Maahanmuuttajat. mukaan yhteiskuntaan. sosiaalialan riippumaton ammattilehti irtonumero 7,50 e. Lapsen etu vankilassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajat. mukaan yhteiskuntaan. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 4 2010 irtonumero 7,50 e. Lapsen etu vankilassa"

Transkriptio

1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Tuija Palosaari, Tornio Juho Saari: Yksinäisyys ei ole yksityisasia Lapsen etu vankilassa Sosiaalityön palveluita vanhusväestölle Järjestöt tilaajatuottajamallin armoilla Evoluutiosta ja tottelemattomuudesta Ida Savolainen Sosionomi löysi työpaikan museosta Maahanmuuttajat VERKOSSA Ovatko kelpoisuusvaatimukset vuoden Äänestä valopilkkua! aikansa eläneet? Kerro mielipiteesi! mukaan yhteiskuntaan

2 π Huoltaja-säätiö Huoltaja-säätiö on sosiaalihuollon vaikuttaja. Säätiö toimii pitkäjänteisesti kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten sekä päättäjien osaamis- ja tietopohjaa. isännistön puheenjohtaja Maija Perho varapuheenjohtaja Vuokko Niiranen Hallitus Alpo Komminaho, puheenjohtaja Päivi Ahonen, varapuheenjohtaja Marja Heikkilä Heikki Hiilamo Harri Jokiranta toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) Julkaisija Huoltaja-säätiö. Sosiaalitieto on sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Perustettu 1912, 98. vuosikerta. Ilmestyy vuonna kertaa, joista yksi on kaksoisnumero. Toinen linja 14, Helsinki puhelinvaihde faksi sähköposti: vastaava päätoimittaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) toimituspäällikkö Erja Saarinen puh. (09) toimituspäällikkö Lea Suoninen-Erhiö puh. (09) Toimitusneuvosto Inkeri Aalto, Petri Kinnunen, Leena Kivimäki, Marjut Lindberg, Päivi Nurmi, Ari Suominen Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten eikä kuvien säilytyksestä eikä palauttamisesta. Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen kuva Panu Pälviä Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset Anne-Mari Salminen puh. (09) faksi (09) Tilaushinnat 60 euroa 12 kk 55 euroa kestotilaus 12 kk 30 euroa opiskelija- ja eläkeläistilaus 12 kk Irtonumerot 7,50 euroa kappale yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % myytävänä toimituksessa Mediakortti osoitteessa Kirjapaino Aikakauslehtien Liiton jäsen ISSN-L ISSN pääkirjoitus Monikulttuurisuus on rikkaus Auvo Kilpeläinen 4 6 ajankohtaiset kunta- ja palvelurakenneuudistus, menetelmät uutisia lyhyesti luottamushenkilö vastaa 7 14 KÄRKITEEMA Maahanmuuttajat mukaan yhteiskuntaan näkökulma pinnan alta kolumni lukijalta Kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutus on avain monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamiseen. Tarvitaan kanssakäymistä asuinalueilla, kouluissa ja työpaikoilla tavallisessa arjessa, projektikoordinaattori Said Aden korostaa. Kotouttamistyön hyviä esimerkkejä esitellään Helsingistä, Kotkasta ja Vantaalta. Lea Suoninen-Erhiö Vuoropuhelu on kaiken avain Väkivaltaa ei voi perustella kulttuurilla eikä uskonnolla Pirjo Holanti Mylly kotouttaa yhdessä tekemällä Leija Kiuru Yhteisyyttä samassa Tempossa asiantuntija-artikkeli Lapsi turvassa vankilassa? Susanna Kalavainen & Jaana Wikgren asiantuntija-artikkeli Va nh u svä estölle t a r vit aa n sosiaalityön palveluja Ylva Krokfors, Kirsi Kuusinen-James, Elisa Pajunen & Marjaana Seppänen juristin nurkkaus Toim ee nt ulot ukea kansalaisuushakemukseen? Tapio Räty 24 kirjat 25 tuotteet Käyttäjät ideoijina ja testaajina Katariina Välikangas oma ura tuomisia ja viemisiä Riksbryggan tukee vankien lapsia Lotta Lehmusvaara kuva: Panu Pälviä 2 sosiaalitieto 4 I10

3 Pääkirjoitus 20. huhtikuuta 2010 kuva: Erja Saarinen Auvo Kilpeläinen Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja, Huoltaja-säätiön isännistön jäsen Kotouttamispolitiikan ydin on siinä, että ongelmia yritetään ehkäistä. Monikulttuurisuus on rikkaus Asenteet maahanmuuttoa kohtaan tuntuvat koventuneen. Taloudellinen lama on kiristänyt ilmapiiriä ja on keskusteltu maahanmuuton rajoittamisesta. Suomessa on ulkomaalaisia harvinaisen vähän, vain noin noin 170 maasta. Pakolaisia maahanmuuttajista on 15 prosenttia. Helsingin maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander ihmetteli Sosiaalitiedon joulunumerossa, kuinka heikoissa kantimissa suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri oikein ovat, jos tällainen joukko muodostaa uhan. Yhdyn ihmettelyyn. Muissa Pohjoismaissa maahanmuuttajia on huomattavasti enemmän puhumattakaan Espanjasta tai Saksasta, joissa joka kymmenes asukas on muualta muuttanut. Me kaikki tiedämme, että maahanmuuttoon liittyy myös ongelmia. Siksi pitää puhua maahanmuuton mahdollisuuksista ja ongelmista ja siitä, miten ongelmat ratkaistaan. Kotouttamispolitiikan ydin on siinä, että ongelmia yritetään ehkäistä. Keskeistä on koulutus, työllistyminen ja uralla eteneminen ihan niin kuin kantaväestölläkin. Meillä Rovaniemellä asuu noin pakolaistaustaista henkilöä. Joukossa eivät ole turvapaikanhakijat, opiskelijat, lyhyessä työsuhteessa olevat tai jo kansalaisuuden saaneet henkilöt. Pakolaisia on otettu vastaan vuodesta 1991 ja vuosittainen kiintiö on 80 henkilöä. Olemme toteuttaneet yhdessä TE-toimiston, Rovalan setlementin ja muiden yhteistyötahojen kanssa useita kotouttamista tukevia hankkeita. Kaveriksi Kotopolulle -hankkeessa koulutettiin kymmeniä vapaaehtoisia, tavallisia rovaniemeläisiä opiskelijoista eläkeläisiin maahanmuuttajien kotokavereiksi, jotka tukevat ja auttavat arjen askareissa. Työn tulokset ovat erinomaisia. Hanketyö jatkuu viisivuotisena Versona, jossa samat yhteistyötahot tarjoavat laajan kirjon viranomaistyötä tukevaa ja täydentävää toimintaa. Maahanmuuttajien toiveet ja kehittämisehdotukset otetaan huomioon. Nyt on alkamassa haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten asemaa tukeva hanke. Toimiva kotouttamispolitiikka on osa Rovaniemen kansainvälistymisstrategiaa. Kaupunkihan on jo nyt ulkomaalaisten yöpymisillä mitattuna Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki. Näemme monikulttuurisuuden rikkautena. Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden ymmärtäminen kuuluvat länsimaisen sivistysvaltion perusperiaatteisiin: toisen ihmisarvoa on kunnioitettava kaikissa tilanteissa! seuraavassa numerossa 5 10 Kärki I Päihde- ja mielenterveyspalvelut Hanna Heinonen ja Päivi Sinko: Mitä kaikkea lastensuojeluun voi ostaa yksityiseltä yritykseltä? Sari-Anne Paaso: Kysyttäisiinkö myös lapsilta? Lapset palautteen antajina lastensuojelussa Rekry-palstalta vinkkejä hyvään rekrytointiin kuva: Marjatta Kurri Sosiaalitieto 5/10 postitetaan lukijoille 18. toukokuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään Ilmoitukset voi laittaa myös verkkosivuille sosiaalitieto 4 I10 3

4 ajankohtaista KUNTA- JA PALVELU- RAKENNEUUDISTUS Ihmiset ovat melko tyytyväisiä sosiaalipalveluihin Paras-uudistuksen mullistamissa kunnissa. He ovat kuitenkin tyytymättömiä ammattilaisilta saamaansa kohteluun. Valtakunnallinen ParasSos -tutkimusohjelma seuraa neljän vuoden ajan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksia sosiaalipalveluihin kuntalaisten näkökulmasta yhdeksässä keskisuomalaisessa kunnassa. Tutkimusohjelma toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Jyväskylän toimipaikassa. Jyväskylässä järjestettiin tutkimusohjelman väliseminaari maaliskuussa. Tutkija Mia Tammelin kertoi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio sekä kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ovat keskeisiä tutkimuskohteita. Kuntalaisten mielestä laadukkaassa sosiaalipalvelussa olennaista on hyvä kohtaaminen ja vuorovaikutus. Hankkeen ensimmäinen raportti vahvistaa aiempaa havaintoa, että ihmiset ovat melko tyytyväisiä palveluihin. Ammattilaisilta saatuun kohteluun he ovat kuitenkin tyytymättömiä. Sosiaalityöntekijöiden neuvonta- ja ohjauspalvelu koettiin heikoksi. Syyksi tutkijat arvelevat työntekijöiden vaihtumista ja täyttämättömiä virkoja. Kehittämiskohteeksi tutkijat nostavat muun muassa palvelujen yksinkertaistamisen. He toteavat raportissa: Uusien organisaatiomallien ja UUTISIA LYHYESTI järjestämistapojen käyttöönotossa tulee huolehtia siitä, että rakenteelliset muutokset eivät ainakaan monimutkaista palvelujen saantia, lisää hallintoa tai palvelujärjestelmän pirstaloitumista. STM:n apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä valotti seminaarissa sosiaalihuollon lakien uudistustyötä. Hän nosti pulmallisena asiana esiin markkinamekanismien vaikutuksen sosiaalipolitiikkaan. Kuntien heikon taloustilanteen ohella EU:n sisämarkkinakysymykset, erityisesti hankintalainsäädäntö ohjaavat käytännössä palvelurakennettamme. Vaikka vanhus- ja vammaispolitiikkamme tavoitteena on päästä eroon laitospainotteisuudesta, saattavat kuntien kilpailuttamat suuret palveluyritykset rakentaa isoja laitoksia kunnan lakkauttamien laitosten tilalle. Jyväskylän kaupungin strategiajohtaja Sakari Möttönen totesi, että jos hyvinvoinnin paikallisen rakentumisen yhteisöllisten tekijöiden, esimerkiksi verkosto- ja kumppanuussuhteiden, pohdintaan käytettäisiin osaksikin niin paljon resursseja kuin markkinasuhteisiin ja kilpailuttamiseen, saataisiin hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan näkökulmasta parempaa tulosta. Mutta ajattelu, jonka mukaan kunta toimisi paikallisyhteisönä eikä järjestelmälähtöisenä organisaa- Paras on tuottanut kaaosta, mutta ei ole kokonaan onnistunut estämään palveluiden kehittämistä. tiona, ei sovi EU-lainsäädännön suomalaisiin, kansainvälisestikin tiukkoihin, tulkintoihin. Seminaarin ilmoittautumisen yhteydessä tehtyyn kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että sosiaalialan kehittämisen suurimmat esteet ovat rahan ja osaavan henkilöstön vähäisyys, toimintaympäristön ennakoimattomuus ja organisaatioiden jatkuvat muutokset sekä johtamisen osaamisvajeet. Muuramen kunnan sosiaalijohtaja Kari Jaatinen totesi, että Paras on tuottanut kaaosta, mutta ei ole kokonaan onnistunut estämään palveluiden kehittämistä. Seminaarin osallistujat kertoivat, että sosiaalijohto tuntee uusissa laajemmissa organisaatioissa saavansa työlleen enemmän tukea kuin pienen kunnan johtoryhmässä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä rakenteissa vaikkapa pohjoisen Keski-Suomen Perusturvaliikelaitos Saarikassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat tekevät tasapuolista yhteistyötä. Se miten uusissa rakenteissa käy valtakunnallisesti kuka voittaa ja kuka häviää tuntuu olevan vielä hämärän peitossa. Varmaa on kuitenkin se, että sosiaalipalveluissa asiakkaan oma rooli ja osallisuus on olennaista. Jalan voi vielä kipsata ilman potilaan todellista kohtaamista, mutta sosiaalialan työ ilman asiakkaan osallisuutta on lähes turhaa. Eikä tämän huomiotta jättävässä kehittämistyössäkään olisi mitään mieltä. Raili Haaki, suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lisätietoja: > Tutkimus ja kehittäminen > Hankkeet Verkkosivuilta löytyvät Jyväskylän seminaarin materiaalit ja hankkeen julkaisut Työtön v oi hoitaa k aikki K elaasiansa verkossa, koska nyt myös ensimmäisen työttömyysturvahakemuksen voi tehdä verkossa. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Palvelusta näkee muun muassa, onko peruspäiväraha myönnetty ja onko työvoimapoliittinen lausunto tullut Kelaan. Kelan maksamaa työttömyysturvaa sai helmikuussa työtöntä työnhakijaa, mikä on 16,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. > Asiointi 4 sosiaalitieto 4 I10 Kouvolan kuusi yhteispalv elupistettä kokeilee yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Kaupungin yhteispalvelupisteisiin on koottu tietoa järjestöistä sekä organisoitu järjestöjen neuvontapäivystyksiä, teemapäiviä ja -viikkoja. Yhteispalvelussa viranomaiset tarjoavat julkishallinnon ja muita asiakaspalveluja yhdestä paikasta. Suomessa on 187 yhteispalvelupistettä. Facebookiin on perustettu sosiaalityöntekijöille oma ryhmä Olen sosiaalityöntekijä pelastan tulevaisuuksia. Ryhmässä käsitellään muun muassa sosiaalialan viestintää. Yksi ryhmän perustajista on sosiaalialan viestinnästä tutkimusta tekevä Laura Tiitinen. Joka toinen seurakunta jakaa ruoka-apua. Jaettava elintarvikemäärä on lähes 40 prosenttia suurempi kuin vuonna Viime vuonna ruoka-apua haettiin kertaa ja yli 160 seurakuntaa osallistui EU-elintarvikejakeluun. Jakelupisteitä on noin 250 ja lisäksi seurakuntien työntekijät vievät ruokaa kotiin liikuntarajoitteisille vanhuksille ja heikkojen liikenneyhteyksien päässä asuville. Osa avunhakijoista on joutunut laman vuoksi ahdinkoon, mutta osa on tullut täysin riippuvaiseksi alun perin hätäavuksi tarkoitetusta ruoasta. Ensimmäiset ruokapankit perustettiin Jyväskylässä vapaaehtoiset neulovat sukkia pitkäaikaissairaanhoidossa oleville. Sukkia syntyy kodeissa, kerhoissa ja Suomen käsityönmuseolla sukkapiirissä. Lahjoituksina on saatu yli 400 sukkaparia. Sukkien lisäksi vapaaehtoistempaus on tuonut paljon muuta hyvää: Sukkapiirissä on opittu toinen toiselta, siellä on syntynyt ystävyyssuhteita ja tietoa on vaihdettu ajankohtaisista asioista ja palveluista. Yhteisöllisyys on lisääntynyt. Köyhyyden vastaisen teemavuoden toimijat etsivät kilpailulla lupaavia käytäntöjä, joilla voidaan lisätä osallisuutta ja torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Kilpailu on kaikille avoin, mutta yksittäinen henkilö ei voi siihen osallistua. Palkintona on euroa. Kilpailuaikaa on 24. kesäkuuta asti.

5 MENETELMÄT Sosiaalinen sirkus etsii paikkaansa hyvinvointipalveluissa. Sirkuksen monipuolisuus ja kielettömyys antavat erityisryhmille mahdollisuuksia, joita muut taidemuodot eivät avaa. Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus hallinnoi valtakunnallista Sosiaalinen sirkus-hanketta. Siinä mukana olevat sirkukset järjestävät sosiaalisen sirkuksen opetusta erityisryhmille useilla paikkakunnilla. Sosiaalinen sirkus sopii varsinkin sellaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät pärjää koulussa. Kohderyhmiä ovat muun muassa maahanmuuttajapainotteiset ja valmistavat koululuokat, kehitysvammaiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, sosiaalisissa vaikeuksissa olevat perheet, nuoret, joilla on keskittymisvaikeuksia ja hankaluuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä, päihdekuntoutujat sekä turvapaikkaa odottavat maahanmuuttajat. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluita. Kansainvälisesti tällaisella toiminnalla on pitkät perinteet ja tulokset ovat rohkaisevia. Eurooppalaisen sosiaalisen sirkuksen mallin on Suomessa esitellyt tamperelaisen Sorin Sirkuksen sirkustirehtööri Taina Kopra. Tutkivan teatteriyön keskuksen tammikuussa järjestämässä seminaarissa sosiaalista sirkustoimintaa Ranskassa esitteli Eléfterios Kechagioglou. Hän painotti, että sosiaalinen sirkus on väline, ei päämäärä sinänsä. Tavoitteena ei ole tuottaa ammattitaiteilijoita vaikka heitäkin on syntynyt vaan nähdä taide ja kulttuuri voimakkaina muutosagentteina, esimerkiksi nuorten kasvun ja kehityksen tukena. Julkiset organisaatiot ja yritykset halutaan saada sitoutumaan kasvatusvastuuseen. Sirkustyön taitojen avulla nuoret oppivat luottamaan itseensä, ottamaan vastuuta itsestään ja muista sekä löytämään paikkansa yhteisössään. Toivottavasti työmuoto kehittyy Suomessa avoimeksi sirkukseksi, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki kiinnostuneet, ilman luokitteluja. Aila Kantojärvi Tampere keskitti toimeentulotukiasiat yhdelle sosiaaliasemalle. Kaupunki jakoi vuoden alussa sosiaalipalvelunsa aikuisten ja lapsiperheiden palveluihin ja keskitti aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen etuuskäsittelyn yhdelle, keskustassa sijaitsevalle sosiaaliasemalle ja lapsiperheiden sosiaalityön kahdelle sosiaaliasemalle. Kolme asemaa lakkautettiin. Niiden tiloissa voidaan kuitenkin tavata asiakkaita, joiden on vaikea päästä keskustaan. Muutoksella on tarkoitus taata kaupunkilaisille tasavertaiset palvelut, tiivistää asiakkaiden eteen tehtävää yhteistyötä ja saada aikaan säästöjä. Sosiaaliturvaa, sosiaalipalveluja ja sosiaalipolitiikkaa seuraaville toimittajille on perustettu oma yhdistys, Sosiaalitoimittajat Soc ialjournalister. Se edistää toimittajien osaamista sosiaalialan kysymyksissä, toimii alaa seuraavien journalistien yhdyssiteenä ja edistää heidän ammatillista koulutustaan. Perustamiskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sosiaalitiedon toimituspäällikkö Lea Suoninen-Erhiö. Hallituksen jäseniksi valittiin lisäksi päätoimittajat Kristiina Koskiluoma Talentia-lehdestä ja Ulla Järvi Tessosta, freelance-toimittaja Anne Kärkkäinen sekä toimitussihteerit Juha Saarinen Kyvyt käyttöön -lehdestä ja Sirkku Immonen Sosiaali- ja terveysviestistä. THL julkaisee Marja Kaskisaari jne Kuntalaisten arvioita sosiaalipalveluista ParasSos-tutkimus Keski-Suomen yhdeksän kunnan alueella Tuottavatko kunta- ja palvelurakenneuudistus parempia palveluja, vai luovatko ne uusia turhia käytäntöjä? Voiko osa palvelun käyttäjistä pudota suoranaiseen palveluaukkoon rakenteellisten puutteiden takia? Tutkimus nostaa esiin kysymyksiä palvelujen ajankohtaisista kehittämistarpeista ja ohjeistuksesta sosiaalialan toimijoille. Raportti 6/ s. 22 Matti Piispa Alkoholivalistusta vanhemmille Arviointi Viisas vanhemmuus -ohjelmasta 2009 Raportissa eritellään Viisas vanhemmuus -ohjelmaa ja sen valistustavoitetta, tutkitaan ohjelman tarpeellisuutta sekä arvioidaan ohjelman havaitsemista ja virittävyyttä. Esiin nousee jatkokysymyksiä kehittämiselle, esim. millä toimintamuodoilla puhutellaan parhaiten riskikäyttäjä-vanhempia? Raportti 4/ s. 19 Sanna Rönkä, Ari Virtanen (toim.) Huumetilanne Suomessa 2009 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista Raportissa tarkastellaan huumetilanteen kehitystä viime vuosina. Julkaisussa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat Suomen huumepolitiikan peruslinjat? Paljonko Suomessa käytetään huumeita? Mitä aineita Suomen huumemarkkinoilla liikkuu? Raportti 40/ s. 20 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS Julkaisujen tilaukset Asiakaspalvelusta puhelimitse (klo 9 12) sosiaalitieto 4 I10 5

6 Luottamushenkilö vastaa Palstalla haastatellaan lautakuntien jäseniä sekä luottamushenkilöitä uusissa sosiaalipalveluita tuottavissa organisaatioissa. Tuija Palosaari (kesk.) on torniolainen neljännen kauden kaupunginvaltuutettu. Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana hän on ensimmäistä kautta. Aiemmin hän on toiminut puheenjohtajana koululautakunnassa. Työ luottamustehtävissä on alkanut jo 1989 terveyslautakunnan jäsenenä. Palosaari on työssä kaupungin päivähoidon aluejohtajana. Vuosina hän työskenteli kehittämistehtävissä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikössä. Miten päädyit sosiaali- ja terveyslautakuntaan? Meillä pantiin organisaatiota uusiksi. Varhaiskasvatus siirrettiin sosiaali- ja terveyslautakunnasta koulutuslautakuntaan, joten päivähoidon aluejohtajana en olisi voinut jatkaa saman hallinnonalan luottamushenkilönä. Tästä voin syyttää vain itseäni, sillä tein asiasta valtuustoaloitteen. Pidät siis parempana, että päivähoito on koulutoimessa? Kyllä lapselle tulee turvata ehjä kasvun kokonaisuus ja oppimisenpolku. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osaamisen turvin esimerkiksi nivelvaihe eskarista kouluun tulee luontevaksi ja erityistä tukea tarvitseville lapsille rakentuu yksilöllinen koulupolku. Moniammatillisen yhteistyön ansiosta koulun valmiudet vastaanottaa erilainen lapsi kehittyvät lastahan ei tehdä koululle valmiiksi.. Ei asiakkaille ole merkitystä sillä, missä hallintokunnassa palvelut ovat. Eräskin äiti sanoi, ettei häntä kiinnosta se, kuka hänen lapsensa kouluun kuljettaa, kuka aamu- ja iltapäivähoidon ja opetuksen antaa. Tärkeää on se, että lapsella on ehjä päivä. Asiakasnäkökulma avautui minulle aivan uudella tavalla, kun Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa työskennellessäni kuvasimme eri ammattialojen työprosesseja asiakasnäkökulmasta. Siltä pohjalta Tornion perhe- ja sosiaalipalveluihin luotiin verkkoneuvonta, jonka kautta asukkaat voivat kysyä neuvoa arkielämän tilanteissa ja ongelmissa. Monessa kunnassa Paras-uudistus on vienyt voimat eikä kehittämistyöhön ole riittänyt paukkuja. Miten Torniossa? Meitä Paras ei ole juuri koskettanut, koska Torniossa on yli asukasta. Nyt on tosin asetettu selvitysmies tekemää Kemi-Tornio -alueen kuntajakoselvitystä. Vaikka Kemin ja Tornion välejä pidetään huonoina poliittisesta näkökulmasta, virkamiehet tulevat hyvin juttuun keskenään. Yhteistyötä on tehty yli kuntarajojen. Jos esimerkiksi Kaakamon kylässä asuva torniolainen on Kemissä töissä, tarvittaessa lapsen vuorohoitopaikka ostetaan sieltä. Olemme Torniossa panostaneet paljon palveluiden sisällön kehittämiseen. Yhdessä osaamiskeskuksen kanssa kehitämme sosiaalityötä. Sitä varten olemme irrottaneet kaksi työntekijää hankkeeseen puolipäiväisesti, toisen puolen työajastaan he tekevät virkatyötä ajatuksena on, että kehittämistyö olisi osa arjentyötä. Kotihoidon kehittäminen ja omaishoitoa tukevan intervallihoidon sisältö ovat tämän päivän kehittämisen painopisteitä erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Entä yhteistyö Haaparannan kanssa? Siitä meillä on jo pitkät perinteet. Ambulanssikuljetukset hoidetaan yhteistyönä: jos Tornion ambulanssi on ajossa niin saamme avun Ruotsin puolelta ja päinvastoin. Röntgenpalveluja käytämme ristiin loma-aikoina. Tähystysvälineistö on yhteinen. Rajatyöntekijät ja heidän perheenjäsenensä voivat valita, käyttävätkö he Haaparannan vai Tornion terveyspalveluita. Aiemmin ostimme Haaparannalta kotihoidon yöpartiotoimintaa, mutta nyt se järjestetään omana toimintana, kun sitä tarvitaan niin paljon enemmän. Suomen puolella on ruotsalaisia lapsia päivähoidossa ja suomalaisia lapsia Ruotsin puolella. Kun päivähoidosta tuli Ruotsissa maksuton palvelu, sen kysyntä väheni Suomen puolella. Vuorohoitoa ei Haaparannassa kuitenkaan järjestetä, joten sitä Haaparanta yhä ostaa meiltä. Lisäksi meillä on Haaparannan kanssa yhteinen kaksikielinen peruskoulu, suomi-ruotsikielikoulu Ruotsin puolella. Lapset kulkevat rajan yli päivittäin ja ovat kavereita keskenään. Rajalla perheen lapsilla on mahdollisuus valita koulupaikka molemmin puolin rajaa. Nuoruudessani 70-luvulla suomalaiset ja ruotsalaiset nuoret kahakoivat keskenään. Sitä ei ole enää ollut. Maajoukkuehenki kuitenkin elää edelleen. Jos on Suomi-Ruotsi jääkiekko-ottelu ja Suomi voittaa, porukat lähtevät ajamaan autolla ympyrää naapurin puolelle ja päin vastoin. Se on ystävällismielistä. Onko Torniossa huolenaiheita? Vaikka valtaosalla nuorista menee hyvin, on se pieni porukka, jolla menee entistä huonommin. Se näkyi viime vuonna muun muassa huostaanottoluvuissa. Kehitämme tehostettua perhetyötä. Olemme lisänneet lapsiperheille kotiapua. Tänä vuonna koulupuoli on saamassa uuden psykologin viran. Kaupungin talous taitaa olla kunnossa? Se oli lähes 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tälle vuodelle sosiaali- ja terveyslautakunta sai sen minkä pyysi. 6 sosiaalitieto 4 I10

7 kärki Lea Suoninen-Erhiö Vuoropuhelu on kaiken avain Said Adenilla on elämäntehtävä: hän haluaa edistää maahanmuuttajien osallistumista suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Tarvitaan kantaväestön ja maahanmuuttajien kanssakäymistä asuinalueilla, kouluissa ja työpaikoilla tavallisessa arjessa. kuvat Lea Suoninen-Erhiö VUOROPUHELUN EDISTÄJÄ Said Aden on edistänyt maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuoropuhelua niin työtehtävissään kuin kansalaistoiminnassa Suomen Somaliliitossa, jonka puheenjohtajana hän oli pari vuotta. Punaisena lankana on ollut maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen: En pidä hyvänä, jos maahanmuuttajat ovat vain keskenään. Osallistuminen suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen edellyttää kanssakäymistä myös kantaväestön kanssa. Mitä ajatuksia juttu herätti? Anna palaa! > Palaute Oli 15. marraskuuta Said Aden astui ensimmäistä kertaa elämässään Suomen maankamaralle: Olin täysin ummikko. En tiennyt Suomesta mitään enkä paljon koko Euroopasta. Oli pimeää, sateista ja tuulista. Ihmettelin, kun ihmisillä oli päät pipojen ja huivien peitossa. Eikös Euroopassa ollakaan paljain päin? Said Aden on esimerkki siitä, että erilaisesta kulttuurista tullut voi päästä suomalaisen yhteiskunnan sisälle omaa kulttuuritaustaansa unohtamatta. Hän saapui Suomeen nuorena miehenä ensimmäisten somalialaisten turvapaikanhakijoiden joukossa. Nastolan vastaanottokeskuksessa vierähti toista vuotta ja jo tuolloin syntyi ajatus eri maista tulleiden ja kantaväestön vuorovaikutuksen välttämättömyydestä. Elettiin syvimmän laman aikaa. Työttömät istuivat paikallisessa kuppilassa ja me syrjäisessä vastaanottokeskuksessa: ainoat kohtaamispaikkamme olivat S-market, terveysasema ja kioski. Turvapaikanhakijat saivat tuta kantaväestön vihamielisyyden: oli nimittelyä, kiroilua ja väkivaltaa. Mutta myös toisenlaista suhtautumista: uteliaita katseita ja ystävällisiä hymyjä. Jälkeenpäin ymmärsin, ettei paikallisia asukkaita ollut mitenkään valmisteltu meidän tuloon. Ja sama virhe näyttää toistuvan taas: vastaanottokeskuksia avataan pikavauhtia syrjäseuduille. Kun ne ovat valtion vastuulla, paikallisviranomaiset ovat vain sivustaseuraajia. Paikalliset asukkaat saavat tietää asiasta vasta median välityksellä. Elämässä eteenpäin Ensimmäiset pari vuotta Aden eli välitilassa: matkalaukku oli pakattuna paluuta varten. Pian hän kuitenkin ymmärsi, ettei paluuta ole. Elämässä on mentävä eteenpäin. Aden hakeutui sosiaalialan koulutukseen: hän halusi sellaisen koulutuksen, joka antaisi valmiuksia tehdä työtä maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutuksen parantamiseksi. Valmistuttuaan sosionomiksi Diakonia-ammattikorkeakoulusta Aden pääsi perhetyöntekijäksi Helsingin sosiaalivirastoon. Sittemmin hän eteni maahanmuuttotyön konsultiksi. Myös opiskelut jatkuivat. Pari vuotta sitten Aden sosiaalitieto 4 I10 7

8 OSAAMISEN JAKAJA Said Aden on käynyt luennoimassa ammattikorkeakouluissa maahanmuuttajien parissa tehtävää työstä: Yksittäinen luento tai essee eivät vielä tietenkään maailmaa muuta. Työyhteisöissä pitää myös voida kehittää osaamistaan. Ei vain leipänsä eteen Said Adenin mielestä on tärkeää, että kotouttamistyötä tekevät ovat aidosti kiinnostuneita maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä eivätkä tee sitä vain leipänsä takia. Perusasenne on tärkeä. Isojen kuntien maahanmuuttotyön pioneerit ovat siirtymässä eläkkeelle. Jotta heidän tietotaitonsa jäisi työyhteisöihin ja siirtyisi uusille työntekijöille, näiden rekrytointi on aloitettava hyvissä ajoin. Osaamista voitaisiin monipuolistaa rekrytoimalla maahanmuuttajataustaisia henkilöitä: toisin kuin 90-luvun alussa, nyt esimerkiksi sosiaalialan koulutuksen saaneissa on jo paljon maahanmuuttajataustaisia. Tiedotamme Itä-Helsingissä jo työpaikkailmoituksissa alueen erityispiirteistä ja kerromme, että valinnassa painotetaan tiettyjen kulttuurien ja kielien osaamista sekä kokemusta näistä kulttuureista tulevien parissa työskentelystä. 8 sosiaalitieto 4 I10 valmistui psykoterapeutiksi. Nyt hän suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Laureaammattikorkeakoulussa. Jossain vaiheessa mietin, onko Suomi se maa, johon haluan juurtua. Olin välillä puolisen vuotta Englannissa ja siellä lopullisesti ymmärsin, että tämä on kotimaani. Tätä nykyä Aden on virkavapaalla sosiaalivirastosta ja toimii projektikoordinaattorina sisäasiainministeriön Afro-hankkeessa. Euroopan kotouttamisrahaston tukemalla hankkeella halutaan vaikuttaa muun muassa siihen, että maahanmuuttajataustaiset korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt työllistyisivät julkiselle sektorille hallinnollisiin tehtäviin. Juhlapuheissa puhutaan monikulttuurisuudesta ja työperäisestä maahanmuutosta. Silti täällä on jo nyt korkeasti koulutettuja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla olisi halu rakentaa tätä yhteiskuntaa ja paljon annettavanaan, mutta heiltä puuttuvat julkishallinnon tuntemus ja kontaktit. Hankkeessa järjestetään julkisen hallinnon tehtäviin valmentavaa koulutusta. Puolen vuoden kurssilla opiskellaan hyvän hallinnon perusteita, asiakirjojen laadintaa, henkilöstö- ja taloushallintoa sekä muita julkisessa hallinnossa välttämättömiä taitoja. Työharjoitteluun mennään johonkin valtion tai kunnan organisaatioon. Tasoitamme näin maahanmuuttajien tietä julkishallinnon tehtäviin. Tavoitteena on vähentää maahanmuuttajien aliedustusta valtion- ja kunnallishallinnossa. Afro-hanke on monen toimijan yhteinen ponnistus: mukana on Maahanmuuttovirasto, vähemmistövaltuutetun toimisto, Uudenmaan ELY-keskus sekä maahanmuuttajien omia järjestöjä. Jokainen hoitaa vain oman tonttinsa Suomi on maahanmuuttajalle monimutkainen maa. Sen Aden tietää omakohtaisesti. Monet asiat, jotka ovat täällä syntyneelle itsestään selviä, voivat olla muualta muuttaneelle täysin vieraita; pankkikortit, kännykät ja monet kodinkoneet. Yksi muuri on monimutkainen palvelujärjestelmä: yksi asia hoituu siellä, toinen täällä. Kun jokainen lohko hoitaa vain oman tonttinsa, kokonaisuus jää näkemättä. Joustamaton järjestelmä estää myös henkilökunnan osaamisen kehittymistä kotouttamiskysymyksissä. Tämä on onneksi alkanut muuttua: työtä on viety asuinalueille. On yhdyskuntatyötä, lähiöasemia, kerhoja ja vertaisryhmiä. Monet kolmannen sektorin toimijat ovat tulleet mukaan. Näin syntyy arjen vuorovaikutusta kantaväestön kanssa. Pulpettipedagogiikan ja virastoistuntojen sijaan on alettu käyttää toiminnallisia menetelmiä. Kun tietoa sovelletaan saman tien arjessa, sen ymmärtää ihan eri tavalla. Pesutuvan käyttöä voi opettaa kädestä pitäen. Jos tällaisissa sinänsä pienissä asioissa mennään mönkään, siitähän ne ristiriidat syntyvät. Kotouttamistyöhön voisi Adenin mielestä ottaa oppia myös muista maista. Joissakin maissa maahanmuuttajat saavat henkilökohtaisen valmentajan opastamaan, miten arjessa toimitaan. Annetaan aikaa Meillä suomalaisilla on koko ajan kamala kiire. Yksi kotoutumista edistävä asia olisi ihan vain ajan antaminen maahanmuuttajalle ollaanpa sitten virastossa tai missä vaan. Se jo kantaa pitkälle, kun asiat käydään rauhassa ja kunnolla läpi. Suomessa on jo pitkään ollut voimassa tasaarvolaki. Sen jälkeen on tullut kotouttamislaki ja viimeisenä yhdenvertaisuuslaki. Kaikki ne edistävät tasa-arvoa. Kotouttamislaki on väline, jolla tasa-arvoon pyritään. Yhdenvertaisuuslaki taas mahdollistaa erityiskohtelun, jos tasa-arvo ei muuten toteudu; maahanmuuttajilla esimerkiksi sen, että heille annetaan viranomaisissa enemmän aikaa. Kielenkäyttöä kieliopin sijaan Yksi kotoutumisen avain on yhteinen kieli kantaväestön kanssa: ilman sitä ei synny aitoa vuorovaikutusta ja keskustelua. Onneksi työvoimahallinnon maahanmuuttajille järjestämillä kielikursseilla on vihdoin alettu opettaa kielenkäyttöä kieliopin sijasta. Kun itse aloitin suomen opiskelun, tankkasimme partitiivimuotoja ja illatiiveja. Olen kuullut, että monet suomea äidinkielenäänkin puhuvat ovat koulussa traumatisoituneet tällaisesta opetuksesta. Usein pitää käyttää tulkkia. Tulkkien ammattitaitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kun suomalainen palvelujärjestelmä on tulkattavalle vieras, ammattitaidoton tulkki voi pahimmassa tapauksessa omasta arvomaailmastaan käsin värittää esimerkiksi lastensuojelun kielteiseksi asiaksi. Ammattitaitoinen tulkki on neutraali. Tulkilta kannattaa edellyttää kielitaidon lisäksi tulkattavan alan tuntemusta. Kulttuurin peikko Maahanmuuttaja voi torjua hankalan tilanteen vetoamalla omaan kulttuuriinsa ja vastaavasti suomalainen ärähtää, että maassa maan tavalla. Kummassakin tapauksessa keskustelu loppuu siihen. Kulttuuria käytetään suojakuorena, jonka alle voi mennä. Adenin mielestä hedelmällisempi lähtökohta on sanoa, että ei hyväksy jotain asiaa kuin kiertää se kulttuurin kautta. Silloin asiasta voidaan keskustella. En pidä siitä, että somalialaiset tai ylipäänsä

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2011 irtonumero 7,50 e SosiaaliporrasRAI väline vanhuksen sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin Luottamushenkilö Auli Pääkkönen, Maaninka Henkilökohtaistuvat

Lisätiedot

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 6 2011 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Aila Eerola, Kotka Tiina Silvasti Sosiaalipolitiikalla syytä itsearviointiin Olli Kangas Palkittu

Lisätiedot

suuruuden ekonomian Lempäälä haastaa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

suuruuden ekonomian Lempäälä haastaa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 2 2012 Luottamushenkilö Maikki Hämäläinen- Ylikahri, Lempäälä Elina Palola: Kansalaisten(ko) Eurooppa? Perheväkivalta sivuutetaan lastensuojelun

Lisätiedot

Nuoruus. on uusi mahdollisuus. osataanko siihen tarttua sosiaalityössä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Nuoruus. on uusi mahdollisuus. osataanko siihen tarttua sosiaalityössä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2009 Luottamushenkilö Sirkku Ingervo Liisa Kallio: Yhteisöstä uuteen arkeen Jussi Simpura: GLOB-OHOH! Yllättikö globalisaatio sosiaalialan?

Lisätiedot

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä?

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Tiina Elovaara, Tampere Kirsi Laitinen: Vanhuksille apua yli sektorirajojen Päivähoitoa yöllä? Miksi

Lisätiedot

Kotona. mahdollisimman pitkään? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 9 2010 irtonumero 7,50 e

Kotona. mahdollisimman pitkään? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 9 2010 irtonumero 7,50 e sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Ulf Lindström, Hanko Marketta Rajavaara: Mikä hyvinvointivaltio, oudoksuvat nuoret sukupolvet Yhdyskuntatyön

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 6 7 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Elina Junnila, Rauma Jouko Kajanoja Taistelu hyvinvointivaltiosta Vihreä hoiva valtaa alaa Toimeentulotuki

Lisätiedot

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2008 Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun Elimäen Paras löytyi mutkien jälkeen kuntaliitoksesta Kilpailuttamisen kustannukset voivat yllättää Miten arvioida

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa SOSIAALITURVA 10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa Pääkirjoitus 15. kesäkuuta 2005 Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat tukea Maahanmuuttajien määrä on Suomessa viidessätoista

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

sosiaalialan riippumaton ammattilehti

sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2007 Löytyykö Paras? Salon seudulla yhdistyy kymmenen kuntaa Espoossa havahduttiin leipäjonoihin Psykopaatit huijaavat myös asiantuntijoita Pulinapajat tukevat

Lisätiedot

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2008 Löytyikö Paras? Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin Aktivoinnin paradoksit Lamaannuttavia tutkimuksia

Lisätiedot

Kesä sosiaalialan töissä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja. Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu

Kesä sosiaalialan töissä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja. Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu sosiaalialan riippumaton ammattilehti 9 10 2007 Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä Nuorisokodin portti käy kesätöiden tahtiin Englannissa sosiaalipalveluita

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 11 2011 irtonumero 7,50 e Soveltamisohjeita ei saa pimittää Luottamushenkilö Matti Pääkkönen, Kuhmo Diakoniatyö viimeisenä auttajana Uhkaavan

Lisätiedot

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut?

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 7 2008 Puutarha hoitaa Mistä syntyvät suurtuotannon edut? Poliitikkojen reseptit kerjäläisongelmaan Ihmisoikeustuomioistuin osallistuu lapsen edun määrittelyyn Sosiaaliturva-lehden

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun päihde- ja mielenterveyspalvelut yhdistetään? Tule mukaan kehittämään uutta lehteä!

Mikä muuttuu, kun päihde- ja mielenterveyspalvelut yhdistetään? Tule mukaan kehittämään uutta lehteä! sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2012 Luottamushenkilö Kaisla Aho Lastensuojelun vaikutusten arviointimalli Lastensuojelutarpeen selvittäminen ja kiireellinen lastensuojelu

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Verkko haltuun sosiaalialan viestinnässä. Tule mukaan kehittämään uutta lehteä! sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.

Verkko haltuun sosiaalialan viestinnässä. Tule mukaan kehittämään uutta lehteä! sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2012 Luottamushenkilö Aleksi Eskelinen Kemissä etsitään sivuraiteelle jääneet nuoret Yrittäjän oikeus toimeentulotukeen yritystä lopetettaessa

Lisätiedot