NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Kokoustiedot: aika: torstaina klo 18 paikka:naantalin seurakuntakeskuksen pääsali (Piispantie 2, Naantali). SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2008 ======================== 1 KOKOUKSEN AVAUS, s. 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, s. 4 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, s. 4 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN, s. 4 5 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA, s. 5 6 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA, s.5 7 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEEN- JOHTAJAN VALINTA, s. 5 8 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN, s. 6 9 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA, s VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON 7 VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA, s VÄLIAIKAISEEN YHTEISEEN KIRKKONEUVOSTOON VALITTUJEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA, s MUUT ASIAT, s. 8 Talousjohtaja Jorma Koivulan puheenvuoro 13 ILMOITUSASIAT, s VALITUSOSOITUS, s KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, s. 10

2 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) KOKOUSTIEDOT Aika: Torstaina klo Paikka: Seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, Naantali Kokoukseen kutsutut: Merimaskun seurakunta: Auvinen Eeva Ihalin Reijo Poukka Anneli Sirko-Honka Katriina, estynyt Naantalin seurakunta: Aimonen Lasse Ala-Uotila Markku Alho Riitta Isotupa Riitta Karinkanta Maija, estynyt Lehtilä Risto Lindroos Risto, estynyt Merilahti Tuomas, estynyt Orrela Pirjo Paasikivi Jari Pietikäinen Kerttu Rantanen Erkki Ritvanen Pekka Räsänen Osmo Saarni Sirpa Tavio Tiia, estynyt Toivonen Raimo Tunturi Antti Uusi-Pietilä Riikka Vaaranen Juhani Vainio Johannes Vänttinen Rauno Rymättylän seurakunta: Jaanto Martti Peltola Sini Räikkä Riitta Tähti Jussi, estynyt Vainio Heikki poissa varalla Ratilainen Mika varalla Koskinen Ritva varalla Ellonen Marja poissa varalla Saarisalo Risto Muut kutsutut: Rautiainen Jyrki väliaikaisen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

3 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Koivula Jorma Huovinen Matti Lehto Hanna Nurmi Erkka Lehtovirta Nina, estynyt talousjohtaja kirkkoherra, Merimaskun srk talouspäällikkö, sihteeri vt kirkkoherra, Rymättylän srk talouspäällikkö

4 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Osmo Räsänen Väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, 8-15 Raimo Toivonen puheenjohtaja, 1-7 Hanna Lehto sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua Eeva Auvinen pöytäkirjan tarkastaja Reijo Ihalin pöytäkirjan tarkastaja Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakunnan kirkkoherranvirastossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Naantalissa / 2008

5 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) 1 KOKOUKSEN AVAUS Iältään vanhin valtuutettu Raimo Toivonen avasi kokouksen. Kirkkoherra Jyrki Rautiainen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 600: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat yhdistyvät alkaen Naantalin kaupunkiin. Kirkkolain 11 luvun 1 :n mukaan saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Koska Velkuan seurakunta yhdistyi Naantalin seurakuntaan vuoden 2005 alusta, muodostuu Naantalin kaupungin alueella oleva seurakuntayhtymä Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnista. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 3 :n mukaan, jos perussääntöä ei ehditä vahvistaa tai seurakuntavaaleja toimittaa, ennen kuin seurakuntayhtymän on kuntajaossa tapahtuvien muutosten takia aloitettava toimintansa, seurakuntien on kuntajaon muutoksen voimaantulosta lukien väliaikaisesti seurakuntayhtymänä huolehdittava kirkkolain 11 luvun 2 :ssä mainituista välttämättä hoidettavista asioista. Edelleen kirkkojärjestyksen 10 luvun 5 :n mukaan tuomiokapituli voi määrätä, että seurakuntayhtymän väliaikaiset toimielimet on valittava ja niiden on ryhdyttävä hoitamaan välttämättömiä tehtäviä jo ennen kuin seurakuntayhtymän on kuntajaon muutoksen takia aloitettava toimintansa. Tuomiokapituli voi päättää kirkkolain 25 luvun 1 :n 3 momentin mukaisesti, että sen päätös on pantava täytäntöön välittömästi, jos asia on niin kiireellinen, että viivytys aiheuttaisi erityistä vahinkoa. Väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä ja niiden jakautuminen seurakuntayhtymän seurakuntien kesken määräytyy kirkkolain 11 luvun 7 :n ja kirkkojärjestyksen 11 luvun 9 :n mukaan. Seurakuntien kirkkovaltuustot valitsevat sen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Ko. säännösten mukaan yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä 31, kun seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku oli henkilöä. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on ) vahvistanut Naantalin kaupungin alueella lukien toimintansa aloittavan seurakuntayhtymän väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen, yhteensä 31 paikkaa, jakautumisen Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien kesken seuraavasti: Naantalin seurakunta 22 paikkaa, Rymättylän seurakunta 5 paikkaa ja Merimaskun seurakunta 4 paikkaa; 2) määrännyt, että Naantalin kaupungin alueella lukien toimintansa aloittavan seurakuntayhtymän väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto on valittava ja niiden on ryhdyttävä hoitamaan välttämättömiä

6 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) tehtäviä jo ennen ; 3) määrännyt väliaikaisen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Naantalin seurakunnan kirkkoherra Jyrki Rautiaisen. Päätös on pantava täytäntöön välittömästi. Väliaikaisista seurakuntayhtymän toimielimistä on voimassa, mitä vastaavista seurakuntayhtymän toimielimistä on säädetty tai määrätty (KJ 10:5 ). Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä asioiden käsittelyyn niissä puolestaan sovelletaan, mitä kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta säädetään ja määrätään, ellei kirkkolaista tai -järjestyksestä muuta johdu (KL 11:11 ). Rymättylän seurakunnan kirkkovaltuusto on nimennyt Rymättylän seurakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä väliaikaiseen yhteiseen kirkkovaltuustoon Merimaskun ja Naantalin seurakuntien kirkkovaltuustot tekivät vastaavat päätökset KJ 8:5 1 mom. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (vrt. KL 11:11 ). KJ 8:5 2 mom. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 23:2 1 ja 3 mom. Jollei seurakunnan jäsenen tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole muuta määrätty, se pannan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa. Kokousta koskeva kuulutus on asetettu nähtäväksi Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien ilmoitustauluille Kutsut asialuetteloineen ja esityslistoineen on lähetetty väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille KL 7:4 1 mom. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (KL 7:4, KJ 8:5 ). VAYKV päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Eeva Auvinen ja Reijo Ihalin. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävän Naantalin kirkkoherranvirastossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. VAYKV päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eeva Auvinen ja Reijo Ihalin KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. VAYKV päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat lisättiin talousjohtaja Jorma Koivulan puheenvuoro talous- ja henkilöstöasioista. 5 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin koko väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Valitaan sihteeri tälle kokoukselle Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteeriksi tämän päivän kokoukseen Hanna Lehdon. Valitusoikeus: Ei valitusoikeutta. 6 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2 ).

8 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan koko väliaikaisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Pekka Ritvanen ehdotti Osmo Räsästä ja Rauno Vänttinen kannatti Osmo Räsänen valittiin väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Valittu puheenjohtaja, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli Valitusoikeus: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 7 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2 ). Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee varapuheenjohtajan koko väliaikaisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Pekka Ritvanen ehdotti Riitta Räikkää ja Erkki Rantanen kannatti VAYKV:n varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Räikkä. Valittu varapuheenjohtaja Valitusoikeus: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 8 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN Ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee koko väliaikaisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Riitta Alho ehdotti jäseniksi Anneli Poukkaa, Lasse Aimosta ja Rauno Vänttistä, sekä näiden varajäseniksi samassa järjestyksessä Risto Lindroosia, Sirpa Saarnia ja Risto Lehtilää. Juhani Vaaranen kannatti VAYKV valitsi koko väliaikaisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Anneli Poukka, Lasse Aimonen ja Rauno Vänttinen, sekä näiden varajäseniksi samassa järjestyksessä Risto Lindroos, Sirpa Saarni ja Risto Lehtilä Vaalilautakuntaan valitut Valitusoikeus: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 9 VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Väliaikaisen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin määräämänä Naantalin seurakunnan kirkkoherra Jyrki Rautiainen. Toimielimeen kuuluu kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 :n mukaan 8 muuta jäsentä, joista yksi toimii väliaikaisen yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee väliaikaisen yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan. Erkki Rantanen ehdotti Pekka Ritvasta ja Lasse Aimonen kannatti Valittiin Pekka Ritvanen VAYKV:n varapuheenjohtajaksi. Valittu varapuheenjohtaja Valitusoikeus: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 10

10 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) VÄLIAIKAISEN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON 7 VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA Väliaikaiseen yhteiseen kirkkoneuvoston kuuluu tuomiokapitulin nimeämän puheenjohtajan lisäksi kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 :n mukaan 8 muuta jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee väliaikaiseen yhteiseen kirkkoneuvostoon 7 varsinaista jäsentä. Rauno Vänttinen ehdotti varsinaisiksi jäseniksi vpj Pekka Ritvasen lisäksi Riitta Isotupaa, Raimo Saarelaa, Erkki Hellmania, Anneli Poukkaa, Markku Ala-Uotilaa, Maija Karinkantaa ja Erkki Rantasta. Juhani Vaaranen kannatti Valittiin Riitta Isotupa, Raimo Saarela, Erkki Hellman, Anneli Poukka, Markku Ala-Uotila, Maija Karinkanta ja Erkki Rantanen. Valitut jäsenet Valitusoikeus: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 11 VÄLIAIKAISEEN YHTEISEEN KIRKKONEUVOSTOON VALITTUJEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 :n mukaan väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilökohtaiset varajäsenet väliaikaiseen yhteiseen kirkkoneuvostoon valituille jäsenille. Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto valitsee väliaikaiseen yhteiseen kirkkoneuvostoon valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Rauno Vänttinen ehdotti varajäseniksi: Pekka Ritvasen varajäseneksi Jari Paasikivi Riitta Isotuvan varajäseneksi Pirjo Orrela Raimo Saarelan varajäseneksi Raimo Toivonen Erkki Hellmanin varajäseneksi Sini Peltola Anneli Poukan varajäseneksi Eeva Auvinen Markku Ala-Uotilan varajäseneksi Lasse Aimonen Maija Karinkannan varajäseneksi Sirpa Saarni Erkkia Rantasen varajäseneksi Riitta Alho.

11 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Valittiin Pekka Ritvasen varajäseneksi Jari Paasikivi Riitta Isotuvan varajäseneksi Pirjo Orrela Raimo Saarelan varajäseneksi Raimo Toivonen Erkki Hellmanin varajäseneksi Sini Peltola Anneli Poukan varajäseneksi Eeva Auvinen Markku Ala-Uotilan varajäseneksi Lasse Aimonen Maija Karinkannan varajäseneksi Sirpa Saarni Erkkia Rantasen varajäseneksi Riitta Alho Valitut varajäsenet Valitusoikeus: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen 12 MUUT ASIAT 1.mom Talousjohtaja Jorma Koivula käytti puheenvuoron talous- ja henkilöstöasioista Kokous merkitsi tiedoksi puheenvuoron. KV päätös: 13 ILMOITUSASIAT KV päätös: 14 VALITUSOSOITUS Lisätiedot päätöksistä: kirkkoherra Jyrki Rautiainen, p , NAANTALIN KAUAPUNGIN ALUEELLE SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ VALITUSOSOITUS Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

12 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät VALITUSOSOITUS Valitus- Viranomainen Ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälä 6, 7, 8, 9, 10, 11 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälä Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetusministeriö, pykälät PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava Valittajan nimi ja kotikunta Postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa Päätös, johon haetaan muutosta Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi Perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä Päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

13 NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasia- Kirjojen toimittaminen Hankinta-asian Saattaminen Markkina- Oikeuden Käsiteltäväksi Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeuden- Käyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) Aika: Tiistai 10.3.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola jäsen Harri Hernesmaa jäsen Kyllikki Honkanen jäsen Aimo Ilomäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Aika 3.2.2010 klo 15:00 16:35 Paikka Seurakuntien talo, 9. krs Kiinteistötoimi Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto Witans,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot