Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Käyttöohje"

Transkriptio

1 Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja

2

3 Dokumentin ID: 1MRS Julkaistu: Revisio: C Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään

4 Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai sen osia ei saa jäljentää eikä kopioida ilman ABB:n kirjallista suostumusta. Julkaisun sisältöä ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää valtuuttamattomiin tarkoituksiin. Tässä julkaisussa kuvatut ohjelmat tai laitteet valmistetaan lisenssillä, ja niitä voi käyttää, kopioida tai paljastaa vain kyseisen lisenssin ehtojen mukaisesti. Tavaramerkit ABB ja Relion ovat ABB-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa mainitut brändi- tai tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Pyydä takuuehdot lähimmältä ABB-edustajalta. ABB Oy Distribution Automation P.O. Box 699 FI Vaasa, Finland Puhelin: Faksi:

5 Vastuuvapautuslauseke Tämän käyttöoppaan tiedot, esimerkit ja kaaviot on sisällytetty ainoastaan konsepti- ja tuotekuvausta varten, eikä niitä tule pitää takuuominaisuuksina. Kaikkien henkilöiden, jotka ovat vastuussa tässä käyttöoppaassa mainittujen laitteiden käytöstä, on varmistettava, että sovellus on käyttötarkoitukseen sopiva ja hyväksyttävä, ja että kaikkia käyttöturvallisuus- ja toimintavaatimuksia noudatetaan. Erityisesti kaikki käyttöön liittyvät riskit, joiden seurauksena järjestelmä- tai tuotehäiriö voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoriskin (mukaan lukien henkilövahingot tai kuoleman mutta niihin rajoittumatta), ovat ainoastaan laitetta käyttävän henkilön tai yhteisön vastuulla. Vastuussa olevien tulee varmistaa, että kaikki toimet kyseisten riskien poistamiseksi tai välttämiseksi tehdään. ABB on huolellisesti tarkistanut tämän julkaisun, mutta poikkeamia ei voida sulkea kokonaan pois. Lukijaa pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan valmistajalle jokaisesta havaitusta virheestä. ABB ei missään tapauksessa ole vastuussa tämän käyttöoppaan tai laitteen käyttämisestä aiheutuneista tappioista tai vaurioista muutoin kuin nimenomaisen sopimuksen alaisuudessa.

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote täyttää EU:n jäsenmaille asettaman direktiivin sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ((EMC-direktiivi 2004/108/EY) ja tiettyjen jänniterajojen sisällä käytettävistä sähkölaitteista (Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY). Vaatimustenmukaisuus on todettu ABB:n suorittamissa testeissä standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä EMC-direktiivin mukaisesti ja standardien SFS- EN ja SFS-EN sekä pienjännitedirektiivin mukaisesti. Suojarele on suunniteltu kansainvälisiä IEC sarjan standardeja noudattaen.

7 Turvallisuusohjeita Liittimissä voi esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka apujännite on kytketty pois päältä. Turvallisuusohjeiden rikkominen voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai huomattaviin esinevaurioihin. Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa tehdä sähköasennukset. Maakohtaisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettu kotelosta. Relekotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä. Sisäosiin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista pitää välttää. Kun laitteeseen tehdään muutoksia, on ryhdyttävä varotoimiin tahattoman laukaisun välttämiseksi.

8

9 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Kappale 1 Johdanto...7 esta...7 Kohderyhmä...7 Tuotejulkaisut...8 Tuotejulkaisut...8 Julkaisun versiohistoria...9 Lisädokumentaatio...10 Symbolit ja esitystapa...10 Turvallisuuteen liittyvät symbolit...10 Käyttöoppaan esitystapa...10 Toiminnot, koodit ja merkinnät...11 Kappale 2 Ympäristönäkökohdat...15 Kestävä kehitys...15 Releen hävittäminen...15 Kappale sarjan yleiskuvaus...17 Yleiskuvaus...17 Paikallinen käyttöliittymä...18 Näyttö...18 Merkkivalot...20 Painikkeet...20 Paikallisen käyttöliittymän toiminta...23 Suojaus- ja hälytysmerkkivalot...23 Parametrien hallinta...24 Tietoliikenne etuportin kautta...24 Web-pohjainen käyttöliittymä...25 Komentopainikkeet...26 Käyttäjien todennus...27 Tietoliikenne...28 PCM600-työkalu...29 Connectivity package -ratkaisut...30 PCM600- ja tuotekohtainen Connectivity package -versio...30 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö...31 Paikallisen käyttöliittymän käyttö...31 Kirjautuminen sisään...31 Kirjautuminen ulos...32 Taustavalon kytkeminen päälle...33 Paikallis- tai etäohjauksen valinta sarja 1

10 Sisällysluettelo Laitteen tunnistus...34 Näytön kontrastin säätö...35 Paikallisen käyttöliittymän kielen vaihto...35 Näyttösymbolien vaihto...36 Valikon selaus...36 Valikkorakenne...37 Näytön selaus...37 Oletusnäkymän vaihto...38 Yksilinjakaavion tarkastelu...38 Yksilinjakavion symbolien muodon vaihtaminen...39 Asetusarvojen selaus...39 Arvojen muokkaus...40 Numeeristen arvojen muokkaus...40 Merkkijonoarvojen muokkaus...42 Lueteltujen valinta-arvojen muokkaus...42 Asetusten hyväksyntä...42 Kuittaus ja poistaminen...43 Paikallisen käyttöliittymän ohjeiden käyttö...44 Web-pohjaisen käyttöliittymän käyttö...44 Kirjautuminen sisään...45 Kirjautuminen ulos...45 Laitteen tunnistus...46 Valikon selaus...47 Valikkorakenne...48 Yksilinjakaavion valinta...48 Kaikkien parametrien näyttö...50 Arvojen muokkaus...50 Asetusten hyväksyntä...52 Kuittaus ja poistaminen...54 Ohjelmoitavien merkkivalojen näkymän valinta...56 Tapahtumanäkymän valinta...57 Häiriötietonäkymän valinta...59 Häiriötietojen lataus...60 Häiriötallentimen manuaalinen käynnistys...61 Häiriötietojen poisto...62 Vaiheenosoittimen kaavionäyttöjen valinta...63 Vikatietojen valinta...66 Web-pohjaisen käyttöliittymän ohjeiden käyttö...68 Kappale 5 Suojareleen toiminta...69 Normaali toiminta...69 Häiriöiden tunnistus...69 Häiriötietojen tallennuksen käynnistys...70 Tallennettujen häiriötietojen analyysi sarja

11 Sisällysluettelo Häiriöraportit...70 Suojareleen sisäiset viat...70 Suojareleen parametrointi...71 Suojareleen toimintoja koskevat asetukset...71 Eri käyttöolosuhteita koskevat suojareleen asetukset...71 Kappale 6 Käyttötoimet...73 Valvonta...73 Merkkivalot ja ilmoitukset...73 Ilmoitusten valvonta...73 Suojareleen sisäisen vian valvonta...73 Tilanvalvontatietojen katselu...74 Mitatut ja lasketut arvot...74 Mitatut arvot...74 Paikallisen käyttöliittymänkäyttövalvontaan...75 Tallennetut tiedot...75 Häiriötietojen luonti...76 Häiriötallentimen tietojen valvonta...76 Häiriötallentimen tietojen valvonta ja lataus...77 Vikatietojen valvonta...77 Tapahtumien valvonta...78 Etävalvonta...78 Suojareleen etäkäyttö...78 Ohjaus...79 Katkaisijan tai kontaktorin ohjaus...79 Ohjaus yksilinjakaavion avulla...80 Suojareleen palautus...81 Kuittaus ja poistaminen paikallisella käyttöliittymällä...81 Suojareleen toiminnallisuuden muuttaminen...82 Asetusryhmän määritys...82 Asetusryhmän valinta käyttöön...82 Asetusryhmän kopiointi...83 Asetusryhmän arvojen selaus ja muokkaus...83 Ohjelmoitavien merkkivalojen aktivointi...85 Automaattisen selauksen viipeen asetus...86 Kappale 7 Vianmääritys...87 Vikojen jäljitys...87 Laitevirheiden tunnistus...87 Käytönaikaisten virheiden tunnistus...87 Tietoliikennevirheiden tunnistus...87 Tietoliikenneyhteyden toiminnan tarkistus...87 Aikasynkronoinnin tarkistus...88 Näyttökoestuksen suoritus sarja 3

12 Sisällysluettelo Indikointi-ilmoitukset...88 Sisäiset viat...88 Varoitukset...90 Merkkivalot ja näytön viestit...92 Korjaustoimet...92 Ohjelman uudelleenkäynnistys...92 Tehdasasetusten palautus...92 Salasanan asetus...93 Suojareleen sovellusongelmien tunnistus...93 Johdotusten tarkistus...93 Näytetietojen keskeytykset...94 Kappale 8 Käyttöönotto...95 Käyttöönoton tarkistuslista...95 Asennuksen tarkistus...95 Virtalähteen tarkistus...95 Virtamuuntajan piirien tarkistus...95 Jännitemuuntajan piirien tarkistus...96 Binaaritulo- ja binaarilähtöpiirien tarkistus...97 Binaaritulopiirit...97 Binaarilähtöpiirit...97 Todennukset...97 Käyttäjäntunnistus...97 PCM600-työkalun käyttö...98 Suojareleiden ja PCM600:n välisen tietoliikenteen asetus...98 Tietoliikennevaihtoehdot...99 Tiedonsiirtoparametrien asetus...99 Suojareleen ja tietoliikenteen asetus Tietoliikenneasetukset Sarjaliikenneportit ja -ohjaimet Sarjaliikenneyhteyden vianetsintä ja valvonta Ethernet-portin asetusten määritys Sarjaportin asetusten määritys Tiedonsiirron yhteyskäytännön parametrien asetus Hyppyjohtimien liittäminen Tietoliikenteen tarkistuslista Paikallisen käyttöliittymän asetus Paikallisen käyttöliittymän kielen vaihto Näytön kontrastin säätö Näyttösymbolien vaihto Oletusnäkymän vaihto Järjestelmän ajan ja aikasynkronoinnin asetus Suojareleen parametrien asetus Asetusryhmien määritys sarja

13 Sisällysluettelo Suojareleen parametrointi Häiriötallentimen kanava-asetusten määritys Analogiatulojen konfigurointi Suojareleen toiminnan koestus Koestustilan valinta Digitaalisen I/O-liitännän koestus Toimintojen koestus Sisäisten vikojen koestuksen valinta ABB:n tuotetietojen rekisteröinti Kappale 9 Sanasto sarja 5

14 6

15 1MRS C Kappale 1 Johdanto Kappale 1 Johdanto 1.1 esta Käyttöoppaassa annetaan ohjeet releiden käyttöön, kun käyttöönotto on suoritettu. Käyttöoppaassa neuvotaan releen valvonnasta, ohjauksesta ja asetuksista. Oppaan avulla voidaan tunnistaa toimintahäiriöitä sekä tutkia laskettuja ja mitattuja tehotietoja vian syyn määrittämiseksi. 1.2 Kohderyhmä Tämä ohje on suunnattu käyttäjälle, joka käyttää relettä päivittäin. Käyttäjällä on oltava koulutus ja perustiedot suojalaitteiden käyttämisestä. Käyttöoppaassa on tällaisista laitteista käytettyjä yleisiä termejä ja ilmaisuja. 615-sarja 7

16 Kappale 1 Johdanto 1MRS C 1.3 Tuotejulkaisut Tuotejulkaisut IEC V1 FI Kuva 1: Oppaiden käyttötarkoitus eri elinkaarissa Suunnitteluoppaassa kerrotaan releidensuunnittelusta PCM600-työkaluilla. Oppaassa neuvotaan luomaan uusi PCM600-projekti ja sijoittamaan releet projektirunkoon. Oppassa annetaan myös suosituksia suojaus- ja ohjaustoimintojen asennusjärjestyksestä, käyttöliittymän toiminnoista ja tietoliikenneasennuksesta IEC 61850:n ja muiden tuettujen protokollien mukaan. Asennusoppaassa kerrotaan releiden asennuksesta. Oppaassa kuvataan niin mekaaninen asennus kuin sähköasennuskin. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden asennus on helppoa. Käyttöönotto-ohjeessa kerrotaan releiden käyttöönotosta. Ohje on hyödyllinen apuväline myös järjestelmäsuunnittelijoille ja huoltohenkilöille esimerkiksi laitteen koestusvaiheessa. Käyttöönotto-ohjeessa neuvotaan, kuinka ulkoiset johdotukset tarkistetaan ja releeseen kytketään apujännite. Lisäksi opastetaan parametriasetuksissa ja käyttöönotossa sekä asetusten vahvistamisessa sarja

17 1MRS C Kappale 1 Johdanto toisiokoestuksella. Ohje kuvaa releen koestusprosessia sähköasemassa, joka ei ole käytössä. Luvut ovat kronologisessa järjestyksessä, joten niitä seuraamalla releiden käyttöönotto on helppoa. Käyttöoppaassa annetaan ohjeet releiden käyttöön, kun käyttöönotto on suoritettu. Käyttöoppaassa neuvotaan releen valvonnasta, ohjauksesta ja asetuksista. Oppaan avulla voidaan tunnistaa toimintahäiriöitä sekä tutkia laskettuja ja mitattuja tehotietoja vian syyn määrittämiseksi. Huolto-oppaassa annetaan ohjeet releiden huoltoon. Opas sisältää myös ohjeet releiden purkuun, käytöstäpoistoon ja hävittämiseen. Sovellusopas sisältää sovelluskuvaukset ja toimintokohtaiset asetusohjeet. Sovellusoppaassa kerrotaan suojaustoimintojen käyttöaika ja -tarkoitus. Opasta voidaan myös hyödyntää asetusten laskemisessa. Tekninen ohje sisältää sovellusten ja toimintojen kuvaukset. Lisäksi siinä luetellaan seuraavat toimintokohtaiset tiedot: toimilohkot, logiikkakaaviot, tulo- ja lähtösignaalit, asetusparametrit sekä tekniset tiedot. Opasta voi käyttää myös teknisenä ohjeena suunnittelu-, asennus- ja käyttöönottovaiheissa sekä käytön aikana. Tietoliikenneprotokollaohjeessa kuvataan releiden tukemia tietoliikenneprotokollia. Oppaassa keskitytään toimittajakohtaisiin sovelluksiin. Datapisteoppaassa kuvataan datapisteitä ja niiden ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä releille. Opasta kannattaa käyttää yhdessä vastaavan tietoliikenneprotokollan käyttöoppaan kanssa. Jotkut oppaista eivät vielä ole saatavissa Julkaisun versiohistoria Julkaisun tarkistus/päiväys Tuotesarjaversio Historia A/ Tämä käyttöohje on käännös englanninkielisestä versiosta B/ B/ Tämä käyttöohje on käännös englanninkielisestä versiosta D/ C/ Tämä käyttöohje on käännös englanninkielisestä versiosta E/ Lataa uusimmat julkaisut ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 615-sarja 9

18 Kappale 1 Johdanto 1MRS C Lisädokumentaatio Tuotesarjakohtaiset ja tuotekohtaiset oppaat ovat ladattavissa ABB:n verkkosivustolta osoitteessa 1.4 Symbolit ja esitystapa Turvallisuuteen liittyvät symbolit Sähkövirran varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun. Kolmionmuotoinen varoitussymboli tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa tapaturman. Pyöreä huomiosymboli antaa tärkeää tietoa tai tärkeän varoituksen, joka liittyy annettuun ohjeeseen. Symboli voi tarkoittaa vaaraa, joka saattaa aiheutua esimerkiksi ohjelmistovirheestä tai laitteen vaurioitumisesta. Tämän symbolin kohdalla on tärkeää tietoa tuotteesta tai käyttöolosuhteista. Hehkulampun kuvan kohdalla voi olla esimerkiksi projektin toteuttamisohjeita tai toiminnon käyttövinkkejä. Vaikka varoitukset liittyvät tapaturmavaaraan, on muistettava, että viallisten laitteiden käyttö saattaa joissakin käyttöolosuhteissa johtaa prosessin toimintahäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran. Siksi kaikkien varoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää Käyttöoppaan esitystapa Tässä kohdassa esitellään releiden oppaissa käytetyt esitystavat. Kaikkia esitystapoja ei välttämättä käytetä tässä oppaassa. Oppaassa esiintyvät lyhenteet ja akronyymit selitetään hakemistossa. Hakemistossa on myös selitetty tärkeimpiä termejä. Painikkeilla navigointi valikkorakenteessa esitetään painikekuvakkeilla, esimerkiksi: sarja

19 1MRS C Kappale 1 Johdanto Selaa vaihtoehtoja painamalla ja. Käyttöliittymän valikkopolut näkyvät lihavoituna, esimerkiksi: Valitse Päävalikko/Asetukset. Web-pohjaisen käyttöliittymän valikoiden nimet näkyvät lihavoituna, esimerkiksi: Paina Infoselainpohjaisen käyttöliittymän valikkorakenteessa. Käyttöliittymän ilmoitukset näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Voit tallentaa muutokset haihtumattomaan muistin valitsemalla Kyllä ja painamalla kuvaketta. Parametrien nimet näkyvät kursiivilla, esimerkiksi: Toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois päältä Operation -asetuksella. Parametrin arvo ilmaistaan lainausmerkein, esimerkiksi: Vastaavat parametriarvot ovat "On" ja "Off" Releentulo- ja -lähtöviestit ja valvotut datanimet näkyvät Courier-fontilla, esimerkiksi: Kun toiminta käynnistyy, START lähtö asetetaan asentoon TRUE Toiminnot, koodit ja merkinnät Taulukossa luetellaan kaikki käytössä olevat toiminnot. Kaikki toiminnot eivät sisälly kaikkiin tuotteisiin. Taulukko 1: Vakiokokoonpanojen toiminnot Toiminto IEC IEC IEC-ANSI Suojaus Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, alempi porras Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, ylempi porras Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, hetkellinen porras Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, alempi porras Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, ylempi porras Suuntaamaton maasulkusuoja, alempi porras Suuntaamaton maasulkusuoja, ylempi porras Suuntaamaton maasulkusuoja, hetkellinen porras Suunnattu maasulkusuoja, alempi porras Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla PHLPTOC1 3I> (1) 51P-1 (1) PHLPTOC2 3I> (2) 51P-1 (2) PHHPTOC1 3I>> (1) 51P-2 (1) PHHPTOC2 3I>> (2) 51P-2 (2) PHIPTOC1 3I>>> (1) 50P/51P (1) PHIPTOC2 3I>>> (2) 50P/51P (2) DPHLPDOC1 3I> -> (1) 67-1 (1) DPHLPDOC2 3I> -> (2) 67-1 (2) DPHHPDOC1 3I>> -> 67-2 EFLPTOC1 Io> (1) 51N-1 (1) EFLPTOC2 Io> (2) 51N-1 (2) EFHPTOC1 Io>> (1) 51N-2 (1) EFHPTOC2 Io>> (2) 51N-2 (2) EFIPTOC1 Io>>> 50N/51N DEFLPDEF1 Io> -> (1) 67N-1 (1) DEFLPDEF2 Io> -> (2) 67N-1 (2) 615-sarja 11

20 Kappale 1 Johdanto 1MRS C Toiminto IEC IEC IEC-ANSI Suunnattu maasulkusuoja, ylempi porras Admittanssiin perustuva maasulkusuojaus DEFHPDEF1 Io>> -> 67N-2 EFPADM1 Yo> -> (1) 21YN (1) EFPADM2 Yo> -> (2) 21YN (2) EFPADM3 Yo> -> (3) 21YN (3) Hetkellinen maasulkusuoja INTRPTEF1 Io> -> IEF 67NIEF Suuntaamaton (moniportainen) maasulkusuojaus, laskettu Io Virran vastakomponenttia mittaava suoja EFHPTOC1 Io>> (1) 51N-2 (1) NSPTOC1 I2> (1) 46 (1) NSPTOC2 I2> (2) 46 (2) Vaihekatkossuoja PDNSPTOC1 I2/I1> 46PD Ylijännitesuoja ROVPTOV1 Uo> (1) 59G (1) ROVPTOV2 Uo> (2) 59G (2) ROVPTOV3 Uo> (3) 59G (3) Kolmivaiheinen alijännitesuoja PHPTUV1 3U< (1) 27 (1) PHPTUV2 3U< (2) 27 (2) PHPTUV3 3U< (3) 27 (3) Kolmivaiheinen ylijännitesuoja PHPTOV1 3U> (1) 59 (1) Alijännitteen myötäkomponenttia mittaava suoja Ylijännitteen vastakomponenttia mittaava suoja PHPTOV2 3U> (2) 59 (2) PHPTOV3 3U> (3) 59 (3) PSPTUV1 U1< (1) 47U+ (1) PSPTUV2 U1< (2) 47U+ (2) NSPTOV1 U2> (1) 47O- (1) NSPTOV2 U2> (2) 47O- (2) Taajuussuojaus FRPFRQ1 f>/f<,df/dt (1) 81 (1) Syöttöjärjestelmien, kaapeleiden ja jakelumuuntajien kolmivaiheinen terminen ylikuormasuoja Virtamuuntajien kolmivaiheinen terminen ylikuormasuoja, kaksi aikavakiota Ylivirran vastakomponenttia mittaava suoja moottoreille FRPFRQ2 f>/f<,df/dt (2) 81 (2) FRPFRQ3 f>/f<,df/dt (3) 81 (3) FRPFRQ4 f>/f<,df/dt (4) 81 (4) FRPFRQ5 f>/f<,df/dt (5) 81 (5) FRPFRQ6 f>/f<,df/dt (6) 81 (6) T1PTTR1 3Ith>F 49F T2PTTR1 3Ith>T 49T MNSPTOC1 I2>M (1) 46M (1) MNSPTOC2 I2>M (2) 46M (2) Kuormitusputoaman valvonta LOFLPTUC1 3I< 37 Moottorin kuorman jumisuoja JAMPTOC1 Ist> 51LR Moottorin käynnistyksen valvonta STTPMSU1 Is2t n< 49,66,48,51LR Vaihesiirtymän suoja PREVPTOC1 I2>> 46R Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla sarja

21 1MRS C Kappale 1 Johdanto Toiminto IEC IEC IEC-ANSI Moottoreiden terminen ylikuormasuoja MPTTR1 3Ith>M 49M Binaarisignaalien siirto BSTGGIO1 BST BST 2W-muuntajien vakautettu ja hetkellinen erovirtasuojaus Verkon ja siihen liittyvien mittausten differentiaalisuoja, vakavoitu ja hetkellinen porras Numeerinen, vakavoitu, pieniimpedanssinen, rajoitettu maasulkusuoja Suuri-impedanssinen, rajoitettu maasulkusuoja TR2PTDF1 3dI>T 87T LNPLDF1 3dI>L 87L LREFPNDF1 diolo> 87NL HREFPDIF1 diohi> 87NH Katkaisijavikasuoja CCBRBRF1 3I>/Io>BF 51BF/51NBF Kolmivaiheisen kytkentäsysäysvirran havaitsemistoiminto Päälaukaisutoiminto INRPHAR1 3I2f> 68 TRPPTRC1 TRPPTRC2 Päälaukaisuto iminto (1) Päälaukaisuto iminto (2) 94/86 (1) 94/86 (2) Valokaarisuoja ARCSARC1 ARC (1) 50L/50NL (1) ARCSARC2 ARC (2) 50L/50NL (2) ARCSARC3 ARC (3) 50L/50NL (3) Monitoimisuojaus 1) MAPGAPC1 MAP (1) MAP (1) Kuormien erottaminen ja palauttaminen Ohjaus MAPGAPC2 MAP (2) MAP (2) MAPGAPC3 MAP (3) MAP (3) LSHDPFRQ1 UFLS/R (1) 81LSH (1) LSHDPFRQ2 UFLS/R (2) 81LSH (2) LSHDPFRQ3 UFLS/R (3) 81LSH (3) LSHDPFRQ4 UFLS/R (4) 81LSH (4) LSHDPFRQ5 UFLS/R (5) 81LSH (5) Katkaisijan ohjaus CBXCBR1 I <-> O CB I <-> O CB Erottimen asennon ilmaisin DCSXSWI1 I <-> O DC (1) I <-> O DC (1) DCSXSWI2 I <-> O DC (2) I <-> O DC (2) DCSXSWI3 I <-> O DC (3) I <-> O DC (3) Maadoituskytkin ESSXSWI1 I <-> O ES I <-> O ES Hätäkäynnistys ESMGAPC1 ESTART ESTART Automaattinen jälleenkytkentä DARREC1 O -> I 79 Käämikytkimen asennon ilmaisin TPOSSLTC1 TPOSM 84M Kytkimen ohjaus ja jännitteensäätö OLATCC1 COLTC 90V Synkronoinnin ja apujännitteen kytkennän tarkistus Tilan valvonta Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla SECRSYN1 SYNC sarja 13

22 Kappale 1 Johdanto 1MRS C Toiminto IEC IEC IEC-ANSI Katkaisijan tilan seuranta SSCBR1 CBCM CBCM Laukaisupiirin valvonta TCSSCBR1 TCS (1) TCM (1) TCSSCBR2 TCS (2) TCM (2) Virtapiirin valvonta CCRDIF1 MCS 3I MCS 3I Sulakevian valvonta SEQRFUF1 FUSEF 60 Tietoliikenteen valvontatoiminto PCSRTPC1 PCS PCS Koneiden ja laitteiden käyntiaikalaskuri Mittaus MDSOPT1 OPTS OPTM Häiriötallennin RDRE1 - - Kolmivaihevirran mittaus CMMXU1 3I 3I CMMXU2 3I(B) 3I(B) Virtakomponenttien mittaus CSMSQI1 I1, I2, Io I1, I2, Io Jäännösvirran mittaus RESCMMXU1 Io In RESCMMXU2 Io(B) In(B) Kolmivaihejännitteen mittaus VMMXU1 3U 3U Jäännösjännitteen mittaus RESVMMXU1 Uo Vn Jännitekomponenttien mittaus VSMSQI1 U1, U2, Uo U1, U2, Uo Kolmivaiheisen tehon ja energian mittaus PEMMXU1 P, E P, E RTD/mA-mittaus XRGGIO130 X130 (RTD) X130 (RTD) Taajuusmittaus FMMXU1 f f 1) Monitoimisuojausta käytetään esimerkiksi RTD/mA-suojauksessa sarja

23 1MRS C Kappale 2 Ympäristönäkökohdat Kappale 2 Ympäristönäkökohdat 2.1 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on otettu huomioon tuotesuunnittelun alusta alkaen mukaan lukien releen ympäristöystävällinen tuotantoprosessi, pitkä elinkaaren käyttövarmuus ja hävittäminen. Materiaalivalinnat ja toimittajat on valittu EU:n RoHS -direktiivin (2002/95/EY) mukaisesti. Direktiivissä rajoitetaan seuraavien vaarallisten materiaalien käyttöä: Taulukko 2: Homogeenisten materiaalien sisältämät enimmäispitoisuudet painoprosenteissa Aine Ehdotetut enimmäispitoisuudet lyijy - Pb 0,1 % elohopea - Hg 0,1 % kadmiumi - Cd 0,01 % kuusiarvoinen kromi Cr (VI) 0,1 % polybromibifenyylit - PBB 0,1 % polybromidifenyylieetteri - PBDE 0,1 % Käyttövarmuus ja pitkä elinkaari on varmistettu laajoilla suunnittelu- ja valmistusvaiheen testeillä. Lisäksi pitkää elinkaarta tuetaan huolto- ja korjauspalveluilla sekä varaosien hyvällä saatavuudella. Suunnittelu ja valmistus noudattavat sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Ulkopuolinen taho arvioi jatkuvasti ympäristöjärjestelmän tehokkuutta. Noudatamme järjestelmällisesti ympäristösääntöjä ja -määräyksiä arvioidaksemme niiden vaikutuksia tuotteisiimme ja prosesseihimme. 2.2 Releen hävittäminen Vaarallisten aineiden määritelmät ja määräykset ovat maakohtaisia ja muuttuvat materiaalituntemuksen lisääntyessä. Tuotteessa käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteille tyypillisiä materiaaleja. Tuotteen kaikki osat voidaan kierrättää. Ennen releen tai sen osien hävittämistä ota yhteyttä paikalliseen elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Kerätyspisteet lajittelevat elektroniikkaosat materiaaleittain ja hävittävät tuotteen säädösten mukaisesti. 615-sarja 15

24 Kappale 2 Ympäristönäkökohdat 1MRS C Taulukko 3: Releen osien materiaalit Rele Osat Materiaali Kotelo Metallilevyt, -osat ja -ruuvit Teräs Muoviosat PC 1), LCP 2) Pistoyksikkö Elektroniikkapistoke moduulissa Elektroniikkapistoke moduuleissa Elektroniikan käyttöliittymä moduuli Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Muoviosat PC, PBT 3), LCP, PA 4) Metalliosat Alumiini Pakkaus Laatikko Pahvi Muu toimitussisältö Oppaat Paperi 1) Polykarbonaatti 2) Nestekidemuovi 3) Polybuteenitereftalaatti 4) Polyamidi sarja

25 1MRS C Kappale sarjan yleiskuvaus Kappale sarjan yleiskuvaus 3.1 Yleiskuvaus 615-sarja on suojareleiden tuoteperhe, joka on suunniteltu sähköasemien ja teollisuuden kytkinlaitteistojen ja laitteiden suojaukseen, hallintaan, mittaamiseen ja valvontaan. Suojareleiden rakenne perustuu sähköasemien automaatiolaitteiden tietoliikennettä ja yhteensopivuutta koskevan IEC standardin vaatimuksiin. Suojarele on pienikokoinen ja helppokäyttöinen pistoyksikkö, joka voidaan asentaa useilla tavoilla. Osaan tuotteista voidaan tilausvaiheessa asentaa sekä ohjelmiston että laitteiston lisätoimintoja, kuten automaattinen jälleenkytkentä sekä lisätuloja ja -lähtöjä. 615-sarjan releet tukevat useita tietoliikenneyhteyskäytäntöjä, kuten IEC ja IEC standardeja, GOOSE-viestintää sekä Modbus - ja DNP3- yhteyskäytäntöjä. 615-sarja 17

26 Kappale sarjan yleiskuvaus 1MRS C 3.2 Paikallinen käyttöliittymä REF615 Overcurrent Dir. earth-fault Voltage protection Phase unbalance Thermal overload Breaker failure Disturb. rec. Triggered CB condition monitoring Supervision Arc detected Autoreclose shot in progr. A V3 FI Kuva 2: Esimerkki 615-sarjan paikallisesta käyttöliittymästä. Suojareleen paikallisessa käyttöliittymässä on seuraavat osat: Näyttö Painikkeet Merkkivalot Tietoliikenneportit Näyttö Paikallista käyttöliittymää käytetään asetteluun, valvontaan ja ohjaukseen. Paikallisessa käyttöliittymässä on graafinen näyttö, joka tukee kahta merkkikokovaihtoehtoa. Merkkikoko riippuu valitusta kielestä. Näytölle sopivien merkkien ja rivien määrä määräytyy merkkikoon mukaan sarja

27 1MRS C Kappale sarjan yleiskuvaus Taulukko 4: Näkymän merkit ja rivit Merkkikoko Näkymän rivit Rivin merkkimäärä Pieni, kiinteävälinen (6 x 12 pikseliä) Suuri, muuttuvaleveyksinen (13 x 14 pikseliä) 5 riviä 10 riviä suurella näytöllä 4 riviä 8 riviä suurella näytöllä 20 vähintään 8 Näytön näkymä on jaettu neljään perusalueeseen A V2 FI Kuva 3: Näytön rakenne 1 Otsikko 2 Kuvake 3 Sisältö 4 Vierityspalkki (näkyy tarvittaessa) Näytön yläreunassa olevalla otsikkoalueella näkyy, mikä valikko on valittuna. Näytön oikeassa yläkulmassa on kuvakealue, jossa näkyy tällä hetkellä valittu toiminto tai käyttäjätaso. Seuraavat kirjaimet tai merkit kertovat, mikä toiminto on valittu tällä hetkellä: U: Kirjasimen/Ohjelman päivitys käynnissä S: Parametrien tallennus käynnissä!: Varoitus ja/tai ilmoitus Seuraavat kirjaimet kertovat, mikä käyttäjätaso on valittu: V: Katselu (Viewer) O: Käyttö (Operator) E: Huolto (Engineer) A: Hallinta (Administrator) Sisältöalueella on valikon sisältö. Jos valikossa on enemmän rivejä kuin näytölle sopii, valikon oikealle puolelle avautuu vierityspalkki. 615-sarja 19

28 Kappale sarjan yleiskuvaus 1MRS C Merkkivalot Painikkeet Näyttö päivitetään joko jaksottain tai lähdetietoihin, kuten parametreihin tai tapahtumiin, tehtyjen muutosten jälkeen. Paikallisen käyttöliittymän näytön yläpuolella on kolme suojauksen merkkivaloa: Ready, Start ja Trip. Paikallisen käyttöliittymän etuosassa on lisäksi 11 matriisilla ohjelmoitavaa merkkivaloa. Merkkivalojen asetukset määritetään PCM600-työkalulla. Toimintatila valitaan paikallisella käyttöliittymällä, web-pohjaisella käyttöliittymällä tai PCM600-työkalulla. Paikallisen käyttöliittymän paneelin painikkeilla voidaan selata näkymiä ja valikoita. Painikkeilla voidaan antaa ensiöpiirin objektin, kuten katkaisijan, erottimen tai kytkimen, avaus- ja sulkukomentoja. Lisäksi painikkeilla kuitataan hälytyksiä ja ilmoituksia, avataan ohjeet ja vaihdetaan paikallisohjauksesta etäohjaukseen sarja

29 1MRS C Kappale sarjan yleiskuvaus A V2 FI Kuva 4: Paikallisen käyttöliittymän paneeli, jossa on kohteiden ohjaus- ja selauspainikkeita, komentopainikkeita sekä RJ-45-tietoliikenneportti 1 Sulje 2 Poistu 3 Ylös 4 Vahvista 5 Tyhjennä 6 Paluukaistan merkkivalo 7 Tiedonsiirron merkkivalo 8 Avaa 9 Vasen 10 Alas 11 Oikea 12 Lukitusnäppäin 13 Etä-/paikalliskäyttö 14 Valikko 15 Ohje 16 Tiedonsiirtoportti Kohteen ohjaus Jos suojareleen ohjauspaikaksi on asetettu R/L-painikkeella paikallisohjaus (L), relettä voidaan ohjata kohteen ohjauspainikkeilla. Taulukko 5: Kohteen ohjauspainikkeet Nimi Sulje Avaa Kuvaus Kohteen sulkeminen. Kohteen avaaminen. 615-sarja 21

30 Kappale sarjan yleiskuvaus 1MRS C Selaus Näytön selaus nuolinäppäimillä. Paina nuolinäppäintä useita kertoja tai pidä se painettuna. Taulukko 6: Selauspainikkeet Nimi Poistu Kuvaus Asetustilasta poistuminen arvoja tallentamatta. Toimintojen peruutus. Näytön kontrastin säätö painamalla samalla - tai -painikkeita. Kielen vaihto painamalla samalla -painiketta. Näyttökoestuksen ajo painamalla samalla -painiketta. Merkin poisto merkkijonoa muokattaessa painamalla samalla - painiketta. Välilyönnin lisäys merkkijonoa muokattaessa painamalla samalla - painiketta. Vahvista Siirtyminen parametrien asetustilaan. Parametriasetuksen uuden arvon vahvistus. Ylös Alas Vasen Oikea Siirtyminen ylös- ja alaspäin valikoissa. Parametrin aktiivisten desimaalien selaus, kun syötetään uutta asetusarvoa. Siirtyminen vasemmalle ja oikealle valikoissa. Parametrin aktiivisen desimaalin muuttaminen, kun syötetään uutta asetusarvoa. Lukitusäppäin Käyttäjien todennuksen käyttöönotto, kun käyttäjä ei ole kirjautuneena sisään. Kirjautuminen ulos, kun käyttäjä on kirjautuneena sisään sarja

31 1MRS C Kappale sarjan yleiskuvaus Komennot Taulukko 7: Komentopainikkeet Nimi Valikko Kuvaus Siirtyminen toisesta valikosta suoraan päävalikkoon. Siirtyminen päävalikon, mittausnäkymän ja yksilinjakaavionäkymän välillä. Etä/ paikallinen Laitteen ohjauspaikan vaihto (etä- tai paikallisohjaus). Jos R-merkkivalo syttyy, etäohjaus on käytössä ja paikallisohjaus poissa käytöstä. Jos L-merkkivalo syttyy, paikallisohjaus on käytössä ja etäohjaus poissa käytöstä. Jos kumpikaan merkkivalo ei pala, kumpikaan ohjauspaikka ei ole käytettävissä. Poista Clear/Reset-näkymän käyttöönotto. Ilmoitusten ja merkkivalojen poisto. Ensimmäinen kolmen sekunnin painallus poistaa ilmoitukset ja toinen kolmen sekunnin painallus ohjelmoitavat merkkivalot. Edellyttää asianmukaisia käyttöoikeuksia. Ohje Tekstiyhteyteen perustuvien ohjetekstien näyttö Paikallisen käyttöliittymän toiminta Suojaus- ja hälytysmerkkivalot Suojausmerkkivalot Suojausmerkkivalot ovat Ready (valmius), Start (havahtuminen) ja Trip (laukaisu). Taulukko 8: Merkkivalon tila Ei pala Palaa Vilkkuu Ready-merkkivalo Kuvaus Apusyöttöjännite ei ole kytkettynä. Normaali toiminta. Sisäinen vika, tai rele on koestustilassa. Sisäisistä vioista annetaan myös erillinen ilmoitus. Taulukko 9: Merkkivalon tila Ei pala Palaa Start-merkkivalo Kuvaus Normaali toiminta. Suojaustoiminto on havahtunut ja näytössä näkyy ilmoitus. Jos lyhyellä aikavälillä havahtuu useita suojaustoimintoja, viimeisin niistä näkyy näytöllä. Vilkkuu Suojaustoiminto on estetty. Estoilmoitus häviää näytöltä, kun esto poistetaan, tai kun suojaustoiminto palautetaan. 615-sarja 23

32 Kappale sarjan yleiskuvaus 1MRS C Taulukko 10: Merkkivalon tila Ei pala Palaa Trip-merkkivalo Kuvaus Normaali toiminta. Suojaustoiminto on lauennut ja näytössä näkyy ilmoitus. Laukaisuilmoitus on lukkiutunut, ja se on palautettava tiedonsiirron kautta tai painamalla -painiketta. Jos lyhyellä aikavälillä laukeaa useita toimintoja, viimeisin niistä näkyy näytöllä. Hälytysmerkkivalot 11:tä matriisilla ohjelmoitavaa merkkivaloa käytetään hälytysvaloina. Taulukko 11: Hälytysmerkkivalot Merkkivalon tila Ei pala Kuvaus Normaali toiminta. Kaikki aktivointisignaalit ovat poissa päältä. Palaa Ei-lukkiutunut tila: aktivointisignaali on edelleen päällä. Lukkiutunut tila: aktivointisignaali on edelleen päällä, tai se on poissa päältä mutta kuittaamatta. Lukkiutunut vilkkuva tila: aktivointisignaali on edelleen päällä, mutta se on kuitattu. Vilkkuu Ei-lukkiutunut vilkkuva tila: aktivointisignaali on edelleen päällä. Lukkiutunut vilkkuva tila: aktivointisignaali on edelleen päällä, tai se on poissa päältä mutta kuittaamatta Parametrien hallinta Paikallisella käyttöliittymällä päästään suojareleiden parametriasetuksiin. Kolmenlaisia parametreja voidaan lukea ja kirjoittaa: Numeerisia arvoja Merkkijonoarvoja Lueteltuja valinta-arvoja Numeeriset arvot ovat joko kokonais- tai desimaalilukuja, joille on määritetty minimi- ja maksimiarvot. Merkkijonoja muokataan merkki kerrallaan. Luetelluille valinta-arvoille on määritetty etukäteen arvojen joukko, josta voidaan valita sopiva arvo Tietoliikenne etuportin kautta Paikallisen käyttöliittymän etuosassa on RJ-45-portti tietoliikennettä varten. Tietoliikenneportin yläpuolella on kaksi merkkivaloa sarja

33 1MRS C Kappale sarjan yleiskuvaus Vasemmalla oleva vihreä paluukaistan merkkivalo syttyy, kun kaapeliyhteys porttiin on muodostettu. Oikealla oleva keltainen tiedonsiirron merkkivalo vilkkuu, kun rele on yhteydessä siihen liitettyyn laitteeseen. 1 2 A V2 FI Kuva 5: RJ-45-tietoliikenneportti ja merkkivalot. 1 Paluukaistan merkkivalo 2 Tiedonsiirron merkkivalo Kun tietokone on liitetty suojareleeseen, releen etuliitännän DHCP-palvelin antaa tietokoneelle IP-osoitteen. Etuliitännän kiinteä IP-osoite on Web-pohjainen käyttöliittymä Web-pohjaisen käyttöliittymän avulla käyttäjä voi käyttää suojarelettä verkkoselaimella. Käyttöliittymä tukee Internet Explorer -selaimen versiota 7.0 ja uudempia versioita. Web-pohjainen käyttöliittymä on oletusasetuksen mukaan poissa käytöstä. Voit ottaa käyttöliittymän käyttöön valitsemalla Main Menu / Configuration/HMI /Web HMI mode paikallisessa käyttöliittymässä. Ota web-pohjainen käyttöliittymä käyttöön käynnistämällä suojarele uudelleen. Web-pohjaisessa käyttöliittymässä on useita toimintoja: Ohjelmoitavat merkkivalot ja tapahtumaluettelot Järjestelmän valvonta Parametriasetukset Mittausnäyttö Häiriötietueet Vaiheenosoittimien kaavionäytöt Yksilinjakaavio 615-sarja 25

34 Kappale sarjan yleiskuvaus 1MRS C Web-pohjaisen käyttöliittymän valikkorakenne on lähes samanlainen kuin paikallisen käyttöliittymän valikkorakenne. A V3 FI Kuva 6: Web-pohjaisen käyttöliittymän esimerkkinäkymä. Web-pohjaista käyttöliittymää voi käyttää paikallisesti tai etäkäytössä. Paikallisyhteys muodostetaan kytkemällä kannettava tietokone releeseen tietoliikenteen etuliitäntäportin kautta. Etäyhteys muodostetaan lähiverkon tai suuralueverkon kautta Komentopainikkeet Komentopainikkeilla muokataan parametreja ja ohjaustietoja web-pohjaisessa käyttöliittymässä. Taulukko 12: Komentopainikkeet Nimi Kuvaus Parametriasetusten muokkaaminen on mahdollista. Parametriasetusten muokkaaminen ei ole mahdollista. Parametrien tallennus suojareleeseen. Parametriarvojen päivitys. Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla sarja

35 1MRS C Kappale sarjan yleiskuvaus Nimi Kuvaus Parametrien tulostus. Suojareleen muutosten tallennus pysyväismuistiin. Muutosten hylkäys. Tekstiyhteyteen perustuvien ohjetekstien näyttö. Tapahtumien poisto. Häiriötallentimen manuaalinen käynnistys. Arvojen tallennus CSVtiedostomuodossa. Arvojen jäädyttäminen niin, että päivitykset eivät näy. Jatkuvien päivitysten vastaanotto valvontanäkymään. Häiriötallenteen poisto. Kaikkien häiriötallenteiden poisto. Häiriötietojen ensimmäisen osan lataaminen. Häiriötietojen toisen osan lataaminen. 3.4 Käyttäjien todennus Paikallisen käyttöliittymän ja web-pohjaisen käyttöliittymän käyttäjäluokat on määritelty valmiiksi. Luokilla on erilaiset käyttöoikeudet ja eri salasanat. Oletussalasanojen vaihto edellyttää hallintatason (Administrator) käyttäjäoikeuksia. Käyttäjien todennus käyttöliittymässä on oletusasetuksen mukaan poissa käytöstä, mutta se voidaan ottaa käyttöön paikallisen käyttöliittymän tai web-pohjaisen käyttöliittymän kautta, valikosta Main Menu / Configuration/Authorization. Web-pohjainen käyttöliittymä edellyttää aina käyttäjien todennusta. 615-sarja 27

36 Kappale sarjan yleiskuvaus 1MRS C Taulukko 13: Määritellyt käyttäjäluokat Käyttäjätunnus VIEWER (KATSELU) OPERATOR (KÄYTTÖ) Käyttöoikeudet Vain lukuoikeudet Paikallis- tai etäohjauksen valinta paikallisesti) Asetusryhmien muuttaminen Ohjaus Ilmoitusten poisto -painikkeilla (vain ENGINEER (HUOLTO) Asetusten muuttaminen Tapahtumaluetteloiden poisto Häiriötietojen poisto Järjestelmäasetusten, kuten IP-osoitteen, sarjaportin siirtonopeuden tai häiriötallentimen asetusten, muuttaminen Suojareleen asetus koestustilaan Kielen valinta ADMINISTRATOR (HALLINTA) Kaikki edellä mainitut oikeudet Salasanan vaihto Tehdasasetusten käyttöönotto Lisätietoja PCM600-työkalun käyttäjätunnistuksesta on PCM600- työkalun julkaisuissa. 3.5 Tietoliikenne Rele tukee useita tietoliikenneyhteyskäytäntöjä, kuten IEC ja IEC standardeja sekä Modbus - ja DNP3-yhteyskäytäntöjä. Käyttötiedot ja ohjaustoiminnot ovat käytettävissä näiden yhteyskäytäntöjen kautta. Jotkin tietoliikennetoiminnot, kuten usean suojareleen välinen horisontaalinen tietoliikenne, ovat kuitenkin käytettävissä vain IEC yhteyskäytännön avulla. IEC tietoliikennetoteutus tukee kaikkia valvonta- ja ohjaustoimintoja. Myös parametriasetuksia, häiriötiedoston tietueita sekä vikatietoja voidaan käyttää IEC yhteyskäytännön kautta. Häiriötiedoston tietueet voidaan hakea mihin tahansa Ethernet-sovellukseen standardinmukaisessa COMTRADEtiedostomuodossa. Suojarele voi lähettää ja vastaanottaa binaarisignaaleja muista releistä (niin sanottu horisontaalinen tietoliikenne) käyttämällä IEC yhteyskäytännön GOOSE-profiilia, joka tukee tehokkainta suorituskykyluokkaa ja 3 millisekunnin siirtoaikaa. Lisäksi suojarele tukee analogisten arvojen lähetystä ja vastaanottoa GOOSE-viestinnän avulla. Rele täyttää IEC standardin määrittämät jakeluasemien sovellusten laukaisuun liittyvät GOOSEsuorituskykyvaatimukset. Suojarele voi raportoida asemaväylän viidelle työasemalle samanaikaisesti sarja

37 1MRS C Kappale sarjan yleiskuvaus Suojarele tukee samanaikaisesti viittä työasemaa. Jos yksi työasemayhteys on PCM600-työkalun käytössä, jäljelle jää neljä työasemayhteyttä esimerkiksi IEC 61850:n ja Modbusin käyttöön. Kaikki tietoliikenneliittimet etuliitäntää lukuun ottamatta sijaitsevat lisävarusteena hankittavissa integroiduissa tietoliikennemoduuleissa. Suojarele voidaan kytkeä Ethernet-pohjaisiin tietoliikennejärjestelmiin RJ-45-liittimen (100Base-TX) tai kuituoptisen LC-liittimen (100Base-FX) kautta. Client A Client B Network Network Managed Ethernet switch with RSTP support Managed Ethernet switch with RSTP support RED615 REF615 RET615 REU615 REM615 GUID-AB81C355-EF5D AE0-01DC076E519C V1 FI Kuva 7: Itsekorjautuva Ethernet-rengasratkaisu. 3.6 PCM600-työkalu PCM600 (Protection and Control IED Manager) on monipuolinen työkalu, joka sisältää kaikki suojareleen käytössä tarvittavat toiminnot koko sen elinkaaren ajan. Suunnittelu Tekninen suunnittelu Käyttöönotto Käyttö ja häiriöiden käsittely Toimintojen analysointi Työkalussa on useita toimintoja, joilla voidaan suorittaa tehtäviä ja toimintoja sekä ohjata sähköasemaa. PCM600 toimii useilla eri topologioilla asiakkaan tarpeiden mukaan. 615-sarja 29

38 Kappale sarjan yleiskuvaus 1MRS C Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista Connectivity package -ratkaisut Connectivity package sisältää suojaus- ja ohjauslaitteisiin liittyviä sovelluksia ja kuvauksia. Ratkaisun avulla järjestelmätuotteet ja -työkalut saavat yhteyden suojareleisiin. Connectivity package -ratkaisuja käytetään PCM600-työkalun kokoonpanon määritykseen. Uusin PCM600-versio ja uusimmat Connectivity package -ratkaisut ovat yhteensopivia suojareleen vanhojen versioiden kanssa. Update Manager -päivitystyökalu auttaa määrittämään kullekin järjestelmätuotteelle ja -työkalulle sopivan Connectivity package -version. Työkalu toimitetaan liitettävyyttä tukevien tuotteiden mukana. Muiden liitettävyyttä tukevien tuotteiden lisäksi tarjottavat PCM600-työkalun Connectivity package -ratkaisut sisältävät suojareleen sisäisten parametrien ja niiden ominaisuuksien (kuten tietomuodon, yksikön, asetusalueen, näkyvyyden ja käyttöoikeuksien) kuvauksen sekä ohjelmisto-osat, jotka mukauttavat relekohtaiset liittymät järjestelmätuotteiden ja -työkalujen, kuten suojarelekohtaisten työkalujen muuntimien, vakioliittymiksi. Tämä tarkoittaa, että parametriasetusten ja häiriönkäsittelyn työkalut mukautetaan yhteyskäytännön mukaisiksi. Esimerkiksi häiriötiedostot ladataan COMTRADE-tiedostomuodossa. Kuvauksista on saatavana myös käännökset useille kielille PCM600- ja tuotekohtainen Connectivity package -versio Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.3 tai uudempi RED615 Connectivity Package Ver. 3.0 tai uudempi REF615 Connectivity Package Ver. 3.0 tai uudempi REM615 Connectivity Package Ver. 3.0 tai uudempi RET615 Connectivity Package Ver. 3.0 tai uudempi REU615 Connectivity Package Ver. 3.0 tai uudempi Lataa Connectivity Package ABB:n sivustosta osoitteessa sarja

39 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 4.1 Paikallisen käyttöliittymän käyttö Käyttäjän on oltava kirjautuneena sisään, ja hänellä on oltava paikallisen käyttöliittymän käyttöoikeudet. Salasanatunnistus on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mutta se voidaan ottaa käyttöön paikallisen käyttöliittymän tai webpohjaisen käyttöliittymän kautta. Salasanatunnistus otetaan käyttöön valitsemalla Main menu / Configuration/Authorization / Local override. Valitse parametriarvoksi False Kirjautuminen sisään 1. Aloita kirjautuminen painamalla. 2. Valitse käyttäjätaso painamalla tai. A V2 FI Kuva 8: Käyttöoikeustason valinta 3. Vahvista valinta painamalla. 4. Kun ohjelma pyytää salasanaa, kirjoita se numero kerrallaan. Aktivoi kirjoitettava numero painamalla ja. Lisää numero painamalla ja. 615-sarja 31

40 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V2 FI Kuva 9: Salasanan kirjoitus 5. Vahvista kirjautuminen painamalla. Voit keskeyttää kirjautumisen painamalla. A V2 FI Kuva 10: Väärästä salasanasta ilmoittava virheviesti Valittu käyttäjätaso näkyy näytön oikeassa yläkulmassa kuvakealueella Kirjautuminen ulos Käyttäjä kirjautuu ulos automaattisesti, kun taustavalon sammumisesta on kulunut 30 sekuntia. 1. Paina. 2. Vahvista uloskirjautuminen valitsemalla Yes ja painamalla sarja

41 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö A V3 FI Kuva 11: Kirjautuminen ulos Voit peruuttaa uloskirjautumisen painamalla Taustavalon kytkeminen päälle Näytön taustavalo on yleensä pois päältä. Se kytkeytyy päälle näyttökoestuksen aikana, kun laitteeseen kytketään virta. Näytön taustavalo voidaan kytkeä päälle myös painamalla jotakin paikallisen käyttöliittymän painikkeista. Näytön taustavalo kytkeytyy päälle, ja paneeli on valmis toimintoja varten. Jos paneelia ei käytetä taustavalon sammutukseen määritetyn viiveajan kuluessa, taustavalo sammuu. Käyttäjä kirjautuu ulos käytössä olevalta käyttäjätasolta, kun taustavalon sammumisesta on kulunut 30 sekuntia. Näyttö palaa oletusnäkymään ja kaikki vahvistamattomat toiminnot, kuten parametrien muokkaus ja katkaisijan valinta, perutaan. Muuta taustavalon aikakatkaisuaikaa valitsemalla Main menu / Configuration/HMI / Backlight timeout Paikallis- tai etäohjauksen valinta Suojareleen ohjauspaikkaa vaihdetaan R/L-painikkeella. Paikallisia primaarilaitteita, kuten katkaisijoita tai erottimia, voidaan ohjata paikallisella käyttöliittymällä. Etäkäytössä olevia laitteita voidaan ohjata vain ylätasolta eli ohjauskeskuksesta. Paina -painiketta kahden sekunnin ajan. 615-sarja 33

42 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C Jos L-merkkivalo syttyy, paikallisohjaus on käytössä ja etäohjaus poissa käytöstä. Jos R-merkkivalo syttyy, etäohjaus on käytössä ja paikallisohjaus poissa käytöstä. Jos kumpikaan merkkivalo ei pala, kumpikaan ohjauspaikka ei ole käytettävissä. Ohjauspaikaksi ei voida valita samanaikaisesti sekä paikallisettä etäohjausta, mutta ohjauspaikka voi olla kokonaan pois käytöstä silloin, kun kumpaakaan ohjausta ei ole valittu. Relettä ohjataan kirjautumalla sisään asianmukaisilla käyttäjäoikeuksilla Laitteen tunnistus Suojareleen tiedot sisältävät laitteen yksityiskohtaisia tietoja, kuten version ja sarjanumeron. Releen tiedot näkyvät muutaman sekunnin ajan näytöllä, kun laite käynnistyy. Samat tiedot ovat nähtävissä myös IED-valikossa. 1. Valitse Main menu / Information. 2. Valitse alivalikko painikkeilla ja. A V2 FI Kuva 12: Alivalikon valinta. 3. Siirry alivalikkoon painamalla. 4. Selaa tietoja painikkeilla ja sarja

43 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö A V2 FI Kuva 13: Suojareleen tiedot Näytön kontrastin säätö Näytön kontrastia voidaan säätää kaikkialla valikkorakenteessa, jotta näytön sisältöä on helpompi lukea. Lisää näytön kontrastia painamalla samanaikaisesti ja. Vähennä näytön kontrastia painamalla samanaikaisesti ja. Valittu kontrastiarvo tallennetaan pysyväismuistiin, jos käyttäjä on kirjautunut sisään ja hänellä on oikeus käyttää suojarelettä. Kontrastin valittu arvo palautetaan virtakatkoksen jälkeen Paikallisen käyttöliittymän kielen vaihto 1. ValitseMain menu / Language ja paina. 2. Vaihda kieli painamalla - tai -painiketta. 3. Vahvista valinta painamalla. 4. Ota muutos käyttöön. 615-sarja 35

44 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V2 FI Kuva 14: Paikallisen käyttöliittymän kielen vaihto Voit vaihtaa kielen myös pikavalinnalla painamalla - ja - painikkeita samanaikaisesti missä valikon kohdassa tahansa Näyttösymbolien vaihto Näyttösymbolin voi vaihtaa paneelin avulla. Vaihtoehdot ovat IEC 61850, IEC ja IEC-ANSI. 1. Valitse Main Menu / Configuration/HMI /FB naming convention ja paina. 2. Vaihda näyttösymbolit painamalla tai. 3. Vahvista valinta painamalla. Kun web-pohjaisen käyttöliittymän näyttösymbolit on vaihdettu, suojarele on käynnistettävä uudelleen. Kun paikallisen käyttöliittymän symbolit vaihdetaan, muutokset tulevat voimaan heti Valikon selaus Valikoita selataan ja näyttönäkymiä vaihdetaan paneelin avulla. Voit siirtyä päävalikon, mittausnäkymän ja yksilinjakaavion välillä painamalla. Selaa valikkoa ylös- tai alaspäin painamalla tai. Siirry alaspäin valikkorakenteessa painamalla sarja

45 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö Siirry ylöspäin valikkorakenteessa painamalla. Siirry asetustilaan painamalla. Poistu asetustilasta tallentamatta painamalla Valikkorakenne Päävalikossa on pääryhmiä, jotka on jaettu yksityiskohtaisempiin alavalikoihin. Events (Tapahtumat) Measurements (Mittaukset) Disturbance records (Häiriötietueet) Settings (Asetukset) Configuration (Kokoonpano) Monitoring (Valvonta) Tests (Testit) Information (Tiedot) Clear (Tyhjennys) Language (Kieli) Control (Ohjaus) Näytön selaus Jos valikossa on enemmän rivejä kuin näytölle mahtuu, valikon oikealle puolelle avautuu vierityspalkki. A V3 FI Kuva 15: Vierityspalkki oikealla Selaa näkymää ylöspäin painamalla. Selaa näkymää alaspäin painamalla. Siirry viimeiseltä riviltä ensimmäiselle riville painamalla uudelleen. Siirry ensimmäiseltä riviltä viimeiselle riville painamalla. Parametrien nimiä ja arvoja, jotka eivät mahdu näytölle selataan painamalla. Palaa alkuun painamalla kerran. 615-sarja 37

46 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C Oletusnäkymän vaihto Oletusnäkymä on Measurements, ellei toisin ole määritetty. 1. Valitse Main menu / Configuration/HMI / Default view ja paina. 2. Vaihda oletusnäkymä painamalla - tai -painiketta. 3. Vahvista valinta painamalla Yksilinjakaavion tarkastelu Yksilinjakaavio luodaan PCM600-työkalun avulla. Kaavio on aktiivinen vain, kun suuri näyttö on käytössä. Valitse Main menu /Control/SLD ja tarkastele yksiviivakaaviota tai siirry päävalikon, mittausnäkymän ja yksiviivakaavion välillä painamalla - painiketta. GUID-BA9EE384-E2F F7B-01E V1 FI Kuva 16: Yksilinjakaavio, jossa on yksi katkaisija sekä IEC-symboleita. GUID-DC9A8A5E-3EBF-4C03-A3BC-CAD34B85269E V1 FI Kuva 17: Yksilinjakaavio, jossa on yksi katkaisija sekä ANSI-symboleita sarja

47 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö Valitse yksiviivakaavio oletusnäkymästä, joka sijaitsee polussa Main menu / Configuration/HMI / Default view Yksilinjakavion symbolien muodon vaihtaminen 1. Valitse Main menu / Configuration/HMI /SLD symbol format ja paina. 2. Vaihda symbolin muoto painamalla tai. 3. Vahvista valinta painamalla. GUID-02F6C094-9B0E-4624-AAD A3F64B V1 FI Kuva 18: Suojareleen valitseminen yksilinjakaavion symbolimuodoksi Asetusarvojen selaus 1. Valitse Main menu / Settings/Settings ja paina. 2. Vaihda tarkasteltavaa asetusryhmää painamalla - tai -painiketta. 615-sarja 39

48 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V3 FI Kuva 19: Asetusryhmän valinta 3. Vahvista valinta painamalla. 4. Selaa asetuksia siirtymällä luettelossa painikkeilla ja ja valitse alivalikko painamalla painiketta. Palaa luetteloon painamalla. A V3 FI Kuva 20: Esimerkki Settings-valikon alivalikoista Arvojen muokkaus Arvojen muokkausta varten on kirjauduttava sisään asianmukaisilla käyttöoikeuksilla Numeeristen arvojen muokkaus 1. Valitse Main menu / Settings ja valitse sitten asetus. Valittuna on arvon viimeinen numero. Kun valitun arvon edessä on symboli, arvoa voi vain suurentaa. Kun valitun arvon edessä on symboli, arvoa voi vain pienentää. Kun valitun arvon edessä on symboli, arvoa voi suurentaa tai pienentää sarja

49 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö A V3 FI Kuva 21: Viimeinen numero on valittuna, ja sitä voi vain suurentaa. 2. Suurenna valitun numeron arvoa painamalla tai pienennä sitä painamalla. Yksi painallus suurentaa tai pienentää arvoa tietyn portaan verran. Kokonaisluvuissa muutos on 1, 10, 100 tai 1000 (...) valitun numeron mukaan. Desimaaliluvuissa muutos on 0,1; 0,01; 0,001 (...) valitun numeron mukaan. Jos parametrille on määritelty tietty asetteluporrastus, sille ei voida syöttää tätä asetteluporrastusta tarkempia arvoja. 3. Siirrä kohdistin toiseen numeroon painamalla - tai -painiketta. 4. Valitse pienin tai suurin arvo valitsemalla arvon edessä oleva nuoli. Palauta maksimiarvo painamalla. Palauta minimiarvo painamalla. A V3 FI Kuva 22: Nuolisymboli on valittu, maksimiarvo asetetaan. Kun -painiketta on painettu, edellinen arvo voidaan palauttaa painamalla kerran -painiketta ja päinvastoin. - tai -painikkeen uusi painallus asettaa arvoksi ala- tai yläarvon. Arvon edessä on symboli, kun edellinen arvo on näkyvissä. 615-sarja 41

50 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V3 FI Kuva 23: Edellisen arvon palautus Merkkijonoarvojen muokkaus 1. Valitse ensin asetustila ja sitten asetus. Merkkijonoarvoja muokattaessa kohdistin siirtyy ensimmäisen merkin kohdalle. 2. Muuta valitun merkin arvoa painamalla tai. Yksi painallus suurentaa tai pienentää arvoa yhden portaan verran. 3. Siirrä kohdistin toiseen merkkiin painamalla - tai -painiketta. Lisää merkkejä tai välilyönti painamalla samanaikaisesti - ja - painikkeita. Poista merkkejä painamalla samanaikaisesti - ja -painikkeita Lueteltujen valinta-arvojen muokkaus 1. Valitse ensin asetustila ja sitten asetus. Lueteltua valinta-arvoa muokattaessa valittu arvo näkyy käänteisenä. 2. Muuta luetellun valinta-arvon valittua arvoa painamalla tai. Yksi painallus suurentaa tai pienentää lueteltua valinta-arvoa yhden portaan verran parametrille ominaisessa järjestyksessä Asetusten hyväksyntä Muokattavat arvot tallennetaan joko RAM-muistiin tai pysyväismuistiin (flashmuistiin). Flash-muistiin tallennetut arvot säilyvät myös uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Joissakin parametreissa on muokkaa-liitä-toiminto. Jos muokkaus kumotaan, tällä toiminnolla muutetut parametrit palautuvat heti alkuperäisiin arvoihinsa. Arvot, joiden muutoksia ei voi kopioida (esimerkiksi merkkijonoarvot), palautuvat sarja

51 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö alkuperäiseen arvoon vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen, vaikka muokattua arvoa ei olisi tallennettu flash-muistiin. 1. Vahvista tekemäsi muutokset painamalla. 2. Siirry ylöspäin valikkorakenteessa painamalla tai siirry päävalikkoon painamalla. 3. Voit tallentaa muutokset pysyväismuistin valitsemalla Yes ja painamalla. A V3 FI Kuva 24: Asetusten vahvistus. Voit poistua muutoksia tallentamatta valitsemalla No ja painamalla. Jos parametrissä on muokkaa-liitä-toiminto, parametri palaa alkuperäiseen arvoonsa. Jos parametrissä ei ole muokkaa-liitä-toimintoa, muokattu parametrin arvo näkyy näytössä, kunnes suojarele käynnistetään uudelleen. Uudelleenkäynnistys palauttaa kuitenkin alkuperäisen arvon, koska muokattu arvo ei tallennu pysyväismuistiin. Voit poistua asetuksia tallentamatta valitsemalla Cancel ja painamalla. Joidenkin parametrimuutosten jälkeen suojarele on käynnistettävä uudelleen Kuittaus ja poistaminen Clear-painikkeella palautetaan asetuksia, kuitataan tai poistetaan viestejä, merkkivaloja ja lukkiutuneita lähtöjä sekä rekistereitä ja tallennuksia. Painamalla Clear-painiketta voidaan avata valintavalikko ja valita poistettava kohde tai palautettava toiminto. Myös ohjelmoitaviin merkkivaloihin liittyvät tapahtumat ja hälytykset kuitataan Clear-painikkeella. 615-sarja 43

52 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C 1. Painamalla voit avata Clear-näkymän. A V3 FI Kuva 25: Clear-näkymä. 2. Valitse poistettava kohde painamalla tai. 3. Paina, muuta arvoa painamalla tai ja paina uudelleen. Kohde on nyt poistettu. 4. Toista kohdat 2 ja 3, jos haluat poistaa muita kohteita. Voit käyttää -painiketta poiston pikavalintana. Ensimmäinen kolmen sekunnin painallus poistaa ilmoitukset ja toinen kolmen sekunnin painallus ohjelmoitavat merkkivalot Paikallisen käyttöliittymän ohjeiden käyttö 1. Avaa ohjenäkymä painamalla. 2. Jos ohjeteksti ei mahdu kokonaan näyttöön, selaa tekstiä - tai - painikkeella. 3. Sulje ohje painamalla. 4.2 Web-pohjaisen käyttöliittymän käyttö Web-pohjainen käyttöliittymä on oletusasetuksen mukaan poissa käytöstä. Webpohjaisen käyttöliittymän käyttö edellyttää kirjautumista asianmukaisilla käyttöoikeuksilla. 1. Voit ottaa käyttöliittymän käyttöön valitsemalla Main menu / Configuration/ HMI /Web HMI modepaikallisessa käyttöliittymässä. 2. Käynnistä rele uudelleen ottaaksesi web-pohjaisen käyttöliittymän käyttöön sarja

53 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö Kirjautuminen sisään 1. Kirjoita käyttäjätunnus isoilla kirjaimilla. 2. Kirjoita salasana. 3. Valitse OK. A V2 FI Kuva 26: Web-pohjaisen käyttöliittymän edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoitus Kirjautuminen ulos Käyttäjä kirjautuu ulos automaattisesti, kun istunnon sulkeutumisviive on kulunut. Sulkeutumisviipeen voi määrittää valitsemalla Main menu / Configuration/HMI / Web HMI timeout. Käyttäjä voi kirjautua ulos myös valitsemalla valikkopalkin vaihtoehdon Logout. 615-sarja 45

54 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V4 FI Kuva 27: Kirjautuminen ulos web-pohjaisesta käyttöliittymästä Laitteen tunnistus Suojareleen tiedot sisältävät laitteen yksityiskohtaisia tietoja, kuten version ja sarjanumeron. 1. Valitse Information web-pohjaisen käyttöliittymän valikkorakenteessa. 2. Avaa tiedot napsauttamalla alivalikkoa sarja

55 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö A V4 FI Kuva 28: Laitteen tiedot Valikon selaus Web-pohjaisen käyttöliittymän valikkorakenne on lähes samanlainen kuin paikallisen käyttöliittymän valikkorakenne. Eri näkymiin päästään valikkopalkin avulla. General (Yleiset) -näkymässä näkyvät suojareleen versio ja tila. Events (Tapahtumat) -näkymä sisältää luettelon sovelluskokoonpanon tuottamista tapahtumista. Programmable LEDs (Ohjelmoitavat merkkivalot) -näkymässä näkyy ohjelmoitavien hälytysvalojen tila. Phasor diagrams (Vaiheenosoittimien kaavionäytöt) -näkymässä näkyvät vaiheenosoittimien kaavionäytöt. Disturbance records (Häiriötietueet) -näkymässä on häiriötietojen luettelo. Single-line diagram (Yksilinjakaavio) -näkymässä näkyy yksilinjakaavio. Logout (Uloskirjautuminen) lopettaa istunnon. 615-sarja 47

56 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V4 FI Kuva 29: Web-pohjaisen käyttöliittymän valikoiden selaus Valikkorakenne Päävalikossa on pääryhmiä, jotka on jaettu yksityiskohtaisempiin alavalikoihin. Events (Tapahtumat) Measurements (Mittaukset) Disturbance records (Häiriötietueet) Settings (Asetukset) Configuration (Kokoonpano) Monitoring (Valvonta) Tests (Testit) Information (Tiedot) Clear (Tyhjennys) Language (Kieli) Control (Ohjaus) Parameter list (Parametriluettelo) WHMI settings (Web-pohjaisen käyttöliittymän asetukset) Yksilinjakaavion valinta Yksilinjakaavio on aktiivinen vain, kun suuri näyttö on käytössä. Valitse Control/SLD päävalikosta tai napsauta valikkorivin Single Line Diagram -kohdetta, jolloin näyttöön tulee yksilinjakaavio sarja

57 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö GUID-961E57A5-BFDF-4BB B8DD4C3707BE V1 FI Kuva 30: IEC-symboleja sisältävän yksiviivakaavion tarkastelu. GUID-C78B ED-8B4E-83EACC V1 FI Kuva 31: ANSI-symboleja sisältävän yksiviivakaavion tarkastelu. 615-sarja 49

58 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C Kaikkien parametrien näyttö 1. Valitse Parametriluettelo päävalikosta. A V4 FI Kuva 32: Kaikkien parametrien näyttö Arvojen muokkaus 2. Voit tulostaa kaikki parametrit valitsemalla Print. 3. Valitsemalla Save voit tallentaa kaikki parametrit CSV-tiedostomuodossa. 1. Napsauta web-pohjaisen käyttöliittymän valikkoa. 2. Avaa alavalikko, jossa näkyvät toimilohkot. 3. Avaa näkyviin asetusarvot napsauttamalla toimilohkoa. 4. Valitse Enable Write. Joitakin parametriasetuksia, kuten suojareleen koestustilaa, ei voida asettaa web-pohjaisessa käyttöliittymässä sarja

59 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö A V4 FI Kuva 33: Kirjoitustilan valinta käyttöön arvon muokkausta varten. Valittu asetusryhmä näkyy Setting Group -pudotusvalikossa. Käytössä olevan asetusryhmän kohdalla on tähtimerkki (*). 5. Muokkaa arvoa. Parametrin minimi-, maksimi- ja askelarvot näkyvät Min.-, Max.- ja Stepsarakkeissa. Asetusryhmän arvot on merkitty -symbolilla. A V4 FI Kuva 34: Arvon muokkaus. Jos annettu arvo on hyväksytyllä arvoalueella, arvo näkyy vihreällä korostettuna. Jos arvo on arvoalueen ulkopuolella, rivi näkyy punaisella korostettuna ja näyttöön tulee varoitus. 615-sarja 51

60 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V3 FI Kuva 35: Varoitus, joka ilmoittaa, että arvo on virheellinen. Jos arvojen kirjoitus epäonnistuu, näyttöön tulee varoitus. GUID-E10EE091-CFB FA4-7340C26F5814 V2 FI Kuva 36: Varoitus, joka ilmoittaa, että arvoja ei ole kirjoitettu releeseen. Jos kirjoitustila on päällä vahingossa, valitse Disable Write. Disable Write -asetusta ei voi valita, jos arvo on jo kirjoitettu releeseen. Valitse Write to IED ja sitten joko Commit tai Reject Asetusten hyväksyntä Muokattavat arvot tallennetaan joko RAM-muistiin tai pysyväismuistiin (flash). Flash-muistiin tallennetut arvot säilyvät myös uudelleenkäynnistyksen jälkeen sarja

61 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö Joidenkin parametrien muutokset voidaan kopioida muokkaa ja liitä -toiminnolla. Jos muokkaus keskeytetään, ohjelma palauttaa alkuperäiset arvot. Arvot, joiden muutoksia ei voi kopioida (esimerkiksi merkkijonoarvot), palautuvat alkuperäiseen arvoon vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen, vaikka muokattua arvoa ei tallennettaisi flash-muistiin. 1. Siirrä muokatut parametriarvot suojareleen tietokantaan valitsemalla Write to IED. A V4 FI Kuva 37: Parametrien tallennus suojareleeseen. Arvot eivät tallennu flash-muistiin. 2. Tallenna arvot flash-muistiin valitsemalla Commit. Peruuta asetusten tallennus valitsemalla Reject. Jos parametrissa on muokkaa-liitä-toiminto, ohjelma palauttaa parametrin alkuperäisen arvon. Jos parametrissa ei ole muokkaa-liitä-toimintoa, muokatun parametrin arvo näkyy näytössä, kunnes suojarele käynnistetään uudelleen. Uudelleenkäynnistys palauttaa alkuperäisen arvon, koska muokattu arvo ei tallennu pysyväismuistiin. 615-sarja 53

62 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V4 FI Kuva 38: Muutosten hyväksyminen. Muutosten hyväksyntä kestää muutaman sekunnin. Jos arvoja ei hyväksytä, järjestelmä ei ota niitä käyttöön vaan poistaa ne uudelleenkäynnistyksen yhteydessä Kuittaus ja poistaminen Clear-valikossa palautetaan asetuksia, kuitataan tai poistetaan viestejä, merkkivaloja ja lukkiutuneita lähtöjä sekä rekistereitä ja tallennuksia. 1. Napsauta Clear-valikkoa sarja

63 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö A V5 FI Kuva 39: Clear-valikon valinta. 2. Siirry New Value -ruutuun ja valitse poistettava kohde napsauttamalla Clear. 3. Valitse Write to IED. 615-sarja 55

64 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V5 FI Kuva 40: Ilmoitusten ja merkkivalojen poisto Ohjelmoitavien merkkivalojen näkymän valinta Ohjelmoitavien merkkivalojen näkymässä näkyy ohjelmoitavien hälytysvalojen tila. Nämä ovat samat hälytysvalot, jotka sijaitsevat paikallisen käyttöliittymän paneelin oikeassa yläkulmassa. Napsauta valikkorivin Programmable LEDs -kohdetta sarja

65 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö A V4 FI Kuva 41: Ohjelmoitavien merkkivalojen valvonta Tapahtumanäkymän valinta Tapahtumanäkymä sisältää luettelon sovellusmäärityksen tuottamista tapahtumista. Tapahtumasivulla näkyy kerralla 100 viimeisintä tapahtumaa. Tapahtumaluettelo päivittyy automaattisesti. 1. Napsauta valikkopalkissa Events. 615-sarja 57

66 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V4 FI Kuva 42: Tapahtumien valvonta. 2. Valitsemalla Freeze voit lopettaa tapahtumaluettelon päivityksen. 3. Voit tarkastella vanhempia asiakirjoja valitsemalla sivun alasvetovalikosta sarja

67 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö GUID-328EBE0A-26D AA1F-051C302EBCE2 V1 FI Kuva 43: Tapahtumanäyttö 4. Valitsemalla Save voit tallentaa tapahtumat CSV-tiedostomuodossa. CSV-tiedosto voidaan avata taulukkolaskentaohjelmalla, kuten OpenOffice.org Calc-ohjelmalla tai Microsoft Excelillä. 5. Voit poistaa kaikki releen tapahtumat valitsemalla Clear events Häiriötietonäkymän valinta Häiriötietonäkymässä on häiriötietojen luettelo. Napsauta valikkorivin Disturbance records -kohdetta. 615-sarja 59

68 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C GUID-2B46A09D-730E-45D3-BE BB6F8AD V2 FI Kuva 44: Häiriötietonäkymä Häiriötietojen lataus 1. Napsauta valikkorivin Disturbance records -kohdetta. 2. Lataa häiriötieto napsauttamalla tiedon CFG- ja DAT-sarakkeiden kuvakkeita sarja

69 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö GUID D-0DFF-4C83-90A0-D8E57E17E51A V1 FI Kuva 45: Häiriötiedon lataus 3. Tallenna molemmat tiedostot samaan kansioon tietokoneellesi. 4. Avaa häiriötietojen tiedostot sopivalla ohjelmalla Häiriötallentimen manuaalinen käynnistys 1. Napsauta valikkorivin Disturbance records -kohdetta. 2. Valitse Manual trigger. 615-sarja 61

70 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C GUID-4F5661CB F4C-9DA2-BFADFA71BA3E V2 FI Kuva 46: Manuaalinen käynnistys Häiriötietojen poisto 1. Napsauta valikkorivindisturbance records -kohdetta. 2. Poista häiriötiedot. Poista kaikki tietueet valitsemalla Delete all. Poista tietueita valitsemalla poistettavat tietueet ja valitsemalla sitten Delete sarja

71 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö GUID-E109C24F-8CC A175-DA4820BA7913 V2 FI Kuva 47: Häiriötietojen poisto. 3. Vahvista poisto valitsemalla OK tai peruuta poisto valitsemalla Cancel Vaiheenosoittimen kaavionäyttöjen valinta 1. Napsauta valikkopalkissa Phasor diagrams. 615-sarja 63

72 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V4 FI Kuva 48: Vaiheenosoittimien valvonta 2. Voit vaihtaa kaavion näyttötavan pudotusvalikosta. GUID-5F3C9CC8-1AE F-AC93E1E73708 V3 FI Kuva 49: Kaavion näyttötavan vaihto sarja

73 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö Näkyvissä olevat kaaviot on merkitty tähdellä (*). 3. Voit muuttaa kaavion kokoa vaihtamalla zoomauksen arvoa. GUID-690A11A9-FEC A68F-16FBAC500E3B V3 FI Kuva 50: Kaavion zoomaus. 4. Lopeta kaavion päivitys napsauttamalla Freeze. Päivitykset eivät näy kaaviossa. 615-sarja 65

74 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C A V4 FI Kuva 51: Nuolen kärki on kehän ulkopuolella, jos virran arvo on liian suuri. Asenna SVG-liitäntäyksikkö, jonka avulla voit katsella vaiheenosoittimen kaavionäyttöjä Vikatietojen valinta Valitse päävalikosta Monitoring / Recorded data / Fault record, jolloin näyttöön tulee käytettävissä olevien vikatietueiden luettelo. Uusin vikatietue on luettelossa ensimmäisenä. Vikatietueluettelo päivittyy automaattisesti sarja

75 1MRS C Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö GUID-A6D3E116-CBAC-4F6B-8853-D97D32F73A71 V1 FI Kuva 52: Vikatiedot GUID-A49A6D73-2E18-48B3-9ECA D V1 FI Kuva 53: Vikatietueparametrit 615-sarja 67

76 Kappale 4 Käyttöliittymän käyttö 1MRS C Web-pohjaisen käyttöliittymän ohjeiden käyttö Tekstiyhteyteen perustuvissa web-pohjaisen käyttöliittymän ohjeissa on tietoja esimerkiksi yksittäisistä parametreista. Tuo ohjeikkuna näyttöön siirtämällä hiiri kohteen päälle. A V4 FI Kuva 54: Web-pohjaisen käyttöliittymän ohjeiden avaus sarja

77 1MRS C Kappale 5 Suojareleen toiminta Kappale 5 Suojareleen toiminta 5.1 Normaali toiminta Suojareleen normaaliin käyttöön ja toimintaan kuuluvat valvonta- ja tarkistustoiminnot. Mittausarvojen valvonta Kohteiden tilan tarkistus Toimintojen asetusparametrien tarkistus Tapahtumien ja hälytysten tarkistus Kaikki perustoiminnot voidaan tehdä käyttämällä paikallista käyttöliittymää, webpohjaista käyttöliittymää tai PCM600-työkalua. Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista. 5.2 Häiriöiden tunnistus Häiriöt ja niiden syyt voidaan tunnistaa tarkastelemalla merkkivaloja Ready (valmius), Start (havahtuminen) ja Trip (laukaisu). Normaalitoiminnan aikana Ready-merkkivalo palaa vihreänä. Taulukko 14: Häiriöiden merkkivalot Merkkivalo Tila Kuvaus Start-merkkivalo Keltainen, palaa Suojaus alkanut Start-merkkivalo Keltainen, vilkkuu Suojaustoiminto estetty Trip-merkkivalo Punainen, palaa Suojaus valmis Ready-merkkivalo Vihreä, vilkkuu Sisäinen vika Häiriön tunnistaminen edellyttää myös muita toimintoja: Ohjelmoitavien merkkivalojen tarkistus Tapahtumahistorian luku Vikatietojen tarkistus Tallennettujen häiriötietojen analyysi 615-sarja 69

78 Kappale 5 Suojareleen toiminta 1MRS C Tallenna häiriö muistiin ennen kuin poistat tiedot suojareleestä. Vain valtuutettu ja asiantunteva henkilöstö saa analysoida mahdolliset virheet ja päättää jatkotoimenpiteistä. Muuten tallennetut häiriötiedot saattavat hävitä Häiriötietojen tallennuksen käynnistys Suojarelettä käyttävät sovellukset käynnistävät häiriötietojen tallennuksen yleensä silloin, kun ne havaitsevat vian. Häiriötietojen tallennus voidaan käynnistää myös manuaalisesti tai tietyin aikavälein. Jos häiriötietojen tallennus on käynnistetty manuaalisesti, häiriöraportti saadaan heti. Tällä toiminnolla saadaan tilannevedos valvottavasta linjasta Tallennettujen häiriötietojen analyysi Suojarele kerää sellaisista vikatapahtumista tallennetut häiriötiedot, jotka on asetettu käynnistämään häiriötallennin. Häiriötiedot kerätään ja tallennetaan myöhempää käyttöä ja analyysiä varten. Häiriötallentimen tiedot voidaan ladata ja analysoida PCM600:lla. Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista Häiriöraportit PCM600-työkalulla voidaan luoda raportteja häiriötallentimen tiedoista. Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista Suojareleen sisäiset viat Suojareleen itsevalvonta käsittelee sisäiset käynninaikaiset vikatilanteet. Sisäisestä viasta kertoo pääasiassa vilkkuva vihreä Ready-merkkivalo. Sisäisiin vikoihin kuuluvat laitevirheet, käynninaikaiset sovellusvirheet tai käyttöjärjestelmän tai tietoliikenteen virheet. Jatkotoimenpiteet määräytyvät aina virheen syyn mukaan sarja

79 1MRS C Kappale 5 Suojareleen toiminta Vain valtuutettu ja asiantunteva henkilöstö saa analysoida mahdolliset virheet ja päättää jatkotoimenpiteistä. Suojarele tallentaa järjestelmän rekisteröinnit, releen tilatiedot ja tapahtumat. Kirjoita muistiin kaikki suojareleen tallentamat tiedot, ennen kuin kuittaat laukaisun ja vapautat releen lukitustoiminnon. 5.3 Suojareleen parametrointi Suojareleen parametrit asetetaan paikallisella käyttöliittymällä, web-pohjaisella käyttöliittymällä tai PCM600-työkalulla. Parametriasetukset on laskettava sähköverkon olosuhteiden ja suojatun laitteen sähköominaisuuksien mukaan. Suojareleen asetukset on vahvistettava ennen releen kytkemistä järjestelmään. Kaikki parametriasetusten muutokset on kirjoitettava muistiin. Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista Suojareleen toimintoja koskevat asetukset Toimintojen asetuksia voidaan muuttaa yksitellen selaamalla yksittäisiä asetusarvoja esimerkiksi paikallisen käyttöliittymänkautta. Muiden asetusryhmien arvojen on oltava tiedossa, ennen kuin tiettyä asetusarvoa muutetaan. Kun ryhmäkohtaisten arvojen asetusmuutokset on tehty, uudet arvot otetaan käyttöön. Käyttäjä voi hyväksyä muutetut arvot tai perua muutokset. Asetusarvot voidaan myös kopioida yhdestä asetusryhmästä toiseen Eri käyttöolosuhteita koskevat suojareleen asetukset Suojareleen asetukset voidaan räätälöidä eri käyttöolosuhteiden mukaisiksi määrittämällä eri asetusarvot eri asetusryhmiin. Valittua asetusryhmää voidaan vaihtaa joko suojareleen sovelluksella tai manuaalisesti käyttämällä paikallista käyttöliittymää, web-pohjaista käyttöliittymää tai PCM600-työkalua. 615-sarja 71

80 72

81 1MRS C Kappale 6 Käyttötoimet Kappale 6 Käyttötoimet 6.1 Valvonta Merkkivalot ja ilmoitukset Suojareleen toimintaa voidaan valvoa seuraavien kolmen käyttöliittymänavulla: Kolmella merkkivalolla, joilla on pysyvä toiminto: Ready, Start ja Trip 11 ohjelmoitavalla merkkivalolla Näyttöön tulevien ilmoitusten avulla Ilmoitusten valvonta Ilmoitukset ja häiriötallentimen käynnistystiedot näkyvät ruudussa. 1. Lue ruudussa näkyvä ilmoitus. Se voi kertoa, että suojaustoiminnot ovat havahtuneet tai laukaisseet, tai että laitteessa on sisäinen vika. 2. Painamalla voit sulkea ilmoituksen poistamatta sitä ja painamalla voit avata Clear-näkymän ja poistaa ilmoituksia. A V2 FI Kuva 55: Ilmoitus Suojareleen sisäisen vian valvonta Vilkkuva vihreä merkkivalo tarkoittaa, että suojareleessä on sisäinen vika. Suojareleen sisäisten vikojen ilmoitukset näkyvät ruudussa. 615-sarja 73

82 Kappale 6 Käyttötoimet 1MRS C A V2 FI Kuva 56: Vikailmoitus 1. Avaa edellinen vikailmoitus valitsemalla Main menu/monitoring/ied status/self-supervision. 2. Selaa näkymää painamalla tai Tilanvalvontatietojen katselu 1. Valitse Main menu / Monitoring / I/O status / Condition monitoring. 2. Selaa näkymää painamalla tai. 3. Siirry alivalikkoon tai poistu siitä painamalla tai. PCM600-työkalulla tilanvalvonnan toimilohkoihin liittyvät lähtösignaalit voidaan yhdistää oikeisiin kohteisiin Mitatut ja lasketut arvot Main Menu /Measurements-valikon mittausnäkymässä näkyvät sähkövoimajärjestelmän eri mittausten oloarvot. Kaikissa arvoissa näkyy hetkellinen mittausarvo, ja joissakin arvoissa näkyvät myös asetetun jakson perusteella lasketut vaaditut arvot Mitatut arvot Mitatut arvot avataan paikallisella käyttöliittymällä, web-pohjaisella käyttöliittymällä tai PCM600-työkalulla sarja

83 1MRS C Kappale 6 Käyttötoimet Taulukko 15: Merkintä IL1-A IL2-A IL3-A I 0 -A U 0 -kv U12-kV U23-kV U31-kV f-hz S-MVA P-MW Q-MVar PF Ng-Seq-A Ps-Seq-A Zro-Seq-A Ng-Seq-kV Ps-Seq-kV Zro-Seq-kV Mitatut arvot Kuvaus Vaiheessa L1 mitattu virta Vaiheessa L2 mitattu virta Vaiheessa L3 mitattu virta Mitattu maasulkuvirta Mitattu jäännösjännite Mitattu pääjännite U12 Mitattu pääjännite U23 Mitattu pääjännite U31 Mitattu taajuus Kokonaisnäennäisteho Kokonaispätöteho Kokonaisloisteho Keskimääräinen tehokerroin Vastavirta Myötävirta Nollavirta Vastajännite Myötäjännite Nollajännite Paikallisen käyttöliittymänkäyttövalvontaan 1. Mitattujen ja laskettujen arvojen valvonta aloitetaan valitsemalla Main menu/ Measurements. Näytöllä näkyy releen perusmittausten luettelo. 2. Selaa luetteloa - ja -painikkeilla Tallennetut tiedot Suojareleessä on älykäs ja joustava toiminto erilaisten tietojen keruuseen. Tallennetuista tiedoista on apua vika-analyysissa. Häiriötiedot Vikatiedot Tapahtumat 615-sarja 75

84 Kappale 6 Käyttötoimet 1MRS C Häiriötietojen luonti Yleensä suojarelettä käyttävät sovellukset käynnistävät häiriötietojen tallennuksen, mutta tallennuksen voi aloittaa myös manuaalisesti. 1. Valitse Main menu / Disturbance records. 2. Valitse Trig recording painamalla tai. 3. Paina, muuta arvoa - tai -näppäimellä ja paina. A V3 FI Kuva 57: Arvon muuttaminen Häiriötallennin on käynnistetty Häiriötallentimen tietojen valvonta Suojareleestä voidaan ladata yksittäisiä häiriötietoja PCM600-työkalulla häiriötallentimen tietojen valvontaa varten. 1. ValitseMain menu / Disturbance records. Kaikki häiriötallentimen tiedot tulevat näkyviin näyttöön. 2. Selaa luetteloa - tai -painikkeilla. Näkymässä on seuraava sisältö: Releen muistissa parhaillaan olevien tallenteiden määrä. Jäljellä olevaan muistiin sopivien tallenteiden määrä. Käytetty muisti prosentteina. Jos tallennuksen käynnistys säännöllisin väliajoin on käytössä, häiriötallentimen seuraava käynnistysajankohta sarja

85 1MRS C Kappale 6 Käyttötoimet A V3 FI Kuva 58: Häiriötallenteen katselu paikallisen käyttöliittymän kautta Häiriötallentimen tietojen valvonta ja lataus Häiriötallentimen tiedot voidaan ladata ja lukea PCM600-työkalulla. Ne voidaan ladata myös web-pohjaisella käyttöliittymällä. Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista Vikatietojen valvonta Vikatietueiden aikaleimat näkyvät luettelona. Luettelon ensimmäinen tietue on uusin. 1. ValitseMain Menu / Monitoring / Recorded data / Fault record. 2. Selaa vikatietoja - ja -painikkeilla. 3. Siirry alivalikkoon tai poistu siitä painamalla tai. GUID-C D7-49AA-9912-D55CAEDFD3F7 V1 FI Kuva 59: Vikatietojen valvonta 615-sarja 77

86 Kappale 6 Käyttötoimet 1MRS C Tapahtumien valvonta Tapahtumanäkymä sisältää luettelon sovellusmäärityksen tuottamista tapahtumista. Kukin tapahtuma on omassa näkymässään. Otsikkoalueella on tällä hetkellä valitun tapahtuman luku ja tapahtumien kokonaismäärä. Viimeisin tapahtuma on aina ensimmäisenä. 1. Valitse Main Menu / Events. 2. Avaa ensimmäinen tapahtuma painamalla. Tapahtuman päivämäärä, kellonaika, laitekuvaus, kohdekuvaus ja tapahtumateksti näkyvät näytöllä. 3. Selaa näkymää - ja -näppäimillä. A V3 FI Kuva 60: Tapahtumien katselu Etävalvonta Etävalvonta on käytössä suojareleen kaikissa toiminnoissa Suojareleen etäkäyttö Suojarelettä voidaan käyttää etäkäyttönä PCM600-työkalulla ja web-pohjaisella käyttöliittymällä. Huoltotietojen ja version lokitiedoston luku. Häiriötallentimen tietojen analyysi. Häiriötietojen luonti. Suojareleen arvojen luku. Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista sarja

87 1MRS C Kappale 6 Käyttötoimet 6.2 Ohjaus Katkaisijan tai kontaktorin ohjaus Primaarilaitetta voidaan ohjata paikallisen käyttöliittymän avaa- ja suljepainikkeilla, kun rele on paikallisohjauksessa ja käyttäjällä on ohjaustoimintoihin tarvittavat käyttöoikeudet. 1. Avaa kohde painamalla tai sulje se painamalla. 2. Kirjoita salasana. 3. Vahvista valitsemalla Yes ja painamalla. A V3 FI Kuva 61: Katkaisijan avaaminen Kumoa valitsemalla No ja painamalla. A V2 FI Kuva 62: Toiminnon kumoaminen 615-sarja 79

88 Kappale 6 Käyttötoimet 1MRS C Kohteen valinnan ja ohjauskomennon antamisen välistä aikaa rajoittaa viive, jota voidaan säätää. Kun kohde on valittu, ohjauskomento on annettava asetetussa ajassa Ohjaus yksilinjakaavion avulla Yksilinjakaavionäkymässä voidaan avata ja sulkea ohjattava objekti. Objektin asennon ilmaisin käy ilmi kaaviosta. 1. Jos yksilinjakaaviossa on useita ohjattavia objekteja, valitse objekti painamalla tai. Valittu objekti näkyy kehystettynä. GUID-BA9EE384-E2F F7B-01E V1 FI Kuva 63: Yksilinjakaavio, jossa on yksi katkaisija sekä IEC-symboleita GUID-DC9A8A5E-3EBF-4C03-A3BC-CAD34B85269E V1 FI Kuva 64: Yksilinjakaavio, jossa on yksi katkaisija sekä ANSI-symboleita 2. Avaa valittu objekti painamalla tai sulje se painamalla. 3. Kirjoita salasana. 4. Valitse Yes ja vahvista valinta painamalla sarja

89 1MRS C Kappale 6 Käyttötoimet 6.3 Suojareleen palautus Kuittaus ja poistaminen paikallisella käyttöliittymällä Clear-painikkeella kuitataan tai poistetaan viestejä, ilmoituksia, merkkivaloja ja lukkiutuneita lähtöjä sekä rekistereitä ja tallennuksia. Painamalla Clear-painiketta voidaan avata valintavalikko, josta voidaan valita poistettava kohde tai palautettava toiminto. Myös ohjelmoitaviin merkkivaloihin liittyvät tapahtumat ja hälytykset voidaan kuitata Clear-painikkeella. 1. Avaa Clear-näkymä painamalla. Näytössä on luettelo kohteista, jotka voidaan poistaa: Indications and LEDs (Ilmoitukset ja merkkivalot) Programmable LEDs (Ohjelmoitavat merkkivalot) Recorded data (Tallennetut tiedot) Events (Tapahtumat) Disturbance records (Häiriötiedot) Temperature functions (Lämpötilatoiminnot) Trip lockout functions (Laukaisun lukitustoiminnot) A V3 FI Kuva 65: Clear-näkymä 2. Valitse poistettava kohde - tai -painikkeella. 3. Paina, muuta arvoa - tai -painikkeella ja paina. Kohde on nyt poistettu. 4. Toista nämä vaiheet, jos haluat poistaa muita kohteita. Voit käyttää -painiketta poiston pikavalintana. Ensimmäinen kolmen sekunnin painallus poistaa ilmoitukset ja toinen kolmen sekunnin painallus ohjelmoitavat merkkivalot. 615-sarja 81

90 Kappale 6 Käyttötoimet 1MRS C 6.4 Suojareleen toiminnallisuuden muuttaminen Asetusryhmän määritys Asetusryhmän valinta käyttöön Suojareleen asetuksia voidaan muokata eri käyttöolosuhteiden mukaisiksi määrittämällä eri asetusarvot eri asetusryhmiin. Käytössä olevaa asetusryhmää voidaan vaihtaa joko suojarelesovelluksella tai valikosta. 1. Valitse Main menu / Settings / Setting group / Active group ja paina. A V3 FI Kuva 66: Käytössä oleva asetusryhmä 2. Valitse asetusryhmä - tai -näppäimellä. 3. Vahvista valinta painamalla tai kumoa se painamalla. A V3 FI Kuva 67: Käytössä olevan asetusryhmän valinta 4. Vahvista asetukset sarja

91 1MRS C Kappale 6 Käyttötoimet Muista kirjoittaa tekemäsi muutokset muistiin Asetusryhmän kopiointi Asetusryhmän 1 voi kopioida toiseen ryhmään tai kaikkiin käytettävissä oleviin ryhmiin. 1. ValitseMain menu / Settings / Setting group / Copy group 1 ja paina. 2. Muuta asetusta painamalla tai ja vahvista valinta painamalla. GUID-7C CA0C-43E7-8D8B-324E69086C35 V1 FI Kuva 68: Ryhmän 1 kopiointi ryhmään Asetusryhmän arvojen selaus ja muokkaus 1. Valitse Main menu/settings/settings ja paina. 2. Valitse asetusryhmä - tai -painikkeella, ja vahvista valinta painamalla. 615-sarja 83

92 Kappale 6 Käyttötoimet 1MRS C A V3 FI Kuva 69: Asetusryhmän valinta 3. Selaa asetuksia vierittämällä luetteloa - ja -painikkeilla. Valitse asetus painamalla. 4. Selaa toimilohkoja vierittämällä luetteloa - ja -painikkeilla. Valitse toimilohko painamalla. Palaa luetteloon painamalla. Näytön sisältöalueelle avautuu toimilohkojen luettelo. Otsikossa vasemmalla näkyy nykyinen asetusryhmä. Oikealla on valikkopolku. 5. Selaa parametreja vierittämällä luetteloa - ja -painikkeilla. Valitse parametri painamalla. Asetusryhmän arvot on merkitty #-symbolilla. A V3 FI Kuva 70: Asetusryhmän parametri 6. Valitse asetusryhmän arvo painamalla. Muuta arvoa painamalla sarja

93 1MRS C Kappale 6 Käyttötoimet A V3 FI Kuva 71: Asetusryhmän arvon valinta Vain valitun asetusryhmän arvoja voidaan muuttaa. 7. Muuta arvoa painamalla tai ja vahvista painamalla. A V3 FI Kuva 72: Asetusryhmän arvon muokkaus Käytössä olevan asetusryhmän kohdalla on tähtimerkki * Ohjelmoitavien merkkivalojen aktivointi 1. Valitse Main menu / Configuration / Programmable LEDs. 2. Valitse ohjelmoitava merkkivalo painamalla tai. 3. Syötä valinta painamalla ja muuta ohjelmoitavan merkkivalon tila painamalla. 4. Muuta tila painamalla tai ja vahvista valinta painamalla. 615-sarja 85

94 Kappale 6 Käyttötoimet 1MRS C Automaattisen selauksen viipeen asetus Automaattisen viipeen parametri asettaa mittausnäkymän selauksen viipeen, jos mittausnäkymä on asetettu oletusnäkymäksi ja käyttäjä on kirjautunut ulos. Automaattinen selaus on käytössä, jos viipeen arvo on muu kuin nolla. 1. ValitseMain menu / Configuration/ HMI / Autoscroll delay ja paina. 2. Valitse viipeen pituus - tai -painikkeella. 3. Vahvista valinta painamalla. GUID-799BFDDC-93D E-E7C7905F236D V1 FI Kuva 73: Automaattisen selauksen viive sarja

95 1MRS C Kappale 7 Vianmääritys Kappale 7 Vianmääritys 7.1 Vikojen jäljitys Laitevirheiden tunnistus 1. Tarkista moduuli, jossa virhe on havaittu. Tarkista suojareleen valvontatapahtumat valitsemalla Main menu / Monitoring / IED status/self-supervision viallisessa laitteistomoduulissa. 2. Tarkista rele silmämääräisesti. Tarkista silmämääräisesti, voiko virhe johtua releen vaurioitumisesta. Jos rele on selvästi vaurioitunut ja se on korjattava tai vaihdettava, ota yhteys ABB:n edustajaan. 3. Tarkista, onko virhe ulkoinen vai sisäinen. Tarkista, että virhe ei johdu ulkoisista syistä. Irrota releen johdot, ja testaa tulojen ja lähtöjen toiminta ulkoisella testauslaitteella. Jos ongelma ei ratkea ja rele on korjattava tai vaihdettava, ota yhteys ABB:n edustajaan Käytönaikaisten virheiden tunnistus 1. Tarkista virheen alkuperä suojareleen valvontatapahtumista, Main menu / Monitoring / IED status/self-supervision. 2. Käynnistä rele uudelleen ja tarkista valvontatapahtumista, onko virhe poistunut. 3. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys ABB:n edustajaan Tietoliikennevirheiden tunnistus Tietoliikennevirheet ovat yleensä tietoliikenneyhteydessä olevien vikojen aiheuttamia katkoksia tai synkronointiviestien virheitä. Jos suojareleen sisäisistä syistä, kuten laitteen osien rikkoutumisesta, johtuva vika on pysyvä, ota yhteys ABB:n edustajaan Tietoliikenneyhteyden toiminnan tarkistus Varmista tietoliikenteen toiminta tarkistamalla, että kumpikin RJ-45- tietoliikenneportin yläpuolella oleva merkkivalo palaa. 615-sarja 87

96 Kappale 7 Vianmääritys 1MRS C Taulukko 16: Tiedonsiirron merkkivalot Merkkivalo Paluukaista Tietoliikenne Tiedonsiirto toimii Palaa vihreänä Vilkkuu keltaisena Aikasynkronoinnin tarkistus Tarkista synkronointi käyttöliittymässä valitsemalla Main menu / Monitoring / IED status / Time synchronization Näyttökoestuksen suoritus Lyhyt näyttökoestus suoritetaan aina, kun releeseen kytketään apujännite. Näyttökoestus voidaan aloittaa myös manuaalisesti. Paina samanaikaisesti painikkeita ja. Merkkivalot koestetaan kytkemällä ne päälle samanaikaisesti. Näytölle piirtyy sarja kuvioita siten, että kaikki kuvapisteet aktivoituvat. Kun koestus on suoritettu, näyttö palautuu normaalitilaan. 7.2 Indikointi-ilmoitukset Sisäiset viat Sisäisestä viasta kertovat ilmoitukset ovat etusijalla paikallisessa käyttöliittymässä. Paikallisen käyttöliittymän muut ilmoitukset eivät mene sisäisen vian ilmoitusten edelle. Viasta kertova viesti näkyy paikallisessa käyttöliittymässä. Näytössä näkyy sisäisestä viasta kertova teksti Internal Fault, lisätietoa antava viesti, koodi sekä päiväys ja aika. Jatkotoimenpiteet riippuvat aina virheen vakavuusasteesta. Suojarele yrittää poistaa vian käynnistymällä uudelleen. Jos laitteessa todetaan pysyvä vika, rele pysyy sisäisessä vikatilassa. Muut lähtökoskettimet vapautetaan ja lukitaan sisäisen vian takia. Rele jatkaa sisäisiä koestuksiaan vikatilan ajan. Sisäisen vian koodi ilmoittaa suojareleen sisäisen vian syyn. Jos vika ilmenee, kirjoita sen koodi muistiin, jotta voit ilmoittaa sen ABB:n asiakaspalveluun sarja

97 1MRS C Kappale 7 Vianmääritys A V2 FI Kuva 74: Vikailmoitus Taulukko 17: Sisäiset vikailmoitukset ja -koodit Vikailmoitus Vikakoodi Lisätietoja Internal Fault System error Internal Fault File system error Internal Fault Test Internal Fault SW watchdog error Internal Fault SO-relay(s),X100 Internal Fault SO-relay(s),X110 Internal Fault SO-relay(s),X130 Internal Fault PO-relay(s),X100 Internal Fault PO-relay(s),X110 Internal Fault PO-relay(s),X130 Internal Fault Light sensor error Internal Fault Conf. error,x000 Internal Fault Conf. error,x100 Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 2 On tapahtunut sisäinen järjestelmävirhe. 7 On tapahtunut tiedostojärjestelmävirhe. 8 Käyttäjä on aloittanut sisäisten vikojen koestuksen. 10 Watchdog-uudelleenkäynnistys on tapahtunut liian monta kertaa tunnin sisällä. 43 Korttipaikassa X100 olevassa kortissa on yksi tai useampi viallinen signaalilähtökosketin. 44 Korttipaikassa X110 olevassa kortissa on yksi tai useampi viallinen signaalilähtökosketin. 46 Korttipaikassa X130 olevassa kortissa on yksi tai useampi viallinen signaalilähtökosketin. 53 Korttipaikassa X100 olevassa kortissa on yksi tai useampi viallinen ohjauslähtökosketin. 54 Korttipaikassa X110 olevassa kortissa on yksi tai useampi viallinen ohjauslähtökosketin. 56 Korttipaikassa X130 olevassa kortissa on yksi tai useampi viallinen ohjauslähtökosketin. 57 Yksi tai useampi viallinen valosensoritulo. 62 Korttipaikassa X000 on vääränlainen kortti. 63 Korttipaikassa X100 on vääränlainen kortti tai kortti ei kuulu alkuperäiseen kokoonpanoon. 615-sarja 89

98 Kappale 7 Vianmääritys 1MRS C Vikailmoitus Vikakoodi Lisätietoja Internal Fault Conf. error,x110 Internal Fault Conf. error,x120 Internal Fault Conf. error,x130 Internal Fault Card error,x000 Internal Fault Card error,x100 Internal Fault Card error,x110 Internal Fault Card error,x120 Internal Fault Card error,x130 Internal Fault LHMI module Internal Fault RAM error Internal Fault ROM error Internal Fault EEPROM error Internal Fault FPGA error Internal Fault RTC error Internal Fault RTD card error,x Korttipaikassa X110 on vääränlainen kortti, kortti puuttuu tai kortti ei kuulu alkuperäiseen kokoonpanoon. 65 Korttipaikassa X120 on vääränlainen kortti, kortti puuttuu tai kortti ei kuulu alkuperäiseen kokoonpanoon. 66 Korttipaikassa X130 on vääränlainen kortti, kortti puuttuu tai kortti ei kuulu alkuperäiseen kokoonpanoon. 72 Korttipaikassa X000 on viallinen kortti. 73 Korttipaikassa X100 on viallinen kortti. 74 Korttipaikassa X110 on viallinen kortti. 75 Korttipaikassa X120 on viallinen kortti. 76 Korttipaikassa X130 on viallinen kortti. 79 Paikallisen käyttöliittymän moduuli on viallinen. Vian aikana vikailmoitus ei ehkä näy käyttöliittymässä. 80 Virhe CPU-kortin RAM-muistissa. 81 Virhe CPU-kortin ROM-muistissa. 82 Virhe CPU-kortin EEPROM-muistissa. 83 Virhe CPU-kortin käyttäjäohjelmoitavassa logiikkapiirissä (FPGA). 84 Virhe CPU-kortin reaaliaikakellossa (RTC). 96 Korttipaikassa X130 olevassa RTDkortissa saattaa olla pysyvä vika. Tilapäinen virhe on ilmennyt liian monta kertaa lyhyen ajan kuluessa Varoitukset Varoituksissa lukee Warning, lisäksi paikallisessa käyttöliittymässä näkyvät virheen nimi, numerokoodi sekä aika ja päiväys. Varoitusviestin voi poistaa manuaalisesti. Jos näyttöön tulee varoitus, kirjoita sen nimi ja koodi muistiin, jotta voit ilmoittaa ne ABB:n asiakaspalveluun sarja

99 1MRS C Kappale 7 Vianmääritys A V2 FI Kuva 75: Varoitus Taulukko 18: Varoitusten ilmoitukset ja koodit Varoitusilmoitus Varoituskoodi Lisätietoja Warning Watchdog reset Warning Power down det. Warning IEC61850 error Warning Modbus error Warning DNP3 error Warning Dataset error Warning Report cont. error Warning GOOSE contr. error Warning SCL config error Warning Logic error Warning SMT logic error Warning GOOSE input error 10 Watchdog-uudelleenkäynnistys on tapahtunut. 11 Apujännite on liian alhainen. 20 Virhe IEC tietoliikennemallin muodostamisessa. 21 Virhe Modbus-tietoliikenteessä. 22 Virhe DNP3-tietoliikenteessä. 24 Virhe yhdessä tai useammassa datasetissä. 25 Virhe yhdessä tai useammassa raportointitoimilohkossa. 26 Virhe yhdessä tai useammassa GOOSEtoimilohkossa. 27 SCL-määritysitiedosto on virheellinen, tai tiedostoa ei ole. 28 Kokoonpanossa on liikaa liitäntöjä. 29 Virhe SMT-liitännöissä. 30 Virhe GOOSE-liitännöissä. ACT error 31 Virhe ACT-liitännöissä. Warning GOOSE Rx. error Warning AFL error Warning Unack card comp. Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 32 Virhe GOOSE-viestien vastaanotossa. 33 Analogiakanavan kokoonpanon määritysvirhe. 40 Uutta kokoonpanoa ei ole tunnistettu/ hyväksytty. 615-sarja 91

100 Kappale 7 Vianmääritys 1MRS C Varoitusilmoitus Varoituskoodi Lisätietoja Warning Protection comm. Warning ARC1 cont. light Warning ARC2 cont. light Warning ARC3 cont. light Warning RTD card error,x130 Warning RTD meas. error,x Virhe suojaustietoliikenteessä. 85 Valokaaren ARC-valotulossa 1 on havaittu jatkuva valo. 86 Valokaaren ARC-valotulossa 2 on havaittu jatkuva valo. 87 Valokaaren ARC-valotulossa 3 on havaittu jatkuva valo. 96 Korttipaikassa X130 olevassa RTDkortissa on ilmennyt tilapäinen virhe. 106 Korttipaikassa X130 olevassa RTDkortissa on ilmennyt mittausvirhe Merkkivalot ja näytön viestit Yleensä aina merkkivalon syttyessä paikallisessa käyttöliittymässä näkyy viesti, ja järjestelmä luo tapahtuman Korjaustoimet Ohjelman uudelleenkäynnistys 1. Valitse Main menu/configuration/general/software reset ja paina. 2. Muuta arvoa - tai -painikkeella ja paina Tehdasasetusten palautus Jos kaikki konfigurointitiedot häviävät tai tapahtuu muunlainen järjestelmävirhe, joka estää suojareleen normaalitoiminnan, koko tiedostojärjestelmän tehdasasetukset voidaan palauttaa. Tällöin kaikki tehtaalla tehdyt oletusasetukset ja konfigurointitiedostot palautetaan. 1. Valitse Main menu/configuration/general/factory setting ja paina. 2. Aseta arvo - tai -painikkeella ja paina. 3. Vahvista valitsemalla Yes joko - tai -painikkeella ja paina uudelleen. Suojarele palauttaa tehdasasetukset ja käynnistyy uudelleen. Tehdasasetusten palautus kestää 1-3 minuuttia. Vahvistus näkyy muutaman sekunnin ajan näytöllä, jonka jälkeen rele käynnistyy uudelleen sarja

101 1MRS C Kappale 7 Vianmääritys Älä palauta tehdasasetuksia tarpeettomasti, sillä toiminto korvaa kaikki releeseen aiemmin tallennetut parametriasetukset oletusarvoilla. Normaalikäytössä asetusten yhtäkkinen muutos saattaa laukaista suojaustoiminnon Salasanan asetus Jos käyttäjäntunnistus on pois käytöstä tai käyttäjä on kirjautunut sisään hallintatason oikeuksin (Administrator), käyttäjän salasanat voidaan asettaa paikallisessa käyttöliittymässä, web-pohjaisessa käyttöliittymässä tai PCM600- työkalulla. Salasanan kirjoitustila voidaan avata huoltotason (Engineer) tai käyttäjätason (Operator) käyttöoikeuksilla, mutta salasanamuutoksia ei tallenneta. 1. Valitse Main menu / Configuration/Authorization. 2. Valitse asetettava salasana - tai -painikkeella. 3. Paina, muuta salasana - tai -painikkeella ja paina uudestaan. 4. Toista kohdat 2 ja 3, jos haluat asettaa muita salasanoja Suojareleen sovellusongelmien tunnistus Tarkista, että toiminto on käytössä. Tarkista estotoiminto. Tarkista tila. Tarkista mittausarvo. Tarkista yhteys laukaisu- ja häiriötallennintoimintoihin. Tarkista kanavan asetukset Johdotusten tarkistus Johdotusten tarkistus paljastaa yleensä väärät vaihevirtojen tai -jännitteiden kytkennät. Vaikka vaihevirta tai -jännite olisi kytketty oikein releen liittimiin, yhden tai useamman mittausmuuntajan väärä napaisuus saattaa aiheuttaa ongelmia. 615-sarja 93

102 Kappale 7 Vianmääritys 1MRS C Tarkista virran tai jännitteen mittaukset ja niiden vaihetiedot valitsemalla Main menu /Measurements. Tarkista, että vaihetiedot ja vaiheiden välinen vaihesiirtymä ovat oikein. Korjaa johdotukset tarvittaessa. Tarkista kytkettyjen binaaritulojen nykyiset tilat valitsemallamain menu / Monitoring / I/O status / Binary input values. Testaa releen tila ja vaihda se manuaalisesti valitsemallamain menu / Tests / Binary outputs Näytetietojen keskeytykset Joskus suojareleet ottavat vastaan viallisia mittaustietoja käynnin aikana. Tällöin järjestelmä keskeyttää sovelluksen toiminnan, kunnes saatavilla on oikeita tietoja. Jos viat ovat pysyviä, mittausketju on tarkistettava ja virheellisten mittaustietojen lähde on poistettava. Jos releen sisäisistä syistä johtuva vika on pysyvä, ota yhteys ABB:n edustajaan sarja

103 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Kappale 8 Käyttöönotto 8.1 Käyttöönoton tarkistuslista Tutustu suojareleeseen ja sen toimintoihin ennen käyttöönoton aloittamista. Tarvittavien asemapiirrosten, kuten yksiviivakaavioiden ja johdotuskaavioiden on oltava käytettävissä. Varmista, että teknisen ohjeen versio vastaa koestettavan suojareleen versiota. Varmista, että asetusohjelma ja Connectivity Package -ratkaisut toimivat koestettavan suojareleen version kanssa. Ota selvää, tarvitaanko muita ohjelmia. Tulosta suojareleen asetukset tai pidä ne lähettyvillä sähköisessä muodossa. Kirjoita asetukset ja logiikka huolellisesti muistiin. Tarkista, että asetukset on tehty oikein. Varmista, että käytössäsi on oikea kaapeli, jolla tietokone kytketään suojareleen tietoliikenneporttiin. RJ-45-porttiin voidaan kytkeä CAT 5 - ethernet-kaapeli, mutta on suositeltavaa käyttää STP-kaapelia. Testaa tietokoneen tietoliikenneportin toiminta ennen kuin siirryt asennuspaikalle. Ota selvää, keneen otetaan yhteys ongelmatilanteissa, ja mitkä ovat hänen yhteystietonsa. Ota selvää, kuka on vastuussa asetuksista. Varmista, että käytössäsi on tarvittavat koestuslaitteet ja kaapelit. Kytkinlaitteiston haltijan on kerrottava asennuspaikasta ja sen erityisvaatimuksista. Varmista, että sinulla on tarvittavat ensiaputaidot. Ota selvää ensiaputarvikkeiden ja hätäreittien sijainnista. 8.2 Asennuksen tarkistus Virtalähteen tarkistus Tarkista, että apujännitelähde pysyy sallitulla tulojännitealueella kaikissa käyttöolosuhteissa. Tarkista napaisuus, ennen kuin kytket jännitteen releeseen Virtamuuntajan piirien tarkistus Virtamuuntajat on kytkettävä suojareleen toimitukseen kuuluvan liitäntäkaavion mukaisesti. Sekä vaiheiden että polariteetin on oltava liitäntäkaavion mukaisia. 615-sarja 95

104 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C Kaikille suojareleeseen kytketyille primaarisille virtamuuntajille tai virtamuuntajan sydämille suositellaan seuraavia koestuksia: Ensiövirtakoestus, jolla tarkistetaan, että virtamuuntajan virtasuhde, johdotus suojareleeseen ja vaihejärjestysten liitännät (L1, L2, L3) ovat kunnossa. Napaisuustarkistus, jolla varmistetaan, että toisiovirran ennakoitu suunta on oikea suhteessa annettuun ensiövirran suuntaan. Tämä koestus on olennainen, kun halutaan varmistaa, että suojareleen suunnatut toiminnot, suojaus ja mittaus, toimivat oikein. Virtamuuntajan toisiopiirin vastusmittaus, jolla vahvistetaan, että virtamuuntajan toisiopiirin tasavirtavastus on annetulla alueella eikä virtamuuntajan käämityksessä tai johdotuksessa ole suurivastuksisia liitoksia. Virtamuuntajan magnetointitesti, jolla varmistetaan, että suojareleeseen on kytketty oikea virtamuuntajan sydän. Yleensä magnetointikäyrältä tarkistetaan vain muutama piste. Niiden avulla nähdään, että järjestelmän johdotuksessa ei ole tehty virheitä (esimerkiksi virtamuuntajan mittaussydäntä liitetty virheellisesti suojareleeseen). Virtamuuntajan magnetointitesti, jolla vahvistetaan, että virtamuuntajan tarkkuusarvot ovat oikein ja etteivät virtamuuntajan käämityksen johdinkierrokset ole oikosulussa. Valmistajan laatimien virtamuuntajan käyrien tulisi olla saatavilla, jotta saatuja tuloksia voidaan verrata niihin. Virtamuuntajan yksittäisten toisiopiirien maadoitustarkistus, jonka avulla varmistetaan, että kaikki päävirtamuuntajien kolmivaiheiset sarjat on liitetty oikein aseman maahan ja vain yhteen sähköpisteeseen. Suorita eristysvastusmittaukset. Suorita virtamuuntajan vaiheentunnistus. Sekä ensiö- että toisiopuolet on kytkettävä irti verkosta ja suojareleestä, kun herätystestin ominaisuuksia mitataan. Jos virtamuuntajan toisiopiiri avataan tai sen maadoituskytkentä puuttuu tai poistetaan sammuttamatta ensin virtamuuntimen primaaripiiriä, tuloksena voi olla vaarallisia jännitteitä. Tämä voi olla hengenvaarallista ja vaurioittaa eristystä. Virtamuuntajan ensiöpiiriä ei saa kytkeä päälle, kun virtamuuntajan toisiopiiri on auki tai maadoittamaton Jännitemuuntajan piirien tarkistus Tarkista, että johdotukset on tehty tarkasti laitteen mukana toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti. Korjaa kaikki virheet, ennen kuin jatkat piirin koestusta sarja

105 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Koesta piirit. Napaisuuden tarkistus Jännitemuuntajan piirien jännitemittaus (ensiöjännitekoestus) Maadoituksen tarkistus Vaiheiden keskinäinen suhde Eristysvastusmittaukset Napaisuuden tarkistuksella varmistetaan piirien ja vaiheiden keskinäisten suhteiden eheys. Napaisuus on mitattava mahdollisimman lähellä suojarelettä, jotta voidaan varmistaa, että myös suurin osa johdotuksista tulee tarkistetuksi. Ensiöjännitekoestuksella tarkistetaan, ettei jännitemuuntajan jännitesuhteessa tai primaarijärjestelmän ja suojareleen välisissä johdotuksissa ole virheitä. Ensiöjännitekoestus on tehtävä jokaisessa vaihepiirissä ja jokaisessa pääpiiriparissa. Kaikissa tapauksissa mitataan kaikkien vaiheiden ja nollan jännitteet Binaaritulo- ja binaarilähtöpiirien tarkistus Binaaritulopiirit On suositeltavaa kytkeä binaaritulon liitin irti binaaritulon korteista. Tarkista, että kaikissa kytketyissä signaaleissa sekä tulotaso että polariteetti ovat suojareleelle määritettyjen arvojen mukaisia Binaarilähtöpiirit On suositeltavaa kytkeä binaarilähdön liitin irti binaarilähdön korteista. Tarkista, että kaikissa kytketyissä signaaleissa sekä kuorma että jännite ovat suojareleelle määritettyjen arvojen mukaisia. 8.3 Todennukset Käyttäjäntunnistus Paikallisen käyttöliittymän ja web-pohjaisen käyttöliittymän käyttäjäluokat on määritelty etukäteen. Luokilla on erilaiset käyttöoikeudet ja eri salasanat. Käyttäjä voi asettaa salasanat. Paikallisen käyttöliittymän salasanassa on oltava vähintään neljä merkkiä ja web-pohjaisen käyttöliittymän salasanassa vähintään yhdeksän merkkiä. Web-pohjaisen käyttöliittymän salasanassa voi olla enintään 20 merkkiä ja paikallisen käyttöliittymän salasanassa enintään 8 merkkiä. Vain näitä merkkejä voi käyttää salasanoissa: 615-sarja 97

106 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C Numerot 0 1 Kirjaimet a z Välilyönti Erikoismerkit!"#%&'()*+ }~ Käyttäjäntunnistus on oletusasetuksen mukaan poissa käytöstä, mutta se voidaan ottaa käyttöön paikallisen käyttöliittymän tai webpohjaisen käyttöliittymän kautta Main Menu / Configuration/ Authorization. Taulukko 19: Määritellyt käyttäjäluokat Käyttäjätunnus VIEWER (KATSELU) OPERATOR (KÄYTTÖ) ENGINEER (HUOLTO) ADMINISTRATOR (HALLINTA) LHMIsalasana WHMI-salasana Käyttöoikeudet 0001 remote0001 Vain katseluoikeudet 0002 remote0002 Oikeus suorittaa toimintoja 0003 remote0003 Oikeus muuttaa suojareleen parametreja, mutta ei oikeutta käyttää toimintoja 0004 remote0004 Täydet käyttöoikeudet Lisätietoja PCM600-työkalun käyttäjätunnistuksesta on PCM600- työkalua koskevissa julkaisuissa. 8.4 PCM600-työkalun käyttö Suojareleiden ja PCM600:n välisen tietoliikenteen asetus Suojareleen ja PCM600:n välinen tietoliikenne ei riipu sähköasemassa tai käytönvalvontakeskuksessa (NCC) käytetystä yhteyskäytännöstä. Sitä voidaan pitää toisena tiedonsiirtokanavana. Tieto siirtyy aina Ethernetin kautta, ja protokolla on TCP/IP. Kussakin suojareleessä on Ethernet-etuliitäntä PCM600-työkalua varten. Joissakin sähköasemissa, konseptista ja yhteyskäytännöstä riippuen, voi olla Ethernetlisäliitäntöjä releen takaosassa. Kaikilla Ethernet-liitännöillä saadaan yhteys PCM600-työkaluun sarja

107 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Käytettäessä Ethernet-pohjaista asemayhteyskäytäntöä PCM600-tiedonsiirtoon voidaan käyttää samaa Ethernet-porttia ja IP-osoitetta. Rele pystyy erottamaan PCM600-työkaluun liittyvät tiedot. Fyysisen yhteyden ja IP-osoitteiden konfigurointi: 1. Tee releen IP-osoitteiden asetukset tai hae osoitteet. 2. Luo tietokoneeseen suoran yhteyden linkki tai kytke tietokone tai työasema verkkoon. 3. Konfiguroi kullekin releelle IP-osoitteet PCM600-projektia varten. PCM600:n OPC-käyttöliittymä käyttää osoitteita tietoliikenteeseen Tietoliikennevaihtoehdot PCM600:n ja suojareleen välinen tietoliikenne voidaan toteuttaa kahdella tavalla: Suora yhteys PCM600:n ja suojareleen välillä. Epäsuora yhteys aseman lähiverkon (LAN) kautta tai etäyhteydellä verkon kautta. Suora yhteys Suojareleen paikallisessa käyttöliittymässä on RJ-45-liitin. Liitintä käytetään pääasiassa kokoonpanon ja asetusten määritykseen. Liitäntään voidaan käyttää mitä Ethernet-kaapelia tahansa, mutta on suositeltavaa käyttää suojattua kierrettyä parikaapelia. Suojareleessä on DHCP-palvelin etuliitäntää varten. DHCP-palvelin antaa etuliitäntään kytketylle tietokoneelle IP-osoitteen. Tietokoneen lähiverkkoliittymä on määritettävä muodostamaan IP-osoite automaattisesti. Lähi- tai suuralueverkko TCP/IP-verkon kautta toimivassa tiedonsiirrossa lähiverkko (LAN) toimii yleensä mutta ei aina yhtenä IP-aliverkkona. Reititin kytkee lähiverkot suuralueverkkoon eli WAN-verkkoon. IP:n kautta toimivassa tiedonsiirrossa reititin pitää sekä LANosoitteen että WAN-osoitteen. Tietokoneverkkojen suunnittelussa otetaan huomioon useita asioita, kuten rakenne, kapasiteetti ja tietoturva. Myös käyttäjän tarpeet vaikuttavat jonkin verran verkon määritykseen Tiedonsiirtoparametrien asetus Takaliitännän IP-osoite ja verkon peite voidaan asettaa paikallisessa käyttöliittymässä. Etuliitännän kiinteä IP-osoite on Etuliitäntä käyttää lisäksi DHCP:tä. Kullakin Ethernet-liittymällä on tehdasasetuksena IP-osoite, jos toimitus sisältää täydellisen suojareleen. 615-sarja 99

108 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C Etutietoliikenteen asetus Tavallisen, Microsoft Windows -käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen asetus etutietoliikennettä varten: 1. Avaa verkkoyhteydet: Napsauta Start, osoita Settings, napsauta Control Panel ja kaksoisnapsauta Network Connections. 2. Kaksoisnapsauta yhteyttä, jonka asetukset haluat tehdä, ja napsauta Properties. 3. Valitse luettelosta tämän yhteyden TCP/IP-yhteyskäytäntö ja napsauta Properties. A V1 FI Kuva 76: TCP/IP-yhteyskäytännön valinta 4. Valitse Obtain an IP address automatically ja Obtain DNS server address automatically sarja

109 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto A V1 FI Kuva 77: IP-osoitteen automaattinen haku 5. Sulje kaikki ikkunat napsauttamalla OK ja käynnistä PCM600. Edellä mainittuihin asetuksiin tarvitaan hallintatason (Administrator) käyttöoikeudet. Takatietoliikenteen asetus Tavallisen, Microsoft Windows -käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen asetus takatietoliikennettä varten: 1. Avaa verkkoyhteydet: Napsauta Start, osoita Settings napsauta Control Panel ja kaksoisnapsauta Network Connections. 2. Kaksoisnapsauta yhteyttä, jonka asetukset haluat tehdä, ja napsauta Properties. 3. Valitse luettelosta tämän yhteyden TCP/IP-yhteyskäytäntö ja napsauta Properties. 615-sarja 101

110 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C A V1 FI Kuva 78: TCP/IP-yhteyskäytännön valinta 4. Valitse Use the following IP address. Näppäile IP-osoite ja aliverkon peite. Käytä vain sellaista IP-osoitetta, joka ei ole toisen samassa verkossa olevan laitteen käytössä sarja

111 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto A V1 FI Kuva 79: IP-osoitteen ja aliverkon peitteen asetus 5. Sulje kaikki ikkunat napsauttamalla OK ja käynnistä PCM600. Edellä mainittuihin asetuksiin tarvitaan hallintatason (Administrator) käyttöoikeudet. Suojareleen IP-osoitteen asetus PCM600:ssa PCM600-työkalussa suojareleen IP-osoite voidaan määrittää joko asennusohjelman ensimmäisessä ikkunassa lisäämällä projektiin uusi suojarele tai kirjoittamalla suojareleen IP-osoite Object Properties -ikkunaan. 1. Valitse suojarele, jolle määritetään IP-osoite. 2. Avaa Object Properties -ikkuna. 3. Aseta kohdistin IP Address -riville ja kirjoita IP-osoite. Käytettävä menetelmä riippuu ajasta, jolloin IP-osoite on käytettävissä. Kun IPosoite määritetään Object Properties -ikkunassa, osoitetta voidaan muuttaa milloin vain. 615-sarja 103

112 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C 8.5 Suojareleen ja tietoliikenteen asetus Tietoliikenneasetukset Suojareleen paikallisessa käyttöliittymässä on RJ-45-liitin. Liitintä käytetään pääasiassa kokoonpanon ja asetusten määritykseen. Etuliitännän kiinteä IP-osoite on Lisävarusteena saatavissa tietoliikennemoduuleissa on erilaisia tietoliikenneportteja. Ethernet RJ-45 ja optinen Ethernet LC ovat takaliitännän kaksi Ethernet-tietoliikennevaihtoehtoa. Ethernet-takaliitäntä on tarkoitettu asemaväylän tietoliikennettä varten. Ethernet-porttien kautta käytettävät tietoliikenteen yhteyskäytännöt ovat IEC , DNP3 TCP/IP ja Modbus TCP/ IP. Takaliitännän tietoliikenteessä voidaan käyttää myös ST-tyypin lasikuitusarjaporttia tai kierrettyä RS-485/RS-232-parikaapelia. Sarjaliikenteen yhteyskäytännöt ovat Modbus RTU / Modbus ASCII, DNP3 ja IEC Lisätietoja on tietoliikenneprotokollaoppaissa ja teknisessä ohjeessa. Jos yhteyskäytäntö ei toimi odotetusti, tarkista, että muut sarjaliikenteen yhteyskäytännöt eivät käytä COM-porttia Sarjaliikenneportit ja -ohjaimet Suojarele voidaan varustaa laitekonfiguroinnista riippuen yhdellä tai useammalla UART-sarjaliikenneportilla. Portit voivat olla galvaanisia (RS-485, RS-232) tai kuituoptisia. Rele käyttää sarjaportteja ja -ohjaimia erilaisina sarjaliikenteen yhteyskäytäntölinkkeinä. Sarjaportteja kutsutaan nimillä COM1, COM2 jne. Nimi määräytyy releen laitekonfiguraation sarjaporttien määrän mukaan. Jokaisella COM-portin ohjaimella on omat asetusparametrinsa, jotka löytyvät paikallisen käyttöliittymän valikosta Configuration/Communication/COMn (n= 1,2, ). Koska sama suojarele tukee yleensä useita erilaisia tietoliikennelaitteita, kaikki COM-portin ohjaimen asetusparametrit eivät koske kaikentyyppisiä tietoliikennelaitteita sarja

113 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Taulukko 20: COM-portin parametrit eri laitevaihtoehdoissa COM-parametri Arvot Laitevaihtoehdot 1) Fiber mode (Kuituoptinen tila) Serial mode (Sarjaliikennetila) 0 = No fiber Käytetään vain kuituoptisessa tilassa. 1 = Fiber light ON/loop Huom. No fiber -tila on sama kuin galvaaninen tila. 2 = Fiber light OFF/loop 3 = Fiber light ON/star 4 = Fiber light OFF/star 0 = RS485 2wire Galvaanisissa tiloissa. RS-tyyppi riippuu käytössä olevasta 1 = RS485 4wire tietoliikennekortista. 2 = RS232 no handshake Huom. Tämä asetusparametri on tärkeä vain, jos Fiber mode - 3 = RS232 with handshake parametrin asetus on No Fiber. CTS Delay (CTS-viive) [ms] Vain RS232-tilassa RTS Delay (RTS-viive) [ms] Vain RS232-tilassa Baudrate (Väylän nopeus) 1 = 300 Kaikki tilat 2 = = = = = = = = = [bittiä/s] 1) Jos käytetään kuituoptista tilaa, Serial mode -parametrin arvon on oltava RS485 2wire. Jos tietoliikennekortti sisältää useita laitevaihtoehtoja, se saattaa COM-parametrin asetuksen lisäksi edellyttää tietoliikennekortin hyppyjohtimien vaihtamista. Sarjaliikenteen yhteyskäytännön liittäminen tiettyyn sarjaporttiin Sarjaliikenteen yhteyskäytännön (esimerkki) asetuksissa on asetusparametri Serial port n (n = yhteyskäytännön numero). Tämän parametrin asetusvaihtoehdot ovat COM1, COM2 ja niin edelleen. Valitse yhteyskäytännölle sopiva sarjaportti tällä parametrilla. Osaa tietoliikenneyhteyksien asetusparametreista ei löydy COMnasetuksista. Muita tietoliikenneyhteyksien asetusparametreja on käytössä olevan yhteyskäytännön asetusparametrien luettelossa, sillä osa sarjaliikenteen yhteyskäytännöistä sallii tietoliikenneparametrien muutokset, osa ei. 615-sarja 105

114 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C Sarjaliikenneyhteyden vianetsintä ja valvonta Sarjaliikenneyhteyden ohjaimella ja sarjaliikenteen yhteyskäytännöllä on erilliset vianetsintä- ja valvontatoiminnot. Alemman tason fyysisiä ja yhteyskäytännöstä riippumattomia UART-sarjaliikenteen osa-alueita valvotaan sarjaliikenneyhteyden ohjaimessa. Vianetsinnän laskurit ja valvonta-arvot löytyvät paikallisen käyttöliittymän valikosta Monitoring/Communication/COMn (n= 1,2, ). Tietoliikenteen yhteyskäytännöstä riippuen sarjaliikenteen ohjainohjelma vastaanottaa joko yksittäisiä merkkejä tai kokonaisia yhteyskäytännön kehyksiä. Tämä perustuu kehyksen käy/seis-merkkeihin tai ajastukseen. COM-kanavan valvontatiedot jaetaan vianetsinnän laskureihin, jotka laskevat joko perustietoja tai yksityiskohtaisia tietoja. Taulukko 21: COM-kanavan valvontatiedot Parametri Alue Tyyppi Kuvaus Characters received Perus Vastaanotettujen erillisten merkkien määrä. Frames received Perus Vastaanotettujen kokonaisten kehysten määrä. Frames discarded Perus Hylättyjen kehysten määrä. Frames transmitted Perus Lähetettyjen kehysten määrä. CD Lost Yksityiskoht ainen Collision Yksityiskoht ainen CTS Timeout Yksityiskoht ainen Transmission timeout Yksityiskoht ainen Parity errors Yksityiskoht ainen Overrun errors Yksityiskoht ainen Framing errors Yksityiskoht ainen Vastaanotossa hävitettyjen kantoaaltosignaalien määrä Ristiriitojen määrä. CTS-signaalin (clear-to-send) viivevirheiden määrä. Siirtoaikavirheiden määrä. Merkkien pariteettivirheiden määrä. Merkkien ylivuotovirheiden määrä. Merkkien stop-bittien määrä on virheellinen. Link status 1 1 = Laskureiden nollaus (vianetsinnän laskurit nollataan, kun arvoksi annetaan 1) Olennaiset vianetsinnän laskurit riippuvat tiedonsiirtolaitteesta ja yhteyskäytännöstä sarja

115 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Taulukko 22: Vianetsinnän peruslaskurit Laskuri Characters received Frames received Frames discarded Frames transmitted Toiminto Laskee kaikki saapuvat virheettömät merkit. Laskuri toimii huolimatta siitä, onko sarjaohjain asetettu huomaamaan koko yhteyskäytännön kehyksen vai pelkät erilliset merkit. Laskee kaikki vastaanotetut, yhteyskäytäntöön liittyvät virheettömät kehykset. Yhteyskäytäntöön liittyvät kehykset voivat perustua ajoitukseen (esim. Modbus RTU) tai käynnistyksen ja pysäytyksen erikoismerkkeihin (esim. Modbus ASCII). Laskee kaikki vastaanotetut, yhteyskäytäntöön liittyvät virheelliset kehykset. Jos ohjain huomaa virheen kehyksen vastaanotossa, kehys hylätään automaattisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kyseinen yhteyskäytäntö ei koskaan voi ottaa vastaan virheellistä kehystä ohjaimelta. Jos laskuria suurennetaan, yhtä yksityiskohtaista virhelaskuria muutetaan myös. Laskee kaikki COM-kanavan siirtämät yhteyskäytäntöön liittyvät kehykset. Taulukko 23: Yksityiskohtaiset virhelaskurit Laskuri CD Lost Collision CTS Timeout. Transmission timeout. Parity errors Overrun errors Framing errors Toiminto RS-232:n kättelytilassa vastaanotetaan merkkejä niin kauan, kun CD-signaali (Carrier Detect) on valittuna. Laskuria muutetaan, jos CD-signaali häviää vastaanoton yhteydessä. Laskee siirron ristiriidat. Tätä laskuria käytetään joissakin yhteyskäytännöissä RS-485-tilassa, jos siirroissa on ristiriitojen mahdollisuus. Esimerkiksi DNP3-tila, jota ei ole pyydetty. RS-232:n kättelytilassa CTS-signaalia (Clear To Send) ei vastaanoteta vastauksena tämän laitteen RTS-signaaliin (Request To Send). RS-232-kättelytilassa. Jos CTS-signaali poistuu käytöstä siirron aikana, siirto keskeytyy. Siirto jatkuu, kun CTS on taas käytössä. Koko kehyksen siirron on kuitenkin oltava valmis määritettynä aikana. Jos aika umpeutuu, laskuria muutetaan. Tuloksena on, että kehyksen loppuosa ei siirry. Laskee merkeissä huomattujen pariteettivirheiden määrän. Laskee merkeissä huomattujen ylivuotovirheiden määrän. Laskee merkeissä huomattujen, puuttuviin stopbitteihin liittyvien virheiden määrän. 615-sarja 107

116 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C Taulukko 24: Yhteyden tila Parametri Link status Toiminto Yhteyden tila määritetään kirjoittamalla: Kun parametriarvoksi kirjoitetaan 1, vianetsinnän laskurit nollataan. Yhteyden tila määritetään valvonta-arvon mukaan: Jos jokin yhteyskäytäntö käyttää ohjainta, valvonta-arvo on 1. Muussa tapauksessa arvo on Ethernet-portin asetusten määritys 1. Valitse Main menu / Configuration/Communication/Ethernet / Rear port. 2. Määritä Ethernet-portin asetukset. IP-osoite Aliverkon peite Valinnaisvarusteena saatavan takaliitännän Ethernet-liittimen oletusarvoinen yhdyskäytävä Sarjaportin asetusten määritys 1. Valitse Main menu / Configuration/Communication/COM1 tai COM2. 2. Määritä sarjaportin asetukset. Sarjaliikenteen yleisiä parametreja voidaan muuttaa porttikohtaisesti. Valitse kuituoptinen tai galvaaninen tila sekä sopiva siirtonopeus, pariteetti ja viipeet järjestelmäarkkitehtuurin ja valittuna olevan fyysisen tiedonsiirtoportin mukaan Tiedonsiirron yhteyskäytännön parametrien asetus 1. Valitse Main menu/configuration/communication/[protocol]. 2. Muuta yhteyskäytäntökohtaisia asetuksia. Voit muuttaa esimerkiksi valittua tiedonsiirtoporttia, osoitetta ja yhteystilaa Hyppyjohtimien liittäminen Lisätietoja hyppyjohtimista on teknisessä ohjeessa sarja

117 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Tietoliikenteen tarkistuslista 1. Tarkista liitännät. 2. Jos asetuksia on muutettu, anna niiden tallentua RAM-pysyväismuistiin (!S paikallisessa käyttöliittymässä) Ota asetukset käyttöön DNP3:ssa käynnistämällä yksikkö uudelleen. 3. Jos yhteys web-pohjaiseen käyttöliittymään puuttuu, ota käyttöön releen WHMI-asetus ja estä selainta käyttämästä välimuistia valitsemalla Internet Options / Connections /LAN Settings / Advanced/Exceptions (esimerkiksi *.*;). 4. Tarkista yksikön saavutettavuus ping-toiminnolla. Varmista, että suojarele on määritetty hyväksymään isännän IP-osoite, DNP3- osoite ja niin edelleen. 5. Jos ping-vastaus tulee yksiköstä mutta web-pohjainen käyttöliittymä ei vastaa, ota web-pohjaisen käyttöliittymän määritys käyttöön paikallisessa käyttöliittymässä Tyhjennä selaimen välimuistissa olevat sivut Kirjaudu ulos ja takaisin sisään. 6. Asenna TCP-pakettien urkintaohjelma ( sniffer ), jolla näet verkon tapahtumat. 7. Tyhjennä ARP-taulukko. 8. Tarkista suojareleen teknisestä ohjeesta, että tietoliikennekortin hyppyjohtimet on liitetty oikein. Jos yhteyskäytäntö ei toimi odotetusti, tarkista, että muut sarjaliikenteen yhteyskäytännöt eivät käytä COM-porttia. DNP3-yhteyskäytäntö ei reagoi COM-asetusryhmän pariteettiasetuksiin. DNP3 määritetään 8-bittiseksi yhteyskäytännöksi, joka ei tue pariteettia, ja siinä on 16-bittinen CRC-varmistus 16 bitin välein. Näin virheet huomataan varmemmin kuin pariteetin avulla Paikallisen käyttöliittymän asetus Paikallisen käyttöliittymän kielen vaihto 1. ValitseMain menu / Language ja paina. 2. Vaihda kieli painamalla - tai -painiketta. 3. Vahvista valinta painamalla. 4. Ota muutos käyttöön. 615-sarja 109

118 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C A V2 FI Kuva 80: Paikallisen käyttöliittymän kielen vaihto Voit vaihtaa kielen myös pikavalinnalla painamalla - ja - painikkeita samanaikaisesti missä valikon kohdassa tahansa Näytön kontrastin säätö Näytön kontrastia voidaan säätää kaikkialla valikkorakenteessa, jotta näytön sisältöä on helpompi lukea. Lisää näytön kontrastia painamalla samanaikaisesti ja. Vähennä näytön kontrastia painamalla samanaikaisesti ja. Valittu kontrastiarvo tallennetaan pysyväismuistiin, jos käyttäjä on kirjautunut sisään ja hänellä on oikeus käyttää suojarelettä. Kontrastin valittu arvo palautetaan virtakatkoksen jälkeen Näyttösymbolien vaihto Näyttösymbolin voi vaihtaa paneelin avulla. Vaihtoehdot ovat IEC 61850, IEC ja IEC-ANSI. 1. Valitse Main Menu / Configuration/HMI /FB naming convention ja paina. 2. Vaihda näyttösymbolit painamalla tai. 3. Vahvista valinta painamalla. Kun web-pohjaisen käyttöliittymän näyttösymbolit on vaihdettu, suojarele on käynnistettävä uudelleen. Kun paikallisen käyttöliittymän symbolit vaihdetaan, muutokset tulevat voimaan heti sarja

119 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Oletusnäkymän vaihto Oletusnäkymä on Measurements, ellei toisin ole määritetty. 1. Valitse Main menu / Configuration/HMI / Default view ja paina. 2. Vaihda oletusnäkymä painamalla - tai -painiketta. 3. Vahvista valinta painamalla Järjestelmän ajan ja aikasynkronoinnin asetus 1. Valitse Main menu / Configuration/Time / System time. 2. Selaa parametria - tai -painikkeilla. 3. Paina, muuta arvoa - tai -näppäimellä ja paina. 4. Toista kohdat 2 ja 3, jos haluat asettaa muita järjestelmän ajan parametreja. 5. Valitse Main menu / Configuration/Time/Synchronization / Synch source ja paina. 6. Valitse aikasynkronoinnin lähde - tai -painikkeella. 7. Vahvista valinta painamalla. Kesäajan asetus Suojarele voidaan asettaa vaihtumaan kesäaikaan (DST) oikeana päivänä vuosittain. Kesäajan asetuksessa käytetään UTC-aikaa. 1. Aseta kesäajan vaihtumisen viikonpäivä parametreilla DST on day ja DST off day. 2. Aseta kesäajan vaihtumisen kuukausi ja viikko parametreilla DST on date ja DST off date. Kesäajan aloitus- ja lopetuspäivän on oltava valittua aloitus-/lopetuspäivää aiemmin ja samalla viikolla kuin siirtyminen kesäaikaan. Taulukko 25: Mahdolliset päivämäärät kesäajan vaihtuessa sunnuntaina Kesäajan vaihtumispäivä Kuukauden ensimmäinen sunnuntai 1 Kuukauden toinen sunnuntai 8 Kuukauden kolmas sunnuntai 15 Kuukauden neljäs sunnuntai 22 Viimeinen sunnuntai, jos kuukaudessa on 30 päivää Viimeinen sunnuntai, jos kuukaudessa on 31 päivää Kesäajan aloitus-/lopetuspäivä (pp) Esimerkki: Jos kesäaika (DST) on maaliskuun viimeisestä sunnuntaista lokakuun viimeiseen sunnuntaihin ja aika vaihtuu klo 1.00 UTC, parametriasetukset ovat: 615-sarja 111

120 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C DST on time: 01:00 DST on date: DST on day: Sun DST off time: 01:00 DST off date: DST off day: Sun Jos haluat määrittää kesäajan vaihtumisen tarkan päivämäärän ja ajan, valitse parametrien DST on day ja DST off day asetukseksi not in use (ei käytössä). Tee asetus joka vuosi, sillä kesäaika voi vaihtua eri päivinä. Ota kesäaika (DST) pois käytöstä asettamalla parametrin DST offset arvoksi 0 min Suojareleen parametrien asetus Asetusryhmien määritys Asetusryhmän valinta muokkausta varten 1. Valitse Main Menu / Settings / Edit setting group. 2. Vaihda muokattavaa asetusryhmää painamalla - tai -painiketta. 3. Vahvista valinta painamalla. 4. Muokkaa asetuksia. A V3 FI Kuva 81: Asetusryhmän valinta sarja

121 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Asetusryhmän arvojen selaus ja muokkaus 1. Valitse Main menu/settings/settings ja paina. 2. Valitse asetusryhmä - tai -painikkeella, ja vahvista valinta painamalla. A V3 FI Kuva 82: Asetusryhmän valinta 3. Selaa asetuksia vierittämällä luetteloa - ja -painikkeilla. Valitse asetus painamalla. 4. Selaa toimilohkoja vierittämällä luetteloa - ja -painikkeilla. Valitse toimilohko painamalla. Palaa luetteloon painamalla. Näytön sisältöalueelle avautuu toimilohkojen luettelo. Otsikossa vasemmalla näkyy nykyinen asetusryhmä. Oikealla on valikkopolku. 5. Selaa parametreja vierittämällä luetteloa - ja -painikkeilla. Valitse parametri painamalla. Asetusryhmän arvot on merkitty #-symbolilla. A V3 FI Kuva 83: Asetusryhmän parametri 6. Valitse asetusryhmän arvo painamalla. Muuta arvoa painamalla. 615-sarja 113

122 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C A V3 FI Kuva 84: Asetusryhmän arvon valinta Vain valitun asetusryhmän arvoja voidaan muuttaa. 7. Muuta arvoa painamalla tai ja vahvista painamalla. A V3 FI Kuva 85: Asetusryhmän arvon muokkaus Käytössä olevan asetusryhmän kohdalla on tähtimerkki *. Asetusryhmän valinta käyttöön Suojareleen asetuksia voidaan muokata eri käyttöolosuhteiden mukaisiksi määrittämällä eri asetusarvot eri asetusryhmiin. Käytössä olevaa asetusryhmää voidaan vaihtaa joko suojarelesovelluksella tai valikosta. 1. Valitse Main menu / Settings / Setting group / Active group ja paina sarja

123 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto A V3 FI Kuva 86: Käytössä oleva asetusryhmä 2. Valitse asetusryhmä - tai -näppäimellä. 3. Vahvista valinta painamalla tai kumoa se painamalla. A V3 FI Kuva 87: Käytössä olevan asetusryhmän valinta 4. Vahvista asetukset. Muista kirjoittaa tekemäsi muutokset muistiin Suojareleen parametrointi Suojareleen parametrit asetetaan paikallisella käyttöliittymällä, web-pohjaisella käyttöliittymällä tai PCM600-työkalulla. Parametriasetukset on laskettava sähköverkon olosuhteiden ja suojatun laitteen sähköominaisuuksien mukaan. Suojareleen asetukset on vahvistettava ennen releen kytkemistä järjestelmään. 615-sarja 115

124 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C Kaikki parametriasetusten muutokset on kirjoitettava muistiin. Katso lisätietoja PCM600-julkaisuista Häiriötallentimen kanava-asetusten määritys 1. Valitse Main Menu / Configuration / Disturbance recorder / Channel settings. 2. Selaa näkymää - ja -näppäimillä. 3. Muuta kanavan asetuksia painamalla. Kaikilla analogisilla kanavilla on samanlainen parametrisarja, ja kaikilla binaarikanavilla on samanlainen parametrisarja Analogiatulojen konfigurointi 1. Valitse Main Menu/Configuration/Analog inputs ja paina. 2. Valitse konfiguroitava analogiatulo - tai -painikkeella. 3. Paina, muuta arvoa - tai -painikkeella ja paina. Virtamuuntajien (CT) toisiovirran ja ensiövirran arvot on asetettava oikein. Jännitemuuntajien (VT) toisiovirran ja ensiövirran arvot on asetettava oikein. 8.6 Suojareleen toiminnan koestus Koestustilan valinta Suojareleen on oltava koestustilassa ennen kuin digitaalilähdöt ja tietyt suojauksen lähtösignaalit voidaan valita käyttöön. Koestustila voidaan ottaa käyttöön paikallisessa käyttöliittymässä. Kun vihreä Ready-merkkivalo vilkkuu, koestustila on käytössä sarja

125 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto Ready-merkkivalo vilkkuu myös siinä tapauksessa, että rele huomaa vianetsinnän perusteella vian. Etsi vian syy tarkistamalla koestustilan asetus ja releen IRF-hälytyksen koskettimen tila. Toimintojen ja lähtöjen testausta voidaan simuloida koestustilassa ilman virtaa. 1. Valitse Main menu / Tests / IED test / Test mode ja paina. A V2 FI Kuva 88: Koestustilaan siirtyminen 2. Valitse koestustila - tai -painikkeella. 3. Vahvista valinta painamalla. Jos koestustilaa ei peruta, se pysyy päällä ja Ready-merkkivalo jää vilkkumaan Digitaalisen I/O-liitännän koestus Esimerkiksi digitaalilähdön valitseminen käyttöön tai pois käytöstä: 1. Valitse Main menu / Tests / Binary Outputs / X100 (PSM) / X100-Output 1 ja paina. 2. Valitse arvo - tai -painikkeella. 3. Vahvista valinta painamalla. Jos suojarele sisältää valinnaisen BIO-moduulin (X110), valikkopolku voi olla myös Main menu / Tests / Binary Outputs / X110 (BIO1)/<binaarilähtö>. 615-sarja 117

126 Kappale 8 Käyttöönotto 1MRS C Toimintojen koestus Suojauksen tai muun toiminnon lähtösignaalin valitseminen käyttöön tai pois käytöstä: 1. Valitse Main Menu/Tests/Function tests/current protection/phlptoc ja paina. 2. Valitse käyttöön otettava tai käytöstä poistettava lähtösignaali - tai - painikkeella ja paina. 3. Jos haluat valita toiminnon kaikki lähtösignaalit pois käytöstä, valitse Reset painamalla - tai -painiketta ja paina Sisäisten vikojen koestuksen valinta Sisäiset viat voidaan koestaa paikallisella käyttöliittymällä. Kun koestus otetaan käyttöön, releen sisäinen vikalähdön kosketin aktivoituu, vihreä Ready-merkkivalo vilkkuu ja sisäisten vikojen koestuksen merkinnät näkyvät paikallisessa käyttöliittymässä. Teknisessä ohjeessa on tietoja releen sisäisen vikalähdön koskettimen sijainnista. Toisin kuin todellisuudessa sisäisen vian yhteydessä, muita lähtökoskettimia ei vapauteta tai lukita koestuksen aikana. Toisin sanoen suojaustoiminnot toimivat ja laukaisevat lähdöt, kun testataan, onko laitteessa sisäistä vikaa. 1. Valitse Main menu / Tests / IED test / Internal fault test ja paina. A V2 FI Kuva 89: Sisäisten vikojen koestus. 2. Valitse arvo - tai -painikkeella. 3. Vahvista valinta painamalla sarja

127 1MRS C Kappale 8 Käyttöönotto 8.7 ABB:n tuotetietojen rekisteröinti ABB:n tuotetietojen rekisteröinti (ABB Product Data Registration) on toiminto, joka jäljittää suojareleiden ohjelmistojen tai laitteiden rakenteisiin liittyvät muutokset. Jos rakenne muuttuu, releenpaikallisessa käyttöliittymässä näkyy käynnistyksen yhteydessä LCT-ilmoitus. Tällöin releeseen on kytkettävä PCM600-työkalu, joka lukee releen muuttuneet tiedot. LCT-ilmoitus poistetaan näytöstä samalla tavalla kuin muut ilmoitukset. Jos PCM600-työkalua ei kytketä suojareleeseen, ilmoitus tulee uudelleen näkyviin, kun suojarele käynnistetään uudelleen. A V2 FI Kuva 90: LCT-ilmoitus. Kokoonpanomuutosten määrä näkyy Composition changes -parametrissa, joka on valikossa Main Menu / Monitoring / IED status. 615-sarja 119

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s..

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s.. InteliNano NT Käyttäjän opas Copyright 2011 ComAp a.s.. ComAp a.s.. Kundratka 17, 180 00 Praha 8, Tšekin tasavalta Puh: +420 246 012 111, faksi: +420 266 316 647 S-posti: info@comap.cz, www.comap.cz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas

Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas Powerline Nano500 -sarjan XAVB5101 asennusopas 2012 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Brother Image Viewer Android -opas

Brother Image Viewer Android -opas Brother Image Viewer Android -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 Copyright Yleiskuvaus 1. Perusasioita kirjautumisesta 2. Kirjautuminen 3. Sivut 4. Yläpalkki 5. Sivujen kuvaukset 5.1 Versiotiedot 5.2 Pääsivu 5.3 Valikon

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

N300 WiFi USB Micro -sovitin (N300MA)

N300 WiFi USB Micro -sovitin (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Powerline 200 Kotiverkkosovitin (PL200)

Powerline 200 Kotiverkkosovitin (PL200) Easy, Reliable & Secure Asennusopas Powerline 200 Kotiverkkosovitin (PL200) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD. Kamera Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.6L0201B1273A01EU 1 Tietoja säädöksistä Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja myupway

Käyttöohjekirja myupway TM Käyttöohjekirja UHB FI 1605-1 331759 1 Yleistä Internetin ja :n avulla voit tarkastaa lämpöpumppusi tilan ja asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti seurata ja ohjata

Lisätiedot

Tobii Communicator 4. Alkutoimet

Tobii Communicator 4. Alkutoimet Tobii Communicator 4 Alkutoimet TERVETULOA TOBII COMMUNICATOR 4 -OHJELMAAN Tobii Communicator 4:n avulla liikuntarajoitteiset tai kommunikaatiokyvyiltään rajoittuneet henkilöt voivat käyttää tietokonetta

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Tietoja säädöksistä Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Kirjautuminen 6.3.2009 Sivu 1 Tahti-järjestelmän tunnistuspalvelu on vaihtunut. Tämä tarkoittaa sitä, että Tahtin tunnistuspalvelun osoite muuttuu. Muutoksesta johtuen

Lisätiedot