LeMill-käyttöopas. Jukka Purma. 18. toukokuuta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LeMill-käyttöopas. Jukka Purma. 18. toukokuuta 2009"

Transkriptio

1 LeMill-käyttöopas Jukka Purma 18. toukokuuta 2009

2 2

3 Sisältö 1 Johdanto Johdanto - mihin LeMilliä käytetään? Aineiston käyttöehdot, eli Creative Commons -lisenssi Johdannon loppu - mihin LeMilliä ei kannata käyttää? Kartta: mitä LeMillissä on? Sisältö Medialeikkeet, eli kuvat, äänet, videot ja kartat Verkkosivut Harjoitukset Esitykset PILOT-esitykset Viitteet Tuntisuunnitelmat Kouluprojektit Tulostettava aineisto Menetelmät Työkalut Yhteisö Ihmiset Ryhmät Kokoelmat ja oppimistarinat Miten löydän aineistoa LeMillistä? Kielen vaihtaminen suomeksi Miten selaan aineistoa LeMillissä? Tagipilvet ja nimekepilvet Rajaukset

4 4 SISÄLTÖ Selaustulokset Selaustuloksen tallettaminen RSS-syötteenä Mitä nyt on meneillään? Miten etsin aineistoa hakusanojen avulla? Edistynyt haku Miten löydän ihmisiä LeMillistä? LeMill-aineiston käyttö opetuksessa Oppilasnäkymä Kokoelmat ja oppimistarinat Uuden kokoelman luominen Kokoelman tallentaminen omalle koneelle Tallentaminen SCORM-pakettina Tallentaminen pakattuina verkkosivuina Tallentaminen PDF-dokumenttina Kokoelman upottaminen omaan blogiin Liittyminen LeMill-yhteisöön Tunnuksen luominen Salasanan vaihtaminen Unohtuneen salasanan palauttaminen Käyttäjätietojen lisääminen Ryhmissä toimiminen Ryhmiin liittyminen Ryhmästä poistuminen Uuden ryhmän luonti Keskusteluun osallistuminen Keskustelun aloittaminen Ryhmän muokkaama aineisto Kontaktien lisääminen Kontaktikutsun vastaanotto Sähköpostimuistutusten asettaminen Miten muokkaan aineistoa ja luon uutta LeMilliin? Aineiston muokkaaminen Aineiston muokkaaminen ryhmässä Kuvien ja mediapalojen tuonti ja liittäminen Lisätietojen muokkaaminen Uuden oppimisresurssin luominen

5 SISÄLTÖ Sopivan resurssityypin valitseminen Nimeämiskäytännöistä Lisätietojen antaminen Resurssin julkaiseminen Kansikuvat Vedokset, kätketyt vedokset ja suojatut tuotokset Uuden käännöksen luominen Uuden version luominen Muokkaus- ja luontiohjeet aineistotyypittäin Sisältö Medialeike Websivu Tehtävä Esitys Tuntisuunnitelma Viittaus Menetelmät Työkalut Yhteisö Oma sivu Kokoelma Ryhmä Blogiposti Liitteet Creative Commons-lisenssi lemill.org

6 6 SISÄLTÖ

7 Luku 1 Johdanto Tämä opas tarjoaa ohjeet LeMill-oppimisresurssialustan käyttöön. LeMill on opettajille suunnattu palvelu ilmaisten ja avointen oppimateriaalien ja -resurssien löytämiseen, tuottamiseen ja muokkaamiseen. LeMilliä on kehitetty vuosina Calibrate-EU-projektin puitteissa Suomessa, Virossa ja Unkarissa ja testattu muissa projektin partnerimaissa, kuten Sloveniassa ja Liettuassa. Vaikka ohjelmisto on pääosin tehty Suomessa, Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriossa, varsinaista käyttöönottoa Suomessa ei olla ajettu yhtä voimakkaasti kuin muissa hankemaissa. Tämä opaskirja on osa suomalaista AVO-projektia, jossa avoimia kulttuuriresursseja pyritään tekemään tunnetuksi ja ottamaan käyttöön. AVO-projektin puitteissa pystymmee pitämään suomalaisesta LeMill-yhteisöstä parempaa huolta ja löytämään ehkä ne erityistarpeet, mitä suomalaisilla opettajilla on. Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa kertoo mitä LeMill on ja mitä LeMillissä on ja mihin sitä kannattaa käyttää. Toinen ja kolmas osa ovat käyttöohjeita perinteisessä mielessä. Toinen osa käy yksityiskohtaisesti läpi miten opetuskäyttöön sopivaa aineistoa löydetään LeMillistä ja kolmas osa kertoo miten aineistoa luodaan ja muokataan. Tekstin sekaan on ripoteltu lisätietoa kiinnostuneille: Tekninen selitys Nämä tekstilaatikot sisältävät tarkempia teknisiä selityksiä Le- Millin toiminnoista. Näiden ymmärtäminen ei ole välttämätöntä LeMillin peruskäytölle, selitykset ovat verkkoteknologiasta ja standardeista kiinnostuneille tehokäyttäjille. Design-ajatus Näissä tekstilaatikoissa selitetään miksi päädyimme tällaiseen ratkaisuun. LeMill on kehitetty yhteistyössä EU-alueen koulujen kanssa ja jotkut tehdyistä valinnoista voivat olla erikoisia suomalaisesta näkökulmasta. 7

8 8 LUKU 1. JOHDANTO Kommentti Kirjoitusvaiheen metakeskustelulle. Poistetaan valmiista tekstistä. 1.1 Johdanto - mihin LeMilliä käytetään? LeMill on ensisijaisesti kokeilu, yritys todistaa teoriaa, että parhaat asiantuntijat opetuksessa tarvittavien aineistojen kokoamiseen ovat opettajat itse. 1.2 Aineiston käyttöehdot, eli Creative Commons -lisenssi 1.3 Johdannon loppu - mihin LeMilliä ei kannata käyttää?

9 Luku 2 Kartta: mitä LeMillissä on? Kartasta tehdään aukeaman kokoinen kuva, joka on jaettu sisältöalueiden mukaisin värein ja näyttää sisältötyypit ja lyhyen n. 160 merkin selityksen mitä nämä ovat. (LeMill-kartta.pages sisältää sen mitä kartan pitäisi lukijalle antaa, mutta graafikolla olisi siihen varmaan sanottavaa.) LeMill on jaettu neljään alueeseen: sisältöihin, menetelmiin, työkaluihin ja yhteisöön. Sisältö vastaa kysymykseen Mitä opitaan?, menetelmät Miten opitaan?, työkalut Millä opitaan? ja yhteisö kysymykseen Ketkä auttavat?. LeMillin jaottelu on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa, osittain kyselemällä suoraan mitä opetuksessa tarvittaisiin ja osittain havainnoimalla mitä päivittäisessä opetustyössä tapahtuu. Nimikkeet alueille ja LeMillin sisältötyypeille voivat tuntua aluksi vierailta, koska tutkimusryhmän näkökulmasta monet tutut termit (kuten oppimateriaali ) ovat pedagogisesti haitallisia ja yritämme vähitellen uudistaa oppimisen käsitteitä. Lisäksi LeMill mahdollistaa lopulta oppimistarinoiden laatimisen, joissa voidaan koota yhteen sisältöjä, menetelmiä ja työkaluja yhdeksi kokoelmaksi ja kerrotaan kuinka näitä käytettiin opetuksessa. LeMillin etusivu näyttää aina jonkun oppimistarinan. 2.1 Sisältö Sisällöillä tarkoitetaan opetettavien aineiden oppimateriaaleja: tekstejä, kuvia, videoita, podcasteja, artikkeleita, tehtäviä, linkkejä syventäviin teksteihin ja esityksiin. Suomessa eri aineiden oppikirjat ovat usein parhaita sisältöpaketteja opetuskäyttöön ja LeMilliä suositellaan enintään näiden täydentäjänä, ei korvaajana. LeMillin sisältö 9

10 10 LUKU 2. KARTTA: MITÄ LEMILLISSÄ ON? tulee opettajilta, ja jota on itse opetuksessaan käyttänyt ja josta uskoo olevan hyötyä myös muille opettajille. Avointen verkkosisältöjen tunnetuin esimerkki on tällähetkellä Wikipedia. LeMill ei yritäkään olla olla yhtä laaja ja kattava, mutta LeMillissä olevien sisältöjen toivotaan olevan kirjoitettu opetuskäyttöön sopiviksi. Onhan eri asia käyttää ja kirjoittaa oppikirjaa kuin tietosanakirjaa. Kuten Wikipediassa, myös LeMillissä kaikki sisältö on käyttäjien tuottamaa ja tasa-arvoisesti kaikkien käyttäjien muokattavissa. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät saavat muokata, parantaa ja sovittaa löydettyjä sisältöjä paremmin omaan opetukseen sopiviksi. Tämä tuo myös vastuuta: Jos löydetty aineisto on rikkinäistä, huonosti kirjoitettua tai kesken, aineistolla ei ole ketään vastuuhenkilöä jonka voisi velvoittaa sitä korjaamaan. Kun kaikki voivat korjata, osaavan ja tietävän (eli yleensä opettajan) on yleishyödyllisenä palveluksena muille katsottava, ettei väärä tieto jää leviämään. Medialeikkeitä lukuunottamatta kaikille sisältötyypeille on mahdollista määritellä useampi luokka-aste ja oppiaine, joissa sitä suositellaan käytettävän. Nämä lisätiedot ovat vain suuntaa-antavia ja tarkoitettu resurssien selaamista ja etsintää helpottamaan. Resurssien tuleminen löydetyksi on kuitenkin välttämätön ehto, ennenkuin niitä voi käyttää, joten sisältöjen lisätiedot kannattaa pitää kunnossa! Jos näet hyvän resurssin, jolla on vajaat lisätiedot, näiden korjaaminen ja täydentäminen on hyvä tapa osallistua ja auttaa Medialeikkeet, eli kuvat, äänet, videot ja kartat Kuva 2.1: Medialeikkeet vasemmalta oikealle: kuva, ääni, video ja kartta Kun ajatellaan tunneilla tai projekteissa tarvittavan oppimateriaalin koostamista, pienimmät hyödylliset palat ovat yksittäisiä kuvia, ääniä, kappaleita ja videoleikkeitä. Yksi ja sama kuva vaikkapa käden luista tai suomalaisesta rusakosta voi toimia monessa erilaisessa opetustilanteessa. LeMillin mediatiedostot ovat tällaisia uudelleenkäytettäviä paloja. Seuraavassa esitellään erilaisia palatyyppejä ja niiden mahdollisia käyttötarkoituksia:

11 2.1. SISÄLTÖ 11 Kuvat Kuva voi toimia sellaisenaan, kuten perinteiset opetustaulut - tai se voi olla kuva jota käytetään tekstin yhteydessä. Kaikki LeMillin verkkosivuissa käytetyt kuvat ovat tällaisia mediapaloja, joita voi uudelleenkäyttää myös uusissa verkkosivuissa ja sisällöissä. Kuvat voivat olla yleisissä kuvatiedostomuodoissa.jpg,.gif ja.png, ja jos kuva on suurempi kuin mitä näytölle mahtuisi (kuten useimmat digikamerakuvat), siitä tehdään pienempi versio näytölle ja säilytetään alkuperäinen tarkka versio, jonka voi hakea omalle tietokoneelle. Äänileikkeet Myös äänileikkeitä voi upottaa LeMillin sivuihin. Käyttäjille äänileikkeet näkyvät pienen soittimen muodossa, jolla voi kuunnella leikkeen tai hakea sen omalle koneelle. Opetuskäytössä äänileikkeet ovat hyödyllisiä esim. kielten, lintujen äänien ja musiikin esittelyssä. Musiikin kanssa muista tarkistaa onko sinulla oikeutta levittää kyseistä kappaletta! Äänileikkeiden toivotaan olevan mp3-muodossa. Videoleikkeet Koska videoiden siirto verkon yli vaatii erityisen nopeita ja kalliita verkkoratkaisuja ja palvelintilaa, emme tällä hetkellä suosi videotiedostojen käyttöä LeMillmedialeikkeinä. Sen sijaan tuemme tunnettujen verkkovideopalveluiden, kuten You- Tuben aineiston upottamista LeMill-sisältöihin, jolloin videosoittimesta tulee osa sivua. Tästä lisää luvussa Kartat Google Maps (http://maps.google.com/) -palvelu tarjoaa mahdollisuuden lisätä karttoihin selityksiä ja kiinnostavia kohtia ja tallentaa kartat KML-tiedostoina. LeMill pystyy esittämään näitä karttoja. Halutessa karttatiedostot voi hakea omalle koneelle myös Google Earth:lla katseltavaksi Verkkosivut Sisältöjen perustyyppi on verkkosivu. Verkkosivu sisältää yleensä tekstikappaleita ja kuvia tai muita medialeikkeitä. Sivut voivat sisältää linkkejä muihin sivuihin ja upotettuja videoita. Verkkosivut kootaan LeMillissä kirjoittamalla tekstikappaleita ja sijoittamalla näiden väliin medialeikkeitä.

12 12 LUKU 2. KARTTA: MITÄ LEMILLISSÄ ON? Kuva 2.2: Verkkosivulla kuva ja teksti vuorottelevat Yhdelle verkkosivulle ei kannata sijoittaa liikaa opittavia asioita, vaan suunnitella verkkosivut opettamaan yhden asian ja linkittämään seuraavaan sivuun, joka opettaa seuraavan asiaan. Tämä tekee sivujen kääntämisen ja uusien versioiden tekemisen helpommaksi, kun kääntäjä voi kääntää vain ne sivut joita todella tarvitsee.

13 2.1. SISÄLTÖ 13 Ensyklopedia-tyylistä artikkelia kirjoittaessa kannattaa tarkistaa, josko Wikipediasta jo löytyy vastaava. LeMilliin kirjoittaessa kaksi kirjoitustraditiota kohtaavat. Yleinen tapa kirjoittaa oppikirjoja on jättää lähteet mainitsematta tekstissä, koska lähdeviitteet mutkistavat kieltä ja katkaisevat tekstin kulun. Verkossa kirjoittamisessa taas lähteiden käyttö koetaan tärkeänä asiana, koska verkkosivulla ei ole kirjan kaltaista julkaisuketjua taustalla varmistamassa tietojen oikeudellisuutta. Hyvä kompromissi LeMillin kirjoitustyyliksi on kirjoittaa helppolukuista ja sujuvaa tekstiä, mutta lisätä loppuun luettelo lähteistä. Jos haluaa esimerkiksi muokata Wikipedia-artikkelista helppolukuisemman version opetuskäyttöön, sen voi tehdä LeMilliin, kunhan lopussa mainitsee, että tämä perustuu Wikipedia-artikkeliin tässä osoitteessa. Samoin voi tehdä omasanaisen version vaikka biologian oppikirjasta, kunhan lopussa mainitsee mitä kirjaa on käyttänyt Harjoitukset Harjoitukset ovat alunperin kieltenopettajien tarpeisiin luotu sivutyyppi, jossa voi teksti- ja mediakappaleiden lisäksi sijoittaa monivalinta-, aukko- ja kirjoitelmatehtäviä. Monivalinta- ja aukkotehtäviä luodessa voi tehtäviin sijoittaa oikeat vastaukset, jolloin oppilas voi tehdä tehtävän ja tarkastuttaa sen automaattisesti. Lisäksi täytetyn tehtävän voi lähettää opettajalle sähköpostina esimerkiksi kirjoitelman tarkastamiseksi tai varmistukseksi tehdystä tehtävästä. Kuten todettu, LeMillin automaattisesti tarkastettavat harjoitukset sopivat parhaiten kieltenopetukseen, sillä ne ovat hyvin tarkkoja sanamuotojen suhteen ja internetissä tehtävä monivalintatehtävä on helposti enemmän tiedonetsintäharjoitus kuin osaamista mittaava. Harjoituksia luodessa kannattaa harjoitukseen liittää ohjeistusta myös muita opettajia millaiselle osaamistasolle harjoitus sopii ja mitä harjoituksessa harjoitellaan, esim. kielten opettelussa luokkataso ei useinkaan riitä, koska siitä ei voi päätellä kuinka monta vuotta kieltä on opiskeltu. Kommentti Pitäisikö vapaa teksti suomentaa toisin? Kirjoitelma? Esitykset

14 14 LUKU 2. KARTTA: MITÄ LEMILLISSÄ ON? Esitykset ovat resurssityyppi nykyään suosituille powerpoint- tai kalvoesityksille. LeMilliin voi tuoda valmiin kalvoesityksen Powerpointformaatissa (.ppt) tai Open Officen esitysmuodossa (.odp). Esityksen voi myös koostaa LeMillissä olevista medialeikkeistä tai omista kuvatiedostoista ja siihen voi liittää esityksen puheen sisältävän äänitiedoston. Esitykset voidaan näyttää esitystilassa, jolloin sivu on riisuttu ylimääräisistä kehyksistä ja kalvoja vaihdetaan hiirellä. Kuva 2.3: Esitystila Kommentti Diaesitys - esitystila? PILOT-esitykset

15 2.1. SISÄLTÖ 15 PILOT-esitykset ovat tutkivan oppimisen tai projektioppimisen tarpeisiin suunniteltu resurssityyppi. PILOT-esityksessä projektin aihetta esitellään kuvien, asiasanojen ja puheen avulla. PILOT-esitys päättyy tutkimuskysymyksien esittelyyn. PILOT-esitykset kootaan LeMillissä medialeikkeistä ja kirjoittamalla asiasanat ja tutkimuskysymykset. PILOT-esityksistä tulee animaatioita, joihin oppilaat voivat itsenäisesti palata tai jotka voi esittää projektin alussa. Kuva 2.4: PILOT-esitys. Esitykseen kuuluvat myös laajempi kuvaus ja tutkimuskysymykset Viitteet

16 16 LUKU 2. KARTTA: MITÄ LEMILLISSÄ ON? Viitteet ovat tärkeä resurssityyppi, sillä ne mahdollistavat kaikkien jo netissä olevan mielenkiintoisten oppimisresurssien keräämisen Le- Milliin. Viite sisältää lyhyen kuvauksen resurssista tai sivustosta, linkin mistä sen löytää ja tarvittavat lisätiedot, joiden avulla LeMill osaa tarjota resurssia tietyn oppiaineen ja koulutusasteen opettajille. Viitteet voivat kohdistua yksittäiseen resurssiin tai kokonaiseen sivustoon. Jos viite kohdistuu yksittäiseen tiedostoon tai dokumenttiin, kannattaa harkita pitäisikö sen olla Tulostettava aineisto ja jos se kohdistuu ohjelmaan, onko se Työkalu Tuntisuunnitelmat Joissakin maissa opettajien on esitettävä tarkat tuntisuunnitelmat, joissa kerrotaan miten tunneilla tehtävät asiat sopivat opetussuunnitelmaan, kun opetussuunnitelma on annettu kouluille. Näiden maiden tarpeisiin LeMillissä on mahdollisuus tehdä ja jakaa tuntisuunnitelmia, koska opetuksen ja opetussuunnitelman yhteenliittäminen on yhteinen ongelma. LeMillin tuntisuunnitelmat perustuvat opetusmateriaaleihin, menetelmiin ja työkaluihin. Tuntisuunnitelma on yleinen kuvaus miten näitä käytetään yhdessä, ajasta joka kullekin toiminnalle on varattu ja miten opetus arvioidaan Kouluprojektit Kouluprojektit ovat, kuten tuntisuunnitelmat, muita resursseja yhteen kokoava resurssityyppi. Kun tuntisuunnitelmat koskevat yhden opettajan työtä, kouluprojektit antavat ideoita suurempien oppiainerajat ylittävien projektien tekemiselle Tulostettava aineisto Tulostettava aineisto tarkoittaa pdf-tiedostoja tai word-dokumentteja, joita ei voida yhteisöllisesti muokata eteenpäin, mutta joita tarvitaan muun opetuksen tueksi. LeMilliä voi käyttää tällaisen aineiston jakamiseen, mutta lähettäjän täytyy olla tarkka, että hänellä on lupa jakaa aineisto nettiin. LeMill suosii yhdessä tekemistä, mutta tulostettavat aineistot ovat yleensä tekemisen lopputuotteita, joten jos tarkoitus on vain jakaa tekstiä, verkkosivu voisi olla hyödyllisempi,

17 2.2. MENETELMÄT 17 koska se on edelleenmuokattavissa ja paranneltavissa. 2.2 Menetelmät Menetelmiin kootaan opetuksen, oppimisen ja yhdessä tekemisen menetelmiä. Menetelmät ovat ehkä suomenkielisen LeMillin kiinnostavin ja tärkein alue. Menetelmät-osio pyrkii keräämään vastauksia kysymyksiin Miten opetan? ja Miten opin?. Laajimmillaan tämä tarkoittaa kokonaisia pedagogisia lähestymistapoja ja oppimiskäsityksiä, yleensä didaktiikkaa ja pienimmillään yksinkertaisia puuhia ja pelejä joita tunneilla voi käydä. LeMillin menetelmät-alue voi toimia ideapankkina kun haet aktiviteettia seuraavalle tunnille, hyväksi havaittujen käytäntöjen kokoelmana ja referenssinä jos oppimisteorieihin tutustumisessa. Jos pedagoginen teoria ei toimi käytännössä, täällä sen saa kertoa. 2.3 Työkalut Työkaluihin kootaan opetuksessa ja oppimisessa käyttökelpoisia välineitä. Työkalut voivat olla arjesta ja luokkahuoneesta tuttuja, kuten liitutaulut tai post-it laput, tai välineitä verkossa, kuten wikit ja blogit. Välineistä kootaan tietoja LeMilliin, koska välineiden paras, hyvä tai sovelias käyttö opetuksessa ei useinkaan ole mitenkään itsestäänselvä asia. Työkalut-osiosta löytyy siis oppimisen välineiden esittelyja ja näihin liittyviä didaktisia ohjeita.

18 18 LUKU 2. KARTTA: MITÄ LEMILLISSÄ ON? 2.4 Yhteisö Ihmiset Ryhmät Kokoelmat ja oppimistarinat

19 Luku 3 Miten löydän aineistoa LeMillistä? 3.1 Kielen vaihtaminen suomeksi Tutustuessasi LeMilliin suosittelemme, että vaihdat sivuston kielen heti sinulle sopivaksi. Käytetty kieli vaikuttaa mm. siihen, mitä aineistoja haut sinulle näyttävät ja missä järjestyksessä. Kieli vaihdetaan klikkaamalla sivun vasemmassa ylänurkassa sijaitsevaa kielikoodin linkkiä (Kuva 3.1). Suomi on fi. Kuva 3.1: kielilinkit Valikkojen tekstien pitäisi vaihtua suomenkielisiksi. Hakutuloksiin vaikuttaa valitun käyttöliittymäkielen lisäksi kirjautuneen käyttäjän profiiliinsa merkitsemät osatut kielet. Kun sisältöä haetaan, ensiksi näytetään käyttöliittymäkielellä olevat hakutulokset, sitten käyttäjäprofiiliin merkityt kielet ja varmuuden vuoksi vielä englanninkieliset tulokset (jos englantia ei ole jo käyttäjäprofiilissa). Jos kuitenkin vastaan tulee sisältöjä, jotka ovat selvästi väärällä kielellä, tämä johtuu siitä, että sisällön kieli on merkitty väärin tai jätetty merkitsemättä. Nämä kielivirheet saa ja kannattaa käydä korjaamassa! Suosittelemme kokeilemaan myös georgialaista näkymää (kielikoodi ka ). Modernilla selaimella sivu muuttuu hyvin eksoottisen näköiseksi! 19

20 20 LUKU 3. MITEN LÖYDÄN AINEISTOA LEMILLISTÄ? 3.2 Miten selaan aineistoa LeMillissä? LeMillin oppimisresurssit on jaettu neljään osaan: sisältöihin, menetelmiin, työkaluihin ja yhteisöön. Jokaisessa osassa aineistoa voi selata valitsemalla jonkun luettelointikriteerin. Luettelointikriteerit näytetään osa-alueen etusivulla ja niistä esitetään kolme yleisimmin esiintyvää vaihtoehtoa. Kuva 3.2: Kuva sisällöt-etusivusta, merkattu luettelointikriteerit ja yleisimmät vaihtoehdot. Valitsemalla jonkun kriteerin pääsee tagipilveen, jossa esitetään mahdollisimmat vaihtoehdot ja näiden suhteellinen määrä kaikissa tämäntyyppisissä sisällöissä (kts ).

21 3.2. MITEN SELAAN AINEISTOA LEMILLISSÄ? Tagipilvet ja nimekepilvet Tagipilvet ja nimekepilvet esittävät mahdolliset vaihtoehdot korostaen niitä vaihtoehtoja, joita on käytetty paljon. Esimerkiksi kuvan 3.3 pilvi kertoo, että luonnontieteen oppimateriaaleja on LeMillissä paljon, mutta liikuntaa ja filosofiaa on vähän. Kun tagipilvestä valitsee linkin, näytetään luettelona kaikki resurssit, joilla on tämä tagi tai kriteeri. Luonnontieteet -linkki vie sivulle, joka listaa kaikki resurssit, joille on merkitty oppiaineeksi luonnontieteet. Nimekepilvet esittävät yksittäisiä sisältöjä, korostaen suosittuja sisältöjä. Suositut sisällöt ovat esimerkiksi sisältöjä, jotka on lisätty moniin kokoelmiin tai joita on käännetty muille kielille. Yhteisö-alueen nimipilvet ja ryhmien nimipilvet korostavat niitä henkilöitä ja ryhmiä jotka ovat olleet erityisen aktiivisia. Nimekepilvissä valitsemalla nimekkeen, päätyy suoraan kyseiseen resurssiin, henkilön sivulle tai ryhmään. Kuva 3.3: Sisältöjen pilvi jaettuna oppiaineiden mukaan Rajaukset Kun aineistoa selatessa on tehty vähintään yksi rajaus, eli on valittu esimerkiksi Luonnontieteet tagipilvestä tai se on valittu suoraan etusivun kolmesta ehdotuksesta, kaikki tämän ehdon täyttävät resurssit näytetään listana. Listan alussa ilmoitetaan sopivien tulosten määrä. Jos tuloksia on hyvin paljon, kannattaa hakua rajata lisää. Lisärajauksia tehdään tulossivun valikoista (kuva 3.4). Mahdolliset rajausvaihtoehdot vaihtelevat sisältöalueen mukaan, esimerkiksi ihmisiä voi etsiä maittain, ja sisältöjä on monenlaisia, jolloin voi keskittyä näyttämään vain websivut.

22 22 LUKU 3. MITEN LÖYDÄN AINEISTOA LEMILLISTÄ? Lisärajauksia tehdessä kriteerin perässä oleva luku kertoo kuinka monta uuden kriteerin täyttävää aineistoa löytyy. Huomaa kuitenkin, että lisättäessä monta uutta rajausta kerralla, tämä luku ei päivity huomioimaan annettuja kriteerejä ennenkuin haku on tehty, joten aineistoja jotka täyttävät kaikki uudet rajaukset saattaa löytyä vähän tai ei yhtään. Kuva 3.4: Selausta voi tarkentaa lisärajauksilla. Kuva 3.5: (aseta tämä kuva edellisen rinnalle yhdeksi kuvaksi) Selaustulokset Selaustulokset esitetään järjestettynä aineiston kielen ja suosion mukaan. Ensiksi näytetään aineisto, joka on käyttöliittymän kielen mukainen. Eli jos olet vaihtanut yläreunan kielilinkeistä kieleksi suomen, sinulle näytetään suomenkieliset aineistot ensisijaisina. Suomenkieliset aineistot on järjestetty suosion mukaan. Suosio

23 3.2. MITEN SELAAN AINEISTOA LEMILLISSÄ? 23 määräytyy siitä, kuinka moneen kokoelmaan aineisto on poimittu, kuinka moni henkilö on osallistunut sen muokkaamiseen ja muista aineistotyypeittäin vaihtelevista tekijöistä. Jos olet käyttäjätiedoissasi ilmoittanut osaavasi useampia kieliä, seuraavaksi näytetään löydetyt tulokset näillä kielillä. Selaustulokset esitetään höystettynä aineiston kansikuvalla ja lisätiedoilla. Kansikuva ja otsake vievät aineistoon, lisätiedoista tekijät ja tekijäryhmä vievät näiden sivuille. Tagit, oppiaineet ja luokka-asteet näyttävät uuden selaustuloksen, jossa esitetään kaikki aineisto jolla on sama tagi, oppiaine tai luokka-aste Selaustuloksen tallettaminen RSS-syötteenä Jos haluat seurata tietyntyyppisiä aineistoja ja saada automaattisesti tiedon uusista aineistoista, napsauta pientä sinistä RSS-tekstiä tulosten lopussa (kuva 3.6). Tämä avaa RSS-syötteen, joka on verkko-osoite jonka voi merkitä selaimen kirjanmerkiksi tai avata RSS-lukuohjelmalla. Esimerkiksi jos olet selannut menetelmiä, ja valinnut sinua kiinnostavan vain suomenkieliset menetelmät, tulossivun lopun RSS-linkki luo syötteen, joka näyttää vain suomenkieliset menetelmät. RSS-lukuohjelmat huomaavat kun uusi suomenkielinen menetelmä ilmestyy ja näyttävät tämän lukemattomana viestinä. Kuva 3.6: Linkki RSS-syötteeseen Mitä nyt on meneillään? LeMillin etusivulla ja sisältö-osan etusivulla (kuva 3.7) on linkki Mitä nyt on meneillään?. Tämä vie selaamaan viimeksi luotuja ja muokattuja aineistoja ja ilmoituksia uusista käyttäjistä. Linkki on hyvä tapa seurata, no, sitä mitä nyt on meneillään LeMillissä. Mitä nyt on meneillään?-sivusta on myös saatavilla RSS-syöte ja moderneissa selaimissa tämän syötteen ottaminen kirjanmerkiksi on erityisen helppo tapa pysytellä tilanteen tasalla.

24 24 LUKU 3. MITEN LÖYDÄN AINEISTOA LEMILLISTÄ? Kuva 3.7: Mitä nyt on meneillään?-linkki sisällöt-sivulla. 3.3 Miten etsin aineistoa hakusanojen avulla? Kuva 3.8: Hakupalkki on aina sivun yläosan oikeassa reunassa Sivun yläreunassa on aina hakupalkki (kuva 3.8). Kirjoittamalla sinne hakusanan, joka voi olla mitä tahansa aineistoon liittyvää: sen tekijä, tagi, osa nimestä tai sana jonka muistat esiintyvän sen tekstissä, saat esille hakutuloksia (kuva 3.9). Jos etsimäsi kohde on näissä hakutuloksissa, napsauta sitä. Jos tarvitset lisää tietoa tuloksista, napsauta suurennuslasia tai paina rivinvaihtoa, jolloin pääset varsinaiselle hakutulossivulle. Hakutulossivulla voit kokeilla toisia hakusanoja, katsella tarkemmin hakutuloksia tai siirtyä tekemään edistynyttä hakua Edistynyt haku Edistyneen haun pääset tekemään tehtyäsi minkä tahansa haun tai selatessasi aineistoa. Tulosten lopussa annetaan linkki Tee edistynyt haku. jota seuraamalla saat kyseisen lomakkeen käyttämälläsi hakusanalla. Edistynyt haku mahdollistaa tarkempien hakujen muodostamisen. Jos edistyneessä haussa kirjoittaa hakusanojen väliin and, niin haetaan vain ne resurssit,

25 3.4. MITEN LÖYDÄN IHMISIÄ LEMILLISTÄ? 25 Kuva 3.9: Hakutuloksia voi valita jo hakusanoja kirjoittaessa joista molemmat hakusanat löytyvät. Jos hakujen väliin kirjoittaa or, niin haetaan ne resurssit, joissa jompikumpi sanoista esiintyy. Haun voi tehdä myös vain nimikkeen perusteella, jolloin varsinaista tekstiä tai esim. tageja ei käsitellä. Haun voi rajata koskemaan aineistoa joka on tehty eilen, viimeviikolla tai viime kuussa. Haun voi rajata koskemaan vain tiettyjä sisältötyyppejä. Haun voi rajata vain tietyn jäsenen laatimiin sisältöihin. Haun voi myös rajata vain julkaistuun aineistoon tai vain vedoksina olevaan aineistoon. Huomaa, että monessa aineistotyypissä kuten medialeikkeissä ei ole vedoksia lainkaan, vaan aineisto on heti julkaistu. Kommentti Edistynyt haku-sivun käännökset ovat tällähetkellä huonoja. Ne pitää korjata. 3.4 Miten löydän ihmisiä LeMillistä? Jos tiedät ketä olet etsimässä, helpoin tapa löytää käyttäjä on kirjoittaa hänen nimensä yläreunan hakupalkkiin. Tulos voi olla joko käyttäjän oma sivu LeMillissä tai joku hänen tekemänsä aineisto. Aineistoa katsellessa tekijän nimi vie aina takaisin tekijän omalle sivulle. Jos haluat löytää muita suomalaisia opettajia tai ihmisiä joilla on samat kiinnostukset, yhteisö-alue antaa mahdollisuuden selata käyttäjiä kielen, sijainnin, taitojen, kiinnostuksen ja opetusalan mukaan. Tässä tulosten laatu riippuu siitä, ovatko muut käyttäjät lisänneet tietoihinsa näitä tietoja. Jos haluat, että sinut löydetään, käy täydentämässä omat tietosi!

26 26 LUKU 3. MITEN LÖYDÄN AINEISTOA LEMILLISTÄ? Kolmas tapa löytää ihmisiä on ryhmien kautta. Löydettyäsi ryhmän joka tekee jotakin kiinnostavaa, varmasti myös sen jäsenet ovat kiinnostavia. Jos löydät tutun, tai ihmisen jonka työtä LeMillissä arvostat ja haluat seurata, voit pyytää hänen lisäämistä kontakteihisi jolloin saat halutessasi ilmoituksen hänen uusista tuotoksista LeMillissä.

27 Luku 4 LeMill-aineiston käyttö opetuksessa 4.1 Oppilasnäkymä 4.2 Kokoelmat ja oppimistarinat 4.3 Uuden kokoelman luominen 4.4 Kokoelman tallentaminen omalle koneelle Tallentaminen SCORM-pakettina Tallentaminen pakattuina verkkosivuina Tallentaminen PDF-dokumenttina 4.5 Kokoelman upottaminen omaan blogiin 27

28 28 LUKU 4. LEMILL-AINEISTON KÄYTTÖ OPETUKSESSA

29 29

30 30 LUKU 5. LIITTYMINEN LEMILL-YHTEISÖÖN Luku 5 Liittyminen LeMill-yhteisöön 5.1 Tunnuksen luominen Salasanan vaihtaminen Unohtuneen salasanan palauttaminen 5.2 Käyttäjätietojen lisääminen 5.3 Ryhmissä toimiminen Ryhmiin liittyminen Ryhmästä poistuminen Uuden ryhmän luonti Keskusteluun osallistuminen Keskustelun aloittaminen Ryhmän muokkaama aineisto 5.4 Kontaktien lisääminen Kontaktikutsun vastaanotto 5.5 Sähköpostimuistutusten asettaminen

31 31

32 32LUKU 6. MITEN MUOKKAAN AINEISTOA JA LUON UUTTA LEMILLIIN? Luku 6 Miten muokkaan aineistoa ja luon uutta LeMilliin? 6.1 Aineiston muokkaaminen Aineiston muokkaaminen ryhmässä Kuvien ja mediapalojen tuonti ja liittäminen Videon liittäminen Lisätietojen muokkaaminen 6.2 Uuden oppimisresurssin luominen Sopivan resurssityypin valitseminen Nimeämiskäytännöistä Lisätietojen antaminen Resurssin julkaiseminen Kansikuvat Vedokset, kätketyt vedokset ja suojatut tuotokset 6.3 Uuden käännöksen luominen 6.4 Uuden version luominen

LeMill-käyttöopas. Jukka Purma. 14. toukokuuta 2009

LeMill-käyttöopas. Jukka Purma. 14. toukokuuta 2009 LeMill-käyttöopas Jukka Purma 14. toukokuuta 2009 2 Sisältö 1 Johdanto 7 1.1 Johdanto - mihin LeMilliä käytetään?.................. 8 1.2 Aineiston käyttöehdot, eli Creative Commons -lisenssi.........

Lisätiedot

LeMill-käyttöopas. Jukka Purma. 3. elokuuta 2009

LeMill-käyttöopas. Jukka Purma. 3. elokuuta 2009 LeMill-käyttöopas Jukka Purma 3. elokuuta 2009 2 Sisältö 1 Johdanto 7 1.1 Johdanto - mihin LeMilliä käytetään?.................. 8 1.2 Aineiston käyttöehdot, eli Creative Commons -lisenssi......... 8 1.3

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Moodle2. Syyskuu Minna Helynen

Moodle2. Syyskuu Minna Helynen Moodle2 Syyskuu 2012 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi twitter.com/minnahelynen fi.linkedin.com/in/minnahelynen PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/paok-verkosto Mitä uutta Moodle

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Fronter - opiskelijan opas

Fronter - opiskelijan opas Fronter - opiskelijan opas 1 2 Yleisiä ohjeita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Oman sivun ulkoasu 7 1.4 Huoneeseen siirtyminen 9 1.5 Huoneen lisääminen alasvetovalikon

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Wikipedian voima. Liikutu tiedosta Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d

Wikipedian voima. Liikutu tiedosta Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d Wikipedian voima Liikutu tiedosta 3.6.2016 Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d Don t like Wikipedia? Change it. Neljä tärkeää kohderyhmää, jotka hakevat tietoa Wikipediasta Päättäjät ja virkamiehet

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Adobe Connect peruskäyttö

Adobe Connect peruskäyttö Adobe Connect peruskäyttö Anne Rongas, Niina Kesämaa, Kaisa Honkonen-Ratinen AVO-hanke - 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Avointen verkostojen voimin Tämän diasarjan on tuottanut AVO-hanke,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot