PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION. UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION. UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3"

Transkriptio

1 KENGÄN koputuksia 2/2009 PIENI- JA ISOKENKÄISET RY SMÅ OCH STORA SKOR RF TALL & SMALL ASSOCIATION UUSI ASETUS TURVAA LASTEN JA NUORTEN TERVEYTTÄ s.3 MITTAVA Kokotalkoot käyntiin s.5 ÄÄRIKOKOISTEN EDUSTAJA HOITAMAAN STANDARDISOINTIASIOITA EU:SSA - Arja nimitetty ANEC Services -työryhmän jäseneksi s.4

2 Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Nordea TILISIIRTO GIRERING Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Saaja Mottagare Pieni- ja Isokenkäiset ry ( PIKRY ) Maksaja Betalare Yhdistysrek.nro Jäsenmaksu 2008 ja/tai 2009 varsinainen jäsen 20 (koko perhe) kannatusjäsen 20 yritysjäsen 100 Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Jäsennumerosi, kts. osoitetarra. Eräpäivä Förfallodag ,00 PAHOITTELEVAT OIKAISUMME! 1) Jäsenlehti 1/2009: Osa jäsenmaksulomakkeen tietokentistä oli jäänyt pois. Materiaalin siirto toimittajalta taittajalle ei onnistunut ohjelmien yhteensopimattomuuden vuoksi. Oheisena alkuperäinen jäsenmaksulomake vuodelle 2009, jota käyttäen voit suorittaa mahdollisesti erääntyneen/erääntyneet jäsenmaksusi. Tukeasi tarvitaan ja kiitämme kannatuksestasi! Mikäli olet jo maksanut 2009 jäsenmaksusi, älä käytä lomaketta vuoden 2010 maksuun. Ota yhteyttä: Autamme mielellämme! 2) Jäsenlehti 1/2009: Lehden osoitetarrasta puuttuivat oleelliset 2 riviä. Painotalo oli meitä informoimatta noudattanut omaa yleisohjettaan osoitetarrassa julkaistavista rivitiedoista Kevään ja kesän herkullisia kuvia Kuvagalleriassa! Säilöntäaikaan (3) Painoon toimitettiin 5 rivitietoa, joista löytyi yhteystietojen lisäksi jäsennumero ja tieto viimeksi maksetusta jäsenmaksusta. Tämä puute aiheutti valtavasti lisätyötä ja mielipahaa jäsenistölle! MEDIATIEDOT Kengän Koputuksia Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenlehti Koko: A4, 12 tai 16 sivua Ilmestyminen: 2 4 kertaa vuodessa Painos: 550 kpl (2/2009) Ilmoitusaineisto ja tiedustelut: puh tai kirjeitse osoitteella: Pieni- ja Isokenkäiset ry PL 186, Helsinki Toimitus voi muokata saamiaan kirjoituksia, eikä vastaa sille jätetystä aineistosta. Ilmoitushinnat: ¼ sivun ilmoitus 50 ½ sivun ilmoitus 100 sisältäen yrityksen tiedot/mainos yhdistyksen internetsivulle 1 vuodeksi Paino: Domus Print Oy, Tampere Toimitus: Maiju Havinen, päätoimittaja Arja Partanen Taitto: Ismo Sihvonen, Domus Print Oy Kuvat: Joanna Sairanen, Maija Sydänmaa, Strutsitila Syrjynen, Marjamäen pajutila 2

3 Maijun palsta Yhdenvertaisen lämmin tervehdys Teille kaikille! Kunpa olisikin yhdenvertaisuutta meille myös näissä kokoon liittyvissä asioissa. Sisäasiainministeriön www-sivuilta luin aiheesta näin: Yhdenvertaisuuslain mukaisesti Sisäasianministeriö edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Yllä olevasta luettelosta jää aina ja kaikissa yhteyksissä puuttumaan Euroopan Unionin Perusoikeuskirjassa, sivulla 16/17, artikla 21:ssä Syrjintäkielto mainittu kohta. tai muuhun sellaiseen seikkaan. Keskimitoista poikkeava pituus ja koko on se mainitsematon muu seikka, jonka puuttuminen lakitekstistä rajaa vähemmistöryhmämme pois yhdenvertaisuutta koskevien toimenpiteiden kohteista. Sisäasiainministeriön johdolla on perustettava työryhmä, jossa lähtökohtana on kokoisten kansalaisten yhdenvertaisuuden edistäminen. Perustettavan työryhmän itseoikeutettuina asiantuntijoina ja jäseninä voisimme tulla kuulluksi ja kertoa omat näkökantamme koko-ongelmien poistamiseksi. Vihdoinkin on myös iloisia uutisia kerrottavana! Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettiin 28. toukokuuta Julkaisemme koko tekstin seuraavassa lehdessä. Lukekaa tarkkaan ja pitäkää huoli oikeuksistanne omassa kunnassanne! Pienten lasten ja opiskelijoiden vanhemmille suosittelemme googlattavaksi LATE ja OPTE hankkeiden tekstit. Muutamia poimintoja, joihin Pieni- ja Isokenkäiset ry tulee antamaan lausuntonsa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) kunnille tehtävää ohjeistusta varten. 1..tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. 9..Oppilaalle kahdeksannella vuosiluokalla tehtävässä laajassa terveystarkastuksessa on arvioitava oppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä suunniteltava tarvittavat tukitoimet Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä siten, että alle kouluikäisen lapsen, oppilaan, opiskelijan ja perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos alle kouluikäisessä lapsessa, oppilaassa, opiskelijassa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa tervettä kasvua ja kehitystä. 15..Oppilaan ja opiskelijan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäistävä koulukiusaamista. Lisäksi opiskelijalle tulee antaa tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä Alle kouluikäisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan seksuaalista kypsymistä ja kehitystä tukeva neuvonta on sisällytettävä terveysneuvontaan ja terveystarkastuksiin lapsen ja nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Neuvonta raskauden ehkäisystä ja muu seksuaaliterveysneuvonta kuuluvat neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Neuvontaa voi järjestää myös muiden palvelujen osana. Yhdistyksemme pitkäaikainen kiinnostus standardisointiasioihin on tuottanut hedelmää. Arja Partanen on kutsuttu Euroopan unionin ANEC Services työryhmään. Nimityskokous pidetään Brysselissä lokakuussa Mikä ANEC on ja mitä siellä tehdään? Lue toisaalta tästä lehdestä. Iloisiin näkemisiin Syystreffeillä lokakuuta 2009! 3

4 ÄÄRIKOKOINEN Suomesta edustaa euroopan kuluttajaa Euroopan unionin ANEC Services WG on kutsunut Arja Partasen työryhmän jäseneksi lokakuussa 2009 Kuluttajat ry:n edustajana Maili Mustosen tilalle. Vapaaehtoistyö on palkaton luottamustoimi. EU maksaa kokouskulut. Työryhmässä voi olla 1 edustaja kustakin EU-maasta. Kokouksiin osallistuu yleensä noin 12 henkilöä. Miksi Arja edustaa suomalaista kuluttajaa? Aiempi työhistoriani noin 20 vuoden ajalta kuluttaja- ja kilpailuasioiden parissa niin Länsi-Suomen lääninhallituksessa kuin Kuluttajaviraston ohjaustyöryhmässä sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyöprojekteissa antaa valmiuksia toimia Kuluttajan Äänenä Euroopassa. Vapaaehtoistyöt Kuluttajat ry:n ja Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenenä (1995) ovat avanneet silmät lopullisesti tajuamaan, että maailma on epäsopiva paikka liian monille. N-2001 suomalaisten naisten mittaustutkimus osoitti, että yli 50% naisista voisi kokonsa puolesta olla äärikokoisten yhdistyksen jäseniä, otos 1560 / 860. Sopivat vaatteet kokotaulukkojen (standardin) mukaan sai alle puolet naisista. Yrittäjäksi ryhtyminen noin 10 vuotta sitten tarjosi suoran kontaktin standardoinnin ulkopuolelle jääviin eurooppalaisiin kuluttajiin. Spesiaali Koot liikkeen perustajana aloin heti kehittää mittanauhan lukemiin perustuvaa standardia omassa SPECI vaatetuotannossa. Jo markkinoilla olevien tuotteiden kokoluokituksista ei kukaan saanut selvää. Tekstiili- ja vaatetusteollisuusliiton edustaja, Auli Pylsy, kiinnostui SPECI menetelmästä. Hän kysyi mielipidettäni pariinkin otteeseen EU:ssa tekeillä olevaan, Vaatteiden kokomerkintöjen standardiin (CEN pren_ ). Alkuperäinen ehdotus oli mielestäni todella huono kaikille. Uudelleen valmisteltavaksi palanneessa standardiehdotuksessa on huomioitu paljon korjausehdotuksiani, joita tein pykäläkohtaisesti 6 sivun verran, loin 3 uutta taulukkoa ja 3 sivua saatetekstiä. Eurooppalaisessa kuluttajapolitiikassa on perinteisesti ollut tiukkaan määritellyt rajat loppukäyttäjälle, tuottajalle ja kaupalle. Uskon, että luottamustoimessani voin tuoda esiin asioita, jotka madaltavat näitä rajoja. Tuotamme enemmän kuin kulutamme. Se on kestämätöntä. Meidän on tiedettävä, keitä ja minkä kokoisia ihmisiä Euroopassa asuu. Me tarvitsemme MITTAVA Kokotalkoot auttamaan tiedonkeruussa ensin Suomessa ja myöhemmin kansainvälisesti. Ymmärrän hyvin, että keskimittaiset ihmiset kokevat standardointiasiat itselleen vieraiksi, jopa turhiksi. Heille maailma tuntuu jo valmiilta. Minun osaltani työ vasta alkaa. Mikä ANEC on ja mitä se tekee? Katso ANEC on Eurooppalaisen kuluttajan ääni standardisoinnissa. Services työryhmässä kehitetään teknisiä standardeja Palveludirektiivin pohjalta yhdenmukaistamaan ja helpottamaan eurooppalaisten elämää. ANEC, the European consumer voice in standardisation, defends consumer interests in the process of standardisation and certification. ANEC = European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation. 4

5 Pieni- ja Isokenkäiset ry KUTSU Sääntömääräinen Syyskokous Aika: Lauantai klo Paikka: Strutsitila Syrjynen, Tilakahvila, Kirvuntie 76, Pälkäne. Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat (nimikirjoitukset listassa); ääniluettelo 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, 4-6 hallituksen jäsentä, 2-10 hallituksen varajäsentä vuodelle Todetaan hallituksen valitsema taloudenhoitaja/tilitoimisto Tili-Tutka Oy 9. Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle Esitetään edellisen kokouksen pöytäkirja. 11. Valitaan yhdistyksen edustajat, Europatreffen in Rostock Projektikatsaus MITTAVA Kokotalkoot on käynnistynyt syyskuussa Metropolia AMK, Hyvinvointi ja toimintakyky, Jalkaterapia -koulutuksen opiskelijat: Jaana Kaunismäki, Minna Lappalainen, Meri Rytinki ja Anni Turtola tekevät opinnäytetyönään projektin testausvaiheen. Ohjaajana toimii lehtori Riitta Saarikoski. ET2013FI Europatreffen Suomessa projektin rahoitus. Haetaan Opetusministeriöstä. Nuorten Verkkomedia tilanne syksyllä Ilmoitusasiat ET2012FI on peruutettu, koska Hamburg pyysi saada tänä vuonna Eurooppa-treffit järjestettäväkseen. Vaihto ei ollut heille mahdollinen. Suomi järjestää Eurooppa-treffit 2013 Arja Partanen on kutsuttu Euroopan Unioniin ANEC Services työryhmän jäseneksi Kuluttajat ry:n edustajana Maili Mustosen tilalle. Vapaaehtoistyö on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa tai palkkiota. Työtä tehdään Palveludirektiivin pohjalta ja kehitetään teknisiä standardeja, jotka yhdenmukaistavat ja helpottavat eurooppalaisten kuluttajien elämää. 14. Vastaanotetaan ilmoittautumisia järjestömme vapaaehtoistyöhön 15. Kokouksen päättäminen Vapaa sana, mahdollisten ulkomaisten vieraiden esittely 5

6 Jokaisella on oikeus Iisalmessa on varmasti kaivattu kenkäkauppaa, jossa olisi kenkiä iso- ja pienijalkaisille aikuisille, niin naisille kuin miehillekin. Savonkadulle on nyt avattu Kenkä- ja Laukkuliike Styrman, jossa naisten kenkien koot jakautuvat välille ja miesten Yrittäjä Niina Styrman on viettänyt kymmeniä tunteja netissä löytääkseen sellaisia valmistajia, joilta saa sekä isoja että pieniä kokoja. Monen asiakkaan olen kuullut sanovan heti tullessaan, että eihän teillä tietenkään ole mitään minun kokoani. Se on todella suuri puute, sillä Pohjois-Savosta ei todellakaan ole mukavaa lähteä hakemaan kenkiä esimerkiksi Tampereelta tai Helsingistä asti, juttelee Niina Styrman. Liikkeen valikoimiin ostetaan pieniä eriä kutakin kenkämallia, siten tarjonta on mahdollisimman monipuolista. Yrittäjä ei kuulu mihinkään ketjuun ja hän hoitaa valinnat ja ostot itse suoraan valmistajilta. Yrityksestä löytyy runsaasti myös laukkuja sekä todella upeita ja persoonallisia strassi- ja puukoruja. Erikoiskokoisia kenkiä on saatavana pienijalkaisille naisille jopa kokoa 34 ja isompijalkaisille aina 45 saakka. Miehille ovat tarjolla pienet koot, 38 ja 39, samoin kuin suuremmat numeroon 51 asti. Kenkävalikoimaan kuuluvat myös RYN kengät, joiden avulla monet fyysiset vaivat vähenevät ja liikkumisesta tulee nautinto. Haluatko ilmaiset kengät? Styrman on luonut kanta-asiakasverkoston, jossa keräämällä passiin yhdeksän leimaa, saa aikaisempien ostosten keskihinnan maksavan tuotteen ilmaiseksi. Passi ei ole henkilökohtainen, vaan ostoksille voi tuoda koko suvun ja ystävät. Leiman saa jokaisesta normaalihintaisesta tuoteostosta tuotteen hinnasta riippumatta. Teininä ostin miestenkenkiä Mimmu Heiskanen sovittaa kauniita, mustia avokkaita, joissa on kivasti korkoa, koko 45. Teini-ikäisenä jouduin ostamaan miesten malleja, koska naisten kengät olivat mielestäni ihan mummokenkiä. Kun jalkani ovat vielä kapeat, se hankaloittaa kenkien löytämistä lisää. Oma kokonumeroni on 43 ja sukuvika, sillä sekä äidilläni että siskollani on samankokoinen jalka. Tämä on tavallaan hyväkin, sillä voimme vaihdella kenkiä keskenämme. Mimmu kertoo löytävänsä kenkiä ihan sattumalta tai sitten netistä. Silloin on ostettava, kun kohdalle sattuu. Jutun kirjoittajan ongelma on vastakkainen. Joissakin malleissa käy jopa koko 36, mutta parhaiten istuu italialainen 35 tai 34. Kengät tosin ovat aina löytyneet, ihan avojalassa ei ole sen vuoksi tarvinnut juosta, mutta usein on ollut todella kovassa hakusessa. Teksti ja kuva: Airi Leskinen 6

7 ILMOITTAUTUMINEN Syystreffeille Ilmoittaudu heti, kuitenkin viimeistään Olemme sitoutuneet ilmoittamaan osallistujien määrät kohteisiin viikkoa ennen tapahtumaa. Sähköpostilla: tai Puhelimella: Maiju HINTA 30 / henkilö ja se sisältää kaikki ohjelmassa välisenä aikana mainitut kustannukset sekä bussikuljetuksen kohteisiin. Lisäetuna saat hauskaa seuraa, joka on rahassa mittaamattoman arvokasta. HUOM! Hinta on sama, vaikka voisit osallistua vain osaan ohjelmasta. MAKSA heti ilmoittautuessasi tai viimeistään ! Tilille NORDEA Saaja Pieni ja Isokenkäiset ry Kirjoita lisätietoihin syystreffien TUNNUS: ST 2009 sekä osallistujan tai osallistujien nimet MAJOITUS Omalla kustannuksella, esim. Omena Hotelli, Tampere II Hämeenkatu 7, Tampere Tampereen UUSIN hotelli! Avattu Vain automaattivaraus netissä! Hotelli sijaitsee lähellä rautatieasemaa pääkadulla. Huoneessa 2 hengen parivuode sekä 2 sohvasta tai tuoleista taitettavaa sänkyä. Tapahtuman ajalta (2vrk) koko huoneen HINTA 156 / max 4 hlöä. Aamiainen tarjoillaan viereisessä kahvilassa hintaan á 6.50 / hlö. (hintatieto päivitetty ja se nousee/muuttuu päivittäin) 7

8 PIKRY SYYSTREFFIT JA SYYSKOKOUS , Tampere Pälkäne Kangasala PERJANTAI :00-21:00 Tampere, Keskustori, suihkukaivon läheisyys. Valoviikkojen avajaiset, ilotulitus. Kaikki kustannukset omavastuulla. Ei sisälly laskelmaan. Yllätys saattaa olla luvassa, jos Kirsi toteuttaa aikeensa;d) Paikallisoppaita on tarjolla, jos on halukkuutta lähteä tutkimaan Tampereen yöelämää. LAUANTAI :30 11:30 Päiväretki Pälkäneelle alkaa Tampereen rautatieaseman edustalta, Ryanair bussipysäkki Lähtö 10:30 _ 50 km _ 1 h _ oma bussi koko retken ajan 11:30 12:30 Viinitilan esittely ja maistiaiset. Rönnvikin Viinitila, Hämeenlinnantie 270, Laitikkala, GSM (0400) , Puh , . Rönnvikin viinitilalla kohtaat perinteisen hämäläisen maiseman. Herukkapensaiden sato valmistetaan herkullisiksi viinituotteiksi. Kesäkaudella Rönnvikissä järjestetään myös erilaisia näyttelyitä aina modernista taiteesta pontikkapannuihin! Lapsille Rönnvikin pihapiirissä, herukkapellon laidalla, on oma leikkipuisto puroineen, kiipeilytelineineen ja keinuineen. Viinimyymälästä voit ostaa kaikkia Rönnvikin viinejä, sekä lähialueiden tuottajien antimia ja käsityöläisten taidonnäytteitä. HINTA: 4,50 sisältää tilaesittelyn ja viinimaistiaisen, kesto n. 45 min Lähtö 12:30 _ 10 km _ 15 min _ bussi 12:45 12:55 Siirrymme Pälkäneen kirkonkylään Kostianvirran rannalle. Tutustumme mm. Kostianvirran taistelun (1713) historiaan ja ratkaisupaikkoihin. Vastakkain olivat venäläistä ja 3400 ruotsalais-suomalaista miestä. Kuinka sitten kävikään? Lue: ja Karttakuvat: Animaatio: HINTA: 0 Lähtö 12:55 _ 0,4 km _ 5 min _ kävely (tai bussi) 13:00 14:00 Pysähdymme lounastamaan porojuustokeittoa kahvin ja jälkiruoan kera, tarvittaessa kasvisjuustokeitto. Ravintola Kostian Kievari, Onkkaalantie 74, puh. (03) , Lue: HINTA: 6 14:00 14:30 Tutustumme pälkäneläiseen rakennuskulttuuriin ja vanhojen talojen tarinoihin reittikartan avulla. Nautimme ihanasta suomalaisesta maalaisidyllistä ja kävelemme Pälkäneen Onkkaalan kylänraittia pitkin aina Rauniokirkolle asti (yhteensä n. 1,5 km, bussikuljetus mahdollinen). Lue: Lähtö 14:00 _ 1,5 km _ 20 min _ kävely tai Lähtö 14:20 _ 1,5 km _ 3 min _ bussi HINTA: 0 14:30 14:55 Pälkäneen Rauniokirkko eli Pyhän Mikaelin kirkko on Pälkäneen kirkonkylässä Onkkaalassa sijaitseva keskiaikaisen harmaakivikirkon raunio. Kirkko suunniteltiin ja rakennettiin todennäköisesti vuosien 1495 ja 1505 välisenä aikana. Lue: HINTA: 0 Lähtö 14:55 _ 2,7 km_ 4 min _ bussi 15:00 16:00 Ihmettelemme suomalaista strutsitilaa. Strutsitila Syrjynen, Kirvuntie 76, Pälkäne (03) , Ari , Anu , Lue: Opas kertoo historiasta, toiminnasta sekä eläimistä että niiden hoidosta. Tilalla asustavat strutsien lisäksi highlanderit, kuusipeurat, villisiat, porot, vuohet, possut, kanat ja kanit. HINTA: 3,50 aikuiset, 2 lapset 8

9 16:00 17:30 SYYSKOKOUS alkaa, kokouspaikkana toimii Strutsitila Syrjysen tilakahvila. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoustilassa tarjolla vettä. Muut virvokkeet: omakustannus. 18:00 20:00 Kokouksen jälkeen siirrymme pimenevässä illassa kirkkaan tähtitaivaan alla strutsitilalla sijaitsevaan Lapinkotaan nauttimaan aidot nokipannukahvit strutsivoileivän kera. Katselemme tulenloimua ja ehkäpä joiumme aiheeseen sopivaa musiikkia. Noitia ja rumpujakin saattaa olla paikalla häätämässä huonoa tuulta. HINTA: 7 20:00 21:00 Paluu Tampereen rautatieasemalle. Lähtö 20:00 _ 50 km _ 1 h _ bussi 22:00 -> Kaupungin yöelämän sykettä lähtevät seuraamaan ne, jotka jaksavat ;D) Oppaita on tarjolla! SUNNUNTAI :00 11:15 ½ -päiväretki Kangasalan suuntaan alkaa Tampereen rautatieaseman edustalta, Ryanair bussipysäkiltä Lähtö 11:00 _ 8.9 km _ 15 min _ bussi 11:15 12:00 Haiharan Kartano, sunnuntaiaamun kävely kartanomuseon pihapiirissä, Haiharankatu 30, Tampere. Lokakuun usvassa saattaa piillä arvoitus? Tiedetään, että kartanossa kummittelee, mutta tuleekohan kummitus katsomaan outoa väkeä. Useat henkilöt ovat kertoneet nähneensä Sinisen Neidon - jalattomana raukka kulkee. Hyvä puoli asiassa on, ettei hän tarvitse sen paremmin pieniä kuin isojakaan kenkiä. Lue: HINTA: 0 Lähtö 12:00 _ 10,6 km _ 15 min _ bussi 12:15 14:00 Marjamäen Pajutila, Hanuri - Topin tie 35, Kangasala, Puh. (03) , Lue: Marjamäen Pajutila sijaitsee keskellä suomalaista maalaismaisemaa, noin 5 km Kangasalan keskustasta ja 18 km Tampereelta. Opastetulla kierroksella tutustumme mm. toisenlaiseen eläinmaailmaan kuin lauantaina. Paju on materiaali, josta voi tehdä lähes mitä tahansa. Tervetuloportin lähistöllä majailee pajuinen kirahvi, joka afrikkalaisten esikuviensa tapaan painaa lähes 2000 kiloa. Serkkujaan tuplasti korkeammalla märehtijällä on korkeutta noin 11 metriä, noin 5 Samia päällekkäin ;D) Vanhan sukutilan suojiin kasvaneella Pajutilalla riittää nähtävää ja nautittavaa mm. sisustamisen ja luonnonmateriaalien ystäville. Tilaa ympäröivillä pelloilla kasvaa ekologisesti viljeltynä 14 pajulajiketta punonta- ja aitapajuksi. Uusvanhan navetan suojissa sijaitsevat viehättävät puoti ja puotikahvila. Pihapiiristä löytyvät lisäksi pihakojut ja uusi lato täynnä kalusteita ja sisustustavaroita. Puotikahvilaan voi poiketa herkuttelemaan kahvilla ja uunituoreilla leivonnaisilla. Kiertele, katsele ja anna pajun lumota. HINTA: opastus 0, jos min 20 hlöä, muuten ryhmältä 30, KAHVI + suolainen tai makea 3-5 Lähtö 14:00 _ 16,2 km _ 22 min _ bussi 14:00 14:30 Paluu Tampereen rautatieasemalle. Tampereen Syystreffit ja kokous 2009 on päättynyt. ISO HALAUS JA KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE ;D) 9

10 Pieni- ja Isokenkäiset ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Yleistä PIKRY, Pieni- ja Isokenkäiset ry (1995) on lyhyiden ja pitkien sekä pieni- ja isojalkaisten henkilöiden valtakunnallinen kansanterveys- ja perhejärjestö, joka toimii erityisesti nuorten hyväksi. PIKRY, yleishyödyllisenä järjestönä auttaa ja tukee suomalaista yhteiskuntaa varautumaan kansalaisten keskipituuden nopeaan kasvuun ja siitä aiheutuviin rakenteellisiin muutostarpeisiin jo lähitulevaisuudessa. Varsinainen toimintamme on nuorisotoimintaa Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta-ajatus on 1) edistää erikoiskokoisten hyvinvointia 2) estää koosta johtuvaa syrjäytymistä 3) poistaa koosta johtuvaa syrjintää Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) Rakentaa erikoiskokoisille sopivaa, fyysisesti ja henkisesti oman kokoista, turvallista ja terveellistä toimintaympäristöä. 2) Yhdistää yhteiskunnallisen toiminnan ja toimijat, erikoiskokoiset kuluttajat, tuotteiden valmistajat ja myyjät logistiseksi tieto- ja toimintaverkoksi. 3) Ehkäisee ennalta mm. työtapaturmia, tukirangan ja muita kehon sairauksia edistämällä sopivien tuotteiden saatavuutta. 4) Toimii vertaistukiverkostona jäsenistölle myös kansainvälisesti. Tavoitteet vuodelle ) Saavuttaa yhdenvertainen asema keskimittaisten suomalaisten kanssa ja edistää globaalia yhdenvertaisuutta muiden maiden äärikokoisten kanssa. 2) Poistaa koon aiheuttamia ongelmia aktiivisen tiedottamisen ja seurannan avulla. 3) Parantaa erikoiskokoisten elinoloja tukemalla sosiaalista vahvistamista ja edistämällä aktiivista kansalaisuutta kansainvälisellä yhteistyöllä, myös globaalisti. 4) Edistää mitoitukseltaan sopivien, terveellistä elämää tukevien tuotteiden saatavuutta keräämällä ja jakamalla tietoa hankintapaikoista. 5) Tiivistää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja auttaa esim. kuntia säästämään asukkaidensa terveysmenoissa. Miten tavoitteet toteutuivat? Yhdistys ei saanut vuodelle 2008 kipeästi kaipaamaansa, riittävää yleisavustusta. Palkattua henkilöstöä ei ole ollut auttamassa laaja-alaisen toimintamme päätavoitteiden toteuttamisessa pitkällä tähtäimellä. Muutamien vapaaehtoisten toimijoiden erittäin vähäisillä voimavaroilla on hoidettu valikoiden vain ajankohtaisia, kiireellisimpiä asioita ja tehtäviä. Vapaaehtoisia olisi tarvittu lisää moniin eri tehtäviin. Liian moni yhdistykseltä pyydetty, erittäin tärkeäksi kokemamme kannanotto jäi antamatta resurssipulan vuoksi ja näin äärikokoisten tarpeet jäivät edelleen huomiotta mm. yhteiskunnallisissa kehittämishankkeissa. Toimintaresurssien (rahat ja ihmiset) puuttuessa emme voineet myöskään osallistua erittäin hyödyllisiksi kokemiimme järjestötapaamisiin - jäimme ilman muiden vastaavien edunvalvontajärjestöjen vertaistukea. TAVOITE 1 Saavuttaa yhdenvertainen asema keskimittaisten suomalaisten kanssa ja edistää globaalia yhdenvertaisuutta muiden maiden äärikokoisten kanssa. 10

11 Edunvalvonta. Olemme liittyneet jäseneksi eri aloja edustaviin järjestöihin Seuraamme joka viikko tiistaitapaamisessamme asioiden etenemistä. Vuonna 2008 otimme tarvittaessa tai pyydettynä kantaa erikoiskokoisuuden näkökulmasta tärkeinä pitämiimme asioihin. Seminaarit, joissa yhdistyksemme edustajat ovat käyttäneet puheenvuoroja: Esteettömyysprojektin 3. verkostoseminaari Invalidiliitto Yes Yhdenvertaisuus etusijalle Sosiaali- ja terveysministeriö Uusien hankkeiden ja jatkohankkeiden koulutustilaisuus Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatio- ja kehittämiskeskus Nuorisotyön järjestöseminaari Opetusministeriö Esteettömyys etusijalle lausuntomme, kannanottomme ja äärikokoisten testiryhmän tutkimukset: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, STKL, Strategia vv Kyselytutkimus: Oikeudenmukaisuus ja kestävä hyvinvointi. Vastattu Euroopan parlamentin tiedotusavustukset v Palaveri, Pohjois-Esplanadi 31, Helsinki Savonia Ammattikorkeakoulu: Esteetön opintopolku työelämään -projekti: Esteenä erikoiskokoisten henkilösuojainten puute. Tiedotettu Invalidiliitto, ESOK projekti. Kysely esteettömyydestä. Vastattu Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu, innovaatiopalkitun ITSE- tilan testaus: Etsittiin vastauksia: Soveltuuko itsenäisen selviytymisen tila erikoiskokoisille? Esteettömyys? Säätöjen riittävyys? ITSE tilassa todettiin olevan myös erikoiskokoisille toimivia ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Keittiökaappien korkeuksien säätömahdollisuudet takaisivat ideaalit työskentelyolosuhteet, WC pytyn korkeuden säätö samoin. Ruoka/toimistopöydän eri osien korkeussäädöt varmistaisivat kaikenkokoisille täydellisesti sopivan työskentelykorkeuden. Tutustuimme jokaiselle vartalotyypille säädettäviin tuoleihin. ITSE tilan ratkaisut ovat ihanteellisia, mutta ulottumattomissa ilman yhteiskunnan hintatukea. Esim. Säädettävä wc-istuin maksoi noin 8 000, kaappimekanismeista puhumattakaan. Suomessa julkisen keskustelun painopiste on siirtynyt erillisten vähemmistöryhmien tarpeista kohti yleistä esteettömyyttä. Mutta miten esteettömyys voidaan saavuttaa tuntematta kansalaisten tarpeita, esim. julkisten tilojen tai liikennevälineiden oikeaa mitoitusta? Vuoden 2008 aikana Pieni- ja Isokenkäiset ry:llä on ollut vireillä seuraavat kolme verkkohanketta: Erikoiskokoisten nuorten esteettömän opiskelu- ja kouluympäristön kartoitus vertaisverkon avulla. Hankkeen osana kartoitettiin erikoiskokoisten koululaisten ja opiskelijoiden mittatietoja suunnittelun tueksi viranomaisten käyttöön päätöksentekoa varten. Käytännössä hanketta on toteutettu Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa ja kirjallinen sopimus jatkosta sekä pidempiaikaisesta yhteistyöstä allekirjoitettiin lokakuussa Vuoden 2009 aikana hankkeen tuloksena Metropoliassa käynnistyy useita opinnäytetöitä. Hankkeen avulla valmistellaan kansallisia mittatalkoita Itävallassa toteutetun Kinderfüsse -hankkeen esikuvan mukaisesti. Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli ja sitä pidennettiin ajaksi Hankeraportti on tehty Opetusministeriöön. Erikoiskokoisten nuorten verkkomediapalveluiden kehittäminen ja kansainvälistäminen. Avustusta haettiin erityisesti seuraaviin kohteisiin: (1) Internetissä toimiva pysyvä infrastruktuuri tutkimustiedon keräämiseksi erikoiskokoisia nuoria koskevista mittatiedoista. Hanke on alkuvaiheessa kansallinen, mutta samalla luodaan perusta erikoiskokoisia koskevan mittatiedon keräämiseksi kansainvälisesti mm. eri teollisuudenalojen valmistajien ja eri maiden päättäjien käyttöön. Hankkeen tämä osa muodostaa jatkon edellä mainitulle esteettömyyshankkeelle. (2) Erikoiskokoisten nuorten verkkopalvelun kehittäminen ns. Web 2.0 esikuvien mukaisesti. Web 2.0 tarkoittaa mallia, jossa palvelujen käyttäjät ovat sisällön ensisijaisia tuottajia. Tätä kautta nuoria halutaan aktivoida toiminnalliseen vastuuseen itsestään ja muista. Hankkeen toteutusaika oli Hankeraportti on tehty Opetusministeriöön. Vuorovaikuttamisesta vaikuttamiseen. Hankkeen painopisteenä oli jäsenistön aktivoiminen käyttämään verkkopalvelua sekä palvelun linkittäminen muihin verkkopalveluihin sekä yhteyksien solmimista taustavaikuttajiin, päätöksentekijöihin ja mediaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli erikoiskokoisuutta kuvaavan käsitteistön kehittely sekä osallistuminen kansalaisvaikuttamisen ja nuorisotyön käsitteistöjen kehittelyyn. Yhteinen käsitteistö mahdollistaa eri toimijoiden tuottamisen tietojen semanttisen yhdistelyn. Hankkeen avulla on käytännössä luotu valmiudet RDF -muotoisten metatietojen käyttöönottoon Pieni- ja Isokenkäiset ry:n verkkopalvelun osana. Hankkeen toteutusaika oli

12 Opetusministeriö / Nuorisoyksikkö on tukenut hankkeita. Loppuvuonna 2008 jätettiin kolme uutta hakemusta, joista yksi luo edellytykset Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyneen yhteistyön jatkamiseen ja edellytysten luomiseen kansallisten mittatalkoiden toteuttamiseen Itävallan Kinderfüsse -hankkeen esikuvan mukaisesti. Kaksi muuta anomusta liittyvät yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä verkossa että fyysisten tapaamisten ja yhteydenpidon kautta. Hankenimikkeet ovat (1) MITTAVA Kokotalkoot Tulevaisuus suunnitellaan tänään (2) Verkkomediasta verkkoyhteisöksi erikoiskokoisten nuorten verkkopalvelun jatkokehityshanke (3) Kimppakoti Kohtaa kokoisesi verkossa tai visiitillä. Erikoiskokoisten nuorten virtuaalinen koti ja nuorisotalo. TAVOITE 2 Poistaa koon aiheuttamia ongelmia aktiivisen tiedottamisen ja seurannan avulla Koulukiusaamisesta huolestuneiden vanhempien yhteydenotot ja nuorilta saadut jäsenpalautteet johtivat vuonna 2008 Nimittely pois mediasta kampanjan käynnistämiseen. Vuoden aikana 27 eri toimittajaa sai kirjallisen huomautuksen äärikokoisia henkilöitä loukkaavan ilmaisun käytöstä julkisessa mediassa. 1 urheilutoimittaja lähetti kirjallisen vastineen, jossa hän kertoi jatkavansa tekstiensä elävöittämistä lajille tyypillisellä tavalla, vaikka se sisältäisi loukkaavaa nimittelyä. Harkitsimme yhteydenottoa Lapsiasiavaltuutettuun, mutta ajan puutteen vuoksi sitä ei ole vielä tehty. Jatkamme seurantaa ja reagoimme tilanteen mukaan. Tiedottaminen ja tietojen välittäminen Ajankohtaista, nopeaa tietoa jaettiin yhdistyksen www-sivulta, puhelimitse ja sähköpostilla. Julkaistiin 2 Kengän Koputuksia jäsenlehteä, joita lähetettiin päättäjille, tiedotusvälineille, nuorisotiedotuskeskuksiin. Tietoa toimitettiin myös lääkäreille, muille järjestöille, tuottajille ja kauppiaille. Yhdistyksen välitettäväksi osoitettiin paljon kiinnostavaa tietoa, esim. muilta järjestöiltä. Sitä ei useinkaan ollut mahdollista hyödyntää annetussa määräajassa. Informaation seulontaan ja oikean tiedon välittämiseen kuluu liikaa aikaa. Vuoden 2008 jäsenlehtien pääartikkeleiden aiheet valittiin jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella: Nro 1-2 Kokemuksia pituushoidosta Nro 3 Nimittely ja kokokiusaaminen kuriin. Pituudesta nimittely pois mediasta. Autotesti. Puolen metrin pituusero. Julkinen kehittämiskeskustelu. Erikoiskoko oli esillä eri yhteyksissä: Aamulehti, Pirkanmaan lukupaketti, Pitkän miehen matkassa Sami Eerola Turun Sanomat, Pieni pulpetti pakottaa lukiolaisen kyyristymään Nro1/2008 Jääkiekkolehti, Huimaava hujoppi (huom. nimittely) Suomenmaa, Uteliaisuus ei häiritse maan pisintä miestä. Sami Eerola Karjalan maa, Suomen pisin mies on itse lempeys Aamulehti, Pituus geeneissä. Geenien mukaan suomalaisten pitäisi olla pitempiä Kuningaskuluttaja, Pitkä mies sänkyostoksilla TV1, Syrjinnän oppitunti, Pitkät/lyhyet Sub TV Maailman suurimmat ihmiset Nro9/2008 Seura, Kiiskin kaapista (liian pitkä vamppi tantta). Huomenta Suomen juontajan tyyli puhuttaa katsojia. (nimittely) TV1 Prisma, Pätkä mikä pätkä ( huom. nimittely) Apu nro 18, Katse jalkoihin Me naiset nro 22, Kengät kateissa, muotia ja ostopaikkoja erikoiskokoisille Nro 2/2008 Kuluttajan Nappo, haastateltavana Pirkko Lipstok Radio YleX tänään, haastateltavina yhdistyksen jäsenet: Pirkko Lipstok, Susanna Lindroth Helsingin Sanomat, Kuuluuko Suomi kaikille? Suomi on suunniteltu keskikokoiselle ja oikeakätiselle. Haastateltavina Maiju Havinen ja Arja Partanen. Artikkeli aiheutti poikkeuksellisen paljon keskustelua ja kommentointia Helsingin sanomien verkkosivulla Ilta-Sanomat, Pituusjärjestys pannaan Kangasalan Sanomat, Kun koulukiusaaminen ei katkea Radio Nova, Pituuden merkitys parisuhteessa. Miia Hasanen Helsingin Sanomat, etusivu, kuvia: Kenkien pitää olla ennen muuta mukavat, s.a4: Yli puolet suomalaisista tallustaa liian pienillä kengillä. Artikkeli aiheutti poikkeuksellisen paljon keskustelua ja kommentointia Helsingin sanomien verkkosivulla Aamulehti, Pitkälle ihmiselle koituu tuhansien eurojen lasku asumisen lisäkuluista Turun Sanomat, Ihmislajin jättiläiset. 12

13 TAVOITE 3 Parantaa erikoiskokoisten elinoloja tukemalla sosiaalista vahvistamista ja edistämällä aktiivista kansalaisuutta kansainvälisellä yhteistyöllä, myös globaalisti. Vertaistukitoiminta. Muodot ovat vakiintuneet, mutta vapaaehtoisia olisi tarvittu lisää päivystyksiin. Kotimaassa Viikkotapaamisia oli tiistaisin keväällä ja syksyllä yhteensä 27 kpl, Toimintakeskus Vuoltsu, Tampere Kuukausitapaamiset jatkuivat kesätaukoa lukuun ottamatta: Tampere, Helsinki, Lappeenranta, Pori Lisäksi tapaamisajat ja paikat: Jyväskylä, Lahti, Seinäjoki, Turku, Vaasa KevätTreffit ja sääntömääräinen kokous , Helsinki SyysTreffit ja sääntömääräinen kokous Tampere / Kangasala PIKRY n helsinkiläisille kaupunki tarjosi teatterissa käynnin PIKRY n tamperelaiset hohtokeilailivat Kansainvälisesti EuropaTreffen ja kokous Amsterdamissa Tall in the Fall Scandinavia, very nice weekend in Stockholm ET2012FI, EuropaTreffen Suomessa tapahtuman valmistelut aloitettiin työryhmän kokoamisella. Järjestelytoimikuntaan ilmoittautuivat: Maiju Havinen, Hämeenkyrö; Miia Hasanen, Helsinki; Kirsi Korjonen, Tampere; Kaisa van Ingen, Punkaharju; Arja Partanen, Tampere; Kalle Korhonen, Tampere; Sami Eerola, Tampere; Reijo Sinisalo, Tampere; Joanna Sairanen, Helsinki; Gerald Hofmann, Spesbach, Saksa. Suomen tapahtuma on 45. vuosikerta. Viikon kestävän, kansainvälisen tapahtuman järjestäminen poikkeuksellisen pitkälle vieraalle, ensimmäistä kertaa, on valtava haaste. Vain neljä toimikunnan jäsenistä on käynyt vastaavassa tapahtumassa. Tulemme tarvitsemaan kaiken mahdollisen avun. TAVOITE 4 Edistää mitoitukseltaan sopivien, terveellistä elämää tukevien tuotteiden saatavuutta keräämällä ja jakamalla tietoa hankintapaikoista. Tuotteita etsittiin ja joskus löydettiinkin vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa. Yhdistys ylläpiti ostopaikkalistaa. Tarvittavien tietojen kerääminen auttamista varten oli huomattava osa yhdistyksen toiminnasta. Erikoiskokoisiin tuotteisiin liittyvää neuvontaa annettiin henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostilla. Auttava puhelin toiminnalla tarjottiin: keskusteluapua koko-ongelmissa ja neuvontaa hankinnoissa. Etsintöjen kohteina 2008 olivat mm. edulliset urheiluvälineet kasvaville koululaisille. Tulos 0, hinnat ovat perheille liian korkeita. Yhdistyksen hallituksen jäsen antoi henkilökohtaista keskusteluapua ja opastusta päivittäin. Toimintakeskus Vuoltsu, Tampere, tiistaisin klo 10-14, tarjottiin mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen, keskusteluun, neuvontaan. Pituushoitoryhmän vertaistuki -mahdollisuus. Pyydettäessä kysyjälle lähetettiin erikoiskokoisten tuotteiden ostopaikkalista. TAVOITE 5 Tiivistää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja auttaa esim. kuntia säästämään asukkaidensa terveysmenoissa. Tavoite toteutuu jo edellä mainituissa yhteyksissä. Seminaarien yhteydessä kerrottiin eri alojen viranomaisille erikoiskokoisten erilaisesta kohtelusta kunnissa. Erityisesti isojalkaisten lasten ja nuorten vanhempia kehotettiin ottamaan yhteyttä oman kunnan Terveyskeskuksen Fysioterapiaan jalkojen koon mittausta ja kunnon tarkistamista varten. Kooltaan sopivien jalkineiden tai muiden identiteettiä rakentavien tuotteiden hankinnan tukeminen kotikunnan ulkopuolelta tulee yhteiskunnalle aina halvemmaksi kuin vaurioiden korjaaminen myöhemmin, esim. ortopedisillä erikoisjalkineilla. Autettiin viranomaisia, esim. Helsingin Sosiaalivirasto kysyi, mistä löytyy nro 52 kengät 14v pojalle ja Helsingin kaupunki etsi työjalkineita, koko 52, katu/puistotyöntekijälleen. 13

14 Kokoukset ja tapaamiset, joissa on hoidettu erikoiskokoisten asioita Hallituksen kokoukset 18 kpl Yleiset kokoukset 2 kpl Nuorten Verkkomedia, kokoukset 8 kpl Nuorten Verkkomedia, puhelinneuvottelut 120 kpl Toimintakeskus Vuoltsu, tapaamiset / palaverit 27 kpl Talous ja varainhankinta Keskikokoiset ihmiset eivät liity kokonsa perusteella mihinkään yhdistykseen. Erikoiskokoinenkaan ihminen ei välttämättä osaa ajatella, että hänen tulisi liittyä kokonsa vuoksi Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäseneksi. Tuhannet erikoiskokoiset hakevat elämäänsä helpottavaa tietoa yhdistykseltämme liittymättä jäseniksi, mikä vaikuttaa suoraan jäsenmaksutuloihimme. Tämän vuoksi toiminnalle on saatava yhteiskunnan rahoitusta. Erikoiskokoisten ei pitäisi itse joutua rahoittamaan mahdollisuuttaan elää kuten muutkin. Työmme on julkista ja tiedontarjonta avointa, kuten yhteiskunnalta tukea saavilta järjestöiltä edellytetäänkin. Pieni- ja Isokenkäiset ry tarvitsee toimiakseen samansuuntaista tukea yhteiskunnalta kuin muut vähemmistöryhmiä edustavat kansanterveysjärjestöt. Nykyinen toiminta-avustuksemme, on ehdottomasti liian pieni. Avustukset vuodelle 2008 Raha-automaattiyhdistys ry (RAY) 0 Anottu yleisavustusta - kielteinen päätös. Opetusministeriö, toiminta-avustus Toimintaan Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Vertaistukitapahtumat helsinkiläisille jäsenille Opetusministeriö, Projektirahoitus Nuorten Verkkomedia Toiminnan rahoittaminen pelkästään jäsenmaksuilla ei ole mahdollista. Avustusten saaminen on yhdistyksemme toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä palveluiden ylläpitämiseksi ja edunvalvonnan hoitamiseksi. Yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän toimintamme toteutumisesta hyötyy yhdistyksen jäsenten lisäksi mm. julkishallinto. Yhdistyksellämme ei ole samanlaisia mahdollisuuksia varainhankintaan kuin esim. urheiluseuroilla ja vammaisjärjestöillä. Ilmoitustulojakaan ei ole mahdollista saada, koska ilmoittajat eivät koe meitä hyväntekeväisyyskohteina tai markkina-arvoltamme merkittävinä. Harvat erikoiskokoja tarjoavat liikkeetkään eivät voi sponsoroida asiakkaitaan toimiessaan kannattavuuden alarajoilla. Hallitus 14

15 ET2010DE, Rostock, Deutschland 43. Europatreffen - European Convention 2010 Rostock, Saksa, toukokuuta 2010 Pitkä PIKRYläinen, NYT on taas aika tavata satoja, vähintään itsesi pituisia ihmisiä ympäri maailmaa! Katso ohjelma ja hintatiedot: Huom! Ilmoittaudu heti! Majoituskapasiteetti vähissä, varaa nyt! Suomesta matkalaisia on jo lähdössä. Sekaan vaan! Älä enää epäröi! Jos et tunne ketään, tutustut varmasti! Kysy lisää Arjalta: Mikä: EurooppaTreffit on pitkien ihmisten yhteinen suurtapahtuma. Osallistujilta edellytetään jäsenyyttä Pitkien Yhdistyksessä, Suomessa Pieni- ja Isokenkäiset ry:ssä. Sadat ihmiset eri maista ja mantereilta kokoontuvat kerran vuodessa Helatorstai -viikolla johonkin Euroopan maahan. Sosiaalinen vertaistukitapahtuma on tarkoitettu erittäin pitkille henkilöille, naiset vähintään 180 cm ja miehet 190 cm. Tapahtuman yhteydessä kokoontuu Pitkien Yhdistysten Euroopan neuvosto. Osanottajamaat lähettävät edustajansa kokoukseen. Neuvoston tavoitteena on vaikuttaa siten, että pitkien ihmisten elinolosuhteet paranevat ja yhdenmukaistuvat Euroopassa. Mediajulkisuutta asiallemme Sub TV, Maailman pisin teini Iltalehti, Jatkuvasti pilkataan. Haastateltavana Sami Eerola Turun Sanomat, Sami on Suomen pisin Tamperelainen, Ei ylety ; Esteettömyydestä Turun Sanomat, Extra -liite Ilkka, Suurissa saappaissa TV1 Uutiset; erikoiskokoisten kenkien saatavuudesta TV1, Pätkä mikä pätkä, lyhyydestä ongelmia. (Huom. nimittely pätkä.) Tampereen 26. Kukkaisviikkojen avajaisparaatiin osallistumisemme herätti laajaa kiinnostusta, julkisuutta ja haastatteluja. Olisimme rikkaita, jos jokaisesta otetusta kuvasta olisi saanut euron kipurahan. Lähetimme kansainväliseen levitykseen tarkoitetun englanninkielisen kukkaistervehdyksen Kukkais TV:n välityksellä. Menossa mukana olivat: Maiju Havinen, Maija Sydänmaa, Jarmo Rainesto, Timo Ahonen, Reijo Sinisalo, Sami Eerola, Kalle Korhonen, Vesa Lehtinen, Simo Partanen, Inka Partanen ja Arja Partanen Hämeenkyrön Sanomat, PIKRY Tampereen kukkaisviikkojen avajaisparaatissa TV1, Puoli seitsemän uuden ohjelmasarjan avausjaksossa: Onko kasvulla rajoja? Haastateltavina Suomen Akatemian professori, evoluutiotutkija Juha Merilä sekä MITTAVA -projektista ym. Arja Partanen, mukana myös Kissu Ailoranta, Taira Salonen, Jonna Teräväinen, Kalle Korhonen ja Sami Eerola. Toimittaja Regina Rask. 15

16

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut JÄSENTIEDOTE 2/2014 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen: Seuran vaalikokous 2014 Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntömääräinen ja kaikille jäsenille avoin vaalikokous pidetään Otaniemessä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, 41160 Tikkakoski 040-594 6374 jouko.marttinen@luukku.com . Hyvä sukuseuran jäsen, Marttisen sukukirjan 2 osan julkaisuvalmistelut ovat

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009 Eräharju Jäsenlehti 2/2009 Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa. Jäsenlehden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016 Kokous: Tiistai 26.1.2016 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelastustoimen naisverkosto Tampere

Pelastustoimen naisverkosto Tampere Pelastustoimen naisverkosto Tampere 14.11.2015 Tervehdys verkoston suojelijalta Arvoisat Pelastustoimen naisverkoston puuhanaiset, verkoston jäsenet On hienoa saada kutsu tulla tämän verkoston suojelijaksi.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007 1(5) Aika 26.9.2007 kello 18.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton ylähuone Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen, taloudenhoitaja Olli

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 25.9.2012 kello 17.00 Huom! Aika Papinniemen leirikeskus (Hartaus Kasvunkappelissa, jonka jälkeen siirtyminen päärakennukseen)

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

L A T S I I N U E S N E E T I A T S U N N E K A R J Ä S E N T I E D O T E

L A T S I I N U E S N E E T I A T S U N N E K A R J Ä S E N T I E D O T E S E U R A R A K E N N U S TA I T E E N RTS_3_12.indd 3 K utsu SYYSKOKOUKSEEN JA v ierailu marmori p alatsiin J Ä S E N T I E D O T E 3 : 2 0 1 2 19.11.2012 13.14 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A

Lisätiedot

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/?

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/? 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa Suomen Sinfoniaorkesterit ry 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa 22.-24.4.2016 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh (02) 337 3800

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016 Lehtojärvellä 27.2.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Kokoustiedot Aika torstai klo 16.00-17.30 Paikka Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 26.11. - 27.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 26. 27.11.2016. Lauantaina järjestetään Ratsastusfoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 8 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013 Aika: kello 13.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot