Ideakirja 2015 Työturvallisuusviikko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideakirja 2015 Työturvallisuusviikko 18. - 24.5.2015"

Transkriptio

1 Ideakirja 2015 Työturvallisuusviikko

2 Esipuhe Torju tapaturma - yksikin on liikaa" Työturvallisuusviikko järjestetään Tavoitteena on jälleen työskennellä koko viikko ilman yhtäkään tapaturmaa koko Skanska-konsernissa. Työturvallisuusviikolla myös paneudutaan yhdessä tiettyjen teemojen ääreen ja opitaan uutta. Tämä ideakirja sisältää aktiviteetteja, joita voidaan toteuttaa työturvallisuusviikon aikana työmailla ja yksiköissä. Ideoista valitaan ne, jotka parhaiten sopivat työmaan tyyppiin ja työvaiheeseen. Viikkosuunnitelmapohjat työmaiden ja yksiköiden suunnittelun tueksi löytyvät Skanskan intranetistä. Globaali pääteema on töiden ennakkosuunnittelu, meillä Suomessa työn turvallisuussuunnitelma (TTS). Tavoitteena on, että viikolla teemme jokaisesta alkavasta työstä TTS:n. Turvallisuusriihi on myös sisällytettävä jokaisen työmaan työturvallisuusviikon ohjelmaan. Lisää työturvallisuusviikosta ja sen toteutuksesta kerrotaan Työturvallisuusviikko verkkokurssissa. Antoisaa työturvallisuusviikkoa! 2 2

3 Sisällys 1. Kuolleen kulman demonstraatio 2. Henkilönostimen turvallinen käyttö 3. Hätätilanneharjoitus 4. Työpaikan turvallisuuskävely 5. Työmaan turvallisuustietoisku 6. Asiantuntijan tietoisku 7. Nolla ammattitautia -turvallisuusriihi 8. Verkkokoulun työturvallisuuskurssit 9. Vierailupäivä työmaalla 10. Tietokilpailu 11. Päivittäiset treenit 12. Ristiinmittaukset 13. Turvapuisto 3 3

4 1. Kuolleen kulman demonstraatio Rakennustyömaalla työkoneiden ja ihmisten kulkureitit risteävät usein. Koneen kuljettajalla on näkökentässään nk. kuolleita kulmia moneen suuntaan. Näissä kohdissa olevat ihmiset eivät näy kuljettajalle. Kuolleiden kulmien olemassaolo on tuttua, mutta moni yllättyy, kuinka rajoitettu kuljettajan näkökenttä oikeasti onkaan. Tehkää asiasta yksinkertainen demonstraatio: Valitkaa työmaalla yleinen ajoneuvo ja sopikaa kuljettajan kanssa demonstraatiosta. Asettukaa kuljettajan opastamana seisomaan kuolleisiin kulmiin ajoneuvon ympärille. Paikat voi myös etukäteen piirtää maahan. Ottakaa kuvia ja tulostakaa ne ilmoitustaululle, jotta asia pysyy mielessä. Lähettäkää kuvia myös osoitteeseen turvallisuus (at) skanska.fi Asiaa sivuaa myös tietoiskumateriaali: Liikkuminen työkoneen läheisyydessä. 4 4

5 2. Henkilönostimen turvallinen käyttö Henkilönostimen turvallinen käyttö on Skanskassa sattuneiden kuolemantapausten johdosta tärkeää käydä läpi jokaisella työmaalla. Kootkaa yhteen henkilönostimia käyttävät työntekijät ja työmaan työnjohto. Käykää läpi henkilönostinten turvallinen käyttö sisältäen mm.: Tarkastukset Valjaiden käyttö, köysityyppi ja kiinnityspiste Koneen turvallinen ajaminen (putoamis- ja puristumisvaara) Miten hätätilanteessa toimitaan? Kuka käyttää hätälaskua? Tarkistakaa myös, että kaikilla henkilönostimia käyttävillä on työnantajiltaan nostimen käyttöön annettu henkilökohtainen, kirjallinen lupa, ja mitä nostintyyppejä lupa koskee. Kuolemaan johtanut tapaturma Skanska Norja, Ottakaa käyttöön henkilönostinkortti -tarrat. Tarrat kiinnitetään jokaisen henkilönostimen kylkeen ja niihin merkitään käyttöönottotarkastuksen ajankohta, pätevät käyttäjät ja heidän puhelinnumeronsa (hätätilanteita varten) sekä viikkotarkastukset. 5 5

6 3. Hätätilanneharjoitus Työturvallisuusviikolla on hyvä tilaisuus kokeilla työmaan pelastussuunnitelman toimivuutta ja sitä, miten hyvin perehdytyksessä käydyt asiat ovat vielä muistissa. Tapahtuman yhteydessä voidaan mm. järjestää poistumisharjoitus, pitää tietoisku tulitöistä, kerrata hätäpoistumisohjeet, testata palohälytyslaitteen kuuluvuus, järjestää alkusammutusharjoitus Ota yhteyttä paikalliseen pelastuslaitokseen, paloturvallisuusliikkeeseen (esim. Presto Paloturvallisuus Oy), VPK:an tai vastaavaan tahoon. Saat heiltä ohjeet ja tukea sammutusharjoituksen järjestämisessä. 4. Työpaikan turvallisuuskävely Järjestäkää turvallisuuskävely työpaikallanne (varikolla, aluetoimistoissa tms.) yhdessä pelastustoimen ja kiinteistönhuollon kanssa. Keskustelkaa mm. seuraavista asioista: 1. Mistä löytyvät keskeiset turvallisuusohjeet ja ketkä ovat turvallisuus- ja pelastusvastaavat? 2. Mitkä ovat kiinteistön hälytysjärjestelmät ja hätänumerot? 3. Missä ovat työpisteiden lähimmät poistumisreitit ja miten ne on merkitty? 4. Missä ovat työpisteiden lähimmät alkusammutus- ja ensiapuvälineet ja miten ne on merkitty? 5. Mitkä ovat poistumisohjeet ja miten poistumisovet aukeavat? 6. Ovatko poistumisreitit kunnossa ja missä on kokoontumispaikat? 7. Ovatko kaikki sähkölaitteet ja valaistus kunnossa? 6 6

7 5. Työmaan turvallisuustietoisku Tieto on kehittymisen edellytys. Työmaan turvallisuustietoiskuissa opitaan ymmärtämään mm. millainen putoamissuojakaiteen tulee olla, kuinka liikutaan turvallisesti työkoneen läheisyydessä ja miten putoamissuojavaljaita käytetään. Sopikaa, kuka perehtyy työmaan turvallisuustietoiskun taustamateriaaliin tai verkkokurssiin ja pitää valitsemastanne aiheesta tietoiskun koko työmaan väelle. Voit hyvin myös suunnitella tietoiskuaiheen ja sisällön kokonaan itse. Se voi käsitellä esim. alkamassa olevan työn turvallista suorittamista. Ennen tietoiskun pitämista voit opiskella aiheita työturvallisuuden verkkokoulussa. 6. Asiantuntijan tietoisku Tilaa työmaalle turvallisuusasiantuntijan tietoisku. Skanskan kanssa sopimussuhteessa olevat suojainmyyjät tulevat myös mielellään työmaalle kertomaan tuotteistaan. Henkilönsuojain suojaa, kunhan valitaan oikea suojain ja sitä käytetään oikein. Se ei aina ole ihan yksinkertaista; vaihtoehtoja on monia, kuten myös työskentelytapoja. Suojaimesta pitää myös osata pitää huolta, niitä pitää vaihtaa ja tarkastaa, jotta suojaustaso säilyy. Tietoiskuaiheiden esimerkkejä Hengityssuojaimen valinta ja käyttö Putoamissuojavaljaiden käyttö Oikeiden suojakäsineiden valinta Oikeiden silmäsuojainten valinta 7 7

8 7. Nolla ammattitautia -turvallisuusriihi Työterveyshuollon avustuksella onnistuu napakan tietopaketin ja turvallisuusriihen keskustelun yhdistäminen. Terveystalon työterveyshoitajilla ja -lääkäreillä on laaja tietämys työn aiheuttamista terveysvaaroista. Sovi Terveystalon kanssa turvallisuusriihi-tyyppinen tilaisuus. Aiheita on neljä: 1. rakennuspöly, 2. melualtistus, 3. käsin tehtävät nostot ja 4. kuormittavat työasennot. Tilaisuuden aluksi Terveystalon asiantuntija esittää n. 15 minuutin mittaisen tietoiskun. Sen jälkeen osallistujat syventyvät pohtimaan ja keskustelemaan ratkaisuista yhdessä turvallisuusriihi-menetelmän malliin. Työmaan työnjohto vetää riihiosuuden keskusteluineen sekä tekee yhteenvedon työmaan toimenpiteistä (mm. miten vähennämme pölyä työmaallamme tai miten suojaamme kuuloamme paremmin?). Vastuu riihestä on työmaan työnjohdolla. Sovi asiasta työterveyshuollon kanssa mennessä. 8 8

9 8. Verkkokoulun työturvallisuuskurssit Työturvallisuuden verkkokoulussa on tarjolla laaja valikoima noin minuutin pituisia kursseja. Aihealueita ovat esimerkiksi nostotyöt, suljetut tilat sekä jätehallinta. Kaikilla skanskalaisilla on mahdollisuus verkko-opiskeluun. Skanskan verkkokouluun pääsevät intran kautta suoraan ne, joilla on Skanskan verkkotunnukset. Alueellisesti on sovittu erilaisia käytäntöjä siitä, miten työntekijöiden verkkokouluun pääsy järjestetään. Ota yhteys alueesi turvallisuuspäällikköön tai -asiantuntijaan. Kypärätarra Ahkeran verkkoopiskelijan voi palkita mm. Työturvallisuusosaaja -kypärätarralla. Yleiskäyttötunnukset Jos verkkotunnuksia ei ole, pääsee verkkokouluun kirjautumalla mille tahansa Skanskan tietokoneelle ns. yleiskäyttötunnuksilla. Niillä pääsee ainoastaan Skanskan verkkokouluun, ei esim. selaamaan tietokoneessa olevia tiedostoja. Lisätietoa yleiskäyttötunnusten käytöstä saat Verkkokouluohjeesta, joka löytyy intrasta kohdasta Skanskan verkkokoulu. Yhteistyökumppanit Myös aliurakoitsijoilla on mahdollisuus suorittaa Skanskan työturvallisuuden verkkokursseja (7 kpl). Tästäkin löytyy ohje intrassa, kohdassa Skanskan verkkokoulu. 9 9

10 9. Vierailupäivä työmaalla Työskentelemme turvallisesti siksi, että voimme palata töistä terveenä kotiin läheistemme luokse. Työturvallisuusviikolla voidaan tehdä toisin päin ja tuoda läheisemme työmaalle. Muistatko itse olleesi jonkin tehtaan tai työpaikan avoimien ovien päivillä? Mielenkiintoista vai mitä? Ja eikö rakennustyömaa ole kiinnostava paikka, jos jokin? Varsinkin vähän nuoremmilla perheenjäsenillä riittää havainnoitavaa. Läheisten lisäksi vierailijoita voi kutsua myös läheisestä koulusta tai päiväkodista. Myös työmaan naapureita varmasti kiinnostaa. Vierailijoille esitellään työmaata ja samalla vastataan heidän esittämiinsä kysymyksiin rakennustyöstä. Samalla muistutetaan, että työmaat ovat paikkoja, joihin ei saa omin luvin tulla seikkailemaan. Rohkeimmat vieraat voi myös päästää esimerkiksi saksilavan kyytiin turvallisesti totta kai. 10 Vierailu tulee valmistella niin, että vierailualueella ei työskennellä. Kulkuteiden turvallisuus varmistetaan ja vaaralliset alueet rajataan. Lapsille perehdytetään käyttäytymissäännöt ja heitä valvotaan vierailun ajan. Vierailun ajaksi puetaan heijastinliivi. Päiväkodeilla on yleensä lapsille omat heijastinliivinsä. Paikallaan on tietysti myös mehu ja keksitarjoilu sekä iloinen asenne vierailu on piristysruiske niin lasten kuin työmaaväenkin päivään. Jaa Väistä vaaraa - lautapelejä vieraileville ryhmille. Tilaa pelejä: mari.kiurula (at) skanska.fi 10

11 10. Tietokilpailu Kuka työmaallanne tuntee työturvallisuuden pelisäännöt parhaiten? Testaa työmaahenkilöstön tietämys helposti ja nopeasti turvallisuustietovisalla. Mitä tarvitset? Tulostettuja tietovisoja Kyniä Pienen palkinnon / palkinnot voittajille 11. Päivittäiset treenit Työturvallisuusviikolla tavoitteena on, ettei yhdelläkään Skanskan työmaalla satu tapaturmia. Jokainen työpäivä on hyvä aloittaa lämmittelemällä lihakset notkeiksi, sillä työmaatreenit tutkitusti vähentävät tuki- ja liikuntaelinten vaivoja ja tapaturmia sekä kohentavat työmaan yhteishenkeä. Työturvallisuusviikolla osallistujille voi jakaa treenin päätteeksi esim. hedelmän. Treenin jälkeen päivä jatkuu luonnollisesti päivän työsuunnitelmalla, eli käskynjaolla, jossa käydään läpi työturvallisuuden viisi kysymystä (ks. Työturvallisuuspakka s. 11) Jos työmaaltasi puuttuu treeniohjaaja, ota yhteyttä alueesi muihin treenaajiin. Myös Terveystalon henkilöstöltä voi pyytää treeniapua

12 12. Ristiinmittaukset Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu kiertävät viikoittain omaa työmaataan TRtai MVR-mittauksia tehden. Pidemmän päälle se voi aiheuttaa sokeutumista oman työmaan tilanteelle. Ristiinmittaus, eli mitattavien työmaiden vaihtaminen keskenään, tuo sekä piristystä mittaajalle että uudenlaista näkökulmaa työmaan tilanteeseen. Ristiinmittauksesta voidaan sopia yksiköittäin tai suoraan esim. lähellä sijaitsevan työmaan kanssa. Työmaan ulkopuolisen henkilön mittaus luetaan nk. ulkopuoliseksi mittaukseksi, joka merkitään työmaan tuloskorttiin

13 13. Turvapuisto Turvapuisto on työturvallisuuden koulutusrata, jossa voi oppia havaitsemaan rakennustyömaan vaaroja ja turvallisia työtapoja. Turvapuistossa vierailu on arvokas kokemus niin työmaahenkilöstölle kuin konttoritoimihenkilöillekin. Turvapuistoja on nyt Suomessa 2: Espoossa ja Oulussa. Varaa kierrosaika: Espooseen: Turvallisuuspäällikkö Kari Lohva, kari.lohva (at) rudus.fi Ouluun: info (at) pohjois-suomenturvapuisto.fi 13 13

14 14 14

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot