Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2014/ Sairaus ja Vammaisjärjestöt drno 4319/ /2013 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2014/ Sairaus ja Vammaisjärjestöt drno 4319/02.05.01/2013 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2014/ Sairaus ja Vammaisjärjestöt drno 4319/ /2013 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä , , , ,50 Järjestön nimi/ Jäsenet 2013 Kosketus- Myönnetty Myönnetty Hakemus Esitys Avustuksen käyttötarkoitus Yhteensä Espoossa pinta Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry , Yhdistyksen toiminnan mahdollistaminen ; jäsenkirjeiden materiaalija postituskulut, kerhotoiminnan ja muiden tapahtumien järjestäminen Vertaisryhmätoimintaan Allergia ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi- Uusimaa 1500 perhettä perhettä , , , Allergia -ja Astmayhdistys edistää astmaa ja allergioita sairastavien selviytymistä, toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Vertaistoiminta ja tukihenkilöverkoston ylläpito. Vertaisryhmätoimintaan. Aivovammayhdistys ry , , Yhdistyksen jäsentoimintaan, erityiskohteena vertaistuki ja päivätoimintaryhmät. Suoriin toimintoihinja sellaisten vammaisten,- ja omaisten joita julkinen terveydenhoitojärjestelmä ei järjestä. Vertaisryhmätoimintaan. Autismisäätiö ei tietoa ei tietoa ei tietoa 0, , Vertaistukitoiminta vanhemmille, joilla on autismin kirjon tai muun neuropsykiatrisen oireyhtymän omaava lapsi/lapsia. Suomenkielinen vanhempien vertaistukiryhmätoiminta sekä mahd.vanhempien hlökoht.konsultaatioon 10500, Ruotsinkielisten vanhempien vertaisryhmätoiminta sekä mahd.vanhempien hlö.koht. konsultaatioon Vertaisryhmätoimintaan.

2 Dysfasialasten Tuki ry 42 perhettä 6 perhettä 7 perhettä 550,00 950, , Toiminta-avustus. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Toiminta järjestetään talkoilla. Lasten ja nuorten tukeminen. ESPIN- Espoon invaliidit ry , , , Yhdistyksen vaikuttamistoiminta vammaisasioissa ja jäsenistön hyvinvoinnin edistämiseen Nuoriso-ja vertaisryhmätoimintaan Toiminnan tukemisen suhteutus toisiin vammaisjärjestöihin. Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry perhettä1500 perhettä , , , Espoolaisten autisten nuorten vertaisryhmä ( 6-8 nuorta, vsta 2008 alkaen). Ryhmän jatkuminen on tärkeää. Ryhmä tukee nuoren itsenäistymistä. V.2012 käynnistynynyt lastenryhmä 7-12 v.yhteistyö on aktiivista. Vartaisryhmätoimintaan. Espoon ja Kauniasten Muistiyhdistys ry , , , Ensitietoillat (4xsuomenkieliset, 2x ruotsinkieliset) vastaikään diagnosoiduille muistisairaille ja heidän omaisilleen/läheisilleen, Kahvikonsertti muistisairaille ja heidän omaisille, Joululounas yhdistyksen jäsenille. Ensitietoiltojen tukeminen sekä suomen-, että ruotsinkielisille. Espoon Kehitysvammatuki ry ei tiedossa 10500, , , Nuorten leiri 4100, Vertaistukitoiminta 1500, Me Itse- toiminta 400, Draama kerho 400, Bändikerho 1300 Vertaistukitoiminnan ja ja nuorten leirin tukeminen Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry , , , Kuulolähipalvelun suorittaminen ja ed.kehittäminen, kohteena erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset, vertaistukitoiminta kaikille kuulovammaisille. Vertaistukitoiminnan tukeminen

3 Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry yli , , , Mielenterveyskuntoutujien työtoiminta Emyn työtoimintakohteissa (mm.kahviot Jorvi ja Aurorakoti) Tärkeän työtoiminnan tukeminen, jonka täysi tukeminen yleisavustuksella ei ole mahdollista. Espoon Reumayhdistys ry, Esbo Reumaförening rf n , , , Vertaistuki kaikissa muodoissaan (kerhot, liikuntaryhmät, kulttuuripiiri,kuntoutus, virkistysviikot, retket), Yleisötilaisuudet Vertaistuklitoiminnan lisääminen Espoon Seudun Näkövammaiset ry , , , Äänilehtitoiminta 18000, , , Jäsenillemme järjestettävät vertaistukijäsenillat, keskiviikkokahvilat 1800, Leiritoiminta ja retket 1800, Pienimuotoiset kotipalvelut 800, Apuväline- ja muu neuvonta 650, Opaspalvelut 600, Ohjaaja-, luku,- ja kirjoituspalvelut 450 Vertaistuki-, leiri-, äänilehtitoiminnan, opaspalvelun, ja pienimuotoisen kotipalvelun tukeminen Espoon Sydänyhdistys Hjärtföreningen i Esbo rf , , , Toimintasuunitelman mukaisten neuvontatilaisuuksien ja vertaistapaamisten järjestäminen ja niistä tiedottaminen. (Neuvonta ja tukitoiminta ja Tiedottaminen ja tietojärjestelmien uusiminen 7000 ) Vertaistoiminnan tukeminen. Espoon Viittomakieliset ry (UUSI) , , Vertaistuki 3600, koulutustoiminta 8600, kulttuuritoiminta 4550, tiedotustoiminta 2450, liikuntatoiminta 5700, eläkeläisten toiminta 3400 Ei mahdollista tukea tässä laajuudessa. Yhdistyksellä on ollut aikaisemmin sopimus Siton kanssa

4 Etelä- Suomen syöpäyhdistys ry, Espoon osasto , , , Espoolaisille syöpäpotilaille ja syöpähoidoista toipuville tukitoimintaa; liikuntaa, viristystä, vertaistukea ja tietoutta Vertaistukitoiminnan tukeminen Etelän- Syli ry , , , Vertaisryhmätoiminta, avoimet keskusteluillat ja tiedotus yhdistyksen toiminnasta Espoossa. Vertaisryhmätoiminnan tukeminen ja avoimien keskusteluiltojen järjestäminen. Eturauhassyöpäpotilaiden tuki Ersy ry ei tiedossa 2000, , , Espoon vertaistukiryhmien toiminta eturauhassyöpäpotilaille, jolla pyritään edistämään sairastuneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Vertaistukitoiminnassa oleville espoolaisille järjestetään jatkuvaa vertaistukikoulutusta. Förbundet Finlands Svenska Synskadader r.f (UUSI) ei tiedossa 4000, Information, rådgiving och uppsökande rehab. verksamhet för svenskspåkiga synskadade i Esbo Ruotsikielisten näkövammaisten toiminnan tukeminen. Helsingforsregionens hörselförening rf % 300,00 500,00 500, Förening håller träffar i Esbo/Kolmpers under sommaren. Bidraget används för anskaffninfar Tapaamisten tukeminen. Helsingfors Svenska Reumaförening fr ,00 600,00 700, Föreläsningsdag , Höstutfärd 100, Svenska sommardag i Ekenes , Motionsdag i augusti 50, Medlemsbrev 4x per år 50 Ruotsinkielisten reumayhdistyksen toiminnan tukeminen.

5 Helsingin Epilepsiayhdistys ry , , , Helsingfors epilepsiförening rf Epilepsiaa sairastavien ja heidän omaisten ja läheisten tukeminen tarjoamalla vertaistuki- ja kerhotoimintaa sekä tiedotus ja koulutustoimintaa Vertaistukitoiminnan ja virkitys- ja retkitoiminnan tukeminen Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys ry esp. 4500, U Toiminta-avustus. Kerho ja vertaistukitoiminta, vapaaehtoistyö, jäsenten tapahtumat, uusien jäsenten rekrytointi Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry , , , Helsinginfors regionens Psoriasisförening rf Jäsentiedotteet ja- esitteen kulut espoolaiselle 900, Espoon luentotilaisuuksien ilmoituskulut 300, Psoriluennot, omahoitotilaisuudet ja tapahtumat espoolaisille Espoossa 1200, Toimiston kuluihin (espoolaisten osuus) 800 Vertaistoiminnan tukeminen. Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry 300,00 600, , Syrjäytymisen ehkäisy, Sosiaalinen Kuntoutus 500, Ennaltaehkäisy 300, Omatoimisuus 300, Vertaistoiminta 200 ja Aktivointi 200 Vertaistukitoiminnan ja syrjäytymisen ehkäisyn tukeminen. Ilco Uusimaa ry Ilco Nylands rf n ,00 800, , Järjestöavustus, tukihenkilökoulutus 400, vertaistukitoiminta,iltapäiväkerhot 400, avannetarvikenäyttelyt 100, kokoukset 100 Vertaistukitoiminnan ja tukihenkilökoulutuksen tukeminen.

6 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry Ei tiedossa 68 perhettä Ei tiedossa 5000, , , Matalan kynnyksen vertaistukitoiminta vammaisten lasten ja nuorten koko perheille. Yhdistys järjestää vammaisten lasten perheille tapahtumia ja kerhoja, joissa perheet voivat tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan. (kts.liite, jossa tarkemmin perustelut) Vertaistukitoiminnan tukeminen ja uusien virikkeiden lisääminen. Länsi- Uudenmaan Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry ,00 800,00 900, Tiedottaminen jäsenille, omaisille ja ammattihenkilöille. Kerhotilat jäsenille ja omaisille Toiminnan tukeminen. Läntisen Uudenmaan Fibromyalagiayhdistys ry ei tiedossa 0,00 uusi hakija 200, Vertaistoiminta, tiedottaminen, tiedonjakaminne, hakemusten avustus Vertaistoiminnan ja hakemusten avustamisen tukeminen. Mieli Maasta ry, Helsinki , , , Avustus käytetään Espoossa toimivien masentuneiden vertaistukiryhmien toiminnan tukemiseen sekä masennuksesta ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Ryhmät ovat kaikille avoimia ja toimivat matalan kynnyksen periaattella Omaiset Mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry uusi 7300,00 700,00 Uudenmaan omaisyhdistys tuottaa espoolaisille mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille yksilö- ja ryhmätoimintoja, alan ammattilaisille kohdennettua tiedotusta ja koulutusta. Järjestetään tiedottavaa toimintaa espoolaisille mielenterveyden edistämiseksi ja mahdollistetaan omaisten vapaaehtoistoiminta. Yhdistys saa RAY:n avustusta. Tuetaan yksilö- ja ryhmätoimintaa.

7 Positiiviset ry ei tietoa , Espoolaisten hiv-tartunnan saanneiden ja heidän läheistensä tuki ja vertaistoiminta Pro Niittymaa ry ei tietoa 1000, , , Niittymaan asumispalveluyksikön asukkaiden(12) yhteisöllinen virkistyminen ja fyysinen hyvinvointi Yhteisöllisen virkystymisen tukeminen.espoon oma yksikkö. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry , , , Omahoidon tukeminen, vertaistukitoiminta, diabeteksen ennaltaehkäisy, edunvalvonta, hoidon opetus, kurssitoiminta, tiedottaminen, virkistystoiminta sekä erinlaiset tutkimus- ja kehittämishankeet. Ei mahdollista tukea toimintaa tässä laajuudessa. Pääkaupunkiseudun Hengitys ry , , , Järjestetään vertaistukitoimintaa hengityssairaiden omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttämiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi. Espoon järjestöjen talolla toimii Hengitysklubi ja keuhkofibroosiryhmä. Tapiolan kirjastolla toimii kosteusvaurioista oireilevien ryhmä(yht.espoon Allergiayhd.kanssa). Vertaistukitoiminnan tukeminen ja savuttomuuden edistäminen. Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry uusi 2500, Luustotietouden jakaminen mm. osteoporoosin ennaltaehkäisy, liikunta ja ravinto. Tilavuokrat, tiedotus, vertaistukitoiminta

8 Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry , , , Liikuntaryhmät: selkä- ja vesijumpat, miesten selkäjumppa, pilates, asahi, Zumba Gold, itämainen tanssi. Vertaistuen uusi ryhmä Espooseen Tiedotus, kuntoutus, ohjaajien koulutus, selkäluennot, lajikokeilut. Virkistysretket- ja matkat. Ohjaajien palkkiot, liikuntatilavuokrat, vapaaehtoisten kulukorvaukset, esite- ja ilmoituskulut. Muut toimistokulut Vertaistuen uuden ryhmän perustamisen tukeminen Espooseen. Suomen Hemofiliayhdistys ry ei tietoa 500,00 500, ,00 801,5 Kuntotapahtuma Tanhuvaaran urheiluopistolla, Savonlinnassa Toiminnan tukeminen. Suomen Mielenterveysseura ry (SOS-Keskus) Förening för Mental Hälsa i Finland rf , , , Kriisiapu kriisipuhelimessa, kriisivastaanotolla, internetissä, ryhmissä ja varhaiskuntoutuskursseilla, maahanmuuttajaasiakkaiden tulkkikulut sekä työntekijöiden konsultaatiot maahanmuuttajatyössä. Vertaistukitoiminnan tukeminen, Suomen Nivelyhdistys ry ,00 700, , Espoon kaupungin asukkaisiin kohdistuvat: -Nivelrikon ennaltaehkäisy ja kuntoutus (Allasvoimistelu, Pilates, Harmoniatunti ja Kuntosalitunti), vertaistukitoiminta, asiantuntijaluennot ja infotilaisuudet sekä tiedotus Vertistukitoiminnan ja ennaltaehkäisyn tukeminen.

9 Sydänlapset- ja aikuiset ry/ Uudenmaan alueosasto ei tiedossa 550, , , Perheiden virkistys- ja liikuntatapahtumat, kulut jakautuvat useisiin erinlaisiin tapahtumiin 1880 Perheiden virkistystapahtumien tukeminen.sito tukee liikuntatap. Uudenmaan CP- yhdistys ry - Nylands CP-förening , , , Syrjäytymisen ehkäisy 1500, vertaistukitoiminta 2000, ohjausta ja neuvontaa 500, avustajien palkkakustannukset 1000, harrastustoiminta 3000, yhteiskuljetukset 1000 Vertaistukitoiminnan lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisyn tukemnen, palveluohajuksen tukeminen Uudenmaan keliakiayhdistys ry uusi 4000, Yleisavustus, vertaistoiminta 2000, koulutus ja tiedotus sisältäen jäsentiedotteiden painatuksen ja postituksen 2000 Vertaistukitoiminnan tukeminen Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry , , , Vertaistukitoiminta lihastautia sairastaville ja heidän läheisilleen (lapsiperheet, ikääntyvät sekä nuoret) Uudenmaan Parkinson- yhdistys ry , , , Espoon Parkinson kerho Parkinsonin tautia sairastavien Espoolaisten elämän laadun tukemiseksi Fysioterapia/Parkinson jumppa 1950, Virkistysviikonloppu 1250, toimistokuluja 400, sali- ja ratamaksuja 1400 :Virkitystoiminnan tukeminen.

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ ry. Esittäytyy 2011

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ ry. Esittäytyy 2011 ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ ry Esittäytyy 2011 Ajankohtaista tietoa aina osoitteesta: www.ejy.fi Historia.. JÄRJESTÖTALOHANKKEEN SYNTYMINEN: Espoon kaupungin vammaisneuvoston neuvottelukunta teki 2001 kartoituksen

Lisätiedot

VETOVOIMAA VERTAISUUDESTA

VETOVOIMAA VERTAISUUDESTA 1 VETOVOIMAA VERTAISUUDESTA VERTAISTUKITOIMINTAA MIKKELIN SEUDULLA 2013 Kirjoittaja Sosionomiopiskelija Johanna Mäenpää ja Sosionomiopiskelija Kati Ehrnrooth-Kiljunen Mikkelin ammattikorkeakoulu Tina Aalto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen 1 SISÄLLYS 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta...3 2. Kuvausta järjestöistä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

Tässä oppaassa esitellään Jyväskylässä toimivia vertaisryhmiä.

Tässä oppaassa esitellään Jyväskylässä toimivia vertaisryhmiä. VERTAISTOIMINTAA JYVÄSKYLÄN SEUDULLA 2011 Saatteeksi Tässä oppaassa esitellään Jyväskylässä toimivia vertaisryhmiä. Vertaistoiminnan perusajatuksia: - kaikilla ihmisillä on omia sisäisiä voimavaroja, jotka

Lisätiedot

VERTAISTOIMINTAA LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE KESKI- SUOMESSA JA VERKOSSA

VERTAISTOIMINTAA LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE KESKI- SUOMESSA JA VERKOSSA VERTAISTOIMINTAA LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE KESKI- SUOMESSA JA VERKOSSA Saatteeksi Tässä oppaassa esitellään Keski-Suomessa toimivia vertaisryhmiä. Loppuun on listattu valtakunnallisesti toimivia

Lisätiedot

VERTAISTOIMINTAA JOENSUUN ALUEELLA 2015

VERTAISTOIMINTAA JOENSUUN ALUEELLA 2015 1 VERTAISTOIMINTAA JOENSUUN ALUEELLA 2015 Kädessäsi on opas, johon on koottu Joensuun alueella toimivien vertaistukiryhmien ja vertaistuen yhteyshenkilöiden tietoja. Oppaan tarkoitus on helpottaa vertaistukitoiminnan

Lisätiedot

LIITE 1: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveysjärjestöjä Jelli- järjestörekisterin pohjalta www.kansalaistalo.fi/jelli.htm

LIITE 1: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveysjärjestöjä Jelli- järjestörekisterin pohjalta www.kansalaistalo.fi/jelli.htm LIITE 1: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveysjärjestöjä Jelli- järjestörekisterin pohjalta www.kansalaistalo.fi/jelli.htm Vanhus- ja eläkeläisjärjestöjä Eläkeliiton Joensuun Yhdistys ry. Eläkeliiton Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING RY

UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING RY UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YLEISTÄ Uudenmaan CP-yhdistys - Nylands CP-förening ry toimii,

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING RY

UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING RY UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 UUDENMAAN CP-YHDISTYS NYLANDS CP-FÖRENING R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. YLEISTÄ Uudenmaan CP-yhdistys - Nylands CP-förening ry toimii,

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ELOKUU - JOULUKUU 2013

TOIMINTAKALENTERI ELOKUU - JOULUKUU 2013 KOUVOLAN VAMMAISJÄRJESTÖJEN YHDISTYS RY (KVY) YHDESSÄ ENEMMÄN TOIMINTAKALENTERI ELOKUU - JOULUKUU 2013 www.kvyry.fi Hei Yhdistysväki! Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistys ry (KVY ry) on perustettu vuonna

Lisätiedot

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS TERVEYSKESKUS www.hel.fi/terveyskeskus Terveyspalvelujen neuvonta (09) 10023 MIELENTERVEYSPALVELUT www.hel.fi/terveyskeskus > Terveyspalvelut >Mielenterveyspalvelut

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014) 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat

Lisätiedot

Vertaistoimintaa Jyväskylässä 2009

Vertaistoimintaa Jyväskylässä 2009 Vertaistoimintaa Jyväskylässä 2009 1 Vertaistoimintaa Jyväskylässä Ammattilaisten avuksi, järjestöjen tarpeisiin ja kaikille asiasta kiinnostuneille Kädessäsi on Versova vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ELOKUU - JOULUKUU 2015

TOIMINTAKALENTERI ELOKUU - JOULUKUU 2015 KOUVOLAN VAMMAISJÄRJESTÖJEN YHDISTYS RY (KVY) YHDESSÄ ENEMMÄN TOIMINTAKALENTERI ELOKUU - JOULUKUU 2015 www.kvyry.fi Löydät meidät nykyään myös FACEBOOKISTA, joten käyhän tykkäämässä! Hei Yhdistysväki!

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014

LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014 LOPPURAPORTTI OMAISELVIS -PROJEKTI 2012-2014 Koordinaattori Rauni Koikkalainen OmaisELVIS -projekti FinFami Uusimaa ry. (Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry.) 6.3.2015 1 Muutos Olen

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi Palvelut Tieto Luustoterveysohjelma 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 Arvot Jäsenlähtöinen yhteisöllisyys ja aktiivinen asiantuntijuus Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs

Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 87 Kokouksen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry Esbo Mentalhälsoförening EMF rf Pappilantie 7 277 Espoo p. (9) 859 257 espoonmielenterveys@emy.fi www.emy.fi TOIMINTAKERTOMUS 214 Et tarvitse lähetettä tai diagnoosia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot