Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Aika klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Tiedoksi saatettavat asiat 7 5 Jäsenen valinta lukion kehittämishankkeen 10 ohjausryhmään 6 Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla Koulukuljetushakemus 12 8 Kirjastotoimen, kulttuuritoimen ja elokuvatyön 13 talouskertomus vuodelta Neljän tuulen liikkujat -hankkeen talousarviomuutos 15 vuodelle Kunnossa kaiken ikää hankkeen talousarviomuutos 16 vuodelle Lisätalousarvio vuodelle 2013 Nuorgamin Fielbmajärven 17 ladun loppuunsaattamiseksi 12 Ailigas Sääskien tukihakemus salivuokraa varten 18 kevätkaudelle Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja talouskertomus 19 vuodelta Sivistystoimen hallinnon toiminta- ja talouskertomus 25 vuodelta Peruskoulujen toiminta- ja talouskertomus vuodelta Saamelaislukion toiminta- ja talouskertomus vuodelta Kansalaisopiston toiminta- ja talouskertomus vuodelta Projektien toiminta- ja talouskertomus vuodelta Lukion kehittämishankkeen talousarvion tarkentaminen 20 Tehostetun ja erityisen tuen hankkeen (6206) 40 talousarviomuutos vuodelle Sivistyslautakunnan kokousajankohdan, esityslistan 41 jakelun ja pöytäkirjan nähtävilläpidon määrääminen vuonna Sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien 42

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ vahvistaminen 23 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Utsjoen kunnan 43 perusopetuksessa ja lukiossa 24 Huoltajan ilmoitus opetuskielen vaihtamisesta (saapunut ) 25 Utsjoen kunnan koululaitoksen virkojen ja toimien täyttö lukien 26 Utsjokisuun koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla Ovttas-projektin varhaiskasvatuksen asiantuntijan 49 työsuhteen jatkaminen asti 28 Lukion kehittämishankkeen koordinaattorin työsuhteen 50 jatkaminen asti 29 Pyyntö aloiteen tukemiseksi "saamelaisten 51 kotiseutualueen opetussuunnitelma ja koulu suunnitteluun" -suunnitteluryhmän perustamiseksi 30 Liikenneturvallisuustoiminta kunnissa vuosina Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän jäsenet vv Korvaushakemus sodanaikaisten ja -jälkeisten vuosien 55 menetetyistä koulunkäyntimahdollisuuksista 33 Saamen alaluokkien suomenkielen opetustuntien 56 lisääminen 34 Talouden katsaus Lukiolaisten vapaa-aikapalvelujen käyttö alkaen 36 Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetus lukuvuonna Irtisanoutuminen Karigasniemen koulun keittäjän toimesta lukien 38 Sivistyslautakunnan jäsenen nimeäminen Ovttasprojektiin Kesälukion 2013 määrärahan käyttö 62

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saijets Mika 13:10-18:20 Puheenjohtaja Länsman Maija 13:10-18:20 Varapuheenjohtaja Järvensivu Asla 13:10-18:20 Jäsen Aikio Elle Kaaren 13:10-18:20 Jäsen Näkkäläjärvi-Länsman Anna 13:10-18:20 Jäsen Vesterinen Anne-Mari 13:10-18:20 Varajäsen Alasentie Annina 13:10-18:20 Varajäsen Poissa Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Porsanger Veikko Kh:n puheenjohtaja Kordelin Marjatta Kunnanhallituksen edustaja Laitakari Ursula Kirjastotoimenjohtaja Muu Alaraudanjoki Arja 13:10-18:20 Rehtorisivistystoimenjohtaja, Vuolab Kerttu 13:10-18:20 tulkki Guttorm Pilvi 13:10-18:20 Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Mika Saijets puheenjohtaja Pilvi Guttorm pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-39 Pöytäkirjan tarkastus Annina Alasentie Maija Länsman Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Sivistystoimistossa Ilmoitustaulun hoitaja Pilvi Guttorm

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivltk 1 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivltk 2 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annina Alasentie ja Maija Länsman.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivltk 3 Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Mika Saijets ehdotti, että asia 13 siirretään käsiteltäväksi ennen kohtaa 9. Saijets ehdotti myös, että lisäasiat hyväksytään käsiteltäväksi. Mika Saijetsin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunnan valmistelijan kutsusta Kirsti Aikio esitteli lukion kehittämishanketta.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Sivltk 4 Tilausliikenne E & O Guttorm Oy - ilmoitus yrityksen perustamisesta Utsjoen kunta, valtuusto Kerhotoiminnan kehittäminen lv Utsjoen kunta, kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmat vuosille Esitykset Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi toimikeudelle Toimielimien päätökset Opetus- ja kulttuuriministeriö - Valtionavustuksen käyttöajan jatkaminen ja selvitysajan pidentäminen - Päätös valtionavustusta koskevassa asiassa - Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna Kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttaminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2012 Utsjoen kunta, sivistystoimisto - Jatkoajan hakeminen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan Utsjoen kunta, kunnanhallitus Sivistyslautakunnan määrärahan siirto vuodelle 2012 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES - "Nordic Combat Boot Camp" -avustuspäätös Tutkimuslupahakemus Pro Gradu -tutkielmaan: Kyselytutkimus pohjois- ja itälapin nuorten asenteista matkailuyrittäjyyttä ja matkailualalla työllistymistä kohtaan Hakemus valtionavustuksen saamiseksi: Saamenkielisen Nuorisokulttuurin kehittäminen Utsjoen kunta, valtuusto Kunnanjohtajan viran täyttö - 47 Sivistyslautakunnan vuoden 2012 lisätalousarvio / Kerhotoiminnan kehittäminen

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 lisätalousarvio / Healclimhanke Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmat vuosille Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - Talousarvio 2013, Taloussuunnitelma Utsjokisuun koulu - Opettajainkokouspöytäkirjat , , , Karigasniemen koulu - Opettajainkokouspöytäkirjat , Utsjoen saamelaislukio - Opettajainkokouspöytäkirjat , Lapin yliopisto - Sopimus opetusharjoittelusta Utsjoen kunta - Selvitys valtionavustuksen käytöstä; Tehostetun ja erityisen tuen kehittämine - Selvitys valtionavustuksen käytöstä; Kerhotoiminnan kehittäminen - Selvitys valtionavustuksen käytöstä: Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Utsjoen saamelaislukion kehttämishankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja Utsjoen kunta, valtuusto Valtuuston puheenjohtajiston vaali - 6 Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali - 7 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 9 Elinkeinolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 10 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 11 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 12 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Inarin kunta, ympäristöyksikkö - Karigasniemen koulun tarkastus - Utsjokisuun koulun ja päiväkodin sekä Nuorgamin koulun ja päiväkodin tarkastus Osaava-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen valtionavustuksen käytön selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriö - Erityisavustuksen myöntäminen kirjastoautolle

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Lautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset saapuneet kirjeet.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Jäsenen valinta lukion kehittämishankkeen ohjausryhmään 43/ /2013 Sivltk 5 Utsjoen kunta on hakenut valtion erityisavustusta Ohcejoga sámelogahat - Saamelaisuutta huomioivan toisen asteen koulutusmallin kehittämiseen. Hanke on saanut rahoitukselle jatkoaikaa Hankehakemuksen mukaan hankkeen toteutumista ja etenemistä valvomaan perustetaan ohjausryhmä, johon on esitetty seuraavat jäsenet: rehtori-sivistystoimenjohtaja, lukion apulaisrehtori, SAKK:n rehtori tai apulaisrehtori, Giellagas-instituutin nimeämä jäsen, lukion kehittämistyöryhmän jäsen, saamelaisalueen muiden lukioiden rehtorit (Sodankylä, Ivalo, Enontekiö) sekä sivistyslautakunnan nimeämä jäsen. Edellinen sivistyslautakunta nimesi pj Kati Eriksenin ohjausryhmän jäseneksi kesäkuun 2011 kokouksessa. Sivistyslautakunta nimeää jäsenen lukion kehittämishankkeen ohjausryhmään vuodelle Mika Saijets ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Maija Länsman ja hänen varajäsenekseen Asla Järvensivu. Mika Saijetsin ehdotus hyväksyttiin.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla / /2013 Sivltk 6 Nuorgamin koulun iltapäivätoiminna ohjaajana on toiminut Marketta Alaraudanjoki Nuorgamista marraskuusta 2011 alkaen. Hän on KE- LA:n työllistämä ja kustantama työharjoittelija. Joulukuussa 2012 tarkastetun suunnitelman mukaan Marketta Alaraudanjoki jatkoi tehtävässään ja työ päättyy Työharjoittelusopimuksen (palkaton) kunnan puolesta allekirjoittivat avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen ja apulaisjohtaja Janne Hongisto rehtorin ollessa esteellinen. Sivistyslautakunta merkitsee valmistelun mukaisen asian tiedoksi. Kirjastotoimenjohtajan ollessa esteellinen asia käsitellään puheenjohtajan esittelystä. Arja Alaraudanjoki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jakelu Alaraudanjoki Marketta

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Koulukuljetushakemus 46/ /2013 Sivltk 7

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kirjastotoimen, kulttuuritoimen ja elokuvatyön talouskertomus vuodelta /12.00/2013 Sivltk 8 Kirjastotoimenjohtaja on laatinut kirjasto-, kulttuuri- ja elokuvatyön toimintakertomuksen vuodelta Kirjasto: Kirjastopalveluja Utsjoella ovat tarjonneet edellisten vuosien tapaan kunnan pääkirjasto sekä Kaarasjoen ja Porsangin kanssa yhteinen kirjastoauto. Henkilöstö: Utsjoen kirjaston henkilökuntaan vuonna 2012 kuuluivat 1 kirjastotoimenjohtaja ja 1 kirjastovirkailija. Aukioloajat ja käyttäjät: Kirjaston aukioloaika on talvella 30 h/vk ja kesällä 25 h/vk ( ). Aukiolotunteja oli yhteensä 1449h. Kirjastoautolla oli pysäkkejä 31. Kirjastosta lainasi 507 asiakasta. Näistä auton lainaajia oli 202. Käyntikertoja oli keskimäärin kirjastossa. 287 oppilasta opettajineen kävi kirjastossa vuoden mittaan lukemassa ja lainaamassa aineistoa. Kokoelmat ja hankinnat: Kirjastoaineisto sisältää kirjaa, videoita 319, dvd-levyjä 116, musiikkiäänitteitä Lehtiä tuli ilmaisjakeluina tai lahjoituksina 95 nimekettä. Tilattuja lehtiä oli 29, joista 10 kirjastoautolle. Koko kirjastoaineiston lukumäärä on nimekettä. Tähän lukuun sisältyy myös edellä lueteltujen lisäksi muuta aineistoa, kuten nuotteja, moniviestimiä ja karttoja. Lainaus: Kokonaislainaus oli kpl. Kaukolainoja muista kuin Lapin kirjastosta 65. Celia-kirjaston äänikirjoja lainattiin yhteensä 70 kpl. Muu toiminta: Internet-päätteitä asiakaskäyttöön on kolme. Tietokoneiden käyttökertoja, á puoli tuntia, oli Tentinvalvontaa on ollut 1 kerta. Lapin kirjastojen Intro/Lapponica -palvelua käytettiin yhteensä kertaa. Saamenkielisiä satutuokioita on pidetty 4 kertaa ja suomenkielisiä satutuokioita 5 kertaa. Lukupiiri aikuisille on järjestetty 2 kertaa alkuvuodesta Kirjasto järjesti yhteistyössä Rovaniemen Lappi-osaston kanssa etäluentosarjat Utsjoen kunnantalon valtuustosalissa. Luentoja järjes-

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta tettiin yhteensä kuusi kertaa. Opetusministeriö myönsi Utsjoen kunnalle harkinnanvaraisena valtionavustuksena euroa yhteispohjoismaisen kirjastoauton toiminnasta vuonna 2012 aiheutuviin menoihin. Kulttuuritoimi Näyttelyt ja tapahtumat: Kirjaston tiloissa on järjestetty kulttuuritoimen näyttelyitä 4 kertaa. Teatteriesityksiä, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia on ollut 9 kappaletta. Kulttuuritoimi järjesti itsenäisyyspäivän kahvituksen koulukeskuksessa. Elokuvatoimi Lippujen myynnin hoiti kirjastotoimenjohtaja ja koneenkäyttäjinä 4 määräaikaista, tuntipalkkaista nuorta. Elokuvia esitettiin yhteensä 17 kertaa. Elokuvissa kävi yhteensä 207 katsojaa. Lippujen hinta on ollut kaikilta 5. Suomen Elokuvasäätiö myönsi Utsjoen kunnankinolle 2500 toiminta-avustuksen vuodelle Avustus mahdollisti filmien esittämisen, mutta myös Utsjoen kunnan tukea tarvittiin. Talous: talousarvio toteutuma (%) tulot menot Netto Sivistyslautakunta hyväksyy kirjastotoimen (pääkirjasto ja kirjastoauto), kulttuuri- ja elokuvatoimen vuoden 2012 toiminta- ja talouskertomukset.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Neljän tuulen liikkujat -hankkeen talousarviomuutos vuodelle / /2013 Sivltk 9 KKI-ohjelma on myöntänyt vuonna 2012 Utsjoen kunnalle 1200,00 avustuksen hankkeeseen "Neljän tuulen liikkujat". Tuki on myönnetty käytettäväksi ohjaajapalkkioihin. Avustuksen käyttöön haettiin ja saatiin jatkoaikaa saakka ja avustuksesta käyttämättä jäänyt summa 446,00 on kirjanpidossa siirretty käytettäväksi vuonna Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Neljän tuulen liikkujat-hankkeen (6214) talousarvion seuraavasti: 3330 Muut tuet ja avustukset 446, Asiakaspalvelujen ostot muilta 446,00 Netto 0 Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnossa kaiken ikää hankkeen talousarviomuutos vuodelle / /2013 Sivltk 10 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on myöntänyt 2000 euron avustuksen vuodelle 2013 kunnan liikuntatoimen hankkeeseen "Nordic Combat Boot Camp". Tuki on myönnetty käytettäväksi ohjaajapalkkioihin. Selvitys varojen käytöstä on annettava viimeistään Hankkeessa järjestetään Nordic Combat BootCamp-liikuntaa, joka pitää sisällään kuntorataa, kiertoharjoittelua liikuntasalissa, kuntosalissa, uimahallissa sekä ulkona kuntoillen ja ratatyyppisesti sekä circuit kiertoharjoittelua. Hankkeen avulla tavoitellaan 40-vuotiaita miehiä, jotta he innostuisivat liikunnasta, kiinnostuisivat omasta hyvinvoinnista ja kuntonsa kohottamisesta. Liikuntaryhmät perustetaan Utsjoen kirkonkylälle, Nuorgamiin ja Karigasniemelle, vähintään 15 kokoontumiskertaa ja ohjatut liikuntakerrat sekä 5 liikuntatapahtumaa joka kylällä. Tiede- ja taidekesälukio ei toteudu vuonna 2013, jolloin hankkeeseen varattu kunnan omarahoitusosuus jää käyttämättä. Omarahoitusosuudesta on mahdollista siirtää 850,00 tämän hankkeen käytettäväksi. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Kunnossa kaiken ikää 2013-hankkeelle (kustannuspaikka 6215) talousarvion vuodelle 2013: 3330 Tuet ja avustukset 2000, määräaik. työsuht. kk-palkat 1550, Kuel-maksut 370, Sair.vak.maksut 33, Tyött.vak.maksu 37, Tapaturmavak.maksu 10, Matkakulut 850,00 Menot yhteensä 2850,00 Netto 850,00 Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Lisätalousarvio vuodelle 2013 Nuorgamin Fielbmajärven ladun loppuunsaattamiseksi 38/ /2013 Sivltk 11 Utsjoen kunta on saanut Nuorgamin Fielbmajärven ladun :n rakentamishankkeelle 5000 valtionavustusta v Hanke on toteutunut hitaasti vuonna ELY-keskuksen tarkastuksessa marraskuussa 2012 todettiin, että hankkeen toteuttamisaikaa on pakko jatkaa kesään asti keskeneräisten töiden vuoksi, mm. puucee-liiterin pystyttäminen, laavun katon rakentaminen, liikennemerkkien ja opastekylttien pystytys, parkkipaikan kunnostus sekä opastekartan hankinta ja pystytys. Kustannuksia on kertynyt vuosilta yhteensä ,73 (sis. ALV). Suunnitellusta rakentamishankkeesta on käyttämättä vielä (sis. ALV), johon saadaan valtionavustusta 500. Investoinnin kunnan omarahoitusosuudeksi jää 4100,00. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiohjelmaan lisämäärärahaa Nuorgamin Fielbmajärven ladun kunnostamishankkeen loppuunsaattamiseksi 4 600, johon valtionavustusta saadaan 500. Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Ailigas Sääskien tukihakemus salivuokraa varten kevätkaudelle / /2013 Sivltk 12 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavansisältöinen hakemus: "Ailigas Sääsket hakee tukea salivuokraan kevätkaudelle Ailigas Sääsket vuokraa Outakosken monitoimitalon liikuntasalia 2 kertaa viikossa 2 tuntia neljän kuukauden ajan. VKL Yritysneuvonta Oy perii pienryhmästä salivuokraaa 10 euroa tunnilta, joka on 40 /viikko: 160 /kuukausi eli 4kk x 160 = 640 /kevätkausi. Ailigas Sääskien toivomuksena on, että VKL Yritysneuvonta Oy voisi laskuttaa kuntaa suoraan. Tasavertaisuuteen vedoten koemme kohtuulliseksi hakea salivuokraa kunnalta sillä perusteella, että kunnalla ei ole tarjota Karigasniemen suunnalla toimiville seuroille omistamaansa liikuntasalia." Hakemus on kokonaisuudessan nähtävänä kokouksessa. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Liikuntatoimi maksaa anomuksen mukaisen salivuokran 640 kevätkaudelta 2013 tanssin harrastamiseen. Salivuokraan ei tanssin osalta ole varattu erillistä määrärahaa talousarviossa 2013 vaan vapaaaikasihteeri laskun saatuaan päättää, mistä se maksetaan. Sivistyslautakunta hyväksyy hakemuksen vapaa-aikasihteerin ehdotuksen mukaisesti. Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa. Jakelu Ailigas Sääsket

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja talouskertomus vuodelta / /2013 Sivltk 13 Vapaa-aikasihteeri on laatinut liitteen mukaisen liikunta- ja nuorisotoimen vuoden 2012 toiminta- ja talouskertomuksen. Vapaa-aikasihteeri Tommi Kanala aloitti työnsä vastuualueinaan liikunta- ja nuorisotyö. LIIKUNTATOIMI (2400) TAVOITTEET Liikuntatoimen tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja tarvittaessa järjestämällä liikuntaa, huomioiden myös erityisryhmät. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä Tenon Voima ry:n, Ailigas Sääskien, Utsjoen Kuohu ry:n, Kansalaisopiston, Sami Siida ry:n, Kyläyhdistysten, MLL:n ja Utsjoen seurakunnan kanssa. Kunnan liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen maksuvälineenä käyvät sekä Smartum-setelit että TyKy-setelit, seteleitä on käytetty aktiivisesti mm. uimahalli- ja kuntosalikäyntien maksamiseen. TAPAHTUMIA - Aikuisten uintitekniikkakurssi 5 x 5 osallistujaa (tammi-helmikuu) - (16.6) Kesän avajaiset Kylätalo Giisa, lasten liikunta-/leikkirata, 32 radan kiertänyttä + vanhemmat. (yhteistyö Kyläyhdistys, MLL, Utsjoen seurakunta) - Pesäpalloa ja jalkapalloa kesällä/syksyllä 0-10 osallistujaa - TENO MARATON (21.7), 81 juoksijaa, lapsille mini-maraton, 40 osallistujaa (yhteistyö Utsjoen Kuohu, Utsjoen Kunta) - (8-10.8), Lasten alkeisuimaopetuksen jatkouimakoulu, 5 lasta - Kunto 10, (15.9) 10km matka, juosten kävellen, sauvakävellen, rullaluistellen tai pyöräillen + eväät, sauna ja uinti, 7 osallistujaa - Kylien kuulemis-/vaikuttamistilaisuudet harrastusmahdollisuuksien ja liikunnan lisäämisen sekä liikuntapaikkarakentamisen suhteen (8.10) Karigasniemi, 9 osallistujaa (9.10) Nuorgam, 9 osallistujaa (10.10) Utsjoki, 16 osallistujaa - ( ) Uintileiri / liikuntaviikonloppu, Karigasniemen sa 1lk. 11 osallistujaa + vanhemmat/huoltajat - Iltapäiväkerhojen uinnit syys-kaudella keskiviikkoisin liikuntaa salissa ja uintia, 12 osallistujaa - Kahvakuulajumppa ja cirquit-trainning kuntopiiriä kevätkaudella 20 kertaa keskimäärin 7kävijää/kerta, yht. noin 140 kävijää. Syyskaudella 12 kertaa, 7 kävijää/kerta, yht. 84 kävijää. Vuoden aikana kahvakuula/cirquit kävijöitä oli n. 224

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Trimmi-kurssi (24.11) uimahallivalvonnan / uimaopettajan uintitesti. 6 osallistujaa, 3 uintitestin läpäisijää - Lasten sähly- ja liikuntakerho n. 1krt/vko syys- ja kevätlukukauden Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. (yhteistyössä seurakunnan kanssa) - Jääkiekkoa kaukalolla ke/to klo: , osallistujia 0-12 Utsjoen kuntosali (2420) Kuntosalia on voinut käyttää uimahallin aukiolo aikoina 2 /kerta maksulla. Vapaasti, 10 /kk, 50 /6kk, 80 vuosi avaimella, alennuksia hintoihin saavat eläkeläiset/opiskelijat. Vuoden 2012 aikana vuosiavaimia on vuokrattu 54 kpl. Fysioterapiaryhmä on käyttänyt kuntosalia aktiivisesti asiakkaiden kuntouttamiseen kerran viikossa. Elokuun alussa kuntosalille toimitetun käyttäjävihkon mukaan elojoulukuussa oli 681 käyttäjää eli noin 136 kävijää kuukaudessa. Kaikki eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen ja suosittu. Nuorgamin kuntosali (2430) Nuorgamin kuntosalilla vuoden 2012 aikana kävijöitä oli käyttäjävihkon mukaan 849 kävijää. Kaikki eivät kuitenkaan merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuukausittainen kävijämäärä on ollut noin 71 kävijää/kk. Käyttöaste on korkea, kuntosali on suosittu ja tarpeellinen liikuntapaikka. Karigasniemen kuntosali (2440) Lokakuun alussa kuntosalille toimitetun käyttäjävihkon mukaan kävijöitä on loka-joulukuussa ollut 297 käyntiä eli 99 käyntiä/kk. Kaikki eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen ja suosittu. Karigasniemen kuntosalilla on ollut ohjattukuntopiiri kerran viikossa kevät- ja syyskaudella, osallistujia n.20 osallistujaa/kerta. Kuntosalilla on vanhat laitteet, mutta uusia laitteita on suunnitteilla rahoitusten onnistuessa. AVUSTUKSET Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen on saatu jo valtion avustusta Ely-keskukselta 3500 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Hanke jatkui vuoden 2012 loppuun. Avustus käytettiin Utsjokelaisten nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Tarkoituksena antaa nuorelle edellytykset pärjätä maailmalla peruskoulun jälkeen, kehittää taitoja jotka helpottavat ko-

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta toa pois lähtemistä sekä ylläpitää tukiverkostoja. Nuorten toiminta on ollut aktiivista ja kävijöitä kylän nuortentoimintailloissa on ollut noin 5-15/ilta ja kylien välisissä yhteisissä nuortentoimintailloissa noin nuorta/ilta. Osallistumis innokkuus oli yleisesti % nuorten määrään suhteutettuna per kylä. Avustus käytettiin ohjaajapalkkioihin, matkakustannuksiin ja tapahtumiin. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen on jälleen saatu ELY-keskuksen päätöksellä valtionavustusta 3500 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Avustus käytetään aikavälillä mm. jääkiekon päiväleiriin , pallopelikerhoon, ohjaajapalkkioihin ja matkakorvauksiin. KKI-avustusta saatiin 1200 vuodelle 2012, "Neljän Tuulen Liikkujat"-hankkeeseen. Tukea on käytetty vuoden 2012 aikana liikunnan järjestämiseen ja tapahtumiin kyläläisten liikuttamiseksi. Kunto 10, lentopallo, sulkapallo, kahvakuula. Kävijöitä on ollut päivästä riippuen noin Avustus käytettiin kokonaisuudessaan ohjaajapalkkioihin. Nuorgamin ladun parantamiseen on saatu valtion avustusta Lapin Ely-keskukselta vuonna 2010, hankintaprojekti jatkui koko 2012 vuoden sekä vuodelle 2013 laavun ja puuliiterin rakentamisen merkeissä, kylttien ja ladun merkitsemisen myötä. Liikuntatoimi haki avustuksia 2012 aikana seuraavasti: Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa Koulussa, syksy 2012 OKM ja ELY-keskus - Avusta ei myönnetty. "Ässä-kenttä"-hanke, Suomen Palloliiton ja S-ryhmän hanke monitoimikenttien rakentamiseksi - Avustusta ei myönnetty. Saamenkielisen nuorisokulttuurin kehittäminen, OKM - Päätöstä ei ole tullut. Monitoimikentät Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin kyliin - ELYkeskus - Päätöstä ei ole tullut. Kuntosalilaitteet Karigasniemelle, Pallokentän ja kuntoradan kunnostaminen - ELY-keskus - Päätöstä ei ole tullut. HENKILÖSTÖ Vapaa-aikasihteeri, jonka työaika jakaantuu seuraavasti: nuorisotoimi 50 % ja liikuntatoimi 50 %. UIMAHALLI (2410) Uimahallin kävijämäärä oli vuonna 2012 tavanomainen 3583 kävijää. Kävijämäärä olisi ollut suurempi, mikäli pienet remontit eivät olisi haitanneet uimahallin käyttöä vuoden aikana. Uimahallin saunatilat uusittiin vuoden vaihteessa

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Uimahallissa on toteutettu peruskoululaisten ja päiväkodin lasten uinninopetusta. Päiväkodeista, suomen lapsia kävi uimassa 122 uimaria ja aikuisia 48. Saamen lapsia kävi uimassa 312 uimaria ja aikuisia 66. Iltapäiväkerho varasi uimahallin syyslukukaudella joka keskiviikolle, jolloin Iltapäiväkerho vietti liikunnallista iltapäivää uimahallilla. Iltapäiväkerhon uinneissa ui joka viikko noin 6 lasta. Sirman koulu kävi uimassa neljä kertaa loppuvuodesta. Loppuvuodesta koulutoimi järjesti uintikerhoja Nuorgamin ja Karigasniemen koulun oppilaille. Peruskoulun ala- ja yläasteen sekä lukion koulu-uinteja vuonna 2012 oli 125 kävijää Terveyskeskuksen fysioterapian allasryhmä on toiminut ohjatusti 22 ja osallistujia yhteensä 155. Lisäksi 8 omatoimikertaa, joissa kävijöitä oli 56. Yhteensä kävijöitä 211 eli noin 7 osallistujaa/kerta. Uimahallilla järjestettiin kansalaisopiston vesijumppaa maanantaisin, joissa kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä 260 kävijää. TyKy-jumpaa järjestettiin torstaisin, jumppaan pääsi uintilipun hinnalla. Utsjoen eläkeläisliiton osasto aloitti vesijumppakäynnit vuoden 2012 lopussa. Hengitysliitto HeLi:n jäseniä kävi uimassa vuonna 2012, 45 henkilöä tuetulla uinnilla, jolloin liitto tukee uimaharrastusta 1 kerta/vko ilmaisella käynnillä. Aikuisten uimatekniikkakurssia järjestettiin 5 kertaa, osallistujia oli 5 osallistujaa/kerta (tammi-helmikuu). Mannerheimin Lastensuojelu Liitto järjesti Glögi-jumpan uimahallilla Sámi Siida tarjoutui maksamaan jäsentensä ja kaikkien lasten uinnit maanantaisin, tämä on näkynyt mm. lasten uimataidossa ja uimahallin kävijämäärässä, lapsia kävi uimassa 213 ja aikuisia 84. Utsjoen Kuohulla on ollut oma uintivuoro uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella perjantaisin klo: Kuohu kävi uimassa vuonna 2012 yhteensä 19 kertaa. Käyttäjille uimahalli on ollut avoinna neljänä päivä viikossa ajalla tammi-toukokuu 2-4 h/pv, ajalla kesä-heinäkuu 4 h/pv viitenä päivänä viikossa. Elo-joulukuussa uimahalli on ollut auki neljänä päivänä viikossa 2-4h/pv. Vuonna 2012 uimahallissa kävi yhteensä 3583 hlöä. Utsjoen kunnan uimahalli liikuttaa joka kuukausi 25 % kunnan väkiluvusta.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Uimahallilla järjestettiin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton järjestämä Trimmi-kurssi (24.11) uimahallivalvonnan / uimaopettajan uintitesti. 6 osallistujaa, 3 uintitestin läpäisijää. Koulutus pidettiin uimahallin allastilassa Koulutukseen osallistui 6 henkilöä, joista 4 oli paikalla koko koulutuksen ajan ja heistä 3 suoritti testiuinnin hyväksytysti. Uimahalli sai turvallisuussertifikaatin kurssin järjestämisestä. Sertifikaatti on voimassa 1 vuoden. Uimahallin valvonta on vuoden 2012 aikana järjestetty suurimmaksi osaksi ostopalveluna. NUORISOTOIMI (2450) Nuorisotoimen tavoitteena on tarjota Utsjokelaisille nuorille ohjattua toimintaa jokaisella kylällä. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Nuorisotoimi on mukana Moniammatillisessa työryhmässä, jossa käsitellään nuoria koskevia asioita yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Työryhmän kokoonkutsujana toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja. Työryhmä piti yhden kokouksen. NUORISOTILAT Utsjoen nuorisotila Putgi on ollut välisenä aikana avoinna tiistaisin klo Syksyllä torstaisin klo Kävijöitä on ollut 0-7 nuorta iltaa kohden. Nuortenilloissa on pelattu erilaisia pelejä, leivottu ja keskusteltu. Ohjelmaan on lisätty myös liikuntaa, pelejä ja kuntosalikäyntejä nuorten osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi. Kaikkia nuoria nuortenillat eivät kuitenkaan tavoita, pääasialliset kävijät ovat yläkoulun ja lukion oppilaita. Yhteistyössä seurakunnan kanssa nuorteniltoja on pidetty kevät- ja syyslukukauden aikana viikoittain; tiistaisin Karigasniemellä 1-6 osallistujaa, keskiviikkoisin Nuorgamissa 2-6 osallistujaa, torstaisin Utsjoella Putgessa 0-6 osallistujaa. Perjantaisin nuortenilta myös Kulmakivellä seurakunnan järjestämänä.lisäksi olemme yhteistyössä järjestäneet myös erilaisia tapahtumia/kylien välisiä nuorteniltoja, jolloin olemme käyneet melomassa Karigasniemellä sekä Utsjoella, kisailleet Paintball/värikuula-aseilla sekä makkaranpaiston ja pulkkailun merkeissä. NUORISOVALTUUSTO (NuVa) Utsjoen Nuorisovaltuuston toiminta vuonna 2012 oli jokseenkin vähäistä. Nuorisovaltuuston toimijoista osa lähti uudelle paikkakunnalle opiskelemaan, joten paikkoja oli avoimena. Toimintaa elvytettiin uudelleen käyntiin syksyn 2012 aikana. Nuorisovaltuuston 4 jäsentä kävi Rovaniemen Arktikumilla järjestetyssä seminaarissa; Nuorisotakuu & Lapin nuorisopolitiikan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 181 023 226 800 204 864 Maksutuotot 256 378 318 460 235 269 Tuet ja Avustukset 90 240 83 800 108 797 Muut toimintatuotot

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot

Lisätiedot

Sivistysosaston toimintakertomus 2014

Sivistysosaston toimintakertomus 2014 Kemijärven kaupunki Sivistysosasto Toimintakertomus 2014 1 1 Johdanto Joku on sanonut, että ei voi tietää, minne on menossa, jos ei tiedä mistä on tulossa. Historian tunteminen on avain tulevan suunnitteluun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO-

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53 Kaupunginvaltuusto 10.05.2010 AIKA 10.05.2010 klo 19:30-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot