YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ"

Transkriptio

1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ JATKUU julkaistiin Educassa SIVULLA 12> Edustajakokous lähestyy EHYT ry pitää ensimmäisen yhdistyksen kokouksensa, edustajakokouksen lauantaina 22. maaliskuuta Helsingissä. Tärkeimpinä asioina asialistalla ovat strategian hyväksyminen ja valtuuston valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi arvioidaan kulunutta toimintakautta sekä hyväksytään lähivuosien toiminnan ja JATKUU talouden suuntaviivat. 2,6,7 > Yhdessä olemme enemmän! EHYT ry:n koordinoimassa Ehkäisevän päihdetyön verkostossa toimii 35 järjestöä. Lähtökohta kaikessa toiminnassa on tavoitteellinen yhteistyö, joka vahvistaa järjestöjen painoarvoa hyvinvoinnin ja terveyden puolestapuhujana. Koordinaatioyksikkö on tiivis viiden naisen tiimi. Tutustu yksikköön ja lue verkoston toiminnasta. JATKUU SIVULLA SIVULLA 17 >

2 SARI AALTO-MATTURI EDUSTAJAKOKOUS LINJAA EHYTIN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT EHYT ry:n ensimmäinen edustajakokous pidetään lauantaina 22. maaliskuuta. Edustajakokous päättää järjestöä perustettaessa sovitun siirtymäkauden, jonka aikana EHYT:iä on rakennettu jatkamaan Elämä On Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n työn perintöä. Siirtymäkauden päättyessä jäsenjärjestöjen edustajat päättävät järjestön toiminnan tulevan suunnan. Jäsenjärjestöjen päätettävänä on sekä järjestön uusi strategia kahdelle seuraavalle edustajakokouskaudelle, aina vuoteen 2020, että toiminnan ja talouden suuntaviivat tulevalle kolmivuotiskaudelle. Samalla uudistuu järjestön luottamushallinto. Perustajajärjestöjen keskenään sopimat mandaattijaot purkautuvat ja uuden hallinnon kokoonpano on jäsenjärjestöjen harkinnassa. Kaksi ensimmäistä toimintavuotta ovat antaneet mahdollisuuden koota perustajajärjestöjen kokemusta ja asiantuntemusta yhteen ja löytää EHYT:ille omat painopisteet ja vahvuudet. Strategiatyötä on viime vuoden aikana tehty vuorovedoin EHYT:in hallituksen, valtuuston, jäsenjärjestöjen ja henkilöstön kesken. Uusi strategia ei merkitse rajuja irtiottoja vakiintuneesta, mutta edellyttää kuitenkin jatkuvaa toiminnan kriittistä arviointia ja kehittämistä. Vuoteen 2014 päättyy myös Raha-automaattiyhdistyksen kanssa sovittu siirtymäkausi uuden järjestön rahoituksessa. Vuoden 2014 aikana RAY tulee arvioimaan sitä, millainen järjestö EHYT ry:stä on muodostunut. Järjestön ensimmäisten vuosien avustuspäätöksissä on nähtävissä selkeä painopisteen muutos hankerahoituksesta pitkäjänteisempään rahoitukseen. Tämä on myönteinen suunta. Samalla on kuitenkin virinnyt huolta siitä, millä tavoin päihdehaittojen ehkäisyä voidaan viedä eteenpäin myös kehittämishankkeiden kautta ilman, että kehittäminen on poissa järjestön perustyöstä. Myös ehkäisevän päihdetyön resursointi valtakunnallisesti herättää huolta tilanteessa, jossa kuntien säästöpaineet jarruttavat raittiustyölain uudistamista moderniksi ehkäisevän päihdetyön laiksi, ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ehkäisevän työn resurssit ovat pienentymässä. Kokonaisuudessaan EHYT ry:n tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. EHYT on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa järjestökentässä ja ehkäisevän päihdetyön toimijana. Sidosryhmäkyselyn perusteella EHYT nauttii arvostusta yhteistyökumppaneidensa keskuudessa ja on lyhyessä ajassa pystynyt rakentamaan tunnettuutta työlleen. Suurelle yleisölle järjestö toki on vielä verraten tuntematon. Tavoite tunnustetusta vaikuttajajärjestöstä on kuitenkin jo toteutunut. EHYT ry:n haasteita alkavalle strategiakaudelle ovat erityisesti järjestön vapaaehtoisten ja ammattilaisten osaamisen yhdistäminen, vaikuttamistyön edelleen vahvistaminen, toiminnan aito valtakunnallisuus sekä yhteistyömuotojen ja koordinaatiotyön jatkuva kehittäminen. Edustajakokous on kaikkien EHYTin jäsenjärjestöjen ensimmäinen yhteinen kohtaaminen. Toivon, että jäsenjärjestöt tulevat runsaslukuisina maaliskuun kokoukseen linjaamaan järjestön toimintaa tuleville edustajakokouskausille! 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja p ,

3 EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE AJANKOHTAISTA ASIAA 2 Pääkirjoitus 3 Lyhyesti ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla Päihdetilastollinen vuosikirja Tiukkuutta ja niukkuutta 5 Kolumni 6 Ajankohtaista jäsenjärjestöille 9 Lähikuvassa uusi kampanja 10 Tulossa 12 Tapahtunutta Educa-messut 14 Esittelyssä jäsenjärjestöt 17 Lähikuvassa EPT-koordinaatio 18 Esittelyssä työn tueksi 19 Lähikuvassa uudenlaista toimintaa AMIS Arjen ammattilaiset -hanke julkaisi Educa-messuilla Ryhmäilmiö-toimintamallin. Koulutuksia järjestävät Amistyön asiantuntijat Antti Maunu, Anni Selin ja Kim Kannussaari. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p , Jenni Tikkanen, p , Taitto: Leena Mast-Knutar Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Järjestötiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2014: (28.3. ), (23.5.), (29.8.), (14.11.) Viinaralli alkoholipoliittisen keskustelun suuri mörkö Käynnissä oleva alkoholilain uudistustyö, Hartwallin yt-uutiset ja ravintoloiden hiljainen minuutti -tempaus ovat kiehuttaneet alkoholipoliittista keskustelua, jossa kummittelee jatkuvasti Viron viinaralli. Matkustajatuontiin liittyy kuitenkin väärinymmärryksiä, ja sitä myös käytetään tarkoitushakuisesti perusteluna sille, että Suomessa ei voitaisi tehdä alkoholin hintaan ja saatavuuteen liittyviä toimenpiteitä päihdehaittojen ehkäisemiseksi. On totta, että matkustajatuonti on ongelma ja on tärkeää osoittaa tullille riittävät resurssit sen hillitsemiksi. Viinaralli ei kuitenkaan ole se kaikkein tärkein alkoholipolitiikan ongelma ja se pitäisi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Kun suomalaisoluen veroa korotetaan, hyöty ei suinkaan valu monikertaisena Viroon, kuten julkisesta keskustelusta voisi luulla. Veronkorotukset lisäävät aina verotuloja ja vähentävät kulutusta, vaikka pieni osa hyödystä sulaisikin matkustajatuonnin kasvuun. Jos tuijotetaan pelkkiä viinarallin takia menetettyjä verorahoja tai suomalaisen alkoholialan kannattavuutta, unohdetaan, että alkoholin isot kustannukset ja niihin liittyvät säästömahdollisuudet ovat aivan toisen mittakaavan kysymyksiä. Päihdehaitat maksavat suomalaisille noin 6-7 miljardia vuodessa ja alkoholi on merkittävin yksittäinen työurien lyhentäjä. Esimerkiksi ravintolat ottivat hiljainen minuutti -tempauksen avulla hiljattain kantaa oman alansa ja artistien työpaikkojen puolesta ja toivat esille huolen markkinaosuuksiensa pienenemisestä. Viinaralli mainitaan hyvinkin usein muutoksen taustatekijänä, mutta tosiasiassa ravintolat ovat menettäneet markkinaosuuttaan alkoholinmyynnistä erityisesti ruokakaupoille. Suomalaisten suosikkijuoma on suomalaisesta ruokakaupasta ostettu keskiolut, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Muutos ei ole seurausta esimerkiksi alkoholiveron kiristyksistä vaan siitä, että alkoholin saatavuus on olennaisesti lisääntynyt kioski- ja huoltoasemamyynnin sekä kauppojen aukioloaikojen vapautumisen myötä, Aalto-Matturi summaa. Ravintoloiden markkinaosuuden menetys ei siis johdu holhoavasta alkoholipolitiikasta vaan päinvastoin alkoholiin liittyvien rajoitusten purkamisesta. EHYT ry julkaisee keskustelun avuksi ja taustoittavaksi tietopaketiksi EHYT Teeman Alkoholilaki, joka käsittelee muun muassa alkoholihaittoja, keskiolutkeskustelua, valomerkkiä sekä valistuksen ja sääntelyn yhteistyön merkitystä. EHYT Teeman Alkoholilaki liitteenä julkaistaan viinarallia käsittelevä kysymyksiä ja vastauksia paperi, joka kokoaa yhteen tavallisimmat keskustelussa esille nousevat väitteet viinarallista. Paketti postitetaan jäsenyhdistyksille. Näihin aiheisiin pureudutaan vielä syvällisemmin myöhemmin keväällä ilmestyvässä EHYT Teemassa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 3

4 AJANKOHTAISTA ASIAA PÄIHDETILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013: Alkoholihaitat vähentyneet hieman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetilastollinen vuosikirja kokoaa keskeiset Suomen päihdetilannetta kuvaavat tiedot vuosittain. Joulukuussa 2013 ilmestynyt vuosikirja kokoaa vuoden 2012 päihdetilastot. Vuosikirjan mukaan alkoholin käyttöön liittyvät haitat vähentyivät hieman vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2012 oli 9,6 litraa sataprosenttisena alkoholina asukasta kohti. Kokonaiskulutus laski viisi prosenttia vuodesta Kyselytutkimusten mukaan työikäisten miesten ja naisten alkoholinkäytössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Nuorten alkoholin käyttö ja humalajuominen sen sijaan ovat vähentyneet ja raittiiden nuorten osuus on kasvanut viime vuosina. Päihdetilastollisessa vuosikirjassa arvioidaan, että alkoholin käyttö aiheutti julkiselle sektorille noin miljardin euron välittömät haittakustannukset vuonna Luku on kuitenkin huomattavasti suurempi, kun mukaan lasketaan myös välilliset kustannukset. - Alkoholi aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa vuosittain 6-7 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset, EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kertoo. Esimerkiksi työpäivissä laskettuna Suomessa menetetään vuosittain alkoholin vuoksi noin 2 miljoonaa työpäivää, tämä on lähes henkilötyövuotta. Julkaisu on luettavissa osoitteessa ja tilattavissa THL:n kirjakaupasta 9,6L Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2012 oli 9,6 litraa sataprosenttisena alkoholina asukasta kohti. Kokonaiskulutus laski viisi prosenttia vuodesta TEKSTI: KARI VUORINEN Tiukkuutta ja niukkuutta R aha-automaattiyhdistyksen avustusesitys julkaistiin ennen joulua ja uuden lainsäädännön mukaisesti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko päättää avustusten jaosta aikaisemman valtioneuvoston käsittelyn sijaan. Raha-automaattiyhdistys esittää vuodelle 2014 avustusta 792 sosiaali- ja terveysalan järjestölle eri kohteeseen yhteensä 308 miljoonaa euroa. RAY:n avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 203 kuntaan. Vuodelle 2014 avustusta haki järjestöä hankkeeseen tai toimintoon. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 523 miljoonaa euroa. Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 113,7 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 421,7 milj. euroa. (www.ray.fi, ) Päihde- ja riippuvuustyöhön haettiin avustuksia 43,4 ja esitettiin 25,4 milj. euroa. Avustustaso nousi edellisvuodesta viisi tuhatta euroa eli 0,2 promillea. Uuden lainsäädännön mukaisesti samalla on vahvistettava ohjeellinen avustussuunnitelma myöntämisvuodesta seuraaville kolmelle vuodelle. EHYT-avustussuunnitelma on vain vuodelle 2015, koska fuusion yhteydessä RAY ilmoitti arvioivansa EHYT ry:n toimintaa kolmantena toimintavuonna ja sen jälkeen tehdään avustamisen suunnitelmat tuleville vuosille. RAY tulee tekemään arviointitarkastuksen kuluvan vuoden huhtikuussa, kunhan olemme saaneet vuoden 2013 pakettiin ja edustajakokouksen pidettyä. Vuodelle 2014 EHYT ry:n avustukset eivät nousseet. Tavoitteena oli päättyvien projektien toiminnan jatkaminen toiminta-avustuksen turvin, mutta näihin suunnitelmiin ei RAY vastannut avustuksella. EHYT ry haki avustuksia 6,5 Me ja avustusta esitettiin 4,8 Me. EHYT ry sai yhden uuden kehittämisprojektin Monikulttuurisen päihdekasvatuksen edistämiseen lasten ja nuorten kanssa osana Emma ja Elias -avustusohjelmaa. Tämä vuosi on nyt edellisen kaltainen toiminta- ja yleisavustusten suhteen. Koska yleinen kustannustaso nousee, toimitaan tuloksellisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Niin kuin on aina tehty. 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

5 KRISTIINA HANNULA Ehkäisevä päihdetyö on yhteistyötä EHYT ry:n yhdistymismuistiossa todettiin, että alueellista työtä vahvistetaan perustamalla aluekeskuksia tukemaan eri toimijoiden ehkäisevää päihdetyötä, jäsenyhdistysten toimintaa, vapaaehtoistyötä sekä kohtaamispaikkojen arkea. EHYT ry:n hallitus tekikin joulukuussa 2013 päätöksen, että Suomi jaetaan toiminnassamme neljään alueeseen. Jokaiseen niistä tulee aluekeskus, jonka kautta työtä organisoidaan keskustoimiston johdolla. Tämän vuoden aikana saamme toiminnan alkuun ja pääsemme tekemään yhteistyötä yhä koordinoidummin eri tahojen kanssa. EHYT ry:n koulu- ja aluetyö toteuttaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Työtä tehdään niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntavaikuttamisen tasolla. Tavoitteena on vahvistaa terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ehkäisevän päihdetyön teemojen kautta. Kannustamme myös paikallisia toimijoita muodostamaan yhteistyössä verkostoja, joiden kautta saadaan pienillä henkilökohtaisilla aikapanostuksilla hyvinvointia ihmisten arkeen. Yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisten järjestöjen kesken. Yhteistyö, tietojen jakaminen ja vuorovaikutus ovat aktiivisia valintoja, jotka palvelevat järjestöjä sekä auttavat samalla koko yhteiskunnan kannalta merkittävien päämäärien saavuttamista. Yhteistyössä mukana oleminen ei vie toimijoiden itsenäisyyttä vaan päinvastoin antaa mahdollisuuksia viedä eteenpäin jokaisen toimijan tärkeinä pitämiään asioita, niitä tulokulmia, jotka juuri heidän taustaorganisaatiolleen ovat tärkeitä. Ehkäisevä päihdetyö on siis yhteistyötä eri tasoilla. Yhteistyö lähtee tarpeesta ja osapuolten vapaasta halusta katsoa asioita yhteisin silmin. Yhdessä tekemiselle on tärkeää määrittää selkeät tavoitteet ja pelisäännöt. Ja tähän kaikkeen opimme vain yhdessä tekemällä, aidosti toisemme kohdaten ja toisiimme luottaen. KUVA: MINNA LEHTINEN EHYT ry:n alueet kartalla Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 5

6 AJANKOHTAISTA ASIAA Mielenkiintoinen kevät järjestötoiminnassa Vaikka vuosi on vasta käynnistynyt, on takana jo onnistunut Tipaton tammikuu -kampanja. Myös EHYT ry:n jäsenyhdistysten toimintatukihaku on jo päättynyt, ja päätökset vuoden 2014 tuista tehdään hallituksen kokouksessa 3. maaliskuuta. Maaliskuun lopulla pidetään EHYT ry:n edustajakokous. Kevään toimintaan tuo uuden lisänsä myös toukokuussa järjestettävät Päihdepäivät. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus ja Euroopan parlamentin vaalit tekevät edellisten lisäksi keväästä varmasti mielenkiintoisen. EHYT Järjestö ilmestyy tänä vuonna viisi kertaa. Seuraavassa numerossa kerrotaan edustajakokouksen päätöksistä sekä toukokuisista Päihdepäivistä. Kesän kynnyksellä kerrotaan Päihdepäivien ja valtuuston kokouksen kuulumisista sekä luodaan katsaus syksyn toimintaan. Ehdotuksia EHYT Järjestö -tiedotteen sisällöksi voi aina lähettää allekirjoittaneelle. EHYT Järjestön ja EHYT Teeman osoitteenmuutoksista ja tilauksista voi olla yhteyksissä järjestösihteeri Simo Miettiseen. Kevään aikana jäsentiedotuksen tueksi tulee vielä sähköinen, jokaisen halukkaan tilattavissa oleva uutiskirje. Aluefoorumitoiminta jatkuu tänä vuonna aktiivisena ja uuden aluejaon sekä aluekeskusten toiminnan myötä mahdollisesti hieman muuttuen. Varsinaiset isommat tapaamiset järjestetään jälleen syyskaudella, mutta keväänkin aikana järjestetään pienempiä tapaamisia ja koulutusta. Tapaamisista ja koulutuksista tiedotetaan jäsenyhdistyksille alueellisesti ja niistä voi esittää ideoita myös alueellisilla sähköpostilistoilla. Kannattaa seurata myös OK-opintokeskuksen ja SOSTEn alueellisia koulutuksia, joista keräämme tietoa myös tähän järjestötiedotteeseen. EHYT ry:n jäsenyhdistyksiä on nyt jo 103, kun EHYT ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan uusiksi jäseniksi Suomen Motoristit ry:n, Keski-Uudenmaan Raskaan Musiikin ystävät ry:n sekä lahtelaisen Suosta Kummulle ry:n. Tervetuloa mukaan toimintaan! Paikallisyhdistyksille laaditaan parhaillaan myös PRH:ssa ennakkotarkastettuja mallisääntöjä, jotka yhdistykset voivat halutessaan ottaa käyttöönsä. Ohjeistusta asiasta on tulossa kevään mittaan. Kohtaamispaikkatoimintaa järjestäville jäsenyhdistyksille suosittelemme valtakunnallisille kohtaamispaikkapäiville osallistumista Espoossa maaliskuuta. EHYT ry:ltä voi hakea matkakustannuksiin korvausta ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kohtaamispaikkapäivien ohjelma löytyy ilmestyttyään EHYT ry:n verkkosivuilta. Seuratkaa verkkosivujen tapahtumakalenteria ja ilmoittakaa sinne aina myös itse järjestämänne avoin toiminta toimittamalla tiedot tapahtumistanne järjestösihteeri Simo Miettiselle. Kevään aikana alueellisia verkkosivuja kehitetään, jolloin myös paikalliset tapahtumat saavat sivuilla lisää huomiota. Nähdään edustajakokouksessa ja kevään muissa tapahtumissa! Jiri Sironen, järjestöpäällikkö p Simo Miettinen, järjestösihteeri p Jiri Sironen EHYT ry:n ed EHYT ry pitää ensimmäisen yhdistyksen kokouksensa lauantaina 22. maaliskuuta Helsingissä. Kokous on nimetty edustajakokoukseksi. Edustajakokous päättää kolmivuotisen siirtymäkauden, josta sovittiin Elämä on parasta huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys-Hälsan ry:n yhdistyessä EHYT ry:ksi. Kokouksen tärkeimmät asiat ovat strategian hyväksyminen ja valtuuston valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi arvioidaan kulunutta toimintakautta sekä hyväksytään lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat. Kokous pidetään EHYT ry:n keskustoimiston tiloissa Elimäenkadulla Helsingissä. Kokousta edeltää ajankohtaisseminaari aamupäivällä klo 10 alkaen. Varsinainen kokous alkaa lounaan jälkeen klo 14. Valtakirjojen tarkistus alkaa jo klo 9 ja tiloissa on mahdollisuus tutustua eri EHYT ry:n toimintoihin koko päivän ajan. EHYT ry:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen varsinaisen edustajansa lisäksi myös yhden seuraajan. Ilmoittautua tulee 3.3. mennessä verkossa tai puhelimitse sihteeri Maarit Vannelalle EHYT ry:n jäsenyhdistyksille on lähetetty virallinen kokouskutsu, vaalivaliokunnan terveiset ja myöhemmin postissa on tulossa vielä viralliset kokouspaperit. Kokouksen materiaalit, tarkka ohjelma, esityslista, strategia-asiakirja, vaalivaliokunnan (Arja Jääskeläinen, Marko Laitinen ja Veli-Pekka Sinervuo) terveiset, liiton säännöt sekä ilmoittautumislomake löytyvät verkkosivuilta Lue lisää edustajakokouksesta ja muista ilmoittautua 3.3. mennessä 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

7 ustajakokous Mikä edustajakokous? EHYT ry:n jäsenyhdistykset käyttävät äänivaltaansa kerran kolmessa vuodessa järjestettävässä yhdistyksen kokouksessa, joka on nyt nimetty edustajakokoukseksi. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni, jota voi käyttää yksi kokousedustaja. Edustakokous päättää EHYT ry:n strategiasta sekä valitsee valtuuston kolmeksi vuodeksi. Lisäksi kokous arvioi kulunutta kolmivuotiskautta, hyväksyy lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat sekä käsittelee muut kokoukselle esitetyt asiat. Mikä valtuusto? EHYT ry:n valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa edustajakokousten välillä. Valtuustoon valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä 20 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan EHYT ry:n hallituksen kolmivuotiselle kaudelle. Lisäksi valtuusto hyväksyy EHYT ry:n vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. EHYT ry:n vuosille valittava uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran EHYT ry:n järjestämien Päihdepäivien yhteydessä Helsingissä Valtuusto kokoustaa kerran vuodessa, minkä lisäksi se saattaa kokoontua seminaariin toisen kerran. Mikä hallitus? EHYT ry:n hallitus johtaa järjestön toimintaa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä 10 muuta varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus kokoontuu vuosittain 4 6 kertaa. Strategia JÄSENYHDISTYKSET EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO EHYT ry on nuori järjestö, jolla on kuitenkin jo satavuotinen historia. Eräänlaisena fuusiovaiheen strategiana toimi yhdistymismuistiossa tehdyt linjaukset. Varsinainen uuden järjestön strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2013 keväällä. Strategian laatimiseen on osallistunut koko henkilöstö, luottamushallinto, jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme. Tämä yhdessä tehty matka on ollut arvokas prosessi. Strategiaan sitoutuminen ja sen toimeenpano tehostuu yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja kunnioittavan kohtaamisen kautta. Suomalaisessa populaarikulttuurissa päihteet ovat kestosuosikkeja. Myös Strategia on yhteinen kertomus siitä, keitä olemme, missä toimimme, miten toimimme ja mitä tavoittelemme. Strategian avulla suuntaamme eteenpäin ja peilaamme siihen kaikkea toimintaamme. esimerkiksi sarjakuvataiteilija Pertti Jarla on usein palannut päihdeaiheisiin töissään. Olemmekin käyttämässä strategiamme kuvituksena hänen luomaansa sarjakuvaa Fingerporia. Hallituksen esitys strategiasta postitetaan jäsenyhdistyksille ja hyväksytään edustajakokouksessa. Tässä maistiaisina strategia-asiakirjasta visiomme, missiomme sekä strategiset linjauksemme: Visiomme: Elämäniloa ja hyvinvointia - ilman päihde- ja pelihaittoja Missiomme: Olemme rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä tunnetuksi ja palkitsevaksi. Edistämme HALLITUS muutosta kohti haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistumme näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Strategiset linjauksemme Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä Koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa Edustajakokouksen hyväksynnän jälkeen strategia kattaa kaksi valtuustokautta ulottuen näin vuoteen Vuonna 2017 tehdään perusteellisempi väliarviointi strategian toteutumisesta, ja vuosittain strategiaa peilataan yhdistyksen toimintasuunnitelmiin. Strategia-asiakirjasta tehdään painotuote, jota voi käyttää mm. jäsenyhdistysten koulutuksissa ja EHYT ry:n esittelyyn. TEKSTIT: JIRI SIRONEN JA TUOMAS TENKANEN Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 7

8 EHYT RY:N JÄSENYHDISTYKSET VALTAKUNNALLISET JÄSENJÄRJESTÖT ELÄKELIITTO RY ELÄKELÄISET RY ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO RY ELÄMÄ ON PARASTA HUUMETTA RY ELÄMÄNTAPATOIMINNAN TUKI RY ELÄMÄNTAPAYHDISTYSTEN TUKI RY ERKKI POIKOSEN SÄÄTIÖ KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY KUNNON ELÄMÄ RY LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY NUORISOKASVATUSSÄÄTIÖ NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO NUORTEN PUOLESTA RY OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY POTILAS- JA SOSIAALIAPU RY PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY RAHTARIT RY RAUTATIELÄISTEN RAITTIUSLIITTO RY SOSIALIDEMOKRAATTISET NUORET RY SUOMEN AMMATTIIN OPISKELEVIEN LIITTO- SAKKI RY SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO -SDPL RY SUOMEN MOTORISTIT RY SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TIURAHOVIN YSTÄVÄT RY TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO RY VASEMMISTONUORET RY VESAISTEN KESKUSLIITTO RY PAIKALLISET JA ALUEELLISET JÄSENJÄRJESTÖT E.T.U. ELÄMÄNHALLINTA, TUKI JA UUDISTUMINEN RY EEROLAN ASUKASYHDISTYS RY ELÄ TERVEESTI RY ETELÄ-KARJALAN TYÖ- JA ASUKASTUPAYHDISTYS EKTA RY HAAGAN TYÖVÄENYHDISTYS RY HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY HELSINGIN JYRY RY HELSINGIN KANSALLINEN TERVEYSKASVATUSYHDISTYS RY HELSINGIN LIIKENNE- TURVALLISUUSYHDISTYS RY HELSINGIN OPTIMISTIT RY HELSINGIN SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS RY HST:N KUNTO-URHEILIJAT RY HYVINKÄÄN PAAVOLAN ASUKASYHDISTYS RY HYVÄ OLO RY HÖYHTYÄN SAMMONTAKOJAT RY JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY KAJAANIN TYÖVOIMAYHDISTYS RY KEMIN INTO RY KESKI-UUDENMAAN RASKAAN MUSIIKIN YHDISTYS KOPSAKKA, KOILLIS-LAPIN TERVEYS RY KORSON KAIKU RY KOTKAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENYHDISTYS RY KOUVOLAN LIIKENNERAITTIUS JÄRJESTÖ RY KUNNON ELÄMÄ TURUN ALUEKESKUS KUOPION TYÖTTÖMÄT RY KYMENLAAKSON ELÄMÄNTAPA YHDISTYS KELO RY KYRÖN ELOISAT RY LAHDEN ELOKOLON YSTÄVÄT RY LAPIN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY LAPPEENRANNAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY LINTULAMMEN ASUKASYHDISTYS RY MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY NOKIAN SEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS NOKKOLO RY OULUN SEUDUN KUNNON ELÄMÄ RY PATOSEUDUN TOIMINTAKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY PIRKANMAAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PIRKKALAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS ELOPILKKU RY POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY PORIN SEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PORMESTARINLUODON ASUKASYHDISTYS RY PÄIJÄT-HÄMEEN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS ELOSET RY RAISION TYÖVÄEN RAITTIUSYHDISTYS ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY ROVANIEMEN SEUDUN TERVEYS RY SAMPOLAN ASUKKAAT RY SOROPPI RY SUOSTA KUMMULLE RY TAMPEREEN LIIKENNERAITTIUSYHDISTYS RY TAPANILAN TYÖVÄENYHDISTYS RY TERVEYS HÄLSAN RY:N HUMPPILAN OSASTO RY TERVEYS HÄLSAN, JOUTSENON PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N ALAVUDEN OSASTO RY TERVEYS RY:N HALIKON OSASTO RY TERVEYS RY:N HÄMEENLINNAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N ILMAJOEN OSASTO RY TERVEYS RY:N JYVÄSKYLÄN OSASTO RY TERVEYS RY:N KAUHAJOEN OSASTO RY TERVEYS RY:N KOKKOLAN PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N KOSKI TL PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N LAPUAN PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N PIEKSÄMÄEN PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N POHJOIS- POHJANMAAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N PUTTAAN JELEPPI RY TERVEYS RY:N RAISION ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N SAVONLINNAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N SIILINJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N TURUN SEUDUN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N YLISTARON PAIKALLISYHDISTYS RY TORNION JÄRJESTÖYHDISTYS RY TURUN ALUEEN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY VÄINÖN JA KYLLIKIN SEURA EHYT RY:N JÄSENYYDET AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO EAPN-FIN SUOMEN KÖYHYYDEN JA SYRJÄYTYMISEN VASTAINEN VERKOSTO EUROCARE EUROPEAN ALCOHOL POLICY ALLIANCE EURONET EUROPEAN ADDICTION PREVENTION NETWORK HARM REDUCTION INTERNATIONAL KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO KUMPPANUUSTALO ARTTELI RY KULUTTAJALIITTO RY LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY LIIKENNETURVA RY MAITO JA TERVEYS RY MEDIAKASVATUSSEURA NORDAN NORDIC ALCOHOL AND DRUG POLICY NETWORK OK-OPINTOKESKUS PREVNET RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYS SOSTE RY SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ RY ALLIANSSI RY YHTEISKUNTAVIESTINNÄN YHDISTYS RY 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

9 UUSI KAMPANJA TEKSTI: ANNE MIKKOLA, RIITTA SATTILAINEN, KATI MYKKÄNEN Tuore kampanja haastaa jokaisen tamperelaisen mukaan ehkäisevään päihdetyöhön EHYT ry käynnisti eilen 3.2. Tampereella Jokainen voi tehdä ehkäisevää päihdetyötä -kampanjan, jonka tavoitteena on herättää ihmisiä ajattelemaan omaa rooliaan ehkäisevässä päihdetyössä ja päihteettömyyden edistämisessä. Kampanjan viestinä on, että jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa päihteettömyyden edistämiseen. Päihteettömyyteen voi kannustaa niin kaveria, oppilasta, siskoa, kaupan asiakasta kuin aviomiestäkin, muistuttaa EHYT ry:n aluekoordinaattori Anne Mikkola. Ehkäisevä päihdetyö ei aina vaadi erityispätevyyttä. Se on toisesta välittämistä, Anne jatkaa. Kampanja näkyy julisteina ja postikortteina ja asia otetaan rohkeasti puheeksi vuoden 2014 aikana niin ammattilaisten koulutuksissa kuin ihan tavallisia ihmisiä kohdattaessa. Kampanja haastaa jokaisen pohtimaan, minkä pienen konkreettisen toimenpiteen voisi tehdä, jotta oma ja lähipiirin päihteettömyys lisääntyisi tai päihdehaitat vähenisivät. Kampanjan aloitustilaisuudessa käyttivät puheenvuoron myös kouluterveydenhoitaja Kati Ahola ja Tampereen A-Killan toiminnanjohtaja Vesa Vaittinen. Aihe herätti tilaisuudessa vilkasta keskustelua. HarhaLiike improvisaatioteatteriryhmä esitti erilaisia tilanteita ja sai illan huipentumaan hyväntuuliseen tunnelmaan. Julisteet ja kortit otettiin mielellään vastaan ja Pieni viestintätoimisto Tampere Oy:n Kimmo Pitkäsen ottamat kuvat saivat kiitosta osakseen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 9

10 16,8 % 16,3 % 15,8 % 15,8 % TULOSSA OK-opintokeskuksen koulutuksia 2014 EHYT ry on järjestötoimijoita kouluttavan OK-opintokeskuksen jäsen. Varaa paikkasi vuoden 2014 koulutuksissa. Koulutukset on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterin kautta PÄIHDEPÄIVÄT 2014 SOSTEn koulutus- ja tapahtumakalenteri 2014 SOSTE tarjoaa koulutusta, keskustelua ja verkostoitumisen paikkoja. Tutustu koulutus- ja tapahtumakalenteriin ja osallistu, EHYT ry on nimittäin SOSTEn jäsen. Tässä muutama poiminto kevään tarjonnasta: SOSTEn EU-vaalipaneeli, Helsingissä. Järjestöjen Kick off Työelämä hankkeeseen, Suomalaisesta työelämästä Euroopan paras, Helsingissä. Järjestötoiminnan kehittämiseen (viestintä, arviointi, vaikuttaminen, varainhankinta) liittyviä koulutuksia pitkin kevättä, muun muassa Joensuussa, Lahdessa, 8.4. Jyväskylässä, Kokkolassa ja toukokuussa Rovaniemellä ja Tampereella. Tutustu ja ilmoittaudu koulutus-ja-tapahtumakalenteri Helsingissä tapahtumakeskus Telakalla. Katso tarkemmin lehden takakannesta. Tietoa päivitetään sivulla KOHTAAMISPAIKKAPÄIVÄT Espoon Kulttuurikeskuksessa Lisätietoja EHYT ry:n verkkosivujen tapahtumakalenterissa Järjestötapaamiset aikuistyöstä Kouvolassa ja Kuopiossa Alkoholinkäyttö on taitolaji. Aikuistyö esittelee käyttökelpoisia työkaluja ja välineitä yhdistysten toimintaan. Cafe Taitolaji-toiminta, OttoMitta, Kosteusmittari, Kouvolassa 6.3., klo , Aseman Vintti, Kouvolan matkakeskus. Kuopiossa 23.5., illan ohjelmapaikka varmistuu myöhemmin. Lisätietoja Timo Glad, puh Työttömyysaste Suomen 20 suurimmassa kaupungissa % 19,3 % 18 % 17,4 % 17,4 % 17,1 % 17,1 % 16 % 14 % 12 % 15,5 % 15,2 % 14,6 % 13,5 % Lähde: Viikkolehti ,5 % 11,9 % 11,2 % 10,5 % 10,3 % 9,9 % 10 % 8,4 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kotka Lahti Jyväskylä Tampere Joensuu Salo Oulu Rovaniemi Turku Pori Kouvola Lappeenranta 10 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 Mikkeli Kuopio Hämeenlinna Seinäjoki Vantaa Helsinki Vaasa Espoo EHYT ry kohtaa työikäisiä työyhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnoissa, kohtaamispaikoissa ja työttömien yhteisöissä.

11 RUNDI 2014 Tupakka, päihteet ja (raha)pelit seminaari Painavaa asiaa kuntien ehkäisevän päihdetyön tueksi päihteet ja muut paheet puntarissa, klo Helsingissä. Tavoite: Tuoda esiin kunnissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön kohtaamia haasteita ja antaa keinoja vahvistaa kunnassa tehtävän ehkäisevän päihdetyön asemaa. Innostaa kunnissa toimivia yhdistämään terveyden edistämistä ja painonhallintaa ehkäisevän päihdetyön näkökulmiin. Kenelle: Kuntien päättäjät ja ammattilaiset, etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöjen ja seurakuntien toimijat ja vapaaehtoiset sekä kaikki, jotka työssään kohtaavat päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Järjestäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, aluehallintovirastot, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Alkoholiohjelma, Lihavuusohjelma. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 5.3. mennessä www. alkoholiohjelma.fi Tiedon ja taidon ammattilaiset -seminaari Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen kipukohdista. Seminaari tarjoaa ammatillisen koulutuksen ammattilaisille tutkimuksen ja käytännön työn vuoropuhelun useista ajankohtaisista ja haastavista aiheista. Missä mennään ammatillisessa koulutuksessa ja miten uusimman tutkimuksen antamaa tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ja oppilaitoksen yhteisön kehittämisessä? Aika: 1.4. klo Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mennessä VAPAAEHTOISTOIMINNAN TEEMAPÄIVIÄ 2014 SOSTE JA KANSALAISAREENA OVAT KERÄNNEET YHTEEN TEEMAPÄIVIÄ VAPAAEHTOISTOIMINTAAN LIITTYEN Seuraa EHYT ry:tä SOSIAALISESSA MEDIASSA FACEBOOK: TWITTER: YOUTUBE: LUE LISÄÄ EHYT RY:N JA SEN JÄSENJÄRJESTÖJEN TAPAHTUMISTA VERKKOSIVUJEMME TAPAHTUMAKALENTERISSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

12 TAPAHTUNUTTA Ryhmäilmiö rakentaa yhteisöllisyyttä ammattioppilaitoksissa Myös EHYT ry:n muut uutuudet ja tunnetut menetelmät herättivät kiinnostusta Educassa EHYT ry esitteli kasvatusalan ammattilaisille vaikuttavan paletin uusia menetelmiä ja materiaaleja opetusalan suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa Educassa Helsingissä. EHYT ry oli mukana Messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa kolmen toiminnon voimin: koulutyö esitteli erilaisia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ala- ja yläkouluihin, Pelitaito-projekti muistutti pelihaittojen ehkäisyyn olevasta tuesta ja materiaaleista ja AMIS Arjen Ammattilaiset juhlisti uuden Ryhmäilmiö-työkalun julkaisua. EHYT ry:n koulutyö julkaisi Educa-messuilla Päihdekasvatuksen paletti -materiaalin. Paletti haastaa kasvatusalan ammattilaiset pitämään päihdeteemoja esillä ja tarttumaan niihin rohkeasti. Koulutyön asiantuntijoiden keskeinen viesti messuilla olikin, että koulun päihdekasvatuksen tulee olla osa jokaisen arkea niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin panos on tärkeä. Päihdekasvatus kouluissa luo edellytykset hyvinvoivalle kouluyhteisölle sekä edistää oppimista, turvallisuutta ja hyvinvointia. EHYT ry tunnettiin messukävijöiden parissa erityisesti Smoke freeluokkakilpailusta ja Hubu -menetelmästä. Hubu -menetelmän tilanneiden koulujen henkilöstölle tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä päihdeaiheisen keskustelun lisääminen nousi esille keskeisenä haasteena ja ratkaisuna kouluyhteisön hyvinvointiin. Vastanneet pitivät henkilöstölle pidettävää Hubu -koulutusta tärkeänä, mutta erityisen tärkeäksi koettiin huoltajien osallistuminen Hubu -vanhempainiltoihin. Kun sekä nuoret että vanhemmat osallistuvat samalla menetelmällä tehtävään työhön, yhteinen puheenaihe saadaan luontevasti ja menetelmä vahvistaa kotona käytävää keskustelua, Hubu -koulutyön vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt toteaa. Päihdekasvatuksen palettia jaetaan jatkossa Hubu -henkilöstökoulutuksissa, mutta se on ladattavissa myös osoitteessa Paletti haastaa kouluja laatimaan selkeitä sääntöjä päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja toimintamalleja, jotka voivat sisältää esimerkiksi vuosisuunnitelmia, linjauksia puuttumiseen sekä keinoja päihdeteeman käsittelyyn ja huoltajien tukemiseen. EHYT ry:n AMIS Arjen ammattilaiset -hanke esitteli messuilla 12,5-kampanjaansa ja julkisti Ryhmäilmiö-toimintamallin. Ryhmäilmiö on työkalu, jota käytetään ryhmänohjaajan tunneilla. Työkalu sisältää tuntirakenteen, jonka avulla voidaan käsitellä ryhmästä nousevia tai ryhmänohjaajan valitsemia aiheita. Ryhmäilmiö helpottaa ryhmänohjaajan työtä muodostamalla erilaisista opiskelijoista yhtenäisiä, toimivia ryhmiä. Voidaan sanoa, että Ryhmäilmiö on sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä käytännössä, Amis-työn asiantuntija Anni Selin toteaa. Koulun päihdekasvatuksen tulee olla osa jokaisen arkea niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin panos on tärkeä. Käsikirja on osa Ryhmäilmiö-koulutusta ja sen saa käytyään koulutuksen. Ryhmäilmiö-käsikirjasta ilmestyy toinen, laajempi versio kesällä Tämän vuoden aikana Amis-työ pitää Ryhmäilmiö-koulutuksia aktiivisesti ympäri Suomen. Tarkoituksena on levittää toimintamallia mahdollisimman laajasti, ensisijaisesti ammattioppilaitoksiin. Educa-messuilla kiinnostus oli huikea ja kysyntää oli alakouluista lukioihin ja ammattikorkeakouluihin asti. Menetelmä on tietenkin sovellettavissa muihinkin yhteisöihin ja kaikille avoimiakin koulutuksia järjestetään, mutta hanke priorisoi ammattioppilaitoksia, sillä niiden hyvinvointityöhön on olemassa verrattain vähän materiaalia, Selin kertoo. Lisätietoja: Kim Kannussaari, p Educa-messuilla oli myös pelihaittoja ehkäisevä ja pelisivistystä rakentava Pelitaito-projekti. Pelitaito muistutti messukävijöitä siitä, että myös pelihaittojen ehkäisyyn on olemassa materiaaleja ja tukea. Esitteillä 12 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

13 oli Pelikasvattajan käsikirja, jonka suosio on yllättänyt projektin asiantuntijat. Kirja on kirjoitettu yhteistyönä Pelikasvattajien verkostossa ja kuvaa pelaamisilmiötä monipuolisesti niin harrastuksena, urheiluna, ammattina kuin potentiaalisena ongelmien lähteenäkin. Kirjan luettuaan ymmärtää mistä pelaamisessa on kyse, miksi se kiinnostaa, miksi se koukuttaa ja miksi se tekee myös paljon hyvää. Kuinka terveyttä tehdään? Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina. Tiedäthän Tsemppaajat? Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatun uutiskirjeen voi tilata osoitteessa www. ehyt.fi Tsemppaajat EHYT ry:n Amis-työn erityissuunnittelija Antti Maunun tuore katsaus toimii Ryhmäilmiö -työkalun teoriapohjana, jonka avulla toimintamallista kiinnostunut voi tutustua siihen tarkemmin. Katsaus pureutuu terveyden sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja sitä koskeviin tuoreisiin tutkimustuloksiin ja esittää niiden pohjalta konkreettisen toimintalinjan nuorten sosiaalisen pääoman ja luottamuksen vahvistamiseksi. Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot. Juho Saaren katsaus on tuotettu Amis-työn taustaselvitykseksi. Tipattoman suosio kasvaa vuosi vuodelta Tammikuu vaihtui helmikuuhun ja samalla päättyi myös monella tipaton tammikuu. Viime vuonna 22 prosenttia suomalaisista vietti tipatonta tammikuuta. EHYT ry uskoo, että tänä vuonna tipatonta viettäneiden määrä on jälleen kasvanut. Kyselytutkimus Tipattomaan liittyen toteutetaan helmi-maaliskuussa. Tänä vuonna Tipattoman tammikuun ilme oli sama kuin viime vuonna, eli suloinen mäyräkoira. Kampanjan kärkenä oli säästäminen. Tipattoman verkkosivuilla (www.tipaton.fi) voi edelleen käydä laskemassa mitä kaikkea voi juomisesta säästetyillä rahoilla tehdä. Tipaton tammikuu näkyi ja kuului useassa eri mediassa. Annoimme useita haastatteluja, jotka saivat hyvin median innostumaan aiheesta. Lisäksi Tipaton näkyi ympäri Suomen erilaisin tapahtumin. Esimerkiksi Tampereella järjestettiin vichyjen testaus ja arviointi -tilaisuus. Yhteistyökumppaneina toimivat tänä vuonna myös työmarkkinajärjestöt, joten työelämä ja alkoholi oli yksi kampanjan teemoista. Vuodesta 2004 lähtien joukko sosiaali- ja terveysalan toimijoita on edistänyt viestinnällä Tipattoman tammikuun tunnettuutta ja näkyvyyttä. Vuodesta 2012 alkaen toimintaa on koordinoinut EHYT ry. Tipattomalla on pitkät perinteet suomalaisessa kulttuurissa ja on hienoa miten kansalaiset omaehtoisesti arvioivat omaa alkoholinkäyttöään tammikuussa. EHYT ry suosittelee kuitenkin olemaan ilman alkoholia ainakin kuukauden vuodessa, viikon kuukaudessa ja päivän viikossa. Vuoden 2015 Tipattoman tammikuun suunnittelu starttaa jo keväällä. Tarvittaessa Tipattomaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä EHYT ry:n koordinaatioyksikköön ja viestintäsuunnittelija Anniina Hellmaniin. Lisätietoja: Anniina Hellman puh Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

14 JÄSENJÄRJESTÖT TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry Hyvinvointia kaiken ikäisille Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Pohjois-Suomen aluekeskuksen toimisto sijaitsee Oulun Kumppanuuskeskuksen tiloissa, jossa toimii kymmeniä sosiaali- ja terveysalanjärjestöjä. Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitus kokoontui EHYT ry:n tiloissa valmistelemaan tulevaa vuosikokoustansa. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Eija Törmänen kertoo aloittaneensa vapaaehtoistoimijana jo vuonna 1982 ollessaan Rovaniemellä. Tampereelta lähtöisin oleva Törmänen muutti Ouluun Tampereen kautta ja on vuodesta 2007 lähtien toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Hänen mukaansa Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen tarkoituksena on tukea eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä alueen muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. EHYT ry:n merkitys on yhdistykselle tärkeä toiminnan kehittämisen ja toteuttamisen sekä talouden kannalta. Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimiva Jorma Ketola pitää merkittävänä EHYT ry:n Pohjois-Suomen paikallisyhdistysten yhteistyön vahvistamista ja EHYT ry:n toimintaan osallistumista. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat vuosittain järjestettävä Pohjois-Suomen aluefoorumi ja puheenjohtaja Eija Törmäsen EHYT ry:n valtuustopaikka. Lisäksi EHYT ry:n hallituksen varajäsenenä on yhdistyksestä Anna-Liisa Pottala. Tapahtumia ja kohtaamisia Yhdistyksen hallituksen toiminta on virkeää ja se kokoontui viime vuonna kuusi kertaa päättämään yhdistyksen keskeisistä toiminnoista liikunnan ja hyvinvoinnin, päihteettömän liikenteen ja terveet tavat tutuksi aiheiden parissa. Hallituksen jäsen Anna-Liisa Pottala muistuttaa, että hyvinvoinnin edistämisessä ei ole unohdettu nuoria. Hän on käynyt vetämässä Rytmiä elämään -peliä muun muassa Pateniemen yläkoulun luokkalaisille. Rytmiä elämään -pelissä keskustellaan korttien avulla elämänhallintaan, ajankäyttöön ja terveelliseen ravintoon liittyvistä kysymyksistä. Rytmiä elämään -pelitoimintaa jatketaan muun muassa kouluissa ja messuilla. Perinteinen, jo 2000-luvun alusta vuosittain toteutettu, Ajokunnossa kuljettajan ajokuntotempaus pidettiin elokuussa yhteistyökumppaneiden kanssa Kaakkurinhovin Teboililla. Kuljettajilta mitattiin muun muassa hengitystilavuutta ja verenpainetta ja testattavina olivat törmäyspainovaaka sekä promillelasit. Tänä vuonna tapahtuma aiotaan toteuttaa uudella tavalla yhteistyössä Terveys ry:n Puttaan Jeleppi ry:n ja aiemmin mukana olleiden yhteistyötahojen kanssa Haukiputaalla eikä Oulussa, kuten aikaisemmin, kertoo Törmänen. Tapahtuman yhteydessä on yleensä järjestetty arpajaiset tukemaan omaa varainhankintaa. Toukokuussa kaiken ikäisille järjestetty Riippuvuus -seminaari sai erinomaisen vastaanoton ja se uusittiin syksyllä asiasta kiinnostuneille ammattilaisille. Seminaarin puhujina olivat psykiatri Mikko Naarala ja kokemusasiantuntija Kimmo Rasila. Naarala kertoi yleisesti riippuvuuksista ja siitä millaiset henkilöt jäävät herkästi koukkuun. Rasilan esitys sisälsi omakohtaisen selviytymisen riippuvuudesta. Terveet tavat tutuksi -aiheeseen liittyvä toiminta jatkuu ja alkaneen vuoden teemana on Ikäihmiset ja alkoholi. Aiheeseen liittyvät luennot toteutetaan keväällä ja syksyllä kahdelle eläkeläisjärjestölle, toteaa Törmänen. Yhdistyksen talous on Jorma Ketolan mukaan tukeutunut EHYT ry:n toiminta-avustukseen ja omaan varainhankintaan. Yhdistyksen hallitus haluaakin tehostaa omaa varainhankintaa. Yhdistyksen vuosikokous päätettiin järjestää Kumppanuuskeskuksessa klo alkaen. Yhdistyksen hallituksen kokouksen osanottajat Anna-Liisa Pottala (vas.), Jorma Ketola, Pirkko Stevander, Riitta Lamberg, Eija Törmänen, Liisa Ketola ja Mervi Evid-Kärkkäinen. 14 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

15 TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Rautatieläisten Raittiusliitto ry Toiminnan perustana vapaaehtoistyö Rautatieläisten Raittiusliiton toiminnanjohtaja Kari Nikkinen on esimerkillään innostanut ja kannustanut jäsenistöä oivaltamaan vapaaehtoistyön merkityksen raittiusliiton toiminnassa. Hän toteaa, että työ on joskus uuvuttavaa mutta samalla palkitsevaa. Valtakunnallinen Rautatieläisten Raittiusliitto ry on perustettu vuonna 1902 Lahdessa 27 perustajajäsenen voimin. Toiminnanjohtaja Kari Nikkinen kertoo, että parhaimmillaan mukana on ollut 36 perusjärjestöä ja jäsenmäärä oli suurimmillaan 1954, jolloin saatiin 9800 maksavaa rautatieläistä jäseneksi. Nykyisin toimintaa on parillakymmenellä paikkakunnalla ja niistäkin useimmat ovat vähitellen hiljenemässä. Jäljelle jäänee kymmenkunta toimivaa perusjärjestöä siten, että toiminta edelleen ulottuu Helsingistä Rovaniemelle ja kattaa siten suurimmat työpisteet. Rautatieläisten Raittiusliitto edustaa VR:n eli yhden työnantajan palveluksessa olevaa väkeä. Sen tarkoituksena on edistää raittiita ja terveitä elämäntapoja sekä tarjota virkistäviä vapaa-ajan tapahtumia rautatieläisten ja heidän perheidensä keskuudessa. Nikkisen mukaan kaikki toiminta tehdään vapaaehtoisvoimin. Takavuosina osa jäsenistöstä jopa rahoitti toimintaa, mutta nyt se on tullut tiensä päähän. Vaikka kentällä edelleen on aatteellista halua, vähentää rahoituksen puute paikallisen toiminnan toteuttamista. Resurssit liikuntaan Nikkinen muistuttaa, että vapaaehtoistoiminnassa voimavarat ovat rajalliset. Siksi suunniteltiin ja toteutettiin kartoitus, jonka tuloksena rautatieläiset halusivat kaikista eniten liikuntaa. Siihen oltiin valmiit osallistumaan ja sitä toivottiin järjestettävän. - Liikuntatarpeen ymmärtää, kun esimerkiksi veturinkuljettaja istuu koko työvuoronsa. Kun hän vapaapäivänä voi osallistua järjestettyyn liikuntaan, se on sitä mitä kaipaa ja joka sopii hänen toimintaansa hyvin. Liikunta on innostanut jopa omaan kampanjaan Syyskuu kunnon kuu, jossa ihmiset kuukauden aikana suorittavat päivittäin vähintään tunnin kestävän kuntotapahtuman. Kuntokorttinsa täyttäneet ja sen palauttaneet osallistuvat kannustepalkintojen arvontaan. Kuntokampanja on tavoittanut vuosittain satoja osanottajia. Lisäksi Helsingissä toimii kuntosali maanantaisin ja torstaisin VR:n tiloissa Aleksis Kiven kadulla. Laitteet ovat osin VR:n ja osin itse hankittuja. Viime vuonna kirjattiin salilla yli 800 kuntoilua. Joka vuoden huhtikuussa, jo 60 vuoden ajan, liitto on järjestänyt Raittiuden edistämisen viikon. Siihen sisältyy sopivasti sekä hiihtoliikuntaa että aatetta. Myös yleiseen raittiusviikkoon syksyllä rautatieläiset osallistuvat ja perusjärjestöt toteuttavat sitä mahdollisuuksiensa mukaan. Tipaton tammikuu ja HUUGO-kosteusmittari Nikkisen mielestä Tipaton tammikuu on onnistunut tapahtuma. Se on saanut mukaan muun muassa päihteitä käyttävät ja tietysti vedonlyöntipohjalta. Esimerkiksi asentaja- ja duunariporukat kisaavat keskenään kuka pysyy kauemmin tipattomalla. Toinen mielenkiintoinen asia Nikkiselle on ollut HUUGO-kosteusmittari. Niitä on mennyt tuhansia kappaleita. Mittarin avulla moni alkoi ymmärtää, että pää ei selviäkään niin pian kuin itse luulee. On ollut ilo hyödyntää näitä EHYT ry:n tarjoamia mahdollisuuksia, toteaa Nikkinen Talous ja ulkomaiset yhteydet Rautatieläisten Raittiusliitto ry tukeutuu omaan varainhankintaan. Järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia kerätään vuosittain varoja noin euroa. Nikkisen mukaan varojen hankintaan menee paljon energiaa, mutta onhan myyjäisetkin jo sellaisenaan iso tapahtuma. Sellainen on toteutettu kerran tai kahdesti vuodessa esimerkiksi Helsingin varikolla, joka on 500 ihmisen työpaikka. Ulkomaisia yhteyksiä Nikkinen pitää edelleen tärkeänä ja toivoo, että viime kesänä pidetty Tukholman kokous lämmittäisi uudelleen eurooppalaisen rautateiden yhteenliittymäjärjestön IVEN toiminnan, jonka pääpaikka on Sveitsissä. Lisäksi neljän pohjoismaan rautateiden raittiusjärjestön (NJAU) kesken on ollut joka toinen vuosi järjestetty tapahtuma. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

16 JÄSENJÄRJESTÖT TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Soroppi ry Sosiaalista tasa-arvoa edistävä kohtaamispaikka Toiminnanjohtaja Marko Haakanan mukaan molemmat Kansalaistalon ylläpitojärjestöt, Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, saavat RAY:n avustusta. Projektityöntekijä Katja Hämäläinen-Puhakka (vas.) ohjaa maanantaisin kokoontuvaa Silta-hankkeen kädentaitoryhmää. Joensuussa toimiva sosiaalinen kohtaamispaikka Soroppi tulee maaliskuussa toimineeksi 22 vuotta. Soroppi perustettiin 1990-luvun alkuvuosina matalan kynnyksen paikaksi laman aiheuttamia ilmiöitä, kuten joukkotyöttömyyttä, sosiaalista ahdistusta ja hätää vastaan. Kansankahvila Soroppi muodostaa yhteisen tapahtuma- ja oleskelutilan Joensuun keskustaan. Sinne on tervetullut jokainen ihminen mistä päin maailmaa tahansa. Ihmisissä arvostetaan erilaisia kykyjä ja voimavaroja eikä mahdollisen sairauden tai vamman tuottamia rajoitteita, selvittää Soroppi ry:n toiminnanjohtaja Marko Haakana. Soropin jälkeen viisi vuotta myöhemmin avattiin Kansalaistalo, jota nykyisellään ylläpitävät Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys. Haakanan mukaan Kansalaistalon nimissä ei voi omistaa, ostaa tai tehdä sopimuksia, vaan kumpikin ylläpitojärjestöistä vastaavat omasta taloudestaan ja asioistaan muodostaen yhteisen kokonaisuuden. Kansalaistalosta löytyy Soropin ylläpitämä kansankahvila tai Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen nettikahvila, jossa on maksuton tietokoneiden ja internetin käyttö sekä tulostus pientä maksua vastaan. Soropin toiminnalle on tyypillistä, että se on eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamispaikka. Toimintaa vakinaisina hoitavat toiminnanjohtaja, projektityöntekijä ja toimistosihteeri. Heidän lisänään on paljon eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia toimijoita, kuten palkkatukityöläisiä, työvoimahallinnon kokeilusuhteessa olevia, Joensuun kaupungin kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, yhdyskuntapalvelustaan suorittavia ja ammattitutkinnon käytännön jaksolla olevia opiskelijoita sosiaali- ja terveysalanoppilaitoksesta. Soroppi ry:n palvelutoiminta on maksuton avunvälitys lähinnä Joensuun kantakaupungin vanhuksille ja vammaisille. Pientä korvausta vastaan yhdistys vuokraa polkupyöriä, joita eniten tarvitsevat opiskelijat. Keskeisiä tapahtumia ovat Asunnottomien yö ja Ehkäisevän päihdetyön viikon tilaisuudet. Kansalaistalossa vilkkainta aikaa on talvi, jolloin viikoittainen kävijämäärä on lähes 1000 ihmistä. Kokoustilassa järjestöjen ja vertaistukiryhmien kokoontumisia on vuositasolla Viikko-ohjelma ja Kulman kundit -toimintaryhmä Haakana on kiitollinen EHYT ry:ltä saaduista aineistoista ja Kulman kundit toimintaryhmän saamasta avustuksesta. Kolmivuotinen Silta-hanke on kevään kuluessa päättymässä. Vielä siihen kuuluvana kokoontuu maanantaisin Kansalaistalossa kädentaitoryhmä, jota ohjaa projektityöntekijä Katja Hämäläinen-Puhakka. Se on myös osa Kansalaistalon kaikille avointa viikko-ohjelmaa, johon kuuluvat muun muassa joka toinen keskiviikko järjestettävät kansalaistanssit elävän musiikin tahdissa. Torstaisin kokoontuu Kulman kundien kokkikerho. Perjantaisin on peli- ja infopäivä, jolloin pelataan maksutonta bingoa ja erilaisia lautapelejä, apua arkeen -infossa aihepiirit vaihtelevat tilanteen ja ajankohdan mukaan. Haakana kertoo, että Kulman kundit -toimintaryhmän tarkoituksena on päihteettömämmän elämän syntyminen. Lyhyt tavoite on viettää päihteetön päivä erilaisen mielekkään tekemisen ja toiminnan parissa. Vaikka nimi viittaa miespuoliseen, myös naiset ovat tervetulleita toimintaan. Soroppi on lähinnä toimintaryhmän mahdollistaja eikä määrittelijä. Kunditoiminnan tulee olla sen näköistä, kuin porukka itse haluaa. Toiminnassa on neljä vakiintunutta toimintapäivää viikossa ja suosittuja ovat erilaisiin työtehtäviin, liikuntaan ja ruuanlaittoon liittyvät aktiviteetit, tiivistää Haakana. Lisäksi Kulman kundit -toimintaryhmä tekee erilaisia virkistymis- ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin ja ainoa osallistumisen ehto on toiminnan aikainen päihteettömyys. 16 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 1/2014

17 EPT-KOORDINAATIO Yhdessä olemme enemmän! Mottoon kiteytyy ehkäisevän päihdetyön koordinaation lähtökohta kaikessa toiminnassa kuluttajakamppiksista lobbaukseen. TEKSTI: LEENA SIPINEN KUVA: MINNA LEHTINEN Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio aloitti uutena RAY:n avustuskohteena osana juuri perustettua EHYT ry:tä. Aiemmin tehtävää oli hoitanut Terveyden edistämisen keskus, joka sittemmin sulautui osaksi toista uutta järjestöä eli SOSTEa. Kun SOSTE linjasi tehtäväkseen yleiseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttamisen, järjestöt käynnistivät keskustelun ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Kotipesä löytyi luontevasti muiden järjestöjen tukemana EHYT ry:stä. Ydintehtävämme on päihdejärjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen. EHYT ry:n koordinoimaan Ehkäisevän päihdetyön verkostoon kuuluu jo 35 alan järjestöä ja muuta toimijaa (muun muassa MLL, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Irti Huumeista ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö). Verkoston neljä alatyöryhmää (huume, viestintä, arviointi, koulutus) kokoavat yhteen näiden teemojen asiantuntijoita. Päihdepoliittinen vaikuttamistyö on verkostotyömme keskiössä. EPT-koordinaation perustaminen osui historialliseen hetkeen, sillä maassamme on menossa Alkoholilain ja Raittiustyölain uudistamisprosessit. Olemme olleet aktiivisia järjestöjen näkemysten esiin nostamiseksi lakiprosessin yhteydessä. Lakiehdotus lähtee lausuntokierrokselle kevättalvella. Keväälle 2014 sijoittuvat myös Europarlamenttivaalit, joiden alla toimimme aktiivisesti päihdekysymysten nostamiseksi osaksi vaalikeskustelua. Iso uusi haaste on myös Päihdepäivät tapahtuman järjestäminen EHYT ry:n ja EPT-verkoston yhteistyönä. Tarkka ajankohta on Tapahtuma jatkaa Päihde- ja mielenterveyspäivien perinnettä päivitetyllä konseptilla. Odotamme vähintään 500 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista tapahtumakeskus Telakkaan Helsinkiin. Saimme iloksemme RAY:ltä rahoituksen Monikulttuurinen päihdetyö hankkeelle. Kyseessä on EPT-verkoston koulutyötä tekevien järjestöjen yhteishanke, jota EHYT ry koordinoi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen (ruotsin-, venäjän- ja somalinkieliset) osallisuutta suomalaisessa ehkäisevässä päihdetyössä ja luoda kulttuurisensitiivinen toimintamalli kasvatusyhteisöjen tueksi. Yksikkömme koordinoi kahta isoa viestintä- ja toimintakokonaisuutta: Tipatonta tammikuuta ja Ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Molemmat kampanjat innostavat osallistumaan ja tarjoavat myös viitekehyksen monimuotoiselle toiminnalle. EHYT ry:n järjestötoimijat ovatkin innokkaasti viettäneet tipatonta tammikuuta ja osallistuneet tapahtumien ja tempausten tuottamiseen eri puolilla maata. Iso kiitos siitä kaikille! Koordinaatioyksikkö on tiivis viiden naisen tiimi. Yksikön päällikkönä toimii Leena Sipinen, jolla on takanaan pitkä ura järjestökentällä. Asiantuntija Teija Strand on ollut mukana yksikön perustamisesta lähtien. Vuoden alussa aloittivat viestintäsuunnittelija Anniina Hellman ja koulutussuunnittelija Annika Eloranta, joka siirtyi uuteen tehtävään EHYT ry:n koulutyöstä. Yksikön toimintaa johtaa Kristiina Hannula, joka toimii myös EPT-verkoston puheenjohtajana. Palkitsevinta verkoston työssä on yhdessä tekeminen hyvässä porukassa, aktiivisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Verkoston perustamisen myötä on ollut hienoa tutustua järjestökumppaneihin ja todeta yhä uudelleen ja uudelleen, miten arvokasta laatutyötä suomalaisissa järjestöissä tehdään. Toivomme ja uskomme, että koordinoimamme järjestöyhteistyö tuo vielä oman lisäarvonsa toimintakokonaisuuteen. Lähdemme ajatuksesta, että Koordinaatioyksikön parivuotiseen historiaan mahtuu jo kaikenlaista. Olemme ylpeitä esimerkiksi yhteistyössä järjestetystä Kannabisakatemiasta, joka keräsi noin 250 osallistujaa. Seminaari toimi innoittajana usealle aihepiiriä käsitelleelle koulutukselle pitkin Suomea. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 1/

18 TYÖN TUEKSI Päihdeporina: Menetelmä rippikoulujen päihdekasvatukseen Päihdeporina on vuorovaikutteinen, rippikoulujen päihdekasvatukseen kehitetty menetelmä. Materiaalin kysymykset lisäävät ja testaavat nuorten tietoa päihteistä. Päihdeporinan avulla opettaja voi haastaa nuoret pohtimaan myös vastuuta toisista. Materiaali on jaettu kolmeen osaan: Minivisa verkossa: Nuoret voivat vastata kysymyksiin yksin tai ryhmässä. Kysymyksiä on neljästä aihealueesta: tupakka ja nuuska, alkoholi, kannabis ja päihteetön liikenne. Kysymyskortit: Tulostettavissa ryhmätyökysymyksissä keskitytään pohtimaan päihteitä ja niiden seurannaisvaikutuksia Raamatun, kaveruuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisätietoa-lehdeltä löytyy ehkäisevän päihdetyön toimijoita, uusinta tietoa ja menetelmiä päihdekasvatukseen. EHYT ry:n asiantuntijoiden kirjoittama materiaali on ladattavissa EHYT ry:n verkkosivuilla. Se on tuotettu osana EHYT ry:n Suunnitelma 15 -hanketta, yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Hanketta rahoittaa RAY. Lisätietoa: Eeva Liesilinna, puh Turvallisesti mestoille: Uusi menetelmäpaketti turvallisuudesta nuoriso-ohjaajille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Liikenneturvan ja EHYT ry:n yhteistyönä tuotettu uusi Turvallisesti mestoille -tieto- ja menetelmäpaketti sisältää tietoa ja käytännön menetelmiä, joiden avulla nuorten parissa toimivat nuoriso-ohjaajat voivat käsitellä tapaturmia, liikenneturvallisuutta ja päihteiden käytön yhteyttä niihin. Nuorena halu riskinottoon kasvaa ja tapaturmat lisääntyvät. Nuoruudessa päihteiden käyttö usein lisääntyy ja sen myötä tapaturmariski kasvaa. Nuorten tapaturma-alttiuteen voidaan vaikuttaa muun muassa asennekasvatuksella ja edistämällä turvallista liikkumista. Etenkin vapaa-ajan sektorilla nuorten parissa toimivilla on tärkeä tehtävä turvallisuutta tukevien taitojen opettamisessa. Menetelmäpaketin menetelmät perustuvat vertaisoppimiseen ja soveltuvat siten myös nuorten itsensä vetämiksi. Paketti löytyy ilmaiseksi THL:n verkkosivuilta osoitteesta: EHYT ry:n puolesta lisätietoja antaa Heli Vaija, aluekoordinaattori, puh , EHYT ry:n oppimispelit: Mitä enemmän tiedät, sitä vähemmän luulet Pelien avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihdeasenteisiin. EHYT ry:n pelien ajatuksena on se, että pelaamisen avulla voi oppia uusia taitoja, se on hauskaa ja se voi olla sosiaalista. Pelien sosiaalinen ulottuvuus syntyy itse pelaamisen aikana ja sen jälkeen nuorten pohtiessa kysymyksistä heränneitä ajatuksia lähipiirinsä kanssa. Vaikealta tuntuvia asioita voi käsitellä pelien välityksellä, kun kysymykset laaditaan nuorille sopivaksi huumoria unohtamatta. Epeli-tietovisapeli Epelissä nuoret voivat kisata kavereiden kanssa päihde- ja terveystiedosta. Esimerkiksi koululuokat voivat kisata keskenään perustamalla heimoja. Aiheita ovat alkoholi, tupakka, huumeet, pelaaminen tai hyvinvointi. Peliä voi käyttää opetusvälineenä terveyden ja hyvinvoinnin teemoista. Mobihubu -kännykkäpeli Pelissä pelastetaan kaveri pulasta vastaamalla oikein esitettyihin kysymyksiin. Valittavina ovat teemat alkoholi, tupakka, huumeet, hyvinvointi, pelitaito ja rikos. Pelejä voi pelata kännykällä tai Pelimesta-verkkosivulla. Peliä voi käyttää keskustelunavaajana koululuokissa ja nuorten harrasteryhmissä. Lisätietoa: tai Onks uutta tietoo? -opinto aineisto Elämäntarinoista, alkoholinhallinnasta ja yhteisön vahvistamisesta EHYT ry:n Onks uutta tietoo? -ikähanke tuotti toiminnassa mukana olleiden yhdistysten kanssa opintoaineiston, joka soveltuu erityisesti opintokerhojen toimintaan. Testattujen toimintamallien avulla voidaan ehkäistä eläkeläisten päihdehaittoja. Aineiston hinta on 2 euroa. Lisätietoa ja tilaukset: Antti Hytti puh Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

19 UUDENLAISTA TOIMINTAA TEKSTI: ANNE MIKKOLA JA RIITTA SATTILAINEN Jenni Hietala Tampereen Ammattikorkeakoulusta oli mukana ideoimassa haalarimerkkitempausta. Selvänä ratissa Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry:n haalarimerkkitempaus Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Joukko Tampereen Ammattikorkeakoulun TAMK:n terveydenhoitajaja sairaanhoitajaopiskelijoita osallistui työpajaan. Opiskelijat jakautuivat jäsenyhdistysten mukana ryhmiin ja iloisen porinan myötä syntyi hyviä uusia ideoita. Tampereen Liikenneraittiusyhdistyksen ryhmässä, jossa olivat mukana yhdistyksen sihteeri Jouko Heistaro ja Pentti Jutila, saatiin ajatus haalarimerkin suunnittelusta ja tekemisestä opiskelijoille. Suunnittelija Joona Salo löytyi työryhmän opiskelijajäsenten Jenni Hietalan ja Sanna Laihon kautta. Merkki valmistui varsin nopeasti ja noin 400 merkkiä jaettiin TAMK:n opiskelijoille Jenni Hietala ja Sanna Laiho hoitivat merkkien jaon. Opiskelijat ottivat merkin hyvin vastaan ja antoivat sanomasta positiivista palautetta. Kaikki meni! Vain muutama merkki säästyi ja ne vietiin muun muassa opiskelijajärjestöille. Positiivinen kokemus jäi, Jenni totesi. Kiitos Tampereen Liikenneraittiusyhdistykselle, joka mahdollisti tämän tempauksen! Pirkanmaa-Satakuntaaluefoorumissa Nokian Edenissä ideoitiin työpajaryhmissä Susanna Leimion johdolla tapahtumia ja uusia toimintamuotoja jäsenyhdistyksille. Muistathan myös EHYT Teema -lehdet! Uusin EHYT Teema käsittelee hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksissa. Seuraava numero pureutuu alkoholipoliittiseen keskusteluun ja ilmestyy toukokuussa. Syksyn aiheita ovat tupakka ja työelämän päihdekysymykset. Lehtiä voit lukea osoitteessa tai Tilaukset ja lisätietoja: Simo Miettinen, järjestösihteeri, p , Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

20 PÄIHDEPÄIVÄT 2014 Hyvinvointi telakalla? Tervetuloa Päihdepäiville Helsinkiin (Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6) Tapahtuman tuottavat EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto asiantuntijakumppaneineen. Päihdepäivät on päihdealan ykköstapahtuma Suomessa. Se kerää yhteen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset kunnista ja järjestöistä. Uusittu tapahtuma tarjoaa osallistujille ajankohtaista tietoa, työkaluja, yhteistyöverkostoja sekä innostusta ja inspiraatiota arjen työhön. Merkitse Sinäkin tapahtuma kalenteriisi. Päihdepäivillä on yhteensä 15 osaseminaaria, joiden teemoja ovat muun muassa päihdepalvelut ja rakenneuudistus, päihteet ja ympäristö, perhe ja läheiset sekä paikallinen päihdetyö. Messuille on varattu myös näyttelytilaa. Seminaariohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan helmikuussa Tapahtuman hinta on 250 euroa (hinta sisältää ruokailut). Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Annika Eloranta, puh , #paihdepaivat ja #paihdepaivat2014

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015 Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Huom! Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen glögihetki klo 14.30-15.00

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.8. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Kokous avattiin kello 18.02 ja paikalla olivat Suvi Siltala

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous, 2.11.2015

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Tampereella Ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen ja väkivallan kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 27.10.2016 Tampere 1 Pakka-toimintamallin

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot