MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1

2

3 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 n julkaisu 3/2005 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ

4 ISNN ISBN Taitto Vammalan Kirjapaino Oy Paino Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2005

5 JULKAISIJA SARJA / N:O JULKAISUN NIMI Julkaisuja 3/2005 Huhtikuu 2004 ISSN ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISBN ISBN TEKIJÄT JULKAISUN KUVAUS n vuosikertomus 2004 ILMESTYMISAJANKOHTA KOKONAISSIVUMÄÄRÄ 56 AVAINSANAT maaseutupolitiikka, aluekehitys, maaseutu, kokonaisohjelma, YTR, kehittäminen, kehittämishankkeet, teemaryhmä, työryhmä n vuosikertomus 2004, sisältäen seuraavien teema- ja työryhmien vuosikertomukset: Hankeryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Kaupungin ja maaseudun -vuorovaikutustyöryhmä Kulttuuriteemaryhmä Luonnontuotealan teemaryhmä Maaseutumatkailun teemaryhmä Naisteemaryhmä Puu-Suomi -teemaryhmä Ruoka-Suomi -teemaryhmä Syrjäisen maaseudun teemaryhmä Toimintaryhmätyöryhmä Viestintätyöryhmä

6 UTGIVARE Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp PUBLIKATION Årsberättelse av Ladsbygdspolitikens samarbetsgrupp 2004 SERIENS NUMMER UTGIVNINGSDATUM Publikationer 3/2005 April 2005 ISSN ISBN (häft.) ISBN (pdf) ISBN ISBN FÖRFATTARE Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp REFERAT SIDOANTAL 56 NYCKELORD lansdbygdspolitik, regionutveckling lansdbygd, utvecklande, helhetsprogram, YTR, utveckling, utvecklingsprogram, temagrupp, arbetsgrupp Årsberättelsen av Ladsbydspolitikens samarbetsgrupp, innehåller följande tema- och arbetsgruppernas årsberättelse. Projektgruppen Temagruppen för välfärdstjänster Arbetsgruppen för växelverkan mellan stad och landsbygd Kulturtemagruppen Temagruppen för naturproduktbranschen Temagruppen för landsbygdsturism Kvinnotemagruppen Temagruppen Trä-Finland Temagruppen Mat-Finland Temagruppen för avlägsen landsbygd Verksamhetsgruppernas arbetsgrupp Kommunikationsarbetsgrupp

7 PUBLISHER Rural Policy Committee PUBLICATION Annual report of the Rural Policy Committee 2004 SERIAL NUMBER DATE OF PUBLICATION Publications 3/2005 April 2005 ISSN ISBN (wire stitched) ISBN (pdf) ISBN ISBN AUTHOR Rural Policy Committee SUMMARY NUMBER OF PAGES 56 KEYWORDS rural policy, regional development, countryside, Rural Policy Programme, Rural Policy Committee, development, development projects theme group, working group, Annual report 2004 of the Rural Policy Committee, the annual reports includes following theme and working groups. Project group Welfare Services Interaction between Urban and Rural Areas Culture Natural Products Sector Rural Tourism Women Wood Finland Food Finland Remote Rural Areas Work Group for the LAGs (local action groups) Work group for communications

8

9 ESIPUHE n vuotta 2004 voi kuvata kokonaisohjelmavuodeksi. Elinvoimainen maaseutu yhteinen vastuumme -ohjelman laatiminen kosketti YTR-verkoston lisäksi monia muita tahoja. Prosessi paljasti, mutta myös ratkaisi ongelmia. Poliittinen johto vakuuttui maaseutupolitiikan tärkeydestä ja maaseutupolitiikan asema maakunnissa vahvistui. Nämä ovat tärkeitä askeleita eteenpäin. Samaan aikaan prosessi kertoi, miten vaikeaa on löytää yhteistä kieltä maatalouspolitiikan ja maaseutupolitiikan välille ja myös aluepolitiikan ja maaseutupolitiikan välille. Maaseutupolitiikassa näitä kytkentöjä yritetään rakentaa, mutta onnistuminen vaatii todellista kumppanuutta sen ja muiden politiikka-alojen välillä. Maaseutupolitiikka on saavuttanut lisääntyvää ymmärtämystä ja yhteisesti hyväksyttyjä linjoja. Sen sijaan uuden politiikanalan sovittautumisessa siihen limittyviin politiikanaloihin on vielä ongelmia. Ne ovat kuitenkin ratkaistavissa. Sitä osoittaa kokonaisohjelman saama vastaanotto. Paremmin kuin aikaisemmin ymmärretään valtakunnallisen maaseutupolitiikan rooli aluekehittämisen kokonaisuudessa. Samalla kun vahvistetaan maakunnallista, seudullista ja paikallista maaseudun kehitystyötä, ei voida unohtaa valtakunnallisen politiikan vaikutusta maaseutuun. Vaikutus on aina suuri ja siihen kokonaisohjelmalla pyritään vaikuttamaan. Työ on pitkäjänteistä ja vaatii monenlaisia menettelytapoja, mutta se myös palkitsee. Siitä edellisen kokonaisohjelman hyvä toteutuminen on selvä osoitus. Maaseutupolitiikka ei ole yhden asian eikä toimijan liike. Toimintaa arvioineiden ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan kyseessä on laaja verkosto. Verkoston ohjaaminen, toiminnan rasvaaminen ja eri osapuolten avustaminen ovat tehtäviä, jotka ovat keskushallinnolle jossain määrin uusia. Yhä useammat yhteiskunnalliset pulmat ovat kuitenkin luonteeltaan poikkihallinnollisia. YTR:n 16 vuotta antavat muillekin aloille vinkkejä, toisaalta senkin työtapoja on jatkuvasti kehitettävä. Kokonaisohjelma on tullut jäädäkseen, mutta miten se kulloinkin tehdään, ansaitsee pohdintaa. Elinvoimainen maaseutuohjelman valmistelu aloitettiin maakuntien kanssa. Se osoittautui toimivaksi menettelyksi ja työtapaa kannattaa jatkaa. Alueiden kehittäjillä ja valtakunnallisella päätöksenteolla on kullakin omat vastuualueensa. Paras tulos saavutetaan, kun niissä asioissa, joissa on viisasta olla yhteisillä linjoilla, sitä myös ollaan. Helsingissä Ilkka Ruska Osastopäällikkö, ylijohtaja, n puheenjohtaja

10

11 SISÄLLYSLUETTELO KOKONAISOHJELMATYÖN VUOSI 1 Verkosto toimii 1 Kansainvälisyys on kasvava haaste 2 YTR:N TOIMINTA ARVIOITIIN 3 YTR:N TOIMINNAN PÄÄPIIRTEET VUONNA Keskeiset tulokset 5 Vastoinkäymiset 6 VUONNA 2004 ILMESTYNEET JULKAISUT 7 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO TEEMA- JA TYÖRYHMIEN RAPORTIT 11 Hankeryhmä 12 Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä 16 Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä 19 Kulttuuriteemaryhmä 21 Luonnontuotealan teemaryhmä 25 Maaseutumatkailun teemaryhmä 27 Naisteemaryhmä 30 Puu-Suomi -teemaryhmä 35 Ruoka-Suomi -teemaryhmä 37 Syrjäisen maaseudun teemaryhmä 41 Toimintaryhmätyöryhmä 44 Viestintätyöryhmä 49

12

13 1 KOKONAISOHJELMATYÖN VUOSI Vuonna 2004 toteutettiin Ihmisten maaseutu -kokonaisohjelmaa ja sen perusteella tehtyä valtioneuvoston maaseutupoliittista periaatepäätöstä rinnan uuden kokonaisohjelman valmistelun kanssa. Vuoden lopussa saatettiin tehdä loppuarvio 3. kokonaisohjelman kaudesta Sen mukaan periaatepäätöksen 26:sta kohdasta kaikkiaan 24 toteutui. Kaksi valtioneuvoston päätöstä toteutui paremmin kuin huhtikuussa 2001 esitettiin ja 14 päätöstä toteutui sellaisena kuin ne tehtiin. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toimintaa ohjannut kokonaisohjelma käsitti 108 esitystä ja niistä 94 toteutui ja 4 saattaa toteutua myöhemmin. Kokonaisohjelman ehdotuksista 10 toteutui paremmin kuin esitettiin ja 52 sellaisena kuin ne esitettiin. Vain 10 esityksen kohdalla on tässä vaiheessa nostettava kädet pystyyn. Ihmisten maaseutu -kokonaisohjelman toteutuminen oli siten varsin hyvä. Laajemmin arvioituna ohjelmakauden edistysaskeleiksi on nostettava erityisesti näkemysten lähentyminen maaseudun kehittämisen linjoista ja maaseutupolitiikan perustasta, kylien ja seutukuntien kehitystyön voimistuminen sekä paikallisten toimintaryhmien työn ulottuminen koko maahan, osaamisjärjestelmien kehittämisen siirtyminen alueille ja maaseutututkimuksen olennainen vahvistuminen. Myös YTR:n toiminnan ja maaseudun kehittämisen poliittinen kytkentä kehittyi eduskunnan maaseutuverkoston järjestäydyttyä huhtikuussa 2001 ja maaseutupoliittisen ministeriryhmän perustamisen myötä helmikuussa Ohjelmien toteuttaminen on YTR:n jäsenten ja sihteereiden virkatyötä, YTR:n teemaryhmien työtä, asioiden esillä pitämistä ja neuvottelua sekä myös toteuttamista hankkeiden avulla. Ohjelmatyö on jatkuva prosessi: runsaan vuoden ajan kokonaisohjelmaa ja sen poliittista versiota valmistellaan ja neljä vuotta toteutetaan. Peräkkäiset ohjelmat limittyvät. Neljännen kokonaisohjelman valmistelu oli alkanut jo vuonna 2003, mutta kertomusvuodelle jatkui strategiaryhmän eli nk. professorityöryhmän työ, alkoi koordinaatiotyöryhmän työ ja pääosa teemaryhmien ja muiden tekstinlaatijoiden työstä osui talvelle n käsittely ja muun muassa pidetty uutta ohjelmaa koskeva seminaari olivat YTR:n keskeistä työtä vuonna YTR hyväksyi Elinvoimainen maaseutu yhteinen vastuumme -kokonaisohjelman toimintaohjelmakseen Tämän jälkeen alkoi maaseutupoliittisen erityisohjelman valmistelu. Maaseutupoliittinen ministeriryhmä määräsi erityisavustajansa YTR:n puheenjohtajan Ilkka Ruskan johdolla laatimaan erityisohjelman. Sihteereinä toimi neljä henkilöä YTR:n sihteeristöstä pääsihteerin johdolla. Valioneuvosto hyväksyi maaseutupoliittisen erityisohjelman Tuoreen kokonaisohjelman valmisteluprosessiin kuului olennaisena osana esitysten etsiminen ja kommenttien saaminen maakunta- ja paikallistasolta. Jo vuoden 2003 aikana järjestettiin 16 maakunnallista seminaaria ja neuvottelua ja analysoitiin maakuntaohjelmia maaseutupolitiikan näkökulmasta. Melko pitkälle ehtinyttä 4. kokonaisohjelman versiota käsiteltiin kolmessa maakunnallisessa tilaisuudessa keväällä 2004: Kemi, Pieksänmaa ja Tampere. Näihin osallistui noin 250 henkilöä. Laaja ja monipolvinen valmistelu johti entistä tiiviimpään strategiseen otteeseen ja 133 konkreettiseen ehdotukseen. Vastaavasti maaseutupoliittinen erityisohjelma on selvästi linjakkaampi sisällöltään kuin aikaisemmat kokonaisohjelmien poliittiset dokumentit: valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle vuonna 1993, iltakoulukäsittely 1996 ja maaseutupoliittinen periaatepäätös Verkosto toimii YTR:n sihteerin tehtäviä toimintavuonna hoitivat asiantuntevasti Pirja Peltomäki ja Maarit Skogberg. Vuoden 2004 sihteerin työpanoksessa korostuivat erityisesti viestinnälliset ja kokonaisohjelman jul-

14 2 kaisutuotantoon liittyvät tehtävät. Sihteeri työskentelee sisäasiainministeriössä. Maa- ja metsätalousministeriössä pääsihteeriä ja apulaispääsihteeriä avustaa Pirjo Auvvin, jonka panos erityisesti laajojen muistioiden laadinnassa ja kokousjärjestelyissä on merkittävä. Yhteistyöryhmä piti vuonna 2004 kahdeksan kokousta ja niihin osallistui jäseniä, varajäseniä ja sihteeristöön kuuluvia keskimäärin 28/kokous ja yhteensä 70 eri henkilöä. Osanottajien määrän vaihteluväli oli Suurin luku selittyy kokouksen ja kokonaisohjelman valmisteluseminaarin yhdistämisellä. Sihteeristö kokoontui pääsihteerin johdolla toimintavuoden aikana 15 kertaa. Sihteeristön kautta YTR:n toimintaan osallistui 59 eri henkilöä ja YTR:n työtä oli suunnittelemassa kerrallaan henkilöä/kokous keskiarvon ollessa 16. Suurin osanotto oli perinteisessä elokuun kokouksessa Willa Elsassa Suomusjärvellä. YTR ja sen sihteeristön kokousten piiri on jonkin verran laajentunut. Sen sijaan jäsenten osallistumisen intensiteetti on pysynyt ennallaan, joillakin on parantamisen varaa. YTR:n kokouksiin osallistui 21 henkilöä varsin hyvin. Heistä jäseniä tai varajäseniä on 13. Kohtuullinen osallistuminen on lisäksi 15 henkilöllä. Sihteeristön työhön osallistuu 23 henkilöä vähintään kohtuullisesti. Jokaiseen kokoukseen osallistumista ei edes edellytetä. Siksi YTR:n verkoston sisäiseen tiedonjakoon on kiinnitetty huomiota ja siinä on ulkopuolisen arvioinnin mukaan myös onnistuttu. Teemaryhmien työ on ollut kohtuullisen vakaata toimintavuoden aikana. Ryhmäkohtaiset raportit kertovat tarkemmin, ettei mitään suuria loikkia eteenpäin tehty, mutta ei myöskään tullut dramaattisia takaiskuja. Toimintaryhmätyöryhmä asetettiin vuoden 2006 loppuun hieman kokoonpanoa tarkistaen ja sama ryhmä jatkoi myös maa- ja metsätalousministeriön työryhmänä. Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä asetettiin vuosiksi 2004 ja YTR:n ensimmäinen viestintäryhmä perustettiin huhtikuussa 2004 ja se sai sitten vuoden lopussa jatkon vuoden 2006 loppuun asti. Hankeryhmän toimeksianto ja kokoonpano tarkistetaan joka vuosi omaksutun käytännön mukaisesti syys lokakuussa. Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä jatkaa syrjäisen maaseudun teemaryhmän työtä vuosina YTR-verkosto järjestää lukuisia seminaareja kotimaassa vuoden aikana. Niistä lähemmin teemaryhmien ja hankeryhmän raporteissa. YTR osallistui Farmari-maaseutunäyttelyyn Mikkelissä , vastuuhenkilöinä Marjatta Koskinen ja Maarit Skogberg. Kansainvälisyys on kasvava haaste Kansainvälisyys työllistää virkamiehiä yhä enemmän. YTR:n sihteeristössä työskentelevät tekevät jatkuvasti kansainvälistä yhteistyötä Euroopan unionin ohjelmatyössä. Maaseutupolitiikka on tässä yksi osatekijä. Sen lisäksi haasteita tulee yhä enemmän usealta suunnalta: OECD, pohjoismainen yhteistyö, kehittyvä maaseutupolitiikan eurooppalainen verkosto (nk. PREPARE-yhteistyö), EU:n yhteisöaloitteisiin kuuluva toimijoiden suora kansainvälinen yhteistyö (LEADER, Equal, Interreg), sekä kylätoimijoiden ja muiden paikalliskehittäjien tiivistyvä kansainvälinen yhteistyö (toimintaa jo 18 maassa). Kaikissa yhteyksissä ja etenkin Suomen ja uusien EU-maiden kahdenvälisissä yhteyksissä Suomen maaseutupolitiikassa näyttää kiinnostavan erityisesti maaseutupoliittinen järjestelmä sekä Suomen voimakas paikallinen kehittämistyö, etenkin kylätoiminnan ja koko maahan ulottuvan toimintaryhmätyön avulla. YTR:n sihteereistä pääsihteeri Eero Uusitalo, apulaispääsihteeri Risto Matti Niemi ja hankesihteeri Johanna Heikkilä kertoivat yli 10 kansainvälisessä konferenssissa ja seminaarissa suomalaisista käytännöistä ja kokemuksista maaseudun kehitystyössä.

15 3 YTR:N TOIMINTA ARVIOITIIN n toiminnasta tehty arviointi valmistui lokakuussa Arvioinnin tuloksia käsiteltiin arviointiseminaarissa: ilmeni, että YTR on kehittänyt toimintamuotoja, joita voi hyödyntää muissa politiikkaohjelmissa. Näitä ovat mm. erittäin osallistava maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmisteluprosessi sekä YTR:n sihteeristön ja teemaryhmien aito verkostomainen työtapa. YTR:n saavutuksia pidetään arvioinnissa merkittävinä, vaikka käytettävissä olevat resurssit ovat pienet. Ongelmallisena arvioijat pitävät poliittisen ohjauksen puuttumista, mihin vuoden 2004 aikana saatiin olennainen parannus ministeriryhmän avulla. YTR:n toimien vaikuttavuusarviointi todettiin hankalaksi, koska YTR toimii taustavaikuttajana politiikan ja hallinnon eri tasoilla. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää YTR:n organisoitumisen sekä toimintatapojen (YTR, sihteeristö, työ- ja teemaryhmät, kokonaisohjelmatyö, valtakunnalliset hankkeet) tehokkuus ja vaikuttavuus suomalaisessa maaseutupolitiikassa. Tarkoituksena oli tuottaa kehittämisehdotuksia. Arvioinnissa pyrittiin tarkastelemaan YTR:n tuomaa lisäarvoa eri hallinnonalojen omaan toimintaan ja päätöksentekoon nähden, jäsenorganisaatioiden sitoutumista, teemaryhmien lisäarvoa ja poikkihallinnollisen kehittämistyön edellytyksiä. Arviointityön alusta alkaen oli havaittavissa, että sektoripolitiikan ylittävä ja verkostomainen YTR on haastava arvioinnin kohde. Arvioinnissa koettiin vaikeaksi YTR:n tavoitteiden saavuttamisen analysointi, koska YTR:n tavoitteet on määritelty tehtävien eikä kapealinjaisten mitattavien tavoitteiden kautta. Tehtävien kuvaukset ovat yleisellä tasolla, koska YTR:n keskeinen toimintakenttä on keskushallinnossa. Sen sijaan arvioinnin kohdentaminen YTR:n maaseutupoliittisiin välineisiin tuo mahdollisuuden johtopäätöstenkin tekemiseen. YTR:n vaikutusmekanismia voikin kuvata katalyyttiominaisuudeksi. YTR:n organisoitumista tarkastellessaan arvioitsijat nostavat merkittäväksi kysymykseksi YTR:n organisatorisen sijainnin. Arvioitsijat havaitsivat, että YTR leimautuu voimakkaasti MMM:öön, koska puheenjohtaja, pääsihteeri ja apulaispääsihteeri ovat MMM:n virkamiehiä. Tämän nähtiin haittaavan YTR:n näkemysten saamista läpi muissa ministeriöissä kuten SM:ssä, jonka vastuulla on maaseudun kehittämiselle tärkeä aluekehitystoiminta. Siksi arvioinnin mukaan tulisi harkita YTR:n siirtämistä MMM:stä SM:öön, jossa YTR ja maaseudun kehittäminen saisivat laajemman toiminnallisen perustan ja erilaisia alueille suunnattuja kehittämisohjelmia ja -toimia voitaisiin paremmin yhteensovittaa. Toisena vaihtoehtona arvioitsijat esittävät MMM:n organisaation kehittämistä niin, että vahvistettaisiin maaseutuasioiden organisointia ja koottaisiin yhteen yksikköön maaseudun kehittämistä koskevat asiat ja nimettäisiin se maaseudun kehittämisosastoksi tai -yksiköksi. Toinen merkittävä huomio oli poliittisen ohjauksen puute. Asiasta onkin keskusteltu jo aiemmin YTR:n eri foorumeilla, mutta tältä osin kehitystyö eteni ripeästi vuoden 2004 aikana. Ensimmäisen kerran maaseutupoliittisen kokonaisohjelman pohjalta laadittiin valtioneuvoston maaseutupoliittinen erityisohjelma Tätä työtä varten perustettiin viiden ministerin muodostama poliittinen johtoryhmä. Puheenjohtajana toimi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja (MMM). Kyseinen ryhmä jatkaa YTR:n poliittista ohjausta koko hallituskauden ja tavoitteena on, että seuraava valtioneuvosto perustaa vastaavan ministeriryhmän. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, että vain harvalla YTR:n sihteeristön jäsenellä YTR:n työ näkyy tehtäväkuvissa. Maaseutupoliittinen työ tulisi siksi viedä YTR:n jäsenten ja sihteeristön omissa organisaatioissa käytäviin tuloskeskusteluihin sekä osaksi toimenkuvaa. Lisäksi YTR:ssä tehtävälle työlle olisi osoitettava aikaresurssit. Tätä kehittämisehdotusta tullaan viemään eteenpäin seuraavan YTR:n perustamisen yhteydessä nimeämällä myös sihteeristö ja sen jäsenille tunnustetut toimintaedellytykset.

16 4 Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman kattavuutta ja koko valmisteluprosessin osallistavuutta arvioitsijat pitivät erittäin hyvänä. Kokonaisohjelmalle on selkeä paikka ja tarve sekä YTR:n toimintaohjelmana että alueellisen kehittämisen välineistössä. Ohjelmaa toteutetaan ja tulokset raportoidaan säännöllisin väliajoin, minkä voi havaita edistävän kokonaisohjelman ehdotusten toteutumista sitouttamalla eri osapuolia ohjelmaan. Kokonaisohjelmien vahvuutena ja käytännöllisenä ongelmana on niiden kattavuus. Tähän kysymykseen on vastattu tuottamalla ohjelmasta tiivistettyä materiaalia. Toisaalta ohjelman esitysten monimuotoisuus heijastelee YTR:n toimijakentän minitasoisuutta ja erilaisia maaseutupoliittisia painopisteitä. Arvioitsijat kaipasivat kuitenkin pitkän tähtäimen vision ottamista osaksi kokonaisohjelmaa. On arvioitavissa, että se osaltaan jäntevöittäisi YTR:n työtä. Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet tukevat arvioitsijoiden mukaan laajan maaseutupolitiikan tavoitteita. Osaltaan tätä edistää hankeryhmän poikkihallinnollisuus, jossa muiden ministeriöiden jäsenillä on valtuudet sekä osallistua MMM:lle annetun maaseuturahoituksen suuntaamiseen että myöntää konsortiorahoitusta omien ministeriöidensä budjeteista. Kuitenkin hakeryhmän jäsenten valtuuksia ja YTR:n jäsenministeriöiden maaseutupoliittista tahtoa tullaan tarkastelemaan tehokkaasti tilanteessa, jossa erityisohjelman linjausten mukaan pyritään lisäämään hankevaroja MMM:n pitäessä nykytason, 3,3 M. YTR:n rooli rahoituksen suuntaajana maaseutututkimukseen on tärkeä, ja erityisesti kahdeksan maaseutuprofessuurin perustamista pidettiin merkittävänä saavutuksena. Muita arvioinnista esille nostettavia kehittämisehdotuksia ovat tiedotuksen ja maakunnallisen yhteistyön tehostamisen tarve. Arvioinnin mukaan maaseutupolitiikan tiedotus kaipaa selvästi lisää resursseja, jotta YTR -verkoston tuottama runsas maaseutupoliittinen tieto leviäsi laajemmin. YTR:n viestintää ja maaseutupolitiikan näkyvyyttä lisätään vuoden 2005 aikana. Maakuntatason yhteistyötä puolestaan lisää laaja alueellisen ja valtakunnallisen maaseutupolitiikan yhteisiä linjoja luotaava koulutustilaisuuksien sarja kevään 2005 aikana. YTR:n toiminnan arvioi Konsulttitoimisto Terra Oy, jossa arviointitiimin vetäjänä toimi MMK Eero Horstia CoPlan Consultingista ja jäseninä mm. metsänhoitaja Tapio Järvinen Terra Oy:stä ja johtava konsultti Katriina Pallas HAUS kehittämiskeskuksesta. Arviointiin kerättiin tietoa haastatteluilla, internet -kyselyillä ja yhdessä työpajassa sekä tarkastelemalla toimintaan liittyvää dokumentaatiota. n arviointi. Loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistio 2004:13

17 5 YTR:N TOIMINNAN PÄÄPIIRTEET VUONNA 2004 Keskeiset tulokset Maaseutupoliittisen ministeriryhmän perustaminen ja sen työskentely erityisohjelman aikaansaamisessa. Ihmisten maaseutu -kokonaisohjelman hyvä toteutuminen vuosien aikana. Entistä laajemman ja konkreettisemman maaseutupoliittisen kokonaisohjelman syntyminen vuosille ja sen pohjalta laaditun VN:n maaseutupoliittisen erityisohjelman linjausten selkeys ja yhdenmukaisuus YTR:n toimintaohjelmana toimivan kokonaisohjelman kanssa. Maakunnallisen maaseutupolitiikan vahvistamiseen on alettu etsiä keinoja. Osatekijöinä asiassa ovat YTR:n maakuntakierrokset ja maakuntaohjelmien maaseutupoliittinen analyysi YTR 10/2003. YTR:n koko toiminta arvioitiin ensimmäisen kerran. Arvioinnin pääviestinä oli YTR:n toiminnan tuloksellisuus ottaen huomioon käytössä olevien varojen vähäisyys ja monella tavalla ilmenevä hallinnon osaamattomuus käsitellä poikkihallinnollisia kysymyksiä. Toimintaryhmätyö sujui pääsääntöisesti hyvin ja hankkeita oli kertynyt lähes toimintavuoden loppuun mennessä. Muutamilla TE-keskusalueilla esiintyi kuitenkin maksatusongelmia. Harvaan asutun maaseudun kysymykset ovat saaneet aiempia vuosia enemmän ymmärrystä. Yhtenä osatekijänä tässä lienee syrjäisen maaseudun teemaryhmän pitkäjänteinen asioiden esillä pito. Kokonaisohjelman lisäksi toimintavuoden aikana valmistuivat seuraavat teemaohjelmat: Maaseudun taksipalvelutyöryhmän raportti YTR 1/2004, Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla YTR 3/2004, Nuoruus maaseudulla säilyvä vai katoava luonnonvara? Nuorisoteemaryhmän ohjelma vuosille YTR 9/2004 sekä Maaseudun naisten toimintaohjelma , Maaseutu kehittyy naisten työllä, YTR 17/2004. Tärkeää oli lisäksi Finlandssverk Landsbygd. Finlandssvenskprogrammet för lokalutveckling oppaan ilmestyminen. YTR ei laatinut ohjelmaa, mutta se täydentää hyvin ruotsinkielisen rannikon tarpeita korostaen suomenkielisiä maaseutu- ja kyläohjelmia. Raportoijien välityksellä ja esimerkkien avulla käsitykset kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen ehdoista yhtenäistyivät ja syvenivät. Maaseutumatkailun alueellisen ja valtakunnallisen kehittämistyön yhteydet paranivat monin tavoin. Luonnontuotealan keskinäinen yhteistyö kehittyi toimintavuoden aikana, joskin tehtävää asiassa riittää jatkossakin. YTR:n viestinnälliset valmiudet kohenivat hyvin toimineen viestintäryhmän ansiosta, julkaisuja syntyi ennätyksellisen runsaasti ja kieliversioita aiempaa enemmän. Maaseutuprofessorien työ näkyi lukuisina hyvinä hankesuunnitelmina. Kaikki kahdeksan professoria ovat työssä ja Åbo Akademiin tulevan ruotsinkielisen professuurin valmistelu eteni, sijaintipaikaksi tulee Vaasa. YTR:n kansainvälinen työ laajeni edelleen. YTR:n toimittamana tai YTR:n varoilla tuotettiin kuutta lehteä: Luonnontuote 2 x 3 500, Maaseutumatkailu 2 x 2 000, Maaseutu Plus 6 x 4 500, Maaseudun Uusi Aika -aikakauslehti 3 x 800, Naisuutiset 4 x ja englanninkielinen Women s News (kesä 2004) sekä Ruoka Suomi 4 x

18 6 Vastoinkäymiset Maatalouspolitiikan ja maaseutupolitiikan strategiat eivät kohtaa, vaikka maatalousstrategiaasiakirja vuodelta 2001 puhuukin näiden kahden alan vuorovaikutuksesta. Sisältöä se ei vuorovaikutukselle kuitenkaan anna. Uusimmat, suuriakin maatalousinvestointeja suosivat EUpäätökset vähentävät edelleen maatalouden ja maaseudun suhdetta. Myös metsäpolitiikan ja maaseutupolitiikan kytkennässä on paljon tehtävää. Aluekeskuksia korostava aluepolitiikka ei ota huomioon laajojen maaseutualueiden tarpeita. Myöskään kaupunkipolitiikka ei ole organisoitunut, mikä vaikeuttaa maaseudun kehitystyötä ja etenkin maaseutu- ja kaupunkipolitiikan vuorovaikutuksen kehittämistä. Maaseutusopimuksen poliittinen valmistelu ei ole vielä käynnistynyt, joskin tutkimuksia ja virkamiesvalmistelua on tehty ja pilotteja käynnistetty. Valtioneuvoston erityisohjelmassa asiaan on myönteinen kanta. YTR:n arviointi ei ollut riittävän syvällinen, eivätkä ministeriöt ole reagoineet arvioinnin ehdotuksiin. YTR puolestaan on ryhtynyt muutoksiin, joihin arviointi edellytti. Maaseutututkimuksen ja valtakunnallisten kehittämishankkeiden resursointi on jatkuvasti alhaisella tasolla.

19 7 VUONNA 2004 ILMESTYNEET JULKAISUT 1/2004 Maaseudun taksipalvelutyöryhmän raportti. Maaseudun taksipalvelutyöryhmä. 47 s.+ 15 liitesivua, helmikuu 2004, ISNN ISBN (nid.), ISBN (pdf), 10,10 2/2004 Yhdessä vahvat Naisyrittäjyyttä Suomessa, Italiassa ja Virossa. Asikainen Annamari ja Komulainen Minna (toim.). 60 s., helmikuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 7,50 3/2004 Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla. Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän raportti. Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä. Virpi Lemponen (toim.) 56 s., huhtikuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf), 7,50 4/2004 Tutkimuksia naisista suomalaisella maaseudulla. Bibliografia. Tiina Hanhela ja Naisteemaryhmä. 35 s. + 3 liitesivua, maaliskuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 6,70 5/2004 Kuntien houkuttimet. Keimo Sillanpää, Syrjäisen maaseudun teemaryhmän alueellinen työryhmä. 33 s., huhtikuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 6,70 6/2004 n vuosikertomus s., toukokuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 6,70 7/2004 Maankäytön suunnittelu maaseutukylissä kyläläiset ja asiantuntijat yhteistyössä. Sari Niemi. 124 s., toukokuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf) 8,40 8/2004 Suomen maaseutupolitiikan arviointia ja vertailua. Risto Matti Niemi ja Markku Visti. 17 s., elokuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 7,50 9/2004 Nuoruus maaseudulla säilyvä vai katoava luonnonvara? Nuorisoteemaryhmän ohjelma vuosille Nuorisoteemaryhmä, Tuomas Perheentupa (toim.). 20 s., elokuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf), 6,70 10/2004 ELINVOIMAINEN MAASEUTU yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma s.+ 47 liitesivua, joulukuu ISSN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 13,45 11/2004 ELINVOIMAINEN MAASEUTU yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Tiivistelmä. 52 s., joulukuu ISSN , ISBN (nid.), (pdf), 8,40 12/2004 EN LIVSKRAFTIG LANDSBYGD vårt gemensamma ansvar. DET LANDSBYGDSPOLI- TISKA HELHETSPROGRAMMET Sammandrag, 52 s., joulukuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 8,40

20 8 13/2004 VIABLE COUNTRYSIDE our joint responsibility. RURAL POLICY PROGRAMME Summary 52 s., joulukuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf), 8,40 14/2004 LA VITALITÉ DU MONDE RURAL une responsabilité commune. PROGRAMME GÉNÉRAL DE POLITIQUE RURALE Sommaire 40 s., joulukauu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 8,40 15/2004 EIN LEBENDIGER LÄNDLICHER RAUM unsere gemeinsame Verantwortung. POLITI- SCHES GESAMTPROGRAMM FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM Zusammenfassung, 20 s., elokuu ISNN , ISBN (pdf) 16/2004 ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ наша общая задача. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ гг. Краткая версия, 20 s., elokuu 2004, ISNN , ISBN, (pdf) 17/2004 Maaseudun naisten toimintaohjelma Maaseutu kehittyy naisten työllä. Naisteemaryhmä, Annamari Asikainen (toim.). 74 s., joulukuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf) 18/2004 Syrjäseudut käännekohdassa? seminaarijulkaisu. Syrjäisen maaseudun teemaryhmä, Keimo Sillanpää (toim.), 41 s., joulukuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 7,50 Edellytykset käytännöiksi. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä, Uusitalo, Antikainen ja Schmidt Thomé. 72s., syyskuu 2004, Sisäasiainministeriön julkaisusarja 41/2004. ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 15 n arviointi. Loppuraportti. Työryhmämuistio MMM 2004:13. Konsulttitoimisto Terra Oy. 67 s., + 28 liitesivua, marraskuu ISNN , ISBN (nid.) ELINVOIMAINEN MAASEUTU yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Alueiden kehittämislain (602/2002) ja VN:n alueiden kehittämisasetuksen (1224/2002) mukainen erityisohjelma. MMM:n julkaisuja 15/2004, 20 s., joulukuu ISSN , ISBN X (nid.), (pdf) EN LIVSKRAFTIG LANDSBYGD vårt gemensamma ansvar. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet Ett specialprogram i enlighet med regionutvecklingslagen (602/2002) och statsrådets förordning om regionutvekling (1224/2002), MMM 15a/2004, 20 s., joulukuu ISSN , ISBN X (nid.), (pdf)

21 9 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 2004 Puheenjohtaja: Ylijohtaja Ilkka Ruska, maa- ja metsätalousministeriö Varapuheenjohtaja: Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, sisäasiainministeriö Jäsenet: (henkilökohtaiset varajäsenet sulkeissa) Budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Seija Kivinen) Opetusneuvos Seppo Niinivaara, opetusministeriö (opetusneuvos Anja Arstila-Paasilinna) Neuvotteleva virkamies Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö (talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola) Neuvotteleva virkamies Marjukka Aarnio, kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Jussi Ylilahti, 11/2004 jälkeen ylitarkastaja Ilkka Korhonen) Hallitussihteeri Ritva Kujala, sosiaali- ja terveysministeriö, 2/2004 jälkeen ylitarkastaja Pentti Kananen (erikoistutkija Kari Gröhn) Ylitarkastaja Aila Ryynänen, työministeriö (ylitarkastaja Pauliina Porkka, 11/2004 jälkeen ylitarkastaja Tiina Pesonen) Ylitarkastaja Jorma Keva, ympäristöministeriö (ylitarkastaja Leena-Marja Kauranne) Opetusneuvos Tellervo Renko, opetushallitus (opetusneuvos Pekka Tahvanainen 8/2004 jälkeen opetusneuvos Susanna Tauriainen) Ylijohtaja Matti Heikkilä, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES (tutkija Sirpa Anderssson) Pienkunta-asiain päällikkö Markku Fagerlund, Suomen Kuntaliitto Toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (osastopäällikkö Asko Niemi)

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Vuosina 2001-2002 päättyneiden YTR-hankkeiden arviointi. Arttu Vainio, Lasse Löytty ja Miia Mäntylä, 13,50

Vuosina 2001-2002 päättyneiden YTR-hankkeiden arviointi. Arttu Vainio, Lasse Löytty ja Miia Mäntylä, 13,50 Julkaisuja Tilaukset: Eva Hagelberg, Sisäasiainministeriö, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 1604 4592, Faksi (09) 1604 2306, etunimi.sukunimi@intermin.fi Julkaisujen hinta: 6,70-13.45 + toimituskulut

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa.

Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja paikallisia ratkaisuja hyödynnetään hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän

Lisätiedot

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien Julkaisutilaukset: Sonja Joutsenlahti, Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. 010 60 47063, 050 396 3713, maaseutupolitiikka@tem.fi Julkaisujen

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Leader-tapaaminen 29.- 30.11.2010 Technopolis, Helsinki SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos YTR:n pääsihteeri SYTY ry:n puheenjohtaja Leaderin vähättelyn keinot 1/2

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan. vuosikertomus 2009

Maaseutupolitiikan. vuosikertomus 2009 Mökkiläisten etätyökampanja, loppuraportti. Distansarbetskampanjen för stugägarna, slutrapport. Maa- Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 1/2000, maaliskuu 2000. Luottamusta rakentamassa. Yrittäjäohjelman

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 6.4.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 11.55 Paikka: Vanha Ortopedia, Becker -kabinetti Vaasankatu 2, Jyväskylä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Tuleva vuosi 2013 on tärkeä vuosi Kainuun aluekehitystyössä. Vuoden aikana uusitaan kaikki maakunnan keskeiset kehityssuunnitelmat: maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Arviointien merkitys maaseudun kehittämispolitiikassa arvioinnit ohjelmakaudella Eero Pehkonen

Arviointien merkitys maaseudun kehittämispolitiikassa arvioinnit ohjelmakaudella Eero Pehkonen Arviointien merkitys maaseudun kehittämispolitiikassa arvioinnit ohjelmakaudella 2007-2013 Eero Pehkonen 24.11.2008 Esityksen sisältö Jatkuva arviointi, miten me sen ymmärrämme? Manner-Suomen maaseudun

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ESITYSLISTA Aika 17. 18.6.2013 17.6. klo 10 17, aulassa tarjolla kahvit alkaen

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot