PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION. UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION. UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3"

Transkriptio

1 KENGÄN koputuksia 2/2009 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3 MITTAVA Kokotalkoot käyntiin s.5 ÄÄRIKOKOISTEN EDUSTAJA HOITAMAAN STANDARDISOINTIASIOITA EU:SSA - Arja nimitetty ANEC Services -työryhmän jäseneksi s.4

2 Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Nordea TILISIIRTO GIRERING Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Saaja Mottagare Pieni- ja Isokenkäiset ry ( PIKRY ) Maksaja Betalare Yhdistysrek.nro Jäsenmaksu 2008 ja/tai 2009 varsinainen jäsen 20 (koko perhe) kannatusjäsen 20 yritysjäsen 100 Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Jäsennumerosi, kts. osoitetarra. Eräpäivä Förfallodag ,00 PAHOITTELEVAT OIKAISUMME! 1) Jäsenlehti 1/2009: Osa jäsenmaksulomakkeen tietokentistä oli jäänyt pois. Materiaalin siirto toimittajalta taittajalle ei onnistunut ohjelmien yhteensopimattomuuden vuoksi. Oheisena alkuperäinen jäsenmaksulomake vuodelle 2009, jota käyttäen voit suorittaa mahdollisesti erääntyneen/erääntyneet jäsenmaksusi. Tukeasi tarvitaan ja kiitämme kannatuksestasi! Mikäli olet jo maksanut 2009 jäsenmaksusi, älä käytä lomaketta vuoden 2010 maksuun. Ota yhteyttä: Autamme mielellämme! 2) Jäsenlehti 1/2009: Lehden osoitetarrasta puuttuivat oleelliset 2 riviä. Painotalo oli meitä informoimatta noudattanut omaa yleisohjettaan osoitetarrassa julkaistavista rivitiedoista Kevään ja kesän herkullisia kuvia Kuvagalleriassa! Säilöntäaikaan (3) Painoon toimitettiin 5 rivitietoa, joista löytyi yhteystietojen lisäksi jäsennumero ja tieto viimeksi maksetusta jäsenmaksusta. Tämä puute aiheutti valtavasti lisätyötä ja mielipahaa jäsenistölle! MEDIATIEDOT Kengän Koputuksia Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenlehti Koko: A4, 12 tai 16 sivua Ilmestyminen: 2 4 kertaa vuodessa Painos: 550 kpl (2/2009) Ilmoitusaineisto ja tiedustelut: puh tai kirjeitse osoitteella: Pieni- ja Isokenkäiset ry PL 186, Helsinki Toimitus voi muokata saamiaan kirjoituksia, eikä vastaa sille jätetystä aineistosta. Ilmoitushinnat: ¼ sivun ilmoitus 50 ½ sivun ilmoitus 100 sisältäen yrityksen tiedot/mainos yhdistyksen internetsivulle 1 vuodeksi Paino: Domus Print Oy, Tampere Toimitus: Maiju Havinen, päätoimittaja Arja Partanen Taitto: Ismo Sihvonen, Domus Print Oy Kuvat: Joanna Sairanen, Maija Sydänmaa, Strutsitila Syrjynen, Marjamäen pajutila 2

3 Maijun palsta Yhdenvertaisen lämmin tervehdys Teille kaikille! Kunpa olisikin yhdenvertaisuutta meille myös näissä kokoon liittyvissä asioissa. Sisäasiainministeriön www-sivuilta luin aiheesta näin: Yhdenvertaisuuslain mukaisesti Sisäasianministeriö edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Yllä olevasta luettelosta jää aina ja kaikissa yhteyksissä puuttumaan Euroopan Unionin Perusoikeuskirjassa, sivulla 16/17, artikla 21:ssä Syrjintäkielto mainittu kohta. tai muuhun sellaiseen seikkaan. Keskimitoista poikkeava pituus ja koko on se mainitsematon muu seikka, jonka puuttuminen lakitekstistä rajaa vähemmistöryhmämme pois yhdenvertaisuutta koskevien toimenpiteiden kohteista. Sisäasiainministeriön johdolla on perustettava työryhmä, jossa lähtökohtana on kokoisten kansalaisten yhdenvertaisuuden edistäminen. Perustettavan työryhmän itseoikeutettuina asiantuntijoina ja jäseninä voisimme tulla kuulluksi ja kertoa omat näkökantamme koko-ongelmien poistamiseksi. Vihdoinkin on myös iloisia uutisia kerrottavana! Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettiin 28. toukokuuta Julkaisemme koko tekstin seuraavassa lehdessä. Lukekaa tarkkaan ja pitäkää huoli oikeuksistanne omassa kunnassanne! Pienten lasten ja opiskelijoiden vanhemmille suosittelemme googlattavaksi LATE ja OPTE hankkeiden tekstit. Muutamia poimintoja, joihin Pieni- ja Isokenkäiset ry tulee antamaan lausuntonsa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) kunnille tehtävää ohjeistusta varten. 1..tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. 9..Oppilaalle kahdeksannella vuosiluokalla tehtävässä laajassa terveystarkastuksessa on arvioitava oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä suunniteltava tarvittavat tukitoimet Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä siten, että alle kouluikäisen lapsen, oppilaan, opiskelijan ja perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos alle kouluikäisessä lapsessa, oppilaassa, opiskelijassa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa tervettä kasvua ja kehitystä. 15..Oppilaan ja opiskelijan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäistävä koulukiusaamista. Lisäksi opiskelijalle tulee antaa tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä Alle kouluikäisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan seksuaalista kypsymistä ja kehitystä tukeva neuvonta on sisällytettävä terveysneuvontaan ja terveystarkastuksiin lapsen ja nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Neuvonta raskauden ehkäisystä ja muu seksuaaliterveysneuvonta kuuluvat neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Neuvontaa voi järjestää myös muiden palvelujen osana. Yhdistyksemme pitkäaikainen kiinnostus standardisointiasioihin on tuottanut hedelmää. Arja Partanen on kutsuttu Euroopan unionin ANEC Services työryhmään. Nimityskokous pidetään Brysselissä lokakuussa Mikä ANEC on ja mitä siellä tehdään? Lue toisaalta tästä lehdestä. Iloisiin näkemisiin Syystreffeillä lokakuuta 2009! 3

4 ÄÄRIKOKOINEN Suomesta edustaa euroopan kuluttajaa Euroopan unionin ANEC Services WG on kutsunut Arja Partasen työryhmän jäseneksi lokakuussa 2009 Kuluttajat ry:n edustajana Maili Mustosen tilalle. Vapaaehtoistyö on palkaton luottamustoimi. EU maksaa kokouskulut. Työryhmässä voi olla 1 edustaja kustakin EU-maasta. Kokouksiin osallistuu yleensä noin 12 henkilöä. Miksi Arja edustaa suomalaista kuluttajaa? Aiempi työhistoriani noin 20 vuoden ajalta kuluttaja- ja kilpailuasioiden parissa niin Länsi-Suomen lääninhallituksessa kuin Kuluttajaviraston ohjaustyöryhmässä sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyöprojekteissa antaa valmiuksia toimia Kuluttajan Äänenä Euroopassa. Vapaaehtoistyöt Kuluttajat ry:n ja Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenenä (1995) ovat avanneet silmät lopullisesti tajuamaan, että maailma on epäsopiva paikka liian monille. N-2001 suomalaisten naisten mittaustutkimus osoitti, että yli 50% naisista voisi kokonsa puolesta olla äärikokoisten yhdistyksen jäseniä, otos 1560 / 860. Sopivat vaatteet kokotaulukkojen (standardin) mukaan sai alle puolet naisista. Yrittäjäksi ryhtyminen noin 10 vuotta sitten tarjosi suoran kontaktin standardoinnin ulkopuolelle jääviin eurooppalaisiin kuluttajiin. Spesiaali Koot liikkeen perustajana aloin heti kehittää mittanauhan lukemiin perustuvaa standardia omassa SPECI vaatetuotannossa. Jo markkinoilla olevien tuotteiden kokoluokituksista ei kukaan saanut selvää. Tekstiili- ja vaatetusteollisuusliiton edustaja, Auli Pylsy, kiinnostui SPECI menetelmästä. Hän kysyi mielipidettäni pariinkin otteeseen EU:ssa tekeillä olevaan, Vaatteiden kokomerkintöjen standardiin (CEN pren_ ). Alkuperäinen ehdotus oli mielestäni todella huono kaikille. Uudelleen valmisteltavaksi palanneessa standardiehdotuksessa on huomioitu paljon korjausehdotuksiani, joita tein pykäläkohtaisesti 6 sivun verran, loin 3 uutta taulukkoa ja 3 sivua saatetekstiä. Eurooppalaisessa kuluttajapolitiikassa on perinteisesti ollut tiukkaan määritellyt rajat loppukäyttäjälle, tuottajalle ja kaupalle. Uskon, että luottamustoimessani voin tuoda esiin asioita, jotka madaltavat näitä rajoja. Tuotamme enemmän kuin kulutamme. Se on kestämätöntä. Meidän on tiedettävä, keitä ja minkä kokoisia ihmisiä Euroopassa asuu. Me tarvitsemme MITTAVA Kokotalkoot auttamaan tiedonkeruussa ensin Suomessa ja myöhemmin kansainvälisesti. Ymmärrän hyvin, että keskimittaiset ihmiset kokevat standardointiasiat itselleen vieraiksi, jopa turhiksi. Heille maailma tuntuu jo valmiilta. Minun osaltani työ vasta alkaa. Mikä ANEC on ja mitä se tekee? Katso ANEC on Eurooppalaisen kuluttajan ääni standardisoinnissa. Services työryhmässä kehitetään teknisiä standardeja Palveludirektiivin pohjalta yhdenmukaistamaan ja helpottamaan eurooppalaisten elämää. ANEC, the European consumer voice in standardisation, defends consumer interests in the process of standardisation and certification. ANEC = European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation. 4

5 Pieni- ja Isokenkäiset ry KUTSU Sääntömääräinen Syyskokous Aika: Lauantai klo Paikka: Strutsitila Syrjynen, Tilakahvila, Kirvuntie 76, Pälkäne. Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat (nimikirjoitukset listassa); ääniluettelo 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, 4-6 hallituksen jäsentä, 2-10 hallituksen varajäsentä vuodelle Todetaan hallituksen valitsema taloudenhoitaja/tilitoimisto Tili-Tutka Oy 9. Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle Esitetään edellisen kokouksen pöytäkirja. 11. Valitaan yhdistyksen edustajat, Europatreffen in Rostock Projektikatsaus MITTAVA Kokotalkoot on käynnistynyt syyskuussa Metropolia AMK, Hyvinvointi ja toimintakyky, Jalkaterapia -koulutuksen opiskelijat: Jaana Kaunismäki, Minna Lappalainen, Meri Rytinki ja Anni Turtola tekevät opinnäytetyönään projektin testausvaiheen. Ohjaajana toimii lehtori Riitta Saarikoski. ET2013FI Europatreffen Suomessa projektin rahoitus. Haetaan Opetusministeriöstä. Nuorten Verkkomedia tilanne syksyllä Ilmoitusasiat ET2012FI on peruutettu, koska Hamburg pyysi saada tänä vuonna Eurooppa-treffit järjestettäväkseen. Vaihto ei ollut heille mahdollinen. Suomi järjestää Eurooppa-treffit 2013 Arja Partanen on kutsuttu Euroopan Unioniin ANEC Services työryhmän jäseneksi Kuluttajat ry:n edustajana Maili Mustosen tilalle. Vapaaehtoistyö on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa tai palkkiota. Työtä tehdään Palveludirektiivin pohjalta ja kehitetään teknisiä standardeja, jotka yhdenmukaistavat ja helpottavat eurooppalaisten kuluttajien elämää. 14. Vastaanotetaan ilmoittautumisia järjestömme vapaaehtoistyöhön 15. Kokouksen päättäminen Vapaa sana, mahdollisten ulkomaisten vieraiden esittely 5

6 Jokaisella on oikeus Iisalmessa on varmasti kaivattu kenkäkauppaa, jossa olisi kenkiä iso- ja pienijalkaisille aikuisille, niin naisille kuin miehillekin. Savonkadulle on nyt avattu Kenkä- ja Laukkuliike Styrman, jossa naisten kenkien koot jakautuvat välille ja miesten Yrittäjä Niina Styrman on viettänyt kymmeniä tunteja netissä löytääkseen sellaisia valmistajia, joilta saa sekä isoja että pieniä kokoja. Monen asiakkaan olen kuullut sanovan heti tullessaan, että eihän teillä tietenkään ole mitään minun kokoani. Se on todella suuri puute, sillä Pohjois-Savosta ei todellakaan ole mukavaa lähteä hakemaan kenkiä esimerkiksi Tampereelta tai Helsingistä asti, juttelee Niina Styrman. Liikkeen valikoimiin ostetaan pieniä eriä kutakin kenkämallia, siten tarjonta on mahdollisimman monipuolista. Yrittäjä ei kuulu mihinkään ketjuun ja hän hoitaa valinnat ja ostot itse suoraan valmistajilta. Yrityksestä löytyy runsaasti myös laukkuja sekä todella upeita ja persoonallisia strassi- ja puukoruja. Erikoiskokoisia kenkiä on saatavana pienijalkaisille naisille jopa kokoa 34 ja isompijalkaisille aina 45 saakka. Miehille ovat tarjolla pienet koot, 38 ja 39, samoin kuin suuremmat numeroon 51 asti. Kenkävalikoimaan kuuluvat myös RYN kengät, joiden avulla monet fyysiset vaivat vähenevät ja liikkumisesta tulee nautinto. Haluatko ilmaiset kengät? Styrman on luonut kanta-asiakasverkoston, jossa keräämällä passiin yhdeksän leimaa, saa aikaisempien ostosten keskihinnan maksavan tuotteen ilmaiseksi. Passi ei ole henkilökohtainen, vaan ostoksille voi tuoda koko suvun ja ystävät. Leiman saa jokaisesta normaalihintaisesta tuoteostosta tuotteen hinnasta riippumatta. Teininä ostin miestenkenkiä Mimmu Heiskanen sovittaa kauniita, mustia avokkaita, joissa on kivasti korkoa, koko 45. Teini-ikäisenä jouduin ostamaan miesten malleja, koska naisten kengät olivat mielestäni ihan mummokenkiä. Kun jalkani ovat vielä kapeat, se hankaloittaa kenkien löytämistä lisää. Oma kokonumeroni on 43 ja sukuvika, sillä sekä äidilläni että siskollani on samankokoinen jalka. Tämä on tavallaan hyväkin, sillä voimme vaihdella kenkiä keskenämme. Mimmu kertoo löytävänsä kenkiä ihan sattumalta tai sitten netistä. Silloin on ostettava, kun kohdalle sattuu. Jutun kirjoittajan ongelma on vastakkainen. Joissakin malleissa käy jopa koko 36, mutta parhaiten istuu italialainen 35 tai 34. Kengät tosin ovat aina löytyneet, ihan avojalassa ei ole sen vuoksi tarvinnut juosta, mutta usein on ollut todella kovassa hakusessa. Teksti ja kuva: Airi Leskinen 6

7 ILMOITTAUTUMINEN Syystreffeille Ilmoittaudu heti, kuitenkin viimeistään Olemme sitoutuneet ilmoittamaan osallistujien määrät kohteisiin viikkoa ennen tapahtumaa. Sähköpostilla: tai Puhelimella: Maiju HINTA 30 / henkilö ja se sisältää kaikki ohjelmassa välisenä aikana mainitut kustannukset sekä bussikuljetuksen kohteisiin. Lisäetuna saat hauskaa seuraa, joka on rahassa mittaamattoman arvokasta. HUOM! Hinta on sama, vaikka voisit osallistua vain osaan ohjelmasta. MAKSA heti ilmoittautuessasi tai viimeistään ! Tilille NORDEA Saaja Pieni ja Isokenkäiset ry Kirjoita lisätietoihin syystreffien TUNNUS: ST 2009 sekä osallistujan tai osallistujien nimet MAJOITUS Omalla kustannuksella, esim. Omena Hotelli, Tampere II Hämeenkatu 7, Tampere Tampereen UUSIN hotelli! Avattu Vain automaattivaraus netissä! Hotelli sijaitsee lähellä rautatieasemaa pääkadulla. Huoneessa 2 hengen parivuode sekä 2 sohvasta tai tuoleista taitettavaa sänkyä. Tapahtuman ajalta (2vrk) koko huoneen HINTA 156 / max 4 hlöä. Aamiainen tarjoillaan viereisessä kahvilassa hintaan á 6.50 / hlö. (hintatieto päivitetty ja se nousee/muuttuu päivittäin) 7

8 PIKRY SYYSTREFFIT JA SYYSKOKOUS , Tampere Pälkäne Kangasala PERJANTAI :00-21:00 Tampere, Keskustori, suihkukaivon läheisyys. Valoviikkojen avajaiset, ilotulitus. Kaikki kustannukset omavastuulla. Ei sisälly laskelmaan. Yllätys saattaa olla luvassa, jos Kirsi toteuttaa aikeensa;d) Paikallisoppaita on tarjolla, jos on halukkuutta lähteä tutkimaan Tampereen yöelämää. LAUANTAI :30 11:30 Päiväretki Pälkäneelle alkaa Tampereen rautatieaseman edustalta, Ryanair bussipysäkki Lähtö 10:30 _ 50 km _ 1 h _ oma bussi koko retken ajan 11:30 12:30 Viinitilan esittely ja maistiaiset. Rönnvikin Viinitila, Hämeenlinnantie 270, Laitikkala, GSM (0400) , Puh , . Rönnvikin viinitilalla kohtaat perinteisen hämäläisen maiseman. Herukkapensaiden sato valmistetaan herkullisiksi viinituotteiksi. Kesäkaudella Rönnvikissä järjestetään myös erilaisia näyttelyitä aina modernista taiteesta pontikkapannuihin! Lapsille Rönnvikin pihapiirissä, herukkapellon laidalla, on oma leikkipuisto puroineen, kiipeilytelineineen ja keinuineen. Viinimyymälästä voit ostaa kaikkia Rönnvikin viinejä, sekä lähialueiden tuottajien antimia ja käsityöläisten taidonnäytteitä. HINTA: 4,50 sisältää tilaesittelyn ja viinimaistiaisen, kesto n. 45 min Lähtö 12:30 _ 10 km _ 15 min _ bussi 12:45 12:55 Siirrymme Pälkäneen kirkonkylään Kostianvirran rannalle. Tutustumme mm. Kostianvirran taistelun (1713) historiaan ja ratkaisupaikkoihin. Vastakkain olivat venäläistä ja 3400 ruotsalais-suomalaista miestä. Kuinka sitten kävikään? Lue: ja Karttakuvat: Animaatio: HINTA: 0 Lähtö 12:55 _ 0,4 km _ 5 min _ kävely (tai bussi) 13:00 14:00 Pysähdymme lounastamaan porojuustokeittoa kahvin ja jälkiruoan kera, tarvittaessa kasvisjuustokeitto. Ravintola Kostian Kievari, Onkkaalantie 74, puh. (03) , Lue: HINTA: 6 14:00 14:30 Tutustumme pälkäneläiseen rakennuskulttuuriin ja vanhojen talojen tarinoihin reittikartan avulla. Nautimme ihanasta suomalaisesta maalaisidyllistä ja kävelemme Pälkäneen Onkkaalan kylänraittia pitkin aina Rauniokirkolle asti (yhteensä n. 1,5 km, bussikuljetus mahdollinen). Lue: Lähtö 14:00 _ 1,5 km _ 20 min _ kävely tai Lähtö 14:20 _ 1,5 km _ 3 min _ bussi HINTA: 0 14:30 14:55 Pälkäneen Rauniokirkko eli Pyhän Mikaelin kirkko on Pälkäneen kirkonkylässä Onkkaalassa sijaitseva keskiaikaisen harmaakivikirkon raunio. Kirkko suunniteltiin ja rakennettiin todennäköisesti vuosien 1495 ja 1505 välisenä aikana. Lue: HINTA: 0 Lähtö 14:55 _ 2,7 km_ 4 min _ bussi 15:00 16:00 Ihmettelemme suomalaista strutsitilaa. Strutsitila Syrjynen, Kirvuntie 76, Pälkäne (03) , Ari , Anu , Lue: Opas kertoo historiasta, toiminnasta sekä eläimistä että niiden hoidosta. Tilalla asustavat strutsien lisäksi highlanderit, kuusipeurat, villisiat, porot, vuohet, possut, kanat ja kanit. HINTA: 3,50 aikuiset, 2 lapset 8

9 16:00 17:30 SYYSKOKOUS alkaa, kokouspaikkana toimii Strutsitila Syrjysen tilakahvila. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoustilassa tarjolla vettä. Muut virvokkeet: omakustannus. 18:00 20:00 Kokouksen jälkeen siirrymme pimenevässä illassa kirkkaan tähtitaivaan alla strutsitilalla sijaitsevaan Lapinkotaan nauttimaan aidot nokipannukahvit strutsivoileivän kera. Katselemme tulenloimua ja ehkäpä joiumme aiheeseen sopivaa musiikkia. Noitia ja rumpujakin saattaa olla paikalla häätämässä huonoa tuulta. HINTA: 7 20:00 21:00 Paluu Tampereen rautatieasemalle. Lähtö 20:00 _ 50 km _ 1 h _ bussi 22:00 -> Kaupungin yöelämän sykettä lähtevät seuraamaan ne, jotka jaksavat ;D) Oppaita on tarjolla! SUNNUNTAI :00 11:15 ½ -päiväretki Kangasalan suuntaan alkaa Tampereen rautatieaseman edustalta, Ryanair bussipysäkiltä Lähtö 11:00 _ 8.9 km _ 15 min _ bussi 11:15 12:00 Haiharan Kartano, sunnuntaiaamun kävely kartanomuseon pihapiirissä, Haiharankatu 30, Tampere. Lokakuun usvassa saattaa piillä arvoitus? Tiedetään, että kartanossa kummittelee, mutta tuleekohan kummitus katsomaan outoa väkeä. Useat henkilöt ovat kertoneet nähneensä Sinisen Neidon - jalattomana raukka kulkee. Hyvä puoli asiassa on, ettei hän tarvitse sen paremmin pieniä kuin isojakaan kenkiä. Lue: HINTA: 0 Lähtö 12:00 _ 10,6 km _ 15 min _ bussi 12:15 14:00 Marjamäen Pajutila, Hanuri - Topin tie 35, Kangasala, Puh. (03) , Lue: Marjamäen Pajutila sijaitsee keskellä suomalaista maalaismaisemaa, noin 5 km Kangasalan keskustasta ja 18 km Tampereelta. Opastetulla kierroksella tutustumme mm. toisenlaiseen eläinmaailmaan kuin lauantaina. Paju on materiaali, josta voi tehdä lähes mitä tahansa. Tervetuloportin lähistöllä majailee pajuinen kirahvi, joka afrikkalaisten esikuviensa tapaan painaa lähes 2000 kiloa. Serkkujaan tuplasti korkeammalla märehtijällä on korkeutta noin 11 metriä, noin 5 Samia päällekkäin ;D) Vanhan sukutilan suojiin kasvaneella Pajutilalla riittää nähtävää ja nautittavaa mm. sisustamisen ja luonnonmateriaalien ystäville. Tilaa ympäröivillä pelloilla kasvaa ekologisesti viljeltynä 14 pajulajiketta punonta- ja aitapajuksi. Uusvanhan navetan suojissa sijaitsevat viehättävät puoti ja puotikahvila. Pihapiiristä löytyvät lisäksi pihakojut ja uusi lato täynnä kalusteita ja sisustustavaroita. Puotikahvilaan voi poiketa herkuttelemaan kahvilla ja uunituoreilla leivonnaisilla. Kiertele, katsele ja anna pajun lumota. HINTA: opastus 0, jos min 20 hlöä, muuten ryhmältä 30, KAHVI + suolainen tai makea 3-5 Lähtö 14:00 _ 16,2 km _ 22 min _ bussi 14:00 14:30 Paluu Tampereen rautatieasemalle. Tampereen Syystreffit ja kokous 2009 on päättynyt. ISO HALAUS JA KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE ;D) 9

10 Pieni- ja Isokenkäiset ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Yleistä PIKRY, Pieni- ja Isokenkäiset ry (1995) on lyhyiden ja pitkien sekä pieni- ja isojalkaisten henkilöiden valtakunnallinen kansanterveys- ja perhejärjestö, joka toimii erityisesti nuorten hyväksi. PIKRY, yleishyödyllisenä järjestönä auttaa ja tukee suomalaista yhteiskuntaa varautumaan kansalaisten keskipituuden nopeaan kasvuun ja siitä aiheutuviin rakenteellisiin muutostarpeisiin jo lähitulevaisuudessa. Varsinainen toimintamme on nuorisotoimintaa Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta-ajatus on 1) edistää erikoiskokoisten hyvinvointia 2) estää koosta johtuvaa syrjäytymistä 3) poistaa koosta johtuvaa syrjintää Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) Rakentaa erikoiskokoisille sopivaa, fyysisesti ja henkisesti oman kokoista, turvallista ja terveellistä toimintaympäristöä. 2) Yhdistää yhteiskunnallisen toiminnan ja toimijat, erikoiskokoiset kuluttajat, tuotteiden valmistajat ja myyjät logistiseksi tieto- ja toimintaverkoksi. 3) Ehkäisee ennalta mm. työtapaturmia, tukirangan ja muita kehon sairauksia edistämällä sopivien tuotteiden saatavuutta. 4) Toimii vertaistukiverkostona jäsenistölle myös kansainvälisesti. Tavoitteet vuodelle ) Saavuttaa yhdenvertainen asema keskimittaisten suomalaisten kanssa ja edistää globaalia yhdenvertaisuutta muiden maiden äärikokoisten kanssa. 2) Poistaa koon aiheuttamia ongelmia aktiivisen tiedottamisen ja seurannan avulla. 3) Parantaa erikoiskokoisten elinoloja tukemalla sosiaalista vahvistamista ja edistämällä aktiivista kansalaisuutta kansainvälisellä yhteistyöllä, myös globaalisti. 4) Edistää mitoitukseltaan sopivien, terveellistä elämää tukevien tuotteiden saatavuutta keräämällä ja jakamalla tietoa hankintapaikoista. 5) Tiivistää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja auttaa esim. kuntia säästämään asukkaidensa terveysmenoissa. Miten tavoitteet toteutuivat? Yhdistys ei saanut vuodelle 2008 kipeästi kaipaamaansa, riittävää yleisavustusta. Palkattua henkilöstöä ei ole ollut auttamassa laaja-alaisen toimintamme päätavoitteiden toteuttamisessa pitkällä tähtäimellä. Muutamien vapaaehtoisten toimijoiden erittäin vähäisillä voimavaroilla on hoidettu valikoiden vain ajankohtaisia, kiireellisimpiä asioita ja tehtäviä. Vapaaehtoisia olisi tarvittu lisää moniin eri tehtäviin. Liian moni yhdistykseltä pyydetty, erittäin tärkeäksi kokemamme kannanotto jäi antamatta resurssipulan vuoksi ja näin äärikokoisten tarpeet jäivät edelleen huomiotta mm. yhteiskunnallisissa kehittämishankkeissa. Toimintaresurssien (rahat ja ihmiset) puuttuessa emme voineet myöskään osallistua erittäin hyödyllisiksi kokemiimme järjestötapaamisiin - jäimme ilman muiden vastaavien edunvalvontajärjestöjen vertaistukea. TAVOITE 1 Saavuttaa yhdenvertainen asema keskimittaisten suomalaisten kanssa ja edistää globaalia yhdenvertaisuutta muiden maiden äärikokoisten kanssa. 10

11 Edunvalvonta. Olemme liittyneet jäseneksi eri aloja edustaviin järjestöihin Seuraamme joka viikko tiistaitapaamisessamme asioiden etenemistä. Vuonna 2008 otimme tarvittaessa tai pyydettynä kantaa erikoiskokoisuuden näkökulmasta tärkeinä pitämiimme asioihin. Seminaarit, joissa yhdistyksemme edustajat ovat käyttäneet puheenvuoroja: Esteettömyysprojektin 3. verkostoseminaari Invalidiliitto Yes Yhdenvertaisuus etusijalle Sosiaali- ja terveysministeriö Uusien hankkeiden ja jatkohankkeiden koulutustilaisuus Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatio- ja kehittämiskeskus Nuorisotyön järjestöseminaari Opetusministeriö Esteettömyys etusijalle lausuntomme, kannanottomme ja äärikokoisten testiryhmän tutkimukset: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, STKL, Strategia vv Kyselytutkimus: Oikeudenmukaisuus ja kestävä hyvinvointi. Vastattu Euroopan parlamentin tiedotusavustukset v Palaveri, Pohjois-Esplanadi 31, Helsinki Savonia Ammattikorkeakoulu: Esteetön opintopolku työelämään -projekti: Esteenä erikoiskokoisten henkilösuojainten puute. Tiedotettu Invalidiliitto, ESOK projekti. Kysely esteettömyydestä. Vastattu Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu, innovaatiopalkitun ITSE- tilan testaus: Etsittiin vastauksia: Soveltuuko itsenäisen selviytymisen tila erikoiskokoisille? Esteettömyys? Säätöjen riittävyys? ITSE tilassa todettiin olevan myös erikoiskokoisille toimivia ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Keittiökaappien korkeuksien säätömahdollisuudet takaisivat ideaalit työskentelyolosuhteet, WC pytyn korkeuden säätö samoin. Ruoka/toimistopöydän eri osien korkeussäädöt varmistaisivat kaikenkokoisille täydellisesti sopivan työskentelykorkeuden. Tutustuimme jokaiselle vartalotyypille säädettäviin tuoleihin. ITSE tilan ratkaisut ovat ihanteellisia, mutta ulottumattomissa ilman yhteiskunnan hintatukea. Esim. Säädettävä wc-istuin maksoi noin 8 000, kaappimekanismeista puhumattakaan. Suomessa julkisen keskustelun painopiste on siirtynyt erillisten vähemmistöryhmien tarpeista kohti yleistä esteettömyyttä. Mutta miten esteettömyys voidaan saavuttaa tuntematta kansalaisten tarpeita, esim. julkisten tilojen tai liikennevälineiden oikeaa mitoitusta? Vuoden 2008 aikana Pieni- ja Isokenkäiset ry:llä on ollut vireillä seuraavat kolme verkkohanketta: Erikoiskokoisten nuorten esteettömän opiskelu- ja kouluympäristön kartoitus vertaisverkon avulla. Hankkeen osana kartoitettiin erikoiskokoisten koululaisten ja opiskelijoiden mittatietoja suunnittelun tueksi viranomaisten käyttöön päätöksentekoa varten. Käytännössä hanketta on toteutettu Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa ja kirjallinen sopimus jatkosta sekä pidempiaikaisesta yhteistyöstä allekirjoitettiin lokakuussa Vuoden 2009 aikana hankkeen tuloksena Metropoliassa käynnistyy useita opinnäytetöitä. Hankkeen avulla valmistellaan kansallisia mittatalkoita Itävallassa toteutetun Kinderfüsse -hankkeen esikuvan mukaisesti. Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli ja sitä pidennettiin ajaksi Hankeraportti on tehty Opetusministeriöön. Erikoiskokoisten nuorten verkkomediapalveluiden kehittäminen ja kansainvälistäminen. Avustusta haettiin erityisesti seuraaviin kohteisiin: (1) Internetissä toimiva pysyvä infrastruktuuri tutkimustiedon keräämiseksi erikoiskokoisia nuoria koskevista mittatiedoista. Hanke on alkuvaiheessa kansallinen, mutta samalla luodaan perusta erikoiskokoisia koskevan mittatiedon keräämiseksi kansainvälisesti mm. eri teollisuudenalojen valmistajien ja eri maiden päättäjien käyttöön. Hankkeen tämä osa muodostaa jatkon edellä mainitulle esteettömyyshankkeelle. (2) Erikoiskokoisten nuorten verkkopalvelun kehittäminen ns. Web 2.0 esikuvien mukaisesti. Web 2.0 tarkoittaa mallia, jossa palvelujen käyttäjät ovat sisällön ensisijaisia tuottajia. Tätä kautta nuoria halutaan aktivoida toiminnalliseen vastuuseen itsestään ja muista. Hankkeen toteutusaika oli Hankeraportti on tehty Opetusministeriöön. Vuorovaikuttamisesta vaikuttamiseen. Hankkeen painopisteenä oli jäsenistön aktivoiminen käyttämään verkkopalvelua sekä palvelun linkittäminen muihin verkkopalveluihin sekä yhteyksien solmimista taustavaikuttajiin, päätöksentekijöihin ja mediaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli erikoiskokoisuutta kuvaavan käsitteistön kehittely sekä osallistuminen kansalaisvaikuttamisen ja nuorisotyön käsitteistöjen kehittelyyn. Yhteinen käsitteistö mahdollistaa eri toimijoiden tuottamisen tietojen semanttisen yhdistelyn. Hankkeen avulla on käytännössä luotu valmiudet RDF -muotoisten metatietojen käyttöönottoon Pieni- ja Isokenkäiset ry:n verkkopalvelun osana. Hankkeen toteutusaika oli

12 Opetusministeriö / Nuorisoyksikkö on tukenut hankkeita. Loppuvuonna 2008 jätettiin kolme uutta hakemusta, joista yksi luo edellytykset Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyneen yhteistyön jatkamiseen ja edellytysten luomiseen kansallisten mittatalkoiden toteuttamiseen Itävallan Kinderfüsse -hankkeen esikuvan mukaisesti. Kaksi muuta anomusta liittyvät yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä verkossa että fyysisten tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Hankenimikkeet ovat (1) MITTAVA Kokotalkoot Tulevaisuus suunnitellaan tänään (2) Verkkomediasta verkkoyhteisöksi erikoiskokoisten nuorten verkkopalvelun jatkokehityshanke (3) Kimppakoti Kohtaa kokoisesi verkossa tai visiitillä. Erikoiskokoisten nuorten virtuaalinen koti ja nuorisotalo. TAVOITE 2 Poistaa koon aiheuttamia ongelmia aktiivisen tiedottamisen ja seurannan avulla Koulukiusaamisesta huolestuneiden vanhempien yhteydenotot ja nuorilta saadut jäsenpalautteet johtivat vuonna 2008 Nimittely pois mediasta kampanjan käynnistämiseen. Vuoden aikana 27 eri toimittajaa sai kirjallisen huomautuksen äärikokoisia henkilöitä loukkaavan ilmaisun käytöstä julkisessa mediassa. 1 urheilutoimittaja lähetti kirjallisen vastineen, jossa hän kertoi jatkavansa tekstiensä elävöittämistä lajille tyypillisellä tavalla, vaikka se sisältäisi loukkaavaa nimittelyä. Harkitsimme yhteydenottoa Lapsiasiavaltuutettuun, mutta ajan puutteen vuoksi sitä ei ole vielä tehty. Jatkamme seurantaa ja reagoimme tilanteen mukaan. Tiedottaminen ja tietojen välittäminen Ajankohtaista, nopeaa tietoa jaettiin yhdistyksen www-sivulta, puhelimitse ja sähköpostilla. Julkaistiin 2 Kengän Koputuksia jäsenlehteä, joita lähetettiin päättäjille, tiedotusvälineille, nuorisotiedotuskeskuksiin. Tietoa toimitettiin myös lääkäreille, muille järjestöille, tuottajille ja kauppiaille. Yhdistyksen välitettäväksi osoitettiin paljon kiinnostavaa tietoa, esim. muilta järjestöiltä. Sitä ei useinkaan ollut mahdollista hyödyntää annetussa määräajassa. Informaation seulontaan ja oikean tiedon välittämiseen kuluu liikaa aikaa. Vuoden 2008 jäsenlehtien pääartikkeleiden aiheet valittiin jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella: Nro 1-2 Kokemuksia pituushoidosta Nro 3 Nimittely ja kokokiusaaminen kuriin. Pituudesta nimittely pois mediasta. Autotesti. Puolen metrin pituusero. Julkinen kehittämiskeskustelu. Erikoiskoko oli esillä eri yhteyksissä: Aamulehti, Pirkanmaan lukupaketti, Pitkän miehen matkassa Sami Eerola Turun Sanomat, Pieni pulpetti pakottaa lukiolaisen kyyristymään Nro1/2008 Jääkiekkolehti, Huimaava hujoppi (huom. nimittely) Suomenmaa, Uteliaisuus ei häiritse maan pisintä miestä. Sami Eerola Karjalan maa, Suomen pisin mies on itse lempeys Aamulehti, Pituus geeneissä. Geenien mukaan suomalaisten pitäisi olla pitempiä Kuningaskuluttaja, Pitkä mies sänkyostoksilla TV1, Syrjinnän oppitunti, Pitkät/lyhyet Sub TV Maailman suurimmat ihmiset Nro9/2008 Seura, Kiiskin kaapista (liian pitkä vamppi tantta). Huomenta Suomen juontajan tyyli puhuttaa katsojia. (nimittely) TV1 Prisma, Pätkä mikä pätkä ( huom. nimittely) Apu nro 18, Katse jalkoihin Me naiset nro 22, Kengät kateissa, muotia ja ostopaikkoja erikoiskokoisille Nro 2/2008 Kuluttajan Nappo, haastateltavana Pirkko Lipstok Radio YleX tänään, haastateltavina yhdistyksen jäsenet: Pirkko Lipstok, Susanna Lindroth Helsingin Sanomat, Kuuluuko Suomi kaikille? Suomi on suunniteltu keskikokoiselle ja oikeakätiselle. Haastateltavina Maiju Havinen ja Arja Partanen. Artikkeli aiheutti poikkeuksellisen paljon keskustelua ja kommentointia Helsingin sanomien verkkosivulla Ilta-Sanomat, Pituusjärjestys pannaan Kangasalan Sanomat, Kun koulukiusaaminen ei katkea Radio Nova, Pituuden merkitys parisuhteessa. Miia Hasanen Helsingin Sanomat, etusivu, kuvia: Kenkien pitää olla ennen muuta mukavat, s.a4: Yli puolet suomalaisista tallustaa liian pienillä kengillä. Artikkeli aiheutti poikkeuksellisen paljon keskustelua ja kommentointia Helsingin sanomien verkkosivulla Aamulehti, Pitkälle ihmiselle koituu tuhansien eurojen lasku asumisen lisäkuluista Turun Sanomat, Ihmislajin jättiläiset. 12

13 TAVOITE 3 Parantaa erikoiskokoisten elinoloja tukemalla sosiaalista vahvistamista ja edistämällä aktiivista kansalaisuutta kansainvälisellä yhteistyöllä, myös globaalisti. Vertaistukitoiminta. Muodot ovat vakiintuneet, mutta vapaaehtoisia olisi tarvittu lisää päivystyksiin. Kotimaassa Viikkotapaamisia oli tiistaisin keväällä ja syksyllä yhteensä 27 kpl, Toimintakeskus Vuoltsu, Tampere Kuukausitapaamiset jatkuivat kesätaukoa lukuun ottamatta: Tampere, Helsinki, Lappeenranta, Pori Lisäksi tapaamisajat ja paikat: Jyväskylä, Lahti, Seinäjoki, Turku, Vaasa KevätTreffit ja sääntömääräinen kokous , Helsinki SyysTreffit ja sääntömääräinen kokous Tampere / Kangasala PIKRY n helsinkiläisille kaupunki tarjosi teatterissa käynnin PIKRY n tamperelaiset hohtokeilailivat Kansainvälisesti EuropaTreffen ja kokous Amsterdamissa Tall in the Fall Scandinavia, very nice weekend in Stockholm ET2012FI, EuropaTreffen Suomessa tapahtuman valmistelut aloitettiin työryhmän kokoamisella. Järjestelytoimikuntaan ilmoittautuivat: Maiju Havinen, Hämeenkyrö; Miia Hasanen, Helsinki; Kirsi Korjonen, Tampere; Kaisa van Ingen, Punkaharju; Arja Partanen, Tampere; Kalle Korhonen, Tampere; Sami Eerola, Tampere; Reijo Sinisalo, Tampere; Joanna Sairanen, Helsinki; Gerald Hofmann, Spesbach, Saksa. Suomen tapahtuma on 45. vuosikerta. Viikon kestävän, kansainvälisen tapahtuman järjestäminen poikkeuksellisen pitkälle vieraalle, ensimmäistä kertaa, on valtava haaste. Vain neljä toimikunnan jäsenistä on käynyt vastaavassa tapahtumassa. Tulemme tarvitsemaan kaiken mahdollisen avun. TAVOITE 4 Edistää mitoitukseltaan sopivien, terveellistä elämää tukevien tuotteiden saatavuutta keräämällä ja jakamalla tietoa hankintapaikoista. Tuotteita etsittiin ja joskus löydettiinkin vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa. Yhdistys ylläpiti ostopaikkalistaa. Tarvittavien tietojen kerääminen auttamista varten oli huomattava osa yhdistyksen toiminnasta. Erikoiskokoisiin tuotteisiin liittyvää neuvontaa annettiin henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostilla. Auttava puhelin toiminnalla tarjottiin: keskusteluapua koko-ongelmissa ja neuvontaa hankinnoissa. Etsintöjen kohteina 2008 olivat mm. edulliset urheiluvälineet kasvaville koululaisille. Tulos 0, hinnat ovat perheille liian korkeita. Yhdistyksen hallituksen jäsen antoi henkilökohtaista keskusteluapua ja opastusta päivittäin. Toimintakeskus Vuoltsu, Tampere, tiistaisin klo 10-14, tarjottiin mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen, keskusteluun, neuvontaan. Pituushoitoryhmän vertaistuki -mahdollisuus. Pyydettäessä kysyjälle lähetettiin erikoiskokoisten tuotteiden ostopaikkalista. TAVOITE 5 Tiivistää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja auttaa esim. kuntia säästämään asukkaidensa terveysmenoissa. Tavoite toteutuu jo edellä mainituissa yhteyksissä. Seminaarien yhteydessä kerrottiin eri alojen viranomaisille erikoiskokoisten erilaisesta kohtelusta kunnissa. Erityisesti isojalkaisten lasten ja nuorten vanhempia kehotettiin ottamaan yhteyttä oman kunnan Terveyskeskuksen Fysioterapiaan jalkojen koon mittausta ja kunnon tarkistamista varten. Kooltaan sopivien jalkineiden tai muiden identiteettiä rakentavien tuotteiden hankinnan tukeminen kotikunnan ulkopuolelta tulee yhteiskunnalle aina halvemmaksi kuin vaurioiden korjaaminen myöhemmin, esim. ortopedisillä erikoisjalkineilla. Autettiin viranomaisia, esim. Helsingin Sosiaalivirasto kysyi, mistä löytyy nro 52 kengät 14v pojalle ja Helsingin kaupunki etsi työjalkineita, koko 52, katu/puistotyöntekijälleen. 13

14 Kokoukset ja tapaamiset, joissa on hoidettu erikoiskokoisten asioita Hallituksen kokoukset 18 kpl Yleiset kokoukset 2 kpl Nuorten Verkkomedia, kokoukset 8 kpl Nuorten Verkkomedia, puhelinneuvottelut 120 kpl Toimintakeskus Vuoltsu, tapaamiset / palaverit 27 kpl Talous ja varainhankinta Keskikokoiset ihmiset eivät liity kokonsa perusteella mihinkään yhdistykseen. Erikoiskokoinenkaan ihminen ei välttämättä osaa ajatella, että hänen tulisi liittyä kokonsa vuoksi Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäseneksi. Tuhannet erikoiskokoiset hakevat elämäänsä helpottavaa tietoa yhdistykseltämme liittymättä jäseniksi, mikä vaikuttaa suoraan jäsenmaksutuloihimme. Tämän vuoksi toiminnalle on saatava yhteiskunnan rahoitusta. Erikoiskokoisten ei pitäisi itse joutua rahoittamaan mahdollisuuttaan elää kuten muutkin. Työmme on julkista ja tiedontarjonta avointa, kuten yhteiskunnalta tukea saavilta järjestöiltä edellytetäänkin. Pieni- ja Isokenkäiset ry tarvitsee toimiakseen samansuuntaista tukea yhteiskunnalta kuin muut vähemmistöryhmiä edustavat kansanterveysjärjestöt. Nykyinen toiminta-avustuksemme, on ehdottomasti liian pieni. Avustukset vuodelle 2008 Raha-automaattiyhdistys ry (RAY) 0 Anottu yleisavustusta - kielteinen päätös. Opetusministeriö, toiminta-avustus Toimintaan Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Vertaistukitapahtumat helsinkiläisille jäsenille Opetusministeriö, Projektirahoitus Nuorten Verkkomedia Toiminnan rahoittaminen pelkästään jäsenmaksuilla ei ole mahdollista. Avustusten saaminen on yhdistyksemme toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä palveluiden ylläpitämiseksi ja edunvalvonnan hoitamiseksi. Yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän toimintamme toteutumisesta hyötyy yhdistyksen jäsenten lisäksi mm. julkishallinto. Yhdistyksellämme ei ole samanlaisia mahdollisuuksia varainhankintaan kuin esim. urheiluseuroilla ja vammaisjärjestöillä. Ilmoitustulojakaan ei ole mahdollista saada, koska ilmoittajat eivät koe meitä hyväntekeväisyyskohteina tai markkina-arvoltamme merkittävinä. Harvat erikoiskokoja tarjoavat liikkeetkään eivät voi sponsoroida asiakkaitaan toimiessaan kannattavuuden alarajoilla. Hallitus 14

15 ET2010DE, Rostock, Deutschland 43. Europatreffen - European Convention 2010 Rostock, Saksa, toukokuuta 2010 Pitkä PIKRYläinen, NYT on taas aika tavata satoja, vähintään itsesi pituisia ihmisiä ympäri maailmaa! Katso ohjelma ja hintatiedot: Huom! Ilmoittaudu heti! Majoituskapasiteetti vähissä, varaa nyt! Suomesta matkalaisia on jo lähdössä. Sekaan vaan! Älä enää epäröi! Jos et tunne ketään, tutustut varmasti! Kysy lisää Arjalta: Mikä: EurooppaTreffit on pitkien ihmisten yhteinen suurtapahtuma. Osallistujilta edellytetään jäsenyyttä Pitkien Yhdistyksessä, Suomessa Pieni- ja Isokenkäiset ry:ssä. Sadat ihmiset eri maista ja mantereilta kokoontuvat kerran vuodessa Helatorstai -viikolla johonkin Euroopan maahan. Sosiaalinen vertaistukitapahtuma on tarkoitettu erittäin pitkille henkilöille, naiset vähintään 180 cm ja miehet 190 cm. Tapahtuman yhteydessä kokoontuu Pitkien Yhdistysten Euroopan neuvosto. Osanottajamaat lähettävät edustajansa kokoukseen. Neuvoston tavoitteena on vaikuttaa siten, että pitkien ihmisten elinolosuhteet paranevat ja yhdenmukaistuvat Euroopassa. Mediajulkisuutta asiallemme Sub TV, Maailman pisin teini Iltalehti, Jatkuvasti pilkataan. Haastateltavana Sami Eerola Turun Sanomat, Sami on Suomen pisin Tamperelainen, Ei ylety ; Esteettömyydestä Turun Sanomat, Extra -liite Ilkka, Suurissa saappaissa TV1 Uutiset; erikoiskokoisten kenkien saatavuudesta TV1, Pätkä mikä pätkä, lyhyydestä ongelmia. (Huom. nimittely pätkä.) Tampereen 26. Kukkaisviikkojen avajaisparaatiin osallistumisemme herätti laajaa kiinnostusta, julkisuutta ja haastatteluja. Olisimme rikkaita, jos jokaisesta otetusta kuvasta olisi saanut euron kipurahan. Lähetimme kansainväliseen levitykseen tarkoitetun englanninkielisen kukkaistervehdyksen Kukkais TV:n välityksellä. Menossa mukana olivat: Maiju Havinen, Maija Sydänmaa, Jarmo Rainesto, Timo Ahonen, Reijo Sinisalo, Sami Eerola, Kalle Korhonen, Vesa Lehtinen, Simo Partanen, Inka Partanen ja Arja Partanen Hämeenkyrön Sanomat, PIKRY Tampereen kukkaisviikkojen avajaisparaatissa TV1, Puoli seitsemän uuden ohjelmasarjan avausjaksossa: Onko kasvulla rajoja? Haastateltavina Suomen Akatemian professori, evoluutiotutkija Juha Merilä sekä MITTAVA -projektista ym. Arja Partanen, mukana myös Kissu Ailoranta, Taira Salonen, Jonna Teräväinen, Kalle Korhonen ja Sami Eerola. Toimittaja Regina Rask. 15

16

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut JÄSENTIEDOTE 2/2014 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen: Seuran vaalikokous 2014 Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntömääräinen ja kaikille jäsenille avoin vaalikokous pidetään Otaniemessä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous 24. 25.10.2015 Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi Kokouksen asialista on tämän kutsun liitteenä. A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 24. 25.10.2015

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lisätään kohtaan muut asiat: Janna-Susannan terveiset lautakuntaseminaarista. Muistutus verokortista.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lisätään kohtaan muut asiat: Janna-Susannan terveiset lautakuntaseminaarista. Muistutus verokortista. Riihimäen kaupunki Pöytäkirja Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 10.2.2014 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantai 10.2.2014 kello 18.20-19.20 Paikka Nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu 1

Lisätiedot

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98 LASKU FAKTURA 58360 Säimen Päivämäärä Datum Laskun numero Fakturans nummer 0505815292 2.11.2017 2983 arto.pesonen@koneurakointipesonen.fi Viitteenne Er referens Metsäliitto

Lisätiedot

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari Jäsentiedote 04.04.2017 JÄSENTIEDOTE 1/2017 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Seuran vuosikokous 2017 Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo Hyvän asian puolesta Auta Meitä Auttamaan Koululaisliikunta on tärkeää? Miksi me haluamme tehdä tätä: Yhteiskunnallinen vastuu koululaisten hyvinvoinnista Liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi. HSP - Suomen erityisherkät ry:n syyskokouksen pöytäkirja Paikka: Helsingin Yliopisto, Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 13 (3020) Aika: 27.11.2015 klo 17:30-19:35 Osallistujat: kts. liite 1 Kokouksen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen.

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen. CLUSTER RY 8.11.2010 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan kilta SYYSKOKOUS Aika Tiistai 16.11.2010 klo 15.00 Paikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sali 4410 Läsnä Osallistujalista

Lisätiedot

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, 41160 Tikkakoski 040-594 6374 jouko.marttinen@luukku.com . Hyvä sukuseuran jäsen, Marttisen sukukirjan 2 osan julkaisuvalmistelut ovat

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX Xxxxxxxxxxxx ry. on saanut järjestettäväkseen Etelä-Hämeen Kennelpiirin huippulaadukkaan tottelevaisuusseminaarin, joka on tarkoitettu kaikille tottelevaisuudesta kiinnostuneille

Lisätiedot

VÄÄRÄLÄN SUKUSEURA RY

VÄÄRÄLÄN SUKUSEURA RY VÄÄRÄLÄN SUKUSEURA RY VÄÄRÄLÄN SUKUKOKOUKSEN OHJELMA JA KOKOUSASIAKIRJAT 15.heinäkuuta 2017 Väärälän sukuseura ry Sääntömääräinen sukukokous lauantaina 15.7.2017 Ruonanpirtillä Esityslista 1. Kokouksen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016 Kokous: Tiistai 26.1.2016 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous 28. 29.10.2017 Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, Valkeala A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 28. 29.10.2017 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi Eri julkaisuvaihtoehdot standardi vai jokin muu standardisointijulkaisu

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2015

Hallituksen kokous 1 / 2015 Hallituksen kokous 1 / 2015 Pöytäkirja Aika: torstai 15.1.2015, klo 20.00 Paikka: Skype puhelinkokous Kokoukset 2015 1/15 Romppanen Juha, pj - Salminen Kaisu, vpj Haliseva Markku - Halme Ville - Hatunen

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! KOKOUSKUTSU 28.3.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! Aika: 19.4.2008 klo 11.00 Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Sarka-kokoustila Lapinniemenranta 12, Tampere Valtakirjojen tarkastus

Lisätiedot

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009 Eräharju Jäsenlehti 2/2009 Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa. Jäsenlehden

Lisätiedot

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen Tervetuloa sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 22.5.2017 klo 18:00 Hiedanrannan vanhalle tehdasalueelle (www.valiaikainenhiedanranta.fi, www.tampere.fi/hiedanranta).

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 Aika Perjantai 12.5.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Helinä Ylikännö Anni Rantalan varajäsen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot