PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION. UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION. UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3"

Transkriptio

1 KENGÄN koputuksia 2/2009 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3 MITTAVA Kokotalkoot käyntiin s.5 ÄÄRIKOKOISTEN EDUSTAJA HOITAMAAN STANDARDISOINTIASIOITA EU:SSA - Arja nimitetty ANEC Services -työryhmän jäseneksi s.4

2 Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Nordea TILISIIRTO GIRERING Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Saaja Mottagare Pieni- ja Isokenkäiset ry ( PIKRY ) Maksaja Betalare Yhdistysrek.nro Jäsenmaksu 2008 ja/tai 2009 varsinainen jäsen 20 (koko perhe) kannatusjäsen 20 yritysjäsen 100 Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Jäsennumerosi, kts. osoitetarra. Eräpäivä Förfallodag ,00 PAHOITTELEVAT OIKAISUMME! 1) Jäsenlehti 1/2009: Osa jäsenmaksulomakkeen tietokentistä oli jäänyt pois. Materiaalin siirto toimittajalta taittajalle ei onnistunut ohjelmien yhteensopimattomuuden vuoksi. Oheisena alkuperäinen jäsenmaksulomake vuodelle 2009, jota käyttäen voit suorittaa mahdollisesti erääntyneen/erääntyneet jäsenmaksusi. Tukeasi tarvitaan ja kiitämme kannatuksestasi! Mikäli olet jo maksanut 2009 jäsenmaksusi, älä käytä lomaketta vuoden 2010 maksuun. Ota yhteyttä: Autamme mielellämme! 2) Jäsenlehti 1/2009: Lehden osoitetarrasta puuttuivat oleelliset 2 riviä. Painotalo oli meitä informoimatta noudattanut omaa yleisohjettaan osoitetarrassa julkaistavista rivitiedoista Kevään ja kesän herkullisia kuvia Kuvagalleriassa! Säilöntäaikaan (3) Painoon toimitettiin 5 rivitietoa, joista löytyi yhteystietojen lisäksi jäsennumero ja tieto viimeksi maksetusta jäsenmaksusta. Tämä puute aiheutti valtavasti lisätyötä ja mielipahaa jäsenistölle! MEDIATIEDOT Kengän Koputuksia Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenlehti Koko: A4, 12 tai 16 sivua Ilmestyminen: 2 4 kertaa vuodessa Painos: 550 kpl (2/2009) Ilmoitusaineisto ja tiedustelut: puh tai kirjeitse osoitteella: Pieni- ja Isokenkäiset ry PL 186, Helsinki Toimitus voi muokata saamiaan kirjoituksia, eikä vastaa sille jätetystä aineistosta. Ilmoitushinnat: ¼ sivun ilmoitus 50 ½ sivun ilmoitus 100 sisältäen yrityksen tiedot/mainos yhdistyksen internetsivulle 1 vuodeksi Paino: Domus Print Oy, Tampere Toimitus: Maiju Havinen, päätoimittaja Arja Partanen Taitto: Ismo Sihvonen, Domus Print Oy Kuvat: Joanna Sairanen, Maija Sydänmaa, Strutsitila Syrjynen, Marjamäen pajutila 2

3 Maijun palsta Yhdenvertaisen lämmin tervehdys Teille kaikille! Kunpa olisikin yhdenvertaisuutta meille myös näissä kokoon liittyvissä asioissa. Sisäasiainministeriön www-sivuilta luin aiheesta näin: Yhdenvertaisuuslain mukaisesti Sisäasianministeriö edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Yllä olevasta luettelosta jää aina ja kaikissa yhteyksissä puuttumaan Euroopan Unionin Perusoikeuskirjassa, sivulla 16/17, artikla 21:ssä Syrjintäkielto mainittu kohta. tai muuhun sellaiseen seikkaan. Keskimitoista poikkeava pituus ja koko on se mainitsematon muu seikka, jonka puuttuminen lakitekstistä rajaa vähemmistöryhmämme pois yhdenvertaisuutta koskevien toimenpiteiden kohteista. Sisäasiainministeriön johdolla on perustettava työryhmä, jossa lähtökohtana on kokoisten kansalaisten yhdenvertaisuuden edistäminen. Perustettavan työryhmän itseoikeutettuina asiantuntijoina ja jäseninä voisimme tulla kuulluksi ja kertoa omat näkökantamme koko-ongelmien poistamiseksi. Vihdoinkin on myös iloisia uutisia kerrottavana! Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettiin 28. toukokuuta Julkaisemme koko tekstin seuraavassa lehdessä. Lukekaa tarkkaan ja pitäkää huoli oikeuksistanne omassa kunnassanne! Pienten lasten ja opiskelijoiden vanhemmille suosittelemme googlattavaksi LATE ja OPTE hankkeiden tekstit. Muutamia poimintoja, joihin Pieni- ja Isokenkäiset ry tulee antamaan lausuntonsa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) kunnille tehtävää ohjeistusta varten. 1..tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. 9..Oppilaalle kahdeksannella vuosiluokalla tehtävässä laajassa terveystarkastuksessa on arvioitava oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä suunniteltava tarvittavat tukitoimet Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä siten, että alle kouluikäisen lapsen, oppilaan, opiskelijan ja perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos alle kouluikäisessä lapsessa, oppilaassa, opiskelijassa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa tervettä kasvua ja kehitystä. 15..Oppilaan ja opiskelijan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäistävä koulukiusaamista. Lisäksi opiskelijalle tulee antaa tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä Alle kouluikäisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan seksuaalista kypsymistä ja kehitystä tukeva neuvonta on sisällytettävä terveysneuvontaan ja terveystarkastuksiin lapsen ja nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Neuvonta raskauden ehkäisystä ja muu seksuaaliterveysneuvonta kuuluvat neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Neuvontaa voi järjestää myös muiden palvelujen osana. Yhdistyksemme pitkäaikainen kiinnostus standardisointiasioihin on tuottanut hedelmää. Arja Partanen on kutsuttu Euroopan unionin ANEC Services työryhmään. Nimityskokous pidetään Brysselissä lokakuussa Mikä ANEC on ja mitä siellä tehdään? Lue toisaalta tästä lehdestä. Iloisiin näkemisiin Syystreffeillä lokakuuta 2009! 3

4 ÄÄRIKOKOINEN Suomesta edustaa euroopan kuluttajaa Euroopan unionin ANEC Services WG on kutsunut Arja Partasen työryhmän jäseneksi lokakuussa 2009 Kuluttajat ry:n edustajana Maili Mustosen tilalle. Vapaaehtoistyö on palkaton luottamustoimi. EU maksaa kokouskulut. Työryhmässä voi olla 1 edustaja kustakin EU-maasta. Kokouksiin osallistuu yleensä noin 12 henkilöä. Miksi Arja edustaa suomalaista kuluttajaa? Aiempi työhistoriani noin 20 vuoden ajalta kuluttaja- ja kilpailuasioiden parissa niin Länsi-Suomen lääninhallituksessa kuin Kuluttajaviraston ohjaustyöryhmässä sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyöprojekteissa antaa valmiuksia toimia Kuluttajan Äänenä Euroopassa. Vapaaehtoistyöt Kuluttajat ry:n ja Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenenä (1995) ovat avanneet silmät lopullisesti tajuamaan, että maailma on epäsopiva paikka liian monille. N-2001 suomalaisten naisten mittaustutkimus osoitti, että yli 50% naisista voisi kokonsa puolesta olla äärikokoisten yhdistyksen jäseniä, otos 1560 / 860. Sopivat vaatteet kokotaulukkojen (standardin) mukaan sai alle puolet naisista. Yrittäjäksi ryhtyminen noin 10 vuotta sitten tarjosi suoran kontaktin standardoinnin ulkopuolelle jääviin eurooppalaisiin kuluttajiin. Spesiaali Koot liikkeen perustajana aloin heti kehittää mittanauhan lukemiin perustuvaa standardia omassa SPECI vaatetuotannossa. Jo markkinoilla olevien tuotteiden kokoluokituksista ei kukaan saanut selvää. Tekstiili- ja vaatetusteollisuusliiton edustaja, Auli Pylsy, kiinnostui SPECI menetelmästä. Hän kysyi mielipidettäni pariinkin otteeseen EU:ssa tekeillä olevaan, Vaatteiden kokomerkintöjen standardiin (CEN pren_ ). Alkuperäinen ehdotus oli mielestäni todella huono kaikille. Uudelleen valmisteltavaksi palanneessa standardiehdotuksessa on huomioitu paljon korjausehdotuksiani, joita tein pykäläkohtaisesti 6 sivun verran, loin 3 uutta taulukkoa ja 3 sivua saatetekstiä. Eurooppalaisessa kuluttajapolitiikassa on perinteisesti ollut tiukkaan määritellyt rajat loppukäyttäjälle, tuottajalle ja kaupalle. Uskon, että luottamustoimessani voin tuoda esiin asioita, jotka madaltavat näitä rajoja. Tuotamme enemmän kuin kulutamme. Se on kestämätöntä. Meidän on tiedettävä, keitä ja minkä kokoisia ihmisiä Euroopassa asuu. Me tarvitsemme MITTAVA Kokotalkoot auttamaan tiedonkeruussa ensin Suomessa ja myöhemmin kansainvälisesti. Ymmärrän hyvin, että keskimittaiset ihmiset kokevat standardointiasiat itselleen vieraiksi, jopa turhiksi. Heille maailma tuntuu jo valmiilta. Minun osaltani työ vasta alkaa. Mikä ANEC on ja mitä se tekee? Katso ANEC on Eurooppalaisen kuluttajan ääni standardisoinnissa. Services työryhmässä kehitetään teknisiä standardeja Palveludirektiivin pohjalta yhdenmukaistamaan ja helpottamaan eurooppalaisten elämää. ANEC, the European consumer voice in standardisation, defends consumer interests in the process of standardisation and certification. ANEC = European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation. 4

5 Pieni- ja Isokenkäiset ry KUTSU Sääntömääräinen Syyskokous Aika: Lauantai klo Paikka: Strutsitila Syrjynen, Tilakahvila, Kirvuntie 76, Pälkäne. Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat (nimikirjoitukset listassa); ääniluettelo 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, 4-6 hallituksen jäsentä, 2-10 hallituksen varajäsentä vuodelle Todetaan hallituksen valitsema taloudenhoitaja/tilitoimisto Tili-Tutka Oy 9. Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle Esitetään edellisen kokouksen pöytäkirja. 11. Valitaan yhdistyksen edustajat, Europatreffen in Rostock Projektikatsaus MITTAVA Kokotalkoot on käynnistynyt syyskuussa Metropolia AMK, Hyvinvointi ja toimintakyky, Jalkaterapia -koulutuksen opiskelijat: Jaana Kaunismäki, Minna Lappalainen, Meri Rytinki ja Anni Turtola tekevät opinnäytetyönään projektin testausvaiheen. Ohjaajana toimii lehtori Riitta Saarikoski. ET2013FI Europatreffen Suomessa projektin rahoitus. Haetaan Opetusministeriöstä. Nuorten Verkkomedia tilanne syksyllä Ilmoitusasiat ET2012FI on peruutettu, koska Hamburg pyysi saada tänä vuonna Eurooppa-treffit järjestettäväkseen. Vaihto ei ollut heille mahdollinen. Suomi järjestää Eurooppa-treffit 2013 Arja Partanen on kutsuttu Euroopan Unioniin ANEC Services työryhmän jäseneksi Kuluttajat ry:n edustajana Maili Mustosen tilalle. Vapaaehtoistyö on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa tai palkkiota. Työtä tehdään Palveludirektiivin pohjalta ja kehitetään teknisiä standardeja, jotka yhdenmukaistavat ja helpottavat eurooppalaisten kuluttajien elämää. 14. Vastaanotetaan ilmoittautumisia järjestömme vapaaehtoistyöhön 15. Kokouksen päättäminen Vapaa sana, mahdollisten ulkomaisten vieraiden esittely 5

6 Jokaisella on oikeus Iisalmessa on varmasti kaivattu kenkäkauppaa, jossa olisi kenkiä iso- ja pienijalkaisille aikuisille, niin naisille kuin miehillekin. Savonkadulle on nyt avattu Kenkä- ja Laukkuliike Styrman, jossa naisten kenkien koot jakautuvat välille ja miesten Yrittäjä Niina Styrman on viettänyt kymmeniä tunteja netissä löytääkseen sellaisia valmistajia, joilta saa sekä isoja että pieniä kokoja. Monen asiakkaan olen kuullut sanovan heti tullessaan, että eihän teillä tietenkään ole mitään minun kokoani. Se on todella suuri puute, sillä Pohjois-Savosta ei todellakaan ole mukavaa lähteä hakemaan kenkiä esimerkiksi Tampereelta tai Helsingistä asti, juttelee Niina Styrman. Liikkeen valikoimiin ostetaan pieniä eriä kutakin kenkämallia, siten tarjonta on mahdollisimman monipuolista. Yrittäjä ei kuulu mihinkään ketjuun ja hän hoitaa valinnat ja ostot itse suoraan valmistajilta. Yrityksestä löytyy runsaasti myös laukkuja sekä todella upeita ja persoonallisia strassi- ja puukoruja. Erikoiskokoisia kenkiä on saatavana pienijalkaisille naisille jopa kokoa 34 ja isompijalkaisille aina 45 saakka. Miehille ovat tarjolla pienet koot, 38 ja 39, samoin kuin suuremmat numeroon 51 asti. Kenkävalikoimaan kuuluvat myös RYN kengät, joiden avulla monet fyysiset vaivat vähenevät ja liikkumisesta tulee nautinto. Haluatko ilmaiset kengät? Styrman on luonut kanta-asiakasverkoston, jossa keräämällä passiin yhdeksän leimaa, saa aikaisempien ostosten keskihinnan maksavan tuotteen ilmaiseksi. Passi ei ole henkilökohtainen, vaan ostoksille voi tuoda koko suvun ja ystävät. Leiman saa jokaisesta normaalihintaisesta tuoteostosta tuotteen hinnasta riippumatta. Teininä ostin miestenkenkiä Mimmu Heiskanen sovittaa kauniita, mustia avokkaita, joissa on kivasti korkoa, koko 45. Teini-ikäisenä jouduin ostamaan miesten malleja, koska naisten kengät olivat mielestäni ihan mummokenkiä. Kun jalkani ovat vielä kapeat, se hankaloittaa kenkien löytämistä lisää. Oma kokonumeroni on 43 ja sukuvika, sillä sekä äidilläni että siskollani on samankokoinen jalka. Tämä on tavallaan hyväkin, sillä voimme vaihdella kenkiä keskenämme. Mimmu kertoo löytävänsä kenkiä ihan sattumalta tai sitten netistä. Silloin on ostettava, kun kohdalle sattuu. Jutun kirjoittajan ongelma on vastakkainen. Joissakin malleissa käy jopa koko 36, mutta parhaiten istuu italialainen 35 tai 34. Kengät tosin ovat aina löytyneet, ihan avojalassa ei ole sen vuoksi tarvinnut juosta, mutta usein on ollut todella kovassa hakusessa. Teksti ja kuva: Airi Leskinen 6

7 ILMOITTAUTUMINEN Syystreffeille Ilmoittaudu heti, kuitenkin viimeistään Olemme sitoutuneet ilmoittamaan osallistujien määrät kohteisiin viikkoa ennen tapahtumaa. Sähköpostilla: tai Puhelimella: Maiju HINTA 30 / henkilö ja se sisältää kaikki ohjelmassa välisenä aikana mainitut kustannukset sekä bussikuljetuksen kohteisiin. Lisäetuna saat hauskaa seuraa, joka on rahassa mittaamattoman arvokasta. HUOM! Hinta on sama, vaikka voisit osallistua vain osaan ohjelmasta. MAKSA heti ilmoittautuessasi tai viimeistään ! Tilille NORDEA Saaja Pieni ja Isokenkäiset ry Kirjoita lisätietoihin syystreffien TUNNUS: ST 2009 sekä osallistujan tai osallistujien nimet MAJOITUS Omalla kustannuksella, esim. Omena Hotelli, Tampere II Hämeenkatu 7, Tampere Tampereen UUSIN hotelli! Avattu Vain automaattivaraus netissä! Hotelli sijaitsee lähellä rautatieasemaa pääkadulla. Huoneessa 2 hengen parivuode sekä 2 sohvasta tai tuoleista taitettavaa sänkyä. Tapahtuman ajalta (2vrk) koko huoneen HINTA 156 / max 4 hlöä. Aamiainen tarjoillaan viereisessä kahvilassa hintaan á 6.50 / hlö. (hintatieto päivitetty ja se nousee/muuttuu päivittäin) 7

8 PIKRY SYYSTREFFIT JA SYYSKOKOUS , Tampere Pälkäne Kangasala PERJANTAI :00-21:00 Tampere, Keskustori, suihkukaivon läheisyys. Valoviikkojen avajaiset, ilotulitus. Kaikki kustannukset omavastuulla. Ei sisälly laskelmaan. Yllätys saattaa olla luvassa, jos Kirsi toteuttaa aikeensa;d) Paikallisoppaita on tarjolla, jos on halukkuutta lähteä tutkimaan Tampereen yöelämää. LAUANTAI :30 11:30 Päiväretki Pälkäneelle alkaa Tampereen rautatieaseman edustalta, Ryanair bussipysäkki Lähtö 10:30 _ 50 km _ 1 h _ oma bussi koko retken ajan 11:30 12:30 Viinitilan esittely ja maistiaiset. Rönnvikin Viinitila, Hämeenlinnantie 270, Laitikkala, GSM (0400) , Puh , . Rönnvikin viinitilalla kohtaat perinteisen hämäläisen maiseman. Herukkapensaiden sato valmistetaan herkullisiksi viinituotteiksi. Kesäkaudella Rönnvikissä järjestetään myös erilaisia näyttelyitä aina modernista taiteesta pontikkapannuihin! Lapsille Rönnvikin pihapiirissä, herukkapellon laidalla, on oma leikkipuisto puroineen, kiipeilytelineineen ja keinuineen. Viinimyymälästä voit ostaa kaikkia Rönnvikin viinejä, sekä lähialueiden tuottajien antimia ja käsityöläisten taidonnäytteitä. HINTA: 4,50 sisältää tilaesittelyn ja viinimaistiaisen, kesto n. 45 min Lähtö 12:30 _ 10 km _ 15 min _ bussi 12:45 12:55 Siirrymme Pälkäneen kirkonkylään Kostianvirran rannalle. Tutustumme mm. Kostianvirran taistelun (1713) historiaan ja ratkaisupaikkoihin. Vastakkain olivat venäläistä ja 3400 ruotsalais-suomalaista miestä. Kuinka sitten kävikään? Lue: ja Karttakuvat: Animaatio: HINTA: 0 Lähtö 12:55 _ 0,4 km _ 5 min _ kävely (tai bussi) 13:00 14:00 Pysähdymme lounastamaan porojuustokeittoa kahvin ja jälkiruoan kera, tarvittaessa kasvisjuustokeitto. Ravintola Kostian Kievari, Onkkaalantie 74, puh. (03) , Lue: HINTA: 6 14:00 14:30 Tutustumme pälkäneläiseen rakennuskulttuuriin ja vanhojen talojen tarinoihin reittikartan avulla. Nautimme ihanasta suomalaisesta maalaisidyllistä ja kävelemme Pälkäneen Onkkaalan kylänraittia pitkin aina Rauniokirkolle asti (yhteensä n. 1,5 km, bussikuljetus mahdollinen). Lue: Lähtö 14:00 _ 1,5 km _ 20 min _ kävely tai Lähtö 14:20 _ 1,5 km _ 3 min _ bussi HINTA: 0 14:30 14:55 Pälkäneen Rauniokirkko eli Pyhän Mikaelin kirkko on Pälkäneen kirkonkylässä Onkkaalassa sijaitseva keskiaikaisen harmaakivikirkon raunio. Kirkko suunniteltiin ja rakennettiin todennäköisesti vuosien 1495 ja 1505 välisenä aikana. Lue: HINTA: 0 Lähtö 14:55 _ 2,7 km_ 4 min _ bussi 15:00 16:00 Ihmettelemme suomalaista strutsitilaa. Strutsitila Syrjynen, Kirvuntie 76, Pälkäne (03) , Ari , Anu , Lue: Opas kertoo historiasta, toiminnasta sekä eläimistä että niiden hoidosta. Tilalla asustavat strutsien lisäksi highlanderit, kuusipeurat, villisiat, porot, vuohet, possut, kanat ja kanit. HINTA: 3,50 aikuiset, 2 lapset 8

9 16:00 17:30 SYYSKOKOUS alkaa, kokouspaikkana toimii Strutsitila Syrjysen tilakahvila. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoustilassa tarjolla vettä. Muut virvokkeet: omakustannus. 18:00 20:00 Kokouksen jälkeen siirrymme pimenevässä illassa kirkkaan tähtitaivaan alla strutsitilalla sijaitsevaan Lapinkotaan nauttimaan aidot nokipannukahvit strutsivoileivän kera. Katselemme tulenloimua ja ehkäpä joiumme aiheeseen sopivaa musiikkia. Noitia ja rumpujakin saattaa olla paikalla häätämässä huonoa tuulta. HINTA: 7 20:00 21:00 Paluu Tampereen rautatieasemalle. Lähtö 20:00 _ 50 km _ 1 h _ bussi 22:00 -> Kaupungin yöelämän sykettä lähtevät seuraamaan ne, jotka jaksavat ;D) Oppaita on tarjolla! SUNNUNTAI :00 11:15 ½ -päiväretki Kangasalan suuntaan alkaa Tampereen rautatieaseman edustalta, Ryanair bussipysäkiltä Lähtö 11:00 _ 8.9 km _ 15 min _ bussi 11:15 12:00 Haiharan Kartano, sunnuntaiaamun kävely kartanomuseon pihapiirissä, Haiharankatu 30, Tampere. Lokakuun usvassa saattaa piillä arvoitus? Tiedetään, että kartanossa kummittelee, mutta tuleekohan kummitus katsomaan outoa väkeä. Useat henkilöt ovat kertoneet nähneensä Sinisen Neidon - jalattomana raukka kulkee. Hyvä puoli asiassa on, ettei hän tarvitse sen paremmin pieniä kuin isojakaan kenkiä. Lue: HINTA: 0 Lähtö 12:00 _ 10,6 km _ 15 min _ bussi 12:15 14:00 Marjamäen Pajutila, Hanuri - Topin tie 35, Kangasala, Puh. (03) , Lue: Marjamäen Pajutila sijaitsee keskellä suomalaista maalaismaisemaa, noin 5 km Kangasalan keskustasta ja 18 km Tampereelta. Opastetulla kierroksella tutustumme mm. toisenlaiseen eläinmaailmaan kuin lauantaina. Paju on materiaali, josta voi tehdä lähes mitä tahansa. Tervetuloportin lähistöllä majailee pajuinen kirahvi, joka afrikkalaisten esikuviensa tapaan painaa lähes 2000 kiloa. Serkkujaan tuplasti korkeammalla märehtijällä on korkeutta noin 11 metriä, noin 5 Samia päällekkäin ;D) Vanhan sukutilan suojiin kasvaneella Pajutilalla riittää nähtävää ja nautittavaa mm. sisustamisen ja luonnonmateriaalien ystäville. Tilaa ympäröivillä pelloilla kasvaa ekologisesti viljeltynä 14 pajulajiketta punonta- ja aitapajuksi. Uusvanhan navetan suojissa sijaitsevat viehättävät puoti ja puotikahvila. Pihapiiristä löytyvät lisäksi pihakojut ja uusi lato täynnä kalusteita ja sisustustavaroita. Puotikahvilaan voi poiketa herkuttelemaan kahvilla ja uunituoreilla leivonnaisilla. Kiertele, katsele ja anna pajun lumota. HINTA: opastus 0, jos min 20 hlöä, muuten ryhmältä 30, KAHVI + suolainen tai makea 3-5 Lähtö 14:00 _ 16,2 km _ 22 min _ bussi 14:00 14:30 Paluu Tampereen rautatieasemalle. Tampereen Syystreffit ja kokous 2009 on päättynyt. ISO HALAUS JA KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE ;D) 9

10 Pieni- ja Isokenkäiset ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Yleistä PIKRY, Pieni- ja Isokenkäiset ry (1995) on lyhyiden ja pitkien sekä pieni- ja isojalkaisten henkilöiden valtakunnallinen kansanterveys- ja perhejärjestö, joka toimii erityisesti nuorten hyväksi. PIKRY, yleishyödyllisenä järjestönä auttaa ja tukee suomalaista yhteiskuntaa varautumaan kansalaisten keskipituuden nopeaan kasvuun ja siitä aiheutuviin rakenteellisiin muutostarpeisiin jo lähitulevaisuudessa. Varsinainen toimintamme on nuorisotoimintaa Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta-ajatus on 1) edistää erikoiskokoisten hyvinvointia 2) estää koosta johtuvaa syrjäytymistä 3) poistaa koosta johtuvaa syrjintää Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) Rakentaa erikoiskokoisille sopivaa, fyysisesti ja henkisesti oman kokoista, turvallista ja terveellistä toimintaympäristöä. 2) Yhdistää yhteiskunnallisen toiminnan ja toimijat, erikoiskokoiset kuluttajat, tuotteiden valmistajat ja myyjät logistiseksi tieto- ja toimintaverkoksi. 3) Ehkäisee ennalta mm. työtapaturmia, tukirangan ja muita kehon sairauksia edistämällä sopivien tuotteiden saatavuutta. 4) Toimii vertaistukiverkostona jäsenistölle myös kansainvälisesti. Tavoitteet vuodelle ) Saavuttaa yhdenvertainen asema keskimittaisten suomalaisten kanssa ja edistää globaalia yhdenvertaisuutta muiden maiden äärikokoisten kanssa. 2) Poistaa koon aiheuttamia ongelmia aktiivisen tiedottamisen ja seurannan avulla. 3) Parantaa erikoiskokoisten elinoloja tukemalla sosiaalista vahvistamista ja edistämällä aktiivista kansalaisuutta kansainvälisellä yhteistyöllä, myös globaalisti. 4) Edistää mitoitukseltaan sopivien, terveellistä elämää tukevien tuotteiden saatavuutta keräämällä ja jakamalla tietoa hankintapaikoista. 5) Tiivistää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja auttaa esim. kuntia säästämään asukkaidensa terveysmenoissa. Miten tavoitteet toteutuivat? Yhdistys ei saanut vuodelle 2008 kipeästi kaipaamaansa, riittävää yleisavustusta. Palkattua henkilöstöä ei ole ollut auttamassa laaja-alaisen toimintamme päätavoitteiden toteuttamisessa pitkällä tähtäimellä. Muutamien vapaaehtoisten toimijoiden erittäin vähäisillä voimavaroilla on hoidettu valikoiden vain ajankohtaisia, kiireellisimpiä asioita ja tehtäviä. Vapaaehtoisia olisi tarvittu lisää moniin eri tehtäviin. Liian moni yhdistykseltä pyydetty, erittäin tärkeäksi kokemamme kannanotto jäi antamatta resurssipulan vuoksi ja näin äärikokoisten tarpeet jäivät edelleen huomiotta mm. yhteiskunnallisissa kehittämishankkeissa. Toimintaresurssien (rahat ja ihmiset) puuttuessa emme voineet myöskään osallistua erittäin hyödyllisiksi kokemiimme järjestötapaamisiin - jäimme ilman muiden vastaavien edunvalvontajärjestöjen vertaistukea. TAVOITE 1 Saavuttaa yhdenvertainen asema keskimittaisten suomalaisten kanssa ja edistää globaalia yhdenvertaisuutta muiden maiden äärikokoisten kanssa. 10

11 Edunvalvonta. Olemme liittyneet jäseneksi eri aloja edustaviin järjestöihin Seuraamme joka viikko tiistaitapaamisessamme asioiden etenemistä. Vuonna 2008 otimme tarvittaessa tai pyydettynä kantaa erikoiskokoisuuden näkökulmasta tärkeinä pitämiimme asioihin. Seminaarit, joissa yhdistyksemme edustajat ovat käyttäneet puheenvuoroja: Esteettömyysprojektin 3. verkostoseminaari Invalidiliitto Yes Yhdenvertaisuus etusijalle Sosiaali- ja terveysministeriö Uusien hankkeiden ja jatkohankkeiden koulutustilaisuus Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatio- ja kehittämiskeskus Nuorisotyön järjestöseminaari Opetusministeriö Esteettömyys etusijalle lausuntomme, kannanottomme ja äärikokoisten testiryhmän tutkimukset: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, STKL, Strategia vv Kyselytutkimus: Oikeudenmukaisuus ja kestävä hyvinvointi. Vastattu Euroopan parlamentin tiedotusavustukset v Palaveri, Pohjois-Esplanadi 31, Helsinki Savonia Ammattikorkeakoulu: Esteetön opintopolku työelämään -projekti: Esteenä erikoiskokoisten henkilösuojainten puute. Tiedotettu Invalidiliitto, ESOK projekti. Kysely esteettömyydestä. Vastattu Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu, innovaatiopalkitun ITSE- tilan testaus: Etsittiin vastauksia: Soveltuuko itsenäisen selviytymisen tila erikoiskokoisille? Esteettömyys? Säätöjen riittävyys? ITSE tilassa todettiin olevan myös erikoiskokoisille toimivia ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Keittiökaappien korkeuksien säätömahdollisuudet takaisivat ideaalit työskentelyolosuhteet, WC pytyn korkeuden säätö samoin. Ruoka/toimistopöydän eri osien korkeussäädöt varmistaisivat kaikenkokoisille täydellisesti sopivan työskentelykorkeuden. Tutustuimme jokaiselle vartalotyypille säädettäviin tuoleihin. ITSE tilan ratkaisut ovat ihanteellisia, mutta ulottumattomissa ilman yhteiskunnan hintatukea. Esim. Säädettävä wc-istuin maksoi noin 8 000, kaappimekanismeista puhumattakaan. Suomessa julkisen keskustelun painopiste on siirtynyt erillisten vähemmistöryhmien tarpeista kohti yleistä esteettömyyttä. Mutta miten esteettömyys voidaan saavuttaa tuntematta kansalaisten tarpeita, esim. julkisten tilojen tai liikennevälineiden oikeaa mitoitusta? Vuoden 2008 aikana Pieni- ja Isokenkäiset ry:llä on ollut vireillä seuraavat kolme verkkohanketta: Erikoiskokoisten nuorten esteettömän opiskelu- ja kouluympäristön kartoitus vertaisverkon avulla. Hankkeen osana kartoitettiin erikoiskokoisten koululaisten ja opiskelijoiden mittatietoja suunnittelun tueksi viranomaisten käyttöön päätöksentekoa varten. Käytännössä hanketta on toteutettu Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa ja kirjallinen sopimus jatkosta sekä pidempiaikaisesta yhteistyöstä allekirjoitettiin lokakuussa Vuoden 2009 aikana hankkeen tuloksena Metropoliassa käynnistyy useita opinnäytetöitä. Hankkeen avulla valmistellaan kansallisia mittatalkoita Itävallassa toteutetun Kinderfüsse -hankkeen esikuvan mukaisesti. Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli ja sitä pidennettiin ajaksi Hankeraportti on tehty Opetusministeriöön. Erikoiskokoisten nuorten verkkomediapalveluiden kehittäminen ja kansainvälistäminen. Avustusta haettiin erityisesti seuraaviin kohteisiin: (1) Internetissä toimiva pysyvä infrastruktuuri tutkimustiedon keräämiseksi erikoiskokoisia nuoria koskevista mittatiedoista. Hanke on alkuvaiheessa kansallinen, mutta samalla luodaan perusta erikoiskokoisia koskevan mittatiedon keräämiseksi kansainvälisesti mm. eri teollisuudenalojen valmistajien ja eri maiden päättäjien käyttöön. Hankkeen tämä osa muodostaa jatkon edellä mainitulle esteettömyyshankkeelle. (2) Erikoiskokoisten nuorten verkkopalvelun kehittäminen ns. Web 2.0 esikuvien mukaisesti. Web 2.0 tarkoittaa mallia, jossa palvelujen käyttäjät ovat sisällön ensisijaisia tuottajia. Tätä kautta nuoria halutaan aktivoida toiminnalliseen vastuuseen itsestään ja muista. Hankkeen toteutusaika oli Hankeraportti on tehty Opetusministeriöön. Vuorovaikuttamisesta vaikuttamiseen. Hankkeen painopisteenä oli jäsenistön aktivoiminen käyttämään verkkopalvelua sekä palvelun linkittäminen muihin verkkopalveluihin sekä yhteyksien solmimista taustavaikuttajiin, päätöksentekijöihin ja mediaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli erikoiskokoisuutta kuvaavan käsitteistön kehittely sekä osallistuminen kansalaisvaikuttamisen ja nuorisotyön käsitteistöjen kehittelyyn. Yhteinen käsitteistö mahdollistaa eri toimijoiden tuottamisen tietojen semanttisen yhdistelyn. Hankkeen avulla on käytännössä luotu valmiudet RDF -muotoisten metatietojen käyttöönottoon Pieni- ja Isokenkäiset ry:n verkkopalvelun osana. Hankkeen toteutusaika oli

12 Opetusministeriö / Nuorisoyksikkö on tukenut hankkeita. Loppuvuonna 2008 jätettiin kolme uutta hakemusta, joista yksi luo edellytykset Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyneen yhteistyön jatkamiseen ja edellytysten luomiseen kansallisten mittatalkoiden toteuttamiseen Itävallan Kinderfüsse -hankkeen esikuvan mukaisesti. Kaksi muuta anomusta liittyvät yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä verkossa että fyysisten tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Hankenimikkeet ovat (1) MITTAVA Kokotalkoot Tulevaisuus suunnitellaan tänään (2) Verkkomediasta verkkoyhteisöksi erikoiskokoisten nuorten verkkopalvelun jatkokehityshanke (3) Kimppakoti Kohtaa kokoisesi verkossa tai visiitillä. Erikoiskokoisten nuorten virtuaalinen koti ja nuorisotalo. TAVOITE 2 Poistaa koon aiheuttamia ongelmia aktiivisen tiedottamisen ja seurannan avulla Koulukiusaamisesta huolestuneiden vanhempien yhteydenotot ja nuorilta saadut jäsenpalautteet johtivat vuonna 2008 Nimittely pois mediasta kampanjan käynnistämiseen. Vuoden aikana 27 eri toimittajaa sai kirjallisen huomautuksen äärikokoisia henkilöitä loukkaavan ilmaisun käytöstä julkisessa mediassa. 1 urheilutoimittaja lähetti kirjallisen vastineen, jossa hän kertoi jatkavansa tekstiensä elävöittämistä lajille tyypillisellä tavalla, vaikka se sisältäisi loukkaavaa nimittelyä. Harkitsimme yhteydenottoa Lapsiasiavaltuutettuun, mutta ajan puutteen vuoksi sitä ei ole vielä tehty. Jatkamme seurantaa ja reagoimme tilanteen mukaan. Tiedottaminen ja tietojen välittäminen Ajankohtaista, nopeaa tietoa jaettiin yhdistyksen www-sivulta, puhelimitse ja sähköpostilla. Julkaistiin 2 Kengän Koputuksia jäsenlehteä, joita lähetettiin päättäjille, tiedotusvälineille, nuorisotiedotuskeskuksiin. Tietoa toimitettiin myös lääkäreille, muille järjestöille, tuottajille ja kauppiaille. Yhdistyksen välitettäväksi osoitettiin paljon kiinnostavaa tietoa, esim. muilta järjestöiltä. Sitä ei useinkaan ollut mahdollista hyödyntää annetussa määräajassa. Informaation seulontaan ja oikean tiedon välittämiseen kuluu liikaa aikaa. Vuoden 2008 jäsenlehtien pääartikkeleiden aiheet valittiin jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella: Nro 1-2 Kokemuksia pituushoidosta Nro 3 Nimittely ja kokokiusaaminen kuriin. Pituudesta nimittely pois mediasta. Autotesti. Puolen metrin pituusero. Julkinen kehittämiskeskustelu. Erikoiskoko oli esillä eri yhteyksissä: Aamulehti, Pirkanmaan lukupaketti, Pitkän miehen matkassa Sami Eerola Turun Sanomat, Pieni pulpetti pakottaa lukiolaisen kyyristymään Nro1/2008 Jääkiekkolehti, Huimaava hujoppi (huom. nimittely) Suomenmaa, Uteliaisuus ei häiritse maan pisintä miestä. Sami Eerola Karjalan maa, Suomen pisin mies on itse lempeys Aamulehti, Pituus geeneissä. Geenien mukaan suomalaisten pitäisi olla pitempiä Kuningaskuluttaja, Pitkä mies sänkyostoksilla TV1, Syrjinnän oppitunti, Pitkät/lyhyet Sub TV Maailman suurimmat ihmiset Nro9/2008 Seura, Kiiskin kaapista (liian pitkä vamppi tantta). Huomenta Suomen juontajan tyyli puhuttaa katsojia. (nimittely) TV1 Prisma, Pätkä mikä pätkä ( huom. nimittely) Apu nro 18, Katse jalkoihin Me naiset nro 22, Kengät kateissa, muotia ja ostopaikkoja erikoiskokoisille Nro 2/2008 Kuluttajan Nappo, haastateltavana Pirkko Lipstok Radio YleX tänään, haastateltavina yhdistyksen jäsenet: Pirkko Lipstok, Susanna Lindroth Helsingin Sanomat, Kuuluuko Suomi kaikille? Suomi on suunniteltu keskikokoiselle ja oikeakätiselle. Haastateltavina Maiju Havinen ja Arja Partanen. Artikkeli aiheutti poikkeuksellisen paljon keskustelua ja kommentointia Helsingin sanomien verkkosivulla Ilta-Sanomat, Pituusjärjestys pannaan Kangasalan Sanomat, Kun koulukiusaaminen ei katkea Radio Nova, Pituuden merkitys parisuhteessa. Miia Hasanen Helsingin Sanomat, etusivu, kuvia: Kenkien pitää olla ennen muuta mukavat, s.a4: Yli puolet suomalaisista tallustaa liian pienillä kengillä. Artikkeli aiheutti poikkeuksellisen paljon keskustelua ja kommentointia Helsingin sanomien verkkosivulla Aamulehti, Pitkälle ihmiselle koituu tuhansien eurojen lasku asumisen lisäkuluista Turun Sanomat, Ihmislajin jättiläiset. 12

KENGÄN koputuksia 3/2009. HORJAHTELEVA 15-VUOTIAS TEINI PYSYY PYSTYSSÄ ERIKOISKOKOISILLA JALOILLAAN - tuettuna s.22

KENGÄN koputuksia 3/2009. HORJAHTELEVA 15-VUOTIAS TEINI PYSYY PYSTYSSÄ ERIKOISKOKOISILLA JALOILLAAN - tuettuna s.22 KENGÄN koputuksia 3/2009 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION HORJAHTELEVA 15-VUOTIAS TEINI PYSYY PYSTYSSÄ ERIKOISKOKOISILLA JALOILLAAN - tuettuna s.22 KINKUT JA KANKUT

Lisätiedot

Kengän koputuksia. Syystapahtuma 19. 21.10.2007 Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7

Kengän koputuksia. Syystapahtuma 19. 21.10.2007 Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7 Pieni- ja Isokenkäiset ry Små och Stora Skor rf Kengän koputuksia Tall & Small Association 3 /2007 Syystapahtuma 19. 21.10.2007 Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7 Tall & Small ja Tammerfest Kuvakertomus

Lisätiedot

KENGÄN koputuksia. KevätTreffit 2011 s. 22. Pariisissa 29.5.-5.6.2011

KENGÄN koputuksia. KevätTreffit 2011 s. 22. Pariisissa 29.5.-5.6.2011 KENGÄN koputuksia 1-2/2011 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION KevätTreffit 2011 s. 22 Pariisissa 29.5.-5.6.2011 yli 400 Tosi Pitkää koolla s.10 Alaraajojen mittojen

Lisätiedot

KENGÄN koputuksia 1-2/2010 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION

KENGÄN koputuksia 1-2/2010 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION KENGÄN koputuksia 1-2/2010 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION TYKKIMIES 2010 Leevi Tienhaara Erityisen pitkä nuorimies, 219 cm, kengän koko 58 1 / 2 KESKIMITTAINEN

Lisätiedot

koputuksia KENGÄN RANSKALAISIA PASTILLEJA ELI EUROOPPATREFFEILLÄ PARIISISSA IHMISOIKEUSKESKUS PERUSTEILLA s. 29 3-4/2011

koputuksia KENGÄN RANSKALAISIA PASTILLEJA ELI EUROOPPATREFFEILLÄ PARIISISSA IHMISOIKEUSKESKUS PERUSTEILLA s. 29 3-4/2011 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY koputuksia SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION RANSKALAISIA PASTILLEJA ELI EUROOPPATREFFEILLÄ PARIISISSA Yhdistyksemme pitkät miehet HALLOWEEN HIRVIÖINÄ s. 29 IHMISOIKEUSKESKUS

Lisätiedot

1 2/2012. KENGÄN koputuksia PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION NA EUROOPPATREFFIT 2012 FINLAND

1 2/2012. KENGÄN koputuksia PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION NA EUROOPPATREFFIT 2012 FINLAND KENGÄN koputuksia 1 2/2012 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION NA EUROOPPATREFFIT 2012 FINLAND Tampere 10. 17.6.2012 Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer IBAN

Lisätiedot

merkonomi Jäsenetuja Levillä 11 Sitten eläkkeellä... 13 SenioriPC - helppokäyttöistä 15 tietotekniikkaa Turun Merkonomit 60 vuotta 16

merkonomi Jäsenetuja Levillä 11 Sitten eläkkeellä... 13 SenioriPC - helppokäyttöistä 15 tietotekniikkaa Turun Merkonomit 60 vuotta 16 merkonomi s New SMYL ry:n jäsenlehti Sitten eläkkeellä... 13 SenioriPC - helppokäyttöistä 15 tietotekniikkaa Turun Merkonomit 60 vuotta 16 Viininmaistajaiset 27 Kakkukoulu Jäsenetuja Levillä 11 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 2/2015 Tällaista tänään, entä huomenna? Kuntoutuksen ohjaaja ja suunnittelija Marja Räsänen on matkustanut ympäri Suomea herättämässä keskustelua polion sairastaneen

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry

Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry TI-TURINA Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 235 6439 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2006

Tässä numerossa 2/2006 2/2006 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 10. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus Milla

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2/2010 1/2010 CP-LEHTI Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus

Lisätiedot

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 SISÄLLYS 3/2009 3 POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin 15 20-VUOTISJUHLAT

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 5/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 4/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 4/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 4/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Lukiessasi tätä syksy alkaa olla jo pitkällä. Yhdistystoiminta pyörii täydellä vauhdilla loppuvuoden ja tästä lehdestä varmasti jokainen

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 1 2008 Rokaten opintiellä Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 3 4 6 8 10 tässä numerossa 12 10 12 14 16 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto ry 4/2011. Paikat kunnossa Sirpan seuraajalle s. 8 Sinuksi sairauden kanssa s. 18. KYLLÄ raikasi Kuopion torilla s.

Munuais- ja maksaliitto ry 4/2011. Paikat kunnossa Sirpan seuraajalle s. 8 Sinuksi sairauden kanssa s. 18. KYLLÄ raikasi Kuopion torilla s. Livsvillkor Munuais- ja maksaliitto ry 4/2011 Paikat kunnossa Sirpan seuraajalle s. 8 Sinuksi sairauden kanssa s. 18 KYLLÄ raikasi Kuopion torilla s. 10 Elinsiirron ansiosta elämä voi jatkua täysipainoisena.

Lisätiedot