Koneyrittäjyyden kehittymisen haasteet (bioenergia-alalla) Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koneyrittäjyyden kehittymisen haasteet (bioenergia-alalla) Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry"

Transkriptio

1 Koneyrittäjyyden kehittymisen haasteet (bioenergia-alalla) Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry BIOENERGIAYRITTÄJYYS-SEMINAARI, Rovaniemi

2 Perustiedot: energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö perustettu jäsenyhdistystä 2500 jäsenyrittäjää Toiminnassa painottuvat: 1. Edunvalvonta 2. Työmarkkinatoiminta (3 TES:ta) 3. Tiedotus (netti, ekstranetti,koneyrittäjä, KLuutiset jne..) 4. Neuvonta (KL) ja koulutus (Finnmetko Oy) 5. Osaamisen kehittäminen (oma/yhteistyö) 6. Kaupallinen yhteistyö (jäsenedut, ostoyhteistyö) 7. Vapaa-ajan virkistystoiminta Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja

3 Bioenergia-alan yrittäjyyttä on kaikkialla Latvusten ja oksien keruu ja kantojen nosto = työlaji / raaka-aineen tuotanto sisältää merkittävästi yrittäjyyttä Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja 3

4 Kustannukset ja kannattavuus 4

5 Lähteet: OP-Pohjolan toimialatilasto ja Koneyrittäjien tulosselvitys

6 Bioenergia-alojen yritysten kannattavuus v Yritysryhmä nettotulos liikevaihto Bioenergiayritysryhmä +2,1% (5,7%/2006) 1,00 milj. /v/yritys Lämpöyrittäjäryhmä +4,0% (7,7%/2006) 0,49 milj. /v/yritys Haketusyritysryhmä - 2,4% (9,2%/2006) 1,45 milj. /v/yritys Energiapuuryhmä +5,0% (5,7%/2006) 0,79 milj. /v/yritys (Lähde:TEM toimialakatsaus) 6

7 Bioenergia-alan koneyrittäjyyden kehittymisen haasteet: Tarvitaan kannattavan toiminnan edellytykset: 1. Energiapuutuet 2. Verotus 3. Energiapuun käytön tasainen määrä 4. Korjuumenetelmät ja hinnoittelu 5. Mittaus 6. Kustannukset 7. Hakkeen tuonti 8. Työehdot ja työvoima 9. Markkinarakenteet 10. Osaaminen 7

8 Haaste 1 - tuet Kemera: korjuutuki + haketustuki, mitoitettu osalle vuotta 2011, rahat loppuu. Tilanne sama ellei pahempi =toimijat pankkeina, kitkaa urakointiin Pienpuun energiatuki: -8 /m3, enintään 40 m3/ha, ensiharvennuksille, yksityiset ja yhteisöjen maat -> suuntaa energiapuun korjuuta nykyistä järeämpiin kohteisiin -> vaikuttaa positiivisesti kertymään, tehokkuuteen ja tekemisen kannattavuuteen -> voimaantulo edelleen auki, ehkä Aikataulu selväksi pikaisesti. Puusähkön tuotantotuki (Metsähakevoimalan syöttötariffi) : -> auttaa puun kilpailukykyä CO2 päästötonnin hinnan ollessa alhainen -> lisää puun kilpailukykyä ja kysyntää energiantuotannossa lisää metsäpään kysyntää -> myös tuontihakkeelle haitallinen vaikutus kotimarkkinoille -> tasoa aiotaan leikata TEMPOILUA TUKIPOLITIIKASSA, YRITTÄMISELLE MYRKKYÄ Investointituet: -> kivihiilen käytön korvaaminen rannikon laitoksissa -> lisää metsäpään kysyntää JATKUVUUS, ENNAKOITAVUUS JA PITKÄJÄNTEISYYS = HYVÄN TUKIPOLITIIKAN OMINAISUUKSIA 8

9 Valmisteverojen kehitys Suomessa Haaste 2 - verotus /MWh ei CHP 2015 CHP 2015 Kevyt öljy Raskas öljy Kivihiili Jyrsinturve Maakaasu Sähkö, luokka I Puun kilpailukyky paranee Huom! Moottoripolttoöljyn valmisteveron korotus nosti puunkorjuukustannuksia v yli1 %. Kotimaisten kilpailukyky heikkeni Lähde : Energiateollisuus / Nuutila

10 Haasteet 1 ja 2 tuet ja verotus Kokonaisvaikutus energiapuun talteenoton ja käytön kannalta positiivinen, mutta Kone- ja autoyritysten liikevaihdosta -ainespuun korjuusta ja kuljetuksesta n. 850 milj. -energiapuuketjusta (korjuu, haketus, kuljetus) nyt n. 250 milj. ja vuonna 2020 tavoiteluvuilla n. 550 milj. Tuki- ja verojärjestelmän oltava rakenteeltaan sellainen, että johtaa tilanteeseen, jossa ainespuumäärät eivät laske, mutta energiapuumäärät nousevat. (win-win). 10

11 Haaste 3 tasainen käyttö Energiapuun korjuu vaatii suurehkoja / suuria pääomia pääoman tuotto edellyttää isohkoja vuosityömääriä iso vuosityömäärä = tasainen työmäärä /jatkuva työ kannattavan toiminnan edellytykset, kilpailukykyisen hinnan edellytykset 11

12 Haaste 4 korjuumenetelmät ja hinnoittelu Latvusmassan korjuu - vakiintunutta, kannattavaakin Kantojen nosto kehno kannattavuus, tekijät vaihtuu, ympäristöseikat puhuttaa Energiapuun hakkuu - kehno kannattavuus -> joukkokäsittely ja integroitu korjuu 12

13 Haaste 4 korjuumenetelmät ja hinnoittelu Joukkokäsittely ja integroitu korjuu tarkemmin Fakta: -Ensiharvennuspuun korjuussa suurin energiapuun lisäyspotentiaali -Harvennusenergiapuusta vaikea saada kannattavaa energiapuuna -Harvennusten kannattavuus heikko (keskimäärin) kannattavuutta olisi kohennettava -Joukkokäsittely vaatii lisää investointeja laitteisiin lisää tuottoa Mitä tapahtunut markkinoilla? -> tutkimusaineistoa ja kokemusta joukkokäsittelystä on vähän -> kyritäjien näkemyksiin ei luoteta -> monimutkainen asia yksinkertaistettu, vähäiset tutkimukset yleistetty johtopäätöksiä mutkat suoriksi ajattelulla -> tutkimuksiin vedoten asetettu ylimitoitettuja hinnanalennusvaatimuksia yrittäjät maksumiehinä Johtopäätös: -> liialla kiireellä pilataan koko homma, unohda hinnanalennukset -> tarvitaan tietoa, kokemusta, yrittäjävetoisuutta kohdevalinnoissa 13

14 Haaste 5 mittaus Energiapuun korjuussa (ensiharvennukset) vannotaan joukkokäsittelyn ja integroidun korjuun nimiin sekä kuormainvaakamittaukseen -> yleistyy, tekniikka kehittyy, luotettavuus lisääntyy, osaaminen lisääntyy -> alalla hyvä konsensus, yhteistyö pelaa Energiapuun mittauksen neuvottelukunnassa -> uudet tuoretiheystaulukot parantavat luotettavuutta -> energiapuun mittaus puutavaranmittauslain alaista > mittauksen kehittämisohjelma liikkeelle, parannettavaa edelleen riittää Mittaus kuormainvaa alla. Piirrokset: Juha Varhi 14

15 Haaste 6 - kustannusnousut Kustannukset karkaavat käsistä? Riskin hallinta indeksiehdoin / polttoainelausekkein Kilpailukyky murenee Lähde: Tilastokeskus Mekki-indeksi 15

16 Indeksiluku Metsäkonealan kustannusindeksin kehitys vuoden aikana 126,0 124,0 122,0 120,0 118,0 116,0 114,0 112,0 110,0 108,0 106,0 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Vuosien 2010 ja 2011 kuukaudet (syys-loka) Lähde: Tilastokeskus, Mekki-indeksi 16

17 Haaste 7 - tuontihake Hakkeen tuonti on lisääntynyt -> tuontihakkeelle sähköntuotantotuki -> syö tukieuroja, aluetaloushyödyt vähenevät -> aiheuttaa tempoilua kotimarkkinoilla toimiville kone, kuljetus- ja haketusyrittäjille -> aiheuttaa epävarmuutta -> kannattavuus kärsii Kysymys: Asetetaanko tuontihakkeen tuotantoketjulle samat vaatimukset kuin kotimaiselle tuotantoketjulle (metsäsertifiointivaatimukset ympäristö, korjuujälki, yhteiskunnalliset velvoitteet, työnantajavelvoitteet )? Vai hintako vain ratkaisee? 17

18 Bioenergian tuotannossa on etenkin metsähakkeen osalta kasvava tarve työntekijöistä -> kokonaistavoite n htv/vuosi +toimihlöt GPS Kotitalousjätteestä tehty polttoaine (REF) Kone- kuskeja Metsä Hakkuutähteiden paalaus Myyjiä Hakkurinkäyttäjiä Osaurakoitsijoita CHP - laitos Suo Turve Pienet CO -päästöt 2 Jyrsinturpeen karheaminen Kone- kuskeja Kuori ja muu puutähde Tehdas Kaukolämpö Metsähake Auto- kuskeja Joustava eri polttoaineiden käyttö Hakkuutähteet Peltobiomassat Prosessilämpö Työnjohtoa Puuraaka-aine 18 Sähkö Niitto Pelto Silppuaminen Kuljetus Kone- kuskeja Metsä Ostajia

19 Haaste 8 kilpailukykyiset työehdot Energiapuuketjussa toimivat koneenkuljettajat ja hakkurien/murskien käyttäjiin sovelletaan metsäkonealan työehtosopimusta -yleissitova sopimus (kaikkien noudatettava) -uusin työehtosopimus Palkantarkistukset 2011 ( +0,22 /h), 2012 (0,33 /h) ja 2013 (0,24 /h) -> Työrauha kolme vuotta -> työntekijöiden palkkauksen kilpailukykyisyys ja ostovoiman kehitys turvattu edellisen sopimuskauden korkeilla korotuksilla ja nyt tehdyillä maltillisilla (?) ratkaisuilla (huom! Heikkenevä markkinanäkymä) -työehtosopimuksen ehtojen puolesta alan kilpailukykyisyys ja imago on hoidettu nyt pallo on kentän kaikilla toimijoilla, osataanko tämä hyödyntää -alan yleinen imago kaipaa kohennusta hakijoita alalle 19

20 Haaste 9 - Jäykät markkinarakenteet - nyt Tehdas 1 Energialaitos MHY Metsänomistajat, metsät Metsäkeskus Tehdas 2 Yrittäjä Energia -laitos Tehdas 3 Tehdas 4 Han- kintaorga- nisaa- tio: Energialaitos (oma) Liiketoimintaympäristö metsäalalla -Yrittäjä on alihankkijana toivottu kumppani - Perinteisen alihankkijaroolin ulkopuolella yrittäjä on yksin markkinoilla ja pääsy tavaran toimittajaksi tai raaka-aineen ostajaksi on eristetty betonoitujen metsäalan organisaatioiden toimesta 20

21 Haaste 9 markkinarakenteet tasapuolisiksi Energialaitos Metsänomistajat, metsät Tehdas 1 MHY Tehdas 2 Energia -laitos Tehdas 3 Tehdas 4 Han- kintaorga- nisaa- tio: Yrittäjä Energialaitos (oma) 21 Metsäkeskus Edistäminen ja liiketoiminta eriytetään viimeistään > UUSI MARKKINA-ASEMA + Metsätiedon tasapuolisen hyödyntämisen edellytykset parantuneet

22 Energiapuualan liiketoimintaedellytysten muutokset koneyrittäjien näkökulma YHTEENVETO (+ =posit.vaikutus, - = negat.vaikutus,? = avoin) : 1. Energiapuutuet ++ (pitkä aikaväli) / - lyhyt aika 2. Verotus ++/- 3. Energiapuun käytön tasainen määrä -/? 4. Korjuumenetelmät?+ ja hinnoittelu - 5. Mittaus + 6. Kustannukset - 7. Hakkeen tuonti - 8. Työehdot Markkinarakenteet+ 22

23 Haaste 10 osaaminen Yrittäjät - tärkeimmät kehittämiskohteet - Johtaminen - Liiketoimintaosaaminen ; pienyrityksissä liian heikkoa, vahvistavia ja kehittäviä toimenpiteitä tarvitaan koulutusta, työkaluja, sopimusmalleja - Työnantajana toimiminen - Bioenergian raaka-aineen tuotannon vaatimukset Vanhat työntekijät - osaamiskapeikot - Huom! Suuri osa ns. vanhoja työntekijöitä Täydennystä taitoihin - bioenergian raaka-aineen tuotannon vaatimukset Uudet työntekijät keskeiset oppimisalueet Bioenergian raaka-aineen tuotannon vaatimukset Motivaatio, koneenkäsittelytaidot työssäoppimisen kehittäminen Turvealalla erikseen lyhytkoulutusta kausityöntekijöille 23

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä Uusiutuvan energian yrityskeskus. Lämpöyrittäjyyden ja laatuhakkeen toimintasuunnitelma 2012-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä Uusiutuvan energian yrityskeskus. Lämpöyrittäjyyden ja laatuhakkeen toimintasuunnitelma 2012-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Uusiutuvan energian yrityskeskus Lämpöyrittäjyyden ja laatuhakkeen toimintasuunnitelma vuosille 2012-2014 Iin Micropolis Oy 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Lämpöyrittäjyys Suomessa...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Jouni Pykäläinen Metsämonex Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu puhelin: 050 373 9188 sähköposti: jouni.pykalainen@metsamonex.fi Kari Pulkkinen

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN 1 Cleantech Finland Bioenergy hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, alueen kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

NÄYTTELY & SEMINAARI

NÄYTTELY & SEMINAARI & Hakevuori tuo työnäytökseen useamman yksikön; mm. autohakkuri, hakepuoliperävaunu ja Fixteri-kokopuupaalain. FMnäyttely_rollup.indd 1 22.1.2013 10.08 Koneyrittäjät, Finnmetko Oy ja Ladec Oy järjestää

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008 toimialaluokituksessa

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Loppuraportti 52A07161-Ejpc-1 9.8.2006 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäenergian tuotannon, korjuun ja käytön kustannustehokkuus sekä tukijärjestelmien vaikuttavuus päästökaupan olosuhteissa 1 Kaikki

Lisätiedot

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 Näkemyksestä menestystä Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Tekes Lapin liitto Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot