KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO"

Transkriptio

1 KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO Asennus- ja käyttöohjeet MG

2 SISÄLLYSLUETTELO LAITTEEN KUVAUS ARVOKILPI VASTAANOTTOTARKASTUS TURVAOHJEET ASENNUS TEKNISIÄ TIETOJA OHJAUSYKSIKÖT ÄLYTOIMINNOT-Pikahaut NÄPPÄIMISTÖN LUKITSEMINEN ANTURIN LUKEMAN TULOSTUS HÄLYTYKSET SULATUS LAITTEEN PYSÄYTYS TOIMINTAHÄIRIÖT PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS PUHDISTUS JA HUOLTO KÄYTTÖKATKOT TOIMINTAHÄIRIÖTÄ LAITTEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ KYLMÄAINEEN KÄYTTOTURVALLISUUS

3 LAITTEEN KUVAUS SYRIO lasikot on suunniteltu ruokien esillepanoon ja niiden lyhytaikaiseen sälytykseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole suositeltavaa. HUOMIOITAVAA laiteet eivät sovellu ulkokäyttöön eikä niitä tule asentaa lähelle lämmönlähteitä. Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Lasikoiden lamellihöyrystimet ovat ruostesuojattuja, kompressorit hermeettisiä. Lauhduttimet on valmistettu kuparialumiinista ja laitteiden ohjausyksiköt ovat elektronisia datakortteja. Lasikkojen hyllyt ovat irroitettavia. Laitteessa on käytetty HFC kylmäainetta. ARVOKILPI Ottaessasi yhteyttä laitteen myyjään huoltoon tai tarvitessasi varaosia, ilmoita aina laitteen tyyppi ja laitteen valmistusnumero.tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Arvokilven sisältävät tiedot 1) MALLI 2) TOIMITTAJAN NIMI JA OSOITE 3) CE MERKKI 4) VALMISTUSVUOSI 5) SARJANUMERO 6) SÄHKÖERISTYSLUOKKA 7) SUOJALUOKKA A) VERKKOJÄNNITE B) SÄHKÖVIRTA C) TAAJUUS D) SÄHKÖTEHO E) LAMPPUJEN KOKONAISTEHO F) SULAKEKOKO G) KYLMÄAINE H) KYLMÄAINEEN MÄÄRÄ L) ILMASTOLUOKKA R) KIERRÄTYSLUOKKA W) LÄMMITYKSEN TEHO VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanotettaessa on pakkauksen kunto syytä tarkistaa mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Kun pakkaus on purettu tarkista laiteen kunto sekä sen vastaavuus tilattuun laitteeseen. Varmista, että toimitus sisältää kaikki siihen kuuluvat osat. Mikäli poikkeamia, ota yhteys välittömästi laitteen myyjään. Laitteen käytössä pyydämme noudattamaan tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Valmistaja pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta tehdä laitteeseen teknisiä parannuksia, jotka saattavat poiketa tässä käyttöohjeessa kuvatuista ominaisuuksista. 2

4 TURVAOHJEET VAROITUS: aina ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä on laite kytkettävä irti sähköverkosta kääntämällä pääkytkin OFF-asentoon. - irrota pistotulppa VAROITUS: älä käytä maadoittamattomia pistotulppia. Pistotulppa tulee olla MAADOITETTU. VAROITUS: adapterin ja jatkojohdon käyttö on kielletty. VAROITUS: ennen kaapin täyttöä odota kunnes laite on saavuttanut asetetun lämpötilan. VAROITUS: älä täytä kaappia kuumilla ruokatavaroilla tai juomilla. VAROITUS: asettele säilytettävät tuotteet niin, että ne eivät ylitä hyllytasoa ja siten haittaa ilmakiertoa kaapin sisällä. Älä myöskään tuki tuulettimen ilmanottoa. VAROITUS: älä pese laitteen edustan lattioita silloin kun laitteen ovi on avoinna. Suihkuavan veden ja painepesurin käyttö laitteen puhdistukseen on kielletty. VAROITUS: itse laitteen tai sen välittömässä läheisyydessä olevien pintojen puhdistaminen klooripitoisilla, syövyttävillä tai muutoin myrkyllisillä aineilla on kielletty. Älä säilytä ruokia tai juomia laitteen pohjalla, käytä säilytykseen vain varsinaisia hyllyjä. 3

5 Hyllyjen maksimikantokyky on 12 kg. VAROITUS: lasin särkymisen vaara: Sulje ja avaa ovi VAROVAISESTI EI ÄKKINÄISESTI TAI VÄKIVALTAA KÄYTTÄEN, älä myöskään nojaa oveen. Kylmäkoneikon ja kompressorialueen puhdistuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. Lauhduttimen puhdistuksen saa puhdistaa vain opastettu henkilö. Huolto- ja korjaustyöt sekä poikkeavan sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Korjauksiin tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Ylläannettujen ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa laitteen turvallisuuden. Lasikot toimitetaan lavoilla ja pahvilaatikolla suojattuina. Mikäli laitteessa havaitaan puutteellisuuksia, tulee vastaanottajan toimia kappaleessa VASTAANOTTOTARKASTUS kuvatulla tavalla. Laitteen käyttöönotto ja asetusten muuttaminen kuuluu vain tehtävään perehdytetylle käyttäjälle. VAROITUS: pakkaus (muovikääre, polystyreeni vaahto, naulat ja sen kaltaiset osat) ovat vaarallisia lapsille ja siksi säilyttettävä heidän ulottumattomissaan. Laite nostetaan haarukkatrukilla asennuspaikalle. VAROITUS: kallistumisen vaara.: Älä koskaan kallista laitetta. Laitteen käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta, jotta se ei pääse kallistumaan tai kaatumaan käsittelyn aikana. ASENNUS VAROITUS: älä koskaan kuljeta laitetta vaaka-asennossa, mikä saattaa aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai häiriöitä sen toiminnassa. Kun laite on asennuspaikan läheisyydessä, toimi seuraavasti. Poista pakkaus huolellisesti. Poista laitteen takaseinän tukipelti. 4

6 Käsittele laitetta haarukkatrukilla. Huolehdi, että laite on tasapainossa, jotta se ei pääse kaatumaan. Siirrä laite trukilla asennuspaikalleen. Sijoita laite lopulliselle asennuspaikalleen. Säädä laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan. Varmista, että laite ei kallistu tai keinu alustallaan. VAROITUS: Asenna laite ainakin 10 cm etäisyydelle seinästä. Laitteet voidaan asentaa rinnakkain kuitenkin niin väliin tulee jättää vähintään 5 cm rako. min. 10 cm min. 5 cm min. 5 cm VAROITUS: Laitetta ei tule asentaa suoraan auringon paisteeseen tai lämpöä säteileviä laitteita. Asennuspaikan lämpötila ei saa ylittää +30 C, kosteuspitoisuus max. 55% (luokka 4), ympäristön lämpötilalla on vaikutus laitteen kestävyyteen ja toimintaan. Poista suojamuovit laitteen pinnoilta. Muovien poistaminen saattaa aiheuttaa epämukavalta tuntuvaa sähköisyyttä, mikä ei kuitenkaan ole vaarallista työntekijälle. Epämukavuutta voidaan poistaa joko maadoittamalla lasikko tai pitämällä vapaalla kädellä kiinni laitteen rungosta 5

7 Nosta hyllyt kalusteen sisältä varovasti. Kiinnitä alaosan takakannattimet. Lukitse kuusioruuvilla. Muut takakannattimet sekä etukannattimet on asennettu valmiiksi tehtaalla. Irroita taka kannatinholkin yläosa Aseta hyllyt paikalleen kannattimille ja ja pujota ne takakannatin holkkeihin. Lukitse hylly kannatimeen kiinnittämällä kannatinholkin yläosa. Säädä hyllyn pyöritys vapauttamalla kannatinholkin alla oleva etutuen kuusioruuvi. Vedä hylly kohti etuseinää aina siihen asti, että hylly kiinnittyy etutuen nauloihin. Varmista, että hylly pyörii vaivattomasti. Kiristä kuusioruuvi lukitsemaan hyllyn paikoilleen. Puhdista laite, kappaleen PUHDISTUS mukaisesti. Kun laite on puhdistettu, seisota laitetta ovi avattuna vähintään 72 tuntia, ennen laitteen käynnistämistä. 6

8 Laite on varustettu SUKO pistotulpalla. VAROITUS: pistokkeen ja kaapelinvaihdot saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja. Varmista, että laitteen arvokilvessä ilmoitetut sähköjännitetiedot vastaavat asennuspaikan tietoja. Liitä laite sähköverkkoon maadoitetun pistorasian kautta. Laitteen asennus on nyt suoritettu. 7

9 TEKNISIÄTIETOJA Laitteen mitat 183 8

10 Kaikissa sarjan laitteissa on sama ohjausyksikkö ON/SBY painike Pidä painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan. Näyttöön tulee viesti (Sby = Stand by) jolloin laite on siirtynyt valmiustilaan.(taustavalo sammuu) Ohjausyksikkö aktivoituu painamalla painiketta laitteen ollessa Stand by-tilassa (näytöllä Sby) (taustavalo sammuu). ENTER painike Katsoaksesi tai muuttaaksesi laitteen lämpötila-asetusta paina painiketta kerran, käytön aikana taustavalo vilkkuu. YLÖS ja ALAS painikkeet Painikkeilta käytetään asetusarvojen muuttamiseen lisäämiseen tai vähentämiseen (taustavalo vilkkuu asetusten aikana). Näitä painikkeita painamalla saat näkyviin tallentuneet maksimi- ja minimilämpötilat (mikäli käytössä) samoin kuin mahdolliset asetetut hälytykset. (taustavalo vilkkuu käytön aikana) painamalla POS KUVAUS 1 ON/SBY painike 2 ENTER painike 3 ALAS painike 4 YLÖS painike 5 SULATUS painike 6 VALO painike 7 SULATUKSEN IKONI 8 PUHALLUKSEN IKONI 9 KOMPRESSORIN IKONI SULATUKSEN painike Manuaalinen sulatus aktivoituu/deaktivoituu pitämällä painike alaspainettuna enemmän kuin 3 sekunnin ajan. (taustavalo vilkkuu asetuksen aikanaa) VALO painike Sisävalo syttyy tai sammuu painikkeen yhdellä painalluksella. (taustavalo palaa kun valot päällä, tausta valo sammuu kun valot sammutetaan riippumatta painikkeen asennosta. SULATUKSEN ikoni Led palaa: sulatus käynnissä Led vilkkuu: sulatus tai valutusaika Led vilkkuu tiheästi: hälytys tallennettu PUHALTIMEN ikoni Led palaa: puhallin aktivoitu Led välähtelee: puhallinviive KOMPRESSORIN ikoni Led palaa : kompressori aktivoitu Led vilkkuu: kompressorin aktivoitumista siirretty - kompressoriviive 6 OHJAUSYKSIKÖT Pitämällä painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan päästään muuttamaan kaapin kosteuden asetusta. (taustavalo vilkkuu). Painamalla molempia samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan aukeaa koskettimien lukko tai pääsyn parametrien configurointiin 9

11 Yhdellä enter painkkeen painalluksella, asetettu lämpötilä vilkkuu näytössä 5 sekunnin ajan. 5 sekunnin kuluttua näytössä jälleen huonetilan lämpötila. Näytön vilkkuessa, käytä ylös ja alas painikkeita asettaaksesi uuden lämpötilan Paina enter painiketta uudelleen vahvistaaksesi uuden asetuksen: 3 lyhyttä piippausta osoittaa, että uusi asetus on käytössä. Näyttö palaa osoittamaan laitteen lämpötilaa. OHJATTU MANUAALISULATUS ÄLYTOIMINNOT- Pikahaut Siirtyäksesi manuaalisulatukseen, pidä sulatus painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. Päättääksesi sulatuksen, paina sulatus painiketta sulatuksen aikana uudelleen ja pidä painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MUUTTAMINEN +2 C/+10 C ja -20 C/+5 C Säätääksesi kaapin sisäilman kosteusprosenttia pidä alas painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. Hetkellisesti vilkkuva vahvistusilmoitus [F_C] tarkoittaa, että suhteellinen kosteus on liian alhainen (puhaltimet toimivat kompressorin kanssa rinnakkain). Hetkellisesti vilkkuva vahvistusilmoitusi [F ] tarkoittaa, että suhteellinen kosteus on liian korkea (puhaltimet toimivat isenäisesti). Suhteellista kosteutta verrataan tehdasasetukseenl [FtE]. NÄPPÄIMISTÖN LUKITSEMINEN Näppäimet lukiutuvat kun painat ylös ja alas painikkeita samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan. Näytöllä viesti [Loc]. Enter painikkeen painallus vahvistaa asetuksen sekä aktivoi toiminnon. Jos uutta asetusta ei vahvisteta 30 sekunnin sisällä asettamisesta, poistuu yksikkö toiminnosta. Vapauttaaksesi näppäimistön, pidä painikket ylös ja alas samanaikaisesti alaspainettuina emmän kuin 3 sekuntin ajan. Vahvistuksena onnistumiselle näytössä vilkkuu ilmoitus [UnL] sekä 3 lyhyttä piippausta. Näyttö siirtyy osoittamaan laitteen lämpötilaa. Jos näppäimet on lukittu, painettaessa mitä tahansa näppäintä tulee näytöllä ilmoitus [Loc]. 10

12 ANTURIN LUKEMAN TULOSTAMINEN: liitetty TSP tulostusasemaan Pidä ylös ja alas painikkeet samanaikaisesti alaspainettuina vähintään 3 sekunnin ajan Näytöllä ilmoitusl [Loc]. Siirry tulostukseen painamalla ylös ja alas painiketta. Näytöllä ilmoitus [Prt]. Paina enter vahvistaaksi toimitovalinnan ja käynnistääksesi tulostuksen. Mikäli vahvistuspainiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa toimintaan siirtymisestä, poistuu yksikkö tulosustilasta. HÄLYTYKSET ANTURIHÄIRIÖT KÄYTÖN AIKANA Kaapin lämpötila-anturi Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut, tulee näytölle viesti [E0]. Sulatus jatkuu normaalisti parametreille C5 ja "C6" annettujen arvojen mukaisesti. Sisäpuhallin jatkaa toimintaansa "F3" asetuksen mukaisesti. Höyrystinpuhaltimen anturin häiriö (vain -20 C / +5 C) Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut, tulee näytölle ilmoitus [E1]. Sisäpuhallin jatkaa toimintaansa "F3" asetuksen mukaisesti. Mikäli molemmat anturit ovat rikkoutuneet tai yhteys on katkennut, vilkkuu näytössä vuoronperään ilmoitukset E0 ja E1. Lauhduttimen anturin häiriö Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut, tulee näytölle ilmoitus [E2]. Lauhduttimen puhallin jatkaa toimintaansa F8. Mikäli kolme anturia on rikkoutunut tai yhteys on katkennut, vilkkuvat näytössä vuoronperään ilmoitukset E0, E1, ja E2. 11

13 ANTURIHÄIRIÖT SULATUKSEN AIKANA Kaapin lämpötila-anturi Vaikka anturi rikkoutuisi tai yhteys muutoin katkeaisi, sulatuksen aikana, jatkuu sulatus normaalisti Parametrille d6 annettu toiminrojono ja viesti [E0] näkyvät vuorotellen näytöllä. Lauhduttimen anturi Näytön viesti [E2] ilmoittaa anturin rikkoutumisesta tai katkenneesta yhteydestä. Lauhduttimen puhallin jatkaa toimintaa parametrille F8 annetun arvon mukaisesti. Mikäli kolme anturia on rikkoutunut tai niiden yhteys katkennut, vuorottelevat näytöllä viestit E0, E1, and E2 LIIAN KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS HACCP Mikäli kaapin sisälämpötila ylittää asetetun lämpötilan tulee näytölle ilmoitus [AH] joka vaihtelee kaapin todellisen lämpötilan kanssa. Paina painiketta ylös nähdäksesi hälytyksen aiheuttaneen vian keston Summeri hiljenee painamalla Hälytys jatkuu näytöllä aina siihen asti kunnes lämpötila palaa normaaliin. LIIAN ALHAISEN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS HACCP Mikäli laitteen lämpötila alittaa asetuksen, näytössä vuorottelevat viesti [AL] ja saavutettu lämpötila. Paina painiketta alas nähdäksesi hälytyksen aiheuttaneen vian keston. Summeri hiljenee painamalla Hälytys jatkuu näytöllä aina siihen asti kunnes lämpötila palaa normaaliin. LIIAN ALHAISEN TAI KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS LAITTEEN MUISTISSA HACCP Sulatuksen LED vilkkuu tiheään hälyttäen liian alhaisesta tai liian korkeasta lämpötilasta. Painamalla enter painiketta tulee näytölle vilkkuvana tallentuneen hälytyksen tyyppi. Painamalla enter painiketta tulee näytölle tallentunut kriittinen lämpötila vilkkuvana. Pushing the enter painiketta tulee näytölle vilkkuvana tallentuneen hälytyksen aiheuttaneen vian kesto minuutteina. Painamalla enter painiketta sulatuksen LED palaa normaaliin tilaan. Näytön viesti [res] kertoo vikatapahtumasta. Kun muisti on täynnä, kirjoittuu uusi, voimassaoleva hälytystieto vanhan tiedon päälle. Kun korkean lämpötilan hälyytys on aktivoitu, jatkaa kompressori käyntiään; jos alhaisen lämpötilan hälyytys on aktiivinen pysähtyy kompressori.! Jos laite on stand-by tilassa, min. / max. lämpötilat ja hälyytykset eivät tallennu laitteen muistiin. 15

14 TOIMINTAKATKON HÄLYTYS Sulatuksen valon nopea vilkkuminen kertoo käyttökatkosta. Painamalla enter painiketta tulee näytölle viesti [blo]. Painamalla enter painiketta tulee näytölle laitteen korkein tallentunut lämpötila. Painamalla enter painiketta palautuu sulatuksen LED normaaliasetukseen. Näytön viesti [res] vikatapahtumasta. OVI AUKI HÄLYTYS Näytöllä vaihtelevat [da] viesti ja tapahtumaa kuvaava symboli kertovat laitteen oven olevan auki, lisäksi summeri, mikäli aktivoitu, piippaa 5 sekunnin ajan 10 sekunnin välein. Hälytys lakkaa kun ovi suljetaan ja viesti rekistöroityy laitten muistiin. (sulatuksen LED välkkyy tieheästi). LAUHDUTTIMEN YLIKUUMENEMISHÄLYYTYS Mikäli lauhduttimen lämpötila esim. likaisuudesta johtuen kohoaa liian korkeaksi, näkyy näytöllä viesti [HtC] vaihdellen laitteen sisälämpötilan kanssa. - PUHDISTA LAUHDUTIN (van opeastettu henkilö) Summeri soi. Summerin voi vaientaa painamalla painiketta. Ylikuumenemisen viesti pysyy näytöllä aina siihen asti kunnes lauhduttimen lämpötila palaa asetettuihin raja-arvoihin. YLIPAINEEN VAROITUS Mikäli komressorin paine ylittää asetetut raja-arvot, näytöllä vaihtelevat viesti [HP] ja laitteen sisälämpötila. Sunmmeri soi. Summerin voi vaientaa painamalla painiketta. Varoitusviesti näkyy näytöllä aina siihen asti kun ohjausyksikkö on asetettu stand-by tilaan.! Mikäli vika jatkuu ohjausyksikön uudelleen käynnistyksen jälkeen palaa vikaviesti [HP] näytölle uudelleen. IHäiriön sattuessa kaikki muut releet deaktivoituvat paitsi lauhduttimen puhaltimen rele. Sulatus voi tapahtua joko manuaalisesti tai automaattisesti. SULATUS Manuaalisulatus Pidä painike sulatus alaspainettuna 4 sekunnin ajan jolloin sulatus käynnistyy välittömästi. Juuri ennen sulatustoiminnon alkamista, ilmestyy näytölle laitteen sisälämpötila. Sulatus voidaan keskeyttää manuaalisesti pitämällä painike alhaalla 4 sekunnin ajan. Kun sulatus on keskeytynyt, näytölle [ndf] ja sulatuksen merkkivalo vilkkuu. 16

15 Automaattinen sulatus Automaattisulatus tapahtuu säilytyksen kestäessä ja sitä ohjaa tallennetut asetukset. Sulatus voidaan keskeyttää manuaalisti pitämällä ylös painike alaspainettuna 4 sekunnin ajan: Kun sulatus keskeytyy tulee näytölle viesti [ndf] ja sulatuksen merkkivalo vilkkuu. Pidä painike 3 sekunttia alaspainettuna ja vapauta painike kun näytöllä viesti [Sby] jolloin laite on siirtynyt valmiustilaan. VAROITUS: pääkytkin EI KATKAISE VIRRANSYÖTTÖÄ laitteelle. Käännä erotuskytkin asentoon OFF. Katkaistaksesi virransyötön, irroita pistotulppa pistorasiasta. LAITTEEN PYSÄYTYS Ennen huollon kutsumista tarkista: pääkytkimen valo palaa ja sähkö on kytkettynä laitteelle; lämpötila on asetuksen mukainen; ovi on kunnolla suljettu: laitteen läheisyydessä ei ole lämmön lähteitä; lauhdutin on puhdas ja toimii moitteettomasti; höyrystimen pinnalle ei ole kertynyt huurretta. TOIMINTAHÄIRIÖT Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, mutta laite ei toimi, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoa tilatessasi ilmoita laitteen tiedot laitteen arvokilvestä. Oikean ja hygienisen säilytyksen takuu on laitteen säännöllinen puhdistus. PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS Älä käytä hiovia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai välineitä, Käytä haaleaa soodaliuosta. Ulkopinan ruokatahrat poistetaan heti kostealla liinalla. Kuivuneet tahrat poistetaan soodaveteen kastetulla sienellä. Laitteen sisäpinnat tulee puhdistaa päivittäin. Pyyhi sisäpinnat ja hyllyt nihkeällä liinalla. Laitteen alusta ja sen ympäristö tulle myös pitää puhtaana ja hygieenisenä. Käytä puhdistukseen vettä ja mietoa saippualiuosta. VAROITUS: Suihkuavan veden tai painepesurin käyttö myös laitteen läheisyydessä on kielletty. PUHDISTUS JA HUOLTO Laitteen virheetön toiminta voidaan taata vain säännöllisellä puhdistuksella ja huollolla. VAROITUS: Laitteen koneikon huollon ja puhdistuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. Lauhduttimen voi puhdistaa henkilö, joka on opastettu tehtävään. 17

16 Puhdista laitteen ulkopinnat neutraaliin saippuaveteen kostutetulla liinalla tilkka etikkaa lisättynä pesuveteen haihduttaa mahdollisia ikäviä tuoksuja. Ennen puhdistus ja huoltotoimenpiteitä: - irroita laite sähköverkosta kääntämällä erotuskytkin OFF asentoon - irroita pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen sulaa täydellisesti. Lauhduttimen saa esiin poistamalla etusivun ala etupellin: 1. Irroita läruuvit 2. Irroita pelti kiinnityskoukuista työntämällä sitä alaspäin VAROITUS: kunnollisen toiminnan takaamiseksi kupari-alumiininen lauhdutin on puhdistettava vähintäin 30 päivän välein. Suojien poiston jälkeen lauhdutin ja sisäpuolinen höyrystin puhdistetaan perusteellisesti pölynimurilla ja/tai pehmeällä harjalla. Laiteen ollessa poissa käytöstä pitkiä aikoja, tulee laite huoltaa seuraavasti: - katkaise virransyöttö kääntämällä erotuskytkin OFF asentoon. - irroita pistotulppa pistorasiasta. - tyhjennä jääkaappi ja puhdista se aiemmin esitetyllä tavalla. - jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei muodostuisi ummehtunutta hajua. KÄYTTÖKATKOT TOIMINTAHÄIRIÖT Laitteen toimintahäiriöt johtuvat usein arkipäiväisistä syistä, jotka voidaan korjata ilman varsinaisen huoltohenkilön apua. Siksi, ennen huollon kutsumista paikalle, on hyvä tarkistaa seuraavat seikat: VIKA Laite ei käynnisty Sisälämpötila on liian korkea Laite on hyvin äänekäs Pinnoille muodostuu kondenssipisaroita MAHDOLLINEN SYY Tarkista, että pistotulppa on kiinni pistorasiassa. Tarkista, että pistorasia saa virtaa. Tarkista lämpötila-asetukset. Tarkista on laitteen lähellä lämpölähteitä. Tarkista, että oven sulkeutumiselle ei ole esteitä. Tarkista, että laite seisoo vaaka-suorassa. Kallistunut laite saattaa väristä. Tarkista, että laite ei nojaa toisiin laitteisiin tai osiin jotka voisivat resonoida. Huonetila on hyvin kostea. Laitteen ovi on suljettu kunnolla. Mikäli häiriö jatkuu edelläkerrottujen tarkistusten jälkeenkin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoa tilatessasi ilmoita: Häiriön kuvaus Laitteen malli ja sarjanumero, joka löytyy laitteen arvokilvestä. 18

17 LAITTEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, se on kierrätettävä viranomaisohjeita noudattaen. Käytöstä poistetun laitteen ovet on aina irroitettava. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN TULEE JÄTTÄÄ ASIANTUNTIJAYRITYKSEN HOIDETTAVAKSI. GWP = 3750 ODP = 0 KYLMÄAINEEN KÄYTTÖTURVALLISUUS 1 ) R404a: VAARAA AIHEUTTAVAT AINESOSAT Pentafluorietaan (HFC 14 3a) 52% F+ R12 (R 143A) Trifluorietaani (HFC 12 5) 44% Tetrafluorietaani (HFC 134a) 4% 2) VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS 2.1 Merkittävimmät vaarat: Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä ilman happpipitoisuutta. 2.2 Erityiset vaaralliset ominaisuudet: Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia. Saattaa aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. 3) ENSIAPUOHJEET 3.1 Erityiset ohjeet Likaantuneet vaatteet riisutaan. Vaatetus on saattanut jäätyä kiinni ihoon, jolloin vaatetus on liotettava irti lämpimällä vedellä. Mikäli tämäkään ei auta, vaatteista leikataan irti kiinni jäätynyt kohta ja jätetään sen irrottaminen lääkärille. 3.2 Hengitys Höyryä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan, pidetään lämpimänä ja levossa. Tarvittaessa annetaan lisä happea tai tekohengitystä ja toimitetaan lääkäriin. 3.3 Iho Likaantunut iho pestään heti runsaalla vedellä ja saippualla. Kiinni jäätyneitä vaatteita ei saa irrottaa väkisin, vaan ne on yritettävä liottaa irti lämpimällä vedellä. 3.4 Roiskeet silmiin Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (vähintään 15 min ajan) ja mentävä välittömästi lääkäriin. 19

18 3.5 Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Jos potilas on tajuissaan, huuhdellaan suu puhtaalla vedellä ja juotetaan ml vettä. Ainetta niellyt viedään välittömästi lääkäriin. Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille: LÄÄKÄRI Ei saa antaa adrenaliini-efedriinilääkitystä. 5) OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Tuote ei pala. Sammutusaine valitaan ympäristöpalon mukaan. 5.2 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Käytettävä paineilmahengityslaitetta. Säiliöihin muodostuu lämmön vaikutuksesta kova paine, Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Ilman ja kylmäaineen seos saattaa muodostaa paineen alaisena räjähtävän seoksen. 6) TIEDOT KEMIKAALIN VARAALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 6.1 Pysyvyys ympäristössä Biologinen hajoavuus HFC 143a Hajoaa hitaasti alemmassa ilmakehässä (troposfääri). Pysyvyys ilmakehässä 48 vuotta. HGWP (Haloncarbon Global Warming Potential) 1.0 (CFC R11 = 1) GWP (Global Warming Potential) 3800 (Hiilidioksidi = 1, 100 vuodessa ) HFC 125 Hajoaa hitaasti alemmassa ilmakehässä. Pysyvyys 33 vuotta HGWP 0.70 GWP 2800 vuotta HFC 134a Hajoa alemmassa ilmakehässä verraten nopeasti. Pysyvyys 14.6 vuotta HGWP 0.30 GWP 1300 HFC 143a, 125 ja 134a Eivät aiheuta valokemiallista sumua. Eivät aiheuta otsonikatoa. Aineiden päästöt eivät aiheuta ilmakehässä pitkäaikaisia vaikutuksia. Liitteenä sähkökuva sekä vesiliitäntä kuva POS DESCRIPTION POS DESCRIPTION 1 COMPRESSOR 44 RELAY COMPRESSOR 2 COMPRESSOR FAN 69 GROUNDING TERMINAL 3 GENERAL TERMINAL BOARD 70 COLD DELIVERY SOLENOID VALVE 8 PLUG 70A WARM DELIVERY SOLENOID VALVE 9 EVAPORATOR FUN 76 MAGNETIC MICRO-SVWITCH 12 SOLENOID VALVE DEFROSTING 103 HUMIDITY SENSOR 20 DOOR ANTICONDENSING RESISTOR 119 TN DISPLAY CASE ELECTRONIC DATA CARD 20A SIDE GLASS ANTICONDESATION RESISTANCE 120 BT DISPLAY CASE ELECTRONIC DATA CARD HEATER 20B SIDE GLASS ANTICONDESATION RESISTANCE 121 LED SWITCHING POWER SUPPLY HEATER 20C REAR GLASS ANTICONDESATION RESISTANCE 122 LED LAMPS HEATER 20D SECTION ANTICONDENSATION RESISTANCE 122A TOP LED LAMPS HEATER 22 RESISTANCE FOUND BASIN 125 ELECTRONIC DATA CARD PRALINERY DISPLAY CASE 22A RESISTANCE HEATER EXHAUST PIPE 126 CAPACITIVE BUTTONS DISPLAY BOARD 20

19

20 KP9R ø95,6 ø95, ,4 4 1 kw 1 kw ø95,6 1 kw 1~ N 230 V Morsettiera Terminal board Plaque à bornes Klembrett Tablero de bornes Progetto - Lay Out - Projet - Entwurf - Proyecto Area - Area - Area - Zone - Area Posizione - Item - Position - Position - Posiccion 1~ N Spina Plug Fiche Stecke Clavija Offerta - Offer - Offre - Angebot - Oferta Area - Area - Area - Zone - Area Posizione - Item - Position - Position - Posiccion

21 ..

22

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot