Metsätieteiden laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätieteiden laitos www.helsinki.fi/metsatieteet 9.11.2012 1"

Transkriptio

1 Tutkii, opettaa ja edistää metsien ja metsäympäristöjen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

2 Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto Suomen suurin yliopisto 11 tiedekuntaa, yhteensä noin tutkinnon suorittajaa, henkilökuntaa n , joista on tutkijoita ja opettajia. Toimii 20 paikkakunnalla ympäri Suomea ja Helsingissä neljällä kampuksella Keskusta, Meilahti, Kumpula ja Viikki. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

3 Viikin kampus Viikin tiedepuiston rakentaminen alkoi vuonna 1993 Euroopan suurimpia biotieteiden keskittymiä Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Farmasian tiedekunta Eläinlääketieteellinen tiedekunta Biotekniikan instituutti Neurotieteen tutkimuskeskus Helsinki Business and Science Park yritysyhteistyö Valtion ja Helsingin kaupungin virastoja ja tutkimuslaitoksia Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL MTT Taloustutkimus vuodesta 2010 Helsingin ympäristökeskus vuodesta 2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

4 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Helsingin yliopiston viidenneksi suurin tiedekunta (opiskelijamäärän mukaan) n opiskelijaa, sata kansainvälisiä opiskelijaa n. 400 jatko-opiskelijaa, joista 60 kansainvälisiä henkilökuntaa 520 Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitokset Maataloustieteiden laitos Taloustieteen laitos Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

5 Historia Metsäopetus yliopistoon Metsätieteet muuttivat Viikin kampukselle vuonna aloitti toimintansa kokosi yhteen entiset itsenäisesti toimineet yliopiston metsätieteiden yksiköt: Metsäekologian, metsäekonomian ja metsävarojen käytön laitokset sekä Hyytiälän metsäaseman ja Värriön tutkimusaseman. Lisäksi laitoksen yhteydessä toimii Viikki Tropical Resources Institute VITRI. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

6 Strateginen kehys Toimintaympäristö Kansainvälinen Politiikan ja talouden moninapaistuminen Talouden ja kysynnän kasvun painottuminen kehittyviin kansantalouksiin, etenkin Aasiaan Energian kysynnän jatkuva kasvu Lisääntyvä kilpailu vähenevistä luonnonvaroista väestön- ja talouskasvun myötä Ilmastonmuutos Kotimainen Ilmastonmuutos Hyvinvointiin, terveyteen ja elämyksiin perustuvien palveluiden suosion kasvu Asiakaslähtöisyyden korostuminen tuote- ja liiketoimintamalleissa, Pakkauksien kysynnän kasvu Kuljetuskustannusten nousu Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / / Henkilön nimi

7 Strateginen kehys Toimintaympäristö (2) Metsien eri käyttömuotojen painoarvot yhteiskunnan hyvinvoinnin luojana Metsiä tarkastellaan ekosysteemipalvelujen tuottajana uudet haasteet metsä-, maankäyttö-, energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikalle sekä metsien käsittelylle Uudet" metsänomistajat sekä kansalaisten yhä lisääntyvä aktiivisuus ja halu osallistua elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden kasvumahdollisuudet painottuvat pitkälle jalostettuihin ja kokonaan uusiin tuotteisiin sekä bioenergiaan Vähähiilinen yhteiskunta ja vihreä talous Metsä-, energia-, ilmasto-, ja globaalit maankäytön kysymykset tulevat olemaan yhä enemmän sidoksissa toisiinsa Perustutkimuksen lisäksi tarvitaan etenkin monitieteistä tutkimusta ja tutkimusmenetelmien kehittämistä Alkuperäisen luonnon suojelu ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat etenkin kehitysmaiden kohdalla merkittäviä kysymyksiä Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / / Henkilön nimi

8 Missio Metsätieteiden laitoksen tehtävänä on harjoittaa kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Tämä edistää metsien ja metsäympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä. Metsätieteiden laitoksen tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen toiminta tukevat siirtymistä uusiutuvaan energiaan perustuvaan, vähähiiliseen yhteiskuntaan ja vihreän talouden vahvistumista Yhteiskunnan ja metsäalan kehityssuuntien oikea ennakointi ja seuraaminen ovat metsätieteiden laitoksen tutkimuksen ja opetuksen ajankohtaisuuden, korkean tason ja valmistuneiden työllistymisen avainedellytys Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / / Henkilön nimi

9 Strategiakartta Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / / Henkilön nimi

10 Painoalat Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on yksi suurimmista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista haasteista. Alan tutkimus selvittää metsä- ja suoekosysteemien ekologiaa ja monimuotoisuutta sekä kasvi- ja eläinlajien populaatioekologiaa. Laitos on mukana laajasti alan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja infrastruktuureissa. Metsäinformaation hallinnan uudet keinot Tutkimus keskittyy metsäsuunnittelun tiedonkeruun ja metsävaratietojen päivitysmenetelmien kehittämiseen, kaukokartoituskuvien ja digitaalisen fotogrammetrian hyödyntämiseen metsien inventoinnissa sekä myös teemoihin monitavoitteinen metsäsuunnittelu, metsäbiometria, fysikaalisten heijastusmallien kehitys- ja sovellustyö. Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori Painoalalla tutkitaan mm. vastuullisen yritystoiminnan ja vihreän markkinoinnin teorioita ja käytänteitä sekä analysoidaan metsäyritysten toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Metsäpolitiikan vaikutusmekanismien ja tavoitteiden tarkastelu on tärkeä tutkimusaihe. Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit Metsät tuottavat monipuolisesti hyvinvointia. Näiden hyötyjen painoarvot muuttuvat yhteiskunnan arvojen muuttuessa. Taloudellis-ekologisten mallien avulla yhdistetään ekologia ja taloustiede, esim. puun kehitystä kuvaaviin malleihin lisätään taloudellinen optimointi. Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / / Henkilön nimi

11 numeroina Laitoksella on (mukaan lukien Hyytiälä ja Värriö) tutkijoita ja jatko-opiskelijoita yhteensä noin 100, hallinto- ja muuta tukihenkilökuntaa 30. Vuosittain valitaan n. 80 suomalaista opiskelijaa ja n. 20 opiskelijaa kv-maisteriohjelmiin. Metsätieteiden laitoksen tunnusluvut Vuosi Maisterin tutkinnot Tohtorin tutkinnot Professoreita Henkilötyövuosia Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

12 Opetus: Pääaineet ja opintosuunnat Metsien ekologia ja käyttö Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen Metsä- ja riistaeläintiede Metsäpatologia ja mykologia Metsävarojen hallinta Metsäteknologia ja logistiikka Puuteknologia Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö Metsäekonomia ja markkinointi Liiketaloudellinen metsäekonomia Metsien ympäristö- ja luonnonvaraekonomia Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen Biotekniikka Kolmen laitoksen yhteinen pääaine. Laitoksella opiskelija erikoistuu metsäbiotekniikkaan. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

13 Uusia opiskelijoita vuodessa Suomalaiset tutkinnot, pääsykokeen kautta Metsien ekologia ja käyttö 40 Metsäekonomia ja markkinointi 25 Bioteknologia Suomalaiset tutkinnot, erillisvalinta 15 Kansainväliset maisteriohjelmat 20 Tohtoriopiskelijat, n. 15 Faculty of Agriculture and Forestry / Department of Forest Sciences

14 Suomalaiset tutkinto-ohjelmat Kandidaatintutkinto 180 ECTS-opintopistettä (op) Yksi opiskeluvuosi = 60 ECTS (1600 tuntia opiskelua) Pääaineopinnot (menetelmät, tiedot), n op Yksi sivuaine, 25 op Yleisopinnot, n. 55 op Metsätieteiden perusteet kaikilta aloilta (25 op) Tieteen metodit, tilastotiede, informaatio- ja kommunikaatio, etiikka, kielet Urasuunnittelu, neuvottelu ja vuorovaikutus Vapaasti valittavat opinnot, n op Faculty of Agriculture and Forestry / Department of Forest Sciences

15 Suomalaiset tutkinto-ohjelmat Maisterintutkinto 120 ECTS-opintopistettä Pääaineopinnot (menetelmät, faktat) Teemaopinnot valinnaisina (min. 20 ECTS) : I) Environmental change, II) Multiple use of of forests and forest conservation : III) International forestry and forest policy, IV) Bioenergy Yleisopinnot Tieteellinen tutkimus, tieteellinen kirjoittaminen, johtaminen Työelämäharjoittelu, yleensä 2 kuukautta Maisterintutkielma, 40 ECTS, tutkimuslähtöinen tai asiakaslähtöinen Vapaasti valittavat opinnot Lähes kaikki kurssit maisteriopinnoissa ovat englanninkielisiä Faculty of Agriculture and Forestry / Department of Forest Sciences

16 Opetus Kansainväliset maisteriohjelmat Kaksi vuotta kestävissä englanninkielisissä maisteriohjelmissa aloittaa vuosittain yhteensä uutta opiskelijaa. Master s Degree Programme in Forest Sciences and Business, (MScFB) Transatlantic Master s Degree Program in Forest Resources, (Atlantis) Master s Degree Programme in Forestry and Environmental Engineering, (CBU), päättyy Master's Degree Programme in Biotechnology, (MBIOT) Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

17 Tutkimus Tutkimus metsätieteiden laitoksella keskittyy metsien tuottamien aineellisten ja aineettomien palvelujen ja hyödykkeiden tuotantoketjun ymmärtämiseen biologisista perusprosesseista taloudelliseen analyysiin, sekä niiden mittaamiseen, seurantaan ja tulevan kehityksen ennakointiin. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

18 Tutkimuksen painoalat Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan painoalat Elintarvikkeet, ravitsemus ja ruokajärjestelmät Genomeista käytäntöön Maa- ja metsätalous muuttuvassa ilmastossa Hyvinvointia monimuotoisesta maaseudusta, maisemasta ja ympäristöstä Metsätieteiden laitoksen painoalat Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori Metsäinformaation hallinnan uudet keinot Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit Metsät hyvinvoinnin lähteenä Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

19 Tutkimus: Aiheita/projekteja Ilmastonmuutos ja ekosysteemit Kasvillisuuden vaikutus metsäekosysteemien energia- ja ainekiertoihin sekä puuston mukautuminen muuttuviin ympäristöolosuhteisiin Suoekosysteemien toiminta ja vaikutus ilmastonmuutokseen sekä soiden käytön ympäristövaikutukset Hiilen kierto, hiilitaseen seuranta ja orgaanisen aineen hajoamisen merkitys Taloudellis-ekologiset mallit Metsätalouden kannattavuus ja puuntuotannon taloudellinen optimointi Metsäbiomassan käytön ja kysynnän ilmastovaikutusten ekonominen tarkastelu Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori Perhemetsätalous ja metsäpolitikka Yritysten yhteiskuntavastuu Metsäinformaation moderni hallinta Satelliittikuvista tapahtuvan metsän kartoitus ja puulajitunnistus lehtialaindeksiin perustuen Fotogrametrinen puulajitunnistus, laserkeilaus ja optinen monikanavakuvaus 4D-Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa Metsät hyvinvoinnin lähteenä Riista ja yhteiskunta Trooppisten metsien käyttö Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

20 Tutkimus Lisäksi laitoksella toimivat mm. seuraavat tutkimusryhmät Forest Pathology Research Lab Riistaeläintieteen tutkimusryhmä Suoekologian ja trooppisten soiden tutkimusryhmät Metsäympäristön tutkimusryhmä Metsän ekologisten mallien tutkimusryhmä Viikki Tropical Resources Institute VITRI LAIDetectives Metsätieteiden laitoksen tutkimusasemat Hyytiälän metsäasema Värriön tutkimusasema SMEAR-asemat (Värriö, Hyytiälä, Kumpula ja Kuopio) yhdessä fysiikan laitoksen kanssa. Lisätietoa: /tutkimus Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

21 Vastuututkijat (principal investigators) Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

22 Benchmarking Forest Research Universities Number of forest research publications by organization, based on the Scopus database Additional criteria: Organization name (affiliation) contains forest* Publication title or abstract contains forest* Publication years Note: this list contains only a part of all publications Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

23 Numbers of Publications in Forest Research (partial list) Oregon State University 679 SLU (University + public research) 633 University of British Columbia 566 University of Helsinki 506 University of Joensuu 316 University of Washington 304 University of Wisconsin 285 North Carolina State University 231 University of Tokyo 213 University of Göttingen 177 University of Freiburg 141 Virginia Polytechnic I. & State Univ. 140 Michigan State University 126 Norwegian University of Life Sciences 107 (Forest Service 3655) (Finnish Forest Research Institute 686) Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / / Henkilön nimi

24 Tervetuloa verkkosivuille! Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Metsäntieteiden laitoksen uutiskirje on luettavissa laitoksen verkkosivuilta. /laitos/uutiskirje Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta /