Abilis -säätiö Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abilis -säätiö Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009

2 2

3 VUOSIKERTOMUS Yhteenveto Säätiön toiminta-ajatus Säätiön hallinto Säätiön hallitus Säätiön toimisto ja toimihenkilöt Säätiön säännöt, johtosääntö ja muut ohjeet Säätiön talous Säätiön rahoituspohja vuonna Säätiön varainkäyttö vuonna Säätiön rahoituksen ja toiminnan kasvusuunta Säätiöiden välinen yhteistyö Rahoituskauden toiminta... 9 A. Hankerahoitus Hakemukset ja myönnetyt rahoitukset jakautuminen eri toiminta-alueisiin seuranta ja arviointi Ihmisoikeusohjelma ja sen toteutus vuonna tuloksia ja toiminnan vaikuttavuus Säätiön toiminta suhteessa YK:n vuosituhattavoitteisiin Säätiön toiminta suhteessa läpileikkaaviin teemoihin B. Kumppanuusohjelma Säätiön kumppanuusohjelma ja sen toimintaperiaatteet Kumppanussopimukset Kumppaniyhteistyön vahvistaminen ja laajentaminen C. Tiedotustoiminta D. Hankehallinnon ja toiminnan kehittäminen Kansainvälinen verkostoituminen Tulevaisuuden suuntaviivoja Liite 1. Esimerkkejä Abilis -säätiön rahoittamista projekteista

4 VUOSIKERTOMUS 2009 Yhteenveto Vuosi 2009 oli Abilis -säätiön toiminnassa aktiivisen kehittämisen ja uudelleen suuntaamisen vuosi. Toiminnan kehittämiseen ja käytäntöjen päivittämiseen antoivat potkua vuonna 2008 tehty evaluaatio suosituksineen, säätiön kymmenvuotisen rahoitustoiminnan kokemukset ja kentältä nousseet toiveet. Kaiken kehittämistoiminnan keskellä kuitenkin säätiön projektirahoitus jatkui aktiivisena ja käynnissä olevia hankkeita oli keskimäärin 250, enimmillään hieman yli 300. Uusia hakemuksia säätiö käsitteli yhteensä 292 kappaletta, vaikka poikkeuksellisesti säätiön uusien hakemusten käsittely keskeytettiin määräaikaisesti väliseksi ajaksi. Eniten säätiön rahoituksella toteutettiin köyhyyden vähentämiseen ja toimeentulonhankintaan liittyviä projekteja, joita oli noin 60 % kaikista käynnissä olevista hankkeista. Uusien myöntöjen keskimääräinen koko oli euroa. Säätiön hallitus linjasi toimintaa tuleville vuosille strategian päivityskeskustelussa ja sisällytti tulevaan toimintakauteen uusia temaattisia painopistealueita ja -maita. Suunnitelmat sisällytettiin rahoitushakemukseen, joka jätettiin säätiön päärahoittajalle Suomen ulkoasianministeriölle kesäkuussa Säätiön sääntöjä päivitettiin ja päätöksenteon, johtamisen ja seurannan käytäntöjä kirjattiin säätiön johtosääntöön. Myös säätiön taloussääntö otettiin päivityksen alle. Toimihenkilöiden työtä ovat lisänneet erilaiset kehittämistoimet, joihin säätiössä on ryhdytty hankehallinnon käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Evaluaation suositusten pohjalta säätiön lomakkeita ja ohjeistuksia ryhdyttiin uudistamaan ja säätiön opaskirjasarjaa täydentämään. Samoin Abilis säätiö tuki ja koulutti kumppanijärjestöjä sekä valmisteli erillistä pilottia, jotta hallinnollisia tehtäviä voidaan kokeilun jälkeen rajatusti siirtää Etelän kumppanille. Kumppaniohjelma sisälsi vuonna 2009 kaksi isoa alueellista seminaaria, toisen Afrikan ja toisen Aasian maiden kumppanijärjestöille. Lisäksi järjestettiin pienempi seminaari Keski-Aasian kumppanimaille (olemassa olevat ja uudet maat). Kumppaniohjelman ja -koulutusten avulla säätiö tuki Etelä - Etelä akselin yhteistyötä ja tarjosi kumppanijärjestöjen edustajille mahdollisuuden oppia toisiltaan sekä saada ideoita ja hyviä käytäntöjä omaan toimintaan. Koulutustoimintaa pyritään jatkossa järjestämään säännöllisesti. Kumppanuusohjelmaa laajennettiin vuoden aikana niin, että uusi kumppaniyhteistyö aloitettiin Ghanassa ja yhteistyön valmisteluja tehtiin Kirgisiassa. Valitettavasti kumppaniyhteistyö tansanialaisen Shivyawata Mwanzan kanssa jouduttiin lopettamaan marraskuussa 2009 talousepäselvyyksien takia. Päätöstä edelsi säätiön teettämä ulkopuolinen tilintarkastus. Vuoden 2009 lopussa Abilis säätiöllä oli 10 kumppanijärjestöä / kumppanimaata. Säätiö seurasi käynnissä olevia hankkeita sekä omien matkojensa että kumppanijärjestöjen avulla. Seurantamatkoja varten laadittiin talouden tarkastuslista ja muita monitoroinnin työkaluja valmisteltiin. Seurantamatkoja tehtiin yhteensä seitsemän. Toimihenkilöiden lisäksi kolmelle matkalle osallistui hallituksen edustaja. Säätiön yhteistyö kansainvälisten vammaisjärjestöjen, muiden rahoittajien ja sisarsäätiöiden kanssa jatkui vuoden aikana aktiivisena. Vuoden aikana toimiston henkilökunta kasvoi kahdeksaan toimihenkilöön ja hallitus valitsi vuosikokouksessa uuden 2-vuotisen hallituksen. Vuoden lopulla säätiö sai ministeriöstä rahoituspäätöksen, jonka mukaisesti rahoitustoimintaan on käytettävissä tulevien 3 vuoden ( ) aikana yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. 4

5 1. Säätiön toiminta-ajatus Abilis säätiö on suomalaisten vammaisten perustama järjestö, jonka tarkoituksena on edistää eri tavoin vammaisten ihmisten omaa toimintaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia kehitysmaissa sekä Itä-Euroopassa. Säätiö perustettiin vuonna Abilis rahoittaa pieniä, luotettavia ja laadukkaita hankkeita, jotka ovat vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia. Abilis -säätiö tukee vain vammaisten omaa toimintaa ja pitää erityisen tärkeänä, että tuen vastaanottajaorganisaatiossa vammaiset henkilöt ovat itse merkittävässä asemassa. Näin Abiliksen rahoitus on vaikuttavaa ja edistää vammaisten henkilöiden voimaantumista ja yhteiskunnallista asemaa. Rahoitusta myönnetään ruohonjuuritason järjestöille hankkeisiin, joiden suuruus vaihtelee euroa. Säätiön toiminnan lisäarvo on siinä, että se tavoittaa kehitysmaissa merkittävän vähemmistöryhmän ja auttaa heitä työskentelemään omien ihmisoikeuksien puolesta tavoilla, joihin muut kehitysyhteistyön tukimuodot eivät pysty. Keskeinen elementti tässä on se, että Etelän järjestöt ovat itse vastuussa hankkeiden toteutuksesta ja hallinnosta, mukaan lukien taloushallinto Projektin toteuttaminen, hankesyklin eri osat huomioiden, vahvistaa kehitysmaiden vammaisten ja heidän järjestöjensä osaamista ja antaa heille mahdollisuuden oppia projekti- ja yleishallinnon käytäntöjä. Säätiön toiminnan tavoite, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen alhaalta ylöspäin, toteutuu rahoitustoiminnan kautta. 2. Säätiön hallinto 2.1. Säätiön hallitus Vuonna 2009 säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi säätiön perustaja Kalle Könkkölä. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Kalle Könkkölä puheenjohtaja liikuntavammainen, pyörätuolin käyttäjä Ari Suutarla varapuheenjohtaja sokea, opaskoiran käyttäjä Liisa Kauppinen jäsen kuuro, viittomakielinen Maija Könkkölä jäsen näkövammainen Pekka Tuominen jäsen liikuntavammainen Birgitta Rantakari jäsen Diakonissalaitoksen säätiön edustaja Jukka Kumpuvuori varajäsen liikuntavammainen, pyörätuolin käyttäjä Hallitus kokoontui kuusi kertaa vuonna Lisäksi hallitus piti erillisen keskustelusession, jossa linjattiin säätiön toimintaa ja strategiaa vuosille (- 2015) Säätiön toimisto ja toimihenkilöt Säätiön toimisto sijaitsee osoitteessa Haapaniemenkatu 7-9 B. Samoissa toimitiloissa ovat sisarsäätiöt Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiö KIOS ja Siemenpuu sekä Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry. Toimitila on vuokrattu, päävuokralaisena Siemenpuu säätiö. Abilis -säätiön toimiston henkilökunta muuttui hieman ja kasvoi vuonna Uusi toiminnanjohtaja aloitti ja kehitysyhteistyösihteeri Henkilölukumäärä nousi kahdeksaan. Lisäksi säätiölle rekrytoitiin talousassistenttia syksyllä 2009, mutta hänen palkkaamisensa siirtyi alkuvuoteen Säätiön palveluksessa vuoden 2009 aikana olivat seuraavat toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Marjo Heinonen ( alkaen) projektikoordinaattori Tuula Heima-Tirkkonen (vt. toiminnanjohtaja asti) 5

6 projektikoordinaattori Leena Hahle (osa-aikaeläke) projektikoordinaattori Jaana Linna projektikoordinaattori Andrea Fichtmûller projektikoordinaattori Marina Kitaigorodski projektikoordinaattori Slade Syakango (tuntityö) kehitysyhteistyösihteeri Arto Vilmi ( alkaen) Projektikoordinaattoreiden ja kehitysyhteistyösihteerin toimenkuvan keskeinen sisältö oli hankehallinto. Keskimäärin yhdellä projektikoordinaattorilla oli kaksi kumppanijärjestöä ja noin 50 projektia vastuullaan. Hankehallinnon työtehtäviin sisältyi yhteydenpitoa hakija- ja kumppanijärjestöihin, hakemusten käsittelyä, rahoituspäätöksen jälkeistä hankeseurantaa sekä toimistolla että paikan päällä projekteissa (seurantamatkojen avulla) sekä raporttien tarkastusta tarvittavine toimenpiteineen. Projektihallinnon työvälineenä Abilis säätiö käytti Prospekti projektihallinnon ohjelmaa. Säätiön kirjanpitoa hoiti Administer Oy. Taloushallinnon tehtävien hoidossa käytettiin sähköistä taloushallinnon järjestelmää (efina). Lisäksi säätiö osti taloussuunnittelupalveluita Siemenpuusäätiön taloussuunnittelijalta Heikki Korhoselta. Säätiön tilintarkastajina toimivat Raimo Hakola (HTM) ja Pentti Ristikartano ( asti) sekä Kristian Seemer (HTM) alkaen. Varatilintarkastajina olivat Matti Pirnes (HTM) ja Maija Lindroos Säätiön säännöt, johtosääntö ja muut ohjeet Keväällä 2009 tilintarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, että Abilis -säätiön säännöt kaipaavat päivitystä ja tarkennusta. Varsinaiseen sääntöjen muuttamiseen ryhdyttiin elokuussa Sääntöuudistuksessa edettiin loppuvuoden aikana niin, että säätiön hallitus hyväksyi uudet säännöt , jonka jälkeen ne lähetettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen vahvistettavaksi. Säätiön johtamisjärjestelmä, päätöksenteko, toiminnan hallinto, seuranta ja arviointi sekä raportointi kirjattiin säätiön johtosäännöksi, jonka hallitus vahvisti Vastaavasti säätiön taloussääntö otettiin päivityksen alle vuoden 2009 aikana. Taloussäännön päivitys ja vahvistus siirrettiin kuitenkin alkuvuoteen 2010, koska asiakirjaan haluttiin mukaan toimiston päätöksenteon linjat ja uuden toimihenkilön, talousassistentin, toimivaltuudet. Lisäksi säätiön hallitus vahvisti Henkilöstöpolitiikan käytännöt tukemaan hyvää henkilöstöhallintoa. Seurantamatkoja varten hallitus vahvisti säätiön toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten käyttöä varten matkustusohjeen sekä raportointiohjeet (lyhyt ja pitkä matkaraportti). 3. Säätiön talous 3.1. Säätiön rahoituspohja vuonna 2009 Säätiö saa pääosin rahoituksensa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista. Vuonna 2009 säätiö noudatti ulkoasiainministeriön kanssa allekirjoitetun rahoitussopimuksen liitteenä jätettyä tuenkäyttösuunnitelmaa vuosille sekä sen päivitettyä versiota. Ulkoasianministeriön tuki vuodelle 2009 oli yhteensä euroa. Lisäksi säätiön käytössä oli vuoden 2008 lopussa myönnetty lisäraha, euroa, ja siirtynyt raha vuodelta 2008 ( euroa). Vuonna 2009 Abilis -säätiöllä oli kahden aiemman vuoden tavoin käytettävissä rahoitusta yhdysvaltalaisesta lähteestä (Tides Foundation ja American Jewish World Service). Tämä erillisrahoitus on tarkoitettu vammaisten ihmisoikeuksien parantamiseen ja YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimusta kokevaan työhön. Vuoden 2009 myöntö oli yhteensä USD ( euroa). Säätiö harjoittaman keräystoiminnan tuotot olivat euroa. 6

7 3.2. Säätiön varainkäyttö vuonna 2009 Säätiön varainkäyttö on kuvattu taulukossa 1. Vuonna 2009 hallintokuluihin käytettiin 8 % ulkoministeriön rahoitussopimuksen mukaisesta avustuksesta. Hankevalmisteluun ja -seurantaan käytettiin 19 % avustuksesta. Ihmisoikeusohjelman rahoituksesta 16 % käytettiin hankehallintoon ja loput projektirahoitukseen. Kaiken kaikkiaan säätiön saamasta rahoituksesta, yhteensä euroa, lähetettiin suorana tukena kehitysmaiden vammaisjärjestöille. Toteutuneet kulut 2009 Projektiavustukset Hankehallinto Hallinto YHTEENSÄ Valtionapu (UM) % Ihmisoikeusohjelma % YHTEENSÄ Taulukko 1. Säätiön varainkäyttö ja sen jakautuminen vuonna UM rahoitussopimus Talousarvio Toteutunut Hankerahoitus Tiedotusprojektit Hankearviointi ja seuranta Hallinto Lisäraha (vuodelta 2008) Hankerahoitukseen siirtynyt vuodelta Muu tuotot Välisumma Ihmisoikeusohjelma (USAn rahoitus) Vuoden 2009 tuki Edelliseltä vuodelta siirtyvä tuki Välisumma YHTEENSÄ UM rahoituksen siirto vuodelle UM Lisärahoituksen siirto vuodelle Ihmisoikeusohjelman rahoituksen siirto vuodelle Taulukko 2. Säätiön varainkäyttö verrattuna budjetoituun vuonna Säätiön rahoituksen ja toiminnan kasvusuunta Säätiön toiminta ja rahoitus on kasvanut lineaarisesti koko säätiön toiminnan ajan. Viimeisten kolmen vuoden osalta kehitys on kuvattu taulukossa 3. 7

8 Päätökset ja maksatukset / vuosi Tehtyjä hankepäätöksiä Toteutuneet maksatukset Taulukko 3. Rahoituspäätökset ja maksatukset vuosina Edellisen vuoden (2008) tavoin, säätiön hankehallinnossa nähtiin vuonna 2009 selkeää laskua hakemusten määrässä. Tämä suunta on ollut toivottava ja perustuu ns. kumppaniohjelman toimintaan. Kumppanijärjestöt arvioivat ja karsivat heikot tai puutteellisesti laaditut hakemukset ennen niiden lähettämistä Abilis -säätiön toimistolle. Vaikka kumppanijärjestöt lähettävät myös hylättäväksi esittämiänsä hakemuksia, tulee kumppanimaista hyvin valmisteltuja ja laadukkaampia hakemuksia enemmän kuin aikaisempina vuosina. Säätiö kehittää edelleen kumppanijärjestöjen roolia ja ohjaa kumppanijärjestöjä kouluttamaan ruohonjuuritason hakijajärjestöjä hyvän hallinnon periaatteiden mukaiseen järjestö- ja projektityöhön. Säätiön tavoitteena on lisätä kumppanimaissa toteutettavien projektien määrää tulevina vuosina niin, että 80 % säätiön rahoittamista projekteista olisi kumppanimaissa. Säätiö jätti uuden rahoitushakemuksen vuosille kesäkuussa ja sai rahoituspäätöksen marraskuussa Uusi rahoituspäätös on yhteensä 5,3 miljoonaa euroa, jakautuen tuleville vuosille seuraavasti: 2010: euroa 2011: euroa 2012: euroa Säätiön hallitus linjasi keväällä 2009 toimintaansa ja päätti, että säätiölle etsitään aktiivisesti uusia rahoittajia. Erityisesti hallitus esitti EU rahoitusta. Mahdollisuuksia EU rahoitukseen ryhdyttiin etsimään välittömästi ja säätiön toiminnanjohtaja osallistui Kehys ry:n järjestämään EU rahoitusta koskevaan koulutukseen syyskuussa Säätiöiden välinen yhteistyö Abilis -säätiö tekee läheistä yhteistyötä kahden muun samantyyppistä kehitysyhteistyötä tekevän erityissäätiön, KIOS- ja Siemenpuu-säätiön kanssa. Säätiöiden välinen yhteistyö on todettu erittäin antoisaksi toimintoja kehitettäessä sekä päällekkäistä hallinnollista työtä vähennettäessä. Loppuvuodesta 2008 säätiöt olivat jättäneet yhdessä ulkoasianministeriöön tarjouksen kansalaisjärjestöille myönnettävien kehitysyhteistyön sekä kehitystiedotuksen ja kansainvälisyyskasvatuksen valtionavustusten hallinnon tukipalveluista. Maaliskuussa 2009 ( ) ministeriö päätti keskeyttää kilpailun, koska toisen tarjoajaehdokkaan, KEPA FCG Impact, sulkeminen pois, merkittävän ja moitittavan kilpailuedun takia, johti tarjouskilpailun tilanteeseen, jossa kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö ei enää ollut mahdollista, eikä hankintalaki toteutunut. Säätiöt koordinoivat yhteistyötään ulkoasianministeriön kanssa liittyen vuosien yhteistyö- ja rahoitusneuvotteluihin. Vastaavasti Impact Consulting Oy:n tekemään Evaluation the Finnish NGO Foundations loppuraportti käsiteltiin yhteisesti ministeriön edustajien kanssa joulukuussa Sovittavat toimenpiteet päätetään vuoden 2010 alkupuolella. Säätiöt lähettivät yhteisen edustajansa myös niihin kumppanuusjärjestöjen ja ulkoasianministeriön yhteisiin kokouksiin, joista saivat tiedon, ja pyrkivät muutenkin osallistumaan koordinoidusti kumppanuusjärjestöjen yhteistyöhön. 8

9 Keväällä säätiöt tekivät vuosittaisen päivityksen hankehallinnon menettelytavoista ns. Best Practices listaan, jossa on kuvattu kunkin säätiön käyttämät toimintamallit hankeprosessissa. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen noudattaa myös Evaluaation (2008) suosituksia. Yhteistyö on ollut tiivistä myös taloushallinnon toiminnoissa. Säätiöt käyttivät yhteistä tilitoimistoa Administer Oy:tä ja samoja tilintarkastajia ( asti), minkä ansiosta monet taloushallinnon käytännöt yhtenäistyivät. Ulkoasiainministeriölle laadittujen vuosisuunnitelmien ja budjettien rakenteissa sekä seurannassa on pyritty mahdollisimman suureen yhtenäisyyteen. Abilis säätiö käytti tarpeen mukaan Siemenpuu-säätiön taloussuunnittelija Heikki Korhosen palveluja. Säätiöt ja FIDIDA ry toimivat yhteisissä tiloissa Helsingin Merihaassa Haapaniemenkatu 7-9 B:ssä. B:een. Säätiöt ja FIDIDA ry vastaavat yhteisesti tarvittavista toimistopalveluista, kuten sisäisestä IT -verkosta, kopiopalveluista ja siivouksesta. Toiminnanjohtajat kokoontuvat säännöllisesti toiminnanjohtajapalavereihin, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita, Kuukausittain järjestettiin infotilaisuus, johon osallistuivat kaikki paikalla olevat säätiöiden työntekijät. Tilaisuuksissa käsiteltiin sekä ajankohtaisia käytännön asioita että osallistujien terveisiä erilaisista koulutuksista ja muista tapahtumista. 5. Rahoituskauden toiminta A. Hankerahoitus 5.1. Hakemukset ja myönnetyt rahoitukset Säätiöllä on avoin haku, johon kehitysmaiden järjestöt voivat lähettää hakemuksia. Rahoituspäätökset tehdään saapuneiden hakemusten perusteella. Vuonna 2009 säätiö ei käsitellyt uusia hakemuksia välisenä aikana ruuhkautuneen hakemuskäsittelyn takia. Toisaalta säätiö kokeili erityistä hakua ihmisoikeushankkeisiin (Special Call for proposals on Human Rights). Erityishausta ilmoitettiin kaikille kumppanijärjestöille ja tiedote oli säätiön kotisivuilla. Erillishaku ei tuottanut suurta hakemusten määrää ja jäi ilmeisesti usealta hakijajärjestöltä huomaamatta. Vuoden 2009 aikana säätiön rahoituksella oli meneillään keskimäärin 250 hanketta. Enimmillään rahoitettavien projektien määrä oli yli 300. Luku vaihteli vuoden aikana, koska osa projekteista alkoi ja päättyi saman vuoden aikana ja samanaikaisesti uusia, pidempikestoisia projekteja käynnistyi ja/tai päättyi. Uusia projekteja hyväksyttiin rahoitettaviksi 114 kpl. Vuoden lopussa ( ) meneillään oli 247 hanketta 48 maassa. Kun mukaan lasketaan myös vuoden aikana päättyneet hankkeet (82), nousee lukumäärä yhteensä 329 hankkeeseen. Vuonna 2009 käsiteltiin yhteensä 292 hakemusta. Näistä 114 hyväksyttiin ja 178 hylättiin. Hankkeiden hyväksymisprosentti vuonna 2009 oli 39 eli jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna. Käsitellyt hakemukset / vuosi Hyväksytty Hylätty YHTEENSÄ 2009 % 2008 % 2007 % Taulukko 4. Hyväksytyt ja hylätyt hakemukset vuosina Säätiön keskimääräisen avustuksen koko vuonna 2009 oli euroa. Avustusten koko on pysynyt suurin piirtein samana viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2008 keskimääräinen avustus oli euroa. 9

10 Säätiön tuen piiriin kuuluvat kaikki vammaisjärjestöt riippumatta siitä, mitä vammaryhmää järjestö edustaa. Kehitysmaissa suurin ryhmä ovat liikuntavammaiset ihmiset, ja säätiön tukemista hankkeista noin neljäsosa (23 %) oli liikuntavammajärjestöjen toteuttamia. Näkövammaisten ja sokeiden järjestöjen toteuttamia hankkeita oli noin 10 % ja kuulovammaisten ja kuurojen omien järjestöjen toteuttamia 8 %. Säätiö tuki joitakin kehitysvammaisten ihmisten ryhmiä ja vammaisten lasten vanhempien perustamia järjestöjä, mutta niiden osuus rahoitettavien projektien joukossa oli vain noin 5 %. Säätiö suosii erityisesti sellaisia hankkeita, joita toteuttavat vammaisjärjestöjen kattojärjestöt tai muuten ryhmät, joissa näkö-, kuulo- ja liikuntavammaiset sekä muut vammaisryhmät toimivat yhdessä. Hieman yli puolet (53 %) säätiön rahoittamista hankkeista palvelee kaikkia ryhmiä. Hakemuksia saapui kaikista maanosista, mutta eniten kuitenkin Afrikasta (59 %). Latinalaisen Amerikan hakemusten osuus oli vähäinen (4 %), mikä selittyy puutteellisilla henkilöresursseilla 10/ /2009 välisenä aikana. Säätiö aktivoitui vuoden loppupuoliskolla Latinalaisen Amerikan maiden osalta ja odottaa lisää hakemuksia vuonna Aasian maiden osuus myönnetyistä hakemuksista on jonkin verran kasvanut viime vuosina ja oli vuonna 2009 noin 36 %. Itä-Euroopan maissa säätiön on rahoituksella toteutettu joitakin projekteja, vuonna 2009 aloitettiin vain yksi uusi hanke. Säätiön rahoittamista projekteista sijoittui vuonna 2009 yli puolet (56 %) maailman köyhimpiin maihin (Least Developed Countries, DAC List of ODA Recipients). Jos huomioidaan laajemmin kaikista köyhimmät maailman maat (Least Developed & Other Low income Countries) on säätiön rahoittamista projekteista lähes 80 % näissä maissa. Säätiön rahoitustoiminta kohdistuu näin ollen kaikista haavoittuvaisimpien kansalaisten (most vulnerable groups) tukemiseen maailman köyhimmissä maissa jakautuminen eri toiminta-alueisiin Abilis -säätiön rahoittamat projektit voidaan jakaa toiminnallisiin ryhmiin (hanketyypit), joskin useissa projekteissa toteutetaan monia eri toimintoja rinnakkain ja jaottelu on keinotekoista. Esimerkiksi valtaosa köyhyyden vähentämishankkeista sisältää myös ammattikoulutusta (lyhyt kurssit), joilla vammaiset ihmiset oppivat jonkin ammatin (ompelija, puuseppä, IT -taidot jne.) ja jonka jälkeen heidän työllistymistään tuetaan. Eniten säätiö rahoittaa toimeentulon hankintaan liittyviä projekteja. Monissa maissa jäsenet arvostavat eniten hankkeita, jotka tuovat konkreettisia muutoksia heidän elämäänsä. Tästä syystä Etelän järjestöt suunnittelevat hankkeita, joiden päätavoitteena on köyhyyden vähentäminen erilaisten tulonhankintatapojen avulla. Vammaisten omat pienyritykset voidaan nähdä myös vaikuttamistyönä, kun yhteisö näkee, että vammaiset uskaltautuvat ja pystyvät tuottavaan työhön ja oman toimeentulonsa hankkimiseen. Noin puolet hankkeista liittyi suoraan köyhyyden vähentämiseen (työllistymiseen). Tuen käyttö vaihteli puutyökoneiden ja ompelukoneiden hankkimisesta pienen kaupan pyörittämiseen ja toimisto- ja tietotekniikkapalveluiden tarjoamiseen. Noin neljäsosa kaikista tulonhankintaprojekteista oli maataloushankkeita, jotka paransivat vammaisten ihmisten ja heidän perheensä ruokaturvaa, kun järjestön jäsenille annettiin pääomaa esimerkiksi sikojen, lampaiden tai kanojen ostamiseen. Tulonhankintaprojekteissa järjestettiin usein pienyrittäjyyskoulutusta ja osa toteutui pienlainarahaston muodossa. Vajaa viidennes (17 %) hankkeista keskittyi vaikuttamistyöhön, vammaisasioista tiedottamiseen ja asenteiden muuttamiseen. Monissa hankkeissa tehtiin rinnakkain myös järjestötyötä tai toimeentulon hankinta. Noin 11 % hankkeista keskittyi järjestötyöhön, mikä sisälsi sekä järjestön ja jäsenistön kapasiteetin kasvattamista että vaikuttamistyötä. Usein hankkeissa oli kyse aloittelevan 10

11 tai heikon järjestön vakiinnuttamisesta ja säätiön rahoituksella hankittiin esimerkiksi toimistolaitteita tai koulutettiin järjestön luottamus- ja johtohenkilöitä. Hankkeiden jakautuminen projektityypin mukaan vuonna 2009 kuvataan taulukossa 5. Projektityyppi Lukumäärä % Köyhyyden vähentäminen ja tulonhankinta (Income generating activities) Vaikuttamistyö (Awareness raising and Advocacy work) Järjestötyö, järjestön kehittäminen ja vakiinnuttaminen (Organizational development) Esteettömyys, viittomakieli ja pistekirjoitus, apuvälineet (Accessibility) 21 9 CBR ja muu kuntoutus (CBR & Social rehabilitation) 8 3 Opetus ja -koulutus (Education, Vocational training) 14 6 HIV/AIDS ja muut terveydenhuoltoprojektit 7 2 Ihmisoikeustyö (Human Rights projects) 3 (+ 15) 1 1 YHTEENSÄ Taulukko 5. jakautuminen toimintaluokittain vuonna seuranta ja arviointi Säätiö pyrkii varmistamaan hakijajärjestöjen taustat jo ennen projektin käynnistymistä ja seuraa projektin toteutusta koko hankesyklin ajan. Järjestön taustojen varmistamisessa olennainen osa on kumppanijärjestöillä. Kumppanimaissa Abilis fasilitaattori tapaa hakijajärjestöä, mikäli vain se on mahdollista. Ei-kumppanimaista tulevien hakemusten taustat selvittää Abiliksen toimisto, kansainvälisen verkostonsa avulla. Hakijajärjestön vakiintuneisuus varmistetaan siten, että järjestöjä pyydetään toimittamaan rekisteröitymistodistus ja edellisen vuoden tilinpäätös hakemuksen mukana, mikäli tällaiset asiakirjat ovat saatavilla. Jokaiseen hakemukseen vaaditaan myös kaksi suosituskirjettä riippumattomilta tahoilta. Toimihenkilöt ryhmittelevät hakijat joko aloitteleviin järjestöihin (Newly established organizations) tai vakiintuneempiin järjestöihin (Long established organizations) sen mukaan, onko järjestöllä vakiintunut hallinto ja taloudenhoito tilinpäätöksineen vai ei. Tämän jaottelun perusteella projektikoordinaattorit edellyttävät projekteja toteuttavilta järjestöiltä projektin raportoinnissa joko alkuperäisiä kuitteja (Newly estb.org.) tai projektista suoritettua tilintarkastusta (Long estab.org.). Vuonna 2009 aloittelevia järjestöjä oli 56 % hakijoista. Käynnissä olevien projektien seuranta Kumppanijärjestöjen fasilitaattorit seuraavat hankkeiden toteutumista niiden käynnistyttyä. Projektin aikana fasilitaattori käy keskimäärin kaksi kertaa seuraamassa hankkeen toteutusta ja 1 Yhdysvaltalaisella rahoituksella rahoitettavia HR hankkeita oli yhteensä 15, ulkoasianministeriön tukea käytettiin 3 ihmisoikeushankkeen rahoittamiseen. 11

12 ohjaamassa raportoinnissa. Abilis seuraa hankkeen toteutumista väli- ja loppuraporttien kautta, mahdollisesti muun yhteydenpidon avulla ja käymällä projektissa paikan päällä seurantamatkojen yhteydessä. Säätiön rahoituksella vuonna 2009 meneillään olleista hankkeista noin 60 % oli Abiliksen kumppanijärjestöjen seurannassa. Abilis -säätiön hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt vierailevat säätiön rahoittamissa projekteissa ja arvioivat sen avulla säätiön toimintaa ja projektien vaikuttavuutta. Vuoden 2009 aikana säätiön edustajat tekivät seurantamatkan Albaniaan, Etiopiaan, Keniaan, Kazakstaniin, Ugandaan, Bangladeshiin, Tansaniaan ja Intiaan. Etiopian, Intian ja Kazakstanin matkojen pääsisältö oli kumppaniseminaari, mutta matkoihin yhdistettiin hankeseuranta projektivierailuineen. Yhteensä Abiliksen edustajat pääsivät seuraamaan 41 käynnissä olevan projektin (16 %) toteutusta ja tapaamaan projektien toteuttajia ja hyödynsaajia. sekä tapasivat hakijajärjestöjen ja päättyneiden hankkeiden edustajia matkojensa yhteydessä. Kaikista seurantamatkoista laadittiin matkaraportit ja ne sisälsivät projektivierailuiden keskeiset havainnot, suositukset ja käydyt keskustelut. Säätiön hallitus seurasi projektien etenemistä matkaraporttien ja matkoille osallistumisen kautta. Hankkeiden taustojen selvittelyssä avuksi on säätiön toiminnan aikana kehittynyt kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen verkosto. Myös kehitysyhteistyösäätiöiden Siemenpuun ja KIOS:n ja FIDIDA ry:n kanssa on tehty seurantayhteistyötä. Päättyvien hankkeiden arviointi ja seuranta Vuonna 2009 hyväksyttiin loppuraportit yhteensä 82 hankkeesta. Hankkeen enimmäiskesto on säätiön antamien ohjeiden mukaan kaksi vuotta. Suunnitelmissa yleensä ilmoitetaan hankkeen kestoksi yksi vuosi. Keskimäärin projektien kesto oli 23 kuukautta. Vain reilu viidennes (22 %) projekteista saadaan päätöksen tavoiteajassa. Yli kaksi vuotta kestäneissä hankkeissa on usein ollut erilaisia ongelmia hankkeiden toteutuksessa. Vuoden 2009 osalta päättyneiden hankkeiden kestot on koottu taulukkoon 6. Projektin kesto lkm % 12 kk tai alle Yli 1 vuotta Yli 2 vuotta Yli 3 vuotta 7 9 YHTEENSÄ Taulukko 6. kesto vuonna 2009 päättyneissä projekteissa. Säätiön talousraportoinnissa ensisijainen vaihtoehto on ollut se, että tukea saanut järjestö teettää tilintarkastuksen ja säilyttää hankkeiden tositeaineiston omassa maassaan. Tuensaaja (Etelän järjestö) toimittaa säätiölle asianmukaiset raportit avustuksen käytöstä sekä tilintarkastajan raportin. Joissakin tapauksissa tilintarkastuksen kulut ovat kuitenkin kohtuuttomat verrattuna hankkeiden kokoon. Jos tilintarkastus tästä tai muusta syystä osoittautui täysin mahdottomaksi, tuensaaja lähetti säätiölle kuluraportin ja alkuperäiset tositteet hankkeiden kuluista. Tällöin raportin ja tositteiden vastaavuus tarkistettiin säätiön toimistossa. Säätiön rahoitustoiminnan aikana on tapahtunut selkeä muutos siinä, toimittaako toteuttajajärjestö tilintarkastusraportin projektin loppuraportin yhteydessä vai ei. Alkuvuosina projektien ja järjestöjen tilintarkastukset olivat harvinaisia. Vain kehittyneemmät ja toiminnoissaan vakiintuneemmat järjestöt toimittavat nämä asiakirjat. Viime vuosien aikana käytäntö on muuttunut: projektin (tai koko järjestön) tilintarkastusraportti on osa loppuraporttia valtaosassa säätiön rahoittamista 12

13 projekteista. Säätiö on tukenut kehitystä ja kouluttanut muun muassa kumppanijärjestöjä (fasilitaattoreita) ohjaamaan toteuttajajärjestöjä tähän toimintamalliin. Tulokset alkavat nyt näkyä. Keskeytettävät hankkeet vuonna 2009 Säätiö joutui keskeyttämään 14 hanketta, joiden toteutuksessa ja/tai raportoinnissa oli pahaa viivästymistä tai raportointi oli puutteellista (ei väli- tai loppuraporttia, ei tilintarkastusraporttia). Kolmessa tapauksessa projektitoimintojen toteuttamisessa oli suoranaisia ongelmia, koska ryhmä oli hajonnut tai järjestön johto oli vaihtunut (ryhmän vetäjä kuollut), jolloin jäljelle jäänyt ryhmä ei kyennyt selviytymään hankkeen toteutuksesta. Uzbekistanin pankkijärjestelmän kehittymättömyys johti siihen, että säätiö joutui keskeyttämään kolme hanketta ja keskeyttämään toistaiseksi projektirahoituksen Uzbekistanissa. Säätiö uudisti käytäntöään loppuraporttien hyväksymisessä ja hankkeiden keskeyttämisessä. Aiemmin säätiön hankehallinnon päätöksenteossa oli ollut mahdollista hyväksyä loppuraportti, mutta ei maksaa viimeistä maksatusta. Yleensä tällaiseen ratkaisuun päädyttiin, jos raportointi oli ollut puutteellista tai viimeisen erän käytössä oli epäselvyyttä. Säätiön uudistettu käytäntö on nyt selkeämpi ja jakaa projektit päättyneisiin ja keskeytyneisiin hankkeisiin. Kaikki hankkeet, joista hyväksytään loppuraportti ja maksetaan koko myönnetty rahoitus, ovat hallinnollisesti päättyneitä hankkeita. Hanke on puolestaan keskeytetty aina silloin, kun osa myönnetystä rahoituksesta jää maksamatta. On täysin mahdollista, että alkuvaiheen toiminnot sujuvat ja toteuttajajärjestö raportoi asiallisesti ensimmäisen, jopa toisenkin rahoituserän käytön, mutta viimeisen erän maksamiselle ei ole perusteita. Tällöin hanke voidaan keskeyttää. Takaisin perintään säätiö ryhtyy niissä tapauksissa, joissa projektirahoitusta on käytetty väärin tai muihin kuin suunnitelman mukaisiin toimintoihin. Säätiön projektirahoitustoiminnassa keskeytyksiä tehdään varsin vähän. Vuositasolla keskeytysten määrä on pysynyt varsin samanlaisena, noin 4 % tasolla Ihmisoikeusohjelma ja sen toteutus vuonna 2009 Vuonna 2009 Abilis säätiöllä oli yhdysvaltalaisen rahoittajan (Tides Foundation, siirtyvää vuodelta 2008) lisäksi uutta rahoitusta (Jewish World Service), yhteensä euroa. Uusia HR projekteja käynnistyi 12 kappaletta ja yhteensä vuoden aikana käynnissä oli 15 ihmisoikeusprojektia. Koska yhdysvaltalaisen rahoituksen käytössä on erityisiä ehtoja kuten sisältö- ja toiminta-alueita, joihin rahoitusta ei voida käyttää, myönsi Abilis -säätiön hallitus myös ulkoasianministeriön rahoitusta niihin ihmisoikeushankkeisiin, joiden rahoituksen ei voitu käyttää yhdysvaltalaista rahaa (3 hanketta). Ihmisoikeushankkeiden keskeiset sisältö- ja painopistealueet olivat YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus, sen kääntäminen paikallisille kielille, vammaisten ihmisten ja heidän perheenjäsentensä kouluttaminen sekä tietoisuuden lisääminen viranomaisten ja valtaväestön keskuudessa. Abiliksen myöntämän rahoituksen avulla tuotettiin lisäksi radio-ohjelmia ja ihmisoikeusmateriaalia, tehtiin vaikuttamistyötä politikoiden ja päättäjien keskuudessa. Yhdysvaltalaisen rahoittajan edustaja, Catherine Hyde Townsend, vieraili Abilis -säätiössä elokuussa Tapaamisen keskeinen sisältö oli Abilis -säätiön toiminta ja toiminnan periaatteet sekä yhdysvaltalaisen rahoituksen käyttö ihmisoikeushankkeisiin. Vuoden lopussa Abilis -säätiö sai tiedon, ettei Ihmisoikeusohjelmalle voida hakea jatkoa vuonna Syyksi ilmoitettiin jaettavien varojen määrän pieneneminen ja rahoituksen kohteiden painottuminen toimintoihin, joihin Abiliksen rahoitustoiminta ei varsinaisesti kuulu. 13

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 Abilis-säätiö Tukea kehitysmaiden vammaisille Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA... 4 A. HANKERAHOITUS...

Lisätiedot

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Evaluointiraportti toukokuu 2012 Appraisal Consulting RV Ky Sisällysluettelo Yhteenveto... 2 1. Johdanto... 3 2. Taustaa... 3 2.1.

Lisätiedot

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 JA RAHOITUSKAUDEN 2010 12 LOPPURAPORTTI VAMMAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖYHDISTYS FIDIDA RY 2 Sisällysluettelo 1. Vammaiskumppanuusohjelman tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa

Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa Muuttunut yksilö muuttuneet yhteisöt Kehitysyhteistyöohjelma 2011 2014 Fida International Kantelettarenkuja 3 PL 50 00420 Helsinki Puh: +358-9-5660 040 Fax: +358-9-5660 0429 www.fidadevelopment.fi Email:

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Uhusiano-tiedote 2/2010

Uhusiano-tiedote 2/2010 Uhusiano-tiedote 2/2010 Pääkirjoitus: Neljä kovaa koota (s.2), Uhusiano täytti 20 vuotta (s. 3), Uhusiano-seminaarin satoa (s. 7 13), Kepan strategia (s. 13), Suomi-firman hyväksi (s.15), Monitaitaja taittajana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Suomen unicefin vuosikertomus

Suomen unicefin vuosikertomus unite for children Suomen UNICEFin vuosikertomus 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2010 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 18,0 milj. euroa 16,7 milj. euroa 1,3 milj.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Ilaimuna Sanugo Kanicon kylästä Malista on mukana naisten ryhmässä, jossa hän opettelee tekemään parempilaatuista pyykkisaippuaa

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 PÄÄSIHTEERILTÄ... 3 MIKSI UNICEFIA TARVITAAN... 4 NÄIN UNICEF TOIMII... 6 NÄIN VARAT KÄYTETTIIN... 8 Lastenrahasto... 12 Nimikko- ja teemaohjelmat... 14 Hätäapu... 18

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

1 unite for children

1 unite for children unite for children 1 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2008 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 14,8 milj. euroa 13,2 milj. euroa 1,6 milj. euroa 11,1 milj. euroa Sisältö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Sauli Ingman kalasti Maailman luonnonsäätiölle tukijäseniä Helsingin Kampissa. 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot