Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Aika klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Tiedoksi saatettavat asiat 7 5 Jäsenen valinta lukion kehittämishankkeen 10 ohjausryhmään 6 Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla Koulukuljetushakemus 12 8 Kirjastotoimen, kulttuuritoimen ja elokuvatyön 13 talouskertomus vuodelta Neljän tuulen liikkujat -hankkeen talousarviomuutos 15 vuodelle Kunnossa kaiken ikää hankkeen talousarviomuutos 16 vuodelle Lisätalousarvio vuodelle 2013 Nuorgamin Fielbmajärven 17 ladun loppuunsaattamiseksi 12 Ailigas Sääskien tukihakemus salivuokraa varten 18 kevätkaudelle Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja talouskertomus 19 vuodelta Sivistystoimen hallinnon toiminta- ja talouskertomus 25 vuodelta Peruskoulujen toiminta- ja talouskertomus vuodelta Saamelaislukion toiminta- ja talouskertomus vuodelta Kansalaisopiston toiminta- ja talouskertomus vuodelta Projektien toiminta- ja talouskertomus vuodelta Lukion kehittämishankkeen talousarvion tarkentaminen 20 Tehostetun ja erityisen tuen hankkeen (6206) 40 talousarviomuutos vuodelle Sivistyslautakunnan kokousajankohdan, esityslistan 41 jakelun ja pöytäkirjan nähtävilläpidon määrääminen vuonna Sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien 42

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ vahvistaminen 23 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Utsjoen kunnan 43 perusopetuksessa ja lukiossa 24 Huoltajan ilmoitus opetuskielen vaihtamisesta (saapunut ) 25 Utsjoen kunnan koululaitoksen virkojen ja toimien täyttö lukien 26 Utsjokisuun koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla Ovttas-projektin varhaiskasvatuksen asiantuntijan 49 työsuhteen jatkaminen asti 28 Lukion kehittämishankkeen koordinaattorin työsuhteen 50 jatkaminen asti 29 Pyyntö aloiteen tukemiseksi "saamelaisten 51 kotiseutualueen opetussuunnitelma ja koulu suunnitteluun" -suunnitteluryhmän perustamiseksi 30 Liikenneturvallisuustoiminta kunnissa vuosina Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän jäsenet vv Korvaushakemus sodanaikaisten ja -jälkeisten vuosien 55 menetetyistä koulunkäyntimahdollisuuksista 33 Saamen alaluokkien suomenkielen opetustuntien 56 lisääminen 34 Talouden katsaus Lukiolaisten vapaa-aikapalvelujen käyttö alkaen 36 Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetus lukuvuonna Irtisanoutuminen Karigasniemen koulun keittäjän toimesta lukien 38 Sivistyslautakunnan jäsenen nimeäminen Ovttasprojektiin Kesälukion 2013 määrärahan käyttö 62

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saijets Mika 13:10-18:20 Puheenjohtaja Länsman Maija 13:10-18:20 Varapuheenjohtaja Järvensivu Asla 13:10-18:20 Jäsen Aikio Elle Kaaren 13:10-18:20 Jäsen Näkkäläjärvi-Länsman Anna 13:10-18:20 Jäsen Vesterinen Anne-Mari 13:10-18:20 Varajäsen Alasentie Annina 13:10-18:20 Varajäsen Poissa Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Porsanger Veikko Kh:n puheenjohtaja Kordelin Marjatta Kunnanhallituksen edustaja Laitakari Ursula Kirjastotoimenjohtaja Muu Alaraudanjoki Arja 13:10-18:20 Rehtorisivistystoimenjohtaja, Vuolab Kerttu 13:10-18:20 tulkki Guttorm Pilvi 13:10-18:20 Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Mika Saijets puheenjohtaja Pilvi Guttorm pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-39 Pöytäkirjan tarkastus Annina Alasentie Maija Länsman Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Sivistystoimistossa Ilmoitustaulun hoitaja Pilvi Guttorm

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivltk 1 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivltk 2 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annina Alasentie ja Maija Länsman.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivltk 3 Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Mika Saijets ehdotti, että asia 13 siirretään käsiteltäväksi ennen kohtaa 9. Saijets ehdotti myös, että lisäasiat hyväksytään käsiteltäväksi. Mika Saijetsin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunnan valmistelijan kutsusta Kirsti Aikio esitteli lukion kehittämishanketta.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Sivltk 4 Tilausliikenne E & O Guttorm Oy - ilmoitus yrityksen perustamisesta Utsjoen kunta, valtuusto Kerhotoiminnan kehittäminen lv Utsjoen kunta, kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmat vuosille Esitykset Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi toimikeudelle Toimielimien päätökset Opetus- ja kulttuuriministeriö - Valtionavustuksen käyttöajan jatkaminen ja selvitysajan pidentäminen - Päätös valtionavustusta koskevassa asiassa - Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna Kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttaminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2012 Utsjoen kunta, sivistystoimisto - Jatkoajan hakeminen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan Utsjoen kunta, kunnanhallitus Sivistyslautakunnan määrärahan siirto vuodelle 2012 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES - "Nordic Combat Boot Camp" -avustuspäätös Tutkimuslupahakemus Pro Gradu -tutkielmaan: Kyselytutkimus pohjois- ja itälapin nuorten asenteista matkailuyrittäjyyttä ja matkailualalla työllistymistä kohtaan Hakemus valtionavustuksen saamiseksi: Saamenkielisen Nuorisokulttuurin kehittäminen Utsjoen kunta, valtuusto Kunnanjohtajan viran täyttö - 47 Sivistyslautakunnan vuoden 2012 lisätalousarvio / Kerhotoiminnan kehittäminen

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 lisätalousarvio / Healclimhanke Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmat vuosille Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - Talousarvio 2013, Taloussuunnitelma Utsjokisuun koulu - Opettajainkokouspöytäkirjat , , , Karigasniemen koulu - Opettajainkokouspöytäkirjat , Utsjoen saamelaislukio - Opettajainkokouspöytäkirjat , Lapin yliopisto - Sopimus opetusharjoittelusta Utsjoen kunta - Selvitys valtionavustuksen käytöstä; Tehostetun ja erityisen tuen kehittämine - Selvitys valtionavustuksen käytöstä; Kerhotoiminnan kehittäminen - Selvitys valtionavustuksen käytöstä: Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Utsjoen saamelaislukion kehttämishankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja Utsjoen kunta, valtuusto Valtuuston puheenjohtajiston vaali - 6 Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali - 7 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 9 Elinkeinolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 10 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 11 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 12 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Inarin kunta, ympäristöyksikkö - Karigasniemen koulun tarkastus - Utsjokisuun koulun ja päiväkodin sekä Nuorgamin koulun ja päiväkodin tarkastus Osaava-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen valtionavustuksen käytön selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriö - Erityisavustuksen myöntäminen kirjastoautolle

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Lautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset saapuneet kirjeet.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Jäsenen valinta lukion kehittämishankkeen ohjausryhmään 43/ /2013 Sivltk 5 Utsjoen kunta on hakenut valtion erityisavustusta Ohcejoga sámelogahat - Saamelaisuutta huomioivan toisen asteen koulutusmallin kehittämiseen. Hanke on saanut rahoitukselle jatkoaikaa Hankehakemuksen mukaan hankkeen toteutumista ja etenemistä valvomaan perustetaan ohjausryhmä, johon on esitetty seuraavat jäsenet: rehtori-sivistystoimenjohtaja, lukion apulaisrehtori, SAKK:n rehtori tai apulaisrehtori, Giellagas-instituutin nimeämä jäsen, lukion kehittämistyöryhmän jäsen, saamelaisalueen muiden lukioiden rehtorit (Sodankylä, Ivalo, Enontekiö) sekä sivistyslautakunnan nimeämä jäsen. Edellinen sivistyslautakunta nimesi pj Kati Eriksenin ohjausryhmän jäseneksi kesäkuun 2011 kokouksessa. Sivistyslautakunta nimeää jäsenen lukion kehittämishankkeen ohjausryhmään vuodelle Mika Saijets ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Maija Länsman ja hänen varajäsenekseen Asla Järvensivu. Mika Saijetsin ehdotus hyväksyttiin.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla / /2013 Sivltk 6 Nuorgamin koulun iltapäivätoiminna ohjaajana on toiminut Marketta Alaraudanjoki Nuorgamista marraskuusta 2011 alkaen. Hän on KE- LA:n työllistämä ja kustantama työharjoittelija. Joulukuussa 2012 tarkastetun suunnitelman mukaan Marketta Alaraudanjoki jatkoi tehtävässään ja työ päättyy Työharjoittelusopimuksen (palkaton) kunnan puolesta allekirjoittivat avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen ja apulaisjohtaja Janne Hongisto rehtorin ollessa esteellinen. Sivistyslautakunta merkitsee valmistelun mukaisen asian tiedoksi. Kirjastotoimenjohtajan ollessa esteellinen asia käsitellään puheenjohtajan esittelystä. Arja Alaraudanjoki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jakelu Alaraudanjoki Marketta

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Koulukuljetushakemus 46/ /2013 Sivltk 7

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kirjastotoimen, kulttuuritoimen ja elokuvatyön talouskertomus vuodelta /12.00/2013 Sivltk 8 Kirjastotoimenjohtaja on laatinut kirjasto-, kulttuuri- ja elokuvatyön toimintakertomuksen vuodelta Kirjasto: Kirjastopalveluja Utsjoella ovat tarjonneet edellisten vuosien tapaan kunnan pääkirjasto sekä Kaarasjoen ja Porsangin kanssa yhteinen kirjastoauto. Henkilöstö: Utsjoen kirjaston henkilökuntaan vuonna 2012 kuuluivat 1 kirjastotoimenjohtaja ja 1 kirjastovirkailija. Aukioloajat ja käyttäjät: Kirjaston aukioloaika on talvella 30 h/vk ja kesällä 25 h/vk ( ). Aukiolotunteja oli yhteensä 1449h. Kirjastoautolla oli pysäkkejä 31. Kirjastosta lainasi 507 asiakasta. Näistä auton lainaajia oli 202. Käyntikertoja oli keskimäärin kirjastossa. 287 oppilasta opettajineen kävi kirjastossa vuoden mittaan lukemassa ja lainaamassa aineistoa. Kokoelmat ja hankinnat: Kirjastoaineisto sisältää kirjaa, videoita 319, dvd-levyjä 116, musiikkiäänitteitä Lehtiä tuli ilmaisjakeluina tai lahjoituksina 95 nimekettä. Tilattuja lehtiä oli 29, joista 10 kirjastoautolle. Koko kirjastoaineiston lukumäärä on nimekettä. Tähän lukuun sisältyy myös edellä lueteltujen lisäksi muuta aineistoa, kuten nuotteja, moniviestimiä ja karttoja. Lainaus: Kokonaislainaus oli kpl. Kaukolainoja muista kuin Lapin kirjastosta 65. Celia-kirjaston äänikirjoja lainattiin yhteensä 70 kpl. Muu toiminta: Internet-päätteitä asiakaskäyttöön on kolme. Tietokoneiden käyttökertoja, á puoli tuntia, oli Tentinvalvontaa on ollut 1 kerta. Lapin kirjastojen Intro/Lapponica -palvelua käytettiin yhteensä kertaa. Saamenkielisiä satutuokioita on pidetty 4 kertaa ja suomenkielisiä satutuokioita 5 kertaa. Lukupiiri aikuisille on järjestetty 2 kertaa alkuvuodesta Kirjasto järjesti yhteistyössä Rovaniemen Lappi-osaston kanssa etäluentosarjat Utsjoen kunnantalon valtuustosalissa. Luentoja järjes-

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta tettiin yhteensä kuusi kertaa. Opetusministeriö myönsi Utsjoen kunnalle harkinnanvaraisena valtionavustuksena euroa yhteispohjoismaisen kirjastoauton toiminnasta vuonna 2012 aiheutuviin menoihin. Kulttuuritoimi Näyttelyt ja tapahtumat: Kirjaston tiloissa on järjestetty kulttuuritoimen näyttelyitä 4 kertaa. Teatteriesityksiä, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia on ollut 9 kappaletta. Kulttuuritoimi järjesti itsenäisyyspäivän kahvituksen koulukeskuksessa. Elokuvatoimi Lippujen myynnin hoiti kirjastotoimenjohtaja ja koneenkäyttäjinä 4 määräaikaista, tuntipalkkaista nuorta. Elokuvia esitettiin yhteensä 17 kertaa. Elokuvissa kävi yhteensä 207 katsojaa. Lippujen hinta on ollut kaikilta 5. Suomen Elokuvasäätiö myönsi Utsjoen kunnankinolle 2500 toiminta-avustuksen vuodelle Avustus mahdollisti filmien esittämisen, mutta myös Utsjoen kunnan tukea tarvittiin. Talous: talousarvio toteutuma (%) tulot menot Netto Sivistyslautakunta hyväksyy kirjastotoimen (pääkirjasto ja kirjastoauto), kulttuuri- ja elokuvatoimen vuoden 2012 toiminta- ja talouskertomukset.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Neljän tuulen liikkujat -hankkeen talousarviomuutos vuodelle / /2013 Sivltk 9 KKI-ohjelma on myöntänyt vuonna 2012 Utsjoen kunnalle 1200,00 avustuksen hankkeeseen "Neljän tuulen liikkujat". Tuki on myönnetty käytettäväksi ohjaajapalkkioihin. Avustuksen käyttöön haettiin ja saatiin jatkoaikaa saakka ja avustuksesta käyttämättä jäänyt summa 446,00 on kirjanpidossa siirretty käytettäväksi vuonna Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Neljän tuulen liikkujat-hankkeen (6214) talousarvion seuraavasti: 3330 Muut tuet ja avustukset 446, Asiakaspalvelujen ostot muilta 446,00 Netto 0 Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnossa kaiken ikää hankkeen talousarviomuutos vuodelle / /2013 Sivltk 10 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on myöntänyt 2000 euron avustuksen vuodelle 2013 kunnan liikuntatoimen hankkeeseen "Nordic Combat Boot Camp". Tuki on myönnetty käytettäväksi ohjaajapalkkioihin. Selvitys varojen käytöstä on annettava viimeistään Hankkeessa järjestetään Nordic Combat BootCamp-liikuntaa, joka pitää sisällään kuntorataa, kiertoharjoittelua liikuntasalissa, kuntosalissa, uimahallissa sekä ulkona kuntoillen ja ratatyyppisesti sekä circuit kiertoharjoittelua. Hankkeen avulla tavoitellaan 40-vuotiaita miehiä, jotta he innostuisivat liikunnasta, kiinnostuisivat omasta hyvinvoinnista ja kuntonsa kohottamisesta. Liikuntaryhmät perustetaan Utsjoen kirkonkylälle, Nuorgamiin ja Karigasniemelle, vähintään 15 kokoontumiskertaa ja ohjatut liikuntakerrat sekä 5 liikuntatapahtumaa joka kylällä. Tiede- ja taidekesälukio ei toteudu vuonna 2013, jolloin hankkeeseen varattu kunnan omarahoitusosuus jää käyttämättä. Omarahoitusosuudesta on mahdollista siirtää 850,00 tämän hankkeen käytettäväksi. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Kunnossa kaiken ikää 2013-hankkeelle (kustannuspaikka 6215) talousarvion vuodelle 2013: 3330 Tuet ja avustukset 2000, määräaik. työsuht. kk-palkat 1550, Kuel-maksut 370, Sair.vak.maksut 33, Tyött.vak.maksu 37, Tapaturmavak.maksu 10, Matkakulut 850,00 Menot yhteensä 2850,00 Netto 850,00 Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Lisätalousarvio vuodelle 2013 Nuorgamin Fielbmajärven ladun loppuunsaattamiseksi 38/ /2013 Sivltk 11 Utsjoen kunta on saanut Nuorgamin Fielbmajärven ladun :n rakentamishankkeelle 5000 valtionavustusta v Hanke on toteutunut hitaasti vuonna ELY-keskuksen tarkastuksessa marraskuussa 2012 todettiin, että hankkeen toteuttamisaikaa on pakko jatkaa kesään asti keskeneräisten töiden vuoksi, mm. puucee-liiterin pystyttäminen, laavun katon rakentaminen, liikennemerkkien ja opastekylttien pystytys, parkkipaikan kunnostus sekä opastekartan hankinta ja pystytys. Kustannuksia on kertynyt vuosilta yhteensä ,73 (sis. ALV). Suunnitellusta rakentamishankkeesta on käyttämättä vielä (sis. ALV), johon saadaan valtionavustusta 500. Investoinnin kunnan omarahoitusosuudeksi jää 4100,00. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiohjelmaan lisämäärärahaa Nuorgamin Fielbmajärven ladun kunnostamishankkeen loppuunsaattamiseksi 4 600, johon valtionavustusta saadaan 500. Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Ailigas Sääskien tukihakemus salivuokraa varten kevätkaudelle / /2013 Sivltk 12 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavansisältöinen hakemus: "Ailigas Sääsket hakee tukea salivuokraan kevätkaudelle Ailigas Sääsket vuokraa Outakosken monitoimitalon liikuntasalia 2 kertaa viikossa 2 tuntia neljän kuukauden ajan. VKL Yritysneuvonta Oy perii pienryhmästä salivuokraaa 10 euroa tunnilta, joka on 40 /viikko: 160 /kuukausi eli 4kk x 160 = 640 /kevätkausi. Ailigas Sääskien toivomuksena on, että VKL Yritysneuvonta Oy voisi laskuttaa kuntaa suoraan. Tasavertaisuuteen vedoten koemme kohtuulliseksi hakea salivuokraa kunnalta sillä perusteella, että kunnalla ei ole tarjota Karigasniemen suunnalla toimiville seuroille omistamaansa liikuntasalia." Hakemus on kokonaisuudessan nähtävänä kokouksessa. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Liikuntatoimi maksaa anomuksen mukaisen salivuokran 640 kevätkaudelta 2013 tanssin harrastamiseen. Salivuokraan ei tanssin osalta ole varattu erillistä määrärahaa talousarviossa 2013 vaan vapaaaikasihteeri laskun saatuaan päättää, mistä se maksetaan. Sivistyslautakunta hyväksyy hakemuksen vapaa-aikasihteerin ehdotuksen mukaisesti. Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa. Jakelu Ailigas Sääsket

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja talouskertomus vuodelta / /2013 Sivltk 13 Vapaa-aikasihteeri on laatinut liitteen mukaisen liikunta- ja nuorisotoimen vuoden 2012 toiminta- ja talouskertomuksen. Vapaa-aikasihteeri Tommi Kanala aloitti työnsä vastuualueinaan liikunta- ja nuorisotyö. LIIKUNTATOIMI (2400) TAVOITTEET Liikuntatoimen tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja tarvittaessa järjestämällä liikuntaa, huomioiden myös erityisryhmät. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä Tenon Voima ry:n, Ailigas Sääskien, Utsjoen Kuohu ry:n, Kansalaisopiston, Sami Siida ry:n, Kyläyhdistysten, MLL:n ja Utsjoen seurakunnan kanssa. Kunnan liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen maksuvälineenä käyvät sekä Smartum-setelit että TyKy-setelit, seteleitä on käytetty aktiivisesti mm. uimahalli- ja kuntosalikäyntien maksamiseen. TAPAHTUMIA - Aikuisten uintitekniikkakurssi 5 x 5 osallistujaa (tammi-helmikuu) - (16.6) Kesän avajaiset Kylätalo Giisa, lasten liikunta-/leikkirata, 32 radan kiertänyttä + vanhemmat. (yhteistyö Kyläyhdistys, MLL, Utsjoen seurakunta) - Pesäpalloa ja jalkapalloa kesällä/syksyllä 0-10 osallistujaa - TENO MARATON (21.7), 81 juoksijaa, lapsille mini-maraton, 40 osallistujaa (yhteistyö Utsjoen Kuohu, Utsjoen Kunta) - (8-10.8), Lasten alkeisuimaopetuksen jatkouimakoulu, 5 lasta - Kunto 10, (15.9) 10km matka, juosten kävellen, sauvakävellen, rullaluistellen tai pyöräillen + eväät, sauna ja uinti, 7 osallistujaa - Kylien kuulemis-/vaikuttamistilaisuudet harrastusmahdollisuuksien ja liikunnan lisäämisen sekä liikuntapaikkarakentamisen suhteen (8.10) Karigasniemi, 9 osallistujaa (9.10) Nuorgam, 9 osallistujaa (10.10) Utsjoki, 16 osallistujaa - ( ) Uintileiri / liikuntaviikonloppu, Karigasniemen sa 1lk. 11 osallistujaa + vanhemmat/huoltajat - Iltapäiväkerhojen uinnit syys-kaudella keskiviikkoisin liikuntaa salissa ja uintia, 12 osallistujaa - Kahvakuulajumppa ja cirquit-trainning kuntopiiriä kevätkaudella 20 kertaa keskimäärin 7kävijää/kerta, yht. noin 140 kävijää. Syyskaudella 12 kertaa, 7 kävijää/kerta, yht. 84 kävijää. Vuoden aikana kahvakuula/cirquit kävijöitä oli n. 224

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Trimmi-kurssi (24.11) uimahallivalvonnan / uimaopettajan uintitesti. 6 osallistujaa, 3 uintitestin läpäisijää - Lasten sähly- ja liikuntakerho n. 1krt/vko syys- ja kevätlukukauden Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. (yhteistyössä seurakunnan kanssa) - Jääkiekkoa kaukalolla ke/to klo: , osallistujia 0-12 Utsjoen kuntosali (2420) Kuntosalia on voinut käyttää uimahallin aukiolo aikoina 2 /kerta maksulla. Vapaasti, 10 /kk, 50 /6kk, 80 vuosi avaimella, alennuksia hintoihin saavat eläkeläiset/opiskelijat. Vuoden 2012 aikana vuosiavaimia on vuokrattu 54 kpl. Fysioterapiaryhmä on käyttänyt kuntosalia aktiivisesti asiakkaiden kuntouttamiseen kerran viikossa. Elokuun alussa kuntosalille toimitetun käyttäjävihkon mukaan elojoulukuussa oli 681 käyttäjää eli noin 136 kävijää kuukaudessa. Kaikki eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen ja suosittu. Nuorgamin kuntosali (2430) Nuorgamin kuntosalilla vuoden 2012 aikana kävijöitä oli käyttäjävihkon mukaan 849 kävijää. Kaikki eivät kuitenkaan merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuukausittainen kävijämäärä on ollut noin 71 kävijää/kk. Käyttöaste on korkea, kuntosali on suosittu ja tarpeellinen liikuntapaikka. Karigasniemen kuntosali (2440) Lokakuun alussa kuntosalille toimitetun käyttäjävihkon mukaan kävijöitä on loka-joulukuussa ollut 297 käyntiä eli 99 käyntiä/kk. Kaikki eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen ja suosittu. Karigasniemen kuntosalilla on ollut ohjattukuntopiiri kerran viikossa kevät- ja syyskaudella, osallistujia n.20 osallistujaa/kerta. Kuntosalilla on vanhat laitteet, mutta uusia laitteita on suunnitteilla rahoitusten onnistuessa. AVUSTUKSET Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen on saatu jo valtion avustusta Ely-keskukselta 3500 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Hanke jatkui vuoden 2012 loppuun. Avustus käytettiin Utsjokelaisten nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Tarkoituksena antaa nuorelle edellytykset pärjätä maailmalla peruskoulun jälkeen, kehittää taitoja jotka helpottavat ko-

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta toa pois lähtemistä sekä ylläpitää tukiverkostoja. Nuorten toiminta on ollut aktiivista ja kävijöitä kylän nuortentoimintailloissa on ollut noin 5-15/ilta ja kylien välisissä yhteisissä nuortentoimintailloissa noin nuorta/ilta. Osallistumis innokkuus oli yleisesti % nuorten määrään suhteutettuna per kylä. Avustus käytettiin ohjaajapalkkioihin, matkakustannuksiin ja tapahtumiin. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen on jälleen saatu ELY-keskuksen päätöksellä valtionavustusta 3500 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Avustus käytetään aikavälillä mm. jääkiekon päiväleiriin , pallopelikerhoon, ohjaajapalkkioihin ja matkakorvauksiin. KKI-avustusta saatiin 1200 vuodelle 2012, "Neljän Tuulen Liikkujat"-hankkeeseen. Tukea on käytetty vuoden 2012 aikana liikunnan järjestämiseen ja tapahtumiin kyläläisten liikuttamiseksi. Kunto 10, lentopallo, sulkapallo, kahvakuula. Kävijöitä on ollut päivästä riippuen noin Avustus käytettiin kokonaisuudessaan ohjaajapalkkioihin. Nuorgamin ladun parantamiseen on saatu valtion avustusta Lapin Ely-keskukselta vuonna 2010, hankintaprojekti jatkui koko 2012 vuoden sekä vuodelle 2013 laavun ja puuliiterin rakentamisen merkeissä, kylttien ja ladun merkitsemisen myötä. Liikuntatoimi haki avustuksia 2012 aikana seuraavasti: Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa Koulussa, syksy 2012 OKM ja ELY-keskus - Avusta ei myönnetty. "Ässä-kenttä"-hanke, Suomen Palloliiton ja S-ryhmän hanke monitoimikenttien rakentamiseksi - Avustusta ei myönnetty. Saamenkielisen nuorisokulttuurin kehittäminen, OKM - Päätöstä ei ole tullut. Monitoimikentät Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin kyliin - ELYkeskus - Päätöstä ei ole tullut. Kuntosalilaitteet Karigasniemelle, Pallokentän ja kuntoradan kunnostaminen - ELY-keskus - Päätöstä ei ole tullut. HENKILÖSTÖ Vapaa-aikasihteeri, jonka työaika jakaantuu seuraavasti: nuorisotoimi 50 % ja liikuntatoimi 50 %. UIMAHALLI (2410) Uimahallin kävijämäärä oli vuonna 2012 tavanomainen 3583 kävijää. Kävijämäärä olisi ollut suurempi, mikäli pienet remontit eivät olisi haitanneet uimahallin käyttöä vuoden aikana. Uimahallin saunatilat uusittiin vuoden vaihteessa

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Uimahallissa on toteutettu peruskoululaisten ja päiväkodin lasten uinninopetusta. Päiväkodeista, suomen lapsia kävi uimassa 122 uimaria ja aikuisia 48. Saamen lapsia kävi uimassa 312 uimaria ja aikuisia 66. Iltapäiväkerho varasi uimahallin syyslukukaudella joka keskiviikolle, jolloin Iltapäiväkerho vietti liikunnallista iltapäivää uimahallilla. Iltapäiväkerhon uinneissa ui joka viikko noin 6 lasta. Sirman koulu kävi uimassa neljä kertaa loppuvuodesta. Loppuvuodesta koulutoimi järjesti uintikerhoja Nuorgamin ja Karigasniemen koulun oppilaille. Peruskoulun ala- ja yläasteen sekä lukion koulu-uinteja vuonna 2012 oli 125 kävijää Terveyskeskuksen fysioterapian allasryhmä on toiminut ohjatusti 22 ja osallistujia yhteensä 155. Lisäksi 8 omatoimikertaa, joissa kävijöitä oli 56. Yhteensä kävijöitä 211 eli noin 7 osallistujaa/kerta. Uimahallilla järjestettiin kansalaisopiston vesijumppaa maanantaisin, joissa kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä 260 kävijää. TyKy-jumpaa järjestettiin torstaisin, jumppaan pääsi uintilipun hinnalla. Utsjoen eläkeläisliiton osasto aloitti vesijumppakäynnit vuoden 2012 lopussa. Hengitysliitto HeLi:n jäseniä kävi uimassa vuonna 2012, 45 henkilöä tuetulla uinnilla, jolloin liitto tukee uimaharrastusta 1 kerta/vko ilmaisella käynnillä. Aikuisten uimatekniikkakurssia järjestettiin 5 kertaa, osallistujia oli 5 osallistujaa/kerta (tammi-helmikuu). Mannerheimin Lastensuojelu Liitto järjesti Glögi-jumpan uimahallilla Sámi Siida tarjoutui maksamaan jäsentensä ja kaikkien lasten uinnit maanantaisin, tämä on näkynyt mm. lasten uimataidossa ja uimahallin kävijämäärässä, lapsia kävi uimassa 213 ja aikuisia 84. Utsjoen Kuohulla on ollut oma uintivuoro uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella perjantaisin klo: Kuohu kävi uimassa vuonna 2012 yhteensä 19 kertaa. Käyttäjille uimahalli on ollut avoinna neljänä päivä viikossa ajalla tammi-toukokuu 2-4 h/pv, ajalla kesä-heinäkuu 4 h/pv viitenä päivänä viikossa. Elo-joulukuussa uimahalli on ollut auki neljänä päivänä viikossa 2-4h/pv. Vuonna 2012 uimahallissa kävi yhteensä 3583 hlöä. Utsjoen kunnan uimahalli liikuttaa joka kuukausi 25 % kunnan väkiluvusta.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Uimahallilla järjestettiin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton järjestämä Trimmi-kurssi (24.11) uimahallivalvonnan / uimaopettajan uintitesti. 6 osallistujaa, 3 uintitestin läpäisijää. Koulutus pidettiin uimahallin allastilassa Koulutukseen osallistui 6 henkilöä, joista 4 oli paikalla koko koulutuksen ajan ja heistä 3 suoritti testiuinnin hyväksytysti. Uimahalli sai turvallisuussertifikaatin kurssin järjestämisestä. Sertifikaatti on voimassa 1 vuoden. Uimahallin valvonta on vuoden 2012 aikana järjestetty suurimmaksi osaksi ostopalveluna. NUORISOTOIMI (2450) Nuorisotoimen tavoitteena on tarjota Utsjokelaisille nuorille ohjattua toimintaa jokaisella kylällä. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Nuorisotoimi on mukana Moniammatillisessa työryhmässä, jossa käsitellään nuoria koskevia asioita yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Työryhmän kokoonkutsujana toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja. Työryhmä piti yhden kokouksen. NUORISOTILAT Utsjoen nuorisotila Putgi on ollut välisenä aikana avoinna tiistaisin klo Syksyllä torstaisin klo Kävijöitä on ollut 0-7 nuorta iltaa kohden. Nuortenilloissa on pelattu erilaisia pelejä, leivottu ja keskusteltu. Ohjelmaan on lisätty myös liikuntaa, pelejä ja kuntosalikäyntejä nuorten osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi. Kaikkia nuoria nuortenillat eivät kuitenkaan tavoita, pääasialliset kävijät ovat yläkoulun ja lukion oppilaita. Yhteistyössä seurakunnan kanssa nuorteniltoja on pidetty kevät- ja syyslukukauden aikana viikoittain; tiistaisin Karigasniemellä 1-6 osallistujaa, keskiviikkoisin Nuorgamissa 2-6 osallistujaa, torstaisin Utsjoella Putgessa 0-6 osallistujaa. Perjantaisin nuortenilta myös Kulmakivellä seurakunnan järjestämänä.lisäksi olemme yhteistyössä järjestäneet myös erilaisia tapahtumia/kylien välisiä nuorteniltoja, jolloin olemme käyneet melomassa Karigasniemellä sekä Utsjoella, kisailleet Paintball/värikuula-aseilla sekä makkaranpaiston ja pulkkailun merkeissä. NUORISOVALTUUSTO (NuVa) Utsjoen Nuorisovaltuuston toiminta vuonna 2012 oli jokseenkin vähäistä. Nuorisovaltuuston toimijoista osa lähti uudelle paikkakunnalle opiskelemaan, joten paikkoja oli avoimena. Toimintaa elvytettiin uudelleen käyntiin syksyn 2012 aikana. Nuorisovaltuuston 4 jäsentä kävi Rovaniemen Arktikumilla järjestetyssä seminaarissa; Nuorisotakuu & Lapin nuorisopolitiikan

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 11.10.2016 klo 09:08-12:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 140 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Sivistyslautakunta 01.02.2017 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Keskiviikko 01.02.2017 klo 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KOKOUSAIKA 11.9.2014 klo 18-19.30 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma 7.12.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. Saukko

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Aika 13.03.2012 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39 KOKOUSAIKA 15.10.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 6.2.2014 klo 18.00-20.50 Paikka Päiväkoti Mustikka Asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 5 Tuntiopettajan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Henri Hedman, vpj - Esa Vihtonen -

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Henri Hedman, vpj - Esa Vihtonen - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39 KOKOUSAIKA 15.10.2015 klo 18-18.46 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika 14.4.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010 RAUTALAMMIN KUNTA Sivistyslautakunta Sivu 1 (17) Nro 1 / 2010 PÖYTÄKIRJA KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2010 klo 18.00 20.00 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Sirpa

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 16.09.2015 klo 10:02-12:45 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 96 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 97 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 1 Kokousaika 28.9.2011 klo 19.40-20.55 Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 Saapuvilla olleet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi pj puheenjohtajana) vpj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 21.03.2016 klo 10:00-15:25 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.20 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2010 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 15 16 17 18 19 20 21 Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2008. Sivistyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2008. Sivistyslautakunta klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2008 Sivistyslautakunta 24.11.2008 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila Annika

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 4/2014 34 Aika 08.09.2014 klo. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 26 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot