Käyttöohje. Pesukone W fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä"

Transkriptio

1 Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr

2 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen, mikäli paikkakunnallasi on pahvin ja muovin keräyspiste. Vanhan laitteen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen. Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne keräyspisteeseen. 2

3 Sisällysluettelo Pidä huolta ympäristöstäsi...2 Tärkeitä turvallisuusohjeita...6 Pesukoneen käyttö...13 Ohjaustaulu...13 Ensimmäinen käyttökerta...15 Luontoa säästävää pyykinpesua...16 Energian- ja vedenkulutus Pesuaineen kulutus Näin peset oikein...17 Pikakäyttöohje...17 Erittäin hiljainen Linkous...22 Loppulinkousnopeudet...22 Ajastus...23 Ohjelmanvalintataulukko...24 Lisätoiminnot...27 Ohjelman kulku...28 Tekstiilien hoito-ohjeet...30 Ohjelman kulun muuttaminen...31 Ohjelman lopettaminen...31 Ohjelman keskeyttäminen...31 Ohjelman kulun muuttaminen...31 Pyykin lisääminen/poistaminen kesken pesun...32 Lapsilukitus

4 Sisällysluettelo Pesuaine...33 Oikean pesuaineen valinta...33 Tahranpoistosuolan yms. aineen käyttö Tärkki/huuhteluaine...35 Huuhteluaineen, viimeistelyaineen tai nestemäisen tärkin automaattinen annostus...35 Värinpoisto/värjääminen...35 Puhdistus ja hoito...36 Pesurummun puhdistus (Hygienia Info)...36 Pesukoneen ulkopintojen ja ohjaustaulun puhdistus Pesuainekotelon puhdistus...36 Tulovesisihtien puhdistus Vianetsintä...39 Mitä tehdä, jos Et voi käynnistää pesuohjelmaa...39 Näyttöruudussa näkyy virheilmoitus ja ohjelma keskeytyy...40 Näyttöruudussa näkyy virheilmoitus ohjelman päätyttyä Yleisiä häiriötilanteita...42 Huono pesutulos...43 Pesukoneen luukku ei aukea, kun painat Luukku-painiketta Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana Huolto...47 Pesukoneen korjaus...47 Ohjelmien päivitys (Update) Takuuehdot ja takuuaika Lisävarusteet Asennus ja liitännät...48 Näkymä etupuolelta...48 Näkymä takapuolelta...49 Sijoituspaikka...50 Pesukoneen siirtäminen sijoituspaikkaan...50 Kuljetustuen poistaminen Kuljetustukien asentaminen takaisin paikoilleen

5 Sisällysluettelo Pesukoneen tasapainotus...53 Säätöjalan pidentäminen ja lukitseminen...53 Sijoitus työtason alle/keittiökalusteriviin...54 Pesutorni...54 Mielen vesiturvajärjestelmä...55 Tulovesiliitäntä...56 Poistovesiliitäntä...57 Sähköliitäntä Kulutusarvot Ohjeita vertailutestien tekijöille: Tekniset tiedot...60 Ohjelmoitavat toiminnot...61 Ohjelmoitavien toimintojen avaaminen...61 Ohjelmoitavan toiminnon valinta...61 Ohjelmoitavan toiminnon muokkaaminen...61 Ohjelmointitoiminnosta poistuminen...61 Kieli...61 Vesi Plus...62 Hellävarainen...62 Pesuveden jäähd PIN-koodi...63 Lämpötilayksikkö...64 Merkkiääni...64 Kuittausääni...64 Kirkkaus...64 Kontrasti Näytön valmiustila...65 Muisti...65 Pöyhintä...65 Lisävarusteet...66 CareCollection

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä pesukone täyttää asetetut turvamääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää pesukonetta. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa koneen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoontumisen. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje koneen mukana. Pesukoneen asianmukainen käyttö Tämä pesukone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Pesukonetta ei saa käyttää ulkotiloissa. Tätä pesukonetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien pesemiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan vesipesu. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa pesukoneen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä pesukoneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos paikalla on lapsia Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää pesukonetta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten pesukonetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita pesukoneen väärä käyttö voi aiheuttaa. Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia pesukoneen lähelle, ellet pidä heitä jatkuvasti silmällä. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa konetta ilman valvontaa. Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat pesukoneen läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä pesukoneella. Luukun lasi kuumenee, kun käytät korkeita pesulämpötiloja. Älä siksi päästä lapsia koskemaan lasiin käynnissä olevan pesuohjelman aikana. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tekninen turvallisuus Ennen kuin asennat koneen paikalleen, tarkista ettei koneessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta konetta ei saa asentaa paikalleen eikä ottaa käyttöön. Ennen kuin kytket pesukoneen sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että koneen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Pesukoneen sähköturvallisuus on taattu vain silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Maadoitus on koneen sähköturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Älä liitä konetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene (ylikuumenemisvaara). Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näin koneen turvallinen toiminta on taattu. 8

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita Asiattomista korjauksista voi aiheutua koneen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Sähkölaitteita saa korjata vain valtuutettu huoltoliike, muuten pesukoneen takuu ei enää kata korjauksen jälkeisiä vikoja. Jos pesukoneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan erityiseen Miele-liitäntäjohtoon! Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana pesukone täytyy tehdä jännitteettömäksi. Pesukone on kytketty pois sähköverkosta vasta kun: koneen pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai sulake on irrotettu sulaketaulusta tai mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä. Pesukoneen saa liittää vesiliitäntään vain uutta letkusarjaa käyttäen. Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Tätä pesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Älä tee pesukoneeseen minkäänlaisia muutostöitä, mikäli tällaiset muutokset eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Koneen asiallinen käyttö Pesukonetta ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 C:n. Pesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden jäätyessä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa pesukoneen elektronisiin toimintoihin. Poista pesukoneen takaseinään kiinnitetyt kuljetustuet ennen pesukoneen käyttöönottoa (ks. kappaletta "Asennus ja liitännät", kohtaa "Kuljetustukien poisto"). Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat linkousvaiheessa vahingoittaa konetta ja saada sen liikkumaan, jolloin se voi vahingoittaa lähellä olevia kalusteita/laitteita. Sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun pesukone on sijoitettu tilaan, jossa ei ole lattiakaivoa. Tulvimisvaara! Kiinnitä poistoletku kunnolla, esimerkiksi pesualtaan vesihanaan, ettei se työnny ulosvirtaavan poistoveden voimasta pois altaasta ja suihkuta likavettä lattialle. Tarkista myös, että vesi poistuu altaasta riittävän nopeasti, niin ettei se tulvi altaan reunojen yli. Huolehdi siitä, ettei pesukoneeseen joudu metalliesineitä (esim. kolikoita, nauloja tai ruuveja), koska ne voivat vahingoittaa pesurumpua ja -allasta. Vahingoittuneet koneen osat voivat puolestaan vahingoittaa pyykkiäsi. 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Kun pesuainetta annostellaan oikein, kone ei tarvitse kalkinpoistoa. Jos esim. lämmitysvastuksiin on kuitenkin kertynyt paksu kerros kalkkia, voit käyttää pesukoneeseen sopivaa kalkinpoistoainetta, joka sisältää korroosiosuoja-aineita. Tällaista kalkinpoistoainetta voit hankkia Miele-huollosta. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen annostus- ja käyttöohjeita. Huuhtele liuottimia sisältävillä aineilla käsittelemäsi tekstiilit huolellisesti puhtaalla vedellä ennen kuin peset ne koneessa. Älä missään tapauksessa käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä), koska ne voivat vahingoittaa pesukonetta ja synnyttää myrkyllisiä kaasuja. Lisäksi ne ovat palovaarallisia ja räjähdysherkkiä! Pesukoneen pinnoilla tai niiden läheisyydessä ei saa missään tapauksessa käyttää liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä). Liuottimet voivat vahingoittaa kaikkia muovisia pintoja. Jos käytät värjäysaineita pesukoneessa, niiden on oltava nimenomaan tarkoitettu käytettäviksi pesukoneessa. Käytä värjäysaineita vain satunnaiseen värjäykseen, älä jatkuvaan käyttöön. Noudata ehdottomasti värjäysaineen valmistajan käyttö- ja annostusohjeita. Värinpoistoaineet sisältävät rikkiä, joka voi aiheuttaa korroosiota pesukoneeseen. Siksi värinpoistoaineita ei saa käyttää pesukoneessa. Jos pesuainetta roiskuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi haalealla vedellä. Jos pesuainetta on nielty, ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen. Vältä pitkäaikaista kosketusta pesuaineen kanssa, etenkin jos ihosi on herkkä tai vahingoittunut. 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Lisävarusteet Tässä pesukoneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat. Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti. 12

13 Pesukoneen käyttö Ohjaustaulu Lisätoiminto-painikkeet Näillä painikkeilla voit valita pesuohjelmaan erilaisia lisätoimintoja. Näyttöruutu Tarkempia tietoja näyttöruudun toiminnasta löydät seuraavalta sivulta. Ajastus-painike pesuohjelman käynnistymisen siirtämiseksi myöhempään ajankohtaan. Lämpötila-painike haluamasi pesulämpötilan valitsemiseen. Linkousnopeus-painike haluamasi linkousnopeuden valitsemiseen, tai toimintojen Huuhtelut päättyneet tai ilman (ilman linkousta) valitsemiseen. Optinen liitäntä PC Tähän liitäntään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai ohjelmien päivitystä (Update) varten. Start/Stop-painike käynnistää valitsemasi ohjelman ja pysäyttää käynnissä olevan ohjelman. Ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman valitsemiseen. Valittuna olevan ohjelman merkkivalo palaa. Voit kääntää ohjelmanvalitsinta sekä myötä- että vastapäivään. Virtakytkin Kytkee pesukoneen päälle ja pois päältä. Energian säästämiseksi pesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tämä tapahtuu 15 minuuttia ohjelman päättymisen/pöyhintävaiheen jälkeen tai jos olet kytkenyt pesukoneen virran päälle, mutta et ole käyttänyt konetta 15 minuuttiin. Luukku-painike avaa pesukoneen täyttöluukun. 13

14 Pesukoneen käyttö Näyttöruudun kautta voit valita seuraavia toimintoja: pesulämpötilan linkousnopeuden ohjelman käynnistymisajan, kun käytät ajastusta ohjelman lopettamisen lapsilukituksen ohjelmoitavat toiminnot. Lisäksi näet näyttöruudusta: pesuohjelman kestoajan pesuohjelman meneillään olevan ohjelmavaiheen. Ohjelman arvioitu kestoaika Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, näyttöruutu alkaa osoittaa jäljellä olevaa pesuaikaa tunteina ja minuutteina. Kun käytät ajastusta, näyttöruutu alkaa osoittaa pesuohjelman kestoaikaa vasta kun ajastimeen ohjelmoitu aika on kulunut umpeen. Ensimmäisen 8 minuutin aikana pesukone tunnistaa, miten paljon pyykit imevät itseensä vettä. Tällöin ohjelman kestoaika voi pidetä tai lyhetä jonkin verran. Ajastus Näyttöruudusta näet ajastimeen ohjelmoimasi ajan. Kun käynnistät ajastimen, näyttöruutu alkaa laskea ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevaa aikaa; yli 10 tunnin ajat näkyvät tunnin tarkkuudella, ajat 9 tunnista 59 minuutista alkaen minuutin tarkkuudella. Kun ajastusaika on kulunut umpeen, ohjelma käynnistyy ja näyttöruutuun ilmestyy pesuohjelman arvioitu kestoaika. Ohjelmoitavat toiminnot Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit sopeuttaa pesukoneen toiminnot vastaamaan paremmin omia tarpeitasi. Kun olet ohjelmointitilassa, näet näyttöruudulta valittavana olevan toiminnon. 14

15 Ensimmäinen käyttökerta Pesukoneen asennus ja liitännät on tehtävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Noudata kohdan "Asennus ja liitännät" ohjeita. Tälle pesukoneelle on tehty täydellinen toimintojen testaus, jonka vuoksi rummussa saattaa olla vesijäämiä. Turvallisuuden vuoksi pyykin linkous ei ole mahdollista ennen ensimmäistä käyttökertaa. Linkouksen aktivoimiseksi pesukonetta on käytettävä ensimmäisen kerran ilman pyykkiä ja ilman pesuainetta. Pesuaineen käyttö voi muodostaa liikaa vaahtoa muuten tyhjään pesukoneeseen! Samalla poistovesijärjestelmän kuulaventtiili aktivoituu toimintakuntoon. Kuulaventtiilin ansiosta pesukone pystyy jatkossa käyttämään pesuaineen täydellisesti hyväkseen. Paina virtakytkintä. Jos kytket pesukoneen päälle ensimmäistä kertaa, näyttöruutuun ilmestyy tervehdysteksti. Tervehdystekstiä ei näy enää jatkossa sen jälkeen, kun pesukone on suorittanut loppuun vähintään yhden tunnin kestävän pesuohjelman. Näyttöruudun kielen valinta Näyttöruutuun ilmestyy viesti, joka kehottaa sinua valitsemaan kielen. Voit muuttaa kieltä myös myöhemmin käyttämällä ohjelmoitavaa toimintoa "Kieli". deutsch Valitse ohjelmavalitsinta kiertämällä haluamasi kieli. Vahvista vielä valintasi painamalla Start/Stop-painiketta. Muistutus kuljetustukien poistamisesta Kuljetustuet on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat vahingoittaa konetta. Kun olet poistanut kuljetustuet, kuittaa tämä ilmoitus painamalla Start/Stop-painiketta. Ensimmäisen pesuohjelman käynnistäminen Pesukone on nyt valmis ensimmäistä käyttökertaa varten. Pesuohjelman Puuvilla merkkivalo palaa. Avaa vesihana. Paina Start/Stop-painiketta. Kun ohjelma on päättynyt, kytke pesukone pois päältä painamalla virtakytkintä. Ensimmäinen käyttökerta on nyt suoritettu. 15

16 Luontoa säästävää pyykinpesua Energian- ja vedenkulutus Pese kerralla kutakin pesuohjelmaa vastaava enimmäistäyttömäärä pyykkiä. Siten käytät pesukonetta mahdollisimman taloudellisesti. Kun peset pieniä pyykkimääriä, pesukoneen määräautomatiikka alentaa pesukoneen veden- ja energiankulutusta sekä lyhentää pesuohjelman kestoa automaattisesti. Tällöin näyttöruudun osoittama jäljellä oleva ohjelma-aika voi muuttua pesun aikana. Kun peset pieniä pyykkimääriä, käytä pesuohjelmaa Pika 20. Uusimmat pesuaineet mahdollistavat hyvän pesutuloksen myös hyvin alhaisissa pesulämpötiloissa (esim. 20 C ). Entistä alhaisempien lämpötilojen käyttö säästää energiaa. Jotta pesukone kuitenkin pysyisi puhtaana sisältä, suosittelemme että peset silloin tällöin koneellisen pyykkiä vähintään 60 C:n lämpötilassa. Näyttöruudussa säännöllisin välein näkyvä ilmoitus Hygienia Info muistuttaa sinua tästä. Pesuaineen kulutus Käytä pesuainetta enintään sen verran kuin pesuainepakkauksessa olevassa annostusohjeessa neuvotaan. Annostele pesuaine pyykin likaisuuden mukaan. Jos et täytä konetta täyteen, vähennä pesuaineen määrää vastaavasti (n. 1 / 3 vähemmän pesuainetta, kun kone on vain puoliksi täynnä). Oikean lisätoiminnon valinta (Lyhyt, Esipesu tai Esipesu + Liotus) Valitse: pesuohjelma ja lisätoiminto Lyhyt, kun peset vain vähän likaisia vaatteita, joissa ei ole näkyviä tahroja. pelkkä pesuohjelma ilman lisätoimintoja, kun peset normaalilikaisia tai likaisia vaatteita, joissa on näkyviä tahroja. pesuohjelma ja lisätoiminto Esipesu + Liotus, kun peset erittäin likaisia vaatteita. pesuohjelma ja lisätoiminto Esipesu tekstiileille, joissa on suuria määriä likaa (esim. pölyä tai hiekkaa). Kun kuivaat pyykin kuivausrummussa Linkoa pyykki mahdollisimman suurella linkousnopeudella, niin pyykin kuivaus kuivausrummussa kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. 16

17 Näin peset oikein Pikakäyttöohje Jos haluat nopeasti saada käsityksen siitä, miten pesukonetta käytetään, seuraa tekstin numeroituja kohtia (,,,...). Pyykin esikäsittely Tyhjennä taskut. Metalliesineet (esim. kolikot, naulat ja ruuvit) voivat vahingoittaa pyykkiäsi sekä pesurumpua ja -allasta. Esikäsittele tahrat Poista tekstiilien tahrat ennen pesua mahdollisimman tuoreina. Painele tahroja väriä päästämättömällä kankaalla tai sienellä. Älä hankaa! Esikäsittele pinttyneet, hankalat tahrat sekä likaantuneet paidankaulukset tahranpoistoaineella tai pienellä määrällä nestemäistä pesuainetta ennen pesua. Kysy hankalissa tapauksissa neuvoja pesuainevalmistajan asiakaspalvelusta. Älä missään tapauksessa käytä kemiallisia (liuottimia sisältäviä) pesuaineita koneessa! Jos esikäsittelet tekstiilejä liuottimia sisältävillä pesuaineilla (esim. pesubensiinillä), varo etteivät nämä aineet joudu kosketuksiin muovisten osien kanssa. Lajittele pyykki Lajittele pyykki värin sekä vaatteissa olevien hoito-ohjeiden mukaan. Tummat tekstiilit ovat usein väriä päästäviä, joten ne voivat värjätä vaaleita tekstiilejä. Pese siksi tummat ja vaaleat vaatteet mieluiten erikseen. Yleisiä neuvoja Verhojen pesu: irrota ripustimet ja kannattimet tai kääri ne erillisen kankaan sisään. Pese kaarituelliset rintaliivit pesupussissa. Kun peset neuleita, farkkuja, housuja ja koristeneulottuja vaatteita: käännä vaatteet nurinpäin, jos niiden hoito-ohjeessa niin kehotetaan. Sulje vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset ennen pesua. Älä pese pesukoneessa tekstiilejä, joiden hoito-ohjeessa on vesipesu kielletty (merkintä ). 17

18 Näin peset oikein Kytke pesukone päälle Aseta pyykit koneeseen Avaa pesukoneen luukku painamalla Luukku-painiketta. Suorista pestävät vaatteet ja aseta ne ilmavasti pesurumpuun. Erikokoiset vaatekappaleet parantavat pesutulosta ja linkous on tasaisempaa. Käytä hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärää. Tällöin pesukoneen käyttö on kaikkein taloudellisinta. Muista kuitenkin, että liian täyteen ahdettu kone ei pese puhtaaksi, ja lisäksi pyykki rypistyy helposti. Varmista, ettei täyttöluukun ja luukun tiivisterenkaan väliin jää mitään. Valitse ohjelma Valitse haluamasi ohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta myötä- tai vastapäivään. Ohjelma on valittuna, kun ohjelman nimen vieressä oleva merkkivalo palaa. Valitse lämpötila/linkousnopeus Voit muuttaa ohjelman valmiiksi ehdottamaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta. 2: Voit muuttaa lämpötilaa painamalla Lämpötila-painiketta ja linkousnopeutta painamalla Linkousnopeus-painiketta. Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni. 18

19 Näin peset oikein Valitse lisätoiminto Valitse haluamasi lisätoiminto painamalla kyseisen toiminnon painiketta. Kun lisätoiminto on valittuna, sen merkkivalo palaa. Kaikki lisätoiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa ohjelmissa. Jollei lisätoiminnon merkkivalo syty, kun painat painiketta, et voi käyttää kyseistä lisätoimintoa valitsemassasi ohjelmassa. Lyhyt Vain vähän likaisten vaatteiden pesuun, joissa ei ole näkyviä tahroja. Toiminto lyhentää pesuvaihetta. Vesi plus Toiminto lisää veden määrää sekä pesussa että huuhteluissa. Voit ohjelmoida painikkeelle Vesi plus myös muita vaihtoehtoja, ks. tarkemmin kappaletta "Ohjelmoitavat toiminnot". Esipesu Esipesu -painikkeella voit valita esipesun lisäksi myös tarvittaessa yhden tai kahden tunnin liotusajan. Paina painiketta: kerran = esipesu kahdesti = esipesu + 1 tunnin liotus kolmesti = esipesu + 2 tunnin liotus neljästi = toiminnon peruutus Erittäin hiljainen Jos käytät pesukonetta esim. myöhään illalla, etkä halua häiritä muita pesukoneen äänillä, tällä toiminnolla voit hiljentää pesukoneen aiheuttamaa ääntä entisestään. Kun valitset toiminnon Erittäin hiljainen, linkoukset jäävät pois ja ohjelma pysähtyy vaiheeseen Huuhtelut päättyneet. Samalla ohjelman kesto pitenee. Ohjelman jatkaminen linkouksella Valitse haluamasi linkousnopeus Linkousnopeus-painikkeella. Voit myös siirtää koko ohjelman käynnistymistä ajastimella sellaiseen ajankohtaan, ettei loppulinkouksen ääni enää häiritse ketään. 19

20 Näin peset oikein Käytä tarvittaessa ajastusta Voit siirtää ohjelman alkamista 30 minuutista enintään 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yösähköä. Tarkempia tietoja löydät tämän käyttöohjeen kappaleesta "Ajastus". Annostele pesuaine Pesuaineen oikea annostus on tärkeää, koska pesuaineen aliannostus: jättää pyykin likaiseksi ja muuttaa sen ajan mittaan harmaaksi ja kovaksi aiheuttaa tahrojen pinttymistä pyykkiin lisää kalkkisaippuan kerääntymistä lämmitysvastuksiin.... pesuaineen yliannostus: lisää vaahdonmuodostusta, mikä puolestaan heikentää pesukoneen pesutehoa sekä pesu-, huuhtelu- ja linkoustulosta lisää vedenkulutusta (automaattisesti kytkeytyvän ylimääräisen huuhtelun vuoksi) kuormittaa ympäristöä turhaan. Vedä pesuainekotelo ulos ja kaada pesuainetta pesuainelokeroihin. Pesuaine esipesua varten (suosittelemme, että jaat kokonaispesuainemäärän seuraavasti: 1 / 3 pesuaineesta lokeroon ja 2 / 3 lokeroon ) Pesuaine varsinaista pesua ja liotusta varten Huuhtelu- tai viimeistelyaine, nestemäinen tärkki Sulje pesuainekotelo. Lisätietoa pesuaineista ja niiden annostamisesta löydät kappaleesta "Pesuaineet". 20

21 Näin peset oikein Käynnistä ohjelma Paina nyt vilkkuvaa Start/Stop-painiketta. Ohjelma käynnistyy. Jos olet valinnut ajastusajan, näyttöruutu alkaa laskea ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevaa aikaa. Kun ajastimen aika on kulunut umpeen, tai kun pesuohjelma käynnistyy, näyttöruutu alkaa osoittaa ohjelman arvioitua kestoaikaa. Ensimmäisen 8 minuutin aikana pesukone tunnistaa, miten paljon pyykit imevät itseensä vettä. Tällöin ohjelman kestoaika voi pidetä tai lyhetä jonkin verran. Lisäksi näet näyttöruudusta käynnissä olevan ohjelman kulloisenkin ohjelmavaiheen. Ohjelman jälkeen - ota pyykki pois koneesta Ohjelma on päättynyt, kun näyttöruudussa vilkkuvat vuorotellen: 0:00 Pöyhintä ja Tarkista ettei rumpuun jää yhtään vaatekappaletta! Rumpuun unohtuneet pyykit voivat kutistua tai värjätä pyykin seuraavalla pesukerralla. Tarkista ettei luukun tiivisterenkaan väliin ole jäänyt pikkuesineitä. Kytke pesukone pois päältä painamalla virtakytkintä. Sulje pesurummun täyttöluukku. Tällöin pesurumpuun ei vahingossa joudu mitään ylimääräistä. 0:00 Seis Avaa pesukoneen luukku painamalla Luukku-painiketta. Kun pöyhintä on päättynyt, pesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua. Tämän jälkeen kone on kytkettävä uudelleen päälle painamalla virtakytkintä. Ota pyykki pois koneesta. 21

22 Linkous Loppulinkousnopeudet Ohjelma kierr./min Puuvilla 1400 Siliävät kuidut 1200 Synteettiset kuidut 600 Villa 1200 Kyllästys 1000 Pika Automatic plus 1200 Tumma pyykki/farkut 1200 Paidat 600 Teho Plus 1400 Linkous 1400 Erillinen huuhtelu/tärkkäys 1200 Voit aina alentaa ehdotettua loppulinkousnopeutta. Et voit valita ohjelmaan yllä olevassa taulukossa mainittua linkousnopeutta suurempaa loppulinkousnopeutta. Välilinkoukset Pesukone linkoaa pyykin aina varsinainen pesun jälkeen sekä huuhteluiden välillä. Jos alennat loppulinkousnopeutta, myös välilinkousten linkousnopeus alenee vastaavasti. Jos valitset pesuohjelmassa Puuvilla alhaisemman linkousnopeuden kuin 700 kierr./min, pesukone kytkee päälle ylimääräisen huuhtelun. Kun et halua loppulinkousta (Huuhtelut päättyneet) Valitse vaihtoehto Huuhtelut päättyneet painamalla Linkousnopeus-painiketta. Tällöin loppulinkous jää pois ja tekstiilit jäävät viimeiseen huuhteluveteen. Tämä vähentää tekstiilien rypistymistä, jollet ehdi ottamaan niitä pois koneesta välittömästi ohjelman päätyttyä. Kun haluat jatkaa linkouksella: Pesukone ehdottaa automaattisesti pesuohjelmaan ohjelmoitua suurinta linkousnopeutta. Voit kuitenkin aina valita myös alhaisemman linkousnopeuden. Käynnistä loppulinkous painamalla Start/Stop-painiketta. Kun haluat lopettaa ohjelman: Paina Luukku-painiketta. Tällöin kone tyhjentää veden koneesta. Kun painat Luukku-painiketta toisen kerran, täyttöluukku avautuu. Kun haluat jättää sekä välilinkoukset että loppulinkouksen pois (ilman ) Paina Linkousnopeus-painiketta ja valitse vaihtoehto ilman. Viimeisen huuhtelun jälkeen kone tyhjentää veden koneesta ja aloittaa automaattisesti pyykin pöyhinnän (rypistymisenesto). Kun valitset tämän toiminnon, tietyissä ohjelmissa pesukone kytkee päälle ylimääräisen huuhtelun. 22

23 Ajastus Ajastimen avulla voit siirtää ohjelman käynnistymään myöhemmin. Voit siirtää ohjelman alkamista 30 minuutista enintään 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yösähköä. Ajastusajan valinta Paina Ajastus-painiketta. Näyttöruudussa näkyy seuraavaa: 0: Jokaisella Ajastus-painikkeen painalluksella ajastusaika pitenee: 10 tuntiin saakka 30 minuutin välein, 10 tunnin jälkeen 1 h välein. Jos pidät Ajastus-painiketta painettuna, näyttöruudussa näkyvä aika vaihtuu nopeasti aina 24 tuntiin saakka. Ajan muuttaminen Voit muuttaa ajastimeen ohjelmoimaasi aikaa milloin tahansa painamalla Ajastus-painiketta. Peruuttaminen ennen käynnistämistä Voit peruuttaa ajastuksen painamalla Ajastus-painiketta vielä kerran, kun näyttöruudussa näkyy 24 h. Jos olet jo ehtinyt käynnistää ajastimen ennen ajastuksen peruuttamista, pesuohjelma käynnistyy välittömästi. Ajastuksen käynnistys Käynnistä ajastin painamalla Start/Stop-painiketta. Näyttöruudussa näkyy: 4:30 Aloitus: Kun ajastusaika on kulunut umpeen, ohjelma käynnistyy ja näyttöruutuun ilmestyy pesuohjelman arvioitu kestoaika. 23

24 Ohjelmanvalintataulukko Puuvilla kylmästä 90 C:een enintään 7,0 kg Pyykin laji Puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten T-paidat, alusvaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat yms. Neuvo Lämpötila-asetukset 60 /40 C eroavat asetuksista / seuraavasti: lyhyemmät ohjelma-ajat pitemmät lämpötilan ylläpitoajat suurempi energiankulutus Jos kuitenkin asetat pyykille erityisiä hygieniavaatimuksia, valitse aina pesuohjelma, jonka todellinen pesulämpötila on 60 C tai enemmän. Puuvilla / enintään 7,0 kg Pyykin laji normaalilikainen puuvillapyykki Neuvo Näiden lämpötila-asetusten energian- ja vedenkulutus on optimoitu siten, että ne pesevät puuvillapyykin mahdollisimman taloudellisesti. Kun valitset lämpötila-asetuksen, ohjelman todellinen pesulämpötila jää alle 60 C:n, mutta ohjelman pesuteho on sama kuin ohjelmassa Puuvilla 60 C. Ohje vertailutestien tekijöille: Normin EN mukainen vertailutestiohjelma; energiamerkintä direktiivin 1061/2010 mukaisesti Siliävät kuidut kylmästä 60 C :een enintään 3,5 kg Pyykin laji Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitteet tai siliäväksi käsitelty puuvilla. Neuvo Jos tekstiilit rypistyvät helposti, alenna linkousnopeutta. Synteettiset kuidut kylmästä 60 C:een enintään 2,5 kg Pyykin laji Synteettisistä kuiduista, sekoitteista tai tekosilkistä valmistetut arat tekstiilit. Neuvo Jos tekstiilit rypistyvät helposti, jätä linkous kokonaan pois. 24

25 Ohjelmanvalintataulukko Villa kylmästä 40 C:een enintään 2,0 kg Pyykin laji Villasta ja villasekoitteista valmistetut tekstiilit tai käsinpestäviksi merkityt tekstiilit. Neuvo Jos tekstiilit rypistyvät helposti, alenna linkousnopeutta. Kyllästys 40 C enintään 2,5 kg Pyykin laji Mikrokuiduista valmistettujen tekstiilien, hiihtoasujen tai suurimmaksi osaksi synteettisistä kuiduista valmistettujen pöytäliinojen jälkikäsittelyyn kyllästysaineella, joka tekee kankaista vettä ja likaa hylkiviä. Neuvo Pese ja linkoa käsiteltävät tekstiilit ensin, tai anna niiden kuivua. Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi tekstiilit on lämpökäsiteltävä kyllästyksen jälkeen. Tämän voit tehdä joko kuivaamalla tekstiilit kuivausrummussa tai silittämällä ne. Pika 20 kylmästä 40 C:een enintään 3,5 kg Pyykin laji Puuvillaiset tekstiilit, joita on tuskin pidetty tai joissa ei ole lainkaan näkyvää likaa. Neuvo Lisätoiminto Lyhyt kuuluu pesuohjelmaan automaattisesti. Automatic plus kylmästä 40 C:een enintään 5,0 kg Pyykin laji Värin perusteella lajiteltua sekalaista pyykkierää varten, jossa sekä ohjelmiin Puuvilla että Siliävät kuidut tarkoitettuja tekstiilejä. Neuvo Tässä pesuohjelmassa elektroniikka sopeuttaa ohjelman pesuparametrit (kuten vesimäärän, pesurytmin ja linkoustavan) kutakin pyykkierää varten automaattisesti, jolloin kone pesee pyykkierän aina mahdollisimman hellävaraisesti, mutta tehokkaasti. Tumma pyykki/farkut kylmästä 60 :een enintään 3,0 kg Pyykin laji Puuvillasta, puuvillasekoitteista tai farkkukankaasta valmistetut mustat ja tummat vaatteet. Neuvo Käännä tummat vaatteet nurinpäin ennen pesua. Farkkukangas päästää usein väriä ensimmäisillä pesukerroilla. Pese siksi tummat ja vaaleat vaatteet erillään. 25

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BOSCH WOR20151SN. Löydät kysymyksiisi vastaukset BOSCH WOR20151SN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot