piirille 2 x markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa"

Transkriptio

1 Kokous 6/53-2. piirille 2 x markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän Suomen joukkueen kokoonpanoa sikäli, että pyöräilijät jäävät joukkueesta pois ja niiden tilalle on valittu kaksi voimistelijaa. Voimistelussa suoritetaa~ maiden välinen joukkuekilpailu. Joukkueeseen kuuluu neljä voimistelijaa. Muutos aiheutui siitä, että FSGT ei ollut saanut Ranskan pyöräilyliitolta - lupaa järjgstää pyöräilykilpailuja, minkä vuoksi se esitti voimistelukilpailujen muuttamisen myös joukkuekilpailuksi ~. - Järjestö- ja valistusasiainvaliokunnan päätöksiä. 1) TUL- lehden edusta ja FSGT:n kisoihin. - JVV on päättänyt lähettää päätoimittaja To ivo Järvisen lehden edustajana seuraamaan ja selostamaan FSGT:n juhlakisoja. Työvaliokunta on hyväksynyt päätöksen. 2) Opintoapurahat. - JVV on myöntänyt Jarjestösihteeri Pekka ~lartin 'i lle matka- ja oleskelukustannuksia vastaavan apurahan Pariisiin. Niinikään valiokunta on myöntänyt markan suuruisen apurahan Ky menlaakson piirin sihteerilie Lauri uiattilalle ja Kö penhaminan - Pariisin matka kustannuksia vastaavan apurahan Tampereen piirin sihteerilie Veikko JalavalIe. Lauri Mattila on ilmoittanut, ettei hän voi töittensä vuoksi apurahaa tällä hetkellä käyttää. Järjestösihteeri kartin ja piirisihteeri Jalava osallistuvat jäsenhankintapalkintomiesten virkistysmatkalle Pariisiin seuratakseen samalla FSGT:n juhlakisoja. Työvaliokunta on hyväksynyt JVV:n päätöksen Vuoden 1953 talousarvio. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan vahvistettavaksi ehdotuksensa liiton talousarvioksi vuodelle Liite ~ ~. - Urheilijain tapaturmavakuutus. Työvaliokunta esittää, että liitto tekisi sopimuksen vakuutusyhtiö Turvan kanssa urheilijain tapaturmavakuutuksesta, jonka ehdot selviävät oheisesta liitteestä (liite m 2). Jos vakuutussopimus allekirjoitetaan, valiokunta katsoo, ettei liitto sen jälkeen ota osaa tilapäisiin tapaturmakorvauksiin, kuten nyt on tapahtunut. ~ ämän lisäksi UKV esittää, että liitto vakuuttaisi omalla riskillään 30 edustus urheilijaa. Tämä vakuutus koskisi ainoastaan liiton edustustehtäviä.

2 Kokous 6/ IV liittojuhla. Liittotoimikunnan asettama suunnittelutoimikunta on saanut valmiiksi ensi kesän liittojuhlaa koskevan toimeenpanosuunnitelman kuluvaa vuotta varten ja esittää sen liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Liite L S. - aastojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset. Yleisurheilujaosto esittää, että liiton ma s tojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset yhdenmukaistutettaisiin Suomen maastojuoksumestaruuskilpailujen se kä liiton nuorten yleisurheilumestaruuskilpailujen ikärajamääräysten kanssa. Tällöin saisivat nuorten sarjaan osallistua urheilijat, jotka koe kalenterivuoden aikana täyttävät 18, 19 ja 20 vuotta sekä yleiseen sarjaan urheilijat, jotka koe kalenterivuoden aikana täyttävät 21 vuotta tai ovat sitä vanhempia. Nykyisten sääntöjen mukaan saavat nuorten sarjaan osallistua urheilijat, jotka ko e kalenterivuoden aikana täyttävät 20 tai 21 vuotta sekä yleiseen sarjaan urheilijat, jotka ko e kalenterivuoden aikana täyttävät 22 vuotta tai ovat sitä vanhempia. Samalla jaosto esittä ~, että uudet ikära jamääräykset otettaisiin väliaikaisesti käytäntöön heti. eski-suomen piirin velka. UKV on tutkinut SATUS-vierailusta aiheutuneen liiton saamisen eski-suomen piiriitä, yhteensä markkaa ja esittää, että piirin velkaa hyvitettäisiin seuraavilla menoerillä: ilpailulupamaksu Vastaanottotilaisuuden kulut Lähtiäistilaisuuden kulut : : : :-!VI k ================ Liiton saaminen supistuisi näin ollen markkaan, joka summa perittäisiin piiriitä pidättäen vuosittain piirille myönnettävästä avustuksesta markkaa. Piiri ilmoittaa, että itse voimisteluottelu sateisen sään johdosta tuott i tappiota markkaa ja seuraavana päivänä j ärjestetyt piirijuhlat, joissa voimisteluottelua jatkettiin, ylijäämää markkaa. Työvaliokunta puoltaa UKVn esityksen hyväksymistä :. - Liiton muutto. Painija Ti mo Hiltunen on eronnut ovaniemen VPK :n Voimailijoista ja liittynyt Rovaniemen Lappiin (TUL). Edustuskelpoinen

3 KokollS 6/ ;. - Eräs kilpailllkielto. Kemin Innon jäsen.~ allno Rantanen oli elokllllssa 1952 pelannllt Kemin Pallo-Sellran jollkklleessa, joka oli kilpailllmatkalla Rllotsissa. Sen jälkeen Rantanen pelasi jälleen omassa sellrassaan, joka ~i katsonllt aiheelliseksi ryhtyä ehkä tästä syystä rankaislltoimenoiteisiin. Myöhemmin Rantanen erosi Innosta liittyäkseen edellä mainittllun SPL :n alaiseen sellraan. Rantasen eronpyyntö oli kirjoitettll ja sellra myönsi eron , mlltta rankaisi antasta nyt edellä viitatllsta rikkomllksesta yhden vlloden kilpailllkiellolla. Jaostopäällikkö on tlltkinllt asian ja katsoo, että sellra on menetellyt vilpillisesti, koska jättänyt aikanaan rikkomllksen rankaisematta. en vlloksi jaostopäällikkö esittää, että Rantasen rangaistllsaika mlllltettaisiin 6 kllllkalldeksi ja alkavaksi Piiri on vahvistanllt sellran päätöksen, vaikka piirin varapllheenjohtaja ~atti Aitto- oja on ollllt täysin tietoinen asiain klllllsta. Pää t ö k s e t ~. - Kokollksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapllvilla olivat ~uheenjohtajat Arvi Heiskanen (6) ja Unto Siivonen (6) secä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (6), Veikko Kokkola (6) Lallri Nllrmi (6), A.K. Leskinen '5), Väinö Soininen (5), Eino Haapanen (~), Lennart Kivi (5), Olavi Järvelä (6) ja Paavo Aitio (6) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Pekka :artin, Ulla Tiilikainen, Toivo Mustonen, Esko enonen, Veikko Pellhkllri, Joonas ykkänen, Veikko Oittinen, Toivo Järvinen, Urho Niemenkari ja sihteeri E.. Wuokko, joka laati kokollksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisllus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Hyväksyttiin pöytäkirja 5/53 sellraavalla 5 lisäyksellä:. 54: Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Paavo Aitio esitti, että konferenssiin lähetettäisiin tois na edllstajana Holger' hillan. Esitys hylättiin äänestyksen jälkeen Työvaliokunnan p 'ätöksiä. 1) Pohjola-Norden r.y. - Hyväksyttiin. 2) TOimittaja ygren'in ero. - Merkittiin.

4 Kokous 6/ Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Naisten voimisteluottelu Belgian kanssa. Hyväksyttiin. 2) Nyrkkeilyn EM-kilpailut. - Hyväksyttiin. 3) Liiton pesäpallo- ohjaajat. - Hyväksyttiin. 4) Piirikunnallinen kurssi toiminta. - erkittiin. 5) FSGT:n kisat. - Käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja ilmoitti, että ainakin SUL:n taholta oli ilmoitettu, ettei FSGT ollut saanut asianmukaista kilpailulupaa yleisurheilukilpailujen järjestämiseen. Puheenjohtaja ehdotti liittotoimikunnan päätettäväksi, että joukkue matkustaa suunnitelman mukaisesti ja, mikäli j ärjestäjät eivät voi asianomaista kilpailulupaa esittää, TULn joukkue osallistuu tilaisuuksiin vain kilpailujen ulkopuolella. Liittotoimikunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Tilanteesta ilmoitetaan myös joukkueen jäsenille Järjestö- ja valistusasiainvaliokunnan päätöksiä. 1) TUL- lehden edustaja FSGT:n kisoihin. - Hyväksyttiin. 2) Opintoapurahat. - Ltk:n jäsen Paavo Aitio ehdotti, että esitys järjestösihteeri artin ' in matkasta hylätään tässä vaiheessa. Työvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen 7 äänellä 2 vastaan Vuoden 1953 talousarvio. Liittotoimikunta hyväksyi talousarvion työvaliokunnan esittämässä muodossa. Käsittelyn aikana ilmoitettiin, että tulopuolelle otettu valtionavustuserä ilmeisesti huomattavasti pienenee, mikä edellyttää supistusehdotuksen laatimista vastaavasti Urheilijain tapaturmavakuutus. Esitys hyväksyttiin IV liittojuhla. Esitys jätettiin pöydälle. aastojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset. Yleisurheilujaoston esitys hyväksyttiin Keski-Suomen piirin velka. UKVn esitys hyväksyttiin.

5 Kokous 6/ \. - Liiton muutto. Esillä ollut liiton muutto hyväksyttiin Eräs kilpailukielto. Jaostopäällikön esitys hyväksyttiin. Vakuudeksi: ~~~~~7 E(' A. Wuokko

6 Liite M 1 liittotoimikunnan pk:an 6/53. Työväen Urheiluliitto r. y : n TALOUSARVIO vuodelle K u l Palkat Vuokrat Korot u t Toimistokulut Edustuskulut Hallintokulut Liiton kokouskulut : - Jaostojen kokous kulut : - Tilintarkastus : - Vakuutukset ja sosiaaliset kulut Vakuutusmaksut : - Kansaneläkemaksut :- Henkilökunnan virkistys : - Henkilökunnan sairaskulut :- Erilaiset toimi ntakulut Jäsenmaksut Piiriavustukset Muut avustukset ja lahjat Opintomatkat Kiinteistöjen ku~ut Kustannustoiminnan kulut TUL NUL Kiva TULn Joulu AlF TUL- tiedoittaa Yleisurh. vuosikirja Jaostojen kulut Koulutus- ja kurssit. Kilpailutoi minta Ylimääräiset kulut Liittojuhlamenot v : : : : : : : : : : : : : : : : : :- V.-52 menot ( :-) ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : -) :- ( : -) ( : - ) ( : - ) ( :-) :- ( : -) : : : : :- M k :- ====================== ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : - )5 ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( :-) ( :-)- ( :-) ( ) n

7 - 2 - T II 0 t 0 t Korot c:' avarati1i KQstannllstoiminnan tll10t TUL NUL Kiva TULn JOll1ll AlF TUL- tiedoittaa Y1eisllrh. vllosikirja Jaostojen tll10t Va1tionavllstllkset. Mllll t t III ot Tappio (liittojllh1amenot) : : : ' : : : :- M k : : : : L : : :- ==================== V. -52 t llotot ( : - ) ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : -) ( : - ) ( :-) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( :-) ( : - )

8 Liite ~ 2 ltk:n pk:an 6/53. VAKUUTUSYHTI TURVAN TARJOUS Urheilijoiden tapaturnavakuutus Korvausmäärät A. Kuolemantapauksessa kertakaikkinen korvaus B. Pysyvässä täydellisessä työkyvyttö~yydessä kertakaikkinen korvaus C. Ohimenevässä täydellisessä työkyvyttömyydessä päivärahaa (enintään 365 päivältä) 750: - työkyvyttömyydessä korvausta maksetaan työkyvyt O~ittaieessa tömyysastetta vastaava osa. Vastuuluokat : : - 1 vastuuluokka, johon kuuluvat: Yleisurheilu, luistelu, uinti suunnistus, pesäpallo, koripallo, verkkopallo, voimistelu, painonnosto, hiihto ja pujottelll. II vastuuluokka, johon kuulllvat: käsipallo, jalkapal lo, jääpallo ja pyöräily 111 vastuuluokka, johon kuuluvat: jääkiekko, paini, nyrkkeily, syöksyhiihto ja mäenl asku Vakllutuksen laajulls Vakuutus on voimassa seuraavissa tilaislluksissa: 1. Virallisissa kilpail uissa 2. Seuran järjestämissä harjoitustilaisuuksissa 3. Matkoilla kilpailllpaikoille ja sieltä pois, jos matka tapahtuu rautateitse tai muilla kulkuneuvoilla, mutta ei lentoteitse. Ulkomaille ja lentoteitse tapahtuvilla matkoilla vakuutus on voimassa ainoastaan erikoissopimuksesta ja lisämaksua vastaan. '7. Siinä tapauksessa, että vastuuluokassa 1 mainituille urheilula- ~ jeille halutaan vain kilpailuvakuutus, myönnetään vakuutllsmaksuun 25 %:n alennus. Vakuutusma ksut [a ksu vuodessa urheilijaa kohden: 1 II 111 vastuuluokassa " " 750: : :- Vakulltus kääittää ainoastaan nimetyt henkilöt lukuunottamatta joukkueurheilulajeja, joissa vakuutukseen kuuluu aina sovittu määrä urheilijoita. Vakuutetun henkilön sijaan voidaan kesken vakuutusvuotta vaihtaa toinen henkil ö. Muuten ovat voimassa yleiset tapaturmavakuutusehdot.

9 Kokous 7/53-1. Työväen Urhgiluliitto r. y:n liittotoimikunnan HTY:n ravintolassa k~säkuun 5 phivänä 1953 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s t a ;,. Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoi mikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ;. - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 6/53 ja vahvistetaan tehdyt päätökset :. - Työvaliokunnan päätöksi ä. 1) Vuoden 1953 valtion avustus. - Valtion Urheilulautakunta ilmoittaa, että opetusministeriö on liitolle myöntänyt kuluvan vuoden toiminta-avustusta saman määrän kuin edellisenä vuonna eli yhteensä markkaa. Työvaliokunta on antanut toimistop ~ä l likön tehtäväksi laatia vastaavan supistusehdotuksen kuluvan vuoden mgnoarvioon. 2) Otteluhuoltosopimus. - Valiokunta on allekirjoittanut ott luhuoltoso pi~uksen Oy. Veikkaustoi miston kanssa. Liiton suorittamista palveluksista toimisto suorittaa korvauksen, joka vastaa 0, 6 ~ vuoden bruttotulosta, kuit nkin enintään saman määr~n kuin edellisenä vuonna. 3) Pajulahden pitkänkurssin apurahat. - Valiokunta ilmoittaa, että se on JVVn ehdotuksesta myöntänyt Pajulahden naisten liikuntaohjaajakurssilaisille seuraavat apurahat: Helvi Puukko (Jyväs kylä) mk, Leila Jaatinen (Keuruu) mk, Tuulikki Virtanen (Tiutinen) mk, Lilli Hyman (Helsinki) mk, Raija Korhonen (Helsinki) mk. 53 4) Turun Moottoriseuran anomus. - Seura oli anonut markan suuruista lainaa kilpakoneiden hankkimista varten. Valiokunta on hylännyt anomuksen, koska liitolla ei ole tarkoitukseen käytettävissä määrärahaa. 5) Ma inosnuij a Oy:n anomus. - Työvaliokunta on suostunut toiminimen anomukseen akordin myön- ~-. tämisestä. Liiton saatava oli markkaa, josta 1 toiminimi suorittaa, mikäli kaikki v lkojat hyv~ksy- ~ n vät akordin, markkaa. 6) Pohjoismainen käsipallokongressi. - Pohjoismainen käsipallokongressi pidetään Ruotsissa kesäkuun 19 pnä. Jaosto esitti, että kokoukseen liiton

10 KokollS 7/53-2. edllstajana lähetettäisiin jaoston pllheenjohtaja ~a lervo Tirri. UKV ei pitänyt edllstajan lähettämistä tarpeellisena, minkä johdosta valiokllnta ei ole hyväksynyt jaoston esitystä. 7) Kansainvälinen l llistelllkon ressi. - Kansainvälisen lllistelllliiton ISU kongressi pidet[[n tresassa Italiassa. Kongressin julkeen tlltllstlltaan tal violympialaisten j ;Or j este l yihin. Liiton edllstajaksi kongress i in val iokllnta on jaoston ehdotllksesta hyväksynyt jaoston pllheenjohtajan Eino Jäntin, joka itse sllorittaa osan kllstannllks i sta :. - Urheilu- ja kolll lltllsvaliokllnnan päätöksiä. 1) JOllkkllevoi mi stelu.mestarllllskil pailut. - Valiokllnta on myöntänyt Saimaan piirin klllllvan vllod n jollkkllemestarllllskilpaillljen mahdoll isten tappioiden peittäffiiseen markkaa. Kilpail llt pidetään piirin piirijllhlien yhteydessä Sa vonlinnassa kesäklllln päivinä. 2) Nelimaaottelll speedway- ajoi ssa. - Poh JOlsmainen nelimaaottelll spe~dway - ajoissa slloritetaan tän<:i. kesär~ä. Sllom"'n jollkklle matkllstaa kesäklllln 6 pnb: mllihin Skandinavian maihi n. Vastavi erailll tapahtllu vllorojaksoin. ~llkin maa (ja Suomessa l iitto) sllorittavat omien osanottaj i ensa matkaklllllt, järjestävä maa vastaa ylläpi dosta. Sllomen jollkklle kootti in Tllrussa slloritettujen karsintojen perllsteel la ja jollkkueeseen tuli valituiksi seuraavat ajajat: Kallko J Ollsanen, Yrjö Ko l jonen, Antti futt i la, Urho Läki nen, Simo Yl änen, johtaja Ol of Fagerström ja hllol taja J. K. Lindel l. Jaosto esittää, että joukkueen kokoonpano hyväksytään. Liiton osalta kllstannllkset te~evät no in mlc.. 3) Speedway MM:- karsintakil pail ut. - Ml' karsintakilpail llt speedwayssa järjestetään Os l ossa Sllomella oikells lähettää 2 osanottajaa suoritettlljen karsintojen perusteell a on moottoriurheilun yhteistoimikunta val innut MM-karsintakilpailuihin ~auko Jousasen ja Simo Yl äsen, mo l emmat TUL:sta. Kustannllkset suorittaa kilpaillln järjestäjä. 4) Naisten alkeiskllrssitoiminta. - TIaistoimikunnan esityksesta UKV on myöntänyt Helsingin, Saimaan, 3atakllnnan, Ollllln ja Tampereen piirille klllle kin markan sllurllisen avustllksen, joka maksetaan sen jälk~en, klln kursseista on saatll tilitys. Yiinikään UKV on hyväksynyt naisto i mikunnan esityksen, ett~ toimi~unta saa käyttää tilapäisiä kllrssiohjaajia Eelsingin, Saimaan ja Ollllln piirin kursseilla.

11 KokoLls 7/ ) Nyrkk8ilyn sellraohjaajakllrssit. - Saimaan piiri järjestää 8l okllllssa 4- päiväi set seqraohjaajakurssit,nyrkkeilyssä. Jaoston esityksestä 1.JKV on myöntänyt riirill e ma kan suurllisen avqstuksen tilitystä vastaan. 6) UintikLlrssit TUI'Llssa. - Turun ~yöviien Uimarit järjestää h8inäkuun päivinä uinnissa sel:ä opetus- että tllomari- ja toimitsijakurssit. U V on myöntänyt kurssiavustusta markkaa ehdolla, et~ä kurssaille saavat osallistlla muutkin kuin sellran uima rit. 7) Pyöräilyn tukemi nen Tampereen pii rissu. Jaoston esityksesta UKV on myöntänyt Tampereen piirille markkaa pyöräilyharrastllksen tllkemioeksi. Mainittu summa otetaan jaoston kurssi- j a va l mennus määrärahasta. 8) Linz ' in joukkue. - Linz'issä kesäkuun 14 päivänä pidettäviin kansainväl isii n kil pail uihin on UKV hyväksynyt seuraavan joukkueen Val to Ol enills (FA), Jorma Valkama (EI), Unto attsson (Ti~) ja Meeri Saari (UT). Joukkue kil pailee pal ullmatkal la ienissä. 9) Pohjoismaiden uintimestaruuskilpailqt. - Mestaruuskilpailut pidetään elokuun 8-9 päivinä Ruotsissa. UKV on joukkqeen j ohtajistoon hyväksynyt Eino Jokisen ja joukklleen valmentajaksi Taisto ~asvion. 10) Pohjoi smaiden nuorten uintil eiri. - Heinäkuun päivinä pidetään t orjassa pohjoismaiden nuorten uintil eiri. KustannLlkset osanottajaa kohti tekevät 100 Nkr. Jaoston esityksestä UKV on hyväksynyt leirille lähetettäväksi Kalevi ~akarisen (HTU:sta) ja Seppo Jalavan (TuPy :stä). 11 ) Pentti Ni inivuori Euroopan j oukkuee seen. - J aosto ilmo i ttaa, että Pentti 'Ni inivllori on valittu Euroopan joukkueeseen Amer i kka- ELlr ooppa- otte I ULln. UKV on hyväksynyt jaoston es i tyksen, että RiinivQorelle maksetaan l i iton puo l esta 750 mk päivässä työtappiokorvallsta. luista kustannuksista vastaa AIBA. 12) Hgin Ponni stuksen ja T1~ : n anomus. - SeLlrat ovat anone8t lupqa ryhtyä järjestämiiän kil pail Llkiertuetta jalka- ja koripal loilussa ensi kesän~. l atta käsittäisi 2uotsin, ~anskan, Saksan, Italian, Ranskan, Luxemburgi n, Belgian ja Ho l lannin. u~ on suostunut seurojen anomuksepn, mutta kehoittanut vielä harkitsemaan matkan totellttamista, koska talo~del li nen riski on varsin huomattava. 13) Helge Vasenius kil pail umatkal le 3aksaan. - Jaoston esityksestä valiokunta on päättnnyt lähettää Helge VaseniLlksen kilpail unatkall A Saksaan. Liiton osalta korvataan ainoastaan natkakulllt, korkointaan r.>k.

12 KokollS 7/ v ' - IV liittojllhla. Käsitellään kokollksesta 6/67/53 siirtynyt sllllnnittellltoimikllnnan esitys ensi kesän liittojllhlan toimeenpanosllllnnit lmasta ,. - Uinnin yhteistoiminta. Työvaliokllnta saattaa liittotoimikllnnan tiedoksi, että Suomen Uimaliitto on sen vlloksi, ett~ liiton llimarit osallistllivat Ranskan FSGT :n järjest~ntin CSIT:n jllhlakilpailllihin vastoin Uimaliiton lllpaa, ka tkais Sllt uinnin yhteistoiminnan tois taise ks i..s iasta käyty kirjeenvaihto lien8e liittotoi mi kllnnan jäsenten tiedossa, koska s on myös ollllt jlllkislllldessa. Liiton selitykseen Uimaliitto on vastannut, että se ei s i tä tyydytä. Työvaliokllnta on sitä lliieltä, että asia ei liiton al oi tteesta kaipa lisätoimenpiteitä ". - Palloillln yhteistoi minta. Työvaliokllnta ilmoittaa, että SOpicllksen edellyttänä sarjapiiri on p~rllstettll. Perllstamistil aislllldessa liiton 1C sellraa (vain Tllrun Pyrki vä oli poissa) edusti valta kirjalla jaostopäällikkö Eino Rantanen. Piiri hyväksyi SPL : n toimintasäännöt. Pi i ritoi mi kllntaan valittiin pllheenjohtajaksi K. Al akari (SPL) ja jäseniksi niinikään SPL :sta J. Sllomela ja ~iik sekä TUL :sta alle Altti ja Toivo Penttil ä. Sisäänkirjoitlls - ja j äsenmaksuina slloritetaan 200 markkaa sellraa kohti :. - Jaostosihteerintoimen hakijat. Avoimena olevaa jaostosihteerintointa ovat määräaikana hakeneet sellraavat henkilöt: j~rjes töohjaaja Valentin ervinen, Tllovi Kliäriä ~otkasta, Reino Lehtonen Turengista, Alpo Vi rtanen Toijalasta sek& Aarne etsä ~ä, Eero Ellntti, i~o Roströc, ~uure Vihavain~n ja llan vllori He l singistä (liite L 1 ). Työ valiokllnta esittää, että kahteen avoimena olevaan jaostosihteorin toimeen valittaisiin hakijoista Valentin Kervinen markan ja Re ino Lehton~n markan kllllkallsipalkalla Leiriohjaajien palkkaamin8n. Nllorisovaliokllnnan esityksestä työvaliokllnta on kolmen kllllkallden ajaksi kiinnittänyt ko l me leiriohjaajaa Kangas lammen ja piiri n leirejä varten. Ohjaajiksi on hyväksytty Re ino Lehtonen (palkka mk), Soini Jantunen ( mk) ja Tuomo.Nletsäranta ( mk). Sil tä varalta, että Reino Lehtonen valitaan Ojaostosihteeriksi, n llorisovaliokunta valitsee hänen tilalleen toisen leiriohjaajan. Lehtonen ja Letsäranta toimivat Kangaslammella, Soini Jantllnen piirien l eireillä.

13 Kokous 7/ Valmennustyö. UKV on hyväksynyt yleisurheilujaoston esityks~n tilap;iisvalmentajien paikkaamisesta. Liikuntaneuvoja Onni Ho lopain~n toimii välisenä aikana ~ohjanmaan, Oulun, apin ja Karjalan piirissä ja valmentaja Artturi harttu kesäkuun ja elokuu~ aikana 12 päivää kuukaudessa Tampereen piirissä. Hänelle tältä ajalta maksetaan markkaa kuukaudessa. Heinäkuussa ja syksyllä Karttu hoitaa ~am pereen piirin urheilijain valmennusta ja saa korvausta tästä työstä markkaa kuukaudessa P - Liitto-ottelu painonnostossa. UKV on hyväksynyt Suomen Painonnostoliiton ehdotuksen liitto- ottelusta, joka järjestettäisiin elokuun 1-2 päivinä. Liiton joukkue kootaan sitä varten valmennusleirille Pajulahteen heinäkuun päiviksi. Leiri koskee 14 osanottajaa. Kustannukset tekevät noin markkaa. Vuoden menoarviossa on varattu määräraha 10 qsanottajaa varten. Määrärahaylitys neljän osalta merkitään UKVn käyttövaroihin ". - Jääki~kkoilun kausitilitys. UKV on hyväksynyt jääkiekkoilun kausitilityksen, joka osoittaa maaotteluissa ylijäämää mk, josta TUL:n osalle tulee mk, sekä sarjatoiminnassa alijäämää mk, josta liiton korvattavaksi tulee mk. Sarjatoiminnan osalta UKV saattaa asian liittotoimikunnan käsit~ltäväksi. Tilityksen mukaan suoritetaan seuroille sarjatoiminnan aiheuttamat tappiot. Menettely ei vastaa aikaisemmin tehtyä periaatepäätöstä liiton velvollisuudesta osallistua tappioi~en suorittamiseen, kos a muiden alojen osalta liitto korvaa tappiot ainoastaan nuorten osalta. Yleisen sarjan t2loudellinen puoli olisi järjestettävä s iten, että vastuu siitä on kokonaan seurojen ~,loottoriurheilun yhteistoimintasopimus. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi moottoriurheilun yhteistoimintasopimuksen, joka kiireellisyyden vuoksi on allekirjoitettu. ntiseen sopimukseen verraten muutokset edellyttävät, että SML saa valita yhteistoimikunnan puheenjohtajan ja että TUL suorittaa puo l ~t kansainvälisen toiminnan aiheuttamista menoista, jotka liiton osalta kuluv a r vuonna tekevät noin markkaa '. - Yhteistoiminta lentopalloilussa. Liittotoimikunnan suostumuksella ovat liiton edustajat käyneet neuvotteluja SKLLn edustajien

14 Kokous 7/53-6. kanssa kysymyksistä, jotka ovat kosk8neet yhteistoimintaa lp.ntopalloilussa. Neuvotteluissa tultiin siihen tulokseen, että kaivattaisiin yhteiselin, jo;-a käsittelisi koko maan l entopalloiluun liittyviä teknillisiä kysymyksiä, kuten kilpailutoimintaa, sä~ntö kysymyksiä, peli- ja opetusmateriaalin hankintaa ja kil pailupaikkojen j ärjestelyjä. Liiton lentopallojaosto on tutustunut neuvottelukokouksen pöytäkirjaan ja päättänyt liittotoi mikunnall e esittää, että esitetynl a inen neuvotteluelin perustettaisiin. Tähän toimikuntaan jaosto esit t ää puheenjohtaja Einar Lindströmin ja jäsenen Eino Tammi lehdon sekä l tk:n edustajana Ei no Rantasen. Tässä yhteydessä ilmoitetaan, että kansainvälisen lentopalloliiton (FIVB) kongressi pi detään marraskuussa siat esitettävä elokuun 1 pä ivään m8nnessä. I l moitus t ästä saapunut liitolle ~. - Lahjoituksia. Toimisto ilmoittaa, ett ä liitto on saanut vastaanottaa henkivakuutusyhtiö Suomel t a markan suuruisen l ahjoituksen sekä liik mi es PaD~i Laaksoselta He l singistä painonnostoon kol me pokaalia, josta suurin "pytty' lahjoittajan toivomuksen mukaan olisi käytettävä raskaaseen sarjaan. ~ iitoskirjee t on lähetetty. Pää t ö k s e t Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat puheenjohtajat Arvi He iskanen (7) ja Unto Siivonen (7) sekä liittotoi mikunnan jäsenet Paavo Virtanen (7), Lauri Nurmi (7), A. K. Leskinen (6), Vä inö Soininen ( 6), Eino Haapanen ( 6), Vieno Aalton n (5), Lennart Kivi (6), Olavi Järvelä (7) ja Paavo Aitio (7) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Ulla Tiilikainen, Urho Hiemenkari, Toivo Mustonen, Pekka Martin, Joonas Kykkänen, He l ge Nygren ja sihteeri E. A. Wuokko, joka laati ko kouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkitt iin ;. - Pöytäkirjan tarkistus. Hyväksyttiin pöyt~kirja 6/53. Samassa yht eydessä merkittiin, että työvaliokunta oli hyväksynyt Ranskan FSGT:n voimi s telukilpailuihin tuomariksi. ke Suomen Turusta.

15 KokollS 7/ tiin.,erkittiin. tiin. Me r kittiin. Me r kittiin. - myövaliokllnnan päätöksiä. 1) Vlloden 1953 valtion avllstlls. - Merkit- 2) 3) 4) 5) 6) 7) Ottelllhlloltosopimlls. - erkittiin. Pajlllahden pitkänkllrssin apllrahat. - Tllrlln.oottorisellran anomlls. -!lerki t- Mainosnllija Oy:n anomlls. - lerkittiin. Pohj oismainen käs ipallokongress i. - Kansainvä.linen lllistelllkongressi. - Merkittiin. kittiin. eilll- ja kollllltlls valiokllnnan pä~töksiä. 1) JOllkkllevoimistelllmestarllllskilpailllt. - 2) 1: elimaaottelll speedway-aj oissa. - I,:ler- 3) Speedwayn - karsintakilpailllt. - Esitystä oikaistiin sikäli, että Sllomen jollkklle maksaa itse kaikki klllllnsa, myös ylläpitoklllut. 4) Naisten alkeiskurssitoiminta. - Merkittiin. kittiin. 5) Nyrkkeilyn sellraohjaajakurssit. -.~er - 6) Uintikllrssit Tllrllssa. - ]erkittiin. 7) Pyöräilyn tllkemin n Tampe reen piirissä. - er~ittiin. 8) Linz'in jollkklle. - Merkittiin. 9) Pohjoismaiden llintimestarllllskilpailut. - Merkitt iin. 10) Pohjoismaiden nllorten llintileiri. - Merkittiin. 11) Pentti Niini vllori Ellroopan j ol'tkkueeseen. - Merkittiin. 12) H:gin Ponnistllksen ja TMP:n anorrms. - Merkittiin. 13) Helge Vasenius kilpailllmatkalle 3aksaan. - Merkittiin ~. - IV liittojllhla. Yleiskeskllstellln jälkeen, jona aikana mti. ltk:n,jäsen Paavo itio korosti suhteellisllllsperiaatteen tärkeyt~h liittojllhlaelimiä valittaessa, liitto-

16 KokollS 7/53-8. toimikllnta hyväksyi valmistelllvaiheen toimeenpanoslll1llnitelman sellraavasti: 1) Päätösvaltaelimet: - Liittotoimikl1llta toimii liittojuhlatoimikl1lltana. - Työvaliokl1llta = liiton työvaliokl1llta. - Ltk:n jäsen Paavo Aitio ehdotti, että työvaliokl1lltaan lii ttoj uhla-asioi ta varten valittaisiin lisälrs i Vieno al tonon. r.:uut osehdotus hyl ättiin äänimäärin ) Toimeenpanoelimet: - Liitt ojuhlan toimistovaliokl1llta, jonka muodostavat valiokuntien toiminnanjohtajat ja liittojuhlatoimiston päällikkö. - Liittojuhlatoimisto = esityksen mukaisesti. - Talousvaliokl1llta: E. A..luokko, Olavi Suvanto, toiminnanjohtajana Eino Rantanen sekä muut jäsenet: Severi {oskinen, Tahvo Lehtonen, Kalle Lehtinen ja Sulo Suortti. - Aition ehdotus, että valiokuntaan olisi lisäksi valittu Yrjö Sivonen ja eeri Salo, hylättiin äänimäärin lie doi tustoimikl1llta: Laur i Yurr:li, toiminnanjohtajana Pekka Martin, muut jäsenet Eikka ä kinel, Toivo Järvinen, Henry Lindbergh ja Ontro Virtanen. - Aition ehdotus, että valiokl1lltaan valittaisiin lisäksi Aarne Dahl, hyväksyttiin äänimäärin Huoltotoimikl1llta: Olavi Suvanto,. ~. Leskinen, toiminnanjohtajana apul. toimistopäällikkö sekä muut jäsenet Olavi Järvelä, Sakari ahtinen, Tal1llo Vaahtera ja Joonas ykkänen. - ition ehdotus, että lisäksi valittaisiin A. Leinonen ja A. Koski, hyl ättiin 6 äänellä 3 vastaan. - Ohjelmatoimikl1llta: Lennart Kivi, 7t:inö Soininen, toiminnanjohtajana Sulo Lahtin~n seku muut jäsenet Ulla Tiilikainen, Esko Num inen, Kalle Lehtinen, Vilho Hakola ja disto Laakasuo. - itio ehdotti lisäjäseneksi {. Snell'in ja Kivi Paavo Aition. Äänim[ärin 7-3 liittotoimikunta valitsi yhden lisäjäsenen, joksi äänimäärin 7-2 valit~iin Paavo Aitio. - läytösjaosto: K. Lehtinen, Toivo Iustonen, ~aimi ja 'valdemar Snell. Jllhlaohj e 1ma: Hirvonen, Esko Numminen, Oiva Puukilainen Asia l ähetettiin ohjelm ato imikd~na n valmi stel ta va ks i. Keskustelussa, joka jäi ev8stykseksi, ko rostettiin sitä, että urhailulajien,assakilpailut tulis i ottaa lii tio juhlien ohj elmaalh Ohjelmatoimikunta tutkikoon asian ja esittäköön kummastakin,sekä suunnittelutoimi kl1llnan esityksestä että urheillllajien lisä~-

17 Kokous 7/53-9. mistä tarkoittavasta esityksestä, puoleen ja toiseen selventävä t perustelut :. - Uinnin yhteistoiminta. Hyväksyttiin työvaliokunnan toimenpiteet $. - Palloilun yhteistoiminta. Mer~d ttiin Jaostosihteerintoimen hakijat. Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Lennart lvl ehdotti, että jaostosihteeriksi valittaisiin hakijoista Allan Vuori. Tämä ehdotus hylättiin äänimäärin 7-3. Liittotoimikunta valitsi liiton jaostosihteeriksi Valentin Kervisen markan ja Reino Lehtosen markan kuukausipalkalla. ikäli palkka ylittää talossa olevien vastaavien jaostosihteerien palkat, korotetaan ne samaan summaan. Päätöksen tältä osalta tarkistaa ja toteuttaa työvaliokunta. Päätös tehtiin 5 äänell ä 1 vastaan ~ - Leiriohjaa ji n Ealkkaaminen. Hyväksyttiin Valmennustyö. Hyväksyttiin ~ - Liitto-ottelu Eainonnostossa. Hyväksyttiin Jääkiekkoilun kaus i tili tys. Asia palautettiin UKV:n lj.uteen käsittelyyn :. - Moottoriurheilun yhteistoimintasoeimus. Esitys jäi pöydälle. Sopimus selityksineen lähetetään liittotoimikunnan jäsenille Yhteistoiminta lentoealloilussa. Hyväksyttiin ~. - Lahjoituksia. Merkittiin tiedoksi. Esille tulleet asiat y - Liittotoimikunnan kokouksen esityslista. Ohjeeksi päätettiin, että liittotoimikunnan esityslistasta ne asiat, jotka valmistuvat kut-

18 Kokous 7/ sun l ähettämispäivään, toimitetaan etukäteen kutsun mukana liittotoimikunnan jäsenille. Sen lisäksi esityslista valmistetaan kokonaisuudessaan puoli tuntia ~nnen kokousta ja on se toimistossa siten liittotoimikunnan jäsenten saatavissa Vähemmistön asiakirja. Ltk:n jäsen Aitio tiedusteli, missä Vllpyy ltk:n n. s. vähemmistöä edustavien jäsenten esit;rs, joka kosketteli liiton sisäistä tila~. Sihtperi ilmoitti, että kysymys on JVV:n käsiteltävänä, jonne sen liittotoimikunta aikanaan lähetti lausuntoa varten Bucarestin festivaali t. tk:n jäsen Aitio tiedusteli, oliko liitolle saapunut ~umanian urheilujärj stöiltä kutsu osallistua festivaalien yhteydessä järjestettäviin urheilukilpailuihi n. Jaostopäällikkö Rantanen ilmoitti, että sellain~n kutsu on saapunut ja se on ollut likv:n kl',siteltävänä. i säksi on saapunut toin~n kutsu, josoa pyydetään nimeltä mainittuja urheilijoita osallistumaan k. o. festivaalikisoihin. odettuaan, että liitt otoimikunta oli tehnyt asiasta periaatepä2töksen, jonka mukaan kisoihin ei osallistuta, päätettiin nyt uudelleen, että asiaan palataan, mikäli se antaa siihen aihetta. Vakuudeksi.

19 Liite ~ 1 Ltk:n pk:an 7/53. Jaostosihteerin toimenhakijat. Kervinen, Valentin Nykyisin liiton järj~stäjä. 1onipuolinen urheiluja järjestöasioiden tuntemus. Palkkavaatimus markkaa kuukaudessa. Ei esityksiä asunnon suhteen. Kääriä, Tuovi Kotkan Re ippaan jäsen. Ikä 24 v. Osallistunut mo nella tavalla seuratoimintaan ja aktiivisesti palloiluun. Nykyisin liikealalla Kotkassa. Palkkavaatimus markkaa kk. Harrastusalat palloilu ja yleisurheilu. Lehtonen, Reino Turengin Sarastuksen jäsen. Ikä 31 v. ~o i minut nuorisotyöohjaajana ja Häme~n piirin sekä liiton kurs siohjaajana. Op iskellut Työväen Akatemi assa. Suorittanut Pajulahden liikunnanohjaajakurssin v PalkKavaatimJs markkaa kk. Metsälä, Aarne Helsingin Visan jäsen. Varastonhoitaja. Osallistunut monella tavalla seuratoimintaan. Liiton palloilujaoston jäsen useamman vuoden ajan. lykyisin liiton jääpallojaoston jäsen. Palkkavaatimus markkaa kk.. Puntti, Eero Helsingin Ponnistuksen jäsen. Yykyisin seuran puhe8nj ohta ja. 1.onipuolinen se ura toimitsija. Palloil u joukkueen valmentaja. Liiton jääpallojaoston jäsen. _oiminut kaupungin kansanhuoltol autakunnan toimistossa vuo teen Nykyinen ammatti lasinpuhaltaja. Roström, imo Helsingin Työväen Painonnostajien jäsen. Lähin harrastus painonnosto. Ollut liiton painonnostojaoston jäsen. Harrastusalat: yleisurheilu, nyrkkeily, pyöräil y ja lentopalloilu. l,ykyisin ansa-yhtiön aluetarkastnja. To i ~inut 3S:n avustajana. Suullinen ruotsinkielen taito. Vihavainen, Tuure Helsingin Työ v. Nyrkkeilijäin jäsen. äynyt Työväen Akatemian ja opiskellut Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. Osallistunut monipuolisella tavalla työväen j ärjestötoimintaan. Virtanen, Alpo Toijalan Va l ppaan j äsen. Nykyisin liham,y"mi:ilän hoitajana Toijalassa. Toiminut monipuolisella tavalla sed~oissa. Läheiset urheilualat paini, nyrkkeily ja yleisurheilu. Palkkavaatimus markkaa kk. Vuor i, Allan Ikä 33 vuo tta. Helsingin Kullervon J usen. äynyt Pajulahden liikuntaneuvojakurssin v Harrastusalat y18isurheilu, koripalloilu ja voimistelu. Palkkavaatimus markkaa kk.

20 l~okol1s 8/53-1. Työväen Urh8il111iittc r. y:n l ii ttotoimikl1nnan HTY:n :~avillto laclsa h8inäkli1ul 13 päi vjn':, 1..J:):3 pidetyn o kouks8n pöytä~irj. E s i t Y s 1 i s t a ' o k ol1 ~s e n p~ä t ös v a lt a is ul1 s. Tode>t qn liittotoimikunnan j~;3entel, S~l - pl1villa olo j a kokol1kse n päätösvalta i s l1l1s =. - löytt: 1r irj '1n tarkistl1s. (larkis to taan pöyt" kir j a 7/53 ja va. Viot8- taan tehdyt pä~ t öks et ("lyö v'31io,mnnqn 1) PohjoisJr i nen plles-kongressi. ~ liokl1nta il:"1oi tta, ott:i se on v' linnl1 t t p ~rkja ~TL: ' issa heinäkl1l1ll päivin?i. pijettävä"n pohjoismqidel_ ~~ lle s - :rong_~ essiin liiton edustaj ks i pl1h enjo ht3~a Väinö eskiser. 2) 3ucarestin kisat. - Valiokunta ss' ttaa liittotoi~ikuln':n tie J.o l~:::;i, että Bucarestin f'9stiva~~li- '~isojol Sl1~lte<>r ei v liokunn n ~::äs i ty'<:sen _:ll1k~t n ole ilmaantl1nllt sollaioi ~ ull.si a n:' kö~~ohti " jotka pa,;:ol, töisivat liittotoi r1! i kunnan aslasua te'r.8 :?-n pj"tö;:se~_ tarkistrriseen. 3) 'aksel TUS-ji' rjest"n l::l1tsl1. - :.:' n ~ Ll.::ct a n:: aini ssa j::' r j estetää.n elokl1l1n 1-2 pl' i vin::,~l' ~ eitr::1.' ~LIrn - un Sportbl1nd ' in 60-vl1otisjl1hla L ja nii'l l'1 : ht3, c"essä kilpaill1t, joidej ohj lmassa on liu1l. l1inti"\, (ls:, palloill1q, pöytätennist '..:, jalkapalloilll.''i, käs i p '110ile j:, voimistell1'1. ': ll ~ ' p i to on m ksl1ton, IDl1tta os nottaj ie> n on kust'::mne tta va m8 t '\:akus tannl1ks t. Valio.:LJ..nt 0.. tiedl1stellut järjestöitä, voiko se hankki ;-il,- i- I i11 asiano""'1 i sten :\:Qnsa11ist"'n liittojen 1LIV ",i:. 0 kt: r'lk"?n vast'l p:-i.. tetään, onl{o _0' ti1''iisuj.c3g r j31': he tt~ m~än ci soi hin osanottajia. 4) SLJ.om"ln Voimisteluliiton :drje>l," ~:. - Yoil-:Jistelr:j "wsto11 e osoi ttar as.ja;.~ n ':irj"'lm;'ssä 3VL oli pyytänyt jaostoa nc.;:tttämiii::i.n toteen, että FS"Tn 2':i801:1in osal1is tunee t 'Te i kk o!iuh tanen, Jukka Jalava ja ITalevi SQoniemi kilpailivat ti1a i sul1dessa Ranskan voinisteluliiton 111valla. Jaosto on vastal1ksessaan ilmoittall1t, että voibistelijain osalt3 l uvat olivat kunnossa, vaikkakaan yhteistoi~ int asopimus e i edellyttänyt l uvan saantia Voi~isteluliitolta. 5) Puoll1stusvoimille pesäpallokäsineitil. - Jaoston esi tyksest" valiokunta on päätt J.nyt l a h j oi ttaa puoll1stus voiciille armeijan pesäpalloilun ke h i ttämi seks i 50 kpl. pesäpallokäsineitä, joihin on me rkitty TUL:L leima. Lahjoitl1ksen arvo on ma rkkaa. 1

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Aika klo 17.30-20.15 Paikka Neste Pälkäne Aapiskukko, Valtatie 12 (Tervapirtintie 7), 36600, PÄLKÄNE Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle Kuntayhtymähallitus 11 17.01.2012 Kuntayhtymähallitus 162 04.12.2012 Kuntayhtymähallitus 152 29.10.2013 Kuntayhtymähallitus 160 02.12.2014 Kuntayhtymähallitus 159 17.11.2015 Sairaanhoitaja n hakemus palkattomasta

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen.

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen. Tekninen lautakunta 79 30.06.2017 Tekninen lautakunta 91 13.09.2017 Tekninen lautakunta 103 27.09.2017 Tekninen lautakunta 109 01.11.2017 Yhdyskuntainsinöörin valinta 121/01.01.01/2017 Teknlk 30.06.2017

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot