(4 Stroke) EN , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "40 50 60 (4 Stroke) EN 50082 1, IEC 61000 PT4 2, IEC 61000 PT4 3, Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO 11547"

Transkriptio

1 Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og standarder, som endret: Direktiv for maskineri 98/371/EC EMC direktiv: 89/336/EC; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Direktiv for lystbåter: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO Mikäli perämoottorin sarjanumerolevyssä on CE merkki vasemmassa alakulmassa, seuraava ilmoitus on voimassa: Tämä perämoottori, jonka on valmistanut Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA tai Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgium, täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset, muutokset mukaanlukien: Koneita koskeva direktiivi: 98/371/EC EMC Direktiivi: 89/336/EC; normi EN , SAE J551 (CISPR julkaisu 12), EN , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Huviveneitä koskeva direktiivi: 94/25/EC; normi ISO 8665, ISO George W. Buckley President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA George W. Buckley Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA Om utombordsmotorns serienummerplåt har CE markeringen i nedre vänstra hörnet, gäller följande: Denna utombordsmotor, tillverkad av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgien, uppfyller kraven i följande direktiv och standarder, enligt följande tillägg: Maskindirektiv: 98/371/EC EMC direktiv: 89/336/EC; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Direktiv för fritidsbåt: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO Hvis der findes et CE mærke i det nederste venstre hjørne på påhængsmotorens serienummerplade, gælder følgende erklæring: Denne påhængsmotor, fremstillet af Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit Rechain, Belgien er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver og standarder, som rettet: Direktiv for maskineri: 98/371/EC EMC direktiv: 89/336/EC; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Direktiv for fritidsfartøjer: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO 11547, George W. Buckley Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA George W. Buckley Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA (4 Stroke) S SF DK N 1

2 TUSEN TAKK For at du kjøpte en av de beste utenbordsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Utenbordsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens ledere innen marineteknologi og produksjon av utenbordsmotorer siden Disse årene med erfaring har vært fokusert på å produsere produkter av førsteklasses kvalitet. Mercury Marine har derfor fått et omdømme for streng kvalitetskontroll, utmerkede egenskaper, holdbarhet og varig ytelse. De har også ord på seg for å yte best støtte etter at salget har funnet sted. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye før utenbordsmotoren tas i bruk. Denne instruksjonsboken er tilrettelagt som en hjelp til drift, sikker bruk og behandling av utenbordsmotoren. Alle hos Mercury Marine har satt sin ære i å bygge denne utenbordsmotoren, og ønsker deg mange år med fornøyelse og sikkerhet på sjøen. Takk igjen for din tiltro til Mercury Marine. Garanti Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelsene er framsatt under Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av det som dekkes, det som ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktig ansvarsfraskrivelse for skader og annen relatert informasjon. Vennligst les gjennom denne viktige informasjonen. KIITOS Olet hankkinut yhden markkinoiden hienoimmista perämoottoreista. Olet panostanut viisaasti veneilynautintoon. Perämoottorisi valmistaja, Mercury Marine, on johtavassa asemassa veneilytekniikan taitajana ja tunnettu vuodesta 1939 lähtien maailman laajuisesti perämoottorien valmistajana. Näiden vuosien aikana saatu kokemus on laatutuotteidemme perusta. Tästä oli seurauksena Mercury Marinen maine tiukasta laadunvalvonnasta, korkealuokkaisuudesta, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä ja parhaan myynninjälkeisen tuen antamisesta. Kehotamme lukemaan tämän käsikirjan huolellisesti ennen perämoottorisi käyttöä. Tämä käsikirja on laadittu auttamaan perämoottorisi toimintaa, turvallista käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa. Mercury Marinen piirissä olemme kaikki vastuuntuntoisia perämoottorisi valmistuksessa ja toivotamme sinulle mieluista ja turvallista veneilyiloa vuosikausiksi eteenpäin. Kiitämme vielä kerran Mercury Marinelle osoittamastasi luottamuksesta. Takuuilmoitus Ostamasi tuote käsittää Mercury Marinen rajoitetun takuun, takuuehdot ovat tämän käsikirjan osassa Takuutiedot. Takuulauseke sisältää selostuksen siitä mitä takuu kattaa, mitä se ei kata, takuuajan, miten parhaiten voi saada takuukatteen, tärkeitä vastuuvapautuslausekkeita ja vahinkojen rajoituksia ja muuta asiaankuuluvaa tietoa. Lue nämä tärkeät tiedot! TACK! Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en god investering! Din utombordare är tillverkad av Mercury Marine, ett marknadsledande företag vad gäller marin teknologi och tillverkning sedan Under alla dessa år har målet varit att producera kvalitetsprodukter. Mercury Marine har rykte om sig att vara ledande vad gäller kvalitetskontroll, kvalitet, hållbarhet och prestanda, och företaget är ledande vad gäller uppföljning av sina produkter. Vi ber er vänligen att noga läsa denna Instruktionsbok innan motorn tas i bruk. Instruktionsboken har framställts för att bli till hjälp vid körning, säker användning och skötsel av utombordaren. Samtliga medarbetare vid Mercury Marine har bidragit med sin expertis för att bygga Din utombordare, och alla önskar Dig många år av trivsamma och säkra båtturer. Vi tackar Dig igen för att Du litar på Mercury Marine. Meddelande angående garantin Produkten du inhandlat kommer med en begränsad garanti från Mercury Marine, och villkoren beskrivs i avsnittet Garantiinformation, i denna handbok. Där informeras om vad som täcks och inte täcks av garantin, hur lång garantitiden är, hur man bäst skaffar garantin, viktiga friskrivningsklausuler och begränsningar vad gäller skador, och annan information. Var vänlig och läs denna viktiga information. TAK for dit køb af en af de bedste påhængsmotorer på markedet. Det er en god investering i bådglæde. Din påhængsmotor er fabrikeret af Mercury Marine, en verdensleder inden for marineteknologi og fabrikation af påhængsmotorer siden Gennem mange års erfaring har Mercury forpligtiget sig til at fremstille de bedste kvalitetsprodukter. Dette har ført til Mercury Marine s ry om streng kvalitetskontrol, dygtighed, holdbarhed, vedvarende ydeevne og den bedste kundesupport efter produktsalg. Læs denne håndbog omhyggeligt, før påhængsmotoren tages i brug. Håndbogen er udarbejdet med henblik på at hjælpe dig med betjening, sikker brug og pleje af din påhængsmotor. Her hos Mercury Marine sætter vi en ære i at bygge din påhængsmotor og ønsker dig mange års ubekymret og sikker bådbrug. Endnu en gang tak for din tillid til Mercury Marine. Garantimeddelelse Det produkt, du har købt kommer med en begrænset garanti fra Mercury Marine. Garantibetingelser er fremlagt i sektionen Garantioplysninger i denne vejledning. Garantierklæringen indeholder en beskrivelse af hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, garantiens varighed, den bedste måde at anskaffe garantidækkelse på, vigtige afskrivelser og begrænsninger for skade og andre tilknyttede oplysninger. Du bedes gennemlæse disse vigtige oplysninger. 0

3 oag INNHOLD oac SISÄLLYSLUETTELO Garantiinformasjon Takuutiedot Overførbar garanti Garantiregistrering USA og Canada Internasjonal garantiregistrering Mercury Marine begrenset garanti for firetakts utenbordsmotor års begrenset garanti mot korrosjon Garantidekning og unntak Generelle opplysninger Båtførerens ansvar Før utenbordsmotoren brukes Båtens motorkapasitet Manøvrering i høy hastighet Utenbordsmotorens fjernkontroll Merknad ved fjernkontroll Dødmannsstoppbryter Varsomhet i nærheten av badende Sikkerhetsmelding for passasjerer pongtongbåter og dekkbåter Hopping på bølger og kjølevann Grunnstøting Eksosutslipp Tilleggsutstyr Sjøvett Serienummer Spesifikasjoner Bestanddeler Takuun siirto Takuun rekisteröinti Yhdysvallat ja Kanada Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella Mercury Marine 4-tahtisen perämoottorin rajoitettu takuu vuoden rajoitettu takuu korroosiota vastaan Takuun kattavuus ja rajoitusehdot Yleistietoa Veneilijäin vastuu Ennen perämoottorin käyttöä Veneen teho Pikamoottoriveneen ja suurtehoisen veneen käyttö Perämoottorin kauko-ohjain Kauko-ohjausta koskeva varoitus Hätäkatkaisin Vedessä olevien henkilöiden suojaaminen Matkustajien turvallisuus - Ponttooniveneet ja kansiveneet Aallokossa ja vanavedessä hyppäys Vedenalaiset vaarat Pakokaasujen päästöt Lisälaitteiden valinta perämoottoriin Opastusta turvalliseen veneilyyn Valmistusnumeron muistiin merkitseminen Tekniset tiedot Moottorin osat oak INNEHÅLL oaa INDHOLDSFORTEGNELSE Garantiinformation Överlåtelse av garanti Garantibevis Förenta Staterna och Kanada Utanför Förenta Staterna och Kanada Mercury Marine begränsade garanti för 4-taktare års begränsad garanti mot korrosion Garantins täckning och undantag Allmän information Förarens skyldigheter Innan du startar utombordaren Högsta motorstyrka för båten Körning med körning med high performance båt Fjärreglage för utombordsmotor Varning om styrsystem Nödstoppskontakt Var uppmärksam på personer i vattnet Säkerhetsmeddelande för passagerare - Pontonbåtar och båtar med däck Körning över vågor och bakvatten Risken för att köra på undervattensföremål Avgasutsläpp Att välja tillbehör till din utombordare Förslag om båtsäkerhet Skriv upp serienumret Specifikationer Översiktsbild över komponenterna Garantioplysninger Overførsel af garanti Garantiregistrering USA og Canada Uden for USA og Canada Mercury Marine begrænset garanti for fire takts påhængsmotorer års begrænset garanti mod tæring Garantidækning og undtagelser Generelt Bådførerens ansvar Før du starter påhængsmotoren Bådens hestekræfter Højhastigheds og high performance bådbetjening Påhængsmotorens fjernbetjening Bemærkning om fjernstyring Nødstopkontakt Beskyttelse af mennesker i vandet Sikkerhedsmeddelelse til passagerer Pontonbåde og både med dæk. 24 Spring over bølger og kølvand Sammenstød med farer under vandoverfladen Udstødningsemission Valg af tilbehør til din påhængsmotor Råd om sikker sejlads Registrering af serienummer Specifikationer Komponentidentifikation

4 oag INNHOLD oac SISÄLLYSLUETTELO Montering Asennus Montering av utenbordsmotoren Valg av propell Transport Transport av båt/motor Transport av bærbare drivstofftanker Drivstoff og olje Anbefalt bensin Fylling av bensintanken Anbefalt motorolje Sjekke og fylle på motorolje Komponenter og kontrollspaker Fjernkontrollfunksjoner Varselsystem Manuelt tiltsystem Power trim og tilt (hvis utstyrt) Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult Justering av styrefriksjonen Justering av trimror (forts. neste side) Perämoottorin asennus Potkurin valinta Kuljetus Veneen/perämoottorin kuljettaminen perävaunulla Kannettavien polttoainesäiliöiden kuljetus Polttoaine & öljy Bensiinisuositukset Polttoainesäiliön täyttö Moottoriöljysuositukset Moottoriöljyn tarkistus ja lisäys Moottorin osat & käyttölaitteet Kauko ohjaimen erikoisominaisuudet Varoitusjärjestelmä Käsinkallistusjärjestelmä Power trim ja kallistus (jos on varusteena) Kaasukahvan kitkan säätö - ohjauskahvalliset mallit Ohjauskitkan säätö Trimmievän säätö (jatkuu seuraavalla sivulla) oak INNEHÅLL oaa INDHOLDSFORTEGNELSE Installation Montering Montering av utbordaren Val av propeller Transport Trailertransport av båten/utombordaren Transport av bärbara bränsletankar Bränsle & olja Bränslerekommendationer Påfyllning av bränsle Rekommenderad motorolja Kontroll och påfyllning av motorolja Hur reglage och system fungerar Fjärreglagets funktioner Varningssystem Manuellt tiltsystem Powertrim och tilt (extrautr.) Inställning av gashandtagets friktion - modeller med rorkult Inställning av styrfriktionen Inställning av trimrodrets (fortsättning på nästa sida) Montering af påhængsmotor Propelvalg Transportering af motoren Transportering af båd og påhængsmotor med trailer Transportering af bærbare benzintanke Brændstof og olie Benzinanbefalinger Påfyldning af brændstoftank Anbefalet motorolie Kontrollér og påfyld motorolie Motorens særlige egenskaber og kontrolmekanismer Fjernkontrolfunktioner Advarselssystem Manuelt tiltsystem Power trim og tilt (hvis en sådan er monteret) Indstilling af gashåndtagets friktion - modeller med styrehåndtag Indstilling af styremodstanden Justering af trimtap (fortsættes på næste side) 2

5 oag INNHOLD oac SISÄLLYSLUETTELO Bruk Sjekkliste før start Bruk i kuldegrader Kjøring i saltvann eller forurenset vann Instruksjoner før start Fremgangsmåte ved innkjøring Start av motoren - modeller med fjernkontroll Start av motoren - modeller med styrekult Girskift Stopp av motoren Nødstart Vedlikehold Vedlikehold av utenbordsmotoren Reservedeler Vedlikeholdsoversikt Skylling av kjølesystemet Fjerning og montering av toppdeksel Utvendig vedlikehold Drivstoffsystemet Fester for styreoverføringsstag Offeranode Utskifting av propell girkasse med diameter på 83 mm Utskifting av propell girkasse med diameter på 108 mm Sjekking og utskifting av tennplugg Kontroll av batteri Skifte av sikringer - modeller med elektrisk starter Inspeksjon av registerremmen Smørepunkter Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen Oljeskift Smøring av girkasse girkasse med 83 mm diameter Smøring av girhus girkasse med 108 mm diameter Utenbordsmotor som har vært under vann Perämoottorin käyttö Käynnistystä edeltävä tarkistuslista Jäätymislämpötiloissa ajo Ajo merivedessä tai saastuneessa vedessä Käynnistystä edeltävät toimenpiteet Moottorin sisäänajo Moottorin käynnistys - kaukosäätömallit Moottorin käynnistys - ohjauskahvalliset mallit Vaihteiden käyttö Moottorin pysäytys Käynnistys hätätilanteessa Huolto Perämoottorin huolto Varaosien valitseminen perämoottoriisi Tarkastus- ja huoltotaulukko Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu Yläkopan poisto ja asennus Ulkopinnan huolto Polttoainejärjestelmä Ohjauksen niveltangon kiinnikkeet Korroosion estoanodi Potkurin vaihto 83 mm läpimittainen vaihteistokotelo Potkurin vaihto 108 mm läpimittainen vaihteistokotelo Sytytystulpan tarkastus ja vaihto Akun tarkastus Sulakkeiden uusiminen - sähkökäynnistysmallit Ajastushihnan tarkastus Voitelukohteet Hydraulisen ajokulman säätönesteen tarkastus Moottoriöljyn vaihto Vaihteiston voitelu - 83 mm läpim. vaihdelaatikko Vaihteistokotelon voitelu mm läpim. vaihteistokotelo Uponnut perämoottori oak INNEHÅLL oaa INDHOLDSFORTEGNELSE Körning Avprickningslista före körning Körning under den kalla årstiden Körning i saltvatten eller förorenat vatten Före start Inkörning av motorn Att starta motorn - modeller med fjärreglage Start av motorn modeller med rorkultshandtag Växling Att stänga av motorn Nödstart Underhåll Utombordarens skötsel Reservdelar till utombordaren Inspektions- och underhållsschema Spolning av kylsystemet Demontering och montering av motorkåpan Underhåll av motorns yttre Bränslesystemet Styrlänkstagets fästen Korrosionskontrollanod Propellerbyte på växellåda med 83mm diameter Propellerbyte på växellåda med 108mm diameter Inspektion och byte av tändstift Inspektion av batteriet Byte av säkring - modeller med elektrisk startanordning Inspektion av kamaxelrem Smörjställen Kontrollera power trim-vätska Byte av motorolja Smörjning av växelhus - 83 mm dia. växelhus Smörjning av växelhus mm dia. växellåda Dränkt motor Betjening af påhængsmotoren Huskeliste før sejlads med påhængsmotoren Betjening frostvejr Betjening i saltvand og forurenet vand Instruktioner før start Tilkøring af motoren Start af motoren - modeller med fjernkontrol Start af motoren - modeller med styrehåndtag Gearskifte Standsning af motoren Nødstart Vedligeholdelse Pleje af påhængsmotoren Valg af reservedele til påhængsmotoren Eftersyns- og vedligeholdelsesskema Skylning af kølesystemet Aftagning og påsætning af topdæksel Vedligeholdelse af eksteriør Brændstofsystem Fastgørelse af styreforbindelsesstangen Tæringskontrolanode Propeludskiftning 83mm diameter gearkasse Propeludskiftning 108mm diameter gearkasse Eftersyn og udskiftning af tændrør Eftersyn af batteriet Udskiftning af sikringer - elektrisk start-modeller Eftersyn af tandrem Smøresteder Kontrollér power trim-væsken Udskift motorolie Smøring af gearkasse - 83 mm diam. gearkasse Smøring af gearkasse mm diam. gearkasse Påhængsmotor, der har været under vand

6 oag INNHOLD oac SISÄLLYSLUETTELO Motoropplag Varastointi Forberedelser til motoropplag Feilsøking Feilsøking Serviceassistanse For Eieren Lokal reparasjonsservice Service borte fra hjemstedet Forespørsler angående deler og tilleggsutstyr Service Mercury Marine -serviceavdelinger Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt De gitte beskrivelser og spesifikasjoner var gjeldende da denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Marine forbeholder seg videre retten til å stanse fabrikasjon av modeller når som helst, samt retten til å forandre spesifikasjoner, utforming, metoder eller fremgangsmåter, uten å pådra seg noen forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. 2000, Mercury Marine Følgende navn er registrerte varemerker i Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. Varustaminen varastointia varten Vianetsintä Vianetsintä Omistajan huoltoapu Paikallinen korjaushuolto Korjaustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä Osia ja lisälaitteita koskevat kyselyt Huoltoapu Mercury Marine service office -osoitteet Huoltolokikirja Huoltolokikirja Tässä opaskirjassa olevat tekniset tiedot ja opastukset olivat voimassa sen painamisen hyväksymisaikana. Mercury Marine, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteidensa laatua, pidättää oikeuden lakkauttaa yksityisten mallien tuotannon haluamanaan aikana, muuttaa teknisiä yksityiskohtia, muotoilua, menetelmiä tai toimintaa ilman ennakkoilmoituksia tai lisävelvoitteita. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. 2000, Mercury Marine Seuraavat ovat Brunswick Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide ja Thruster. oak INNEHÅLL oaa INDHOLDSFORTEGNELSE Förvaring Oplagring Förberedelser för förvaring Felsökning Felsökning Servicehjälp För Ägaren Lokal reparationsservice Service när du är hemifrån Förfrågningar om reservdelar och tillbehör Servicehjälp för ägaren Mercury Marine -servicekontor Underhållslogg Underhållslogg Beskrivningar och specifikationer i denna handbok gällde vid den tidpunkt då boken godkändes för tryckning. Mercury Marine har som policy att ständigt förbättra sina produkter, och förbehåller sig därför rätten att upphöra med en modell när som helst eller att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, och utan att därmed påta sig några förpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. 2000, Mercury Marine Följande är Brunswicksbolagets registrerade varumärken: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide och Thruster. Klargøring af motoren til oplagring Fejlfinding Fejlfinding Ejer Assistance Lokalt Eftersyn Eftersyn væk fra hjemstedet Forespørgsler vedrørende reservedele og tilbehør Assistance Mercury Marine servicekontorer Logbog over vedligeholdelse Logbog over vedligeholdelse Beskrivelserne og specifikationerne i denne håndbog var gældende på tidspunktet for bogens trykning. Mercury Marine bestræber sig for til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig ret til når som helst at standse produktionen af en model og at forandre specifikationer, design, metoder og procedurer uden varsel og uden at påtage sig forpligtelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A. 2000, Mercury Marine Følgende varemærker tilhører Brunswick Corporation: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 4

135 150 175 Optimax 90-10199X20 401

135 150 175 Optimax 90-10199X20 401 Hvis serienummerplaten til utenbordsmotoren har CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA eller

Lisätiedot

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖ-JA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- HÅNDBOG

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD INSTRUKTIONBOK FÖR MANÖVRERING OCH UNDERHÅLL AV KÄYTTÖ-JA HUOLTOKÄSIKIRJA BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- HÅNDBOG Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia, er i henhold til alle krav i følgende direktiver

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu laivaan! Kunnollinen huolenpito ja huolto ovat tärkeitä, jotta Mercury-tuotteesi toimii jatkuvasti huipputehokkaasti ja saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja taloudellisuuden. Oheinen omistajan

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostanut yhden markkinoiden parhaista perämoottoreista. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi valmistaja on Mercury Marine, maailman johtava veneteknologian

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende PMR BABYTALKER 1010 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V 1.1 SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. DK Vi forbeholder os retten til ændringer

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Maahantuoja: Sumeko Oy, PL 15, 02631 Espoo. www.sumeko.fi

Maahantuoja: Sumeko Oy, PL 15, 02631 Espoo. www.sumeko.fi Senda 3 models Nordic 4/5/06 16:24 Página 1 DERBI-logo on rekisteröity tavaramerkki DERBI - Nacional Motor, S.A. Sociedad Unipersonalin omistuksessa. Kaikkien tämän käyttöohjeen sisältämien valokuvien,

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONSBOK BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOHJEET ADVARSEL! Læs konsolinstruktionerne til Xbox 360, vejledningen til KINECT-sensoren og alle andre vejledninger til periferiudstyr for at få vigtige

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 400R Verado -nelitahtimoottorit. Perämoottori Käyttö Huolto Takuu Manuaalinen

2015, Mercury Marine. 400R Verado -nelitahtimoottorit. Perämoottori Käyttö Huolto Takuu Manuaalinen 2015, Mercury Marine 400R Verado -nelitahtimoottorit Perämoottori Käyttö Huolto Takuu Manuaalinen 8M0108829 415 fin fin Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Novus Laitteen tyyppitarra Enhet typ Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Valmistaja/Tillverkare Ultracom Oy Tarjusojantie 13, 90440 Kempele puh. 010 666 4800 myynti@ultracom.fi www.ultracom.fi

Lisätiedot

Jos CE-merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE-merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetuloa mukaan! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito ja kunnossapito kuuluvat olennaisesti sen pitämiseen huippukunnossa parhaan suorituskyvyn ja talouden saavuttamiseksi. Oheinen omistajan rekisteröintikortti

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT. Välityssuhde. Nousukulma. Veneen malli. Valmistenumerot

MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT. Välityssuhde. Nousukulma. Veneen malli. Valmistenumerot 1 SF CAc940 Koneen tunnistuskortti MERKITSE SEURAAVAT TIEDOT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Moottorin malli ja hevosvoimaluku Peräpeilisarjan sarjanumero (perävetolaite) Vaihteiston malli (sisämoottori) Potkurin

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR TILL

Lisätiedot