TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Byggnadsvårdsförening i Åboland rf Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry. TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle YLEISTÄ Yhdistys toimii Turunmaan ja lähialueiden rakennusperinteen vaalimiseksi sääntöjensä mukaisesti. Tätä toteutetaan muun muassa : tarjoamalla yleisölle korjausrakentamiseen liittyvää neuvontaa ja lisäämällä tietämystä rakennusperinnön arvoista ja sen merkityksestä viihtyvyydellemme ja hyvinvoinnillemme ylläpitämällä käytettyjen rakennusosien varaosapankkia ja kehittämällä rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä. tekemällä neuvoa-antavia kenttäkäyntejä valistustoiminnalla, kurssien ja yleisötapahtumien muodossa ylläpitämällä tietotaitopankkia ja siihen liittyvää käsikirjastoa ja neuvontaaineistoa edelleen kehittämällä ylläpitämällä ja kehittämällä korjausrakentamiskioskimme tarjontaa vaikeasti saatavilla olevilla tuotteilla ja rakennusperinnön vaalimisen ohje- ja neuvontajulkaisuilla. Vuoden 2014 toiminnan painopistealueita ovat: Yritys- ja kuntayhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Kulttuuriympäristö kuntoon, ESR- hankkeen lopettamisvaihe. Leader-hankkeen avulla järjestää työnäytöksiä ja pedagogisia talkoita Björkfeldtin talon viereisiä rakennuksia kohteina hyödyntämällä ja näin kohentaa Vanhan malmin raittia. Jäsenmäärän kasvattaminen ja tiedotuksen tehostaminen yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi yhdistys osallistuu rakennusperintöä koskevaan julkiseen keskusteluun sekä pitää yllä yhteyksiä muihin alan toimijoihin. 2.HALLINTO 2.1. Henkilökunta Yhdistyksellä on toimintansa toteuttamiseksi palveluksessaan toiminnanjohtaja, jonka työaika jakaantuu toimintavuonna noin 70 %sesti yhdistyksen perustoiminnan ja 30%sesti hankkeiden välillä. Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu johtaa ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Työhön kuuluu neuvontaa, kenttäkäyntejä, käsikirjaston ja korjausrakentamiskioskin hoitaminen, yhdistyksen hallinnon Malmgatan 6, Pargas Tel , Malmikatu 6, Parainen puh (02) ,

2 ja talouden hoito sekä työnjohtotehtävät. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa sekä varaosapankin että Björkfeldtin talon toiminnan kehittämisestä ja kiinteistöjen hoidosta. Yhdistys palkkaa lisäksi osa-aikaisen toiminta-avustajan palkkatuella. Hankepäällikkönä toiminnanjohtaja vastaa hankkeen toteutuksesta ja hoitaa hankehallinnoinnin. Varaosapankki Mokullaa hoitaa 3 osa-aikaisina palkattua työntekijää, työvoimaviranomaisten palkkatuen avulla. Lisäksi pyrimme tarjoamaan aktivoivia harjoittelupaikkoja.henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan yhdistyksen kurssi- ja valistustilaisuuksiin, työajalla Hallitus ja työryhmät Yhdistyksen toimintaa johtaa, joka kokoontuu n kertaa vuodessa. Tarvittaessa hallitus nimeää työryhmiä. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hankkeilla on ohjausryhmät Kirjanpito ja tilintarkastus Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa Memera Oy. Tilintarkastajat valitaan syyskokouksessa. 3. TOIMITILAT Yhdistyksen toimisto, neuvontatoiminta, korjausrakentamiskioski ja tietotaitopankki toimivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen nojalla vanhalla Malmilla Björkfeldtin talossa, jonka omistaa Paraisten Puhelin. Oma talo merkitsee myös kiinteistönhoitoa ja -kustannuksia. Varaosapankkimme Mokulla Paraisilla toimii kuten ennenkin tiloissa, jotka omistaa Nordkalk. Korpppoon paikallispankki Rosklaxissa jatkaa kunnes sen varasto on loppuunmyyty. Toiminta Lofsdalin Riihessä jatkuu sopimuksen mukaisesti kunnes varasto on siirretty Mokullaan tai loppuunmyyty. 4. RAHOITUS Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan osin omin tuotoin, kuten jäsenmaksuin ja kurssi- ym. palvelutuotoin, varaosapankin ja julkaisujen ja materiaalien myyntituotoin ja osin säätiöiden ja rahastojen sekä kunnilta saaduin toiminta-avustuksin. Kulttuuriympäristö kuntoon -hanke rahoitetaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinja 2:n mukaisesti.. Kunnat rahoittavat 25% hankkeen hyväksytyistä kuluista ja palkkaavat lisäksi osallistujat ja maksavat rakennusmateriaalit. Leader-hankerahoitusta haetaan paikallisen toimintaryhmän kautta ELY-keskuksesta ja yksityisrahoitusosuus hateaan säätiöiltä.. Kirjamme Vanhan talon historia ja hoito rakennusperintöä Turunmaalla. myynnistä on odotettavissa royalty-tuloja sekä tuloja omien kappaleiden myynnistä.

3 5. TOIMINTA 5.1. Yhdistyksen yleinen toiminta Käytettyjen rakennusosien talteenotto ja myynti Varaosapankki Mokullan toiminta jatkuu pääosin aikaisempaan tapaan. Toimintaa kehitetään tarpeiden mukaan ja markkinointia jatketaan. Mokulla on auki ma-pe 9-17 ja la Yhteistyötä Turun Seudun Jätehuollon (TSJ) Rauhalan kanssa rakennusosien uudelleenkäytön tehostamiseksi pyritään parantamaan vastaamaan TSJ:n kanssa sovittua mallia. Toiminta Lofsdalin Riihessa lopetetaan syksyn aikana sitä mukaa kun tuotteita saadaan siirrettyä Mokullaan. Myynti on myyntitilimyyntiä.. Rosklaxin paikallispankkiin ei enää vastaanoteta rakennusosia ja toiminta lakkautetaan kun varasto on saatu myytyä tai siirrettyä Mokullaan. Yhdistyksen jäsenet saavat varaosapankissa edelleen 10 %.n alennuksen, kun voivat kuitilla osoittaa jäsenyytensä Neuvontatoiminta Björkfeldtin talossa Yhdistys ylläpitää korjausrakentamisen neuvontapistettä ja ylläpitää kaikille avoinna olevaa käsikirjastoa ja artikkelikokoelmaa rakennuskulttuurista ja korjausrakentamisesta Björkfeldtin talossa. Neuvontapyynnöt esitetään pääosin puhelimitse tai sähköpostitse, mutta pyrimme tapaamaan asiakasta tarvittaessa piirustusten ja kuvien kera tai päädymme tekemään kenttäkäynnin. Björkfeldtin talon restaurointi toimii esimerkkinä korjausrakentamisen tavoista ja esillä on myös perinteisiä rakennusmateriaaleja sekä neuvontamateriaalia, jota kehitetään edelleen. Korjausrakentamiskioskissa on pienimuotoista alan julkaisuja ja korjausrakentamiseen liittyvää materiaalia. Tarjonta on lähinnä tarkoitettu ensiavuksi korjausrakentajalle, täydentämään alueen liikkeiden tarjontaa. Talon toimii yllä mainitun lisäksi kurssien ja muiden tapahtumien pitopaikkana sekä harjoituskohteena. Sali ja keittiö toimivat edelleen kokoontumispaikkana alueen yhdistyksille, on käytettävissä näyttelyjä ja muita kulttuuritapahtumia varten sekä vuokrattavissa yksityistilaisuuksiin. Neuvoa antavia kenttäkäyntejä tehdään pyyntöjen perusteella. Kenttäkäynneistä peritään korvauksena 100, jäseniltä Tapahtumat, kurssit ja muu toiminta Keväällä järjestetään ikkunanhuoltokursseja edellisten vuosien konseptin mukaisesti. Muita kursseja, työpajoja ja valistustapahtumia järjestetään kentän tarpeiden ja resurssien mukaan. Työpajat ja talkoot toteutetaan osana Leader-hanketta, mikäli rahoitushakemus hyväksytään. Euroopan rakennusperintöpäivien tapahtuma(t) suunnitellaan lähtökohtana vuoden teema. Kevät- ja syyskokouksien yhteyteen järjestetään jäseniä ilahduttavaa ja hyödyllistä ohjelmaa sekä lisää kiinnostusta rakennusperintöä ja yhdistyksen toimintaa kohtaan. Perinteisesti järjestämme rakennuskulttuuriretken syksyllä.

4 Paraisten seudun koulu ja Paraisten lukio ovat työstäneet päiville oman rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvän ohjelman, johon liittyy Björkfeldtin talo, sen historia ja korjaus sekä Paraisten kulttuuriympäristöpolku. Suunnitelmaa toteutetaan vuosittain ja Curatio ry osallistuu talon osalta. 5.2 Hanketoiminta ESR Kulttuuriympäristö kuntoon hanke Hankkeen lopettamistyöt raportteineen valmistuu talven 2014 aikana, jolloin myös kerätään viimeisiä seurantatietoja osallistujien työllistymisestä.. Hankeaika loppuu Lisää: kuntoon Leader -hanke Elämää raitille (työnimi) Hankehakemus on jätetty paikkalliselle toimintaryhmälle Samassa veneessä ry:lle. Yksityisrahoitusta on haettu Svenska kulturfondetilta. Lyhennelmä hankesuunnitelmasta Finnberginkatu ja Malmikatu muodostavat pääreitin Vanhan malmin läpi vanhalle torille. Katua reunustaa tiivis rakennuskanta ja siinä on mahdollisuuksia vilkkaammille aktiviteeteille kävijöille. Vanhan Malmin asukasyhdistys on erityisesti kiinnostunut kehittämään ympärivuotista toimintaa. Ne kolme rakennusta, jotka reunustavat kadun pohjoispuolta ovat Paraisten Puhelin OY:n omistuksessa. Myös yhtiö toivoo rakennuksiin toimintoja, jotka pitäisi rakennukset avoinna yleisölle. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoa ja taitoja käytännön säästävästä korjausrakentamisesta vanhojen talojen omistajille ja korjaajille. Toinen päätavoite on elävöittää malmikatua ja löytää viimeisille käyttämättömille rakennuksille uusia käyttötarkoituksia. Hanketta toteutetaan järjestämällä käytännön läheisiä korjausrakentamisen työpajoja rakennuksissa sekä etsimällä uusia käyttötarkoituksia rakennuksiin ja yhteistyökumppaneita tämän toteuttamiseksi. Hankekumppaneita ovat Paraisten Puhelin Oy, Vanhan Malmin asukasyhdistys ja Paraisten kotiseutuyhdistys sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseo asiantuntemuksellaan. 6 YHTEISTYÖ JA TIEDOTUS Yhdistyksellä on yhteistyötä muiden rakennuskulttuuri- ja asukasjärjestöjen kanssa. Vuonna 2013 alkanut yhteistyö muiden pohjoismaisten rakennuskulluurijärjestöjen kanssa kehitellään. Suunnitelmissa on järjestää suuri Puukaupunki-seminaari, jonka suunnittelukokousta Curatio isännöi. Jo vakiintunutta yhteistyötä Axxell/ Paraisten rakentajaopintolinjan kanssa jatketaan. Opiskelijoille pidetään esityksiä rakennusperinnön arvoista ja johdantoa korjausrakentamiseen.

5 Yhteistyö maakuntamuseon kanssa jatkuu. Yhteistyötä teemme tarvittaessa myös kansanja kansalaisopistojen kanssa. Yhteistyötä alan yrittäjien kanssa tehostetaan. Yhdistys tiedottaa toiminnasta jäsenilleen jäsenkirjeiden ja niitä täydentävien sähköpostikirjeiden muodossa. Curation toimintaa esittelevää esitettä jaetaan.. Suurelle yleisölle tietoa jaetaan myös omien kotisivujen ja muiden ylläpitämien wwwtapahtumakalentereiden sekä lehdistön kautta. Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja ajankohtaisista suunnitelmista ja kaavoituksista. Paraisilla Hallitus / Marianne Hemgård Toimintasuunnitelma vahvistetaan syyskokouksessa 24. lokakuuta 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Hallinto ja kokoukset..3 3. Viestintä ja yhteydenpito...4 4. Hanke- ja rahoitusneuvonta...5 5. Alueiden välinen ja kansainvälinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Käymäläseura Huussi ry. - Global Dry Toilet Association of Finland

Käymäläseura Huussi ry. - Global Dry Toilet Association of Finland TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 YLEISTÄ Tampereella vuonna 2002 perustettu Käymäläseura Huussi ry. (KSH) on valtakunnallinen ekologista sanitaatiota edistävä kansalaisjärjestö. Yhdistys edistää kuivakäymälöiden

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry TAUSTAA PoKo ry on toteuttanut kansainvälistä yhteistyöhanketta kahden saksalaisen toimintaryhmän kanssa 31.8.2010

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011...2 1. YLEISTÄ... 2 2. Linnustonsuojelu- ja tutkimustoiminta...2 2.1 LAJIT... 3 2.2 ALUEET... 3 2.3 ELINYMPÄRISTÖT... 4 2.4 MUU KANSALLINEN SUOJELU- JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin

Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin Sisällysluettelo Hidastamalla hyvinvointiin -teemakausi 2011 2013 1. Toimintaympäristö 2 Järjestötoiminnan haasteet Kestävä kehitys, eettinen kuluttaminen,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot