SISÄLOISHÄÄTÖ ILMAN STRESSIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLOISHÄÄTÖ ILMAN STRESSIÄ"

Transkriptio

1

2 PAIKALLISVALELULIUOS emodepsidi-pratsikv atsikvanteli Heisimadot Suolinkaiset Hakamato Taenia taeniaeformis Dipylidium caninum Echinococcus multilocularis Toxocara cati Toxascaris leonina Ancylostoma tubaeforme SISÄLOISHÄÄTÖ ILMAN STRESSIÄ Profender on ainoa paikallisvaleluliuos, joka häätää sekä heisi- että sukkulamadot kissaa stressaamatta. R Profender paikallisvaleluliuos pienelle kissalle (0,5-2,5 kg), keskikokoiselle kissalle (>2,5-5,0 kg), suurelle kissalle (>5,0-8,0 kg). Vaikuttavat aineet: Profender sisältää 21,4 mg/ml emodepsidiä ja 85,8 mg/ml pratsikvantelia. Lääkemuoto: Paikallisvaleluliuos. Kohde-eläinlaji: Kissa. Käyttöaiheet: Kissoille seuraavien sukkula- ja heisimatolajien aiheuttamien sekatartuntojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn: Sukkulamadot; Toxocara cati (aikuiset ja kehitysvaiheet, sekä toukka-asteet L3 ja L4), Toxascaris leonina (aikuiset ja kehitysvaiheet, sekä toukka-aste L4), Ancylostoma tubaeforme (aikuiset ja kehitysvaiheet, sekä toukka-aste L4), Heisimadot, Dipylidium caninum (aikuiset loiset), Taenia taeniaeformis (aikuiset loiset), Echinococcus multilocularis (aikuiset loiset). Vasta-aiheet: Ei saa käyttää kissanpennuilla, jotka ovat alle kahdeksan viikon ikäisiä tai painavat alle 0,5 kiloa. Haittavaikutukset: Liiallista syljeneritystä ja pahoinvointia voi esiintyä joskus. Tämän on arveltu liittyvän siihen, että kissa nuolee valmisteen antokohtaa heti käytön jälkeen. Varotoimet: Laita vain ihon pinnalle ja terveelle iholle. Älä anna lääkityn kissan tai muiden samassa taloudessa asuvien kissojen nuolla lääkkeen antokohtaa niin kauan kuin se on märkä. Ihmisten on vältettävä valmisteen pääsyä iholle, silmiin tai suuhun. Vältä antokohdan koskettamista niin kauan kun se on märkä, pidä myös lapset erossa hoidetusta eläimestä tänä aikana. Lääkettä usein käyttävien ihmisten tulisi käyttää kertakäyttökäsineitä lääkettä antaessaan. Mahdollisesti raskaana olevien naisten pitäisi välttää altistumista aineelle tai käyttää kertakäyttökäsineitä lääkettä antaessaan. Lasten tulisi välttää pitkäaikaista, intensiivistä lähikontaktia hoidetun kissan kanssa ensimmäisten 24 tunnin aikana lääkkeen antamisesta. Käyttö tiineyden ja laktaation aikana: Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Yhteisvaikutukset: Samanaikainen käyttö muiden P-glykoproteiinisubstraattien tai -inhibiittorien (esimerkiksi ivermektiinin, muiden makrosyklisten laktoneiden, erytromysiinin, prednisolonin tai syklosporiinin kanssa) saattaa johtaa farmakokineettisiin yhteisvaikutuksiin. Tällaisten yhteisvaikutusten kliinisiä seurauksia ei ole tutkittu. Annostus ja antotapa: Suositeltavat vähimmäisannokset ovat 3 mg emodepsidiä/elopainokg ja 12 mg pratsikvantelia/elopainokg, mikä vastaa 0,14 ml Profenderia/elopainokg. Yksi annostus hoitokertaa kohden on tehokas. Vain ulkoiseen käyttöön. Valmiste annetaan takaraivolle, jotta kissan olisi mahdollisimman hankala päästä nuolemaan sitä. Pakkaukset: 0,35 ml, 0,70 ml ja 1,12 ml kerta-annospipetit: Läpipainopakkaus sisältää 2 tai 40 pipettiä

3 Vääntöä vaikka väkisin Valtuuskunnan 28. lokakuuta pitämä kokous oli tiukinta valtuutetun urallani kokemaani vääntöä. Keskustelu pysyi onneksi rakentavana. Monenkirjavista mielipiteistä saimme muokattu linjauksia, joilla pyrimme muuttamaan tulevaisuutta kannaltamme parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Yhteiskunnassa on käynnissä useita eläinlääkäreihin voimakkaasti vaikuttavia muutoksia. Liitto on vastannut niihin monin keinoin muun muassa palkkaamalla yksityissektorin asiamiehen ja järjestämällä alkamassa olevan Ympäristöterveydenhuollon johtaja -koulutuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Runsas toiminta vaatii veronsa. Jäsenmaksun suuruudesta virisi valtuuskunnan kokouksessa kiivas keskustelu. Hallituksen esitys sai rinnalleen kaksi vastaehdotusta. Tervetulleista menojen kurissa pitämisvaatimuksista huolimatta selkeitä säästökohteita ei löydetty eikä sijoitustoiminnan koko tuottoa haluttu käyttää rutiinitoimintaan. Tällä haavaa sekä jäsenmaksuprosenttia että kattoa päätettiin korottaa. Minimi säilyi entisellään toisen vastaehdotuksen mukaisesti. Lääkkeiden luovutussäädösten muutoksilla voi olla jopa tulevaa eläinlääkintähuoltolakia suuremmat vaikutukset maalaispraktikon päivittäiseen työhön. Tästä syystä Olli Soinista ja Olli Ruohoa oli pyydetty alustamaan aiheesta. Valtuuskunta katsoi, että lääkkeiden luovutuksen hallittu vapauttaminen on perusteltua. Eniten polemiikkia heräsi lääkkeiden luovutusoikeuden pitämisestä vain vastaavan eläinlääkärin käsissä. Jonkin verran epäiltiin kentän valmiutta tuleville muutoksille. Katsottiin, että asian tiimoilta on järjestettävä runsaasti koulutusta sekä eläinlääkäreille että tuottajille jo ennen säädösten voimaan tuloa ylilyöntien välttämiseksi. Eläinlääkintähuoltorintamalla ei ole juuri edistytty viimeisen vuoden aikana. Ympäristöterveydenhuollon osalta seutukunnallistamista ei lienekään syytä kiirehtiä. Voimme kaikessa rauhassa odotella, mitä PARAS-hanke tuo tullessaan. Nyt suurimmat paineet liittyvät päivystykseen sekä suurten tilojen terveydenhuoltoon. Niiden osalta hallinnolliset muutokset voivat olla liian hitaita. Neljässä vuodessa ehdimme menettää pahan kerran asiakkaiden luottamuksen, mikäli päivystysaikaista eläinlääkintää ja erikoistuneiden karjatilojen kaipaamaa eläinlääkärin saatavuutta ennalta sovittuna aikana ei pystytä turvaamaan. Toivon, että PARAS-hankkeen tuomaa seutukunnallistamista odoteltaessa saadaan käyntiin maakunnallisia kokeiluhankkeita eläinlääkinnän uudelleen organisoimiseksi alueen eläinkanta huomioon ottaen. Tällainen alueen omat tarpeet ja erityispiirteet huomioiva hanke on jo menossa Kanta-Hämeessä Etelä-Suomen lääninhallituksen ohjauksessa. Projektissa selvitetään alueen peruseläinlääkintähuollon, päivystyksen ja virkaeläinlääkäritehtävien vaihtoehtoiset järjestämismahdollisuudet. EHJÄ-hankkeeksi nimettyyn projektiin osallistuu useita tahoja. Vastaavaa aktiivisuutta on etenkin päivystysten osalta herätelty muuallakin päin Suomea. Mielestäni praktiikka tulisi järjestää uudelta pohjalta. Kuntarajoihin sidotut praktiikka-alueet ja päivystyspiirit ovat tulleet tiensä päähän. Seutukunnallinen yhteistyö sekä yksityisten että kunnallisten eläinlääkärien kesken ja tehtävien jako paikallisen tarpeen mukaan on välttämätöntä asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Päivystys kannattaisi järjestää keskitetyn maksullisen puhelinpalvelun ohjauksessa maakuntaa kiertävien kollegoiden ja maakunnallisten klinikoiden yhteistyöllä. Päivystysten organisointi olisi mielestäni Fennovetille sopivaa liiketoimintaa. Tuomas Herva valtuuskunnan puheenjohtaja 631

4

5 E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I S U O M E N E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I L E H T I F I N S K V E T E R I N Ä R T I D S K R I F T 12/2006 Tieteellinen artikkeli 635 Eläintiheyden, ryhmäkoon ja karsinan pohjamateriaalin vaikutus kasvavien lihanautojen kasvuun ja hyvinvointiin kirjallisuuskatsaus Effect of animal density, group size and pen ß oor material on the growth and welfare of growing cattle a literature review Leena Tuomisto, Leena Ahola ja Paula Martiskainen Muut artikkelit 646 Maksullinen päivystyspuhelin Kuopion seudulla Heidi Kangas 649 Uusi tuotantoeläinlääkärin täydennyskoulutus Sirpa Mustonen 652 Eläinlääkäreille saatiin Aslak-kuntoutus Minnami Mikkola 656 HACCP ja Hygram riskinarvioinnin työkaluina siipikarjateurastamossa Outi Lepistö 660 Kymmenvuotias Fennovet laajentaa vuonna 2007 Sirpa Mustonen 664 Opintomatka IPVS-konferenssiin Kööpenhaminaan Pirkko Hämeenoja 666 Eläinlääkärilehti 51 vuotta sitten Tuotantoeläinlääkärin diplomi s. 649 Eläinlääkäreille kuntoutusta s. 652 Vakiot: 631 Pääkirjoitus: Vääntöä vaikka väkisin 634 Ledare: Hård armbrytning 667 Kuukauden kotivieras: Turkiskuoriaiset 668 Puheenjohtajan palsta: Näin naapurissa 669 Eläinlääkäriseurojen kesäpäivät 670 Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta 671 Microglossus 672 Henkilöuutiset 674 Kurssit 676 Eläinlääkärilehden sisältö Fennovet järjestää 684 Avoimet työpaikat Fennovet laajentaa s. 660 Eläinlääkäriseurojen kesäpäivät s. 669 Ur innehållet Den vetenskapliga litteraturöversikten berättar om vilken inverkan djurtätheten, gruppstorleken och kättans golvmaterial har på köttnötdjurens tillväxt och välfärd. De övriga artiklarna berättar om den avgiftsbelagda jourtelefonen i Kuopiotrakten, om Aslak-rehabilitering som har blivit tillgänglig för veterinärer, om ett nytt redskap för riskhantering på ett fjäderfäslakteri och om det tio år gamla Fennovet. Reserapporten kommer från en svinkongress i Köpenhamn och husgästen som denna månad bereder oss glädje är pälsängern. Veterinärtidskriftens innehåll för hela året ingår också i detta nummer. Tieteellisesti tarkistettu Genomgått vetenskaplig granskning Kansikuva/Pärmbild: Joulupukki ja poro./julgubben med sin ren. Kuva: Lehtikuva /Martti Kainulainen.

6 634 Hård armbrytning Vid fullmäktigemötet den tjugoåttonde oktober gick den hårdaste armbrytning jag har upplevt under min bana som fullmäktig av stapeln. Till all lycka förblev diskussionen konstruktiv. Av ett mångfald av åsikter lyckades vi bygga upp linjedragningar som hoppeligen ändrar på framtiden på ett sätt som är möjligast bra för oss I samhället pågår flera förändringsprocesser som i stor utsträckning inverkar på veterinärer. Förbundet har på flera olika sätt reagerat på dessa, bland annat genom att anställa en ombudsman för privatsektorn och genom att, i samarbete med Helsingfors universitet och centralen för vidareutbildning vid Tammerfors universitet, anordna den ledarskapsutbildning för miljöhälsovården som håller på att påbörjas. En omfattande verksamhet kräver sitt pris. En livlig diskussion om medlemsavgiftens storlek uppstod på fullmäktiges möte. Styrelsens förslag fick två motförslag. Trots välkomnade krav om att hålla kostnaderna under kontroll hittades inga klara sparobjekt och man ville inte använda hela placeringsinkomsten till rutinverksamhet. För tillfället beslöt man höja både medlemsavgiftsprocenten och den övre inkomstgränsen. I enlighet med det andra motförslaget blev den undre gränsen oförändrad. Förändringar i bestämmelserna om att överlåta läkemedel kan ha en större inverkan på en landsortspraktikers vardagliga liv än den kommande lagen om veterinärvård. Därför hade man bett Olli Soininen och Olli Ruoho att hålla inledningsanföranden i saken. Fullmäktige ansåg att en behärskad frigivning av överlåtning av läkemedel är motiverad. Den största polemiken skapade åsikten om att rätten till att överlåta läkemedel skulle förbehållas endast för ledande veterinären. Till en viss grad betvivlade man fältets beredskap att godta de kommande förändringarna. För att undvika överslag ansåg man att det, innan bestämmelserna träder i kraft, bör anordnas omfattande skolning i ämnet både för veterinärer och producenter. Under det senaste året har få framsteg skett på veterinärvårdsfronten. I fråga om miljöhälsovården torde man inte ens påskynda regionaliseringen. Vi kan i lugn och ro invänta vad PARAS-projektet för med sig. De största trycken för tillfället härrör sig till jouren samt hälsovården för stora gårdar. För deras vidkommande kan de administrativa förändringarna vara för långsamma. Om man inte kan garantera tillgång till det som utlovats, nämligen veterinärvården på jourtid och den veterinärvård som specialiserade nötgårdar behöver, kan man inom loppet av fyra år helt mista kundernas tilltro. Jag hoppas att vi, under tiden vi väntar på den regionalisering som PARAS-projektet skapar, får i gång försöksprojekt för att på landskapsnivå omorganisera veterinärvården med djurbeståndet som utgångsläge. Ett sådant projekt, som beaktar områdets egna behov och särdrag, har redan påbörjats i Egentliga Tavastland under ledning av Södra-Finlands länsstyrelse. Projektet utreder områdets alternativa organisationsmodeller för basveterinärvården, jourverksamheten och tjänsteveterinäruppgifterna. I projektet, som har döpts till EHJÄ, deltar många olika aktörer. En motsvarande aktivitet, i synnerhet angående jourverksamheten, har påbörjats också på andra håll i Finland. Jag anser att praktiken borde omorganiseras utgående från nya premisser. Praktik- och jourområden som begränsas av kommungränser har kommit till sin vägs ände. För att uppfylla kundernas behov är det av nöden med ett regionalt samarbete samt ett samarbete mellan kommunala och privata veterinärer. Jouren vore det lönande att arrangera kring en centraliserad avgiftsbelagd telefontjänst via ett samarbete mellan ambulerande kolleger och landskapsbaserade kliniker. En lämplig affärsverksamhet för Fennovet vore enligt mig att organisera jourerna. Tuomas Herva fullmäktigeordförande Suomen Eläinlääkärilehti Finsk Veterinärtidskrift Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenlehti Medlemsblad för Finlands Veterinärförbund r.f. Vuodesta Päätoimittaja Huvudredaktör: Antti Nurminen (vastaava toimittaja, ansvarig redaktör) puh Tieteellinen toimittaja Vetenskapligt redaktör: Jouko Koppinen, Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Anna Parkkari puh. (09) faksi (09) Kirjoitusohjeet Direktiv för skribenter: Kotisivulla on kirjoitusohjeet erikseen tieteellisille artikkeleille ja muille artikkeleille. Tieteellisen ohjeen alussa kerrotaan, mihin käsikirjoitukset lähetetään arvioitavaksi. Osoite on: kohta Eläinlääkärilehti, kohta kirjoitusohjeet. Tarvittaessa tilaukset: Ilmoitusasiat Anmälningsärenden: Pirkko Nousiainen puh Poikkeuksena työpaikkailmoitukset, jotka lähetetään toimitussihteerille Toimitusneuvosto Redaktionsråd: puheenjohtaja Tuomas Herva jäsenet Mari Heinonen, Janne Lunden, Taina Kivistö, Jouko Koppinen, Antti Nurminen, Minna Viitanen, Raisa Iivonen ja sihteeri Anna Parkkari Toimitus Redaktion: Suomen Eläinlääkäriliitto Mäkelänkatu 2 C, 4. krs Helsinki puh. (09) faksi (09) Pääkirjoituksen ruotsinnos/ Översättning av ledaren Leif Wikman Painos Upplaga: Tilaushinnat 2006 Prenumerationspriser 2006: 90 e, eläinlääketieteen opiskelijoille, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä ja liiton eläkkeellä oleville jäsenille 35 e, pohjoismaisten eläinlääkäriliittojen jäsenet 45 e. 90 e, för vet.med. studerande och pensionerade 35 e, för medlem nordiska veterinärförbund 45 e. ISSN Painopaikka Uusimaa Oy, Porvoo Aikakauslehtien liiton jäsen

7 Leena Tuomisto, Leena Ahola ja Paula Martiskainen Eläintiheyden, ryhmäkoon ja karsinan pohjamateriaalin vaikutus kasvavien lihanautojen kasvuun ja hyvinvointiin kirjallisuuskatsaus Effect of animal density, group size and pen floor material on the growth and welfare of growing cattle a literature review YHTEENVETO Ahtaissa kasvatusoloissa lihanautojen rehun syönti, kasvu ja rehuhyötysuhde ovat heikompia kuin tilavammissa oloissa kasvaneilla eläimillä. Ahtaissa oloissa lihanaudat likaantuvat herkemmin ja häntävauriot sekä käyttäytymisongelmat ovat tavallisia. Ahtaus häiritsee erityisesti nautojen makuukäyttäytymistä ja lisää eläinten välisiä aggressioita. Nautojen kasvu voi olla heikompaa, kun ryhmässä on eläintä kuin jos niitä on sitä vähemmän. Suurissa ryhmissä toisten eläinten tunnistaminen on vaikeaa, jolloin eläinten väliset aggressiot lisääntyvät. Suuret ryhmäkoot sopivatkin oloihin, joissa naudoilla on runsaasti tilaa ja ne voivat muodostaa pienempiä alaryhmiä. Karsinan pohjamateriaalilla ei ole juuri vaikutusta lihanautojen kasvuun ja teurastuloksiin. Paljaalla rakolattialla lihanaudoilla kuitenkin on vaikeuksia makuulle asettumisessa ja ylösnousussa. Myös jalkaongelmia ja häntävaurioita esiintyy enemmän paljaalla rakolattialla kuin olkipohjalla. Jalkaongelmat ovat kuitenkin tavallisia myös vinokuivikepohjalla. Valintakokeissa naudat suosivat makuualustana eniten olkipohjaa ja vähiten paljasta rakolattiaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että lihanautojen hyvinvoinnin parantamiseksi eläimillä on oltava riittävästi tilaa, ryhmäkoon on oltava sopiva suhteessa eläinten käytettävissä olevaan tilaan ja makuualueen on oltava pehmeäpintainen. SUMMARY High animal density impairs feed intake, daily weight gain and feed conversion ratio in growing cattle. Furthermore, in crowded circumstances animals are dirtier, and tail tip lesions and behavioural disorders are more common than in higher space allowances. Low space allowance especially disturbs resting behaviour and increases aggressive behaviour. In groups of 30 60, animals may not grow as well as in groups with fewer animals. Furthermore, as group size increases, recognition of other animals becomes more difficult, which may result in increased aggression between the animals. Accordingly, large cattle groups are feasible only when there is sufficient space for the animals to form smaller subgroups. The floor material of the pen has little effect on the production of growing cattle. On concrete slatted floors, however, animals have more difficulties in lying down and getting up, and have more foot problems and tail tip lesions than on bedding. Foot problems are common also on sloped floors. According to preference studies, straw is the most and concrete slats the least preferred floor type. In conclusion, in order to improve the welfare of growing cattle, the animals should have sufficient amount of space, group sizes should be adjusted to space allowance and the surface of the lying area should be soft. 635

8 JOHDANTO Suomalaiselle naudanlihantuotannolle on ollut luonteenomaista kasvattaa eläimet parressa tai pienissä ryhmissä rakolattiapohjaisissa karsinoissa lämpimissä rakennuksissa. Viime vuosina eläinten teuraspainot ovat nousseet ja yksikkökoot suurentuneet. Suurin osa lihanaudoista kasvatetaan suuressa eläintiheydessä rakolattiapohjaisissa karsinoissa ja pieni osa eristämättömissä kylmäpihatoissa, joissa eläimillä on käytössään kuivitettu makuualue. Rakolattialla kasvatettavien eläinten makuumukavuutta on osalla tiloista pyritty parantamaan kiinteillä betonipohjaisilla makuualueilla. Lypsylehmillä käytetään kumimattoja pehmentämään kovaa betonipartta tai käytäviä, mutta lihanautojen karsinoissa tämäntyyppisiä ratkaisuja ei juuri käytetä. Tuotanto-olosuhteet eivät juuri muistuta naudan luontaista elinympäristöä, johon eläimet ovat evoluution myötä sopeutuneet. Sopeutumisvaikeudet voivat ilmetä naudoilla esimerkiksi kasvun ja terveyden heikkenemisenä sekä epänormaalina käyttäytymisenä. 1 Eläimen käytettävissä oleva tila, toisista eläimistä muodostuva sosiaalinen ympäristö ja karsinassa käytetyt materiaalit ovat tärkeitä tuotantoeläinten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa selvitämme eläintiheyden, ryhmäkoon ja karsinan pohjamateriaalin vaikutusta kasvavien lihanautojen kasvuun ja hyvinvointiin. ELÄINTIHEYS Eläintiheys ja kasvu Sonnien ( kg) on havaittu kasvavan rakolattialla heikommin suuressa eläintiheydessä (2,0 m 2 /eläin) kuin pienessä eläintiheydessä (4,2 m 2 /eläin). 2 Hiehot ( kg) kasvavat rakolattialla huonommin, kun tilaa on 1,5 m 2 eläintä kohden kuin, kun sitä on 2,0, 2,5 tai 3,0 m 2 eläintä kohden. 3 Kun härkien ( kg) kasvua verrattiin rakolattialla neljässä eri eläintiheydessä (1,5, 2,0, 3,0 ja 4,0 m 2 /eläin), kasvu oli heikointa suurimmassa eläintiheydessä (1,5 m 2 /eläin) ja parhainta pienimmässä eläintiheydessä (4,0 m 2 / eläin). 4 Sonnit, härät ja hiehot siis kasvavat heikommin 2-8 ja niiden rehunkulutus ja/tai rehuhyötysuhde 2,4,5,6 ovat heikommat suuressa eläintiheydessä kuin väljemmissä oloissa pienemmässä eläintiheydessä. Eläintiheys ei kuitenkaan vaikuta ruhon lihakkuuteen ja rasvaisuuteen 4,6 tai lihan laatuun. 6 Tilavissa oloissa hakepohjaisissa ulkoaitauksissa eläintiheyden (6, 12 tai 18 m²/eläin) ei ole havaittu vaikuttavan härkien ( kg) kasvuun, rehunkulutukseen, rehuhyötysuhteeseen tai ruhon laatuun. 9 Tuotannon heikkenemisen on esitetty olevan biologinen kustannus eläimen sopeutumisesta ahtauden aiheuttamaan sosiaaliseen stressiin. 10 Stressin aiheuttama syönnin vähentyminen voi johtua muutoksista hormonien erityksessä, mutta rehuhyötysuhteen heikkenemisen fysiologinen mekanismi ei vielä ole selvillä märehtijöillä. Aikaisemmin tehtyjen tuotantokokeiden perusteella tutkijat ovat päätelleet, että kg painavien sonnien ja härkien kasvu, rehunkulutus ja rehuhyötysuhde ovat kasvatussysteemistä riippumatta optimaalisia, kun tilaa eläintä kohden on vähintään 4,7 m². 10 Eläintiheys ja käyttäytyminen Makuutilan vähäisyys vähentää nautojen makuukäyttäytymisen synkronisuutta 8,11 ja voi myös lyhentää eläinten makuulla viettämää aikaa. 3,4,12 Kun tilaa on vain 1,5 m² kutakin yli 400 kg:n painoista eläintä kohden, karsinan kaikkien eläinten on vaikeaa tai mahdotonta asettua makuulle samanaikaisesti, jolloin eläinten vuorokaudessa makuulla viettämä aika on jopa noin kaksi tuntia lyhyempi kuin väljemmässä tilassa. 3,4,12 Ahtaissa oloissa eläimet asettuvat makuulle ja nousevat ylös useammin epänormaalilla tavalla kuin väljemmissä oloissa. 2,13 Hiehoilla ja härillä esiintyy eläinten välistä agonistista käyttäytymistä (uhkailu, puskeminen, alistuminen) 14 ja sonneilla aggressioita 15 enemmän ahtaissa kuin tilavissa oloissa. Agonistisen ja aggressiivisen käyttäytymisen lisääntyminen johtuu lisääntyvistä yksilötilan loukkauksista, koska ahtaudessa oman yksilötilan säilyttäminen vaikeutuu. 16 Myös karsinan tärkeisiin alueisiin kuten ruokailutilaan tai makuupaikkaan kohdistuva kilpailu lisää aggressioita. 16 Sonneilla esiintyy enemmän rakenteiden oraalista manipulointia 15 ja hiehoilla epänormaalia pään tai turvan nojaamista toista eläintä tai rakenteita vasten 7,11 ahtaammissa kuin tilavammissa oloissa. Toisaalta eläintiheyden ei ole havaittu vaikuttavan stereotyyppisen käyttäytymisen määrään härillä 4 tai epänormaalin oraalisen käyttäytymisen määrään hiehoilla. 7 Vasikat leikkivät vähemmän ahtaissa kuin tilavissa oloissa. 17 Eläintiheys ja terveys Vaikka stressi voi heikentää eläimen immuunijärjestelmän toimintaa ja vaikuttaa veren valkosolujen määrään sekä veren koostumukseen, 18 useimmissa tutkimuksissa eläintiheyden ei ole havaittu vaikuttavan lihanautojen immuunijärjestelmän toimintaan. 3,7,9 Eläintiheydellä ei ole havaittu olevan vaikutusta myöskään veren hematologisiin arvoihin. 3,4,7,9 Lisämunuaisen kuorikerroksen aktivoituminen stressin seurauksena vaikuttaa negatiivisesti eläimen immuunijärjestelmään. 18 Suuren eläintiheyden vaikutukset nautojen stressifysiologiaan ovat kuitenkin epäselvät. Ahtaissa oloissa pidet- 636

9 tyjen lihanautojen kortisolivaste ACTH-injektiolle on ollut joko pienempi 7,19 tai samanlainen 3,19 kuin tilavammissa oloissa pidetyillä eläimillä. Toisaalta lehmillä suuri eläintiheys on aiheuttanut suurentuneen kortisolivasteen ACTH-injektiolle. 20 Suuri eläintiheys lisää nautojen riskiä sairastua tarttuviin tauteihin, koska eläinten väliset kontaktit lisääntyvät ja tartunnan leviäminen eläinten välillä helpottuu. 21 Ahtaus lisää makaavien eläinten tallaamista. 22 Toisen eläimen sorkan alle jäädessään makaavan eläimen häntä voi ruhjoutua, mistä voi seurata hännän tulehtuminen. 23 Lihanaudoilla esiintyy häntävaurioita sitä enemmän mitä suuremmassa eläintiheydessä eläimiä kasvatetaan. 6,23,24 Tilatutkimuksessa lihanautojen on havaittu olevan sitä likaisempia mitä ahtaammissa oloissa eläimiä pidetään sekä rakolattialla että olkikuivitetuissa karsinoissa. 25 Myös koeoloissa rakolattialla 4,6 ja hakepohjaisissa ulkoaitauksissa 9 pidetyt sonnit ja härät ovat olleet likaisempia ahtaissa kuin tilavammissa oloissa. Eläintiheydellä ei kuitenkaan ole havaittu olevan vaikutusta rakolattialla kasvatettujen hiehojen puhtauteen. 5,7 RYHMÄKOKO Ryhmäkoko ja kasvu Ryhmäkokojen vertailussa sonnivasikoiden kasvussa ei ole ollut eroja 5 20 eläimen ryhmissä. 26,27 Ryhmäkoon (3, 5 tai 7 eläintä) ei ole havaittu vaikuttavan myöskään vaalean vasikanlihan tuotantoon käytettyjen vasikoiden rehun syöntiin, kasvuun, rehuhyötysuhteeseen tai ruhon ja lihan laatuun. 28 Ryhmäkoolla (6 tai 12 eläintä) ei ole vaikutusta hiehojen kasvuun, rehunkulutukseen tai rehuhyötysuhteeseen. 5 Sonnien on sitä vastoin todettu kasvavan rakolattialla sitä heikommin mitä suuremmassa ryhmässä (10, 20 ja 40 eläintä 29 tai 20, 30 ja 40 eläintä 30 ) niitä on pidetty. Feedlot-kasvattamossa tehdyissä kokeissa sonnit joko kasvoivat paremmin 30 kuin 60 eläimen ryhmässä (32,7 m 2 /eläin) tai ryhmäkoolla (34 tai 68 sonnia, 28,9 m 2 /eläin) ei ollut vaikutusta eläinten kasvuun. 31 Ryhmäkoko ja käyttäytyminen Pitkään samassa ryhmässä olleiden eläinten välinen nahistelu on vähäistä vakaan arvojärjestyksen vuoksi. 32 Arvojärjestyksen vakaana säilyminen edellyttää, että naudat tunnistavat toisensa ja muistavat oman asemansa lauman hierarkiassa suhteessa muiden laumanjäsenten asemaan. 1 Hiehoilla, härillä ja lehmillä on havaittu agonistista käyttäytymistä sitä enemmän mitä suuremmissa ryhmissä (8 91 eläintä) eläimiä on pidetty. 14 Aggressiot lisääntyvät, koska suuressa ryhmässä lajitoverin sosiaalisen aseman muistaminen on vaikeampaa kuin pienessä ryhmässä. 33 Nautojen on arvioitu pystyvän tunnistamaan lajitoveriaan. 1 Laajoilla alueilla laiduntavissa suurissa laumoissa naudoilla on kuitenkin taipumus muodostaa pienempiä, noin eläimen alaryhmiä. 33,34 Alaryhmien muodostuminen vähentänee suuresta ryhmäkoosta aiheutuvia haittoja. 33 Ryhmäkoko ja terveys Feedlot-kasvattamoissa esiintyy buller steer -syndroomaa sitä enemmän mitä suuremmassa ryhmässä ( eläintä) härkiä kasvatetaan. 35 Buller steer -syndrooma tarkoittaa tilannetta, jossa tietyt härät sallivat muiden härkien toistuvasti hypätä selkäänsä. 35 Seurauksena on astuttavien eläinten uupuminen, kasvun heikkeneminen, loukkaantuminen ja jopa kuolema. Suurien ryhmien monimutkaisten sosiaalisten suhteiden on arveltu olevan syynä syndrooman yleistymiselle suurissa härkäryhmissä. 35 Lihanautojen hyvän kasvun turvaamiseksi eläimillä on oltava riittävästi tilaa. Hyvinvoinnin parantamiseksi ryhmäkoon on oltava sopiva suhteessa eläinten käytettävissä olevaan tilaan ja makuualueen on oltava pehmeäpintainen. KARSINAN POHJAMATERIAALI Karsinan pohjamateriaali ja kasvu Tutkimuksissa, joissa karsinan pohjamateriaalien vaikutuksia on selvitetty samoissa eläintiheyksissä kasvaneilla eläimillä, pohjamateriaalin (rakolattia tai olkipohja) ei ole havaittu vaikuttavan sonnien, härkien tai hiehojen kasvuun, rehunkulutukseen tai rehuhyötysuhteeseen, 4,5,36,37 ruhon rasvaisuuteen tai lihakkuuteen 4,36,37 tai lihan laatuun. 36,37 Lowe ja muut 38 vertasivat härkien kasvua rakolattian ja olkipohjan lisäksi rei itetyllä kumimatolla ja kumimattosuikaleilla päällystetyllä rakolattialla. Pohjamateriaalilla ei ollut vaikutusta härkien kasvuun, rehunkulutukseen tai ruhon ja lihan laatuun. Myöskään Ruis-Heutinck ja muut 2 eivät havainneet karsinan pohjamateriaalin vaikuttavan sonnien rehunkulutukseen. Sonnit kuitenkin kasvoivat paremmin rakolattiapohjaisessa karsinassa, jonka palkeista osa oli kumipäällysteisiä, kuin kiinteäpohjaisessa, osittain kuivitetussa karsinassa. Mossberg ja muut 39,40 vertasivat sonnivasikoiden ja sonnien tuotantoa rakolattiapohjaisissa karsinoissa ja kylmäpihatossa tilavammissa, osittain kuivitetuissa betonipohjaisissa karsinoissa. Karsinatyypillä ei ollut vaikutusta vasikoiden tai sonnien kasvuun, rehunkulutukseen tai rehuhyötysuhteeseen, mutta 637

10 kylmäpihatossa sonnien ruhoihin kerääntyi vähemmän rasvaa kuin rakolattialla. Tutkijat arvelivat, että kylmäpihatossa kasvaneiden sonnien vähäisempi rasvoittuminen johtui karsinan alhaisemmasta eläintiheydestä ja pitävämmästä lattiamateriaalista, mikä saattoi lisätä eläinten liikkumista verrattuna rakolattiakarsinoissa kasvaneisiin eläimiin. 39,40 Karsinan pohjamateriaali ja käyttäytyminen Rakolattialla sonnit asettuvat makuulle ja nousevat ylös epänormaalilla tavalla useammin kuin olkipohjalla 2,13 tai kumipäällysteisillä palkeilla. 2,41 Lisäksi ne keskeyttävät makuulle asettumisen useammin rakolattialla kuin olkipohjalla. 22,42 Lattian liukkauden ja kovan pinnan on esitetty olevan syynä vaikeuksiin liikesarjojen suorittamisessa rakolattialla. 12 Lopulta eläimet alkavat vältellä asennon vaihtamista rakolattialla ja ylipäätään asettuvat makuulle ja nousevat ylös harvemmin kuin olkipohjalla. 2,12,22,36 Sonnien on havaittu makaavan enemmän rakolattiakarsinoissa kuin olkipohjalla 36 tai kumipäällysteisillä palkeilla, 2 kun taas toisissa tutkimuksissa pohjamateriaalin laadulla ei ole ollut vaikutusta eläinten makuuaikaan. 4,43 Erityisesti rakolattialla sonnit liukastelevat nuollessaan itseään. 41 Mahdollinen liukastumisvaara rakolattialla näyttäisi jopa vähentävän joitakin toimintoja, kuten venyttelyä 2 ja astumisyrityksiä. 2,36 Toisaalta karsinan pohjamateriaalin ei ole havaittu vaikuttavan sonnien tai härkien stereotyyppiseen käyttäytymiseen, 4,43 toisen eläimen puskemiseen 36,37,43 tai turkin hoitoon. 4,37 Karsinan pohjamateriaali ja terveys Kortisolierityksen mittaus viittaa siihen, että makuulle asettuminen on lihanaudoille stressaavampaa rakolattialla kuin olkipohjalla. 44 Karsinan pohjamateriaalin ei kuitenkaan ole havaittu vaikuttavan eläinten immuunijärjestelmän toimintaan 4 tai veren hematologisiin arvoihin. 4,37 Rakolattiakasvatuksessa lihanautojen sairastuvuus 45 ja kuolleisuus 46 ovat suurempia ja eläimiä poistetaan ennenaikaisesti enemmän 46,47 kuin olkipohjalla. Ontumista esiintyy enemmän 45,46 ja vakavampana 45 rakolattialla kuin olkipohjalla kasvaneilla eläimillä. Kuivitetulla vinopohjalla ontumista on kuitenkin havaittu vieläkin enemmän kuin rakolattialla tai olkipohjalla. 46 Sonnien 41 ja juottovasikoiden 48 etupolvien nivelissä on havaittu enemmän vaurioita rakolattialla kuin kumipäällysteisillä palkeilla. Ruis-Heutinck ja muut 2 löysivät sonneilta vakavia etupolven nivelvaurioita eniten rakolattialla, seuraavaksi eniten betonipohjaisissa, osittain kuivitetuissa karsinoissa ja vähiten rakolattialla, jonka palkeista osa oli kumipäällysteisiä. Osittain kuivitetuissa karsinoissa kasvava kuivikekerros aiheutti pohjalle korkeuseroja. Tutkijoiden mukaan korkeuserot saattoivat lisätä sonnien etupolviin kohdistuvaa painetta, mikä voi selittää nivelvaurioiden korkeaa esiintyvyyttä kyseisessä karsinatyypissä. 2 Dumelow 49 havaitsi sonnien etupolvien ja kintereiden turvotusta sekä ihon ja ihonalaiskerroksen paksuuntumista eniten kokonaan rakolattiapohjaisessa karsinassa, seuraavaksi eniten rakolattiakarsinassa, jonka pohjasta puolet oli korvattu kaltevalla ja kiinteällä betonipohjalla, ja vähiten rakolattiakarsinassa, jonka pohjasta 75 % oli korvattu kaltevalla ja kiinteällä betonipohjalla. Nivel- ja iho-oireet olivat siis harvinaisempia betonipohjalla, mutta toisaalta sonnit olivat sitä likaisempia mitä suurempi osa rakolattiasta oli korvattu kiinteällä betonilattialla. Lihanautojen sorkat kasvavat pidemmiksi osittain tai kokonaan oljella kuivitetuissa karsinoissa kuin rakolattialla. 5,36,50 Sorkkasairauksia esiintyy kuitenkin molemmissa karsinatyypeissä. Kantasyöpymää 5 ja sorkkamätää 36 on havaittu enemmän rakolattialla kuin kuivitetuissa karsinoissa kasvatetuilla eläimillä. Toisissa tutkimuksissa kantasyöpymä 50 ja sorkkavälin ajotulehdus 39 ovat vaivanneet enemmän kuivitetuissa karsinoissa kuin rakolattialla kasvatettuja eläimiä. Häntävaurioita esiintyy enemmän rakolattialla kuin muilla pohjamateriaaleilla kasvatetuilla eläimillä. 24,51 Olkipohjalla vakavia häntävaurioita ei juuri esiinny olkipohjan pehmeän pinnan vuoksi, sillä se antaa periksi hännän jäädessä sorkan alle ja ehkäisee vakavamman ruhjoutumisen. 24 Nautojen mieltymys eri pohjamateriaaleihin Valintakokeet osoittavat nautojen makaavan mieluummin pehmeällä kuin kovalla alustalla Härkien makaamiseen suosimat pohjamateriaalit mieluisimmasta epämieluisimpaan olivat oljella kuivitettu lattia, sahanpurulla kuivitettu lattia, rei itetyllä kumimatolla päällystetty rakolattia ja paljas rakolattia. 54 Monien seikkojen on esitetty vaikuttavan nautojen mieltymyksiin. Tärkein pohjamateriaalin valintaan vaikuttava tekijä on ilmeisesti alustan miellyttävyys eläimen ollessa makuuasennossa. 54 Kun alustan pinta on joustava, nauta välttyy makuuasennossa ulkoneviin luihin kohdistuvalta kivuliaalta paineelta. 55 Lisäksi valintaan todennäköisesti vaikuttavat alustan pitävyys sorkan alla ja miellyttävyys seistessä 54 sekä etenkin kylmissä olosuhteissa alustan eristävät ominaisuudet. 56 JOHTOPÄÄTÖKSET Eläintiheys Ahtaissa oloissa lihanaudat kasvavat heikommin, ovat sairaampia ja likaisempia ja niillä esiintyy 638

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste 1/2008 VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste Vaikuttava aine Ketoprofeeni 100 mg/ml Kohde-eläinlajit Hevonen,

Lisätiedot

Loppukasvatettavien sonnien käyttäytyminen keskisuurissa ja suurissa ryhmissä. Leena Tuomisto, Minna Lyyra ja Arto Huuskonen

Loppukasvatettavien sonnien käyttäytyminen keskisuurissa ja suurissa ryhmissä. Leena Tuomisto, Minna Lyyra ja Arto Huuskonen Loppukasvatettavien sonnien käyttäytyminen keskisuurissa ja suurissa ryhmissä Leena Tuomisto, Minna Lyyra ja Arto Huuskonen Loppukasvatettavien sonnien käyttäytyminen keskisuurissa ja suurissa ryhmissä

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 9 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 9/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 9 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 9/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 9 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 9/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 421 Pysäytä noidankehä! Nyt myös 30 ml Canofite lievittää nopeasti koiran ja kissan korvan

Lisätiedot

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste Vaikuttava aine Ketoprofeeni 100 mg/ml Kohde-eläinlajit Hevonen,

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 3 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 3/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 3 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 3/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 3 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 3/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 125 VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON.

Lisätiedot

Kiitos ja tavoitteita

Kiitos ja tavoitteita 2/2005 C TM Kiitos ja tavoitteita Kiitän jäsenkuntaa liiton valtuuskunnan saamasta luottamuksesta. Sitä tarvitaan kipeämmin kuin koskaan. Tulevalla valtuuskuntakaudella uudistettava eläinlääkintähuoltolaki

Lisätiedot

BYE BYE PUNKIT HYVÄSTI HYTTYSET JA KIRPUT

BYE BYE PUNKIT HYVÄSTI HYTTYSET JA KIRPUT BYE BYE PUNKIT HYVÄSTI HYTTYSET JA KIRPUT Tehoaa punkkeihin, hyttysiin ja kirppuihin Kaksi vaikuttavaa ainetta: imidaklopridi ja permetriini, jotka tehostavat toistensa vaikutusta Toimii karkotteena punkkeja,

Lisätiedot

BYE BYE PUNKIT HYVÄSTI HYTTYSET JA KIRPUT

BYE BYE PUNKIT HYVÄSTI HYTTYSET JA KIRPUT BYE BYE PUNKIT HYVÄSTI HYTTYSET JA KIRPUT Tehoaa punkkeihin, hyttysiin ja kirppuihin Kaksi vaikuttavaa ainetta: imidaklopridi ja permetriini, jotka tehostavat toistensa vaikutusta Toimii karkotteena punkkeja,

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2005, 111, 7-8. Verkostot kuntoon

Suomen Eläinlääkärilehti 2005, 111, 7-8. Verkostot kuntoon Verkostot kuntoon Eläinlääkäreiden virkaehtosopimus (VES) ei varmastikaan ole yhtä hyvä kuin paperityöläisten. Silti meidänkin sopimuksemme puitteissa moni eläinlääkäri voisi järjestää työolonsa paremmin.

Lisätiedot

Kunniakkaita perinteitä

Kunniakkaita perinteitä Kunniakkaita perinteitä Eläinlääkintähuoltolain valmistelu on vaiheessa. Ympäristöterveydenhuollon seutukuntahankkeet viivästyvät Paras-hankkeen takia. Asiat kuitenkin etenevät ja eläinlääkäreiden on viisasta

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 2 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 2/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 2 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 2/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 2 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 2/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 73 C TM 74 Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110,2 2 Yhteiset tavoitteet edellyttävät sananvapautta

Lisätiedot

Kun siat voivat hyvin, myös tuottajan on hyvä olla

Kun siat voivat hyvin, myös tuottajan on hyvä olla Liite 4/2008 n 15.12.2008 Kun siat voivat hyvin, myös tuottajan on hyvä olla Suomalaiset siat voivat jatkuvasti paremmin. Emakkorenkaan keskusyksikön omistavan Jari Ollikkalan mielestä sikojen yleinen

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 5 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 5/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 5 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 5/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 5 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 5/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 253 Pysäytä noidankehä! Nyt myös 30 ml Canofite lievittää nopeasti koiran ja kissan korvan

Lisätiedot

Eläinlääkäripäivät 2013 8/2013. Tuotetiedot takakannessa.

Eläinlääkäripäivät 2013 8/2013. Tuotetiedot takakannessa. Eläinlääkäripäivät 2013 8/2013 Tuotetiedot takakannessa. Eettistä pohdintaa Eläinlääkäripäivillä Reijo Jokivuori Eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien, tai tarpeiden, määrittely on osa eläintenpidon eettistä

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Vasikoiden hoito-opas

Vasikoiden hoito-opas Vasikoiden hoito-opas 2 VASIKOIDEN HOITO-OPAS Korjattu painos 2005 3 Vasikoiden hoito-opas Kirjoittajat ELL Pirjo Aho Terveydenhuoltopäällikkö A-Tuottajat Oy Pl 147, 70101 Kuopio Puh. 017-156260, 040-5110629

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 22.4.2005 Mari Pikkarainen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nautojen tarttuvat taudit

Nautojen tarttuvat taudit Nautojen tarttuvat taudit Sanna Mustonen Kaisa Hartikainen Hilkka Kämäräinen Pirjo Suhonen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto VTT TIEDOTTEITA 2521 Ismo Heimonen, Jorma Heikkinen, Keijo Kovanen, Jarmo Laamanen, Tuomo Ojanen, Jouko Piippo, Tapani Kivinen, Pekka Jauhiainen, Jarmo Lehtinen, Sakari Alasuutari, Kyösti Louhelainen &

Lisätiedot

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille lehti 1/2007 maaliskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki 050 919 4662 APECED ry Pj. Arja Nurmela,

Lisätiedot

Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN

Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN Sonja Lahdenperä Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Suuret pihatot eläinten hyvinvointi, lypsyn työnmenekki, työolot ja ympäristönhoito

Suuret pihatot eläinten hyvinvointi, lypsyn työnmenekki, työolot ja ympäristönhoito Maa- ja elintarviketalous 47 Suuret pihatot eläinten hyvinvointi, lypsyn työnmenekki, työolot ja ympäristönhoito Jaana Uusi-Kämppä ja Päivi Rissanen (toim.) Ympäristö Maa- ja elintarviketalous 47 184 s.

Lisätiedot

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009 3/syyskuu 2007 Turvallisia synnytyksiä TYKSissä Palkka koostuu monesta palasta Kuntaneuvottelut käynnissä Hälsovård i Åboland år 2009 Opetus hajautettu eri paikkakunnille 1 www.vsshp.fi Hyvä tiedonkulku

Lisätiedot

professori (h.c.) Heikki Teräväinen... 4 professor (h.c.) Heikki Teräväinen... 6 VTM asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä... 9 Tue tutkijoiden työtä...

professori (h.c.) Heikki Teräväinen... 4 professor (h.c.) Heikki Teräväinen... 6 VTM asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä... 9 Tue tutkijoiden työtä... Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä

Lisätiedot

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2009 4

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2009 4 Maatilan Parhaat info Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2009 4 Johdanto: Seuraava vaihe Seuraava Askel oli erään maatalouden kehittämishankesarjan nimi 5-10 vuotta sitten. Hanketta

Lisätiedot

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

ICT-osaaminen 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki & Mari Tammi

ICT-osaaminen 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki & Mari Tammi ICT-osaaminen 2010 Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi Tarja Meristö, Sami Leppimäki & Mari Tammi Åbo Akademi University Institute for Advanced Management Systems Research

Lisätiedot

PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYISVAATIMUKSET

PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYISVAATIMUKSET PPA 1 03400 VIHTI 90-224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 51 P. KAPUINEN - J. KARHUNEN PIENTEN

Lisätiedot

Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI

Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI Esipuhe Moderni elämäntapa herättää keskustelua. Monet meistä saavat enemmän energiaa kuin kuluttavat,

Lisätiedot