TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-SUUNNISTUSKILPAILUT RYHMÄ 2 PITKÄ MATKA Kyrös-Rasti ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-SUUNNISTUSKILPAILUT RYHMÄ 2 PITKÄ MATKA 8-9.9.2007. Kyrös-Rasti ry"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-SUUNNISTUSKILPAILUT RYHMÄ 2 PITKÄ MATKA Kyrös-Rasti ry

2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS YLEISTIEDOT TAPAHTUMAN HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT, ENNALTAEHKÄISY JA TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT MUUTA HUOMIOITAVAA... 7 LIITTEET... 9

3 3 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Kyrös-Rasti ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin. Tätä tarkoitusta varten turvallisuussuunnitelma jaetaan kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille (liite 1). Jakelun toteutumisesta vastaa kilpailunjohtaja Kirre Palmi. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa. toimitetaan Nokian kihlakunnan poliisilaitokselle sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen Mouhijärven alueasemalle. Toimituksesta huolehtii tapahtuman turvallisuudesta vastaava Juha Inkilä p YLEISTIEDOT 2.1 Tapahtuman Suunnistuksen SM-kilpailu, ryhmä 2, pitkä matka nimi 2.2 Järjestäjä Kyrös-Rasti ry Kaartotie 8, Kyröskoski 2.3 Tapahtuma- Mouhijärvi, Uotsolan kylä. Kilpailukeskuksena Mouhijärven koulukeskus Uotsolantie 30, Mouhijärvi paikka Suunnistusmaasto sijaitsee kilpailukeskuksen pohjoispuolella. 2.4 Ajankohta ja aikataulut 2.5 Selvitys tapahtumasta 2.6 Arvioitu henkilömäärä ja muut tiedot Kartta kilpailualueesta kuvassa klo klo Lisäksi järjestelytoimintaa tapahtumaa edeltävinä päivinä. Suomen mestaruussuunnistuskilpailu ns. ikäsarjoissa (yli 35-vuotiaat). Kilpailukeskus Mouhijärven koulukeskuksessa, osin sisätiloissa. Kilpailusuoritukset tapahtuvat maastossa, jossa karttaa ja kompassia apuna käyttäen kierretään järjestäjien laatimat reitit. Porrastetut väliaikalähdöt. Lisätietoa: www. kyros-rasti.fi Lauantaina 8.9 kokonaismäärä noin 1100 henkilöä (osallistujat 900, huoltajat/katsojat 100, toimitsijat 100) ja sunnuntaina 1600 (1400, 100 ja 100). Osallistujien ikärakenne vuotta. Katsojina myös lapsia, joille lastenhoitopiste (muksula). Ei alkoholitarjoilua. KUVA 1. Kilpailualue

4 4 3. TAPAHTUMAN HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro 3.1 Tapahtuman johtaja Kirre Palmi Turvallisuudesta vastaava Juha Inkilä Rakenteista vastaava Juha Inkilä Liikenne- ja pysäköintivastaava 3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Tomi Ahola Elisa Tuomisto Ensiapuhenkilöstön määrä ja vastuuhenkilö Ea-henkilöstöä 3. Ea-vastaava Titta Lehto

5 5 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT, ENNALTAEHKÄISY JA TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA Liitteenä ohje hätäilmoituksen tekemisestä Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 4.1 Tulipalo Tapahtumassa on avotulentekokielto Alkusammutuskalusto on pysäköintipaikalla ja kilpailukeskusalueen kentällä ravintolapisteessä. Kilpailukeskuksen koulualueella on oma alkusammutuskalusto. Pelastaminen, ilmoitus 112 ja alkusammutus. Liittenä toimintaohje tulipalon sattuessa. 4.2 Sairaskohtaukset Tukeudutaan läheiseen aluepelastuslaitokseen / Ensiapupiste 4.3 Tapaturma Tukeudutaan läheiseen aluepelastuslaitokseen / Ensiapupiste Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla Vakavissa tapauksissa soitetaan 112 Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla Vakavissa tapauksissa soitetaan Liikenneturmat Tie kilpailukeskuksen kohdalta katkaistaan. Tiellä pysäköinnistä kilpailukeskukseen ja sieltä lähtöalueelle noudatettava yleisiä turvallisuussäännöksiä ja varovaisuutta. Liikenteenohjaus pysäköintialueella. Ohjaajilla huomioliivit 4.6 Eksyminen maastoon Suunnistajat ovat kokeneita veteraanisuunnistajia, joten eksymisen riski on pieni. Tukeudutaan läheiseen aluepelastuslaitokseen 4.7 Sähkötapaturma Kentälle tehtävät sähköasennukset tekee ammattitaitoinen sähköasentaja. Muuten hyödynnetään olemassa olevaa infraa. Ilmoitus ensiapupisteelle, mahdollinen ensiapu tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä. Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystapaus Käytettävä juomavesi on vesijohtovettä. Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. Myrkytystietokeskus TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Liitteenä kartta kilpailukeskusalueesta)

6 6 Asia 5.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) 5.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka 5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka Selvitys järjestelyistä Ravintolassa ja makkaranmyyntipisteessä kummassakin jauhesammutin sekä sammutuspeite. Pysäköintipaikalla jauhesammutin. Tulospalvelutilassa (atk-laitteisto) jauhesammutin/sammutuspeite Kilpailukeskuksessa asianmukaisesti varustettu ensiapupiste. Sunnuntaina maastossa miehitetty juomapiste, josta hälytysyhteys ensiapupisteeseen. Ensiapupiste ja aluepelastuslaitos toimivat yhteistyössä. Varaudutaan ensiapuryhmän opastamiseen ja kuljettamiseen maastoon. Mouhijärven koulukeskuksen piha 5.4 Poistumistiet tapahtumaalueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) 5.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) 5.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen) Reitit ovat samat kuin saavuttaessa. Kilpailukeskus ja maalialue ovat enimmäkseen aitaamattomia. Varoittaminen ja hälyttäminen tapahtuvat kuulutusjärjestelmän kautta kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Pekka Linnainmaa / Kari Jeskanen puh Kilpailukeskus sijaitsee taajamassa, joten kulkutiet hyvät. Kilpailukeskuksena koulun piha, joten kisarakenteista huolimatta pelastustiet avoimia. Vastuuhenkilö Juha Inkilä. Liitteenä kartta kilpailukeskuksesta, jossa em. tekijät merkitty.

7 7 6. MUUTA HUOMIOITAVAA Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) 6.1 Pysäköintijärjestelyt Opastus valtatie 11 (Pori-Tampere tie) ja tien nro 259 risteyksestä (Mouhijärven keskustaan). Ohjattu pysäköinti peltoalueella, josta matkaa kilpailukeskukseen alle 1 km. Pysäköintivastaava Tomi Ahola p Ensiapukoulutus (Henkilökunta) 6.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta) 3 sairaanhoitajaa. Lisäksi muissa toimihenkilöissä runsaasti ea-koulutettuja. Henkilökunnalle annetaan koulutus alkusammutuspeitteen käyttöön ennen kilpailun alkamista 5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun Internet-sivuilla ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille, jotka huolehtivat henkilöstönsä informoinnista. 6.5 Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut pelastushenkilöstö kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun, oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 112) 6.6 Tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan matalilla lauta-aidoilla ja nauhoitetuilla kaistoilla.

8 8 Mouhijärvi Kirre Palmi Tapahtuman johtaja Juha Inkilä Tapahtuman turvallisuudesta vastaava Pelastussuunnitelma on toimitettu poliisi- ja pelastusviranomaisille hyväksyttäväksi yli viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. Pelastusviranomaisille on varattu tilaisuus tarkastaa tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ennen tapahtuman alkua Nimen selvennys: Pelastusviranomainen Nimen selvennys: Poliisiviranomainen

9 9 LIITTEET 1. Karttaliite kilpailukeskuksesta

10 10 HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN 1. SOITA KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT 3. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT JA ONKO IHMISIÄ VAARASSA 4. KERRO TARKKA OSOITE Kilpailukeskus: Uotsolantie 30, Mouhijärvi Lähtö: Maali: SOVI OPASTUKSESTA! 5. VASTAA KYSYMYKSIIN 6. ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SAAT LUVAN

11 11 TULIPALON SATTUESSA PELASTA vaarassa olevat VAROITA muita TEE HÄTÄILMOITUS 112 SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella RAJOITA palo sulkemalla ovet ja ikkunat OPASTA pelastushenkilöstö paikalle

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) 1.4

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2012

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2012 PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2012 20.10.2012 PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 )

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 ) TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 ) Järjestäjä: Suunnistusseura Pihkaniskat ry. Tilaisuus Suunnistavan Uudenmaan aluemestaruussprinttisuunnistus Tapahtuma-aika Tiistai

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Etelä-Savon pelastuslaitos TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Järjestäjä: Anttolan Urheilijat ry Tilaisuus: Kaakon Suunnistus ry:n aluemestaruuskilpailut, pitkä matka ja viesti Tapahtuma-aika:

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA Tilaisuuden/tapahtuman nimi: Tapahtumapaikan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 1. TIEDOT

Lisätiedot

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Tapahtuman nimi 2 SISÄLLYSLUETTELO... 1... 1... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1 Tietoja laitoksesta... 3 1.2 Palolaitoksen toimintavalmiusaika...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen nimi Oulun läänin pelastusliitto / 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5

Lisätiedot

Kilpailukeskus sijaitsee Kuopion Vehmersalmella, Rytökylässä. Kilpailukeskus avataan perjantaina 13.6.2014 klo 10.00.

Kilpailukeskus sijaitsee Kuopion Vehmersalmella, Rytökylässä. Kilpailukeskus avataan perjantaina 13.6.2014 klo 10.00. SAAPUMINEN KILPAILUKESKUKSEEN Kilpailukeskus sijaitsee Kuopion Vehmersalmella, Rytökylässä. Kilpailukeskus avataan perjantaina 13.6.2014 klo 10.00. Lännestä (lounaasta) VT 9:ää saapuvan liikenteen opastus

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

NÄIN TOIMITAAN JÄMSÄ-JUKOLASSA

NÄIN TOIMITAAN JÄMSÄ-JUKOLASSA NÄIN TOIMITAAN JÄMSÄ-JUKOLASSA Kilpailuviikonlopun aikataulu Perjantai 14.6.2013 10.00 Kilpailukeskus ja info avataan 18.00 Juoksujärjestykset jätettävä viimeistään 22.00 Info suljetaan Lauantai 15.6.2013

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

NÄIN TOIMITAAN VALIO-JUKOLASSA SISÄLTÖ

NÄIN TOIMITAAN VALIO-JUKOLASSA SISÄLTÖ NÄIN TOIMITAAN VALIO-JUKOLASSA SISÄLTÖ 1. Kilpailun ja ohjelmien aikataulu 2. Aukioloajat 3. Saapuminen kilpailukeskukseen 4. Turvallisuus ja hätätilanteet 5. Kilpailuun valmistautuminen 6. Kilpailun seuraaminen

Lisätiedot

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIETOJA... 1 2. JALKAPALLO-OTTELUIDEN PERUSTIEDOT... 2 3.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 2014

PELASTUSSUUNNITELMA 2014 Merimelojat Ry Merimelojien Maja ja vajarakennukset PELASTUSSUUNNITELMA 2014 Normaaliolojen onnettomuuksia sekä uhkatilanteita varten. 1. KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT Suojelupiiri ja lohko Suojelualalohko Kokoontumispaikka

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma

Haapajärven Pesä-Kiilat ry. Turvallisuussuunnitelma Haapajärven Pesä-Kiilat ry Turvallisuussuunnitelma Päivitetty 9.2.2013 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n (HP-K) toiminnan. Suunnitelman

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SUURTEN YLEISÖTILAISUUKSIEN TURVALLISUUSOPAS Jari Vuoripuro 2 Arvoisa lukija Opasta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Palautetta ja mahdollisia muutosehdotuksia voit

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

TALLI- JA TAPAHTUMATURVALLISUUS

TALLI- JA TAPAHTUMATURVALLISUUS TALLI- JA TAPAHTUMATURVALLISUUS Yhteenveto HevosAgro hankkeen järjestämästä Talli- ja tapahtumaturvallisuus ja suureläinpelastus tilaisuudesta (9.12.2011 Pudasjärvi ja 10.12.2011 Haapavesi), joissa talli-

Lisätiedot

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 1 Tenavaleiri Siilinjärvi 28.6-3.7.2015 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA 9.6.2015 Turvallisuusvastaava Juha Huttunen 2 SISÄLLYS 1. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tavoite 3 2. Riskianalyysi 3

Lisätiedot

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA 27.2.2013 As Oy Sveitsin Aleksis Pelastussuunnitelma 27.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

ENÄ-SEPÄN LEIRI- JA KURSSIKESKUS PELASTUSSUUNNITELMA

ENÄ-SEPÄN LEIRI- JA KURSSIKESKUS PELASTUSSUUNNITELMA Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry Sivu 1/31 ENÄ-SEPÄN LEIRI- JA KURSSIKESKUS PELASTUSSUUNNITELMA Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry Sivu 2/31 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Lisätiedot

RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu RICOH-turnaus 2013 TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Ricoh turnaus 1 3. Kisaorganisaatio 2 4. Mahdolliset uhat 2 5. Turvallisuusjärjestys 4 6. Turvallisuus

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot