MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1

2

3 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 n julkaisu 3/2005 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ

4 ISNN ISBN Taitto Vammalan Kirjapaino Oy Paino Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2005

5 JULKAISIJA SARJA / N:O JULKAISUN NIMI Julkaisuja 3/2005 Huhtikuu 2004 ISSN ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISBN ISBN TEKIJÄT JULKAISUN KUVAUS n vuosikertomus 2004 ILMESTYMISAJANKOHTA KOKONAISSIVUMÄÄRÄ 56 AVAINSANAT maaseutupolitiikka, aluekehitys, maaseutu, kokonaisohjelma, YTR, kehittäminen, kehittämishankkeet, teemaryhmä, työryhmä n vuosikertomus 2004, sisältäen seuraavien teema- ja työryhmien vuosikertomukset: Hankeryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Kaupungin ja maaseudun -vuorovaikutustyöryhmä Kulttuuriteemaryhmä Luonnontuotealan teemaryhmä Maaseutumatkailun teemaryhmä Naisteemaryhmä Puu-Suomi -teemaryhmä Ruoka-Suomi -teemaryhmä Syrjäisen maaseudun teemaryhmä Toimintaryhmätyöryhmä Viestintätyöryhmä

6 UTGIVARE Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp PUBLIKATION Årsberättelse av Ladsbygdspolitikens samarbetsgrupp 2004 SERIENS NUMMER UTGIVNINGSDATUM Publikationer 3/2005 April 2005 ISSN ISBN (häft.) ISBN (pdf) ISBN ISBN FÖRFATTARE Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp REFERAT SIDOANTAL 56 NYCKELORD lansdbygdspolitik, regionutveckling lansdbygd, utvecklande, helhetsprogram, YTR, utveckling, utvecklingsprogram, temagrupp, arbetsgrupp Årsberättelsen av Ladsbydspolitikens samarbetsgrupp, innehåller följande tema- och arbetsgruppernas årsberättelse. Projektgruppen Temagruppen för välfärdstjänster Arbetsgruppen för växelverkan mellan stad och landsbygd Kulturtemagruppen Temagruppen för naturproduktbranschen Temagruppen för landsbygdsturism Kvinnotemagruppen Temagruppen Trä-Finland Temagruppen Mat-Finland Temagruppen för avlägsen landsbygd Verksamhetsgruppernas arbetsgrupp Kommunikationsarbetsgrupp

7 PUBLISHER Rural Policy Committee PUBLICATION Annual report of the Rural Policy Committee 2004 SERIAL NUMBER DATE OF PUBLICATION Publications 3/2005 April 2005 ISSN ISBN (wire stitched) ISBN (pdf) ISBN ISBN AUTHOR Rural Policy Committee SUMMARY NUMBER OF PAGES 56 KEYWORDS rural policy, regional development, countryside, Rural Policy Programme, Rural Policy Committee, development, development projects theme group, working group, Annual report 2004 of the Rural Policy Committee, the annual reports includes following theme and working groups. Project group Welfare Services Interaction between Urban and Rural Areas Culture Natural Products Sector Rural Tourism Women Wood Finland Food Finland Remote Rural Areas Work Group for the LAGs (local action groups) Work group for communications

8

9 ESIPUHE n vuotta 2004 voi kuvata kokonaisohjelmavuodeksi. Elinvoimainen maaseutu yhteinen vastuumme -ohjelman laatiminen kosketti YTR-verkoston lisäksi monia muita tahoja. Prosessi paljasti, mutta myös ratkaisi ongelmia. Poliittinen johto vakuuttui maaseutupolitiikan tärkeydestä ja maaseutupolitiikan asema maakunnissa vahvistui. Nämä ovat tärkeitä askeleita eteenpäin. Samaan aikaan prosessi kertoi, miten vaikeaa on löytää yhteistä kieltä maatalouspolitiikan ja maaseutupolitiikan välille ja myös aluepolitiikan ja maaseutupolitiikan välille. Maaseutupolitiikassa näitä kytkentöjä yritetään rakentaa, mutta onnistuminen vaatii todellista kumppanuutta sen ja muiden politiikka-alojen välillä. Maaseutupolitiikka on saavuttanut lisääntyvää ymmärtämystä ja yhteisesti hyväksyttyjä linjoja. Sen sijaan uuden politiikanalan sovittautumisessa siihen limittyviin politiikanaloihin on vielä ongelmia. Ne ovat kuitenkin ratkaistavissa. Sitä osoittaa kokonaisohjelman saama vastaanotto. Paremmin kuin aikaisemmin ymmärretään valtakunnallisen maaseutupolitiikan rooli aluekehittämisen kokonaisuudessa. Samalla kun vahvistetaan maakunnallista, seudullista ja paikallista maaseudun kehitystyötä, ei voida unohtaa valtakunnallisen politiikan vaikutusta maaseutuun. Vaikutus on aina suuri ja siihen kokonaisohjelmalla pyritään vaikuttamaan. Työ on pitkäjänteistä ja vaatii monenlaisia menettelytapoja, mutta se myös palkitsee. Siitä edellisen kokonaisohjelman hyvä toteutuminen on selvä osoitus. Maaseutupolitiikka ei ole yhden asian eikä toimijan liike. Toimintaa arvioineiden ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan kyseessä on laaja verkosto. Verkoston ohjaaminen, toiminnan rasvaaminen ja eri osapuolten avustaminen ovat tehtäviä, jotka ovat keskushallinnolle jossain määrin uusia. Yhä useammat yhteiskunnalliset pulmat ovat kuitenkin luonteeltaan poikkihallinnollisia. YTR:n 16 vuotta antavat muillekin aloille vinkkejä, toisaalta senkin työtapoja on jatkuvasti kehitettävä. Kokonaisohjelma on tullut jäädäkseen, mutta miten se kulloinkin tehdään, ansaitsee pohdintaa. Elinvoimainen maaseutuohjelman valmistelu aloitettiin maakuntien kanssa. Se osoittautui toimivaksi menettelyksi ja työtapaa kannattaa jatkaa. Alueiden kehittäjillä ja valtakunnallisella päätöksenteolla on kullakin omat vastuualueensa. Paras tulos saavutetaan, kun niissä asioissa, joissa on viisasta olla yhteisillä linjoilla, sitä myös ollaan. Helsingissä Ilkka Ruska Osastopäällikkö, ylijohtaja, n puheenjohtaja

10

11 SISÄLLYSLUETTELO KOKONAISOHJELMATYÖN VUOSI 1 Verkosto toimii 1 Kansainvälisyys on kasvava haaste 2 YTR:N TOIMINTA ARVIOITIIN 3 YTR:N TOIMINNAN PÄÄPIIRTEET VUONNA Keskeiset tulokset 5 Vastoinkäymiset 6 VUONNA 2004 ILMESTYNEET JULKAISUT 7 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO TEEMA- JA TYÖRYHMIEN RAPORTIT 11 Hankeryhmä 12 Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä 16 Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä 19 Kulttuuriteemaryhmä 21 Luonnontuotealan teemaryhmä 25 Maaseutumatkailun teemaryhmä 27 Naisteemaryhmä 30 Puu-Suomi -teemaryhmä 35 Ruoka-Suomi -teemaryhmä 37 Syrjäisen maaseudun teemaryhmä 41 Toimintaryhmätyöryhmä 44 Viestintätyöryhmä 49

12

13 1 KOKONAISOHJELMATYÖN VUOSI Vuonna 2004 toteutettiin Ihmisten maaseutu -kokonaisohjelmaa ja sen perusteella tehtyä valtioneuvoston maaseutupoliittista periaatepäätöstä rinnan uuden kokonaisohjelman valmistelun kanssa. Vuoden lopussa saatettiin tehdä loppuarvio 3. kokonaisohjelman kaudesta Sen mukaan periaatepäätöksen 26:sta kohdasta kaikkiaan 24 toteutui. Kaksi valtioneuvoston päätöstä toteutui paremmin kuin huhtikuussa 2001 esitettiin ja 14 päätöstä toteutui sellaisena kuin ne tehtiin. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toimintaa ohjannut kokonaisohjelma käsitti 108 esitystä ja niistä 94 toteutui ja 4 saattaa toteutua myöhemmin. Kokonaisohjelman ehdotuksista 10 toteutui paremmin kuin esitettiin ja 52 sellaisena kuin ne esitettiin. Vain 10 esityksen kohdalla on tässä vaiheessa nostettava kädet pystyyn. Ihmisten maaseutu -kokonaisohjelman toteutuminen oli siten varsin hyvä. Laajemmin arvioituna ohjelmakauden edistysaskeleiksi on nostettava erityisesti näkemysten lähentyminen maaseudun kehittämisen linjoista ja maaseutupolitiikan perustasta, kylien ja seutukuntien kehitystyön voimistuminen sekä paikallisten toimintaryhmien työn ulottuminen koko maahan, osaamisjärjestelmien kehittämisen siirtyminen alueille ja maaseutututkimuksen olennainen vahvistuminen. Myös YTR:n toiminnan ja maaseudun kehittämisen poliittinen kytkentä kehittyi eduskunnan maaseutuverkoston järjestäydyttyä huhtikuussa 2001 ja maaseutupoliittisen ministeriryhmän perustamisen myötä helmikuussa Ohjelmien toteuttaminen on YTR:n jäsenten ja sihteereiden virkatyötä, YTR:n teemaryhmien työtä, asioiden esillä pitämistä ja neuvottelua sekä myös toteuttamista hankkeiden avulla. Ohjelmatyö on jatkuva prosessi: runsaan vuoden ajan kokonaisohjelmaa ja sen poliittista versiota valmistellaan ja neljä vuotta toteutetaan. Peräkkäiset ohjelmat limittyvät. Neljännen kokonaisohjelman valmistelu oli alkanut jo vuonna 2003, mutta kertomusvuodelle jatkui strategiaryhmän eli nk. professorityöryhmän työ, alkoi koordinaatiotyöryhmän työ ja pääosa teemaryhmien ja muiden tekstinlaatijoiden työstä osui talvelle n käsittely ja muun muassa pidetty uutta ohjelmaa koskeva seminaari olivat YTR:n keskeistä työtä vuonna YTR hyväksyi Elinvoimainen maaseutu yhteinen vastuumme -kokonaisohjelman toimintaohjelmakseen Tämän jälkeen alkoi maaseutupoliittisen erityisohjelman valmistelu. Maaseutupoliittinen ministeriryhmä määräsi erityisavustajansa YTR:n puheenjohtajan Ilkka Ruskan johdolla laatimaan erityisohjelman. Sihteereinä toimi neljä henkilöä YTR:n sihteeristöstä pääsihteerin johdolla. Valioneuvosto hyväksyi maaseutupoliittisen erityisohjelman Tuoreen kokonaisohjelman valmisteluprosessiin kuului olennaisena osana esitysten etsiminen ja kommenttien saaminen maakunta- ja paikallistasolta. Jo vuoden 2003 aikana järjestettiin 16 maakunnallista seminaaria ja neuvottelua ja analysoitiin maakuntaohjelmia maaseutupolitiikan näkökulmasta. Melko pitkälle ehtinyttä 4. kokonaisohjelman versiota käsiteltiin kolmessa maakunnallisessa tilaisuudessa keväällä 2004: Kemi, Pieksänmaa ja Tampere. Näihin osallistui noin 250 henkilöä. Laaja ja monipolvinen valmistelu johti entistä tiiviimpään strategiseen otteeseen ja 133 konkreettiseen ehdotukseen. Vastaavasti maaseutupoliittinen erityisohjelma on selvästi linjakkaampi sisällöltään kuin aikaisemmat kokonaisohjelmien poliittiset dokumentit: valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle vuonna 1993, iltakoulukäsittely 1996 ja maaseutupoliittinen periaatepäätös Verkosto toimii YTR:n sihteerin tehtäviä toimintavuonna hoitivat asiantuntevasti Pirja Peltomäki ja Maarit Skogberg. Vuoden 2004 sihteerin työpanoksessa korostuivat erityisesti viestinnälliset ja kokonaisohjelman jul-

14 2 kaisutuotantoon liittyvät tehtävät. Sihteeri työskentelee sisäasiainministeriössä. Maa- ja metsätalousministeriössä pääsihteeriä ja apulaispääsihteeriä avustaa Pirjo Auvvin, jonka panos erityisesti laajojen muistioiden laadinnassa ja kokousjärjestelyissä on merkittävä. Yhteistyöryhmä piti vuonna 2004 kahdeksan kokousta ja niihin osallistui jäseniä, varajäseniä ja sihteeristöön kuuluvia keskimäärin 28/kokous ja yhteensä 70 eri henkilöä. Osanottajien määrän vaihteluväli oli Suurin luku selittyy kokouksen ja kokonaisohjelman valmisteluseminaarin yhdistämisellä. Sihteeristö kokoontui pääsihteerin johdolla toimintavuoden aikana 15 kertaa. Sihteeristön kautta YTR:n toimintaan osallistui 59 eri henkilöä ja YTR:n työtä oli suunnittelemassa kerrallaan henkilöä/kokous keskiarvon ollessa 16. Suurin osanotto oli perinteisessä elokuun kokouksessa Willa Elsassa Suomusjärvellä. YTR ja sen sihteeristön kokousten piiri on jonkin verran laajentunut. Sen sijaan jäsenten osallistumisen intensiteetti on pysynyt ennallaan, joillakin on parantamisen varaa. YTR:n kokouksiin osallistui 21 henkilöä varsin hyvin. Heistä jäseniä tai varajäseniä on 13. Kohtuullinen osallistuminen on lisäksi 15 henkilöllä. Sihteeristön työhön osallistuu 23 henkilöä vähintään kohtuullisesti. Jokaiseen kokoukseen osallistumista ei edes edellytetä. Siksi YTR:n verkoston sisäiseen tiedonjakoon on kiinnitetty huomiota ja siinä on ulkopuolisen arvioinnin mukaan myös onnistuttu. Teemaryhmien työ on ollut kohtuullisen vakaata toimintavuoden aikana. Ryhmäkohtaiset raportit kertovat tarkemmin, ettei mitään suuria loikkia eteenpäin tehty, mutta ei myöskään tullut dramaattisia takaiskuja. Toimintaryhmätyöryhmä asetettiin vuoden 2006 loppuun hieman kokoonpanoa tarkistaen ja sama ryhmä jatkoi myös maa- ja metsätalousministeriön työryhmänä. Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä asetettiin vuosiksi 2004 ja YTR:n ensimmäinen viestintäryhmä perustettiin huhtikuussa 2004 ja se sai sitten vuoden lopussa jatkon vuoden 2006 loppuun asti. Hankeryhmän toimeksianto ja kokoonpano tarkistetaan joka vuosi omaksutun käytännön mukaisesti syys lokakuussa. Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä jatkaa syrjäisen maaseudun teemaryhmän työtä vuosina YTR-verkosto järjestää lukuisia seminaareja kotimaassa vuoden aikana. Niistä lähemmin teemaryhmien ja hankeryhmän raporteissa. YTR osallistui Farmari-maaseutunäyttelyyn Mikkelissä , vastuuhenkilöinä Marjatta Koskinen ja Maarit Skogberg. Kansainvälisyys on kasvava haaste Kansainvälisyys työllistää virkamiehiä yhä enemmän. YTR:n sihteeristössä työskentelevät tekevät jatkuvasti kansainvälistä yhteistyötä Euroopan unionin ohjelmatyössä. Maaseutupolitiikka on tässä yksi osatekijä. Sen lisäksi haasteita tulee yhä enemmän usealta suunnalta: OECD, pohjoismainen yhteistyö, kehittyvä maaseutupolitiikan eurooppalainen verkosto (nk. PREPARE-yhteistyö), EU:n yhteisöaloitteisiin kuuluva toimijoiden suora kansainvälinen yhteistyö (LEADER, Equal, Interreg), sekä kylätoimijoiden ja muiden paikalliskehittäjien tiivistyvä kansainvälinen yhteistyö (toimintaa jo 18 maassa). Kaikissa yhteyksissä ja etenkin Suomen ja uusien EU-maiden kahdenvälisissä yhteyksissä Suomen maaseutupolitiikassa näyttää kiinnostavan erityisesti maaseutupoliittinen järjestelmä sekä Suomen voimakas paikallinen kehittämistyö, etenkin kylätoiminnan ja koko maahan ulottuvan toimintaryhmätyön avulla. YTR:n sihteereistä pääsihteeri Eero Uusitalo, apulaispääsihteeri Risto Matti Niemi ja hankesihteeri Johanna Heikkilä kertoivat yli 10 kansainvälisessä konferenssissa ja seminaarissa suomalaisista käytännöistä ja kokemuksista maaseudun kehitystyössä.

15 3 YTR:N TOIMINTA ARVIOITIIN n toiminnasta tehty arviointi valmistui lokakuussa Arvioinnin tuloksia käsiteltiin arviointiseminaarissa: ilmeni, että YTR on kehittänyt toimintamuotoja, joita voi hyödyntää muissa politiikkaohjelmissa. Näitä ovat mm. erittäin osallistava maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmisteluprosessi sekä YTR:n sihteeristön ja teemaryhmien aito verkostomainen työtapa. YTR:n saavutuksia pidetään arvioinnissa merkittävinä, vaikka käytettävissä olevat resurssit ovat pienet. Ongelmallisena arvioijat pitävät poliittisen ohjauksen puuttumista, mihin vuoden 2004 aikana saatiin olennainen parannus ministeriryhmän avulla. YTR:n toimien vaikuttavuusarviointi todettiin hankalaksi, koska YTR toimii taustavaikuttajana politiikan ja hallinnon eri tasoilla. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää YTR:n organisoitumisen sekä toimintatapojen (YTR, sihteeristö, työ- ja teemaryhmät, kokonaisohjelmatyö, valtakunnalliset hankkeet) tehokkuus ja vaikuttavuus suomalaisessa maaseutupolitiikassa. Tarkoituksena oli tuottaa kehittämisehdotuksia. Arvioinnissa pyrittiin tarkastelemaan YTR:n tuomaa lisäarvoa eri hallinnonalojen omaan toimintaan ja päätöksentekoon nähden, jäsenorganisaatioiden sitoutumista, teemaryhmien lisäarvoa ja poikkihallinnollisen kehittämistyön edellytyksiä. Arviointityön alusta alkaen oli havaittavissa, että sektoripolitiikan ylittävä ja verkostomainen YTR on haastava arvioinnin kohde. Arvioinnissa koettiin vaikeaksi YTR:n tavoitteiden saavuttamisen analysointi, koska YTR:n tavoitteet on määritelty tehtävien eikä kapealinjaisten mitattavien tavoitteiden kautta. Tehtävien kuvaukset ovat yleisellä tasolla, koska YTR:n keskeinen toimintakenttä on keskushallinnossa. Sen sijaan arvioinnin kohdentaminen YTR:n maaseutupoliittisiin välineisiin tuo mahdollisuuden johtopäätöstenkin tekemiseen. YTR:n vaikutusmekanismia voikin kuvata katalyyttiominaisuudeksi. YTR:n organisoitumista tarkastellessaan arvioitsijat nostavat merkittäväksi kysymykseksi YTR:n organisatorisen sijainnin. Arvioitsijat havaitsivat, että YTR leimautuu voimakkaasti MMM:öön, koska puheenjohtaja, pääsihteeri ja apulaispääsihteeri ovat MMM:n virkamiehiä. Tämän nähtiin haittaavan YTR:n näkemysten saamista läpi muissa ministeriöissä kuten SM:ssä, jonka vastuulla on maaseudun kehittämiselle tärkeä aluekehitystoiminta. Siksi arvioinnin mukaan tulisi harkita YTR:n siirtämistä MMM:stä SM:öön, jossa YTR ja maaseudun kehittäminen saisivat laajemman toiminnallisen perustan ja erilaisia alueille suunnattuja kehittämisohjelmia ja -toimia voitaisiin paremmin yhteensovittaa. Toisena vaihtoehtona arvioitsijat esittävät MMM:n organisaation kehittämistä niin, että vahvistettaisiin maaseutuasioiden organisointia ja koottaisiin yhteen yksikköön maaseudun kehittämistä koskevat asiat ja nimettäisiin se maaseudun kehittämisosastoksi tai -yksiköksi. Toinen merkittävä huomio oli poliittisen ohjauksen puute. Asiasta onkin keskusteltu jo aiemmin YTR:n eri foorumeilla, mutta tältä osin kehitystyö eteni ripeästi vuoden 2004 aikana. Ensimmäisen kerran maaseutupoliittisen kokonaisohjelman pohjalta laadittiin valtioneuvoston maaseutupoliittinen erityisohjelma Tätä työtä varten perustettiin viiden ministerin muodostama poliittinen johtoryhmä. Puheenjohtajana toimi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja (MMM). Kyseinen ryhmä jatkaa YTR:n poliittista ohjausta koko hallituskauden ja tavoitteena on, että seuraava valtioneuvosto perustaa vastaavan ministeriryhmän. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, että vain harvalla YTR:n sihteeristön jäsenellä YTR:n työ näkyy tehtäväkuvissa. Maaseutupoliittinen työ tulisi siksi viedä YTR:n jäsenten ja sihteeristön omissa organisaatioissa käytäviin tuloskeskusteluihin sekä osaksi toimenkuvaa. Lisäksi YTR:ssä tehtävälle työlle olisi osoitettava aikaresurssit. Tätä kehittämisehdotusta tullaan viemään eteenpäin seuraavan YTR:n perustamisen yhteydessä nimeämällä myös sihteeristö ja sen jäsenille tunnustetut toimintaedellytykset.

16 4 Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman kattavuutta ja koko valmisteluprosessin osallistavuutta arvioitsijat pitivät erittäin hyvänä. Kokonaisohjelmalle on selkeä paikka ja tarve sekä YTR:n toimintaohjelmana että alueellisen kehittämisen välineistössä. Ohjelmaa toteutetaan ja tulokset raportoidaan säännöllisin väliajoin, minkä voi havaita edistävän kokonaisohjelman ehdotusten toteutumista sitouttamalla eri osapuolia ohjelmaan. Kokonaisohjelmien vahvuutena ja käytännöllisenä ongelmana on niiden kattavuus. Tähän kysymykseen on vastattu tuottamalla ohjelmasta tiivistettyä materiaalia. Toisaalta ohjelman esitysten monimuotoisuus heijastelee YTR:n toimijakentän minitasoisuutta ja erilaisia maaseutupoliittisia painopisteitä. Arvioitsijat kaipasivat kuitenkin pitkän tähtäimen vision ottamista osaksi kokonaisohjelmaa. On arvioitavissa, että se osaltaan jäntevöittäisi YTR:n työtä. Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet tukevat arvioitsijoiden mukaan laajan maaseutupolitiikan tavoitteita. Osaltaan tätä edistää hankeryhmän poikkihallinnollisuus, jossa muiden ministeriöiden jäsenillä on valtuudet sekä osallistua MMM:lle annetun maaseuturahoituksen suuntaamiseen että myöntää konsortiorahoitusta omien ministeriöidensä budjeteista. Kuitenkin hakeryhmän jäsenten valtuuksia ja YTR:n jäsenministeriöiden maaseutupoliittista tahtoa tullaan tarkastelemaan tehokkaasti tilanteessa, jossa erityisohjelman linjausten mukaan pyritään lisäämään hankevaroja MMM:n pitäessä nykytason, 3,3 M. YTR:n rooli rahoituksen suuntaajana maaseutututkimukseen on tärkeä, ja erityisesti kahdeksan maaseutuprofessuurin perustamista pidettiin merkittävänä saavutuksena. Muita arvioinnista esille nostettavia kehittämisehdotuksia ovat tiedotuksen ja maakunnallisen yhteistyön tehostamisen tarve. Arvioinnin mukaan maaseutupolitiikan tiedotus kaipaa selvästi lisää resursseja, jotta YTR -verkoston tuottama runsas maaseutupoliittinen tieto leviäsi laajemmin. YTR:n viestintää ja maaseutupolitiikan näkyvyyttä lisätään vuoden 2005 aikana. Maakuntatason yhteistyötä puolestaan lisää laaja alueellisen ja valtakunnallisen maaseutupolitiikan yhteisiä linjoja luotaava koulutustilaisuuksien sarja kevään 2005 aikana. YTR:n toiminnan arvioi Konsulttitoimisto Terra Oy, jossa arviointitiimin vetäjänä toimi MMK Eero Horstia CoPlan Consultingista ja jäseninä mm. metsänhoitaja Tapio Järvinen Terra Oy:stä ja johtava konsultti Katriina Pallas HAUS kehittämiskeskuksesta. Arviointiin kerättiin tietoa haastatteluilla, internet -kyselyillä ja yhdessä työpajassa sekä tarkastelemalla toimintaan liittyvää dokumentaatiota. n arviointi. Loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistio 2004:13

17 5 YTR:N TOIMINNAN PÄÄPIIRTEET VUONNA 2004 Keskeiset tulokset Maaseutupoliittisen ministeriryhmän perustaminen ja sen työskentely erityisohjelman aikaansaamisessa. Ihmisten maaseutu -kokonaisohjelman hyvä toteutuminen vuosien aikana. Entistä laajemman ja konkreettisemman maaseutupoliittisen kokonaisohjelman syntyminen vuosille ja sen pohjalta laaditun VN:n maaseutupoliittisen erityisohjelman linjausten selkeys ja yhdenmukaisuus YTR:n toimintaohjelmana toimivan kokonaisohjelman kanssa. Maakunnallisen maaseutupolitiikan vahvistamiseen on alettu etsiä keinoja. Osatekijöinä asiassa ovat YTR:n maakuntakierrokset ja maakuntaohjelmien maaseutupoliittinen analyysi YTR 10/2003. YTR:n koko toiminta arvioitiin ensimmäisen kerran. Arvioinnin pääviestinä oli YTR:n toiminnan tuloksellisuus ottaen huomioon käytössä olevien varojen vähäisyys ja monella tavalla ilmenevä hallinnon osaamattomuus käsitellä poikkihallinnollisia kysymyksiä. Toimintaryhmätyö sujui pääsääntöisesti hyvin ja hankkeita oli kertynyt lähes toimintavuoden loppuun mennessä. Muutamilla TE-keskusalueilla esiintyi kuitenkin maksatusongelmia. Harvaan asutun maaseudun kysymykset ovat saaneet aiempia vuosia enemmän ymmärrystä. Yhtenä osatekijänä tässä lienee syrjäisen maaseudun teemaryhmän pitkäjänteinen asioiden esillä pito. Kokonaisohjelman lisäksi toimintavuoden aikana valmistuivat seuraavat teemaohjelmat: Maaseudun taksipalvelutyöryhmän raportti YTR 1/2004, Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla YTR 3/2004, Nuoruus maaseudulla säilyvä vai katoava luonnonvara? Nuorisoteemaryhmän ohjelma vuosille YTR 9/2004 sekä Maaseudun naisten toimintaohjelma , Maaseutu kehittyy naisten työllä, YTR 17/2004. Tärkeää oli lisäksi Finlandssverk Landsbygd. Finlandssvenskprogrammet för lokalutveckling oppaan ilmestyminen. YTR ei laatinut ohjelmaa, mutta se täydentää hyvin ruotsinkielisen rannikon tarpeita korostaen suomenkielisiä maaseutu- ja kyläohjelmia. Raportoijien välityksellä ja esimerkkien avulla käsitykset kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen ehdoista yhtenäistyivät ja syvenivät. Maaseutumatkailun alueellisen ja valtakunnallisen kehittämistyön yhteydet paranivat monin tavoin. Luonnontuotealan keskinäinen yhteistyö kehittyi toimintavuoden aikana, joskin tehtävää asiassa riittää jatkossakin. YTR:n viestinnälliset valmiudet kohenivat hyvin toimineen viestintäryhmän ansiosta, julkaisuja syntyi ennätyksellisen runsaasti ja kieliversioita aiempaa enemmän. Maaseutuprofessorien työ näkyi lukuisina hyvinä hankesuunnitelmina. Kaikki kahdeksan professoria ovat työssä ja Åbo Akademiin tulevan ruotsinkielisen professuurin valmistelu eteni, sijaintipaikaksi tulee Vaasa. YTR:n kansainvälinen työ laajeni edelleen. YTR:n toimittamana tai YTR:n varoilla tuotettiin kuutta lehteä: Luonnontuote 2 x 3 500, Maaseutumatkailu 2 x 2 000, Maaseutu Plus 6 x 4 500, Maaseudun Uusi Aika -aikakauslehti 3 x 800, Naisuutiset 4 x ja englanninkielinen Women s News (kesä 2004) sekä Ruoka Suomi 4 x

18 6 Vastoinkäymiset Maatalouspolitiikan ja maaseutupolitiikan strategiat eivät kohtaa, vaikka maatalousstrategiaasiakirja vuodelta 2001 puhuukin näiden kahden alan vuorovaikutuksesta. Sisältöä se ei vuorovaikutukselle kuitenkaan anna. Uusimmat, suuriakin maatalousinvestointeja suosivat EUpäätökset vähentävät edelleen maatalouden ja maaseudun suhdetta. Myös metsäpolitiikan ja maaseutupolitiikan kytkennässä on paljon tehtävää. Aluekeskuksia korostava aluepolitiikka ei ota huomioon laajojen maaseutualueiden tarpeita. Myöskään kaupunkipolitiikka ei ole organisoitunut, mikä vaikeuttaa maaseudun kehitystyötä ja etenkin maaseutu- ja kaupunkipolitiikan vuorovaikutuksen kehittämistä. Maaseutusopimuksen poliittinen valmistelu ei ole vielä käynnistynyt, joskin tutkimuksia ja virkamiesvalmistelua on tehty ja pilotteja käynnistetty. Valtioneuvoston erityisohjelmassa asiaan on myönteinen kanta. YTR:n arviointi ei ollut riittävän syvällinen, eivätkä ministeriöt ole reagoineet arvioinnin ehdotuksiin. YTR puolestaan on ryhtynyt muutoksiin, joihin arviointi edellytti. Maaseutututkimuksen ja valtakunnallisten kehittämishankkeiden resursointi on jatkuvasti alhaisella tasolla.

19 7 VUONNA 2004 ILMESTYNEET JULKAISUT 1/2004 Maaseudun taksipalvelutyöryhmän raportti. Maaseudun taksipalvelutyöryhmä. 47 s.+ 15 liitesivua, helmikuu 2004, ISNN ISBN (nid.), ISBN (pdf), 10,10 2/2004 Yhdessä vahvat Naisyrittäjyyttä Suomessa, Italiassa ja Virossa. Asikainen Annamari ja Komulainen Minna (toim.). 60 s., helmikuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 7,50 3/2004 Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla. Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän raportti. Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä. Virpi Lemponen (toim.) 56 s., huhtikuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf), 7,50 4/2004 Tutkimuksia naisista suomalaisella maaseudulla. Bibliografia. Tiina Hanhela ja Naisteemaryhmä. 35 s. + 3 liitesivua, maaliskuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 6,70 5/2004 Kuntien houkuttimet. Keimo Sillanpää, Syrjäisen maaseudun teemaryhmän alueellinen työryhmä. 33 s., huhtikuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 6,70 6/2004 n vuosikertomus s., toukokuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 6,70 7/2004 Maankäytön suunnittelu maaseutukylissä kyläläiset ja asiantuntijat yhteistyössä. Sari Niemi. 124 s., toukokuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf) 8,40 8/2004 Suomen maaseutupolitiikan arviointia ja vertailua. Risto Matti Niemi ja Markku Visti. 17 s., elokuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 7,50 9/2004 Nuoruus maaseudulla säilyvä vai katoava luonnonvara? Nuorisoteemaryhmän ohjelma vuosille Nuorisoteemaryhmä, Tuomas Perheentupa (toim.). 20 s., elokuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf), 6,70 10/2004 ELINVOIMAINEN MAASEUTU yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma s.+ 47 liitesivua, joulukuu ISSN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 13,45 11/2004 ELINVOIMAINEN MAASEUTU yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Tiivistelmä. 52 s., joulukuu ISSN , ISBN (nid.), (pdf), 8,40 12/2004 EN LIVSKRAFTIG LANDSBYGD vårt gemensamma ansvar. DET LANDSBYGDSPOLI- TISKA HELHETSPROGRAMMET Sammandrag, 52 s., joulukuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 8,40

20 8 13/2004 VIABLE COUNTRYSIDE our joint responsibility. RURAL POLICY PROGRAMME Summary 52 s., joulukuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf), 8,40 14/2004 LA VITALITÉ DU MONDE RURAL une responsabilité commune. PROGRAMME GÉNÉRAL DE POLITIQUE RURALE Sommaire 40 s., joulukauu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 8,40 15/2004 EIN LEBENDIGER LÄNDLICHER RAUM unsere gemeinsame Verantwortung. POLITI- SCHES GESAMTPROGRAMM FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM Zusammenfassung, 20 s., elokuu ISNN , ISBN (pdf) 16/2004 ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ наша общая задача. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ гг. Краткая версия, 20 s., elokuu 2004, ISNN , ISBN, (pdf) 17/2004 Maaseudun naisten toimintaohjelma Maaseutu kehittyy naisten työllä. Naisteemaryhmä, Annamari Asikainen (toim.). 74 s., joulukuu ISNN , ISBN X (nid.), ISBN (pdf) 18/2004 Syrjäseudut käännekohdassa? seminaarijulkaisu. Syrjäisen maaseudun teemaryhmä, Keimo Sillanpää (toim.), 41 s., joulukuu ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 7,50 Edellytykset käytännöiksi. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä, Uusitalo, Antikainen ja Schmidt Thomé. 72s., syyskuu 2004, Sisäasiainministeriön julkaisusarja 41/2004. ISNN , ISBN (nid.), ISBN (pdf), 15 n arviointi. Loppuraportti. Työryhmämuistio MMM 2004:13. Konsulttitoimisto Terra Oy. 67 s., + 28 liitesivua, marraskuu ISNN , ISBN (nid.) ELINVOIMAINEN MAASEUTU yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Alueiden kehittämislain (602/2002) ja VN:n alueiden kehittämisasetuksen (1224/2002) mukainen erityisohjelma. MMM:n julkaisuja 15/2004, 20 s., joulukuu ISSN , ISBN X (nid.), (pdf) EN LIVSKRAFTIG LANDSBYGD vårt gemensamma ansvar. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet Ett specialprogram i enlighet med regionutvecklingslagen (602/2002) och statsrådets förordning om regionutvekling (1224/2002), MMM 15a/2004, 20 s., joulukuu ISSN , ISBN X (nid.), (pdf)

21 9 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 2004 Puheenjohtaja: Ylijohtaja Ilkka Ruska, maa- ja metsätalousministeriö Varapuheenjohtaja: Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, sisäasiainministeriö Jäsenet: (henkilökohtaiset varajäsenet sulkeissa) Budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Seija Kivinen) Opetusneuvos Seppo Niinivaara, opetusministeriö (opetusneuvos Anja Arstila-Paasilinna) Neuvotteleva virkamies Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö (talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola) Neuvotteleva virkamies Marjukka Aarnio, kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Jussi Ylilahti, 11/2004 jälkeen ylitarkastaja Ilkka Korhonen) Hallitussihteeri Ritva Kujala, sosiaali- ja terveysministeriö, 2/2004 jälkeen ylitarkastaja Pentti Kananen (erikoistutkija Kari Gröhn) Ylitarkastaja Aila Ryynänen, työministeriö (ylitarkastaja Pauliina Porkka, 11/2004 jälkeen ylitarkastaja Tiina Pesonen) Ylitarkastaja Jorma Keva, ympäristöministeriö (ylitarkastaja Leena-Marja Kauranne) Opetusneuvos Tellervo Renko, opetushallitus (opetusneuvos Pekka Tahvanainen 8/2004 jälkeen opetusneuvos Susanna Tauriainen) Ylijohtaja Matti Heikkilä, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES (tutkija Sirpa Anderssson) Pienkunta-asiain päällikkö Markku Fagerlund, Suomen Kuntaliitto Toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (osastopäällikkö Asko Niemi)

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Vuosina 2001-2002 päättyneiden YTR-hankkeiden arviointi. Arttu Vainio, Lasse Löytty ja Miia Mäntylä, 13,50

Vuosina 2001-2002 päättyneiden YTR-hankkeiden arviointi. Arttu Vainio, Lasse Löytty ja Miia Mäntylä, 13,50 Julkaisuja Tilaukset: Eva Hagelberg, Sisäasiainministeriö, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 1604 4592, Faksi (09) 1604 2306, etunimi.sukunimi@intermin.fi Julkaisujen hinta: 6,70-13.45 + toimituskulut

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja verkosto @Maaseutupolitiikka #maaseutupolitiikka VUODESTA 1988 NYKYPÄIVÄÄN 1988-1991 Maaseudun kehittämisprojekti 1992-1994 Maaseutupolitiikan neuvottelukunta 1995-2015

Lisätiedot

Sirpa Karjalainen, ylitarkastaja, MMM. Markku Wulff, tulosaluejohtaja, AMK/Savonia. täydennyskoulutuskeskus

Sirpa Karjalainen, ylitarkastaja, MMM. Markku Wulff, tulosaluejohtaja, AMK/Savonia. täydennyskoulutuskeskus Alueellisen palvelutoiminnan edustajina: Tuija Helsky, projektijohtaja, LounaFood,Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Marko Jori, kehityspäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti Marja-Leena Hirvonen, koulutusalavastaava,

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Taulukko. Vuoden 2015 hankehakuun saapuneet hakemukset ja käytettävissä olevat varat. Haettu Kokonaiskustannusarvio

Taulukko. Vuoden 2015 hankehakuun saapuneet hakemukset ja käytettävissä olevat varat. Haettu Kokonaiskustannusarvio 13.2. Yhteenveto maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n hankehakuun syksyllä 2014 saapuneista hakemuksista ja hankeryhmän rahoitusesityksistä vuodelle TEM ja MMM haut erikseen Valtakunnallisia maaseudun

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien Julkaisutilaukset: Vuokko Keränen, Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh., 050 396 0281, maaseutupolitiikka@tem.fi Julkaisusarjan ISSN-numero

Lisätiedot

MAASEUDUN TULEVAISUUS

MAASEUDUN TULEVAISUUS Alue- ja kaupunkipolitiikan keskustelutilaisuus 21.4. 2017 MAASEUDUN TULEVAISUUS Christell Åström, pääsihteeri Maaseutupolitiikan neuvosto MANE TAUSTA 1995-2015 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1995-2015

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2005

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2005 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2005 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 3/2006 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2005 n julkaisu 3/2006 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ

Lisätiedot

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien Julkaisutilaukset: Sonja Joutsenlahti, Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. 010 60 47063, 050 396 3713, maaseutupolitiikka@tem.fi Julkaisujen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Hankkeen nimi (kesto)

Hankkeen nimi (kesto) Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2003 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Hankkeen nimi (kesto) Hakija JATKOHANKKEET Maaseutuvaihdon laajentaminen peruskoulujen

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa.

Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Visio Suomen maaseudusta vuonna 2020: Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja paikallisia ratkaisuja hyödynnetään hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan. vuosikertomus 2009

Maaseutupolitiikan. vuosikertomus 2009 Mökkiläisten etätyökampanja, loppuraportti. Distansarbetskampanjen för stugägarna, slutrapport. Maa- Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 1/2000, maaliskuu 2000. Luottamusta rakentamassa. Yrittäjäohjelman

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Tutkimushankkeiden loppuseminaari 17.3.2011 Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaosto

Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Tutkimushankkeiden loppuseminaari 17.3.2011 Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaosto Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Tutkimushankkeiden loppuseminaari 17.3.2011 Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaosto Risto Murto Mitä on sektoritutkimus? Sektoritutkimuksella

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006

VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006 Sivu 1/5 VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006 Hankkeen nimi (kesto) Hakija ja yhteyshenkilö Jatkuvat kehittämishankkeet Matkailun valtakunnallinen kehittäminen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Leader-tapaaminen 29.- 30.11.2010 Technopolis, Helsinki SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos YTR:n pääsihteeri SYTY ry:n puheenjohtaja Leaderin vähättelyn keinot 1/2

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 20.2.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti

Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti Päivi Kujala MVA-koordinaattori, Kuntaliitto 21.11.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi MAASEUTUVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Hankkeen nimi (kesto) yhteyshenkilö

Hankkeen nimi (kesto) yhteyshenkilö Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2004 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Hankkeen nimi (kesto) Hakija ja yhteyshenkilö JATKOHANKKEET kehittämishankkeet Maaseutumatkailun

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen!

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen! Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Tervetuloa kauden 2017-2018 aloituskokoukseen! 1. Tausta: Miten maahanmuuttaja- ja vähemmistöjen asiaa kehitetään Vantaalla? (Monikulttuurisuusaisain yksikön rooli)

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika 25.11.2008 kello 17.10 18.46 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminta muutoksessa

Kuntien kulttuuritoiminta muutoksessa Kuntien kulttuuritoiminta muutoksessa Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu käynnistystilaisuus 7.12.2017, Helsinki Taustaa Kulttuurin merkitys on lisääntynyt paikallisesti,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO 1. Neuvottelun osapuolet Hankasalmen kunta Joutsan kunta Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Kulttuuriympäristö jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Tästä lähdettiin liikkeelle Toimijoiden välinen yhteistyö satunnaista Ei säännöllisiä kokoontumisia Puheväleissä, mutta kenen kanssa? Vuorovaikutus

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen toimeenpano ja koordinaatio

Maakuntauudistuksen toimeenpano ja koordinaatio Maakuntauudistuksen toimeenpano ja koordinaatio Ville-Veikko Ahonen Neuvotteleva virkamies Maakuntauudistuksen valtakunnallisen valmistelun koordinaattori 5.10.2017 1 - 2 Ajankohtaiset asiat Ajankohtaiset

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Tervetuloa EU-rakennerahasto-ohjelmat osaamista, uudistumista ja elinvoimaa -seminaariin, joka järjestetään

Tervetuloa EU-rakennerahasto-ohjelmat osaamista, uudistumista ja elinvoimaa -seminaariin, joka järjestetään SM - MMM - TM - VM - OPM - LVM - KTM - STM - YM Kutsu Tervetuloa -seminaariin, joka järjestetään maanantaina 26.5.2003 klo 9.00-16.00 Sibeliustalossa Lahdessa. Seminaarissa esitellään EU:n alue- ja rakennepolitiikan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot