(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov D F NL N SF WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten DK E P I VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazionez (E) MANUAL DE INSTRUCCIONES (P) INSTRUÇNÕES PARA O USO (I) ISTRUZIONI PER L USO

2 GB - CONTENTS 1. Bolt 2. Steady Handle 3. Handle Knob 4. Screws 5. Fixing Plugs 6. Instruction Manual 7. Guarantee Card 8. Flymo/Partner Service Directory 9. Scraper Tool 10. Integrated Battery Charger 11. Wall Bracket 12. Guard ENGLISH PAGES (2-9) NL - INHOUD 1. Bout 2. Handvat 3. Handvatknop 4.Schroeven 5. Muurpluggen 6.Handleiding 7.Garantiekaart 8.Adressenlijst met Flymo/Partner Servicecentra 9. Schraper 10. Geïntegreerde Batterijoplader 11. Ophangbeugel 12. Beschermkap NEDERLANDSE PAGINA S (26-33) S - INNEHÅLL 1. Bult 2. Stödhandtag 3. Handtagsratt 4. Skruvar 5. Pluggar 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Flymo/Partners serviceinformation 9. Skrapare 10. Inbyggd Batteriladdare 11. Väggfäste 12. Sköld SVENSKA SIDOR (50-57) P - LEGENDA 1. Parafuso 2. Pega fixa 3. Fêmea do parafuso da pega 4. Parafusos 5. Buchas de fixação 6.Manual de Instrucções 7.Cartão de garantia 8.Lista de Serviços da Flymo/Partner 9. Ferramenta para raspar 10. Carregador de bateria integrado 11. Suporte de parede 12. Protecção PÁGINAS PORTUGUESAS (74-81) D - INHALT 1. Bolzen 2. Führungsgriff 3. Griffknopf 4. Schrauben 5. Befestigungsdübel 6. Bedienungsanweisung 7. Garantiekarte 8. Flymo/Partner- Kundendienstverzeichnis 9. Kratzer 10. Integriertes Ladegerät 11. Wandbefestigung 12. Schutz DEUTSCHE SEITEN (10-17) F - CONTENU DU CARTON 1. Vis 2. Poignée auxiliaire 3. Vis papillon 4. Vis 5. Chevilles 6. Manuel d Instructions 7. Carte de garantie 8. Répertoire de Service Flymo/Partner 9. Racloir 10. Chargeur de batterie intégré 11. Support mural 12. Carter LES PAGES EN LANGUE FRANÇAISE (18-25) N - INNHOLD 1. Festebolt 2. Håndtaksbøyle 3. Mutter 4. Skruer 5. Festepropper 6. Bruksanvisning 7. Garantikort 8. Servicestasjonsliste 9. Plast Skrape 10. Integrert Batterilader 11. Veggholder 12. Sprutskjerm NORSKE SIDER (34-41) SF - SISÄLTÖ 1. Pultti 2. Etukahva 3. Kahvan nuppi 4. Ruuvi 5. Kiinnitystulpat 6. Käyttöopas 7.Takuukortti 8.Flymo/Partnerpalveluopas 9. Kaavin 10. Laturi 11. Seinäteline 12. Suojus SUOMALAISET SIVUT (42-49) DK - INDHOLD 1. Bolt 2. Støttehåndtag 3. Håndtagsknop 4. Skruer 5. Fastgøringsprop 6. Brugsvejledning 7. Garantibevis 8. Flymo/Partner servicetelefonbog 9. Skrabeværktøj 10. Integreret batterilader 11. Vægophæng 12. Skærm DANSKE SIDER (58-65) E - CONTENIDO 1. Perno 2. Manilla del asa 3. Gatillo del Manillar 4. Tornillos 5. Espigas de fijación 6. Manual de instrucciones 7. Tarjeta de garantía 8. Guía de Servicio Flymo/Partner 9. Herramienta de raspar 10. Cargador de batería integral 11. Escuadra de pared 12. Guarda PAGINAS EN CASTELLANO (66-73) I - INDICE CONTENUTI 1. Bullone 2. Impugnatura di guida 3. Manopola dell impugnatura 4. Viti 5. Maschi di fissaggio 6. Manuale di istruzioni 7. Tagliando di garanzia 8. Elenco dei centri assistenza Flymo/Partner 9. Raschietto 10. Caricabatterie integrato 11. Mensola a muro 12. Protezione ITALIANO (82-89)

3 1 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGEN INNHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO A

4 360º 42 Epäasianmukaisesti käytettynä tämä trimmeri saattaa olla käyttäjälle vaarallinen. Väärin käytettynä tämä trimmeri saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa käyttäjälle ja muille. Varoituksia ja turvallisuusohjeita noudattamalla tätä trimmeriä voidaan käyttää kohtuullisen turvallisesti ja tehokkaasti. Käyttäjä vastaa itse tässä ohjekirjassa annettujen trimmeriä koskevien varoitusten ja ohjeitten noudattamisesta. (SF) TURVALLISUUS Trimmerissa: käytettyjen merkkien selitykset 10m Varoitus. Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Katso, että muut ihmiset, varsinkin lapset ja lemmikkieläimet ovat vähintään kymmenen metrin etäisyydellä käyttäessäsi siimaleikkuria. Pysäytä leikkuri välittömästi, jos joku lähestyy sinua. Suojalaseja suositellaan käytettäväksi suojaamaan silmiä leikkuusiiman sinkoamilta kappaleilta. Varoitus Leikkaussiima jatkaa pyörimistä sen jälkeen kun laite on kytketty pois päältä. Yleistä 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin käyttää tätä trimmeriä. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän iän. 2. Käytä trimmeriä vain näitten ohjeitten mukaisesti ja näissä ohjeissa mainittuihin tehtäviin. 3. Älä koskaan käytä trimmeriä, kun olet väsynyt, sairas tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. 4. Trimmerin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista. Akku Johdottomat akulla toimivat laitteet vaativat erityistä huolenpitoa. 1. VARO KÄYNNISTÄMÄSTÄ LEIKKURIA EPÄHUOMIOSSA. ÄLÄ TARTU LEIKKURIIN KÄYNNISTYSKYTKIMEN LÄHELTÄ, VARSINKAAN SILLOIN, KUN KANNAT LEIKKURIA. 2. Suorita lataus aina sisätiloissa ja säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa - poissa lasten ulottuvilta. 3. Käytä ainoastaan leikkurin mukana toimitettua latauslaitetta. Minkä tahansa muun latauslaitteen käyttö saattaa vahingoittaa akkua tai leikkuria pysyvästi. 4. Kytke latauslaite ainoastaan tavalliseen verkkopistorasiaan. 5. Käytä latauslaitetta ja latausjohtoa vain niiden oikeisiin tarkoituksiin. 6. Älä käytä latauslaitetta, jos se tai sen johto on vioittunut. 7. Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa. 8. Älä käytä latauslaitetta ulkotiloissa. 9. Säilytä ja lataa tämä siimaleikkuri viileissä sisätiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pidä leikkuri pois lasten ulottuvilta. 10. Älä lataa akkua tai käytä siimaleikkuria helposti räjähtävien tai syövyttävien aineiden lähettyvillä. Vältä tulipalo- ja räjähdysvaaran johdosta alueita, joilla on helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. 11. Älä yritä korjata siimaleikkuria tai sen akkua. Leikkuusiiman vaihto ja siimaleikkurin puhdistus ovat ainoat käyttäjälle suositeltavat huoltotoimenpiteet. 12. Moottoriin tai sen läneioyyteen ei saa asentaa tai jättää ylimääräisiä esineitä. Pidä alue puntaana jlimääräi sestä roskasta välttääkesi ylikuumenemista.

5 13. Älä polta akkua tai pura sitä osiin. Akut sisältävät vaarallisia kemikaaleja. Hävitä ne asianmukaisella tavalla. Valmistelut 1. Älä käytä trimmeriä paljain jaloin tai avosandaalit jalassa. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, käsineitä ja tukevia kenkiä. 2. Tarkasta trimmerin ja varsinkin leikkaavien osien kunto aina ennen käyttöä. 3. Tarkista leikattava alue ennen jokaista käyttökertaa. Poista kaikki irtoesineet, kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut yms. Ne saattavat sinkoutua sinkoutua tai takertua siimapäähän. 4. Tarkista vielä että siimapää, kela ja kansi on oikein asennettu. Esivalmistelut 1. Käytä trimmeriä ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. 2. Vältä käyttämästä trimmeriä märällä nurmikolla, mikäli mahdollista. 3. Ole varovainen märällä nurmella, sillä saatat liukastua helposti. 4. Ole erityisen varovainen rinteitä leikatessasi ja käytä liukumattomia jalkineita. 5. Älä kävele takaperin trimmeriä käyttäessäsi, sillä saatat kompastua. 6. Kytke virta pois päältä ennen kuin viet trimmerin muun kuin ruohoalueen ylitse. 7. Älä koskaan käytä trimmeriä, jos suojat ovat vahingoittuneet tai jos ne eivät ole paikoillaan. 8. Varo ettei pyörivä leikkaussiima vahingoita jalkoja tai käsiä. Käynnistä siistijä varovasti pitäen jalat ja kädet poissa leikkauspään läheisyydestä. 9 Pidä leikkuupää vyötärötason alapuolella. 10. Älä kurkota leikkurisuojuksen yli leikatessasi ruohoa tai rajatessasi nurmikon reunaa, sillä leikkuusiima saattaa sinkauttaa esineitä ilmaan. 11. Varo käytön aikana mahdollisesti ilmaan sinkoutuvia leikkuusiiman kappaleita, jotka ovat saattaneet leikkautua irti. 12. Älä koskaan kiinnitä metallisia leikkausosia. Kunnossapito ja säilytys 1. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat turvallisuussyistä tiukasti kiinni. 2. Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai vahingoittuneet osat. 3. Käytä ainoastaan tähän laitteeseen tarkoitettua leikkaussiimaa. 4. Käytä ainoastaan Flymon/Partnerin suosittelemia varaosia ja tarvikkeita. 5. Tapaturmavaaran johdosta pidä sormesi ja kätesi etäällä suojuksen etureunassa sijaitsevasta siimapäästä. 6. Tarkista ja huolla siistijä säännöllisesti. Kaikki korjaukset tulee teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä. 7. Puhdista siimaleikkuri kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä leikkurin puhdistukseen metalliesineitä. 43 Akun huolto 1. Jos akku tyhjenee nopeasti 24-tunnin latausjakson jälkeen jatkuvasti, se täytyy vaihtaa uuteen. 2. Akussa on vähän varausta, mutta jotta se toimisi mahdollisimman pitkään, lataa trimmeriä 24 tuntia ennen käyttöä. 3. Kun pidät trimmeriä jatkuvasti kiinni laturissa, hyvin ilmastoidussa paikassa, akku on aina täysin ladattu ja käyttövalmis. 4. Välttääksesi akkua vahingoittumasta pysyvästi älä koskaan säilytä sitä lataamattomana. 5. Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Flymohuoltoliikkeeseen tai Flymo-myyjään hankkiaksesi uuden akun ja huolehtiaksesi vanhan akun asianmukaisesta hävittämisestä. 6. Akku 12 V 5 Ah "High Power" -suurtehoakku Käyttöiäksi suljettu kotelo Ei kaipaa huoltoa TÄRKEÄÄ HÄVITÄ VANHAT AKUT TURVALLISESTI ÄLÄ POLTA NIITÄ TAI LEIKKAA AUKI Akun vaihtaminen uuteen Kun akku on tarpeen vaihtaa uuteen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Flymo-huoltoliikkeeseen tai Flymo-myyjään, joka poistaa vanhan akun ja asentaa sen tilalle oikean Flymo-akun. TÄRKEÄÄ Punainen johto on aina kytkettävä akun punaiseen napaan. Musta johto on aina kytkettävä akun mustaan napaan. Lataus vaakatasossa Seinätelinettä voidaan käyttää myös pöytätelineenä johdottoman trimmerin lataamista varten. Säilytys talven yli 1. Anna akun latautua 24 tunnin ajan ennen kuin asetat leikkurin talvisäilöön. 2. Jos et voi jättää johdotonta trimmeriä lataukseen jatkuvasti, lataa akku 3-4 kuukauden välein 24 tuntia kerrallaan, jotta se pysyy ladattuna talvisäilytyksen aikana. 3. Vältä pitämästä trimmeriä säilössä pitkään lataamatta sitä välillä. 4. Säilytä trimmeriä viileässä ja kuivassa paikassa. (SF) TURVALLISUUS

6 44 Ruohonleikkurin arvokilpi (SF) KOKOAMINEN B C Tuotenumero... Mallinumero... Sarjanumero... Ostopäiväys... Ostopaikka... SÄILYTÄ OSTOTODISTUS 4 Kokoamisohjeet 3 Jokainen Flymo-tuote voidaan tunnistaa erikseen hopeanvärisestä ja mustasta arvokilvestään. Varaosia tilatessasi tai pyytäessäsi neuvoa jostakin valtuuttamastamme huoltopisteestä, tai jos otat yhteyttä Flymo/Partner omaan asiakaspalvelupisteeseen, tarvitset kohdassa B esitettyjä tuotettasi koskevia tietoja. Kirjoita myös ostopäiväys ja -paikka muistiin ennen kuin palautat takuukortin. D F 2 E 1 Terän suojuksen asennus (C), (D), (E) & (F) 1. Aseta teränsuojus (C1) leikkuupään (C2) päälle. Varmistu, että nylonsiima tulee teränsuojuksessa olevan reiän läpi kuvan C osoittamalla tavalla. 2. Laita suojuksen (C3) päällä oleva nuoli kohdakkain siistijän reunassa (C4) olevan nuolen kanssa. Katso kuvat C & D. 3. Työnnä paikalleen ja kierrä teränsuojusta vastapäivään kuvan D, osoittamalla tavalla, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin suojus on lujasti kiinni paikallaan. Katso kuva E. VARMISTA VIELÄ, ETTÄ TERÄNSUOJUS ON LUJASTI KIINNI YRITTÄMÄLLÄ KIERTÄÄ SITÄ. KATSO KUVA F.

7 45 Seinätelineen asennus TÄRKEÄÄ! Katkaise virta latauslaitteesta, ennen kuin asetat siimaleikkurin seinätelineeseen tai ennen kuin siirrät sen pois seinätelineestä. 1. Suosittelemme, että seinäteline (G2) kiinnitetään hyvin ilmastoidussa paikassa olevaan tasaiseen, pystysuoraan sisäseinään, mikä kestää laitteen painon ja missä lämpötila on 5 o C - 25 o C. 2. Seinätelineessä on 3 reikää. Aseta seinäteline siten, että kaksi reikää asettuu ylös. Katso kuvaa H. 3. Varmista, että seinälle ripustetun siimaleikkurin alareuna asettuu korkeintaan 100mm:n etäisyydelle lattiatasosta, katso kuvaa. Tämä helpottaa siimaleikkurin asennusta telineeseen ja näin myös varmistetaan, että seinäteline on riittävän lähellä pistorasiaa, johon latauslaitteen pistotulppa voidaan kytkeä. 4. Kiinnitä seinäteline tukevasti seinään käyttäen mukana toimitettuja ruuveja ja tulppia. 5. Johdoton trimmeri voidaan nyt asettaa seinätelineeseen lataukseen. G 2 1 Ladattaran trimmerin akun alkulataus ja uudelleenlataus Alkulataus 1. Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa. 2. Varmista, että latauslaitteeseen ei pääse kosteutta. Pidä sekä latauslaite että siimaleikkuri aina kuivina. Varmista, että ilmankierto on hyvä latauksen aikana. 3. Varmista, että trimmeri on kiinnitetty oikein telineeseen (G2) ja laturiliittimeen (H1). 4. Kytke latauslaite (G1) sopivaan seinäpistorasiaan ja kytke toimintaan. 5. Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti koko latausjakson ajan. 6. Akun latautuminen täyteen vie 24 tuntia. Latauslaite kuumenee latautumisen aikana. Tämä on aivan normaalia ja osoittaa, että latauslaite toimii oikein. Ladattauan trimmerin lataus uudeueen 1. Lataa akku heti kun siistijä alkaa hidastua ja sen leikkausteho heiketä. 2. Vältä käyttämästä leikkuria akun tehon heiketessä ts. älä anna akun purkaantua kokonaan. 3. Seuraa alkulatauksen yhteydessä annettuja latausohjeita. 4. Latauksen suorittaminen näiden ohjeiden mukaan varmistaa mahdollisimman pitkän akun käyttöiän. H Akkua tulisi ladata 24 tuntia ennen käyttöä. Lataa akkua 24 tuntia jokaisen käyttökerran jälkeen. Johdoton trimmeri voidaan jättää psysyvästi kiinni laturiin laturin ollessa kytkettynä päälle ilman, että akku lataantuu liikaa. 1 (SF) KOKOAMINEN Laturi pitää akun automaattisesti ladattuna varastoinnin aikana ja näin trimmeri on aina käyttövalmis.

8 46 Kahvan säätö I pultti J kahvan nuppi K 1. Etukahva laitteeseen käyttäen pulttia ja kahvan nuppia kuten kuvassa I on esitetty. 2. Säädä etukahva sopivalle korkeudelle seuraavasti (katso kuva J): kierrä kahvan nuppi auki, vedä sivu-ulokkeita erilleen, aseta kahva haluamaasi asentoon, aseta hampaat varovasti paikoilleen ja kiristä kahvan nuppi uudestaan (katso kuva K). (SF) SÄÄDÖT L Automaattinen siimansyöttö 1. Vähän siimaa tulee ulos aina kun käynnistät koneen ja leikkuupään kiihtyessä täyteen nopeuteensa. 2. Lisäsiiman syöttämiseksi on välttämätöntä katkaista virta, antaa moottorin pysähtyä ja käynnistää uudelleen. Tee näin toistuvasti reunojen leikkuun aikana. siiman leikkuri 3. Kun siimaa tulee ulos, kuulet moottorin äänen muuttuvan sekä siiman määräpituuteen asettumisen äänen. 4. Ellei siimaa tule ulos, katso vianetsintävihjeistä sivulla 49 annettuja lisätietoja.

9 47 Reunojen leikkaaminen Trimmerin käynnistys 1. Trimmeriä kuten kuvassa M on esitetty. 2. Käynnistä seuraavasti: paina lukituspainiketta (M1), purista käynnistysvipua (M2) ja vapauta lukituspainike. Leikkaaminen 1. Leikkaa nailonsiimalla kulma-asennossa kärkeä käyttämällä (katso kuviosta N). 2. Liikuttele leikkuria sisään ja ulospäin leikkuualueelta tehden pieniä leikkauksia (katso kuviosta O). 3. Siimaa syöttyy ulos automaattisesti joka kerta, kun leikkurin pää lakkaa pyörimästä ja palaa toimintanopeuteen. 4. Trimmeri pysähtyy kun päästät otteen virtakytkimestä (M2). Reunojen leikkaaminen 1. Reunanleikkuutapaan siirtymistä varten paina lukitsemisen avauspainiketta ja väännä päätä vastapäivään, kunnes nuoli kohdistuu sanan EDGE (katso kuviosta P) kohdalle. Kuuluva kilahdus vahvistaa, että pää on lukittunut. Varmista, että painike on palautunut alkuperäiseen asentoonsa. 2. Reunaa leikatessasi anna koneen nojata telaan saadaksesi vakaamman otteen ja kohdista leikkuri nurmikentän reunan mukaisesti. Leikkaa reuna osoitetun suuntaisesti (katso kuviosta Q) siten, ettei roskia lennä Sinusta poispäin. 3. Palataksesi normaalileikkuuseen paina lukituksen avauspainiketta ja väännä päätä myötäpäivään, kunnes nuoli kohdistuu sanan TRIM (katso kuviosta S) kohdalle. Kuuluva kilahdus vahvistaa, että pää on lukittunut. Varmista, että painike on palautunut alkuperäiseen asentoonsa M O P R 2 1 N Q S Kelan kannen poistaminen 1. Paina kaksi kannen irrotussalpaa alas ja pidä niitä alhaalla (katso kuviosta T). 2. Vedä kansi pois leikkuupäästä (katso kuviosta U). Kelan kannen takaisinkiinnitys 1. Pidä kaikki kannen ja kelanpitimen ympärillä olevat alueet puhtaina. Tämän laiminlyönti voi estää kannen kunnollisen kiinnityksen kelatelineeseen. 2. Kohdista kannessa olevat kaksi salpaa kelatelineessä olevan kahden aukon kohdalle ja paina sen jälkeen lukitusasentoon. 3. Varmista, että kaksi kannen vapautussalpaa ovat hyvin näkyvissä ja että ne ovat täysin kiinni kelatelineen aukoissa. 4. Tarkasta, että kansi on kiinnitetty oikein yrittämällä irrottaa se kahta salpaa painamatta. Kelan kansi T U puola manuaalisen siimanpujotuksen painike aukko suojan irrotusvivut suoja puolakotelo (SF) KÄYTTÖ

10 48 Nailonsiima V Älä paina painiketta enempää kuin kolme kertaa. Liian suuri määrä siimaa sotkee leikkuusiiman ja aiheuttaa leikkurin toimintahäiriön. W aukko X poulam aukko siima Varmista, että kela on hyvin paikallaan kiertämällä sitä kiinnityksen aikana. Muista! Flymo siistijää on suunniteltu halkaisijaltaan korkeintaan 1,5 mm nailon siimalle. Älä käytä muunlaista siimaa. Nailonsiiman syöttäminen manuaalisesti Jos tarpeen, siimaa voi syöttää ulos käsin. Vedä käyttöä varten varovasti siimaa ulos, painamalla ja vapauttamalla samalla painike (katso kuviosta V) kelatelineen puolella. Varoitus! Älä paina painiketta enempää kuin kolme kertaa. Liian suuri määrä siimaa sotkee leikkuusiiman ja aiheuttaa leikkurin toimintahäiriön. Nailonsiiman uusiminen Uuden nailonlsiiman saat useimmista Flymo/Partner liikkeistä. Voit ostaa sen joko täydellisenä kelana tai irrallisena siimana. Kelan ja siiman (täydellisenä) vaihtaminen 1. Ota uusi kela ja irrota siiman paikallaan pitävä tarra. 2. Avaa siimaa noin 100 mm ja syötä se aukon (katso kuviosta W) läpi, Pudota sen jälkeen kela kelatelineeseen sileä puoli ylöspäin. Uuden nailonsiiman vaihtaminen kelaan 1. Ota siima ja työnnä kelassa olevaan aukkoon. 2. Kierrä siima kelalle tarvittava määrä (n. 10 m) myötäpäivään kiertämällä ja katkaise siima.(katso kuviosta X). Varmista, että siima on kelautunut siististi kelalle. Tämän laiminlyöminen heikentää automaattisen siiman syötön tehokkuutta. 3. Jätä noin 100 mm siimaa kelaamatta ja syötä se aukon (katso kuviosta W) läpi ja pudota kela kelatelineeseen sileä puoli ylöspäin. Ladattavan trimmerin kunnossapito (SF) KUNNOSSAPITO Y Varo käynnistämästä leikkuria epähuomiossa. Älä tartu leikkuriin käynnistyskytkimen läheltä, varsinkaan silloin, kun kannat leikkuria. Pidä sormesi ja kätesi etäällä suojuksen etureunassa sijaitsevasta hihnaleikkurista. Suorita alla esitetyt toimenpiteet, kun et enää käytä Flymo-trimmeriäsi: 1. Älä koskaan puhdista leikkuria vedellä, puhdistusnesteillä tai pesuaineilla. Poista roskat sopivalla työkalulla, pehmeällä harjalla tai kuivalla kankaalla. 2. Puhdista siimapään sisäpuoli ruohosta ja roskista trimmerin mukana toimitetun raapimen avulla (Kuva Y1). 3. Puhdista suojuksen sisäpuoli (kuva Y2), leikkauspää (kuva Y3) sekä moottoritila (kuva Y4) pehmeällä harjalla. 4. Tarkasta leikkuri huolellisesti, varsinkin leikkuupään osat. 5. Jos leikkuri vaurioituu jotenkin, ota yhteys omaan Flymo/Partner huoltopisteeseen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta leikkuria. 6. Varastoi viileään, kuivaan paikkaan ja pois lasten ulottuvilta.

11 49 Kunnossapito Takuu Jos osassa havaitaan valmistusvika vuoden kuluessa siitä kun tuote on myyty ensimmäiselle ostajalle, valtuutettu huoltokorjaamo korjaa vian tai vaihtaa osan veloituksetta seuraavin edellytyksin: (a) Vika on raportoitu välittömästi valtuutellulle huoltopisteelle. (b) Ostokuitti/takuutodistus on olemassa. (c) Vika ei johdu virheellisestä käytöstä, huonosta hoidosta tai käyttäjän tekemästä virheellisestä säädöstä. (d) Kuluminen ei ole vian aiheuttaja. (e) Konetta on huoltanut, korjannut, purkanut vain valtuutettu Flymo/Partner-palvelupiste. (f) Konetta ei ole käytetty vuokraustarkoituksiin. (g) Kone on alkuperäisen ostajan omistukessa. (h) Kone on ollut käytössä vain siinä maassa, johon se on tarkoitettu (Suomi) (i) Konetta ei ole käytetty kaupalliseen toimintaan. Tämä takuu on lisänä eikä se mitenkään vähennä asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. Takuumenettely Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet allaolevista syistä. Sentakia on tärkeää lukea tämän ohjekirjasen ohjeet niin, että olet selvillä, miten käytät ja hoidat konettasi. Takuu ei koske seuraavia tapauksia: Siiman vaihto Vaurioita joissa alkuperäistä aiheuttajaa ei ole raportoitu eteenpäin. Kovan iskun aiheuttamia vaurioita. Jos konetta ei ole käytetty tämän ohjekirjan ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Jos konetta on käytetty vuokraustarkoituksiin. Seuraavat osat katsotaan kulutusosiksi ja niiden kesto on riippuvainen säännöllisestä hoidosta ja sentakia ne elvät kuulu takuun piiriin: Siimakelan kansi, nylonsiima, sähköjohdot. HUOM! Flymo/Partner takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Flymo/Partner valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista. Vianetsintäohjeita 1. Leikkuusiima liian lyhyt. Syötä käsin siimalle lisäpituutta. 2. Leikkuusiima katkennut leikkuupään sisällä. Irrota kotelo ja kierrä leikkuusiima takaisin. 3. Leikkuusiima takertunut kelalle. Irrota kotelo ja kela. Kelaa siima uudestaan selvittääksesi silmukat. 4. Leikkuusiimaa syöttyy liikaa. Akku täytyy ladata uudestaan. 5. Heikko teho. Varmista, että leikkuupään kotelo on puhdas ja että siellä ei ole roskia. 6. Leikkuri pysähtyy kesken käytön. Vapauta kytkinvipu ja odota 30 sekuntia ennen kuin käynnistät leikkurin uudestaan. YMPÄRISTÖTIETOA Electrolux Outdoor Products n toutteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tuotteet on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista Electrolux OY:n toimintaohjeiden mukaisesti. Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua varten. Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta. Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja. AKUN HÄVITTÄMINEN Akku tulisi viedä hyväksyttyyn huoltopisteeseen tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. ÄLÄ hävitä käytettyä akkua talousjätteiden mukana Lyijy/happoakut saattavat olla vahingollisia ja ne tulee hävittää hyväksyttyjä menetelmiä noudattaen Euroopan määräysten mukaisesti Suositeltavat huoltotoimenpiteet On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä. ÄLÄ hävitä akkua vesistöön. EI saa polttaa Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu ja sen on todettu vastaavan direktiivejä:- 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 Vaatimuksenmukaisuustodistus Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A- painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa oli seuraava: Tyyppi Sarjan tunnus Taso MCT-250 Katso tuotteen arvokilpeä 77.2 db(a) Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 Minä allekirjoittanut P. Howells, Electrolux Outdoor, Aycliffe Industrial Estate, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava: Tyyppi Sarjan tunnus Taso MCT-250 Katso tuotteen arvokilpeä 1.6 m/s 2 Allekirjoitettu... NEWTON AYCLIFFE ssä 1999 (SF) KUNNOSSAPITO

12 Certificate of Conformity/ Certificat de Conformite I, THE UNDERSIGNED/JE SOUSSIGNÉ: P. HOWELLS OF ELECTROLUX OUTDOOR, AYCLIFFE INDUSTRIAL ESTATE, NEWTON AYCLIFFE, COUNTY DURHAM DL5 6UP ENGLAND Certify that the Trimmer/Atteste que le taille-herbe 1. Category/Categorie Electric 2. Make/Marque Flymo Conforms to the specifications of Directive 84/538/EEC/ Conforme aux specifications de la directive 84/538/CEE Type of Cutting Device/Genre du dispositif de coupe Nylon Line TYPE Identification of Series / (No. de Serie) Engine/Moteur-Manufacturer/Fabriquant Cutting System Width/ Largeur de coupe Speed of Rotation of Cutting Device/ Vitesse de rotation du dispositif de coupe Tested by (laboratory)/ Examine par (reference du laboratoire) Guaranteed sound power level/ Niveau de puissance acoustique garanti MCT250 SEE PRODUCT RATING LABEL/ VOIR ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT Johnson HC785LG 25 cm 9,400 RPM Ricardo 91 db(a) Signed at/fait a NEWTON AYCLIFFE Date

13 Electrolux Outdoor Aycliffe Industrial Estate NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Customer Helpline Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England (04/99)

Käyttöoppaasi. FLYMO CT250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832727

Käyttöoppaasi. FLYMO CT250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832727 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

HP LJ1100 /Canon LBP800

HP LJ1100 /Canon LBP800 HP LJ1100 /Canon LBP800 Asennusohje 1100COMPLETEKIT RY7-9090 separation pad kit RB2-4026 Pickup roller RB2-3912 Feeder roller V1.0 / 20.7.2005 1 Tärkeää Lue tämä ohje ensin läpi loppuun asti ja aloita

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02.

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02. pony TM Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /S. 02.2012 SSÄLLYS Pony... 3 Turvallisuus... 4 Takuu... 4 Työkalut... 4 Kunnossapito...

Lisätiedot