Ohjelma EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelma 10.11.2010 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ. Euroopan alueellinen yhteistyö. A. Rajat ylittävä yhteistyö. Interreg IV A Pohjoinen"

Transkriptio

1 Ohjelma :00 11:30 Euroopan alueellinen yhteistyö: Interreg IV B Itämeri Interreg IV C Riitta Alajärvi-Kauppi 11:30 12:30 Lounas 12:30 14:00 Kansainväliset erillisohjelmat Riitta Alajärvi-Kauppi Päivi Ervast EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ INTERREG IV Euroopan alueellinen yhteistyö Interreg ohjelmat, Tavoite 3 A. Rajat ylittävä yhteistyö (IVA) miljoonaa euroa, B. Valtioiden välinen yhteistyö (IV B) miljoonaa euroa C. Alueiden välinen yhteistyö (IV C) 392 miljoonaa euroa A. Rajat ylittävä yhteistyö INTERREG IV A A. Rajat ylittävä yhteistyö (Crossborder) Interreg IV A Pohjoinen Interreg IV A ohjelmat Suomessa: Interreg IV A Pohjoinen Interreg IV A Botnia-Atlantica Interreg IV A Keskinen Itämeri Ohjelmien sisältö määritelty ohjelmiin osallistuvien alueiden toimesta rakennerahastoasetusten antamissa puitteissa Alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Ns. rajoittuvina alueina EAKR-rahoitus koko ohjelmakaudella on Suomen valtion ja kuntasektorin vastinrahoitus yhteensä noin Hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin lääninhallitus, Luleå

2 B. Valtioiden välinen yhteistyö (Transnational) B. Valtioiden välinen yhteistyö Interreg IV B ohjelmat Suomessa: Interreg IV B Pohjoinen Periferia (NPP) INTERREG IV B Interreg IV B NPP Pohjoinen Periferia Esimerkkiprojekteja Lisätietoja tietoja: Tarkemmat esittelykalvot: Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Norja ja Valko- Venäjä kokonaisuudessaan sekä alueita Saksasta ja Venäjältä EAKR-rahoitus koko ohjelmakaudella 208 M, Norjan rahoitus 6 M, Venäjä ja Valko-Venäjä (ENPI-rahoitus) 22,6 M Suomen kansallinen vastinrahoitus yhteensä noin % hankkeen kokonaiskustannuksista Suomen valtion ja kuntasektorin vastinrahoitus n. 7 M Suomessa vastuussa TEM

3 Ohjelman strateginen päätavoite: Vahvistaa kehitystä kohti kestävää, kilpailukykyistä ja territoriaalisesti integroitua Itämeren aluetta yhdistämällä potentiaaleja yli rajojen Maantieteellinen fokus - itä-länsi integraation vahvistaminen (uudet jäsenmaat, Venäjä, Valkovenäjä) - pohjois-etelä yhteistyö (Barentsin alue) - kaupungit ja kaupunki-maaseutu vuorovaikutus Toimintalinja 1: Innovaatiotoiminnan edistäminen Itämeren alueella - tuetaan innovaatioiden lähteitä - edistetään teknologian siirtoa ja tiedon levittämistä koko Itämeren alueella - vahvistetaan uuden tiedon synnyttämiseen ja omaksumiseen tarvittavaa sosiaalista kapasiteettia Toimintalinja 2: Itämeren alueen ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus - edistetään saavutettavuutta ja kestävää sosioekonomista kasvua vahvistavia liikenne-, kuljetus- ja tietoliikennetoimia - tuetaan toimia, jotka vahvistavat olemassa olevien ylikansallisten kehityskäytävien sisäistä integroitumista ja kannustavat uusien kehityskäytävien luomiseen (erityisesti rajoittuvien alueiden sosioekonomisen potentiaalin hyödyntämiseksi) Toimintalinja 3: Itämeri yhteisenä resurssina - tuetaan merialueiden taloudellista hoitoa ja meren rikkauksien kestävää käyttöä - tuetaan ilmaston ja/tai demografisten muutosten haasteet huomioon ottavaa vesivarojen hoitoa - tuetaan meri- ja rannikkoalueiden integroitua kehittämistä Toimintalinja 4: Vetovoimaisten ja kilpailukykyisten kaupunkien ja alueiden edistäminen - vahvistetaan metropolialueita, kaupunkeja ja kaupunkialueita taloudellisen kasvun moottoreina - tuetaan strategisin toimin Itämeren alueen integroitua kehitystä sekä sosioekonomista ja alueellista koheesiota - vahvistetaan alueiden ja kaupunkien kehittämisen sosiaalisia edellytyksiä ja vaikutuksia EU-maiden ja Venäjän/Valkovenäjän välillä Tukikelpoisia kumppaneita ovat valtion, aluetason ja paikallistason viranomaiset sekä niiden muodostamat yhdistykset julkisoikeudelliset elimet/organisaatiot ( bodies governed by public law ) yleishyödyllistä tarkoitusta varten perustetut organisaatiot, jolla ei ole kaupallista luonnetta ja jotka ovat juridisia henkilöitä (ei pääpartnerina) Yksityiset/kaupalliset organisaatiot voivat osallistua ns. liitännäisorganisaatioina omalla rahoituksella

4 Yleisenä sääntönä kumppaneiden tulee sijaita ohjelma-alueella Pääpartnereiden tulee sijaita jäsenmaassa (tai Norjassa) Alueellinen joustavuus - enintään 20 % ohjelman EAKR-rahoituksesta voidaan käyttää hankkeisiin, joihin kuuluu EU-kumppaneita ohjelma-alueen ulkopuolelta, esim. Saksasta, Hollannista tai UK:sta ( 20 %:n sääntö ) - enintään 10 % ohjelman EAKR-rahoituksesta voidaan käyttää EU:n ja Norjan ulkopuolella toteutettaviin toimiin, esim. Venäjän ohjelmaalueella, kun toimista on hyötyä yhteisön alueille ( 10 %:n sääntö ) - molemmissa tapauksissa edellytetään seurantakomitean ja hallintoviranomaisen vahvistusta vähintään kolme tuensaajaa (kumppania) kolmesta eri ohjelmaalueen maasta, joista vähintään kahden tulee olla EU:n jäsenmaasta tai Norjasta Jokaisen varsinaisen partnerin tulee täyttää oikeudellista asemaa ja maantieteellistä sijaintia koskevat vaatimukset, osallistua rahallisesti hankkeeseen, sisältyä hakulomakkeen kumppanilistaan, jättää kumppani-ilmoitus (Partner Declaration) ja solmia kumppanuussopimus (Partnership Agreement) Projektissa voi olla myös liitännäiskumppaneita (associated organisations), jotka tukevat hankkeen toteuttamista, mutta eivät ole varsinaisia kumppaneita. Niiden täytyy rahoittaa osallistumisensa itse (ei EAKR-rahaa). Tällaisia voivat olla esim. organisaatiot, jotka eivät täytä juridisia vaatimuksia (ks. edellä), mutta myös juridisesti tukikelpoiset organisaatiot, jotka syystä tai toisesta eivät halua osallistua varsinaisina kumppaneina. hankkeet voidaan hankkeiden valintavaiheessa määritellä strategisiksi hankkeiksi (tavoitteena identifioida 2-3 strategista hanketta / toimintalinja) kriteerejä ovat Itämeren alueen kannalta keskeinen aihe, laaja toteuttamis/vaikutusalue, konkreettinen/investointifokus ja vahva kansallinen tuki Strategisille hankkeille tarjotaan mahdollisuus laajennusvaiheeseen sihteeristö ja seurantakomitea tukee strategisten hankkeiden toteuttamista ja markkinointia Seurantakomitea voi myös omasta aloitteesta käynnistää strategisten hankkeiden valmistelun (top-down lähestymistapa) Ohjelmarahoitus - EAKR: 208,0 M (josta Suomen osuus 20,9 M ) (Tl1: 58,7; Tl2: 39,1;Tl3: 58,7; Tl4: 39,1; TA: 12,5) - Norjan EAKR-vastaava rahoitus: 6,0 M - Valkovenäjän käytössä oleva ENPI-rahoitus: 22,6 milj. EU:n rahoitusosuus hankkeille (osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista) - EAKR: vanhat jäsenmaat (DE, DK, FI, SE): enintään 75 %, uudet jäsenmaat (EE, LT, LV, PL): enintään 85 % - Norjan EAKR-vastaava rahoitus: enintään 50 % - ENPI: enintään 90 % Hallintoviranomainen (MA) ja todentamisviranomainen (CA): - Investitionsbank Schleswig-Holstein (Kiel) Tarkastusviranomainen (AA): - Land Schleswig-Holstein (Kiel) - AA:n tukena tarkastajaryhmä, jossa yksi edustaja kustakin maasta Seurantakomitea (MC): - enintään kolme edustajaa kustakin maasta (Suomesta TEM, YM, alueet) - seuraa ohjelman toteuttamista, valitsee rahoitettavat hankkeet Yhteinen tekninen sihteeristö (JTS): - pääkonttori Rostockissa, sivukonttori Riiassa Kansalliset neuvoa-antavat ryhmät Hakeminen Seuraava hakukierros (4.) avautuu Kaikki hakemiseen liittyvä aineisto löytyy ohjelman kotisivuilta Hakuilmoitus Hakulomake Hakulomakkeen täyttöohje Kumppani-ilmoitus (Partner Declaration) Ohjelma-asiakirja (v 2.0, ) Ohjelmamanuaali (v 4.2, )

5 Hakemusten jättäminen Hakemus on toimitettava sihteeristölle sähköisessä ja paperimuodossa (Allekirjoitettu, leimattu ja päivätty) Hakemukseen Tulee liittää täytetyt kumppanuusilmoitukset (paperiversio) Voi liittää liitännäiskumppaneiden ym. mahdolliset tukikirjeet Voi liittää yhden pdf-muotoisen asiakirjan, jossa enintään 5 sivua graafista tietoa (kaaviokuva, kartta jne.). Kaikki hankkeen arvioinnin kannalta relevantti tieto on kuitenkin sisällytettävä varsinaiseen hakulomakkeeseen. Tekninen tarkastus Sihteeristö Jäsenmaat tarkastavat partnerien tukikelpoisuuden Laadullinen arviointi Sihteeristö (useita henkilöitä per hanke), ei ulkopuolisia asiantuntijoita Hakemus arvioidaan hakulomakkeessa olevan tiedon perusteella Sihteeristö soveltaa seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä: relevanssi, koherenssi, pysyvyys/tulosten levittäminen, kumppanuus, hallinto, budjetti Hankkeiden kategorisointi laadullisen arvioinnin perusteella: 1 (hyväksyttävä), 2a (puutteita, mutta voidaan hyväksyä), 2b (huomattavia puutteita, ei esitetä hyväksyttäväksi), 3 (hylättävä) Soveltuvuus strategiseksi hankkeeksi Kumppanuus Pääpartnerin rooli keskeinen. Lead Partner periaatteen mukaan pääpartneri tekee sopimuksen ja vastaa: hankkeen hallinnosta, koordinaatiosta hankkeen toteutuksesta, tuloksellisuudesta raportoinnista maksatusjärjestelyistä Tasapainoinen osallistuminen aihepiirin tuntijat / kohderyhmä mukaan alue- ja paikallistaso mukaan rahoituksen / budjetin tasapaino Triple Helix Yleisiä arvioinnissa havaittuja puutteita ja heikkouksia (1) Relevanssi Vähäinen ylikansallinen relevanssi Ei erityistä lisäarvoa (aiemmin tehtyyn verrattuna) Koherenssi Ongelma, tavoitteet ja odotetut tulokset kuvattu liian yleisesti Suunnitellut toimet ja tuotokset kuvattu liian yleisesti Suunnitellut investoinnit eivät aina relevantteja Heikko koherenssi odotettujen tulosten ja ehdotetun lähestymistavan välillä Pysyvyys, siirrettävyys, tulosten levittäminen Epäselvää tullaanko hankkeen päätuotoksia käyttämään hankkeen päätyttyä ja miten Ei selvää levittämisstrategiaa Yleisiä arvioinnissa havaittuja puutteita ja heikkouksia (2) Kumppanuus Puuttuu relevantteja organisaatioita Tutkimuspainotteinen kumppanuus, ei käyttäjiä/toteuttajia Ei yhteistä toteuttamista Hallinto ja budjetti Budjetti ei heijasta suunniteltuja toimia ja tuotoksia Budjetti jakautuu epätasaisesti kumppaneiden kesken Ei tarpeeksi value for money Valmistelukustannusten korvaaminen Seurantakomitean hyväksymät hankkeet voivat saada valmistelukustannuksensa korvattua jälkikäteen Korvaus on enintään euroa tai 2 % hankkeen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista (alempi vaihtoehto) TEMin kansallinen vastinrahoitus haettava ajoissa noin 3 viikkoa ennen Interreg-haun sulkeutumista Ohjeet AJANKOHTAISTA: Baltic Sea Region Programme conference The power of the Baltic Sea macro-region, Jyväskylä,

6 C. Alueiden välinen yhteistyö (Interregional) Valtioiden välinen yhteistyö INTERREG IV C INTERACT URBACT EPSON Alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen ohjelmat ovat koko Euroopan unionin laajuisia Interreg IV C Alueiden välinen yhteistyöohjelma tarjoaa yhteistyömahdollisuuden alue- ja paikallistason viranomaisille ja toimijoille koko EU:n alueella. Interact Tarjoaa tukea Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja osin myös ENPI CBC -ohjelmien parissa työskenteleville toimijoille, jotta ohjelmia voitaisiin toteuttaa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin Urbact tavoitteena on kokemustenvaihtoverkkojen, työryhmien ja tutkimusten kautta selvittää kaupunkien kehittämisen hyviä kokemuksia, koota sekä levittää niitä Espon eurooppalaista aluesuunnittelu- ja aluekehitystyötä palveleva tutkimusohjelma Interreg IV C Ohjelma-alue (EU27 + Norja ja Sveitsi) Tavoitteena pyrkiä vaihtamaan kokemuksia sekä yhteisesti kehitettyjä lähestymistapoja ja välineitä, jotka omalta osaltaan voisivat parantaa aluepoliittisten kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tukea talouden uudistamista Temaattisia prioriteetteja ovat innovaatio ja tietoyhteiskunta sekä ympäristö ja riskien ehkäiseminen. Ohjelman kokonaisrahoitus on n. 405 M EAKR-rahoitus 75 %, kansallinen vastinrahoitus TEM (max. 70 % kansallisesta rahoituksesta, min ) Toimintalinjat 1: Innovaatiot ja tietoyhteiskunta - Alateemat - Innovaatio - Tutkimuksen ja tekniikan kehittäminen - Yrittäjyys ja yritykset - Informaatioyhteiskunta - Työllisyys, - Inhimillinen pääoma - Koulutus Toimintalinjat 2: Ympäristö ja riskien torjunta - Alateemat - Veteen, jätteisiin ja yleensä luontoon kohdistuvat riskit ja teknologiset ratkaisut - Eliöiden säilyvyys ja luonnon perintö - Energia - Kestävät kuljetusratkaisut - Kulttuuriperimä - Maisemat

7 Toimintalinja 1 - Lisätään alueiden tutkimus-, teknologia-, ja innovaatiokapasiteettia - Tuetaan ja mahdollistetaan yrittäjyyttä ja uusia bisnesaloitteita kaikilla eritoten tietoon perustuvilla ja innovatiivisilla, alueelle tärkeillä sektoreilla - Johdetaan yritysten (etenkin pk) kasvua ja kehitystä kestävällä ja innovatiivisella tavalla vaihtamalla palveluita ja luomalla yhteisiä apukeinoja ja mahdollisuuksia - Autetaan uudelleen rakentamaan sellaisten alueiden rakenteita, joiden elinkeino on eniten kiinni perinteisillä aloilla Toimintalinja 1 - Tuetaan uuden informaation ja viestintäteknologian käyttöönottoa yrityksissä ja julkisesti, eritoten maalaisalueilla - Parannetaan alueellista politiikkaa koulutuksen, taitojen kehittämisen, kouluttamisen ja työllisyyden saralla - Luodaan tarvittavia olosuhteita viitekehyksille, joiden avulla alueelliset taloudet voivat sopeutua laajoihin sosioekonomisiin haasteisiin (globaalit ja demografiset tekijät) Toimintalinja 1 Kohderyhmät: - Alueelliset ja paikalliset viranomaiset - Aluekehittäjät - Yliopistot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut - Bisnesinkubaattorit, innovaatiokeskukset, teknologiakylät - Muut liike-elämää tukevat laitokset ja organisaatiot, jotka edustavat työelämäyhteisöä (paino pk-yritysten tukemisessa) - Muut julkiset toimijat, jotka edistävät alueellisia innovaatioita Toimintalinja 2 Kehitetään suunnitelmia ja toimenpiteitä, joiden avulla pystytään estämään luontoon ja teknologiaan liittyviä riskejä Tuetaan kestävää vedenhuoltoa Kehitetään jätehuoltoa, vähennetään saasteita ja tullaan lähemmäksi kierrätysyhteiskuntaa Tuetaan toimenpiteitä biodiversiteetin ja kulttuuriperimän turvaamiseksi, eritoten NATURA 2000 alueilla ja alueilla, joilla tarvitaan kestävää rannikon suojelua/kehittämistä Stimuloidaan energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä Toimintalinja 2 Kohderyhmät: - Alueelliset ja paikalliset julkiset viranomaiset - Luonnonsuojeluinstituutit - Riskinhallintaan liittyvät toimijat ( hätätilatoimijat ) - Julkisen liikenteen viranomaiset - Viranomaiset, jotka vastaavat kulttuuriperimän suojelemisesta ja/tai luonnonmaisemista - Turismikentällä toimijat - Yliopistot, korkeakoulut, tutkimusinstituutit - Muut julkiset toimijat, jotka operoivat luonnonsuojelun/riskien hallinnan hyväksi Toimintalinja 3 - Tekninen tuki - Turvataan tasainen ja hallinto ja toimeenpano ohjelmalle - Annetaan neuvoja ja monitoroidaan meneillään olevia hankkeita - Arvioidaan hakemuksia - Raportoidaan jäsenmaille ja Euroopan Komissiolle - Jne

8 Hanketyypit 1. Regional Initiative Projects perinteisiä hankkeita, joiden fokus on kokemusten vaihdossa, hyvien käytäntöjen tunnistaminen, analysointi, levittäminen ja mahdollinen siirto 2. Capitalisation Projects transfer of regional development good practices into Structural Funds mainstream programmes, tuloksena toimintasuunnitelma Fast track projektit - Varmistetaan että tunnistetut hyvät käytänteet löytävät tiensä: - Lähentymiseen (Convergence) - Alueellisen kilpailukykyyn (Regional Competitiveness) - Työllisyyteen (Employment) - Euroopan alueellisen yhteistyöhön (European Territorial Cooperation) Interreg IV C Projekti-idea tietokanta Hakulomakkeet ja muuta tietoa Kansallinen vastinrahoitus haettava TEMistä hyvissä ajoin ennen Interreg-hakemuksen jättämistä Interact Tavoitteena on tukea EU:n alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja osin myös ENPI CBC -ohjelmien parissa työskenteleville toimijoille, jotta ohjelmia voitaisiin toteuttaa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Pääpaino on seuraavissa asioissa: tuottaa ja jakaa tietoa tukea menettelytapojen ja välineiden kehittämistä, joilla pyritään ohjelmien täytäntöönpanon laadun parantamiseen levittää hyvään hallintoon liittyviä lähestymistapoja Lisätietoja Espon Tarkoituksena on tukea alueellista kehitystyötä ja politiikkaa EU-tasolla sekä jäsenmaissa tutkimusten, tietoaineistojen ja yhteistyöverkostojen avulla. Ohjelman puitteissa toteutetaan eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhteistyönä useita tutkimus-projekteja, jotka liittyvät Euroopan alueelliseen kehitykseen, aluesuunnitteluun ja -politiikkaan. Ohjelma sisältää neljä toimintalinjaa: aluekehitykseen ja -suunnitteluun liittyvät teemakohtaiset tutkimukset kohdennetut analyysit eri tyyppisten alueiden osalta aineistot ja indikaattorit sekä tutkimusmenetelmät yhteistyön kehittäminen, tutkimustiedon levittäminen ja hyväksikäyttö. Lisätietoja: Otteita erillisohjelmista KoKa & Kv-osaaja Rovaniemi CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme

9 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) Taustana Lissabonin agenda, jonka tavoitteena on nostaa EU kilpailukykyisimmäksi talousalueeksi vuoteen 2010 mennessä Tavoitteena luoda PK-yrityksille suotuisa ilmapiiri ja hyvien käytänteiden levittäminen Kestävän talouskasvun toteuttaminen siten, että samalla tuetaan sosiaalista kehitystä ja kunnioitetaan ympäristöä (Göteborgin strategia) Yrityksille olennainen osa tässä (tuotanto) Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma(cip) Tavoitteet: Yritysten kilpailukyvyn edistäminen erityisesti PKyritykset Innovaatioiden tukeminen (kaikenlaiset innovaatiot), myös eko-innovaatiot Kestävän, kilpailukykyisen, innovatiivisen ja avoimen tietoyhteiskunnan edistäminen Energiataloudellisuuden ja uusien ja uusiutuvien energiamuotojen edistäminen kaikilla sektoreilla, myös liikenne Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma(cip) Kohdennettu erityisesti PK-yrityksille Gaselli-yritykset, käsityöyritykset, mikroyritykset, naisyritykset ja muut erityisryhmät Laajuus 3,6 mrd 60-75% rahasta menee pk-yritysten toimiin sekä jo toimivien verkostojen kehittämiseen Kolme osaohjelmaa Lisäksi ohjelma sisältää uusia välineitä kuten GIF (riskisijoitukset) ja SMEG Facility (takuut) ja CBS (Capacity Building Scheme) Osaohjelma 1: Yrityksiä ja innovointia tukevat palvelut (EIP) Rahoitusta start-up ja kasvuyrityksille innovaatiotoimenpiteisiin ja investointeihin PK-yritysten toimintaa tukevan ympäristön luonti, erityisesti rajat ylittävään toimintaan Kaikenlaiset yritysten innovaatiot, myös Eko-innovaatiot, Innovaatiot voivat olla sekä teknologisia että ei-teknologisia Yrittäjyys ja innovaatiokulttuuri Yritystoimintaan ja innovaatioihin liittyvät uudistukset Myös yritysten tukeminen osallistumiseen 7.puiteohjelmaan Innovaatiot ovat valmiita markkinoille Innovaatioiden soveltamista markkinoille Yhteydet 7. puiteohjelmaan tai muihin t&k-rahoitusohjelmiin Innovaatioiden kehittäminen on pitänyt tehdä jollain muulla instrumentilla/rahoituksella 60 % CIP budjetista Osaohjelma 2: ICT - menettelytapoja tukevat toimet Yhteisen eurooppalaisen information space kehittäminen ja ICT tuotteiden ja palveluiden sekä ICT:hen perustuvien tuotteiden ja palveluiden markkinoiden vahvistaminen Innovaatioiden stimulointi ICT:n laajemmalla käyttöönotoilla ja ICT investoinneilla Avoimen tietoyhteiskunnan kehittäminen, yleisöä kiinnostavat tehokkaiden palvelut, elämänlaadun parantaminen 20 % CIP budjetista Tuettava toiminta: Projektit, käyttöönotto, pilotointi ja market replication Parhaat käytännöt toimet osaamisen ja kokemusten vaihtamiseksi Temaattiset verkostot Tutkimus (studies - ei research), tiedonkeruu, kyselyt, julkaisut, jotka pohjautuvat virallisiin tilastoihin jos mahdollista Asiantuntijatapaamiset, myös julkisorganisaatioista, konferenssit ja muut tapahtumat Tiedottaminen, verkostoituminen ja muut toimenpiteet Benchmarking, parhaiden käytäntöjen levitys ja käyttöönotto Keskittyy energiantuoton ja käytön kehittämiseen Esittely ja levittämistoimenpiteitä Market replication projekteja 20 % CIP budjetista Osaohjelma 3: Intelligent energy

10 Lisätietoja CIP Culture 2007 Vuosille Yleistavoitteena on: Edistää eurooppalaisille yhteistä ja yhteiseen kulttuuriperintöön perustuvaa kulttuurialuetta Kehittää luovien taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä Edistää Euroopan kansalaisuuden kehittymistä Kulttuuriohjelman erityistavoitteena on: Edistää kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kansalliset rajat ylittävää liikkuvuutta kannustaa teosten ja taide-ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävää levittämistä Edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua Culture 2007 Kolme toimintalinjaa: kulttuuritoiminnan tukeminen monivuotiset yhteistyöhankkeet yhteistyötoimet (max 24 kk kestävät yhteistyöhankkeet) kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukeminen analysoinnin, tiedon keruun ja levityksen tukeminen Tuki 50 % Lisätietoja: Media ( ) 755 M Painotus digitalisointiin ja markkinointiin 1. KOULUTUS (noin 7 % budjetista): ammattilaisille suunnattua jatkokoulutusta käsikirjoittamisesta, tuottamisesta ja uuden teknologian hyödyntämisestä. 2. TUKI TUOTANTOYHTIÖILLE (noin 20 % budjetista) A) Kehittely: eurooppalaisille markkinoille suunn. avprojektien kehittelyyn. B) i2i Audiovisual: helpottaa tuotantoyhtiön rahoituksen saantia pankeilta ym. rahoittajilta. C) Tv-levitystuki Media ( ) 3. LEVITYS (noin 55 % budjetista): harkinnanvarainen levitystuki ja autom. tuki teatterielokuvien levittäjille. Sales Agent- tuki myyntiagenteille ja elokuvateatteriverkostoille. Youth in Action 4. FESTIVAALIT JA PR (noin 9 % budjetista) 5. UUDET JAKELUTIET (noin 4 % budjetista) Call for Proposals EACEA/34/2010 : Promotion / Access to Markets avoinna saakka

11 Youth in Action Tavoitteena: nuorten oma aktiivinen toiminta paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisellä tasolla. Rahoitetaan: kouluajan ulkopuolella tapahtuvia hankkeita, joilla pyritään edistämään nuorten vastuullisuutta, aktiivisuutta ja suvaitsevaisuutta. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa nuorten toimintaa tukevien järjestelmien laadun ja nuorisoalalla toimivien kansalaisjärjestöjen edellytysten kehittämiseen ja vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä nuorisoalalla. Etusijalla ovat nuoret, joilla on erityistarpeita ja joille kansainvälinen kanssakäyminen voi olla vaikeaa esimerkiksi taloudellisten, sosiaalisten, etnisten tai maantieteellisten syiden tai fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi. Youth in Action Budjetti 885 M Pääasiassa vuotiaille (13 30-vuotiaille) Hankkeisiin voivat osallistua vuotiaat nuoret ja nuorten parissa toimivat henkilöt sekä yleishyödylliset organisaatiot. Haku sekä kansallisesti että keskitetysti Suomessa Cimo, Viisi kansallista hakuaikaa / vuosi, seuraava Keskitetysti Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Ei kiinteitä vuosittaisia hakuaikoja Ideapaja Helsingissä Ohjelman tuensaajat voivat olla oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä Lisätietoja: Nuorten Eurooppa kehittää nuorten aktiivista osallistumista tukemalla nuorisovaihtoja, nuorten liikkuvuutta ja aloitteita sekä demokraattiseen toimintaan osallistumiseen tähtääviä hankkeita Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu Nuoret mukaan EU:n yhteisvastuutoimiin osittain keskitetty haku Nuoret maailmassa Hankkeita laajentuneen EU:n naapurimaiden kanssa ja nuorisoalan yhteistyö muiden kolmansien maiden kanssa Sosiaalipedagogiikan ohjaajat ja tukijärjestelmät sosiaalipedagogiikan alan työntekijöiden vaihto-, koulutus- ja tiedotustoiminta sekä innovaatioiden ja laadun parantamishankkeita Poliittinen yhteistyö nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien henkilöiden välinen vuoropuhelu, yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja toimenpiteet paremman ymmärtämyksen muodostamiseksi nuorista Progress Yleistavoitteet Perustuu EU:n sosiaalipoliittiseen ohjelmaan: Työllisyys & sosiaalinen yhteisvastuu Yhdistetty useammasta aikaisemmasta ohjelmasta (Equal, Employment) Kansalliset tahot: TEM, SM & STM Budjetti koko ajalle 743,25 M Osa-Alueet: 1. Työllisyys 21 % Tuetaan Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanoa 2. Sosiaalinen suojelu ja osallisuuden edistäminen 28 % Tuetaan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen alalla 3. Työolot ja työoikeus 8 % Tuetaan työympäristön ja työolojen, myös työterveyden ja työturvallisuuden, parantamista 4. Syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus 23 % Tuetaan syrjinnän torjumista koskevan periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa ja edistetään sen huomioon ottamista EU:n politiikassa 5. Sukupuolten tasa-arvo 8 % Tuetaan sukupuolten tasa-arvon periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa ja edistetään tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista EU:n politiikassa Osa-alueet 1. Työllisyys parannetaan tietämystä työllisyystilanteesta seurataan ja arvioidaan työllisyyden suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkaa koskevien suositusten täytäntöönpanoa järjestetään politiikkaa ja prosesseja koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään vastavuoroista oppimista lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua työllisyyteen liittyvistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä 2. Sosiaalinen suojelu ja osallisuuden edistäminen parannetaan tietämystä köyhyyteen, sosiaaliseen suojeluun ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvistä kysymyksistä seurataan ja arvioidaan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa sosiaalisen suojelun ja osallisuuden alalla järjestetään politiikkaa ja prosesseja koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään vastavuoroista oppimista lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua kehitetään EU:n keskeisten verkostojen valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi

12 Osa-alueet 3. Työolot ja työoikeus parannetaan tietämystä työoloihin liittyvistä kysymyksistä tuetaan EU:n työlainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta, kehittämällä oppaita ja luomalla asiantuntijaverkostoja käynnistetään ennaltaehkäiseviä toimia ja kannustetaan ennaltaehkäisevän kulttuurin luomista työterveyden ja työturvallisuuden alalla lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua työoloihin liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä 4. Syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus parannetaan tietämystä syrjintään liittyvästä tilanteesta tuetaan EU:n syrjinnänvastaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua syrjintään liittyvistä keskeisistä haasteista kehitetään EU:n keskeisten verkostojen valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi Osa-alueet 5. Sukupuolten tasa-arvo parannetaan tietämystä tasa-arvokysymyksiin ja tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvästä tilanteesta erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla ja arvioidaan nykyisen lainsäädännön, politiikan ja käytäntöjen vaikutuksia tuetaan EU:n tasa-arvolainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta ja luomalla tasa-arvon alalla toimivia asiantuntijaverkostoja lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua sukupuolten tasa-arvoon ja tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä kehitetään EU:n keskeisten verkostojen (esim. kansallisten asiantuntijoiden tai kansalaisjärjestöjen) valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimet 1. Analyyttiset toimet Tietojen ja tilastojen keruu, kehittäminen ja levittäminen Yhteisten menetelmien ja indikaattoreiden/vertailuarvojen kehittäminen ja levittäminen Tutkimusten ja analyysien tekeminen ja niiden tulosten levittäminen Arviointien ja vaikutustenarviointien tekeminen ja niiden tulosten levittäminen Oppaiden ja raporttien laatiminen ja julkaiseminen 2. Vastavuoroinen oppiminen, tietämyksen lisääminen ja levittäminen Hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja vertaisarviointien tekeminen järjestämällä kokouksia/työpajoja/seminaareja EU:n jäsenvaltioiden tasolla Puheenjohtajakauteen liittyvien konferenssien/seminaarien järjestäminen Toimet 3. Tuki keskeisille toimijoille Keskeisten EU-verkostojen toimintakulujen tukeminen Kansallisista viranomaisista koostuvien työryhmien organisointi EU:n lainsäädännön seuraamiseksi Oikeusalalla toimiville, keskeisille virkamiehille ja muille asiaankuuluville toimijoille kohdennettujen koulutusseminaarien rahoitus Asiantuntijatahojen verkottaminen EU:n tasolla Asiantuntijaverkkojen rahoitus EU-tason seurantakeskusten rahoitus Kansallisten hallintovirkamiesten vaihto-ohjelmat Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa Call for proposals & Call for tenders Rahoitusta max. 80 % Vuosittaiset työohjelmat pidä silmällä 2011 työohjelmaa Kansalaisten Eurooppa Lisätietoja:

13 Miten tuoda EU lähemmäs kansalaisia? Budjetti: 215 M 4 toimintalohkoa: 1) Aktiivisten kansalaisten Eurooppa (Active citizens for Europe) (min. 45 %) ystävyyskuntatoiminta rajat ylittävät kansalaishankkeet ja sitä tukevat toimet 2) Aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa (Active civil society in Europe) (n. 31 %) toiminta-avustukset EU-politiikan tutkimusorganisaatioille toiminta-avustukset Euroopan tason kansalaisjärjestöille tuki kansalaisjärjestöjen hankkeille 4 toimintalohkoa: 3) Yhteinen Eurooppa (n. 10 %) hyvän näkyvyyden tapahtumat tutkimukset tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineet 4) Aktiivinen Euroopan muistiperinnön säilyttäminen (n. 4 %) pakkosiirtoihin liittyvät kohteet ja arkistot kansallissosialismin ja Stalinin uhrien muisto vaaliminen keskustelu Euroopan yhdentymisen lähtökohdista ja tulevaisuudesta Lisätietoja: Ambient Assisted Living -AAL Tavoitteena on edistää sellaisten uusien tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien innovaatioiden syntyä, joiden avulla ikääntyneet voivat asua itsenäisesti kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Ohjelmassa rahoitetaan kansainvälisiä yhteisprojekteja, joissa ovat osallisina eri osallistujamaiden yritykset, tutkimuslaitokset sekä julkiset ja yksityiset organisaatiot ja palveluntuottajat. Hankerahoitusta voivat saada vain yhteisprojektit (collaborative projects), joissa on mukana vähintää kolme toisistaan riippumatonta osapuolta kolmesta eri maasta. Yksi osapuoli toimii yhteisprojektin koordinaattorina Jokaisella haulla on oma teemansa Ambient Assisted Living Hakuprosessi Hankepartnereiden hakeminen Hankesuunnitelman tekeminen Konsortion (consortium) muodostaminen ja konsortiosopimuksen tekeminen - osapuolet muodostavat keskenään konsortion ja tekevät yhteistyösopimuksen Koordinaattoritahosta sopiminen - yksi konsortion taho toimii koko hankekokonaisuuden koordinaattorina - koordinaattorin tehtävänä on huolehtia hakemiseen liittyvistä tehtävistä sekä päätöksen jälkeen hankkeen koordinoinnista - myös EU-tason hankeraportointi on koordinaattoritahon tehtävänä Yhteydenotto kansalliseen koordinaattoriin ennen projektiehdotuksen jättämistä: täytä ja lähetä lomake (AAL proposal pre-check), joka löytyy osoitteesta Hakemuksen jättäminen EU-hakemuspalveluun täydellisenä (sähköisesti) Ambient Assisted Living Projektin käynnistyminen AAL-yhdistyksessä tehdyn myönteisen päätöksen jälkeen kansallinen rahoituksen myöntäjä (Tekes) tekee päätöksen osaltaan Päätöksen jälkeen hankkeen käynnistäminen (aikaa 3 kk) Hankkeen laajuus ja kesto noin 2 vuotta Hankkeen tulokset kaupallistettavissa ja otettavissa käyttöön lyhyellä viiveellä (1-2 vuotta) Tekes hallinnoi suomalaisia hankkeita Hakijaorganisaatioiden tekninen rahoituskelpoisuus arvioidaan kansallisten sääntöjen mukaisesti, Tekes suorittaa tarvittavat kelpoisuusarvioinnit Loppuarviointi ja tulosten jakaminen yhdessä kansallisen koordinaattoritahon (NHG) ja hankerahoittajan (Tekes) kanssa EU:n ulkopuolinen yhteistyö Kansainvälinen yhteistyö

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet 1 SLU-julkaisusarja 3/2012 ISBN: 978-952-5828-54-2 Taitto: Pirta Mikkola 2 Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Alkusanat...4 Tiivistelmä hankerahoitussuunnista ja -mahdollisuuksista...5

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM. 24.06.2014 1 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi RAHOITUS/EU-OHJELMAT EU-tukia matkailun kehittämiseen voi hakea lukuisista rahoituslähteistä. Niitä myöntävät sekä Suomen viranomaiset että Euroopan Unioni. EU-tukien tavoitteena on koko Euroopan Unionin

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen Rajattomat mahdollisuudet INTERREG IVA Pohjoinen Vuosiraportti 2009 Operatiivinen ohjelma Tavoite: Alueellinen yhteistyö Tukeen oikeutetut alueet: Pohjoinen Pohjoinen osa ohjelmasta käsittää seuraavat

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä

Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä Merenkulkulaitoksen julkaisuja 8/2007 Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä Taustaa julkisten rahoituslähteiden käytöstä ja rahoituksen myöntämisperusteista Helsinki 2007

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.7.2004 KOM(2004) 495 lopullinen 2004/0167 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta (komission esittämä) FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Vuosiraportti 2008. INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032

Vuosiraportti 2008. INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032 Vuosiraportti 2008 INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032 1 JOHDANTO... 3 2 OPERATIIVISEN OHJELMAN TOTEUTUKSEN SEURANTA... 5 2.1 Kehityksen tulokset ja analyysi... 5 2.1.1 Toteutuksen edistyminen...

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot