavuttaminen ja ylläpitäminen ei luvata enempää kuin voidaan saavuttaa oman organisaation yhteistyön tulee toimia ihmisten kuuntelu ja tarpeiden huomioiminen lupauksia ei pidä unohtaa salaisia kokouksia tulee välttää yhteistyötä eri tahojen kanssa tulee edistää tulee huomioida eri tahojen intressit tiedotetaan hankkeen eri vaiheissa

40 Käsittele sisäilmastovalitukset oikein Valitusten kirjaaminen paikalla käynti Yhteenvedon tekeminen Ongelmien syyn selvittäminen Toimenpiteistä päättäminen Valituksista ja toimenpiteistä tiedottaminen Korjaussuunnitelmien käsittely Korjaaminen Seuranta

41 Tiedota ongelmien hoitamisesta Avoin ja oikea-aikainen tiedotus voi pelastaa ongelmien paisumiselta Tiedotuksessa on kerrottava ainakin mitä valituksia on esiintynyt miten rakennuksen omistaja pyrkii takaamaan terveellisyyden mitä on tähän mennessä tehty valitusten poistamiseksi mitä tullaan tekemään seuraavaksi kehen voi ottaa yhteyttä, jos itsellä on valitettavaa tai haluaa lisätietoa. Tiedotusta tulee jatkaa säännöllisesti ongelman selvittämiseen ja seurannan päättymiseen saakka.

42 Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö asiantuntijoiden ja muiden osallisten kesken on välttämätöntä Eri tahoilla on erilaisia näkemyksiä vaurion laajuudesta ja korjaustavoista Käyttäjät tulee sitouttaa korjausratkaisuihin Suurten kokouksien sijaan sarja pienehköjä kokouksia Ihmisten tunteita on kuunneltava Syyttelyä tulee välttää

43 Epäpuhtauksien mittaaminen Sisäilmastoselvitysten alkuvaiheessa ei ole syytä mitata minkään yksittäisten aineiden pitoisuuksia. Pitoisuudet ilmassa vaihtelevat voimakkaasti ajan ja paikan suhteen. Sellaisia yksittäisiä mittauksia, joiden tuloksia ei osata tulkita, ei kannata suorittaa. Yksittäisten yhdisteiden mittaamisessa tulee ensisijaisesti käyttää standardisoituja menetelmiä. Varmista asiantuntijan osaaminen ja kokemus Käytä sertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita

44 Lisätietoa Ympäristöministeriön verkkosivut Järjestöt: Sisäilmayhdistys Allergia- ja Astmaliitto Asumisterveysliitto Hengitysliitto

45 Terveelliset tilat -tietopankki Helsingin, Espoon ja Vantaan projektissa tuotettua kuntien rakennuskannan tyypillisiin ongelmiin kohdennettua tarkastettua tietoa kosteusvaurioista, niiden korjaamisesta ja ennaltaehkäisyistä sekä sisäilmasta ja terveysvaikutuksista. Sisäilmasto Kosteusvauriot Terveysvaikutukset Ongelmien tutkiminen Kunnossapito ja korjaaminen Korjaamisen laadunvarmistus Kuvasarjat

46 Terveelliset tilat - kuvasarjat Syöksytorvesta tuleva vesi purkautuu välittömästi rakennuksen perustuksien kohdalle. Pintavedet ja kattovedet tulisi johtaa rakennuksesta poispäin.

47 Terveelliset tilat - kuvasarjat Alakatossa nähtävissä vesivahingon jättämiä läikkiä.

48 Terveelliset tilat - kuvasarjat Palvelukodin kattoa ei ole puhdistettu pitkään aikaan. Ympärillä olevasta puustosta irtoaa runsaasti kariketta katolle ja se kerääntyy sinne. Katto kannattaisi harjata joskus.

49 Terveelliset tilat - kuvasarjat Vanhan tuloilmakanavan huonokuntoinen tuloilmaritilä. Ko. Ritilästä puuttuu lumisuoja. Kanavan sulava lumi on aiheuttanut valumajäljet ja tiilen rapautumisen. Rakenne on ollut niin märkä, että osat ovat ruostuneet, seinässä näkyy ruostejälkiä. Ko. kohtaan perinteinen kupua/ markiisia muistuttava lumisuoja ei käy ko. kohtaan, koska maahan ei ole riittävää suojaetäisyttä. Tuloilman otto olisi nostettava ulkokanavalla ylemmäs.

50 Sisäilmasto on vain yksi työympäristön tekijä Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen. Sisäilmaston lisäksi ihmiseen vaikuttavat lukuisat muut tekijät. Tutkittaessa sisäilmavalitusten syitä tulee pitää mielessä myös nämä muut mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Näistä tärkeimpiä ovat: henkilökohtaiset, personallisuuten liittyvät ominaisuudet kodin ja työpaikan ihmissuhteet työympäristön henkinen ilmapiiri työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus Koska rakennus ja sen sisäilmasto ovat neutraaleja ja helppoja valituskohteita, niihin kanavoituu myös muista syistä johtuvia valituksia. Rakennuksen omistajan ja sen kunnosta vastaavan henkilökunnan on kuitenkin pystyttävä varmistamaan, että sisäympäristö on teknisesti suunnitelmien mukaisessa kunnossa. Valitusten nopea ja asiallinen käsittely on paras tapa ehkäistä myös muista syistä johtuvia valituksia.

51 Kiitos

Sisäilman merkitys työntekijöille ja sitä kautta rakennuskannasta vastaaville

Sisäilman merkitys työntekijöille ja sitä kautta rakennuskannasta vastaaville Sisäilman merkitys työntekijöille ja sitä kautta rakennuskannasta vastaaville Sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola, Mäntsälä 19.5.2014 . Perustettu 1990 Voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys Tavoitteena

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Korjaa sisäilmasto kerralla kuntoon

Korjaa sisäilmasto kerralla kuntoon 18.marraskuuta 2007 1 Marraskuu 2007, 18.vuosikerta Korjaa sisäilmasto kerralla kuntoon Seuraa säännöllisesti Sisäilmaston ongelmat kehittyvät vähitellen. Mitä aiemmin ongelma havaitaan, sitä helpompaa

Lisätiedot

Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat!

Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat! Kun menet kotiin tarkasta nämä sisäilman riskipaikat! Onko kodilla jokin tuoksu? Hyvä ja viihtyisä sisäilma on hajutonta. Nenämme havaitsee herkästi uudet ja oudot hajut, mutta tottuu niihin nopeasti.

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Tommi Riippa Korjausneuvoja, rakennusterveysasiantuntija Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteiset korjausneuvontapalvelut Hengitysliitto Heli ry www.heli.fi

Lisätiedot

Mistä apua sisäilmaja homeongelmiin?

Mistä apua sisäilmaja homeongelmiin? Mistä apua sisäilmaja homeongelmiin? Hometta? Hajua? Ilmanvaihto ei toimi? Mistä apua sisäilma- ja homeongelmiin? Toimi ajoissa korjaaminen kannattaa Toimi heti, kun havaitset tai epäilet, että asunnossasi

Lisätiedot

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikka Mari Hyvönen MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

Lisätiedot

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Harry Damsten Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRY DAMSTEN Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Muut

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

Sisäilma Kosteus Home Miten asut terveellisesti

Sisäilma Kosteus Home Miten asut terveellisesti Sisäilma Kosteus Home Miten asut terveellisesti Oppaan esittely Tämän oppaan tarkoituksena on asumisterveyden edistäminen suppeiden ohjeiden avulla. Sisällöstä ilmenee, että otsikko Miten asut terveellisesti

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2014 Huolellinen korjaussuunnitelma säästää rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 @home SISÄLTÖ 3 Talkoot

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Asumisterveyshaitat syntyvät sisäilman pilaantumisen

Asumisterveyshaitat syntyvät sisäilman pilaantumisen 1 ASUMISTERVEYSHAITTOJEN VAIKUTUKSET TERVEYDELLE Asumisterveyshaitat syntyvät sisäilman pilaantumisen seurauksena. Suomessa on n. 200 000 astmaa sairastavaa henkilöä ja noin kolmanneksella väestöstä on

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot