Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi"

Transkriptio

1 1 Kantola, Ismo (toim.) Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 1:2002

2 2 ISBN ISSN Kansi: Taitto: Edita, Suvi Lepistö Pikseri Julkaisupalvelut Oyj Edita Abp Helsinki 2002

3 Esipuhe 3 Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on uusi työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, jonka tarkoituksena on antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja muissa tehtävissä toimimista varten. Jatkotutkintokokeilun avulla hankitaan tietoa ja kokemuksia ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojärjestelmän rakenteesta, toimivuudesta ja laajuudesta, työelämän tarpeista ja työelämäyhteyksistä sekä tutkinnon asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä. Jatkotutkintokokeilua koskeva laki hyväksyttiin kesällä Sen mukainen koulutus voi alkaa Kokeilulaki on voimassa saakka. Saatujen kokemusten perusteella tehdään linjaukset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen asemasta ja jatkotutkintopolitiikasta. Eduskunta päätti kokeilulain käsittelyn yhteydessä, että arviointineuvosto arvioi kokeiluhakemukset. Eduskunnan päätös hakemusten ennakkoarvioinnista kuvastaa hyvin arvioinnin merkitystä nykyisessä korkeakoulupolitiikassa ja korkeakoulujen toiminnan laadun varmistuksessa. Kokeilun perusteellinen valmistelu ja sen yhteydessä käyty keskustelu taas osoittavat kuinka keskeiseksi koulutuspoliittiseksi kysymykseksi ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot koetaan. Opetusministeriön toimeksiannossa Korkeakoulujen arviointineuvoston tehtävänä oli hakemusten laadun arviointi. Samalla arviointineuvosto tarkasti myös täyttivätkö hakemukset jättäneet ammattikorkeakoulut kokeiluluvan myöntämisedellytykset. Toimeksianto oli arviointineuvoston kannalta selkeä. Sen tuli arvioida, mitkä hakemuksista täyttivät asetetut laatuvaatimukset ja mitkä eivät. Tässä mielessä kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun arviointineuvosto suoritti koulutusohjelmien akkreditointia muistuttavan arvioinnin. Lopulliset päätökset kokeilulupien myöntämisestä tekee opetusministeriö arviointineuvoston esityksen perusteella. Kokeilulain mukaan opetusministeriön täytyy kokeilulupapäätöksiä tehdessään varmistaa se, että kokeilusta muodostuu alueellisesti ja kieliryhmittäin tasapainoinen kokonaisuus ja että kaikki kokeilussa mukana olevat koululutusalat ja koulutusohjelmat ovat edustettuina. Ammattikorkeakoulut toimittivat kokeiluun 53 hakemusta. Hakemukset jakautuivat tasaisesti haettavissa olleisiin kuuteen koulutusohjelmaan. Opetusministeriön laatimat hakemusten arviointiperusteet pohjautuivat suoraan kokeilulakiin ja sen perusteluihin. Arviointiperusteina olivat ammattikorkeakoulun koulutuksen laatutaso, kokeiluhankkeen tavoitteet, ammattikorkeakoulun yhteydet työelämään, jatkotutkintokokeilua tukeva tutkimus- ja kehitystyö sekä koulutus- ja työvoimatarve haettavan jatkotutkinnon alalla. Arvioinnin tuloksena arviointineuvosto totesi, että 36 hakemusta täytti asetetut laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset täyttäneet hakemukset jakautuivat tasaisesti eri koulutusohjelmiin. Varsinaisen arvioinnin suoritti arviointineuvoston nimeämät viisi asiantuntijaryhmää. Jokaisessa arviointiryhmässä olivat edustettuna alan asiantuntijat korkeakouluista, työelämästä ja opiskelijoista. Jatkotutkintohakemusten arviointi pikaisella toimeksiannolla oli haastava tehtävä. Korkeakoulujen arviointineuvosto haluaakin kiittää arviointiin osallistuneita asiantuntijoita sekä arvioinnista sihteeristössä vastannutta suunnittelija Ismo Kantolaa, joka on myös toimittanut nyt julkaistavan raportin. Opetusministeriön tarkoituksena on tehdä kokeilulupapäätökset helmikuun loppuun mennessä ja asettaa ennen jatkotutkinto-ohjelmien käynnistymistä myös kokeilun seuranta- ja koordinaatioryhmä. Kokeilulain mukaan Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi kokeilut kokeilukauden aikana. Vaikka varsinainen arviointi ajoittuu pääosin vuoteen 2004, sen suunnittelu alkaa jo ensi syksynä. Arviointineuvosto toivoo, että ammattikorkeakoulut osallistuvat tulevan arvioinnin suunnitteluun. Tähän liittyvät ideat ja palautteen nyt suoritetusta arvioinnista voi osoittaa suunnittelija Tapio Huttulalle Helsingissä Ossi V. Lindqvist puheenjohtaja Kauko Hämäläinen pääsihteeri

4 4 Sisällys 1 Jatkotutkintokokeilun tausta ja arviointiprosessi Jatkotutkintokokeilun tarkoitus Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto Jatkotutkintokokeilun käynnistäminen Kokeiluluvan myöntämisen edellytykset ja kokeiluhakemusten arviointi 9 Kokeiluluvan myöntämisen edellytysten toteaminen 9 Kokeilulupahakemusten arviointiperusteet Arviointiprosessi 12 Arviointiryhmät 12 Arviointiryhmien työskentely 14 Korkeakoulujen arviointineuvoston käsittely 17 2 Korkeakoulujen arviointineuvoston ehdotus opetusministeriölle 18 3 Korkeakoulujen arviointineuvoston lausunnot kokeilulupahakemuksista Lausunnot pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaan tehdyistä hakemuksista 20 Arcada Nylands svenska yrkeshögskola: utbildningsprogrammet för företagsamhet och affärskompetens inom sektorn för små och medelstora företag 20 Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 21 Hämeen ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 22 Jyväskylän ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 23 Kajaanin ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 24 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 24 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 25 Lahden ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 26 Mikkelin ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 27 Oulun seudun ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 28

5 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 29 Satakunnan ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 30 Tampereen ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 31 Turun ammattikorkeakoulu: pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Lausunnot ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelmaan tehdyistä hakemuksista 33 Helsingin ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 33 Kajaanin ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 34 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 34 Lahden ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 35 Mikkelin ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 36 Oulun seudun ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 37 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 38 Satakunnan ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 38 Svenska yrkeshögskolan: utbildningsprogrammet för vård av åldrande patienter och långvårdspatienter 39 Turun ammattikorkeakoulu: ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma Lausunnot terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelmaan tehdyistä hakemuksista 41 Arcada Nylands svenska yrkeshögskola, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma 41 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma 42 Jyväskylän ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma 43 Kemi Tornion ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma 44 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma 44 5

6 6 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma 45 Satakunnan ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma 46 Seinäjoen ammattikorkeakoulu: terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma Lausunnot sosiaalialan koulutusohjelmaan tehdyistä hakemuksista 48 Diakonia-ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma 48 Helsingin ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma 49 Kemi Tornion ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma 50 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma 51 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma 52 Mikkelin ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma 52 Oulun seudun ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma 54 Satakunnan ammattikorkeakoulu: sosiaalialan koulutusohjelma Lausunnot korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelmaan tehdyistä hakemuksista 56 Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu: korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma 56 Hämeen ammattikorkeakoulu: korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma 57 Helsingin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu: korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma 58 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma 59 Oulun seudun ammattikorkeakoulu: korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma 60 Svenska yrkeshögskolan: utbildningsprogrammet för reparation och komplettering av byggnader Lausunnot hyvinvointiteknologian koulutusohjelmaan tehdyistä hakemuksista 62 Hämeen ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 62 Jyväskylän ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 63 Mikkelin ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 64 Oulun seudun ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 65 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 66 Satakunnan ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 67 Vaasan ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 68

7 1 Jatkotutkintokokeilun tausta ja arviointiprosessi Jatkotutkintokokeilun tarkoitus Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille tehtiin linjaus, jonka mukaan ammattikorkeakoulujen opintoviikon laajuiset jatkotutkinnot käynnistetään asteittain muutamilla aloilla, joilla työelämän tarpeet sitä edellyttävät. Eduskunta hyväksyi hallituksen antaman esityksen (HE 21/2001 vp) määräaikaisesta ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta eräin muutoksin. Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta (L 645/2001) vahvistettiin , ja laki tuli voimaan Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilun avulla hankitaan tietoa ja kokemuksia ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojärjestelmän rakenteesta, toimivuudesta ja laajuudesta, työelämän tarpeista ja työelämäyhteyksistä sekä tutkinnon asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä. Opetusministeriön päivätyissä jatkotutkintokokeilun hakuohjeissa (31/401/2001) ammattikorkeakouluille todetaan, että kokeiluohjelmaan valittavien alojen ja koulutusohjelmien tulee muodostaa riittävän monipuolinen kokonaisuus kokemusten ja tulosten arvioimiseksi. Opetusministeriö on varannut kokeiluun kaikkiaan 300 aikuiskoulutuksen aloituspaikkaa vuosittain. Kokeilulaki on voimassa saakka, ja sitä sovelletaan kokeilukauden aikana aloitettuun koulutukseen sen päättymiseen saakka. Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi kokeilut kokeilukauden aikana. Saatujen kokemusten perusteella on tarkoitus tehdä linjaukset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen asemasta ja jatkotutkintopolitiikasta. Kokeiluluvan myöntämisen edellytyksiä ja kokeilulupahakemusten arviointiperusteita käsitellään jäljempänä. 1.2 Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnosta ja jatkotutkinto-opintojen tarkoituksesta on säädetty kokeilulaissa. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on uusi korkeakoulututkinto. Jatkotutkintoon johtavien opintojen tarkoituksena on ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja muissa tehtävissä toimimista varten. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta

8 8 alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakoulu valitsee jatkotutkinnon opiskelijat järjestämänsä erillishaun perusteella. Jatkotutkintoon johtava opetus on opiskelijalle maksutonta. Jatkotutkintoon johtavan koulutusohjelman laajuus on 40 opintoviikkoa niillä aloilla, joissa ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 160 opintoviikkoa ja 60 opintoviikkoa, kun ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 140 opintoviikkoa. Sosiaali- ja terveysalalla jatkotutkinnon laajuus on 60 opintoviikkoa alan pääasiallisen tutkinnon laajuuden perusteella. Jatkotutkintoon johtava hyvinvointiteknologian koulutusohjelma on mahdollista suorittaa sekä sosiaali- ja terveysalalla (60 ov) että tekniikan ja liikenteen koulutusalalla (40 ov). Koulutus voi perustua joko sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon tai tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon. Jatkotutkintoon johtavan koulutusohjelman tulee sisältää opintoviikkoa ammattikorkeakoulun järjestämiä, jatkotutkinnon alaan kuuluvia syventäviä opintoja ja opinnäytetyönä 20 opintoviikon laajuisen työelämän kehittämistehtävän. Ammattikorkeakoulun on järjestettävä jatkotutkintoon johtavat opinnot niin, että ne voidaan suorittaa työn ohessa. Jatkotutkinto on työelämälähtöinen ja toteutukseltaan aikuiskoulutuksellinen. Keskeinen osa jatkotutkintoa on ammatillinen opinnäytetyö eli työelämän kehittämistehtävä, joka perustuu työelämän ongelman määrittelylle. Työelämän kehittämistehtävä toteutetaan yhdessä työelämän, ensisijaisesti oman työpaikan kanssa. 1.3 Jatkotutkintokokeilun käynnistäminen Kokeilulain vahvistamisen jälkeen kokeilun käynnistämisessä päätettiin edetä seuraavalla aikataululla: Opetusministeriö antaa hakuohjeet ammattikorkeakouluille mennessä Ammattikorkeakoulut jättävät kokeilulupahakemuksensa opetusministeriölle ja Korkeakoulujen arviointineuvostolle mennessä Korkeakoulujen arviointineuvosto jättää ehdotuksensa jatkotutkintokokeilun kokeiluluvista opetusministeriölle mennessä Opetusministeriö tekee kokeilulupia koskevat päätökset Lain mukainen koulutus voidaan aloittaa. Opetusministeriö lähetti ammattikorkeakouluille jatkotutkintokokeilun hakuohjeet päivätyllä kirjeellään. Ammattikorkeakouluja pyydettiin toimittamaan jatkotutkintokokeilua koskevat esityksensä mennessä opetusministeriöön ja Korkeakoulujen arviointineuvostolle. Kokeiluesityksiä oli mahdollista tehdä seuraavista jatkotutkintoon johtavista koulutusohjelmista:

9 9 Hallinto ja kauppa pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma sosiaalialan koulutusohjelma Tekniikka ja liikenne korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma hyvinvointiteknologian koulutusohjelma (yhdessä sosiaali- ja terveysalan kanssa) Kaksi tai useampi ammattikorkeakoulua saattoivat yhdessä hakea kokeilulupaa jättämällä yhteisen hakemuksen. Kokeilulupaa haettiin koko kokeilukautta varten. Hakuohjeissa todettiin myös, että pääosa kokeiluluvista on tarkoitus myöntää päättyvän haun perusteella. Lisäksi ohjeissa todettiin, että kokeilulle asetettava koordinaatio- ja seurantaryhmä voi kokeilun aikana tehdä aloitteita kokeilun laajentamisesta erityisestä syystä uusiin yksiköihin tai muihin koulutusohjelmiin kokeiluun valituilla aloilla. Ammattikorkeakoulut jättivät määräajan päättymiseen mennessä yhteensä 53 kokeilulupahakemusta. Hakemukset jakaantuivat koulutusohjelmittain seuraavasti: Koulutusohjelma Hakemusten lukumäärä Pk-sektorin yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 14 Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoito 10 Terveyden edistäminen ja ehkäisevän työ 8 Sosiaaliala 8 Korjaus- ja täydennysrakentaminen 6 Hyvinvointiteknologia Kokeiluluvan myöntämisen edellytykset ja kokeiluhakemusten arviointi Kokeilulaissa ( 5 ) on määritelty kokeiluluvan myöntämisen edellytykset sekä kokeiluluvan arviointiperusteet. Näitä käsitellään seuraavaksi erikseen. Kokeiluluvan myöntämisen edellytysten toteaminen Korkeakoulujen arviointineuvosto on tarkistanut, täyttävätkö kokeilulupahakemukset jatkotutkintokokeilusta annetun lain (454/2001) 5 pykälän 1 mom kohtien 1 3 mukaiset kokeiluluvan myöntämisen edellytykset:

10 10 1) ammattikorkeakoulusta on valmistunut ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä asianomaisella tai jatkotutkinto-opintoja tukevalla koulutusalalla; 2) ammattikorkeakoulu on järjestänyt ammatillisia erikoistumisopintoja asianomaisella tai jatkotutkinto-opintoja tukevalla koulutusalalla; sekä 3) ammattikorkeakoulussa on asianomaisella alalla yliopettajat, jotka voivat ottaa vastatakseen jatkotutkinto-opinnoista ja jotka täyttävät yliopettajien tohtorin tai lisensiaatin tutkintoa taikka taiteellisia ansioita koskevat ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (256/1995) säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Ammattikorkeakoulun edellytettiin täyttävän kaikki kohtien 1 3 edellytykset jatkotutkintokokeilun hakuajan päättyessä eli tilanteessa. Esimerkiksi kohdan 3 edellytyksen täyttääkseen ammattikorkeakoululla tuli olla palveluksessaan asianomaisella alalla yliopettajan virassa tai toimessa oleva henkilö, joka täytti yliopettajan kelpoisuusvaatimuksen tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon osalta. Mikäli ammattikorkeakoulu ei ollut nimennyt jatkotutkinnosta vastaavaa kelpoisuusehdon tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon osalta täyttävää yliopettajaa, ammattikorkeakoulua pyydettiin täydentämään hakemustaan tältä osin. Näin haluttiin varmistaa, että tiedot jatkotutkinnon vastuuyliopettajista ovat todennettavissa myös jälkikäteen. Lisäksi ammattikorkeakouluilta pyydettiin täydennyksinä hakemuksista puuttuneita tilastotietoliitteitä. Muutamia ammattikorkeakouluja pyydettiin täsmentämään hakemuksessa esitettyjä tietoja järjestetyistä ammatillisista erikoistumisopinnoista. Mikäli kokeilulupahakemus ei täyttänyt yhtä tai useampaa kokeiluluvan myöntämisen edellytystä, arviointineuvosto piti tarpeettomana julkaista kokeilulupahakemuksen laatuvaatimusten täyttymistä koskevaa lausuntoa. Arviointineuvosto on toimittanut tällöin palautteen hakemuksen vahvuuksista ja heikkouksista yksinomaan hakemuksen jättäneelle ammattikorkeakoululle. Mikäli kahden tai useamman ammattikorkeakoulun yhteisessä hakemuksessa yksi hakija-ammattikorkeakouluista ei täyttänyt jotain kokeiluluvan myöntämisedellytystä, katsottiin ainoastaan tämän ammattikorkeakoulun jäävän hakemuksen jatkokäsittelyn ulkopuolelle. Yhteishakemuksen muiden ammattikorkeakoulujen osalta hakemuksen arviointia jatkettiin normaalisti laatuvaatimusten täyttymisen osalta. Kokeilulupahakemusten arviointiperusteet Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilusta annetun lain (L 454/2001) 5 pykälän 2 mom mukaan kokeilulupahakemusten arvioinnissa otetaan huomioon koulutuksen laatutaso, kokeiluhankkeen tavoitteet, koulutus- ja työvoimatarve, yhteydet työelämään, tutkimus- ja kehitystyö asianomaisella tai jatkotutkinto-opintoja tukevalla koulutusalalla sekä se, että kokeiluista muodostuu alueellisesti ja kieliryhmittäin tasapainoinen kokonaisuus.

11 11 Opetusministeriö laati kokeilulain nojalla sekä lakiesityksessä ja eduskunnan vastauksessa arviointiperusteista esitettyjen perusteluiden pohjalta seuraavat täsmennetyt arviointiperusteet hakuohjekirjeen liitteeksi: 1. Kokeiluhankkeen tavoitteet Jatkotutkintokokeilulle asetetut laadulliset tavoitteet Kokeilun alueellinen vaikuttavuus Kokeilun suunniteltu aloituspaikkamäärä/vuosi ja keskimääräinen vuosiopiskelijamäärä 2. Koulutus- ja työvoimantarve Perustelut koulutustarpeelle Mekanismit, joilla koulutus- ja työvoimantarpeen kehittymistä seurataan Arvio jatkotutkinnon vaikutuksesta henkilön osaamiseen ja työuraan 3. Yhteydet työelämään Ammattikorkeakoulun vuorovaikutusverkosto työelämän kanssa asianomaisella tai jatkotutkintokokeilua tukevalla koulutusalalla Työelämäyhteyksille asetetut tavoitteet Suunnitelma jatkotutkintoon kuuluvan työelämän kehittämistehtävän käytännön toteuttamisesta Kokeilun vaikutus ammattikorkeakoulun työelämää, ammatillista asiantuntijuutta ja sen kehittämistä koskevan uuden tiedon tuottamiseen 4. Tutkimus- ja kehitystyö asianomaisella tai jatkotutkintoa tukevalla koulutusalalla Ammattikorkeakoulun tämän hetkisen tutkimus- ja kehitystyön kuvaus, määrä ja laatu asianomaisella tai jatkotutkintoa tukevalla koulutusalalla Jatkotutkintokokeilun vaikutus ammattikorkeakoulun t&k-toiminnan kehittämiseen Jatkotutkintokokeiluun liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikutus ammattikorkeakoulun peruskoulutukseen 5. Koulutuksen laatutaso Jatkotutkinnon opetussuunnitelman runko (liitteenä opetussuunnitelman tiivistelmä) Pedagogiset opetusjärjestelyt (erityisesti suunnitelma siitä, miten jatkotutkinto voidaan suorittaa työn ohessa) Selvitys jatkotutkinto-opinnoista vastaavan yliopettajan ja muun opetushenkilökunnan määrästä, koulutuksesta, kelpoisuuksista ja ansioista Selvitys koulutusalalta tai jatkotutkintoa tukevalta koulutusalalta valmistuneiden määristä vuosittain Näytöt koulutusalan tai jatkotutkintoa tukevan koulutusalan peruskoulutuksen laatutasosta

12 12 Selvitys koulutusalalla tai jatkotutkintoa tukevalla koulutusalalla järjestetyistä erikoistumisopinnoista (määrä, sisältöalueet, laajuudet ja erikoistumisopinnot suorittaneiden määrät) Näytöt koulutusalalla tai jatkotutkintoa tukevalla koulutusalalla järjestettyjen erikoistumisopintojen laatutasosta Opiskelijavalinnat Kokeilun seuranta ja arviointi Arviointineuvoston tekemän päätöksen mukaan arviointineuvoston suorittaman arvioinnin perusteina käytettiin yllä mainittuja tarkennettuja perusteita. Korkeakoulujen arviointineuvosto ei ole ottanut huomioon, mitä kokeilulain 5 pykälän 2 momentissa on sanottu kokeilun alueellisesta ja kieliryhmittäisestä tasapainosta. Opetusministeriö varmistaa kokeilulupia myöntäessään, että kokeilusta muodostuu alueellisesti ja kieliryhmittäin tasapainoinen kokonaisuus. Arviointineuvoston ei ottanut kantaa ammattikorkeakoulujen ehdotuksiin jatkotutkintokokeilun koulutusohjelman aloitusajankohdasta, aloituspaikoista tai aloituspaikkojen porrastuksesta eri vuosille. 1.5 Arviointiprosessi Korkeakoulujen arviointineuvosto on arvioinut kokeilulupahakemukset ja tehnyt arvioinnin perusteella ehdotuksensa jatkotutkintokokeilun kokeiluluvista opetusministeriölle. Arviointineuvoston ehdotus sekä arviointineuvoston lausunnot kokeilulupahakemuksista sisältyvät tähän raporttiin. Opetusministeriö päättää kokeiluluvista saatuaan ammattikorkeakoulujen jatkotutkintohankehakemuksista Korkeakoulujen arviointineuvoston ehdotuksen. Kokeiluun valituille korkeakouluille myönnetään jatkotutkintoa koskeva kokeilulupa, jossa päätetään koulutusohjelma, koulutusohjelman nimi, ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon aloituspaikkojen määrä sekä mahdolliset muut ehdot. Arviointiryhmät Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti kokeilulupahakemusten arvioinnin organisoinnista ja arvioinnin menettelyistä. Arviointimenetelmän valintaa määritti pitkälti aikataulu: ammattikorkeakoulujen tuli jättää hakemuksensa mennessä ja arviointineuvoston tuli antaa ehdotuksensa opetusministeriölle mennessä. Arviointineuvosto päätti asettaa hakemusten arviointia varten viisi erillistä arviointiryhmää, joiden tehtävänä oli arvioida kirjalliset kokeilulupahakemukset sekä laatia esitys arviointineuvostolla hakemuskohtaisiksi lausunnoiksi. Arviointiryhmän puheenjohtajaksi valittiin arviointineuvoston jäsen. Poikkeuksena tähän k-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusoh-

13 13 jelman arviointiryhmän puheenjohtajaksi valittiin arviointineuvoston alaisuudessa toimivan erikoistumisopintolautakunnan puheenjohtaja. Arviointineuvosto pyysi ammattikorkeakouluja esittämään arviointiryhmiin koulutuksen asiantuntijoita ammattikorkeakoulun omasta henkilöstöstä sekä työelämän edustajia. Ammattikorkeakoulu saattoi esittää yhtä koulutuksen asiantuntijaa sekä yhtä työelämän edustajaa jokaiseen arviointiryhmään niiltä koulutusaloilta, joilla sillä on koulutusta. Lisäksi arviointineuvosto pyysi Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SA- MOK ry:tä tekemään arviointineuvostolle esityksen arviointiryhmiin nimettävistä opiskelijajäsenistä. Arviointineuvosto valitsi kuhunkin arviointiryhmään vähintään kaksi ammattikorkeakoulujen koulutuksen asiantuntijaa jatkotutkinnon koulutusohjelman alalta, kaksi työelämän edustajaa sekä yhden opiskelija-asiantuntijan. Koulutusohjelmien alojen erikoisasiantuntijoita valittiin myös yliopistosektorilta. Sosiaali- ja terveysalan hakemusten arvioinnissa nähtiin tärkeäksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton edustus. Arviointiryhmien sihteerit nimettiin arviointineuvoston sihteeristöstä. Arviointiryhmien kokoonpanot olivat seuraavat. Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Puheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Ilkka Virtanen, professori, Vaasan yliopisto, Korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunta Kaj Grundström Jarmo Helminen, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Sampsa Saralehto, dosentti, Korkeakoulujen arviointineuvoston erikoistumisopintolautakunta Ulla Tynjä, opiskelija, Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Päivi Vesala, yliopettaja, koulutusohjelmajohtaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ismo Kantola, suunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma, Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma Puheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Ritva Paulin, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu, Korkeakoulujen arviointineuvosto Miia Aakko, opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Satu Helin, täydennyskoulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Raija Hilden, johtava ylihoitaja, Porin kaupungin terveysvirasto Ritva Larjomaa, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Marita Paunonen-Ilmonen, professori emerita, Tampereen yliopisto Paula Risikko, johtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Marjukka Vallimies-Patomäki, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö Ismo Kantola, suunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto

14 14 Sosiaalialan koulutusohjelma Puheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Anna Raija Nummenmaa, professori, Tampereen yliopisto, Korkeakoulujen arviointineuvosto Lassi Kangasluoma, opiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kirsti Laakso, erikoissuunnittelija, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut Anna-Liisa Lampinen, koulutusalajohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu Leena Niemi, johtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Aune Turpeinen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö Ismo Kantola, suunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma Puheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Toivo Katila, professori, Teknillinen korkeakoulu, Korkeakoulujen arviointineuvosto Seppo Huovinen, professori, Teknillinen korkeakoulu Toivo Koistinen, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu Martti Kuitunen, johtaja, Turun kaupungin tilalaitos Jari Kurtelius, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu Ville Lehtinen, opiskelija, Helsingin ammattikorkeakoulu Jouko Lähteenmäki, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu Marko Makkonen, koulutuspäällikkö, YIT-yhtymä Oyj Karl Holm, suunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Puheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Toivo Katila, professori, Teknillinen korkeakoulu, Korkeakoulujen arviointineuvosto Pertti Era, toimitusjohtaja, Metitur Oy Oili Harri-Lehtonen, projektipäällikkö, Kuntoutuksen edistämisliitto Mikko Hautala, opiskelija, Hämeen ammattikorkeakoulu Jari Hyttinen, professori, Tampereen teknillinen korkeakoulu Leif Sonkin, konsultti, Keskustakehitys Oy Tapio Tammi, toimitusjohtaja, Gamga Oy Ari Tarkiainen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Karl Holm, suunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Arviointiryhmien työskentely Arviointiryhmät työskentelivät Ryhmät toimivat itsenäisesti. Ryhmien puheenjohtajat, sihteerit, arviointineuvoston edustajat sekä arviointineuvoston pääsihteeri pitivät yhteisen suunnittelukokouksen Arviointiryhmien jäsenet ilmoittivat ohjeiden mukaisesti jääviyksistään sihteerille ennen kokouksia. Tämän lisäksi ryhmät päättivät ennen hakemusten käsittelyn aloittamista, minkä hakemusten osalta ryhmän jäsenet eivät jääviyden vuoksi voi osallistua asian käsittelyyn. Ryhmän puheenjohtaja tai jäsen ei osallistunut oman ammattikorkeakoulunsa hakemuksen arviointiin tai sellaisen ammattikorkeakoulujen yhteisen hakemuksen arviointiin, jossa oma ammattikorkeakoulu haki kokeilulupaa. Jäsenet ilmoittivat jääviytensä myös niissä tapa-

15 15 uksissa, jossa arvioijalla oli joku muu sidos (esim. opiskelijana, aviopuolison työpaikka, aiempi yhteistyösuhde) sellaiseen hakijaverkoston ammattikorkeakouluun, joka ei varsinaisesti hakenut kokeilulupaa. Jääviyden vuoksi seuraavat henkilöt arviointiryhmissä eivät osallistuneet mainittujen hakemusten käsittelyyn: Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Kaj Grundström: Arcada Nylands svenska yrkeshögskolanin hakemus Jarmo Helminen: Turun ammattikorkeakoulun hakemus Ulla Tynjä: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun hakemus Päivi Vesala: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakemus Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma Miia Aakko: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakemus Ritva Paulin: Turun ammattikorkeakoulun hakemus Marjukka Vallimies-Patomäki: Helsingin ammattikorkeakoulun hakemus Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma Miia Aakko: Kemi Tornion ammattikorkeakoulun Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun hakemus Satu Helin: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hakemus Paula Risikko: Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakemus Marjukka Vallimies-Patomäki: Arcada Nylands svenska yrkeshögskolanin, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ammattikorkeakoulun hakemus Sosiaalialan koulutusohjelma Lassi Kangasluoma: Kemi Tornion ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakemus Anna-Liisa Lampinen: Kemi Tornion ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakemus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hakemus Leena Niemi: Kemi Tornion ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakemus Korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma Martti Kuitunen: Helsingin ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun hakemus Jari Kurtelius: Hämeen ammattikorkeakoulun hakemus sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakemus Ville Lehtinen: Helsingin ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun hakemus Jouko Lähteenmäki: Helsingin ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun hakemus Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Pertti Era: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hakemus Mikko Hautala: Hämeen ammattikorkeakoulun hakemus

16 16 Ennen arviointiryhmän kokouksia ryhmän jäsenet laativat yhden liuskan laajuisen kirjallisen lausunnon jokaisesta ryhmän arvioitavaksi kuuluvasta hakemuksesta sekä pisteyttivät hakemukset asteikolla 1 5. Tämän jälkeen ryhmät käsittelivät hakemuksia arviointikokouksissaan. Arviointiryhmät pitivät 2 6 kokousta. Jokaista kokeilulupahakemusta käsiteltiin vähintään kahdessa arviointiryhmän kokouksessa. Ryhmän puheenjohtaja ei osallistunut hakemusten pisteyttämiseen. Puheenjohtajan tehtävänä oli ohjata keskustelu niihin seikkoihin, joiden suhteen arvioijien näkemykset poikkesivat toisistaan merkittävästi. Lisäksi puheenjohtaja laati käydyistä keskusteluista yhteenvedot. Ryhmän sihteeri laati puheenjohtajan yhteenvetojen ja kirjallisten lausuntojen perusteella ehdotukset arviointilausunnoiksi ryhmän viimeisen kokouksen käsittelyä varten. Arviointiryhmän jäsenten antamien lausuntojen sekä kokouksissa käydyn keskustelun ja pisteytysten pohjalta muodostettiin lausunto jokaisesta hakemuksesta. Ryhmien tekemä arviointi perustuu hakemuksissa esitettyyn informaatioon sekä ammattikorkeakouluilta pyydettyihin lisäselvityksiin, jotka liittyivät jatkotutkinnon kokeiluluvan myöntämisen edellytysten toteamiseen. Arviointiryhmät käyttivät edellä luvussa 1.4 mainittuja tarkennettuja arviointiperusteita. Arviointineuvoston päätöksen mukaan kokeilulupahakemuksen arvioinnissa tuli tehdä johtopäätökset siitä, 1. täyttääkö hakemus kokeilulain 5 pykälän 1 mom mukaiset kokeiluluvan myöntämisen edellytykset; 2. täyttääkö hakemus kokeilulain 5 pykälän 2 mom mukaisilla arviointiperusteilla jatkotutkintokokeilun koulutusohjelmalta edellytettävät laatuvaatimukset hyväksyttävästi; sekä 3. identifioida ne tekijät (hakemusten vahvuudet ja kehittämistarpeet), joihin arviointipäätelmä perustuu. Arviointiryhmät halusivat kuitenkin tuoda arviointineuvoston tietoon myös arvionsa siitä, mikäli hakemus täytti ryhmän mukaan jatkotutkintokokeilun koulutusohjelmalta edellytettävät laatuvaatimukset hyvin. Arviointiryhmien puheenjohtajien kokouksessa oli sovittu, että ryhmät käyttävät sisäisessä työskentelyssä kokonaisarvosanaa seuraavalla asteikolla: 1 (hylätty), 2 (välttävä), 3 (tyydyttävä), 4 (hyvä), 5 (erinomainen). Laatuvaatimukset täyttävän hakemuksen vähimmäisarvosanaksi määriteltiin 3 (tyydyttävä). Arviointiryhmät päättivät kunkin hakemuksen laatuvaatimusten arvioinnissa saamasta mainesanasta yksimielisesti. Kaikki ryhmät olivat yksimielisiä esityksissään arviointineuvostolle. Ryhmät ovat lausunnoissaan hakemusten vahvuuksista ja heikkouksista maininneet pelkästään merkittävät vahvuudet ja merkittävät heikkoudet.

17 17 Korkeakoulujen arviointineuvoston käsittely Korkeakoulujen arviointineuvosto käsitteli opetusministerille jatkotutkinnon kokeilun kokeiluluvista annettavaa ehdotusta sekä kokeilulupahakemuksista annettavia lausuntoja. Arviointineuvosto noudatti päätöksessään arviointiryhmien esityksiä sekä kokeiluluvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä että arviointiryhmien esityksiä jatkotutkinnon kokeilun koulutusohjelmalta edellytettävien laatuvaatimusten täyttymisestä. Arviointineuvosto päätti noudattaa hakemusten laatuvaatimusten arvioinnissa yhtenäisesti seuraavaa mainesanojen asteikkoa: ei täytä laatuvaatimuksia, täyttää laatuvaatimukset, täyttää hyvin laatuvaatimukset. Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmien arviointiryhmien käyttämä mainesana täyttää erittäin hyvin laatuvaatimukset yhdistettiin luokkaan täyttää hyvin laatuvaatimukset. Arviointineuvoston käsittelyssä seuraavat arviointineuvoston jäsenet olivat jäävejä osallistumaan jatkotutkintohakemuksia koskevaan keskusteluun ja jatkotutkinnon kokeilulupia koskeviin päätöksiin: Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma: Mauri Panhelainen, Ritva Paulin, Aulis Pitkälä, Pirkko Remes, Riikka-Maria Yli-Suomu Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilainen hoidon koulutusohjelma: Terhi Nokkala, Ritva Paulin, Pirkko Remes Terveyden edistämisen ja ehkäisen työn koulutusohjelma: Terhi Nokkala, Mauri Panhelainen, Pirkko Remes Sosiaalialan koulutusohjelma: Terhi Nokkala, Pirkko Remes Korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma: Terhi Nokkala, Ritva Paulin, Aulis Pitkälä, Pirkko Remes, Riikka-Maria Yli-Suomu Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma: Mauri Panhelainen, Pirkko Remes Arviointineuvosto päätti julkaista ehdotuksensa kokeiluluvista ja lausuntonsa kokeilulupahakemuksista julkaisusarjassaan.

18 18 2 Korkeakoulujen arviointineuvoston ehdotus opetusministeriölle Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti ehdottaa opetusministeriölle, että ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnon kokeiluluvan saavat hankkeet valitaan sellaisten hankkeiden joukosta, jotka arviointineuvoston arvioinnin perusteella täyttävät sekä jatkotutkintojen kokeilusta annetun lain (L 645/ 2001) 5 pykälän 1 mom mukaiset kokeiluluvan myöntämisen edellytykset että lain 5 pykälän 2 mom mukaisilla arviointiperusteilla jatkotutkinnon kokeilun koulutusohjelmalta edellytettävät laatuvaatimukset. Arviointineuvosto katsoo, että seuraavat 36 hakemusta täyttävät sekä kokeiluluvan myöntämisen edellytykset että laatuvaatimukset: Hallinnon ja kaupan ala Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, yhteensä 11 hakemusta: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan, Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut Lahden ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma, yhteensä 6 hakemusta: Helsingin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Svenska yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma, yhteensä 5 hakemusta: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kemi Tornion, Oulun seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu

19 19 Sosiaalialan koulutusohjelma, yhteensä 5 hakemusta: Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut Tekniikan ja liikenteen ala Korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma, yhteensä 4 hakemusta (yhdestä laatuvaatimukset täyttäneestä yhteishakemuksesta on poistettu yksi ammattikorkeakoulu, joka ei täyttänyt luvan myöntämisedellytyksiä): Seinäjoen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut Hämeen ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Svenska yrkeshögskolan Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma (yhdessä sosiaali- ja terveysalan kanssa), yhteensä 5 hakemusta: Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu

20 20 3 Korkeakoulujen arviointineuvoston lausunnot kokeilulupahakemuksista Korkeakoulujen arviointineuvoston lausunnot sisältävät tiivistelmän kokeilulupahakemuksessa esitetyistä ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilun tavoitteesta sekä varsinaisen lausunnon. Lausunnot esitetään koulutusohjelmittain luvuissa Lausunnot pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaan tehdyistä hakemuksista Arcada Nylands svenska yrkeshögskola: utbildningsprogrammet för företagsamhet och affärskompetens inom sektorn för små och medelstora företag Jatkotutkinnon tavoitteena on antaa logistiikan alan tradenomille valmiudet soveltaa tietotekniikkaa hyödyntäviä liiketaloudellisia menetelmiä korkean kustannustehokkuuden ja palvelutason saavuttamiseksi koko alihankintaketjussa (supply chain management). Hanke ei täytä jatkotutkinnon kokeilun koulutusohjelmalta vaadittavia laadullisia vaatimuksia. Koulutusohjelma perustuu selkeän erikoistumisalueen, kansainvälisen logistiikan, valintaan. Ammattikorkeakoulu on järjestänyt jatkotutkinnon alalta ammatillisia erikoistumisopintoja, jotka tukevat jatkotutkintohanketta. Pedagogiset järjestelyt ovat edistyksellisiä. Hankkeen erityinen heikkous on niukka ja pintapuolinen, osin hakuohjeista poikkeava hakemus. Hankkeen toteutus ei käy ilmi hakemuksesta. Liiketoimintaosaamisen opetushenkilöstön määrä on niukka ja koulutustaso alhainen.

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Erikoistumisopintojen arviointi ja akkreditointi

Erikoistumisopintojen arviointi ja akkreditointi Erikoistumisopintojen arviointi ja akkreditointi Yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten johtajien seminaari Joensuun yliopisto 29.11.2002 Ilkka Virtanen 25.11.2002 Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto & KKA:n

Lisätiedot

Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan?

Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan? Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan? Erikoistumisopintolautakunnan pj. Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto Erikoistumisopintojen kehittämispäivä 25.9.2001 Suomen akatemian auditorio, Vilhovuorenkatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Aikuiskoulutustuesta

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Suomalaista kilpailukykyä liiketoimintaosaamisella

Suomalaista kilpailukykyä liiketoimintaosaamisella Suomalaista kilpailukykyä liiketoimintaosaamisella Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiraportin julkistamisseminaari Helia ammattikorkeakoulu 27.3.2003 Ilkka Virtanen http://www.uwasa.fi/~itv/publicat/kauppa.ppt

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiprojekti

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiprojekti Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiprojekti Johtoryhmän puheenjohtaja Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto Arviointiprojektin käynnistysseminaari Helsingin yliopisto, Psykologian

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

PERUSUUTISOINTI HYVÄÄ JÄRJESTELMÄARVIOINNEISSA TOIVOMISEN VARAA. Arenen mediatapaaminen Helsinki Varapuheenjohtaja Jorma Niemelä

PERUSUUTISOINTI HYVÄÄ JÄRJESTELMÄARVIOINNEISSA TOIVOMISEN VARAA. Arenen mediatapaaminen Helsinki Varapuheenjohtaja Jorma Niemelä PERUSUUTISOINTI HYVÄÄ JÄRJESTELMÄARVIOINNEISSA TOIVOMISEN VARAA Arenen mediatapaaminen 28.09.2009 - Helsinki Varapuheenjohtaja Jorma Niemelä Ammattikorkeakoulututkinnot eivät vedä työmarkkinoilla (professori

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Erikoistumisopintolautakunta

Erikoistumisopintolautakunta Erikoistumisopintolautakunta 2004-2007 Erikoistumisopintolautakunnan toiminnan esittely Korkeakoulujen arviointineuvostolle 22.11.2005 Opetusministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki Professori Ilkka Virtanen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot