VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET"

Transkriptio

1 VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

2

3 YMPÄRISTÖKASVATUSTA DRAAMA- HARJOITUSTEN AVULLA VIHREÄ DRAAMA on ympäristökasvatusmenetelmä, jota toteutetaan draaman keinoin. Se on yhdessä tekemistä ja osallistumista. Kyse ei ole teatterin tekemisestä sillä kaikki osallistuvat ja erillistä yleisöä ei ole. Päämääränä ei ole esityksen valmistaminen muille vaan sen kautta mahdollistetaan ympäristöasioiden ja -arvojen sisäistäminen ja konkretisointi kokemuksellisen oppimisen kautta. Se on tehokas keino omakohtaisten pohdintojen herättämiseen ja sopii siten erityisesti asenteiden ja ajatusten tutkimiseen ja tiedostamiseen. Jaana Hiltusen ja Heli Konivuoren kehittelemän Vihreän draaman aiheina ovat jätteet, elinkaari, liikenne, energia, vesi ja ostostavat. Vihreää draamaa on toteutettu mm. Lahden alueen kouluissa. Draama yhdistää todellisuuden ja kuvitteellisen maailman. Arvokasvatuksen lisäksi vihreän draaman avulla voidaan kokeilla vaikka erilaisia elämäntapoja, uusia ideoita, erilaisia rooleja, harjoitella ongelmanratkaisutaitoja, selkeyttää osallistujien käsityksiä aiheesta ja pohtia omia vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi voidaan opetella uusia tietoja ja taitoja hyödyntäen osallistujien aiempaa kokemus- ja tietopohjaa. Draama toimii yleensä kerta kerralta paremmin, joten sitä kannattaa kokeilla useampina peräkkäisinä kertoina. Vihreän draaman avulla pyritään muuttamaan ihmisen toimintaa, ja sitä kautta tavoitellaan parempaa ympäristön tilaa.

4 VIHREÄN DRAAMAN RAKENNE Vihreän draaman ohjelmien rakenne koostuu kolmesta osasta: Virittäytyminen teemaan ja tilaan Aiheen käsittely Lopetus 1. VIRITTÄYTYMINEN TEEMAAN JA TILAAN Virittäytyminen sisältää tutustumis- ja lämmittelyharjoituksia. Tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja luoda tunnelma. Esimerkkejä harjoituksista: tutustumis-, kontakti-, keskittymis- ja aistiharjoitukset keho- ja liikeharjoitukset ja muut toiminnalliset ryhmäharjoitukset tarinat, musiikki, maalaaminen ja piirtäminen ohjaaja roolissa 2. AIHEEN KÄSITTELY Aiheen käsittely aloitetaan yleisellä tasolla ja siirrytään henkilökohtaisemmalle tasolle. Esimerkkejä harjoituksista: Improvisaatio, improvisoidut ja muut miniesitykset roolihahmojen ja tilan luominen, roolinotto ja roolissa toimiminen ohjaaja roolissa keskittymis- ja aistiharjoitukset tarina, leikit, laulut, runot, piirtäminen, kirjoittaminen, kirjaaminen, keskustelu 3. LOPETUS Draamaharjoituksen lopetus on tärkeä osa ohjelmaa. Siinä kerätään draamakerran kokemuksia ja suunnataan katse tulevaan. Esimerkkejä harjoituksista: Lupaus, keskittymis- ja aistiharjoitukset, keho- ja liikeharjoitukset, leikit, tarinat, musiikki, kirjoittaminen, runot, kirjaaminen

5 DRAAMAPAKETIN SISÄLTÖ Draamapaketin teemana on kestävä kuluttaminen ja jätteen ehkäisy ja se pohjautuu Jaana Hiltusen ja Heli Konivuoren Kirjaan Vihreä draama. Paketti koostuu seuraavista osista: draamapaketin ohjeistus kokonaisuus jossa lyhyitä harjoituksia kokonaisuus jossa 1-2 tunnin harjoituksia Draamaharjoitukset on jaettu lyhyeen ja pitkään kokonaisuuteen. Ideana on, että lyhyitä harjoitteita ehtii hyvin käyttää esimerkiksi yhden oppitunnin aikana eivätkä ne vaadi suurempia valmisteluja. Ne voivat myös toimia ensikosketuksena draaman hyödyntämiseen opetuksessa tai koulutuksessa. Pidemmät harjoitukset vaativat hieman enemmän valmisteluja ja ohjaajan paneutumista asiaan. Ohjelmat on suunniteltu vähintään 8-10 hengen LYHYET DRAAMAHARJOITUKSET ryhmälle ja korkeintaan 1. Dematerialisaatiopantomiimi 25 hengelle. 2. Väittämiä mielipidejanalla 3. Unelma-ammatti 4. KUKA AJAA POLKUPYÖRÄLLÄ? elämäntapojen kartoitus 5. LAATIKKOLEIKKI OSTOSKRITEEREISTÄ omien valintojen tiedostaminen 6. YLÖS, ALAS- omat kulutustavat 7. TARPEETTOMAT TAVARAT Korvaa tuote palvelulla 8. Lupaus 9. Palaute PITKÄT DRAAMAHARJOITUKSET 1. Vaikuttavat valinnat omat kulutustottumukset, erilaiset elämäntavat (2h) 2. Jätteetön maailma jätteen välttäminen, lajittelun merkitys (1h 45 min)

6 KÄYTÄNNÖN OHJEET OHJAAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEET OHJAAJILLE ENNEN OHJELMAA: tutustu ohjelmaan niin hyvin, että tunnet sen suunnittele aikataulu huolellisesti tunne ryhmän koko ja ikä tarkista minkälainen tila on käytössä suunnittele miten muodostat tarvittaessa pienryhmiä varmista tarvikkeet varmista työrauha OHJELMAN AIKANA: ryhmän jäsenten esittely kerro mistä ohjelmassa on kysymys käy läpi pelisäännöt (esim. kännykät kokonaan pois päältä, tauko pidetään jos mahdollista) seuraa ryhmien työskentelyä, jotta huomaat ajoissa jos joku tarvitsee apua OHJELMAN JÄLKEEN: Lopetus on tärkeä osa ohjelmaa. Jätä osallistujille tarpeeksi aikaa lopussa keskustelulle ja palautteen antamiselle.

7 LYHYET HARJOITUKSET VIRITTÄYTYMISHARJOITUKSIA 1. Demateriaalisaatiopantomiimi Kaikille jaetaan lappu, jossa lukee jokin tietty luonnonvaroja vähän kuluttava toimintatapa (idea viiteen erilaiseen lappuun liitteenä). Kukin esittää yhtä aikaa pantomiimina omaa toimintatapaansa, ja etsii samalla muita, jotka esittävät samaa toimintoa. Kun osallistujat löytävät oman ryhmänsä, he lyöttäytyvät yhteen. Jatketaan, kunnes kaikki löytävät ryhmänsä. (Valmiit laput löytyvät laatikosta) Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten lainaat kirjan kirjastosta. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä kirjaston palveluita sen sijaan, että ostaisivat oman kirjan. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten korjautat rikkimenneen pesukoneen. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä huolto- ja korjauspalveluita sen sijaan, että ostaisivat uuden laitteen rikkimenneen tilalle. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten käytät joukkoliikennettä (esim. juna, bussi). Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä julkista liikennettä sen sijaan, että kulkisivat omalla autolla. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten ulkoilet ystävän kanssa lauantain parhaaseen shoppailuaikaan. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja nauttimalla aineettomasta hyvinvoinnista tavaroiden kuluttamisen sijaan. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten osallistut puhelinkokoukseen. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä tietoliikennettä henkilöliikenteen sijaan.

8 Muita: Videon vuokraaminen Polkupyörän korjauttaminen 2. Väittämiä mielipidejanalla Harjoituksen tarkoitus on johdattaa teemaan ja oman mielipiteen löytäminen. Huoneeseen tehdään jana, jonka toisessa päässä on samaa mieltä ja toisessa eri mieltä. Väliin voidaan halutessa ottaa lisää vastausvaihtoehtoja esimerkiksi: en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä. samaa mieltä en osaa sanoa eri mieltä Ohjaaja esittää väittämiä ja osallistujat asettuvat siihen kohtaan janaa, joka vastaa heidän mielipidettään asiasta. Jokainen väittämä puretaan. Esimerkiksi samaa mieltä olevat voivat hetken keskustella miksi ovat siinä. Keskustelun jälkeen ohjaaja pyytää jotakuta ryhmän jäsentää kertomaan muille mistä keskusteltiin. Ohjaajan kannattaa korostaa, ettei oikeita vaihtoehtoja ole! Harjoituksessa etsitään jokaisen omaa mielipidettä. Kestävä kehitys: Tiede ja teknologia pystyvät ratkaisemaan ympäristöongelmat. Teollisuus on pääsyyllinen ympäristön saastumiseen, eivät yksittäiset ihmiset. Nykypäivän ihmisten tulee toimia tulevat sukupolvet huomioiden. Ympäristönsuojelu on ihmisen suojelua. Olen valmis tinkimään omasta elintasostani kestävän kehityksen hyväksi. Valtion ja kuntien tulee ottaa päävastuu ympäristönsuojelusta. Jätteen synnyn ehkäisy: Yksittäisen ihmisen ei kannata lajitella jätteitään, jos muutkaan eivät tee niin. Kirpputorit ovat vain köyhiä varten. On tärkeämpää miettiä tuotetta ostaessa sen ympäristövaikutuksia kuin keskittyä jätelajitteluun. Olen valmis luopumaan ilmaisjakelumainoksista. Tuotteita ei kannata enää nykypäivänä korjata. Tavaroiden yhteiskäyttö on vanhanaikaista eikä toimi nykymaailmassa. Liikenne: Polkupyöräilijät ja rullaluistelijat estävät sujuvan liikenteen. Bensiinin hinta on Suomessa liian edullinen. Kaupungin keskustoista on tehtävä autottomia vyöhykkeitä. Bussilla kulkeminen on köyhiä varten.

9 Vesi: Jokaisen tulee ottaa vastuuta vedenkulutuksestaan. Olen valmis vaihtamaan vesivessan kompostoivaan. Energia: Kotitalouksien energiasäästöstä saatava hyöty on niin pientä, ettei sillä ole merkitystä ympäristön kannalta. 3. Unelma-ammatti Pyydä nuoria miettimään, mikä on heidän unelma-ammattinsa, ja pohtimaan, miten he tulevassa ammatissaan huomioisivat kestävät valinnat. Tästä voidaan rakentaa esim. pieni roolipeli, jossa jokainen toimii unelma-ammattinsa roolissa. Kokeilkaa myös esim. perustaa ryhmät, joissa läheisten alojen roolit keskustelevat kestävistä valinnoista tulevalla työpaikallaan (esim. lääkärit ja ensihoitajat, kokit ja tarjoilijat jne.) (Alkuperäinen idea: Kirsi Arino). AIHEEN KÄSITTELY 1. YLÖS, ALAS- omat kulutustavat Ollaan piirissä. Ohjaaja esittää osallistujille kysymyksiä heidän omista kulutustavoistaan. Osallistujat toimivat omien vastaustensa mukaan. Kyllä-vastauksella mennään kyykkyyn ja ei-vastauksella jäädään ylös ja nostetaan kädet kattoa kohti. Korjaatko itse tavaroita? Korjaavatko tai korjauttavatko vanhempasi tavaroita? Oletko käynyt kirpputorilla tai kierrätyskeskuksessa? Oletko ollut tyytymätön käytettyihin vaatteisiin tai tavaroihin? Onko sinulla turhia tavaroita? Oletko ostanut tai halunnut jotakin vain mainoksen perusteella? Keksitkö tekemistä ilman tavaroita? 2. KUKA AJAA POLKUPYÖRÄLLÄ? elämäntapojen kartoitus Seistään piirissä. Yksi on piirin keskellä. Keskellä oleva miettii toteuttamiaan ympäristöystävällisiä elämäntapoja. Hän valitsee niistä yhden ja kysyy muilta esim. Kuka ajaa työ/koulumatkat polkupyörällä?. Ne, jotka tekevät niin, vaihtavat paikkaa piiriin kehällä. Vierustoverin kanssa ei saa vaihtaa paikkaa, muuten voi valita minkä tahansa vapaan paikan. Keskellä olija yrittää ottaa itselleen paikan hetkellisesti vapautuvista paikoista. Se, joka jää ilman paikkaa on seuraava kysyjä.

10 3. LAATIKKOLEIKKI OSTOSKRITEEREISTÄ omien valintojen tiedostaminen Tarvikkeet: paperilappuja, muutama jokaiselle osanottajalle kyniä Ohjaajalla on paperilappuja ja kolme laatikkoa, joista yhdessä lukee faktat, toisessa muut ja kolmannessa minä. Osallistujat kirjoittavat lapuille omia ostoskriteerejään, syitä siihen mitä ostaa ja miksi (1 asia/paperi). Tämän jälkeen jokainen lajittelee lappunsa kolmeen eri laatikkoon. FAKTAT -laatikkoon laitetaan laput, jossa on ne asiat, joihin omasta mielestään ei voi vaikuttaa MUUT laatikkoon asiat jotka johtuvat toisista ihmisistä MINÄ -laatikkoon asiat joihin voi itse vaikuttaa. Osallistujat päättävät itse, mitä asioita mihinkin laatikkoon laittavat. Tässä harjoituksessa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, vaan jokainen miettii asioita omasta näkökulmastaan. Jokin toinen asia voi olla toiselle fakta ja toiselle taas minusta lähtevä asia. Esim. se ettei lähikaupassa ole reilun kaupan luomukahvia, voi olla jollekin fakta ja toiselle taas asia, johon voi itse vaikuttaa. Jaottelun jälkeen ohjaaja heittää pois faktat ja muut laatikoiden sisällön kertoen samalla perustelun: Tosiasioille ei voi mitään, ja toisten ihmisten muuttaminen on hankalaa. Ensiksi pitää lähteä liikkeelle omista valinnoista ja tavoista. Todellinen muutos lähtee liikkeelle minusta itsestäni. 4. TARPEETTOMAT TAVARAT korvaa tuote palvelulla Opettajalla on mukana säkillinen tavaroita, jotka on kaikki tarkoitus tehdä tarpeettomiksi eli keksiä niitä korvaava palvelu tms. Jakaudutaan 3-4 hengen ryhmiin, kukin ryhmä saa valita yhden tavaran innoittajakseen. Ryhmä miettii vaihtoehtoisen vähemmän luonnonvaroja kuluttavan toimintatavan, joka esitetään draaman keinoin. Muut ryhmät yrittävät arvata mistä on kyse. LOPETUSHARJOITUKSIA Lupaus Ollaan piirissä. Osallistujat miettivät itsekseen, miten ovat valmiita muuttamaan omia elämäntapojaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Jokainen valitsee niistä yhden, jonka lupaa toteuttaa lähiaikoina. Lupaus kuiskataan vieruskaverille. Palaute Tarvikkeet: yksi jättinoppa Ohjaaja laittaa piiriin kiertämään nopan. Jokainen heittää arpakuutioita vuorollaan ja kertoo omista sen hetken fiiliksistään ja äskeisestä kokemuksesta käyttäen yhtä monta sanaa kuin nopan silmämäärä on.

11 PITKÄT DRAAMAHARJOITUKSET 1. Vaikuttavat valinnat n.2h Teema: omat kulutustottumukset, erilaiset elämäntavat Tavoite: omien kulutusvalintojen ja niiden ympäristövaikutusten tiedostaminen ja vähentäminen Kohderyhmä: 13-vuotiaista aikuisiin Tarvikkeet: Eko- ja Öky-palapelit isoa paperia (fläppi) ja tusseja sanomalehtiä maalarinteippiä 3 laatikkoa teksteillä: faktat, muut, minä paperilappuja ja kyniä noppa Huomioitavaa: Ekolla tarkoitetaan tässä hahmoa, joka toimii superympäristöystävällisesti ja Okyllä taas ympäristöstään tosi piittaamatonta. Ekoa ja Ökyä piirrettäessä kannattaa määritellä ryhmille etukäteen Ekon ja Ökyn sukupuolet. VIRITTÄYTYMINEN TEEMAAN JA TILAAN 1. MINÄ KULUTTAJANA tutustuminen Kaikki seisovat piirissä. Jokainen miettii sanan, joka kuvaa häntä kuluttajana. Tästä tulee ko. henkilön uusi sukunimi. Tätä voi vaikeuttaa siten, että sanan tulee alkaa samalla kirjaimella kuin etunimi. Jokainen piirissä oleva sanoo vuorollaan uuden sukunimensä ja oman etunimensä ja tekee jonkin liikkeen. Muut toistavat yhdessä sekä nimen että liikkeen. 2. JOO-LEIKKI keskittyminen, tutustuminen Seistään piirissä. Ohjaaja aloittaa harjoituksen ottamalla katsekontaktin johonkin piirissä olevaan ryhmäläisen. Kun ko. henkilö huomaa, että katse kohdistuu juuri häneen, hän ilmoittaa huomanneensa tämän nyökkäämällä ja sanomalla joo. Tämän jälkeen ohjaaja lähtee kulkemaan kohti katsomaansa

12 henkilöä siirtyäkseen hänen paikalleen. Sen, joka on juuri menettänyt paikkansa, on uuden paikan saamiseksi otettava katsekontakti johonkin toiseen piiriläiseen, ja joo-luvan saatuaan hän voi lähteä kävelemään kohti uutta paikkaansa. Harjoitus jatkuu, kunnes kaikki ovat vaihtaneet paikkaa ainakin kerran. Harjoitusta jatketaan siten, että joo-sanan tilalle vaihdetaan edellisessä harjoituksessa keksitty nimi. 3. KULUTTAMISEN KASVOT johdatus teemaan Osallistujat seisovat piirissä. Harjoitukselle valitaan aloittaja. Hän valitsee liikkeen, jota muut toistavat perässä. Aloittaja siirtää vuoron seuraavalle koskettamalla tätä kädellä olkapäähän. Jokainen johtaa liikettä vuorollaan haluamansa ajan ja muut matkivat johtajaa. Sopivin välein ohjaaja keskeyttää liikkeen sanomalla seis. Ohjaaja lukee väittämän, johon ryhmäläiset vastaavat kyllä tai ei. Kyllä-vastauksella mennään kyykkyyn ja ei-vastauksella jäädään ylös seisomaan ja nostetaan kädet ylös. Oikea vastaus tarkistetaan, jonka jälkeen liike jatkuu, kunnes ohjaaja sanoo taas seis ja lukee seuraavan väittämän. Väittämät: 1. Jokainen teollisuusmaan ihminen kuluttaa luonnonvaroja n. 100 kauppakassillista viikossa. (Oikea vastaus: 300 kauppakassillista) 2. Maailman ihmisistä 1/5 kuluttaa 4/5 maailman luonnonvaroista. (Oikein, tosin kuilu on suurenemaan päin) 3. Suomalaisten kulutus on kasvanut muutamassa kymmenessä vuodessa 50 %. (Oikein) 4. Jos köyhimpien maiden kulutus nousee samalle tasolle kuin teollisuusmaiden, luonnonvarojen käyttö kaksinkertaistuu. (Oikea vastaus: nelinkertaistuu) 5. Ennusteiden mukaan maailman väkiluku on vuonna 2050 n. 10 miljardia, tällöin luonnonvarojen kulutus kahdeksankertaistuu. (Oikein) 6. Luonnonvarojen käytön ekologisesti kestävä taso on puolet nykyisestä. (Oikein) 7. Jotta luonnonvarat riittäisivät tasaisesti maapallon kaikkien asukkaiden kesken, teollisuusmaiden tulisi vähentää luonnonvarojen kulutustaan puoleen nykyisestä. (Oikea vastaus: 1/10:aan nykyisestä eli 90 %.) AIHEEN KÄSITTELY/ YLEINEN TASO 4. EKON JA ÖKYN TARINA tutustuminen erilaisiin elämäntapoihin 4.1 Eko- ja Öky-palapelit ryhmiin jako Ryhmiin jako tehdään Eko- ja Öky-palapelien avulla (löytyvät laatikosta). Kun halutaan neljä ryhm, käytetään kahta Eko- ja Öky-palapeliä. Jos ryhmäläisiä on esimerkiksi kaksikymmentä, leikataan kaiki neljä palapeliä viiteen osaan. Palat annetaan ryhmäläisille, jokaiselle yksi. Tämän jälkeen osallistujat etsivät oman Eko- tai Öky-ryhmänsä palapelin palojen avulla.

13 4.2 Piirretty Eko ja Öky roolihahmojen luominen Eko ja Öky ryhmille jaetaan isot paperit ja tussit. Ryhmän jäsenet piirtävät ja kirjaavat paperille oman tyyppinsä (Eko/Öky) ominaisuuksia: nimi, sukupuoli, ikä, harrastukset, ulkoasu, toiveet, unelmat, työ, perhesuhteet +muuta mieleen tulevaa. Tämän jälkeen luomukset laitetaan kaikkien nähtäville. 4.3 Senssi-ilmoitus roolinotto, elämäntapojen esittely Ekot ja Ökyt laativat tv:n senssiohjelmaan ilmoituksen itsestään ja siitä, minkälaista seuraa hakevat. Ohjaaja vetää tv:n senssiohjelmaa kutsuen Ekot ja Ökyt esittelyyn. Jokaisen esittelyn jälkeen muut saavat esittää roolihahmolle kysymyksiä, joihin hän saa vastata haluamallaan tavalla, kuitenkin roolihahmonsa mukaisesti. 4.4 Treffit elämäntapojen kokeileminen ja kohtaaminen, roolinotto, keskustelu Ohjaaja ilmoittaa senssiohjelman vetäjän, että kaikille on löytynyt seuraa, mutta valitettavasti on tapahtunut tietokonevirhe eivätkä seuralaisenne välttämättä vastaa aivan ennakko-odotuksia. Jokainen on ryhmänsä mukaisesti Eko tai Öky. Ekoista ja Ökyistä muodostetaan pareja, jotka tapaavat treffeillä. Ekoista ja Ökyistä muodostetaan pareja, jotka tapaavat treffeillä. Treffit toteutetaan yhtäaikaisesti näytellen. Ohjaaja määrittää ajan ja paikan, valiten ne jommankumman senssi-ilmoituksesta. Kokemukset erilaisten elämäntapojen omaavien kohtaamisesta puretaan pienryhmäkeskusteluin (ei enää roolissa ollen). AIHEEN KÄSITTELY/ HENKILÖKOHTAINEN OSUUS 5. KÄTTELY JA OMA NIMI roolista pois Tullaan pois roolista. Osallistujat kulkevat tilassa ja kättelevät vastaantulijat sanomalla samalla oman nimensä. 6. KUKA AJAA POLKUPYÖRÄLLÄ? elämäntapojen kartoitus Seistään piirissä. Yksi on piirin keskellä. Keskellä oleva miettii toteuttamiaan ympäristöystävällisiä elämäntapoja. Hän valitsee niistä yhden ja kysyy muilta esim. kuka ajaa työ/koulumatkat pyörällä. Ne, jotka tekevät niin, vaihtavat paikkaa piirin kehällä. Vierustoverin kanssa ei saa vaihtaa paikkaa, muuten voi valita minkä tahansa vapaan paikan. Keskellä olija yrittää ottaa itselleen paikan hetkellisesti vapautuvista paikoista. Se, joka jää ilman paikkaa on seuraava kysyjä. 7. LAATIKKOLEIKKI OSTOSKRITEEREISTÄ omien valintojen tiedostaminen Ohjaajalla on paperilappuja ja kolme laatikkoa, joista yhdessä lukee faktat, toisessa muut ja kolmannessa minä. Osallistujat kirjoittavat lapuille omia ostoskriteerejään, syitä siihen mitä ostaa ja miksi (1asia/paperi). Tämän jälkeen jokainen lajittelee lappunsa kolmeen eri laatikkoon. Faktat-laatikkoon laitetaan laput, joissa on ne asiat, joihin omasta mielestään ei voi itse vaikuttaa. Muut-laatikkoon asiat jotka johtuvat toisista ihmisistä ja minä-laatikkoon asiat, joihin voi itse vaikuttaa.

14 Osallistujat päättävät itse, mitä asioita mihinkin laatikkoon laittavat. Tässä harjoituksessa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, van jokainen miettii asioita omasta näkökulmastaan. Jokin toinen asia voi olla toiselle fakta ja toiselle taas minusta lähtevä asia. Esim. se ettei lähikaupassa ole reilun kaupan luomukahvia, voi olla jollekin fakta ja toiselle taas asia, johon voi itse vaikuttaa. Jaottelun jälkeen ohjaaja heittää pois faktat ja muut -laatikot kertoen samalla perustelun: Tosiasioille ei voi mitään, ja toisten ihmisten muuttaminen on hankalaa. Ensiksi pitää lähteä liikkeelle omista valinnoistaan ja tavoista. Todellinen muutos lähtee liikkeelle minusta itsestäni. LOPETUS 8. MAAILMANPARANNUSRUNO ongelmanratkaisu, motivointi Ryhmille jaetaan laput minä-laatikosta. Ryhmät tekevät kannatusrunon, jossa nämä asiat esiintyvät ja mahdolliset ongelmat ratkaistaan. Ryhmät esittävät runon koreografian kanssa muille ryhmille. 9. LUPAUS oma valinta Ollaan piirissä. Osallistujat miettivät itsekseen, miten ovat valmiita muuttamaan omia elämäntapojaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Jokainen valitsee niistä yhden, jonka lupaa toteuttaa lähiaikoina. Lupaus kuiskataan vierustoverille. 10. ARPA ON HEITETTY palaute Ohjaaja laittaa piiriin kiertämään nopan, Jokainen heittää arpakuutiota vuorollaan ja kertoo omista sen hetken fiiliksistään ja äskeisestä kokemuksesta käyttäen yhtä monta sanaa kuin nopan silmämäärä on.

15 2. Jätteetön maailma jätteen välttäminen, lajittelun merkitys (1,45 h) Teema: lajittelun merkitys, jätteen välttäminen Tavoite: motivoida jätteen synnyn ehkäisyyn Kohderyhmä: 13-vuotiaista aikuisiin Tarvikkeet: pallo erilaisia eri jätelajeihin kuuluvia roskia (lasi, metalli, paperi, pahvi, sähkö- ja elektroniikka tuoli asiantuntijan tunnus Huomioitavaa: Lajiteltaessa tulee muistaa se, että mikä jäte kuuluu mihinkin, ei aina ole yksiselitteistä. Jonkin jätteen voi lajitella useammallakin tavalla. ohjaajan kannattaa lisäksi huolehtia siitä, että lopuksi ryhmät ovat kutakuinkin samansuuruisia. VIRITTÄYTYMINEN TEEMAAN JA TILAAN Toimintajärjestys jätteiden suhteen: 1. Jätteen vähentäminen 2. Jätteen hyödyntäminen - ensisijaisesti materiaalina (=kierrätys) - toissijaisesti energiana 3. Jätteen turvallinen loppusijoitus 1. ROSKANIMET tutustuminen, johdatus teemaan Ollaan piirissä. Jokainen muistelee hetken, mitä on viimeksi heittänyt roskiin. Sen jälkeen heitellään palloa ringissä siten, että se, jolla on pallo, kertoo nimensä ja sen, mitä viimeksi heitti roskiin, esim. Jaana Purukumi. Sen jälkeen hän heittää pallon haluamalleen osallistujalle, ei kuitenkaan sille, jolla pallo on jo ollut. Heittelyä jatketaan niin kauan, että kaikki ovat saaneet vuoron. 2. JÄTELAJIT lähtökohdan luominen, ryhmiin jako Piirin keskellä on kasa jätteitä. Jokainen osallistuja ottaa siitä yhden roskan. Tämän jälkeen osallistujat etsivät omat ryhmänsä jätelajien (eli mihin roskikseen mikäkin kuuluu) perusteella. Lopuksi tarkistetaan, että kaikki ovat löytäneet oman ryhmänsä. Ryhmä saa itselleen jätelajinsa mukaisen nimen, esim. Kartonkiryhmä. Saman jätelajin roskien tulee olla myös keskenään erilaisia. Jätesäkin roskat valitaan osallistuja- ja ryhmämäärän mukaan Jokaisen tulee saada yksi roska ja roskien jakautua tasaisesti eri jätelajeihin. Tässä harjoituksessa käytetään omassa kunnassa kerättäviä jätelajeja, esim. paperi, kartonki, biojäte, energiajäte, kaatopaikkajäte, metalli, lasi, polttokelpoinen jäte.

16 AIHEEN KÄSITTELY/ YLEINEN TASO 3. TAIDETEOS syy-seuraus suhteiden hahmottaminen Ryhmät suunnittelevat taideteoksen (patsaan) muille siitä, mitä heidän jätteelleen tapahtuu sen jälkeen, kun jäteastia tyhjennetään. Materiaalina ovat ryhmäläiset itse ja heidän roskansa. Taideteos toteutetaan äänettömänä ja liikkumattomana. Taideteokset paljastetaan vuorotellen muille ryhmille. Tarvittaessa voidaan yhteisesti vielä varmistaa, mitä taideteos esittää. 4. KEKSIJÄT KONFERENSSISSA mielikuvituksen vapauttaminen, uusien keinojen löytäminen Ohjaaja ottaa konferenssin puheenjohtajan roolin ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi kansainväliseen keksijäkonferenssiin, jonka tarkoituksena on löytää keinoja maailman pelastamiseksi jätteiltä. Osallistujat saavat huippukeksijän roolin. 4.1 Keksijät roolinotto, ryhmiin jako Otetaan itselle keksijän rooli, miten keksijät kävelevät, puhuvat, pitävät päätään jne. Liikutaan vapaasti tilassa, konferenssisalin aulassa, tervehtien muita keksijöitä. Lopuksi keksijät muodostavat osallistujamäärän mukaan esim. neljä ryhmää. 4.2 Jätteistä vapaa maailma visiointi, asiantuntijuus Keksijäryhmät kokoontuvat konferenssisaliin ja saavat tehtäväkseen miettiä, millainen olisi jätteetön maailma. Salin eteen laitetaan tuoli, johon joka ryhmästä yksi tai useampi keksijä tulee kertomaan heidän visionsa jätteettömästä maailmasta. Tuolissa istujalla on puheenvuoro, ja hän saa pitää itsellään keksijän symbolia, esim. karttakeppiä, hattua tai laboratoriotakkia. 4.3 Keksijäpaja ratkaisujen löytäminen Ryhmät miettivät keinoja, miten jätteetön maailma toteutetaan. Keksijät tekevät mininäytelmän ratkaisuistaan ja vuorotellen esittävät ne muille. Keksinnöt voivat olla suurellisia tai jokaisen ihmisen päivittäisiä tekoja jätteen synnyn välttämiseksi. 4.4 Konferenssin päätös roolista pois, yhteenveto Puheenjohtaja päättää konferenssin ja antaa keksijöille tehtäväksi levittää keksintöjään omassa maassaan. Lopuksi jokainen hyvästelee keksijätoverinsa ja muuttuu omaksi itsekseen ja kertoo oman oikean nimensä lähellä olevilleen. AIHEEN KÄSITTELY/ HENKILÖKOHTAINEN OSUUS 5. LAINAAJA kartoitus Seistään piirissä. Kaikki miettivät vähintään yhden tavaran, jota ei tarvitse omistaa vaan sitä voi/voisi lainata, vuokrata tai muuten yhteiskäyttää. Yksi osallistuja seisoo keskellä Lainaajana. Lainaaja käy kysymässä haluamaltaan osallistujalta yhteiskäyttöön liittyvän kysymyksen. Esim. Hyvää päivää, olen Lainaaja. vältän jätteen syntyä vuokraamalla elokuvia omaksi ostamisen sijaan. Teetkö sinä niin? Jos vastaus on ei, kaikki vaihtavat paikkaa. Lainaaja yrittää ottaa itselleen paikan piiristä. Viereiselle paikalle

17 ei kuitenkaan voi siirtyä eikä palata takaisin omalleen. Ilman paikkaa jääneestä tulee uusi Lainaaja. Kyllä-vastauksella Lainaaja siirtyy toisen osallistujan luo ja esittää hänelle joko uuden tai saman kysymyksen. Kysymyksen alku on aina sama, vain itse tuote muuttuu. LOPETUS 6. JÄTEJUORU oma valinta Istutaan piirissä. Jokainen miettii yhden asian miten itse jatkossa toimii jätteettömän maailman puolesta. Tämän jälkeen joku osallistujista voi kertoa lupauksensa muille kuiskaamalla sen vierustoverin korvaan. Vieruskaveri lähettää lupauksen omalle vieruskaverilleen sellaisena kuin sen kuuli jne. Kehän viimeinen kertoo lupauksen ääneen kaikille. Lupauksen lähettäjä vahvistaa viestin oikeellisuuden ja kertoo mikä lupaus alun perin oli. Sen jälkeen valitaan uusi jätejuorun lähettäjä ja juoruilua jatketaan niin kauan kuin sopivalta tuntuu.

18 draamapaketin tarjoaa Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu -hankkeen tavoitteena oli hillitä ilmastonmuutosta edistämällä materiaalitehokkuutta ja kestäviä kulutustottumuksia. Hanke toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemana vuosina Hankkeen päätoteuttajana toimi VALONIA sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa. Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus on puolueeton asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman kestävän kehityksen palveluita ja työkaluja. Valonia järjestää herätteleviä tapahtumia, joiden avulla lisätään osallistujien tietoisuutta omista toimintamahdollisuuksistaan yhteiskunnassa. Palveluita tarjotaan kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille, yrityksille ja elinkeinoelämälle, kuntalaisille, kuluttajille ja kotitalouksille sekä järjestöille ja yhdistyksille. Yhteystiedot Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vanha Suurtori Turku Draamapaketti on toteutettu Vihreä draama -kirjan (Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori 2005) pohjalta.

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA Keskellä on yksi leikkijä ilman omaa pesää. Ilman omaa pesää oleva leikkijä huutaa: Puu palaa, pakko vaihtaa!. Pesissä olevat leikkijät vaihtavat

Lisätiedot

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala Ennen näiden harjoitusten tekemistä opiskelijoiden olisi hyvä tuntea näytelmän tarina. Voitte esimerkiksi käydä katsomassa

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Tutustumisleikkejä ja vastaavaa ohjelmaa

Tutustumisleikkejä ja vastaavaa ohjelmaa Tutustumisleikkejä ja vastaavaa ohjelmaa Miksi leikkejä? Leikit helpottaa ihmisiin tutustumista ja nimien muistamista. Oikeanlaiset leikit eivät ole liian vaivaannuttavia ja kiusallisia vaan tekevät tehtävänsä:

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille

Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille Satutunti tuntisuunnitelma Aihe: Esimerkiksi äidinkieli, kuvataide Kesto 45 min Tarvikkeet:

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan siihen. Opettaja tuo ensimmäiselle tunnille sanomalehden, aikakauslehden, kirjeen

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella?

POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella? POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Arkikielessä sanat halu ja tarve sekoittuvat herkästi ja ihminen saattaa mainita esimerkiksi tarvitsevansa uudet kengät haluamisen sijasta. Mitä eroa on halulla

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Musiikkivideon viestit

Musiikkivideon viestit Musiikkivideon viestit - mediakasvatusmateriaali yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Otsikko / Etusivu Nuorten Akatemia Note www.nuortenakatemia.fi/note Musiikkivideon

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Jätteiden lajittelu Kierrättäminen Ympäristöopas Ympäristökilpailu

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Vihreää Draamaa tavaramaailmassa

Vihreää Draamaa tavaramaailmassa Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori Vihreää Draamaa tavaramaailmassa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sisällys Lukijalle... 3 1. Mitä vihreä draama on?... 4 2. Miksi vihreää draamaa?... 5 3. Miten vihreää

Lisätiedot

Tilaisuuden aloittaminen

Tilaisuuden aloittaminen Osallistaminen ja tavoitteiden selkiyttäminen fasilitoinnin keinoin Kari Kukkola Tilaisuuden aloittaminen 2 > Fasilitaattorin käsikirja > Aloittaminen Osallistavan työpajan aloittaminen Tilan rakentaminen

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ HARJOITUKSIA OHJAAJILLE TUEKSI TOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN Yhden Vanhemman Perheiden liitto 1 Hyvä olohuoneen ohjaaja Tähän oppaaseen olen

Lisätiedot

Poikaryhmä. Ohjelmarunko

Poikaryhmä. Ohjelmarunko Poikaryhmä Ohjelmarunko 1. Tutustumiskerta 2. Kuka minä olen? 3. Kaverit 4. Tunteet 5. Pojasta mieheksi 6. Onnistumiset ja epäonnistumiset 7. Päättäjäiset Ryhmän kokoontuminen noudattaa aina tiettyä kaavaa.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Vastaa Kyllä tai Ei. Kysymysten ja vertailumateriaalin lähde: Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016

Vastaa Kyllä tai Ei. Kysymysten ja vertailumateriaalin lähde: Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016 Vastaa Kyllä tai Ei Kysymysten ja vertailumateriaalin lähde: Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016 0 Ihmisen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on tosiasia. 1 Tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään,

Lisätiedot

Akvaariokeskustelu-menetelmästä

Akvaariokeskustelu-menetelmästä Akvaariokeskustelu-menetelmästä Matti Vuori, www.mattivuori.net 11.2.2009 1(11) Sisällysluettelo Yleistä 3 Akvaarion perusasetelma 4 Miten avoin akvaario toimii 6 Menestystekijät 8 Toinen malli: Suljettu

Lisätiedot

Mummon tyttö Draamatarina Kurvi-hankkeen kohtaamispaja

Mummon tyttö Draamatarina Kurvi-hankkeen kohtaamispaja Mummon tyttö Draamatarina Kurvi-hankkeen kohtaamispaja Käsikirjoitus: Onni Sarvela ja Jouni Piekkari Tavoitteet: Eläytyä yhteen mahdolliseen maahanmuuttajanuoren tarinaan, joka pohjautuu elävän elämän

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY)

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Opetuksen uudistajat I -juonne 6.5.2004 klo 13.30 17.00 Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Aikataulu to klo 13.30 17.00 Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min) Esittäytyminen (30 min) Vertaisryhmien muodostaminen,

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

Vihreä lippu tulee, ota koppi! - Ollaan ekoja tässäkin - Vihreä lippu kurssi Sotungin lukiossa Vantaalla

Vihreä lippu tulee, ota koppi! - Ollaan ekoja tässäkin - Vihreä lippu kurssi Sotungin lukiossa Vantaalla Vihreä lippu tulee, ota koppi! - Ollaan ekoja tässäkin - Vihreä lippu kurssi Sotungin lukiossa Vantaalla Syksyllä 2006 toteutettiin neljän innokkaan oppilaan ja yhden ohjaajan voimin Sotungin lukiossa

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Tekniikan Tiennäyttäjät juonne II klo Vetäjä: Markku Närhi

Tekniikan Tiennäyttäjät juonne II klo Vetäjä: Markku Närhi Tekniikan Tiennäyttäjät juonne II 6.5.2004 klo 13.30 17.00 Vetäjä: Markku Närhi Aikataulu to klo 13.30 17.00 Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min) Esittäytyminen (15 min) Miellekarttatyöskentely (45

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Jaana Hiltunen Tämä on vuokratalojen asukkaille tarkoitetun kulutusta ja jätteen

Lisätiedot

Lasten mielipiteiden kuuleminen

Lasten mielipiteiden kuuleminen Lasten mielipiteiden kuuleminen Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa ohjaajille menetelmiä lasten mielipiteiden kuulemiseen. Harjoitusten avulla kerho ja harrastustoimintaa pystytään kehittämään entisestään

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET HEIPÄHEI! Ja tervetuloa EduCycle-tehtävien pariin! Alta löydät muutaman ohjeen, joiden avulla navigoit tehtävien läpi jouhevasti. 1. EduCycle-tehtävät on jaettu

Lisätiedot

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Sisältö Riittävän hyvä työyhteisö Työpaikan työyhteisön voimavaro lisäävät tekijät Esimiehen, työsuojeluvaltuutetun luottamusmiehen

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 Ello -verstas 4.5.2011 Turku TY kauppakorkeakoulu Alueelliset tulevaisuuspajat sekä prosessi Ellohankkeessa Webropol-kysely 1: Kuljetuskäytävän hahmottelu, muutostekijät

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin 75289 Laskuvarjo Ideoita LASKUVARJO leikkeihin LASKUVARJO leikit, tuotenumero 75289 Leikkivarjon käyttö: - hauskaa, jännittävää, erilaista ja motivoivaa toimintaa Leikin valmisteluissa ja opettelemisessa

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

Video 2: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

Video 2: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen Video 2: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen VÄRIT Tavoite: Oppilas tutustuu ja oppii opiskeltavalla kielellä värejä havainnoimalla ympäristöään. Harjoitukseen valmistautuminen: Ensin oppilaiden kanssa

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Viisas kuluttaa vähemmän 2011

Viisas kuluttaa vähemmän 2011 Viisas kuluttaa vähemmän 2011 www.kiertokapula.fi Ekotehokkuus Mitä ekotehokkuus tarkoittaa? Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän. Luonnonvaroja

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI 5-6 LK. Hiltunen & Konivuori.2012.

LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI 5-6 LK. Hiltunen & Konivuori.2012. LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI 5-6 LK Hiltunen & Konivuori.2012. LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI Ohjeita ohjaajalle Laiterojun jäljillä on 5-6 -luokkalaisille suunnattu

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Kohtaamisia ja kasvua arjessa koti, koulu ja paikallisyhdistykset kumppaneina hanke 2012-2014 Toimintamalli:

Kohtaamisia ja kasvua arjessa koti, koulu ja paikallisyhdistykset kumppaneina hanke 2012-2014 Toimintamalli: Toimintamalli: NUORTEN UNELMAPAJA Toteutus pienryhmässä Aikuisten kehittämä nuorisotoiminta ei välttämättä sellaisenaan kiinnosta nuoria. Älä siis tee turhaa työtä, vaan järjestä nuorille mahdollisuus

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja

HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja Mervi Juusola Tietokirjailija, kuvataideterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja www.mielenvoimaa.net Varhaiskasvatuspäivät 6.11.2015 Sosiaalisten taitojen

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Autismiosamäärä. Nimi: ********************************************************************************

Autismiosamäärä. Nimi: ******************************************************************************** Autismiosamäärä AQ Nimi: ******************************************************************************** Lue jokainen väite huolellisesti ja arvioi, miten voimakkaasti olet tai sen kanssa. 1. Teen mieluummin

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Tutustumisleikkejä tuutoreille!

Tutustumisleikkejä tuutoreille! Tutustumisleikkejä tuutoreille! 1. Jonoon Leikkijät jaetaan ryhmiin. Ohjaajan komennon mukaan ryhmät asettuvat jonoon jonkin tietyn ominaisuuden mukaan, esimerkiksi pituusjärjestyksessä, kengän numeron

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa Otetta opintoihin -ryhmämalli Jaana O. Liimatainen 28.9., 5.10 ja 12.10.2010 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun

Lisätiedot

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti.

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti. Faijan BMW Tunnin roolipeli menetetystä nuoruudesta. Pelaajien hahmot (3-5 pelaajaa) olivat kavereita yläkoulussa ja vielä muutaman vuoden senkin jälkeen. Sitten jatko-opiskelut ja työelämä heittivät hahmot

Lisätiedot

Säännöt. useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille

Säännöt. useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille ET, monialaiset, opetusideoita Säännöt useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille Johdattelua sääntöihin - lautapeli: oppilaille annetaan pelilauta ja heidän tulee kehittää peliin omat säännöt koonta:

Lisätiedot