YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ"

Transkriptio

1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ JATKUU julkaistiin Educassa SIVULLA 12> Edustajakokous lähestyy EHYT ry pitää ensimmäisen yhdistyksen kokouksensa, edustajakokouksen lauantaina 22. maaliskuuta Helsingissä. Tärkeimpinä asioina asialistalla ovat strategian hyväksyminen ja valtuuston valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi arvioidaan kulunutta toimintakautta sekä hyväksytään lähivuosien toiminnan ja JATKUU talouden suuntaviivat. 2,6,7 > Yhdessä olemme enemmän! EHYT ry:n koordinoimassa Ehkäisevän päihdetyön verkostossa toimii 35 järjestöä. Lähtökohta kaikessa toiminnassa on tavoitteellinen yhteistyö, joka vahvistaa järjestöjen painoarvoa hyvinvoinnin ja terveyden puolestapuhujana. Koordinaatioyksikkö on tiivis viiden naisen tiimi. Tutustu yksikköön ja lue verkoston toiminnasta. JATKUU SIVULLA SIVULLA 17 >

2 SARI AALTO-MATTURI EDUSTAJAKOKOUS LINJAA EHYTIN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT EHYT ry:n ensimmäinen edustajakokous pidetään lauantaina 22. maaliskuuta. Edustajakokous päättää järjestöä perustettaessa sovitun siirtymäkauden, jonka aikana EHYT:iä on rakennettu jatkamaan Elämä On Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n työn perintöä. Siirtymäkauden päättyessä jäsenjärjestöjen edustajat päättävät järjestön toiminnan tulevan suunnan. Jäsenjärjestöjen päätettävänä on sekä järjestön uusi strategia kahdelle seuraavalle edustajakokouskaudelle, aina vuoteen 2020, että toiminnan ja talouden suuntaviivat tulevalle kolmivuotiskaudelle. Samalla uudistuu järjestön luottamushallinto. Perustajajärjestöjen keskenään sopimat mandaattijaot purkautuvat ja uuden hallinnon kokoonpano on jäsenjärjestöjen harkinnassa. Kaksi ensimmäistä toimintavuotta ovat antaneet mahdollisuuden koota perustajajärjestöjen kokemusta ja asiantuntemusta yhteen ja löytää EHYT:ille omat painopisteet ja vahvuudet. Strategiatyötä on viime vuoden aikana tehty vuorovedoin EHYT:in hallituksen, valtuuston, jäsenjärjestöjen ja henkilöstön kesken. Uusi strategia ei merkitse rajuja irtiottoja vakiintuneesta, mutta edellyttää kuitenkin jatkuvaa toiminnan kriittistä arviointia ja kehittämistä. Vuoteen 2014 päättyy myös Raha-automaattiyhdistyksen kanssa sovittu siirtymäkausi uuden järjestön rahoituksessa. Vuoden 2014 aikana RAY tulee arvioimaan sitä, millainen järjestö EHYT ry:stä on muodostunut. Järjestön ensimmäisten vuosien avustuspäätöksissä on nähtävissä selkeä painopisteen muutos hankerahoituksesta pitkäjänteisempään rahoitukseen. Tämä on myönteinen suunta. Samalla on kuitenkin virinnyt huolta siitä, millä tavoin päihdehaittojen ehkäisyä voidaan viedä eteenpäin myös kehittämishankkeiden kautta ilman, että kehittäminen on poissa järjestön perustyöstä. Myös ehkäisevän päihdetyön resursointi valtakunnallisesti herättää huolta tilanteessa, jossa kuntien säästöpaineet jarruttavat raittiustyölain uudistamista moderniksi ehkäisevän päihdetyön laiksi, ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ehkäisevän työn resurssit ovat pienentymässä. Kokonaisuudessaan EHYT ry:n tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. EHYT on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa järjestökentässä ja ehkäisevän päihdetyön toimijana. Sidosryhmäkyselyn perusteella EHYT nauttii arvostusta yhteistyökumppaneidensa keskuudessa ja on lyhyessä ajassa pystynyt rakentamaan tunnettuutta työlleen. Suurelle yleisölle järjestö toki on vielä verraten tuntematon. Tavoite tunnustetusta vaikuttajajärjestöstä on kuitenkin jo toteutunut. EHYT ry:n haasteita alkavalle strategiakaudelle ovat erityisesti järjestön vapaaehtoisten ja ammattilaisten osaamisen yhdistäminen, vaikuttamistyön edelleen vahvistaminen, toiminnan aito valtakunnallisuus sekä yhteistyömuotojen ja koordinaatiotyön jatkuva kehittäminen. Edustajakokous on kaikkien EHYTin jäsenjärjestöjen ensimmäinen yhteinen kohtaaminen. Toivon, että jäsenjärjestöt tulevat runsaslukuisina maaliskuun kokoukseen linjaamaan järjestön toimintaa tuleville edustajakokouskausille! 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja p ,

3 EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE AJANKOHTAISTA ASIAA 2 Pääkirjoitus 3 Lyhyesti ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla Päihdetilastollinen vuosikirja Tiukkuutta ja niukkuutta 5 Kolumni 6 Ajankohtaista jäsenjärjestöille 9 Lähikuvassa uusi kampanja 10 Tulossa 12 Tapahtunutta Educa-messut 14 Esittelyssä jäsenjärjestöt 17 Lähikuvassa EPT-koordinaatio 18 Esittelyssä työn tueksi 19 Lähikuvassa uudenlaista toimintaa AMIS Arjen ammattilaiset -hanke julkaisi Educa-messuilla Ryhmäilmiö-toimintamallin. Koulutuksia järjestävät Amistyön asiantuntijat Antti Maunu, Anni Selin ja Kim Kannussaari. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p , Jenni Tikkanen, p , Taitto: Leena Mast-Knutar Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Järjestötiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2014: (28.3. ), (23.5.), (29.8.), (14.11.) Viinaralli alkoholipoliittisen keskustelun suuri mörkö Käynnissä oleva alkoholilain uudistustyö, Hartwallin yt-uutiset ja ravintoloiden hiljainen minuutti -tempaus ovat kiehuttaneet alkoholipoliittista keskustelua, jossa kummittelee jatkuvasti Viron viinaralli. Matkustajatuontiin liittyy kuitenkin väärinymmärryksiä, ja sitä myös käytetään tarkoitushakuisesti perusteluna sille, että Suomessa ei voitaisi tehdä alkoholin hintaan ja saatavuuteen liittyviä toimenpiteitä päihdehaittojen ehkäisemiseksi. On totta, että matkustajatuonti on ongelma ja on tärkeää osoittaa tullille riittävät resurssit sen hillitsemiksi. Viinaralli ei kuitenkaan ole se kaikkein tärkein alkoholipolitiikan ongelma ja se pitäisi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Kun suomalaisoluen veroa korotetaan, hyöty ei suinkaan valu monikertaisena Viroon, kuten julkisesta keskustelusta voisi luulla. Veronkorotukset lisäävät aina verotuloja ja vähentävät kulutusta, vaikka pieni osa hyödystä sulaisikin matkustajatuonnin kasvuun. Jos tuijotetaan pelkkiä viinarallin takia menetettyjä verorahoja tai suomalaisen alkoholialan kannattavuutta, unohdetaan, että alkoholin isot kustannukset ja niihin liittyvät säästömahdollisuudet ovat aivan toisen mittakaavan kysymyksiä. Päihdehaitat maksavat suomalaisille noin 6-7 miljardia vuodessa ja alkoholi on merkittävin yksittäinen työurien lyhentäjä. Esimerkiksi ravintolat ottivat hiljainen minuutti -tempauksen avulla hiljattain kantaa oman alansa ja artistien työpaikkojen puolesta ja toivat esille huolen markkinaosuuksiensa pienenemisestä. Viinaralli mainitaan hyvinkin usein muutoksen taustatekijänä, mutta tosiasiassa ravintolat ovat menettäneet markkinaosuuttaan alkoholinmyynnistä erityisesti ruokakaupoille. Suomalaisten suosikkijuoma on suomalaisesta ruokakaupasta ostettu keskiolut, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Muutos ei ole seurausta esimerkiksi alkoholiveron kiristyksistä vaan siitä, että alkoholin saatavuus on olennaisesti lisääntynyt kioski- ja huoltoasemamyynnin sekä kauppojen aukioloaikojen vapautumisen myötä, Aalto-Matturi summaa. Ravintoloiden markkinaosuuden menetys ei siis johdu holhoavasta alkoholipolitiikasta vaan päinvastoin alkoholiin liittyvien rajoitusten purkamisesta. EHYT ry julkaisee keskustelun avuksi ja taustoittavaksi tietopaketiksi EHYT Teeman Alkoholilaki, joka käsittelee muun muassa alkoholihaittoja, keskiolutkeskustelua, valomerkkiä sekä valistuksen ja sääntelyn yhteistyön merkitystä. EHYT Teeman Alkoholilaki liitteenä julkaistaan viinarallia käsittelevä kysymyksiä ja vastauksia paperi, joka kokoaa yhteen tavallisimmat keskustelussa esille nousevat väitteet viinarallista. Paketti postitetaan jäsenyhdistyksille. Näihin aiheisiin pureudutaan vielä syvällisemmin myöhemmin keväällä ilmestyvässä EHYT Teemassa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 3

4 AJANKOHTAISTA ASIAA PÄIHDETILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013: Alkoholihaitat vähentyneet hieman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetilastollinen vuosikirja kokoaa keskeiset Suomen päihdetilannetta kuvaavat tiedot vuosittain. Joulukuussa 2013 ilmestynyt vuosikirja kokoaa vuoden 2012 päihdetilastot. Vuosikirjan mukaan alkoholin käyttöön liittyvät haitat vähentyivät hieman vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2012 oli 9,6 litraa sataprosenttisena alkoholina asukasta kohti. Kokonaiskulutus laski viisi prosenttia vuodesta Kyselytutkimusten mukaan työikäisten miesten ja naisten alkoholinkäytössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Nuorten alkoholin käyttö ja humalajuominen sen sijaan ovat vähentyneet ja raittiiden nuorten osuus on kasvanut viime vuosina. Päihdetilastollisessa vuosikirjassa arvioidaan, että alkoholin käyttö aiheutti julkiselle sektorille noin miljardin euron välittömät haittakustannukset vuonna Luku on kuitenkin huomattavasti suurempi, kun mukaan lasketaan myös välilliset kustannukset. - Alkoholi aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa vuosittain 6-7 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset, EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kertoo. Esimerkiksi työpäivissä laskettuna Suomessa menetetään vuosittain alkoholin vuoksi noin 2 miljoonaa työpäivää, tämä on lähes henkilötyövuotta. Julkaisu on luettavissa osoitteessa ja tilattavissa THL:n kirjakaupasta 9,6L Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2012 oli 9,6 litraa sataprosenttisena alkoholina asukasta kohti. Kokonaiskulutus laski viisi prosenttia vuodesta TEKSTI: KARI VUORINEN Tiukkuutta ja niukkuutta R aha-automaattiyhdistyksen avustusesitys julkaistiin ennen joulua ja uuden lainsäädännön mukaisesti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko päättää avustusten jaosta aikaisemman valtioneuvoston käsittelyn sijaan. Raha-automaattiyhdistys esittää vuodelle 2014 avustusta 792 sosiaali- ja terveysalan järjestölle eri kohteeseen yhteensä 308 miljoonaa euroa. RAY:n avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 203 kuntaan. Vuodelle 2014 avustusta haki järjestöä hankkeeseen tai toimintoon. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 523 miljoonaa euroa. Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 113,7 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 421,7 milj. euroa. (www.ray.fi, ) Päihde- ja riippuvuustyöhön haettiin avustuksia 43,4 ja esitettiin 25,4 milj. euroa. Avustustaso nousi edellisvuodesta viisi tuhatta euroa eli 0,2 promillea. Uuden lainsäädännön mukaisesti samalla on vahvistettava ohjeellinen avustussuunnitelma myöntämisvuodesta seuraaville kolmelle vuodelle. EHYT-avustussuunnitelma on vain vuodelle 2015, koska fuusion yhteydessä RAY ilmoitti arvioivansa EHYT ry:n toimintaa kolmantena toimintavuonna ja sen jälkeen tehdään avustamisen suunnitelmat tuleville vuosille. RAY tulee tekemään arviointitarkastuksen kuluvan vuoden huhtikuussa, kunhan olemme saaneet vuoden 2013 pakettiin ja edustajakokouksen pidettyä. Vuodelle 2014 EHYT ry:n avustukset eivät nousseet. Tavoitteena oli päättyvien projektien toiminnan jatkaminen toiminta-avustuksen turvin, mutta näihin suunnitelmiin ei RAY vastannut avustuksella. EHYT ry haki avustuksia 6,5 Me ja avustusta esitettiin 4,8 Me. EHYT ry sai yhden uuden kehittämisprojektin Monikulttuurisen päihdekasvatuksen edistämiseen lasten ja nuorten kanssa osana Emma ja Elias -avustusohjelmaa. Tämä vuosi on nyt edellisen kaltainen toiminta- ja yleisavustusten suhteen. Koska yleinen kustannustaso nousee, toimitaan tuloksellisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Niin kuin on aina tehty. 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

5 KRISTIINA HANNULA Ehkäisevä päihdetyö on yhteistyötä EHYT ry:n yhdistymismuistiossa todettiin, että alueellista työtä vahvistetaan perustamalla aluekeskuksia tukemaan eri toimijoiden ehkäisevää päihdetyötä, jäsenyhdistysten toimintaa, vapaaehtoistyötä sekä kohtaamispaikkojen arkea. EHYT ry:n hallitus tekikin joulukuussa 2013 päätöksen, että Suomi jaetaan toiminnassamme neljään alueeseen. Jokaiseen niistä tulee aluekeskus, jonka kautta työtä organisoidaan keskustoimiston johdolla. Tämän vuoden aikana saamme toiminnan alkuun ja pääsemme tekemään yhteistyötä yhä koordinoidummin eri tahojen kanssa. EHYT ry:n koulu- ja aluetyö toteuttaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Työtä tehdään niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntavaikuttamisen tasolla. Tavoitteena on vahvistaa terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ehkäisevän päihdetyön teemojen kautta. Kannustamme myös paikallisia toimijoita muodostamaan yhteistyössä verkostoja, joiden kautta saadaan pienillä henkilökohtaisilla aikapanostuksilla hyvinvointia ihmisten arkeen. Yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisten järjestöjen kesken. Yhteistyö, tietojen jakaminen ja vuorovaikutus ovat aktiivisia valintoja, jotka palvelevat järjestöjä sekä auttavat samalla koko yhteiskunnan kannalta merkittävien päämäärien saavuttamista. Yhteistyössä mukana oleminen ei vie toimijoiden itsenäisyyttä vaan päinvastoin antaa mahdollisuuksia viedä eteenpäin jokaisen toimijan tärkeinä pitämiään asioita, niitä tulokulmia, jotka juuri heidän taustaorganisaatiolleen ovat tärkeitä. Ehkäisevä päihdetyö on siis yhteistyötä eri tasoilla. Yhteistyö lähtee tarpeesta ja osapuolten vapaasta halusta katsoa asioita yhteisin silmin. Yhdessä tekemiselle on tärkeää määrittää selkeät tavoitteet ja pelisäännöt. Ja tähän kaikkeen opimme vain yhdessä tekemällä, aidosti toisemme kohdaten ja toisiimme luottaen. KUVA: MINNA LEHTINEN EHYT ry:n alueet kartalla Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 5

6 AJANKOHTAISTA ASIAA Mielenkiintoinen kevät järjestötoiminnassa Vaikka vuosi on vasta käynnistynyt, on takana jo onnistunut Tipaton tammikuu -kampanja. Myös EHYT ry:n jäsenyhdistysten toimintatukihaku on jo päättynyt, ja päätökset vuoden 2014 tuista tehdään hallituksen kokouksessa 3. maaliskuuta. Maaliskuun lopulla pidetään EHYT ry:n edustajakokous. Kevään toimintaan tuo uuden lisänsä myös toukokuussa järjestettävät Päihdepäivät. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus ja Euroopan parlamentin vaalit tekevät edellisten lisäksi keväästä varmasti mielenkiintoisen. EHYT Järjestö ilmestyy tänä vuonna viisi kertaa. Seuraavassa numerossa kerrotaan edustajakokouksen päätöksistä sekä toukokuisista Päihdepäivistä. Kesän kynnyksellä kerrotaan Päihdepäivien ja valtuuston kokouksen kuulumisista sekä luodaan katsaus syksyn toimintaan. Ehdotuksia EHYT Järjestö -tiedotteen sisällöksi voi aina lähettää allekirjoittaneelle. EHYT Järjestön ja EHYT Teeman osoitteenmuutoksista ja tilauksista voi olla yhteyksissä järjestösihteeri Simo Miettiseen. Kevään aikana jäsentiedotuksen tueksi tulee vielä sähköinen, jokaisen halukkaan tilattavissa oleva uutiskirje. Aluefoorumitoiminta jatkuu tänä vuonna aktiivisena ja uuden aluejaon sekä aluekeskusten toiminnan myötä mahdollisesti hieman muuttuen. Varsinaiset isommat tapaamiset järjestetään jälleen syyskaudella, mutta keväänkin aikana järjestetään pienempiä tapaamisia ja koulutusta. Tapaamisista ja koulutuksista tiedotetaan jäsenyhdistyksille alueellisesti ja niistä voi esittää ideoita myös alueellisilla sähköpostilistoilla. Kannattaa seurata myös OK-opintokeskuksen ja SOSTEn alueellisia koulutuksia, joista keräämme tietoa myös tähän järjestötiedotteeseen. EHYT ry:n jäsenyhdistyksiä on nyt jo 103, kun EHYT ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan uusiksi jäseniksi Suomen Motoristit ry:n, Keski-Uudenmaan Raskaan Musiikin ystävät ry:n sekä lahtelaisen Suosta Kummulle ry:n. Tervetuloa mukaan toimintaan! Paikallisyhdistyksille laaditaan parhaillaan myös PRH:ssa ennakkotarkastettuja mallisääntöjä, jotka yhdistykset voivat halutessaan ottaa käyttöönsä. Ohjeistusta asiasta on tulossa kevään mittaan. Kohtaamispaikkatoimintaa järjestäville jäsenyhdistyksille suosittelemme valtakunnallisille kohtaamispaikkapäiville osallistumista Espoossa maaliskuuta. EHYT ry:ltä voi hakea matkakustannuksiin korvausta ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kohtaamispaikkapäivien ohjelma löytyy ilmestyttyään EHYT ry:n verkkosivuilta. Seuratkaa verkkosivujen tapahtumakalenteria ja ilmoittakaa sinne aina myös itse järjestämänne avoin toiminta toimittamalla tiedot tapahtumistanne järjestösihteeri Simo Miettiselle. Kevään aikana alueellisia verkkosivuja kehitetään, jolloin myös paikalliset tapahtumat saavat sivuilla lisää huomiota. Nähdään edustajakokouksessa ja kevään muissa tapahtumissa! Jiri Sironen, järjestöpäällikkö p Simo Miettinen, järjestösihteeri p Jiri Sironen EHYT ry:n ed EHYT ry pitää ensimmäisen yhdistyksen kokouksensa lauantaina 22. maaliskuuta Helsingissä. Kokous on nimetty edustajakokoukseksi. Edustajakokous päättää kolmivuotisen siirtymäkauden, josta sovittiin Elämä on parasta huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys-Hälsan ry:n yhdistyessä EHYT ry:ksi. Kokouksen tärkeimmät asiat ovat strategian hyväksyminen ja valtuuston valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi arvioidaan kulunutta toimintakautta sekä hyväksytään lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat. Kokous pidetään EHYT ry:n keskustoimiston tiloissa Elimäenkadulla Helsingissä. Kokousta edeltää ajankohtaisseminaari aamupäivällä klo 10 alkaen. Varsinainen kokous alkaa lounaan jälkeen klo 14. Valtakirjojen tarkistus alkaa jo klo 9 ja tiloissa on mahdollisuus tutustua eri EHYT ry:n toimintoihin koko päivän ajan. EHYT ry:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen varsinaisen edustajansa lisäksi myös yhden seuraajan. Ilmoittautua tulee 3.3. mennessä verkossa tai puhelimitse sihteeri Maarit Vannelalle EHYT ry:n jäsenyhdistyksille on lähetetty virallinen kokouskutsu, vaalivaliokunnan terveiset ja myöhemmin postissa on tulossa vielä viralliset kokouspaperit. Kokouksen materiaalit, tarkka ohjelma, esityslista, strategia-asiakirja, vaalivaliokunnan (Arja Jääskeläinen, Marko Laitinen ja Veli-Pekka Sinervuo) terveiset, liiton säännöt sekä ilmoittautumislomake löytyvät verkkosivuilta Lue lisää edustajakokouksesta ja muista ilmoittautua 3.3. mennessä 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

7 ustajakokous Mikä edustajakokous? EHYT ry:n jäsenyhdistykset käyttävät äänivaltaansa kerran kolmessa vuodessa järjestettävässä yhdistyksen kokouksessa, joka on nyt nimetty edustajakokoukseksi. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni, jota voi käyttää yksi kokousedustaja. Edustakokous päättää EHYT ry:n strategiasta sekä valitsee valtuuston kolmeksi vuodeksi. Lisäksi kokous arvioi kulunutta kolmivuotiskautta, hyväksyy lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat sekä käsittelee muut kokoukselle esitetyt asiat. Mikä valtuusto? EHYT ry:n valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa edustajakokousten välillä. Valtuustoon valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä 20 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan EHYT ry:n hallituksen kolmivuotiselle kaudelle. Lisäksi valtuusto hyväksyy EHYT ry:n vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. EHYT ry:n vuosille valittava uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran EHYT ry:n järjestämien Päihdepäivien yhteydessä Helsingissä Valtuusto kokoustaa kerran vuodessa, minkä lisäksi se saattaa kokoontua seminaariin toisen kerran. Mikä hallitus? EHYT ry:n hallitus johtaa järjestön toimintaa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä 10 muuta varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus kokoontuu vuosittain 4 6 kertaa. Strategia JÄSENYHDISTYKSET EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO EHYT ry on nuori järjestö, jolla on kuitenkin jo satavuotinen historia. Eräänlaisena fuusiovaiheen strategiana toimi yhdistymismuistiossa tehdyt linjaukset. Varsinainen uuden järjestön strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2013 keväällä. Strategian laatimiseen on osallistunut koko henkilöstö, luottamushallinto, jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme. Tämä yhdessä tehty matka on ollut arvokas prosessi. Strategiaan sitoutuminen ja sen toimeenpano tehostuu yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja kunnioittavan kohtaamisen kautta. Suomalaisessa populaarikulttuurissa päihteet ovat kestosuosikkeja. Myös Strategia on yhteinen kertomus siitä, keitä olemme, missä toimimme, miten toimimme ja mitä tavoittelemme. Strategian avulla suuntaamme eteenpäin ja peilaamme siihen kaikkea toimintaamme. esimerkiksi sarjakuvataiteilija Pertti Jarla on usein palannut päihdeaiheisiin töissään. Olemmekin käyttämässä strategiamme kuvituksena hänen luomaansa sarjakuvaa Fingerporia. Hallituksen esitys strategiasta postitetaan jäsenyhdistyksille ja hyväksytään edustajakokouksessa. Tässä maistiaisina strategia-asiakirjasta visiomme, missiomme sekä strategiset linjauksemme: Visiomme: Elämäniloa ja hyvinvointia - ilman päihde- ja pelihaittoja Missiomme: Olemme rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä tunnetuksi ja palkitsevaksi. Edistämme HALLITUS muutosta kohti haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistumme näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Strategiset linjauksemme Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä Koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa Edustajakokouksen hyväksynnän jälkeen strategia kattaa kaksi valtuustokautta ulottuen näin vuoteen Vuonna 2017 tehdään perusteellisempi väliarviointi strategian toteutumisesta, ja vuosittain strategiaa peilataan yhdistyksen toimintasuunnitelmiin. Strategia-asiakirjasta tehdään painotuote, jota voi käyttää mm. jäsenyhdistysten koulutuksissa ja EHYT ry:n esittelyyn. TEKSTIT: JIRI SIRONEN JA TUOMAS TENKANEN Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 7

8 EHYT RY:N JÄSENYHDISTYKSET VALTAKUNNALLISET JÄSENJÄRJESTÖT ELÄKELIITTO RY ELÄKELÄISET RY ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO RY ELÄMÄ ON PARASTA HUUMETTA RY ELÄMÄNTAPATOIMINNAN TUKI RY ELÄMÄNTAPAYHDISTYSTEN TUKI RY ERKKI POIKOSEN SÄÄTIÖ KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY KUNNON ELÄMÄ RY LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY NUORISOKASVATUSSÄÄTIÖ NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO NUORTEN PUOLESTA RY OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY POTILAS- JA SOSIAALIAPU RY PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY RAHTARIT RY RAUTATIELÄISTEN RAITTIUSLIITTO RY SOSIALIDEMOKRAATTISET NUORET RY SUOMEN AMMATTIIN OPISKELEVIEN LIITTO- SAKKI RY SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO -SDPL RY SUOMEN MOTORISTIT RY SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TIURAHOVIN YSTÄVÄT RY TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO RY VASEMMISTONUORET RY VESAISTEN KESKUSLIITTO RY PAIKALLISET JA ALUEELLISET JÄSENJÄRJESTÖT E.T.U. ELÄMÄNHALLINTA, TUKI JA UUDISTUMINEN RY EEROLAN ASUKASYHDISTYS RY ELÄ TERVEESTI RY ETELÄ-KARJALAN TYÖ- JA ASUKASTUPAYHDISTYS EKTA RY HAAGAN TYÖVÄENYHDISTYS RY HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY HELSINGIN JYRY RY HELSINGIN KANSALLINEN TERVEYSKASVATUSYHDISTYS RY HELSINGIN LIIKENNE- TURVALLISUUSYHDISTYS RY HELSINGIN OPTIMISTIT RY HELSINGIN SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS RY HST:N KUNTO-URHEILIJAT RY HYVINKÄÄN PAAVOLAN ASUKASYHDISTYS RY HYVÄ OLO RY HÖYHTYÄN SAMMONTAKOJAT RY JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY KAJAANIN TYÖVOIMAYHDISTYS RY KEMIN INTO RY KESKI-UUDENMAAN RASKAAN MUSIIKIN YHDISTYS KOPSAKKA, KOILLIS-LAPIN TERVEYS RY KORSON KAIKU RY KOTKAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENYHDISTYS RY KOUVOLAN LIIKENNERAITTIUS JÄRJESTÖ RY KUNNON ELÄMÄ TURUN ALUEKESKUS KUOPION TYÖTTÖMÄT RY KYMENLAAKSON ELÄMÄNTAPA YHDISTYS KELO RY KYRÖN ELOISAT RY LAHDEN ELOKOLON YSTÄVÄT RY LAPIN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY LAPPEENRANNAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY LINTULAMMEN ASUKASYHDISTYS RY MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY NOKIAN SEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS NOKKOLO RY OULUN SEUDUN KUNNON ELÄMÄ RY PATOSEUDUN TOIMINTAKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY PIRKANMAAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PIRKKALAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS ELOPILKKU RY POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY PORIN SEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PORMESTARINLUODON ASUKASYHDISTYS RY PÄIJÄT-HÄMEEN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS ELOSET RY RAISION TYÖVÄEN RAITTIUSYHDISTYS ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY ROVANIEMEN SEUDUN TERVEYS RY SAMPOLAN ASUKKAAT RY SOROPPI RY SUOSTA KUMMULLE RY TAMPEREEN LIIKENNERAITTIUSYHDISTYS RY TAPANILAN TYÖVÄENYHDISTYS RY TERVEYS HÄLSAN RY:N HUMPPILAN OSASTO RY TERVEYS HÄLSAN, JOUTSENON PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N ALAVUDEN OSASTO RY TERVEYS RY:N HALIKON OSASTO RY TERVEYS RY:N HÄMEENLINNAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N ILMAJOEN OSASTO RY TERVEYS RY:N JYVÄSKYLÄN OSASTO RY TERVEYS RY:N KAUHAJOEN OSASTO RY TERVEYS RY:N KOKKOLAN PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N KOSKI TL PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N LAPUAN PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N PIEKSÄMÄEN PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N POHJOIS- POHJANMAAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N PUTTAAN JELEPPI RY TERVEYS RY:N RAISION ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N SAVONLINNAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N SIILINJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N TURUN SEUDUN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N YLISTARON PAIKALLISYHDISTYS RY TORNION JÄRJESTÖYHDISTYS RY TURUN ALUEEN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY VÄINÖN JA KYLLIKIN SEURA EHYT RY:N JÄSENYYDET AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO EAPN-FIN SUOMEN KÖYHYYDEN JA SYRJÄYTYMISEN VASTAINEN VERKOSTO EUROCARE EUROPEAN ALCOHOL POLICY ALLIANCE EURONET EUROPEAN ADDICTION PREVENTION NETWORK HARM REDUCTION INTERNATIONAL KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO KUMPPANUUSTALO ARTTELI RY KULUTTAJALIITTO RY LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY LIIKENNETURVA RY MAITO JA TERVEYS RY MEDIAKASVATUSSEURA NORDAN NORDIC ALCOHOL AND DRUG POLICY NETWORK OK-OPINTOKESKUS PREVNET RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYS SOSTE RY SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ RY ALLIANSSI RY YHTEISKUNTAVIESTINNÄN YHDISTYS RY 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

9 UUSI KAMPANJA TEKSTI: ANNE MIKKOLA, RIITTA SATTILAINEN, KATI MYKKÄNEN Tuore kampanja haastaa jokaisen tamperelaisen mukaan ehkäisevään päihdetyöhön EHYT ry käynnisti eilen 3.2. Tampereella Jokainen voi tehdä ehkäisevää päihdetyötä -kampanjan, jonka tavoitteena on herättää ihmisiä ajattelemaan omaa rooliaan ehkäisevässä päihdetyössä ja päihteettömyyden edistämisessä. Kampanjan viestinä on, että jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa päihteettömyyden edistämiseen. Päihteettömyyteen voi kannustaa niin kaveria, oppilasta, siskoa, kaupan asiakasta kuin aviomiestäkin, muistuttaa EHYT ry:n aluekoordinaattori Anne Mikkola. Ehkäisevä päihdetyö ei aina vaadi erityispätevyyttä. Se on toisesta välittämistä, Anne jatkaa. Kampanja näkyy julisteina ja postikortteina ja asia otetaan rohkeasti puheeksi vuoden 2014 aikana niin ammattilaisten koulutuksissa kuin ihan tavallisia ihmisiä kohdattaessa. Kampanja haastaa jokaisen pohtimaan, minkä pienen konkreettisen toimenpiteen voisi tehdä, jotta oma ja lähipiirin päihteettömyys lisääntyisi tai päihdehaitat vähenisivät. Kampanjan aloitustilaisuudessa käyttivät puheenvuoron myös kouluterveydenhoitaja Kati Ahola ja Tampereen A-Killan toiminnanjohtaja Vesa Vaittinen. Aihe herätti tilaisuudessa vilkasta keskustelua. HarhaLiike improvisaatioteatteriryhmä esitti erilaisia tilanteita ja sai illan huipentumaan hyväntuuliseen tunnelmaan. Julisteet ja kortit otettiin mielellään vastaan ja Pieni viestintätoimisto Tampere Oy:n Kimmo Pitkäsen ottamat kuvat saivat kiitosta osakseen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 9

10 16,8 % 16,3 % 15,8 % 15,8 % TULOSSA OK-opintokeskuksen koulutuksia 2014 EHYT ry on järjestötoimijoita kouluttavan OK-opintokeskuksen jäsen. Varaa paikkasi vuoden 2014 koulutuksissa. Koulutukset on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterin kautta PÄIHDEPÄIVÄT 2014 SOSTEn koulutus- ja tapahtumakalenteri 2014 SOSTE tarjoaa koulutusta, keskustelua ja verkostoitumisen paikkoja. Tutustu koulutus- ja tapahtumakalenteriin ja osallistu, EHYT ry on nimittäin SOSTEn jäsen. Tässä muutama poiminto kevään tarjonnasta: SOSTEn EU-vaalipaneeli, Helsingissä. Järjestöjen Kick off Työelämä hankkeeseen, Suomalaisesta työelämästä Euroopan paras, Helsingissä. Järjestötoiminnan kehittämiseen (viestintä, arviointi, vaikuttaminen, varainhankinta) liittyviä koulutuksia pitkin kevättä, muun muassa Joensuussa, Lahdessa, 8.4. Jyväskylässä, Kokkolassa ja toukokuussa Rovaniemellä ja Tampereella. Tutustu ja ilmoittaudu koulutus-ja-tapahtumakalenteri Helsingissä tapahtumakeskus Telakalla. Katso tarkemmin lehden takakannesta. Tietoa päivitetään sivulla KOHTAAMISPAIKKAPÄIVÄT Espoon Kulttuurikeskuksessa Lisätietoja EHYT ry:n verkkosivujen tapahtumakalenterissa Järjestötapaamiset aikuistyöstä Kouvolassa ja Kuopiossa Alkoholinkäyttö on taitolaji. Aikuistyö esittelee käyttökelpoisia työkaluja ja välineitä yhdistysten toimintaan. Cafe Taitolaji-toiminta, OttoMitta, Kosteusmittari, Kouvolassa 6.3., klo , Aseman Vintti, Kouvolan matkakeskus. Kuopiossa 23.5., illan ohjelmapaikka varmistuu myöhemmin. Lisätietoja Timo Glad, puh Työttömyysaste Suomen 20 suurimmassa kaupungissa % 19,3 % 18 % 17,4 % 17,4 % 17,1 % 17,1 % 16 % 14 % 12 % 15,5 % 15,2 % 14,6 % 13,5 % Lähde: Viikkolehti ,5 % 11,9 % 11,2 % 10,5 % 10,3 % 9,9 % 10 % 8,4 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kotka Lahti Jyväskylä Tampere Joensuu Salo Oulu Rovaniemi Turku Pori Kouvola Lappeenranta 10 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 Mikkeli Kuopio Hämeenlinna Seinäjoki Vantaa Helsinki Vaasa Espoo EHYT ry kohtaa työikäisiä työyhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnoissa, kohtaamispaikoissa ja työttömien yhteisöissä.

11 RUNDI 2014 Tupakka, päihteet ja (raha)pelit seminaari Painavaa asiaa kuntien ehkäisevän päihdetyön tueksi päihteet ja muut paheet puntarissa, klo Helsingissä. Tavoite: Tuoda esiin kunnissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön kohtaamia haasteita ja antaa keinoja vahvistaa kunnassa tehtävän ehkäisevän päihdetyön asemaa. Innostaa kunnissa toimivia yhdistämään terveyden edistämistä ja painonhallintaa ehkäisevän päihdetyön näkökulmiin. Kenelle: Kuntien päättäjät ja ammattilaiset, etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöjen ja seurakuntien toimijat ja vapaaehtoiset sekä kaikki, jotka työssään kohtaavat päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Järjestäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, aluehallintovirastot, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Alkoholiohjelma, Lihavuusohjelma. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 5.3. mennessä www. alkoholiohjelma.fi Tiedon ja taidon ammattilaiset -seminaari Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen kipukohdista. Seminaari tarjoaa ammatillisen koulutuksen ammattilaisille tutkimuksen ja käytännön työn vuoropuhelun useista ajankohtaisista ja haastavista aiheista. Missä mennään ammatillisessa koulutuksessa ja miten uusimman tutkimuksen antamaa tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ja oppilaitoksen yhteisön kehittämisessä? Aika: 1.4. klo Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mennessä VAPAAEHTOISTOIMINNAN TEEMAPÄIVIÄ 2014 SOSTE JA KANSALAISAREENA OVAT KERÄNNEET YHTEEN TEEMAPÄIVIÄ VAPAAEHTOISTOIMINTAAN LIITTYEN Seuraa EHYT ry:tä SOSIAALISESSA MEDIASSA FACEBOOK: TWITTER: YOUTUBE: LUE LISÄÄ EHYT RY:N JA SEN JÄSENJÄRJESTÖJEN TAPAHTUMISTA VERKKOSIVUJEMME TAPAHTUMAKALENTERISSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

12 TAPAHTUNUTTA Ryhmäilmiö rakentaa yhteisöllisyyttä ammattioppilaitoksissa Myös EHYT ry:n muut uutuudet ja tunnetut menetelmät herättivät kiinnostusta Educassa EHYT ry esitteli kasvatusalan ammattilaisille vaikuttavan paletin uusia menetelmiä ja materiaaleja opetusalan suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa Educassa Helsingissä. EHYT ry oli mukana Messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa kolmen toiminnon voimin: koulutyö esitteli erilaisia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ala- ja yläkouluihin, Pelitaito-projekti muistutti pelihaittojen ehkäisyyn olevasta tuesta ja materiaaleista ja AMIS Arjen Ammattilaiset juhlisti uuden Ryhmäilmiö-työkalun julkaisua. EHYT ry:n koulutyö julkaisi Educa-messuilla Päihdekasvatuksen paletti -materiaalin. Paletti haastaa kasvatusalan ammattilaiset pitämään päihdeteemoja esillä ja tarttumaan niihin rohkeasti. Koulutyön asiantuntijoiden keskeinen viesti messuilla olikin, että koulun päihdekasvatuksen tulee olla osa jokaisen arkea niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin panos on tärkeä. Päihdekasvatus kouluissa luo edellytykset hyvinvoivalle kouluyhteisölle sekä edistää oppimista, turvallisuutta ja hyvinvointia. EHYT ry tunnettiin messukävijöiden parissa erityisesti Smoke freeluokkakilpailusta ja Hubu -menetelmästä. Hubu -menetelmän tilanneiden koulujen henkilöstölle tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä päihdeaiheisen keskustelun lisääminen nousi esille keskeisenä haasteena ja ratkaisuna kouluyhteisön hyvinvointiin. Vastanneet pitivät henkilöstölle pidettävää Hubu -koulutusta tärkeänä, mutta erityisen tärkeäksi koettiin huoltajien osallistuminen Hubu -vanhempainiltoihin. Kun sekä nuoret että vanhemmat osallistuvat samalla menetelmällä tehtävään työhön, yhteinen puheenaihe saadaan luontevasti ja menetelmä vahvistaa kotona käytävää keskustelua, Hubu -koulutyön vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt toteaa. Päihdekasvatuksen palettia jaetaan jatkossa Hubu -henkilöstökoulutuksissa, mutta se on ladattavissa myös osoitteessa Paletti haastaa kouluja laatimaan selkeitä sääntöjä päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja toimintamalleja, jotka voivat sisältää esimerkiksi vuosisuunnitelmia, linjauksia puuttumiseen sekä keinoja päihdeteeman käsittelyyn ja huoltajien tukemiseen. EHYT ry:n AMIS Arjen ammattilaiset -hanke esitteli messuilla 12,5-kampanjaansa ja julkisti Ryhmäilmiö-toimintamallin. Ryhmäilmiö on työkalu, jota käytetään ryhmänohjaajan tunneilla. Työkalu sisältää tuntirakenteen, jonka avulla voidaan käsitellä ryhmästä nousevia tai ryhmänohjaajan valitsemia aiheita. Ryhmäilmiö helpottaa ryhmänohjaajan työtä muodostamalla erilaisista opiskelijoista yhtenäisiä, toimivia ryhmiä. Voidaan sanoa, että Ryhmäilmiö on sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä käytännössä, Amis-työn asiantuntija Anni Selin toteaa. Koulun päihdekasvatuksen tulee olla osa jokaisen arkea niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin panos on tärkeä. Käsikirja on osa Ryhmäilmiö-koulutusta ja sen saa käytyään koulutuksen. Ryhmäilmiö-käsikirjasta ilmestyy toinen, laajempi versio kesällä Tämän vuoden aikana Amis-työ pitää Ryhmäilmiö-koulutuksia aktiivisesti ympäri Suomen. Tarkoituksena on levittää toimintamallia mahdollisimman laajasti, ensisijaisesti ammattioppilaitoksiin. Educa-messuilla kiinnostus oli huikea ja kysyntää oli alakouluista lukioihin ja ammattikorkeakouluihin asti. Menetelmä on tietenkin sovellettavissa muihinkin yhteisöihin ja kaikille avoimiakin koulutuksia järjestetään, mutta hanke priorisoi ammattioppilaitoksia, sillä niiden hyvinvointityöhön on olemassa verrattain vähän materiaalia, Selin kertoo. Lisätietoja: Kim Kannussaari, p Educa-messuilla oli myös pelihaittoja ehkäisevä ja pelisivistystä rakentava Pelitaito-projekti. Pelitaito muistutti messukävijöitä siitä, että myös pelihaittojen ehkäisyyn on olemassa materiaaleja ja tukea. Esitteillä 12 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

13 oli Pelikasvattajan käsikirja, jonka suosio on yllättänyt projektin asiantuntijat. Kirja on kirjoitettu yhteistyönä Pelikasvattajien verkostossa ja kuvaa pelaamisilmiötä monipuolisesti niin harrastuksena, urheiluna, ammattina kuin potentiaalisena ongelmien lähteenäkin. Kirjan luettuaan ymmärtää mistä pelaamisessa on kyse, miksi se kiinnostaa, miksi se koukuttaa ja miksi se tekee myös paljon hyvää. Kuinka terveyttä tehdään? Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina. Tiedäthän Tsemppaajat? Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatun uutiskirjeen voi tilata osoitteessa www. ehyt.fi Tsemppaajat EHYT ry:n Amis-työn erityissuunnittelija Antti Maunun tuore katsaus toimii Ryhmäilmiö -työkalun teoriapohjana, jonka avulla toimintamallista kiinnostunut voi tutustua siihen tarkemmin. Katsaus pureutuu terveyden sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja sitä koskeviin tuoreisiin tutkimustuloksiin ja esittää niiden pohjalta konkreettisen toimintalinjan nuorten sosiaalisen pääoman ja luottamuksen vahvistamiseksi. Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot. Juho Saaren katsaus on tuotettu Amis-työn taustaselvitykseksi. Tipattoman suosio kasvaa vuosi vuodelta Tammikuu vaihtui helmikuuhun ja samalla päättyi myös monella tipaton tammikuu. Viime vuonna 22 prosenttia suomalaisista vietti tipatonta tammikuuta. EHYT ry uskoo, että tänä vuonna tipatonta viettäneiden määrä on jälleen kasvanut. Kyselytutkimus Tipattomaan liittyen toteutetaan helmi-maaliskuussa. Tänä vuonna Tipattoman tammikuun ilme oli sama kuin viime vuonna, eli suloinen mäyräkoira. Kampanjan kärkenä oli säästäminen. Tipattoman verkkosivuilla (www.tipaton.fi) voi edelleen käydä laskemassa mitä kaikkea voi juomisesta säästetyillä rahoilla tehdä. Tipaton tammikuu näkyi ja kuului useassa eri mediassa. Annoimme useita haastatteluja, jotka saivat hyvin median innostumaan aiheesta. Lisäksi Tipaton näkyi ympäri Suomen erilaisin tapahtumin. Esimerkiksi Tampereella järjestettiin vichyjen testaus ja arviointi -tilaisuus. Yhteistyökumppaneina toimivat tänä vuonna myös työmarkkinajärjestöt, joten työelämä ja alkoholi oli yksi kampanjan teemoista. Vuodesta 2004 lähtien joukko sosiaali- ja terveysalan toimijoita on edistänyt viestinnällä Tipattoman tammikuun tunnettuutta ja näkyvyyttä. Vuodesta 2012 alkaen toimintaa on koordinoinut EHYT ry. Tipattomalla on pitkät perinteet suomalaisessa kulttuurissa ja on hienoa miten kansalaiset omaehtoisesti arvioivat omaa alkoholinkäyttöään tammikuussa. EHYT ry suosittelee kuitenkin olemaan ilman alkoholia ainakin kuukauden vuodessa, viikon kuukaudessa ja päivän viikossa. Vuoden 2015 Tipattoman tammikuun suunnittelu starttaa jo keväällä. Tarvittaessa Tipattomaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä EHYT ry:n koordinaatioyksikköön ja viestintäsuunnittelija Anniina Hellmaniin. Lisätietoja: Anniina Hellman puh Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

14 JÄSENJÄRJESTÖT TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry Hyvinvointia kaiken ikäisille Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Pohjois-Suomen aluekeskuksen toimisto sijaitsee Oulun Kumppanuuskeskuksen tiloissa, jossa toimii kymmeniä sosiaali- ja terveysalanjärjestöjä. Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitus kokoontui EHYT ry:n tiloissa valmistelemaan tulevaa vuosikokoustansa. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Eija Törmänen kertoo aloittaneensa vapaaehtoistoimijana jo vuonna 1982 ollessaan Rovaniemellä. Tampereelta lähtöisin oleva Törmänen muutti Ouluun Tampereen kautta ja on vuodesta 2007 lähtien toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Hänen mukaansa Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen tarkoituksena on tukea eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä alueen muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. EHYT ry:n merkitys on yhdistykselle tärkeä toiminnan kehittämisen ja toteuttamisen sekä talouden kannalta. Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimiva Jorma Ketola pitää merkittävänä EHYT ry:n Pohjois-Suomen paikallisyhdistysten yhteistyön vahvistamista ja EHYT ry:n toimintaan osallistumista. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat vuosittain järjestettävä Pohjois-Suomen aluefoorumi ja puheenjohtaja Eija Törmäsen EHYT ry:n valtuustopaikka. Lisäksi EHYT ry:n hallituksen varajäsenenä on yhdistyksestä Anna-Liisa Pottala. Tapahtumia ja kohtaamisia Yhdistyksen hallituksen toiminta on virkeää ja se kokoontui viime vuonna kuusi kertaa päättämään yhdistyksen keskeisistä toiminnoista liikunnan ja hyvinvoinnin, päihteettömän liikenteen ja terveet tavat tutuksi aiheiden parissa. Hallituksen jäsen Anna-Liisa Pottala muistuttaa, että hyvinvoinnin edistämisessä ei ole unohdettu nuoria. Hän on käynyt vetämässä Rytmiä elämään -peliä muun muassa Pateniemen yläkoulun luokkalaisille. Rytmiä elämään -pelissä keskustellaan korttien avulla elämänhallintaan, ajankäyttöön ja terveelliseen ravintoon liittyvistä kysymyksistä. Rytmiä elämään -pelitoimintaa jatketaan muun muassa kouluissa ja messuilla. Perinteinen, jo 2000-luvun alusta vuosittain toteutettu, Ajokunnossa kuljettajan ajokuntotempaus pidettiin elokuussa yhteistyökumppaneiden kanssa Kaakkurinhovin Teboililla. Kuljettajilta mitattiin muun muassa hengitystilavuutta ja verenpainetta ja testattavina olivat törmäyspainovaaka sekä promillelasit. Tänä vuonna tapahtuma aiotaan toteuttaa uudella tavalla yhteistyössä Terveys ry:n Puttaan Jeleppi ry:n ja aiemmin mukana olleiden yhteistyötahojen kanssa Haukiputaalla eikä Oulussa, kuten aikaisemmin, kertoo Törmänen. Tapahtuman yhteydessä on yleensä järjestetty arpajaiset tukemaan omaa varainhankintaa. Toukokuussa kaiken ikäisille järjestetty Riippuvuus -seminaari sai erinomaisen vastaanoton ja se uusittiin syksyllä asiasta kiinnostuneille ammattilaisille. Seminaarin puhujina olivat psykiatri Mikko Naarala ja kokemusasiantuntija Kimmo Rasila. Naarala kertoi yleisesti riippuvuuksista ja siitä millaiset henkilöt jäävät herkästi koukkuun. Rasilan esitys sisälsi omakohtaisen selviytymisen riippuvuudesta. Terveet tavat tutuksi -aiheeseen liittyvä toiminta jatkuu ja alkaneen vuoden teemana on Ikäihmiset ja alkoholi. Aiheeseen liittyvät luennot toteutetaan keväällä ja syksyllä kahdelle eläkeläisjärjestölle, toteaa Törmänen. Yhdistyksen talous on Jorma Ketolan mukaan tukeutunut EHYT ry:n toiminta-avustukseen ja omaan varainhankintaan. Yhdistyksen hallitus haluaakin tehostaa omaa varainhankintaa. Yhdistyksen vuosikokous päätettiin järjestää Kumppanuuskeskuksessa klo alkaen. Yhdistyksen hallituksen kokouksen osanottajat Anna-Liisa Pottala (vas.), Jorma Ketola, Pirkko Stevander, Riitta Lamberg, Eija Törmänen, Liisa Ketola ja Mervi Evid-Kärkkäinen. 14 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

15 TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Rautatieläisten Raittiusliitto ry Toiminnan perustana vapaaehtoistyö Rautatieläisten Raittiusliiton toiminnanjohtaja Kari Nikkinen on esimerkillään innostanut ja kannustanut jäsenistöä oivaltamaan vapaaehtoistyön merkityksen raittiusliiton toiminnassa. Hän toteaa, että työ on joskus uuvuttavaa mutta samalla palkitsevaa. Valtakunnallinen Rautatieläisten Raittiusliitto ry on perustettu vuonna 1902 Lahdessa 27 perustajajäsenen voimin. Toiminnanjohtaja Kari Nikkinen kertoo, että parhaimmillaan mukana on ollut 36 perusjärjestöä ja jäsenmäärä oli suurimmillaan 1954, jolloin saatiin 9800 maksavaa rautatieläistä jäseneksi. Nykyisin toimintaa on parillakymmenellä paikkakunnalla ja niistäkin useimmat ovat vähitellen hiljenemässä. Jäljelle jäänee kymmenkunta toimivaa perusjärjestöä siten, että toiminta edelleen ulottuu Helsingistä Rovaniemelle ja kattaa siten suurimmat työpisteet. Rautatieläisten Raittiusliitto edustaa VR:n eli yhden työnantajan palveluksessa olevaa väkeä. Sen tarkoituksena on edistää raittiita ja terveitä elämäntapoja sekä tarjota virkistäviä vapaa-ajan tapahtumia rautatieläisten ja heidän perheidensä keskuudessa. Nikkisen mukaan kaikki toiminta tehdään vapaaehtoisvoimin. Takavuosina osa jäsenistöstä jopa rahoitti toimintaa, mutta nyt se on tullut tiensä päähän. Vaikka kentällä edelleen on aatteellista halua, vähentää rahoituksen puute paikallisen toiminnan toteuttamista. Resurssit liikuntaan Nikkinen muistuttaa, että vapaaehtoistoiminnassa voimavarat ovat rajalliset. Siksi suunniteltiin ja toteutettiin kartoitus, jonka tuloksena rautatieläiset halusivat kaikista eniten liikuntaa. Siihen oltiin valmiit osallistumaan ja sitä toivottiin järjestettävän. - Liikuntatarpeen ymmärtää, kun esimerkiksi veturinkuljettaja istuu koko työvuoronsa. Kun hän vapaapäivänä voi osallistua järjestettyyn liikuntaan, se on sitä mitä kaipaa ja joka sopii hänen toimintaansa hyvin. Liikunta on innostanut jopa omaan kampanjaan Syyskuu kunnon kuu, jossa ihmiset kuukauden aikana suorittavat päivittäin vähintään tunnin kestävän kuntotapahtuman. Kuntokorttinsa täyttäneet ja sen palauttaneet osallistuvat kannustepalkintojen arvontaan. Kuntokampanja on tavoittanut vuosittain satoja osanottajia. Lisäksi Helsingissä toimii kuntosali maanantaisin ja torstaisin VR:n tiloissa Aleksis Kiven kadulla. Laitteet ovat osin VR:n ja osin itse hankittuja. Viime vuonna kirjattiin salilla yli 800 kuntoilua. Joka vuoden huhtikuussa, jo 60 vuoden ajan, liitto on järjestänyt Raittiuden edistämisen viikon. Siihen sisältyy sopivasti sekä hiihtoliikuntaa että aatetta. Myös yleiseen raittiusviikkoon syksyllä rautatieläiset osallistuvat ja perusjärjestöt toteuttavat sitä mahdollisuuksiensa mukaan. Tipaton tammikuu ja HUUGO-kosteusmittari Nikkisen mielestä Tipaton tammikuu on onnistunut tapahtuma. Se on saanut mukaan muun muassa päihteitä käyttävät ja tietysti vedonlyöntipohjalta. Esimerkiksi asentaja- ja duunariporukat kisaavat keskenään kuka pysyy kauemmin tipattomalla. Toinen mielenkiintoinen asia Nikkiselle on ollut HUUGO-kosteusmittari. Niitä on mennyt tuhansia kappaleita. Mittarin avulla moni alkoi ymmärtää, että pää ei selviäkään niin pian kuin itse luulee. On ollut ilo hyödyntää näitä EHYT ry:n tarjoamia mahdollisuuksia, toteaa Nikkinen Talous ja ulkomaiset yhteydet Rautatieläisten Raittiusliitto ry tukeutuu omaan varainhankintaan. Järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia kerätään vuosittain varoja noin euroa. Nikkisen mukaan varojen hankintaan menee paljon energiaa, mutta onhan myyjäisetkin jo sellaisenaan iso tapahtuma. Sellainen on toteutettu kerran tai kahdesti vuodessa esimerkiksi Helsingin varikolla, joka on 500 ihmisen työpaikka. Ulkomaisia yhteyksiä Nikkinen pitää edelleen tärkeänä ja toivoo, että viime kesänä pidetty Tukholman kokous lämmittäisi uudelleen eurooppalaisen rautateiden yhteenliittymäjärjestön IVEN toiminnan, jonka pääpaikka on Sveitsissä. Lisäksi neljän pohjoismaan rautateiden raittiusjärjestön (NJAU) kesken on ollut joka toinen vuosi järjestetty tapahtuma. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

16 JÄSENJÄRJESTÖT TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Soroppi ry Sosiaalista tasa-arvoa edistävä kohtaamispaikka Toiminnanjohtaja Marko Haakanan mukaan molemmat Kansalaistalon ylläpitojärjestöt, Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, saavat RAY:n avustusta. Projektityöntekijä Katja Hämäläinen-Puhakka (vas.) ohjaa maanantaisin kokoontuvaa Silta-hankkeen kädentaitoryhmää. Joensuussa toimiva sosiaalinen kohtaamispaikka Soroppi tulee maaliskuussa toimineeksi 22 vuotta. Soroppi perustettiin 1990-luvun alkuvuosina matalan kynnyksen paikaksi laman aiheuttamia ilmiöitä, kuten joukkotyöttömyyttä, sosiaalista ahdistusta ja hätää vastaan. Kansankahvila Soroppi muodostaa yhteisen tapahtuma- ja oleskelutilan Joensuun keskustaan. Sinne on tervetullut jokainen ihminen mistä päin maailmaa tahansa. Ihmisissä arvostetaan erilaisia kykyjä ja voimavaroja eikä mahdollisen sairauden tai vamman tuottamia rajoitteita, selvittää Soroppi ry:n toiminnanjohtaja Marko Haakana. Soropin jälkeen viisi vuotta myöhemmin avattiin Kansalaistalo, jota nykyisellään ylläpitävät Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys. Haakanan mukaan Kansalaistalon nimissä ei voi omistaa, ostaa tai tehdä sopimuksia, vaan kumpikin ylläpitojärjestöistä vastaavat omasta taloudestaan ja asioistaan muodostaen yhteisen kokonaisuuden. Kansalaistalosta löytyy Soropin ylläpitämä kansankahvila tai Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen nettikahvila, jossa on maksuton tietokoneiden ja internetin käyttö sekä tulostus pientä maksua vastaan. Soropin toiminnalle on tyypillistä, että se on eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamispaikka. Toimintaa vakinaisina hoitavat toiminnanjohtaja, projektityöntekijä ja toimistosihteeri. Heidän lisänään on paljon eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia toimijoita, kuten palkkatukityöläisiä, työvoimahallinnon kokeilusuhteessa olevia, Joensuun kaupungin kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, yhdyskuntapalvelustaan suorittavia ja ammattitutkinnon käytännön jaksolla olevia opiskelijoita sosiaali- ja terveysalanoppilaitoksesta. Soroppi ry:n palvelutoiminta on maksuton avunvälitys lähinnä Joensuun kantakaupungin vanhuksille ja vammaisille. Pientä korvausta vastaan yhdistys vuokraa polkupyöriä, joita eniten tarvitsevat opiskelijat. Keskeisiä tapahtumia ovat Asunnottomien yö ja Ehkäisevän päihdetyön viikon tilaisuudet. Kansalaistalossa vilkkainta aikaa on talvi, jolloin viikoittainen kävijämäärä on lähes 1000 ihmistä. Kokoustilassa järjestöjen ja vertaistukiryhmien kokoontumisia on vuositasolla Viikko-ohjelma ja Kulman kundit -toimintaryhmä Haakana on kiitollinen EHYT ry:ltä saaduista aineistoista ja Kulman kundit toimintaryhmän saamasta avustuksesta. Kolmivuotinen Silta-hanke on kevään kuluessa päättymässä. Vielä siihen kuuluvana kokoontuu maanantaisin Kansalaistalossa kädentaitoryhmä, jota ohjaa projektityöntekijä Katja Hämäläinen-Puhakka. Se on myös osa Kansalaistalon kaikille avointa viikko-ohjelmaa, johon kuuluvat muun muassa joka toinen keskiviikko järjestettävät kansalaistanssit elävän musiikin tahdissa. Torstaisin kokoontuu Kulman kundien kokkikerho. Perjantaisin on peli- ja infopäivä, jolloin pelataan maksutonta bingoa ja erilaisia lautapelejä, apua arkeen -infossa aihepiirit vaihtelevat tilanteen ja ajankohdan mukaan. Haakana kertoo, että Kulman kundit -toimintaryhmän tarkoituksena on päihteettömämmän elämän syntyminen. Lyhyt tavoite on viettää päihteetön päivä erilaisen mielekkään tekemisen ja toiminnan parissa. Vaikka nimi viittaa miespuoliseen, myös naiset ovat tervetulleita toimintaan. Soroppi on lähinnä toimintaryhmän mahdollistaja eikä määrittelijä. Kunditoiminnan tulee olla sen näköistä, kuin porukka itse haluaa. Toiminnassa on neljä vakiintunutta toimintapäivää viikossa ja suosittuja ovat erilaisiin työtehtäviin, liikuntaan ja ruuanlaittoon liittyvät aktiviteetit, tiivistää Haakana. Lisäksi Kulman kundit -toimintaryhmä tekee erilaisia virkistymis- ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin ja ainoa osallistumisen ehto on toiminnan aikainen päihteettömyys. 16 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 1/2014

17 EPT-KOORDINAATIO Yhdessä olemme enemmän! Mottoon kiteytyy ehkäisevän päihdetyön koordinaation lähtökohta kaikessa toiminnassa kuluttajakamppiksista lobbaukseen. TEKSTI: LEENA SIPINEN KUVA: MINNA LEHTINEN Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio aloitti uutena RAY:n avustuskohteena osana juuri perustettua EHYT ry:tä. Aiemmin tehtävää oli hoitanut Terveyden edistämisen keskus, joka sittemmin sulautui osaksi toista uutta järjestöä eli SOSTEa. Kun SOSTE linjasi tehtäväkseen yleiseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttamisen, järjestöt käynnistivät keskustelun ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Kotipesä löytyi luontevasti muiden järjestöjen tukemana EHYT ry:stä. Ydintehtävämme on päihdejärjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen. EHYT ry:n koordinoimaan Ehkäisevän päihdetyön verkostoon kuuluu jo 35 alan järjestöä ja muuta toimijaa (muun muassa MLL, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Irti Huumeista ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö). Verkoston neljä alatyöryhmää (huume, viestintä, arviointi, koulutus) kokoavat yhteen näiden teemojen asiantuntijoita. Päihdepoliittinen vaikuttamistyö on verkostotyömme keskiössä. EPT-koordinaation perustaminen osui historialliseen hetkeen, sillä maassamme on menossa Alkoholilain ja Raittiustyölain uudistamisprosessit. Olemme olleet aktiivisia järjestöjen näkemysten esiin nostamiseksi lakiprosessin yhteydessä. Lakiehdotus lähtee lausuntokierrokselle kevättalvella. Keväälle 2014 sijoittuvat myös Europarlamenttivaalit, joiden alla toimimme aktiivisesti päihdekysymysten nostamiseksi osaksi vaalikeskustelua. Iso uusi haaste on myös Päihdepäivät tapahtuman järjestäminen EHYT ry:n ja EPT-verkoston yhteistyönä. Tarkka ajankohta on Tapahtuma jatkaa Päihde- ja mielenterveyspäivien perinnettä päivitetyllä konseptilla. Odotamme vähintään 500 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista tapahtumakeskus Telakkaan Helsinkiin. Saimme iloksemme RAY:ltä rahoituksen Monikulttuurinen päihdetyö hankkeelle. Kyseessä on EPT-verkoston koulutyötä tekevien järjestöjen yhteishanke, jota EHYT ry koordinoi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen (ruotsin-, venäjän- ja somalinkieliset) osallisuutta suomalaisessa ehkäisevässä päihdetyössä ja luoda kulttuurisensitiivinen toimintamalli kasvatusyhteisöjen tueksi. Yksikkömme koordinoi kahta isoa viestintä- ja toimintakokonaisuutta: Tipatonta tammikuuta ja Ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Molemmat kampanjat innostavat osallistumaan ja tarjoavat myös viitekehyksen monimuotoiselle toiminnalle. EHYT ry:n järjestötoimijat ovatkin innokkaasti viettäneet tipatonta tammikuuta ja osallistuneet tapahtumien ja tempausten tuottamiseen eri puolilla maata. Iso kiitos siitä kaikille! Koordinaatioyksikkö on tiivis viiden naisen tiimi. Yksikön päällikkönä toimii Leena Sipinen, jolla on takanaan pitkä ura järjestökentällä. Asiantuntija Teija Strand on ollut mukana yksikön perustamisesta lähtien. Vuoden alussa aloittivat viestintäsuunnittelija Anniina Hellman ja koulutussuunnittelija Annika Eloranta, joka siirtyi uuteen tehtävään EHYT ry:n koulutyöstä. Yksikön toimintaa johtaa Kristiina Hannula, joka toimii myös EPT-verkoston puheenjohtajana. Palkitsevinta verkoston työssä on yhdessä tekeminen hyvässä porukassa, aktiivisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Verkoston perustamisen myötä on ollut hienoa tutustua järjestökumppaneihin ja todeta yhä uudelleen ja uudelleen, miten arvokasta laatutyötä suomalaisissa järjestöissä tehdään. Toivomme ja uskomme, että koordinoimamme järjestöyhteistyö tuo vielä oman lisäarvonsa toimintakokonaisuuteen. Lähdemme ajatuksesta, että Koordinaatioyksikön parivuotiseen historiaan mahtuu jo kaikenlaista. Olemme ylpeitä esimerkiksi yhteistyössä järjestetystä Kannabisakatemiasta, joka keräsi noin 250 osallistujaa. Seminaari toimi innoittajana usealle aihepiiriä käsitelleelle koulutukselle pitkin Suomea. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 1/

18 TYÖN TUEKSI Päihdeporina: Menetelmä rippikoulujen päihdekasvatukseen Päihdeporina on vuorovaikutteinen, rippikoulujen päihdekasvatukseen kehitetty menetelmä. Materiaalin kysymykset lisäävät ja testaavat nuorten tietoa päihteistä. Päihdeporinan avulla opettaja voi haastaa nuoret pohtimaan myös vastuuta toisista. Materiaali on jaettu kolmeen osaan: Minivisa verkossa: Nuoret voivat vastata kysymyksiin yksin tai ryhmässä. Kysymyksiä on neljästä aihealueesta: tupakka ja nuuska, alkoholi, kannabis ja päihteetön liikenne. Kysymyskortit: Tulostettavissa ryhmätyökysymyksissä keskitytään pohtimaan päihteitä ja niiden seurannaisvaikutuksia Raamatun, kaveruuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisätietoa-lehdeltä löytyy ehkäisevän päihdetyön toimijoita, uusinta tietoa ja menetelmiä päihdekasvatukseen. EHYT ry:n asiantuntijoiden kirjoittama materiaali on ladattavissa EHYT ry:n verkkosivuilla. Se on tuotettu osana EHYT ry:n Suunnitelma 15 -hanketta, yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Hanketta rahoittaa RAY. Lisätietoa: Eeva Liesilinna, puh Turvallisesti mestoille: Uusi menetelmäpaketti turvallisuudesta nuoriso-ohjaajille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Liikenneturvan ja EHYT ry:n yhteistyönä tuotettu uusi Turvallisesti mestoille -tieto- ja menetelmäpaketti sisältää tietoa ja käytännön menetelmiä, joiden avulla nuorten parissa toimivat nuoriso-ohjaajat voivat käsitellä tapaturmia, liikenneturvallisuutta ja päihteiden käytön yhteyttä niihin. Nuorena halu riskinottoon kasvaa ja tapaturmat lisääntyvät. Nuoruudessa päihteiden käyttö usein lisääntyy ja sen myötä tapaturmariski kasvaa. Nuorten tapaturma-alttiuteen voidaan vaikuttaa muun muassa asennekasvatuksella ja edistämällä turvallista liikkumista. Etenkin vapaa-ajan sektorilla nuorten parissa toimivilla on tärkeä tehtävä turvallisuutta tukevien taitojen opettamisessa. Menetelmäpaketin menetelmät perustuvat vertaisoppimiseen ja soveltuvat siten myös nuorten itsensä vetämiksi. Paketti löytyy ilmaiseksi THL:n verkkosivuilta osoitteesta: EHYT ry:n puolesta lisätietoja antaa Heli Vaija, aluekoordinaattori, puh , EHYT ry:n oppimispelit: Mitä enemmän tiedät, sitä vähemmän luulet Pelien avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihdeasenteisiin. EHYT ry:n pelien ajatuksena on se, että pelaamisen avulla voi oppia uusia taitoja, se on hauskaa ja se voi olla sosiaalista. Pelien sosiaalinen ulottuvuus syntyy itse pelaamisen aikana ja sen jälkeen nuorten pohtiessa kysymyksistä heränneitä ajatuksia lähipiirinsä kanssa. Vaikealta tuntuvia asioita voi käsitellä pelien välityksellä, kun kysymykset laaditaan nuorille sopivaksi huumoria unohtamatta. Epeli-tietovisapeli Epelissä nuoret voivat kisata kavereiden kanssa päihde- ja terveystiedosta. Esimerkiksi koululuokat voivat kisata keskenään perustamalla heimoja. Aiheita ovat alkoholi, tupakka, huumeet, pelaaminen tai hyvinvointi. Peliä voi käyttää opetusvälineenä terveyden ja hyvinvoinnin teemoista. Mobihubu -kännykkäpeli Pelissä pelastetaan kaveri pulasta vastaamalla oikein esitettyihin kysymyksiin. Valittavina ovat teemat alkoholi, tupakka, huumeet, hyvinvointi, pelitaito ja rikos. Pelejä voi pelata kännykällä tai Pelimesta-verkkosivulla. Peliä voi käyttää keskustelunavaajana koululuokissa ja nuorten harrasteryhmissä. Lisätietoa: tai Onks uutta tietoo? -opinto aineisto Elämäntarinoista, alkoholinhallinnasta ja yhteisön vahvistamisesta EHYT ry:n Onks uutta tietoo? -ikähanke tuotti toiminnassa mukana olleiden yhdistysten kanssa opintoaineiston, joka soveltuu erityisesti opintokerhojen toimintaan. Testattujen toimintamallien avulla voidaan ehkäistä eläkeläisten päihdehaittoja. Aineiston hinta on 2 euroa. Lisätietoa ja tilaukset: Antti Hytti puh Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

19 UUDENLAISTA TOIMINTAA TEKSTI: ANNE MIKKOLA JA RIITTA SATTILAINEN Jenni Hietala Tampereen Ammattikorkeakoulusta oli mukana ideoimassa haalarimerkkitempausta. Selvänä ratissa Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry:n haalarimerkkitempaus Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Joukko Tampereen Ammattikorkeakoulun TAMK:n terveydenhoitajaja sairaanhoitajaopiskelijoita osallistui työpajaan. Opiskelijat jakautuivat jäsenyhdistysten mukana ryhmiin ja iloisen porinan myötä syntyi hyviä uusia ideoita. Tampereen Liikenneraittiusyhdistyksen ryhmässä, jossa olivat mukana yhdistyksen sihteeri Jouko Heistaro ja Pentti Jutila, saatiin ajatus haalarimerkin suunnittelusta ja tekemisestä opiskelijoille. Suunnittelija Joona Salo löytyi työryhmän opiskelijajäsenten Jenni Hietalan ja Sanna Laihon kautta. Merkki valmistui varsin nopeasti ja noin 400 merkkiä jaettiin TAMK:n opiskelijoille Jenni Hietala ja Sanna Laiho hoitivat merkkien jaon. Opiskelijat ottivat merkin hyvin vastaan ja antoivat sanomasta positiivista palautetta. Kaikki meni! Vain muutama merkki säästyi ja ne vietiin muun muassa opiskelijajärjestöille. Positiivinen kokemus jäi, Jenni totesi. Kiitos Tampereen Liikenneraittiusyhdistykselle, joka mahdollisti tämän tempauksen! Pirkanmaa-Satakuntaaluefoorumissa Nokian Edenissä ideoitiin työpajaryhmissä Susanna Leimion johdolla tapahtumia ja uusia toimintamuotoja jäsenyhdistyksille. Muistathan myös EHYT Teema -lehdet! Uusin EHYT Teema käsittelee hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksissa. Seuraava numero pureutuu alkoholipoliittiseen keskusteluun ja ilmestyy toukokuussa. Syksyn aiheita ovat tupakka ja työelämän päihdekysymykset. Lehtiä voit lukea osoitteessa tai Tilaukset ja lisätietoja: Simo Miettinen, järjestösihteeri, p , Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

20 PÄIHDEPÄIVÄT 2014 Hyvinvointi telakalla? Tervetuloa Päihdepäiville Helsinkiin (Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6) Tapahtuman tuottavat EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto asiantuntijakumppaneineen. Päihdepäivät on päihdealan ykköstapahtuma Suomessa. Se kerää yhteen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset kunnista ja järjestöistä. Uusittu tapahtuma tarjoaa osallistujille ajankohtaista tietoa, työkaluja, yhteistyöverkostoja sekä innostusta ja inspiraatiota arjen työhön. Merkitse Sinäkin tapahtuma kalenteriisi. Päihdepäivillä on yhteensä 15 osaseminaaria, joiden teemoja ovat muun muassa päihdepalvelut ja rakenneuudistus, päihteet ja ympäristö, perhe ja läheiset sekä paikallinen päihdetyö. Messuille on varattu myös näyttelytilaa. Seminaariohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan helmikuussa Tapahtuman hinta on 250 euroa (hinta sisältää ruokailut). Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Annika Eloranta, puh , #paihdepaivat ja #paihdepaivat2014

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta 30.1.2014 Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut,oikeusturva

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MYÖTÄOTE. mukaan! Tervetuloa. EHYT ry:n puheenjohtaja Erkki Vartiainen puhumassa avajaisissa 16.1.2012. www.ehyt.fi

MYÖTÄOTE. mukaan! Tervetuloa. EHYT ry:n puheenjohtaja Erkki Vartiainen puhumassa avajaisissa 16.1.2012. www.ehyt.fi MYÖTÄOTE www.ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 1/2012 01.02.2012 Tervetuloa mukaan! EHYT ry:n puheenjohtaja Erkki Vartiainen puhumassa avajaisissa 16.1.2012 Ehkäisevä päihdetyä EHYT ry

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Euroopan unionissa vietetään vuonna 2008 Euroopan kulttuurienvälisen

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö SINUSTAKO MARTTA HISTORIA Marttajärjestö syntyi vuonna 1899. Suomessa elettiin tuolloin kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön aikaa. Lucina Hagmanin aloitteesta perustettu naisyhdistys

Lisätiedot

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi.

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. KYSYMYS ON MEISTÄ KAIKISTA Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 KOKOUSKUTSU 27.10.2015 Hei Espoon PeLan jäsen! Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 klo 18:00 osoitteessa Thurmaninaukio 10 A 2, Kauniainen. Kokouksessa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot