Turvallinen asuminen ja epilepsia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallinen asuminen ja epilepsia"

Transkriptio

1 Turvallinen asuminen ja epilepsia

2 Turvallinen asuminen ja epilepsia -opas on koottu Asumispalvelusäätiö ASPAn Omaan elämään Turvallisen asumisen projektissa. Projektia on tehty yhteistyössä Epilepsialiitto ry:n kanssa ja se on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Oppaan materiaalien keräämisen ja kirjoittamisen aloitti kesällä 2008 projektityöntekijä, toimintaterapeuttiopiskelija Elina Kuohuva. Kirjoittamisessa ovat olleet mukana myös neurologian erikoislääkäri Leena Jutila KYSin Epilepsiakeskuksesta ja esteettömyysasiantuntija Mervi Niemelä ASPAsta. Oppaassa on hyödynnetty myös Epilepsialiiton aiempia julkaisuja. Muotoilusta ja viimeistelystä ovat vastanneet projektivastaava Anne Holmberg ja projektityöntekijä, toimintaterapeutti Katja Laine. Viimeistelyssä ovat auttaneet myös vaikeaa epilepsiaa sairastavat, projektin ohjausryhmä, Epilepsialiitto ry:n asiantuntijat ja ASPAn kollegat. Kiitos kaikille, jotka kirjoittamalla ja kommentoimalla toivat asiantuntemustaan oppaan sisältöön ja viimeistelyyn. 2

3 Turvallinen asuminen ja epilepsia Käytännön vinkkejä ja ohjeita turvallisempaan asumiseen. ASPA-opas 1/2009 Anne Holmberg (toim.) ISBN ISSN X (painettu) ISSN (pdf) Painopaikka: Painohäme Oy Kansikuva: Jarmo Salo 2007 Muut kuvat on otettu opasta varten Toimivasta kodista, Helsingissä. MR 08/09 3

4 Sisällys Johdanto 5 Epilepsia ja toimintakyky 6 Vaikea epilepsia ja tapaturmariski 7 Epilepsiakohtauksen ensiapu 8 Tajuttomuuskouristuskohtaus 8 Tajunnanhämärtymiskohtaus 9 Miten toimia hätätilanteessa? 10 Lääketurvallisuus 11 Paloturvallisuus 12 Turvallinen koti 14 Keittiö ja ruoanlaitto 17 Wc- ja kylpyhuonetilat 20 Makuuhuone 22 Kodinhoito 23 Vinkkejä arkipäivän hallintaan 25 Muistin avuksi 26 Apuvälineet 28 Turva- ja kohtaushälyttimet 29 Päänsuojain 31 Lähdemateriaaleja ja muuta kirjallisuutta 32 Liite 1: Asumisturvallisuuden tarkistuslistat 33 4

5 Johdanto Tämä opas on tarkoitettu erityisesti vaikeaa epilepsiaa sairastavien ihmisten kodin turvallisuuden parantamiseen. Oppaan ohjeet ovat kuitenkin sellaisia, joiden avulla kuka hyvänsä voi pyrkiä ehkäisemään kotitapaturmia. Oppaasta on pyritty tekemään hyvin konkreettinen ja se sisältää asioita, joita monet meistä pitävät itsestäänselvyyksinä. Opas tarjoaa käytännön vinkkejä ja ohjeita siihen, miten omilla valinnoilla ja toimintatapojen muutoksilla voi edistää omaa asumisturvallisuuttaan. Epilepsiaan liittyvien oireiden ja kohtausten lääketieteellinen hoito on avainasemassa asumisturvallisuudessa. Epilepsian hoitoon liittyen löytyy Epilepsialiitto ry:ltä materiaaleja: Asumisturvallisuutta arvioitaessa, on tärkeää miettiä, minkälaisia omat epilepsiaan liittyvät kohtaukset tai muut asumisen riskitekijät ovat. Asumisturvallisuudella tarkoitetaan tässä oppaassa tapaturmien ehkäisyä ja tapaturmista johtuvien vammojen lieventämistä. Tavoitteena on, että kohtaustilanteet olisivat mahdollisimman riskittömiä ja turvallisia. Esteettömyys tarjoaa asukkaalle toimintakyvystä ja sen muutoksista riippumattoman mahdollisuuden toimia. Esteetön ympäristö luo mahdollisimman hyvät puitteet asukkaan liikkumiselle, kuulemiselle, näkemiselle, hahmottamiselle ja turvallisuudelle. Kaiken tämän pitäisi lisäksi luoda asunnosta viihtyisä paikka, missä on huomioitu asukkaan henkilökohtaiset mieltymykset. Oppaan lopusta löytyvät asumisturvallisuuden tarkistuslistat, joiden avulla voi tarkastella oman kodin turvallisuutta. Fyysisen asumisympäristön lisäksi kannattaa miettiä, minkälainen läheisverkosto ympärillä on ja millaisissa tilanteissa heihin voi turvautua. 5

6 Epilepsia ja toimintakyky Epilepsialla tarkoitetaan taipumusta saada toistuvasti aivojen sähköisen toiminnan purkauksellisesta häiriöstä johtuvia kohtauksia ilman erityisiä ulkoisia syitä. Epilepsia on kuitenkin syiltään, esiintymismuodoiltaan ja ennusteeltaan erittäin monimuotoinen sairaus. Tämän vuoksi epilepsian vaikutus toimintakykyyn ja arkielämän suoriutumiseen vaihtelee suuresti. Vaikeasta epilepsiasta puhutaan, kun henkilöllä on epileptisiä kohtauksia tai muita epileptiseen oireyhtymään kuuluvia oireita asianmukaisesta hoidosta huolimatta ja oireet haittaavat hänen mahdollisuuksiaan viettää täysipainoista sekä turvallista elämää. Valtaosa epilepsiaa sairastavista tulee lääkityksellä kohtauksettomaksi ja useimpien epilepsiaa sairastavien toimintakyky on normaali. Noin neljäsosa kaikista epilepsiaa sairastavista eli Suomessa noin henkilöä sairastaa kuitenkin vaikeaa epilepsiaa. Vaikeaa epilepsiaa sairastavan kyky selviytyä arkipäivän asiois- ta, kuten liikkumisesta, asioinnista kodin ulkopuolella ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta on usein heikentynyt. Tämä voi liittyä mm. kohtausten aiheuttamaan tapaturmariskiin, kohtausten jälkioireisiin, kohtauspelkoon, samanaikaisiin kognitiivisten toimintojen häiriöihin tai muihin epilepsian taustalla oleviin neurologisiin vammoihin sekä sairauksiin. Epilepsiaa sairastavan henkilön toimintakyvyn kuvaaminen ja arvioiminen on vaativaa. Näkyvän vamman puuttuessa todellinen palvelujen ja tuen tarve voi olla vaikea tunnistaa. Toisaalta sairauteen liittyy keskeisenä piirteenä kohtausten ennakoimattomuus ja päivittäisen toimintakyvyn vaihtelu kohtaustilanteesta riippuen. Arkielämässä parhaimmillaan itsenäinen henkilö voikin kohtausten aikana sekä niiden jälkeen olla täysin riippuvainen muiden avusta. Epilepsialiiton julkaisuista Epilepsiaa sairastavan toimintakyky ja palveluiden tarve -opaslehtinen kuvaa vaikean epilepsian vaikutuksia toimintakykyyn elämän eri tilanteissa. Sitä voidaan käyttää apuna arvioitaessa epilepsiaa sairastavan henkilön toimintakykyä. 6 Lähde: Sipilä ja Kälviäinen. Epilepsia ja toimintakyky. Epilepsialiitto 2007.

7 Vaikea epilepsia ja tapaturmariski Vaikeaa epilepsiaa sairastavilla on tutkimusten mukaan kohonnut tapaturmariski toistuvien kohtausten vuoksi. Kohtauksesta seuranneista vammoista tyypillisimpiä ovat mustelmat, haavat, kielen pureminen ja vakavammista vammoista palovammat. Myös hukkumisen riski on erityisen suuri. Onnettomuuksien riskiä voi lisätä kaikki, mikä vaikuttaa yksilön tajunnan tilaan, tietoisuuteen ja hahmottamis- tai arvostelukykyyn. Yleisimpiä tapaturmia epilepsiaa sairastavilla ovat keittiössä tai kylpyhuoneessa saadut palovammat. Epilepsiaa sairastavilla tapaturmariski on suuri kohtauksien yhteydessä sekä niiden jälkitilassa, jolloin toimintakyky ei ole vielä täysin palautunut. Ihmisen oma asenne turvallisuudesta huolehtimiseen on tärkeä turvallisuustekijä. Palovammoja, joita saadaan esimerkiksi ruoanlaiton tai suihkun yhteydessä, syntyy tyypillisesti juuri kohtausten jälkitiloissa. Tästä johtuen myös tässä oppaassa käydään yksityiskohtaisemmin läpi keittiöön ja kylpyhuoneeseen liittyvää asumisturvallisuutta. Toimintakyky käsittää tässä oppaassa lähinnä fyysistä toimintakykyä. Psyykkinen toimintakyky on esillä turvallisuuden tunteen yhteydessä. Psyykkistä turvallisuutta voidaan edistää fyysisillä turvaratkaisuilla ja riittävillä asumisen tukipalveluilla. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa on tehty myös Epilepsian kuvailulomake, jolla voidaan kuvata yksilölliset kohtausoireet. Kohtausoireiden tunnistaminen ja kirjaaminen muillekin tiedoksi voi lisätä turvallisuutta. Lomake löytyy osoitteesta tai 7

8 Epilepsiakohtauksen ensiapu Tajuttomuuskouristuskohtaus Kohtauksen saanut menettää tajuntansa, kaatuu ja vartalo jäykistyy. Kieli tai poski voi jäädä hampaiden väliin, jolloin suusta vuotaa verta. Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Hengitys salpautuu muutamaksi sekunniksi ja suusta voi tulla vaahtoa. Lähde: > tietoa epilepsiasta > epilepsiakohtausten ensiapu Kouristuksia seuraa jälkiuni, josta henkilö on jo herätettävissä. Kylkiasento Pysy rauhallisena. Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta. Ensiavun antaminen ei vaadi erityistaitoja. Älä yritä estää kouristusliikkeitä, mutta huolehdi siitä, ettei henkilö niiden aikana kolhi päätään tai muuten vahingoita itseään. Kouristelu kestää yleensä vain 1 2 minuuttia. Älä laita suuhun mitään, sillä se vaikeuttaa hengittämistä. Yritä kääntää henkilö kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät. Näin hengitystiet pysyvät avoimina ja mahdolliset eritteet pääsevät valumaan ulos. Avaa kiristävät vaatteet ja varmista, että henkilö pystyy hengittämään. Hälytä ambulanssi (soita 112), jos kouristelu kestää yli 5 minuuttia tai jos kohtaus uusiutuu ennen kuin henkilö on ehtinyt toipua edellisestä kohtauksesta. Varmista, että henkilö on kunnolla toipunut, vastaa kysymyksiin ja tietää, minne on menossa, ennen kuin jätät hänet. Kutsu ambulanssi, jos henkilö on loukkaantunut kohtauksen aikana. 8

9 Tajunnanhämärtymiskohtaus Kohtauksen aikana henkilö vaikuttaa sekavalta eikä ole täysin tietoinen ympäristöstään. Hän saattaa toistaa tiettyä mekaanista liikettä, esim. kävellä päämäärättömästi, hieroa käsiään, nyppiä vaatteitaan tai maiskutella. Tajunta on hämärtynyt, henkilö ei ymmärrä mitä tapahtuu eikä tästä syystä kykene vastaamaan kysymyksiin Pysyttele kohtauksen saaneen henkilön lähettyvillä ja yritä tarvittaessa varovasti ohjailla häntä siten, ettei hän vahingoita itseään. Kohtaus kestää yleensä vain muutaman minuutin. Älä yritä estää henkilön liikkumista, sillä hän todennäköisesti vastustaa sinua. Anna kohtauksen mennä ohi itsestään. Ellei niin käy 5 minuutin kuluessa, hälytä ambulanssi (soita 112). Älä poistu henkilön läheltä ennen kuin kohtaus on mennyt kokonaan ohi. Anna henkilön levätä tai nukkua, kunnes hän on täysin toipunut. Jos et tiedä, miten toimia, kysy neuvoa yleisestä hätänumerosta

10 Miten toimia hätätilanteessa? Tapaturmatilanteessa on tärkeää toimia ja pyytää apua. Epilepsiakohtauksen ensiapuohjeet kannattaa pitää esillä ja kertoa läheisille ihmisille, miten kohtausten yhteydessä tulee toimia. Hätänumero ja muut tärkeät numerot kannattaa pitää esillä puhelimen vieressä tai vaikkapa jääkaapin ovessa. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa, pin-koodia tai sim-korttia ja hätänumeroon voi soittaa vaikka saldoraja olisi umpeutunut. Lisätietoa löydät osoitteesta Näin soitat hätänumeroon 112: Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja paikkakunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. Opasta auttajat paikalle. ICE (In Case of Emergency = hätätilanteessa ) -kansainvälisen tunnuksen Suomen Punainen Risti suosittelee tallennettavaksi matkapuhelimeen lähiomaisen nimen eteen. Hätätilanteessa viranomainen löytää lyhenteen kohdalta numeron, johon pitää soittaa. Esimerkiksi ICE äiti tai ICE Liisa sisko. Epilepsiatunnuksista auttaja voi nopeasti todeta, mistä on kysymys, jos epilepsiakohtaus tulee esimerkiksi ulkona kadulla. Tunnuksia ovat esimerkiksi rannekkeet, riipukset ja rannekelloon laitettavat laatat. Niissä on joko teksti epilepsia tai Epilepsialiitto ry:n tunnusmerkki eli liekki. Tunnuksia voi tilata Epilepsialiitto ry:stä: Monet epilepsiaa sairastavat kantavat mukanaan myös ohjeita omien kohtaustensa erityispiirteistä sekä listaa lääkkeistään. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 10

11 Lääketurvallisuus Lääkkeet ja kodin haitalliset kemikaalit tulisi säilyttää aina alkuperäispakkauksissa ja sellaisessa paikassa, missä lapset eivät pääse niihin käsiksi; mieluiten lukollisessa kaapissa. Aineen myrkyllisyydestä ja haittavaikutuksista on aina selkeä merkintä pakkauksessa. Lääkekaapista olisi hyvä löytyä ainakin sidostarvikkeita, haavanpuhdistusaine, keinojääpussi ja tulehduskipulääkettä. Kannattaa myös kysyä apteekista suosituksia muista hyödyllisistä lääkekaapin tuotteista. Lääkedosetti auttaa lääkkeiden ottamisen muistamisessa. Dosettiin annostellaan yleensä viikon lääkkeet valmiiksi. Joistakin malleista voi irrottaa yhden päivän lokerikon tai ne voivat olla muuten pienikokoisia, jolloin ne on helppo ottaa mukaan. Muistuttavat dosetit ilmoittavat lääkkeenottoajan ja jotkut voidaan jopa yhdistää valvonta- ja hälytysjärjestelmiin. Eräästä helposti käytettävästä mallista lääkkeen saa otettua painamalla lokerikon kantta haluamansa päivän ja kellonajan kohdalta. Lääke tulee ulos erillisestä aukosta, josta sen voi tiputtaa suoraan kämmenelle. Lääkkeiden murskaamiseen ja puolittamiseen on olemassa omat apuvälineensä. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan saa puolittaa tai murskata, joten asia tulee tarkistaa lääkepakkauksen ohjeesta. Lääkkeiden ottamiseen liittyvistä apuvälineistä saa lisätietoa esimerkiksi apteekeista. Annosjakelussa lääkkeet voidaan apteekissa pakata ottojärjestyksen mukaisesti selkeisiin annoksiin. 11

12 Paloturvallisuus Palovaroitin on lain mukaan pakollinen varuste jokaisessa asunnossa. Varoitin sijoitetaan kattoon metrin etäisyydelle seinästä sellaiselle paikalle, johon savu pääsee leviämään esteettä. Palovaroittimia pitää olla vähintään yksi jokaista alkavaa 60 neliötä kohti. Kaksikerroksisessa talossa palovaroitin tulee olla molemmissa kerroksissa. Varoitinta ei tule laittaa keittiön tai kylpyhuoneen kattoon, missä se saattaa reagoida ruoankäryihin tai suihkusta tulevaan kosteuteen. Palovaroittimien laajasta valikoimasta voi valita itselleen sopivimman mallin. Joistakin varoittimista voi esimerkiksi säätää äänen korkeutta tai äänimerkin tilalla voi olla valomerkki tai värinähälytin. Alkusammutusvälineet, kuten käsisammutin ja sammutuspeite, olisi hyvä hankkia kotiin varmuuden vuoksi. Niiden käyttöön kannattaa tutustua etukäteen. Kynttilöitä poltetaan palamattomalla alustalla kaukana verhoista, tekstiileistä tai muista herkästi palamaan syttyvistä esineistä. Palavaa kynttilää ei saa jättää vartioimatta ja viimeinen huoneesta poistuva sammuttaa kynttilän. Vaihtoehtona kynttilälle ovat paristolla toimivat pienet led-tuikut, mitkä luovat tunnelmaa aiheuttamatta tulipalon vaaraa. Paristot suositellaan vaihdettavaksi palovaroittimeen kerran vuodessa ja varoittimen toimivuus kannattaa testata kerran kuukaudessa. Kiipeämisen voi välttää joko hankkimalla varoittimen, jossa on erillinen seinälle sijoitettava paristokotelo tai painamalla vaikkapa harjan varrella katossa olevan varoittimen testinappia. 12

13 Sähkölaitteista kuten televisiosta kannattaa pyyhkiä ja imuroida pölyt säännöllisesti. Sähkölaitteissa kannattaa suosia johdottomia/ akullisia laitteita, joissa on automaattinen turvakytkin. Pyykinpesukoneeseen voi liittää palo- ja vesivahdin, mikä katkaisee pesukoneesta sähkön ja hanasta vedentulon havaitessaan palovaroittimen äänen tai vesivuodon. Vialliset sähkölaitteet tulee välittömästi korjauttaa ammattilaisella, vaihtaa tai hävittää. Tekstiilejä tai kankailla päällystettyjä huonekaluja hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota materiaalien paloturvallisuuteen. Keinokuidut ja ohuet materiaalit ovat herkästi syttyviä, kun taas luonnonkuidut, kuten puuvilla palavat huonommin. Palonsuoja-aineilla tekstiilien paloturvallisuutta voidaan lisätä joko valmistusvaiheessa tai jälkikäsittelynä. Jälkikäsittelyaineita voi ostaa sammutinhuoltoliikkeistä ja hyvin varustelluista rautakaupoista. Lisätietoa kodin paloturvallisuudesta löydät sivustoilta fi, ja sähköturvallisuudesta Jokainen voi omassa kodissaan miettiä toimintavaihtoehtoja tulipalon varalle. Seuraaviin kysymyksiin voi miettiä vastauksia: Mitkä ovat vaihtoehtoiset poistumistiet ulos asunnosta? Minkä ovien sulkeminen hidastaisi tulipaloa? Mistä ja miten apua voi hälyttää asunnon ulkopuolelta? Missä sammutusvälineet ovat esim. rappukäytävässä? Mitä huonosti palavia materiaaleja, kuten mattoja, kotoa löytyy esim. suojaksi tai sammutusvälineeksi? 13

14 Turvallinen koti Asunnon ulkotilat ovat sisätilojen jatke. Ulkotiloissa noudatetaan samoja turvallisuuden ja esteettömyyden periaatteita kuin asunnon sisätiloissakin. Kulkureiteillä ei saa olla putoamis-, kompastumis-, törmäämistai juuttumisvaaraa aiheuttavia rakenteita. Tasoeroissa on oltava suojakaiteet tai käsijohteet ja tasoerot on merkittävä kontrastein. Esim. jätekatosten ovet on pystyttävä aukaisemaan myös ulkoapäin, mikäli sisällä on apua tarvitseva. Porraskäytävissä ja portaissa tapahtuviin epilepsiakohtauksiin liittyvät kaatumiset ovat usein melko vakavia ja siksi epilepsiaa sairastavan asunnon olisikin hyvä sijaita ensimmäisessä kerroksessa. Hissin täytyy olla umpikorinen, jotta kiilautumisvaaraa sen seinään nojatessa tai kaatuessa ei ole. Porrasturvallisuutta asunnossa voi parantaa siivoamalla ylimääräiset tavarat pois portailta sekä laittamalla niiden alapuolelle pehmusteeksi liukumattoman maton. Liukuesteet portaiden etureunassa ehkäisevät liukastumista ja auttavat hahmottamaan portaat toisistaan. Asunnolta ja asuinympäristöltä edellytetään erilaisia ominaisuuksia eri päivinä johtuen toimintakyvyn vaihtelusta. Asuntoa korjattaessa on huomioitava rakenteita ja ratkaisuja, mitkä voivat asettaa rajoituksia muutostöille. Muutoksia voidaan tehdä esimerkiksi lukitus- ja hälytysjärjestelmiin, valaistukseen, kuulemisolosuhteisiin, kalusteisiin sekä asunnon pintamateriaaleihin. Tavoitteena on järjestää ja muuttaa kodin ratkaisut sellaisiksi, että asukas pystyy toimintakyvyn rajoituksista huolimatta toimimaan turvallisesti. Asunnonmuutostöihin voi hakea tukea omasta kotikunnasta ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään. Tuettavia muutostöitä voivat olla esim. kynnysten poistot, lattiapintojen muutostyöt, tukikahvojen/-kaiteiden, luiskien ja sähköisten ovenavausjärjestelmien asennukset ym. selviytymistä ja turvallisuutta lisäävät työt. 14

15 Huoneiden tulisi sijaita toisiinsa nähden selkeästi ja loogisesti. Tämä helpottaa tilan hahmottamista esimerkiksi tilanteissa, joissa tajunnan taso on heikentynyt. Ovien aukeamissuunnan tulee olla aina ulospäin. Asunnossa ei saa syntyä tilannetta, missä asukas joutuu lukkojen tai ovien taakse avun ulottumattomiin. Irralliset matot, kynnykset ja johdot aiheuttavat kompastumisvaaran. Pieniä, kevyitä mattoja tulisi välttää tai niiden alle voi laittaa liukuesteet. Mattojen kulmat voi myös teipata lattiaan kaksipuolisella teipillä tai sijoittaa reunat huonekalujen alle. Kynnykset voidaan useimmiten poistaa. Irralliset johdot tulisi vetää seinän viereen ja kiinnittää seinälistoihin. Lattiapintojen olisi hyvä olla pehmeitä sekä luistamattomia, etenkin kylpyhuoneessa. Eteisessä kosteutta imevä, tukeva matto ja liukumaton lattiapinta lisäävät turvallisuutta etenkin sadesäällä. Karkeat materiaalit, kuten tekokuiduista valmistetut matot saattavat aiheuttaa kaatuessa hankauksesta johtuvia palohaavoja. Matot ovat tehokkaita pehmusteita. Ne saattavat kuitenkin haitata liikkumista, mikäli apuna käytetään jotakin liikkumisen apuvälinettä, kuten pyörätuolia tai rollaattoria. Kalusteista turvallisimpia ovat pyöreäkulmaiset ja korkeat kalusteet. Niiden sijoittelussa huomioidaan asukkaan toimintatavat ja pyritään välttämään riskipaikkojen syntymistä. Asunto tulee sisustaa joko niin väljästi tai tiiviisti, ettei sinne synny koloja, joihin voi kaatuessa juuttua. Joskus on mahdollista myös pehmustaa kovia kalusteita tai muuten poistaa niiden teräviä kulmia. Rikkoutuvia esineitä, lasisia pöytäpintoja ja peilejä kannattaa välttää tai sijoittaa ne pois kulkureiteiltä. Jos vaarana on kaatua ikkunapintoja vasten kohtauksen yhteydessä, voi lasin vaihtaa vahvistetuksi turvalasiksi tai vaihtoehtoisesti päällystää turvakalvolla. 15

16 Tavaroita järjestettäessä usein käytettävät ja painavat esineet sijoitetaan alakaappeihin tai -laatikoihin ja harvoin käytettävät puolestaan yläkaappeihin. Kaikki turhat tavarat poistetaan kaapeista ja laatikoista. Keittiötasoille voidaan sijoittaa usein käytettäviä astioita tai kodinkoneita. Epilepsiaa sairastavan henkilön tulisi välttää kiipeämistä. Mikäli kiipeäminen kuitenkin on välttämätöntä, on turvallisinta käyttää tukevia taloustikkaita tai keittiöjakkaraa, missä on tartuntakahva. Pitkävartisilla tarttumapihdeillä voi poimia pieniä, kevyitä ja rikkoutumattomia tavaroita ylähyllyiltä välttyen näin kiipeämiseltä. Valaistuksen tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus lisäävät turvallisuutta. Valaistuksen tulisi olla häikäisemätöntä ja tasaisesti sijoitettua, jotta suurilta kontrasteilta ja varjoilta vältytään. Loisteputkivalaisimiin tulee valita välkkymättömät lamput. Spottivaloja voi käyttää kohdevalaistuksessa, mutta ne eivät saa aiheuttaa häikäisyä. Lamppujen kunnosta tulee huolehtia. Yöaikaan tarvittavaan valaistukseen voi käyttää pistorasioihin sijoitettavia yövaloja, joita on saatavilla myös liiketunnistimilla syttyvinä. Yövalojen sijoittaminen samalle puolelle käytävää auttaa reitin hahmottamisessa. Valot voi säätää syttymään myös ajastimilla yhtä aikaa herätyskellon kanssa. Lämpöpatterit voivat aiheuttaa palovammoja, mikäli iho on niihin kauan kosketuksissa. Erityisesti sähköpattereiden pinta lämpenee polttavan kuumaksi. Pattereissa on usein myös teräviä kulmia, joita voi koettaa peittää patterien suojilla. Lämmitysvaihtoehdoista lattia- ja kattolämmitykset eivät sisällä edellisiä riskejä. Lattialämmitys on erityisen hyvä kylpyhuoneessa, jolloin märkänä liukas lattia kuivuu nopeasti. Kuuman veden aiheuttamia palovammoja voidaan välttää omakotitaloasumisessa esimerkiksi alentamalla käyttöveden lämpötilaa. Asuntoon tulevan veden lämpötilaa ei saa kuitenkaan laskea alle 55 C:n. Hanasta veden lämpötilan voi lukita 38 C:een, mutta tällöin ei tarvittaessa saada kuumempaa vettä. Siksi kannattaakin lukita tulevan veden lämpötila vain osassa asunnon hanoista. 16

17 Keittiö ja ruoanlaitto Ajastimella varustetussa liedessä virta katkeaa, kun ajastimeen säädetty aika kuluu loppuun. Ajastinta käytettäessä lisätään aikaa pieni määrä kerrallaan, jotta liesi ei unohdu pitkäksi aikaa päälle. Ajastimen voi asentaa myös vanhaan lieteen, mutta sen asentamiseen tarvitaan sähköalan ammattilaista. Joissakin liesissä on merkkivalo varoittamassa jälkilämmöstä, vaikka virta olisi jo katkaistu. Liesivahti reagoi levyn ylikuumenemiseen ja/tai palovaroittimen ääneen sekä sammuttaa virran liedestä. Joihinkin liesituulettimiin voidaan asentaa lisälaite, mikä lieden ylikuumentuessa sammuttaa palon. Induktiolieden etuna on, että se kuumentaa vain liedellä olevan kattilan eli lieden pinta kuumenee ainoastaan kattilasta johtuvasta lämmöstä. Lieden virta katkeaa heti, kun kattila nostetaan liedeltä tai neste haihtuu kattilasta. Induktioliedellä voi käyttää vain magnetisoituvia astioita, mutta useimmat keittiöstä löytyvät kattilat ovat tällaisia. Kattiloiden sopivuuden voi tarkistaa tavallisella magneetilla. Toimintatapojen muutoksilla voidaan lisätä turvallisuutta varsinkin silloin, kun toimintakyky on väliaikaisesti alentunut ja voimat eivät ole aivan palanneet esimerkiksi epilepsiakohtauksen jälkeen. Liettä käytettäessä turvallisuutta voi lisätä käyttämällä lieden takalevyjä ja kääntämällä kattiloiden kahvat itsestä poispäin. Istualtaan toimiessa matalasta liesisuojasta voi olla hyötyä. Silikonisilla patakintailla saa tukevan otteen kuumasta esineestä, pitkävartiset patakintaat puolestaan suojaavat myös kyynärvarsia. Ruoan lämmittämisessä turvallisin vaihtoehto on mikroaaltouuni. Uunia ja mikroaaltouunia hankittaessa kannattaa miettiä niiden sijoittelua sekä luukkujen aukeamissuuntaa. Markkinoilla on myös uuneja, joissa on ns. teleskooppikannattimet. Tällöin astioiden ja uunipeltien laittaminen sekä poisottaminen onnistuvat turvallisemmin. Uuni ja mikroaaltouuni tulisi 17

18 sijoittaa sopivalle korkeudelle ja niiden vieressä pitäisi olla kuumuutta kestävä laskutaso. Lieden lähellä ei tulisi säilyttää mitään herkästi syttyvää, kuten talouspaperirullaa tai patalappua, mitkä voivat vahingossa joutua liedelle. Tarvittaessa voidaan laskualustana käyttää pyörillä liikkuvaa tarjoiluvaunua, jota voidaan hyödyntää myös kuumien astioiden kuljettamiseen. Painavien ja kuumien astioiden kantamista voi välttää myös hakemalla ruoan lautaselle lieden viereiseltä laskutasolta. Mikäli mahdollista, kannattaa kuumia astioita liu uttaa työtasoja pitkin nostamisen sijaan. Keittiö on hyvä järjestää niin, ettei pitkiä kantomatkoja synny. Ruokapöytä kannattaa sijoittaa lähelle keittiön tasoja mikäli mahdollista. Keittiönpöydän tuolien olisi hyvä olla tukevia, selkä- ja käsinojallisia, jotta niistä ei pääse putoamaan kohtauksen yhteydessä. Pistorasioihin laitettaviin ajastimiin kannattaa liittää kodin laitteita. Tuolloin ei tarvitse pelätä esimerkiksi silitysraudan tai kahvinkeittimen jäävän päälle. Kahvinkeittimiä saa myös valmiiksi ajastimilla varustettuna. Ruoan pilkkominen vaatii usein voimaa ja näppäryyttä. Apuna voi käyttää erilaisia keittiön laitteita, kuten monitoimikonetta. Ruokatarvikkeista melkein kaikkea saa kuitenkin myös viipaloituna tai suikaloituna. Keittolävikköä voi hyödyntää esimerkiksi perunoita, vihanneksia tai pastaa keittäessä. Ruoka kypsennetään lävikössä ja kypsä ruoka nostetaan sen avulla pois kattilasta. Kattila jätetään jäähtymään liedelle ja vesi kaadetaan pois vasta kylmänä. Samalla periaatteella voi käyttää tavallista höyrykattilaa. Kahvinkeittimen terästermoskannu, missä on kunnollinen korkki ja terässisus, vähentää palovammojen ja haavojen riskiä. 18

19 Liukuestealusta tai märkä tiskirätti ruoanvalmistus- ja tarjoiluastioiden, lautasten ja lasien alla helpottaa astioiden paikallaan pysymistä. Rikkoutumattomat esimerkiksi muoviset astiat ovat kevyitä kantaa ja niitä on nykyisin tarjolla yksinkertaisista malleista design-tuotteisiin. Varsinkin kuumat juomat voi kaataa kannelliseen mukiin, jotta juoma ei pääse läikkymään. Tähän soveltuvat esimerkiksi nykyään suositut termosmukit, jotka eivät kuumene ulkopuolelta, vaikka niissä oleva juoma olisikin kuumaa. Astianpesukonetta täyttäessä tulisi veitset ja muut terävät esineet asettaa teräosa alaspäin. Astianpesukoneen luukku kannattaa sulkea heti täytön tai tyhjennyksen jälkeen. Myös koneen sijoituskorkeudella voidaan helpottaa käyttöä. Astianpesukone, kuten uuni ja mikroaaltouunikin, voidaan sijoittaa sopivalle työskentelykorkeudelle. Käsin tiskatessa kumihanskat suojaavat haavoilta. Riittävän korkea tuoli mahdollistaa istumisen tiskatessa. Jaloille voi löytyä tilaa ja tukea avaamalla tiskipöydän alakaapin ovi. Ohjeita tai merkkejä voi kehitellä tarpeen mukaan paitsi keittiöön myös muualle asuntoon helpottamaan laitteiden käyttöä. Esimerkiksi värillisen viivan liimaaminen lieden kytkimen etuosaan auttaa hahmottamaan, onko levy päällä. Itselleen ja muille voi myös laatia yksinkertaisia ohjeistuksia, jotta satunnaisestikin kodissa oleva läheinen tai avustaja osaa myös toimia niiden mukaan. Ohjeet tai kaapit voi myös halutessaan varustaa kuvilla. 19

20 Wc- ja kylpyhuonetilat Ovien tulee olla ulospäin aukeavia tai liukuovia, jotta ne saadaan auki siinäkin tapauksessa, että sisällä oleva kaatuu ovea vasten. Oven lukon tulee olla avattavissa myös ulkopuolelta. Lukitsemisen sijaan voi kylpyhuoneen oveen myös laittaa Vapaa/Varattu -kyltin. Kylpyhuoneen materiaalit ovat usein hyvin kovia, mistä johtuen tulisikin kiinnittää huomiota kalusteiden muotoihin ja sijoitteluun. Avohyllyjä kannattaa välttää ja irtotavaroita tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan kaapeissa. Muoviset pesuaine- ja kosmetiikkapakkaukset kestävät, vaikka putoaisivatkin lattialle. Tukikahvoja ja -kaiteita voidaan asentaa tarpeen mukaan liikkumisen tueksi wc- ja kylpyhuonetiloihin. Epilepsiaa sairastavan tulee kuitenkin punnita tukikaiteiden etuja ja haittoja. Huonompina päivinä kaiteet saattavat helpottaa esimerkiksi wc-istuimelle siirtymistä ja siltä nousemista, mutta niihin voi lyödä itsensä kohtauksen yhteydessä. Harkittu kalustaminen vähentää erillisten tukikaiteiden tarvetta. Esimerkiksi suihkutangon voi korvata L-kirjaimen muotoisella tukitangolla, mihin saa kiinnitettyä suihkupidikkeen ja mikä kestää myös tuen ottamisen. Käsienpesualtaan kiinnitys ei yleensä ole riittävä tuen ottamiseen, mutta niitäkin on saatavana riittävän lujarakenteisina ja tukikahvalla. Istualtaan toimien loukkaantumisen riski on pienempi. Esimerkiksi kun peilit ovat riittävän suuria, voi hiukset viimeistellä tai ajaa parran istualtaan käsienpesualtaan tai eteisen peilin edessä. Reunat ja kynnykset kylpyammeissa, suihkualtaissa sekä suihkukaapeissa lisäävät liukastumis- ja kompastumisriskiä sekä saattavat aiheuttaa pahoja vammoja. Reunojen poiston lisäksi turvallisuutta lisäävät liukastumista ehkäisevät ammeen ja kylpyhuoneen matot, mitkä toimivat samalla pehmusteina. Suihkuseinien tulisi olla kestävää muovia tai turvalasia ja hyvin kiinnitettyjä. Suihkuverhon etuna on pehmeys ja avun helposti paikalle pääseminen. Sen takana ei saisi olla kaatumisetäisyydellä mitään sellaista, mihin voi loukata itsensä. Suihkuverho voi toisaalta kuitenkin aiheuttaa tukehtumisvaaran kohtauksen yhteydessä. 20

