(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov D F NL N SF WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten DK E P I VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazionez (E) MANUAL DE INSTRUCCIONES (P) INSTRUÇNÕES PARA O USO (I) ISTRUZIONI PER L USO

2 GB - CONTENTS 1. Bolt 2. Steady Handle 3. Handle Knob 4. Screws 5. Fixing Plugs 6. Instruction Manual 7. Guarantee Card 8. Flymo/Partner Service Directory 9. Scraper Tool 10. Integrated Battery Charger 11. Wall Bracket 12. Guard ENGLISH PAGES (2-9) NL - INHOUD 1. Bout 2. Handvat 3. Handvatknop 4.Schroeven 5. Muurpluggen 6.Handleiding 7.Garantiekaart 8.Adressenlijst met Flymo/Partner Servicecentra 9. Schraper 10. Geïntegreerde Batterijoplader 11. Ophangbeugel 12. Beschermkap NEDERLANDSE PAGINA S (26-33) S - INNEHÅLL 1. Bult 2. Stödhandtag 3. Handtagsratt 4. Skruvar 5. Pluggar 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Flymo/Partners serviceinformation 9. Skrapare 10. Inbyggd Batteriladdare 11. Väggfäste 12. Sköld SVENSKA SIDOR (50-57) P - LEGENDA 1. Parafuso 2. Pega fixa 3. Fêmea do parafuso da pega 4. Parafusos 5. Buchas de fixação 6.Manual de Instrucções 7.Cartão de garantia 8.Lista de Serviços da Flymo/Partner 9. Ferramenta para raspar 10. Carregador de bateria integrado 11. Suporte de parede 12. Protecção PÁGINAS PORTUGUESAS (74-81) D - INHALT 1. Bolzen 2. Führungsgriff 3. Griffknopf 4. Schrauben 5. Befestigungsdübel 6. Bedienungsanweisung 7. Garantiekarte 8. Flymo/Partner- Kundendienstverzeichnis 9. Kratzer 10. Integriertes Ladegerät 11. Wandbefestigung 12. Schutz DEUTSCHE SEITEN (10-17) F - CONTENU DU CARTON 1. Vis 2. Poignée auxiliaire 3. Vis papillon 4. Vis 5. Chevilles 6. Manuel d Instructions 7. Carte de garantie 8. Répertoire de Service Flymo/Partner 9. Racloir 10. Chargeur de batterie intégré 11. Support mural 12. Carter LES PAGES EN LANGUE FRANÇAISE (18-25) N - INNHOLD 1. Festebolt 2. Håndtaksbøyle 3. Mutter 4. Skruer 5. Festepropper 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Servicestasjonsliste 9. Plast Skrape 10. Integrert Batterilader 11. Veggholder 12. Sprutskjerm NORSKE SIDER (34-41) SF - SISÄLTÖ 1. Pultti 2. Etukahva 3. Kahvan nuppi 4. Ruuvi 5. Kiinnitystulpat 6. Käyttöopas 7.Takuukortti 8.Flymo/Partnerpalveluopas 9. Kaavin 10. Laturi 11. Seinäteline 12. Suojus SUOMALAISET SIVUT (42-49) DK - INDHOLD 1. Bolt 2. Støttehåndtag 3. Håndtagsknop 4. Skruer 5. Fastgøringsprop 6. Brugsvejledning 7. Garantibevis 8. Flymo/Partner servicetelefonbog 9. Skrabeværktøj 10. Integreret batterilader 11. Vægophæng 12. Skærm DANSKE SIDER (58-65) E - CONTENIDO 1. Perno 2. Manilla del asa 3. Gatillo del Manillar 4. Tornillos 5. Espigas de fijación 6. Manual de instrucciones 7. Tarjeta de garantía 8. Guía de Servicio Flymo/Partner 9. Herramienta de raspar 10. Cargador de batería integral 11. Escuadra de pared 12. Guarda PAGINAS EN CASTELLANO (66-73) I - INDICE CONTENUTI 1. Bullone 2. Impugnatura di guida 3. Manopola dell impugnatura 4. Viti 5. Maschi di fissaggio 6. Manuale di istruzioni 7. Tagliando di garanzia 8. Elenco dei centri assistenza Flymo/Partner 9. Raschietto 10. Caricabatterie integrato 11. Mensola a muro 12. Protezione ITALIANO (82-89)

3 1 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGEN INNHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO A

4 360º 42 Epäasianmukaisesti käytettynä tämä trimmeri saattaa olla käyttäjälle vaarallinen. Väärin käytettynä tämä trimmeri saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa käyttäjälle ja muille. Varoituksia ja turvallisuusohjeita noudattamalla tätä trimmeriä voidaan käyttää kohtuullisen turvallisesti ja tehokkaasti. Käyttäjä vastaa itse tässä ohjekirjassa annettujen trimmeriä koskevien varoitusten ja ohjeitten noudattamisesta. (SF) TURVALLISUUS Trimmerissa: käytettyjen merkkien selitykset 10m Varoitus. Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Katso, että muut ihmiset, varsinkin lapset ja lemmikkieläimet ovat vähintään kymmenen metrin etäisyydellä käyttäessäsi siimaleikkuria. Pysäytä leikkuri välittömästi, jos joku lähestyy sinua. Suojalaseja suositellaan käytettäväksi suojaamaan silmiä leikkuusiiman sinkoamilta kappaleilta. Varoitus Leikkaussiima jatkaa pyörimistä sen jälkeen kun laite on kytketty pois päältä. Yleistä 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin käyttää tätä trimmeriä. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän iän. 2. Käytä trimmeriä vain näitten ohjeitten mukaisesti ja näissä ohjeissa mainittuihin tehtäviin. 3. Älä koskaan käytä trimmeriä, kun olet väsynyt, sairas tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. 4. Trimmerin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista. Akku Johdottomat akulla toimivat laitteet vaativat erityistä huolenpitoa. 1. VARO KÄYNNISTÄMÄSTÄ LEIKKURIA EPÄHUOMIOSSA. ÄLÄ TARTU LEIKKURIIN KÄYNNISTYSKYTKIMEN LÄHELTÄ, VARSINKAAN SILLOIN, KUN KANNAT LEIKKURIA. 2. Suorita lataus aina sisätiloissa ja säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa - poissa lasten ulottuvilta. 3. Käytä ainoastaan leikkurin mukana toimitettua latauslaitetta. Minkä tahansa muun latauslaitteen käyttö saattaa vahingoittaa akkua tai leikkuria pysyvästi. 4. Kytke latauslaite ainoastaan tavalliseen verkkopistorasiaan. 5. Käytä latauslaitetta ja latausjohtoa vain niiden oikeisiin tarkoituksiin. 6. Älä käytä latauslaitetta, jos se tai sen johto on vioittunut. 7. Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa. 8. Älä käytä latauslaitetta ulkotiloissa. 9. Säilytä ja lataa tämä siimaleikkuri viileissä sisätiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pidä leikkuri pois lasten ulottuvilta. 10. Älä lataa akkua tai käytä siimaleikkuria helposti räjähtävien tai syövyttävien aineiden lähettyvillä. Vältä tulipalo- ja räjähdysvaaran johdosta alueita, joilla on helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. 11. Älä yritä korjata siimaleikkuria tai sen akkua. Leikkuusiiman vaihto ja siimaleikkurin puhdistus ovat ainoat käyttäjälle suositeltavat huoltotoimenpiteet. 12. Moottoriin tai sen läneioyyteen ei saa asentaa tai jättää ylimääräisiä esineitä. Pidä alue puntaana jlimääräi sestä roskasta välttääkesi ylikuumenemista.

5 13. Älä polta akkua tai pura sitä osiin. Akut sisältävät vaarallisia kemikaaleja. Hävitä ne asianmukaisella tavalla. Valmistelut 1. Älä käytä trimmeriä paljain jaloin tai avosandaalit jalassa. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, käsineitä ja tukevia kenkiä. 2. Tarkasta trimmerin ja varsinkin leikkaavien osien kunto aina ennen käyttöä. 3. Tarkista leikattava alue ennen jokaista käyttökertaa. Poista kaikki irtoesineet, kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut yms. Ne saattavat sinkoutua sinkoutua tai takertua siimapäähän. 4. Tarkista vielä että siimapää, kela ja kansi on oikein asennettu. Esivalmistelut 1. Käytä trimmeriä ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. 2. Vältä käyttämästä trimmeriä märällä nurmikolla, mikäli mahdollista. 3. Ole varovainen märällä nurmella, sillä saatat liukastua helposti. 4. Ole erityisen varovainen rinteitä leikatessasi ja käytä liukumattomia jalkineita. 5. Älä kävele takaperin trimmeriä käyttäessäsi, sillä saatat kompastua. 6. Kytke virta pois päältä ennen kuin viet trimmerin muun kuin ruohoalueen ylitse. 7. Älä koskaan käytä trimmeriä, jos suojat ovat vahingoittuneet tai jos ne eivät ole paikoillaan. 8. Varo ettei pyörivä leikkaussiima vahingoita jalkoja tai käsiä. Käynnistä siistijä varovasti pitäen jalat ja kädet poissa leikkauspään läheisyydestä. 9 Pidä leikkuupää vyötärötason alapuolella. 10. Älä kurkota leikkurisuojuksen yli leikatessasi ruohoa tai rajatessasi nurmikon reunaa, sillä leikkuusiima saattaa sinkauttaa esineitä ilmaan. 11. Varo käytön aikana mahdollisesti ilmaan sinkoutuvia leikkuusiiman kappaleita, jotka ovat saattaneet leikkautua irti. 12. Älä koskaan kiinnitä metallisia leikkausosia. Kunnossapito ja säilytys 1. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat turvallisuussyistä tiukasti kiinni. 2. Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai vahingoittuneet osat. 3. Käytä ainoastaan tähän laitteeseen tarkoitettua leikkaussiimaa. 4. Käytä ainoastaan Flymon/Partnerin suosittelemia varaosia ja tarvikkeita. 5. Tapaturmavaaran johdosta pidä sormesi ja kätesi etäällä suojuksen etureunassa sijaitsevasta siimapäästä. 6. Tarkista ja huolla siistijä säännöllisesti. Kaikki korjaukset tulee teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä. 7. Puhdista siimaleikkuri kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä leikkurin puhdistukseen metalliesineitä. 43 Akun huolto 1. Jos akku tyhjenee nopeasti 24-tunnin latausjakson jälkeen jatkuvasti, se täytyy vaihtaa uuteen. 2. Akussa on vähän varausta, mutta jotta se toimisi mahdollisimman pitkään, lataa trimmeriä 24 tuntia ennen käyttöä. 3. Kun pidät trimmeriä jatkuvasti kiinni laturissa, hyvin ilmastoidussa paikassa, akku on aina täysin ladattu ja käyttövalmis. 4. Välttääksesi akkua vahingoittumasta pysyvästi älä koskaan säilytä sitä lataamattomana. 5. Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Flymohuoltoliikkeeseen tai Flymo-myyjään hankkiaksesi uuden akun ja huolehtiaksesi vanhan akun asianmukaisesta hävittämisestä. 6. Akku 12 V 5 Ah "High Power" -suurtehoakku Käyttöiäksi suljettu kotelo Ei kaipaa huoltoa TÄRKEÄÄ HÄVITÄ VANHAT AKUT TURVALLISESTI ÄLÄ POLTA NIITÄ TAI LEIKKAA AUKI Akun vaihtaminen uuteen Kun akku on tarpeen vaihtaa uuteen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Flymo-huoltoliikkeeseen tai Flymo-myyjään, joka poistaa vanhan akun ja asentaa sen tilalle oikean Flymo-akun. TÄRKEÄÄ Punainen johto on aina kytkettävä akun punaiseen napaan. Musta johto on aina kytkettävä akun mustaan napaan. Lataus vaakatasossa Seinätelinettä voidaan käyttää myös pöytätelineenä johdottoman trimmerin lataamista varten. Säilytys talven yli 1. Anna akun latautua 24 tunnin ajan ennen kuin asetat leikkurin talvisäilöön. 2. Jos et voi jättää johdotonta trimmeriä lataukseen jatkuvasti, lataa akku 3-4 kuukauden välein 24 tuntia kerrallaan, jotta se pysyy ladattuna talvisäilytyksen aikana. 3. Vältä pitämästä trimmeriä säilössä pitkään lataamatta sitä välillä. 4. Säilytä trimmeriä viileässä ja kuivassa paikassa. (SF) TURVALLISUUS

6 44 Ruohonleikkurin arvokilpi (SF) KOKOAMINEN B C Tuotenumero... Mallinumero... Sarjanumero... Ostopäiväys... Ostopaikka... SÄILYTÄ OSTOTODISTUS 4 Kokoamisohjeet 3 Jokainen Flymo-tuote voidaan tunnistaa erikseen hopeanvärisestä ja mustasta arvokilvestään. Varaosia tilatessasi tai pyytäessäsi neuvoa jostakin valtuuttamastamme huoltopisteestä, tai jos otat yhteyttä Flymo/Partner omaan asiakaspalvelupisteeseen, tarvitset kohdassa B esitettyjä tuotettasi koskevia tietoja. Kirjoita myös ostopäiväys ja -paikka muistiin ennen kuin palautat takuukortin. D F 2 E 1 Terän suojuksen asennus (C), (D), (E) & (F) 1. Aseta teränsuojus (C1) leikkuupään (C2) päälle. Varmistu, että nylonsiima tulee teränsuojuksessa olevan reiän läpi kuvan C osoittamalla tavalla. 2. Laita suojuksen (C3) päällä oleva nuoli kohdakkain siistijän reunassa (C4) olevan nuolen kanssa. Katso kuvat C & D. 3. Työnnä paikalleen ja kierrä teränsuojusta vastapäivään kuvan D, osoittamalla tavalla, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin suojus on lujasti kiinni paikallaan. Katso kuva E. VARMISTA VIELÄ, ETTÄ TERÄNSUOJUS ON LUJASTI KIINNI YRITTÄMÄLLÄ KIERTÄÄ SITÄ. KATSO KUVA F.

7 45 Seinätelineen asennus TÄRKEÄÄ! Katkaise virta latauslaitteesta, ennen kuin asetat siimaleikkurin seinätelineeseen tai ennen kuin siirrät sen pois seinätelineestä. 1. Suosittelemme, että seinäteline (G2) kiinnitetään hyvin ilmastoidussa paikassa olevaan tasaiseen, pystysuoraan sisäseinään, mikä kestää laitteen painon ja missä lämpötila on 5 o C - 25 o C. 2. Seinätelineessä on 3 reikää. Aseta seinäteline siten, että kaksi reikää asettuu ylös. Katso kuvaa H. 3. Varmista, että seinälle ripustetun siimaleikkurin alareuna asettuu korkeintaan 100mm:n etäisyydelle lattiatasosta, katso kuvaa. Tämä helpottaa siimaleikkurin asennusta telineeseen ja näin myös varmistetaan, että seinäteline on riittävän lähellä pistorasiaa, johon latauslaitteen pistotulppa voidaan kytkeä. 4. Kiinnitä seinäteline tukevasti seinään käyttäen mukana toimitettuja ruuveja ja tulppia. 5. Johdoton trimmeri voidaan nyt asettaa seinätelineeseen lataukseen. G 2 1 Ladattaran trimmerin akun alkulataus ja uudelleenlataus Alkulataus 1. Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa. 2. Varmista, että latauslaitteeseen ei pääse kosteutta. Pidä sekä latauslaite että siimaleikkuri aina kuivina. Varmista, että ilmankierto on hyvä latauksen aikana. 3. Varmista, että trimmeri on kiinnitetty oikein telineeseen (G2) ja laturiliittimeen (H1). 4. Kytke latauslaite (G1) sopivaan seinäpistorasiaan ja kytke toimintaan. 5. Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti koko latausjakson ajan. 6. Akun latautuminen täyteen vie 24 tuntia. Latauslaite kuumenee latautumisen aikana. Tämä on aivan normaalia ja osoittaa, että latauslaite toimii oikein. Ladattauan trimmerin lataus uudeueen 1. Lataa akku heti kun siistijä alkaa hidastua ja sen leikkausteho heiketä. 2. Vältä käyttämästä leikkuria akun tehon heiketessä ts. älä anna akun purkaantua kokonaan. 3. Seuraa alkulatauksen yhteydessä annettuja latausohjeita. 4. Latauksen suorittaminen näiden ohjeiden mukaan varmistaa mahdollisimman pitkän akun käyttöiän. H Akkua tulisi ladata 24 tuntia ennen käyttöä. Lataa akkua 24 tuntia jokaisen käyttökerran jälkeen. Johdoton trimmeri voidaan jättää psysyvästi kiinni laturiin laturin ollessa kytkettynä päälle ilman, että akku lataantuu liikaa. 1 (SF) KOKOAMINEN Laturi pitää akun automaattisesti ladattuna varastoinnin aikana ja näin trimmeri on aina käyttövalmis.

8 46 Kahvan säätö I pultti J kahvan nuppi K 1. Etukahva laitteeseen käyttäen pulttia ja kahvan nuppia kuten kuvassa I on esitetty. 2. Säädä etukahva sopivalle korkeudelle seuraavasti (katso kuva J): kierrä kahvan nuppi auki, vedä sivu-ulokkeita erilleen, aseta kahva haluamaasi asentoon, aseta hampaat varovasti paikoilleen ja kiristä kahvan nuppi uudestaan (katso kuva K). (SF) SÄÄDÖT L Automaattinen siimansyöttö 1. Vähän siimaa tulee ulos aina kun käynnistät koneen ja leikkuupään kiihtyessä täyteen nopeuteensa. 2. Lisäsiiman syöttämiseksi on välttämätöntä katkaista virta, antaa moottorin pysähtyä ja käynnistää uudelleen. Tee näin toistuvasti reunojen leikkuun aikana. siiman leikkuri 3. Kun siimaa tulee ulos, kuulet moottorin äänen muuttuvan sekä siiman määräpituuteen asettumisen äänen. 4. Ellei siimaa tule ulos, katso vianetsintävihjeistä sivulla 49 annettuja lisätietoja.

9 47 Reunojen leikkaaminen Trimmerin käynnistys 1. Trimmeriä kuten kuvassa M on esitetty. 2. Käynnistä seuraavasti: paina lukituspainiketta (M1), purista käynnistysvipua (M2) ja vapauta lukituspainike. Leikkaaminen 1. Leikkaa nailonsiimalla kulma-asennossa kärkeä käyttämällä (katso kuviosta N). 2. Liikuttele leikkuria sisään ja ulospäin leikkuualueelta tehden pieniä leikkauksia (katso kuviosta O). 3. Siimaa syöttyy ulos automaattisesti joka kerta, kun leikkurin pää lakkaa pyörimästä ja palaa toimintanopeuteen. 4. Trimmeri pysähtyy kun päästät otteen virtakytkimestä (M2). Reunojen leikkaaminen 1. Reunanleikkuutapaan siirtymistä varten paina lukitsemisen avauspainiketta ja väännä päätä vastapäivään, kunnes nuoli kohdistuu sanan EDGE (katso kuviosta P) kohdalle. Kuuluva kilahdus vahvistaa, että pää on lukittunut. Varmista, että painike on palautunut alkuperäiseen asentoonsa. 2. Reunaa leikatessasi anna koneen nojata telaan saadaksesi vakaamman otteen ja kohdista leikkuri nurmikentän reunan mukaisesti. Leikkaa reuna osoitetun suuntaisesti (katso kuviosta Q) siten, ettei roskia lennä Sinusta poispäin. 3. Palataksesi normaalileikkuuseen paina lukituksen avauspainiketta ja väännä päätä myötäpäivään, kunnes nuoli kohdistuu sanan TRIM (katso kuviosta S) kohdalle. Kuuluva kilahdus vahvistaa, että pää on lukittunut. Varmista, että painike on palautunut alkuperäiseen asentoonsa M O P R 2 1 N Q S Kelan kannen poistaminen 1. Paina kaksi kannen irrotussalpaa alas ja pidä niitä alhaalla (katso kuviosta T). 2. Vedä kansi pois leikkuupäästä (katso kuviosta U). Kelan kannen takaisinkiinnitys 1. Pidä kaikki kannen ja kelanpitimen ympärillä olevat alueet puhtaina. Tämän laiminlyönti voi estää kannen kunnollisen kiinnityksen kelatelineeseen. 2. Kohdista kannessa olevat kaksi salpaa kelatelineessä olevan kahden aukon kohdalle ja paina sen jälkeen lukitusasentoon. 3. Varmista, että kaksi kannen vapautussalpaa ovat hyvin näkyvissä ja että ne ovat täysin kiinni kelatelineen aukoissa. 4. Tarkasta, että kansi on kiinnitetty oikein yrittämällä irrottaa se kahta salpaa painamatta. Kelan kansi T U puola manuaalisen siimanpujotuksen painike aukko suojan irrotusvivut suoja puolakotelo (SF) KÄYTTÖ

10 48 Nailonsiima V Älä paina painiketta enempää kuin kolme kertaa. Liian suuri määrä siimaa sotkee leikkuusiiman ja aiheuttaa leikkurin toimintahäiriön. W aukko X poulam aukko siima Varmista, että kela on hyvin paikallaan kiertämällä sitä kiinnityksen aikana. Muista! Flymo siistijää on suunniteltu halkaisijaltaan korkeintaan 1,5 mm nailon siimalle. Älä käytä muunlaista siimaa. Nailonsiiman syöttäminen manuaalisesti Jos tarpeen, siimaa voi syöttää ulos käsin. Vedä käyttöä varten varovasti siimaa ulos, painamalla ja vapauttamalla samalla painike (katso kuviosta V) kelatelineen puolella. Varoitus! Älä paina painiketta enempää kuin kolme kertaa. Liian suuri määrä siimaa sotkee leikkuusiiman ja aiheuttaa leikkurin toimintahäiriön. Nailonsiiman uusiminen Uuden nailonlsiiman saat useimmista Flymo/Partner liikkeistä. Voit ostaa sen joko täydellisenä kelana tai irrallisena siimana. Kelan ja siiman (täydellisenä) vaihtaminen 1. Ota uusi kela ja irrota siiman paikallaan pitävä tarra. 2. Avaa siimaa noin 100 mm ja syötä se aukon (katso kuviosta W) läpi, Pudota sen jälkeen kela kelatelineeseen sileä puoli ylöspäin. Uuden nailonsiiman vaihtaminen kelaan 1. Ota siima ja työnnä kelassa olevaan aukkoon. 2. Kierrä siima kelalle tarvittava määrä (n. 10 m) myötäpäivään kiertämällä ja katkaise siima.(katso kuviosta X). Varmista, että siima on kelautunut siististi kelalle. Tämän laiminlyöminen heikentää automaattisen siiman syötön tehokkuutta. 3. Jätä noin 100 mm siimaa kelaamatta ja syötä se aukon (katso kuviosta W) läpi ja pudota kela kelatelineeseen sileä puoli ylöspäin. Ladattavan trimmerin kunnossapito (SF) KUNNOSSAPITO Y Varo käynnistämästä leikkuria epähuomiossa. Älä tartu leikkuriin käynnistyskytkimen läheltä, varsinkaan silloin, kun kannat leikkuria. Pidä sormesi ja kätesi etäällä suojuksen etureunassa sijaitsevasta hihnaleikkurista. Suorita alla esitetyt toimenpiteet, kun et enää käytä Flymo-trimmeriäsi: 1. Älä koskaan puhdista leikkuria vedellä, puhdistusnesteillä tai pesuaineilla. Poista roskat sopivalla työkalulla, pehmeällä harjalla tai kuivalla kankaalla. 2. Puhdista siimapään sisäpuoli ruohosta ja roskista trimmerin mukana toimitetun raapimen avulla (Kuva Y1). 3. Puhdista suojuksen sisäpuoli (kuva Y2), leikkauspää (kuva Y3) sekä moottoritila (kuva Y4) pehmeällä harjalla. 4. Tarkasta leikkuri huolellisesti, varsinkin leikkuupään osat. 5. Jos leikkuri vaurioituu jotenkin, ota yhteys omaan Flymo/Partner huoltopisteeseen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta leikkuria. 6. Varastoi viileään, kuivaan paikkaan ja pois lasten ulottuvilta.

11 49 Kunnossapito Takuu Jos osassa havaitaan valmistusvika vuoden kuluessa siitä kun tuote on myyty ensimmäiselle ostajalle, valtuutettu huoltokorjaamo korjaa vian tai vaihtaa osan veloituksetta seuraavin edellytyksin: (a) Vika on raportoitu välittömästi valtuutellulle huoltopisteelle. (b) Ostokuitti/takuutodistus on olemassa. (c) Vika ei johdu virheellisestä käytöstä, huonosta hoidosta tai käyttäjän tekemästä virheellisestä säädöstä. (d) Kuluminen ei ole vian aiheuttaja. (e) Konetta on huoltanut, korjannut, purkanut vain valtuutettu Flymo/Partner-palvelupiste. (f) Konetta ei ole käytetty vuokraustarkoituksiin. (g) Kone on alkuperäisen ostajan omistukessa. (h) Kone on ollut käytössä vain siinä maassa, johon se on tarkoitettu (Suomi) (i) Konetta ei ole käytetty kaupalliseen toimintaan. Tämä takuu on lisänä eikä se mitenkään vähennä asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. Takuumenettely Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet allaolevista syistä. Sentakia on tärkeää lukea tämän ohjekirjasen ohjeet niin, että olet selvillä, miten käytät ja hoidat konettasi. Takuu ei koske seuraavia tapauksia: Siiman vaihto Vaurioita joissa alkuperäistä aiheuttajaa ei ole raportoitu eteenpäin. Kovan iskun aiheuttamia vaurioita. Jos konetta ei ole käytetty tämän ohjekirjan ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Jos konetta on käytetty vuokraustarkoituksiin. Seuraavat osat katsotaan kulutusosiksi ja niiden kesto on riippuvainen säännöllisestä hoidosta ja sentakia ne elvät kuulu takuun piiriin: Siimakelan kansi, nylonsiima, sähköjohdot. HUOM! Flymo/Partner takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Flymo/Partner valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista. Vianetsintäohjeita 1. Leikkuusiima liian lyhyt. Syötä käsin siimalle lisäpituutta. 2. Leikkuusiima katkennut leikkuupään sisällä. Irrota kotelo ja kierrä leikkuusiima takaisin. 3. Leikkuusiima takertunut kelalle. Irrota kotelo ja kela. Kelaa siima uudestaan selvittääksesi silmukat. 4. Leikkuusiimaa syöttyy liikaa. Akku täytyy ladata uudestaan. 5. Heikko teho. Varmista, että leikkuupään kotelo on puhdas ja että siellä ei ole roskia. 6. Leikkuri pysähtyy kesken käytön. Vapauta kytkinvipu ja odota 30 sekuntia ennen kuin käynnistät leikkurin uudestaan. YMPÄRISTÖTIETOA Electrolux Outdoor Products n toutteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tuotteet on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista Electrolux OY:n toimintaohjeiden mukaisesti. Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua varten. Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta. Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja. AKUN HÄVITTÄMINEN Akku tulisi viedä hyväksyttyyn huoltopisteeseen tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. ÄLÄ hävitä käytettyä akkua talousjätteiden mukana Lyijy/happoakut saattavat olla vahingollisia ja ne tulee hävittää hyväksyttyjä menetelmiä noudattaen Euroopan määräysten mukaisesti Suositeltavat huoltotoimenpiteet On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä. ÄLÄ hävitä akkua vesistöön. EI saa polttaa Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu ja sen on todettu vastaavan direktiivejä:- 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 Vaatimuksenmukaisuustodistus Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A- painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa oli seuraava: Tyyppi Sarjan tunnus Taso MCT-250 Katso tuotteen arvokilpeä 77.2 db(a) Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava: Tyyppi Sarjan tunnus Taso MCT-250 Katso tuotteen arvokilpeä 1.6 m/s 2 Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 (SF) KUNNOSSAPITO

12 Certificate of Conformity/ Certificat de Conformite I, THE UNDERSIGNED/JE SOUSSIGNÉ: P. HOWELLS OF ELECTROLUX OUTDOOR, AYCLIFFE INDUSTRIAL ESTATE, NEWTON AYCLIFFE, COUNTY DURHAM DL5 6UP ENGLAND Certify that the Trimmer/Atteste que le taille-herbe 1. Category/Categorie Electric 2. Make/Marque Flymo Conforms to the specifications of Directive 84/538/EEC/ Conforme aux specifications de la directive 84/538/CEE Type of Cutting Device/Genre du dispositif de coupe Nylon Line TYPE Identification of Series / (No. de Serie) Engine/Moteur-Manufacturer/Fabriquant Cutting System Width/ Largeur de coupe Speed of Rotation of Cutting Device/ Vitesse de rotation du dispositif de coupe Tested by (laboratory)/ Examine par (reference du laboratoire) Guaranteed sound power level/ Niveau de puissance acoustique garanti MCT250 SEE PRODUCT RATING LABEL/ VOIR ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT Johnson HC785LG 25 cm 9,400 RPM Ricardo 91 db(a) Signed at/fait a NEWTON AYCLIFFE Date

13 Electrolux Outdoor Aycliffe Industrial Estate NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Customer Helpline Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England (04/99)

Käyttöoppaasi. FLYMO CT250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832727

Käyttöoppaasi. FLYMO CT250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832727 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet BAARILAITE GM4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 FI Käyttöopas HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b ( g ) (

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

Svan Lift manuaali 1

Svan Lift manuaali 1 Svan Lift manuaali 1 Svan Lift -wc-nostin Svan Lift -wc-nostin on apuväline henkilöille, joilla on vaikeuksia wc-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Svan Lift kiinnitetään WC-istuimeen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

HP LJ1100 /Canon LBP800

HP LJ1100 /Canon LBP800 HP LJ1100 /Canon LBP800 Asennusohje 1100COMPLETEKIT RY7-9090 separation pad kit RB2-4026 Pickup roller RB2-3912 Feeder roller V1.0 / 20.7.2005 1 Tärkeää Lue tämä ohje ensin läpi loppuun asti ja aloita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot