(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov D F NL N SF WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten DK E P I VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazionez (E) MANUAL DE INSTRUCCIONES (P) INSTRUÇNÕES PARA O USO (I) ISTRUZIONI PER L USO

2 GB - CONTENTS 1. Bolt 2. Steady Handle 3. Handle Knob 4. Screws 5. Fixing Plugs 6. Instruction Manual 7. Guarantee Card 8. Flymo/Partner Service Directory 9. Scraper Tool 10. Integrated Battery Charger 11. Wall Bracket 12. Guard ENGLISH PAGES (2-9) NL - INHOUD 1. Bout 2. Handvat 3. Handvatknop 4.Schroeven 5. Muurpluggen 6.Handleiding 7.Garantiekaart 8.Adressenlijst met Flymo/Partner Servicecentra 9. Schraper 10. Geïntegreerde Batterijoplader 11. Ophangbeugel 12. Beschermkap NEDERLANDSE PAGINA S (26-33) S - INNEHÅLL 1. Bult 2. Stödhandtag 3. Handtagsratt 4. Skruvar 5. Pluggar 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Flymo/Partners serviceinformation 9. Skrapare 10. Inbyggd Batteriladdare 11. Väggfäste 12. Sköld SVENSKA SIDOR (50-57) P - LEGENDA 1. Parafuso 2. Pega fixa 3. Fêmea do parafuso da pega 4. Parafusos 5. Buchas de fixação 6.Manual de Instrucções 7.Cartão de garantia 8.Lista de Serviços da Flymo/Partner 9. Ferramenta para raspar 10. Carregador de bateria integrado 11. Suporte de parede 12. Protecção PÁGINAS PORTUGUESAS (74-81) D - INHALT 1. Bolzen 2. Führungsgriff 3. Griffknopf 4. Schrauben 5. Befestigungsdübel 6. Bedienungsanweisung 7. Garantiekarte 8. Flymo/Partner- Kundendienstverzeichnis 9. Kratzer 10. Integriertes Ladegerät 11. Wandbefestigung 12. Schutz DEUTSCHE SEITEN (10-17) F - CONTENU DU CARTON 1. Vis 2. Poignée auxiliaire 3. Vis papillon 4. Vis 5. Chevilles 6. Manuel d Instructions 7. Carte de garantie 8. Répertoire de Service Flymo/Partner 9. Racloir 10. Chargeur de batterie intégré 11. Support mural 12. Carter LES PAGES EN LANGUE FRANÇAISE (18-25) N - INNHOLD 1. Festebolt 2. Håndtaksbøyle 3. Mutter 4. Skruer 5. Festepropper 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Servicestasjonsliste 9. Plast Skrape 10. Integrert Batterilader 11. Veggholder 12. Sprutskjerm NORSKE SIDER (34-41) SF - SISÄLTÖ 1. Pultti 2. Etukahva 3. Kahvan nuppi 4. Ruuvi 5. Kiinnitystulpat 6. Käyttöopas 7.Takuukortti 8.Flymo/Partnerpalveluopas 9. Kaavin 10. Laturi 11. Seinäteline 12. Suojus SUOMALAISET SIVUT (42-49) DK - INDHOLD 1. Bolt 2. Støttehåndtag 3. Håndtagsknop 4. Skruer 5. Fastgøringsprop 6. Brugsvejledning 7. Garantibevis 8. Flymo/Partner servicetelefonbog 9. Skrabeværktøj 10. Integreret batterilader 11. Vægophæng 12. Skærm DANSKE SIDER (58-65) E - CONTENIDO 1. Perno 2. Manilla del asa 3. Gatillo del Manillar 4. Tornillos 5. Espigas de fijación 6. Manual de instrucciones 7. Tarjeta de garantía 8. Guía de Servicio Flymo/Partner 9. Herramienta de raspar 10. Cargador de batería integral 11. Escuadra de pared 12. Guarda PAGINAS EN CASTELLANO (66-73) I - INDICE CONTENUTI 1. Bullone 2. Impugnatura di guida 3. Manopola dell impugnatura 4. Viti 5. Maschi di fissaggio 6. Manuale di istruzioni 7. Tagliando di garanzia 8. Elenco dei centri assistenza Flymo/Partner 9. Raschietto 10. Caricabatterie integrato 11. Mensola a muro 12. Protezione ITALIANO (82-89)

3 1 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGEN INNHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO A

4 360º 42 Epäasianmukaisesti käytettynä tämä trimmeri saattaa olla käyttäjälle vaarallinen. Väärin käytettynä tämä trimmeri saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa käyttäjälle ja muille. Varoituksia ja turvallisuusohjeita noudattamalla tätä trimmeriä voidaan käyttää kohtuullisen turvallisesti ja tehokkaasti. Käyttäjä vastaa itse tässä ohjekirjassa annettujen trimmeriä koskevien varoitusten ja ohjeitten noudattamisesta. (SF) TURVALLISUUS Trimmerissa: käytettyjen merkkien selitykset 10m Varoitus. Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Katso, että muut ihmiset, varsinkin lapset ja lemmikkieläimet ovat vähintään kymmenen metrin etäisyydellä käyttäessäsi siimaleikkuria. Pysäytä leikkuri välittömästi, jos joku lähestyy sinua. Suojalaseja suositellaan käytettäväksi suojaamaan silmiä leikkuusiiman sinkoamilta kappaleilta. Varoitus Leikkaussiima jatkaa pyörimistä sen jälkeen kun laite on kytketty pois päältä. Yleistä 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin käyttää tätä trimmeriä. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän iän. 2. Käytä trimmeriä vain näitten ohjeitten mukaisesti ja näissä ohjeissa mainittuihin tehtäviin. 3. Älä koskaan käytä trimmeriä, kun olet väsynyt, sairas tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. 4. Trimmerin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista. Akku Johdottomat akulla toimivat laitteet vaativat erityistä huolenpitoa. 1. VARO KÄYNNISTÄMÄSTÄ LEIKKURIA EPÄHUOMIOSSA. ÄLÄ TARTU LEIKKURIIN KÄYNNISTYSKYTKIMEN LÄHELTÄ, VARSINKAAN SILLOIN, KUN KANNAT LEIKKURIA. 2. Suorita lataus aina sisätiloissa ja säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa - poissa lasten ulottuvilta. 3. Käytä ainoastaan leikkurin mukana toimitettua latauslaitetta. Minkä tahansa muun latauslaitteen käyttö saattaa vahingoittaa akkua tai leikkuria pysyvästi. 4. Kytke latauslaite ainoastaan tavalliseen verkkopistorasiaan. 5. Käytä latauslaitetta ja latausjohtoa vain niiden oikeisiin tarkoituksiin. 6. Älä käytä latauslaitetta, jos se tai sen johto on vioittunut. 7. Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa. 8. Älä käytä latauslaitetta ulkotiloissa. 9. Säilytä ja lataa tämä siimaleikkuri viileissä sisätiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pidä leikkuri pois lasten ulottuvilta. 10. Älä lataa akkua tai käytä siimaleikkuria helposti räjähtävien tai syövyttävien aineiden lähettyvillä. Vältä tulipalo- ja räjähdysvaaran johdosta alueita, joilla on helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. 11. Älä yritä korjata siimaleikkuria tai sen akkua. Leikkuusiiman vaihto ja siimaleikkurin puhdistus ovat ainoat käyttäjälle suositeltavat huoltotoimenpiteet. 12. Moottoriin tai sen läneioyyteen ei saa asentaa tai jättää ylimääräisiä esineitä. Pidä alue puntaana jlimääräi sestä roskasta välttääkesi ylikuumenemista.

5 13. Älä polta akkua tai pura sitä osiin. Akut sisältävät vaarallisia kemikaaleja. Hävitä ne asianmukaisella tavalla. Valmistelut 1. Älä käytä trimmeriä paljain jaloin tai avosandaalit jalassa. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, käsineitä ja tukevia kenkiä. 2. Tarkasta trimmerin ja varsinkin leikkaavien osien kunto aina ennen käyttöä. 3. Tarkista leikattava alue ennen jokaista käyttökertaa. Poista kaikki irtoesineet, kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut yms. Ne saattavat sinkoutua sinkoutua tai takertua siimapäähän. 4. Tarkista vielä että siimapää, kela ja kansi on oikein asennettu. Esivalmistelut 1. Käytä trimmeriä ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. 2. Vältä käyttämästä trimmeriä märällä nurmikolla, mikäli mahdollista. 3. Ole varovainen märällä nurmella, sillä saatat liukastua helposti. 4. Ole erityisen varovainen rinteitä leikatessasi ja käytä liukumattomia jalkineita. 5. Älä kävele takaperin trimmeriä käyttäessäsi, sillä saatat kompastua. 6. Kytke virta pois päältä ennen kuin viet trimmerin muun kuin ruohoalueen ylitse. 7. Älä koskaan käytä trimmeriä, jos suojat ovat vahingoittuneet tai jos ne eivät ole paikoillaan. 8. Varo ettei pyörivä leikkaussiima vahingoita jalkoja tai käsiä. Käynnistä siistijä varovasti pitäen jalat ja kädet poissa leikkauspään läheisyydestä. 9 Pidä leikkuupää vyötärötason alapuolella. 10. Älä kurkota leikkurisuojuksen yli leikatessasi ruohoa tai rajatessasi nurmikon reunaa, sillä leikkuusiima saattaa sinkauttaa esineitä ilmaan. 11. Varo käytön aikana mahdollisesti ilmaan sinkoutuvia leikkuusiiman kappaleita, jotka ovat saattaneet leikkautua irti. 12. Älä koskaan kiinnitä metallisia leikkausosia. Kunnossapito ja säilytys 1. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat turvallisuussyistä tiukasti kiinni. 2. Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai vahingoittuneet osat. 3. Käytä ainoastaan tähän laitteeseen tarkoitettua leikkaussiimaa. 4. Käytä ainoastaan Flymon/Partnerin suosittelemia varaosia ja tarvikkeita. 5. Tapaturmavaaran johdosta pidä sormesi ja kätesi etäällä suojuksen etureunassa sijaitsevasta siimapäästä. 6. Tarkista ja huolla siistijä säännöllisesti. Kaikki korjaukset tulee teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä. 7. Puhdista siimaleikkuri kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä leikkurin puhdistukseen metalliesineitä. 43 Akun huolto 1. Jos akku tyhjenee nopeasti 24-tunnin latausjakson jälkeen jatkuvasti, se täytyy vaihtaa uuteen. 2. Akussa on vähän varausta, mutta jotta se toimisi mahdollisimman pitkään, lataa trimmeriä 24 tuntia ennen käyttöä. 3. Kun pidät trimmeriä jatkuvasti kiinni laturissa, hyvin ilmastoidussa paikassa, akku on aina täysin ladattu ja käyttövalmis. 4. Välttääksesi akkua vahingoittumasta pysyvästi älä koskaan säilytä sitä lataamattomana. 5. Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Flymohuoltoliikkeeseen tai Flymo-myyjään hankkiaksesi uuden akun ja huolehtiaksesi vanhan akun asianmukaisesta hävittämisestä. 6. Akku 12 V 5 Ah "High Power" -suurtehoakku Käyttöiäksi suljettu kotelo Ei kaipaa huoltoa TÄRKEÄÄ HÄVITÄ VANHAT AKUT TURVALLISESTI ÄLÄ POLTA NIITÄ TAI LEIKKAA AUKI Akun vaihtaminen uuteen Kun akku on tarpeen vaihtaa uuteen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Flymo-huoltoliikkeeseen tai Flymo-myyjään, joka poistaa vanhan akun ja asentaa sen tilalle oikean Flymo-akun. TÄRKEÄÄ Punainen johto on aina kytkettävä akun punaiseen napaan. Musta johto on aina kytkettävä akun mustaan napaan. Lataus vaakatasossa Seinätelinettä voidaan käyttää myös pöytätelineenä johdottoman trimmerin lataamista varten. Säilytys talven yli 1. Anna akun latautua 24 tunnin ajan ennen kuin asetat leikkurin talvisäilöön. 2. Jos et voi jättää johdotonta trimmeriä lataukseen jatkuvasti, lataa akku 3-4 kuukauden välein 24 tuntia kerrallaan, jotta se pysyy ladattuna talvisäilytyksen aikana. 3. Vältä pitämästä trimmeriä säilössä pitkään lataamatta sitä välillä. 4. Säilytä trimmeriä viileässä ja kuivassa paikassa. (SF) TURVALLISUUS

6 44 Ruohonleikkurin arvokilpi (SF) KOKOAMINEN B C Tuotenumero... Mallinumero... Sarjanumero... Ostopäiväys... Ostopaikka... SÄILYTÄ OSTOTODISTUS 4 Kokoamisohjeet 3 Jokainen Flymo-tuote voidaan tunnistaa erikseen hopeanvärisestä ja mustasta arvokilvestään. Varaosia tilatessasi tai pyytäessäsi neuvoa jostakin valtuuttamastamme huoltopisteestä, tai jos otat yhteyttä Flymo/Partner omaan asiakaspalvelupisteeseen, tarvitset kohdassa B esitettyjä tuotettasi koskevia tietoja. Kirjoita myös ostopäiväys ja -paikka muistiin ennen kuin palautat takuukortin. D F 2 E 1 Terän suojuksen asennus (C), (D), (E) & (F) 1. Aseta teränsuojus (C1) leikkuupään (C2) päälle. Varmistu, että nylonsiima tulee teränsuojuksessa olevan reiän läpi kuvan C osoittamalla tavalla. 2. Laita suojuksen (C3) päällä oleva nuoli kohdakkain siistijän reunassa (C4) olevan nuolen kanssa. Katso kuvat C & D. 3. Työnnä paikalleen ja kierrä teränsuojusta vastapäivään kuvan D, osoittamalla tavalla, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin suojus on lujasti kiinni paikallaan. Katso kuva E. VARMISTA VIELÄ, ETTÄ TERÄNSUOJUS ON LUJASTI KIINNI YRITTÄMÄLLÄ KIERTÄÄ SITÄ. KATSO KUVA F.

7 45 Seinätelineen asennus TÄRKEÄÄ! Katkaise virta latauslaitteesta, ennen kuin asetat siimaleikkurin seinätelineeseen tai ennen kuin siirrät sen pois seinätelineestä. 1. Suosittelemme, että seinäteline (G2) kiinnitetään hyvin ilmastoidussa paikassa olevaan tasaiseen, pystysuoraan sisäseinään, mikä kestää laitteen painon ja missä lämpötila on 5 o C - 25 o C. 2. Seinätelineessä on 3 reikää. Aseta seinäteline siten, että kaksi reikää asettuu ylös. Katso kuvaa H. 3. Varmista, että seinälle ripustetun siimaleikkurin alareuna asettuu korkeintaan 100mm:n etäisyydelle lattiatasosta, katso kuvaa. Tämä helpottaa siimaleikkurin asennusta telineeseen ja näin myös varmistetaan, että seinäteline on riittävän lähellä pistorasiaa, johon latauslaitteen pistotulppa voidaan kytkeä. 4. Kiinnitä seinäteline tukevasti seinään käyttäen mukana toimitettuja ruuveja ja tulppia. 5. Johdoton trimmeri voidaan nyt asettaa seinätelineeseen lataukseen. G 2 1 Ladattaran trimmerin akun alkulataus ja uudelleenlataus Alkulataus 1. Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa. 2. Varmista, että latauslaitteeseen ei pääse kosteutta. Pidä sekä latauslaite että siimaleikkuri aina kuivina. Varmista, että ilmankierto on hyvä latauksen aikana. 3. Varmista, että trimmeri on kiinnitetty oikein telineeseen (G2) ja laturiliittimeen (H1). 4. Kytke latauslaite (G1) sopivaan seinäpistorasiaan ja kytke toimintaan. 5. Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti koko latausjakson ajan. 6. Akun latautuminen täyteen vie 24 tuntia. Latauslaite kuumenee latautumisen aikana. Tämä on aivan normaalia ja osoittaa, että latauslaite toimii oikein. Ladattauan trimmerin lataus uudeueen 1. Lataa akku heti kun siistijä alkaa hidastua ja sen leikkausteho heiketä. 2. Vältä käyttämästä leikkuria akun tehon heiketessä ts. älä anna akun purkaantua kokonaan. 3. Seuraa alkulatauksen yhteydessä annettuja latausohjeita. 4. Latauksen suorittaminen näiden ohjeiden mukaan varmistaa mahdollisimman pitkän akun käyttöiän. H Akkua tulisi ladata 24 tuntia ennen käyttöä. Lataa akkua 24 tuntia jokaisen käyttökerran jälkeen. Johdoton trimmeri voidaan jättää psysyvästi kiinni laturiin laturin ollessa kytkettynä päälle ilman, että akku lataantuu liikaa. 1 (SF) KOKOAMINEN Laturi pitää akun automaattisesti ladattuna varastoinnin aikana ja näin trimmeri on aina käyttövalmis.

8 46 Kahvan säätö I pultti J kahvan nuppi K 1. Etukahva laitteeseen käyttäen pulttia ja kahvan nuppia kuten kuvassa I on esitetty. 2. Säädä etukahva sopivalle korkeudelle seuraavasti (katso kuva J): kierrä kahvan nuppi auki, vedä sivu-ulokkeita erilleen, aseta kahva haluamaasi asentoon, aseta hampaat varovasti paikoilleen ja kiristä kahvan nuppi uudestaan (katso kuva K). (SF) SÄÄDÖT L Automaattinen siimansyöttö 1. Vähän siimaa tulee ulos aina kun käynnistät koneen ja leikkuupään kiihtyessä täyteen nopeuteensa. 2. Lisäsiiman syöttämiseksi on välttämätöntä katkaista virta, antaa moottorin pysähtyä ja käynnistää uudelleen. Tee näin toistuvasti reunojen leikkuun aikana. siiman leikkuri 3. Kun siimaa tulee ulos, kuulet moottorin äänen muuttuvan sekä siiman määräpituuteen asettumisen äänen. 4. Ellei siimaa tule ulos, katso vianetsintävihjeistä sivulla 49 annettuja lisätietoja.

9 47 Reunojen leikkaaminen Trimmerin käynnistys 1. Trimmeriä kuten kuvassa M on esitetty. 2. Käynnistä seuraavasti: paina lukituspainiketta (M1), purista käynnistysvipua (M2) ja vapauta lukituspainike. Leikkaaminen 1. Leikkaa nailonsiimalla kulma-asennossa kärkeä käyttämällä (katso kuviosta N). 2. Liikuttele leikkuria sisään ja ulospäin leikkuualueelta tehden pieniä leikkauksia (katso kuviosta O). 3. Siimaa syöttyy ulos automaattisesti joka kerta, kun leikkurin pää lakkaa pyörimästä ja palaa toimintanopeuteen. 4. Trimmeri pysähtyy kun päästät otteen virtakytkimestä (M2). Reunojen leikkaaminen 1. Reunanleikkuutapaan siirtymistä varten paina lukitsemisen avauspainiketta ja väännä päätä vastapäivään, kunnes nuoli kohdistuu sanan EDGE (katso kuviosta P) kohdalle. Kuuluva kilahdus vahvistaa, että pää on lukittunut. Varmista, että painike on palautunut alkuperäiseen asentoonsa. 2. Reunaa leikatessasi anna koneen nojata telaan saadaksesi vakaamman otteen ja kohdista leikkuri nurmikentän reunan mukaisesti. Leikkaa reuna osoitetun suuntaisesti (katso kuviosta Q) siten, ettei roskia lennä Sinusta poispäin. 3. Palataksesi normaalileikkuuseen paina lukituksen avauspainiketta ja väännä päätä myötäpäivään, kunnes nuoli kohdistuu sanan TRIM (katso kuviosta S) kohdalle. Kuuluva kilahdus vahvistaa, että pää on lukittunut. Varmista, että painike on palautunut alkuperäiseen asentoonsa M O P R 2 1 N Q S Kelan kannen poistaminen 1. Paina kaksi kannen irrotussalpaa alas ja pidä niitä alhaalla (katso kuviosta T). 2. Vedä kansi pois leikkuupäästä (katso kuviosta U). Kelan kannen takaisinkiinnitys 1. Pidä kaikki kannen ja kelanpitimen ympärillä olevat alueet puhtaina. Tämän laiminlyönti voi estää kannen kunnollisen kiinnityksen kelatelineeseen. 2. Kohdista kannessa olevat kaksi salpaa kelatelineessä olevan kahden aukon kohdalle ja paina sen jälkeen lukitusasentoon. 3. Varmista, että kaksi kannen vapautussalpaa ovat hyvin näkyvissä ja että ne ovat täysin kiinni kelatelineen aukoissa. 4. Tarkasta, että kansi on kiinnitetty oikein yrittämällä irrottaa se kahta salpaa painamatta. Kelan kansi T U puola manuaalisen siimanpujotuksen painike aukko suojan irrotusvivut suoja puolakotelo (SF) KÄYTTÖ

10 48 Nailonsiima V Älä paina painiketta enempää kuin kolme kertaa. Liian suuri määrä siimaa sotkee leikkuusiiman ja aiheuttaa leikkurin toimintahäiriön. W aukko X poulam aukko siima Varmista, että kela on hyvin paikallaan kiertämällä sitä kiinnityksen aikana. Muista! Flymo siistijää on suunniteltu halkaisijaltaan korkeintaan 1,5 mm nailon siimalle. Älä käytä muunlaista siimaa. Nailonsiiman syöttäminen manuaalisesti Jos tarpeen, siimaa voi syöttää ulos käsin. Vedä käyttöä varten varovasti siimaa ulos, painamalla ja vapauttamalla samalla painike (katso kuviosta V) kelatelineen puolella. Varoitus! Älä paina painiketta enempää kuin kolme kertaa. Liian suuri määrä siimaa sotkee leikkuusiiman ja aiheuttaa leikkurin toimintahäiriön. Nailonsiiman uusiminen Uuden nailonlsiiman saat useimmista Flymo/Partner liikkeistä. Voit ostaa sen joko täydellisenä kelana tai irrallisena siimana. Kelan ja siiman (täydellisenä) vaihtaminen 1. Ota uusi kela ja irrota siiman paikallaan pitävä tarra. 2. Avaa siimaa noin 100 mm ja syötä se aukon (katso kuviosta W) läpi, Pudota sen jälkeen kela kelatelineeseen sileä puoli ylöspäin. Uuden nailonsiiman vaihtaminen kelaan 1. Ota siima ja työnnä kelassa olevaan aukkoon. 2. Kierrä siima kelalle tarvittava määrä (n. 10 m) myötäpäivään kiertämällä ja katkaise siima.(katso kuviosta X). Varmista, että siima on kelautunut siististi kelalle. Tämän laiminlyöminen heikentää automaattisen siiman syötön tehokkuutta. 3. Jätä noin 100 mm siimaa kelaamatta ja syötä se aukon (katso kuviosta W) läpi ja pudota kela kelatelineeseen sileä puoli ylöspäin. Ladattavan trimmerin kunnossapito (SF) KUNNOSSAPITO Y Varo käynnistämästä leikkuria epähuomiossa. Älä tartu leikkuriin käynnistyskytkimen läheltä, varsinkaan silloin, kun kannat leikkuria. Pidä sormesi ja kätesi etäällä suojuksen etureunassa sijaitsevasta hihnaleikkurista. Suorita alla esitetyt toimenpiteet, kun et enää käytä Flymo-trimmeriäsi: 1. Älä koskaan puhdista leikkuria vedellä, puhdistusnesteillä tai pesuaineilla. Poista roskat sopivalla työkalulla, pehmeällä harjalla tai kuivalla kankaalla. 2. Puhdista siimapään sisäpuoli ruohosta ja roskista trimmerin mukana toimitetun raapimen avulla (Kuva Y1). 3. Puhdista suojuksen sisäpuoli (kuva Y2), leikkauspää (kuva Y3) sekä moottoritila (kuva Y4) pehmeällä harjalla. 4. Tarkasta leikkuri huolellisesti, varsinkin leikkuupään osat. 5. Jos leikkuri vaurioituu jotenkin, ota yhteys omaan Flymo/Partner huoltopisteeseen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta leikkuria. 6. Varastoi viileään, kuivaan paikkaan ja pois lasten ulottuvilta.

11 49 Kunnossapito Takuu Jos osassa havaitaan valmistusvika vuoden kuluessa siitä kun tuote on myyty ensimmäiselle ostajalle, valtuutettu huoltokorjaamo korjaa vian tai vaihtaa osan veloituksetta seuraavin edellytyksin: (a) Vika on raportoitu välittömästi valtuutellulle huoltopisteelle. (b) Ostokuitti/takuutodistus on olemassa. (c) Vika ei johdu virheellisestä käytöstä, huonosta hoidosta tai käyttäjän tekemästä virheellisestä säädöstä. (d) Kuluminen ei ole vian aiheuttaja. (e) Konetta on huoltanut, korjannut, purkanut vain valtuutettu Flymo/Partner-palvelupiste. (f) Konetta ei ole käytetty vuokraustarkoituksiin. (g) Kone on alkuperäisen ostajan omistukessa. (h) Kone on ollut käytössä vain siinä maassa, johon se on tarkoitettu (Suomi) (i) Konetta ei ole käytetty kaupalliseen toimintaan. Tämä takuu on lisänä eikä se mitenkään vähennä asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. Takuumenettely Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet allaolevista syistä. Sentakia on tärkeää lukea tämän ohjekirjasen ohjeet niin, että olet selvillä, miten käytät ja hoidat konettasi. Takuu ei koske seuraavia tapauksia: Siiman vaihto Vaurioita joissa alkuperäistä aiheuttajaa ei ole raportoitu eteenpäin. Kovan iskun aiheuttamia vaurioita. Jos konetta ei ole käytetty tämän ohjekirjan ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Jos konetta on käytetty vuokraustarkoituksiin. Seuraavat osat katsotaan kulutusosiksi ja niiden kesto on riippuvainen säännöllisestä hoidosta ja sentakia ne elvät kuulu takuun piiriin: Siimakelan kansi, nylonsiima, sähköjohdot. HUOM! Flymo/Partner takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Flymo/Partner valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista. Vianetsintäohjeita 1. Leikkuusiima liian lyhyt. Syötä käsin siimalle lisäpituutta. 2. Leikkuusiima katkennut leikkuupään sisällä. Irrota kotelo ja kierrä leikkuusiima takaisin. 3. Leikkuusiima takertunut kelalle. Irrota kotelo ja kela. Kelaa siima uudestaan selvittääksesi silmukat. 4. Leikkuusiimaa syöttyy liikaa. Akku täytyy ladata uudestaan. 5. Heikko teho. Varmista, että leikkuupään kotelo on puhdas ja että siellä ei ole roskia. 6. Leikkuri pysähtyy kesken käytön. Vapauta kytkinvipu ja odota 30 sekuntia ennen kuin käynnistät leikkurin uudestaan. YMPÄRISTÖTIETOA Electrolux Outdoor Products n toutteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tuotteet on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista Electrolux OY:n toimintaohjeiden mukaisesti. Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua varten. Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta. Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja. AKUN HÄVITTÄMINEN Akku tulisi viedä hyväksyttyyn huoltopisteeseen tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. ÄLÄ hävitä käytettyä akkua talousjätteiden mukana Lyijy/happoakut saattavat olla vahingollisia ja ne tulee hävittää hyväksyttyjä menetelmiä noudattaen Euroopan määräysten mukaisesti Suositeltavat huoltotoimenpiteet On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä. ÄLÄ hävitä akkua vesistöön. EI saa polttaa Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu ja sen on todettu vastaavan direktiivejä:- 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 Vaatimuksenmukaisuustodistus Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A- painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa oli seuraava: Tyyppi Sarjan tunnus Taso MCT-250 Katso tuotteen arvokilpeä 77.2 db(a) Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava: Tyyppi Sarjan tunnus Taso MCT-250 Katso tuotteen arvokilpeä 1.6 m/s 2 Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 (SF) KUNNOSSAPITO

12 Certificate of Conformity/ Certificat de Conformite I, THE UNDERSIGNED/JE SOUSSIGNÉ: P. HOWELLS OF ELECTROLUX OUTDOOR, AYCLIFFE INDUSTRIAL ESTATE, NEWTON AYCLIFFE, COUNTY DURHAM DL5 6UP ENGLAND Certify that the Trimmer/Atteste que le taille-herbe 1. Category/Categorie Electric 2. Make/Marque Flymo Conforms to the specifications of Directive 84/538/EEC/ Conforme aux specifications de la directive 84/538/CEE Type of Cutting Device/Genre du dispositif de coupe Nylon Line TYPE Identification of Series / (No. de Serie) Engine/Moteur-Manufacturer/Fabriquant Cutting System Width/ Largeur de coupe Speed of Rotation of Cutting Device/ Vitesse de rotation du dispositif de coupe Tested by (laboratory)/ Examine par (reference du laboratoire) Guaranteed sound power level/ Niveau de puissance acoustique garanti MCT250 SEE PRODUCT RATING LABEL/ VOIR ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT Johnson HC785LG 25 cm 9,400 RPM Ricardo 91 db(a) Signed at/fait a NEWTON AYCLIFFE Date

13 Electrolux Outdoor Aycliffe Industrial Estate NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Customer Helpline Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England (04/99)

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. XLT 2000+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW SE NO FI ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Var väninlig och läs dessa anvisningar i sin helhet och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder blåsaren och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Lisätiedot

PN 249512 REV. 02 (03/05)

PN 249512 REV. 02 (03/05) A GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä tanskankielisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Käyttöopas 1 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto ja turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com S10 Lakaisukone Suomi FI Käsikirja www.tennantco.com 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) *9007295* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS 1Etukansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC6011A Robomow RS -mallit - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS 1Kansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02 PR 2-HS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot