Turvallinen asuminen ja epilepsia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallinen asuminen ja epilepsia"

Transkriptio

1 Turvallinen asuminen ja epilepsia

2 Turvallinen asuminen ja epilepsia -opas on koottu Asumispalvelusäätiö ASPAn Omaan elämään Turvallisen asumisen projektissa. Projektia on tehty yhteistyössä Epilepsialiitto ry:n kanssa ja se on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Oppaan materiaalien keräämisen ja kirjoittamisen aloitti kesällä 2008 projektityöntekijä, toimintaterapeuttiopiskelija Elina Kuohuva. Kirjoittamisessa ovat olleet mukana myös neurologian erikoislääkäri Leena Jutila KYSin Epilepsiakeskuksesta ja esteettömyysasiantuntija Mervi Niemelä ASPAsta. Oppaassa on hyödynnetty myös Epilepsialiiton aiempia julkaisuja. Muotoilusta ja viimeistelystä ovat vastanneet projektivastaava Anne Holmberg ja projektityöntekijä, toimintaterapeutti Katja Laine. Viimeistelyssä ovat auttaneet myös vaikeaa epilepsiaa sairastavat, projektin ohjausryhmä, Epilepsialiitto ry:n asiantuntijat ja ASPAn kollegat. Kiitos kaikille, jotka kirjoittamalla ja kommentoimalla toivat asiantuntemustaan oppaan sisältöön ja viimeistelyyn. 2

3 Turvallinen asuminen ja epilepsia Käytännön vinkkejä ja ohjeita turvallisempaan asumiseen. ASPA-opas 1/2009 Anne Holmberg (toim.) ISBN ISSN X (painettu) ISSN (pdf) Painopaikka: Painohäme Oy Kansikuva: Jarmo Salo 2007 Muut kuvat on otettu opasta varten Toimivasta kodista, Helsingissä. MR 08/09 3

4 Sisällys Johdanto 5 Epilepsia ja toimintakyky 6 Vaikea epilepsia ja tapaturmariski 7 Epilepsiakohtauksen ensiapu 8 Tajuttomuuskouristuskohtaus 8 Tajunnanhämärtymiskohtaus 9 Miten toimia hätätilanteessa? 10 Lääketurvallisuus 11 Paloturvallisuus 12 Turvallinen koti 14 Keittiö ja ruoanlaitto 17 Wc- ja kylpyhuonetilat 20 Makuuhuone 22 Kodinhoito 23 Vinkkejä arkipäivän hallintaan 25 Muistin avuksi 26 Apuvälineet 28 Turva- ja kohtaushälyttimet 29 Päänsuojain 31 Lähdemateriaaleja ja muuta kirjallisuutta 32 Liite 1: Asumisturvallisuuden tarkistuslistat 33 4

5 Johdanto Tämä opas on tarkoitettu erityisesti vaikeaa epilepsiaa sairastavien ihmisten kodin turvallisuuden parantamiseen. Oppaan ohjeet ovat kuitenkin sellaisia, joiden avulla kuka hyvänsä voi pyrkiä ehkäisemään kotitapaturmia. Oppaasta on pyritty tekemään hyvin konkreettinen ja se sisältää asioita, joita monet meistä pitävät itsestäänselvyyksinä. Opas tarjoaa käytännön vinkkejä ja ohjeita siihen, miten omilla valinnoilla ja toimintatapojen muutoksilla voi edistää omaa asumisturvallisuuttaan. Epilepsiaan liittyvien oireiden ja kohtausten lääketieteellinen hoito on avainasemassa asumisturvallisuudessa. Epilepsian hoitoon liittyen löytyy Epilepsialiitto ry:ltä materiaaleja: Asumisturvallisuutta arvioitaessa, on tärkeää miettiä, minkälaisia omat epilepsiaan liittyvät kohtaukset tai muut asumisen riskitekijät ovat. Asumisturvallisuudella tarkoitetaan tässä oppaassa tapaturmien ehkäisyä ja tapaturmista johtuvien vammojen lieventämistä. Tavoitteena on, että kohtaustilanteet olisivat mahdollisimman riskittömiä ja turvallisia. Esteettömyys tarjoaa asukkaalle toimintakyvystä ja sen muutoksista riippumattoman mahdollisuuden toimia. Esteetön ympäristö luo mahdollisimman hyvät puitteet asukkaan liikkumiselle, kuulemiselle, näkemiselle, hahmottamiselle ja turvallisuudelle. Kaiken tämän pitäisi lisäksi luoda asunnosta viihtyisä paikka, missä on huomioitu asukkaan henkilökohtaiset mieltymykset. Oppaan lopusta löytyvät asumisturvallisuuden tarkistuslistat, joiden avulla voi tarkastella oman kodin turvallisuutta. Fyysisen asumisympäristön lisäksi kannattaa miettiä, minkälainen läheisverkosto ympärillä on ja millaisissa tilanteissa heihin voi turvautua. 5

6 Epilepsia ja toimintakyky Epilepsialla tarkoitetaan taipumusta saada toistuvasti aivojen sähköisen toiminnan purkauksellisesta häiriöstä johtuvia kohtauksia ilman erityisiä ulkoisia syitä. Epilepsia on kuitenkin syiltään, esiintymismuodoiltaan ja ennusteeltaan erittäin monimuotoinen sairaus. Tämän vuoksi epilepsian vaikutus toimintakykyyn ja arkielämän suoriutumiseen vaihtelee suuresti. Vaikeasta epilepsiasta puhutaan, kun henkilöllä on epileptisiä kohtauksia tai muita epileptiseen oireyhtymään kuuluvia oireita asianmukaisesta hoidosta huolimatta ja oireet haittaavat hänen mahdollisuuksiaan viettää täysipainoista sekä turvallista elämää. Valtaosa epilepsiaa sairastavista tulee lääkityksellä kohtauksettomaksi ja useimpien epilepsiaa sairastavien toimintakyky on normaali. Noin neljäsosa kaikista epilepsiaa sairastavista eli Suomessa noin henkilöä sairastaa kuitenkin vaikeaa epilepsiaa. Vaikeaa epilepsiaa sairastavan kyky selviytyä arkipäivän asiois- ta, kuten liikkumisesta, asioinnista kodin ulkopuolella ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta on usein heikentynyt. Tämä voi liittyä mm. kohtausten aiheuttamaan tapaturmariskiin, kohtausten jälkioireisiin, kohtauspelkoon, samanaikaisiin kognitiivisten toimintojen häiriöihin tai muihin epilepsian taustalla oleviin neurologisiin vammoihin sekä sairauksiin. Epilepsiaa sairastavan henkilön toimintakyvyn kuvaaminen ja arvioiminen on vaativaa. Näkyvän vamman puuttuessa todellinen palvelujen ja tuen tarve voi olla vaikea tunnistaa. Toisaalta sairauteen liittyy keskeisenä piirteenä kohtausten ennakoimattomuus ja päivittäisen toimintakyvyn vaihtelu kohtaustilanteesta riippuen. Arkielämässä parhaimmillaan itsenäinen henkilö voikin kohtausten aikana sekä niiden jälkeen olla täysin riippuvainen muiden avusta. Epilepsialiiton julkaisuista Epilepsiaa sairastavan toimintakyky ja palveluiden tarve -opaslehtinen kuvaa vaikean epilepsian vaikutuksia toimintakykyyn elämän eri tilanteissa. Sitä voidaan käyttää apuna arvioitaessa epilepsiaa sairastavan henkilön toimintakykyä. 6 Lähde: Sipilä ja Kälviäinen. Epilepsia ja toimintakyky. Epilepsialiitto 2007.

7 Vaikea epilepsia ja tapaturmariski Vaikeaa epilepsiaa sairastavilla on tutkimusten mukaan kohonnut tapaturmariski toistuvien kohtausten vuoksi. Kohtauksesta seuranneista vammoista tyypillisimpiä ovat mustelmat, haavat, kielen pureminen ja vakavammista vammoista palovammat. Myös hukkumisen riski on erityisen suuri. Onnettomuuksien riskiä voi lisätä kaikki, mikä vaikuttaa yksilön tajunnan tilaan, tietoisuuteen ja hahmottamis- tai arvostelukykyyn. Yleisimpiä tapaturmia epilepsiaa sairastavilla ovat keittiössä tai kylpyhuoneessa saadut palovammat. Epilepsiaa sairastavilla tapaturmariski on suuri kohtauksien yhteydessä sekä niiden jälkitilassa, jolloin toimintakyky ei ole vielä täysin palautunut. Ihmisen oma asenne turvallisuudesta huolehtimiseen on tärkeä turvallisuustekijä. Palovammoja, joita saadaan esimerkiksi ruoanlaiton tai suihkun yhteydessä, syntyy tyypillisesti juuri kohtausten jälkitiloissa. Tästä johtuen myös tässä oppaassa käydään yksityiskohtaisemmin läpi keittiöön ja kylpyhuoneeseen liittyvää asumisturvallisuutta. Toimintakyky käsittää tässä oppaassa lähinnä fyysistä toimintakykyä. Psyykkinen toimintakyky on esillä turvallisuuden tunteen yhteydessä. Psyykkistä turvallisuutta voidaan edistää fyysisillä turvaratkaisuilla ja riittävillä asumisen tukipalveluilla. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa on tehty myös Epilepsian kuvailulomake, jolla voidaan kuvata yksilölliset kohtausoireet. Kohtausoireiden tunnistaminen ja kirjaaminen muillekin tiedoksi voi lisätä turvallisuutta. Lomake löytyy osoitteesta tai 7

8 Epilepsiakohtauksen ensiapu Tajuttomuuskouristuskohtaus Kohtauksen saanut menettää tajuntansa, kaatuu ja vartalo jäykistyy. Kieli tai poski voi jäädä hampaiden väliin, jolloin suusta vuotaa verta. Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Hengitys salpautuu muutamaksi sekunniksi ja suusta voi tulla vaahtoa. Lähde: > tietoa epilepsiasta > epilepsiakohtausten ensiapu Kouristuksia seuraa jälkiuni, josta henkilö on jo herätettävissä. Kylkiasento Pysy rauhallisena. Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta. Ensiavun antaminen ei vaadi erityistaitoja. Älä yritä estää kouristusliikkeitä, mutta huolehdi siitä, ettei henkilö niiden aikana kolhi päätään tai muuten vahingoita itseään. Kouristelu kestää yleensä vain 1 2 minuuttia. Älä laita suuhun mitään, sillä se vaikeuttaa hengittämistä. Yritä kääntää henkilö kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät. Näin hengitystiet pysyvät avoimina ja mahdolliset eritteet pääsevät valumaan ulos. Avaa kiristävät vaatteet ja varmista, että henkilö pystyy hengittämään. Hälytä ambulanssi (soita 112), jos kouristelu kestää yli 5 minuuttia tai jos kohtaus uusiutuu ennen kuin henkilö on ehtinyt toipua edellisestä kohtauksesta. Varmista, että henkilö on kunnolla toipunut, vastaa kysymyksiin ja tietää, minne on menossa, ennen kuin jätät hänet. Kutsu ambulanssi, jos henkilö on loukkaantunut kohtauksen aikana. 8

9 Tajunnanhämärtymiskohtaus Kohtauksen aikana henkilö vaikuttaa sekavalta eikä ole täysin tietoinen ympäristöstään. Hän saattaa toistaa tiettyä mekaanista liikettä, esim. kävellä päämäärättömästi, hieroa käsiään, nyppiä vaatteitaan tai maiskutella. Tajunta on hämärtynyt, henkilö ei ymmärrä mitä tapahtuu eikä tästä syystä kykene vastaamaan kysymyksiin Pysyttele kohtauksen saaneen henkilön lähettyvillä ja yritä tarvittaessa varovasti ohjailla häntä siten, ettei hän vahingoita itseään. Kohtaus kestää yleensä vain muutaman minuutin. Älä yritä estää henkilön liikkumista, sillä hän todennäköisesti vastustaa sinua. Anna kohtauksen mennä ohi itsestään. Ellei niin käy 5 minuutin kuluessa, hälytä ambulanssi (soita 112). Älä poistu henkilön läheltä ennen kuin kohtaus on mennyt kokonaan ohi. Anna henkilön levätä tai nukkua, kunnes hän on täysin toipunut. Jos et tiedä, miten toimia, kysy neuvoa yleisestä hätänumerosta

10 Miten toimia hätätilanteessa? Tapaturmatilanteessa on tärkeää toimia ja pyytää apua. Epilepsiakohtauksen ensiapuohjeet kannattaa pitää esillä ja kertoa läheisille ihmisille, miten kohtausten yhteydessä tulee toimia. Hätänumero ja muut tärkeät numerot kannattaa pitää esillä puhelimen vieressä tai vaikkapa jääkaapin ovessa. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa, pin-koodia tai sim-korttia ja hätänumeroon voi soittaa vaikka saldoraja olisi umpeutunut. Lisätietoa löydät osoitteesta Näin soitat hätänumeroon 112: Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja paikkakunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. Opasta auttajat paikalle. ICE (In Case of Emergency = hätätilanteessa ) -kansainvälisen tunnuksen Suomen Punainen Risti suosittelee tallennettavaksi matkapuhelimeen lähiomaisen nimen eteen. Hätätilanteessa viranomainen löytää lyhenteen kohdalta numeron, johon pitää soittaa. Esimerkiksi ICE äiti tai ICE Liisa sisko. Epilepsiatunnuksista auttaja voi nopeasti todeta, mistä on kysymys, jos epilepsiakohtaus tulee esimerkiksi ulkona kadulla. Tunnuksia ovat esimerkiksi rannekkeet, riipukset ja rannekelloon laitettavat laatat. Niissä on joko teksti epilepsia tai Epilepsialiitto ry:n tunnusmerkki eli liekki. Tunnuksia voi tilata Epilepsialiitto ry:stä: Monet epilepsiaa sairastavat kantavat mukanaan myös ohjeita omien kohtaustensa erityispiirteistä sekä listaa lääkkeistään. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 10

11 Lääketurvallisuus Lääkkeet ja kodin haitalliset kemikaalit tulisi säilyttää aina alkuperäispakkauksissa ja sellaisessa paikassa, missä lapset eivät pääse niihin käsiksi; mieluiten lukollisessa kaapissa. Aineen myrkyllisyydestä ja haittavaikutuksista on aina selkeä merkintä pakkauksessa. Lääkekaapista olisi hyvä löytyä ainakin sidostarvikkeita, haavanpuhdistusaine, keinojääpussi ja tulehduskipulääkettä. Kannattaa myös kysyä apteekista suosituksia muista hyödyllisistä lääkekaapin tuotteista. Lääkedosetti auttaa lääkkeiden ottamisen muistamisessa. Dosettiin annostellaan yleensä viikon lääkkeet valmiiksi. Joistakin malleista voi irrottaa yhden päivän lokerikon tai ne voivat olla muuten pienikokoisia, jolloin ne on helppo ottaa mukaan. Muistuttavat dosetit ilmoittavat lääkkeenottoajan ja jotkut voidaan jopa yhdistää valvonta- ja hälytysjärjestelmiin. Eräästä helposti käytettävästä mallista lääkkeen saa otettua painamalla lokerikon kantta haluamansa päivän ja kellonajan kohdalta. Lääke tulee ulos erillisestä aukosta, josta sen voi tiputtaa suoraan kämmenelle. Lääkkeiden murskaamiseen ja puolittamiseen on olemassa omat apuvälineensä. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan saa puolittaa tai murskata, joten asia tulee tarkistaa lääkepakkauksen ohjeesta. Lääkkeiden ottamiseen liittyvistä apuvälineistä saa lisätietoa esimerkiksi apteekeista. Annosjakelussa lääkkeet voidaan apteekissa pakata ottojärjestyksen mukaisesti selkeisiin annoksiin. 11

12 Paloturvallisuus Palovaroitin on lain mukaan pakollinen varuste jokaisessa asunnossa. Varoitin sijoitetaan kattoon metrin etäisyydelle seinästä sellaiselle paikalle, johon savu pääsee leviämään esteettä. Palovaroittimia pitää olla vähintään yksi jokaista alkavaa 60 neliötä kohti. Kaksikerroksisessa talossa palovaroitin tulee olla molemmissa kerroksissa. Varoitinta ei tule laittaa keittiön tai kylpyhuoneen kattoon, missä se saattaa reagoida ruoankäryihin tai suihkusta tulevaan kosteuteen. Palovaroittimien laajasta valikoimasta voi valita itselleen sopivimman mallin. Joistakin varoittimista voi esimerkiksi säätää äänen korkeutta tai äänimerkin tilalla voi olla valomerkki tai värinähälytin. Alkusammutusvälineet, kuten käsisammutin ja sammutuspeite, olisi hyvä hankkia kotiin varmuuden vuoksi. Niiden käyttöön kannattaa tutustua etukäteen. Kynttilöitä poltetaan palamattomalla alustalla kaukana verhoista, tekstiileistä tai muista herkästi palamaan syttyvistä esineistä. Palavaa kynttilää ei saa jättää vartioimatta ja viimeinen huoneesta poistuva sammuttaa kynttilän. Vaihtoehtona kynttilälle ovat paristolla toimivat pienet led-tuikut, mitkä luovat tunnelmaa aiheuttamatta tulipalon vaaraa. Paristot suositellaan vaihdettavaksi palovaroittimeen kerran vuodessa ja varoittimen toimivuus kannattaa testata kerran kuukaudessa. Kiipeämisen voi välttää joko hankkimalla varoittimen, jossa on erillinen seinälle sijoitettava paristokotelo tai painamalla vaikkapa harjan varrella katossa olevan varoittimen testinappia. 12

13 Sähkölaitteista kuten televisiosta kannattaa pyyhkiä ja imuroida pölyt säännöllisesti. Sähkölaitteissa kannattaa suosia johdottomia/ akullisia laitteita, joissa on automaattinen turvakytkin. Pyykinpesukoneeseen voi liittää palo- ja vesivahdin, mikä katkaisee pesukoneesta sähkön ja hanasta vedentulon havaitessaan palovaroittimen äänen tai vesivuodon. Vialliset sähkölaitteet tulee välittömästi korjauttaa ammattilaisella, vaihtaa tai hävittää. Tekstiilejä tai kankailla päällystettyjä huonekaluja hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota materiaalien paloturvallisuuteen. Keinokuidut ja ohuet materiaalit ovat herkästi syttyviä, kun taas luonnonkuidut, kuten puuvilla palavat huonommin. Palonsuoja-aineilla tekstiilien paloturvallisuutta voidaan lisätä joko valmistusvaiheessa tai jälkikäsittelynä. Jälkikäsittelyaineita voi ostaa sammutinhuoltoliikkeistä ja hyvin varustelluista rautakaupoista. Lisätietoa kodin paloturvallisuudesta löydät sivustoilta fi, ja sähköturvallisuudesta Jokainen voi omassa kodissaan miettiä toimintavaihtoehtoja tulipalon varalle. Seuraaviin kysymyksiin voi miettiä vastauksia: Mitkä ovat vaihtoehtoiset poistumistiet ulos asunnosta? Minkä ovien sulkeminen hidastaisi tulipaloa? Mistä ja miten apua voi hälyttää asunnon ulkopuolelta? Missä sammutusvälineet ovat esim. rappukäytävässä? Mitä huonosti palavia materiaaleja, kuten mattoja, kotoa löytyy esim. suojaksi tai sammutusvälineeksi? 13

14 Turvallinen koti Asunnon ulkotilat ovat sisätilojen jatke. Ulkotiloissa noudatetaan samoja turvallisuuden ja esteettömyyden periaatteita kuin asunnon sisätiloissakin. Kulkureiteillä ei saa olla putoamis-, kompastumis-, törmäämistai juuttumisvaaraa aiheuttavia rakenteita. Tasoeroissa on oltava suojakaiteet tai käsijohteet ja tasoerot on merkittävä kontrastein. Esim. jätekatosten ovet on pystyttävä aukaisemaan myös ulkoapäin, mikäli sisällä on apua tarvitseva. Porraskäytävissä ja portaissa tapahtuviin epilepsiakohtauksiin liittyvät kaatumiset ovat usein melko vakavia ja siksi epilepsiaa sairastavan asunnon olisikin hyvä sijaita ensimmäisessä kerroksessa. Hissin täytyy olla umpikorinen, jotta kiilautumisvaaraa sen seinään nojatessa tai kaatuessa ei ole. Porrasturvallisuutta asunnossa voi parantaa siivoamalla ylimääräiset tavarat pois portailta sekä laittamalla niiden alapuolelle pehmusteeksi liukumattoman maton. Liukuesteet portaiden etureunassa ehkäisevät liukastumista ja auttavat hahmottamaan portaat toisistaan. Asunnolta ja asuinympäristöltä edellytetään erilaisia ominaisuuksia eri päivinä johtuen toimintakyvyn vaihtelusta. Asuntoa korjattaessa on huomioitava rakenteita ja ratkaisuja, mitkä voivat asettaa rajoituksia muutostöille. Muutoksia voidaan tehdä esimerkiksi lukitus- ja hälytysjärjestelmiin, valaistukseen, kuulemisolosuhteisiin, kalusteisiin sekä asunnon pintamateriaaleihin. Tavoitteena on järjestää ja muuttaa kodin ratkaisut sellaisiksi, että asukas pystyy toimintakyvyn rajoituksista huolimatta toimimaan turvallisesti. Asunnonmuutostöihin voi hakea tukea omasta kotikunnasta ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään. Tuettavia muutostöitä voivat olla esim. kynnysten poistot, lattiapintojen muutostyöt, tukikahvojen/-kaiteiden, luiskien ja sähköisten ovenavausjärjestelmien asennukset ym. selviytymistä ja turvallisuutta lisäävät työt. 14

15 Huoneiden tulisi sijaita toisiinsa nähden selkeästi ja loogisesti. Tämä helpottaa tilan hahmottamista esimerkiksi tilanteissa, joissa tajunnan taso on heikentynyt. Ovien aukeamissuunnan tulee olla aina ulospäin. Asunnossa ei saa syntyä tilannetta, missä asukas joutuu lukkojen tai ovien taakse avun ulottumattomiin. Irralliset matot, kynnykset ja johdot aiheuttavat kompastumisvaaran. Pieniä, kevyitä mattoja tulisi välttää tai niiden alle voi laittaa liukuesteet. Mattojen kulmat voi myös teipata lattiaan kaksipuolisella teipillä tai sijoittaa reunat huonekalujen alle. Kynnykset voidaan useimmiten poistaa. Irralliset johdot tulisi vetää seinän viereen ja kiinnittää seinälistoihin. Lattiapintojen olisi hyvä olla pehmeitä sekä luistamattomia, etenkin kylpyhuoneessa. Eteisessä kosteutta imevä, tukeva matto ja liukumaton lattiapinta lisäävät turvallisuutta etenkin sadesäällä. Karkeat materiaalit, kuten tekokuiduista valmistetut matot saattavat aiheuttaa kaatuessa hankauksesta johtuvia palohaavoja. Matot ovat tehokkaita pehmusteita. Ne saattavat kuitenkin haitata liikkumista, mikäli apuna käytetään jotakin liikkumisen apuvälinettä, kuten pyörätuolia tai rollaattoria. Kalusteista turvallisimpia ovat pyöreäkulmaiset ja korkeat kalusteet. Niiden sijoittelussa huomioidaan asukkaan toimintatavat ja pyritään välttämään riskipaikkojen syntymistä. Asunto tulee sisustaa joko niin väljästi tai tiiviisti, ettei sinne synny koloja, joihin voi kaatuessa juuttua. Joskus on mahdollista myös pehmustaa kovia kalusteita tai muuten poistaa niiden teräviä kulmia. Rikkoutuvia esineitä, lasisia pöytäpintoja ja peilejä kannattaa välttää tai sijoittaa ne pois kulkureiteiltä. Jos vaarana on kaatua ikkunapintoja vasten kohtauksen yhteydessä, voi lasin vaihtaa vahvistetuksi turvalasiksi tai vaihtoehtoisesti päällystää turvakalvolla. 15

16 Tavaroita järjestettäessä usein käytettävät ja painavat esineet sijoitetaan alakaappeihin tai -laatikoihin ja harvoin käytettävät puolestaan yläkaappeihin. Kaikki turhat tavarat poistetaan kaapeista ja laatikoista. Keittiötasoille voidaan sijoittaa usein käytettäviä astioita tai kodinkoneita. Epilepsiaa sairastavan henkilön tulisi välttää kiipeämistä. Mikäli kiipeäminen kuitenkin on välttämätöntä, on turvallisinta käyttää tukevia taloustikkaita tai keittiöjakkaraa, missä on tartuntakahva. Pitkävartisilla tarttumapihdeillä voi poimia pieniä, kevyitä ja rikkoutumattomia tavaroita ylähyllyiltä välttyen näin kiipeämiseltä. Valaistuksen tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus lisäävät turvallisuutta. Valaistuksen tulisi olla häikäisemätöntä ja tasaisesti sijoitettua, jotta suurilta kontrasteilta ja varjoilta vältytään. Loisteputkivalaisimiin tulee valita välkkymättömät lamput. Spottivaloja voi käyttää kohdevalaistuksessa, mutta ne eivät saa aiheuttaa häikäisyä. Lamppujen kunnosta tulee huolehtia. Yöaikaan tarvittavaan valaistukseen voi käyttää pistorasioihin sijoitettavia yövaloja, joita on saatavilla myös liiketunnistimilla syttyvinä. Yövalojen sijoittaminen samalle puolelle käytävää auttaa reitin hahmottamisessa. Valot voi säätää syttymään myös ajastimilla yhtä aikaa herätyskellon kanssa. Lämpöpatterit voivat aiheuttaa palovammoja, mikäli iho on niihin kauan kosketuksissa. Erityisesti sähköpattereiden pinta lämpenee polttavan kuumaksi. Pattereissa on usein myös teräviä kulmia, joita voi koettaa peittää patterien suojilla. Lämmitysvaihtoehdoista lattia- ja kattolämmitykset eivät sisällä edellisiä riskejä. Lattialämmitys on erityisen hyvä kylpyhuoneessa, jolloin märkänä liukas lattia kuivuu nopeasti. Kuuman veden aiheuttamia palovammoja voidaan välttää omakotitaloasumisessa esimerkiksi alentamalla käyttöveden lämpötilaa. Asuntoon tulevan veden lämpötilaa ei saa kuitenkaan laskea alle 55 C:n. Hanasta veden lämpötilan voi lukita 38 C:een, mutta tällöin ei tarvittaessa saada kuumempaa vettä. Siksi kannattaakin lukita tulevan veden lämpötila vain osassa asunnon hanoista. 16

17 Keittiö ja ruoanlaitto Ajastimella varustetussa liedessä virta katkeaa, kun ajastimeen säädetty aika kuluu loppuun. Ajastinta käytettäessä lisätään aikaa pieni määrä kerrallaan, jotta liesi ei unohdu pitkäksi aikaa päälle. Ajastimen voi asentaa myös vanhaan lieteen, mutta sen asentamiseen tarvitaan sähköalan ammattilaista. Joissakin liesissä on merkkivalo varoittamassa jälkilämmöstä, vaikka virta olisi jo katkaistu. Liesivahti reagoi levyn ylikuumenemiseen ja/tai palovaroittimen ääneen sekä sammuttaa virran liedestä. Joihinkin liesituulettimiin voidaan asentaa lisälaite, mikä lieden ylikuumentuessa sammuttaa palon. Induktiolieden etuna on, että se kuumentaa vain liedellä olevan kattilan eli lieden pinta kuumenee ainoastaan kattilasta johtuvasta lämmöstä. Lieden virta katkeaa heti, kun kattila nostetaan liedeltä tai neste haihtuu kattilasta. Induktioliedellä voi käyttää vain magnetisoituvia astioita, mutta useimmat keittiöstä löytyvät kattilat ovat tällaisia. Kattiloiden sopivuuden voi tarkistaa tavallisella magneetilla. Toimintatapojen muutoksilla voidaan lisätä turvallisuutta varsinkin silloin, kun toimintakyky on väliaikaisesti alentunut ja voimat eivät ole aivan palanneet esimerkiksi epilepsiakohtauksen jälkeen. Liettä käytettäessä turvallisuutta voi lisätä käyttämällä lieden takalevyjä ja kääntämällä kattiloiden kahvat itsestä poispäin. Istualtaan toimiessa matalasta liesisuojasta voi olla hyötyä. Silikonisilla patakintailla saa tukevan otteen kuumasta esineestä, pitkävartiset patakintaat puolestaan suojaavat myös kyynärvarsia. Ruoan lämmittämisessä turvallisin vaihtoehto on mikroaaltouuni. Uunia ja mikroaaltouunia hankittaessa kannattaa miettiä niiden sijoittelua sekä luukkujen aukeamissuuntaa. Markkinoilla on myös uuneja, joissa on ns. teleskooppikannattimet. Tällöin astioiden ja uunipeltien laittaminen sekä poisottaminen onnistuvat turvallisemmin. Uuni ja mikroaaltouuni tulisi 17

18 sijoittaa sopivalle korkeudelle ja niiden vieressä pitäisi olla kuumuutta kestävä laskutaso. Lieden lähellä ei tulisi säilyttää mitään herkästi syttyvää, kuten talouspaperirullaa tai patalappua, mitkä voivat vahingossa joutua liedelle. Tarvittaessa voidaan laskualustana käyttää pyörillä liikkuvaa tarjoiluvaunua, jota voidaan hyödyntää myös kuumien astioiden kuljettamiseen. Painavien ja kuumien astioiden kantamista voi välttää myös hakemalla ruoan lautaselle lieden viereiseltä laskutasolta. Mikäli mahdollista, kannattaa kuumia astioita liu uttaa työtasoja pitkin nostamisen sijaan. Keittiö on hyvä järjestää niin, ettei pitkiä kantomatkoja synny. Ruokapöytä kannattaa sijoittaa lähelle keittiön tasoja mikäli mahdollista. Keittiönpöydän tuolien olisi hyvä olla tukevia, selkä- ja käsinojallisia, jotta niistä ei pääse putoamaan kohtauksen yhteydessä. Pistorasioihin laitettaviin ajastimiin kannattaa liittää kodin laitteita. Tuolloin ei tarvitse pelätä esimerkiksi silitysraudan tai kahvinkeittimen jäävän päälle. Kahvinkeittimiä saa myös valmiiksi ajastimilla varustettuna. Ruoan pilkkominen vaatii usein voimaa ja näppäryyttä. Apuna voi käyttää erilaisia keittiön laitteita, kuten monitoimikonetta. Ruokatarvikkeista melkein kaikkea saa kuitenkin myös viipaloituna tai suikaloituna. Keittolävikköä voi hyödyntää esimerkiksi perunoita, vihanneksia tai pastaa keittäessä. Ruoka kypsennetään lävikössä ja kypsä ruoka nostetaan sen avulla pois kattilasta. Kattila jätetään jäähtymään liedelle ja vesi kaadetaan pois vasta kylmänä. Samalla periaatteella voi käyttää tavallista höyrykattilaa. Kahvinkeittimen terästermoskannu, missä on kunnollinen korkki ja terässisus, vähentää palovammojen ja haavojen riskiä. 18

19 Liukuestealusta tai märkä tiskirätti ruoanvalmistus- ja tarjoiluastioiden, lautasten ja lasien alla helpottaa astioiden paikallaan pysymistä. Rikkoutumattomat esimerkiksi muoviset astiat ovat kevyitä kantaa ja niitä on nykyisin tarjolla yksinkertaisista malleista design-tuotteisiin. Varsinkin kuumat juomat voi kaataa kannelliseen mukiin, jotta juoma ei pääse läikkymään. Tähän soveltuvat esimerkiksi nykyään suositut termosmukit, jotka eivät kuumene ulkopuolelta, vaikka niissä oleva juoma olisikin kuumaa. Astianpesukonetta täyttäessä tulisi veitset ja muut terävät esineet asettaa teräosa alaspäin. Astianpesukoneen luukku kannattaa sulkea heti täytön tai tyhjennyksen jälkeen. Myös koneen sijoituskorkeudella voidaan helpottaa käyttöä. Astianpesukone, kuten uuni ja mikroaaltouunikin, voidaan sijoittaa sopivalle työskentelykorkeudelle. Käsin tiskatessa kumihanskat suojaavat haavoilta. Riittävän korkea tuoli mahdollistaa istumisen tiskatessa. Jaloille voi löytyä tilaa ja tukea avaamalla tiskipöydän alakaapin ovi. Ohjeita tai merkkejä voi kehitellä tarpeen mukaan paitsi keittiöön myös muualle asuntoon helpottamaan laitteiden käyttöä. Esimerkiksi värillisen viivan liimaaminen lieden kytkimen etuosaan auttaa hahmottamaan, onko levy päällä. Itselleen ja muille voi myös laatia yksinkertaisia ohjeistuksia, jotta satunnaisestikin kodissa oleva läheinen tai avustaja osaa myös toimia niiden mukaan. Ohjeet tai kaapit voi myös halutessaan varustaa kuvilla. 19

20 Wc- ja kylpyhuonetilat Ovien tulee olla ulospäin aukeavia tai liukuovia, jotta ne saadaan auki siinäkin tapauksessa, että sisällä oleva kaatuu ovea vasten. Oven lukon tulee olla avattavissa myös ulkopuolelta. Lukitsemisen sijaan voi kylpyhuoneen oveen myös laittaa Vapaa/Varattu -kyltin. Kylpyhuoneen materiaalit ovat usein hyvin kovia, mistä johtuen tulisikin kiinnittää huomiota kalusteiden muotoihin ja sijoitteluun. Avohyllyjä kannattaa välttää ja irtotavaroita tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan kaapeissa. Muoviset pesuaine- ja kosmetiikkapakkaukset kestävät, vaikka putoaisivatkin lattialle. Tukikahvoja ja -kaiteita voidaan asentaa tarpeen mukaan liikkumisen tueksi wc- ja kylpyhuonetiloihin. Epilepsiaa sairastavan tulee kuitenkin punnita tukikaiteiden etuja ja haittoja. Huonompina päivinä kaiteet saattavat helpottaa esimerkiksi wc-istuimelle siirtymistä ja siltä nousemista, mutta niihin voi lyödä itsensä kohtauksen yhteydessä. Harkittu kalustaminen vähentää erillisten tukikaiteiden tarvetta. Esimerkiksi suihkutangon voi korvata L-kirjaimen muotoisella tukitangolla, mihin saa kiinnitettyä suihkupidikkeen ja mikä kestää myös tuen ottamisen. Käsienpesualtaan kiinnitys ei yleensä ole riittävä tuen ottamiseen, mutta niitäkin on saatavana riittävän lujarakenteisina ja tukikahvalla. Istualtaan toimien loukkaantumisen riski on pienempi. Esimerkiksi kun peilit ovat riittävän suuria, voi hiukset viimeistellä tai ajaa parran istualtaan käsienpesualtaan tai eteisen peilin edessä. Reunat ja kynnykset kylpyammeissa, suihkualtaissa sekä suihkukaapeissa lisäävät liukastumis- ja kompastumisriskiä sekä saattavat aiheuttaa pahoja vammoja. Reunojen poiston lisäksi turvallisuutta lisäävät liukastumista ehkäisevät ammeen ja kylpyhuoneen matot, mitkä toimivat samalla pehmusteina. Suihkuseinien tulisi olla kestävää muovia tai turvalasia ja hyvin kiinnitettyjä. Suihkuverhon etuna on pehmeys ja avun helposti paikalle pääseminen. Sen takana ei saisi olla kaatumisetäisyydellä mitään sellaista, mihin voi loukata itsensä. Suihkuverho voi toisaalta kuitenkin aiheuttaa tukehtumisvaaran kohtauksen yhteydessä. 20

21 Suihkussa käyminen on turvallisempaa kuin kylpeminen ja siksi kylpyamme kannattaa poistaa. Myös suihkuallas voi kerätä vettä, kuten amme. Myös ammeen poistoon voi hakea asunnon muutostöihin tarkoitettua tukea kotikunnan sosiaalitoimesta. Hanojen turvaominaisuuksia on monenlaisia. Käsienpesualtaan vipuhanassa turvallisuutta lisää turvanappi, mikä estää veden lämpötilan säätämisen yli 38 C:ta kuumemmaksi. Automaattiset hanat toimivat liiketunnistimella ja käynnistävät veden tulon havaitessaan liikkeen hanan alla. Erityisesti niistä hyötyvät henkilöt, joiden käsien liikkeet tai voima ovat heikot, tai joiden käsissä on vapinaa. Termostaattihana, missä veden tulo avataan ja veden lämpötilaa säädetään erillisistä säätimistä, on turvallisin vaihtoehto suihkussa. Termostaattihanassakin on hyödyllistä olla turvanappi, mikä estää vahingossa vaihtamasta veden lämpötilaa liian kuumaksi. Hanoissa, joissa kuuma ja kylmä vesi avataan erikseen, on turvallisempaa avata aina kylmä vesi ensin. Suihkutuoli saattaa vähentää loukkaantumisen riskiä. Saunatai korkeussäädettävä suihkujakkara tulisi asettaa suihkuun niin, että selkä nojaa seinää vasten. Vaihtoehtoja ovat myös esim. selkä- ja käsinojallinen, seinään kiinnitettävä tai pyörällinen kallistettava suihkutuoli. Suihkutuoli kannattaa asettaa niin, että hana jää sivulle. Tällöin riski lyödä kasvot hanaan kohtauksen yhteydessä pienenee. Paksu pyyhe esimerkiksi suihkun sekoittajan suojana tai käsienpesualtaan reunalla saattaa lieventää vammoja. 21

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Oma puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä esite näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin kattoon.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Mitä apuvälineitä epilepsiaa sairastava tarvitsee? Liisa Metsähonkala, ayl, lastenneurologi HUS

Mitä apuvälineitä epilepsiaa sairastava tarvitsee? Liisa Metsähonkala, ayl, lastenneurologi HUS Elämä hallussa epilepsian kanssa 24.9.2014 OYS Mitä apuvälineitä epilepsiaa sairastava tarvitsee? Liisa Metsähonkala, ayl, lastenneurologi HUS VAROITUS! Esitys sisältää tuotesijoittelua Tuotteet valittu

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn Turvallisesti kotona Kodin tarkistuslista Kotitapaturmia sattuu vuosittain Suomessa yli 300 000. Kolmannes kaikista tapaturmista sattuu

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Ikäihmisen toimiva asuminen. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura

Ikäihmisen toimiva asuminen. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva asuminen Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva asuminen Vanhuksilla usein toiminnan rajoitteita, kuten voimattomuutta, heikentynyttä liikkumis- ja koordinointikykyä, kumartumis-,

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013

APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 APUVÄLINEPALVELUT Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Minna Salmi Kampin palvelukeskus 26.9.2013 Sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut; Kuntoutuksen osaamiskeskus Kuntoutussuunnittelu Apuvälinepalvelut

Lisätiedot

Lapsen. epilepsia. opas vanhemmille

Lapsen. epilepsia. opas vanhemmille Lapsen epilepsia opas vanhemmille Alkusanat Suomessa noin 600 800 lasta sairastuu epilepsiaan vuosittain. Epilepsia on pitkäaikaissairaus, joka johtuu aivojen sähköisen toiminnan häiriöstä. Epilepsiakohtaukset

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. 112-päivää vietetään

Lisätiedot

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja TAPATURMAVAARA: Portaikko on alle 1-vuotiaalle vaarallinen paikka. Alle 1- vuotias

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO!

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! - puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! PALOTURVALLISUUSVIIKKO BRANDSÄKERHETSVECKAN OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! Olli ja Olliina ovat jälleen vierailleet hauskassa Päivä

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Lääkekaappi kuntoon. Suomen Apteekkariliitto 2010

Lääkekaappi kuntoon. Suomen Apteekkariliitto 2010 Lääkekaappi kuntoon 1 Suomen Apteekkariliitto 2010 Säilytä lääkkeet oikein Lääkkeet on hyvä säilyttää lukittavassa lääkekaapissa, jotta lapset eivät pääse niihin käsiksi. Kaappi suojaa lääkkeitä myös valolta.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Kuopion kaupungin kotihoito Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Sisältö 1. Teknologia kotona asumisen tukena...................... 3 2. Hyvinvointiteknologisten

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland SINUN TOIMINTASI VOI OLLA RAT- KAISEVAN TÄRKEÄÄ Pelastustoimen tehtävä on taata kaikkien turvallisuus mahdollisimman hyvin. Arkielämässä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Keittiön apuvälineet ja kuvakommunikointi

Keittiön apuvälineet ja kuvakommunikointi Keittiön apuvälineet ja kuvakommunikointi Apuväline "Apuväline on väline, laite tai vastaava, joka edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

Enemmän turvaa. Vähemmän huolia. Sonera Vahdin avulla tiedät, mitä kotonasi tapahtuu.

Enemmän turvaa. Vähemmän huolia. Sonera Vahdin avulla tiedät, mitä kotonasi tapahtuu. Enemmän turvaa. Vähemmän huolia. Sonera Vahdin avulla tiedät, mitä kotonasi tapahtuu. Sonera Vahdin avulla ennakoit, tarkkailet ja tiedät mitä kotonasi tapahtuu Sonera Vahti -palvelun avulla valvot kotisi

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

KOTONA TURVALLISESTI. Hälytys- ja turvateknologisia ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi Mikkelin kaupungin kotihoidossa

KOTONA TURVALLISESTI. Hälytys- ja turvateknologisia ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi Mikkelin kaupungin kotihoidossa KOTONA TURVALLISESTI Hälytys- ja turvateknologisia ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi Mikkelin kaupungin kotihoidossa Turvateknologian opas Oppaan sisällön on koonnut Mikkelin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset 27.3.2013 Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Kodin paloturvallisuus. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI- koulutus Kodin paloturvallisuus. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI- koulutus Kodin paloturvallisuus Pelastuslaitokset Suomessa on 22 pelastuslaitosta, niiden tehtävänä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy pelastustoiminta varautuminen poikkeusoloihin ensihoito

Lisätiedot

Kiinteistöön liittyvissä hätätapauksissa Palmian päivystys palvelee teitä 24h, puh

Kiinteistöön liittyvissä hätätapauksissa Palmian päivystys palvelee teitä 24h, puh TALOON PEREHDYTYS Osoite: Knutersintie 915 00890 Helsinki Puhelinnumero: 09 310 79784 Sähköposti: ostersundom.leirikeskus@hel.fi Kotisivut: ostersundom.munstadi.fi Facebook: ostersundominleirikeskus KOORDINAATIT:

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJEET WOODI RYHMÄHUONEET ETEISTILAT LEPOHUONEET. Kuopion Woodi Oy Ankkuritie 3, FI -70460 Kuopio FINLAND

SUUNNITTELUOHJEET WOODI RYHMÄHUONEET ETEISTILAT LEPOHUONEET. Kuopion Woodi Oy Ankkuritie 3, FI -70460 Kuopio FINLAND SUUNNITTELUOHJEET RYHMÄHUONEET ETEISTILAT LEPOHUONEET LASTEN KORKEAT TUOLIT Woodin korkea Otto-tuoli on muotoilultaan ergonominen sekä tukeva ja lapsen on turvallista nousta sille istumaan. Sekä lasten

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

KUVAUS EPILEPSIAN LUONTEESTA

KUVAUS EPILEPSIAN LUONTEESTA KUVAUS EPILEPSIAN LUONTEESTA Epilepsia on joukko oireyhtymiä, joiden syyt, hoito ja kohtaukset vaihtelevat suuresti. Tämän lomakkeen tavoitteena on tuoda esiin yksilöllinen kuvaus oman epilepsian erityispiirteistä

Lisätiedot

Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus. www.innohome.com

Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus. www.innohome.com Kodin älykkyyden uusi ulottuvuus www.innohome.com 1 Miksi Tulipalojen vahingot OECD-maissa ovat keskimäärin 1% BKT:stä Kodinkoneet kotien vuotovahinkojen ja sähköpalojen suurin riski Kodinkoneissa käytetyt

Lisätiedot

Turvallinen koti vauvalle

Turvallinen koti vauvalle Turvallinen koti vauvalle OPAS VAAROJEN JA TAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISYYN VAUVAPERHEILLE Arki vauvan kanssa tuo mukanaan hurjan määrän ihan uusia asioita ja samalla huolen siitä, millaisia vaaranpaikkoja

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TEHTY ELÄMÄÄN AINOA KAARI on suunniteltu joustamaan asukkaansa elämän mukana. Se on tilava ja toimiva kaikissa elämäntilanteissa. Kaaren käytännölliset

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

PARTIONIEMI VUOKRAAJAN OPAS

PARTIONIEMI VUOKRAAJAN OPAS PARTIONIEMI VUOKRAAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa 2. Turvallisuus 2.1. Päärakennus 2.2. Keittiörakennus 2.3. Sauna 2.4. Muut rakennukset/alueet 3. Alueen kartta 4. Järjestyssäännöt 5. Siivous ja roskat

Lisätiedot

Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa

Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa Meeri Laine, Hanna Mansikka, Merja Vaaramaa ja Tiina Komulainen OuLUMA, sivu 1 Heimo ja Hilma turvallisesti sähkölaitteiden kanssa Avainsanat: sähkö, sähkölaitteet, sähköturvallisuus, turvallisuus Luokkataso:

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Kidde Firex KF-sarja

Kidde Firex KF-sarja 4.6.2015 Kidde Firex KF-sarja Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen (239/2009) 3 :n mukaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden käytön tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä leikkauksen jälkeen. Leikattua alaraajaa saa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä.

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä. Mari Kyngäs OuLUMA, sivu 1 ENERGIANSÄÄSTÖVISA Avainsanat: energia, energiansäästö, energiankulutus Luokkataso: 5.-7. luokat Tavoitteet: Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten

Lisätiedot

Ikäihmisen toimiva keittiö. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura

Ikäihmisen toimiva keittiö. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva keittiö Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva keittiö Vanhuksilla usein toiminnan rajoitteita, kuten voimattomuutta, heikentynyttä liikkumis- ja koordinointikykyä, kumartumis-,

Lisätiedot

OPPITUNTI 1: ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ

OPPITUNTI 1: ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ OPPITUNTI 1: ONNETTOMUUDET VOI ITSE EHKÄISTÄ Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän sähköisen oppimateriaalin

Lisätiedot

sopii jokaiselle dementiaa sairastavalle, kun halutaan tietää onko asiakas liian kauan poissa vuoteesta esim. kaatunut yöllä vessakäynnillä

sopii jokaiselle dementiaa sairastavalle, kun halutaan tietää onko asiakas liian kauan poissa vuoteesta esim. kaatunut yöllä vessakäynnillä Eeva- hankkeessa käytetyt teknologiaratkaisut hankkeen aikana koteihin toimitettiin 33 erilaista terveysteknologisia ratkaisuja ja yhteensä välineitä toimitettiin 133 kappaletta. Seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

Tietoa kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä

Tietoa kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä Tietoa kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä Tietoa kaatumistapaturmista Kaatumista voi välttää hyvällä ennakoinnilla Kaatuminen on ikääntyvien suomalaisten yleisin tapaturma. Kaatumiset aiheuttavat valtaosan

Lisätiedot

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinefoorumi 16.4.2015 tt Johanna Kuisma Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Apuvälinepalvelut Apuvälinepalveluprosessi 1.

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Sovitut seuranta-ajat

Sovitut seuranta-ajat KUNTOKIRJA Sovitut seuranta-ajat Pvm/ klo paikka Huomioitavaa/ sovitut asiat Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Yhteystietoja Lääkäri KYS Puhelin Sairaanhoitaja, Sydänpoliklinikka Puhelin Fysioterapeutti

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Kotisiivous Lastenhoito Terveyspalvelut Turvapuhelin. Turvapuhelin aina yhteys hälytyskeskukseen

Kotisiivous Lastenhoito Terveyspalvelut Turvapuhelin. Turvapuhelin aina yhteys hälytyskeskukseen Kotisiivous Lastenhoito Terveyspalvelut Turvapuhelin Turvapuhelin aina yhteys hälytyskeskukseen Sisällys Turvapuhelin... Levollisempi arki käyttäjälle ja läheisille... Kenelle turvapuhelin sopii?... Stellan

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Apuvälineteknologiaa ja itsenäinen suoriutuminen. esimerkkejä onnistumisesta

Apuvälineteknologiaa ja itsenäinen suoriutuminen. esimerkkejä onnistumisesta Apuvälineteknologiaa ja itsenäinen suoriutuminen esimerkkejä onnistumisesta Apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa hanke 2006 2008 Tutkittiin dementoivaa sairautta sairastavien ihmisten apuvälineiden käyttöä

Lisätiedot

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta.

Lisätiedot

Asumisturvallisuus. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke

Asumisturvallisuus. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke Asumisturvallisuus Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä hanke Palovaroitin Palovaroittimet Käyttöikä 7 10 vuotta Kuulovammaisille oma järjestelmä Kerran kuussa testaus testinappulaa painaen Pariston

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Asuminen ja ikääntyminen - NCC:n ajatuksia asumisesta

Asuminen ja ikääntyminen - NCC:n ajatuksia asumisesta Asuminen ja ikääntyminen - NCC:n ajatuksia asumisesta Antti Pirhonen NCC Housing Pvm 20.9.2011 NCC Rakennus Oy, Asuminen 1 Pienet mutta toimivat asunnot lähellä palveluja Hyvät ympäristön palvelut ja yhteydet

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmän suunnittelu

Hälytysjärjestelmän suunnittelu Hälytysjärjestelmän suunnittelu Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus Keskus asennetaan Talon ns. tekniseen tilaan. Näppäimistö tai esim. RF-ID tunnistin / sormenjälkilukija

Lisätiedot