Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Aika klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Tiedoksi saatettavat asiat 7 5 Jäsenen valinta lukion kehittämishankkeen 10 ohjausryhmään 6 Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla Koulukuljetushakemus 12 8 Kirjastotoimen, kulttuuritoimen ja elokuvatyön 13 talouskertomus vuodelta Neljän tuulen liikkujat -hankkeen talousarviomuutos 15 vuodelle Kunnossa kaiken ikää hankkeen talousarviomuutos 16 vuodelle Lisätalousarvio vuodelle 2013 Nuorgamin Fielbmajärven 17 ladun loppuunsaattamiseksi 12 Ailigas Sääskien tukihakemus salivuokraa varten 18 kevätkaudelle Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja talouskertomus 19 vuodelta Sivistystoimen hallinnon toiminta- ja talouskertomus 25 vuodelta Peruskoulujen toiminta- ja talouskertomus vuodelta Saamelaislukion toiminta- ja talouskertomus vuodelta Kansalaisopiston toiminta- ja talouskertomus vuodelta Projektien toiminta- ja talouskertomus vuodelta Lukion kehittämishankkeen talousarvion tarkentaminen 20 Tehostetun ja erityisen tuen hankkeen (6206) 40 talousarviomuutos vuodelle Sivistyslautakunnan kokousajankohdan, esityslistan 41 jakelun ja pöytäkirjan nähtävilläpidon määrääminen vuonna Sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien 42

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ vahvistaminen 23 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Utsjoen kunnan 43 perusopetuksessa ja lukiossa 24 Huoltajan ilmoitus opetuskielen vaihtamisesta (saapunut ) 25 Utsjoen kunnan koululaitoksen virkojen ja toimien täyttö lukien 26 Utsjokisuun koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla Ovttas-projektin varhaiskasvatuksen asiantuntijan 49 työsuhteen jatkaminen asti 28 Lukion kehittämishankkeen koordinaattorin työsuhteen 50 jatkaminen asti 29 Pyyntö aloiteen tukemiseksi "saamelaisten 51 kotiseutualueen opetussuunnitelma ja koulu suunnitteluun" -suunnitteluryhmän perustamiseksi 30 Liikenneturvallisuustoiminta kunnissa vuosina Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän jäsenet vv Korvaushakemus sodanaikaisten ja -jälkeisten vuosien 55 menetetyistä koulunkäyntimahdollisuuksista 33 Saamen alaluokkien suomenkielen opetustuntien 56 lisääminen 34 Talouden katsaus Lukiolaisten vapaa-aikapalvelujen käyttö alkaen 36 Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetus lukuvuonna Irtisanoutuminen Karigasniemen koulun keittäjän toimesta lukien 38 Sivistyslautakunnan jäsenen nimeäminen Ovttasprojektiin Kesälukion 2013 määrärahan käyttö 62

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saijets Mika 13:10-18:20 Puheenjohtaja Länsman Maija 13:10-18:20 Varapuheenjohtaja Järvensivu Asla 13:10-18:20 Jäsen Aikio Elle Kaaren 13:10-18:20 Jäsen Näkkäläjärvi-Länsman Anna 13:10-18:20 Jäsen Vesterinen Anne-Mari 13:10-18:20 Varajäsen Alasentie Annina 13:10-18:20 Varajäsen Poissa Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Porsanger Veikko Kh:n puheenjohtaja Kordelin Marjatta Kunnanhallituksen edustaja Laitakari Ursula Kirjastotoimenjohtaja Muu Alaraudanjoki Arja 13:10-18:20 Rehtorisivistystoimenjohtaja, Vuolab Kerttu 13:10-18:20 tulkki Guttorm Pilvi 13:10-18:20 Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Mika Saijets puheenjohtaja Pilvi Guttorm pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-39 Pöytäkirjan tarkastus Annina Alasentie Maija Länsman Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Sivistystoimistossa Ilmoitustaulun hoitaja Pilvi Guttorm

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivltk 1 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivltk 2 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annina Alasentie ja Maija Länsman.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivltk 3 Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Mika Saijets ehdotti, että asia 13 siirretään käsiteltäväksi ennen kohtaa 9. Saijets ehdotti myös, että lisäasiat hyväksytään käsiteltäväksi. Mika Saijetsin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunnan valmistelijan kutsusta Kirsti Aikio esitteli lukion kehittämishanketta.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Sivltk 4 Tilausliikenne E & O Guttorm Oy - ilmoitus yrityksen perustamisesta Utsjoen kunta, valtuusto Kerhotoiminnan kehittäminen lv Utsjoen kunta, kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmat vuosille Esitykset Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi toimikeudelle Toimielimien päätökset Opetus- ja kulttuuriministeriö - Valtionavustuksen käyttöajan jatkaminen ja selvitysajan pidentäminen - Päätös valtionavustusta koskevassa asiassa - Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna Kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttaminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2012 Utsjoen kunta, sivistystoimisto - Jatkoajan hakeminen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan Utsjoen kunta, kunnanhallitus Sivistyslautakunnan määrärahan siirto vuodelle 2012 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES - "Nordic Combat Boot Camp" -avustuspäätös Tutkimuslupahakemus Pro Gradu -tutkielmaan: Kyselytutkimus pohjois- ja itälapin nuorten asenteista matkailuyrittäjyyttä ja matkailualalla työllistymistä kohtaan Hakemus valtionavustuksen saamiseksi: Saamenkielisen Nuorisokulttuurin kehittäminen Utsjoen kunta, valtuusto Kunnanjohtajan viran täyttö - 47 Sivistyslautakunnan vuoden 2012 lisätalousarvio / Kerhotoiminnan kehittäminen

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 lisätalousarvio / Healclimhanke Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmat vuosille Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - Talousarvio 2013, Taloussuunnitelma Utsjokisuun koulu - Opettajainkokouspöytäkirjat , , , Karigasniemen koulu - Opettajainkokouspöytäkirjat , Utsjoen saamelaislukio - Opettajainkokouspöytäkirjat , Lapin yliopisto - Sopimus opetusharjoittelusta Utsjoen kunta - Selvitys valtionavustuksen käytöstä; Tehostetun ja erityisen tuen kehittämine - Selvitys valtionavustuksen käytöstä; Kerhotoiminnan kehittäminen - Selvitys valtionavustuksen käytöstä: Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Utsjoen saamelaislukion kehttämishankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja Utsjoen kunta, valtuusto Valtuuston puheenjohtajiston vaali - 6 Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali - 7 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 9 Elinkeinolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 10 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 11 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali - 12 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Inarin kunta, ympäristöyksikkö - Karigasniemen koulun tarkastus - Utsjokisuun koulun ja päiväkodin sekä Nuorgamin koulun ja päiväkodin tarkastus Osaava-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen valtionavustuksen käytön selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriö - Erityisavustuksen myöntäminen kirjastoautolle

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Lautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset saapuneet kirjeet.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Jäsenen valinta lukion kehittämishankkeen ohjausryhmään 43/ /2013 Sivltk 5 Utsjoen kunta on hakenut valtion erityisavustusta Ohcejoga sámelogahat - Saamelaisuutta huomioivan toisen asteen koulutusmallin kehittämiseen. Hanke on saanut rahoitukselle jatkoaikaa Hankehakemuksen mukaan hankkeen toteutumista ja etenemistä valvomaan perustetaan ohjausryhmä, johon on esitetty seuraavat jäsenet: rehtori-sivistystoimenjohtaja, lukion apulaisrehtori, SAKK:n rehtori tai apulaisrehtori, Giellagas-instituutin nimeämä jäsen, lukion kehittämistyöryhmän jäsen, saamelaisalueen muiden lukioiden rehtorit (Sodankylä, Ivalo, Enontekiö) sekä sivistyslautakunnan nimeämä jäsen. Edellinen sivistyslautakunta nimesi pj Kati Eriksenin ohjausryhmän jäseneksi kesäkuun 2011 kokouksessa. Sivistyslautakunta nimeää jäsenen lukion kehittämishankkeen ohjausryhmään vuodelle Mika Saijets ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Maija Länsman ja hänen varajäsenekseen Asla Järvensivu. Mika Saijetsin ehdotus hyväksyttiin.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Nuorgamin koulun iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla / /2013 Sivltk 6 Nuorgamin koulun iltapäivätoiminna ohjaajana on toiminut Marketta Alaraudanjoki Nuorgamista marraskuusta 2011 alkaen. Hän on KE- LA:n työllistämä ja kustantama työharjoittelija. Joulukuussa 2012 tarkastetun suunnitelman mukaan Marketta Alaraudanjoki jatkoi tehtävässään ja työ päättyy Työharjoittelusopimuksen (palkaton) kunnan puolesta allekirjoittivat avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen ja apulaisjohtaja Janne Hongisto rehtorin ollessa esteellinen. Sivistyslautakunta merkitsee valmistelun mukaisen asian tiedoksi. Kirjastotoimenjohtajan ollessa esteellinen asia käsitellään puheenjohtajan esittelystä. Arja Alaraudanjoki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jakelu Alaraudanjoki Marketta

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Koulukuljetushakemus 46/ /2013 Sivltk 7

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kirjastotoimen, kulttuuritoimen ja elokuvatyön talouskertomus vuodelta /12.00/2013 Sivltk 8 Kirjastotoimenjohtaja on laatinut kirjasto-, kulttuuri- ja elokuvatyön toimintakertomuksen vuodelta Kirjasto: Kirjastopalveluja Utsjoella ovat tarjonneet edellisten vuosien tapaan kunnan pääkirjasto sekä Kaarasjoen ja Porsangin kanssa yhteinen kirjastoauto. Henkilöstö: Utsjoen kirjaston henkilökuntaan vuonna 2012 kuuluivat 1 kirjastotoimenjohtaja ja 1 kirjastovirkailija. Aukioloajat ja käyttäjät: Kirjaston aukioloaika on talvella 30 h/vk ja kesällä 25 h/vk ( ). Aukiolotunteja oli yhteensä 1449h. Kirjastoautolla oli pysäkkejä 31. Kirjastosta lainasi 507 asiakasta. Näistä auton lainaajia oli 202. Käyntikertoja oli keskimäärin kirjastossa. 287 oppilasta opettajineen kävi kirjastossa vuoden mittaan lukemassa ja lainaamassa aineistoa. Kokoelmat ja hankinnat: Kirjastoaineisto sisältää kirjaa, videoita 319, dvd-levyjä 116, musiikkiäänitteitä Lehtiä tuli ilmaisjakeluina tai lahjoituksina 95 nimekettä. Tilattuja lehtiä oli 29, joista 10 kirjastoautolle. Koko kirjastoaineiston lukumäärä on nimekettä. Tähän lukuun sisältyy myös edellä lueteltujen lisäksi muuta aineistoa, kuten nuotteja, moniviestimiä ja karttoja. Lainaus: Kokonaislainaus oli kpl. Kaukolainoja muista kuin Lapin kirjastosta 65. Celia-kirjaston äänikirjoja lainattiin yhteensä 70 kpl. Muu toiminta: Internet-päätteitä asiakaskäyttöön on kolme. Tietokoneiden käyttökertoja, á puoli tuntia, oli Tentinvalvontaa on ollut 1 kerta. Lapin kirjastojen Intro/Lapponica -palvelua käytettiin yhteensä kertaa. Saamenkielisiä satutuokioita on pidetty 4 kertaa ja suomenkielisiä satutuokioita 5 kertaa. Lukupiiri aikuisille on järjestetty 2 kertaa alkuvuodesta Kirjasto järjesti yhteistyössä Rovaniemen Lappi-osaston kanssa etäluentosarjat Utsjoen kunnantalon valtuustosalissa. Luentoja järjes-

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta tettiin yhteensä kuusi kertaa. Opetusministeriö myönsi Utsjoen kunnalle harkinnanvaraisena valtionavustuksena euroa yhteispohjoismaisen kirjastoauton toiminnasta vuonna 2012 aiheutuviin menoihin. Kulttuuritoimi Näyttelyt ja tapahtumat: Kirjaston tiloissa on järjestetty kulttuuritoimen näyttelyitä 4 kertaa. Teatteriesityksiä, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia on ollut 9 kappaletta. Kulttuuritoimi järjesti itsenäisyyspäivän kahvituksen koulukeskuksessa. Elokuvatoimi Lippujen myynnin hoiti kirjastotoimenjohtaja ja koneenkäyttäjinä 4 määräaikaista, tuntipalkkaista nuorta. Elokuvia esitettiin yhteensä 17 kertaa. Elokuvissa kävi yhteensä 207 katsojaa. Lippujen hinta on ollut kaikilta 5. Suomen Elokuvasäätiö myönsi Utsjoen kunnankinolle 2500 toiminta-avustuksen vuodelle Avustus mahdollisti filmien esittämisen, mutta myös Utsjoen kunnan tukea tarvittiin. Talous: talousarvio toteutuma (%) tulot menot Netto Sivistyslautakunta hyväksyy kirjastotoimen (pääkirjasto ja kirjastoauto), kulttuuri- ja elokuvatoimen vuoden 2012 toiminta- ja talouskertomukset.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Neljän tuulen liikkujat -hankkeen talousarviomuutos vuodelle / /2013 Sivltk 9 KKI-ohjelma on myöntänyt vuonna 2012 Utsjoen kunnalle 1200,00 avustuksen hankkeeseen "Neljän tuulen liikkujat". Tuki on myönnetty käytettäväksi ohjaajapalkkioihin. Avustuksen käyttöön haettiin ja saatiin jatkoaikaa saakka ja avustuksesta käyttämättä jäänyt summa 446,00 on kirjanpidossa siirretty käytettäväksi vuonna Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi Neljän tuulen liikkujat-hankkeen (6214) talousarvion seuraavasti: 3330 Muut tuet ja avustukset 446, Asiakaspalvelujen ostot muilta 446,00 Netto 0 Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Kunnossa kaiken ikää hankkeen talousarviomuutos vuodelle / /2013 Sivltk 10 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on myöntänyt 2000 euron avustuksen vuodelle 2013 kunnan liikuntatoimen hankkeeseen "Nordic Combat Boot Camp". Tuki on myönnetty käytettäväksi ohjaajapalkkioihin. Selvitys varojen käytöstä on annettava viimeistään Hankkeessa järjestetään Nordic Combat BootCamp-liikuntaa, joka pitää sisällään kuntorataa, kiertoharjoittelua liikuntasalissa, kuntosalissa, uimahallissa sekä ulkona kuntoillen ja ratatyyppisesti sekä circuit kiertoharjoittelua. Hankkeen avulla tavoitellaan 40-vuotiaita miehiä, jotta he innostuisivat liikunnasta, kiinnostuisivat omasta hyvinvoinnista ja kuntonsa kohottamisesta. Liikuntaryhmät perustetaan Utsjoen kirkonkylälle, Nuorgamiin ja Karigasniemelle, vähintään 15 kokoontumiskertaa ja ohjatut liikuntakerrat sekä 5 liikuntatapahtumaa joka kylällä. Tiede- ja taidekesälukio ei toteudu vuonna 2013, jolloin hankkeeseen varattu kunnan omarahoitusosuus jää käyttämättä. Omarahoitusosuudesta on mahdollista siirtää 850,00 tämän hankkeen käytettäväksi. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Kunnossa kaiken ikää 2013-hankkeelle (kustannuspaikka 6215) talousarvion vuodelle 2013: 3330 Tuet ja avustukset 2000, määräaik. työsuht. kk-palkat 1550, Kuel-maksut 370, Sair.vak.maksut 33, Tyött.vak.maksu 37, Tapaturmavak.maksu 10, Matkakulut 850,00 Menot yhteensä 2850,00 Netto 850,00 Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Lisätalousarvio vuodelle 2013 Nuorgamin Fielbmajärven ladun loppuunsaattamiseksi 38/ /2013 Sivltk 11 Utsjoen kunta on saanut Nuorgamin Fielbmajärven ladun :n rakentamishankkeelle 5000 valtionavustusta v Hanke on toteutunut hitaasti vuonna ELY-keskuksen tarkastuksessa marraskuussa 2012 todettiin, että hankkeen toteuttamisaikaa on pakko jatkaa kesään asti keskeneräisten töiden vuoksi, mm. puucee-liiterin pystyttäminen, laavun katon rakentaminen, liikennemerkkien ja opastekylttien pystytys, parkkipaikan kunnostus sekä opastekartan hankinta ja pystytys. Kustannuksia on kertynyt vuosilta yhteensä ,73 (sis. ALV). Suunnitellusta rakentamishankkeesta on käyttämättä vielä (sis. ALV), johon saadaan valtionavustusta 500. Investoinnin kunnan omarahoitusosuudeksi jää 4100,00. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiohjelmaan lisämäärärahaa Nuorgamin Fielbmajärven ladun kunnostamishankkeen loppuunsaattamiseksi 4 600, johon valtionavustusta saadaan 500. Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Ailigas Sääskien tukihakemus salivuokraa varten kevätkaudelle / /2013 Sivltk 12 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavansisältöinen hakemus: "Ailigas Sääsket hakee tukea salivuokraan kevätkaudelle Ailigas Sääsket vuokraa Outakosken monitoimitalon liikuntasalia 2 kertaa viikossa 2 tuntia neljän kuukauden ajan. VKL Yritysneuvonta Oy perii pienryhmästä salivuokraaa 10 euroa tunnilta, joka on 40 /viikko: 160 /kuukausi eli 4kk x 160 = 640 /kevätkausi. Ailigas Sääskien toivomuksena on, että VKL Yritysneuvonta Oy voisi laskuttaa kuntaa suoraan. Tasavertaisuuteen vedoten koemme kohtuulliseksi hakea salivuokraa kunnalta sillä perusteella, että kunnalla ei ole tarjota Karigasniemen suunnalla toimiville seuroille omistamaansa liikuntasalia." Hakemus on kokonaisuudessan nähtävänä kokouksessa. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Liikuntatoimi maksaa anomuksen mukaisen salivuokran 640 kevätkaudelta 2013 tanssin harrastamiseen. Salivuokraan ei tanssin osalta ole varattu erillistä määrärahaa talousarviossa 2013 vaan vapaaaikasihteeri laskun saatuaan päättää, mistä se maksetaan. Sivistyslautakunta hyväksyy hakemuksen vapaa-aikasihteerin ehdotuksen mukaisesti. Sivistyslautakunta kuuli asiassa vapaa-aikasihteeri Tommi Kanalaa. Jakelu Ailigas Sääsket

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja talouskertomus vuodelta / /2013 Sivltk 13 Vapaa-aikasihteeri on laatinut liitteen mukaisen liikunta- ja nuorisotoimen vuoden 2012 toiminta- ja talouskertomuksen. Vapaa-aikasihteeri Tommi Kanala aloitti työnsä vastuualueinaan liikunta- ja nuorisotyö. LIIKUNTATOIMI (2400) TAVOITTEET Liikuntatoimen tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja tarvittaessa järjestämällä liikuntaa, huomioiden myös erityisryhmät. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä Tenon Voima ry:n, Ailigas Sääskien, Utsjoen Kuohu ry:n, Kansalaisopiston, Sami Siida ry:n, Kyläyhdistysten, MLL:n ja Utsjoen seurakunnan kanssa. Kunnan liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen maksuvälineenä käyvät sekä Smartum-setelit että TyKy-setelit, seteleitä on käytetty aktiivisesti mm. uimahalli- ja kuntosalikäyntien maksamiseen. TAPAHTUMIA - Aikuisten uintitekniikkakurssi 5 x 5 osallistujaa (tammi-helmikuu) - (16.6) Kesän avajaiset Kylätalo Giisa, lasten liikunta-/leikkirata, 32 radan kiertänyttä + vanhemmat. (yhteistyö Kyläyhdistys, MLL, Utsjoen seurakunta) - Pesäpalloa ja jalkapalloa kesällä/syksyllä 0-10 osallistujaa - TENO MARATON (21.7), 81 juoksijaa, lapsille mini-maraton, 40 osallistujaa (yhteistyö Utsjoen Kuohu, Utsjoen Kunta) - (8-10.8), Lasten alkeisuimaopetuksen jatkouimakoulu, 5 lasta - Kunto 10, (15.9) 10km matka, juosten kävellen, sauvakävellen, rullaluistellen tai pyöräillen + eväät, sauna ja uinti, 7 osallistujaa - Kylien kuulemis-/vaikuttamistilaisuudet harrastusmahdollisuuksien ja liikunnan lisäämisen sekä liikuntapaikkarakentamisen suhteen (8.10) Karigasniemi, 9 osallistujaa (9.10) Nuorgam, 9 osallistujaa (10.10) Utsjoki, 16 osallistujaa - ( ) Uintileiri / liikuntaviikonloppu, Karigasniemen sa 1lk. 11 osallistujaa + vanhemmat/huoltajat - Iltapäiväkerhojen uinnit syys-kaudella keskiviikkoisin liikuntaa salissa ja uintia, 12 osallistujaa - Kahvakuulajumppa ja cirquit-trainning kuntopiiriä kevätkaudella 20 kertaa keskimäärin 7kävijää/kerta, yht. noin 140 kävijää. Syyskaudella 12 kertaa, 7 kävijää/kerta, yht. 84 kävijää. Vuoden aikana kahvakuula/cirquit kävijöitä oli n. 224

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Trimmi-kurssi (24.11) uimahallivalvonnan / uimaopettajan uintitesti. 6 osallistujaa, 3 uintitestin läpäisijää - Lasten sähly- ja liikuntakerho n. 1krt/vko syys- ja kevätlukukauden Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. (yhteistyössä seurakunnan kanssa) - Jääkiekkoa kaukalolla ke/to klo: , osallistujia 0-12 Utsjoen kuntosali (2420) Kuntosalia on voinut käyttää uimahallin aukiolo aikoina 2 /kerta maksulla. Vapaasti, 10 /kk, 50 /6kk, 80 vuosi avaimella, alennuksia hintoihin saavat eläkeläiset/opiskelijat. Vuoden 2012 aikana vuosiavaimia on vuokrattu 54 kpl. Fysioterapiaryhmä on käyttänyt kuntosalia aktiivisesti asiakkaiden kuntouttamiseen kerran viikossa. Elokuun alussa kuntosalille toimitetun käyttäjävihkon mukaan elojoulukuussa oli 681 käyttäjää eli noin 136 kävijää kuukaudessa. Kaikki eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen ja suosittu. Nuorgamin kuntosali (2430) Nuorgamin kuntosalilla vuoden 2012 aikana kävijöitä oli käyttäjävihkon mukaan 849 kävijää. Kaikki eivät kuitenkaan merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuukausittainen kävijämäärä on ollut noin 71 kävijää/kk. Käyttöaste on korkea, kuntosali on suosittu ja tarpeellinen liikuntapaikka. Karigasniemen kuntosali (2440) Lokakuun alussa kuntosalille toimitetun käyttäjävihkon mukaan kävijöitä on loka-joulukuussa ollut 297 käyntiä eli 99 käyntiä/kk. Kaikki eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin. Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen ja suosittu. Karigasniemen kuntosalilla on ollut ohjattukuntopiiri kerran viikossa kevät- ja syyskaudella, osallistujia n.20 osallistujaa/kerta. Kuntosalilla on vanhat laitteet, mutta uusia laitteita on suunnitteilla rahoitusten onnistuessa. AVUSTUKSET Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen on saatu jo valtion avustusta Ely-keskukselta 3500 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Hanke jatkui vuoden 2012 loppuun. Avustus käytettiin Utsjokelaisten nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Tarkoituksena antaa nuorelle edellytykset pärjätä maailmalla peruskoulun jälkeen, kehittää taitoja jotka helpottavat ko-

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta toa pois lähtemistä sekä ylläpitää tukiverkostoja. Nuorten toiminta on ollut aktiivista ja kävijöitä kylän nuortentoimintailloissa on ollut noin 5-15/ilta ja kylien välisissä yhteisissä nuortentoimintailloissa noin nuorta/ilta. Osallistumis innokkuus oli yleisesti % nuorten määrään suhteutettuna per kylä. Avustus käytettiin ohjaajapalkkioihin, matkakustannuksiin ja tapahtumiin. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen on jälleen saatu ELY-keskuksen päätöksellä valtionavustusta 3500 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Avustus käytetään aikavälillä mm. jääkiekon päiväleiriin , pallopelikerhoon, ohjaajapalkkioihin ja matkakorvauksiin. KKI-avustusta saatiin 1200 vuodelle 2012, "Neljän Tuulen Liikkujat"-hankkeeseen. Tukea on käytetty vuoden 2012 aikana liikunnan järjestämiseen ja tapahtumiin kyläläisten liikuttamiseksi. Kunto 10, lentopallo, sulkapallo, kahvakuula. Kävijöitä on ollut päivästä riippuen noin Avustus käytettiin kokonaisuudessaan ohjaajapalkkioihin. Nuorgamin ladun parantamiseen on saatu valtion avustusta Lapin Ely-keskukselta vuonna 2010, hankintaprojekti jatkui koko 2012 vuoden sekä vuodelle 2013 laavun ja puuliiterin rakentamisen merkeissä, kylttien ja ladun merkitsemisen myötä. Liikuntatoimi haki avustuksia 2012 aikana seuraavasti: Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa Koulussa, syksy 2012 OKM ja ELY-keskus - Avusta ei myönnetty. "Ässä-kenttä"-hanke, Suomen Palloliiton ja S-ryhmän hanke monitoimikenttien rakentamiseksi - Avustusta ei myönnetty. Saamenkielisen nuorisokulttuurin kehittäminen, OKM - Päätöstä ei ole tullut. Monitoimikentät Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin kyliin - ELYkeskus - Päätöstä ei ole tullut. Kuntosalilaitteet Karigasniemelle, Pallokentän ja kuntoradan kunnostaminen - ELY-keskus - Päätöstä ei ole tullut. HENKILÖSTÖ Vapaa-aikasihteeri, jonka työaika jakaantuu seuraavasti: nuorisotoimi 50 % ja liikuntatoimi 50 %. UIMAHALLI (2410) Uimahallin kävijämäärä oli vuonna 2012 tavanomainen 3583 kävijää. Kävijämäärä olisi ollut suurempi, mikäli pienet remontit eivät olisi haitanneet uimahallin käyttöä vuoden aikana. Uimahallin saunatilat uusittiin vuoden vaihteessa

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Uimahallissa on toteutettu peruskoululaisten ja päiväkodin lasten uinninopetusta. Päiväkodeista, suomen lapsia kävi uimassa 122 uimaria ja aikuisia 48. Saamen lapsia kävi uimassa 312 uimaria ja aikuisia 66. Iltapäiväkerho varasi uimahallin syyslukukaudella joka keskiviikolle, jolloin Iltapäiväkerho vietti liikunnallista iltapäivää uimahallilla. Iltapäiväkerhon uinneissa ui joka viikko noin 6 lasta. Sirman koulu kävi uimassa neljä kertaa loppuvuodesta. Loppuvuodesta koulutoimi järjesti uintikerhoja Nuorgamin ja Karigasniemen koulun oppilaille. Peruskoulun ala- ja yläasteen sekä lukion koulu-uinteja vuonna 2012 oli 125 kävijää Terveyskeskuksen fysioterapian allasryhmä on toiminut ohjatusti 22 ja osallistujia yhteensä 155. Lisäksi 8 omatoimikertaa, joissa kävijöitä oli 56. Yhteensä kävijöitä 211 eli noin 7 osallistujaa/kerta. Uimahallilla järjestettiin kansalaisopiston vesijumppaa maanantaisin, joissa kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä 260 kävijää. TyKy-jumpaa järjestettiin torstaisin, jumppaan pääsi uintilipun hinnalla. Utsjoen eläkeläisliiton osasto aloitti vesijumppakäynnit vuoden 2012 lopussa. Hengitysliitto HeLi:n jäseniä kävi uimassa vuonna 2012, 45 henkilöä tuetulla uinnilla, jolloin liitto tukee uimaharrastusta 1 kerta/vko ilmaisella käynnillä. Aikuisten uimatekniikkakurssia järjestettiin 5 kertaa, osallistujia oli 5 osallistujaa/kerta (tammi-helmikuu). Mannerheimin Lastensuojelu Liitto järjesti Glögi-jumpan uimahallilla Sámi Siida tarjoutui maksamaan jäsentensä ja kaikkien lasten uinnit maanantaisin, tämä on näkynyt mm. lasten uimataidossa ja uimahallin kävijämäärässä, lapsia kävi uimassa 213 ja aikuisia 84. Utsjoen Kuohulla on ollut oma uintivuoro uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella perjantaisin klo: Kuohu kävi uimassa vuonna 2012 yhteensä 19 kertaa. Käyttäjille uimahalli on ollut avoinna neljänä päivä viikossa ajalla tammi-toukokuu 2-4 h/pv, ajalla kesä-heinäkuu 4 h/pv viitenä päivänä viikossa. Elo-joulukuussa uimahalli on ollut auki neljänä päivänä viikossa 2-4h/pv. Vuonna 2012 uimahallissa kävi yhteensä 3583 hlöä. Utsjoen kunnan uimahalli liikuttaa joka kuukausi 25 % kunnan väkiluvusta.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Sivistyslautakunta Uimahallilla järjestettiin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton järjestämä Trimmi-kurssi (24.11) uimahallivalvonnan / uimaopettajan uintitesti. 6 osallistujaa, 3 uintitestin läpäisijää. Koulutus pidettiin uimahallin allastilassa Koulutukseen osallistui 6 henkilöä, joista 4 oli paikalla koko koulutuksen ajan ja heistä 3 suoritti testiuinnin hyväksytysti. Uimahalli sai turvallisuussertifikaatin kurssin järjestämisestä. Sertifikaatti on voimassa 1 vuoden. Uimahallin valvonta on vuoden 2012 aikana järjestetty suurimmaksi osaksi ostopalveluna. NUORISOTOIMI (2450) Nuorisotoimen tavoitteena on tarjota Utsjokelaisille nuorille ohjattua toimintaa jokaisella kylällä. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Nuorisotoimi on mukana Moniammatillisessa työryhmässä, jossa käsitellään nuoria koskevia asioita yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Työryhmän kokoonkutsujana toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja. Työryhmä piti yhden kokouksen. NUORISOTILAT Utsjoen nuorisotila Putgi on ollut välisenä aikana avoinna tiistaisin klo Syksyllä torstaisin klo Kävijöitä on ollut 0-7 nuorta iltaa kohden. Nuortenilloissa on pelattu erilaisia pelejä, leivottu ja keskusteltu. Ohjelmaan on lisätty myös liikuntaa, pelejä ja kuntosalikäyntejä nuorten osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi. Kaikkia nuoria nuortenillat eivät kuitenkaan tavoita, pääasialliset kävijät ovat yläkoulun ja lukion oppilaita. Yhteistyössä seurakunnan kanssa nuorteniltoja on pidetty kevät- ja syyslukukauden aikana viikoittain; tiistaisin Karigasniemellä 1-6 osallistujaa, keskiviikkoisin Nuorgamissa 2-6 osallistujaa, torstaisin Utsjoella Putgessa 0-6 osallistujaa. Perjantaisin nuortenilta myös Kulmakivellä seurakunnan järjestämänä.lisäksi olemme yhteistyössä järjestäneet myös erilaisia tapahtumia/kylien välisiä nuorteniltoja, jolloin olemme käyneet melomassa Karigasniemellä sekä Utsjoella, kisailleet Paintball/värikuula-aseilla sekä makkaranpaiston ja pulkkailun merkeissä. NUORISOVALTUUSTO (NuVa) Utsjoen Nuorisovaltuuston toiminta vuonna 2012 oli jokseenkin vähäistä. Nuorisovaltuuston toimijoista osa lähti uudelle paikkakunnalle opiskelemaan, joten paikkoja oli avoimena. Toimintaa elvytettiin uudelleen käyntiin syksyn 2012 aikana. Nuorisovaltuuston 4 jäsentä kävi Rovaniemen Arktikumilla järjestetyssä seminaarissa; Nuorisotakuu & Lapin nuorisopolitiikan

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2013 klo 17:00 19.30 Paikka Valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 112 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 113 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 11.10.2016 klo 09:08-12:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 140 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

13 koulunkäyntiavustajan toimesta 16.12.2011 alkaen 8 Karigasniemen koulun koulunkäyntiavustajan toimi ajalle 14 16.1.-2.6.2012 15

13 koulunkäyntiavustajan toimesta 16.12.2011 alkaen 8 Karigasniemen koulun koulunkäyntiavustajan toimi ajalle 14 16.1.-2.6.2012 15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Sivistyslautakunta Aika 01.03.2012 klo 12:00-16:55 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Esityslista 1/ Asia Otsikko Sivu 1 Katsaus saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja

Utsjoen kunta Esityslista 1/ Asia Otsikko Sivu 1 Katsaus saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja Utsjoen kunta Esityslista 1/2017 1 Aika klo 12:00 Paikka Sivistystoimisto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Katsaus saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja 3 opetuksen tilanteeseen 2 Nuorgamin kielipesän

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 9.8.2017 klo 18.36 19.00 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 21.05.2015 klo 10:10-13:39 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 44 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.1.2017 klo 16.00-17.45 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 19.11.2014 klo 17.00-18.30 Matti Lohen koulu Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00-17.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Helena Hänninen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 21.03.2016 klo 10:00-15:25 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Aika: 9.9.2009 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 49 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 16.09.2015 klo 10:02-12:45 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 96 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 97 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki.

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki. Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 47 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.6.2014 17.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 10 19.9.2017 Kokousaika 19.9.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 28.1.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II (klo 9-9.40) Kirkonkylän koulukeskus (klo 10 14) LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 1 / 2011

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 1 / 2011 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 10.2.2011 klo 19.00-21.20 Paikka: Eino-Ollin tupa, kirjaston yläkerta Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Jarmo

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 29.08.2014 klo 9:12-12:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 6/2016 KOKOUSAIKA To klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 6/2016 KOKOUSAIKA To klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 6/2016 KOKOUSAIKA To 1.12.2016 klo 18.30 19.40 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44. Lautakuntien huone, kunnantalo. Inkeri Hytönen x Reijo Jämsen

No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44. Lautakuntien huone, kunnantalo. Inkeri Hytönen x Reijo Jämsen KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 18.05 19.27 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien huone,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (14) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.8.2013 klo 16.00-17.20 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Pirkko Annala Helena

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KOKOUSAIKA 11.9.2014 klo 18-19.30 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 22.3.2017 klo 16.00-17.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Sivistyslautakunta 01.02.2017 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Keskiviikko 01.02.2017 klo 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 16.10.2014 klo 18-19.58 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 80 Kokouksen avaaminen 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 14.06.2013 klo 16:00-20:17 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 79 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSAIKA Torstai 7.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 30 31 32 33 1 34 2 35 3 36 4 37 5 38 Kunnanvirasto Asia nro, asia, liite nro Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

9 2010-11 147 Utsjokisuun koulun työsuunnitelma lukuvuodelle 2010-11 11 148 Karigasniemen koulun työsuunnitelma lukuvuodelle 2010-

9 2010-11 147 Utsjokisuun koulun työsuunnitelma lukuvuodelle 2010-11 11 148 Karigasniemen koulun työsuunnitelma lukuvuodelle 2010- Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 09.09.2010 klo 15:00-16:55 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 142 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 143 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Kangasniemi Pöytäkirja 8/2017 1 (12) Aika 07.11.2017, klo 14:00-16:54 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsitellyt asiat 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 30.11.2015 klo 10:16-14:14 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 130 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 131 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. Saukko

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 7/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 5.10.2010 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 7/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 5.10.2010 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 7/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 35 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 36 PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma 7.12.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Sivistyslautakunta Sivu 21 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Mäkinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 95 Sivistyslautakunta 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Narvan koulun ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot