TALLI- JA TAPAHTUMATURVALLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALLI- JA TAPAHTUMATURVALLISUUS"

Transkriptio

1 TALLI- JA TAPAHTUMATURVALLISUUS Yhteenveto HevosAgro hankkeen järjestämästä Talli- ja tapahtumaturvallisuus ja suureläinpelastus tilaisuudesta ( Pudasjärvi ja Haapavesi), joissa talli- ja tapahtumaturvallisuudesta luennoi Matti Syrjä, paloesimies / Suomen Hippoksen suurkilpailuvalvoja. TALLITURVALLISUUS Tallipalo voi aiheutua monesta syystä, kuten: Ihmisen toiminnan seurauksena o inhimillinen syy (tiedonpuute, sairaus, lapset) o huolimattomuus (tapakulttuuri, kiire) o välinpitämättömyys ( ihan sama -kulttuuri (nuohoukset, huollot, ym.)) o ilkivalta (sairaus, kosto) Tekniikka pettäessä o koneiden ja laitteiden vika + väärä käyttö o sähköjärjestelmien vika (virheet asennuksissa + sopimattomuus, omat korjaukset, suuret kuormitukset, riittämättömät suojaukset) o suojaukset riittämättömät (lämmön johtuminen, palavat materiaalit) Rakenteiden pettäessä o Tulisijat/hormit ja lämmitysjärjestelmät (tekniset viat, huollot) o osastoinnit riittämättömät (palokuorma, kehittymissuunta, rakenne, aika) o osastoinnit vajavaiset (ovet, aukot, iv.) Toiminnallisuus petti o palo havaittiin myöhään (hälytysjärjestelmät puuttuvat?, kohteen havaittavuus huono, vuorokauden aika (ei valvontaa)) o alkusammutusta ei tehty (kalustoa ei ollut, ei osattu käyttää, ei toiminut, ei riittänyt, kohteessa ei automaattista sammutusjärjestelmää) o palokunta tuli liian myöhään (kohteesta hälyttäminen viivästynyt, toimintavalmiusaika, IV-riskialue?) Lämmitysjärjestelmät Öljylämmitys Öljylämmitysjärjestelmän tulee olla pelastusviranomaisen katsastama ja hyväksymä. Öljypoltin on huollettava säännöllisesti ja riittävän usein ottaen huomioon valmistajan ohjeet. Huoltotyön saa tehdä Turvatekniikan keskuksen hyväksymä huoltoliike. Öljysäiliöt ja farmisäiliöt tulee tarkastuttaa säiliön luokituksen perusteella. Yli kolmekymmentä vuotta vanhat öljysäiliöt tulee tarkastuttaa ja niiden ulkopuolinen kunto on myös varmistettava. Kiinteä polttoaine Kiinteää polttoainetta (puu, hake, pelletti, turve, olki, vilja jne.) käyttävän kattilalaitoksen turvajärjestelmien tulee olla FK:n (SVK) ohjeen mukainen. Vaihdettaessa polttoainetta on

2 koko lämmitysjärjestelmän toiminta varmistettava polttoaineen turvallisen polton kannalta. Ennen käyttöönottoa laitteiston toimittajan, asentajan ja käyttäjän on testattava kattilan ja polttoaineen syöttölaitteiden toimintaan liittyvät ohjaukset ja hälytykset sekä turvalaitteiden toiminta. Lämmityslaitteiden sijoittamisessa on otettava huomioon valmistajan ilmoittamat laitekohtaiset suojaetäisyydet. Kiinteää polttoainetta polttavan kattilan syöttöluukun kansi on pidettävä salvalla suljettuna ja luukun tiiveys tarkistettava kerran vuodessa. Palaminen kattilassa on säädettävä siten, että savupiipusta ei purkaudu osittain palanutta polttoainetta eikä savukaasujen lämpötila vaurioita piippua. Polttoainevaraston ja kattilahuoneen välinen seinä on oltava kauttaaltaan tiivis myös polttoaineen syöttöputken ympärillä. Kiinteän polttoaineen automaattisissa syöttölaitteissa tulee olla vähintään kaksi turvajärjestelmää takapalon leviämisen estämiseksi. Sammutusjärjestelmän on kyettävä toimimaan myös sähkökatkoksen aikana. Kattilan ja polttoaineen syöttölaitteiden turvalaitteet, hälytykset ja ohjaukset on koestettava vähintään kaksi kertaa vuodessa tai kattilan ja polttoaineen syöttölaitteen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden on oltava kirjalliset ja ne on tarvittaessa pyydettävä valmistajalta tai kattilalaitoksen turvalliseen käyttöön perehtyneeltä asiantuntijalta. KUVA 1. Palon eteneminen tuotantorakennuksessa ilman palovaroitinjärjestelmää.

3 KUVA 2. Alkusammutuskalusto Palokunnan saapuminen paikalle Ensimmäisellä riskialueella kuuden minuutin kuluessa hälytyksestä. Suunnittelun perusteena käytetään sitä, että pelastusjoukkue saataisiin kokonaisuudessaan paikalle 20 minuutin kuluessa hälytyksestä. Toisella riskialueella 10 minuutin kuluessa hälytyksestä. Suunnittelun perusteena on se, että pelastusjoukkue saataisiin kokonaisuudessaan paikalle 30 minuutin kuluessa hälytyksestä. Kolmannella riskialueella 20 minuutin kuluessa hälytyksestä. Suunnittelun perusteena on se,että pelastusjoukkue saataisiin kokonaisuudessaan paikalle 30 minuutin kuluessa hälytyksestä. Neljännellä riskialueella toimintavalmiusaika voi olla edellä mainittuja aikoja pidempikin.

4 KUVA 3. Toimintavalmiusaika KUVA 4. Periaatteellinen kuvaus maatilan suojauksesta

5 Sprinkleri Hälyttää lämmöstä Sammuttaa Eläimille turvallinen sammutusaine Kytkentä vesijohtoverkkoon? On yleistynyt asuinrakentamisessa Tulipalon seuraukset voivat olla merkittävät. Seurauksena voi olla mm. palokuolemia, eläinten menehtymisiä, ympäristövahinkoja, omaisuusvahinkoja ja toiminnan katkeaminen. Tulipalojen ennaltaehkäisy Tulipalon ennaltaehkäisyyn voi vaikuttaa omalla asenteella sekä huolehtimalla koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuudesta ja rakenteellisesta turvallisuudesta, kuten osastoinnista, rakennusmateriaaleista, hälytys-, sammutus- ja savunpoistojärjestelmistä. Ennakoivalla toiminnalla on merkittävä rooli tulipalojen estämisessä. Yksittäisen, palovaaraa lisäävän, koneen tai laitteen paloturvalliseen sijoittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tarvittaessa on kone tai laite osastoitava muusta rakennuksesta. Työkoneita ei saa säilyttää rakennuksen seinustalla. Akkujen latauspaikan tulee olla erillinen paloturvallinen tila. Polttomoottorikäyttöisistä laitteista tulee virta olla poiskytketty aina käytön jälkeen. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille maatalousrakennuksille. Tarkastusväli on 15 vuotta. Lisälämmittimen tulee olla käyttökohteeseen tarkoitettu. Pölyisissä tiloissa ei saa käyttää lämmitintä, jonka pintalämpötila on yli 100ºC tai lämmittimiä, joissa hehkuvat vastuslangat ovat näkyvissä. Lämpölamput on kiinnitettävä riittävän tukevasti. Pistotulpan tulee irrota kattoon kiinnitetystä pistorasiasta, jos lamppu putoaa kiinnityksestään. Lämpölamppu on varustettava suojaritilällä ja kupu on pidettävä puhtaana pölystä. Ukkoselta suojautuminen hoidetaan riittävällä ukkosenjohdatinjärjestelmällä ja ylijännitesuojilla ilmaverkoista (sähkö, tele yms.) tulevia jännitepiikkejä vastaan. Kone ja laitekohtaisia suojaimia tulee käyttää elektroniikkalaitteiden rikkoutumisen varalta. Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/ ) Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista (MMM asetus 2010), jossa todetaan seuraavaa: Pelastuslaki (2011) edellyttää että, omatoimista varautumista varten kotieläinrakennuksille on laadittava pelastussuunnitelma. Tässä suunnitelmassa on selvitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö Maa- ja metsätalousministeriö asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/ )

6 Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma vaaditaan ympäristösuojeluasetuksen mukaisiin ympäristölupaa edellyttämiin eläinsuojiin. Ympäristöluvan alaiseksi toiminnaksi luetaan: eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 täysikasvuiselle emakolle, 210 lihasialle, 60 hevoselle tai ponille, 160 uuhelle tai vuohelle, munituskanalle tai broilerille. Viljelyspinta-ala yli 50 hehtaaria Tilalla työskentelee vähintään 1 palkattu henkilö Tuotantotilan koko yli 1000 m2 Pelastussuunnitelman (pelastuslaki 2011) tulee sisältää selostus: 1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä 3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Ennakoiva koulutus Tulipalojen varalta ennakoivaa koulutusta on alkusammutus-, poistumis-, ensiapu-, eläinten pelastus- ja yhteistoimintakoulutusta. Tulipalon sattuessa Toimi nopeasti Toimi järkevästi Toimi ennakoivasti Huomioi itsesi ja muiden turvallisuus Avun hälyttäminen: 112 o kerro mitä tapahtunut o vastaa kysymyksiin o lopeta puhelu, vasta kun saat siihen luvan o ilmoita tulipalosta, vaikka olet saanut sen sammumaankin (huom. vakuutusyhtiö) muu lisäapu o eläinlääkäri o naapuri o lähistön eläinihmisiä Pelasta ensin 1. ihmiset 2. eläimet 3. omaisuus 4. kulttuuri 5. ympäristö

7 Eläinten pelastus Eläinten pelastamisessa ennakoi. Toimintamahdollisuus on parempi ennen kuin palo on levinnyt eläinsuojaan. Säilytä karsinoiden lähellä kuljettamiseen tarkoitettuja välineitä ja pyri pelastuksessa käyttämään eläimille tuttuja kulkureittejä. Kuljeta eläin pihalle turvalliseen tilaan (ennakkosuunnittelu). Älä mene pelastamaan eläimiä tilasta, jos eläintilassa on runsaasti savua, oviaukoista tulee liekkejä, kuulet tilasta voimakkaita räjähdyksiä tai jos tilan rakenteet alkavat pettää. Ryhdy alkusammutukseen, jos siihen on mahdollisuus; palo on riittävän pieni ja alkusammutus hidastaa/rajoittaa paloa (antaa aikaa pelastukseen). Alkusammutukseen tarvitset riittävät välineet: sammutusjauhe, sammutusvaahto, vesi, sammutuspeite, matto tai hiekkaa ym. Alkusammuta, jos sammuttaminen on turvallista, huomioi sähkö, kemikaalit, koneet ja laitteet ym. riskit. Estä palon leviäminen raivaamalla pois tieltä syttyvää materiaalia ja tukahduttamalla, eli sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja aukot sekä ilmastointi. Älä mene savuiseen tilaan, savu tappaa. Liikkuminen savuisessa tilassa vaatii paineilmalaitteet. Jos joudut savuun, liiku lattian tasossa, pyri nopeasti savuttomaan tilaan ja hälytä apua puhelimitse, huutamalla tai valomerkein. Opasta ja avusta eläinten pelastamisessa. Eläinten hoitaja on pääsääntöisesti kokeneempi henkilö käsittelemään eläimiä kuin paikalle saapuva pelastaja. TAPAHTUMATURVALLISUUS Yleisötapahtuma Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/ ) määritettyjä yleisötilaisuuksia, kuten yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtumanjärjestäjän tekemään yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtumanjärjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Lupamenettely: Seuraavassa luetellaan tapahtumia, joihin vaaditaan poliisin lupamenettely lisäselvityksineen. Tapahtuma pienellä alueella, johon odotetaan yleisöä yli 500 henkeä, esimerkiksi markkinat tai muu tapahtuma piha-alueella.

8 Pienempi, kuin 500 hengen tapahtuma, joka järjestetään erityisissä olosuhteissa, erikoisessa tilassa tai vaativissa luonnonolosuhteissa. Yleisötilaisuus, jossa on alkoholin anniskelualue. Kun järjestetään rockfestivaali tai nuorisotapahtuma. Myös ilmaistilaisuus, jonka yleisömäärää on vaikea ennakoida. Kansainvälinen kilpailu, esimerkiksi jalkapallo-ottelu. Ei kuitenkaan sarjapeli vaan kansainvälinen tai muuten erityinen ottelu, lajiliiton riskiarvio huomioiden. Suljettu tilaisuus, mikäli sitä ei voida tulkita vähäiseksi tai yksityiseksi. Tapahtuma, johon liittyy suurienergisen vammautumisen riski, kuten autokilpailu, venekilpailu tai ilmailunäytös. Ilmailunäytökselle vaaditaan lisäksi ilmailuviranomaisen hyväksymä suunnitelma. Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. Poliisille tehtävästä ilmoituksesta tulee olla selvitettynä ainakin seuraavat asiat: tilaisuuden järjestäjä sekä yhteyshenkilö, jonka tulee olla poliisin tavoitettavissa ennen tilaisuutta ja sen aikana selvitykset tilaisuudesta, ohjelmasta, esiintyjistä ja oletetusta yleisömäärästä ja tilaisuuden aikataulu järjestämispaikka ja järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus järjestyksenvalvojat tiedot mahdollisesta alkoholin anniskelusta ja anniskelualueesta rakennelmat ja muut erityisvälineet, joita tilaisuudessa tullaan käyttämään pysäköinnin ja liikenteen järjestäminen selvitys vastuuvakuutuksesta henkilö- sekä omaisuusvahinkojen varalta turvallisuussuunnitelma, joka sisältää tarvittaessa pelastussuunnitelman. Turvallisuussuunnitelma on yleisötilaisuuden järjestäjän tekemä laaja kokonaisuus, jossa määritellään kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat, muun muassa rikosten torjunta ja järjestyksen valvonta sekä selvitetään muut toiminnan riskitekijät ja niihin varautuminen. Pelastussuunnitelma liitetään yleensä osaksi turvallisuussuunnitelmaa ja kokonaisuus esitetään lupaviranomaiselle eli kyseisen kihlakunnan poliisille.

9 Tilaisuuden ensihoitopalvelu Suurten yleisötapahtumien ensiavun asiakkaista vain hyvin pieni osa tarvitsee jatkohoitoa ja heistäkin pääosa on joko itse hoitoon hakeutuvia tai kiireetöntä sairaankuljetusta tarvitsevia. Siksi tapahtumiin tarvitaan harvoin paikan päälle päivystämään omaa sairaankuljetusyksikköä. Tärkeää on, että paikalla on ensiapuhenkilöstöä, joka tunnistaa hätätilanteen, aktivoi ensihoitojärjestelmän ja aloittaa potilaan ensiavun ja ensihoidon. Joissain tapahtumissa esimerkiksi urheiluliiton lajisäännöt edellyttävät sairaankuljetusyksikön läsnäoloa kilpailun aikana. Silloin kilpailu joudutaan keskeyttämään yksikön poistuttua kuljetustehtävälle, joten kuljetuksessa joudutaankin usein tukeutumaan alueen ensihoitojärjestelmään. Jos alueen omat resurssit ovat pienet ja kuljetusmatkat pitkät, voivat viranomaiset edellyttää oman yksikön hankkimista tapahtumaan kiireettömiä tehtäviä varten turvatakseen kuntalaisten päivittäisen avunsaannin. Kunnan ensihoidon vastuulääkärillä on päätösvalta asiasta. Ensiapuhenkilöstöä tulee olla riittävästi suhteutettuna arvioituun väkimäärään, alueen kokoon ja tapahtuman riskeihin. Ensiapuorganisaatiolla tulee aina olla nimettynä johtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Ensiapuryhmissä ryhmien vetäjinä toimivien on hyvä hallita johtamisen perusteita. Koko ensiapuhenkilöstön tulee olla suorittanut vähintään ensiapu 1- ja 2-kurssit. Kaikkien ensiapuorganisaatioon kuuluvien tulee hallita toiminnan erityispiirteet yleisötilaisuuksissa. Lisäksi yleisötilaisuuteen vaikuttaa seuraavat Pelastuslain kohdat: 9 Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus 10 Rakennusten uloskäytävät 11 Kiinteistöjen pelastustiet 14 Omatoiminen varautuminen 15 Pelastussuunnitelma 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Ajankohtaisen lainsäädännön voit käydä lukemassa osoitteessa Ensihoitopalvelun toteutus ravikilpailuissa Suomen Hippos ry:n valvomiin ravikilpailuihin tilaisuuden pitäjä järjestää ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu kuvataan raviradan turvallisuus tai pelastussuunnitelmissa, jonka alueen turvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet. Kunnan/sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärillä on päätösvalta asiasta. Raviradat, jotka hakevat poikkeuslupaa sairasauton käytöstä ravikilpailuissa kunnan/sairaanhoitopiirin vastuulääkäriltä, ovat velvollisia esittämään luvanmyöntäjälle alla olevat ensihoidon minimiehdot. Luvanmyöntäjä hyväksyy ehdot kirjallisesti allekirjoituksella vahvistettuna. Lupa voidaan hyväksyä määräaikaisena tai se on voimassa toistaiseksi.

10 Ravikilpailusääntö: Ravikilpailuissa pitää olla sairaankuljetukseen rekisteröity sairasauto, jolla on liikennelupa päivystysalueen sairaankuljetukseen tai alueen terveydenhuollosta vastaavan ylilääkärin/ensihoidon vastuulääkärin hyväksymä muu päivystysyksikkö ja henkilöstö. Poikkeuslupa sairasauton käytöstä ravikilpailuissa: Poikkeuslupaa hakevan raviradan on mahdollista toteuttaa ravikilpailusääntöjen mukaisesti korvaavaa ensihoitopalvelua, kun päivystävän sairasauton saanti ei raviradalle ole helposti toteutettavissa, tai jos raviradalla päivystävä sairasauto joutuu lähtemään erilliseen tehtävään kilpailuajan puitteissa. Tilaisuuden järjestäjä voi näissä tapauksissa korvata ensihoitopalvelut alla olevan tekstin mukaisesti. Ravikilpailujen järjestäjä vastaa aina tilaisuuden turvallisuudesta. Tilaisuuden osallistujamäärän ollessa alle 5 000, on ensihoitopalvelun vaatimuksena vähintään henkilöstö, jolla on voimassa oleva ensiavun jatkokurssi (EA 2 ). Ensihoitopalvelulla pitää olla käytettävissä ravikilpailuihin soveltuva ensiapuvälineistö, jossa huomioidaan myös suurienergisen vammautumisen riskit. Ensihoitohenkilöstöllä pitää olla riittävät viestintäyhteydet ja käytettävissä ajoneuvo, jolla tavoitetaan nopeasti koko toiminta-alue. Osallistujamäärän ollessa yli 5 000, pitää ensihoitopalvelulla olla käytössä edellisten lisäksi sairasauto tai muu potilaan siirtämiseen soveltuva ajoneuvo, jossa varhaisen defibrillaation valmius. Ensiapuhenkilöstö on merkittävä tehtävänmukaisesti eikä heitä saa nimetä muihin tehtäviin. Osallistujilla ja alueen ensihoidolla tulee olla esteetön pääsy ensiapupisteeseen, jonka tulee olla näkyvästi merkitty tavoittamisen helpottamiseksi. Lisätietoa: - Pelastuslaki: - Rakentamissäädökset: - Pelastus- ja turvallisuusala:

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, 20.5.2009 Petteri Mäkelä OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä

kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä 1 NÄIN JÄRJESTÄT ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JOENSUUSSA! Joensuu on viriili tapahtumien kaupunki, jossa riittää tapahtumia ympäri vuoden. Ilosaarirock, Hippa, Rokumentti-rockelokuvafestivaali, Viscult-elokuvafestivaali

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013

Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013 Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013 1 Kuvailulehti Tekijät Petri Ekberg, Satu Irjala, Jari Lampinen, Ari Nikki, Pasi Vainio (siht.) ja Hans Vuoti Tiivistelmä Päivämäärä

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA Tilaisuuden/tapahtuman nimi: Tapahtumapaikan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 1. TIEDOT

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS www.vspelastus.fi PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia kiinteistön asukkaille ja henkilöstölle ohjeena, oppaana

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Jonna-Minna Lassila. Maatilan pelastussuunnitelma

Jonna-Minna Lassila. Maatilan pelastussuunnitelma 1 Jonna-Minna Lassila Maatilan pelastussuunnitelma Opinnäytetyö Syksy 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoki Maaseutuelinkeinojenkoulutusohjelma Kotieläintuotanto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot