TLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. BirdLife Suomen edustajiston kokouksissa TLY:llä on viisi edustajaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. BirdLife Suomen edustajiston kokouksissa TLY:llä on viisi edustajaa."

Transkriptio

1 TURUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS R.Y. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toimintavuosi 2012 on Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n (TLY) 46. toimintavuosi. TLY:n pääasiallisia tehtäviä vuonna 2012 tulevat olemaan lintuhavaintojen kerääminen ja lintuasematoiminnan ylläpitäminen. Oleellinen osa yhdistystoimintaa on lisäksi kokousten järjestäminen, jäsenlehti Ukulin julkaiseminen ja Ukuliverkko -sähköpostilistan sekä kotisivujen ylläpitäminen. Linnustonsuojelun ja tutkimuksen merkitys yhdistyksen toiminnassa tulee entisestään korostumaan. Tutkimukseen panostetaan kannustamalla jäseniä osallistumaan Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen seurantatutkimuksiin, kuten valtakunnallisiin talvilintulaskentoihin ja projektilajikartoituksiin. Edelleen tärkeänä painopistealueena nähdään aktiivinen ja uusia jäseniä tuottava toiminta. Tämän vuoksi toimintaa suunnitellaan vastaamaan suuren yleisön intressejä; mm. suosittuja lintukävelyjä ja lintuiltoja jatketaan. 1. Hallinto ja yhteydet Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa, minkä lisäksi asioita käsitellään sähköpostin välityksellä. Hallituksen ulkopuolella yhdistyksessä toimivat seuraavat toimikunnat: aluerariteettikomitea, linnustonsuojelutoimikunta, petolintutoimikunta, Jurmon asematoimikunta, havaintotoimikunta, tutkimustoimikunta ja nuorisojaosto. Toimikunnat toimivat itsenäisesti ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Yhdistys pyrkii myös tukemaan paikallistoimintaa toimialueellaan. TLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. BirdLife Suomen edustajiston kokouksissa TLY:llä on viisi edustajaa. TLY tekee yhteistyötä muiden luontoalan toimijoiden, kuten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin, WWF:n, paikallisten ja alueellisten ympäristöviranomaisten, sekä naapurilintuyhdistysten kanssa. TLY pyrkii mahdollisuuksien mukaan olemaan mukana lintujen suojelua tai harrastusta edistävissä hankkeissa. 2. Tiedotus ja julkaisutoiminta Yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat jäsentiedote, jäsenlehti Ukuli, BirdLife Suomen Tiirajäsenlehti, Turun Sanomat, yhdistyksen ylläpitämä sähköpostilista Ukuliverkko ja kotisivut (www.tly.info). Yhdistyksen edustajat esiintyvät myös tiedotusvälineissä kertomassa linnuista. Viralliset tiedotteet välitetään jäsenistölle ensisijaisesti Tiiran-lehden yhdistyspalstalla tai erillisillä jäsentiedotteilla. Jäsenlehti Ukuli ilmestyy vuonna kertaa. TLY:n uusien kotisivujen vielä puutteellisia osioita täydennetään. TLY ja BirdLife Suomi jakavat kumpikin oman tietopakettinsa uusille jäsenille.

2 3. Nuorisojaosto Jaoston toiminta on tarkoitettu kaikille alle 25-vuotiaille jäsenille. Nuorisojaosto organisoi itse oman toimintansa, joka sisältää retkiä lähelle ja kauas, muun muassa Jurmon lintuasemalle. Yhdistyksen nuorille järjestetään lintuihin ja lintuharrastukseen liittyvää koulutusta. 4. Tapahtumat Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä kuullaan esitelmiä. Lisäksi järjestetään ohjelmallisia lintuiltoja. Yhdistys järjestää vuoden aikana kaksi jäsenretkeä hyville lintupaikoille. Lisäksi suurelle yleisölle järjestetään keväällä pöllö- ja kesällä yölaulajaretki sekä lintukävelyjä vähintään kahdeksan kertaa vuodessa ja muita opastuksia. Linturalleja järjestetään kaksi: kesäralli ja talviralli Lisäksi yhteistyössä Pyhäjärven suojeluyhdistyksen ja Porin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa järjestetään Pyhäjärviralli Yhdistys toimii aktiivisesti seuraavissa BirdLife Suomen järjestämissä tapahtumissa: Pihabongaus, Tornien taisto sekä Mökkibongaus. Tornien taistoon osallistuu myös TLY:n edustusjoukkue. Myös BirdLife Suomen järjestämät retket ovat jäsenistön käytettävissä. Jäseniä kannustetaan ryhtymään BirdLife Suomen retkikummeiksi. 5. Tutkimus Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen valtakunnalliseen vuoden laji -projektiin, jonka kohteena vuonna 2012 on mustakurkku-uikku. Yhdistys pyrkii lisäämään toimialueellaan tehtävää valtakunnallista linnustonseurantaa kannustamalla ja kouluttamalla jäseniä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen seurantatutkimuksiin. Petolintutoimikunta seuraa pöllöjen ja päiväpetolintujen pesintää yhdistyksen alueella ja raportoi tuloksista Luonnontieteelliselle keskusmuseolle ja TLY:lle. 6. Suojelu Yhdistys toimii linnustonsuojelussa laajasti eri tasoilla: elinympäristöjen, lintupaikkojen, lajien ja yksilöiden suojelun puolesta. Yhdistys seuraa maakunnassa tapahtuvaan kaavoitusta, maankäyttöä ja viranomaispäätöksiä, ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa lausunnoin ja valituksin. TLY jatkaa Kuusistonlahden ruovikoiden niittoa. Mahdollisuuksien mukaan niitetään myös muita kohteita. TLY:n linnustonsuojelurahastoa tehdään tunnetuksi. Hallitus myöntää rahaston varoja hyvin perusteltuihin linnustonsuojeluprojekteihin yhdistyksen toimialueella. IBA- ja FINIBA -kohteiden seurantaa jatketaan.

3 Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen Maakunnallisesti tärkeät lintupaikat -kartoitushankkeeseen. 7. Havaintoarkisto TLY:n havaintotietokantana toimii BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen, valtakunnallinen Tiira-lintutietojärjestelmä (www.tiira.fi). TLY:n tallentamatonta fenologia- ja Jurmon lintuasema-aineistoa tullaan tallentamaan Tiiraan resurssien mukaan. Havaintoarkiston puitteissa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston biologian laitoksen ekologian osaston kanssa. Havaintokatsauksia ryhdytään julkaisemaan tauon jälkeen. BirdLife Suomelle laaditaan lajiyhteenvedot Linnut-vuosikirjassa julkaistaviin faunistiseen ja pikkuharvinaisuuskatsaukseen. Havaintoarkiston materiaalia luovutetaan korvauksetta ei-kaupallisiin tutkimusprojekteihin, muille tahoille havaintoja voidaan toimittaa maksua vastaan. 8. Jurmon lintuasema Jurmon lintuaseman perustoiminta vakioreitteineen ja -tarkkailuineen pidetään ennallaan. Suon verkkopaikkojen pitkospuut uusitaan. Verkkopaikkojen kasvillisuuden käsittelyä jatketaan Metsähallituksen kanssa tehdyn suunnitelman mukaan. Kesällä järjestetään kahdet talkoot, joissa korvataan ikkunoiden lasituslistat kitillä ja tehdään muita rakennusten kunnossapitoon liittyviä töitä. Asemalle asennetaan peruslämpö. Mikäli tämä vaatii oman sähköliittymän, se hankitaan. Asemalle hankitaan laajakaistanettiyhteys. Patjat uusitaan. Lintuaseman 50-vuotisjuhlajulkaisu valmistellaan vuoden aikana niin, että se voidaan julkistaa viimeistään vuonna Jurmon lintuasema toimii yhteistyössä Turun yliopiston biologian laitoksen ekologian osaston kanssa. 9. Talous Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin. Jurmon lintuaseman toiminta rahoitetaan lintuasemamaksuilla. Muuta varainhankintaa on mainostilan myynti Ukulista ja kotisivuilta. Mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaa ja projekteja rahoitetaan jäsenkeräyksillä tai ulkopuolisella rahoituksella, kuten sponsorien, säätiöiden, rahastojen sekä viranomaisten myöntämien tukien ja apurahojen avulla.

4 Tulo- ja menoarvio 2012 Jurmo Toteutunut 2010 Arvio 2011 Budjetti 2012 Asemamaksut Avustukset Rengastus -93 Asemanhoito Vakuutukset Tonttivuokra Investoinnit Lintuasemaohjelma 2012/Sähköliittymä 5000, pitkospuut 2400, patjat 2100 Jurmo yhteensä Ukuli Ukulin mainostulot Ukulin muut tuotot Ukulin painatus Ukulin postitus Ukuli yhteensä Suojelu y.m.toimikunnat Suojelutoimikunnan tulot Muut tulot Suojelutoimikunnan kulut Nuorisojaosto kulut Muut kulut Toimikunnat ym. yhteensä Projektit Atlas-projektin tuotot 244 Atlas-projektin kulut Tiira-aineiston myynti tulot 100 Kaakkurien pesälautat -400 Linnunpönttötuki, tuotot 400 Suojelukeräys Niittytalkoot 238 Projektit yhteensä Retket Retkitoiminnan tulot Muut tulot 0

5 Retkitoiminnan kulut Nuorisojaosto kulut Muut kulut Toimikunnat ym. yhteensä Hallinto Henkilöstökulut Vuokrat Matkat Muut yleistoiminnan kulut Hallinto yhteensä Varainhankinta Jäsenmaksutulot Jäsenmaksutuotot Jäsenmaksut yhteensä Myynnit Kirjamyynti (V-S Linnut) Muu myynti Sisäänosto -275 Myynnit yhteensä Varainhankinta yhteensä Rahoitustoiminta Korkotuotot 50 Korkokulut 0 Yleisavustukset

Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2012

Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Yleistä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä yhdistyksen 47. toimintavuonna 2012 olivat havaintojen keruu ja lintuasematoiminnan

Lisätiedot

Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2009

Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä vuonna 2009 olivat havaintojen keruu, lintuasematoiminnan ylläpitäminen, linnustonsuojelutoiminta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 BirdLife Suomi ry Toimintasuunnitelma 2009 1(8) Toimintasuunnitelma 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä

Lisätiedot

Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014

Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY) päätehtäviä yhdistyksen 49. toimintavuonna 2014 olivat havaintojen keruu ja lintuasematoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013 40. toimintavuosi

TOIMINTAKERTOMUS 2013 40. toimintavuosi Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys - Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 40. toimintavuosi 1. Yhdistyksen perustiedot Rekisterinumero 116.353 Merkitty

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen pj Hannu Lehtoranta avasi kokouksen klo 18:01. 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Yhdistyksen pj Hannu Lehtoranta avasi kokouksen klo 18:01. 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta PKLTY ry KEVÄTVUOSIKOKOUS 2013 Pöytäkirja Aika: ke 24.4.2013 klo 18.00 Paikka: Yliopistokatu 2, Joensuu (biologian laitos) Läsnä: Nimilistan mukaan: Hannu Lehtoranta pj, Janne Leppänen, Raimo Latja, Ari

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

POHJOIS POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

POHJOIS POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 POHJOIS POHJANMAAN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Aija Lehikoinen YLEISTÄ Vuosi 2014 oli PPLY:n 41. toimintavuosi. JÄSENISTÖ Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 337 aikuis,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö sekä 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 9 500

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisältö 1. YLEISTÄ... 4 2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012 2016... 5 2.1. Karjalainen Nuorisoliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Saunaseura ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Marraskuu 2013 Suomen Saunaseura ry 2 (9) SUOMEN SAUNASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ 1.1. Seuran tarkoitus ja tavoitteet Suomen Saunaseura

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot