Joensuun Seudun Diabetes ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Seudun Diabetes ry"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea diabeetikoita ja heidän läheisiään omahoidon onnistumisessa, auttaa jäsenistöä vertaistuen löytämisessä, valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja sekä toimia diabeetikoiden vaikuttamiskanavana diabeteksen hoitoon ja hoidon kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yhdistyksen toimialue on Joensuun kaupunki sekä Ilomantsin, Kontiolahden ja Liperin kunnat. 1. YHDISTYSTOIMINTA 1.1. Omahoidon tukeminen Yhdistys järjestää kaikille jäsenille sekä korkean sairastumisriskin henkilöille tarkoitetun vertaisohjaajan vetämän painonhallintaryhmän. Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan jäsenten ennaltaehkäisevää jalkahoitoa. Vertaistukitoimintaa kehitetään ja vertaistukihenkilöitä koulutetaan. Kehittäminen toteutetaan esimerkiksi Kotikartanoyhdistyksen tukihenkilökoulutuksen tai Diabetesliiton koulutusten avulla Yhteistyö terveydenhuollon, viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa Yhteistyötä toimialueen terveyskeskusten, sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan kanssa ylläpidetään henkilökohtaisten yhteydenottojen ja yhteisten tapaamisten avulla. Yhdistys on järjestöjäsenenä Joensuun Kotikartanoyhdistyksessä, Karjalan Avussa, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä sekä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksessa. Joensuun Seudun Diabetes ry osallistuu edellä mainittujen järjestöjen yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin sekä hallintoon. Yhteistyötä muiden alueen potilasjärjestöjen, Pohjois-Karjalan diabetesyhdistysten ja Yksi elämä-hankkeeseen osallistuvien järjestöjen kanssa pidetään yllä mm. yhteisten tapahtumien ja vapaa-ajan aktiviteettien kautta. 1(5)

2 1.3. Edunvalvonta Suomen Diabetesliiton tuottaman edunvalvontamateriaalin, Diabetesliiton sosiaalija terveyspoliittisen asiantuntijan sekä liittohallituksen edustajien avulla seurataan niiden kansallisten ja alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista, joilla on merkitystä diabeetikoiden hyvän hoidon toteuttamiseen. Toimialueen kuntien päätöksiä ja päätöksien vaikuttavuutta diabeetikoiden hoitoon seurataan ja tarvittaessa epäkohtiin puututaan Tiedotustoiminta Yhdistyksen oma jäsenkirje tuotetaan vähintään yksi, mutta mahdollisesti kaksi kertaa vuodessa. Karjalaisen ja Karjalan Heilin sekä mahdollisuuksien mukaan alueella ilmestyvien muiden sanomalehtien järjestöpalstoilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Kevät- ja syyskokouksesta ilmoitetaan Karjalaisessa ja Karjalan Heilissä. Hallituksen jäsenten ja esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä mukana olevien henkilöiden välinen kommunikaatio tapahtuu pääasiassa sähköpostin kautta. Yhdistyksen kotisivuilla kirjoitetaan tulevista tapahtumista ja informoidaan jäsenistöä, joukkoviestimiä sekä muita diabeteksesta ja Joensuun Seudun Diabetes ry:n toiminnasta kiinnostuneita Palvelutoiminta Yhdistyksen toimisto on Joensuussa, osoitteessa Kalevankatu 23 C, ja avoinna noin kerran viikossa yhdistyksen tapahtumien yhteydessä. Yhdistyksen käytössä on myös matkapuhelin, jonka numeroon soittamalla voi sopia toimistolla käynnin muuna aikana. Toimistolla myydään diabeteksen hoitoon liittyvää materiaalia. Lisäksi toimistolla on tarjolla monenlaista maksutonta diabetesmateriaalia. Yhdistyksen toiminta ja toimiston palvelut tuotetaan sekä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten voimin, että mahdollisuuksien mukaan toimistotyöntekijän avulla Virkistys- ja yhdessäolotoiminta Yhdistys järjestää heinäkuussa perinteisen kesäteatteriretken ja syyskuussa puolukka/syysretken. Lisäksi järjestetään myyjäiset keskussairaalan aulatiloissa. Yhdistys osallistuu omalla osastolla mahdollisuuksien mukaan Joen Yö tapahtumaan, Ikäihmisten terveyspäivään sekä Maailman Tervein Kansa -hankkeen järjestämiin teemapäiviin. Yhdistys pyrkii myös järjestämään liikunnallisen tapahtuman. 2(5)

3 1.7. Kerhotoiminta Eläkeläiskerho Vuoden teemana ovat uudet ruokavaliosuositukset ja omahoidon merkitys. Diakot - eläkeläiskerho kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa kerhossa vierailee asiantuntijaluennoitsijoita. Toimintaan kuuluvat yhteistyö Näkövammaisten kanssa sekä vierailut yhdistyksen toiminta-alueen kunnissa Venäjänkielisten kotoutuneiden maahanmuuttajien kerho Venäjänkielisten kotoutuneiden maahanmuuttajien kerho aloittaa kolmannen toimintavuoden Kerho toimii monikulttuurisuuden puolesta ja rasismia vastaan sekä edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Kerho jakaa tietoa suomalaisesta diabeteksen toimintamallista ja edistää kansalaistoimintaa Perhekerho Perhekerhon toiminta on ollut pitkään tauolla ja toimintaa on aloiteltu loppuvuodesta Perhekerho kokoontuu kerran kuukaudessa ja toimintaa suunnitellaan vuoden aikana kerholaisten toiveiden mukaisesti. Helmikuussa järjestetään vertaistukipäivä diabeetikkolapsille ja heidän vanhemmilleen yhdessä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kesällä on toiveissa järjestää leiri, jossa on mukavaa yhteistä tekemistä diabeetikkoperheille ja heidän hoidosta vastuussa oleville tahoille (isovanhemmat, kummit, sisarukset). Perhekerhon vuoden teemana on saada toiminta uudelleen käynnistetyksi, vanhemmille apua arjen kysymyksiin ja lapsille vertaistukea toisista diabeetikoista. Toiveina olisi saada muutama aktiivinen perhe mukaan toimintaan Ite-kerho Ite-painonhallintakerhon toiminta jatkuu muutaman vuoden tauon jälkeen. Osallistujat voivat olla joko diabeetikoita tai korkean sairastumisriskin henkilöitä. Ryhmää vetävät koulutetut vertaistukiohjaajat Liikuntatoiminta Yhdistys jatkaa liikuntapaikkojen käytön tukemista. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään omaa luontoliikuntaa, omia liikuntaryhmiä ja käynnistetään yhdistyksen oma keilavuoro. Yhdistys osallistuu Karelia-soutuun heinäkuussa. 3(5)

4 1.8. Hanketoiminta ENPI CBC- KARELIA-hanke Joensuun Seudun Diabetes ry on päässyt mukaan diabeetikoiden hyvinvointiin perustuvaan lähialuehankkeeseen nimeltään Together We Are Stronger A Full Life With Diabetes (Together) Päävastuu hankkeen toteutuksesta on Suomen Diabetesliitolla. Lisäksi mukana ovat Karjalan Diabetesliitto ja Karjalan tasavallan keskussairaalan Diabeteskeskus Petroskoissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä diabetestietoutta rajan molemmin puolin sekä sairaudesta itsestään, sen ennaltaehkäisystä että terveistä elämäntavoista. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda yhtenäinen diabetesjärjestöverkosto Karjalan tasavallan kaikkiin itsehallintopiireihin ja perustaa itsenäiset diabetesyhdistykset niihin kolmeen itsehallintopiiriin, joista yhdistykset vielä puuttuvat. Lisäksi hankkeen tavoitteena on diabeetikkojen elämänlaadun parantaminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja diabeetikon oikeuksien turvaaminen. Hanke saa rahoituksensa EU:n Karelia ENPI CBC ohjelmasta ja sitä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto RAY:n Mielen Mellitus-hanke Yhdistys on hakenut RAY:lta rahoitusta hankkeelle Mielen Mellitus diabeteksen ja mielen sairauksien ristiinsairastumisen ennaltaehkäisy ja omahoidon tukeminen. Hankkeen avulla on tarkoitus perustaa/kehittää yhdistyksen vertaistuki-, tukihenkilöja kokemuskouluttajaverkostoa ja tukea omahoidon onnistumisessa. Hanke on budjetoitu kolmelle vuodelle ( ) ja 1,5 työntekijälle. Hanke on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan RAY:n rahoituksella. Budjetti on n euroa eli euroa/vuosi. Palkkakustannukset muodostavat budjetista n. 70 %. 2. HALLINTO JA KOKOUKSET 2.1. Yhdistyksen toiminta ja kokoukset Hallituksen kokouksia pidetään 8-10 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa hallituksen jäsenten lisäksi kerhojen vetäjät, yhdistyksen toimialueella asuvat liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenet sekä kuntakohtaisia yhdyshenkilöitä. Puheenjohtaja voi kutsua hallituksen kokouksiin myös asiantuntijoita, mikäli asioiden käsittely sitä edellyttää Osallistuminen Diabetesliiton toimintaan Hallitus valitsee keskuudestaan jäsenasioiden hoitajan, jonka vastuulla on jäsenasioiden hoito Diabetesliittoon. Yhdistys seuraa liittovaltuuston ja liittohallituksen työskentelyä ja tekee tarvittaessa aloitteita liittovaltuustolle ja liittohallitukselle. Yhdistyksen liittovaltuuston ja hallituksen edustajien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä. 4(5)

5 Yhdistyksen edustajat osallistuvat Diabetesliiton järjestämiin valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin, järjestöpäiville ja järjestökoulutuksiin mahdollisuuksien ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. 3. TALOUDELLINEN TOIMINTA Yhdistyksen laskutus, reskontra ja saatavien karhuaminen järjestetään sähköisellä BookMaster-ohjelmalla. Menojen ja tulojen seuranta järjestetään riittävän usein, jotta se tuottaa hallitukselle tietoa yhdistyksen johtamista, budjetointia ja toiminnan suunnittelua varten. Yhdistyksen varainhankinnan kannalta tärkeitä tulonlähteitä ovat jäsenmaksutulot, kuntien järjestöavustukset, liiton avustukset, ilmoitustuotot, vaalikeräystuotot, sponsorituotot sekä lahjoitukset. 5(5)

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti Omaishoitajien jaksamisen tukeminen palveluohjauksen, vertaistuen, sijaistoimintayhteistyön ja verkostoitumisen avulla Katja Koistinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MLL Vaasan yhdistys Vaasanpuistikko 15 D 44 65100 Vaasa puh. 040 8450 406 email: vaasan.yhdistys@mll.fi kotisivut: http://vaasa.mll.fi 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia perheiden arjessa 4 3. Hankkeen tavoitteet 6 4. Toimintaympäristö 6 5 Toteuttaja 8 6. Hankkeen toteuttaminen 9 6.1. Alkukartoitus

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot