KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO"

Transkriptio

1 KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO Asennus- ja käyttöohjeet MG

2 SISÄLLYSLUETTELO LAITTEEN KUVAUS ARVOKILPI VASTAANOTTOTARKASTUS TURVAOHJEET ASENNUS TEKNISIÄ TIETOJA OHJAUSYKSIKÖT ÄLYTOIMINNOT-Pikahaut NÄPPÄIMISTÖN LUKITSEMINEN ANTURIN LUKEMAN TULOSTUS HÄLYTYKSET SULATUS LAITTEEN PYSÄYTYS TOIMINTAHÄIRIÖT PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS PUHDISTUS JA HUOLTO KÄYTTÖKATKOT TOIMINTAHÄIRIÖTÄ LAITTEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ KYLMÄAINEEN KÄYTTOTURVALLISUUS

3 LAITTEEN KUVAUS SYRIO lasikot on suunniteltu ruokien esillepanoon ja niiden lyhytaikaiseen sälytykseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole suositeltavaa. HUOMIOITAVAA laiteet eivät sovellu ulkokäyttöön eikä niitä tule asentaa lähelle lämmönlähteitä. Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Lasikoiden lamellihöyrystimet ovat ruostesuojattuja, kompressorit hermeettisiä. Lauhduttimet on valmistettu kuparialumiinista ja laitteiden ohjausyksiköt ovat elektronisia datakortteja. Lasikkojen hyllyt ovat irroitettavia. Laitteessa on käytetty HFC kylmäainetta. ARVOKILPI Ottaessasi yhteyttä laitteen myyjään huoltoon tai tarvitessasi varaosia, ilmoita aina laitteen tyyppi ja laitteen valmistusnumero.tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Arvokilven sisältävät tiedot 1) MALLI 2) TOIMITTAJAN NIMI JA OSOITE 3) CE MERKKI 4) VALMISTUSVUOSI 5) SARJANUMERO 6) SÄHKÖERISTYSLUOKKA 7) SUOJALUOKKA A) VERKKOJÄNNITE B) SÄHKÖVIRTA C) TAAJUUS D) SÄHKÖTEHO E) LAMPPUJEN KOKONAISTEHO F) SULAKEKOKO G) KYLMÄAINE H) KYLMÄAINEEN MÄÄRÄ L) ILMASTOLUOKKA R) KIERRÄTYSLUOKKA W) LÄMMITYKSEN TEHO VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanotettaessa on pakkauksen kunto syytä tarkistaa mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Kun pakkaus on purettu tarkista laiteen kunto sekä sen vastaavuus tilattuun laitteeseen. Varmista, että toimitus sisältää kaikki siihen kuuluvat osat. Mikäli poikkeamia, ota yhteys välittömästi laitteen myyjään. Laitteen käytössä pyydämme noudattamaan tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Valmistaja pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta tehdä laitteeseen teknisiä parannuksia, jotka saattavat poiketa tässä käyttöohjeessa kuvatuista ominaisuuksista. 2

4 TURVAOHJEET VAROITUS: aina ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä on laite kytkettävä irti sähköverkosta kääntämällä pääkytkin OFF-asentoon. - irrota pistotulppa VAROITUS: älä käytä maadoittamattomia pistotulppia. Pistotulppa tulee olla MAADOITETTU. VAROITUS: adapterin ja jatkojohdon käyttö on kielletty. VAROITUS: ennen kaapin täyttöä odota kunnes laite on saavuttanut asetetun lämpötilan. VAROITUS: älä täytä kaappia kuumilla ruokatavaroilla tai juomilla. VAROITUS: asettele säilytettävät tuotteet niin, että ne eivät ylitä hyllytasoa ja siten haittaa ilmakiertoa kaapin sisällä. Älä myöskään tuki tuulettimen ilmanottoa. VAROITUS: älä pese laitteen edustan lattioita silloin kun laitteen ovi on avoinna. Suihkuavan veden ja painepesurin käyttö laitteen puhdistukseen on kielletty. VAROITUS: itse laitteen tai sen välittömässä läheisyydessä olevien pintojen puhdistaminen klooripitoisilla, syövyttävillä tai muutoin myrkyllisillä aineilla on kielletty. Älä säilytä ruokia tai juomia laitteen pohjalla, käytä säilytykseen vain varsinaisia hyllyjä. 3

5 Hyllyjen maksimikantokyky on 12 kg. VAROITUS: lasin särkymisen vaara: Sulje ja avaa ovi VAROVAISESTI EI ÄKKINÄISESTI TAI VÄKIVALTAA KÄYTTÄEN, älä myöskään nojaa oveen. Kylmäkoneikon ja kompressorialueen puhdistuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. Lauhduttimen puhdistuksen saa puhdistaa vain opastettu henkilö. Huolto- ja korjaustyöt sekä poikkeavan sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Korjauksiin tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Ylläannettujen ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa laitteen turvallisuuden. Lasikot toimitetaan lavoilla ja pahvilaatikolla suojattuina. Mikäli laitteessa havaitaan puutteellisuuksia, tulee vastaanottajan toimia kappaleessa VASTAANOTTOTARKASTUS kuvatulla tavalla. Laitteen käyttöönotto ja asetusten muuttaminen kuuluu vain tehtävään perehdytetylle käyttäjälle. VAROITUS: pakkaus (muovikääre, polystyreeni vaahto, naulat ja sen kaltaiset osat) ovat vaarallisia lapsille ja siksi säilyttettävä heidän ulottumattomissaan. Laite nostetaan haarukkatrukilla asennuspaikalle. VAROITUS: kallistumisen vaara.: Älä koskaan kallista laitetta. Laitteen käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta, jotta se ei pääse kallistumaan tai kaatumaan käsittelyn aikana. ASENNUS VAROITUS: älä koskaan kuljeta laitetta vaaka-asennossa, mikä saattaa aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai häiriöitä sen toiminnassa. Kun laite on asennuspaikan läheisyydessä, toimi seuraavasti. Poista pakkaus huolellisesti. Poista laitteen takaseinän tukipelti. 4

6 Käsittele laitetta haarukkatrukilla. Huolehdi, että laite on tasapainossa, jotta se ei pääse kaatumaan. Siirrä laite trukilla asennuspaikalleen. Sijoita laite lopulliselle asennuspaikalleen. Säädä laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan. Varmista, että laite ei kallistu tai keinu alustallaan. VAROITUS: Asenna laite ainakin 10 cm etäisyydelle seinästä. Laitteet voidaan asentaa rinnakkain kuitenkin niin väliin tulee jättää vähintään 5 cm rako. min. 10 cm min. 5 cm min. 5 cm VAROITUS: Laitetta ei tule asentaa suoraan auringon paisteeseen tai lämpöä säteileviä laitteita. Asennuspaikan lämpötila ei saa ylittää +30 C, kosteuspitoisuus max. 55% (luokka 4), ympäristön lämpötilalla on vaikutus laitteen kestävyyteen ja toimintaan. Poista suojamuovit laitteen pinnoilta. Muovien poistaminen saattaa aiheuttaa epämukavalta tuntuvaa sähköisyyttä, mikä ei kuitenkaan ole vaarallista työntekijälle. Epämukavuutta voidaan poistaa joko maadoittamalla lasikko tai pitämällä vapaalla kädellä kiinni laitteen rungosta 5

7 Nosta hyllyt kalusteen sisältä varovasti. Kiinnitä alaosan takakannattimet. Lukitse kuusioruuvilla. Muut takakannattimet sekä etukannattimet on asennettu valmiiksi tehtaalla. Irroita taka kannatinholkin yläosa Aseta hyllyt paikalleen kannattimille ja ja pujota ne takakannatin holkkeihin. Lukitse hylly kannatimeen kiinnittämällä kannatinholkin yläosa. Säädä hyllyn pyöritys vapauttamalla kannatinholkin alla oleva etutuen kuusioruuvi. Vedä hylly kohti etuseinää aina siihen asti, että hylly kiinnittyy etutuen nauloihin. Varmista, että hylly pyörii vaivattomasti. Kiristä kuusioruuvi lukitsemaan hyllyn paikoilleen. Puhdista laite, kappaleen PUHDISTUS mukaisesti. Kun laite on puhdistettu, seisota laitetta ovi avattuna vähintään 72 tuntia, ennen laitteen käynnistämistä. 6

8 Laite on varustettu SUKO pistotulpalla. VAROITUS: pistokkeen ja kaapelinvaihdot saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja. Varmista, että laitteen arvokilvessä ilmoitetut sähköjännitetiedot vastaavat asennuspaikan tietoja. Liitä laite sähköverkkoon maadoitetun pistorasian kautta. Laitteen asennus on nyt suoritettu. 7

9 TEKNISIÄTIETOJA Laitteen mitat 183 8

10 Kaikissa sarjan laitteissa on sama ohjausyksikkö ON/SBY painike Pidä painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan. Näyttöön tulee viesti (Sby = Stand by) jolloin laite on siirtynyt valmiustilaan.(taustavalo sammuu) Ohjausyksikkö aktivoituu painamalla painiketta laitteen ollessa Stand by-tilassa (näytöllä Sby) (taustavalo sammuu). ENTER painike Katsoaksesi tai muuttaaksesi laitteen lämpötila-asetusta paina painiketta kerran, käytön aikana taustavalo vilkkuu. YLÖS ja ALAS painikkeet Painikkeilta käytetään asetusarvojen muuttamiseen lisäämiseen tai vähentämiseen (taustavalo vilkkuu asetusten aikana). Näitä painikkeita painamalla saat näkyviin tallentuneet maksimi- ja minimilämpötilat (mikäli käytössä) samoin kuin mahdolliset asetetut hälytykset. (taustavalo vilkkuu käytön aikana) painamalla POS KUVAUS 1 ON/SBY painike 2 ENTER painike 3 ALAS painike 4 YLÖS painike 5 SULATUS painike 6 VALO painike 7 SULATUKSEN IKONI 8 PUHALLUKSEN IKONI 9 KOMPRESSORIN IKONI SULATUKSEN painike Manuaalinen sulatus aktivoituu/deaktivoituu pitämällä painike alaspainettuna enemmän kuin 3 sekunnin ajan. (taustavalo vilkkuu asetuksen aikanaa) VALO painike Sisävalo syttyy tai sammuu painikkeen yhdellä painalluksella. (taustavalo palaa kun valot päällä, tausta valo sammuu kun valot sammutetaan riippumatta painikkeen asennosta. SULATUKSEN ikoni Led palaa: sulatus käynnissä Led vilkkuu: sulatus tai valutusaika Led vilkkuu tiheästi: hälytys tallennettu PUHALTIMEN ikoni Led palaa: puhallin aktivoitu Led välähtelee: puhallinviive KOMPRESSORIN ikoni Led palaa : kompressori aktivoitu Led vilkkuu: kompressorin aktivoitumista siirretty - kompressoriviive 6 OHJAUSYKSIKÖT Pitämällä painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan päästään muuttamaan kaapin kosteuden asetusta. (taustavalo vilkkuu). Painamalla molempia samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan aukeaa koskettimien lukko tai pääsyn parametrien configurointiin 9

11 Yhdellä enter painkkeen painalluksella, asetettu lämpötilä vilkkuu näytössä 5 sekunnin ajan. 5 sekunnin kuluttua näytössä jälleen huonetilan lämpötila. Näytön vilkkuessa, käytä ylös ja alas painikkeita asettaaksesi uuden lämpötilan Paina enter painiketta uudelleen vahvistaaksesi uuden asetuksen: 3 lyhyttä piippausta osoittaa, että uusi asetus on käytössä. Näyttö palaa osoittamaan laitteen lämpötilaa. OHJATTU MANUAALISULATUS ÄLYTOIMINNOT- Pikahaut Siirtyäksesi manuaalisulatukseen, pidä sulatus painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. Päättääksesi sulatuksen, paina sulatus painiketta sulatuksen aikana uudelleen ja pidä painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MUUTTAMINEN +2 C/+10 C ja -20 C/+5 C Säätääksesi kaapin sisäilman kosteusprosenttia pidä alas painike alaspainettuna yli 3 sekunnin ajan. Hetkellisesti vilkkuva vahvistusilmoitus [F_C] tarkoittaa, että suhteellinen kosteus on liian alhainen (puhaltimet toimivat kompressorin kanssa rinnakkain). Hetkellisesti vilkkuva vahvistusilmoitusi [F ] tarkoittaa, että suhteellinen kosteus on liian korkea (puhaltimet toimivat isenäisesti). Suhteellista kosteutta verrataan tehdasasetukseenl [FtE]. NÄPPÄIMISTÖN LUKITSEMINEN Näppäimet lukiutuvat kun painat ylös ja alas painikkeita samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan. Näytöllä viesti [Loc]. Enter painikkeen painallus vahvistaa asetuksen sekä aktivoi toiminnon. Jos uutta asetusta ei vahvisteta 30 sekunnin sisällä asettamisesta, poistuu yksikkö toiminnosta. Vapauttaaksesi näppäimistön, pidä painikket ylös ja alas samanaikaisesti alaspainettuina emmän kuin 3 sekuntin ajan. Vahvistuksena onnistumiselle näytössä vilkkuu ilmoitus [UnL] sekä 3 lyhyttä piippausta. Näyttö siirtyy osoittamaan laitteen lämpötilaa. Jos näppäimet on lukittu, painettaessa mitä tahansa näppäintä tulee näytöllä ilmoitus [Loc]. 10

12 ANTURIN LUKEMAN TULOSTAMINEN: liitetty TSP tulostusasemaan Pidä ylös ja alas painikkeet samanaikaisesti alaspainettuina vähintään 3 sekunnin ajan Näytöllä ilmoitusl [Loc]. Siirry tulostukseen painamalla ylös ja alas painiketta. Näytöllä ilmoitus [Prt]. Paina enter vahvistaaksi toimitovalinnan ja käynnistääksesi tulostuksen. Mikäli vahvistuspainiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa toimintaan siirtymisestä, poistuu yksikkö tulosustilasta. HÄLYTYKSET ANTURIHÄIRIÖT KÄYTÖN AIKANA Kaapin lämpötila-anturi Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut, tulee näytölle viesti [E0]. Sulatus jatkuu normaalisti parametreille C5 ja "C6" annettujen arvojen mukaisesti. Sisäpuhallin jatkaa toimintaansa "F3" asetuksen mukaisesti. Höyrystinpuhaltimen anturin häiriö (vain -20 C / +5 C) Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut, tulee näytölle ilmoitus [E1]. Sisäpuhallin jatkaa toimintaansa "F3" asetuksen mukaisesti. Mikäli molemmat anturit ovat rikkoutuneet tai yhteys on katkennut, vilkkuu näytössä vuoronperään ilmoitukset E0 ja E1. Lauhduttimen anturin häiriö Jos anturi on rikkoutunut tai yhteys muuten katkennut, tulee näytölle ilmoitus [E2]. Lauhduttimen puhallin jatkaa toimintaansa F8. Mikäli kolme anturia on rikkoutunut tai yhteys on katkennut, vilkkuvat näytössä vuoronperään ilmoitukset E0, E1, ja E2. 11

13 ANTURIHÄIRIÖT SULATUKSEN AIKANA Kaapin lämpötila-anturi Vaikka anturi rikkoutuisi tai yhteys muutoin katkeaisi, sulatuksen aikana, jatkuu sulatus normaalisti Parametrille d6 annettu toiminrojono ja viesti [E0] näkyvät vuorotellen näytöllä. Lauhduttimen anturi Näytön viesti [E2] ilmoittaa anturin rikkoutumisesta tai katkenneesta yhteydestä. Lauhduttimen puhallin jatkaa toimintaa parametrille F8 annetun arvon mukaisesti. Mikäli kolme anturia on rikkoutunut tai niiden yhteys katkennut, vuorottelevat näytöllä viestit E0, E1, and E2 LIIAN KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS HACCP Mikäli kaapin sisälämpötila ylittää asetetun lämpötilan tulee näytölle ilmoitus [AH] joka vaihtelee kaapin todellisen lämpötilan kanssa. Paina painiketta ylös nähdäksesi hälytyksen aiheuttaneen vian keston Summeri hiljenee painamalla Hälytys jatkuu näytöllä aina siihen asti kunnes lämpötila palaa normaaliin. LIIAN ALHAISEN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS HACCP Mikäli laitteen lämpötila alittaa asetuksen, näytössä vuorottelevat viesti [AL] ja saavutettu lämpötila. Paina painiketta alas nähdäksesi hälytyksen aiheuttaneen vian keston. Summeri hiljenee painamalla Hälytys jatkuu näytöllä aina siihen asti kunnes lämpötila palaa normaaliin. LIIAN ALHAISEN TAI KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS LAITTEEN MUISTISSA HACCP Sulatuksen LED vilkkuu tiheään hälyttäen liian alhaisesta tai liian korkeasta lämpötilasta. Painamalla enter painiketta tulee näytölle vilkkuvana tallentuneen hälytyksen tyyppi. Painamalla enter painiketta tulee näytölle tallentunut kriittinen lämpötila vilkkuvana. Pushing the enter painiketta tulee näytölle vilkkuvana tallentuneen hälytyksen aiheuttaneen vian kesto minuutteina. Painamalla enter painiketta sulatuksen LED palaa normaaliin tilaan. Näytön viesti [res] kertoo vikatapahtumasta. Kun muisti on täynnä, kirjoittuu uusi, voimassaoleva hälytystieto vanhan tiedon päälle. Kun korkean lämpötilan hälyytys on aktivoitu, jatkaa kompressori käyntiään; jos alhaisen lämpötilan hälyytys on aktiivinen pysähtyy kompressori.! Jos laite on stand-by tilassa, min. / max. lämpötilat ja hälyytykset eivät tallennu laitteen muistiin. 15

14 TOIMINTAKATKON HÄLYTYS Sulatuksen valon nopea vilkkuminen kertoo käyttökatkosta. Painamalla enter painiketta tulee näytölle viesti [blo]. Painamalla enter painiketta tulee näytölle laitteen korkein tallentunut lämpötila. Painamalla enter painiketta palautuu sulatuksen LED normaaliasetukseen. Näytön viesti [res] vikatapahtumasta. OVI AUKI HÄLYTYS Näytöllä vaihtelevat [da] viesti ja tapahtumaa kuvaava symboli kertovat laitteen oven olevan auki, lisäksi summeri, mikäli aktivoitu, piippaa 5 sekunnin ajan 10 sekunnin välein. Hälytys lakkaa kun ovi suljetaan ja viesti rekistöroityy laitten muistiin. (sulatuksen LED välkkyy tieheästi). LAUHDUTTIMEN YLIKUUMENEMISHÄLYYTYS Mikäli lauhduttimen lämpötila esim. likaisuudesta johtuen kohoaa liian korkeaksi, näkyy näytöllä viesti [HtC] vaihdellen laitteen sisälämpötilan kanssa. - PUHDISTA LAUHDUTIN (van opeastettu henkilö) Summeri soi. Summerin voi vaientaa painamalla painiketta. Ylikuumenemisen viesti pysyy näytöllä aina siihen asti kunnes lauhduttimen lämpötila palaa asetettuihin raja-arvoihin. YLIPAINEEN VAROITUS Mikäli komressorin paine ylittää asetetut raja-arvot, näytöllä vaihtelevat viesti [HP] ja laitteen sisälämpötila. Sunmmeri soi. Summerin voi vaientaa painamalla painiketta. Varoitusviesti näkyy näytöllä aina siihen asti kun ohjausyksikkö on asetettu stand-by tilaan.! Mikäli vika jatkuu ohjausyksikön uudelleen käynnistyksen jälkeen palaa vikaviesti [HP] näytölle uudelleen. IHäiriön sattuessa kaikki muut releet deaktivoituvat paitsi lauhduttimen puhaltimen rele. Sulatus voi tapahtua joko manuaalisesti tai automaattisesti. SULATUS Manuaalisulatus Pidä painike sulatus alaspainettuna 4 sekunnin ajan jolloin sulatus käynnistyy välittömästi. Juuri ennen sulatustoiminnon alkamista, ilmestyy näytölle laitteen sisälämpötila. Sulatus voidaan keskeyttää manuaalisesti pitämällä painike alhaalla 4 sekunnin ajan. Kun sulatus on keskeytynyt, näytölle [ndf] ja sulatuksen merkkivalo vilkkuu. 16

15 Automaattinen sulatus Automaattisulatus tapahtuu säilytyksen kestäessä ja sitä ohjaa tallennetut asetukset. Sulatus voidaan keskeyttää manuaalisti pitämällä ylös painike alaspainettuna 4 sekunnin ajan: Kun sulatus keskeytyy tulee näytölle viesti [ndf] ja sulatuksen merkkivalo vilkkuu. Pidä painike 3 sekunttia alaspainettuna ja vapauta painike kun näytöllä viesti [Sby] jolloin laite on siirtynyt valmiustilaan. VAROITUS: pääkytkin EI KATKAISE VIRRANSYÖTTÖÄ laitteelle. Käännä erotuskytkin asentoon OFF. Katkaistaksesi virransyötön, irroita pistotulppa pistorasiasta. LAITTEEN PYSÄYTYS Ennen huollon kutsumista tarkista: pääkytkimen valo palaa ja sähkö on kytkettynä laitteelle; lämpötila on asetuksen mukainen; ovi on kunnolla suljettu: laitteen läheisyydessä ei ole lämmön lähteitä; lauhdutin on puhdas ja toimii moitteettomasti; höyrystimen pinnalle ei ole kertynyt huurretta. TOIMINTAHÄIRIÖT Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, mutta laite ei toimi, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoa tilatessasi ilmoita laitteen tiedot laitteen arvokilvestä. Oikean ja hygienisen säilytyksen takuu on laitteen säännöllinen puhdistus. PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS Älä käytä hiovia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai välineitä, Käytä haaleaa soodaliuosta. Ulkopinan ruokatahrat poistetaan heti kostealla liinalla. Kuivuneet tahrat poistetaan soodaveteen kastetulla sienellä. Laitteen sisäpinnat tulee puhdistaa päivittäin. Pyyhi sisäpinnat ja hyllyt nihkeällä liinalla. Laitteen alusta ja sen ympäristö tulle myös pitää puhtaana ja hygieenisenä. Käytä puhdistukseen vettä ja mietoa saippualiuosta. VAROITUS: Suihkuavan veden tai painepesurin käyttö myös laitteen läheisyydessä on kielletty. PUHDISTUS JA HUOLTO Laitteen virheetön toiminta voidaan taata vain säännöllisellä puhdistuksella ja huollolla. VAROITUS: Laitteen koneikon huollon ja puhdistuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. Lauhduttimen voi puhdistaa henkilö, joka on opastettu tehtävään. 17

16 Puhdista laitteen ulkopinnat neutraaliin saippuaveteen kostutetulla liinalla tilkka etikkaa lisättynä pesuveteen haihduttaa mahdollisia ikäviä tuoksuja. Ennen puhdistus ja huoltotoimenpiteitä: - irroita laite sähköverkosta kääntämällä erotuskytkin OFF asentoon - irroita pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen sulaa täydellisesti. Lauhduttimen saa esiin poistamalla etusivun ala etupellin: 1. Irroita läruuvit 2. Irroita pelti kiinnityskoukuista työntämällä sitä alaspäin VAROITUS: kunnollisen toiminnan takaamiseksi kupari-alumiininen lauhdutin on puhdistettava vähintäin 30 päivän välein. Suojien poiston jälkeen lauhdutin ja sisäpuolinen höyrystin puhdistetaan perusteellisesti pölynimurilla ja/tai pehmeällä harjalla. Laiteen ollessa poissa käytöstä pitkiä aikoja, tulee laite huoltaa seuraavasti: - katkaise virransyöttö kääntämällä erotuskytkin OFF asentoon. - irroita pistotulppa pistorasiasta. - tyhjennä jääkaappi ja puhdista se aiemmin esitetyllä tavalla. - jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei muodostuisi ummehtunutta hajua. KÄYTTÖKATKOT TOIMINTAHÄIRIÖT Laitteen toimintahäiriöt johtuvat usein arkipäiväisistä syistä, jotka voidaan korjata ilman varsinaisen huoltohenkilön apua. Siksi, ennen huollon kutsumista paikalle, on hyvä tarkistaa seuraavat seikat: VIKA Laite ei käynnisty Sisälämpötila on liian korkea Laite on hyvin äänekäs Pinnoille muodostuu kondenssipisaroita MAHDOLLINEN SYY Tarkista, että pistotulppa on kiinni pistorasiassa. Tarkista, että pistorasia saa virtaa. Tarkista lämpötila-asetukset. Tarkista on laitteen lähellä lämpölähteitä. Tarkista, että oven sulkeutumiselle ei ole esteitä. Tarkista, että laite seisoo vaaka-suorassa. Kallistunut laite saattaa väristä. Tarkista, että laite ei nojaa toisiin laitteisiin tai osiin jotka voisivat resonoida. Huonetila on hyvin kostea. Laitteen ovi on suljettu kunnolla. Mikäli häiriö jatkuu edelläkerrottujen tarkistusten jälkeenkin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoa tilatessasi ilmoita: Häiriön kuvaus Laitteen malli ja sarjanumero, joka löytyy laitteen arvokilvestä. 18

17 LAITTEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, se on kierrätettävä viranomaisohjeita noudattaen. Käytöstä poistetun laitteen ovet on aina irroitettava. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN TULEE JÄTTÄÄ ASIANTUNTIJAYRITYKSEN HOIDETTAVAKSI. GWP = 3750 ODP = 0 KYLMÄAINEEN KÄYTTÖTURVALLISUUS 1 ) R404a: VAARAA AIHEUTTAVAT AINESOSAT Pentafluorietaan (HFC 14 3a) 52% F+ R12 (R 143A) Trifluorietaani (HFC 12 5) 44% Tetrafluorietaani (HFC 134a) 4% 2) VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS 2.1 Merkittävimmät vaarat: Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä ilman happpipitoisuutta. 2.2 Erityiset vaaralliset ominaisuudet: Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia. Saattaa aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. 3) ENSIAPUOHJEET 3.1 Erityiset ohjeet Likaantuneet vaatteet riisutaan. Vaatetus on saattanut jäätyä kiinni ihoon, jolloin vaatetus on liotettava irti lämpimällä vedellä. Mikäli tämäkään ei auta, vaatteista leikataan irti kiinni jäätynyt kohta ja jätetään sen irrottaminen lääkärille. 3.2 Hengitys Höyryä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan, pidetään lämpimänä ja levossa. Tarvittaessa annetaan lisä happea tai tekohengitystä ja toimitetaan lääkäriin. 3.3 Iho Likaantunut iho pestään heti runsaalla vedellä ja saippualla. Kiinni jäätyneitä vaatteita ei saa irrottaa väkisin, vaan ne on yritettävä liottaa irti lämpimällä vedellä. 3.4 Roiskeet silmiin Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (vähintään 15 min ajan) ja mentävä välittömästi lääkäriin. 19

18 3.5 Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Jos potilas on tajuissaan, huuhdellaan suu puhtaalla vedellä ja juotetaan ml vettä. Ainetta niellyt viedään välittömästi lääkäriin. Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille: LÄÄKÄRI Ei saa antaa adrenaliini-efedriinilääkitystä. 5) OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Tuote ei pala. Sammutusaine valitaan ympäristöpalon mukaan. 5.2 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Käytettävä paineilmahengityslaitetta. Säiliöihin muodostuu lämmön vaikutuksesta kova paine, Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Ilman ja kylmäaineen seos saattaa muodostaa paineen alaisena räjähtävän seoksen. 6) TIEDOT KEMIKAALIN VARAALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 6.1 Pysyvyys ympäristössä Biologinen hajoavuus HFC 143a Hajoaa hitaasti alemmassa ilmakehässä (troposfääri). Pysyvyys ilmakehässä 48 vuotta. HGWP (Haloncarbon Global Warming Potential) 1.0 (CFC R11 = 1) GWP (Global Warming Potential) 3800 (Hiilidioksidi = 1, 100 vuodessa ) HFC 125 Hajoaa hitaasti alemmassa ilmakehässä. Pysyvyys 33 vuotta HGWP 0.70 GWP 2800 vuotta HFC 134a Hajoa alemmassa ilmakehässä verraten nopeasti. Pysyvyys 14.6 vuotta HGWP 0.30 GWP 1300 HFC 143a, 125 ja 134a Eivät aiheuta valokemiallista sumua. Eivät aiheuta otsonikatoa. Aineiden päästöt eivät aiheuta ilmakehässä pitkäaikaisia vaikutuksia. Liitteenä sähkökuva sekä vesiliitäntä kuva POS DESCRIPTION POS DESCRIPTION 1 COMPRESSOR 44 RELAY COMPRESSOR 2 COMPRESSOR FAN 69 GROUNDING TERMINAL 3 GENERAL TERMINAL BOARD 70 COLD DELIVERY SOLENOID VALVE 8 PLUG 70A WARM DELIVERY SOLENOID VALVE 9 EVAPORATOR FUN 76 MAGNETIC MICRO-SVWITCH 12 SOLENOID VALVE DEFROSTING 103 HUMIDITY SENSOR 20 DOOR ANTICONDENSING RESISTOR 119 TN DISPLAY CASE ELECTRONIC DATA CARD 20A SIDE GLASS ANTICONDESATION RESISTANCE 120 BT DISPLAY CASE ELECTRONIC DATA CARD HEATER 20B SIDE GLASS ANTICONDESATION RESISTANCE 121 LED SWITCHING POWER SUPPLY HEATER 20C REAR GLASS ANTICONDESATION RESISTANCE 122 LED LAMPS HEATER 20D SECTION ANTICONDENSATION RESISTANCE 122A TOP LED LAMPS HEATER 22 RESISTANCE FOUND BASIN 125 ELECTRONIC DATA CARD PRALINERY DISPLAY CASE 22A RESISTANCE HEATER EXHAUST PIPE 126 CAPACITIVE BUTTONS DISPLAY BOARD 20

19

20 KP9R ø95,6 ø95, ,4 4 1 kw 1 kw ø95,6 1 kw 1~ N 230 V Morsettiera Terminal board Plaque à bornes Klembrett Tablero de bornes Progetto - Lay Out - Projet - Entwurf - Proyecto Area - Area - Area - Zone - Area Posizione - Item - Position - Position - Posiccion 1~ N Spina Plug Fiche Stecke Clavija Offerta - Offer - Offre - Angebot - Oferta Area - Area - Area - Zone - Area Posizione - Item - Position - Position - Posiccion

21 ..

22

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN Asennus- ja käyttöohjeet MG3756378, MG3756379, MG3756377, MG3756376, MG3756375, MG3756686, MG3756687, MG3756689, MG3756690, MG3756691, MG3756694, MG3756695,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet ON OFF O MIL Foodwarmer AUKEE, WI U.S A. PARTS & SERVICE ASSISTANCE WWW HATCOCORP COM ON OFF O 800-558-0607 GLO-RAY Foodwarmer HATCO CORP MILWAUKEE WI US A PARTS & SERVICE ASSISTANCE 800-558-0607 WWWHATCOCORP

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

14.10.2013 KÄYTTÖOHJE MONDIAL SUNNY JUNIOR 10SL MONDIAL SUNNY 7CP MONDIAL SUNNY 10CP

14.10.2013 KÄYTTÖOHJE MONDIAL SUNNY JUNIOR 10SL MONDIAL SUNNY 7CP MONDIAL SUNNY 10CP 14.10.2013 KÄYTTÖOHJE MONDIAL SUNNY JUNIOR 10SL MONDIAL SUNNY 7CP MONDIAL SUNNY 10CP Kiitos, että valitsitte juuri meidän tuotteemme. Toivomme, että olette tuotteeseemme tyytyväinen. Laitteemme on suunniteltu

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE

Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE Kylmävitriini KÄYTTÖOHJE V1-2010 Kiitos, että valitsit tuotteemme. Varmistaaksesi, että laite toimiii suunnitellulla tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Sisältö 2 Yleistä

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ELEKTRO HELIOS KS3719

ELEKTRO HELIOS KS3719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan) Sivu /4. Tuotteen nimi ja valmistaja.. Valmisteen tunnistustiedot Toilet cleaner.2. Valmisteen käyttötarkoitus Kiinteä, hajustettu, sininen WC:n puhdistusaine.3. Yrityksen tunnistustiedot: BUCK-Chemie

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, PÖYTÄMALLI PROFI PLUS 6, 8, 10 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Paistokori Paistokorin pidike Ohjauspaneeli Ohjausyksikön kiskot Turvakytkin Tyhjennysventtiili Sihti Profi 6-8 Sihti Profi

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KONDITORIALASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

KONDITORIALASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet KONDITORIALASIKKO GEORGIA Asennus- ja käyttöohjeet 4310209, 4310210, 4310212, 4310213, 4310214, 4310216, 4310253, 4310254, 4310256, 4310220, 4310222, 4310224, 4310200, 4310202, 4310204, 4310206, 4310250,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot