Kunniakkaita perinteitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunniakkaita perinteitä"

Transkriptio

1

2

3 Kunniakkaita perinteitä Eläinlääkintähuoltolain valmistelu on vaiheessa. Ympäristöterveydenhuollon seutukuntahankkeet viivästyvät Paras-hankkeen takia. Asiat kuitenkin etenevät ja eläinlääkäreiden on viisasta olla aktiivisia muutosvaiheessa. Nykyinen kunnaneläinlääkärikulttuuri vaatii työntekijältä aina venymistä ja totaalista vastuuta asiakkaista. Työaikalainsäädännön ulkopuolella oleminen usein merkitsee ylipitkiä päiviä ja kohtuutonta työsidonnaisuutta. Perinne on, että kunnaneläinlääkärin työ rytmittää koko perheen menoja ja vaatii myös muilta perheenjäseniltä ymmärrystä. Aiemmin työt oli vain tehtävä näin, koska vaihtoehtoja ei ollut. Ja kunniakkaasti työt on hoidettukin. Perinteisesti kunta on käsitetty omaksi reviiriksi, jonka oma markkinaosuus oli lähes sata prosenttia. Kaikki eläinlääkintä pystyttiin hoitamaan. Ja se, mitä ei osattu, ei ollut tärkeää. Kollega-apu äkillisissä sairastapauksissa toimi pyyteettömästi. Työt toki pyrittiin hoitamaan itse, koska ei haluttu kuormittaa naapurikunnan kollegaa. Kun tänä päivänä vaadimme kohtuullisuutta työsidonnaisuuteen, arvostamme samalla edellistä kunnaneläinlääkärikaartia. Akuuttien sairaskäyntien vähentyminen, kotieläintuottajien ammattimaistuminen ja yksityisten palveluiden lisääntyminen antavat nyt mahdollisuuden järkevöittää suhtautumista työhömme. Kaikkea ei tarvitse osata eikä venymistä tarvita enää niin paljon. Nyt on mahdollista paneutua asiakkaiden ongelmiin perusteellisemmin. Seutukunnallisen järjestelmän haaste on vapaiden kunnaneläinlääkäreiden saattaminen yhteisen työnjohdon alle. Toivon, että esimiehet ymmärtävät tärkeimmän tehtävänsä: resurssien hankkimisen työntekijöille. Kunnaneläinlääkärin on saatava pitää päivystysvapaat ja olla flunssassa sairaslomalla. Esimiehen tehtävä on hankkia sijaiset vuosilomille ja päivystysvapaiden ajaksi. Vastavuoroinen lomitus sopii vain harvoissa paikoissa. Paikallinen vyörytys on alkanut. Liiton tekemä kunnaneläinlääkärikysely kertoi, että monilla alueilla saadaan esimerkiksi vapaapäiviä arkiyöpäivystyksistä. Paikallinen sopiminen lisää eriarvoisuutta eri alueiden välille, mikä sinänsä on valitettavaa. Kuitenkin kilpailu viransijaisista pakottaa kunnat hoitamaan asiansa hyvin. Kunnaneläinlääkärin kohtuuton työsidonnaisuus ymmärretään usein paikallisesti, mutta ongelman muodostavat kunnat, jotka pakon edessä säästävät kaikessa. Haasteita ei puutu. Eläinlääkintähuoltolaki nyt ja tulevaisuudessa takaa perushoidon kaikille kotieläimille. Vanhanaikaisella kunnaneläinlääkärijärjestelmällä on vaikeuksia toimia isommissa kaupungeissa. Koska yksityiset eläinlääkäriasemat hoitavat päiväsaikaan suurimman osan praktiikkaa, kaupungit luulevat, että järjestelmä toimii ilman yhteiskunnan panosta. Kuitenkin toimiva päivystysjärjestelmä edellyttää joko riittävää virkamäärää ja kunnon vastaanottotiloja tai palvelujen yksityistämistä, mitkä molemmat maksavat enemmän kuin eläinlääkintähuollon budjeteissa on totuttu. Seutukuntaorganisaation suurin etu on viranhaltijoiden mahdollisuus erikoistua. Praktiikkaa tekemättömät virkaeläinlääkärit tulevat todella tarpeeseen. Kyse ei ole siitä, että praktikot haluavat siirtää kaikki hankalat ja tuottamattomat tehtävät itseltään pois, vaan kyse on edelleen työsidonnaisuuden saattamisesta siedettävälle tasolle. Etenkin hygienialainsäädännön muutoksiin perehtyminen kiireisen praktiikan ja päivystysväsymyksen keskellä on kohtuuton rasite. Usein on luontevaa, että hygieenikkoeläinlääkäri toimii koko seutukunnan johtajana ja näin on perustettava vain yksi uusi virka. Olen varma, että uusiin tehtäviin on päteviä hakijoita. Liiton innovoima ympäristöterveydenhuollon johtajuuskoulutus takaa osaamisen myös niissä tehtävissä. Olli Soininen Eläinlääkäriliiton varapuheenjohtaja, Eläinlääkäriliiton YTAKE-työryhmän puheenjohtaja, kunnaneläinlääkäri 3

4

5 E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I S U O M E N E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I L E H T I F I N S K V E T E R I N Ä R T I D S K R I F T 1/2007 Tieteellinen artikkeli 7 Pemfi gus koiralla ja kissalla kirjallisuuskatsaus ja tapausselostus Pemphigus in dog and cat literature review and a case report Mirja Kaimio ja Leena Saijonmaa-Koulumies Muut artikkelit 20 Työpaikan aikavarkaat kuriin Anu Tilander 22 Pikkuvasikan uni Laura Hänninen 26 Sikaloiden kansallinen terveysvalvonta ja Sikava 28 Pirjo Kortesniemi Eksoottinen potilas: Lemmikkisiilit 32 Jenni Björkskog Uudet eläinlääkärit: Haluamme tehdä muutakin kuin työtä 34 Anna Parkkari Eläinlääkärilehti 42 vuotta sitten Vakiot: 3 Pääkirjoitus: Kunniakkaita perinteitä 6 Ledare: Ärorika traditioner 35 Lyhyesti: Pieneläintarvikkeiden hankinta Kuopiossa 36 Puheenjohtajan palsta: Täydennyskoulutukseen 37 Ajankohtaista 38 Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta 40 Henkilöuutiset 42 Kurssit 48 Apurahat 50 Fennovet järjestää 51 Avoimet työpaikat Koiran ja kissa pemfigus s. 7 Pikkuvasikan uni s. 22 Eksoottinen potilas -sarja alkaa s. 28 Ur innehållet Tidningens vetenskapliga artikel handlar om Pemphigus hos hund och katt -litteraturstudie och fallbeskrivning. I övriga artiklar begrundas effektiv tidsanvändning, berättas om dikalvars sovande och sömnbehov och om hälsoövervakning på svingårdar. En ny serie presenterar en exotisk patient. Färska veterinärer möter vi i en liten artikel om den senaste festliga publiken i december. Tieteellisesti tarkistettu Genomgått vetenskaplig granskning Kansikuva/Pärmbild: Staphylococcus aureus. Kuva: Lehtikuva. Dennis Kunkel. Kuluvan vuoden kansikuvissa ovat teemana taudinaiheuttajat, joista osa on vain eläimille merkittäviä, osa merkittäviä sekä ihmiselle että eläimille ja osa eläinten välityksellä leviäviä. Kuvia on valittu silkan näyttävän ulkoasun mukaan. Teeman ideoi lehden toimitusneuvosto ja sen toteuttaa Orion Pharma Eläinlääkkeet.

6 6 Ärorika traditioner Veterinärvådslagens förberedelse är på hälft. Regionaliseringsprojekten inom miljöhälsovården försenas på grund av projektet för en reform av kommun- och servicestrukturen. Ärendena framskrider dock och det är skäl för veterinärerna att vara aktiva i förändringsskedet. Den nuvarande kommunalveterinärkulturen kräver att arbetstagaren hela tiden tänjer ut sig och tar ett helhetsansvar för kunderna. Att befinna sig utanför arbetstidslagstiftningen betyder ofta överlånga arbetsdagar och oskälig bundenhet till arbetet. Det är tradition att kommunalveterinärens arbete bestämmer hela familjens rytm och kräver förståelse också av övriga familjemedlemmar. Tidigare var man bara tvungen att arbeta på detta sätt, eftersom inga alternativ fanns. Och visst har allt skötts med ära. Traditionellt har kommunen uppfattats som ett eget revir, där den egna marknadsandelen har uppgått till så gott som hundra procent. Man kunde sköta om allt i veterinärmedicinsk väg. Och det man inte klarade av, var inte viktigt. Vid plötsliga sjukdomsfall fungerade den kollegiala hjälpen osjälviskt. Visserligen strävade man till att själv sköta om arbetet för att inte belasta grannkommunens kollega. När vi i dag kräver minskad bundenhet till arbetet uppskattar vi tilllika det föregående kommunalveterinärgardet. Nedgången i antalet akuta sjukbesök, professionaliseringen av husdjursproducenterna och den ökade tillgången på privata tjänster gör det nu möjligt för oss att ha en vettigare inställning till arbetet. Man behöver inte kunna allting och inte tänja ut sig lika mycket som tidigare. Nu är det möjligt att mera grundligt sätta in sig i kundernas problem. Utmaningen för det regionala systemet är att inflika de fria kommunalveterinärerna under en gemensam arbetsledning. Jag hoppas att förmännen förstår sin främsta uppgift: att skaffa resurser åt arbetstagarna. Kommunalveterinären måste få ta ut sin jourledighet och vara sjukskriven vid förkylning. Det kommer an på förmannen att skaffa vikarier för årssemester och jourkompensationsledigheter. Ett ömsesidigt vikarierande går an endast på få ställen. En lokal upprullning har börjat. Den kommunalveterinärenkät förbundet utförde utvisar att man på många håll t ex kan ta ut lediga dagar för vardagsjour. Lokala avtal ökar på ojämlikheten mellan olika områden vilket i och för sig är beklagligt. Konkurrensen om vikarier tvingar dock kommunerna att sköta sig. Begreppet överdriven bundenhet till arbetet förstås ofta lokalt, men själva problemet är kommunerna som tvingas spara in på allt. Det råder ingen brist på utmaningar. Veterinärvårdslagen, nu och i framtiden, garanterar en grundläggande vård för alla husdjur. Det gammalmodiga kommunalveterinärsystemet fungerar dåligt i större städer. Eftersom privata veterinärstationer på dagtid sköter det mesta av praktiken tror städerna att systemet fungerar utan samhällets insatser. Ett fungerande joursystem förutsätter emellertid antingen ett tillräckligt antal tjänster och mottagningsutrymmen eller en privatisering av tjänsterna och bägge alternativ kostar mera än det man är van vid i veterinärvårdens budgeter. Den största fördelen med en regional organisation är möjligheten för tjänsteinnehavare att specialisera sig. Tjänsteveterinärer som inte gör praktik kommer verkligen att fylla ett behov. Det är inte fråga om att praktikerna skulle vilja bli av med alla besvärliga och olönsamma uppgifter, utan alltjämt en fråga om att få bundenheten till arbetet till en tolerabel nivå. Att, i samband med en hektisk praktik och jourtrötthet, sätta sig in i förändringarna i hygienlagstiftning är en oskälig vedermöda. Ofta är det naturligt att hygienikern fungerar som chef för hela regionen och på detta sätt måste man grunda endast en ny tjänst. Jag är övertygad om att de nya uppgifterna kommer att få behöriga sökanden. Den utbildning i miljöhälsovårds ledarskap som förbundet har utvecklat garanterar ett kunnande också i de uppgifterna. Olli Soininen Viceordförande i Veterinärförbundet, ordförande i Veterinärförbundets YTAKE-arbetsgrupp, kommunalveterinär Suomen Eläinlääkärilehti Finsk Veterinärtidskrift Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenlehti Medlemsblad för Finlands Veterinärförbund r.f. Vuodesta Päätoimittaja Huvudredaktör: Antti Nurminen (vastaava toimittaja, ansvarig redaktör) puh Tieteellinen toimittaja Vetenskapligt redaktör: Jouko Koppinen, Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Anna Parkkari puh. (09) faksi (09) Kirjoitusohjeet Direktiv för skribenter: Kotisivulla on kirjoitusohjeet erikseen tieteellisille artikkeleille ja muille artikkeleille. Tieteellisen ohjeen alussa kerrotaan, mihin käsikirjoitukset lähetetään arvioitavaksi. Osoite on: kohta Eläinlääkärilehti, kohta kirjoitusohjeet. Tarvittaessa tilaukset: Ilmoitusasiat Anmälningsärenden: Pirkko Nousiainen puh Poikkeuksena työpaikkailmoitukset, jotka lähetetään toimitussihteerille Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Puheenjohtaja Janne Lunden Jäsenet: Kaisa Hartikainen, Mari Heinonen, Raisa Iivonen, Taina Kivistö, Jouko Koppinen, Antti Nurminen, Kati Vainio ja sihteeri Anna Parkkari. Toimitus Redaktion: Suomen Eläinlääkäriliitto Mäkelänkatu 2 C, 4. krs Helsinki puh. (09) faksi (09) Pääkirjoituksen ruotsinnos/ Översättning av ledaren Leif Wikman Painos Upplaga: Tilaushinnat 2007 Prenumerationspriser 2007: 90 e, eläinlääketieteen opiskelijoille, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä ja liiton eläkkeellä oleville jäsenille 40 e, pohjoismaisten eläinlääkäriliittojen jäsenet 45 e. 90 e, för vet.med. studerande och pensionerade 40 e, för medlem nordiska veterinärförbund 45 e. ISSN Painopaikka Uusimaa Oy, Porvoo Aikakauslehtien liiton jäsen

7 Mirja Kaimio ja Leena Saijonmaa-Koulumies Pemfigus koiralla ja kissalla kirjallisuuskatsaus ja tapausselostus Pemphigus in dog and cat literature review and a case report YHTEENVETO Pemfigus-taudit ovat ryhmä harvinaisia ja usein vakavia autoimmuunisairauksia, joissa muodostuu vasta-aineita ihon epiteelisolujen eli keratinosyyttien rakenteita vastaan. Sairauksille on tyypillistä akantolyysi eli keratinosyyttien irtoaminen toisistaan ja rakkuloiden muodostuminen ihon orvaskeden eli epidermiksen sisällä. Pemfigus-tautien diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin ja histopatologisiin löydöksiin. Hoitona käytetään yleensä sairauden vaikeusasteesta riippuen paikallisesti tai yleisesti vaikuttavia glukokortikoideja, joko yksin tai yhdistettynä muuhun immunosuppressiiviseen lääkitykseen. Hoito on useimmiten elinikäinen. Yleistyneessä sairaudessa potilaan hoito voi osoittautua hankalaksi ja immunosuppressiivisen lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset voivat johtaa potilaan eutanasiaan. SUMMARY Pepmhigus diseases are a group of rare and often severe autoimmune diseases, in which autoantibodies against keratinocyte structures are formed. The diseases are characterized by acantholysis or loss of cohesion between keratinocytes and formation of vesicles or pustules inside the epidermis. The diagnosis of pemphigus is based on clinical signs and histopathological findings. The treatment is usually, according to the severity of the disease, based on topical or systemic glucocorticoids, either alone or in combination with other immunosuppressive therapy. Most often lifelong therapy is needed. In generalized disease, the treatment can be challenging, and adverse effects of the immunosupressive treatment can lead to euthanasia of the patient. KIRJALLISUUSKATSAUS Johdanto Pemfigus-taudit ovat ryhmä harvinaisia iho-oireisia autoimmuunisairauksia, joissa muodostuu vasta-aineita ihon epiteelisolujen eli keratinosyyttien rakenteita vastaan. Sairauksille on tyypillistä keratinosyyttien välisen kiinnityksen hajoaminen ja solujen irtaantuminen toisistaan eli akantolyysi. 1,2 Akantolyysiin johtavat mekanismit eivät ole täysin selvillä. 2-4 Keratinosyyttejä sitovat toisiinsa desmosomeiksi kutsutut rakenteet. Desmosomit rakentuvat solukalvon läpäisevistä proteiineista, kuten desmogleiineistä, desmokolliineista ja desmoplakiineista sekä solunsisäisistä tukiproteiineista. 4 Potilaassa muodostuvat autovasta-aineet sitoutuvat näihin soluja toisiinsa kiinnittäviin molekyyleihin ja aiheuttavat solunsisäisiä muutoksia. Tämä johtaa solunvälisten sidosten hajoamiseen 1,2 ja rakkuloiden muodostumiseen ihon orvaskeden eli epidermiksen sisällä. 1,2 Pemfiguksen etiologia on useimmiten tuntematon. Arvellaan, että poikkeava immuunivasteen säätely tai antigeenien stimulaatio voi johtaa autovasta-aineiden muodostumiseen. 2,5 Sekä ihmisellä että koiralla on todettu voimakas perinnöllinen alttius taudin puhkeamiselle. 1,3,5,6 Jotkut lääkeaineet, esimerkiksi sulfonamidit, ampisil- Pemfigus-taudeissa muodostu vasta-aineita ihon keratinosyyttien rakenteita vastaan. Sairauksille on tyypillistä keratinosyyttien välisen kiinnityksen hajoaminen ja solujen irtaantuminen toisistaan eli akantolyysi. Sairauden oireina eläimellä havaitaan yleensä symmetrisesti esiintyviä rakkulamaisia tai rupisia iho- tai limakalvomuutoksia. Hoitona käytetään immunosuppressiivista lääkitystä. 7

8 liini ja kefaleksiini, voivat aiheuttaa sairauden puhkeamisen. 1-3,7,8 Kroonisen ihosairauden on myös epäilty voivan johtaa pemfiguksen syntymiseen, mutta tästä ei ole varmaa näyttöä. 3,5,9 Harvinaisessa tapauksessa sairauteen voi liittyä läheisesti pahanlaatuinen kasvaintauti. 1-3,10,11 Oireet Koiralla ja kissalla pemfigukseen liittyy tavallisesti märkärakkuloiden, joskus vesikellojen muodostuminen epidermiksen sisällä. 1 Rakkulat tai vesikellot puhkeavat nopeasti aiheuttaen rupia ja haavaumia, myöhemmin hilseilyä ja karvattomuutta. 1,9 Oireita esiintyy usein naaman ja korvien alueella ja sairaudesta riippuen myös jaloissa, polkuanturoissa, suun limakalvolla tai yleistyneenä koko kehon alueella. 1-3,6,9,12,13 Ihomuutokset esiintyvät yleensä symmetrisesti, 1-3,6,9 ja taudinkulku on usein krooninen ja aaltoileva. 3,6,12 Yleisoireet, kuten kuume ja väsymys, ovat tavallisia taudin vakavammissa muodoissa, etenkin jos iho-oireet ovat levinneet kaikkialle kehoon. Iho-oireisiin voi liittyä kutinaa. 1,3,5,6,9 Koiralla ja kissalla tunnetaan viisi eri pemfigus-taudin muotoa, joiden kliiniset oireet ja ihomuutosten sijainti ovat hieman toisistaan poikkeavia: pemphigus foliaceus, pemphigus erythematosus, pemphigus vulgaris, panepidermaalinen pustulaarinen pemphigus ja paraneoplastinen pemphigus (taulukko 1). 2,5 Pemphigus foliaceus on sairauden yleisin muoto sekä koiralla että kissalla. Koiralla sen esiintyvyyden on arvioitu olevan noin 1 % ihosairauksista. 1,2,5,14 Akita- ja chow chow -rotuisilla koirilla tavataan pemphigus foliaceusta muita useammin. 1,3,5 Myös monilla muilla koiraroduilla on epäilty perinnöllistä alttiutta. 1,3,6 Ihmisellä pemphigus foliaceuksessa muodostuu autovasta-aineita etenkin desmogleiini-1 (dsg-1) -molekyyliä vastaan. Koiran pemfigus foliaceuksessa sairauden pääautoantigeenista ei ole vielä täyttä varmuutta, 4,15 ja on mahdollista, että dsg-1 on koiralla vain vähäinen autoantigeeni. 15 Pemphigus foliaceus on koiralla todennäköisesti heterogeeninen immunologinen sairaus. 3 Pemphigus erythematosusta pidetään pemphigus foliaceuksen hyvänlaatuisena muunnoksena. 1-3,5,16 On myös esitetty, että pemphigus erythematosus olisi pemfigus foliaceuksen ja lupus erythematosuksen yhdistelmä. 1,3,5,16 Collieilla ja saksanpaimenkoirilla on mahdollisesti alttius sairastua tähän tautiin. 1,3,5 Pemphigus vulgaris on hyvin harvinainen ja vakava pemfigus-taudin muoto eläimillä. 1-3,5 Pemphigus vulgariksen tärkein autoantigeeni on desmogleiini- 3 sekä koiralla että ihmisellä. 4,17 Desmogleiini-3-proteiinia esiintyy erityisesti suun limakalvolla. 4 Paraneoplastinen pemphigus on erittäin harvinainen pemfigustaudin muoto, joka liittyy kasvainsairauksiin. 3,10,11 Paraneoplastisessa pemphiguksessa autovasta-aineita muodostuu muun muassa plakiiniryhmän molekyylejä vastaan. 3,10,18 Diagnoosi Pemfigusta on syytä epäillä, jos eläimellä havaitaan symmetrisesti esiintyviä rakkulamaisia, rupisia tai haavaisia iho- tai limakalvomuutoksia, etenkin jos potilas ei vastaa antibioottihoitoon. Diagnoosin varmistamiseksi ihosta otetaan sytologisia näytteitä sekä koepaloja. Diagnoosi perustuu ihon koepaloista löytyviin histo- ja immunopatologisiin muutoksiin. 1,3,5,19 Sytologinen näyte voidaan ottaa puhkeamattoman rakkulan sisällöstä tai puhjenneesta rakkulasta ruven alta. 1 Pemfigus-näytteessä nähdään tyypillisesti runsaasti neutrofiilisia granulosyyttejä, joskus lukuisia eosinofiilisia granulosyyttejä ja akantolyyttisiä keratinosyyttejä. Akantolyyttiset keratinosyytit ovat pyöreitä irrallisia keratinosyyttejä, joilla on morfologisesti normaali tuma ja usein voimakkaan eosinofiilinen sytoplasma. 1,3 Ihon koepalat tulisi ottaa puhkeamattomista rakkuloista. Näiden löytäminen on usein vaikeaa, sillä rakkulat puhkeavat nopeasti. 1,3,6,9 Useiden koepalojen ottaminen (vähintään viisi kappaletta) mahdollisimman tuoreista muutoksista lisää diagnostisten löydösten mahdollisuutta. 1,3,6,9 Histologisesti pemfigus-tautien tunnusmerkki on akantolyysi. Pemphigus foliaceuksessa solujen irtoamista havaitaan yleensä ihon sarveiskerroksen alla eli subkorneaalisesti tai jyväsolukerroksessa eli intragranulaarisesti. 1-3,6,9,20 Pemphigus erythematosuksessa voidaan edellisten muutosten lisäksi usein havaita myös vaurioita tyvisolukerroksessa. 2,3,5 Pemfigus vulgariksessa havaitaan akantolyysin aiheuttamia halkeamia ja vesikelloja tyvisolukerroksen pinnalla eli suprabasaalisesti. 2,3,5 Panepidermaalisessa pustulaarisessa pemphiguksessa epidermiksen sisäisiä märkärakkuloita havaitaan kaikissa solukerroksissa. 2,5 Paraneoplastisen pemphiguksen histopatologisissa muutoksissa on pemphigus vulgariksen, erythema multiformen ja pemphigus foliaceuksen piirteitä. 3 Akantolyysi ei aina viittaa autoimmuunisairauksiin, sillä myös muissa sairauksissa esiintyy keratinosyyttien irtoamista. 2,3 Pinnalliseen karvatupentulehdukseen voi liittyä jonkin verran akantolyysiä. 3,19,20 Yksittäisiä akantosyyttejä voi esiintyä missä tahansa märkivässä ihottumassa, mutta akantosyyttien runsas esiintyminen viittaa vahvasti pemfigukseen. 1,5,6 Myös ihon sienitulehdukset voivat aiheuttaa samanlaisia kliinisiä oireita ja histopatologisia muutoksia kuin pemphigus foliaceus ja erythematosus. 2,3,21 Iho- ja karvanäytteiden 8

9 bakteeri- ja sieniviljelyt sekä histologisten näytteiden erikoisvärjäykset voivat olla tarpeen näiden sairauksien erottelemiseksi. 1,3,21 Histologisen tutkimuksen perusteella ei voi varmuudella erottaa pemphigus foliaceusta ja erythematosusta tai pemphigus vulgarista ja paraneoplasista pemphigusta toisistaan. 3 Suoralla ja epäsuoralla immunofluoresenssitekniikalla voidaan keratinosyytteihin kohdistuvat vasta-aineet usein osoittaa ja tarkka diagnoosi varmistaa. 1-3,5,19,22,23 On mahdollista, että vasta-ainetasojen määrittämistä voidaan tulevaisuudessa käyttää myös hoidon seurantaan. 23 Toistaiseksi näiden menetelmien sensitiivisyys ja spesifisyys kuitenkin vaihtelevat ja käytännön työssä immunopatologisia testejä ei tavallisesti tehdä, vaan diagnoosi perustuu kliinisiin ja histopatologisiin muutoksiin sekä hoitovasteeseen. 1,24 Verinäytteen hematologiset ja seerumin biokemialliset muutokset eivät ole spesifisiä pemfigukselle. 1,5,6,9 Verinäytteessä pemfiguksessa havaitaan usein kohtalainen tai voimakas neutrofilia, lievä ei-regeneratiivinen anemia, lievä hypoalbuminemia ja lievä globuliinien nousu. 1,5,6,9 Pemphigus erythematosuksessa tumavasta-ainetesti voi olla positiivinen. 3,5,24 Hoito Pemfiguksen hoidossa käytetään sekä systeemistä että paikallista immunosuppressiivista tai immunomodulatorista lääkitystä. 1,5,6,9,2 Systeeminen hoito Systeemisesti vaikuttava glukokortikoidihoito on pemfiguksen yleisin hoitomuoto. 1,5,6,9,12,24 Tavallisimmin käytetään prednisonia, prednisolonia tai metyyliprednisolonia immunosuppressiivisella annoksella (taulukko 2). 1,5 Hoitoon vastaamattomissa tapauksissa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää triamsinolonia tai deksametasonia. 5 Kissalla hoitovasteen on havaittu olevan selvästi parempi triamsinolonilla hoidettaessa kuin prednisonilla hoidettaessa. 9 Kun hoitovaste on saavutettu, annosta aletaan vähentää hyvin varovaisesti. Liian nopea vähentäminen johtaa helposti sairauden uusimiseen. 24 Lääkkeen ylläpitoannokseksi valitaan pienin annos, joka pitää oireet hallinnassa. Ylläpitoannos on yksilöllinen ja hoito on usein elinikäinen. 1,6 Glukokortikoidihoidon tavallisimpia haittavaikutuksia ovat runsas juominen ja virtsaaminen, lihominen, lihaskato, heikkous ja toistuvat infektiot. 12 Yli puolella potilaista vakavat haittavaikutukset ja kykenemättömyys saavuttaa turvallista ylläpitoannosta tekevät pelkästä glukokortikoidihoidosta mahdottoman. 1,12 Jos kortikosteroidihoito ei yksin tehoa tai sovi tai annosta ei pystytä pienentämään hyväksyttävälle tasolle, siirrytään kokonaan toiseen hoitoon tai käytetään hoitojen yhdistelmää. 1,24 Atsatiopriini on koiralla tavallisin glukokortikoidien ohella käytetty lääkeaine pemfiguksen hoidossa, ja sitä voidaan käyttää joko glukokortikoidihoitoa täydentävänä tai säästävänä lääkityksenä. 1,5,14,25 Kissalla atsatiopriinia ei tule käyttää, koska se voi aiheuttaa vakavan valkosolu- tai verihiutalekadon jo pienellä annoksella. 1,9,25 Lääkkeen vaikutus alkaa hitaasti 3 8 viikon kuluessa. 5,25 Luuydinsuppression ja muiden mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi verinäytteitä tulee ottaa aluksi 2 3 viikon välein. Lääkitystä muutetaan verinäytetulosten ja hoitovasteen perusteella. 5,25 Kissalla klorambusiili on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun kortikosteroidihoito ei sovi tai tehoa. 1,5,9 Klorambusiilia voidaan käyttää yksin tai yhdessä glukokortikoidien ja tarvittaessa myös muiden immunosuppressiivisten lääkkeiden kanssa. 5,14 Verinäytteitä tulisi ottaa muutaman viikon välein mahdollisen luuydinsuppression havaitsemiseksi. 5 Tetrasykliiniä ja niasiiniamidia on käytetty koiralla pemfigustautien hoidossa vaihtelevalla menestyksellä. 1,5,26 Tetrasykliini ja niasiiniamidi saattavat olla avuksi etenkin pemphigus erythematosuksessa sekä lievässä, hyvin rajoittuneessa pemphigus foliaceuksessa, ja hoito voidaan yhdistää muuhun hoitoon. 1,5,26 Hoitovaste nähdään viimeistään kahdeksan viikon kuluessa lääkityksen aloittamisesta. 26 Mahdollisia lääkkeiden haittavaikutuksia ovat oksentelu, ripuli, syömättömyys ja maksaentsyymien aktiivisuuden kasvu. 5,26 Siklosporiini on immunomodulatorinen lääkeaine, jota on käytetty koiralla ja kissalla pemfiguksen hoidossa hyvin vaihtelevin tuloksin. 5,25,27,28 Yksin käytettynä sen teho ei alustavissa tutkimuksissa ole ollut hyvä. 27 Siklosporiini on yhdistetty myös glukokortikoidihoitoon. 5 Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat ripuli ja oksentelu. 25,27 Lääkkeen tarjoaminen ruoan kanssa ja annoksen pienentäminen saattavat vähentää haittoja. 25,27 Muita haittavaikutuksia ovat liiallinen karvankasvu, ikenien liikakasvu ja sekundaariset tulehdukset. 27 Muita pemfiguksen hoidossa harvemmin käytettyjä lääkeaineita ovat muun muassa syklofosfamidi, kultasuolat erityisesti kissalla, dapsoni ja sulfasalatsiini sekä suonensisäisesti annettava ihmisen immunoglobuliini. 1,5,9,14,25 Paikallishoito Paikallisesti vaikuttavia glukokortikoideja voidaan käyttää pemphigus erythematosuksessa ja foliaceuksessa, jos muutokset rajoittuvat pienelle alueelle. 1,5 Paikallishoidossa käytetään aluksi voimakkaita kortikosteroideja, kuten beetametasonia tai deksametasonia, ja kun hoitovaste on saavutettu, siirrytään miedompiin valmisteisiin, esimer- 9

10 KUVA 1 PICTURE Punoitusta, haavaumia ja visvaista eritettä pään ja korvien alueella. Face and ears are covered with erythema, ulcers and exudation. KUVA 2 PICTURE Märkänäppylöitä ja rupia takaraajan sisäpinnalla. Pustules and crusts on the medial thigh. kiksi 1 2 prosenttiseen hydrokortisoniin. 5 Takrolimuusi on siklosporiinin kaltainen immunomodulatorinen lääkeaine, mutta arviolta kertaa tehokkaampi. 16,25 Takrolimuusia on käytetty paikallisesti 0,1 prosenttisena pemphigus erythematosuksen hoidossa hyvin tuloksin. 16 Takrolimuusilla ei ole paikallisten glukokortikoidien sivuvaikutuksia. Lääkitys voidaan yhdistää muihin hoitoihin. 16 Voidetta levitetään ohuelti ihottuma-alueelle kaksi kertaa vuorokaudessa. 16 Lääkitys saattaa joskus aiheuttaa paikallista ärsytystä. 25 Ihmisellä lääkkeen pitkäaikaiskäyttöön on liitetty ihokasvainten lisääntyminen. 29 Immunosupressiivinen hoito, ihon immuunivasteen heikkeneminen ja sarveiskerroksen puolustusmekanismien pettäminen voivat johtaa sekundaarisiin tulehduksiin. 12,30 Jos viljelyssä tai sytologisessa tai histologisissa tutkimuksessa havaitaan bakteereita, käytetään antibiootteja sekundaaristen bakteeritulehdusten hoidossa. 12 Tuoreessa retrospektiivisessä tutkimuksessa potilaan ennuste oli parempi, jos potilasta lääkitään antibiooteilla muun lääkityksen ohessa. 12 Ennuste Pemfigusten hoitovaste vaihtelee. Pemphigus erythematosus ja panepidermaalinen pustulaarinen pemphigus vastaavat hoitoon yleensä hyvin. 5,24 Pemphigus eythematosus on melko hyvänlaatuinen sairaus, jonka hoidossa on huolehdittava, ettei hoito ole potilaalle haitallisempaa kuin itse sairaus. 24 Pemphigus vulgariksen hoito voi olla vaikeaa. Hoidosta huolimatta potilas saattaa menehtyä. 1,5,24 Pemphigus foliaceuksen ennuste on kohtalainen. Suurin osa potilaista vastaa hoitoon, mutta lääkityksen haittavaikutusten vuoksi päädytään usein eutanasiaan jo ensimmäisen hoitovuoden aikana. 6,12 Ennuste paranee, jos potilas on hengissä vielä kymmenen kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen. 12 Useimmiten lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset liittyvät kortikosteroideihin. Yleistyneen taudin hoidossa saattaakin olla eduksi aloittaa yhdistelmäterapialla, jolloin kortikosteroidien annosta voidaan laskea nopeammin. 12 Kissalla hoidon aiheuttamia ongelmia esiintyy vähemmän kuin koiralla. 9 Hoito on usein elinikäinen, mutta pitkäaikainen parantuminen on myös mahdollista. Tällöin oireet eivät palaa immunosuppressiivisen lääkityksen lopettamisen jälkeen. 9,12,14 TAPAUSSELOSTUS Yliopistolliseen eläinsairaalaan tuotiin lähetteellä 18 kuukautta vanha landseeruros. Potilaalla oli räjähdysmäisesti, noin kymmenessä vuorokaudessa levinnyt paha ihotulehdus. Oireet olivat alkaneet rupisilla muutoksilla takajalkojen sisäpinnalta ja märkäisellä korvatulehduksella. Näihin eläinlääkäri oli määrännyt amoksisilliinin ja klavulaanihapon yhdistelmää (Synulox vet 400 mg, Pfizer Oy Animal Health). Seuraavana päivänä oireet olivat pahentuneet ja koiran omis- 10

11 Eri pemfigus-tautien oireita. TAULUKKO 1 TABLE Clinical symptoms of different pemphigus diseases. Sairaus Disease Yleisimmät iho-oireet Most common skin lesions Iho-oireiden sijainti Location of skin lesions Muita oireita Other possible signs PF Märkärakkulat, ruvet, eroosiot Naama, korvalehdet, jalat, polkuanturat, kynsivallit. Voi yleistyä Kuume, väsymys, syömättömyys PE Pustules, crusts, erosions Ruvet, märkäerite, kirsun vaaleneminen Crusts, exudations, depigmentation of nose Face, pinnae, feet, footpads, nail beds. May generalize Naama, korvat. Face, ears Fever, lethargy, anorexia PV Vesikellot, rakkulat, haavaumat Vesicles, bullae, ulcers Suuontelo, iho-limakalvoliitosalueet, kainalot, nivustaipeet, kynsivallit Oral cavity, mucocutaneous junctions, axilla, groin, nail beds Paha haju hengityksessä, kuolaaminen, syömättömyys, väsymys, kuume Halitosis and salivation, anorexia, depression, fever PPP Märkärakkulat, ruvet, näppylät Pustules, crusts, papules Naama, voi yleistyä. Voi olla PF-variaatio Face, may generalize. May be a variation of PF PNP Haavaumat, PV:n kaltaiset muutokset Ulcers, lesions resemble those of PV Iho, limakalvot Skin, mucosa Kasvaintaudin oireet Neoplasia PF = Pemphigus foliaceus, PE = pemphigus erythematosus, PV = pemphigus vulgaris, PPP = panepidermaalinen pustulaarinen pemfigus, panepidermal pustular pemphigus, PNP = paraneoplastinen pemfigus, paraneoplastic pemphigus taja otti yhteyttä toiseen eläinlääkäriin. Tässä vaiheessa potilas oli kuumeinen (T = 39,9 C). Reisien sisäsivut, kirsu ja kuononselkä sekä suupielet olivat rupiset ja karstaiset, korvalehdet märkäiset ja haavaiset. Limakalvoilla ei havaittu muutoksia. Eläinlääkäri epäili pemfigusta, otti ihosta koepaloja ja antoi potilaalle deksametasonia nahanalaisesti 0,25 mg/kg (Dexa- Kel injektio, Kela Laboratoria n.v.) ja jatkoon prednisonia 1,5 mg/kg/vrk (Prednison 40 mg, Orion Pharma) suun kautta. Antibioottikuuria jatkettiin. Kuuden päivän kuluttua potilaan oireet olivat pahentuneet, ja omistaja otti uudelleen yhteyttä koepalat ottaneeseen eläinlääkäriin. Potilas lähetettiin jatkohoitoon Yliopistolliseen eläinsairaalaan. Potilas tuotiin eläinsairaalaan päivystysaikaan. Koiralla oli laajoja märkiviä vereslihalla olevia ihottuma-alueita ympäri kehoa ja se oli kuumeinen, kivulias ja kutiseva. Potilas otettiin tehohoitoyksikköön, ja sille annettiin nesteitä suonensisäisesti (Ringersteril infuusio, Baxter), kipuun levometadonia 0,2 mg/kg nahanalaisesti (L-Polamivet injektio, Intervet International B.V.) ja antibiootteja suun kautta: kefaleksiinia 25 mg/ kg 2 kertaa päivässä (Kefalex vet 11

12 TAULUKKO 2 TABLE Pemfigus-tautien hoidossa käytettävien lääkkeiden aloitusannoksia. Induction dosages of drugs used to treat pemphigus diseases Lääke Drug Prednisoni, prednisoloni Prednisone, prednisolone Deksametasoni Dexamethasone Triamsinoloni Triamcinolone Atsatiopriini Azathioprine Klorambusiili Chlorambucil Tetrasykliini ja niasiiniamidi Tetracycline and niacinamide Siklosporiini Cyclosporine Aloitusannos koiralla/vuorokausi Induction dose, dog/day 2 4 mg/kg x 1 [kirjoita auki annosohje, esim. 2-4 mg/kg x 2] 0,2 0,4 mg/kg x 1 0,2-0,6 mg/kg x 1 1,5 2,5 mg/kg t välein, every h 0,1 0,2 mg/kg t välein, every h >10 kg painavalle koiralle 500 mg kumpaakin lääkettä x 3 <10 kg painavalle koiralle 250 mg kumpaakin lääkettä x 3 Dogs weighing >10 kg : 500 mg of each drug x 3 Dogs weighing <10 kg: 250 mg of each drug x mg/kg x 1 Aloitusannos kissalla/vrk Induction dose, cat/day 4 8 mg/kg x 1 0,2 0,4 mg/kg x 1 0,6 2 mg/kg x 1 Ei kissalle Contraindicated in cats 0,1 0,2 mg/kg t välein, every h 5-15 mg/kg x mg, Merckle GmbH), metronidatsolia 10 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa (Flagyl 200 mg, Sanofi Aventis). Potilaalle asetettiin myös fentanyyliä sisältävä kipulaastari (Durogesic 100 µg/h, Janssen-Cilag). Päivystyksessä otetussa verinäytteessä todettiin lievä hypoproteinemia (P-prot 54 g/l, viitearvot g/l) ja hypoalbuminemia (P-alb 26 g/l, viitearvot 30 41g/l). Alkaalinen fosfataasi oli hieman normaalia aktiivisempi (P-afos 363 U/l, viitearvot U/l). Urea-, kreatiniini-, alaniiniaminotransferaasi-, glukoosi-, natrium- ja kalium-arvot olivat normaalit. Seuraavana päivänä koira rauhoitettiin ihon tarkempaa tutkimista ja karvojen ajoa varten. Koko pään alue, korvat ja silmäluomet sekä peräaukon ympäristö olivat visvaisen ja verensekaisen eritteen peitossa (kuva 1). Ympäri kehoa havaittiin punoittavia haavaisia ihottuma-alueita, joissa oli ruven peittämiä näppylöitä (kuva 2). Polkuanturoita ympäröivä iho oli punoittava ja kuoriutui irti. Suussa ei havaittu muutoksia. Iholta otetuissa sytologisissa näytteissä havaittiin erittäin runsaasti neutrofiilisia granulosyyttejä sekä jonkin verran eosinofiilisia granulosyyttejä ja akantosyyttejä. Märkäisiltä alueilta ja korvista otetuissa levitteissä todettiin lisäksi kokki- ja sauvabakteereita sekä joitakin hiivasoluja (Malassezia spp.). Koiralta otettiin lisäksi täydellinen pieni verenkuva ja virtsanäyte. 12

13 KUVA 3 PICTURE Viiden vuorokauden kortikosteroidihoidon jälkeen kuivuneita rupia kuonon selällä, silmien ympärillä ja korvalehdissä. Crusts on the dorsal muzzle, around the eyes and on the pinnae five days after beginning of the treatment with corticosteroids. KUVA 4 PICTURE Kolmen kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta märkänäppylät ovat hävinneet. Karvapeite on ohut ja lihakset ovat surkastuneet. Three months after beginning the treatment pustules have disappeared. The fur coat is thin and musclar atrophy is evident. Pienessä verenkuvassa havaittiin leukosytoosi, neutrofilia ja vasemmalle siirtyminen, monosytoosi sekä lievä ei-regeneratiivinen anemia. Virtsanäytteen ph oli 8, ominaispaino 1,025, liuskatestissä oli hieman proteiineja (1 +). Löydösten perusteella differentiaalidiagnooseina olivat toksinen epidermaalinen nekrolyysi, erythema multiforme, pemfigus-taudit, systeeminen lupus erythematosus, lääkeainereaktiot ja syvä pyoderma. Koiran esitiedot ja kliiniset oireet ja löydökset sekä sytologisessa tutkimuksessa havaitut akantosyytit viittasivat pemfigukseen. Veri- ja virtsanäytteissä ei ollut viitteitä systeemisairaudesta. Vaikka koepalojen vastaukset eivät olleet vielä tulleet, päätettiin aloittaa immunosuppressiivinen kortikosteroidilääkitys, sillä koiran tila tuntui huononevan koko ajan antibioottilääkityksestä huolimatta. Koiralle annettiin prednisonia 1,5 mg/kg kaksi, kefaleksiinia 25 mg/kg kaksi ja enrofloksasiinia 5 mg/kg kerran vuorokaudessa (Baytril vet 150 mg, Bayer HealthCare AG). Ihoa pestiin päivittäin mikonatsolia ja klooriheksidiiniä sisältävällä sampoolla (Malaseb, Leo Animal Health). Lisäksi potilaalle annettiin marbofloksasiinia, klotrimatsolia ja deksametasonia sisältäviä korvatippoja (Aurizon, Vetoquinol S.A). Koiran omistaja epäili, että koiralla saattaisi olla myös syyhypunkkitartunta, joten potilaalle annettiin selamektiiniä niskaan (Stronghold 240 mg, Pfizer Ltd.). Tukihoitona potilaalle annettiin Hill s a/d -toipilasruokaa ja koira siirrettiin tehohoitoyksiköstä sairaalaosastolle toipumaan. Koiraa hoidettiin sairaalaosastolla viiden vuorokauden ajan. Tänä aikana ihottumamuutokset alkoivat kuivua, ja potilaan vointi koheni (kuva 3). Tulopäivän jälkeen se ei ollut enää kuumeinen ja kutina hävisi vähitellen. Kotiinlähtöpäivänä saatiin ihosta otettujen koepalojen vastaus laboratoriosta (Rest Associates, Englanti). Näytteissä oli subkorneaalinen märkärakkulainen ihotulehdus. Märkärakkuloissa oli rappeutuneita ja ei-rappeutuneita neutrofiilisia granulosyyttejä ja kohtalaisen runsaasti akantosyyttejä. Bakteereita, punkkeja tai ihosieniä ei näytteissä ollut havaittu. Diagnoosi oli vahvistamaton mutta todennäköinen pemphigus foliaceus. Koiran hoitoon määrättiin prednisolonia 2 mg/kg/vrk (Prednisolon 40 mg, Leiras) jaettuna kahteen antokertaan ja sekundaaritulehdusten hoitoon enrofloksasiinia 5 mg/kg kerran vuorokaudessa. Lääkesampoopesuja ja korvatippojen käyttöä jatkettiin. Prednisolonin annos 2 mg/kg/vrk ei ollut riittävä, vaan iho-oireet pahenivat uudelleen nopeasti. Kolmen vuorokauden kuluttua kotiuttamisesta oireiden uudelleen pahentuessa omistaja harkitsi jo koiran eutanasiaa. Tällöin kortikosteroidin annosta lisättiin takaisin tasolle 3 mg/kg/vrk. Kolmen viikon kuluttua useimmat ihottumamuutokset olivat kuivuneet ja hävinneet, mutta uusiakin pieniä muutosalueita 13

14 ilmaantui edelleen. Lääkityksiin lisättiin atsatiopriini (Imurel 25 mg, GlaxoSmithKline) 1,3 mg/kg kerran vuorokaudessa. Vaikka koira joi ja virtsasi häiritsevän runsaasti, prednisolonin annos säilytettiin ennallaan. Antibioottihoito lopetettiin. Vajaan kuukauden kuluttua omistaja kertoi puhelimitse, että koiran iho oli kokonaan parantunut. Päätettiin laskea joka toisen päivän kortisoniannosta hyvin varovaisesti. Kolmen kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta prednisolonin annos oli 3 mg/kg joka toinen vuorokausi ja 0,8 mg/kg välipäivinä. Atsatiopriinin anto oli muutettu joka toinen vuorokausi tapahtuvaksi lääkitykseksi noin kaksi viikkoa aiemmin. Koira joi ja virtsasi edelleen paljon ja lihakset olivat kuihtuneet. Iho oli kuiva ja hilseilevä, karvapeite hyvin ohut ja karkea, mutta ihomuutokset olivat parantuneet (kuva 4). Kortisonilääkityksen asteittaista vähentämistä päätettiin jatkaa ja mahdollisia jäljellä olevia ihottumamuutoksia hoitaa paikallisesti. Viisi kuukautta sairauden puhkeamisen jälkeen prednisolonin annos oli 1 mg/kg 48 tunnin välein, atsatiopriinin annos 1,3 mg/kg 48 tunnin välein. Omistaja kertoi puhelimitse, että potilas on pirteä, karva on alkanut kasvaa takaisin ja lääkityksen aiheuttamat sivuvaikutukset ovat hallinnassa. Lääkitystä päätettiin vähentää edelleen, kunnes löytyisi pienin mahdollinen annos, joka pitää oireet hallinnassa. Tämän jälkeen koiran tapahtumista ei kirjoittajilla ole tietoa. KIRJALLISUUS 1. Scott DW, Miller WH, Criffin CE. Immune-Mediated Disorders. Kirjassa: Scott DW, Miller WH, Criffin CE. Muller & Kirk s Small Animal Dermatology. 6. painos. Philadelphia: W.B. Saunders; 2001, Suter MM, de Bruin A, Wyder M, Wurm S, Credille K, Crameri FM ym. Autoimmune diseases of domestic animals: an update. Kirjassa: Kwochka KK, toim. Advances in veterinary dermatology volume 3. Boston: Butterworth-Heinemann; 1998, Gross TL, Ihrke PJ, Walder EJ, Affolter VK. Diseases of the epidermis. Kirjassa: Gross TL, Ihrke PJ, Walder EJ, Affolter VK. Skin diseases of the dog and cat. Clinical and histopathological diagnosis. 2. painos. Oxford: Blackwell Science; 2005, Iwasaki T. Update of canine autoimmune skin diseases. Konferenssiesitysten kokoelmassa: 29 th WSAVA FECAVA HVMS World Congress ; Rhodos, Kreikka Rosenkrantz WS. Pemphigus: Current therapy. Vet Dermatol. 2004;15: Ihrke PJ, Stannard AA, Ardans AA, Griffin CE. Pemphigus foliaceus in dogs: A review of 37 cases. J Am Vet Med Assoc. 1985;186: White SD, Carlotti DN, Pin D, Bonenberger T, Ihrke PJ, Monet E ym. Putative drug-related pemphigus foliaceus in four dogs. Vet Dermatol. 2002;13: Noli C, Koeman JP, Willemse T. A retrospective evaluation of adverse reactions to trimethoprim-sulphonamide combinations in dogs and cats. Vet Q. 1995;17: Preziosi DE, Goldschmidt MH, Greek JS, Jeffers JG, Shanley KS, Drobatz K ym. Feline pemphigus foliaceus: a retrospective analysis of 57 cases. Vet Dermatol. 2003;14: Elmore SA, Basseches J, Anhalt GJ, Cullen JM, Olivry T. Paraneoplastic pemphigus in a dog with splenic sarcoma. Vet Pathol. 2005;42: Turek MM. Cutaneous paraneoplastic syndromes in dogs and cats: a review of the literature. Vet Dermatol. 2003;14: Gomez SM, Morris DO, Rosenbaum MR, Goldschmidt MH. Outcome and complications associated with treatment of pemphigus foliaceus in dogs: 43 cases ( ). J Am Vet Med Assoc. 2004;224: Ihrke PJ, Stannard AA, Ardans AA, Griffin CE, Kallet AJ. Pemphigus foliaceus of the footpads in three dogs. J Am Vet Med Assoc. 1985;186: Olivry T, Bergvall KE, Atlee BA. Prolonged remission after immunosupressive therapy in six dogs with pemphigus foliaceus. Vet Dermatol. 2004;15: Olivry T, LaVoy A, Dunston SM, Brown RS, Lennon EM, Warren SJ ym. Desmoglein-1 is a minor autoantigen in dogs with pemphigus foliaceus. Vet Immunol Immunopathol. 2006;110: Griffies JD, Mendelsohn CL, Rosenkrantz WS, Muse R, Boord MJ, Griffin CE. Topical 0,1% tacrolimus for the treatment of discoid lupus erythematosus and pemphigus erythematosus in dogs. J Am Anim Hosp Assoc. 2004;40: Olivry T, Joubeh S, Dunston SM, Nishiyama T, Ghohestani RF. Desmoglein-3 is a target autoantigen in spontaneous canine pemphigus vulgaris. Exp Dermatol. 2003;12: Olivry T, Alhaidari Z, Ghohestani RF. Anti-plakin and desmoglein autoantibodies in a dog with pemphigus vulgaris. Vet Pathol. 2000;37: Steeves EB, Chelack BJ, Clark EG, Haines DM. Altered immunohistochemical staining for desmoglein in skin biopsies in canine pemphigus foliaceus. J Vet Diagn Invest. 2002;14: Kuhl KA, Shofer FS, Goldschmidt MH. Comparative histopathology of pemphigus foliaceus and superficial folliculitis in the dog. Vet Pathol. 1994;31: Parker WM, Yager JA. Trichophyton dermatophytosis A disease easily confused with pemphigus erythematosus. Can Vet J. 1997;38: Honda R, Nishifuji K, Olivry T, White SD, Momoi Y, Iwasaki T. Detection of circulating antibodies using living keratinocyte staining on MCA-B1 method in dogs with pemphigus foliaceus. Research in Veterinary Science 2004;77: Nishifuji K, Yoshida-Yamakita K, Iwasaki T. A canine pemhigus foliaceus case showing parallel relationship of disease activity and titer of serum antikeratinocyte cell surface antibodies. J Vet Med Sci. 2005;67: Colombini Osborn S. Autoimmune diseases in the dog. Konferenssiesitysten kokoelmassa: North American Veterinary Conference vol 20; ; Orlando, Yhdysvallat Griffin CE. Current use of immunomodulators. Konferenssiesitysten kokoelmassa: North American Veterinary Conference vol 20; ; Orlando, Yhdysvallat White SD, Rosychuk RA, Reinke SI, Paradis M. Use of tetracycline and niacinamide for treatment of autoimmune skin diseases in 31 dogs. J Am Vet Med Assoc. 1992;200:

15 27. Robson DC, Burton GG. Cyclosporin: applications in small animal dermatology. Vet Dermatol. 2003;14: Olivry T, Rivierre C, Murphy KM. Efficacy of cyclosporine for treatment induction of canine pemphigus foliaceus. Vet Rec. 2003;152: Wooltorton E. Eczema drugs tacrolimus (Protopic) and pimecrolimus (Elidel): cancer concerns. J Can Med Assoc. 2005;172: Ordeix L, Lloret A, Fondevila D, Dubey JP, Ferrer L, Fondati A. Cutaneous neosporosis during treatment of pemfigus foliaceus in a dog. J Am Anim Hosp Assoc. 2002;38: KIRJOITTAJIEN OSOITTEET Mirja Kaimio, ELL Vuosaaren eläinklinikka VuoVet, Leikosaarentie 11, Helsinki Leena Saijonmaa-Koulumies, PhD, eläinlääketieteellisen dermatologian dosentti, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen eläinlääketieteen laitos, PL 57, Helsingin yliopisto 15

16 ASIAA ELÄINLÄÄKÄRILLE Matkakertomus ACVS HEVOSKIRURGIAN KONGRESSI YHDYSVALLOISSA Olli Mäkelä, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, ELT, Hyvinkään hevossairaala American College of Veterinary Surgeons -yhdistyksen tavoitteena on edistää eläinkirurgian jatkokoulutusta ja tutkimusta. ACVS:n jatkokoulutus eli residenssiohjelma tähtää diplomaattistatukseen pieneläin- tai hevoskirurgian alalla, ja diplomaattitutkinnon suorittaneet ovat korkeasti arvostettuja alan ammattilaisia Yhdysvalloissa. ACVS järjestää vuosittain jatkokoulutuspäivät ja tällä kertaa ACVS:n kongressi oli Washingtonin kaupungissa. Lähes kaikki luennoitsijat Washingtonin kongressissa olivat ACVS:n diplomaattistatuksen saavuttaneita tai diplomaattistatukseen pyrkiviä residenttejä. Vuonna 2006 hevoskirurgialuentojen painopistealueita olivat artroskopia komplisoitujen nivelvammojen hoidossa, magneettitutkimus hevosen ontumien diagnostiikassa sekä hevosen ähkyleikkauksen jälkeinen hoito. Dean Richardson luennoi etupolven murtumien korjauksesta niveltähystystä apua käyttäen. Etupolven etupinnan isojen kolmannen karpaaliluun slabmurtumien korjaamisessa neuvottiin käyttämään yhtä tai kahta 3,5 millimetrin ruuvia artroskopiaa avuksi käyttäen. Porareiän tarkan paikan määrittäminen voi olla vaikeaa erityisesti, jos kyseessä on sagittaalimurtuma. Ruuvausta suositellaan vain, jos murtuma on selvästi irti lateraalikuvissa pelkästään skyline-kuvissa havaittavat murtumat paranevat usein konservatiivisesti. Pienet murtuma-kappaleet etupolvesta poistetaan kokonaan. Etupolven palmaaripinnan pienten irtokappaleiden arvellaan olevan seurausta nivelen etupinnan hyperekstensio vaurioista, jolloin palat voivat uida dorsaalipuolelta palmaaripuolelle. Isot kappaleet ovat yleensä seurausta hevosen kaatumisesta polvi koukussa esimerkiksi esteeltä tai anestesiasta herätessään. Etupolvinivelen maksimaalinen täyttäminen nesteellä on tarpeen polven palmaaripuolen tähystyksessä. Lisäksi nivelkalvon resekoinnista on usein apua, koska palat ovat näkymättömissä villusten seassa. Hevosen nivelkierukkavaurioiden diagnostiikassa käytettiin apuna ultraäänitutkimusta, röntgeniä ja nivelen tähystystä. Tavallisin radiologinen löydös nivelkierukkavauriossa oli uudisluumuodostus tibian nivelnastojen välisen kyhmyn kraniaalipinnalla. Ultraäänitutkimuksessa nivelkierukat näkyvät kolmionmuotoisina, homogeenisina rakenteina. Vaurioituessaan nivelkierukan homogeenisuus häviää nivelnesteen työntyessä rikkoutuneen kierukan kerrosten väliin tai kierukka 16

17 ASIAA ELÄINLÄÄKÄRILLE saattaa pullistua epänormaalisti. Ultraäänitutkimus kannattaa tehdä sekä varatulla että koukistetulla jalalla. Tähystyksessä havaitut nivelkierukkavauriot jaotellaan kolmeen eri luokkaan riippuen repeytymisen asteesta; 1. asteessa vain nivelkierukan kraniaalinen side on vaurioitunut; 2. asteessa todetaan siteen vaurion lisäksi nivelkierukkavaurio, joka on rajattavissa; ja 3. asteessa nivelkierukkavaurio ulottuu tähystysleikkauksen näkymättömiin polven kaudaalipuolelle. Tähystysleikkauksella varioitunut side putsataan ja vaurioitunut nivelkierukan osa poistetaan. Ennuste riippui vaurion asteesta; 1. asteen vaurioissa normaali valmennukseen palasi 63 prosenttia hevosista, 2. asteen vaurioissa 56 prosenttia hevosista ja 3. asteen vaurioissa 6 prosenttia hevosista. Magneettitutkimus on tuonut paljon uutta tietoa hevosen ontumien aiheuttajista. Magneettitutkimuksia tehdään sekä rauhoitetulle, seisovalle hevoselle että nukutetulle hevoselle. Suurin osa hevoseläinlääketieteessä käytössä olevista magneettitutkimuslaitteista on matalakenttämagneetteja, joilla tutkitaan seisovaa hevosta detomidiinirauhoituksessa. Magneetista on erityisesti apua kavion alueen ontumien selvittämisessä. Röntgentutkimus ei ole tähän tarkoitukseen kovin herkkä menetelmä, esimerkiksi hollantilaisessa tutkimuksessa todettiin ratsujen orikuvien sädeluiden radiologisten muutosten selvästi vähentyneen viimeisten kymmenen vuoden aikana, vaikka hevoset ontuivat alaraajaa yhtä usein kuin ennenkin. Kongressin esityksessä esitettiin tulokset 98 ratsuhevosen alaraajan magneettitutkimuksista. Tavallisimpia löydöksiä olivat sädeluuvaurio (77 prosenttia), kavionivelen tulehdus (68 prosenttia), syvän koukistajan vaurio (64 prosenttia), sädeluun limapussin tulehdus (49 prosenttia) sekä kavionivelen sivusidevamma (21 prosenttia). Kolmasosalle hevosista tehtiin myös skintigrafi atutkimus ja positiivisia niistä oli 85 prosenttia. Sädeluuvioissa, kavioniveltulehduksissa sekä sädeluun limapussin tulehduksissa hoitona käytettiin kavionivelen ja/tai sädeluun paikallishoitoa hyaluronihapolla ja kortisonilla (triamsinoloni). Osa hevosista sai lisäksi suonensisäisesti tiludronaattia sädeluutulehduksen hoitoon. Kavionivelen sivusidevaurioita ja syvän koukistajan vaurioita hoidettiin shock wave -terapialla. Myös sairaskengitys ja lepo olivat kaikissa tapauksissa oleellinen osa hoitoa. Kuuden kuukauden kuluessa parhaiten hoitoon vastasivat kavionivelen sivusidevauriot; 80 prosenttia oli takaisin valmennuksessa. Sädeluuvioista oli 62 prosenttia takaisin valmennuksessa puolen vuoden sisällä ja huonoiten hoitoon vastasivat syvän koukistajan vauriot, joista 52 prosenttia oli takaisin valmennuksessa kuuden kuukauden kuluttua. Tutkimuksen perusteella todettiin, että sädeluuviat ovat tavallisia sekä koulu- että estehevosilla. Lisäksi magneettitutkimus merkittävästi parantaa diagnostista tarkkuutta ja sitä kautta hoitotuloksia alaraajan ontumissa. Ähkyleikkauksiin suhtaudutaan usein pessimistisesti ja leikkauksen korkea hinta on usein leikkauksen esteenä. Pessimismi voi olla liioiteltua, koska viimeaikaisten tutkimusten mukaan ähkyoperoiduista yli prosenttia kotiutuu klinikalta. Näin korkeiden selviytymisprosenttien edellytyksinä ovat aikainen referointi klinikalle sekä leikkaavan klinikan korkea kirurgian taso sekä tehohoitomahdollisuus. Ähkyleikkauksen jälkeisessä hoidossa hyöty-kustannus-analyysi on aina vaikeaa. Tämä saattaa johtaa hoitoihin, joiden arvellaan olevan positiivisia vaikutuksia, vaikka tulokset ovat ekstrapoloitua suoraan humaanitutkimuksista. Tämä voi johtaa jopa väärään hoitoon. Suhteellisen edullisetkin lääkkeet voivat muodostaa huomattavan osan ähkyleikkauksen kustannuksista. On laskettu, että jopa 40 prosenttia ähkyn jälkihoidossa syntyneistä kustannuksista koostui useista, suhteellisen edullisista (alle 35 dollaria/lääke) lääkkeistä. 17

18 ASIAA ELÄINLÄÄKÄRILLE Merkittävä kustannus ähkyleikattujen jatkohoidossa on suonensisäinen nestehoito. Normaalin hevosen ylläpitoannoksen kopioiminen ähkyleikatuille ei välttämättä ole adekvaattia; paastonneen hevosen tarve on huomattavasti pienempi vähentyneen suolen sisälle tapahtuvan hävikin takia. Ähkyleikatun suonensisäisen nesteen tarve saatetaankin helposti yliarvioida. Tämä pätee luonnollisesti vain komplisoimattomiin tapauksiin, joissa hevosella ei ole merkittävää endotoksemiaa. Professori Freeman antoi ähkyleikatuille hevosille, joilla ei ollut vakavia suolistovaurioita, suonensisäisesti nestettä noin 25 litraa päivässä (450 kilogrammaa painava hevonen). Ähkyleikkauksen jälkeen on hyvin yleistä antaa hevoselle jatkuvana infuusiona lidokaiinitippaa. Lidokaiinia käytetään ähkyleikattujen kivunpoistossa sekä sen anti-inflammatoristen ja prokineettisten univaikutusten takia. Professori Freeman kritisoi lidokaiinin runsasta käyttöä, koska lidokaiinin on todettu lisäävän suoliston motiliteettia vain ihmisillä leikkauksen jälkeen. Lidokaiinilla ei todettu hevosilla prokineettisiä vaikutuksia kongressissa esitetyssä tutkimuksessa itse asiassa lidokaiinitippa hidasti hevosilla jejunumin motiliteettia 24, 48 ja 72 tuntia leikkauksen jälkeen. Lisäksi lidokaiini-infuusio saattaa peittää hevosen kipuoireet, jolloin voi olla riskinä, että uutta ähkyleikkausta ei huomata tehdä ajoissa. Merkittävä osa ohutsuolivian takia leikatuista ähkyistä (12 27 prosenttia) vaatii uuden ähkyleikkauksen. Nopean leikkauspäätöksen ansiosta usea hevonen saatiin pelastettua, 75 prosenttia uudestaan leikatuista oli elossa vuoden kuluttua. Toivottomissa tapauksissa uusi ähkyleikkaus voi vähentää kustannuksia. Uusintaleikkaukset auttavat myös paremmin ymmärtämään ähkyleikkausten jälkeisten suolitukosten syitä ja sitä kautta ennaltaehkäisemään vastaavanlaisia ongelmia muilla ähkyleikatuilla. Viimeisenä luentopäivänä saatiin vielä esimerkki mediahullutuksesta Yhdysvaltojen tyyliin. Hyvin suosittu laukkahevonen Barbaro katkaisi jalkansa viime toukokuussa. Hevonen on Kentucky Derbyn voittaja ja kotimaista kasvatusta ja sillä on kotimaiset omistajat, mitkä yhdessä tekevät hevosesta erityisen suositun Yhdysvalloissa. Dean Richardson kertoi luennollaan vaikeista ratkaisuista, joita hän joutui tekemään hevosen hoidossa, muun muassa kahdesta vaikeasta leikkauksesta hevosen pelastamiseksi. Ennen kaikkea Dean Richardsonin värikkäät kokemukset median keskipisteenä olemisesta olivat uskomatonta kuultavaa. Yhdysvaltojen media osaa tehdä kaikesta tehdä poikkeuksellisen mahtipontista. Vieläkään ei ole varmaa selviääkö hevonen, mutta Dean Richardson ei varmasti koskaan unohda kokemustaan. 18

19 Kultainen nuoruus, rautainen vanhuus. / MD Hyvän hoidon ja ravinnon ansiosta koirat ja kissat elävät yhä vanhemmiksi. Iän myötä aineenvaihdunnan ja nivelten muutokset kuitenkin lisäävät myös ruualle asetettavia vaatimuksia. Royal Canin Mature- ja Senior-ruokavaliot sekä Renal-erikoisruokavalio munuaissairauksien vaivaamille veteraaneille ovat hyvin imeytyviä ja sulavia. Niihin on lisätty suoja-aineita, jotka pitävät nivelet liikkuvina ja vähentävät niveltulehdusten riskiä. Ja ne on valmistettu erittäin korkealaatuisista raaka-aineista. Kuten Royal Canin -tuotteet aina. Mature-ruokavaliot koirille (MINI, MEDIUM, MAXI) DIGESTIVE SECURITY Varmistaa tehokkaan ruuansulatuksen. Ylläpitää hyvää suuhygieniaa. Senior S/O kissoille Suojaa munuaisten toimintaa ja ylläpitää nivelten terveyttä. Kohtuullinen fosforipitoisuus. Suojaa ikääntyvän kissan terveyttä. Renal-ruokavalio Tukee kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien kissojen ja koirien munuaistoimintaa. LOW PHOSPHORUS P VASCULAR SUPPORT Rajoitettu fosforipitoisuus hidastaa munuaissairauden etenemistä. Lisätyt fl avonoidit hidastavat solujen vanhenemista ja ylläpitävät munuaisten verenkiertoa. Pitää ihon terveenä ja saa turkin kiiltämään. Ylläpitää nivelten terveyttä. EPA / DHA Omega-3-rasvahapot ehkäisevät tulehduksia ja ylläpitävät munuaisten suodatustehoa. Ylläpitää nivelten terveyttä. Ehkäisee virtsakivien muodostumista. DIGESTIVE SECURITY Ruuansulatus helpottuu, maha- ja suolisto-ongelmien riski vähenee. Muista myös Royal Canin Mobility Support nivelvaivoista kärsiville koirille. Sen sisältämä viherhuulisimpukkauute auttaa vähentämään koiran niveltulehduksen kliinisiä oireita ja ylläpitämään liikkuvuutta.

20 Taltuta työpaikan aikavarkaat Odottaako työpöydälläsi vuoden vaihteen juhlapyhien jälkeen lukemattomia paperipinoja ja sähköpostissa tulva vastausta odottavia viestejä? Tuntuuko kalenteri heti ensimmäisinä viikkoina täyttyvän ääriään myöten kokouksista ja tapaamisista? TEKSTI: ANU TILANDER KUVITUS: ANNA PARKKARI Uuden vuoden alku on työpaikoilla projektien, kehittämishankkeiden ja samalla kiireen sesonkia. Loman jälkeen kannattaa kuitenkin pysähtyä hetkeksi tarkistamaan omia ja koko organisaation toimintatapoja. Jämäkämpi ajanhallinta on tuottoisa uuden vuoden lupaus, sillä työpaikan aikavarkaat syövät salakavalasti sekä aikaa että energiaa ja työn tulosta. Suunnittele, ennakoi ja aseta tavoitteita Asiantuntijatyö on luonteeltaan kuin jatkuva prosessi, jolla ei ole selvää alkua ja loppua. Silloin konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja niiden kirjaaminen tuovat ryhtiä työntekoon. Hyvä tavoite on selkeä, mitattavissa oleva, aikaan sidottu, realistinen ja riittävän haasteellinen. Ajankäytön suunnittelu on aina valintojen tekemistä. Tehokas ajankäyttö pitää sisällään tavoitteiden asettamisen ja päämäärätietoisen työskentelyn niiden saavuttamiseksi. Keskeytykset ja jatkuva uusiin asioihin hyppääminen kuormittavat muistia, haittaavat keskittymistä ja töiden loppuun saattamista. Siksi työviikkoon on hyvä raivata tietoisesti muutama häiriötön työrupeamaa keskittymistä vaativille tehtäville. Ilmoita työrauhaa vaativista jaksoista etukäteen kollegoille. Ajankäytön suunnitteluun pätee niin sanottu suositus. Varaa vain 60 prosenttia ajasta työn alla oleville tehtäville ja jätä loppuaika reagointivaraksi odottamattomia yhteydenottoja ja palavereja varten. Myös päivittäiset rutiinit haukkaavat huomaamatta ison osan työajasta. Lopeta lykkääminen ja tartu epämieluisiinkin tehtäviin heti. Tietoisuus tekemättömistä töistä stressaa, kun hoitamattomat asiat pyörivät mielessä. Ensiapua kaaokseen saa listaamalla työn alla olevat asiat paperille. Aseta kaikille tehtäville jokin aikataulu, etteivät ne jää roikkumaan. Vaikka työllä ei olisi ehdotonta takarajaa, kannattaa mielessään lyödä lukkoon jokin tavoiteaika. Opettele tekemään aikatauluista realistisia. Joskus tehtävään kuluvaa aikaa on vaikea arvioida etukäteen, mutta laadi ainakin karkea arvio tarvittavasta työajasta. Opettele sanomaan ei. Älä myy aikaasi liian helposti ja sitoudu tehtäviin, jotka tiedät jo etukäteen mahdottomiksi hoitaa järkevän työajan puitteissa. Jaa vastuuta, delegoi aina, kun mahdollista. TYÖSKENTELYÄ HIDASTAVAT Epäselvät tavoitteet Puutteellinen priorisointi eli vähemmän tärkeät asiat vievät huomion pois päätehtävästä Liian monta päällekkäistä tehtävää Selkeiden aikataulujen puuttuminen Yksittäisten työtehtävien suhde kokonaisuuteen on epäselvä Huono suunnittelu ja tehtävien organisointi Epätarkka sisäinen viestintä Motivaation puute Häly ja kaaos Jatkuvat keskeytykset Puutteellinen koordinointi johtaa päällekkäisyyksiin ja epäselvyyksiin vastuualueissa Puutteellinen delegointi Hukassa olevien tietojen, dokumenttien ja sähköpostien jatkuva etsiminen Tehottomat kokoukset Akut lataukseen Työelämän lukuisat projektit ja kontaktit kuluttavat voimia. Infotulva syö psyykkistä energiaa ja vaikeuttaa keskittymistä. Pidä työpäivän aikana taukoja ja tee inhimillisen pituisia päiviä. Tulokset eivät yleensä parane väkisin puristamalla. Kokeile intervallityöskentelyä, jossa intensiivistä työpanosta seuraa rauhallisempi työskentelyjakso. Pienet suvannot tehtävien välillä auttavat palautumaan ja tarttumaan uuteen haasteeseen tehokkaammin kuin katkeamattomassa tehtävien virrassa puurtaminen. Rauhoita säännöllisesti aikaa itsellesi. Varaa tarvitsemasi aika palautumiseen ja voimien keräämiseen. Nuku riittävästi, opettele rentoutumaan ja järjestä infotulvas- 20

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Lemmikkieläinten tyypillisimmät lääkehaitat. ELL Karoliina Laine Fimea Eläinlääkevalvonta -yksikkö

Lemmikkieläinten tyypillisimmät lääkehaitat. ELL Karoliina Laine Fimea Eläinlääkevalvonta -yksikkö Lemmikkieläinten tyypillisimmät lääkehaitat ELL Karoliina Laine Fimea Eläinlääkevalvonta -yksikkö Eläinlääkkeiden haittavaikutukset ja niiden seuranta Haittavaikutuksella tarkoitetaan haitallista tai tahatonta

Lisätiedot

Välikasvattamojen lääkitykset

Välikasvattamojen lääkitykset Välikasvattamojen lääkitykset Tulosseminaari 4.11.2014 Mari Heinonen HY/ELTDK, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto 04.11.2014 1 Tänään - Muutamia tuloksia hankkeesta - Ajatuksia näytteenotosta ja

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

VETERINARY. Ruuansulatushäiriöt

VETERINARY. Ruuansulatushäiriöt VETERINARY EXCLUSIVE Ruuansulatushäiriöt Ruuansulatushäiriöt Kuvaus: Ruuansulatushäiriöt ovat yleisiä niin pennuilla kuin aikuisilla koirilla ja kissoilla. Häiriöihin voi olla useita eri syitä, kuten huono

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi Omevio Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen UUTUUS iholle ja turkille Mitä välttämättömät rasvahapot ovat? Välttämättömät rasvahapot ovat koirien ja kissojen ihon terveyttä

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg)

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg) VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac RABIES Vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Per annos (1 ml): Vaikuttava aine: BHK-21-soluviljelmässä kasvatettua ja beeta-propionilaktonilla inaktivoitua

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

ALL2000_Amendment_2014

ALL2000_Amendment_2014 ALL2000_Amendment_2014 Hoito-ohjelmaa voidaan käyttää yli 15-vuotiaiden T- tai B-ALL-potilaiden hoidossa. ALL2000_amendement_2014 koostuu induktiohoidosta, viidestä konsolidaatiohoidosta ja ylläpitohoidosta.

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää: Vaikuttavat aineet: Marbofloksasiini... 3,0 mg Klotrimatsoli...

Lisätiedot

Caprelsa. Vandetanibi CAPRELSA (VANDETANIBI) POTILAAN JA POTILAAN HUOLTAJAN (PEDIATRINEN KÄYTTÖ) OPAS ANNOSTELUSTA JA SEURANNASTA

Caprelsa. Vandetanibi CAPRELSA (VANDETANIBI) POTILAAN JA POTILAAN HUOLTAJAN (PEDIATRINEN KÄYTTÖ) OPAS ANNOSTELUSTA JA SEURANNASTA Caprelsa Vandetanibi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma voidetta sisältää 30 mg oksitetrasykliiniä (33,520 mg oksitetrasykliinihydrokloridina) ja

Lisätiedot

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset Merja Rantala, ELT Tarttuvien eläintautien erik.ell Kliininen opettaja (mikrobiologia) ELTDK/HY ja FINRESVet työryhmä Antibioottipäivä

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

Lääkityskäytäntösuosituksia

Lääkityskäytäntösuosituksia Lääkityskäytäntösuosituksia ELT Heli Simojoki, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 4.10.2017 1 Lääkityssuunnitelmaan ohjeistus lääkityksistä Terveydenhuoltokäynnillä käydään läpi tilalla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 100 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 150 päällystetyt tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Health Nutrition -ruokaa herkille kissoille.

Health Nutrition -ruokaa herkille kissoille. Health Nutrition -ruokaa herkille kissoille. VET CAT NUTRITION Saatavana eläinlääkäreiltä. Herkän ruoansulatuksen alkeet. Joillakin kissoilla on herkkä ruoansulatus. Se voi olla seurausta useista tekijöistä,

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

XELJANZ-HOITOA SAAVILLE HENKILÖILLE

XELJANZ-HOITOA SAAVILLE HENKILÖILLE FINNISH XELJANZ Tämä esite on tarkoitettu henkilöille, joille lääkäri on määrännyt XELJANZ-valmistetta. Lisätietoja on lääkkeen mukana tulevassa pakkausselosteessa. XELJANZ-HOITOA SAAVILLE HENKILÖILLE

Lisätiedot

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala ENSIHAVAINNOT Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu tuskainen ilme,

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Elidel 10 mg/g emulsiovoide 8.12.2015, Versio 11 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ekseemaa esiintyy lähinnä lapsilla

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla. Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi

Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla. Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Monitahoinen hivenaine Ravinnon sisältämä E-vitamiini Tilan sijainti Yksilön

Lisätiedot

Kolmannen polven kefalosporiinien käyttö seuraeläimillä. päivitys

Kolmannen polven kefalosporiinien käyttö seuraeläimillä. päivitys Kolmannen polven kefalosporiinien käyttö seuraeläimillä päivitys Miten pitäisi käyttää? Kolmannen polven kefalosporiinit ovat reservilääkkeitä ja luokiteltu kriittisen tärkeiksi mikrobilääkkeiksi Lainsäädännössä

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fucidin voideside 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI. Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita

LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI. Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita MIES 72 v Ongelmat alkaneet kesällä ja pahentuneet syyskesällä ja syksyllä - Laihtuminen, 178 cm, paino 54.6 kg - Käsien vapina, ajoittain

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Ruotsalainen tutkimus saksanpaimenkoirien sairauksista

Ruotsalainen tutkimus saksanpaimenkoirien sairauksista Ruotsalainen tutkimus saksanpaimenkoirien sairauksista Eero Lukkari Pari viikkoa sitten julkaistiin loistava tutkimus saksanpaimenkoirien sairauksista ja kuolinsyistä Ruotsissa. Jos se olisi julkaistu

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa.

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Trilyme injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoitu Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia

Lisätiedot

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008)

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) Kiitos, että olette päättänyt osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään nivelrikkovaivaisten koirien

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 Mitä ovat probiootit? MITÄ OVAT PROBIOOTIT? Ihmisen suolistossa on miljoonittain bakteereja Nämä bakteerit

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

SUU JA LÄÄKE. Näin tunnistat suun limakalvon lääkehaitat

SUU JA LÄÄKE. Näin tunnistat suun limakalvon lääkehaitat SUU JA LÄÄKE Hellevi Ruokonen HLT, M.Sc. (Dental Sciences) EHL, ylihammaslääkäri va. HUS, Pää- ja kaulakeskus, Suu- ja leukasairaudet Anna-Maija Matela HLL, erikoistuva hammaslääkäri HUS, Pää- ja kaulakeskus,

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

NAPATYRÄ, SIKA JA MIKROBILÄÄKE

NAPATYRÄ, SIKA JA MIKROBILÄÄKE NAPATYRÄ, SIKA JA MIKROBILÄÄKE Mari Heinonen HY/ELTDK, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto Sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori Sikatalouden tulosseminaari 2017 13/03/2017 1 NAPATYRÄN

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis kuuluu luokkaan Mollicutes ( pehmeäihoiset ) mollikuuteilta puuttuu soluseinä, tilalla kolmikerroksinen

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Vihdoinkin toimiva hoito! Unimedic Pharma AB tuo nyt markkinoille NoPoxivir -valmisteen, joka on kivuton ja tehokas menetelmä ontelosyylien hoitoon. NoPoxivir

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata ENSIHAVAINNOT HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu, tuskainen

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Nivelreuman hoidon päämäärät Pitkäaikaisen elämänlaadun parantaminen oireiden väheneminen nivelvaurioiden jarruttaminen toimintakyvyn palauttaminen sosiaalisen

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total.

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total. SUOMI 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiintoimenpiteissä käytetyt Hiiret Mice 2413 38131 15245 5199 60988 Rotat Rats 735 10352 4608 1960 17655 Marsut Guinea-Pigs 15 9 9 33 Kultahamsterit

Lisätiedot