YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ"

Transkriptio

1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ JATKUU julkaistiin Educassa SIVULLA 12> Edustajakokous lähestyy EHYT ry pitää ensimmäisen yhdistyksen kokouksensa, edustajakokouksen lauantaina 22. maaliskuuta Helsingissä. Tärkeimpinä asioina asialistalla ovat strategian hyväksyminen ja valtuuston valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi arvioidaan kulunutta toimintakautta sekä hyväksytään lähivuosien toiminnan ja JATKUU talouden suuntaviivat. 2,6,7 > Yhdessä olemme enemmän! EHYT ry:n koordinoimassa Ehkäisevän päihdetyön verkostossa toimii 35 järjestöä. Lähtökohta kaikessa toiminnassa on tavoitteellinen yhteistyö, joka vahvistaa järjestöjen painoarvoa hyvinvoinnin ja terveyden puolestapuhujana. Koordinaatioyksikkö on tiivis viiden naisen tiimi. Tutustu yksikköön ja lue verkoston toiminnasta. JATKUU SIVULLA SIVULLA 17 >

2 SARI AALTO-MATTURI EDUSTAJAKOKOUS LINJAA EHYTIN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT EHYT ry:n ensimmäinen edustajakokous pidetään lauantaina 22. maaliskuuta. Edustajakokous päättää järjestöä perustettaessa sovitun siirtymäkauden, jonka aikana EHYT:iä on rakennettu jatkamaan Elämä On Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n työn perintöä. Siirtymäkauden päättyessä jäsenjärjestöjen edustajat päättävät järjestön toiminnan tulevan suunnan. Jäsenjärjestöjen päätettävänä on sekä järjestön uusi strategia kahdelle seuraavalle edustajakokouskaudelle, aina vuoteen 2020, että toiminnan ja talouden suuntaviivat tulevalle kolmivuotiskaudelle. Samalla uudistuu järjestön luottamushallinto. Perustajajärjestöjen keskenään sopimat mandaattijaot purkautuvat ja uuden hallinnon kokoonpano on jäsenjärjestöjen harkinnassa. Kaksi ensimmäistä toimintavuotta ovat antaneet mahdollisuuden koota perustajajärjestöjen kokemusta ja asiantuntemusta yhteen ja löytää EHYT:ille omat painopisteet ja vahvuudet. Strategiatyötä on viime vuoden aikana tehty vuorovedoin EHYT:in hallituksen, valtuuston, jäsenjärjestöjen ja henkilöstön kesken. Uusi strategia ei merkitse rajuja irtiottoja vakiintuneesta, mutta edellyttää kuitenkin jatkuvaa toiminnan kriittistä arviointia ja kehittämistä. Vuoteen 2014 päättyy myös Raha-automaattiyhdistyksen kanssa sovittu siirtymäkausi uuden järjestön rahoituksessa. Vuoden 2014 aikana RAY tulee arvioimaan sitä, millainen järjestö EHYT ry:stä on muodostunut. Järjestön ensimmäisten vuosien avustuspäätöksissä on nähtävissä selkeä painopisteen muutos hankerahoituksesta pitkäjänteisempään rahoitukseen. Tämä on myönteinen suunta. Samalla on kuitenkin virinnyt huolta siitä, millä tavoin päihdehaittojen ehkäisyä voidaan viedä eteenpäin myös kehittämishankkeiden kautta ilman, että kehittäminen on poissa järjestön perustyöstä. Myös ehkäisevän päihdetyön resursointi valtakunnallisesti herättää huolta tilanteessa, jossa kuntien säästöpaineet jarruttavat raittiustyölain uudistamista moderniksi ehkäisevän päihdetyön laiksi, ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ehkäisevän työn resurssit ovat pienentymässä. Kokonaisuudessaan EHYT ry:n tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. EHYT on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa järjestökentässä ja ehkäisevän päihdetyön toimijana. Sidosryhmäkyselyn perusteella EHYT nauttii arvostusta yhteistyökumppaneidensa keskuudessa ja on lyhyessä ajassa pystynyt rakentamaan tunnettuutta työlleen. Suurelle yleisölle järjestö toki on vielä verraten tuntematon. Tavoite tunnustetusta vaikuttajajärjestöstä on kuitenkin jo toteutunut. EHYT ry:n haasteita alkavalle strategiakaudelle ovat erityisesti järjestön vapaaehtoisten ja ammattilaisten osaamisen yhdistäminen, vaikuttamistyön edelleen vahvistaminen, toiminnan aito valtakunnallisuus sekä yhteistyömuotojen ja koordinaatiotyön jatkuva kehittäminen. Edustajakokous on kaikkien EHYTin jäsenjärjestöjen ensimmäinen yhteinen kohtaaminen. Toivon, että jäsenjärjestöt tulevat runsaslukuisina maaliskuun kokoukseen linjaamaan järjestön toimintaa tuleville edustajakokouskausille! 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja p ,

3 EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE AJANKOHTAISTA ASIAA 2 Pääkirjoitus 3 Lyhyesti ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla Päihdetilastollinen vuosikirja Tiukkuutta ja niukkuutta 5 Kolumni 6 Ajankohtaista jäsenjärjestöille 9 Lähikuvassa uusi kampanja 10 Tulossa 12 Tapahtunutta Educa-messut 14 Esittelyssä jäsenjärjestöt 17 Lähikuvassa EPT-koordinaatio 18 Esittelyssä työn tueksi 19 Lähikuvassa uudenlaista toimintaa AMIS Arjen ammattilaiset -hanke julkaisi Educa-messuilla Ryhmäilmiö-toimintamallin. Koulutuksia järjestävät Amistyön asiantuntijat Antti Maunu, Anni Selin ja Kim Kannussaari. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p , Jenni Tikkanen, p , Taitto: Leena Mast-Knutar Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Järjestötiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2014: (28.3. ), (23.5.), (29.8.), (14.11.) Viinaralli alkoholipoliittisen keskustelun suuri mörkö Käynnissä oleva alkoholilain uudistustyö, Hartwallin yt-uutiset ja ravintoloiden hiljainen minuutti -tempaus ovat kiehuttaneet alkoholipoliittista keskustelua, jossa kummittelee jatkuvasti Viron viinaralli. Matkustajatuontiin liittyy kuitenkin väärinymmärryksiä, ja sitä myös käytetään tarkoitushakuisesti perusteluna sille, että Suomessa ei voitaisi tehdä alkoholin hintaan ja saatavuuteen liittyviä toimenpiteitä päihdehaittojen ehkäisemiseksi. On totta, että matkustajatuonti on ongelma ja on tärkeää osoittaa tullille riittävät resurssit sen hillitsemiksi. Viinaralli ei kuitenkaan ole se kaikkein tärkein alkoholipolitiikan ongelma ja se pitäisi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Kun suomalaisoluen veroa korotetaan, hyöty ei suinkaan valu monikertaisena Viroon, kuten julkisesta keskustelusta voisi luulla. Veronkorotukset lisäävät aina verotuloja ja vähentävät kulutusta, vaikka pieni osa hyödystä sulaisikin matkustajatuonnin kasvuun. Jos tuijotetaan pelkkiä viinarallin takia menetettyjä verorahoja tai suomalaisen alkoholialan kannattavuutta, unohdetaan, että alkoholin isot kustannukset ja niihin liittyvät säästömahdollisuudet ovat aivan toisen mittakaavan kysymyksiä. Päihdehaitat maksavat suomalaisille noin 6-7 miljardia vuodessa ja alkoholi on merkittävin yksittäinen työurien lyhentäjä. Esimerkiksi ravintolat ottivat hiljainen minuutti -tempauksen avulla hiljattain kantaa oman alansa ja artistien työpaikkojen puolesta ja toivat esille huolen markkinaosuuksiensa pienenemisestä. Viinaralli mainitaan hyvinkin usein muutoksen taustatekijänä, mutta tosiasiassa ravintolat ovat menettäneet markkinaosuuttaan alkoholinmyynnistä erityisesti ruokakaupoille. Suomalaisten suosikkijuoma on suomalaisesta ruokakaupasta ostettu keskiolut, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Muutos ei ole seurausta esimerkiksi alkoholiveron kiristyksistä vaan siitä, että alkoholin saatavuus on olennaisesti lisääntynyt kioski- ja huoltoasemamyynnin sekä kauppojen aukioloaikojen vapautumisen myötä, Aalto-Matturi summaa. Ravintoloiden markkinaosuuden menetys ei siis johdu holhoavasta alkoholipolitiikasta vaan päinvastoin alkoholiin liittyvien rajoitusten purkamisesta. EHYT ry julkaisee keskustelun avuksi ja taustoittavaksi tietopaketiksi EHYT Teeman Alkoholilaki, joka käsittelee muun muassa alkoholihaittoja, keskiolutkeskustelua, valomerkkiä sekä valistuksen ja sääntelyn yhteistyön merkitystä. EHYT Teeman Alkoholilaki liitteenä julkaistaan viinarallia käsittelevä kysymyksiä ja vastauksia paperi, joka kokoaa yhteen tavallisimmat keskustelussa esille nousevat väitteet viinarallista. Paketti postitetaan jäsenyhdistyksille. Näihin aiheisiin pureudutaan vielä syvällisemmin myöhemmin keväällä ilmestyvässä EHYT Teemassa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 3

4 AJANKOHTAISTA ASIAA PÄIHDETILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013: Alkoholihaitat vähentyneet hieman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetilastollinen vuosikirja kokoaa keskeiset Suomen päihdetilannetta kuvaavat tiedot vuosittain. Joulukuussa 2013 ilmestynyt vuosikirja kokoaa vuoden 2012 päihdetilastot. Vuosikirjan mukaan alkoholin käyttöön liittyvät haitat vähentyivät hieman vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2012 oli 9,6 litraa sataprosenttisena alkoholina asukasta kohti. Kokonaiskulutus laski viisi prosenttia vuodesta Kyselytutkimusten mukaan työikäisten miesten ja naisten alkoholinkäytössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Nuorten alkoholin käyttö ja humalajuominen sen sijaan ovat vähentyneet ja raittiiden nuorten osuus on kasvanut viime vuosina. Päihdetilastollisessa vuosikirjassa arvioidaan, että alkoholin käyttö aiheutti julkiselle sektorille noin miljardin euron välittömät haittakustannukset vuonna Luku on kuitenkin huomattavasti suurempi, kun mukaan lasketaan myös välilliset kustannukset. - Alkoholi aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa vuosittain 6-7 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset, EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kertoo. Esimerkiksi työpäivissä laskettuna Suomessa menetetään vuosittain alkoholin vuoksi noin 2 miljoonaa työpäivää, tämä on lähes henkilötyövuotta. Julkaisu on luettavissa osoitteessa ja tilattavissa THL:n kirjakaupasta 9,6L Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2012 oli 9,6 litraa sataprosenttisena alkoholina asukasta kohti. Kokonaiskulutus laski viisi prosenttia vuodesta TEKSTI: KARI VUORINEN Tiukkuutta ja niukkuutta R aha-automaattiyhdistyksen avustusesitys julkaistiin ennen joulua ja uuden lainsäädännön mukaisesti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko päättää avustusten jaosta aikaisemman valtioneuvoston käsittelyn sijaan. Raha-automaattiyhdistys esittää vuodelle 2014 avustusta 792 sosiaali- ja terveysalan järjestölle eri kohteeseen yhteensä 308 miljoonaa euroa. RAY:n avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 203 kuntaan. Vuodelle 2014 avustusta haki järjestöä hankkeeseen tai toimintoon. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 523 miljoonaa euroa. Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 113,7 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 421,7 milj. euroa. (www.ray.fi, ) Päihde- ja riippuvuustyöhön haettiin avustuksia 43,4 ja esitettiin 25,4 milj. euroa. Avustustaso nousi edellisvuodesta viisi tuhatta euroa eli 0,2 promillea. Uuden lainsäädännön mukaisesti samalla on vahvistettava ohjeellinen avustussuunnitelma myöntämisvuodesta seuraaville kolmelle vuodelle. EHYT-avustussuunnitelma on vain vuodelle 2015, koska fuusion yhteydessä RAY ilmoitti arvioivansa EHYT ry:n toimintaa kolmantena toimintavuonna ja sen jälkeen tehdään avustamisen suunnitelmat tuleville vuosille. RAY tulee tekemään arviointitarkastuksen kuluvan vuoden huhtikuussa, kunhan olemme saaneet vuoden 2013 pakettiin ja edustajakokouksen pidettyä. Vuodelle 2014 EHYT ry:n avustukset eivät nousseet. Tavoitteena oli päättyvien projektien toiminnan jatkaminen toiminta-avustuksen turvin, mutta näihin suunnitelmiin ei RAY vastannut avustuksella. EHYT ry haki avustuksia 6,5 Me ja avustusta esitettiin 4,8 Me. EHYT ry sai yhden uuden kehittämisprojektin Monikulttuurisen päihdekasvatuksen edistämiseen lasten ja nuorten kanssa osana Emma ja Elias -avustusohjelmaa. Tämä vuosi on nyt edellisen kaltainen toiminta- ja yleisavustusten suhteen. Koska yleinen kustannustaso nousee, toimitaan tuloksellisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Niin kuin on aina tehty. 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

5 KRISTIINA HANNULA Ehkäisevä päihdetyö on yhteistyötä EHYT ry:n yhdistymismuistiossa todettiin, että alueellista työtä vahvistetaan perustamalla aluekeskuksia tukemaan eri toimijoiden ehkäisevää päihdetyötä, jäsenyhdistysten toimintaa, vapaaehtoistyötä sekä kohtaamispaikkojen arkea. EHYT ry:n hallitus tekikin joulukuussa 2013 päätöksen, että Suomi jaetaan toiminnassamme neljään alueeseen. Jokaiseen niistä tulee aluekeskus, jonka kautta työtä organisoidaan keskustoimiston johdolla. Tämän vuoden aikana saamme toiminnan alkuun ja pääsemme tekemään yhteistyötä yhä koordinoidummin eri tahojen kanssa. EHYT ry:n koulu- ja aluetyö toteuttaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Työtä tehdään niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntavaikuttamisen tasolla. Tavoitteena on vahvistaa terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ehkäisevän päihdetyön teemojen kautta. Kannustamme myös paikallisia toimijoita muodostamaan yhteistyössä verkostoja, joiden kautta saadaan pienillä henkilökohtaisilla aikapanostuksilla hyvinvointia ihmisten arkeen. Yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisten järjestöjen kesken. Yhteistyö, tietojen jakaminen ja vuorovaikutus ovat aktiivisia valintoja, jotka palvelevat järjestöjä sekä auttavat samalla koko yhteiskunnan kannalta merkittävien päämäärien saavuttamista. Yhteistyössä mukana oleminen ei vie toimijoiden itsenäisyyttä vaan päinvastoin antaa mahdollisuuksia viedä eteenpäin jokaisen toimijan tärkeinä pitämiään asioita, niitä tulokulmia, jotka juuri heidän taustaorganisaatiolleen ovat tärkeitä. Ehkäisevä päihdetyö on siis yhteistyötä eri tasoilla. Yhteistyö lähtee tarpeesta ja osapuolten vapaasta halusta katsoa asioita yhteisin silmin. Yhdessä tekemiselle on tärkeää määrittää selkeät tavoitteet ja pelisäännöt. Ja tähän kaikkeen opimme vain yhdessä tekemällä, aidosti toisemme kohdaten ja toisiimme luottaen. KUVA: MINNA LEHTINEN EHYT ry:n alueet kartalla Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 5

6 AJANKOHTAISTA ASIAA Mielenkiintoinen kevät järjestötoiminnassa Vaikka vuosi on vasta käynnistynyt, on takana jo onnistunut Tipaton tammikuu -kampanja. Myös EHYT ry:n jäsenyhdistysten toimintatukihaku on jo päättynyt, ja päätökset vuoden 2014 tuista tehdään hallituksen kokouksessa 3. maaliskuuta. Maaliskuun lopulla pidetään EHYT ry:n edustajakokous. Kevään toimintaan tuo uuden lisänsä myös toukokuussa järjestettävät Päihdepäivät. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus ja Euroopan parlamentin vaalit tekevät edellisten lisäksi keväästä varmasti mielenkiintoisen. EHYT Järjestö ilmestyy tänä vuonna viisi kertaa. Seuraavassa numerossa kerrotaan edustajakokouksen päätöksistä sekä toukokuisista Päihdepäivistä. Kesän kynnyksellä kerrotaan Päihdepäivien ja valtuuston kokouksen kuulumisista sekä luodaan katsaus syksyn toimintaan. Ehdotuksia EHYT Järjestö -tiedotteen sisällöksi voi aina lähettää allekirjoittaneelle. EHYT Järjestön ja EHYT Teeman osoitteenmuutoksista ja tilauksista voi olla yhteyksissä järjestösihteeri Simo Miettiseen. Kevään aikana jäsentiedotuksen tueksi tulee vielä sähköinen, jokaisen halukkaan tilattavissa oleva uutiskirje. Aluefoorumitoiminta jatkuu tänä vuonna aktiivisena ja uuden aluejaon sekä aluekeskusten toiminnan myötä mahdollisesti hieman muuttuen. Varsinaiset isommat tapaamiset järjestetään jälleen syyskaudella, mutta keväänkin aikana järjestetään pienempiä tapaamisia ja koulutusta. Tapaamisista ja koulutuksista tiedotetaan jäsenyhdistyksille alueellisesti ja niistä voi esittää ideoita myös alueellisilla sähköpostilistoilla. Kannattaa seurata myös OK-opintokeskuksen ja SOSTEn alueellisia koulutuksia, joista keräämme tietoa myös tähän järjestötiedotteeseen. EHYT ry:n jäsenyhdistyksiä on nyt jo 103, kun EHYT ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan uusiksi jäseniksi Suomen Motoristit ry:n, Keski-Uudenmaan Raskaan Musiikin ystävät ry:n sekä lahtelaisen Suosta Kummulle ry:n. Tervetuloa mukaan toimintaan! Paikallisyhdistyksille laaditaan parhaillaan myös PRH:ssa ennakkotarkastettuja mallisääntöjä, jotka yhdistykset voivat halutessaan ottaa käyttöönsä. Ohjeistusta asiasta on tulossa kevään mittaan. Kohtaamispaikkatoimintaa järjestäville jäsenyhdistyksille suosittelemme valtakunnallisille kohtaamispaikkapäiville osallistumista Espoossa maaliskuuta. EHYT ry:ltä voi hakea matkakustannuksiin korvausta ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kohtaamispaikkapäivien ohjelma löytyy ilmestyttyään EHYT ry:n verkkosivuilta. Seuratkaa verkkosivujen tapahtumakalenteria ja ilmoittakaa sinne aina myös itse järjestämänne avoin toiminta toimittamalla tiedot tapahtumistanne järjestösihteeri Simo Miettiselle. Kevään aikana alueellisia verkkosivuja kehitetään, jolloin myös paikalliset tapahtumat saavat sivuilla lisää huomiota. Nähdään edustajakokouksessa ja kevään muissa tapahtumissa! Jiri Sironen, järjestöpäällikkö p Simo Miettinen, järjestösihteeri p Jiri Sironen EHYT ry:n ed EHYT ry pitää ensimmäisen yhdistyksen kokouksensa lauantaina 22. maaliskuuta Helsingissä. Kokous on nimetty edustajakokoukseksi. Edustajakokous päättää kolmivuotisen siirtymäkauden, josta sovittiin Elämä on parasta huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys-Hälsan ry:n yhdistyessä EHYT ry:ksi. Kokouksen tärkeimmät asiat ovat strategian hyväksyminen ja valtuuston valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi arvioidaan kulunutta toimintakautta sekä hyväksytään lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat. Kokous pidetään EHYT ry:n keskustoimiston tiloissa Elimäenkadulla Helsingissä. Kokousta edeltää ajankohtaisseminaari aamupäivällä klo 10 alkaen. Varsinainen kokous alkaa lounaan jälkeen klo 14. Valtakirjojen tarkistus alkaa jo klo 9 ja tiloissa on mahdollisuus tutustua eri EHYT ry:n toimintoihin koko päivän ajan. EHYT ry:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen varsinaisen edustajansa lisäksi myös yhden seuraajan. Ilmoittautua tulee 3.3. mennessä verkossa tai puhelimitse sihteeri Maarit Vannelalle EHYT ry:n jäsenyhdistyksille on lähetetty virallinen kokouskutsu, vaalivaliokunnan terveiset ja myöhemmin postissa on tulossa vielä viralliset kokouspaperit. Kokouksen materiaalit, tarkka ohjelma, esityslista, strategia-asiakirja, vaalivaliokunnan (Arja Jääskeläinen, Marko Laitinen ja Veli-Pekka Sinervuo) terveiset, liiton säännöt sekä ilmoittautumislomake löytyvät verkkosivuilta Lue lisää edustajakokouksesta ja muista ilmoittautua 3.3. mennessä 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

7 ustajakokous Mikä edustajakokous? EHYT ry:n jäsenyhdistykset käyttävät äänivaltaansa kerran kolmessa vuodessa järjestettävässä yhdistyksen kokouksessa, joka on nyt nimetty edustajakokoukseksi. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni, jota voi käyttää yksi kokousedustaja. Edustakokous päättää EHYT ry:n strategiasta sekä valitsee valtuuston kolmeksi vuodeksi. Lisäksi kokous arvioi kulunutta kolmivuotiskautta, hyväksyy lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat sekä käsittelee muut kokoukselle esitetyt asiat. Mikä valtuusto? EHYT ry:n valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa edustajakokousten välillä. Valtuustoon valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä 20 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan EHYT ry:n hallituksen kolmivuotiselle kaudelle. Lisäksi valtuusto hyväksyy EHYT ry:n vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. EHYT ry:n vuosille valittava uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran EHYT ry:n järjestämien Päihdepäivien yhteydessä Helsingissä Valtuusto kokoustaa kerran vuodessa, minkä lisäksi se saattaa kokoontua seminaariin toisen kerran. Mikä hallitus? EHYT ry:n hallitus johtaa järjestön toimintaa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä 10 muuta varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus kokoontuu vuosittain 4 6 kertaa. Strategia JÄSENYHDISTYKSET EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO EHYT ry on nuori järjestö, jolla on kuitenkin jo satavuotinen historia. Eräänlaisena fuusiovaiheen strategiana toimi yhdistymismuistiossa tehdyt linjaukset. Varsinainen uuden järjestön strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2013 keväällä. Strategian laatimiseen on osallistunut koko henkilöstö, luottamushallinto, jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme. Tämä yhdessä tehty matka on ollut arvokas prosessi. Strategiaan sitoutuminen ja sen toimeenpano tehostuu yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja kunnioittavan kohtaamisen kautta. Suomalaisessa populaarikulttuurissa päihteet ovat kestosuosikkeja. Myös Strategia on yhteinen kertomus siitä, keitä olemme, missä toimimme, miten toimimme ja mitä tavoittelemme. Strategian avulla suuntaamme eteenpäin ja peilaamme siihen kaikkea toimintaamme. esimerkiksi sarjakuvataiteilija Pertti Jarla on usein palannut päihdeaiheisiin töissään. Olemmekin käyttämässä strategiamme kuvituksena hänen luomaansa sarjakuvaa Fingerporia. Hallituksen esitys strategiasta postitetaan jäsenyhdistyksille ja hyväksytään edustajakokouksessa. Tässä maistiaisina strategia-asiakirjasta visiomme, missiomme sekä strategiset linjauksemme: Visiomme: Elämäniloa ja hyvinvointia - ilman päihde- ja pelihaittoja Missiomme: Olemme rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä tunnetuksi ja palkitsevaksi. Edistämme HALLITUS muutosta kohti haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistumme näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Strategiset linjauksemme Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä Koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa Edustajakokouksen hyväksynnän jälkeen strategia kattaa kaksi valtuustokautta ulottuen näin vuoteen Vuonna 2017 tehdään perusteellisempi väliarviointi strategian toteutumisesta, ja vuosittain strategiaa peilataan yhdistyksen toimintasuunnitelmiin. Strategia-asiakirjasta tehdään painotuote, jota voi käyttää mm. jäsenyhdistysten koulutuksissa ja EHYT ry:n esittelyyn. TEKSTIT: JIRI SIRONEN JA TUOMAS TENKANEN Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 7

8 EHYT RY:N JÄSENYHDISTYKSET VALTAKUNNALLISET JÄSENJÄRJESTÖT ELÄKELIITTO RY ELÄKELÄISET RY ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO RY ELÄMÄ ON PARASTA HUUMETTA RY ELÄMÄNTAPATOIMINNAN TUKI RY ELÄMÄNTAPAYHDISTYSTEN TUKI RY ERKKI POIKOSEN SÄÄTIÖ KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY KUNNON ELÄMÄ RY LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY NUORISOKASVATUSSÄÄTIÖ NUORTEN KOTKIEN KESKUSLIITTO NUORTEN PUOLESTA RY OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY POTILAS- JA SOSIAALIAPU RY PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY RAHTARIT RY RAUTATIELÄISTEN RAITTIUSLIITTO RY SOSIALIDEMOKRAATTISET NUORET RY SUOMEN AMMATTIIN OPISKELEVIEN LIITTO- SAKKI RY SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITTO -SDPL RY SUOMEN MOTORISTIT RY SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI OSKU RY SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TIURAHOVIN YSTÄVÄT RY TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO RY VASEMMISTONUORET RY VESAISTEN KESKUSLIITTO RY PAIKALLISET JA ALUEELLISET JÄSENJÄRJESTÖT E.T.U. ELÄMÄNHALLINTA, TUKI JA UUDISTUMINEN RY EEROLAN ASUKASYHDISTYS RY ELÄ TERVEESTI RY ETELÄ-KARJALAN TYÖ- JA ASUKASTUPAYHDISTYS EKTA RY HAAGAN TYÖVÄENYHDISTYS RY HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY HELSINGIN JYRY RY HELSINGIN KANSALLINEN TERVEYSKASVATUSYHDISTYS RY HELSINGIN LIIKENNE- TURVALLISUUSYHDISTYS RY HELSINGIN OPTIMISTIT RY HELSINGIN SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS RY HST:N KUNTO-URHEILIJAT RY HYVINKÄÄN PAAVOLAN ASUKASYHDISTYS RY HYVÄ OLO RY HÖYHTYÄN SAMMONTAKOJAT RY JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY KAJAANIN TYÖVOIMAYHDISTYS RY KEMIN INTO RY KESKI-UUDENMAAN RASKAAN MUSIIKIN YHDISTYS KOPSAKKA, KOILLIS-LAPIN TERVEYS RY KORSON KAIKU RY KOTKAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENYHDISTYS RY KOUVOLAN LIIKENNERAITTIUS JÄRJESTÖ RY KUNNON ELÄMÄ TURUN ALUEKESKUS KUOPION TYÖTTÖMÄT RY KYMENLAAKSON ELÄMÄNTAPA YHDISTYS KELO RY KYRÖN ELOISAT RY LAHDEN ELOKOLON YSTÄVÄT RY LAPIN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY LAPPEENRANNAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY LINTULAMMEN ASUKASYHDISTYS RY MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY NOKIAN SEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS NOKKOLO RY OULUN SEUDUN KUNNON ELÄMÄ RY PATOSEUDUN TOIMINTAKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY PIRKANMAAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PIRKKALAN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS ELOPILKKU RY POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY PORIN SEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PORMESTARINLUODON ASUKASYHDISTYS RY PÄIJÄT-HÄMEEN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS ELOSET RY RAISION TYÖVÄEN RAITTIUSYHDISTYS ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY ROVANIEMEN SEUDUN TERVEYS RY SAMPOLAN ASUKKAAT RY SOROPPI RY SUOSTA KUMMULLE RY TAMPEREEN LIIKENNERAITTIUSYHDISTYS RY TAPANILAN TYÖVÄENYHDISTYS RY TERVEYS HÄLSAN RY:N HUMPPILAN OSASTO RY TERVEYS HÄLSAN, JOUTSENON PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N ALAVUDEN OSASTO RY TERVEYS RY:N HALIKON OSASTO RY TERVEYS RY:N HÄMEENLINNAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N ILMAJOEN OSASTO RY TERVEYS RY:N JYVÄSKYLÄN OSASTO RY TERVEYS RY:N KAUHAJOEN OSASTO RY TERVEYS RY:N KOKKOLAN PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N KOSKI TL PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N LAPUAN PAIKALLISOSASTO RY TERVEYS RY:N PIEKSÄMÄEN PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N POHJOIS- POHJANMAAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N PUTTAAN JELEPPI RY TERVEYS RY:N RAISION ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N SAVONLINNAN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N SIILINJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYS RY TERVEYS RY:N TURUN SEUDUN ALUEYHDISTYS RY TERVEYS RY:N YLISTARON PAIKALLISYHDISTYS RY TORNION JÄRJESTÖYHDISTYS RY TURUN ALUEEN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS RY VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY VÄINÖN JA KYLLIKIN SEURA EHYT RY:N JÄSENYYDET AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO EAPN-FIN SUOMEN KÖYHYYDEN JA SYRJÄYTYMISEN VASTAINEN VERKOSTO EUROCARE EUROPEAN ALCOHOL POLICY ALLIANCE EURONET EUROPEAN ADDICTION PREVENTION NETWORK HARM REDUCTION INTERNATIONAL KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO KUMPPANUUSTALO ARTTELI RY KULUTTAJALIITTO RY LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY LIIKENNETURVA RY MAITO JA TERVEYS RY MEDIAKASVATUSSEURA NORDAN NORDIC ALCOHOL AND DRUG POLICY NETWORK OK-OPINTOKESKUS PREVNET RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYS SOSTE RY SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ RY ALLIANSSI RY YHTEISKUNTAVIESTINNÄN YHDISTYS RY 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

9 UUSI KAMPANJA TEKSTI: ANNE MIKKOLA, RIITTA SATTILAINEN, KATI MYKKÄNEN Tuore kampanja haastaa jokaisen tamperelaisen mukaan ehkäisevään päihdetyöhön EHYT ry käynnisti eilen 3.2. Tampereella Jokainen voi tehdä ehkäisevää päihdetyötä -kampanjan, jonka tavoitteena on herättää ihmisiä ajattelemaan omaa rooliaan ehkäisevässä päihdetyössä ja päihteettömyyden edistämisessä. Kampanjan viestinä on, että jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa päihteettömyyden edistämiseen. Päihteettömyyteen voi kannustaa niin kaveria, oppilasta, siskoa, kaupan asiakasta kuin aviomiestäkin, muistuttaa EHYT ry:n aluekoordinaattori Anne Mikkola. Ehkäisevä päihdetyö ei aina vaadi erityispätevyyttä. Se on toisesta välittämistä, Anne jatkaa. Kampanja näkyy julisteina ja postikortteina ja asia otetaan rohkeasti puheeksi vuoden 2014 aikana niin ammattilaisten koulutuksissa kuin ihan tavallisia ihmisiä kohdattaessa. Kampanja haastaa jokaisen pohtimaan, minkä pienen konkreettisen toimenpiteen voisi tehdä, jotta oma ja lähipiirin päihteettömyys lisääntyisi tai päihdehaitat vähenisivät. Kampanjan aloitustilaisuudessa käyttivät puheenvuoron myös kouluterveydenhoitaja Kati Ahola ja Tampereen A-Killan toiminnanjohtaja Vesa Vaittinen. Aihe herätti tilaisuudessa vilkasta keskustelua. HarhaLiike improvisaatioteatteriryhmä esitti erilaisia tilanteita ja sai illan huipentumaan hyväntuuliseen tunnelmaan. Julisteet ja kortit otettiin mielellään vastaan ja Pieni viestintätoimisto Tampere Oy:n Kimmo Pitkäsen ottamat kuvat saivat kiitosta osakseen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 9

10 16,8 % 16,3 % 15,8 % 15,8 % TULOSSA OK-opintokeskuksen koulutuksia 2014 EHYT ry on järjestötoimijoita kouluttavan OK-opintokeskuksen jäsen. Varaa paikkasi vuoden 2014 koulutuksissa. Koulutukset on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterin kautta PÄIHDEPÄIVÄT 2014 SOSTEn koulutus- ja tapahtumakalenteri 2014 SOSTE tarjoaa koulutusta, keskustelua ja verkostoitumisen paikkoja. Tutustu koulutus- ja tapahtumakalenteriin ja osallistu, EHYT ry on nimittäin SOSTEn jäsen. Tässä muutama poiminto kevään tarjonnasta: SOSTEn EU-vaalipaneeli, Helsingissä. Järjestöjen Kick off Työelämä hankkeeseen, Suomalaisesta työelämästä Euroopan paras, Helsingissä. Järjestötoiminnan kehittämiseen (viestintä, arviointi, vaikuttaminen, varainhankinta) liittyviä koulutuksia pitkin kevättä, muun muassa Joensuussa, Lahdessa, 8.4. Jyväskylässä, Kokkolassa ja toukokuussa Rovaniemellä ja Tampereella. Tutustu ja ilmoittaudu koulutus-ja-tapahtumakalenteri Helsingissä tapahtumakeskus Telakalla. Katso tarkemmin lehden takakannesta. Tietoa päivitetään sivulla KOHTAAMISPAIKKAPÄIVÄT Espoon Kulttuurikeskuksessa Lisätietoja EHYT ry:n verkkosivujen tapahtumakalenterissa Järjestötapaamiset aikuistyöstä Kouvolassa ja Kuopiossa Alkoholinkäyttö on taitolaji. Aikuistyö esittelee käyttökelpoisia työkaluja ja välineitä yhdistysten toimintaan. Cafe Taitolaji-toiminta, OttoMitta, Kosteusmittari, Kouvolassa 6.3., klo , Aseman Vintti, Kouvolan matkakeskus. Kuopiossa 23.5., illan ohjelmapaikka varmistuu myöhemmin. Lisätietoja Timo Glad, puh Työttömyysaste Suomen 20 suurimmassa kaupungissa % 19,3 % 18 % 17,4 % 17,4 % 17,1 % 17,1 % 16 % 14 % 12 % 15,5 % 15,2 % 14,6 % 13,5 % Lähde: Viikkolehti ,5 % 11,9 % 11,2 % 10,5 % 10,3 % 9,9 % 10 % 8,4 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kotka Lahti Jyväskylä Tampere Joensuu Salo Oulu Rovaniemi Turku Pori Kouvola Lappeenranta 10 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014 Mikkeli Kuopio Hämeenlinna Seinäjoki Vantaa Helsinki Vaasa Espoo EHYT ry kohtaa työikäisiä työyhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnoissa, kohtaamispaikoissa ja työttömien yhteisöissä.

11 RUNDI 2014 Tupakka, päihteet ja (raha)pelit seminaari Painavaa asiaa kuntien ehkäisevän päihdetyön tueksi päihteet ja muut paheet puntarissa, klo Helsingissä. Tavoite: Tuoda esiin kunnissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön kohtaamia haasteita ja antaa keinoja vahvistaa kunnassa tehtävän ehkäisevän päihdetyön asemaa. Innostaa kunnissa toimivia yhdistämään terveyden edistämistä ja painonhallintaa ehkäisevän päihdetyön näkökulmiin. Kenelle: Kuntien päättäjät ja ammattilaiset, etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöjen ja seurakuntien toimijat ja vapaaehtoiset sekä kaikki, jotka työssään kohtaavat päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Järjestäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, aluehallintovirastot, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Alkoholiohjelma, Lihavuusohjelma. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 5.3. mennessä www. alkoholiohjelma.fi Tiedon ja taidon ammattilaiset -seminaari Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen kipukohdista. Seminaari tarjoaa ammatillisen koulutuksen ammattilaisille tutkimuksen ja käytännön työn vuoropuhelun useista ajankohtaisista ja haastavista aiheista. Missä mennään ammatillisessa koulutuksessa ja miten uusimman tutkimuksen antamaa tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ja oppilaitoksen yhteisön kehittämisessä? Aika: 1.4. klo Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mennessä VAPAAEHTOISTOIMINNAN TEEMAPÄIVIÄ 2014 SOSTE JA KANSALAISAREENA OVAT KERÄNNEET YHTEEN TEEMAPÄIVIÄ VAPAAEHTOISTOIMINTAAN LIITTYEN Seuraa EHYT ry:tä SOSIAALISESSA MEDIASSA FACEBOOK: TWITTER: YOUTUBE: LUE LISÄÄ EHYT RY:N JA SEN JÄSENJÄRJESTÖJEN TAPAHTUMISTA VERKKOSIVUJEMME TAPAHTUMAKALENTERISSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

12 TAPAHTUNUTTA Ryhmäilmiö rakentaa yhteisöllisyyttä ammattioppilaitoksissa Myös EHYT ry:n muut uutuudet ja tunnetut menetelmät herättivät kiinnostusta Educassa EHYT ry esitteli kasvatusalan ammattilaisille vaikuttavan paletin uusia menetelmiä ja materiaaleja opetusalan suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa Educassa Helsingissä. EHYT ry oli mukana Messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa kolmen toiminnon voimin: koulutyö esitteli erilaisia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ala- ja yläkouluihin, Pelitaito-projekti muistutti pelihaittojen ehkäisyyn olevasta tuesta ja materiaaleista ja AMIS Arjen Ammattilaiset juhlisti uuden Ryhmäilmiö-työkalun julkaisua. EHYT ry:n koulutyö julkaisi Educa-messuilla Päihdekasvatuksen paletti -materiaalin. Paletti haastaa kasvatusalan ammattilaiset pitämään päihdeteemoja esillä ja tarttumaan niihin rohkeasti. Koulutyön asiantuntijoiden keskeinen viesti messuilla olikin, että koulun päihdekasvatuksen tulee olla osa jokaisen arkea niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin panos on tärkeä. Päihdekasvatus kouluissa luo edellytykset hyvinvoivalle kouluyhteisölle sekä edistää oppimista, turvallisuutta ja hyvinvointia. EHYT ry tunnettiin messukävijöiden parissa erityisesti Smoke freeluokkakilpailusta ja Hubu -menetelmästä. Hubu -menetelmän tilanneiden koulujen henkilöstölle tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä päihdeaiheisen keskustelun lisääminen nousi esille keskeisenä haasteena ja ratkaisuna kouluyhteisön hyvinvointiin. Vastanneet pitivät henkilöstölle pidettävää Hubu -koulutusta tärkeänä, mutta erityisen tärkeäksi koettiin huoltajien osallistuminen Hubu -vanhempainiltoihin. Kun sekä nuoret että vanhemmat osallistuvat samalla menetelmällä tehtävään työhön, yhteinen puheenaihe saadaan luontevasti ja menetelmä vahvistaa kotona käytävää keskustelua, Hubu -koulutyön vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt toteaa. Päihdekasvatuksen palettia jaetaan jatkossa Hubu -henkilöstökoulutuksissa, mutta se on ladattavissa myös osoitteessa Paletti haastaa kouluja laatimaan selkeitä sääntöjä päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja toimintamalleja, jotka voivat sisältää esimerkiksi vuosisuunnitelmia, linjauksia puuttumiseen sekä keinoja päihdeteeman käsittelyyn ja huoltajien tukemiseen. EHYT ry:n AMIS Arjen ammattilaiset -hanke esitteli messuilla 12,5-kampanjaansa ja julkisti Ryhmäilmiö-toimintamallin. Ryhmäilmiö on työkalu, jota käytetään ryhmänohjaajan tunneilla. Työkalu sisältää tuntirakenteen, jonka avulla voidaan käsitellä ryhmästä nousevia tai ryhmänohjaajan valitsemia aiheita. Ryhmäilmiö helpottaa ryhmänohjaajan työtä muodostamalla erilaisista opiskelijoista yhtenäisiä, toimivia ryhmiä. Voidaan sanoa, että Ryhmäilmiö on sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä käytännössä, Amis-työn asiantuntija Anni Selin toteaa. Koulun päihdekasvatuksen tulee olla osa jokaisen arkea niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin panos on tärkeä. Käsikirja on osa Ryhmäilmiö-koulutusta ja sen saa käytyään koulutuksen. Ryhmäilmiö-käsikirjasta ilmestyy toinen, laajempi versio kesällä Tämän vuoden aikana Amis-työ pitää Ryhmäilmiö-koulutuksia aktiivisesti ympäri Suomen. Tarkoituksena on levittää toimintamallia mahdollisimman laajasti, ensisijaisesti ammattioppilaitoksiin. Educa-messuilla kiinnostus oli huikea ja kysyntää oli alakouluista lukioihin ja ammattikorkeakouluihin asti. Menetelmä on tietenkin sovellettavissa muihinkin yhteisöihin ja kaikille avoimiakin koulutuksia järjestetään, mutta hanke priorisoi ammattioppilaitoksia, sillä niiden hyvinvointityöhön on olemassa verrattain vähän materiaalia, Selin kertoo. Lisätietoja: Kim Kannussaari, p Educa-messuilla oli myös pelihaittoja ehkäisevä ja pelisivistystä rakentava Pelitaito-projekti. Pelitaito muistutti messukävijöitä siitä, että myös pelihaittojen ehkäisyyn on olemassa materiaaleja ja tukea. Esitteillä 12 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

13 oli Pelikasvattajan käsikirja, jonka suosio on yllättänyt projektin asiantuntijat. Kirja on kirjoitettu yhteistyönä Pelikasvattajien verkostossa ja kuvaa pelaamisilmiötä monipuolisesti niin harrastuksena, urheiluna, ammattina kuin potentiaalisena ongelmien lähteenäkin. Kirjan luettuaan ymmärtää mistä pelaamisessa on kyse, miksi se kiinnostaa, miksi se koukuttaa ja miksi se tekee myös paljon hyvää. Kuinka terveyttä tehdään? Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina. Tiedäthän Tsemppaajat? Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatun uutiskirjeen voi tilata osoitteessa www. ehyt.fi Tsemppaajat EHYT ry:n Amis-työn erityissuunnittelija Antti Maunun tuore katsaus toimii Ryhmäilmiö -työkalun teoriapohjana, jonka avulla toimintamallista kiinnostunut voi tutustua siihen tarkemmin. Katsaus pureutuu terveyden sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja sitä koskeviin tuoreisiin tutkimustuloksiin ja esittää niiden pohjalta konkreettisen toimintalinjan nuorten sosiaalisen pääoman ja luottamuksen vahvistamiseksi. Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot. Juho Saaren katsaus on tuotettu Amis-työn taustaselvitykseksi. Tipattoman suosio kasvaa vuosi vuodelta Tammikuu vaihtui helmikuuhun ja samalla päättyi myös monella tipaton tammikuu. Viime vuonna 22 prosenttia suomalaisista vietti tipatonta tammikuuta. EHYT ry uskoo, että tänä vuonna tipatonta viettäneiden määrä on jälleen kasvanut. Kyselytutkimus Tipattomaan liittyen toteutetaan helmi-maaliskuussa. Tänä vuonna Tipattoman tammikuun ilme oli sama kuin viime vuonna, eli suloinen mäyräkoira. Kampanjan kärkenä oli säästäminen. Tipattoman verkkosivuilla (www.tipaton.fi) voi edelleen käydä laskemassa mitä kaikkea voi juomisesta säästetyillä rahoilla tehdä. Tipaton tammikuu näkyi ja kuului useassa eri mediassa. Annoimme useita haastatteluja, jotka saivat hyvin median innostumaan aiheesta. Lisäksi Tipaton näkyi ympäri Suomen erilaisin tapahtumin. Esimerkiksi Tampereella järjestettiin vichyjen testaus ja arviointi -tilaisuus. Yhteistyökumppaneina toimivat tänä vuonna myös työmarkkinajärjestöt, joten työelämä ja alkoholi oli yksi kampanjan teemoista. Vuodesta 2004 lähtien joukko sosiaali- ja terveysalan toimijoita on edistänyt viestinnällä Tipattoman tammikuun tunnettuutta ja näkyvyyttä. Vuodesta 2012 alkaen toimintaa on koordinoinut EHYT ry. Tipattomalla on pitkät perinteet suomalaisessa kulttuurissa ja on hienoa miten kansalaiset omaehtoisesti arvioivat omaa alkoholinkäyttöään tammikuussa. EHYT ry suosittelee kuitenkin olemaan ilman alkoholia ainakin kuukauden vuodessa, viikon kuukaudessa ja päivän viikossa. Vuoden 2015 Tipattoman tammikuun suunnittelu starttaa jo keväällä. Tarvittaessa Tipattomaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä EHYT ry:n koordinaatioyksikköön ja viestintäsuunnittelija Anniina Hellmaniin. Lisätietoja: Anniina Hellman puh Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

14 JÄSENJÄRJESTÖT TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry Hyvinvointia kaiken ikäisille Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Pohjois-Suomen aluekeskuksen toimisto sijaitsee Oulun Kumppanuuskeskuksen tiloissa, jossa toimii kymmeniä sosiaali- ja terveysalanjärjestöjä. Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitus kokoontui EHYT ry:n tiloissa valmistelemaan tulevaa vuosikokoustansa. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Eija Törmänen kertoo aloittaneensa vapaaehtoistoimijana jo vuonna 1982 ollessaan Rovaniemellä. Tampereelta lähtöisin oleva Törmänen muutti Ouluun Tampereen kautta ja on vuodesta 2007 lähtien toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Hänen mukaansa Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen tarkoituksena on tukea eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä alueen muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. EHYT ry:n merkitys on yhdistykselle tärkeä toiminnan kehittämisen ja toteuttamisen sekä talouden kannalta. Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimiva Jorma Ketola pitää merkittävänä EHYT ry:n Pohjois-Suomen paikallisyhdistysten yhteistyön vahvistamista ja EHYT ry:n toimintaan osallistumista. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat vuosittain järjestettävä Pohjois-Suomen aluefoorumi ja puheenjohtaja Eija Törmäsen EHYT ry:n valtuustopaikka. Lisäksi EHYT ry:n hallituksen varajäsenenä on yhdistyksestä Anna-Liisa Pottala. Tapahtumia ja kohtaamisia Yhdistyksen hallituksen toiminta on virkeää ja se kokoontui viime vuonna kuusi kertaa päättämään yhdistyksen keskeisistä toiminnoista liikunnan ja hyvinvoinnin, päihteettömän liikenteen ja terveet tavat tutuksi aiheiden parissa. Hallituksen jäsen Anna-Liisa Pottala muistuttaa, että hyvinvoinnin edistämisessä ei ole unohdettu nuoria. Hän on käynyt vetämässä Rytmiä elämään -peliä muun muassa Pateniemen yläkoulun luokkalaisille. Rytmiä elämään -pelissä keskustellaan korttien avulla elämänhallintaan, ajankäyttöön ja terveelliseen ravintoon liittyvistä kysymyksistä. Rytmiä elämään -pelitoimintaa jatketaan muun muassa kouluissa ja messuilla. Perinteinen, jo 2000-luvun alusta vuosittain toteutettu, Ajokunnossa kuljettajan ajokuntotempaus pidettiin elokuussa yhteistyökumppaneiden kanssa Kaakkurinhovin Teboililla. Kuljettajilta mitattiin muun muassa hengitystilavuutta ja verenpainetta ja testattavina olivat törmäyspainovaaka sekä promillelasit. Tänä vuonna tapahtuma aiotaan toteuttaa uudella tavalla yhteistyössä Terveys ry:n Puttaan Jeleppi ry:n ja aiemmin mukana olleiden yhteistyötahojen kanssa Haukiputaalla eikä Oulussa, kuten aikaisemmin, kertoo Törmänen. Tapahtuman yhteydessä on yleensä järjestetty arpajaiset tukemaan omaa varainhankintaa. Toukokuussa kaiken ikäisille järjestetty Riippuvuus -seminaari sai erinomaisen vastaanoton ja se uusittiin syksyllä asiasta kiinnostuneille ammattilaisille. Seminaarin puhujina olivat psykiatri Mikko Naarala ja kokemusasiantuntija Kimmo Rasila. Naarala kertoi yleisesti riippuvuuksista ja siitä millaiset henkilöt jäävät herkästi koukkuun. Rasilan esitys sisälsi omakohtaisen selviytymisen riippuvuudesta. Terveet tavat tutuksi -aiheeseen liittyvä toiminta jatkuu ja alkaneen vuoden teemana on Ikäihmiset ja alkoholi. Aiheeseen liittyvät luennot toteutetaan keväällä ja syksyllä kahdelle eläkeläisjärjestölle, toteaa Törmänen. Yhdistyksen talous on Jorma Ketolan mukaan tukeutunut EHYT ry:n toiminta-avustukseen ja omaan varainhankintaan. Yhdistyksen hallitus haluaakin tehostaa omaa varainhankintaa. Yhdistyksen vuosikokous päätettiin järjestää Kumppanuuskeskuksessa klo alkaen. Yhdistyksen hallituksen kokouksen osanottajat Anna-Liisa Pottala (vas.), Jorma Ketola, Pirkko Stevander, Riitta Lamberg, Eija Törmänen, Liisa Ketola ja Mervi Evid-Kärkkäinen. 14 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

15 TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Rautatieläisten Raittiusliitto ry Toiminnan perustana vapaaehtoistyö Rautatieläisten Raittiusliiton toiminnanjohtaja Kari Nikkinen on esimerkillään innostanut ja kannustanut jäsenistöä oivaltamaan vapaaehtoistyön merkityksen raittiusliiton toiminnassa. Hän toteaa, että työ on joskus uuvuttavaa mutta samalla palkitsevaa. Valtakunnallinen Rautatieläisten Raittiusliitto ry on perustettu vuonna 1902 Lahdessa 27 perustajajäsenen voimin. Toiminnanjohtaja Kari Nikkinen kertoo, että parhaimmillaan mukana on ollut 36 perusjärjestöä ja jäsenmäärä oli suurimmillaan 1954, jolloin saatiin 9800 maksavaa rautatieläistä jäseneksi. Nykyisin toimintaa on parillakymmenellä paikkakunnalla ja niistäkin useimmat ovat vähitellen hiljenemässä. Jäljelle jäänee kymmenkunta toimivaa perusjärjestöä siten, että toiminta edelleen ulottuu Helsingistä Rovaniemelle ja kattaa siten suurimmat työpisteet. Rautatieläisten Raittiusliitto edustaa VR:n eli yhden työnantajan palveluksessa olevaa väkeä. Sen tarkoituksena on edistää raittiita ja terveitä elämäntapoja sekä tarjota virkistäviä vapaa-ajan tapahtumia rautatieläisten ja heidän perheidensä keskuudessa. Nikkisen mukaan kaikki toiminta tehdään vapaaehtoisvoimin. Takavuosina osa jäsenistöstä jopa rahoitti toimintaa, mutta nyt se on tullut tiensä päähän. Vaikka kentällä edelleen on aatteellista halua, vähentää rahoituksen puute paikallisen toiminnan toteuttamista. Resurssit liikuntaan Nikkinen muistuttaa, että vapaaehtoistoiminnassa voimavarat ovat rajalliset. Siksi suunniteltiin ja toteutettiin kartoitus, jonka tuloksena rautatieläiset halusivat kaikista eniten liikuntaa. Siihen oltiin valmiit osallistumaan ja sitä toivottiin järjestettävän. - Liikuntatarpeen ymmärtää, kun esimerkiksi veturinkuljettaja istuu koko työvuoronsa. Kun hän vapaapäivänä voi osallistua järjestettyyn liikuntaan, se on sitä mitä kaipaa ja joka sopii hänen toimintaansa hyvin. Liikunta on innostanut jopa omaan kampanjaan Syyskuu kunnon kuu, jossa ihmiset kuukauden aikana suorittavat päivittäin vähintään tunnin kestävän kuntotapahtuman. Kuntokorttinsa täyttäneet ja sen palauttaneet osallistuvat kannustepalkintojen arvontaan. Kuntokampanja on tavoittanut vuosittain satoja osanottajia. Lisäksi Helsingissä toimii kuntosali maanantaisin ja torstaisin VR:n tiloissa Aleksis Kiven kadulla. Laitteet ovat osin VR:n ja osin itse hankittuja. Viime vuonna kirjattiin salilla yli 800 kuntoilua. Joka vuoden huhtikuussa, jo 60 vuoden ajan, liitto on järjestänyt Raittiuden edistämisen viikon. Siihen sisältyy sopivasti sekä hiihtoliikuntaa että aatetta. Myös yleiseen raittiusviikkoon syksyllä rautatieläiset osallistuvat ja perusjärjestöt toteuttavat sitä mahdollisuuksiensa mukaan. Tipaton tammikuu ja HUUGO-kosteusmittari Nikkisen mielestä Tipaton tammikuu on onnistunut tapahtuma. Se on saanut mukaan muun muassa päihteitä käyttävät ja tietysti vedonlyöntipohjalta. Esimerkiksi asentaja- ja duunariporukat kisaavat keskenään kuka pysyy kauemmin tipattomalla. Toinen mielenkiintoinen asia Nikkiselle on ollut HUUGO-kosteusmittari. Niitä on mennyt tuhansia kappaleita. Mittarin avulla moni alkoi ymmärtää, että pää ei selviäkään niin pian kuin itse luulee. On ollut ilo hyödyntää näitä EHYT ry:n tarjoamia mahdollisuuksia, toteaa Nikkinen Talous ja ulkomaiset yhteydet Rautatieläisten Raittiusliitto ry tukeutuu omaan varainhankintaan. Järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia kerätään vuosittain varoja noin euroa. Nikkisen mukaan varojen hankintaan menee paljon energiaa, mutta onhan myyjäisetkin jo sellaisenaan iso tapahtuma. Sellainen on toteutettu kerran tai kahdesti vuodessa esimerkiksi Helsingin varikolla, joka on 500 ihmisen työpaikka. Ulkomaisia yhteyksiä Nikkinen pitää edelleen tärkeänä ja toivoo, että viime kesänä pidetty Tukholman kokous lämmittäisi uudelleen eurooppalaisen rautateiden yhteenliittymäjärjestön IVEN toiminnan, jonka pääpaikka on Sveitsissä. Lisäksi neljän pohjoismaan rautateiden raittiusjärjestön (NJAU) kesken on ollut joka toinen vuosi järjestetty tapahtuma. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

16 JÄSENJÄRJESTÖT TEKSTI JA KUVA: KALERVO KOIVISTO Soroppi ry Sosiaalista tasa-arvoa edistävä kohtaamispaikka Toiminnanjohtaja Marko Haakanan mukaan molemmat Kansalaistalon ylläpitojärjestöt, Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, saavat RAY:n avustusta. Projektityöntekijä Katja Hämäläinen-Puhakka (vas.) ohjaa maanantaisin kokoontuvaa Silta-hankkeen kädentaitoryhmää. Joensuussa toimiva sosiaalinen kohtaamispaikka Soroppi tulee maaliskuussa toimineeksi 22 vuotta. Soroppi perustettiin 1990-luvun alkuvuosina matalan kynnyksen paikaksi laman aiheuttamia ilmiöitä, kuten joukkotyöttömyyttä, sosiaalista ahdistusta ja hätää vastaan. Kansankahvila Soroppi muodostaa yhteisen tapahtuma- ja oleskelutilan Joensuun keskustaan. Sinne on tervetullut jokainen ihminen mistä päin maailmaa tahansa. Ihmisissä arvostetaan erilaisia kykyjä ja voimavaroja eikä mahdollisen sairauden tai vamman tuottamia rajoitteita, selvittää Soroppi ry:n toiminnanjohtaja Marko Haakana. Soropin jälkeen viisi vuotta myöhemmin avattiin Kansalaistalo, jota nykyisellään ylläpitävät Soroppi ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys. Haakanan mukaan Kansalaistalon nimissä ei voi omistaa, ostaa tai tehdä sopimuksia, vaan kumpikin ylläpitojärjestöistä vastaavat omasta taloudestaan ja asioistaan muodostaen yhteisen kokonaisuuden. Kansalaistalosta löytyy Soropin ylläpitämä kansankahvila tai Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen nettikahvila, jossa on maksuton tietokoneiden ja internetin käyttö sekä tulostus pientä maksua vastaan. Soropin toiminnalle on tyypillistä, että se on eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamispaikka. Toimintaa vakinaisina hoitavat toiminnanjohtaja, projektityöntekijä ja toimistosihteeri. Heidän lisänään on paljon eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia toimijoita, kuten palkkatukityöläisiä, työvoimahallinnon kokeilusuhteessa olevia, Joensuun kaupungin kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, yhdyskuntapalvelustaan suorittavia ja ammattitutkinnon käytännön jaksolla olevia opiskelijoita sosiaali- ja terveysalanoppilaitoksesta. Soroppi ry:n palvelutoiminta on maksuton avunvälitys lähinnä Joensuun kantakaupungin vanhuksille ja vammaisille. Pientä korvausta vastaan yhdistys vuokraa polkupyöriä, joita eniten tarvitsevat opiskelijat. Keskeisiä tapahtumia ovat Asunnottomien yö ja Ehkäisevän päihdetyön viikon tilaisuudet. Kansalaistalossa vilkkainta aikaa on talvi, jolloin viikoittainen kävijämäärä on lähes 1000 ihmistä. Kokoustilassa järjestöjen ja vertaistukiryhmien kokoontumisia on vuositasolla Viikko-ohjelma ja Kulman kundit -toimintaryhmä Haakana on kiitollinen EHYT ry:ltä saaduista aineistoista ja Kulman kundit toimintaryhmän saamasta avustuksesta. Kolmivuotinen Silta-hanke on kevään kuluessa päättymässä. Vielä siihen kuuluvana kokoontuu maanantaisin Kansalaistalossa kädentaitoryhmä, jota ohjaa projektityöntekijä Katja Hämäläinen-Puhakka. Se on myös osa Kansalaistalon kaikille avointa viikko-ohjelmaa, johon kuuluvat muun muassa joka toinen keskiviikko järjestettävät kansalaistanssit elävän musiikin tahdissa. Torstaisin kokoontuu Kulman kundien kokkikerho. Perjantaisin on peli- ja infopäivä, jolloin pelataan maksutonta bingoa ja erilaisia lautapelejä, apua arkeen -infossa aihepiirit vaihtelevat tilanteen ja ajankohdan mukaan. Haakana kertoo, että Kulman kundit -toimintaryhmän tarkoituksena on päihteettömämmän elämän syntyminen. Lyhyt tavoite on viettää päihteetön päivä erilaisen mielekkään tekemisen ja toiminnan parissa. Vaikka nimi viittaa miespuoliseen, myös naiset ovat tervetulleita toimintaan. Soroppi on lähinnä toimintaryhmän mahdollistaja eikä määrittelijä. Kunditoiminnan tulee olla sen näköistä, kuin porukka itse haluaa. Toiminnassa on neljä vakiintunutta toimintapäivää viikossa ja suosittuja ovat erilaisiin työtehtäviin, liikuntaan ja ruuanlaittoon liittyvät aktiviteetit, tiivistää Haakana. Lisäksi Kulman kundit -toimintaryhmä tekee erilaisia virkistymis- ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin ja ainoa osallistumisen ehto on toiminnan aikainen päihteettömyys. 16 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 1/2014

17 EPT-KOORDINAATIO Yhdessä olemme enemmän! Mottoon kiteytyy ehkäisevän päihdetyön koordinaation lähtökohta kaikessa toiminnassa kuluttajakamppiksista lobbaukseen. TEKSTI: LEENA SIPINEN KUVA: MINNA LEHTINEN Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio aloitti uutena RAY:n avustuskohteena osana juuri perustettua EHYT ry:tä. Aiemmin tehtävää oli hoitanut Terveyden edistämisen keskus, joka sittemmin sulautui osaksi toista uutta järjestöä eli SOSTEa. Kun SOSTE linjasi tehtäväkseen yleiseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttamisen, järjestöt käynnistivät keskustelun ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista. Kotipesä löytyi luontevasti muiden järjestöjen tukemana EHYT ry:stä. Ydintehtävämme on päihdejärjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen. EHYT ry:n koordinoimaan Ehkäisevän päihdetyön verkostoon kuuluu jo 35 alan järjestöä ja muuta toimijaa (muun muassa MLL, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Irti Huumeista ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö). Verkoston neljä alatyöryhmää (huume, viestintä, arviointi, koulutus) kokoavat yhteen näiden teemojen asiantuntijoita. Päihdepoliittinen vaikuttamistyö on verkostotyömme keskiössä. EPT-koordinaation perustaminen osui historialliseen hetkeen, sillä maassamme on menossa Alkoholilain ja Raittiustyölain uudistamisprosessit. Olemme olleet aktiivisia järjestöjen näkemysten esiin nostamiseksi lakiprosessin yhteydessä. Lakiehdotus lähtee lausuntokierrokselle kevättalvella. Keväälle 2014 sijoittuvat myös Europarlamenttivaalit, joiden alla toimimme aktiivisesti päihdekysymysten nostamiseksi osaksi vaalikeskustelua. Iso uusi haaste on myös Päihdepäivät tapahtuman järjestäminen EHYT ry:n ja EPT-verkoston yhteistyönä. Tarkka ajankohta on Tapahtuma jatkaa Päihde- ja mielenterveyspäivien perinnettä päivitetyllä konseptilla. Odotamme vähintään 500 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista tapahtumakeskus Telakkaan Helsinkiin. Saimme iloksemme RAY:ltä rahoituksen Monikulttuurinen päihdetyö hankkeelle. Kyseessä on EPT-verkoston koulutyötä tekevien järjestöjen yhteishanke, jota EHYT ry koordinoi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen (ruotsin-, venäjän- ja somalinkieliset) osallisuutta suomalaisessa ehkäisevässä päihdetyössä ja luoda kulttuurisensitiivinen toimintamalli kasvatusyhteisöjen tueksi. Yksikkömme koordinoi kahta isoa viestintä- ja toimintakokonaisuutta: Tipatonta tammikuuta ja Ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Molemmat kampanjat innostavat osallistumaan ja tarjoavat myös viitekehyksen monimuotoiselle toiminnalle. EHYT ry:n järjestötoimijat ovatkin innokkaasti viettäneet tipatonta tammikuuta ja osallistuneet tapahtumien ja tempausten tuottamiseen eri puolilla maata. Iso kiitos siitä kaikille! Koordinaatioyksikkö on tiivis viiden naisen tiimi. Yksikön päällikkönä toimii Leena Sipinen, jolla on takanaan pitkä ura järjestökentällä. Asiantuntija Teija Strand on ollut mukana yksikön perustamisesta lähtien. Vuoden alussa aloittivat viestintäsuunnittelija Anniina Hellman ja koulutussuunnittelija Annika Eloranta, joka siirtyi uuteen tehtävään EHYT ry:n koulutyöstä. Yksikön toimintaa johtaa Kristiina Hannula, joka toimii myös EPT-verkoston puheenjohtajana. Palkitsevinta verkoston työssä on yhdessä tekeminen hyvässä porukassa, aktiivisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Verkoston perustamisen myötä on ollut hienoa tutustua järjestökumppaneihin ja todeta yhä uudelleen ja uudelleen, miten arvokasta laatutyötä suomalaisissa järjestöissä tehdään. Toivomme ja uskomme, että koordinoimamme järjestöyhteistyö tuo vielä oman lisäarvonsa toimintakokonaisuuteen. Lähdemme ajatuksesta, että Koordinaatioyksikön parivuotiseen historiaan mahtuu jo kaikenlaista. Olemme ylpeitä esimerkiksi yhteistyössä järjestetystä Kannabisakatemiasta, joka keräsi noin 250 osallistujaa. Seminaari toimi innoittajana usealle aihepiiriä käsitelleelle koulutukselle pitkin Suomea. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 1/

18 TYÖN TUEKSI Päihdeporina: Menetelmä rippikoulujen päihdekasvatukseen Päihdeporina on vuorovaikutteinen, rippikoulujen päihdekasvatukseen kehitetty menetelmä. Materiaalin kysymykset lisäävät ja testaavat nuorten tietoa päihteistä. Päihdeporinan avulla opettaja voi haastaa nuoret pohtimaan myös vastuuta toisista. Materiaali on jaettu kolmeen osaan: Minivisa verkossa: Nuoret voivat vastata kysymyksiin yksin tai ryhmässä. Kysymyksiä on neljästä aihealueesta: tupakka ja nuuska, alkoholi, kannabis ja päihteetön liikenne. Kysymyskortit: Tulostettavissa ryhmätyökysymyksissä keskitytään pohtimaan päihteitä ja niiden seurannaisvaikutuksia Raamatun, kaveruuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisätietoa-lehdeltä löytyy ehkäisevän päihdetyön toimijoita, uusinta tietoa ja menetelmiä päihdekasvatukseen. EHYT ry:n asiantuntijoiden kirjoittama materiaali on ladattavissa EHYT ry:n verkkosivuilla. Se on tuotettu osana EHYT ry:n Suunnitelma 15 -hanketta, yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Hanketta rahoittaa RAY. Lisätietoa: Eeva Liesilinna, puh Turvallisesti mestoille: Uusi menetelmäpaketti turvallisuudesta nuoriso-ohjaajille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Liikenneturvan ja EHYT ry:n yhteistyönä tuotettu uusi Turvallisesti mestoille -tieto- ja menetelmäpaketti sisältää tietoa ja käytännön menetelmiä, joiden avulla nuorten parissa toimivat nuoriso-ohjaajat voivat käsitellä tapaturmia, liikenneturvallisuutta ja päihteiden käytön yhteyttä niihin. Nuorena halu riskinottoon kasvaa ja tapaturmat lisääntyvät. Nuoruudessa päihteiden käyttö usein lisääntyy ja sen myötä tapaturmariski kasvaa. Nuorten tapaturma-alttiuteen voidaan vaikuttaa muun muassa asennekasvatuksella ja edistämällä turvallista liikkumista. Etenkin vapaa-ajan sektorilla nuorten parissa toimivilla on tärkeä tehtävä turvallisuutta tukevien taitojen opettamisessa. Menetelmäpaketin menetelmät perustuvat vertaisoppimiseen ja soveltuvat siten myös nuorten itsensä vetämiksi. Paketti löytyy ilmaiseksi THL:n verkkosivuilta osoitteesta: EHYT ry:n puolesta lisätietoja antaa Heli Vaija, aluekoordinaattori, puh , EHYT ry:n oppimispelit: Mitä enemmän tiedät, sitä vähemmän luulet Pelien avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihdeasenteisiin. EHYT ry:n pelien ajatuksena on se, että pelaamisen avulla voi oppia uusia taitoja, se on hauskaa ja se voi olla sosiaalista. Pelien sosiaalinen ulottuvuus syntyy itse pelaamisen aikana ja sen jälkeen nuorten pohtiessa kysymyksistä heränneitä ajatuksia lähipiirinsä kanssa. Vaikealta tuntuvia asioita voi käsitellä pelien välityksellä, kun kysymykset laaditaan nuorille sopivaksi huumoria unohtamatta. Epeli-tietovisapeli Epelissä nuoret voivat kisata kavereiden kanssa päihde- ja terveystiedosta. Esimerkiksi koululuokat voivat kisata keskenään perustamalla heimoja. Aiheita ovat alkoholi, tupakka, huumeet, pelaaminen tai hyvinvointi. Peliä voi käyttää opetusvälineenä terveyden ja hyvinvoinnin teemoista. Mobihubu -kännykkäpeli Pelissä pelastetaan kaveri pulasta vastaamalla oikein esitettyihin kysymyksiin. Valittavina ovat teemat alkoholi, tupakka, huumeet, hyvinvointi, pelitaito ja rikos. Pelejä voi pelata kännykällä tai Pelimesta-verkkosivulla. Peliä voi käyttää keskustelunavaajana koululuokissa ja nuorten harrasteryhmissä. Lisätietoa: tai Onks uutta tietoo? -opinto aineisto Elämäntarinoista, alkoholinhallinnasta ja yhteisön vahvistamisesta EHYT ry:n Onks uutta tietoo? -ikähanke tuotti toiminnassa mukana olleiden yhdistysten kanssa opintoaineiston, joka soveltuu erityisesti opintokerhojen toimintaan. Testattujen toimintamallien avulla voidaan ehkäistä eläkeläisten päihdehaittoja. Aineiston hinta on 2 euroa. Lisätietoa ja tilaukset: Antti Hytti puh Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/2014

19 UUDENLAISTA TOIMINTAA TEKSTI: ANNE MIKKOLA JA RIITTA SATTILAINEN Jenni Hietala Tampereen Ammattikorkeakoulusta oli mukana ideoimassa haalarimerkkitempausta. Selvänä ratissa Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry:n haalarimerkkitempaus Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Joukko Tampereen Ammattikorkeakoulun TAMK:n terveydenhoitajaja sairaanhoitajaopiskelijoita osallistui työpajaan. Opiskelijat jakautuivat jäsenyhdistysten mukana ryhmiin ja iloisen porinan myötä syntyi hyviä uusia ideoita. Tampereen Liikenneraittiusyhdistyksen ryhmässä, jossa olivat mukana yhdistyksen sihteeri Jouko Heistaro ja Pentti Jutila, saatiin ajatus haalarimerkin suunnittelusta ja tekemisestä opiskelijoille. Suunnittelija Joona Salo löytyi työryhmän opiskelijajäsenten Jenni Hietalan ja Sanna Laihon kautta. Merkki valmistui varsin nopeasti ja noin 400 merkkiä jaettiin TAMK:n opiskelijoille Jenni Hietala ja Sanna Laiho hoitivat merkkien jaon. Opiskelijat ottivat merkin hyvin vastaan ja antoivat sanomasta positiivista palautetta. Kaikki meni! Vain muutama merkki säästyi ja ne vietiin muun muassa opiskelijajärjestöille. Positiivinen kokemus jäi, Jenni totesi. Kiitos Tampereen Liikenneraittiusyhdistykselle, joka mahdollisti tämän tempauksen! Pirkanmaa-Satakuntaaluefoorumissa Nokian Edenissä ideoitiin työpajaryhmissä Susanna Leimion johdolla tapahtumia ja uusia toimintamuotoja jäsenyhdistyksille. Muistathan myös EHYT Teema -lehdet! Uusin EHYT Teema käsittelee hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksissa. Seuraava numero pureutuu alkoholipoliittiseen keskusteluun ja ilmestyy toukokuussa. Syksyn aiheita ovat tupakka ja työelämän päihdekysymykset. Lehtiä voit lukea osoitteessa tai Tilaukset ja lisätietoja: Simo Miettinen, järjestösihteeri, p , Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 1/

20 PÄIHDEPÄIVÄT 2014 Hyvinvointi telakalla? Tervetuloa Päihdepäiville Helsinkiin (Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6) Tapahtuman tuottavat EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto asiantuntijakumppaneineen. Päihdepäivät on päihdealan ykköstapahtuma Suomessa. Se kerää yhteen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset kunnista ja järjestöistä. Uusittu tapahtuma tarjoaa osallistujille ajankohtaista tietoa, työkaluja, yhteistyöverkostoja sekä innostusta ja inspiraatiota arjen työhön. Merkitse Sinäkin tapahtuma kalenteriisi. Päihdepäivillä on yhteensä 15 osaseminaaria, joiden teemoja ovat muun muassa päihdepalvelut ja rakenneuudistus, päihteet ja ympäristö, perhe ja läheiset sekä paikallinen päihdetyö. Messuille on varattu myös näyttelytilaa. Seminaariohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan helmikuussa Tapahtuman hinta on 250 euroa (hinta sisältää ruokailut). Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Annika Eloranta, puh , #paihdepaivat ja #paihdepaivat2014

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ EHYT 2 28.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Hyvän elämäntavan jäljillä

Hyvän elämäntavan jäljillä Hyvän elämäntavan jäljillä Liite Vuonna 1908 Suomen ensimmäisessä vappumarssissa Helsingissä oli kärjessä raittiusväen kieltolakivaatimus. Sata vuotta myöhemmin vuonna 2008 oli taas kärjessä työväen raittiusliikkeen

Lisätiedot

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta R A Y : n a v u s t u s t o i m i n n a n A s i a k a s l e h t i 2 2 0 1 0 Yleisavustukset perattiin Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta Pelitreffeillä Kanen pääsihteeri Sari Aalto-Matturi:

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Ankkuripaikka. Järjestötietopalvelu -verkkosivusto uudistuu. lapinyhdistysnetti.fi M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2

Ankkuripaikka. Järjestötietopalvelu -verkkosivusto uudistuu. lapinyhdistysnetti.fi M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2 Ankkuripaikka M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2 T Ä S S Ä L E H D E S S Ä Puheenjohtajan terveiset 2 Voita 500 3 Järjestöt Innovaattoreina 4 6 Järjestöjen aluesivut 10 Oppilaitosyhteistyöstä

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Yleisavustus syynissä

Yleisavustus syynissä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 3 2 0 0 9 Pieni ja iso kohtaavat Yleisavustus syynissä Kuntoutus tienhaarassa Kirjanpito kuntoon hyvän tekijä Kriminaaliasiamies Veikko

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2013 2 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA... 3 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2013... 5 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot