Ilmasto- ja energiastrategian toimeenpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmasto- ja energiastrategian toimeenpano"

Transkriptio

1 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta/kestävän kehityksen jaosto Ilmasto- ja energiastrategian toimeenpano Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Taustaa

2 Lähde: OECD/IEA, ETP2010

3 Energian kokonaiskulutus Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö sektoreittain * Lähde: Energiatilasto, energiaennakko 2009, TK

4 Sähkön hankinta tuotantomuodoittain , TWh 100 Nettotuonti 90 Lauhdutusvoima + GT Ydinvoima 80 CHP kaukolämpö CHP teollisuus 70 Tuulivoima 60 Vesivoima TWh Lähde: Tilastokeskus 2007, Adato 2007, Sähkön kulutuksen toteuma ja arvio, TWh TWh arvio Tilasto

5 Hallituksen energialinja kohti vähäpäästöistä Suomea Tärkeimmät energiaratkaisut Ilmasto- ja energiastrategia Tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta Uusiutuva energia Energiatehokkuus (VNp) Ydinvoima Kaikki kolme tukeutuvat Päästöjen vähentämiseen Kotimaisuuteen ja omavaraisuuteen Teknologian, työllisyyden ja talouskasvun edistämiseen Uusiutuvat energialähteet

6 Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus vuonna 2020 arviolta 327 TWh Tästä uusiutuvien 38 %:n osuus vastaa 124 TWh Vuonna 2005 uusiutuvien loppukulutus oli 87 TWh Muutostarve vuodesta on n. 38 TWh Uusiutuvan energian lisäys primäärienergiana , % Uusiutuvan energian lisäys primäärienergiana 39,2 TWh ja loppukulutuksena 37,5 TWh 6 % 16 % Metsähake 48 % Tuulivoima Lämpöpumput 15 % Liikenteen biopolttoaineet Muut 15 % Ryhmä muut sisältää mm. vesivoiman, puun pienkäytön, biokaasun, pelletit, Aurinkoenergian sekä metsäteollisuuden sivutuotteiden vähenemän

7 Valmisteilla olevat tukijärjestelmät HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta Syöttötariffijärjestelmä tuulivoimalle, biokaasusähkölle ja pienille puupolttoainetta käyttäville CHP-laitoksille Metsähakkeella tuotetun sähkön muuttuva tuotantotuki Kiinteä sähkön tuotantotuki, joka korvaa nykyiset VM:n verotuet HE laiksi pienpuun energiatuesta MMM:n valmisteltavana Kohdistuu ensiharvennuskohteista saatavaan energiatukeen (ns. toisen kasvuluokan metsät) Tuki /m 3 ja hehtaarikohtainen leikkuri Kivihiilen korvaaminen puulla hiilipölykattiloissa Asian valmistelu on aloitettu, valmistellaan virkamiestyöryhmässä HE laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä annetun lain muuttamisesta Syöttötariffin periaate Markkinaehtoinen takuuhinta sisältää sekä takuuhinnan että preemion piirteitä säilytetään sekä markkinaehtoisuus että taataan tasainen tulotaso tuulivoimatuottajalle tuottajat myyvät tuotetun sähkön normaalisti sähkömarkkinoille ja ovat velvollisia hoitamaan tasesähkönsä tuottajalle maksetaan tariffi, joka määräytyy sovitun tavoitetason ja sähkön pörssihinnan erotuksesta (3 kk spot hinta) kannustaan tuottamaan keskimääräistä kalliimpien tuntien aikana /MWh Tariffi pvä (2008)

8 Asuinrakennusten lämmitysjärjestelmien energiatuki (YM) HE 140/2010 vp: Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöön ottoa avustettaisiin enintään 20 % osuudella hyväksyttävistä kustannuksista Tuki kohdistetaan asuinrakennusten päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maalämpö- ja ilmavesilämpöpumppujen käyttöön ottoon sekä pellettilämmitykseen ja muihin puuperäisiin polttoaineisiin siirtymiseen Tukea myönnetään lämmitystapamuutoksiin sähkö- ja öljylämmitteisiä taloja saneerattaessa, ei uudisrakentamisessa Valtion vuoden 2011 talousarvioesityksessä on tukea varten varattu 30 milj. Lain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 alussa; muutettuja säännöksiä voitaisiin soveltaa vuodenvaihteen jälkeen aloitettuihin toimenpiteisiin Energiatehokkuus

9 Energian loppukulutus Suomessa v. 2020, komission v Action Plan n mukaisesti tarkasteltuna EU:n +2,3 % per vuosi oletus 430 TWh (Ei mitään energiapoliittisia toimia) toimet) RES TWh Tavoiteura 2008 strategiassa 310 TWh (Tavoite) Perusura 2008 strategiassa EU:n -20 % Suomen luvuilla 347 TWh (sis. päätetyt 278 TWh RES=Uusiutuvan mitoitusperusta 327 TWh Energiatehokkuusdirektiivejä, keskeiset Direktiivi energian tehokkaasta loppukäytöstä ja energiapalveluista (2006/32/EY) eli energiapalveludirektiivi ESD (Energy Service Directive) Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU) eli rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Direktiivi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (2009/125/EY) eli ecodesign-direktiivi tuoteryhmäkohtaiset ekologisen suunnittelun vaatimukset; voimaan suoraan komission asetuksilla; kieltävät tehottomien tuotteiden tuonnin markkinoille 9 ryhmää valmiina (lepovirtakulutus, perusdigisovittimet, kotitalouslamput, palvelusektorin valaistustuotteet, ulkoiset teholähteet, sähkömoottorit, kiertovesipumput, televisiot ja kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet), 25 laiteryhmää valmistelussa Direktiivi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (2010/30/EU) eli energiamerkintädirektiivi tuoteryhmäkohtaiset energiamerkintävaatimukset; annettu tähän mennessä direktiiveillä, mutta jatkossa todennäköisesti asetuksilla; 8 ryhmää valmiina (kylmäsäilytyslaitteet, pyykinpesukoneet, kuivausrummut, kuivaavat pyykinpesukoneet, astianpesukoneet, lamput, sähköuunit, ilmastointilaitteet)

10 Ajankohtaista kotimaasta Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista Energiatehokkuussopimukset käynnissä, n. 60 % kulutuksesta Uudet rakennusten energiatehokkuusmääräykset 2010 alusta, seuraava tiukennus työn alla Rakennetun ympäristön energiatehokkuus kokonaisuus tarkastelun alla Energiaveromuutokset Ajoneuvoliikennettä koskevat veromuutokset Kansalaisten energianeuvonnan vahvistaminen Tukirahaa saatu edellisiä vuosia enemmän hyville energiatehokkuushankkeille tilaa Valtioneuvoston periaatepäätös Sisältää 2010-luvun energiatehokkuustoimenpiteet, n. 50 toimenpidekokonaisuutta Toteuttaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008) ja valtioneuvoston tulevaisuusselonteon (2009) tavoitteita Pääpaino päästökaupan ulkopuolisilla aloilla (rakentaminen, liikenne, kotitaloudet, palvelut) Toimenpiteillä säästetään noin 37 TWh kokonaisenergiasta, josta 5-6 TWh sähköä Vastaa noin 9 miljoonaa tonnin CO 2 -päästövähenemää

11 VNp:n pohjana Energiatehokkuustoimikunnan työ Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden valmistelemiseksi Ilmasto- ja energiastrategian pohjalta Toimikunnan mietintö valmistui kesäkuussa 2009 Mietintö luonteeltaan tietopaketti, 125 toimenpide-ehdotusta Kivijalka

12 Vaikuttavimpia toimenpiteet Uuden henkilöajoneuvoteknologian käyttöönotolla ja olemassa olevan ajoneuvokannan uusiutumisen nopeuttamisella säästetään noin 8,5 TWh vuonna Uudisrakentamisen energiamääräysten tiukentamisella ja korjausrakentamiseen ulotettavilla vaatimuksilla energiankulutus vähenee n. 5 TWh vuoteen 2020 mennessä Aiempaa huomattavasti haastavammilla ja laaja-alaisemmilla energiatehokkuussopimuksilla yhdistettynä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan saadaan aikaan päästökauppasektorin ulkopuolisilla aloilla n. 3 TWh säästö vuonna 2020 Laitteiden energiatehokkuusvaatimuksilla saadaan säästöä 2-3 TWh, josta kotitalouslaitteiden osuus on yli puolet (uudet laiteryhmät kasvattavat tämän merkitystä) Esimerkki EU-lähtöisestä toimenpiteestä: - Laitteiden energiatehokkuusvaatimukset Kotitalouslampuille, lepovirtakulutukselle ja televisiolle jo voimassa Tänä vuonna tulee vielä voimaan perusdigisovittimet, jääkaapit, pakastimet, katu- ja toimistovalaistus, ulkoiset teholähteet kuten laturit Jatkossakin joka vuosi useita uusia laiteryhmiä mukaan Vaatimukset kieltävät tehottomien laitteiden myynnin ja eivät yleensä vaikuta arkielämäämme Vähentävät kuluttajan energialaskua Joissakin tapauksissa edellytetään kuluttajaltakin toimia: esimerkiksi käytetyt energiansäästölamput kuuluvat ongelmajätteisiin. Keräysjärjestelmää kehitetään Valaistuksella suurin vaikutus: Arvio säästöstä vuonna 2020 n. 1,1 TWh, joka vastaa reippaasti yli 100 milj. euron säästöä nykyhinnalla laskettuna.

13 Esimerkki toimenpiteiden vaikutuksista: Jääkaappipakastimien energialuokat pääkaupunkiseudun 14 myymälässä % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % D C B A A+ A++ 20 % 10 % 0 % Esimerkki jo käynnistetystä uudesta toimesta: - Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Käynnistymässä 14 pilottihanketta vuosille , kokonaisvolyymi 3,5 M, josta tukea puolet TEM:stä ja Sitrasta Tavoitteena pysyvä järjestelmä: neuvontaa puhelimitse, netissä, kirjallisesti sekä kasvokkain kansalaisten kanssa Toteuttajina kuntia, alueellisia energiatoimistoja, valtakunnallisia järjestöjä ym. (lisätietoja: Aiheet: uudis- ja korjausrakentaminen, asuminen ja kiinteistöt, ilmastoinfo neuvontakeskus, energiatoimistojen verkosto, liikkuminen. Toiminta koordinoidaan korjausrakentamiseen, liikenteeseen ja maatiloihin suuntautuvan neuvontatoiminnan kanssa.

14 Esimerkki meneillään olevasta toiminnasta : TEM/YM päävastuulla olevat energia-tehokkuussopimukset ELINKEINOELÄMÄN ENERGIA- TEHOKKUUSSOPIMUS KUNTASEKTORIN ENERGIA- TEHOKKUUSSOPIMUS JA ENERGIAOHJELMA TEOLLISUUS KAUPUNGIT PALVELUT KUNNAT ENERGIA-ALA KUNTAYHTYMÄT HÖYLÄ III ENERGIA- TEHOKKUUSSOPIMUS KIINTEISTÖALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT LÄMMITYS- JA LIIKENNE- POLTTONESTEIDEN JAKELU VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT VUOKRA-ASUINYHTEISÖT TOIMITILAKIINTEISTÖT* *valmistelu käynnissä Ydinvoima

15 Ydinvoiman periaatepäätökset, eduskunta Valiokunnat YmV (enemmistö 9-8 vastusti), TuV (kaikki muut valiokunnat kannattivat PAP-vahvistamista), TtV, StV, HaV, ja mietintö TaV (3 vastalausetta) Äänestystulokset: TVO OL Posivan OL Fennovoima Ponnet hyväksyttiin ja niiden toimeenpano käynnissä 1) ydinvastuu kuntoon 2) ydinjäteneuvottelut käyntiin ) uusiutuvan energian lakiesitykset syksyllä 4) työvoima ja yrityskenttä mukaan, ydinvoiman osaamiseen panostettava Ulkominsiteriö Jorma Aurela 29 Energia T&K&I - Läpileikkaava instrumentti

16 Energia- ja ilmastoalueen T&K-rahoitus Tekes, (M ) Vuosittain myönnetty rahoitus ) Vuodesta 2007 lähtien rahoitushakemusten käsittelyn yhteydessä on tullut välttämättömäksi arvioida, onko projektilla energia- tai ympäristövaikutuksia. Energia- ja ilmasto-t&k&i; Muuta EU/SET-plan (Strateginen energiateknologiasuunnitelma) 7 teollisuusaloitetta käynnistymisvaiheessa Komission mukaan tarvitaan noin 5 mrd /v rahoituslisäys Tutkimuskeskusten EERA-yhteistyö SHOKit; ohjelmia menossa ja alkamassa Cleen, RYM, Metsäklusteri, Fimecc, Tivit Suomen Akatemialla menossa Kestävä energia -ohjelma ja käynnistymässä Ilmastonmuutos -ohjelma

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi Kansanedustaja Anne Kalmari Energiapaketin tausta Tukee hallituksen 6.11.2008 hyväksymän kansallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian. Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian. Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian investointeihin Suomessa Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista Petteri Kuuva 24.3.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto-

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 213/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 213/2010 Uusiutuvien

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Ohjauskeinoja asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan ilmastovaikutusten hillintään

Ohjauskeinoja asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan ilmastovaikutusten hillintään SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2012 Ohjauskeinoja asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan ilmastovaikutusten hillintään Yksityiskohtaiset ohjauskeinokuvaukset Heiskanen Eva, Perrels Adriaan, Nissinen

Lisätiedot

Uusien energiainvestointien avustus- ja tukipolitiikka Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa Mikkeli 7.5.2013

Uusien energiainvestointien avustus- ja tukipolitiikka Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa Mikkeli 7.5.2013 Uusien energiainvestointien avustus- ja tukipolitiikka Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa Mikkeli 7.5.2013 Päivi Janka Hallitusneuvos TEM / Energiaosasto Esityksen sisältö Kansallinen energia- ja

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Yrittäjän energia- ja ilmastoseminaari 17.9.2009 Päivi Laitila, Motiva Oy Sisältö Motiva Lähtökohtia energiatehokkuuden kehittämiseen Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

4/2007. Energiatehokkuussopimukset. 2008 2016 s. 1. Säädösehdotuksia. energiasisämarkkinoista. s. 4. Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s.

4/2007. Energiatehokkuussopimukset. 2008 2016 s. 1. Säädösehdotuksia. energiasisämarkkinoista. s. 4. Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s. 4/2007 Energiatehokkuussopimukset 2008 2016 s. 1 Säädösehdotuksia energiasisämarkkinoista s. 4 Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s. 8 Sisältö 1 Energia-alalla tapahtuu Uutisosion aiheita ovat uudet

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot