KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2011"

Transkriptio

1 1 (5) KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2011 Aika Keskiviikko klo 9:30-11:15 Paikka Hilton-hotelli, Helsinki-Vantaan lentokenttä Läsnä Hannu Halminen Boliden Harjavalta Oy Erkki Nuortio Kemijoki Oy Raimo Peltola Fortum Power and Heat Oy Jaakko Puotinen Stora Enso Oyj Erkki Tiippana VR-Rata Oy Ab Ismo Reinikka E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Ilona Erhiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy Jukka Rajala EPV Alueverkko Oy Reima Päivinen, pj Fingrid Oyj Kimmo Kuusinen, siht Fingrid Oyj Vesa Vänskä Fingrid Oyj (kohta 4) 1 Kokouksen avaus Päivinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. 2 Edellisen kokouksen muistio Todettiin muistiluonnoksen olevan kokouksen kulun mukainen eikä siihen ollut huomautettavaa. Hyväksyttiin muistio. Muistioiden julkaisussa noudatetaan jatkossa samaa menettelyä kuin neuvottelukunnassa eli muistioluonnokset laitetaan Fingridin Internet-sivulle käyttötoimikunnan jäsenten kommentoinnin jälkeen (kommentointiaikaa yksi viikko). Keskusteltiin edellisessä kokouksessa keskustellusta ja sittemmin kesällä toteutetusta häiriöviestipalvelusta. Keskustelun perusteella viestien sisältö ja jakelulistat tulee tarkastaa. 3 Ajankohtaista asiat Päivinen piti katsauksen Fingridin ajankohtaisista asioista. Aluksi hän kertoi syyskuun alkupuolella julkaistusta Fingridin kantaverkkomaksujen korotuksista, joka on keskimäärin 30 prosenttia. Korotukset perustuvat kantaverkkotoiminnan kustannustason nousuun sekä yhtiön suureen investointiohjelmaan. Suurprojekteihin liittyen käsiteltiin meneillään olevia Fenno-Skan 2 ja Estlink 2 hankkeita. Fenno-Skan 2:n osalta merikaapeli on asennettu ja testattu, ja osajärjestelmätestit ovat menossa kaikilla asemilla. Tehonsiirtotestit ovat myös alkaneet, mutta oman haasteensa niihin on tuonut siirto- ja käyttötilanteen muutokset Suomessa ja Ruotsissa. Estlink 2:n

2 2 (5) osalta Päivinen totesi, että merikaapelin ensimmäinen tyyppitesti on tehty, ja maanrakennusurakka on valmis. Voimajohto- sekä rakennustyöt ovat alkaneet heinäkuussa. Muita meneillään olevia suurhankkeita ovat Forssan varavoimalaitoksen rakentaminen ja Yllikkälä-Huutokoski 400 kv voimajohdon rakentaminen. Ensin mainitussa projektissa on pääkoneistot asennettu paikoilleen ja rakennustyöt muilta osin ovat loppusuoralla. Voimajohtoprojektissa pystytetään pylväitä ja rakennustyöt voimajohtoon liittyvillä sähköasemilla (Huutokoski ja Yllikkälä) ovat käynnissä. Siirtotilanteesta Päivinen totesi, että Suomen ja Ruotsin välillä oli alkuvuonna vientiä, nyt ollaan suuren tuonnin tilanteessa vesivarastojen täytyttyä Pohjoismaissa. Kapasiteetti ei ole riittänyt ja Suomen aluehinta on ollut korkeampi kuin Ruotsissa. Venäjän tuonti on ollut täyttä huoltoja lukuun ottamatta, joskin viime viikkoina on ollut havaittavissa joustoa hinnan ollessa matala Suomessa. Suomen ja Viron siirto on vaihdellut viime aikoina tuonnin ja viennin välillä. Fingrid on allekirjoittanut käyttösopimukset tehoreservivoimalaitosten (Inkoo 3, Vaskiluoto 3 ja Kristiina 1) omistajien kanssa. Voimalaitokset ovat enintään 12 tunnin käynnistysvalmiudessa talvikaudella ( ) sekä enintään yhden kuukauden käynnistysvalmiudessa muuna aikana. Uusi sopimuskausi on ajalle , kokonaiskapasiteetin ollessa 600 MW. Järjestelyn kustannukset ovat noin miljoonaa euroa vuodessa. Lopuksi käytiin läpi ENTSO-E:n käyttötoiminnan verkkosääntöjen aikataulua. Eurooppalaisten regulaattoreiden valmisteleman käyttötoiminnan puiteohjeen (Framework Guideline) konsultaatio on päättynyt Yksittäisten verkkosääntöjen valmistelu etenee ENTSO-E:ssä asteittain, ensimmäisenä on tulossa konsultaatioon käyttövarmuuden hallintaa koskeva säännöstö. Keskustelussa nousi esiin, etteivät nämä verkkosäännöt ole välttämättä kovin yksityiskohtaisia, vaan mahdollisesti eri synkronialueita koskevat säännöt ovat tarkempia. 4 Häiriökatsaus Kuusinen piti katsauksen menneen kesän aikana tapahtuneista häiriöistä kantaverkossa. Kesällä oli normaalia enemmän salamointia ja se aiheutti keskimääräistä enemmän häiriöitä kantaverkkoon. Kantaverkossa on syyskuun loppupuolelle mennessä ollut yli 300 häiriötä, mikä on keskimääräistä viidenneksen enemmän. Keskeytyksen aiheuttama haitta (KAH) on ollut kuitenkin pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin, johtuen kohtuullisen vähäisistä pysyvien vikojen määrästä. KAH-arvo kehittyi aluksi kevään tilanteesta suotuisaan suuntaan, sillä kesällä ei ole ollut KAH:a voimakkaasti nostavia häiriöitä. Myöhemmin syksyllä taas sattui kaksi pysyvää vikaa, jotka kasvattivat KAH-arvoa. Näistä ensimmäinen tapahtui Kaakkois-Suomessa tai toinen räjäytystyöhaverissa Huutokoski - Visulahti voimajohdon rakennustöiden yhteydessä Jälkimmäisessä häiriössä 110 kv pylväs oli kaatunut 400 kv pylvään päälle. Asiakkaille koitunut keskeytys oli varsin lyhyt, mutta Itä-Suomessa oli jänniteongelmia, kunnes aluetta syöttävä muuntaja saatiin käyttöön.

3 3 (5) Ulkomaanyhteyksillä on ollut muutamia häiriöitä kesän aikana niin Venäjän, Viron kuin Ruotsinkin yhteyksillä. Näiden häiriöiden vaikutukset sähköjärjestelmään ovat jääneet vähäisiksi. Lopuksi Kuusinen kertoi Fingridin hankkineen varavoimakoneen, jonka avulla syötetään omakäyttökatkon sattuessa sähköä sähköaseman apusähköjärjestelmille. Hankittu kone on helposti siirrettävä, peräkärryn päällä oleva malli. Se palvelee Fingridin Keski-Suomen aluetta, Pohjois-Suomen tarpeisiin hankittaneen vastaavanlainen kone. Etelä-Suomen tarpeita palvelee aiemmin hankittu siirrettävä varavoimakone. 5 Taajuusohjattujen reservien ylläpito 2012 Vänskä alusti taajuusohjattujen reservien ylläpitoa vuonna 2012 koskevista asioista. Vuosimarkkinoita koskevat tarjouspyynnöt on lähetetty 7.9., tarjoukset tulee toimittaa Fingridille mennessä. Osapuolikohtaiset reservimäärät ja hinnat vahvistetaan tarjouksen jättäneille mennessä. Pääpiirteissään menettelytapa on samanlainen kuin tänäkin vuonna reservien hankinnassa eli vuosi- ja tuntimarkkinoiden yhdistelmä säilyy. Joitakin muutoksia vuosisopimukseen tehdään. Ensinnäkin korvaus suunnitelman ylimenevästä reservikapasiteetista poistuu. Toiseksi R-sähkön laskennan perusteena olevan taajuusohjatun käyttöreservin määritelmää on tarkennettu sovellusohjeeseen. Tuntimarkkinoilla taas kauppojen vahvistamisaikaa muutetaan klo 22:een (nyt 21:00). Lisäksi muutetaan tuntimarkkinoilla myydyn ja toimittamatta jääneen reservikapasiteetin sanktiota niin, että se on sidottu aina tuntimarkkinahintaan. Esitettiin, että kaupankäyntivuorokausi muutettaisiin vastaamaan sähköpörssin kaupankäyntijaksoa. Tämä sovittiin selvittää ennen uutta sopimuskautta. Kokemuksina reservimarkkinoista Vänskä kertoi, että reservien ennustettavuus on parantunut sitovien suunnitelmien myötä ja hankittavan reservimäärän optimointi on helpompaa kuin aiemmin. Toimijoita tuntimarkkinoilla on toistaiseksi suhteellisen vähän eikä tarjonta ole aina vastannut kysyntää. Hankintaa on tehty kotimaisten markkinoiden ja Venäjän hankinnan lisäksi myös muista Pohjoismaista ja Virosta. Tuntimarkkinoita on käytetty lähes päivittäin: taajuusohjatulle käyttöreserville on muodostunut hinta n. 31 %:lla kaikista kaupankäyntitunneista ja taajuusohjatulle häiriöreserville n. 63 %:lla kaikista kaupankäyntitunneista. Tuntihinnoissa on ollut suurta heiluntaa. Taajuusohjatun käyttöreservin tuntihinta on ollut keskimäärin 126 /MW ja taajuusohjatun häiriöreservin tuntihinta on ollut keskimäärin 40 /MW. Lopuksi Vänskä kertoi pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöstä reserveissä. Tarkastelun alla ovat nykyiset reservivaatimukset, jotta voitaisiin pysäyttää taajuuden laadun heikentyminen ja toisaalta, miten nykyisten taajuusohjattujen reservien aktivoitumisajat ja määrät vastaavat muuttuneisiin olosuhteisiin. Lisäksi pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään reservikapasiteetin kartoittamisessa. Tiedusteltiin, onko mahdollista että uudet menettelytavat tulevan käyttöön vuoden 2013 alusta, esim. LFC:n käyttöönotto. Aikataulun todettiin olevan hankala suurille muutoksille, sillä asiat ovat valmisteluasteella vailla päätöstä toteutuksesta. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta luoda tuntimarkkinoiden jälkeinen markkina, jossa lyhyen aikavälin kaupalla voitaisiin

4 4 (5) ostaa reserviä paikkaamaan vajetta. Asiaa on pohdittu, se voitaisiin toteuttaa esim. soittokierroksella reservinhaltijoille. 6 Sähkön säännöstelysuunnitelman uusiminen 7 Muut asiat Päivinen kertoi, että voimatalouspooli on päivittämässä sähkön säännöstelysuunnitelmaa vuoden 2000 version pohjalta. Pääasiallisena syynä päivitykseen on valmiuslakiuudistus. Säännöstely koskee sellaista teollisuutta, joka ei ole huoltovarmuuden kannalta kriittistä, sekä asumis- ja palvelusektorin sähkönkulutusta. Uuden valmiuslain mukaan poikkeusoloja ovat esim. aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila tai hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Säännöstelyllä pyritään ensisijaisesti ulkomaisten raaka-aineiden säästöön, joilla sähköenergiaa tuotetaan. Säännöstelyn aikana varmistetaan väestön perustarpeissa tarvittava sähköenergia ja asuinrakennusten säilyminen asumiskelpoisina. Valmiuslain mukaan sähköä saa käyttää vain säädetyn prosenttimäärän sähkönkäyttäjän normaalin vuosikulutuksen mukaisesta kulutuksesta. Mikäli asiakas ylittää kohdalleen määrätyn maksimienergiamäärän, niin tämä joutuu maksamaan valmiuslaissa asetetun lisämaksun (kolme kertaa vähittäismyyjän perimä keskimääräinen sähköenergian kuluttajahinta kilowattituntia kohden). Tällaisessa säännöstelytilanteessa sähköenergialle voi syntyä markkinapohjainen hinta, mutta jos markkinamekanismi ei toimi, viranomaiset voivat määrittää sähkölle kiinteän hinnan. Pohjoismainen sähköjärjestelmä pyritään kaikissa oloissa pitämään yhtenäisenä ja taseselvitys pyritään tekemään säännöstelytilanteessa samalla tavalla kuin normaalioloissakin. Käyttötoimikunnassa keskusteltiin sähkön säännöstelyn käytännön toteuttamisesta ja tiedottamisesta. Vastuu valtakunnallisesta voimahuoltoalan tiedottamisesta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolle, joka voi antaa tehtävän voimatalouspoolille. Voimatalouspoolin johto antaa tarvittavat tilanneselvitykset viranomaisille ja muille sidosryhmille sekä poikkeusolojen tiedotustoiminnasta vastaaville. Yritykset hoitavat viranomaisilta ja poolilta saamiensa ohjeiden mukaan alueellisen ja paikallisen kuluttajainformaation energian säännöstelystä, sitä koskevista käytännön toimista sekä energian käyttäjille asetettavista säästötavoitteista. Kuluttajille annetaan säännöllisesti informaatiota järkevän kulutustason saavuttamisesta. Mahdolliset kommentit säännöstelysuunnitelman luonnokseen pyydettiin toimittamaan viimeistään Päiviselle. Keskusteltiin Nord Pool:n julkaisemasta tiedotteesta koskien 15 minuutin tuotantosuunnitelmia niiden tasevastaavien osalta, joiden tunninvaihteen tuotantomuutos on yli 100 MW. Menettelyn käyttöönoton aloitusajankohta on vuonna Siitä kerrottiin lähemmin pidetyssä System Operation Workshop:ssa ja käsitellään Fingridin marraskuun tasevastaavapäivillä.

5 5 (5) 8 Seuraava kokous Vuoden viimeinen kokous on käyttövarmuuspäivän yhteydessä Finlandia-talossa kello

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2015

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2015 Muistio - luonnos 1 (6) FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2015 Aika 4.6.2014 klo 9:00 12:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä Jussi Laitinen pj. Tampereen Sähkölaitos Oy Raimo

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012 Muistio - luonnos 1 (5) FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012 Aika 7.3.2012 10:00-12:30 Paikka Fingrid Oyj toimitilat, Arkadiankatu 23B, Helsinki Läsnä Pentti Kellokumpu pj. Inergia Oy Heikki

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 Aika 10.9.2013 klo 9:00-11:45 Paikka Fingrid Oyj, Helsinki Läsnä Tapani Liuhala pj. Elenia Oy Tapio Jalonen Rovakaira Oy Antti Koskelainen Outokumpu Oyj Jussi

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen AK / Jussi Jyrinsalo 19.5.2014 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 1/2014 Aika 18.3.2014 klo 13:00-15:30 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä Poissa Antti Koskelainen pj. Tapio Jalonen

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 3/2006 FINGRID

Fingrid Oyj:n lehti 3/2006 FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 3/2006 FINGRID FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 9. vuosikerta 3/2006 Julkaisija Fingrid Oyj Toimitus Puhelin: 030 395 5142, Telekopio: 030 395 5196, Postiosoite: PL 530, 00101 Helsinki Käyntiosoite:

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

FINGRID. RAJOILLA LIIKETTÄ sivu 3. Fingridissä juotiin HOPEAMITALIKAHVIT. sivu 12. Fingrid Oyj:n lehti 1/2006

FINGRID. RAJOILLA LIIKETTÄ sivu 3. Fingridissä juotiin HOPEAMITALIKAHVIT. sivu 12. Fingrid Oyj:n lehti 1/2006 Fingrid Oyj:n lehti 1/2006 FINGRID RAJOILLA LIIKETTÄ sivu 3 Fingridissä juotiin HOPEAMITALIKAHVIT sivu 12 Tässä numerossa Fingridin suurprojekti, yli 1 000 alumiinipylvään vaihto teräksisiin, oli kuluvan

Lisätiedot

Energiasanomat 1/13.1.2011

Energiasanomat 1/13.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 1/13.1.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu - Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta - Skagerrak IV - NordBalt-yhteys Baltiasta

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot