METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA"

Transkriptio

1 METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9

2 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Timo Päivärinta/PSWFolders Oy

3 SISÄLTÖ Johdanto...4 Yliopistot...5 Yliopistojen opetus ja kansainväliset maisteriohjelmat... 5 Helsingin Yliopisto... 5 Master s Degree Programme in Forest Sciences and Business (MScFB)... 6 Transatlantic Master s Degree Program in Forest Resources (Atlantis)... 7 Master s Degree Programme in Forestry and Environmental Engineering (CBU)... 7 Master s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT)... 8 GIFN Global Industrial Forestry Network... 8 Itä-Suomen yliopisto... 8 Master s Degree Programme in European Forestry (MSc EF) Cross-Border University Master s Degree Programme in Forestry and Environmental Engineering (CBU FEE) Transatlantic Forestry Master (Transfor-M) Master s Degree Programme in Environmental Biology (MSc EnvBio) Nova-yliopistoverkosto Vaihto-opiskelu Erasmus-vaihto-ohjelma Nordplus FIRST Campus Europae Kahdenväliset ja muut vaihto-ohjelmat Vaihdon suosio Helsingin Yliopisto Itä-Suomen Yliopisto Ammattikorkeakoulut...19 Opetus Vaihto-opiskelu ja harjoittelu Metsäalan perustutkinto...22 Kansainvälinen opiskelijajärjestötoiminta...24 IFSA International Forestry Students Association... 24

4 Johdanto Tämä julkaisu on lyhennelmä maa- ja metsätalousministeriössä tehdystä selvityksestä koulutuksen tarjoamista kansainvälisistä valmiuksista. Selvitys liittyy Suomen metsäosaamisen vienti -hankkeeseen ja se löytyy kokonaisuudessaan internetissä maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilta osoitteesta index/etusivu/metsat/kvmetsapolitiikka/metsaosaamisenvienti.html Tämän lyhennetyn version tarkoituksena on valottaa tämän päivän metsäalan koulutuksen tarjoamia kansainvälisiä valmiuksia. Tiedot on koostettu oppilaitosten internet-sivuilta ja niitä on täydennetty lähettämällä kysely kaikille korkeakouluille. Kyselyjen ohessa korkeakouluihin lähetettiin myös alustava kansainvälisyyskuvaus tarkistettavaksi, jota täydennettiin kyselyjen tuloksilla. Eri oppilaitosten tilastoinnit eroavat toisistaan, eli esitettävät tiedot eivät aina ole täysin vertailukelpoisia. Esimerkiksi opiskelijavaihtoa koskeviin tilastoihin sisältyvät joidenkin oppilaitosten kohdalla myös harjoittelu ja alle kolmen kuukauden vaihdot. Kansainväliset valmiudet käsitetään tässä yleis- ja substanssitaitoihin liittyvinä oppimistuloksina tai kompetensseina, jotka auttavat metsäalan ammattilaista työskentelemään kansainvälisissä tehtävissä. Kansainvälisiä valmiuksia luovia yleistaitoja ovat erityisesti kielet ja muut kommunikaatio-opinnot. Substanssitaidoissa kansainväliset valmiudet ovat monitahoisempia. Voidaan ensinnäkin todeta, että joihinkin oppiaineisiin sisältyvät tiedot muiden maiden metsäsektorista lisäävät kansainvälisiä valmiuksia. Jotkin tieteenalat ja menetelmät ovat helpommin siirrettävissä kansainvälisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi mikrotaloustiede on yleispätevämpää kuin kirjanpito ja laskentatoimi, joissa painottuvat kunkin maan lainsäädäntö. Kansainvälisiin tehtäviin liittyviä kompetensseja hankitaan tavanomaisen opetuksen lisäksi erityisesti kansainvälisessä vaihto-opiskelussa, harjoittelussa ja maisteriohjelmissa. Julkaisussa pääpaino annetaan yliopistokoulutukselle ja sen tuottamille valmiuksille, koska tämän koulutuksen saaneita on suhteellisesti ottaen eniten erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Eräs selitys siihen on se, että esim. kansainvälisten kehitysapujärjestöjen piirissä vaaditaan yliopistokoulutusta moniin tehtäviin. 4

5 Yliopistot Yliopistojen opetus ja kansainväliset maisteriohjelmat Yliopistojen opetus on tiede-pohjaista, mikä on sen suurin ero ammattikorkeakouluihin nähden. Opetuksessa käytetään aktiivisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia tutkimustuloksia. Tutkimusta harjoittava tiedeyhteisö on jo itsessään kansainvälinen, jolloin ainakin osa tutkimustoiminnasta, mukaan lukien sen kansainväliset komponentit, siivilöityvät myös yliopisto-opetukseen. Suomessa annetaan metsätieteiden opetusta kahdessa yliopistossa, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Opetus ja sen sisältö on ollut voimakkaassa muutosprosessissa molemmissa yliopistoissa viime vuosien aikana. Yleisesti voidaan sanoa, että on pyritty ennakoimaan ja ottamaan huomioon muuttuvan ympäristön asettamat vaatimukset. Helsingin yliopisto Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden laitoksella annettavaa metsäopetusta uudistetaan ja siten pääaineet tulevat muuttumaan lukuvuodelle Uudet pääaineet ovat metsien ekologia ja käyttö sekä metsäekonomia ja markkinointi. Viime vuosina uusien opiskelijoiden määrä on ollut Vuonna 2009 valmistui 28, vuonna ja sitä edeltäneinä muutamana vuonna keskimäärin 55 MMM-tutkinnon suorittanutta. Kuva 1. Helsingin Yliopistossa metsätutkinnon suorittaneita

6 Metsätieteiden laitos on kansainvälisesti suuntautunut laitos. Se näkyy niin laitoksen visiossa kuin arvoissakin (metsäopetuksen strategia ). Kansainvälisyys liittyy olennaisesti opiskeluun etenkin maisterinopinnoissa jossa pääsääntöisesti kaikki syventävät kurssit järjestetään englanniksi. Kommunikaatio- ja kulttuuriosaamista kehitetään kaikilla opintojaksoilla, sillä se on keskeinen osa kansainvälisyyttä. Eri opintosuunnilla ja suuntautumisvaihtoehdoilla on eri määrä englanninkielisiä ja kansainvälisiä kursseja mikä näkyy taulukossa 1. On kuitenkin huomioitava että kurssien pituuksista ei ole mainintaa, vain kappalemäärä. Taulukko 1. Metsätieteiden laitoksen englanninkieliset kurssit. englanninkielisten kurssien määrä yhteensä, joista kandidaatin opintoihin kuuluvat Metsäekologia 23 6 Metsäekonomia 11 0 Puumarkkinatiede 5 2 Metsävaratiede- ja teknologia 16 5 Yleisenä kielivaatimuksena on molempien kotimaisten kielten hallinnan lisäksi yksi vieras kieli. Metsälaitoksen osana toimiva VITRI (Viikki Tropical Resources Institute) lisää myös opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia tarjoamalla opetusta tropiikin metsistä ja kehitysmaista. Metsätieteiden laitoksen vakituisesta opetushenkilökunnasta neljä (12 %) on ulkomaalaisia. Metsätieteiden laitos on osallisena neljässä eri kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Kaksivuotisissa englanninkielisissä maisteriohjelmissa (120 op 1 ) aloittaa vuosittain yhteensä uutta opiskelijaa. Maisteriohjelmia mainostetaan myös suomenkielisille opiskelijoille mm. sähköpostilistoilla, opintoneuvonnassa, infotilaisuuksissa ja verkkosivujen kautta. Master s Degree Programme in Forest Sciences and Business (MScFB) Taulukko 2. MScFB -maisteriohjelman opiskelijamäärät. Opiskelijoita ohjelmassa Suomalaisia ohjelmassa MScFB eri vuosina yhteensä 4 Ohjelman perspektiivi metsäalaan on monitieteellinen ja kansainvälinen. Ohjelman aloittaa maksimissaan 20 (vuoden 2011 jälkeen 15) opiskelijaa vuosittain, joista suurin osa on ulkomailta. Ohjelmassa on neljä pääainetta: metsäekologia, metsäekonomia, metsävaratiede ja teknologia sekä puumarkkinatiede. Erikoistumisopinnoissa on kaksi vaihtoehtoa: tiedepohjaiset opinnot (Science based 1 op = opintopiste = on yleiseurooppalainen joka lähtee siitä että opiskelijalla on vuodessa 1600 työtuntia vastaten 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa siten noin 26,7 tuntia. 6

7 specialized studies) sekä teemapohjaiset monitieteelliset opinnot (Theme-based multidisciplinary specialized studies). Maisteriohjelmien opintojaksot ovat suurelta osin samat suomalaisen perustutkinto-ohjelman kanssa. MScFB -ohjelmassa on neljä ohjelman opiskelijoille räätälöityä kurssia, joille myös muut opiskelijat voivat osallistua. Transatlantic Masters Degree Program in Forest Resources (Atlantis) Taulukko 3. Atlantis -maisteriohjelman opiskelijamäärät. Opiskelijoiden lukumäärä ohjelmassa Suomalaisten opiskelijoiden määrä Atlanti-ohjelma Atlantis (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks for Training and Integrated Studies) ohjelmien yleisenä tavoitteena on lisätä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä korkeakoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa, sekä parantaa koulutuksen laatua ja lisätä henkilöiden liikkuvuutta yli Atlantin. Tätä liikkuvuutta edistetään mm. tukemalla opiskelija- ja tutkijavaihtoja ja maisteriohjelmia. Helsingin Yliopisto (HY), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Michigan Technological University (MTU) ja North Carolina State University (NCSU) ovat mukana kaksoistutkinto-ohjelmassa Transatlantic Masters Degree Program in Forest Resources. Ohjelmalle rahoitusta vuosille ovat myöntäneet Euroopan komissio ja Yhdysvaltojen opetushallinto. Tämän jälkeen ohjelman tulevaisuus on auki. Suomessa tutkinnon suorittavat voivat valita neljästä pääaineesta: metsäekologia, metsäekonomia, puumarkkinatiede sekä metsävaratiede ja -teknologia. Atlantis-ohjelmaan valitaan vuosittain n. 4 opiskelijaa jokaisesta partneriyliopistosta eli neljän vuoden aikana yhteensä 12 opiskelijaa/yliopisto. Kaikki ohjelman opiskelijat viettävät lukukauden Helsingin yliopistossa ja SLU:ssa sekä lukuvuoden (kaksi lukukautta) toisessa Yhdysvaltojen yliopistoista. Ohjelman puitteissa EU:n opiskelijat saavat euron stipendin ja USA:n opiskelijat dollarin stipendin opiskeluun Atlantin toisella puolella. Lisäksi Helsingin yliopiston sekä SLU:n opiskelijoilla on mahdollisuus saada Erasmus tai Nordplus stipendi Ruotsissa suoritettavia opintoja varten. Ohjelman suorittaneet saavat kaksoistutkinnon, sekä suomalaisen (MMM) että yhdysvaltalaisen tutkinnon. Master s Degree Programme in Forestry and Environmental Engineering (CBU) Taulukko 4. CBU -maisteriohjelman opiskelijamäärät. Helsingin yliopiston opiskelijoiden lukumäärä Suomalaisten opiskelijoiden määrä ohjelmassa CBU

8 CBU Forestry and Environmental Engineering -maisteriohjelma (CBU FEE) on osa Finnish-Russian Cross-Border University (CBU) -verkostoa (katso alla Itä-Suomen Yliopiston vastaava kohta). Master s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) MBIOT ohjelman puitteissa pystyy opiskelemaan biotekniikkaa myös metsäpainotuksella. Viidestä suuntautumisvaihtoehdosta yhdessä on läheisesti metsäalaan liittyviä asioita (Biotechnology of Natural Resources). Suuntautumisvaihtoehdossa on kaksi suuntautumishaaraa, Microbial and Environmental Biotechnology sekä Plant and Forest Genomics and Biotechnology. Kansainvälisen ja monitieteisen MBIOT ohjelman järjestää Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta yhteistyössä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Helsingin yliopistossa toimivien Biotekniikan instituutin ja Neuroscience centerin kanssa. MBIOT ohjelmaan otetaan maksimissaan 10 uutta opiskelijaa maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja 15 bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Kumpaankin tiedekuntaan hyväksytyt voivat valita suuntautumisvaihtoehdoksi Biotechnology of Natural Resources. GIFN Global Industrial Forestry Network GIFN perustettiin elokuussa 2007 tavoitteenaan lisätä poikkitieteellisiä lähestymistapoja metsien ja puuviljelmien kestävän käytön alalla. Verkoston jäsenet pyrkivät tarjoamaan laadukasta opetusta ja tutkimusta alalla ja siten tarjoamaan laaja-alaista kansainvälistä metsäosaamista. Helsingin yliopisto toimii verkoston koordinaattorina. Toistaiseksi näkyvin toimintamuoto on ollut Helsinki Summer School, eri maissa toteutetut intensiivikurssit. Näitä on ollut Helsingissä vuosittain (teemoina mm. teolliset plantaasit, kansainvälinen ympäristöpolitiikka ja metsänhoidon innovaatiot) sekä Brasiliassa (Luiz de Queiroz College of Agriculture, University of São Paulo) vuonna 2009 ja Uruguayssa vuonna Tulevaisuudessa GIFN pyrkii myös lisäämään tutkijoiden, tohtoriopiskelijoiden ja muun henkilökunnan liikkuvuutta verkoston sisällä. Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen Yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa uusien perustutkinto-opiskelijoiden vuosittainen määrä on viime vuosina ollut noin 35, opiskelijoiden kokonaislukumäärän ollessa n Valmistuneiden kandidaattien ja maisterien lukumäärä on vaihdellut yhteensä n välillä. Lukuihin sisältyvät maisteriohjelmiin valitut. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa on neljä metsäalan kansainvälistä maisteriohjelmaa ja ne toteutetaan yhteistyöyliopistojen kanssa. Lisäksi 8

9 Metsätieteiden osasto järjestää yhdessä biologian laitoksen kanssa kansainvälisille vaihto-opiskelijoille suunnattua vaihto-opintokokonaisuutta An International Study Programme in Environmental Science and Forestry. Opintokokonaisuuden opintoja suorittavia vierailee Joensuun kampuksella vuosittain opiskelijaa, joista noin % ohjelmaan osallistuvista keskittyy pääsääntöisesti metsätieteen opintoihin ja noin % biologian opintoihin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tarjota vaihto-opiskelijoille järkevä opintokokonaisuus ja samalla luoda kansainvälistä vuorovaikutusta yliopistoon. Itä-Suomen yliopisto koordinoi IPFE:a (The International Partnership for Forestry Education) jonka tarkoituksena on kehittää metsäalan yliopistotason koulutusta maailmanlaajuisesti. IPFE ajaa yhteistyön kehittämisen lisäksi tietojen, kokemusten ja resurssien jakamista organisaation sisällä. IPFEn visio on että metsäopetus on nykyaikaista, paikallisesti relevanttia ja globaalisti linkitettyä. Itä-Suomen yliopisto on myös antanut täydennyskoulutusta intialaisille metsänhoitajille. Tämän kaltaista koulutusvientiä on tarkoitus kehittää myös jatkossa. Opintojen kansainvälisyydessä on suuret erot kandidaatin- ja maisterinopinnoissa. Kandidaatin opintojen pakollisista kursseista yksi luennoidaan englanniksi, jos kurssille osallistuu ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla yksi vaihtoehtoinen aineopintojakso englanniksi. Kandidaatin opintoihin sisältyy myös pakollisia ruotsin opintoja (3 op) ja englannin opintoja (2 op). Suomenkielisessä MMM-tutkinnossa on paljon enemmän kursseja englanniksi sekä kansainvälisempi painotus kuin kandidaattiopinnoissa. 21 syventävistä kursseista (50 yhteensä) luennoidaan tai voidaan luennoida englanniksi. Lisäksi metsäbioenergian, metsäpolitiikan, metsätietojärjestelmiin ja puutieteeseen liittyviä kursseja on varsin kattavasti englanniksi. Lisäksi suomenkieliseen maisteriohjelmaan kuuluu pakollisia opintoina opintoja ulkomailla tai ylimääräisen vieraan kielen opiskelu. Ylimääräisen vieraan kielen opiskelun minimivaatimus on toisaalta vain kolme opintopistettä mikä on hyvin vähän. Sekä kandidaatin että maisterintutkintoon kuuluu pakollinen harjoittelujakso jota suositellaan ulkomailla suoritettavaksi. Itä-Suomen yliopistolla on neljä metsäalan kansainvälistä ohjelmaa: Erasmus Mundus European Forestry -maisteriohjelma (MSc EF), Cross-Border University Forestry and Environmental Engineering -maisteriohjelma (CBU FEE), sekä uusina Transatlantic Forestry Master (Transfor-M) ja Master s Degree Programme in Environmental Biology (MSc EnvBio), jotka aloittavat toiminnan syksyllä Suomalaisille opiskelijoille kansainvälisiä maisteriohjelmia mainostetaan mm. kansainvälisten maisteriopintojen tiedotustilaisuuksissa sekä ilmoitustauluilla ja suomalaisia opiskelijoita on ollut MSc EF ohjelman lisäksi myös CBU FEE ohjelmassa. Maisterinohjelmien opintorakenteet kuvataan myös tiedekunnan opintooppaassa. Maisteriohjelmien lisäksi tiedekunnassa on tarjolla kaikille avoin 15 opintopisteen Venäjän metsätalouden opintokokonaisuus. 9

10 Master s Degree Programme in European Forestry (MSc EF) Taulukko 5. MSc EF maisteriohjelman opiskelijat. Opiskelijoiden lukumäärä ohjelmassa Suomalaisten opiskelijoiden määrä metsätieteiden osastolla Maisterinohjelma MSc EF Erasmus Mundus European Forestry -maisteriohjelma (MSc EF) on eurooppalainen seitsemän johtavan metsäyliopiston järjestämä yhteistutkinto-ohjelma joka johtaa kaksoistutkintoon. MSc EF tarjoaa korkeatasoista akateemista metsätieteen opetusta, jonka pääpaino on kansainvälisyydessä ja kestävän metsätalouden periaatteissa. Ohjelma tarjoaa uuden ulottuvuuden Euroopan metsäalan opetukseen, sillä sen lisäksi että opiskelijat voivat valita kursseja yhteistyöyliopistojen kurssitarjonnasta, kaikki yhteistyöyliopistot osallistuvat MSc EF -ohjelmaa varten kehitettyjen erityiskurssien järjestämiseen. MSc EF on avoin kaikille opiskelijoille kansalaisuudesta riippumatta. Vuosittain noin 20 uutta opiskelijaa hyväksytään maisteriohjelmaan. Erasmus Mundus apurahoja voivat hakea sekä eurooppalaiset hakijat että Euroopan ulkopuolelta tulevat hakijat. Lukuvuosi maksaa EU/ETA maiden opiskelijoille 4000 ja EU/ETA:n ulkopuolelta tuleville Opiskelijat voivat hakea koko opiskelun kattavia stipendejä esimerkiksi Erasmukselta. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijat osallistuvat yliopistojen yhteistyössä järjestämille kursseille ja suorittavat harjoittelun yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa. Metsätieteiden osasto vastaa kaikista ensimmäisen vuoden opinnoista (60 op). Metsätieteiden osastolla on viisi kurssia jotka on suunnattu vain ohjelman opiskelijoille. Näiden kurssien lisäksi opiskelijat suorittavat osaston englanninkielisiä kursseja tarpeen mukaan. Metsätieteiden osasto koordinoi myös ohjelman kolmea kenttäkurssia jotka järjestetään yhteistyössä. Toisena vuotena opiskelijat käyvät kursseja eri yliopistoissa ja tekevät maisterintutkielmansa oman opintosuunnitelman mukaisesti. Yhteistyöyliopistot ovat University of Lleida, Espanja, Itä-Suomen Yliopisto (koordinaattori), University of Freiburg, Saksa, Wageningen University, Alankomaat, Svenska lantsbruksuniversitet (SLU), Ruotsi, University of Natural Resources and Life Sciences, Itävalta ja Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences, Ranska. 10

11 Cross-Border University Master s Degree Programme in Forestry and Environmental Engineering (CBU FEE) Taulukko 6. CBU -maisteriohjelman opiskelijat Itä-Suomen yliopistosta. Vuosi Suomalaisia metsätieteiden Metsätieteiden osastolta Koko CBU ohjelmassa osastolta kaikkiaan Opiskelijaa Kuten yllä mainittiin HY:n maisteriohjelmien kohdalla, CBU Forestry and Environmental Engineering -maisteriohjelma (CBU FEE) on osa Finnish-Russian Cross- Border University (CBU) -verkostoa. CBU FEE -maisteriohjelman partneriyliopistoina ovat Itä-Suomen yliopisto (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Petroskoin valtionyliopisto, Moskovan valtionmetsäyliopisto ja Pietarin metsäakatemia. Partneriyliopistoilla on vankkaa osaamista metsäekologiassa ja metsätaloudessa, bioenergian tuotannossa, metsäresurssien hallinnassa ja suunnittelussa, metsätaloudessa ja -politiikassa, puuteknologiassa ja metsätuotteiden markkinoinnissa sekä ympäristötaloudessa ja lainsäädännössä. Maisteriohjelma tarjoaa kansainvälistä metsätieteen opetusta, joka antaa erinomaiset valmiudet toimia metsä- ja bioenergiavarojen asiantuntija- ja tutkimustehtävissä. Ohjelman tavoitteena on myös kehittää opiskelijoiden ymmärrystä eri kulttuureista ja toimintaympäristöistä. Ohjelma antaa hyvät valmiudet toimia työelämässä kummassakin maassa. Opetuskieli ohjelmassa on englanti. Vähintään puolet opinnoista (60 opintopistettä) pitää suorittaa toisessa maassa. Varsinainen fyysinen ulkomailla oloaika on minimissään kymmenen viikkoa ja 30 opintopistettä. Loput 30 ulkomailla suoritetuista opinnoista voi suorittaa etäopintoina, jakamalla maisterin tutkielman ohjauksen yliopistojen kesken, harjoittelulla tai tutkimusprojektilla. CBU FEE on avoin kaikille opiskelijoille kansallisuudesta riippumatta. Yhteensä 20 opiskelijaa aloittaa ohjelman vuosittain, maksimissaan kuusi per yliopisto. Jokainen partneriyliopisto suorittaa omat opiskelijavalinnat. Valmistunut opiskelija saa tutkinnon kotiyliopistostaan sekä tutkintotodistuksen liitteen (en: diploma supplement) ja CBU sertifikaatin. Ohjelman suorittamiseen voi hakea apurahoja mm. Venäjän valtion Suomen kansalaisille myöntämiä stipendejä ja Koneen säätiön stipendejä. Ohjelmaan on toistaiseksi osallistunut vain vähän suomalaisia metsätieteiden opiskelijoita. Vuonna 2011 yksi suomalainen aloittaa opintonsa tässä ohjelmassa. 11

12 Transatlantic Forestry Master (Transfor-M) Transatlantic Forestry Master (Transfor-M) -maisteriohjelman ensimmäiset opiskelijat aloittavat opinnot syksyllä Transfor-M järjestetään yhteistyössä neljän eurooppalaisen (University of Freiburg, Bangor University, Itä-Suomen yliopisto ja Swedish University of Agricultural Sciences) sekä kolmen kanadalaisen yliopiston (University of British Columbia, University of Alberta, University of New Brunswick) kanssa. Ohjelma on kaksoistutkintoon johtava ohjelma (120 op) ja ohjelman suorittaneet saavat sekä suomalaisen (MMM) että kanadalaisen tutkinnon. Opintosuunnitelma sisältää yhteistyöyliopistojen tarjoamien opintojaksojen lisäksi pakollisen kenttäkurssin Kanadassa ja Euroopassa sekä harjoittelujakson. Käytännössä opiskelijat opiskelevat yhden vuoden Euroopassa (60 op) ja yhden vuoden Kanadassa (60 op). Ohjelma on EU:n ja Kanadan (Human Resources and Skills Development, HRSD) rahoittama. Opiskelijoiden on mahdollista saada opiskeluun apurahoja (1000 euroa/kk ja matka-apuraha 1000 euroa). Vuosittain ohjelman puitteissa voi 2-3 metsätieteiden osaston opiskelijaa lähteä Kanadaan ja vastaavasti 2-3 kanadalaista opiskelijaa saapua opiskelemaan Joensuuhun. Lisäksi ohjelma tarjoaa vaihtomahdollisuuksia ja apurahoja myös tutkijoille/opettajille. Master s Degree Programme in Environmental Biology (MSc EnvBio) Master s Degree programme in Environmental Biology (MSc EnvBio) aloittaa toiminnan syksyllä Ohjelma on Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitoksen, biologian laitoksen ja metsätieteiden osaston tarjoama 2-vuotinen maisteriohjelma. Opiskelijoita valitaan vuosittain ohjelmaan 20. Opinnot (120 op) koostuvat ympäristötieteiden alan, biologian alan ja metsätieteiden alan opintojaksoista. Viimeisen viiden vuoden aikana kansainvälisten valmistuneiden maistereiden osuus on ollut % koko valmistuneiden määrästä. Viimeisen viiden vuoden aikana on vuosittain valmistuneiden määrä on vaihdellut opiskelijan välillä. Kuva 2. Graduates from the University of Eastern Finland,

13 Lisäksi metsätieteiden osastolla opiskelee suuri määrä ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita. Tohtorikoulutuksen osalta kansainvälisten opiskelijoiden osuus on lisääntynyt viimeisen seitsemän vuoden aikana. Vuosittain kansainvälisiä opiskelijoita tohtoroituu 1-5 kpl. NOVA-yliopistoverkosto Vuodesta 1995 toiminut NOVA-yliopistoverkosto (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) on pohjoismaisten maatalous- ja metsätieteellisten sekä eläinlääketieteellisten korkeakoulujen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää tutkimusta, lisätä opetustarjontaa sekä kohottaa tutkimuksen ja opetuksen laatua ja yhteistä kansainvälistä kilpailukykyä. NOVA:n jäsenyliopistot ovat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja eläinlääketieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto, University of Copenhagen (Faculty of Life Sciences), Aarhus University (Faculty of Agricultural Sciences), Agricultural University of Iceland, Norwegian University of Life Sciences, Norwegian School of Veterinary Sciences ja Swedish University of Agricultural Sciences. Yhteistyöyliopistoista metsäopetusta tarjoavat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, SLU (Swedish University of Agricultural Sciences), UMB (Norwegian University of Life Sciences) sekä University of Copenhagen. NOVAn puitteissa järjestetään yhteispohjoismaisia perus- ja jatkokoulutuskursseja sekä luodaan yhteistyöverkostoja eri oppiaineissa. Toiminta painottuu tohtori- ja maisterin opintoihin. Vuonna 2010 eri aloilla oli yhteensä 21 tohtoritason kurssia ja seitsemän maisterikurssia ja 2010 aloitettiin myös kandidaatin tason kesäkurssien järjestäminen. Jokaisella NOVAn jäsenyliopistolla on mahdollisuus järjestää NOVA kursseja ja koota yhteistyöverkostoja, joiden järjestämiseen voidaan NOVAlta anoa rahallista avustusta. Suomen metsäyliopistot ovat mukana metsäalaan liittyvässä yhteistyöverkostossa SoilSOC:ssa (Nordic Networks on Soil and Society). SoilSOC toimii maaperätieteiden alalla edistäen opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden pohjoismaista yhteistyötä. Lisäksi suomalaiset yliopistot ovat järjestäneet tohtoritason kursseja muiden verkostojen puitteissa. NOVAn perus- ja jatkokoulutuskurssit ovat avoimia kaikille jäsenyliopistojen opiskelijoille. Kyse on yleensä 1-2 viikkoa kestävistä intensiivikursseista jossakin NOVAn jäsenyliopistossa. NOVA-yliopistoverkostolla on Baltian alueella toimiva kumppani BOVA (The Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) joka on Novaa vastaava Baltian maiden maatalous- ja metsätieteellisten sekä eläinlääketieteellisten korkeakoulujen yhteenliittymä. NOVA-BOVA yhteistyö alkoi vuonna BOVAn toiminta on vielä pienimuotoisempaa kuin NOVAn. BOVAan kuuluu Viron luonnontieteiden yliopisto EMU (Eesti Maaülikool), Latvian maatalous yliopisto LLU (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte), Liettuan maatalous yliopisto LZUU (Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas) sekä Liettuan eläinlääketieteellinen akatemia 13

14 LVA (Lietuvos Veterinarijos Akademija). EMU:ssa, LLU:ssa ja LZUU:ssa on metsätieteelliset tiedekunnat. Vaihto-opi skelu Vaihtoon aikovilla metsätieteiden opiskelijoilla on Suomesta käsin hyvät mahdollisuudet päästä ulkomaille. Kansainväliset opiskelijapalvelut tarjoavat erilaisia tukipalveluita vaihtoon haluaville ja avustavat informoimalla sekä neuvomalla mahdollisuuksista ja hakuprosesseista. Vaihtoon lähtevät saavat apurahan, jonka lähde ja suuruus vaihtelevat vaihto-ohjelman mukaan. Helsingin ja Itä-Suomen Yliopistojen metsäopiskelijoiden suosituimmat vaihto-ohjelmat ovat mm. Erasmus, Nordplus, FIRST (Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme) ja ISEP (International Student Exchange Program). Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kaikki maanosat ovat mahdollisia vaihtokohteita metsäopiskelijoille. Myös Itä-Suomen yliopistolla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia useiden kymmenien ulkomaisten yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa kaikissa maanosissa. Monet sopimuksista edellyttävät vastavuoroisuutta. Myös vaihto-ohjelmien ulkopuolelta on mahdollista hakea haluamaansa yliopistoon Free Mover vaihdon kautta, sillä monet yliopistot ottavat myös vaihto-ohjelmien ulkopuolisia opiskelijoita. Free Mover opiskelijat joutuvat usein maksamaan lukukausimaksut itse. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot tukevat Free Mover lähtijöitä matka-avustuksella. Erasmus-vaihto-ohjelma Erilaisista vaihto-ohjelmista yleisin on Erasmus-vaihto-ohjelma. Erasmus on Euroopan unionin (EU/EEA-maat ja Turkki) ohjelma, jonka tavoitteena on edistää yliopistojen välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön liikkuvuutta. Itä-Suomen yliopistolla on 40 kohdeyliopistoa jossa pystyy opiskelemaan metsäalaa. Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla on vaihtosopimukset 70 yliopiston kanssa joista 36 tarjoaa metsätieteiden opintoja. Metsätieteiden opintoja tarjoavista oppilaitoksista 15:ssa pystyy opiskelemaan englanniksi, kahdeksassa espanjaksi ja saksaksi ja jokaisessa yliopistossa pystyy tietysti opiskelemaan paikallisella kielellä kuten hollanniksi, bulgariaksi tai turkiksi. Vaihtojakson kesto voi olla 3 12 kuukautta vaihtokohteesta riippuen. Jokainen ohjelman puitteissa vaihtoon valittu opiskelija saa stipendin, jonka suuruus riippuu vaihtojakson kestosta (vuonna stipendin suuruus oli euroa). Nordplus Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma opetusalan yhteistyön ja liikkuvuuden lisäämiseksi pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen ja korkeakoulujen kesken. NOVA ja BOVA jäsenyliopistot muodostavat Nordplus-verkoston, joka voi myöntää opiskelijalle Nordplus-apurahaa

15 kuukaudeksi. Apuraha on 200 euroa kuukaudessa. Apurahan lisäksi opiskelija saa matka-avustuksen. Jotta apurahoja voidaan myöntää, tulee vaihdossa suoritetut opinnot tiedekunnassa voida lukea tutkintoon hyväksyttäviksi. Nordplus ei myönnä apurahoja jatko-opiskelijoille. Apurahaa voidaan myöntää myös harjoitteluun sekä opettajavaihtoon. Itä-Suomen yliopisto ei ole mukana metsäalan ainekohtaisessa verkostossa, mutta Nordlys-verkoston avulla voi hakea vaihtoon ainekohtaisten verkostojen ulkopuolelle. Nordlys-verkostossa apuraha on 200 /kk maksimissaan viidelle kuukaudelle. Nordplus tukee myös ns. expressliikkuvuutta, eli alle kuukauden kestäviä NOVA ja BOVA -jäsenyliopistojen intensiivikursseja. Expressliikkuvuuden tuen määrä on 330 euroa/vaihtojakso. FIRST FIRST (Finnish-Russian Student Exchange Programme) on Suomen ja Venäjän välinen opiskelijavaihto-ohjelma jonka rahoittaa kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. Itä-Suomen yliopistosta voi lähteä vaihtoon 18 oppilaitokseen Venäjän lähialueille. Metsäalan opintoja tarjoaa kolme verkostoon kuuluvaa korkeakoulua: Syktyvkar Forest Institute of the St. Petersburg State Forest Technical Academy, St. Petersburg State Forest Technical Academy ja Petrozavodsk State University. Opetus on pääsääntöisesti venäjäksi joten opiskelijoiden tulee hallita venäjänkieli ennen vaihtoon lähtöä. Joissain kohdeyliopistoissa on rajoitetusti englanninkielisiä kursseja. FIRST-vaihdossa apuraha on 510 /kk maksimissaan neljälle kuukaudelle. Campus Europae Campus Europae verkostoa koordinoi European University Foundation säätiö. Verkostoon kuuluu 19 jäsenyliopistoa ja vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat useimmiten Erasmus-apurahaa. Campus Europae on vain verkosto joka ei anna rahallista tukea lähtijöille eli sitä ei näy omana ohjelmanaan tilastoissa. Vaihdon minimikesto on vuosi ja opiskelijoita edellytetään osallistumaan 4 6 viikon pituiselle intensiivikielikurssille kohdemaassa ennen varsinaisen vaihdon alkamista. Todistuksen vaatimuksena on 45 opintopistettä. Osan vaihdosta voi suorittaa Erasmus-harjoittelussa. Campus Europae vaihtoa tuetaan tarjolla olevista muiden vaihto-ohjelmien apurahoista (esim. Pietariin lähtijät saava FIRST-apurahan, Saksaan lähtijät Erasmus-apurahan jne.). Kahdenväliset ja muut vaihto-ohjelmat Edellä mainittujen vaihto-ohjelmien lisäksi Helsingin yliopisto on mukana muissakin vaihto-ohjelmissa kuten ISEP (International Student Exchange Programs), MAUI (Mid-America Universities International) ja AEN (Australian European Network). Vaihto-ohjelmien lisäksi maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla on kahdenvälisiä sopimuksia metsäopetusta antavien yliopistojen kanssa Costa Ricassa, Etiopiassa, Indonesiassa, Kiinassa, Laosissa, Meksikossa, Sudanissa ja Venäjällä. Sopimukset sisältävät vaihtelevasti opiskelija- ja opettajavaihtoa. Yliopiston 15

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

SUOMALAISEN METSÄOSAAMISEN VIENNIN KANSAINVÄLISET VALMIUDET KOULUTUKSEN JA URAN ALKUVAIHEEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA

SUOMALAISEN METSÄOSAAMISEN VIENNIN KANSAINVÄLISET VALMIUDET KOULUTUKSEN JA URAN ALKUVAIHEEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA SUOMALAISEN METSÄOSAAMISEN VIENNIN KANSAINVÄLISET VALMIUDET KOULUTUKSEN JA URAN ALKUVAIHEEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Sisällys I. JOHDANTO... 4 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 4 Työn toteutus... 5

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016

VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 VAIHDA MAISEMAA! Perustietoa vaihto-ohjelmista 2015 2016 Kansainväliset palvelut Kesäkuu 2015 Kuvat: Kansainväliset palvelut, Janne Harpela (Uusi-Seelanti), Sanna Heikkinen (Tanska, Islanti), Kristin Davies

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

Selvitys suomalaisten yliopistojen vaihdosta USA:n ja Kanadan yliopistojen kanssa Fulbright Center 2/2005

Selvitys suomalaisten yliopistojen vaihdosta USA:n ja Kanadan yliopistojen kanssa Fulbright Center 2/2005 Selvitys suomalaisten yliopistojen vaihdosta USA:n ja Kanadan yliopistojen kanssa Fulbright Center 2/2005 FULBRIGHT CENTER, Kaisaniemenkatu 3 B, 00100 Helsinki, http://www.fulbright.fi/ SELVITYS SUOMALAISTEN

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin 3/2001 Hanna Hietaluoma Why Finland Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin /1 /2 Centre for International Mobility CIMO CIMO Publications 3/2001 ISBN 952-5252-46-9

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus-

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen politiikat ja käytännöt OCCASIONAL PAPER 2A 2003 Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat Suomen korkeakouluissa Korkeakoulujen politiikat ja

Lisätiedot

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Tilinpäätös 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus... 1 1.1.1 Toimintaympäristö ja strategia... 1 1.1.2 Toiminta ja tuloksellisuus...

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Matkustan ympäri maailmaa

Matkustan ympäri maailmaa ABROAD 1 2 Matkustan ympäri maailmaa FiMSIC on liikuttanut suomalaisia lääkisopiskelijoita jo 58 vuoden ajan. Vaihto-opiskelu ulkomailla on hyvä tapa täydentää opintoja ja kehittyä ammatillisesti, mutta

Lisätiedot