21 Suihkussa käyminen on turvallisempaa kuin kylpeminen ja siksi kylpyamme kannattaa poistaa. Myös suihkuallas voi kerätä vettä, kuten amme. Myös ammeen poistoon voi hakea asunnon muutostöihin tarkoitettua tukea kotikunnan sosiaalitoimesta. Hanojen turvaominaisuuksia on monenlaisia. Käsienpesualtaan vipuhanassa turvallisuutta lisää turvanappi, mikä estää veden lämpötilan säätämisen yli 38 C:ta kuumemmaksi. Automaattiset hanat toimivat liiketunnistimella ja käynnistävät veden tulon havaitessaan liikkeen hanan alla. Erityisesti niistä hyötyvät henkilöt, joiden käsien liikkeet tai voima ovat heikot, tai joiden käsissä on vapinaa. Termostaattihana, missä veden tulo avataan ja veden lämpötilaa säädetään erillisistä säätimistä, on turvallisin vaihtoehto suihkussa. Termostaattihanassakin on hyödyllistä olla turvanappi, mikä estää vahingossa vaihtamasta veden lämpötilaa liian kuumaksi. Hanoissa, joissa kuuma ja kylmä vesi avataan erikseen, on turvallisempaa avata aina kylmä vesi ensin. Suihkutuoli saattaa vähentää loukkaantumisen riskiä. Saunatai korkeussäädettävä suihkujakkara tulisi asettaa suihkuun niin, että selkä nojaa seinää vasten. Vaihtoehtoja ovat myös esim. selkä- ja käsinojallinen, seinään kiinnitettävä tai pyörällinen kallistettava suihkutuoli. Suihkutuoli kannattaa asettaa niin, että hana jää sivulle. Tällöin riski lyödä kasvot hanaan kohtauksen yhteydessä pienenee. Paksu pyyhe esimerkiksi suihkun sekoittajan suojana tai käsienpesualtaan reunalla saattaa lieventää vammoja. 21

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Kuopion kaupungin kotihoito Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Sisältö 1. Teknologia kotona asumisen tukena...................... 3 2. Hyvinvointiteknologisten

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa

Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa Meeri Laine, Hanna Mansikka, Merja Vaaramaa ja Tiina Komulainen OuLUMA, sivu 1 Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa Avainsanat: sähkö, sähkölaitteet, sähköturvallisuus, turvallisuus Luokkataso:

Lisätiedot

Turvallinen koti vauvalle

Turvallinen koti vauvalle Turvallinen koti vauvalle OPAS VAAROJEN JA TAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISYYN VAUVAPERHEILLE Arki vauvan kanssa tuo mukanaan hurjan määrän ihan uusia asioita ja samalla huolen siitä, millaisia vaaranpaikkoja

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden käytön tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä leikkauksen jälkeen. Leikattua alaraajaa saa

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Asumisturvallisuus. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke

Asumisturvallisuus. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke Asumisturvallisuus Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke Palovaroitin Palovaroittimet Käyttöikä 7 10 vuotta Kuulovammaisille oma järjestelmä Kerran kuussa testaus testinappulaa painaen Pariston

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %)

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %) Muut Sovella tuotteet Vaatteiden ripustaminen Housunkannatin naulakkoon, kpl pss,0 Tuuletusteline Tamppausteline 0 0 Naulakko, koukkua, 0 Naulakko, koukkua,00, 0, 0 0 Vaatteiden kannatinputki,, sinkitty,0

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Vivago Domi -hälytyskriteerit

Vivago Domi -hälytyskriteerit Vivago Domi -hälytyskriteerit 100: Turvahälytys Care-kellosta tai Vivago Domi Point -tukiasemasta on muodostettu hälytys. 150: Poikkeava vireystila Kuva 1. Vivago Care -kello Kuva 2. Vivago Domi Point

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

KVARTAL S U O M I SUUNNITTELU: MITAT: HYVÄ TIETÄÄ: HOITO: IKEA of Sweden

KVARTAL S U O M I SUUNNITTELU: MITAT: HYVÄ TIETÄÄ: HOITO: IKEA of Sweden S U O M I KVARTAL SUUNNITTELU: IKEA of Sweden MITAT: 1-urainen verhokisko 140 cm, 3-urainen verhokisko 140 cm. Ylä- ja alatukilista 60 cm. HYVÄ TIETÄÄ: Valitse seinä-/kattomateriaaliin sopivat ruuvit/tulpat.

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

HEINOLAN WPK-TALON VUOKRAAJAN OHJEET

HEINOLAN WPK-TALON VUOKRAAJAN OHJEET HEINOLAN WPK-TALON VUOKRAAJAN OHJEET Heinolan WPK-talon vuokraajalle Pyydämme ystävällisesti huomioimaan seuraavat ohjeet yleisön turvallisuuden varmistamiseksi ja ylimääräisten kustannusten välttämiseksi.

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

POTILASOPAS MITEN PECFENT -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

POTILASOPAS MITEN PECFENT -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN POTILASOPAS MITEN PECFENT -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN ProStrakan AB Knarrarnäsgatan 7 / 164 40 Kista, RUOTSI Puhelin: 010-235 55 60 / www.prostrakan.fi / infofi@prostrakan.com PEC002-1-sep2015FIN 1 Mitä on

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia.

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 1 Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 2 Onko sinulla vastaukset muutamaan avainkysymykseen? Milloin

Lisätiedot

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

Kotona kuten ennenkin.

Kotona kuten ennenkin. Kotona kuten ennenkin. OMAseniori-palvelussa olen kokenut parhaimpana sen, että saan tarvitsemaani tietoa äitini päivän aktiivisuudesta ja unen rytmistä. Yksinasuvan 92 -vuotiaan äidin omainen OMAseniori-turvapalvelu

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot