Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma 2007-2013"

Transkriptio

1 Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma Veli-Pekka Heikkinen Maakuntaohjelma Maakunnan yhteistyöryhmä

2 Sisältö Yleistilanne uuden Osken käynnistämisestä Jyväskylän seudun osaamiskeskukset: Kansallinen osaamisklusteri, johon kuulutaan Toiminta Keski-Suomessa Yritysverkostot Osken liityntäpinnat maakuntaohjelmaan

3 Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma Mukana neljässä kansallisessa osaamisklusterissa, joita on yhteensä 13 Liitännäisjäsenenä matkailu- ja elämystuotantoklusterissa Lisäksi Jyväskylä Innovation valittu Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit -klusterin kansalliseksi koordinaattoriksi Rahoitus yhteensä n (2007), josta maakunnan kehittämisrahaa (50 %) seudullista vastinrahaa (50 %) Projektirahoitus (siemenraha) n. 50 % rahoituksesta Osaamisalat kuuluvat Keski-Suomen maakuntaohjelman painopisteklustereihin

4 Mukana neljässä kansallisessa klusterissa Nanoteknologia osana Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit - osaamisklusteria Energiateknologia osana Tulevaisuuden energiateknologiat - osaamisklusteria Informaatioteknologia osana Jokapaikan tietotekniikka - osaamisklusteria Paperinvalmistusteknologia osana Uudistuva metsä osaamisklusteria Liitännäisjäsen: Matkailuklusterissa

5 Kansalliset osaamisklusterit, tilanne KTM:n ja koordinaattoreiden väliset sopimukset on laadittu Koordinaattorin ja klusteriin osallistuvien Osaamiskeskusten väliset sopimukset ovat valmistelussa (allekirjoitettu elokuussa 2007) Klustereiden ohjelma-asiakirjat ovat valmistelussa (valmiit julkaistavaksi elo-syyskuussa 2007) Klustereiden johtoryhmien toiminta (operatiivinen toiminta) on käynnistynyt Klustereiden ohjausryhmiä (strateginen suunnittelu) ollaan kokoamassa (toiminnassa syksyllä 2007) Kansalliset yhteistyöprojektit ovat suunnitteluvaiheessa

6 Osaamisklusterien liittyminen kansallisiin strategioihin Toiminnan toteutus projekteina Kansallisia projekteja (2010/40 %, 2013/70 %) Ohjelmat tukevat/tukeutuvat kansallisiin strategioihin (Akatemia, Sitra, Tekes) ja EU strategioihin (7. PO) Tehtävänjako Strategisten huippuosaamisen keskittymien kanssa (SHOK) SHOK: painottuu perustutkimuksen hyödyntämiseen, aikajänne 2 5 vuotta OSKE: painottuu soveltavaan tutkimuksen hyödyntämiseen, aikajänne 6 kk 2 vuotta SHOKit ovat käynnistymisvaiheessaan Metsäklusteri Oy on perustettu (mm. JY, VTT, Metso) Muut valmistelussa (mm. TIVI ja palvelut, Energia- ja ympäristö, metalli ja koneenrakennus, terveys ja hyvinvointi ), JY, yritykset ja Oske on vahvasti mukana valmistelussa

7 Jyväskylän seudun osaamiskeskus, tilanne Keski-Suomen liitto on tehnyt rahoituspäätökset Maakunnan kehittämisraha (50%:n osuus) Koordinaatio-osiot (osaamiskeskukset), osaprojektit Matkailu auki, päätös kesäkuussa Toteutusajat Koordinaatio Osaprojektit Asiantuntijaryhmät Paperinvalmistus ja nanoteknologia (organisoituneet, täydennetään) Energiateknologia (olemassa mutta voidaan org. uudelleen) Jokapaikan tietotekniikka (organisoidaan uudelleen; Kauppakamarin ICT-valiokunnan, Agoran ja Dynamon foorumeiden roolit?) Ohjausryhmä on organisoitunut

8 Toimintaperiaate: kansallinen taso, kolmikanta Uudessa Osaamiskeskusohjelmassa osaamisklusteri on siinä toimivien osaamiskeskusten verkosto ja yhteistyöforumi Kolmikanta: yritykset, K&T&T, julinen sektori PK-yritykset Veturiyritykset Koulutus, tutkimus ja tuotek.

9 Tulevaisuuden energiateknologiat - klusteri Keskittyy teollisuuteen, joka valmistaa energian tuotannossa, käytössä ja jakelussa tarvittavia koneita ja laitteita sekä yrityksiin, jotka tuottavat alalle palveluita. Klusteri muodostuu viidestä osaamiskeskuksesta. Merinova (Vaasa) toimii klusterin koordinaattorina. Sähkön ja lämmöntuotantoteknologiat HERMIA Pirkanmaa Bioenergia Metsäteollisuuden energian käyttö JYVÄSKYLÄ INNOVATION Keski-Suomi Hajautettu energiantuotanto Sähkön jakelu ja käyttö MERINOVA Pohjanmaa VISIO 2013 Suomalaisen energiateknologiaklusterin asema kansainvälisesti kasvavilla energiateknologian alueilla on merkittävä. Kasvua vauhdittavat teollisuuslähtöiset tutkimus-, kehitysja koulutusympäristöt. Tulevaisuuden perusenergiat Materiaalitekniikka PRIZZTECH Satakunta Biopolttoainetuotanto CO 2 -vapaat teknologiat JOENSUUN TIEDEPUISTO Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

10 Tulevaisuuden energiateknologiat klusteri, työnjako Teeman vetovastuu klusterin sisällä Teemaan osallistuminen Bioenergiateknologiat Merinova Vaasa Hermia Tampere Jyväskylä Innovation Jyväskylä Prizztech Satakunta Joensuun tiedepuisto Joensuu Varkaus Biopolttoaineiden tuotanto ja jalostus Bioenergia ja polttotekniikat Lämpöyrittäjyys ja muut pienkäytön liiketoimintakonseptit Biokaasuteknologia Hajautettu energiantuotanto Tuuli- ja aurinkoenergia ja muu hajautettu energiantuotanto Vetyteknologia Teollisuuden energiaratkaisut Metsäteollisuuden energiakäyttö Energiateollisuuden materiaaliteknologiat Sähkön- ja lämmöntuotannon teknologiat ja teollisuuden energiantuotanto Tulevaisuuden perusenergiat (fissio/fuusio) Energiamarkkinat Sähkötekniikka Sähkönjakelu ja ICT sähkötekniikassa Sähkökäytöt Magneettiteknologia

11 Energiateknologian osaamiskeskus Keski-Suomessa Marika Ryyppö (palaa hoitovapaalta ) Energiateknologian osaamiskeskus (oske) tukee Bioenergiasta voimavara -ohjelman tavoitteita Osken keskeiset tehtävät ovat merkittävien ja vaativien kehittämishankkeiden synnyttäminen ja keskisuomalaisten alan toimijoiden ja hankkeiden linkittäminen muihin kansallisiin osaamiskeskuksiin Osken hallinto synkronoidaan Bioenergiasta voimavara -ohjelman kanssa päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi ja yhteisvaikutuksen vahvistamiseksi

12 Energiateknologian osaamiskeskus Keski-Suomessa Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita Bioenergian osaamisverkosto Kotikenttä ja Referenssit ja ensimmäiset kokemus- asiakkaat peräinen tieto sekä työtilaukset Toimintaympäristö ja tukipalveluita Työtilaukset Osallistuminen investointiprojekteihin Teknologian ja osaamisen vienti Keskisuomalainen energiaklusteri muodostuu maakunnan energiahuollosta, laite- ja osaamistuotteiden myynnistä sekä osaamisverkostosta Osken panostus kohdistuu osaamisverkoston kehittämiseen Tavoitteena on, että osaamisverkosto toteuttaa entistä haasteellisempia ja vaativampia kehittämishankkeita

13 Energiateknologian osaamiskeskus, yrityksiä Keski-Suomessa PV Putkitus Moisio Valtra

14 Uudistuva metsä -osaamisklusteri

15 Uudistuva metsä -osaamisklusteri Biomateriaalien kemia, Kokkola: sisältää myös metsäkemian, Metla on mukana tässä. Pakkaaminen, Lappeenranta: Tämä aihepiiri jää hoitamatta Metsäklusteri Oy:ltä. Komposiitit, Mikkeli: kontaktipinta asumisen klusteriin. Teknologiat, Jyväskylä: kontaktipinta nano- ja älykkäät koneet klustereihin Räätälöity kuidun hankinta, Joensuu. Painettava älykkyys, Turku: kontaktipinta Jokapaikan tietotekniikka-klusteriin.

16 Paperinvalmistusteknologian osaamiskeskus Keski-Suomessa Petri Nyberg Tavoitteena turvata metsäklusterin kilpailukykyä ja uudistaa työpaikkojen rakennetta, sekä ottaa johtava alueellinen asema kv. elinkaaripalveluliiketoiminnan kehittäjänä ja liiketoimintaverkostojen kokoojana. Huippuosaaminen: VTT, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Veturiyritysten t&k-yksiköt: Metso Paper, n. 140 henkilöä M-real, n. 35 Metsä Botnia, n.12 CP Kelco Oy, n. 30

17 Paperinvalmistusteknologian osaamiskeskus, yrityksiä Keski-Suomessa

18 Jokapaikan tietotekniikka - osaamisklusteri Klusterin tarkoitus ja päätehtävä on luoda uutta maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICT-toimialan liiketoimintaa. Se perustuu laajaan, ennakkoluulottomaan kirjoon sovelluksia ja palveluja, joiden tuottamisen mahdollistaa toisaalta maailman huippuluokkaa olevat tutkimusperusta ja maailman huippuluokkaa olevat yritykset sekä yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin tiivis verkottuminen Visio 2013: Suomi on Euroopan johtava osaamisen keskittymä ihmiskeskeisen hajautetun ja liikkuvan sekä rakennettuun ympäristöön sulautetun älykkyyden kehittämisessä, kaupallistamisessa ja hyödyntämisessä Mukana 5 osaamiskeskusta, Teknologiakeskus Hermia, JI, Culminatum, Oulu Innovation, Prizztech

19 ICT on joka paikassa = Jokapaikan tietotekniikka (JPT) Tulevaisuudessa yhä enemmän ICT on sulautuneena, kiinteänä osana eri toimialojen sovelluksia ja liiketoimintaa Tulevaisuudessa esim. älyvaatteet, liikkuvat robotit, lelut, kännykät ja kodinkoneet ovat monimutkaisia sulautettuja järjestelmiä, jotka ovat toisiinsa yhteydessä tietoliikenneverkon kautta Äly on kaikkialla, autojen renkaissa, talojen seinissä, kaupan jauhelihapaketissa, motoristin haalareissa, hissilipussa, halinallessa, mummon pillerilaatikossa ja monessa muussa paikassa lisäksi nämä älyt kykenevät kommunikoimaan ihmisen ja toistensa kanssa (Tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa)

20 Hyöty Sovelluskehitys Teknologiateollisuus, kauppa, logistiikka, kiinteistöt, hyvinvointi, vapaa-aika, ympäristö, bio, julkiset palvelut Teknologia ja tutkimus Sensorit ja anturit, RFID, painettava Sulautetut 3G/4G Evoluutio, elektroniikka Kapasiteetti, järjestelmät, monikanavai- energian ohjelmistot, muut suus,verkkojen kulutus, tukevat tieteen-alat yhteistoiminta, tietoturva käyttöliittymät Jokapaikan tietotekniikan palvelut Saumaton loppukäyttö Älykäs ympäristö Älykäs päätelaite Käyttäjäkeskeisyys L i i k e t o i m i n t a Langaton tietoliikenne Ympäristöön sulautuvat ICT Langattomat päätelaitteet Muut mahdollistavat teknologiat

21 Informaatioteknologian osaamiskeskus Keski-Suomessa Kari Halttunen (aloittaa ) Keskeisiä alueita ovat: Teknologiaan pohjautuva kasvuliiketoiminta Mobiili tietoliikenne, Monikanavaiset palvelut ja sovellukset Ihmiskeskeisyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, HCI Analyysi- ja mittaustyökalut, Nanoteknologian anturit ja niihin pohjaavat sovellukset Keskeisiä partnereita ovat: Pk-yritykset, seudun veturi palvelu- ja tuoteyritykset mm. EADS, Nokia, Aplicom, TeliaSonera, Tietoenator, IXONOS, SYSOPENDIGIA, Enermet, Teleca, UPM Rafsec jne. sekä informaatioteknologiaa vahvasti hyödyntävät globaalit yritykset ovat mm. Metso, Valtra, Vapo Korkean asteen oppilaitokset mm. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / IT-instituutti Tutkimusyksiköt VTT, JY/Tietotekniikan tutkimusinstituutti ja JY/Agora Center (Human Centric Technology).

22 Informaatioteknologian osaamiskeskus Keski-Suomessa Erityisesti Jyväskylän seudun osaamiskeskus panostaa älykkäisiin päätelaitteisiin, liiketoimintaan ja sen kehittämiseen, joka antaa yrityksille ja tutkimusyhteisöille mahdollisuuden luoda ja kehittää uutta liiketoimintaa instrumentin vahvistaa ja tehostaa tuotekehitystä ja t&k-prosessia yhdessä muiden kanssa luoda verkostoja, kumppaneita ja kontakteja (mm. seminaarit ja workshopit) mahdollisuuden päästä yhteisiin hankkeisiin alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti

23 Informaatioteknologian osaamiskeskus, yrityksiä Keski-Suomessa Networks Aplicom, IXONOS, Enermet, Teleca, UPM Rafsec

24 Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit -osaamisklusteri Mukana 7 osaamiskeskusta, Jyväskylä Innovation koordinoi Culminatum, Hermia, Oulu Innovation, Joensuun, Mikkelin ja Kokkolan teknologiakeskukset Klusterin yritykset ovat sekä pk-yrityksiä, jotka usein kehittävät teknologiaa tai välituotteita että niitä omissa lopputuotteissaan hyödyntäviä suuryrityksiä Tavoitteena on kehittää Suomesta yksi EU:n tärkeimmistä nanoja mikroteknologian ja niihin perustuvien uusien materiaalien soveltavan tutkimuksen ja liiketoiminnan keskuksista.

25 Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit -osaamisklusteri

26 Nanoteknologian osaamiskeskus Keski- Suomessa Mauno Harju (aloittanut ) Toimialan laajuus: Liikevaihto 70 M Työntekijämäärä 280 yritysten määrä 6 Osaamisen painopisteet Nanotiede- ja teknologia (esim. nanoelektroniikka, laskennallinen nanofysiikka, hiilinanoputket) Nanoscience Center (palvelupäällikkö) Nouseva klusteri Tavoite: tunnetaan globaalisti merkittävänä suomalaisena nanotieteen ja teknologian kehittäjänä ja soveltajana, joka palvelee eri toimialojen yrityksiä ja tuottaa uusia kasvuyrityksiä

27 Nanoteknologian osaamiskeskus, yrityksiä Keski-Suomessa Magnasense Lisäksi valmistelussa mukana: Amroy Europe Oy, Nokia, Metsä-Botnia, Pöyry, Ramboll Finland, SunCom Systems, Tieto-X ja Vapo

28 Matkailu- ja elämystuotannon - osaamisklusteri Matkailun ja elämystuotannon toimialan ja yritysten KESTÄVÄ kasvu innovaatiotoiminnan kautta Mukana 4 osaamiskeskusta, Culminatum, Lapin elämystuotanto, Savonlinnan innovaatiokeskus, Turku Science Park ja liitännäisjäsenenä Jyväskylä Innovation Tulokset 2013 Toimivat innovaatio- ja yritysverkostot Johdon kehittynyt strateginen ja liiketoimintaosaaminen Toimialan kansainvälinen toiminta tehostunut Kansalliset yritys- ja yhteistyöverkostot kilpailutekijänä Käytössä uudet elämystalousperustaiset liiketoimintamallit Alueiden erikoisosaamista hyödynnetään tehokkaasti Kasvuyritysten kilpailukyky parantunut Elinvoimaiset alueet

29 Matkailun ja elämystuotannon klusteri

30 Matkailun osaamiskeskus Keski- Suomessa Kehittämispäällikkö palkataan 2008 mennessä Jamkille, jolta Innovatin ostaa koordinoinnin Osaamisklusterissa Jyväskylä/K-S vastaa palvelumuotoilun kansallisesta ohjelmakokonaisuudesta Osaamisklusteri on osa maakunnallista Matkailuklusteria osallistuvat yritykset (vrt. Valkeisen esitys.

31 Osaamiskeskusten liityntäpinnat maakuntaohjelmaan Energiateknologia osa Bioenergiasta voimavara -klusteria, cleantech -teknologiana voi liittyä kaikkiin klustereihin Paperinvalmistusteknologia osa Uudistuvat koneet ja laitteet klusteria Matkailu (liitännäisjäsenyys) osa Matkailuklusteria Nanoteknologia mahdollistavana teknologiana liittyy kaikkiin klustereihin, tulevaisuudessa voidaan tunnistaa myös keskeisesti nanoteknologiaa hyödyntäviä yritysryppäitä Jokapaikan tietotekniikka mahdollistavana teknologiana liittyy kaikkiin klustereihin, miten hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologia alueen yritysten kasvupotentiaali?

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Arjen tietoyhteiskunta workshop 15.11.2007 Pirjo Kutinlahti OSKE synnyttää huippuosaamisesta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Osaamiskeskusohjelma

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Sisältö Jokapaikan tietotekniikan osamisklusteri? UBI-sovellusmarkkina

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

PRIZZ.UUTISET. Uudistumisen aika. Tässä numerossa 14.12. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007.

PRIZZ.UUTISET. Uudistumisen aika. Tässä numerossa 14.12. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007. 14.12. PRIZZ.UUTISET Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2007 Pääkirjoitus Uudistumisen aika Prizztech Oy:n nykyinen rooli merkittävänä innovaatioympäristön toimijana on

Lisätiedot

Länsi-Suomen aluestrategiaseminaari

Länsi-Suomen aluestrategiaseminaari Länsi-Suomen aluestrategiaseminaari TEEMA 1 Energiateknologia ja uusiutuvat energiamuodot Risto Liljeroos Prizztech Oy Prizztech Oy on suomalaisen innovaatioympäristön keskeinen toimija, joka toimii hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mittaus- ja sensoritekniikka

Mittaus- ja sensoritekniikka Mittaus- ja sensoritekniikka Pohjois-Savon teemaohjelma 2007 2010 TIIVISTELMÄ Pohjois-Savon mittaus- ja sensoritekniikan teemaohjelma on kirjoitettu helpottamaan julkisrahoitteisten tutkimuksen painopistealueiden

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

OSKEn 2012-2013 Loppukauden linjaukset ja uuden ohjelman valmistelu

OSKEn 2012-2013 Loppukauden linjaukset ja uuden ohjelman valmistelu OSKEn 2012-2013 Loppukauden linjaukset ja uuden ohjelman valmistelu OSKE-vaikuttajapäivä 15.12.2011 Pirjo Kutinlahti Osaamiskeskusohjelman pääsihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Sisältö OSKEn strategiset

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 2 1. JOHDANTO... 3 2. ENERGIASTRATEGIA OSANA MAAKUNNAN SUUNNITTELUA... 4 2.1 Energiastrategian valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 ITÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT Sisältö 1. Taustaksi... 3 2. Bioenergiaohjelman sisältö... 4 2.1 Kestävä energiantuotanto ja -käyttö Itä-Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Länsi-Suomen EAKR ohjelman seurantakomitea 17.11.2008, Wanha Satama Mika Pikkarainen Innovaatio-osasto, Innovaatioympäristöt -ryhmä

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

1 TEKEL, 3 / 2011. Homes for Innovation

1 TEKEL, 3 / 2011. Homes for Innovation 1 TEKEL, 3 / 2011 TEKEL-verkosto Teknologiakeskustoiminnan asiantuntijat yhteistyössä TEKEL-verkosto on suomalaisten teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 31 jäsentä

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Harmaakorpi,

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 1 BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 Bioenergiasta elinvoimaa Keski-Suomeen!! Uuden rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistyminen toi uusia toimintatapoja elinkeinojen kehittämiseen. EU -rahoituksen vähentyminen

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Pienpolton markkinanäkymät

Pienpolton markkinanäkymät Pienpolton markkinanäkymät Mikko Ahonen kehitysjohtaja puh: 040 5233 840 mikko.ahonen@jklinnovation.fi Jyväskylä Innovation Oy 1 Pienpolton markkinanäkymät SISÄLTÖ: Markkinanäkökulma Ilmastonäkökulma Visio

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot