Koneyrittäjien näkökulma energiapuun korjuuseen - Energiapuun logistiikka ja sen haasteet. Toimitusjohtaja Pertti Lehtomäki, Koneyrittäjien liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koneyrittäjien näkökulma energiapuun korjuuseen - Energiapuun logistiikka ja sen haasteet. Toimitusjohtaja Pertti Lehtomäki, Koneyrittäjien liitto ry"

Transkriptio

1 Koneyrittäjien näkökulma energiapuun korjuuseen - Energiapuun logistiikka ja sen haasteet Toimitusjohtaja Pertti Lehtomäki, Koneyrittäjien liitto ry Keuruu

2 Bioenergia-alan yrittäjyyttä on kaikkialla jalostusketjussa Latvusten ja oksien keruu ja kantojen nosto = työlaji / raaka-aineen tuotanto sisältää merkittävästi yrittäjyyttä Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja 2

3 Fakta 1 : kustannusnousut suuria ja nopeita 3

4 Fakta 2 ; urakoinnin hinnat laahaavat perässä 4

5 Fakta 3 ; urakoinnin kannattavuus heikentynyt merkittävästi, energiapuu heikoin Lähde mediaaniluvulle = OKO toimialatilasto 5

6 Bioenergia-alan koneyrittäjyyden liiketoimintaympäristön kehittäminen - haasteita: Tavoite: Kannattavan toiminnan edellytysten parantaminen: 1. Energiapuutuet 2. Verotus 3. Energiapuun käytön tasainen määrä 4. Korjuumenetelmät ja hinnoittelu 5. Mittaus 6. Kustannukset 7. Hakkeen tuonti 8. Työehdot ja työvoima 9. Markkinarakenteet 10. Osaaminen 6

7 Muutamia havaintoja: Haaste 1 - tuet Kemera = tukee rästitöitä, tehottomuutta, rahat loppuvat kesken, haketustuki tukimuotona loppuu 2012, korjuutuessakin ongelmia laillisuuden kanssa Petu kaatui EU:ssa Muuttuva sähköntuotantotuki ; katkoksia ollut ja leikkauksia suunnitellaan Turpeelle veroa, ministeri ehdottaa roimasti lisää veroja, turvetuotantoa yritetään tietyissä piireissä lopettaa, vaikka se tukisi puun lisäkäyttöä. = POLIITTINEN RISKI SUURI JATKUVUUS, ENNAKOITAVUUS JA PITKÄJÄNTEISYYS = HYVÄN TUKIPOLITIIKAN OMINAISUUKSIA 7

8 NYT: Kemeran energiapuun korjuutukeen ja haketustukeen ei saa nyt tulla häiriötä, vaan 1) Metsäenergian tuki aikavälillä nyt loppu (VAKAUTA) Kemeran energiapuun hehtaarituki + korjuutuki + haketustuki käytössä 2012 loppuun ja riittävät määrärahat (= peturahat siirrettävä kemeraan) Kemeran energiapuun hehtaarituki + korjuutuki 2013 loppuun käytössä ja riittävät määrärahat (tai kunnes uusi järjestelmä valmis) Viesti kentälle: Näillä mennään 2013 loppuun, välillä ei tule uutta 2) Metsäenergian tuki 2014 (KEHITÄ UUTTA) Tuki laitospäähän, tuki nuoren metsän korjuuseen jalostettu kemeran hehtaarituki petun kaltaisin ehdoin, haketustuki petun kaltaisin ehdoin?, Muu? Ei tukea vaan veroratkaisuja? Valmistelu aloitettava välittömästi Viesti kentälle: Uusi tukijärjestelmä ei tuo kemera-kelpoisille kohteille lisää rahaa

9 Energiapuuketjun tuet ja verotuotot yhden koneketjun osalta, kun korjataan m3/v Puunmyynti -vero +50 leimikkoa *200 m3/leimikko *3 /m3 (kantohinta *0,30 vero = 9000 Hakkuu+ metsäkulj. Alv ( netto alv 0,14) Polttoainevero Tulovero = Haketus Alv (netto alv 0,11) Polttoainevero Tulovero = Kuljetus Alv ( netto alv 0,11) Polttoainevero Tulovero = Kerroin valtakunnan tasoon on n. 200 (= 2 milj.m3 ) Työtä työtunnin edestä Hakkuu Metsäkuljetus Haketus Kuljetus Hehtaarituki 165 ha *210,5 /ha = Korjuutuki 7 /m3* m Haketustuki 1,7 /i-m3* i-m Energialaitos -lämpö -sähkö Verotuotot (suorat ) (kerrannaisvaikutuksista) Tuet (v.2012, max) (v.2013, ei haketustukea) Huom! Tuki välttämätön aktiviteetin käynnistämiseksi. Lopputulos on kuitenkin, että rahat saadaan takaisin, osin ennen tukien maksamista. 9

10 Valmisteverojen kehitys Suomessa Haaste 2 - verotus /MWh ei CHP 2015 CHP 2015 Kevyt öljy Raskas öljy Kivihiili Jyrsinturve Maakaasu Sähkö, luokka I Huom! *Moottoripolttoöljyn valmisteveron korotus nosti puunkorjuukustannuksia v yli1 %. *Dieselin verotus nousi 2012 Kotimaisten kilpailukyky heikkeni Puun kilpailukyky parantunut lämmityksessä, sähköntuotannossa kivihiilen kilpailukyky kotimaisiin parantunut Lähde : Energiateollisuus / Nuutila

11 Haaste 3 tasainen käyttö Energiapuun korjuu vaatii suurehkoja / suuria pääomia Pääomalle tuottoa isohkot vuosityömäärät iso vuosityömäärä = tasainen työmäärä /jatkuva työ kannattavan toiminnan edellytykset, kilpailukykyä lisäävän hinnan edellytykset MITÄ? Terminaaliverkosto ja tieverkosto kuntoon Todellisuus; voimakas kausivaihtelu ja voimakas kysyntävaihtelu 11

12 Haaste 4 korjuumenetelmät ja hinnoittelu Latvusmassan korjuu - vakiintunutta, kannattavaakin Kantojen nosto tekniikkaa kehitetään, hinnoittelussa sekavuutta, kehno kannattavuus, tekijät vaihtuu, ympäristöseikat puhuttaa Energiapuun hakkuu - kehno kannattavuus, tekniikkaa kehitetään, toimintatavat kehittyvät, hinnoittelu alakanttiin ja muutenkin hakusessa, ylimitoitetut tuottavuuskuvitelmat joukkokäsittelyn suhteen, kohdevalinta joukkokäsittelyssä epävarmaa ja sen potentiaali ei ehkä tarpeeksi suuri 12

13 Haaste 5 mittaus toimivaksi ja luotettavaksi Energiapuun korjuussa (ensiharvennukset) vannotaan joukkokäsittelyn ja integroidun korjuun nimiin sekä kuormainvaakamittaukseen -> yleistyy, tekniikka kehittyy, luotettavuus lisääntyy, osaaminen lisääntyy -> alalla hyvä konsensus, yhteistyö pelaa Energiapuun mittauksen neuvottelukunnassa -> uudet tuoretiheystaulukot parantavat luotettavuutta -> energiapuun mittaus puutavaranmittauslain alaiseksi, tavoite v > mittauksen kehittämisohjelma käynnissä, parannettavaa edelleen riittää Mittaus kuormainvaa alla. Piirrokset: Juha Varhi 13

14 Haaste 6 kustannus nousut, miten hillitä/hallita?

15 Haaste 7 - tuontihake Hakkeen tuonti voi auttaa energianpuun käytön tavoitteiden saavuttamisessa MUTTA, aiheuttaa tempoilua kotimarkkinoilla toimiville kone, kuljetus- ja haketusyrittäjille -> aiheuttaa epävarmuutta -> kannattavuus kärsii Ei työllistä kotimaassa Kotimaisuuden ja omavaraisuuden merkitys? 15

16 Bioenergian tuotannossa on etenkin metsähakkeen osalta kasvava tarve työntekijöistä -> kokonaistavoite n htv/vuosi +toimihlöt Haaste 8 - Osaajat GPS Kotitalousjätteestä tehty polttoaine (REF) Kone- kuskeja Metsä Hakkuutähteiden paalaus Myyjiä CHP - laitos Hakkurinkäyttäjiä Osaurakoitsijoita Suo Turve Pienet CO -päästöt 2 Jyrsinturpeen karheaminen Kone- kuskeja Kuori ja muu puutähde Tehdas Kaukolämpö Metsähake Auto- kuskeja Joustava eri polttoaineiden käyttö Hakkuutähteet Peltobiomassat Prosessilämpö Työnjohtoa Puuraaka-aine 16 Sähkö Niitto Pelto Silppuaminen Kuljetus Kone- kuskeja Metsä Ostajia

17 Haaste 8 kilpailukykyiset työehdot Alalla sovelletaan metsäkonealan työehtosopimusta -yleissitova sopimus (kaikkien noudatettava) -uusin työehtosopimus Palkkataso marraskuu 2011: Hakkuukoneenkuljettaja 14,5 /h, metsätr.kuljettaja 13,5 /h (mediaani) + ilmaiset matkat + ateriakorvaus (ei joka pv) Palkantarkistukset ,33 /h, ,24 /h -> työntekijöiden palkkauksen kilpailukykyisyys ja ostovoiman kehitys turvattu edellisen sopimuskauden korkeilla korotuksilla ja nykyisen sopimuksen maltillisilla ratkaisuilla -työehtosopimuksen ehtojen puolesta alan kilpailukykyisyys ja imago on hoidettu nyt pallo on kentän kaikilla toimijoilla, osataanko tämä hyödyntää -alan yleinen imago kaipaa kohennusta hakijoita alalle 17

18 Haaste 9 Markkinoille pääsy ollut vaikeaa Tehdas 1 Energialaitos MHY Metsänomistajat, metsät Metsäkeskus Tehdas 2 Yrittäjä Energia -laitos Tehdas 3 Tehdas 4 Han- kintaorga- nisaa- tio: Energialaitos (oma) Liiketoimintaympäristö metsäalalla -Yrittäjä on alihankkijana toivottu kumppani - Perinteisen alihankkijaroolin ulkopuolella yrittäjä on yksin markkinoilla ja pääsy tavaran toimittajaksi tai raaka-aineen ostajaksi on ollut eristetty betonoitujen metsäalan organisaatioiden toimesta 18

19 Haaste 9 markkinoille pääsy helpottumassa Energialaitos Metsänomistajat, metsät Tehdas 1 Tehdas 2 Energia -laitos Tehdas 3 Hankin- taorga- nisaatio Yrittäjä Metsäkeskus Edistäminen ja liiketoiminta eriytetään viimeistään > UUSI MARKKINA-ASEMA Metsänhoitoyhdistys Uudistus tulossa Tehdas 4 -> UUSI MARKKINA-ASEMA Energialaitos (oma) + Metsätiedon tasapuolisen hyödyn-tämisen edellytykset parantuneet 19

20 Haaste 10 osaamisen lisääminen Yrittäjät - tärkeimmät kehittämiskohteet - Johtaminen - Liiketoimintaosaaminen yleensä ; pienyrityksissä liian heikkoa, tarvitaan vahvistavia ja kehittäviä toimenpiteitä tarvitaan koulutusta, työkaluja, sopimusmalleja - Työnantajana toimiminen - Bioenergiaraaka-aineen tuotannon vaatimukset - Bioenergiaan liittyvän työn hinnoittelu Vanhat työntekijät - osaamiskapeikot - Huom! Suuri osa alalla ns. vanhoja työntekijöitä Täydennystä taitoihin - bioenergian raaka-aineen tuotannon vaatimukset, tekniikka Uudet työntekijät keskeiset oppimisalueet Bioenergian raaka-aineen tuotannon vaatimukset, tekniikka Motivaatio, koneenkäsittelytaidot työssäoppimisen kehittäminen 20

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla 1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Jouni Pykäläinen Metsämonex Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu puhelin: 050 373 9188 sähköposti: jouni.pykalainen@metsamonex.fi Kari Pulkkinen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN 1 Cleantech Finland Bioenergy hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, alueen kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Puunhankinnan kehittäminen

Puunhankinnan kehittäminen 2003 Head Consulting Oy 11.06.2003 Puunhankinnan kehittäminen Loppuraportti 2003 Head Consulting Oy 2 Sisältö Projektin tausta, tavoitteet ja toteutus 3-11 Puutavara-autoilijoiden nykyinen liiketoiminta

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 16.3.2010 nro 5 Metsähallitus panostaa puuenergian tuotantoon Sivu 2 Jari Kemppainen bioenergianeuvoja Kainuun metsäkeskus Kuolinpesän osakas

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä Uusiutuvan energian yrityskeskus. Lämpöyrittäjyyden ja laatuhakkeen toimintasuunnitelma 2012-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä Uusiutuvan energian yrityskeskus. Lämpöyrittäjyyden ja laatuhakkeen toimintasuunnitelma 2012-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Uusiutuvan energian yrityskeskus Lämpöyrittäjyyden ja laatuhakkeen toimintasuunnitelma vuosille 2012-2014 Iin Micropolis Oy 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Lämpöyrittäjyys Suomessa...

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

BEV-uutisia 6/2009, 6.7.2009

BEV-uutisia 6/2009, 6.7.2009 BEV-uutisia 6/2009, 6.7.2009 Tässä numerossa: Tässä numerossa Bioenergiasta elinvoimaa-klusteriohjelman kehittämispäällikkö Markku Paananen pohtii pääkirjoituspalstallaan talouskriisin vaikutuksia työllisyyteen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Loppuraportti 52A07161-Ejpc-1 9.8.2006 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäenergian tuotannon, korjuun ja käytön kustannustehokkuus sekä tukijärjestelmien vaikuttavuus päästökaupan olosuhteissa 1 Kaikki

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012 Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 1 31.5.2012 Ilpo Mattila Maaseudun bioenergialähteet ENERGIALÄHDE TUOTE KÄYTTÖKOHTEITA METSÄ Oksat, latvat, kannot, rangat PELTO Ruokohelpi, olki Energiavilja

Lisätiedot

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 Tiivistelmä Metsäteollisuuden globaalissa toimintaympäristössä ja lopputuotteiden kysynnässä tapahtuneiden muutosten vuoksi Suomen metsäteollisuuden rakenne uudistuu voimakkaasti.

Lisätiedot

Euroopan unionissa on sovittu kasvihuonepäästöjen

Euroopan unionissa on sovittu kasvihuonepäästöjen TAPANI TYYNELÄ JA JUHA NURMI Metsäntutkimuslaitos, Länsi-Suomen alueyksikkö Metsänomistajien energiaosuuskuntien tulevaisuudennäkymät Euroopan unionissa on sovittu kasvihuonepäästöjen tuntuvasta alentamisesta.

Lisätiedot