asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin"

Transkriptio

1 asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin

2 Pääkirjoitus Intoa ja kannustimia kasvuyrittäjyyteen Kuluvan vuoden alkupuolella riskirahoituksen kysyntä on kasvanut. Suorien sijoitusten hankevirrassa erottuvat erityisesti cleantech, palvelusektori, kaivosteollisuus ja ict. Suomeen on noussut kevään aikana teknologiayrityksille kaksi uutta pääomasijoitusrahastoa. Toisella niistä, Vision+:lla, on uusi toimintamalli, jossa rahasto sijoittaa tuotteeseen eikä yritykseen. Toinen uusi rahasto, Lifeline Ventures, sijoittaa terveys- peli- ja teknologiayrityksiin. Lifeline on jo löytänyt ensimmäisen kohdeyhtiönsä, ArcDian, jota se kanssayrittäjänä vie maailmalle kansainvälisen verkostonsa avustamana. Pääomasijoitusmarkkinoilla sijoitusvolyymit näyttävät olevan kasvussa. Irtautumisten osalta markkina näyttää edelleen toimivan tahmeasti. Kun markkinoilta palautuvan pääoman määrä on olennaisesti ennakoitua pienempi, valtion 50 miljoonan euron lisäsijoitus Teollisuussijoitukseen on turvaamassa mahdollisuuksiamme ylläpitää suunniteltua sijoitusvolyymiä toiminnan painopistealueilla. Suomen talouden vahvuudet rakentuvat suurelta osin luonnonvarojen tehokkaan ja kestävän käytön ympärille. Teollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen samoin kuin materiaaleja ja energiaa säästävät tuotantomenetelmät ovat aloja, joille nyt sijoitetaan. Uusi sijoituskohteemme Lamor on tästä hyvä esimerkki, sillä se on öljyntorjuntaosaamisellaan saanut maailman suurimmat öljy-yhtiöt asiakkaikseen ja noussut oman alansa globaaliksi markkinajohtajaksi. Hallitus teki kehysriihessä merkittävän linjavalinnan kasvuyrittäjyyden tukemiseksi. Suomessa tuetaan nyt alkavia yrityksiä ja niiden kasvua verotuksellisin keinoin laaja-alaisemmin kuin aiemmin kannustamalla kasvun edellyttämää riskirahoitusta ja innovointia. Kiinnostus kasvuyrittäjyyteen on tällä hetkellä Suomessa vahvassa nousussa. Ilmiössä on kyse merkittävästä asennemuutoksesta, johon poliittisella tahtotilalla ja valtiovalan toimenpiteillä on suuri vaikutus. Kasvuyrittäjät ovat tänä keväänä saaneet kuulla hyviä uutisia niin julkiselta sektorilta kuin pääomasijoitusmarkkinoiltakin. Toivotan yhteistyökumppaneillemme menestyksekästä kevään jatkoa. PS. Kasvuyritykset edustavat vain 4.4 % Suomen yrityskannasta, mutta vuosina niissä syntyi puolet kaikista uusista työpaikoista. Kaiken kaikkiaan kasvuyrityksissä työskentelee joka kymmenes. Lue lisää kasvuyrityskatsauksesta: Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sidosryhmälehti Juha Marjosola Toimitusjohtaja Kansikuva: Holly Wales Kuva: Beneq Kuvat: Susa Junnola Kuva: Lamor Kuva: STT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia pääkirjoitus HALLITUS PANOSTAA KASVUYRITYKSIIN Suomessa tuetaan alkavia yrityksiä ja niiden kasvua entistä laaja-alaisemmin, vakuuttaa elinkeino ministeri Jyri Häkämies. Yhteistyö on lamorin voima Öljyntorjuntayhtiön maine huippuosaajana kasvoi Meksikonlahden suuroperaatiossa. vain lupaavimmat kiinnostavat Lifeline Ventures sijoittaa sellaisiin it- ja terveysalan yrityksiin, joilla on eväät nousta maailman kärkeen. Uusi hallitus aloitti Teollisuussijoituksen hallitusta johtaa vuorineuvos Harri Kerminen. Vision+ sijoittaa tuotteisiin Vision+ keskittyy siihen, miten tuotteesta rakennetaan menestys. Beneq kasvaa idässä Yhteistyö Rusnanon kanssa tarjoaa nanoyhtiö Beneqille uusia mahdollisuuksia Venäjällä. kolumni Opiskelijat ovat innostuneet yrittämisestä. Ilmiötä on tuettava ja edistettävä kaikin tavoin, kehottaa Henri Grundstén. ajankohtaista Sotkamo Silver hakee rinnakkaislistausta Helsingin pörssiin. 14 JULKAISIJA Suomen Teollisuussijoitus Oy, Mannerheimintie 14 A, PL 685, HELSINKI, puh. (09) , PÄÄTOIMITTAJAt Juha Marjosola, anna kilpeläinen KUSTANTAJA Sanoma Magazines Finland Oy TOIMItUS Martti Ristimäki ULKOASU anu pyykkö PAINO Painoyhtymä oy 2011 ISSN OSOITEMUUTOKSET 2 3

3 vollanda doles evelis et eo Kasvuyrittäjyys Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Hallitus teki kehysriihessä merkittävän linjavalinnan kasvuyrittäjyyden tukemiseksi. Suomessa tuetaan nyt alkavia yrityksiä ja niiden kasvua verotuksellisin keinoin laajaalaisemmin kuin aikaisemmin, vakuuttaa ministeri Jyri Häkämies. hallitus päätti kehysriihessä uusista kannustimista kasvuyrityksille. Hallituksen kehysriihen päätökset lisäävät toteutuessaan innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten määrää. Myös yrittäjiä kannustetaan sijoittamaan mieluummin yrityksen kasvuun kuin ottamaan kasvuun tarvittavia varoja ulos yrityksestään. Hallituksen rakennepoliittinen kannanotto on tärkeä signaali yrityksille kasvun tukemiseksi. Julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteitä ei haluttu tehdä ilman kasvuohjelmaa, koska on välttämätöntä parantaa edellytyksiä pitkän tähtäyksen kasvulle, kertoo elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Suomi halutaan nostaa näillä päätöksillä Euroopan kärkeen kasvuyritysten toimintaympäristönä. Päätökset pitäisi tehdä budjettiriihessä, jotta tarvittavat lakimuutokset saataisiin voimaan ensi vuoden alussa. Vauhtia cleantech-, metsä- ja kaivosteollisuudesta Cleantech on sekä maailman että Suomen merkittävin kasvusektori. Globaalien cleantech-markkinoiden (1 600 miljardia euroa) Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia. odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Suomen tavoite on kaksinkertaistaa nykyinen cleantechin liikevaihto (18 miljardia euroa) vuoden 2018 loppuun mennessä. Kataisen hallituksen ohjelmassa cleantech on nostettu elinkeinopolitiikan kärkialueiden joukkoon. Suomen teollisuuden on ollut pakko kehittää hyvin energia- ja materiaalitehokkaita teollisia prosesseja ollakseen kilpailukykyinen maailman markkinoilla. Suomen cleantechin vahvuudet onkin rakennettu erityisesti metsä-, kaivosja koneenrakennusteollisuudessa, sanoo Häkämies. Viime kesänä voimaantulleen kaivoslain tavoitteena on luoda malminetsinnälle ja kaivostoiminnalle hyvät toimintapuitteet. Myös kaivostoiminnan riskien hallinta ja eri intressien yhteensovittaminen ovat entistä tärkeämpiä kaivosyhtiöille ja edellytys alan kasvulle Suomessa. Viimeaikaiset keskustelut kaivosten ympäristövaikutuksista osoittavat, että ongelmistakin on voitava keskustella, mutta vastakkainasettelu ja kärjistäminen eivät ehkä kuitenkaan ole hedelmällisin tapa, toteaa Häkämies. Suomen teollisuus on ymmärtänyt tarpeen uusiutua maailman muuttuessa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat metsäteollisuuden bio- polttoainehankkeet, jotka luovat kokonaan uuden teollisuuden alan Suomeen. Puulla on uusiutuvana ja kierrätettävänä materiaalina erittäin mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Toivottavasti myös sijoittajat näkevät nämä mahdollisuudet ja ryhtyvät entistä enemmän etsimään kohteita metsäsektorilta. Pääomasijoittajia tarvitaan Pääomasijoittajat ovat erittäin tärkeitä erityisesti kasvuyrityksille. Rahoituksen lisäksi pääomasijoittajien antama sparraus ja verkostot ovat kasvuyrityksille tärkeitä. Pääomasijoittajien aktivointi on keskeinen tavoite myös työ- ja Kehysriihen kannustimet Kehyspäätöksen yhteydessä sovittiin useiden, erityisesti uusien ja pk-yritysten kasvua ja rahoituksen saantia helpottavien verokannusteiden säätämisestä. Pääomasijoittamisen määräaikaisen kasvukannustimen kautta yksityinen sijoittaja saa tehdä verovähennyksen sijoittaessaan listaamattomaan kasvuyritykseen. Yksityistä riskirahoitusta lisätään siten, että listaamattomiin pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten hankintamenoolettamaa nostetaan määräajaksi 50 prosenttiin. Kasvuun tähtäävää tuotekehitystä tuetaan säätämällä t&k-verokannustin. Se oikeuttaa yrityksen tekemään yhteisöverosta veronhyvityksen, joka lasketaan tiettynä prosenttiosuutena yrityksen tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön palkkakustannuksista. Investointeja pyritään lisäämään siten, että teollisuudelle säädetään kaksinkertainen poistomahdollisuus vuoden 2014 loppuun asti. Lisäksi selvitetään eräitä muita veropoliittisia keinoja, kuten esimerkiksi verokannuste immateriaalioikeuksien kaupalliselle hyödyntämiselle. Suomi halutaan nostaa Euroopan kärkeen alkavien kasvuyritysten toimintaympäristönä. elinkeinoministeriön laatimassa cleantechin strategisessa ohjelmassa. Cleantech ja energiatehokkuusratkaisut ovat sijoittajille mielenkiintoinen kohde, uskoo Häkämies. Kaivosteollisuuden voimakas kasvu on nostanut keskusteluun kysymyksen kotimaisesta omistuksesta. Hallitusohjelmaan otettiin kirjaus kotimaiseen kaivosteollisuuteen tehtävistä sijoituksista. Kaivostoiminta tarkoittaa uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämistä, ja siksi kotimaisuus korostuu keskustelussa. Valtio voi tehdä järjestelyjä ja mekanismeja, joilla autetaan kaivoshankkeiden alkuvaiheen kriittistä rahoitusta. Erittäin tärkeää kuitenkin on, että kotimainen yksityinen pääoma tulisi merkittävästi mukaan. Suomessa sijoittajat ovat vasta löytämässä kaivoshankkeet sijoituskohteena ja tästä syystä monille kaivoshankkeille on rahoitus pitänyt hankkia ulkomaisilta sijoittajilta, sanoo Häkämies. Lue lisää: 68%

4 Case meksikonlahden puhdistaja Öljyntorjuntaratkaisuja toimittavan Lamorin menestys perustuu vahvaan tutkimukseen ja verkostoitumiseen. Te k s t i J o r m a L e p p ä n e n K u v a t G e t t y I m a g e s j a L a m o r meksikonlahden öljyvahinko vuonna 2010 havahdutti maailman. Oli selvää, että valmiutta vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden vaikutusten rajaamiseksi oli parannettava kaikkialla. Suomalaisen Lamorin tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvoi voimakkaasti. Olimme alallamme maailman johtava yritys jo ennen Meksikonlahden öljyvahinkoa, mutta kykymme vastata tuohon valtavaan haasteeseen nosti maineemme aivan uudelle tasolle, Lamor Corporation Ab:n toimitusjohtaja Fred Larsen sanoo. Heti Meksikonlahden onnettomuuden tapahduttua öljy-yhtiö arvioi sekä Lamorin että sen kilpailijoiden kyvyn hallita tilanne vaikeissa meriolosuhteissa. Kiire oli valtava. Tutustuttuaan toimintaamme Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa öljy-yhtiön edustajat totesivat, että meillä oli ylivoimaiset valmiudet. Kehitimme toimintamallin Suomessa yhden yön aikana. Mobilisoimme valtavan määrän alihankkijoita, ja puolen vuoden aikana toimitimme Meksikonlahdelle 70 prosenttia kaikista siellä käytetyistä öljyntorjuntalaitteista. Meiltä oli paikalla yli neljän kuukauden ajan noin 20 henkeä rotaatiolla töissä. He asensivat ja huolsivat laitteita kalastusaluksessa, jotka keräsivät öljyä merestä. Laadunvalvonta, logistiikka, koulutus, operaation johto olivat myös vastuullamme, Larsen kuvailee. Lamorin toiminta vaikeissa meriolosuhteissa sai maailmalla paljon julkisuutta, mutta dramaattista oli myös se, mitä tapahtui maalla. Kun otamme huomioon, että resurssejamme oli samanaikaisesti sidottu kahteen muuhun öljyvahinkoon, on lähes uskomatonta, kuinka nopeasti verkostomme pystyi toimittamaan kaikki Meksikonlahdella tarvitut laitteet ja palvelut. 6 7

5 Satoja suomalaisia alihankkijoita Lamor ei valmista mitään itse. Sen suomalaiseen alihankkijaverkostoon kuuluu satoja yrityksiä, jotka on valittu ja organisoitu pitäen silmällä laatua, nopeutta ja joustavuutta. Toimittajat eivät ole riippuvaisia pelkistä Lamorin tilauksista, ja toisaalta verkoston suuruus takaa sen, että se pystyy vastaamaan myös yllättäviin kysyntäpiikkeihin. Meksikonlahdelle toimitimme laitteita ja resursseja yksiköistämme Kiinasta, Dubaista, Englannista ja muualtakin. Menestyksemme kivijalka on Suomessa tapahtuva t&k-toiminta. Fred Larsen Kuitenkin valtaosa laitteista toimitettiin Finnairin ja Finnair Cargon lennoilla Suomesta Yhdysvaltoihin. Kaikki toimi erinomaisesti. Meksikonlahden onnettomuutta voidaan pitää öljyntorjunta-alalla käännekohtana. Kuvaavaa on, että markkinan koko vielä viime vuosikymmenellä oli noin 100 miljoonaa euroa, jota voidaan lähivuosina pitää realistisena liikevaihdon tavoitteena Lamorille. Öljynporaajien lisääntyvä toimeliaisuus, tiukemmat ympäristölait, vahinkojen aiheuttamat taloudelliset menetykset ja maineriski ovat tekijöitä, jotka lisäävät laitteidemme ja palveluidemme kysyntää Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Venezuelassa ja ympäri maailmaa. Lamorin viimeisimmistä suurista kaupoista Larsen mainitsee Qatar Petroleumin kanssa tehdyn kolmivuotisen sopimuksen, joka kattaa asiakkaan öljyntorjuntaja pelastusosaston öljynkeräyslaitteiston käytön ja hoidon. Sopimukseen sisältyy myös öljynkeräystyövoiman ja johtohenkilöstön toimittaminen ja koulutus. Asiakkaille ei riitä, että toimitamme heille maailman parhaat laitteet. He haluavat, että suunnittelemme ja koulutamme heille toimivan organisaation hätätilanteita varten. Teollisuussijoitus ja Etera mukaan Kyetäkseen kehittämään ja tarjoamaan teknologiaa ja liiketoimintamalleja asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin Lamor toteutti maaliskuussa vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyn. Siinä yhteydessä Teollisuussijoitus ja Etera tekivät myös Lamoriin vähemmistösijoituksen, joka antoi niille reilun viidenneksen omistuksen perheyhtiöstä. Institutionaaliset sijoittajat auttavat meitä vahvistamaan rahoitusasemaamme. Uskottavuutemme sidosryhmien piirissä lisääntyy entisestään. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä siirryimme Sampo Pankin eli Danske Bankin asiakkaaksi, ja voimme jatkossa keskittyä globaaliin markkinoihin ja suurempiin kokonaisuuksiin sen sijaan että kuluttaisimme kohtuuttomasti aikaa ja voimia rahoituksen hankkimiseksi. Larsen katsoo, että institutionaalisten sijoittajien mukaantulo on vain hyväksi perheyhtiön kulttuurille. Pyrkiessämme nostamaan toiminnan volyymin ja laadun uudelle tasolle meidän on kehitettävä kaikkea osaamistamme. Institutionaaliset sijoittajat tietävät, Lamor pähkinänkuoressa Vuonna 1982 Porvoossa perustettu Lamor Corporation tunnetaan maailmalla ylivoimaisesta harjateknologiastaan ja sen ympärille kehitetyistä öljyntorjuntalaitteistoista. Viime vuosina yhtiö on asiakkaiden toivomuksesta kehittänyt ratkaisuja ja kokonaispalveluja, joissa teknologia on vain yksi elementti. Omalla erikoisalallaan Lamor on johtava ympäristöteknologian tavaratalo. Lamorin patentoidut ja sertifioidut ratkaisut toimivat muun muassa maaöljyvahingon puhdistamisessa, satama- ja meripalveluissa, rannan puhdistamisessa, lähellä rantaa olevan öljyn poistamisessa, avomeren öljyntorjunnassa, pelastustoimenpiteissä, merenalaisissa palveluissa ja arktisessa öljynkeräyksessä. Lamor tarjoaa asiakkailleen öljyntorjuntapalveluita, laitteiden kunnossapitoa ja huoltoa, hätäsuunnittelua ja riskinarviointia ja koulutusta. Alusta alkaen kansainvälisille markkinoille tähdänneellä yhtiöllä on toimistot Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Yhteisyrityksiä sillä on Kolumbiassa, Georgiassa, Kazakstanissa, Omanissa, Venäjällä ja Arabiemiirikuntien liitossa. Lamorin edustajaja jakeluverkko kattaa yli 90 maata. kuinka yritystä on kehitettävä kasvustrategian toteuttamiseksi. Tästä on meille paljon apua. Verkostoituminen on tie menestykseen Tutkimukseen perustuvaa innovatiivisuutta edustava Lamor on Teollisuussijoitukselle luonteva sijoituskohde. Tulevaisuus näyttää hyvältä: menestyminen on osaamista kasvavalla alalla. Lamorin liiketoiminnan kasvu heijastuu paitsi sen omaan alihankkijaverkostoon myös laajemmin suomalaiseen ympäristöteknologian kenttään. Taitava verkostoituminen on pienten ympäristöteknologian yritysten tie menestykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset tekevät yhteistyötä paitsi toimittajien ja asiakkaiden kanssa, myös keskenään. Näin saadaan uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia kansainvälisille asiakkaille. Vaikka Lamorin liikevaihdosta noin 95 prosenttia tulee viennistä, yhtiö pysyy Larsenin mukaan vahvasti suomalaisena. Menestyksemme kivijalka on Suomessa tapahtuva tutkimus ja kehitystoiminta. Meillä on tälläkin hetkellä käynnissä laaja, vuoteen 2015 ulottuva ohjelma, jolla uudistamme paitsi tuotteemme myös niiden valmistuksen, jonka on oltava yhä tehokkaampaa voimakkaan kasvun oloissa. Suuria odotuksia Jäämerellä Lamorille uusia kasvunäkymiä avaa myös Jäämeren alue, jonka valtavat öljyesiintymät odottavat talteenottoa. Pohjoisen sijaintimme ansiosta olemme kehittäneet öljyntorjunta-alalla ainutlaatuista arktista osaamista. Meillä on erittäin hyvät lähtökohdat siinä vaiheessa, kun öljy-yhtiöt ja Jäämeren rantavaltiot alkavat hankkia kokonaisratkaisuja äärimmäisen vaativaan arktisen alueen öljyntorjuntaan. Lamorin koeteltua teknologiaa käytetään jo nyt Itämeren jäänmurtajissa ja monissa arktisissa öljysatamissa. Larsen muistuttaa, että Lamor on globaali markkinajohtaja, jonka menestys perustuu ainutlaatuiseen osaamiseen myös etelässä. Vahvasti kasvavaa liiketoimintaa meille tarjoaa myös syvänmeren öljynporaus, jota esimerkiksi Brasiliassa tehdään nyt paljon. Pitkän prosessin jälkeen saimme huhtikuussa hyväksynnän uudelle, avomeren olosuhteisiin kehitetylle keräyslaitteistollemme. Olemme tässäkin yhden ison askeleen edellä kilpailijoitamme. Taitava verkostoituminen on pienten ympäristöteknologian yritysten tie menestykseen, korostaa Lamorin toimitusjohtaja Fred Larsen. 8 99

6 Case Te k s t i M a t t i R e m e s K u v i t u s H o l l y Wa l e s Vain alansa globaali ykkönen fakta Lifeline Ventures Aikaisen vaiheen terveys-, peli- ja teknologiayhtiöihin sijoittava yrityskiihdyttämö. Etsii kansainvälistä markkinajohtajuutta tavoittelevia startup-yrityksiä. Perustajaosakkaat kokeneita yrittäjiä. Terveysteknologian asiantuntija Timo Ahopelto on sähköisen potilaspäiväkirjajärjestelmän kehittäneen CRF Healthin perustaja. Internet-asiantuntija Petteri Koponen on perustanut muun muassa FirstHop- ja Jaiku-yritykset. Ilkka Paananen on peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja ja Lifelinen osa-aikainen partneri. kelpaa sijoitussalkkuun Uuden sukupolven pääomasijoittaja Lifeline Ventures kelpuuttaa salkkuunsa vain sellaisia it- ja terveysalan yrityksiä, joilla on eväät alansa kärkipaikkaan maailmassa. Sijoituskohteen on täytettävä kolme kovaa kriteeriä. k okeneet sarjayrittäjät Timo Ahopelto, Petteri Koponen ja Ilkka Paananen perustivat kolme vuotta sitten yrityskiihdyttämö Lifeline Venturesin, joka etsii sijoituskohteita aikaisen vaiheen terveys-, peli- ja teknologiayhtiöistä. Kolmikon mielestä Suomessa on nousemassa kasvuyritysten uusi aalto. Maailmanluokan menestyjiä joukossa on kuitenkin vähän. Suurin virhe on, että tuote tai palvelu kehitetään ensin kotimaan markkinoille ja yritetään viedä vasta sitten asteittain muualle. Bisneksen menestyksekäs skaalaaminen Suomesta isoille markkinoille ei yleensä onnistu. Se, mikä toimii kotimaassa, ei vierailla markkinoilla välttämättä pelaa ollenkaan, Koponen aloittaa. Tavoitteet kannattaa nostaa alusta lähtien korkeal- le ja aloittaa yrityksen kannalta oleellisimmista ja usein myös vaikeimmista markkinoista, Ahopelto jatkaa. Teknologia- ja terveysaloilla tiivis läsnäolo Yhdysvalloissa on Ahopellon mielestä käytännössä välttämättömyys alusta lähtien. Se on hallitseva markkina, ja siellä perustetulla yrityksellä on jo lähtökohtaisesti iso kotikenttäetu takanaan. Tavoitteena globaali markkinajohtajuus Lifeline Ventures edellyttää sijoituskohteen täyttävän kolme tiukkaa kriteeriä. Ensimmäinen niistä on potentiaali nousta oman alansa globaaliksi markkinajohtajaksi tai luoda kokonaan uusi markkina tuotteen ympärille. Emme ole mitään hypettäjiä. Mutta jos yrityksen liikeidea on oikeasti alansa paras maailmassa, niin miksi asioita pitäisi lähteä tekemään pienesti? Ei siinä ole mitään järkeä, Ahopelto sanoo. Yksi kriteerit täyttävistä sijoituskohteista on Tinkercad, joka on kehittänyt 3d-kappaleiden suunnitteluun helppokäyttöisen selainohjelmiston. Vastaavaa ei ole vielä kuluttaja- eikä ammattilaismarkkinoilla tarjolla. Lifeline Venturesin salkkuun kuuluvat myös Applifier ja Oncos Therapeutics. Applifierin Facebooksovellusten ristiinmainontaverkosto tavoittaa nykyisin 170 miljoonaa kävijää viikossa. Oncos Therapeutics on puolestaan kehittänyt uusia syöpäterapiamuotoja, jotka voivat tuhota syöpäsoluja entistä tehokkaammin ja aiheuttaa immuunivasteen kasvaimia vastaan. Kaikki näistä yrityksistä ovat jo nyt tai voivat lähitulevaisuudessa olla selkeitä ykkösiä omalla alueel laan. Ne myös osoittavat, että pienetkin yritykset voivat luoda uusia markkinoita, jos niiden liikeidea on riittävän radikaali. Yrityksen kunnianhimo ratkaisee Toinen sijoituskriteeri on kohteen huomattavat kasvumahdollisuudet. Tavoitteena on, että irtautumishetkellä yrityksen liikevaihto on noussut yli 100 miljoonaan euroon. Haluamme olla mukana vain riittävän kunnianhimoisissa jutuissa. Tämä ratkaisee myös kansainvälisten sijoitta jien osallistumisen. Olemme enemmänkin kanssayrittäjiä kuin sijoittajia. Petteri Koponen He lähtevät mukaan vain, jos tarjolla on tarpeeksi suuret mahdollisuudet, Ahopelto huomauttaa. Lifeline Venturesin alkuvaiheessa osakkaat tekivät omista varoistaan euron sijoituksia aloittaviin yrityksiin. Löysimme hyviä firmoja ja alusta saakka hankimme niille myös ulkopuolista rahaa. Yksittäisten omien sijoitustemme määrä nousi nopeasti euroon. Kansainväliset sijoittajatkin kiinnostuivat Huhtikuun lopussa Lifeline Venturesilla oli 19 sijoituskohdetta. Kumppaneiksi suomalaiset ovat saaneet Index Venturesin, Accel Partnersin, Health Capin ja True Venturesin kaltaisia arvostettuja kansainvälisiä rahoittajia. Kolmikon hyvillä suhteilla ja verkostoilla on oma osuutensa asiaan. Ahopelto sanoo kuitenkin vaatimat

7 Uusi rahasto sijoitti ArcDiaan Lifeline Venturesin uusi rahasto teki toukokuun alussa ensimmäisen sijoituksensa. Kohteena oli terveysteknologiayhtiö ArcDia International Oy Ltd. Turkulainen ArcDia sai rahoituskierroksella yhteensä 2,7 miljoonan euron sijoituksen. Lifeline Venturesin johdolla rahoituskierrokseen osallistuivat myös Biothom, Veraventure ja joukko yksityisiä sijoittajia. ArcDia valmistaa ja markkinoi hengitystietulehdusten diagnosointiin kehittämäänsä maripoc-testijärjestelmää. tomasti, että tärkein houkutin on itse sijoituskohteena oleva yritys ja tämän ylivertainen liikeidea. Olemme enemmänkin kanssayrittäjiä kuin sijoittajia. Haluamme olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukana mielellään jo firmaa perustettaessa, jotta voimme auttaa yritystä oikeaan suuntaan, Koponen toteaa. Oman kokemuksemme ansiosta voimme sparrata keskeisissä päätöksissä ja auttaa, kun yritys esimerkiksi puristaa sopimuksia ensimmäisten asiakkaiden kanssa tai tekee rekrytointeja, Ahopelto mainitsee. Tiimissä oltava maailmanluokan osaamista Kolmas - ja Ahopellon mielestä kaikkein vaikeimmin täytettävä - sijoituskriteeri liittyy aloittavasta kasvuyrityksestä löytyvään osaamiseen. Perustajajoukossa pitää olla ainakin yksi avainhenkilö, joka pystyy kasvamaan yrityksensä mukana. Hänen tulee olla oman alansa huippu, jonka kyvyt riittävät toimimiseen suuren pörssiyrityksen johtoryhmässä. Jos tällainen henkilö puuttuu, yritys ei pysty keräämään riittävää osaamista ympärilleen. Ahopellon mielestä maailmanluokan tiimi saa siemenrahoituksen kasaan helposti kaikissa suhdannetilanteissa. Seuraava sijoituskierros onkin sitten haastavampi, sillä suurin osa pääomasijoittajista odottaa yritykseltä jo huomattavaa liikevaihtoa ja suurta joukkoa asiakkaita. Meidän kaltaisen toimijan mukanaolo helpottaa tarvittavan pääomapotin keräämistä. Esimerkkiä muille suomalaissijoittajille Lifeline Venturesin voimavaroja lisää maaliskuussa avattu Lifeline Ventures Fund I -pääomasijoitusrahasto, johon Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kasvurahastojen Rahasto, Sitra, Finnvera, Troll Ventures, Juuranto Invest ja Lifelinen perustajat sijoittavat 20 miljoonaa euroa. Kasvurahastojen Ra- Jos yrityksen liikeidea on oikeasti alansa paras maailmassa, niin miksi asioita pitäisi lähteä tekemään pienesti? Timo Ahopelto hasto on Teollisuussijoituksen ja työeläkeyhteisöjen perustama rahasto. Toivottavasti uusi rahasto toimii esimerkkinä muille ja tuo vipinää pääomasijoittamiseen, jossa on tällä hetkellä tilaa uusille toimijoille. Muut seuraavat varmasti tarkasti mitä saamme aikaan. Vasemmalta lukien edessä Leena Mörttinen, Heikki Vesa ja Harri Kerminen. Takana Juha Sipilä, Raili Mäkitalo, Tuomo Rönkkö ja Inka Mero. Teollisuussijoitus sai uuden hallituksen Puheenjohtajana aloitti Kemiraa vetänyt Harri Kerminen. K u v a S a n n a L i i m a t a i n e n Timo Ahopelto Petteri Koponen Ilkka Paananen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja valittiin ensimmäistä kertaa valtionhallinnon ulkopuolelta. Uusi puheenjohtaja, vuorineuvos Harri Kerminen toimi kemianyhtiö Kemiran toimitusjohtajana vuodesta 2008 tähän kevääseen, jolloin hän jäi tehtävästä eläkkeelle. Kerminen on myös Kemianteollisuus ry:n puheenjohtaja. Kermisen lisäksi uusina jäseninä hallituksessa aloittivat tänä keväänä Koppicatchin hallituksen puheenjohtaja Inka Mero, johtaja Leena Mörttinen Nordeasta ja kansanedustaja Juha Sipilä. Koppicatch on digitaalisten ja mobiilipalveluiden startup-yrityksiin erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Inka Mero on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Digiassa, Nokialla ja Sonerassa sekä peliyhteisö Apajan toimitusjohtajana. Valtiotieteen tohtori Leena Mörttinen on työskennellyt eri tehtävissä Nordeassa, muun muassa pääekonomistina viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Keskustan kansanedustaja, diplomi-insinööri Juha Sipilä on oululainen it-yrittäjä ja sijoittaja. Hän työskenteli myös it-yhtiö Elektrobitin toimitusjohtajana 2000-luvun alussa. Vanhoina jäseninä jatkavat neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo valtiovarainministeriöstä, teollisuusneuvos Heikki Vesa työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä teollisuudelle kunnossapitopalveluja tuottavan Maintpartner Oy:n konsernijohtaja Tuomo Rönkkö

8 Uusi avaus fakta Tuoterahoittaja Vision+ sijoittaa tuotteisiin, joilla on kuolemanlaakson takana menestysmahdollisuus. Te k s t i R i s t o P e n n a n e n K u v a t R a m i L a p p a l a i n e n j a V i s i o n + Menestyvän tuotteen metsästäjä p elit ovat yksi lisä Suomen nousuun, mutta talouden iso kasvumahdollisuus syntyy, kun perinteisten alojen tuottavuutta lisätään internetin ja pilvipalveluiden avulla, sanoo Tero Ojanperä. Samalta pohjalta ponnistaa myös Ojanperän vetämä tuoterahoittaja Vision+, joka tekee sijoituksia digitaalisiin kuluttajatuotteisiin, peleihin sekä muihin mobiili- ja tietokonesovelluksiin. Vaikka kyseessä on erikoisrahasto, on sen fokus sen verran laaja, että jo lähes 400 yritystä on lähestynyt syksyllä julkistettua rahastoa. Noin 40 prosenttia yrityksistä on tullut pelialalta. Ojanperän, Tanu-Matti Tuomisen, Jari Tuovisen ja Marko Tulosen perustama Vision+ eroaa monista Tavoitteena yli 200 sijoitusta Vision+ Fund I keskittyy digitaalisiin kuluttajatuotteisiin, peleihin sekä mobiili- ja tietokonesovelluksiin kaikille jakelualustoille. Rahaston koko aloitusvaiheessa 25 miljoonaa euroa, tavoite miljoonaa euroa. Tavoitteena yli 200 sijoitusta Suomessa ja ulkomailla. Sijoittajina mm. Microsoft, Nokia, Teollisuussijoitus, Kasvurahastojen Rahasto ja Sitra. pääomasijoittajista siinä, että rahasto sijoittaa tuotteisiin, ei itse yhtiöön. Tämä tarkoittaa, että tuotteen ympärille tehdään uusi yhtiö, johon Vision+ sijoittaa rahaa vieraan pääoman ehdoilla. Keskitymme pelkästään siihen, miten kyseisestä tuotteesta rakennetaan menestys ja miten siitä saadaan kassavirtaa, sanoo Ojanperä. Ratkaisu on yrittäjille selkeä siinä mielessä, että he voivat rakentaa pääomasijoittajasta piittaamatta muita liiketoimintoja alueille, jotka eivät välttämättä Vision+-rahastoa kiinnosta. Vision+ ei laimenna yrittäjän omistusta, vaan saa tuoton ennaltasovitun periaatteen mukaisesti. Rahastolle ratkaisu on puolestaan huoleton, koska sen ei pidä kantaa tuskaa innovaatioyrityksen hallinnosta. Vision+ -rahaston perustajat Tanu-Matti Tuominen Työskennellyt pitkään itja media-alalla yrittäjänä, johtajana, sijoittajana ja hallitusammattilaisena Perusti Jari Tuovisen kanssa Suomen ensimmäiseksi uusmediayhtiöksi mainitun Tietovalta Oy:n 1988 Mediatonic Fundin partneri Jari Tuovinen Toiminut johtajana ja hallituksen jäsenenä useissa yhtiöissä Zeeland Oy:n toimitusjohtaja vuoteen 2011, nyt hallituksen puheenjohtaja Tietovalta Oy:n perustajaosakas Mediatonic Fundin partneri Marko Tulonen Mediatonic Fundin toimitusjohtaja ja partneri Aikaisemmin Finpron Baltian alueen johtaja Innofinance Oy:n osakkaana mukana kasvuyritysten kehittämisessä 2000-luvulla etenkin Pirkanmaalla Tero Ojanperä Useissa johtotason tehtävissä Nokiakonsernissa , johtokunnan jäsen Vision+ -rahaston vetäjä (Managing Partner) vuodesta 2011 Tampereen Teknillisen korkeakoulun TTY-säätiön hallituksen puheenjohtaja Toki tiimiä kiinnostaa innovaatioyrityksenkin elämä muun muassa sen vuoksi, että yrittäjän resurssit uuden tuotteen kehittämiseen eivät saa loppua jonkun toisen liiketoiminnan ongelmiin. Ovien avaaja Vision+ sijoittaa yhtiöön tyypillisesti euroa ja maksimissaan puolet rahoitustarpeesta. Summa auttaa kuolemanlaakson ylitse, mutta ei kuljeta kultavaunuissa kansainvälisille markkinoille. On illuusio ajatella, että suurempi raha toisi parempia tuloksia. Tietty niukkuus on hyvästä, sillä iso raha rakentaa helposti turhia rakenteita, pohtii Ojanperä. Vision+ ei kanna yrittäjille pelkästään rahaa, vaan liiketoimintaosaaminen ja valmiit verkostot voivat olla jopa rahaakin tärkeämpiä. Nokian johtokunnassa aikoinaan toimineella Ojanperällä itsellään on vahvat kansainväliset kontaktit. Rahaston muilla perustajaosakkailla on kokemusta samalla toiminta-ajatuksella pelialalle sijoittavasta Mediatonic Fundista. Aloittavalle yritykselle voikin olla onnenpotku, jos tuollaisesta tiimistä lähtee vaikkapa vain sähköposti oikealle ihmisille. Keskitymme pelkästään siihen, miten tuotteesta rakennetaan menestys. Tero Ojanperä Ei yrityksen kannata juhlia, että se saa rahaa pääomasijoittajalta. Juhlaan on syytä, kun tulee asiakkaita ja liikevaihtoa, sanoo Ojanperä. Vision+ on itsessään esimerkki uusien ovien avaamisesta, sillä ohjelmistojätti Microsoft on mukana rahaston ensimmäisten sijoittajien joukossa. Näin Vision+ on onnistunut tuomaan maahan paljon kaivattua ulkomaista riskirahaa. Tuoteoikeudet arvoonsa Kontaktien lisäksi Vision+ haluaa tukea softayrittäjiä liiketoimintanäkemyksillään. Esimerkiksi moni pelinkehittäjä kaipaa sparrausta ansaintalogiikan rakentamisessa. Ydinkysymys on, kuka maksaa ja mistä. Pelin voi jakaa ilmaiseksi, jos tuloa syntyy vaikkapa virtuaaliesineistä, joita pelaajat tarvitsevat pelin edetessä. Samoin yrittäjien kannattaa pohtia jo alkuvaiheessa, voiko pelin oheen rakentaa muuta liiketoimintaa, kuten Rovio on tehnyt menestystuotteelleen Angry Birdsille. Vihaiset linnut ovat levinneet jo muun muassa pehmoleluiksi, virvoitusjuomiksi ja makeisiksi. Vaikka samankaltainen menestys osuukin vain harvojen kohdalle, voi samaa toimintamallia hyödyntää pienemmälläkin menestyksellä. Vision+-toimintatapa valmentaa yrittäjiä alusta alkaen tämän kaltaiseen maailmaan, jossa esimerkiksi pelistä voi rakentua kokonainen ekosysteemi, joka tukee myös perinteisten toimialojen kasvua. Kun tuote siirretään erilliseen yhtiöön, yrittäjät joutuvat heti miettimään tuoteoikeuksia, joihin ei useinkaan kiinnitetä riittävästi huomiota, sanoo Ojanperä

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville GROWTH MENTORS Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville Growth Mentors on sinulle, joka toimit suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisen parissa OHJELMASSA MUKANA HUIPPUASIANTUNTIJAT

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Digipolis Oy:n taustaa Kemin Digipolis Oy perustettu 1993 omistus: Kemi, Tornio, Keminmaa,

Lisätiedot