Teema 2: Tulevaisuus tutkaimessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teema 2: Tulevaisuus tutkaimessa"

Transkriptio

1 Teema 2: Tulevaisuus tutkaimessa 1. Puuperäinen energia Tavoite: Muodostaa kuvaa bioenergian mahdollisuuksista

2 EU:n energiapolitiikka: 5 kertaa 20 Vuoteen 2020 mennessä EU:ssa 1. Päästöjen pitää laskea 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta 2. Uusiutuvan energian osuuden noustava 20 prosenttiin 3. Energiatehokkuuden parannuttava 20 prosenttia Keinot Uusiutuvan energian tuet (EU ja kansalliset) Veropolitiikka (kansalliset) Seuraukset Energiamarkkinat sekaisin Päästökauppa ei toimi Investointiepävarmuus Tavoitteet 2020 jälkeen vuoteen Päästövähennys 40 % 2. Uusiutuvan energian osuus 27 % 3. Energiatehokkuutta lisää 27 % (1. ja 2. sitovia, 3. ohjeellinen)

3 Uusiutuvan energian velvoitepaketti (EU) Suomen tavoitteet vuoteen 2020: Uusiutuvan energian osuus vuonna 2020 oltava 38 % energian loppukäytöstä (lähtötaso 28,5 % v. 2005). Lisäystarve vuodesta 2005 n. 38 TWh EU valmistelee kiinteän biomassan kestävyyskriteereitä - onko puu 0-päästöistä vai ei? Tärkeimmät lisäyskeinot ovat metsähake, biopolttoaineet ja lämpöpumput Puuenergian osuus nyt vajaa neljännes energian kokonaiskulutuksesta Puun osuuden nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä vaatii noin 2 miljoonaa kuutiometriä puuta (runkopuuta, kantoja, oksia tai sivuvirtoja) Biopolttoaineen jakeluvelvoite liikennepolttoaineissa Tavoite vuodelle 2020 on 20 % energiasisällöstä (EU 10, Suomi 20) Jakeluvelvoite lasketaan kaksinkertaisena, jos biopolttoaine tuotettu jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta

4 Puupolttoaineiden osuus neljännes energian kokonaiskulutuksesta 2013 Hiili; 11,2 % Maakaasu 8,0 % Puun pienkäyttö 19,6 % Sähkön nettotuonti 4,3 % Öljy; 22,9 % Turve 3,7 % Kokonaiskulutus 376 TWh Ydinenergia 18,4 % Muut 3,5 % Puupolttoaineet 24,5 % Vesi- ja tuulivoima 3,7 % Lämpö- ja voimalaitokset 39,1 % Kokonaiskulutus 92 TWh (Metsähakkeen osuus 17,3 %) Metsäteollisuuden jäteliemet ja sivutuotteet 43,5 % 61 % puuenergian lähteistä on perusmetsäteollisuuden tuotantoprosessien jätteitä Lähde: Metla, Metsätilastotiedote 31/2014

5 Metsähakkeen kokonaiskäyttö laski 2014 Kansallinen metsäohjelma 2015: tavoite milj. m 3 vuonna Pienpuu Järeä runkopuu Hakkuutähteet Kannot Pientalot Tavoite Kansallinen metsästrategia tavoite 15 milj. m 3 vuonna 2025 Ongelmia - Pienpuun korjuu kallista (tuki tarpeen) - Kilpailee osin teollisuuskäytön kanssa - Kielteisiä ympäristövaikutuksia (ravinteet, CO 2 ) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 milj. m 3 Lähde: Metla, Metsätilastotiedote 31/2014; Luke, ennakkotieto

6 Pellettien kysyntä kasvaa, tuotanto polkee paikallaan tonnia Vienti Kotim. kulutus Tuotanto Lämpö- ja voimalaitokset kiinnostuneita, mm. Helen Kotitalouksia ei kiinnosta: - huono maine 10 vuoden takaa - varastointitilan tarve - maalämpö syrjäyttänyt Lähteet: Metla, Metsätilastotiedote 8/2013; Luke, Puupelletit 2014

7 Lähteet: Yritysten lehdistötiedotteet; Kauppalehti Vapo , St Biopolttoainejalostamohankkeet Yritys Raaka-aine Puumäärä, m 3 Tuote Määrä, GWh Kustannus, milj. Valmis Fortum (VTT, Metso, UPM), Hake, Joensuu sahanpuru bioöljy UPM, Kaukaa Mäntyöljy 0 biodiesel Stora Enso, Kotka Mustalipeä 0 ligniini ST1 Biofuels, Kajaani Sahanpuru bioetanoli Yhteensä / rahoitus Green Fuel Nordic, Iisalmi Metsähake bioöljy Green Fuel Nordic, Savonlinna ja Iisalmi Metsähake bioöljy Metsä Fibre (Gasum, Helsingin Energia), Joutseno Vapo (Forest BTL), Kemi Metsähake, kuori biokaasu muutamia 1 600satoja milj. 2016/ jäissä Energiapuu, hake biodiesel ? Yhteensä > 800 Investointipäätös tehty Suunnitteilla

8 EU-lainsäädännön kehitys Komission kaikkea lainsäädäntöä koskevat KOM- ja SEK-dokumentit Vuosina EU:n kilpailukykyä pyrittiin parantamaan Lissabonin strategialla tavoitteena tehdä unionista maailman kilpailukykyisin talous. Vuosittain hyväksytty EU:n ympäristölainsäädäntö koskien esim. tuotteiden turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, tuotantomenetelmiä, materiaaleja, päästöjä ja jätteitä Lähde: Kapanen & Rimppi Ympäristöaloitteista lainsäädännöksi. Teknologiateollisuus ry

9 Bioenergiakysymyksiin palataan maastojaksolla

10 Lajien uhanalaisuus - biodiversiteetti köyhtyy Suomessa tunnetuista lajeista uhanalaisia on 10 %, joista 36 % elää metsissä, pääasiassa lehdoissa ja vanhoissa kangasmetsissä (82 %) Kansainvälisenä tavoitteena pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 2020 mennessä ei tulla onnistumaan Uhanalaisuusindeksi perustuu kymmenen erilaisen eliöryhmän ja noin lajin uhanalaisuuden todellisiin muutoksiin, jossa arviointikriteerien muutoksen ja lajistotiedon lisääntymisen vaikutus on eliminoitu Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana lajien uhanalaisuus lievästi lisääntynyt, mutta lajien välillä isoja eroja: osa taantunut, osa yleistynyt Uhanalaisuusindeksi Lähteet: Juslen, Hyvärinen & Virtanen, 2013, Conservation Biology; Rassi ym. 2010, Punainen kirja. YM & SYKE

11 Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen Metsien suojelu Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 3,0 milj. ha eli 13 % metsä- ja kitumaan alasta Tiukasti suojeltua metsää 2,0 milj. ha eli 9 % metsä- ja kitumaan alasta, pääosa Pohjois-Suomessa Talousmetsien monimuotoisuuden turvaaminen Metsälaki Erityisen tärkeät elinympäristöt (avainbiotoopit, METE-kohteet) Metsänhoitosuositukset yli lain vähimmäisrajojen Metsäsertifiointi (PEFC, FSC) markkinavetoinen Käsittelyrajoituksia, suojavyöhykkeitä Säästöpuut ja säästöpuuryhmät (lahopuun tuottaminen) Lähde: Metla, Metsätilastollinen vuosikirja 2013

12 Keräyspaperi Suomessa Keräyspaperin talteenottomäärä Keräyspaperin käyttö Talteenottoaste n. 70 % Osuus kuituraaka-aineesta n. 5 % Lähteet: Metsäteollisuus ry, Paperinkeräys Oy

13 Asiantuntija-alustukset Keräyspaperin markkinat Ilpo Ervasti Suomen metsien suojelu, ekologisten haittojen minimointi ja ekologiset kompensaatiot Atte Moilanen, Helsingin yliopisto

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet 9 energia Vuonna 2007 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1476 petajoulea eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensivät edellisvuotista lämpimämpi sää ja lauhdesähkön tuotannon korvautuminen

Lisätiedot

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008 toimialaluokituksessa

Lisätiedot

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy Bioenergian kehitysnäkymät Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy 1 19.9.2008 Dan Asplund. Kevätpäivä 2008 Sisältö Bioenergia ja käytön tilanne UE-edistämisohjelman

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012 Toimialapäällikkö Markku Alm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa vuonna 2011, % (suluissa prosenttiosuuden muutos vuodesta

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit

BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit BIOENERGIA SUOMESSA ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki 1 Kotimaisten polttoaineiden energiakäyttö 2000 ja 2001* Mtoe TWh Milj. k-m 3 PJ Osuus Suomen energiankulutuksesta, % Mustalipeä 3,4 3.3 40 39

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA 1. ESIPUHE Savon Voima Oyj:n bioenergiaohjelman tavoitteena on tehdä Savon Voiman eri menestystekijöitä tukeva, Keski- ja

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 213/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 213/2010 Uusiutuvien

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012 Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 1 31.5.2012 Ilpo Mattila Maaseudun bioenergialähteet ENERGIALÄHDE TUOTE KÄYTTÖKOHTEITA METSÄ Oksat, latvat, kannot, rangat PELTO Ruokohelpi, olki Energiavilja

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puunhankinta Kuitua vai Energiaa? Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät Bioenergia

Lisätiedot