ENGINEERING SOLUTIONS FOR THE FUTURE. Konsultointi-, suunnittelu- ja projektinhallintapalvelut teollisuudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENGINEERING SOLUTIONS FOR THE FUTURE. Konsultointi-, suunnittelu- ja projektinhallintapalvelut teollisuudelle"

Transkriptio

1 ENGINEERING SOLUTIONS FOR THE FUTURE Konsultointi-, suunnittelu- ja projektinhallintapalvelut teollisuudelle

2 Merius Oy Teollisuuslaitosten ja laitteistojen suunnitteluun ja toiminnan parantamiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Merius Oy tuottaa teknisen suunnittelun ja projektinhallinnan palveluja teollisuudelle. Toimimme asiakkaan tukena ja strategisena asiantuntijana jo investointien esisuunnitteluvaiheesta alkaen. Hyödynnämme ennakkoluulottomasti teknologiaa ja toimintatapoja, joiden avulla säästämme merkittävällä tavalla asiakkaan aikaa, tuotamme käyttöarvoltaan korkealaatuisia suunnitelmia ja vastaamme kokonaisuudesta: strategisista ratkaisuista detaljisuunnitteluun ja projektinhallintaan. Pääpaino on teollisuuden investointeihin liittyvissä suunnitelmissa: tuotantolaitosten, tuotantolinjojen sekä koneiden ja laitteiden suunnittelussa sekä investointi- ja investointien kannattavuuslaskelmissa. Toimimme aina asiakaslähtöisesti ja samalla pyrimme aina toimimaan joustavasti ja ketterästi. Pidämme asiakkaamme kaikkia asioita meille tärkeinä. Toimitusvarmuus ja laatu ovat keskeisempiä toimintaperiaatteitamme. Asiakasprojekteissa tarjoamme aina riippumattomia ratkaisuja parhaista mahdollisista vaihtoehdoista. RATKAISUT: Tehdas- ja laitossuunnittelu Tekninen laskenta Projektinhallinta Konetekninen suunnittelu Dokumentointi Koneturvallisuus ja CE-merkintä Mittauspalvelut Konsultointi-, suunnittelu- ja projektinhallintapalvelut Strateginen konsultointi Suunnittelupalvelut Projektin toteutus Käytönaikainen tuki Investointisuunnittelu Tekninen konsultointi Projektinjohtopalvelut Kunnossapidon suunnittelu Kustannuslaskenta, budjetointi Konseptisuunnittelu Resurssi ja aikataulusuunnittelu Toiminnan tehostaminen Toiminnan tehostaminen Esisuunnittelu Tarjouspyyntöaineistot, kilpailutus Turvallistaminen Detaljisuunnittelu Sopimusneuvottelut Tekninen laskenta

3 TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU Tuotamme laitosten ja tehdasalueiden 3D esija toteutussuunnittelua. Laitossuunnittelukokonaisuudet muodostuvat usein kiintoaineiden käsittelyjärjestelmien erilaisista ratkaisuista, prosessiteollisuuden tuotantolaiteryhmistä tai tehtaan materiaalivirtojen tarkastelusta. Laitossuunnittelussa syntyvien havainnekuvien ja layoutien myötä valmistuvat myös erilaiset osakokonaisuudet kuten teräsrakenne-, putkisto- ja laitesuunnittelu materiaalidokumentaatioineen sekä teknisen laskennan tai materiaalivirtojen tarkasteluanalyysit. Tehdas- ja laitossuunnittelu Tuotantojärjestelmät Kuljetinjärjestelmät Teräsrakenteet Putkistot Putkisillat Materiaalinkäsittelyn laitteet Materiaalivirtojen tarkastelut Hoitotasot ja kulkutiet Varastointi ja annostelulaitteet Pölynpoistojärjestelmät

4 KONETEKNINEN SUUNNITTELU Suunnittelemme erilaisia koneita ja laitteita tuotannon eri tarpeisiin useille teollisuudenaloille. Erityisosaamistamme ovat kiintoaineiden materiaalinkäsittelyyn liittyvät laitteet sekä koneet joiden mekaniikka muodostuu hitsatuista rakenteista ja käyttövoiman tuottavat vaihdemoottorit, hydrauliikka ja/tai pneumatiikka. Laitteiden tarvitsemat ohjausjärjestelmät suunnitellaan tarvittaessa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Tuotesuunnittelu Tuotesuunnittelussa suunnittelun painopistealueet ovat edullisesti toteutettavassa tuoterakenteessa, tuotteen muotoilussa sekä suunnittelun automatisoinnissa. Suunnittelun automatisoinnin arvo nousee esille tuoteperheiden vaivattomassa suunnittelussa ja suunnittelumallien ja piirustusten kustannustehokkaassa ylläpidossa. Kone- ja laitesuunnittelussa mainitun erityisosaamisemme lisäksi meillä on pitkä kokemus ohutlevymekaniikan tuotesuunnittelusta. Konetekninen suunnittelu Koneet ja laitteet Nostoapuvälineet Siilot, säiliöt Paineastiat Savupiiput Kuljetinlaitteet, ruuvi- hihna-, kolakuljettimet Työkalut Ohutlevymekaniikka

5 TEKNINEN LASKENTA Tuotamme teknisen laskennan palvelut eurokoodien ja standardin SFS-EN 1090 vaatimusten mukaisesti. Tyypillisiä teknisen laskennan kohteitamme ovat nostoapuvälineet, nosturit, vaativat teräsrakenteet, putkisillat, paineastiat, savupiiput, putkistot. FEM-analyysit Analysoimme rakenteita käyttämällä apuna soveltuvia laskentaohjelmia, joilla tarkastelemme mm. siilojen ja säiliöiden kuorielementtejä, nosturien väsymisjännityksiä ja stabiliteetteja sekä analysoimme putkistojen jännityksiä. Analyyseja ohjaavat voimassa olevat normit. FEM-analyysit sisältävät myös tulosten tarkastelun ja arvioinnin. Teknisen laskennan tarkastaja Toimimme myös teknisen laskennan ja suunnittelun tarkastajakonsulttina rakennusprojekteissa, joissa suunnitelmiin edellytetään kolmannen osapuolen kannanottoa. Tarkastamme AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden ja teräskokoonpanojen suunnitelmat sekä laskelmat uudisja korjausrakentamisessa. Erityisosaamistamme ovat murto- ja käyttörajatiloissa tehdyt lujuus- ja stabiliteettilaskelmat sekä liitostarkastelut ja palomitoitus. Tekninen laskenta jännitykset ja siirtyminen väsyminen stabiliteetti lämmönsiirtyminen putkistojen jännitysanalyysit

6 DOKUMENTOINTI Suoritamme koneiden turvallistamisen myös käytössä oleville koneille ja laitteille. Lain mukaan valmistajan tulee suunnitella ja valmistaa tekninen laite rakenteiltaan, varusteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että se soveltuu tarkoitettuun käyttöön eikä tällaisessa käytössä aiheuta tapaturman vaaraa eikä terveyden haittaa. Jos tapaturman vaaraa tai terveyden haittaa ei voida muutoin riittävästi poistaa, on valmistuksessa käytettävä tarkoituksenmukaisia suojaustoimenpiteitä. Vaaroista ja haitoista on varoitettava tehokkaasti. Henkilönsuojaimen on oltava tehokas niitä vaaroja vastaan, joilta suojaamaan se on tarkoitettu. Dokumentointi Teknisen laskennan normien mukaiset raportit CE asiakirjat; tekninen rakennetiedosto Koneturvallisuus, turvallistaminen

7 PROJEKTINHALLINTA Tuotamme asiakkaan puolesta myös projektin toteutusvaiheen projektinhoidon tai osia siitä. Projektinhallinta sisältää kokonaispalvelupaketin haluttujen toiveiden mukaisesti. Suunnitteluprosessin edetessä syntyy valmistuksesta käyttöönottoon suuri määrä projektin hallinnan kannalta oleellista tietoa. Hoitaessamme projektinhallinnan, oleelliset tiedot ovat automaattisesti käytössämme ilman eri toimijoiden välillä olevia rajapintojen hankaluuksia. Tämä toiminto säästää asiakkaan aikaa. Projektinhallinta Projektityön suunnittelu Resurssi- ja aikataulusuunnittelu Kilpailutus, vertailut ja sopimusneuvottelut Projektinjohtopalvelut; toteutuksen ja laadun valvonta Raportointi

8 KONETURVALLISUUS JA CE-MERKINTÄ Tuotamme CE-merkinnän edellyttämän vaatimuksenmukaisuuden vaatimat tarkastelut, joiden pohjalta tuotamme vaadittavan teknisen rakennetiedoston dokumentaation. Lisäksi tuotamme laitteiden ja rakennelmien turvallistamisen tarkastelun, aineistoja ja koulutamme henkilöstöjä laitteiden ja järjestelmien turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Normien vaatimusten mukaisesti valmistaja vakuuttaa CE -merkinnällä, että kone, laite, rakenne tai tuotantojärjestelmän osa, täyttää Euroopan Unionin vaatimukset. Tuotamme kaikki CE-merkintään tarvittavan teknisen rakennetiedoston dokumentit suunnittelusta, riskienarvioinnin kautta käyttö- ja huolto-ohjeisiin ja teknisiin laskelmiin. Koulutus järjestelmien turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön Tuotamme olemassa olevista laitteista ja rakenteista turvallistamistarkasteluja, joiden pohjalta luodaan standardien ja määräyksien vaatimusten mukaiset muutossuunnitelmat. Suunnitelmat voivat sisältää esimerkiksi laitteen turvallistamisen suojilla tai rakenteiden lujuuslaskelmat ja vahvistussuunnitelmat. Nykyaikaisen teollisuuslaitoksen koneet ja laitteet vaativat henkilökunnalta kykyä omaksua koneiden turvallinen ja optimaalinen käyttö. Tuotamme henkilökunnan tueksi helposti ymmärrettävää visuaalista materiaalia laitteen käytöstä. Koulutusmateriaali voi koostua yksityiskohtaisesta koneen käyttöohjeesta, laitteen käyttöön opastavasta videosta sekä henkilökunnan koulutuksesta.

9 MITTAUSPALVELUT Tuotamme suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa as-built -mittatietoa edistyneillä mittavälineillä. Suunnittelu- ja investointiprojektit liittyvät usein rakennettuun ympäristöön. Kattavat esitiedot kohteesta mahdollistavat tehokkaan prosessin ja laadukkaan lopputuloksen. Tuotamme laserkeilaamalla kustannustehokkaasti kymmenistä miljoonista pisteistä koostuvia, parhaimmillaan millimetritarkkoja 3D-mitta-aineistoja, ns. pistepilviä. Pistepilviä voidaan hyödyntää useisiin tarkoituksiin projektien eri vaiheissa ja yhdistellä niitä suunnitteluaineistoon. Ulkotilojen pistemittaukseen on käytettävissä GNSS-mittalaite (GPS & Glonass), jolla voidaan mitata parhaimmillaan senttien tarkkuudella kohteiden sijainteja ja merkitä suunnitelmien sijainteja karttakoordinaatistossa maastoon katselmointia varten. Laserkeilatun as-built-mittatiedon etuja Tarkoilla esitiedoilla voidaan välttää asennuspaikalla tehtäviä kalliita muutos- ja säätötöitä Suunnitelmien toteutumista voidaan arvioida vertailemalla pistepilveä 3D-malliin Mahdollistaa suunnittelumalleihin yhdistettynä todellisuutta vastaavat havainnolliset visualisoinnit

10 ENGINEERING SOLUTIONS FOR THE FUTURE POSTIOSOITE: PL KOKKOLA KÄYNTIOSOITE: Satamatie KOKKOLA Puh: +358 (0) Fax: +358 (0)

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Haluatko tietää että, vai tietää miten? Tiedon määrä kasvaa - osaatko hyödyntää sitä riittävän tehokkaasti? Yrityksen elinkaaren aikana syntyy valtava

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Määrittele - Johda - Ylläpidä

Määrittele - Johda - Ylläpidä Määrittele - Johda - Ylläpidä Moduulit Ohjelmistoperhe rakennushankkeiden hallintaan Modelspace on hankejohtamisen hallintaan käytettävä ohjelmisto, jossa on keskitetysti kaikki tietosisältö hankkeesta.

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot