nro 6 / Sibelius-Akatemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 6 / 7.10.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006"

Transkriptio

1 nro 6 / Sibelius-Akatemia

2 Sisältö ÄÄNENKULJETTAJA AJA 6/ Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 9 Talon väkeä 10 Keskustelua 11 Opintoasioita 15 Tapahtumia 19 Ylioppilaskunta 21 Ilmoitustaulu 24 Ruokalistat 25 Briefly in English Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Matias Harju. Toimitus: Johanna Lassy-Mäntyvaara ja Karoliina Pirkkanen Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja, taulukoita eikä laatikoita tekstin mukana, toimita ne erikseen! Jos haluat juttuusi esimerkiksi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös doc-muoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään tiistaina klo os. 2

3 Pääkirjoitus Palveluyksikköä palvelukeskukseen? Hallintojohtaja kirjoitti viime Äänenkuljettajassa yliopiston sisäisistä ja ulkoisista muutospaineista. Samaan teemaan liittyvät valtion virastojen hallintopalvelujen keskittämishankkeet. Tarkoituksena on perustaa maanlaajuisesti palvelukeskuksia, joissa hoidetaan mm. valtion eri yksiköiden palkanlaskentaa ja laskujen maksatusta. Valtiovarainministeriössä uskotaan yhtenäisten palveluprosessien ja keskitetysti johdettujen resurssien olevan tehokkaita ja taloudellisia. Yliopistot ovat suhtautuneet varauksellisesti asiaan sillä perusteella, että menetetään paikallistuntemus ja yhteys asiakkaisiin - tiede- ja taideyhteisöön. Kuulostaako tutulta? Sibelius-Akatemian talokohtaisten ja osastoille yhteisten osastopalveluiden taustalla on samankaltaisia tavoitteita. Johto on uskonut, että yhtenäiset käytännöt opetuksen järjestelyissä takaavat toiminnan sujuvuuden ja opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Palveluista vastaavat uskovat, että erikoistuminen tiettyihin hallintopalveluihin takaa ammatillisen kehittymisen ja hyvän työn laadun. Järjestelyn kohteeksi joutunut henkilöstö, osastojen johtajat, opiskelijat ja opettajat ovat suhtautuneet muutokseen varauksellisesti. Vähitellen alkaa kuulua myös toisenlaisia ääniä; ainakin joissakin asioissa nähdään jo järjestelyn etujakin. Paljon on vielä yhteistä tekemistä. Suunta tuntuu kuitenkin oikealta: on järkevää tehdä asiat sujuvasti yhdenmukaisin ja hyvin dokumentoiduin perustein ja käyttää hyväksi tietotekniikkaa etenkin opiskelijapalveluissa mahdollisimman paljon. Ensi askeleet uuteen ovat aina vaikeita. Muistamme kaikki pankkien pitkät jonot sähköisten palveluiden siirtymävaiheessa. Useita kertoja olen yllättänyt itsenikin vastustamassa valtivarainministeriön palvelukeskushanketta samankaltaisin perustein kuin osastopalveluhanketta on vastustettu. Olen aiempaa paremmin osannut asettua paikallisia erityispiirteitä korostaneiden osastonjohtajien asemaan. Joiltakin osin on takaisin paikallisuuden suuntaan mentykin. Koulutussuunnittelijoiden tehtäväkuviin on alkuperäisistä tavoitteista poiketen jätetty tilaa erikoistua koulutusohjelmien erityispiirteisiin. Kaikkiin uudistuksiin, niin myös palvelukeskusuudistukseen tulisi suhtautua neutraalisti ja pohtia yliopiston toimivuuden kannalta parasta ratkaisua. On todennäköistä, että osa palveluista on järkevää ja taloudellista tuottaa yliopiston ulkopuolella, osa yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa ja osa yliopiston oman henkilöstön voimin. Yliopiston yhteinen tekeminen on perustana seitsemän pääkaupunkiseudun yliopiston yhteisessä palveluverkostohankkeessa, jota Sibelius-Akatemia on ollut aktiivisesti käynnistämässä. Työ on jo alkanut taloushallinnossa ja jatkuu henkilöstöhallinnossa. Tavoitteena on luoda mainituille alueille tehokas ja asiakaslähtöinen palvelumalli, jossa vahvuutena on yliopistoja koskeva asiantuntemus, mutta samalla valmius tuottaa tarpeen mukaan palveluja myös muille yliopistoille ja käyttää hyväksi muiden tuottamia palveluja. Tietotekniikka tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittämiselle. Näin ollen ei ole tarpeen siirtyä maakuntaan yhteiseen palvelukeskustaloon, vaikka se saattaisi aluepoliittisesti ollakin perusteltua. Opetusministeriö rahoittaa hanketta merkittävästi ja toivoo ilmeisesti mallista löytyvän apua maakuntienkin yliopistojen hallintopalvelujen uudelleenjärjestelyihin. Näillä näkymin etenemme valtiovarainministeriön tavoitteiden suuntaan, mutta mukana olevien yliopistojen itse määrittelemin keinoin. Eija Somervuori Palveluyksikön johtaja 3

4 Uutisia SIBELIUS-AKATEMIA SELVITTI OPETUSMINISTERIÖLLE TUOTTAVUUTTAAN Sibelius-Akatemia lähetti muiden yliopistojen tavoin syyskuun alussa Opetusministeriölle selvityksen tuottavuutta parantavista toimenpiteistään. Selvitys liittyy koko valtionhallinnon ja Sibelius-Akatemian osalta opetusministeriön tekeillä olevaan tuottavuuden parantamiseen mm. eläkkeelle siirtyvien henkilöiden virkojen osittaisella täyttämättä jättämisellä. Selvityksessä mainitaan, että Sibelius-Akatemiassa on tehty pitkäjänteistä ja tavoitteellista tuottavuutta parantavaa kehittämistyötä useiden vuosien ajan. Työn tulokset näkyvät eräissä keskeisissä tuottavuutta kuvaavissa tunnusluvuissa. Sibelius-Akatemian peruskoulutuksen aloittaneista jo yli 80 % suorittaa tutkinnon, mikä on yliopistolaitoksen korkeimpia läpäisyprosentteja. Muun henkilöstön (hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö) osuus koko budjettirahoitteisesta henkilöstöstä on taas yliopistolaitoksen pienin. Selvityksessä esiteltiin rehtorin asettamia, tuottavuutta parantavia kehittämishankkeita. Niitä ovat mm. seuraavat: - Työhyvinvoinnin kehittäminen, joka on keskeinen hyvän tuottavuuden tekijä. Sibelius-Akatemiassa on v käynnistetty opettajien coaching- ja mentorointihanke, jossa eräänä tavoitteena on työn hallinnan parantaminen ja sitä kautta työhyvinvoinnin lisääminen ja työstä johtuvan uupumisen vähentäminen. Valtiokonttori osallistuu hankkeen kustannuksiin. - Yksiköiden yhteisten hallintopalveluiden malli, joka on toteutettu vuosina Hankkeen tavoitteena on ollut kustannusten alentaminen ja palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen kokoamalla toimitalokohtaisia kampuspalvelutiimejä, jotka tuottavat yhteisesti useille osastoille opinto-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita. - Opetusministeriö on velvoittanut Sibelius-Akatemian sekä muut yliopistot toimittamaan mennessä tuottavuusohjelmansa, jossa on huomioitu mm. valtioneuvoston viime huhtikuinen päätös siitä, että eläkkeelle jäävien työntekijöiden paikat täytetään vain osittain. Ohjelma laaditaan loppusyksyn ja tammikuun aikana, ja sitä käsitellään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisätietoja: Seppo Suhko, p. 617, - Opetushenkilökunnan kokonaistyöajan ohjaus yhdessä Solenovo Oy:n kanssa kehitetyllä IRMA-järjestelmällä siten, että henkilöstön koko voimavara saadaan yhtenäisen ohjauksen ja seurannan piiriin. - Johtamisen tietojärjestelmä, joka on kehitetty tietoperusteisen johtamisen tueksi. Vuonna 2005 käyttöönotettu järjestelmä on jo olennaisesti parantanut yliopiston kykyä tuottaa omaa toimintaansa kuvaavaa tietoa. - Rahanjakomalli, joka on ollut käytössä yliopiston sisäisessä rahanjaossa vuodesta 2003 lähtien. Mallin käyttö on jo lyhyessä ajassa suunnannut osastojen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksen läpäisy on entisestäänkin noussut ja yksikkökustannukset alentuneet. ******************************************************************* OPINTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ VALITTU Opintopalvelupäällikön avoinna olevaan virkaan on valittu lukien toistaiseksi varatuomari, MBA Kati Raymond, 42. Raymond on työskennellyt aiemmin mm. Nokia Oyj:ssä ja ErnstYoung Oy:ssä kansainvälisen toiminnan henkilöstöpalveluissa. Päätöksen esittelymuistio on kirjaamossa Tiedusteluihin vastaavat Elina Stadigh (P. 664) ja Eija Somervuori (P. 641) 4

5 MUSIIKIN TULEVAISUUS PUHUTTI SIBELIUS-AKATEMIASSA Perjantaina pidetty seminaari kokosi Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalin täyteen nimekkäitä puhujia ja osanottajia Suomesta ja ulkomailta pohtimaan musiikin tulevaisuutta. Yhteistyössä British Councilin kanssa pidetty seminaari käsitteli musiikin tulevaisuutta talouden, teknologia ja muuttuvan ympäristön näkökulmasta. Tilaisuuden avannut Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja Risto E. J. Penttilä toi omassa puheenvuorossaan esille aineettomien asioiden arvostuksen nousun. Hän painotti, että viimeaikaisten tutkimusten mukaan raha ei enää ole tärkein motiivi työn ja tulosten tekemiseen, vaan tilalle on tullut käsite hyvä elämä. Tähän liittyvät olennaisesti aineettomat arvot, kuten kulttuuri, jolla on suuri rooli esim. asuinpaikkakuntien ja työpaikkojen houkuttelevuuden lisääjänä. Seminaarin pääpuhuja John Kieffer toi esille erityisesti yleisöjen muuttumisen. Kiefferillä on 25 vuoden kokemus Seminaarin pääpuhujat John Kieffer (vas) ja Dan Hill keskustelemassa rehtori Gustav Djupsjöbackan kanssa. Arts Managementin alalta, yleisötutkimuksesta ja kulttuuripolitiikasta. Nykyään hän työskentelee vanhempana konsulttina Adrian Ellis Associatessa. Kieffer muistutti, että nykyään ollaan kaukana tilanteesta, jossa yleisön mielihaluja on helppo ennustaa. Yleisöt ovat pirstoutuneet entistä pienempiin ryhmiin, joiden valinnan mahdollisuuksia uudet sähköiset välineet, erityisesti internet, ovat laajentaneet valtavasti. Yleisöjen tutkimiseen on käytettävä entistä enemmän panoksia. Jokaisen musiikintekijän velvollisuus on nykyään tuntea yleisönsä, Kieffer painotti. Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Pekka Timonen yhtyi Kiefferin näkemykseen siitä, että yleisötutkimusta tarvitaan entistä enemmän. Meidän täytyy tietää mikä yleisömme on ja meidän on luotava uusia tapoja toimia, korosti Timonen. Toinen englantilaisvieras, Dann Hill BBC:sta, esitteli uusia musiikillisia kokeiluja ja saavutuksia teknologian alalla. Yleisölle esiteltiin huima kirjo alan uusia innovaatioita. Seminaaria oli avaamassa Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja Risto E. J. Penttilä. Iltapäivällä seminaari jakaantui neljään työryhmään pohtimaan Musiikitalon tulevaisuuden mahdollisuuksia, suoma- 5

6 Uutisia laisen musiikkiliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä ja teknologisia innovaatioita sekä kulttuuriyleisön asuinpaikkaa pääkaupunkiseudulla. Puhujien esitykset sekä seminaarin yhteenveto julkaistaan Sonetissa ensi viikolla. Seuraa Ajankohtaista Nyt -palstaa. Teksti: Johanna Lassy-Mäntyvaara ja Tuula Linsiö Kuvat: Johanna Lassy-Mäntyvaara ********************************************************************* MUSIIKKITALON SUUNNITTELU ETENEE HYVÄÄ VAUHTIA Musiikkitalon suunnittelu on edennyt kevään ja kesän aikana hankkeen kokonaisaikataulun puitteissa. Tällä hetkellä luonnossuunnittelu etenee hyvää vauhtia ns. L2 -vaiheeseen, jossa tilojen sijoittelun suurien linjojen tulee olla jo kokolailla kohdallaan. Tämän vaiheen jälkeen suunnittelu etenee yksityiskohtaisempaan työpiirustusvaiheeseen. Rakennustyöt alkavat vuoden 2007 alkupuolella. Talo valmistuu tavoiteaikataulun mukaan vuoden 2009 loppupuolella. Talon rakennuskustannukset ovat tämän päivän hintatasossa 98 miljoonaa euroa, josta valtion investointiosuus on noin 48 prosenttia. Yleisradion ja Helsingin kaupungin osuudet ovat kummallakin n. 26 prosenttia. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että kustannuksia ei saa ylittäää. Talon kokoa pienennetty Akatemialle kuitenkin lisää tilaa R-talon verran Kustannusraamissa pysyminen on edellyttänyt talon koon pienentämistä ja tätä kautta kaikkien tilojen kriittistä tarkastelua. Akatemian kohdalla se on merkinnyt n m 2 tilojen supistamista. Tilanne supistusten jälkeenkin on kuitenkin sellainen, että Akatemian tilat kasvavat tähän hetkeen verrattuna n m 2 eli reilun R-talon verran. Supistukset ovat kohdistuneet lähes kaikkiin toimintoihin ja tiloihin. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat olleet käytävät ja tekniset tilat. Huomattava on, että konserttisalin istuinpaikkaluku on edelleen 1650 paikkaa kuoropaikkaa, joten leikkauksia ei ole tarvinnut näiltä osin kohdentaa konserttisaliin. Akatemian käyttöosuus konserttisalista on edelleen 10 prosenttia. Ison harjoitussalin SiBan käyttöosuutta sen sijaan nostetaan aiemmasta 10 prosentista 20 prosenttiin. Tämä toimi tasapainottaa käyttäjien käyttöosuudet vastaamaan investointiosuuksia. Akatemialle neljä omaa salia sekä puitteet klubitoiminnalle Musiikkitaloon tulee SiBan hallituksen linjauksen mukaisesti neljä omaan käyttöön rakennettavaa salia: pikkusali (kamarimusiikkisali), urkusali, laulusali ja sähköisen musiikin sali (black box). Tämän lisäksi talon ravintolaan rakennetaan puitteet esittävän taiteen klubille. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan klubi voi toimia tarpeen mukaan myös black box salissa. Salien suunnittelun tukena Akatemiassa toimii suunnitteluryhmä, jossa on edustus salien tulevista käyttäjistä; Petteri Salomaa, Pekka Kähkönen, Juhani Näreharju, Jari Perkiömäki, Esa Helasvuo, Andrew Bentley, Olli Porthan, Matti Perttula ja Ossi Peura sekä arkkitehdit Marko Kivistö ja Aleksi Myyryläinen. Akatemian muut tilat ( SiBan torni ) suunnitellaan työympäristön kehittämishankkeen, ns. Evata-hanke, toiminnalliseen malliin tukeutuen. Asiakirja on luettavissa SiBan kotisivuilta Tämä työ on tätä kirjoitettaessa enemmän kesken kuin salien suunnittelu, joten aiheesta tiedotetaan kun suunnitteluratkaisut ovat pitemmällä. Kirjaston suunnittelutilanteesta kirjoittikin Irmeli Koskimies pääkirjoituksessa 4/ Ossi Peura, projektipäällikkö p

7 HALLITUS NIMESI STRATEGIATYÖRYHMÄT Hallituksen seminaarissa syyskuun alussa sovittiin strategiatyöryhmien muodostamisesta. Kokouksessaan tiistaina hallitus nimesi työryhmät, joiden kokoonpanot ovat seuraavat: Koulutus: vararehtori Hannu Apajalahti (pj.), professori Timo Cantell, professori Mikael Helasvuo, yksikön johtaja Annikka Konttori-Gustafsson, lehtori Tapani Länsiö, lehtori Juhani Näreharju sekä ylioppilaskunnan edustajana Ville Komppa. Työryhmän sihteerinä toimii tietohallintopäällikkö Kalervo Koskimies. Tutkimus: professori Marcus Castrén (pj.), yliassistentti Kati Hämäläinen, professori Heikki Laitinen, professori Marjut Laitinen, professori Lauri Suurpää, osastonjohtaja Riitta Valkeila sekä ylioppilaskunnan edustajana Tuulikki Laes. Työryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Matti Jordman. Taiteellinen toiminta: rehtori Gustav Djupsjöbacka (pj.), professori Veli-Matti Puumala, lehtori Margit Rahkonen, professori Kaija Saarikettu, projektipäällikkö Hannu Tolvanen sekä ylioppilaskunnan edustajana Veli-Antti Koivuranta. Työryhmän sihteerinä toimii erikoissuunnittelija Matti Apajalahti. Koulutustyöryhmän vastuualueeseen kuuluvat perustutkintoon johtava koulutus, kandidaattitaso ja maisteritaso eriteltyinä, jatkokoulutus, nuorisokoulutus sekä aikuiskoulutus. Tutkimustyöryhmän vastuualueeseen kuuluvat tieteellinen tutkimus, tutkimukseen liittyvä julkaisutoiminta, jatkokoulutus tutkimustoiminnan osana ja edellytyksenä, peruskoulutus tutkimustoiminnan edellytyksenä sekä postdoc tutkimustoiminta Taiteellisen toiminnan työryhmän vastuualueeseen kuuluvat yliopiston piirissä harjoitettu taiteellinen toiminta, konserttitoiminta, mukaan lukien maksullinen palvelutoiminta, jatkokoulutus taiteellisen toiminnan osana ja edellytyksenä sekä peruskoulutus taiteellisen toiminnan edellytyksenä. Strategiatyöryhmien tulee tehtäväalueidensa osalta esittää näkemykset - toiminnan kannalta olennaisista ympäristötekijöistä ja niiden muutoksista - toiminnan strategisista tavoitteista kansainvälinen ulottuvuus huomioon ottaen - toiminnan asemasta ja merkityksestä yliopiston kokonaisuudessa - toiminnan tavoiteltavasta laajuudesta ja painopistealueista - innovatiivisuuden ja uusiutumisen merkityksestä ja edellytyksistä tehtäväalueella - tarvittavista voimavaroista vuoteen 2012 saakka - tarpeesta ja mahdollisuuksista vahvistaa tehtäväalueen rahoitusta yliopiston toimintamenojen ulkopuolisella rahoituksella Työryhmien on arvioitava yliopiston perustehtävien strategista painoarvoa yliopiston tavoitteiden kannalta ja arvioitava käsittelemänsä tehtäväalueen edellyttämät voimavarat. Harkitessaan uuden toiminnan käynnistämistä tai olemassa olevan toiminnan vahvistamista työryhmien on samalla esitettävä, miten ne resursoidaan. Näiden lisäksi jokainen työryhmä esittää näkemyksensä omaan vastuualueeseensa liittyvistä erityiskysymyksistä. Työryhmien tulee ottaa huomioon valtioneuvoston tavoite julkisen hallinnon tuottavuuden parantamisesta sekä opetusministeriön asettama tavoite yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamisesta. Työryhmät esittävät näkemyksensä hallitukselle ja toimittavat ne rehtorille Rehtori valmistelee tältä pohjalta strategia-asiakirjan hallituksen käsiteltäväksi seminaarissa Työryhmät voivat 7

8 Uutisia kutsua kuultaviksi tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita. Muita hallituksen päätöksiä Hallitus hyväksyi Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskuksen johtosäännön ja hallintojohtosäännön muutokset. Koulutuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin vararehtori Hannu Apajalahti. Johtokunnan jäseniksi nimitettiin rehtori Jarmo Anttila (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto), lehtori Juhani Näreharju (Sibelius-Akatemia), lehtori Helka Kymäläinen (Sibelius-Akatemia), lehtori Robert de Godzinsky (Sibelius-Akatemia), opiskelija Outi Kiuttu (Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan edustaja), rehtori Hannu Wuorela (Turun konservatorio), muusikko Pekka Nissilä (puheenjohtaja, Valtion säveltaidetoimikunta) sekä varatoimitusjohtaja Kari Pössi (Piikkikasvi). Hallitus nimitti assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen tohtori Matthew Whittallin (taiteilijakoulutus, Sävellyksen ja musiikinteorian osasto). Hallitus nimitti korrepetition lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen MuM Harri Karrin. ******************************************************************* KOLME SUOMALAISTA JATKOON CHOPIN-KILPAILUSSA Kaikki kolme suomalaista osanottajaa läpäisivät alkukarsinnan Varsovan Chopin-kilpailussa. Sonja Fräki, Timo Latonen ja Marko Mustonen ovat niiden 80 pianistin joukossa jotka valittiin yli 300 hakijasta. Alkukarsinnassa soitettiin yksi keskisuuri teos ja kaksi etydiä. Kilpailun varsinainen ensimmäinen erä kestää saakka ja koko tapahtuma päättyy SONETIN PARANTELU KÄYNNISSÄ, KÄYTÖSSÄ EI KATKOKSIA Syyskuussa avautuneen Sonetin ( käytössä ilmennyttä jähmeyttä ratkotaan parhaillaan kuumeisesti. Sonetin sivujen selaaminen on osalla käyttäjistä vielä toistaiseksi hieman hidasta. Kehitystyö jatkuu, ja tuloksista tiedotetaan. Sonetti on ajoittaisesta hitaudesta huolimatta käytössä normaalisti. Kiitos kaikille käyttäjille palautteesta ja kärsivällisyydestä! KESKUSTELUA SONETISSA Akatemialaiset, sekä opettajat, opiskelijat että henkilökunta ovat tervetulleita keskustelemaan talon yhteisistä asioista Sonetin keskustelupalstalle. Kommentin voi jättää kuka tahansa ja uusia keskusteluaiheita ja avauksia voi ehdottaa myös Sonetti-tukeen Myös Äänenkuljettajassa Keskustelua-palstalla esitetyt puheenvuorot siirretään keskustelunavauksiksi Sonettiin. Tervetuloa keskustelemaan! Lisätietoja: 8

9 Talon väkeä sainkin heti sijaisuuden Lohjan kaupunginorkesterista. Olin myös muutaman kuukauden huilun äänenjohtajan sijaisena Porin Sinfoniettassa ja vuoden 2000 soittajana HKO:ssa. Päätoimisuus Pakilassa vaihtui lehtorin toimeksi ja siellä opetan edelleen. Freelancerina ollessani yritin kahmia kaikki mahdolliset työt mitä vain sain. Nykyään työnkuvani on selkeämpää, kun opettamisen lisäksi toimin Lohjalla vakituisena avustajana. Ennen valmistumistasi olit vuoden myös Pariisissa. Tällä kertaa tutustumme naiseen, joka valmistui huilistiksi vuonna 1995 SibA:n solistiselta osastolta. Anni Rysä tuli Helsinkiin Oulusta käytyään maineikkaan Madetojan musiikkilukion. Millä tavalla sait ensikosketuksen työelämään? Tutustuin työelämään jo opintojen aikana tehdessäni tuntiopettajan hommia Pakilan musiikkiopistossa. Soitin myös mm. Viulunsoittaja katolla musikaalissa Svenskanilla ja tein muitakin orkesterikeikkoja. Viimeisinä vuosinani keskityin vahvasti opiskeluun ja yritin olla haalimatta liikaa töitä. Olivatko työtehtävät valmistumisen jälkeen luontevaa jatkumoa, vai muuttiko valmistuminen jotain radikaalisti? Koska opetushommani Pakilassa jatkuivat, oli siirtyminen osittain luontevaa jatkumoa. Mutta ehti siinä pientä paniikkiakin syntyä. Vasta valmistumisen jälkeen rupesin tosissani käymään koesoitoissa, ja Kyllä. Olin ollut Raymond Guiot n huilukurssilla Nizzassa, ja pääsin hänen oppilaakseen myöhemmin Pariisin 10 n Conservatoireen. Vuosi oli varsin tekniikkapainotteinen vuosi ja opin valtavasti. Enkä ainoastaan huilunsoittamisesta, vaan elämästä, ulkomailla opiskelu kun tarjoaa niin paljon monella eri tasolla. Tuo tehovuosi oli minulle tärkeä, mutta oli ihana palata takaisin Suomeen. Teetkö sekä opetus- että keikkailutyötä omasta valinnastasi, vai olisitko halunnut keskittyä vain toiseen? Teen molempia oikeastaan omasta valinnastani. Aikaisemmin, nuoruuden idealismissani, haaveilin pelkästään orkesterimuusikon työstä. Mutta olen huomannut, että on vaarallista jättää kaikki yhden kortin varaan. Tämä on rankka ammatti. Kovatasoisia soittajia valmistuu koko ajan, ja voikin olla, ettei töitä yksinkertaisesti riitä kaikille. Saattaa tulla fyysisiä vammoja, mitä vain. Toimenkuvaa on pakko laajentaa, ja tykkäänkin tehdä monenlaisia asioita. Soitonopettajana teen pitkän tähtäimen työtä ja kärsivällisyyttä vaaditaan. Orkesterissa sykli taas on nopea, kun viikossa valmistellaan ohjelmisto ja sitten soitetaan 9

10 Keskustelua konsertti. Seuraavalla viikolla ohjelmisto on jo toinen. Toisinaan kaipaan opettajan työhöni aikuiskontakteja ja orkesterityöhön liittyvää sosiaalisuutta. Millaisia muita ajatuksia muusikkous sinussa herättää? Ajattelen usein, että musiikki on tärkeää, ei huilismi. Musiikki kiinnostaa minua koko ajan kauheasti, se on ammatin lisäksi elämäntapa ja harrastus. Kuuntelen klassista musiikkia ja käyn paljon konserteissa. Pyrin pitämään soittokuntoani yllä ja harjoittelemaan säännöllisesti. On tässä ammatissa oma glamourinsakin; on saanut soittaa monenlaisissa tapahtumissa ja päässyt hienoihin paikkoihin. Onko sinulla ollut omia kokoonpanoja? Olen soittanut triossa siskoni Eeva Rysän, joka on RSO:n sellisti, sekä pianisti Ilmo Peitson kanssa. Meillä on myös Tityre -niminen huiluduo Minna Mahkosen kanssa. Mieleenpainuvin keikkamme oli Mika Häkkisen häissä. Lisäksi soitan UNKOssa. Millaisia tulevaisuuden haaveita mielessäsi pyörii? Haluan kehittää työnkuvaani ja keksiä uusia, monipuolistavia, juttuja. Tehdä kamarimusiikkia, kehittää opetustyötä, konserttitoimintaa, uutta ohjelmistoa jne. En halua, että minusta tulee mikään huilutantta. Tykkään kauheasti järjestää ja tutkia uusia juttuja. Siispä pyrin luomaan itselleni mielekkäitä vaihtoehtoja. MATKALLA MAALLE Filosofian tentistä juoksin suoraa päätä junaan. Matkalukemiseksi kahmaisin mennessäni tuoreimman Äänenkuljettajan Osuipa silmääni valtion säveltaidetoimikunnan päätös vuonna 2006 alkavista taiteilija-apurahoista. Kahdestakymmenestäviidestä (25) yksivuotisesta apurahasta kaksikymmentäkolme (23) lankesi miestaiteilijoille. Onnea, olette rahanne ansainneet! Junan puuskuttaessa eteenpäin kohti Längelmäkeä - ruska punersi jo puissa ja kurkiparvi kaarteli kauniisti taivaalla, en vain saanut asiaa mielestäni, vaikka kuinka yritin. Mietin ja mietin Vihdoin sain ahaa-elämyksen! Naistaiteilijat eivät tarvitse apurahoja, koska 1. he eivät täytä säveltaidetoimikunnan lahjakkuusehtoja eli ovat lahjattomia 2. naistaiteilijat pärjäävät omillaan eli ovat kekseliäitä tai 3. naistaiteilijat ovat rikkaita vai olisiko ehkä niin, että värkit on väärät? Suppeaan empiiriseen tutkimusaineistooni vedoten päädyn jälkimmäiseen. Kauan eläköön epätasa-arvo! Aulikki Eerola (äiti kolmelle lapselle, joista yksi on tytär) P.s Tasapuolisuuden nimissä on todettava, että puolivuotisapurahoja jaettiin tasapuolisesti Teksti ja kuva: Laura-Liina Sippola Muistathan, että keskusteluun voit osallistua myös Sonetin keskustelupalstoilla! 10

11 Opintoasioita DOCMUS-KONSERTIT KEVÄÄLLÄ 2006 Tiedoksi kaikille Docmusin taiteellisen puolen opiskelijoille: Kevään 2006 Docmus-konserttien hakuaika päättyy Konserttihakemukset osoitetaan Docmus-yksikön johtajalle, MuT Annikka Konttori-Gustafssonille (Sibelius- Akatemia, PL 86, Helsinki). Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä pitää käydä ilmi SIBA FEST KUTSUU! Siba Fest - Sibelius-Akatemian talvijuhlat TULE ESIINTYMÄÄN FEENIKS-KLUBILLE FESTAREIDEN AIKANA 27.1., JA 2.2. Feeniks on sibisläisten oma klubi, jossa pääset esittelemään luovuutesi helmiä. Klubille sopivat kaikki musiikinlajit ja - tyylit, jazzista, oopperaan tai kansanmusiikista popin kautta elektroniseenimprovisaatioon - sekä kaikkea siltä väliltä. 1) konsertin ajankohta, kellonaika ja paikka, 2) monesko Docmus-konsertti on kyseessä, 3) soitettava ohjelma, 4) esiintyjien nimet tai ainakin esiintyjien määrä, jos esiintyjät eivät ole vielä tiedossa, 5) tiedot mahdollisista ylimääräisistä kustannuksista (salin tai nuottimateriaalin vuokra, soitinten kuljetus ym.) ja 6) hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Opiskelijoiden täytyy varata sali itse. Varaus kannattaa tehdä pikaisesti, sillä ainakin Sibelius-Akatemian konserttisali täyttyy yllättävän nopeasti. Varaukset kannattaa hoitaa Anna Krohnin kautta puh ). Pääasiallisesti Docmusin konserttipäivä on torstai, seuraavaksi sopivin päivä on perjantai. ******************************************************************** Klavikordi muusikkouden avartajana Lehtori Pekka Vapaavuori vierailee T-talossa luokassa 313 tiistaina klo Voit tulla paikalle jo klo 12 jos haluat nähdä miten klavikordi viritetään. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle kuuntelemaan ja kokeilemaan instrumentteja. Pedagogiikkaopiskelijat saavat tilaisuudesta auskultointimerkinnän. Showtime on klo Klubilla on A-oikeudet, tila on savuton ja sinne on vapaa pääsy! ILMOITTAUDU Ulla Havulehdolle mennessä Puh tai MAGNIFICAT! Ilmoittaudu tähtikuoroon bongattavaksi - Sibelius-Akatemian professorit ja oppilaat samassa kuorossa! John Rutter (GB) johtaa teoksensa Magnificat Siba Festfestivaalin avajaiskonsertissa perjantaina klo 19, Temppeliaukion kirkossa. Ilmoittautumiset oman osaston osastonjohtajalle pe mennessä. Harjoitukset: to Wegelius-sali (materiaalin jako ja harjoitus) / Matti Hyökki ma Wegelius-sali (kuoro) / Matti Hyökki ti Konserttisali (kuoro) / Matti Hyökki ti Konserttisali (kuoro ja ork.) / Atso Almila ja Matti Hyökki ke Temppeliaukio (kuoro) / John Rutter to Temppeliaukio (kuoro ja ork.) / John Rutter pe Temppeliaukio (kenraali) / John Rutter Tiedustelut Mahdolliset tiedustelut: Matti Hyökki, tai 11

12 Opintoasioita 12

13 OPINNÄYTTEIDEN TIIVISTELMÄT VERKKOON! Hyvä opiskelija! Tiivistelmälomakkeen täyttäminen opinnäytetietokannassa on vakiintunut osaksi opinnäytteen laatimis- ja hyväksymisprosessia. Siis velvollisuutesi on saattaa OPINNÄYTTEESI TIIVISTELMÄ VERKKOON!!! Sibelius-Akatemian opinnäytetietokanta löytyy osoitteesta Tietokantaan tallennetaan opinnäytteiden tiivistelmiä ja kokonaisia töitä. Tiivistelmiä varten on laadittu opiskelijoiden käyttöön elektroninen tiivistelmälomake, jonka avulla tiivistelmäsivun voi myös tulostaa. PIANOMUSIIKIN OSASTOLLA TAPAHTUU Pianonsoiton opetuksen metodiikka: Pianonsoiton uudet musiikkiopiston tasosuoritusten sisällöt Arvostelu ja lautakuntatyöskentely Perjantaina klo Pediluokassa T-313 JA Fyysiset ja psyykkiset oppimisvalmiudet pianonsoiton opetuksessa Perjantaina klo Pediluokassa T-313 TERVETULOA! JOS HALUAT OHJAUSTA TIIVISTELMÄN TEOSSA, OTA YHTEYTTÄ NIIN SOVITAAN TAPAAMINEN. Elektroninen tiivistelmälomake on internet-osoitteessa Lisätietoja: Rebekka Angervo, HUOM. TIIVISTELMÄN VOI TEHDÄ MYÖS KIRJASTON LU- KUSALISSA! Jos olet kiinnostunut kokonaisen opinnäytteen julkaisemisesta verkossa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Yhteistyöterveisin: projektikoordinaattori Jalo Oinonen, p. 558, T-talon neuvontapiste uusittu. Pisteestä saa seuraavat palvelut: - Vahtimestaripalvelut, yleisneuvonta - T-talon luokka- ja kokoustilavaraukset (yksittäisvaraukset) - Flexim- kulkuavaimet, ohjelmointi (hakemukset ja muutokset, palvelupiste 2 krs.) - Säilytyslokerot - Löytötavarat (Huom! palvelu tiskin/luukun kautta, vaatenaulakon vierestä) 13

14 Opintoasioita URKUMUSIIKIN KURSSI KOTKASSA Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin osasto, Kotkan kaupunki ja Kotkan seurakunta järjestävät Kotkan urkuviikon yhteydessä urkumusiikin kurssin. Kurssi pidetään Kotkan kirkossa Kurssi koostuu mestarikurssimuotoisesta ja henkilökohtaisesta opetuksesta. Kurssilla opettavat Kati Hämäläinen, Kari Jussila ja Olli Porthan. Kurssin ohjelmisto Kurssilla harjoitetaan seuraavia teoksia: Kurssille ilmoittautuminen Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen piritta.koivukoski(a)helsinki.fi. Ilmoittautumisviestissä tulee olla seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, hakeeko aktiivi- vai passiiviosanottajaksi, tarvitseeko perhe- tai hotellimajoituksen, suoritetut opinnot ja kurssia varten harjoiteltu ohjelmisto. Ennen ilmoittautumista täytyy varata ohjelmisto Kirkkomusiikin osaston ilmoitustaululla olevastalistasta. Hakuaika päättyy F. Couperin: Seurakuntamessu (Messe Solemnelle a l usage des Paroisses) J.S. Bach: Dritter Teil der Klavierübung J. Brahms: 11 koraalialkusoittoa Tiedustelut: , piritta.koivukoski (at) helsinki.fi Kurssin ohjelma, maksuohjeet sekä tiedot ruokailumahdollisuuksista lähetetään ilmoittautuneille. Kirkkomusiikin osaston ilmoitustaululla (T-talo, 3.kerros) on tarkemmat ohjeet ohjelmistosta. Jokainen aktiiviopiskelijaksi aikova käy varaamassailmoitustaululla olevasta listasta yllä mainituista teoksista ne osat, joita aikoo soittaa. Urut Kotkan kirkon urut on rakentanut urkurakentamo Martti Porthan Urkujen dispositio sekä soinnilliset ja rakenteelliset ominaisuudet pohjautuvat Gottfried Silbermannin rakentamiin Freibergin tuomiokirkon urkuihin. Kurssimaksut Sibelius-Akatemian opiskelijoille kurssimaksut ovat 50 aktiiviosanottajalta ja 30 kuunteluoppilaalta. Hinnat sisältävät opetuksen lisäksi vapaan pääsyn Kotkan urkuviikon konsertteihin. Lisäksi osanottajilla on mahdollisuus perhemajoitukseen, joka maksaa 10. ******************************************************************* Kuvataiteilija Hannu Väisänen vierailee Musiikin taide ja tutkimus -seminaarissa torstaina klo 11:30-13 ( T-talon suuri kokoushuone). Hän kertoo omasta musiikkisuhteestaan ja Kokemuksen kuva -työperiodista, jonka tulee vetämään Sibelius-Akatemialla tammikuussa Väisänen tunnetaan monipuolisena kuvataiteilijana (grafiikkaa, kuvat oopperatalossa, Kalevalan kuvitus jne.), joka nuoruudessaan on opiskellut jonkin aikaa laulua Sibelius- Akatemiassa. Vuonna 2004 häneltä ilmestyi kirja Vanikan palat. Ranskassa asuva Väisänen kirjoittaa parhaillaa uutta kirjaa ja valmistaa Oulun kaupungin tilaamaa veistosta.seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa! ******************************************************************* Majoittautuminen on mahdollista myös hotelli Merikotkassa, jossa hinnat yhdeltä henkilöltä vuorokaudessa ovat seuraavat: 1 h huoneessa 48 euroa, 2 h huoneessa 33 euroa ja 3 h huoneessa 28 euroa. 14

15 Tapahtumia ELÄKELÄISKAHVIT Tervetuloa nauttimaan kahvia ja kakkua tänä vuonna eläkkeelle jääneiden prof. Erkki Jokisen, henkilöstösihteeri Sirpa Helinin, toimistosihteeri Jatta Ilvosen ja viestintäassistentti Tuulikki Väänäsen kanssa perjantaina klo T-talon isossa kokoushuoneessa. Sibelius-Akatemian opettajat ja virkailijat ry. järjestää jäsenilleen VIINIJUHLAN Perjantaina klo Sibelius- Akatemian R-talon kamarimusiikkisalissa Tarjolla on viiniä, ruokaa, apurahoja, ohjelmaa... Viinijuhla on jäsenille ilmainen, avecit 10. Lisätietoja: puh SCARLATTIN SYNTYMÄPÄIVÄT Sibelius-Akatemian Vanhan Musiikin Studio juhlistaa Domenico Scarlattin ( ) 320-vuotissyntymäpäivää sunnuntaina Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Italian Kulttuuri-Instituutin (Istituto Italiano di Cultura di Helsinki) kanssa. Kyseessä on poikkeuksellisen laaja Domenico Scarlattin tuotantoa esittelevä tapahtuma. Juhlapäivänä Sibelius-Akatemian salit ovat tulvillaan Scarlattin musiikkia cembaloin, fortepianoin, uruin ja kamarimusiikkikokoonpanoin esitettynä. Päivän aikana on mahdollista kuulla kaiken kaikkiaan 80 sonaattia sekä Scarlattin harvoin esitetty Stabat Mater, jonka johtaa Anssi Mattila. Esityksistä vastaavat Vanhan Musiikin Studion opettajat ja oppilaat. Ohessa liitteenä yksityiskohtainen ohjelma. Päivän aikana, kello 12, julkaistaan myös Elina Mustosen Alba-yhtiölle levyttämä Scarlattiana- äänite, joka sisältää 15 Scarlattin sonaattia cembalolle. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen Scarlattin musiikille omistettu levytys. Tapahtuman avaa kello 11 Italian suurlähettiläs Ugo G. de Mohr Kamarimusiikkisalissa, minkä jälkeen FT Henrik Knif esittelee Läntisen Välimeren poliittista kulttuuria 1700-luvulla otsikolla Scarlattin matkassa hovista hoviin. Tästä eteenpäin on mahdollista kuulla tasatunnein Scarlattin sonaatteja Professori Walter Groppenberger (Graz) pitää luento/konsertin tiistaina T-talon luokassa 313 klo 13 aiheesta Schubert und das tanzende Wien. Tervetuloa! Kamarimusiikkisalissa kello 12, 13 ja 14 Urkusalissa kello 15, 16 ja 17 Konserttisalissa kello 18, 19 ja 20 Juhlallisuudet päättyvät Konserttisalissa kello 21 Stabat Materin esitykseen. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Lisätiedot tapahtumasta: Ilmoitustaulu Elina Mustonen, puh/gsm: / s-posti: 15

16 Tapahtumia KONSERTTEJA la klo / Nuorisokoulutus Ackté-sali / Vapaa pääsy Nuorisokoulutuksen syysmatinea su klo Ateneum-sali / Liput 4 e Joonatan Rautiola, saksofoni Marko Hilpo, piano Decrück - Schmitt - Poulenc - Lauba - Denisov. su klo / Orkesterisoittimet Konserttisali / Liput 10/7 e Sibeliuksen teokset viululle ja pianolle I Kaija Saarikettu, viulu Teppo Koivisto, piano Prof. Veijo Murtomäki ja Minna Lindgren esittelevät konsertin klo Kamarimusiikkisalissa. ma klo / Pianomusiikki Konserttisali / Liput 10/7 e Pianosarjojen parhaimmistoa Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, piano Schubert Brahms Puumala Ravel - Rodrigo ti klo / Sävellys ja musiikinteoria Konserttisali / Liput: 10/7 e Suomen Säveltäjien 60-vuotisjuhlakonsertti Paavali Jumppanen, piano Jaakko Kuusisto, viulu PLUS-Ensemble: Christoffer Sundqvist Erkki Lahesmaa, sello Mikko Luoma, harmonikka Lindberg Nevanlinna Pohjola Englund Talvitie Heininen - Haapanen Yhteistyössä Suomen Säveltäjät ry:n kanssa. ti klo / Sävellys ja musiikinteoria Kamarimusiikkisali / Vapaa pääsy Elektroakustisen musiikin konsertti Matti Rantanen, harmonikka Pasi Pirinen, flyygelitorvi ja trumpetti Heikki Nikula, klarinetti Sami Klemola ja Kuisma Eskola, elektroniikka Ruohomäki Sermilä (ke.) Rechberger Nuorvala Romanowski Yhteistyössä Suomen Säveltäjät ry:n kanssa ke klo / Orkesterisoittimet Konserttisali / liput 10/7 e Anna Kandinskaia, viulu Irina Kandinskaia, piano Brahms Beethoven Tshaikovski Stravinsky to klo / Muka Kamarimusiikkisali / Liput 7/ 4 e Samassa unessa Ahti Paunu, laulu Veera Railio, laulu & viulu Maija Ruuskanen, piano, laulu & sävellykset Pasi Eerikäinen, viulu Aurora Kiiski, viulu Anna Hinkkanen, alttoviulu Tuure Paalanen, sello Kuisma Eskola, äänisuunnittelu Vaikka ei puhuta, kumpikin aavistaa On lumi sulanut ennen valoisaa Inka Nousiainen Feeniks-klubi Pohjoinen Rautatiekatu 9, Vapaa pääsy to klo Wunderhorn-kvartetti - pirteää metsästys- ym. sankarimusiikkia neljällä käyrätorvella- klo Son Panic Andrew Bentley Juhani Liimatainen 16

17 17

18 Tapahtumia 18

19 Ylioppilaskunta YO-kunta tiedottaa Kuka on vuoden opettaja? On taas aika valita Sibelius-Akatemian vuoden opettaja. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen mennessä osoitteeseen tai tuo se pääsihteerillemme Minttu Kilpiälle yo-kunnan toimistoon. Toimistoaikojen ulkopuolella voit jättää ehdotuksesi T-talon yo-kunnan huoneen vuoden opettaja laatikkoon. Tilaa Elacin-korvatulpat Yksilölliset kuulosuojaimet, jotka vaimentavat tasaisesti kaikilla taajuuksilla. Suojaimet sopivat hyvin muusikoille, joille on tärkeää kuulla ääntä luonnollisesti vaimennettuna. Ilmoita halukkuudestasi SAY:n toimistoon ja VARAA HENKILÖKOHTAI- NEN AIKA. Soita (sisäinen numero 773) tai tule käymään, T-talo 4 krs. (ma, ke, to 10-15, ti ja pe 11-15). Ilmoittautuminen on sitova. Valokset korvasta otetaan keskiviikkona kello T-talon pienessä kokoushuoneessa (3. kerros). Korvatulpat maksavat 149 euroa ja toimitusaika on 4 viikkoa. Jos tarvis, muista puhdistuttaa korvasi! Ajanvaraus korvien puhdistukseen ke-pe klo numeroon (Pirjo Lindfors, YTHS). SAY:n vuosijuhlat Vuosijuhlat klo Wegelius-salissa. Lipunmyynti alkaa 3.10., liput 30 euroa SAY:n jäsenet, 40 euroa muut. Lippuja saa YO-kunnan toimistolta. Lippuja on rajoitetusti! Ohjelmassa ruokaa, juomaa, tanssia ja tietenkin laadukasta ohjelmaa. 19

20 Ylioppilaskunta V A A L I K U U L U T U S Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan (SAY) edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy ja uusi edustajisto aloittaa kaksivuotiskautensa Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan edustajiston vaalit järjestetään , ennakkovaali Vaalien äänestyspaikka on P-talo ja T-talo. Ennakkoäänestys järjestetään Kuopiossa ja R-talolla. Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa on äänioikeus Sibelius-Akatemiaan läsnäolevaksi kirjoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneet jatko-opiskelijat ovat myös äänioikeutettuja. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua ylioppilaskunnan toimistosta (T-talo, 4. krs.) saatavalla lomakkeella. Ehdokasilmoituksessa tulee olla kaksi todistajaa. Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Vaaliliitosta laaditaan perustamisasiakirja, jossa mainitaan vaaliliiton nimi ja siihen kuuluvien ehdokkaiden nimet. Vaaliliittoon saa kuulua enintään 20 ehdokasta ja ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa. Vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa myös ylioppilaskunnan toimistosta. Kaikkien vaaliliittoon kuuluvien on täytettävä myös varsinainen ehdokaslomake. Ehdokkaiden ja vaaliliittojen on jätettävä nämä vaaliasiakirjat klo 12 mennessä ylioppilaskunnan toimistoon. Vaalikelpoisuuden voi tarkistaa vaaliluettelosta, joka on nähtävillä kaikilla toimipisteillä (Kuopio, yokunnan huone; T-talo, aula; R-talo, SAY:n ilmoitustaulu; P-talo, yo-kunnan huone). Vaaliluetteloa koskevat muistutukset ja oikaisuvaatimukset on jätettävä kirjallisina vaalilautakunnalle osoitettuina klo 12 mennessä ylioppilaskunnan toimistoon. Helsingissä Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan vaalilautakunta 20

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIA/ TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 03.05.2005

SIBELIUS-AKATEMIA/ TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 03.05.2005 SIBELIUS-AKATEMIA/ TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 03.05.2005 1 Sisällys 1. Lähtökohdat ja tavoitteet/ työvaiheiden esittely 2. Organisaatiokaavio 3 Periaatteet sijoittumiselle M-, R- ja T-taloihin 4. Toimintojen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Sibelius-Akatemia marraskuussa 2011 Gustav Djupsjöbacka OKM-seminaari 21.11.2011 Musiikkitalo Kuvitus: Sibelius - Finlandia Visio 2016 Sibelius-Akatemia on vireä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje

1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje 1/2013 - Ensimmäinen Auroras uutiskirje Tämä on Auroras-verkoston uusi uutiskirje. Uutiskirjeestämme saat tietoa ympäri Suomea järjestettävistä Auroras-tapahtumista. Jos mieleesi tulee henkilö, joka voisi

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland ERKKI SALMENHAARA Viulusoaatti Soata for Violi ad Piao (98) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savolia 99, Filad ========== ERKKI SALMENHAARA (9 00) suoritti sävellykse diplomitutkio Jooas Kokkose

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Tietotekniikka kandifuksit FUKSIVIIKKO

Tietotekniikka kandifuksit FUKSIVIIKKO Tietotekniikka kandifuksit FUKSIVIIKKO 28.8. 1.9.2017 Klo 9 10 10 11 11 12 Maanantai 28.8. 10:00 11:30 Tervetuloa @LUT Tiistai 29.8. 9:00 10:00 Info aiempia opintoja suorittaneille Sali 2209 10:00 10:15

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri kevät 2008

Tapahtumakalenteri kevät 2008 2 nseudun musiikkiopisto 3 Tammikuu pe 18.1. 18.00 Vapaasti viululla ja huilulla Sipoo Artborg 35 la 19.1. 12.30 Vapaasti huilulla ja viululla 16.00 Romantiikan iltapäivä Pikkukirkko to 24.1. 18.00 Vihkiäisjuhlat,

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%%##&'($(%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#$%%##&'($(% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%%##&'($(%! )**+*,)-./0,*+1 "2#$#%#32456$7( "#$%%##&'($(,##8%(#%#7'39('4%264%2 /#3''::'!;

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki

SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki 1 (2) YHDISTYKSEN KOKOUS Aika Perjantai kello 18:04-18:20 Paikka SOT Oy:n neuvottelutilat, Salomonkatu 17 A, Helsinki Läsnä Esko Wessman Ilpo Nyyssönen Olli Lounela Maria Zevenhoven Jani Markkanen Kim

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379 Galleria Uusitalo Lönnrotinkatu 15, 00120 Helsinki tel. (09) 4780 0850 fax (09) 4780 0851 AVOINNA ti pe 11 17 la su 12 16 OPEN Tue Fri 11 17 Sat Sun 12 16 E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi

Lisätiedot

Musiikkitalo Selkokielinen esite

Musiikkitalo Selkokielinen esite Musiikkitalo Selkokielinen esite Tervetuloa Musiikkitaloon! Helsingin Musiikkitaloon ovat tervetulleita kaikki. Musiikkitalossa voi käydä kuuntelemassa konsertteja. Musiikkitalossa on kuusi salia konsertteja

Lisätiedot

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla.

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. MAANANTAI 21.1. KLO PAJAN NIMI SISÄLTÖ HUONE OPETTAJA HUOMIOITAVAA Mukana 12.25 13.05 Ilona, Maria, 13.25 14.05 Tehtävärata

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13 ANNUAL MEETING 2013 Hub Helsinki - 30.5.2013 AGENDA Opening of the meeting Selection of officials for the meeting Acknowledge legality and decision making authority Agenda for the meeting Acquittal of

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Opinnot Tampereen Konservatoriossa 1974 1987 (ammattilinjalla 1985 1987)

Opinnot Tampereen Konservatoriossa 1974 1987 (ammattilinjalla 1985 1987) Kristiina Junttu Syntymäaika: 18.06.1968 Ammatti: pianisti, pianonsoitonopettaja Koulutus: Opinnot Tampereen Konservatoriossa 1974 1987 (ammattilinjalla 1985 1987) Opinnot Sibelius Akatemian Solistisella

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Association Regulation

Association Regulation Tuukka Pykäläinen AYYE 6/2013 Updates on their way! Association Regulation http://farm1.staticflickr.com/54/117048243_7cc6bb0b87_o.jpg The purpose of the regulation Defines the status, benefits and duties

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BANDILLE SUOMEN BAND -YHDISTYS RY A A SUOMEN BAND -YHDISTYS RY Big Bang Markus Ketola (s. 1968) Suomen big band -yhdistyksen projekti big

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 5 Muutokset yliopistokollegion kokoonpanoon

Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 5 Muutokset yliopistokollegion kokoonpanoon YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2010 Aika Perjantai 17.12.2010 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot