VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET"

Transkriptio

1 VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

2

3 YMPÄRISTÖKASVATUSTA DRAAMA- HARJOITUSTEN AVULLA VIHREÄ DRAAMA on ympäristökasvatusmenetelmä, jota toteutetaan draaman keinoin. Se on yhdessä tekemistä ja osallistumista. Kyse ei ole teatterin tekemisestä sillä kaikki osallistuvat ja erillistä yleisöä ei ole. Päämääränä ei ole esityksen valmistaminen muille vaan sen kautta mahdollistetaan ympäristöasioiden ja -arvojen sisäistäminen ja konkretisointi kokemuksellisen oppimisen kautta. Se on tehokas keino omakohtaisten pohdintojen herättämiseen ja sopii siten erityisesti asenteiden ja ajatusten tutkimiseen ja tiedostamiseen. Jaana Hiltusen ja Heli Konivuoren kehittelemän Vihreän draaman aiheina ovat jätteet, elinkaari, liikenne, energia, vesi ja ostostavat. Vihreää draamaa on toteutettu mm. Lahden alueen kouluissa. Draama yhdistää todellisuuden ja kuvitteellisen maailman. Arvokasvatuksen lisäksi vihreän draaman avulla voidaan kokeilla vaikka erilaisia elämäntapoja, uusia ideoita, erilaisia rooleja, harjoitella ongelmanratkaisutaitoja, selkeyttää osallistujien käsityksiä aiheesta ja pohtia omia vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi voidaan opetella uusia tietoja ja taitoja hyödyntäen osallistujien aiempaa kokemus- ja tietopohjaa. Draama toimii yleensä kerta kerralta paremmin, joten sitä kannattaa kokeilla useampina peräkkäisinä kertoina. Vihreän draaman avulla pyritään muuttamaan ihmisen toimintaa, ja sitä kautta tavoitellaan parempaa ympäristön tilaa.

4 VIHREÄN DRAAMAN RAKENNE Vihreän draaman ohjelmien rakenne koostuu kolmesta osasta: Virittäytyminen teemaan ja tilaan Aiheen käsittely Lopetus 1. VIRITTÄYTYMINEN TEEMAAN JA TILAAN Virittäytyminen sisältää tutustumis- ja lämmittelyharjoituksia. Tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja luoda tunnelma. Esimerkkejä harjoituksista: tutustumis-, kontakti-, keskittymis- ja aistiharjoitukset keho- ja liikeharjoitukset ja muut toiminnalliset ryhmäharjoitukset tarinat, musiikki, maalaaminen ja piirtäminen ohjaaja roolissa 2. AIHEEN KÄSITTELY Aiheen käsittely aloitetaan yleisellä tasolla ja siirrytään henkilökohtaisemmalle tasolle. Esimerkkejä harjoituksista: Improvisaatio, improvisoidut ja muut miniesitykset roolihahmojen ja tilan luominen, roolinotto ja roolissa toimiminen ohjaaja roolissa keskittymis- ja aistiharjoitukset tarina, leikit, laulut, runot, piirtäminen, kirjoittaminen, kirjaaminen, keskustelu 3. LOPETUS Draamaharjoituksen lopetus on tärkeä osa ohjelmaa. Siinä kerätään draamakerran kokemuksia ja suunnataan katse tulevaan. Esimerkkejä harjoituksista: Lupaus, keskittymis- ja aistiharjoitukset, keho- ja liikeharjoitukset, leikit, tarinat, musiikki, kirjoittaminen, runot, kirjaaminen

5 DRAAMAPAKETIN SISÄLTÖ Draamapaketin teemana on kestävä kuluttaminen ja jätteen ehkäisy ja se pohjautuu Jaana Hiltusen ja Heli Konivuoren Kirjaan Vihreä draama. Paketti koostuu seuraavista osista: draamapaketin ohjeistus kokonaisuus jossa lyhyitä harjoituksia kokonaisuus jossa 1-2 tunnin harjoituksia Draamaharjoitukset on jaettu lyhyeen ja pitkään kokonaisuuteen. Ideana on, että lyhyitä harjoitteita ehtii hyvin käyttää esimerkiksi yhden oppitunnin aikana eivätkä ne vaadi suurempia valmisteluja. Ne voivat myös toimia ensikosketuksena draaman hyödyntämiseen opetuksessa tai koulutuksessa. Pidemmät harjoitukset vaativat hieman enemmän valmisteluja ja ohjaajan paneutumista asiaan. Ohjelmat on suunniteltu vähintään 8-10 hengen LYHYET DRAAMAHARJOITUKSET ryhmälle ja korkeintaan 1. Dematerialisaatiopantomiimi 25 hengelle. 2. Väittämiä mielipidejanalla 3. Unelma-ammatti 4. KUKA AJAA POLKUPYÖRÄLLÄ? elämäntapojen kartoitus 5. LAATIKKOLEIKKI OSTOSKRITEEREISTÄ omien valintojen tiedostaminen 6. YLÖS, ALAS- omat kulutustavat 7. TARPEETTOMAT TAVARAT Korvaa tuote palvelulla 8. Lupaus 9. Palaute PITKÄT DRAAMAHARJOITUKSET 1. Vaikuttavat valinnat omat kulutustottumukset, erilaiset elämäntavat (2h) 2. Jätteetön maailma jätteen välttäminen, lajittelun merkitys (1h 45 min)

6 KÄYTÄNNÖN OHJEET OHJAAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEET OHJAAJILLE ENNEN OHJELMAA: tutustu ohjelmaan niin hyvin, että tunnet sen suunnittele aikataulu huolellisesti tunne ryhmän koko ja ikä tarkista minkälainen tila on käytössä suunnittele miten muodostat tarvittaessa pienryhmiä varmista tarvikkeet varmista työrauha OHJELMAN AIKANA: ryhmän jäsenten esittely kerro mistä ohjelmassa on kysymys käy läpi pelisäännöt (esim. kännykät kokonaan pois päältä, tauko pidetään jos mahdollista) seuraa ryhmien työskentelyä, jotta huomaat ajoissa jos joku tarvitsee apua OHJELMAN JÄLKEEN: Lopetus on tärkeä osa ohjelmaa. Jätä osallistujille tarpeeksi aikaa lopussa keskustelulle ja palautteen antamiselle.

7 LYHYET HARJOITUKSET VIRITTÄYTYMISHARJOITUKSIA 1. Demateriaalisaatiopantomiimi Kaikille jaetaan lappu, jossa lukee jokin tietty luonnonvaroja vähän kuluttava toimintatapa (idea viiteen erilaiseen lappuun liitteenä). Kukin esittää yhtä aikaa pantomiimina omaa toimintatapaansa, ja etsii samalla muita, jotka esittävät samaa toimintoa. Kun osallistujat löytävät oman ryhmänsä, he lyöttäytyvät yhteen. Jatketaan, kunnes kaikki löytävät ryhmänsä. (Valmiit laput löytyvät laatikosta) Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten lainaat kirjan kirjastosta. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä kirjaston palveluita sen sijaan, että ostaisivat oman kirjan. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten korjautat rikkimenneen pesukoneen. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä huolto- ja korjauspalveluita sen sijaan, että ostaisivat uuden laitteen rikkimenneen tilalle. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten käytät joukkoliikennettä (esim. juna, bussi). Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä julkista liikennettä sen sijaan, että kulkisivat omalla autolla. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten ulkoilet ystävän kanssa lauantain parhaaseen shoppailuaikaan. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja nauttimalla aineettomasta hyvinvoinnista tavaroiden kuluttamisen sijaan. Esitä puhumatta tai kirjoittamatta (=pantomiimina), miten osallistut puhelinkokoukseen. Etsi joukosta muut, jotka ovat ymmärtäneet säästää luonnonvaroja käyttämällä tietoliikennettä henkilöliikenteen sijaan.

8 Muita: Videon vuokraaminen Polkupyörän korjauttaminen 2. Väittämiä mielipidejanalla Harjoituksen tarkoitus on johdattaa teemaan ja oman mielipiteen löytäminen. Huoneeseen tehdään jana, jonka toisessa päässä on samaa mieltä ja toisessa eri mieltä. Väliin voidaan halutessa ottaa lisää vastausvaihtoehtoja esimerkiksi: en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä. samaa mieltä en osaa sanoa eri mieltä Ohjaaja esittää väittämiä ja osallistujat asettuvat siihen kohtaan janaa, joka vastaa heidän mielipidettään asiasta. Jokainen väittämä puretaan. Esimerkiksi samaa mieltä olevat voivat hetken keskustella miksi ovat siinä. Keskustelun jälkeen ohjaaja pyytää jotakuta ryhmän jäsentää kertomaan muille mistä keskusteltiin. Ohjaajan kannattaa korostaa, ettei oikeita vaihtoehtoja ole! Harjoituksessa etsitään jokaisen omaa mielipidettä. Kestävä kehitys: Tiede ja teknologia pystyvät ratkaisemaan ympäristöongelmat. Teollisuus on pääsyyllinen ympäristön saastumiseen, eivät yksittäiset ihmiset. Nykypäivän ihmisten tulee toimia tulevat sukupolvet huomioiden. Ympäristönsuojelu on ihmisen suojelua. Olen valmis tinkimään omasta elintasostani kestävän kehityksen hyväksi. Valtion ja kuntien tulee ottaa päävastuu ympäristönsuojelusta. Jätteen synnyn ehkäisy: Yksittäisen ihmisen ei kannata lajitella jätteitään, jos muutkaan eivät tee niin. Kirpputorit ovat vain köyhiä varten. On tärkeämpää miettiä tuotetta ostaessa sen ympäristövaikutuksia kuin keskittyä jätelajitteluun. Olen valmis luopumaan ilmaisjakelumainoksista. Tuotteita ei kannata enää nykypäivänä korjata. Tavaroiden yhteiskäyttö on vanhanaikaista eikä toimi nykymaailmassa. Liikenne: Polkupyöräilijät ja rullaluistelijat estävät sujuvan liikenteen. Bensiinin hinta on Suomessa liian edullinen. Kaupungin keskustoista on tehtävä autottomia vyöhykkeitä. Bussilla kulkeminen on köyhiä varten.

9 Vesi: Jokaisen tulee ottaa vastuuta vedenkulutuksestaan. Olen valmis vaihtamaan vesivessan kompostoivaan. Energia: Kotitalouksien energiasäästöstä saatava hyöty on niin pientä, ettei sillä ole merkitystä ympäristön kannalta. 3. Unelma-ammatti Pyydä nuoria miettimään, mikä on heidän unelma-ammattinsa, ja pohtimaan, miten he tulevassa ammatissaan huomioisivat kestävät valinnat. Tästä voidaan rakentaa esim. pieni roolipeli, jossa jokainen toimii unelma-ammattinsa roolissa. Kokeilkaa myös esim. perustaa ryhmät, joissa läheisten alojen roolit keskustelevat kestävistä valinnoista tulevalla työpaikallaan (esim. lääkärit ja ensihoitajat, kokit ja tarjoilijat jne.) (Alkuperäinen idea: Kirsi Arino). AIHEEN KÄSITTELY 1. YLÖS, ALAS- omat kulutustavat Ollaan piirissä. Ohjaaja esittää osallistujille kysymyksiä heidän omista kulutustavoistaan. Osallistujat toimivat omien vastaustensa mukaan. Kyllä-vastauksella mennään kyykkyyn ja ei-vastauksella jäädään ylös ja nostetaan kädet kattoa kohti. Korjaatko itse tavaroita? Korjaavatko tai korjauttavatko vanhempasi tavaroita? Oletko käynyt kirpputorilla tai kierrätyskeskuksessa? Oletko ollut tyytymätön käytettyihin vaatteisiin tai tavaroihin? Onko sinulla turhia tavaroita? Oletko ostanut tai halunnut jotakin vain mainoksen perusteella? Keksitkö tekemistä ilman tavaroita? 2. KUKA AJAA POLKUPYÖRÄLLÄ? elämäntapojen kartoitus Seistään piirissä. Yksi on piirin keskellä. Keskellä oleva miettii toteuttamiaan ympäristöystävällisiä elämäntapoja. Hän valitsee niistä yhden ja kysyy muilta esim. Kuka ajaa työ/koulumatkat polkupyörällä?. Ne, jotka tekevät niin, vaihtavat paikkaa piiriin kehällä. Vierustoverin kanssa ei saa vaihtaa paikkaa, muuten voi valita minkä tahansa vapaan paikan. Keskellä olija yrittää ottaa itselleen paikan hetkellisesti vapautuvista paikoista. Se, joka jää ilman paikkaa on seuraava kysyjä.

10 3. LAATIKKOLEIKKI OSTOSKRITEEREISTÄ omien valintojen tiedostaminen Tarvikkeet: paperilappuja, muutama jokaiselle osanottajalle kyniä Ohjaajalla on paperilappuja ja kolme laatikkoa, joista yhdessä lukee faktat, toisessa muut ja kolmannessa minä. Osallistujat kirjoittavat lapuille omia ostoskriteerejään, syitä siihen mitä ostaa ja miksi (1 asia/paperi). Tämän jälkeen jokainen lajittelee lappunsa kolmeen eri laatikkoon. FAKTAT -laatikkoon laitetaan laput, jossa on ne asiat, joihin omasta mielestään ei voi vaikuttaa MUUT laatikkoon asiat jotka johtuvat toisista ihmisistä MINÄ -laatikkoon asiat joihin voi itse vaikuttaa. Osallistujat päättävät itse, mitä asioita mihinkin laatikkoon laittavat. Tässä harjoituksessa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, vaan jokainen miettii asioita omasta näkökulmastaan. Jokin toinen asia voi olla toiselle fakta ja toiselle taas minusta lähtevä asia. Esim. se ettei lähikaupassa ole reilun kaupan luomukahvia, voi olla jollekin fakta ja toiselle taas asia, johon voi itse vaikuttaa. Jaottelun jälkeen ohjaaja heittää pois faktat ja muut laatikoiden sisällön kertoen samalla perustelun: Tosiasioille ei voi mitään, ja toisten ihmisten muuttaminen on hankalaa. Ensiksi pitää lähteä liikkeelle omista valinnoista ja tavoista. Todellinen muutos lähtee liikkeelle minusta itsestäni. 4. TARPEETTOMAT TAVARAT korvaa tuote palvelulla Opettajalla on mukana säkillinen tavaroita, jotka on kaikki tarkoitus tehdä tarpeettomiksi eli keksiä niitä korvaava palvelu tms. Jakaudutaan 3-4 hengen ryhmiin, kukin ryhmä saa valita yhden tavaran innoittajakseen. Ryhmä miettii vaihtoehtoisen vähemmän luonnonvaroja kuluttavan toimintatavan, joka esitetään draaman keinoin. Muut ryhmät yrittävät arvata mistä on kyse. LOPETUSHARJOITUKSIA Lupaus Ollaan piirissä. Osallistujat miettivät itsekseen, miten ovat valmiita muuttamaan omia elämäntapojaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Jokainen valitsee niistä yhden, jonka lupaa toteuttaa lähiaikoina. Lupaus kuiskataan vieruskaverille. Palaute Tarvikkeet: yksi jättinoppa Ohjaaja laittaa piiriin kiertämään nopan. Jokainen heittää arpakuutioita vuorollaan ja kertoo omista sen hetken fiiliksistään ja äskeisestä kokemuksesta käyttäen yhtä monta sanaa kuin nopan silmämäärä on.

11 PITKÄT DRAAMAHARJOITUKSET 1. Vaikuttavat valinnat n.2h Teema: omat kulutustottumukset, erilaiset elämäntavat Tavoite: omien kulutusvalintojen ja niiden ympäristövaikutusten tiedostaminen ja vähentäminen Kohderyhmä: 13-vuotiaista aikuisiin Tarvikkeet: Eko- ja Öky-palapelit isoa paperia (fläppi) ja tusseja sanomalehtiä maalarinteippiä 3 laatikkoa teksteillä: faktat, muut, minä paperilappuja ja kyniä noppa Huomioitavaa: Ekolla tarkoitetaan tässä hahmoa, joka toimii superympäristöystävällisesti ja Okyllä taas ympäristöstään tosi piittaamatonta. Ekoa ja Ökyä piirrettäessä kannattaa määritellä ryhmille etukäteen Ekon ja Ökyn sukupuolet. VIRITTÄYTYMINEN TEEMAAN JA TILAAN 1. MINÄ KULUTTAJANA tutustuminen Kaikki seisovat piirissä. Jokainen miettii sanan, joka kuvaa häntä kuluttajana. Tästä tulee ko. henkilön uusi sukunimi. Tätä voi vaikeuttaa siten, että sanan tulee alkaa samalla kirjaimella kuin etunimi. Jokainen piirissä oleva sanoo vuorollaan uuden sukunimensä ja oman etunimensä ja tekee jonkin liikkeen. Muut toistavat yhdessä sekä nimen että liikkeen. 2. JOO-LEIKKI keskittyminen, tutustuminen Seistään piirissä. Ohjaaja aloittaa harjoituksen ottamalla katsekontaktin johonkin piirissä olevaan ryhmäläisen. Kun ko. henkilö huomaa, että katse kohdistuu juuri häneen, hän ilmoittaa huomanneensa tämän nyökkäämällä ja sanomalla joo. Tämän jälkeen ohjaaja lähtee kulkemaan kohti katsomaansa

12 henkilöä siirtyäkseen hänen paikalleen. Sen, joka on juuri menettänyt paikkansa, on uuden paikan saamiseksi otettava katsekontakti johonkin toiseen piiriläiseen, ja joo-luvan saatuaan hän voi lähteä kävelemään kohti uutta paikkaansa. Harjoitus jatkuu, kunnes kaikki ovat vaihtaneet paikkaa ainakin kerran. Harjoitusta jatketaan siten, että joo-sanan tilalle vaihdetaan edellisessä harjoituksessa keksitty nimi. 3. KULUTTAMISEN KASVOT johdatus teemaan Osallistujat seisovat piirissä. Harjoitukselle valitaan aloittaja. Hän valitsee liikkeen, jota muut toistavat perässä. Aloittaja siirtää vuoron seuraavalle koskettamalla tätä kädellä olkapäähän. Jokainen johtaa liikettä vuorollaan haluamansa ajan ja muut matkivat johtajaa. Sopivin välein ohjaaja keskeyttää liikkeen sanomalla seis. Ohjaaja lukee väittämän, johon ryhmäläiset vastaavat kyllä tai ei. Kyllä-vastauksella mennään kyykkyyn ja ei-vastauksella jäädään ylös seisomaan ja nostetaan kädet ylös. Oikea vastaus tarkistetaan, jonka jälkeen liike jatkuu, kunnes ohjaaja sanoo taas seis ja lukee seuraavan väittämän. Väittämät: 1. Jokainen teollisuusmaan ihminen kuluttaa luonnonvaroja n. 100 kauppakassillista viikossa. (Oikea vastaus: 300 kauppakassillista) 2. Maailman ihmisistä 1/5 kuluttaa 4/5 maailman luonnonvaroista. (Oikein, tosin kuilu on suurenemaan päin) 3. Suomalaisten kulutus on kasvanut muutamassa kymmenessä vuodessa 50 %. (Oikein) 4. Jos köyhimpien maiden kulutus nousee samalle tasolle kuin teollisuusmaiden, luonnonvarojen käyttö kaksinkertaistuu. (Oikea vastaus: nelinkertaistuu) 5. Ennusteiden mukaan maailman väkiluku on vuonna 2050 n. 10 miljardia, tällöin luonnonvarojen kulutus kahdeksankertaistuu. (Oikein) 6. Luonnonvarojen käytön ekologisesti kestävä taso on puolet nykyisestä. (Oikein) 7. Jotta luonnonvarat riittäisivät tasaisesti maapallon kaikkien asukkaiden kesken, teollisuusmaiden tulisi vähentää luonnonvarojen kulutustaan puoleen nykyisestä. (Oikea vastaus: 1/10:aan nykyisestä eli 90 %.) AIHEEN KÄSITTELY/ YLEINEN TASO 4. EKON JA ÖKYN TARINA tutustuminen erilaisiin elämäntapoihin 4.1 Eko- ja Öky-palapelit ryhmiin jako Ryhmiin jako tehdään Eko- ja Öky-palapelien avulla (löytyvät laatikosta). Kun halutaan neljä ryhm, käytetään kahta Eko- ja Öky-palapeliä. Jos ryhmäläisiä on esimerkiksi kaksikymmentä, leikataan kaiki neljä palapeliä viiteen osaan. Palat annetaan ryhmäläisille, jokaiselle yksi. Tämän jälkeen osallistujat etsivät oman Eko- tai Öky-ryhmänsä palapelin palojen avulla.

13 4.2 Piirretty Eko ja Öky roolihahmojen luominen Eko ja Öky ryhmille jaetaan isot paperit ja tussit. Ryhmän jäsenet piirtävät ja kirjaavat paperille oman tyyppinsä (Eko/Öky) ominaisuuksia: nimi, sukupuoli, ikä, harrastukset, ulkoasu, toiveet, unelmat, työ, perhesuhteet +muuta mieleen tulevaa. Tämän jälkeen luomukset laitetaan kaikkien nähtäville. 4.3 Senssi-ilmoitus roolinotto, elämäntapojen esittely Ekot ja Ökyt laativat tv:n senssiohjelmaan ilmoituksen itsestään ja siitä, minkälaista seuraa hakevat. Ohjaaja vetää tv:n senssiohjelmaa kutsuen Ekot ja Ökyt esittelyyn. Jokaisen esittelyn jälkeen muut saavat esittää roolihahmolle kysymyksiä, joihin hän saa vastata haluamallaan tavalla, kuitenkin roolihahmonsa mukaisesti. 4.4 Treffit elämäntapojen kokeileminen ja kohtaaminen, roolinotto, keskustelu Ohjaaja ilmoittaa senssiohjelman vetäjän, että kaikille on löytynyt seuraa, mutta valitettavasti on tapahtunut tietokonevirhe eivätkä seuralaisenne välttämättä vastaa aivan ennakko-odotuksia. Jokainen on ryhmänsä mukaisesti Eko tai Öky. Ekoista ja Ökyistä muodostetaan pareja, jotka tapaavat treffeillä. Ekoista ja Ökyistä muodostetaan pareja, jotka tapaavat treffeillä. Treffit toteutetaan yhtäaikaisesti näytellen. Ohjaaja määrittää ajan ja paikan, valiten ne jommankumman senssi-ilmoituksesta. Kokemukset erilaisten elämäntapojen omaavien kohtaamisesta puretaan pienryhmäkeskusteluin (ei enää roolissa ollen). AIHEEN KÄSITTELY/ HENKILÖKOHTAINEN OSUUS 5. KÄTTELY JA OMA NIMI roolista pois Tullaan pois roolista. Osallistujat kulkevat tilassa ja kättelevät vastaantulijat sanomalla samalla oman nimensä. 6. KUKA AJAA POLKUPYÖRÄLLÄ? elämäntapojen kartoitus Seistään piirissä. Yksi on piirin keskellä. Keskellä oleva miettii toteuttamiaan ympäristöystävällisiä elämäntapoja. Hän valitsee niistä yhden ja kysyy muilta esim. kuka ajaa työ/koulumatkat pyörällä. Ne, jotka tekevät niin, vaihtavat paikkaa piirin kehällä. Vierustoverin kanssa ei saa vaihtaa paikkaa, muuten voi valita minkä tahansa vapaan paikan. Keskellä olija yrittää ottaa itselleen paikan hetkellisesti vapautuvista paikoista. Se, joka jää ilman paikkaa on seuraava kysyjä. 7. LAATIKKOLEIKKI OSTOSKRITEEREISTÄ omien valintojen tiedostaminen Ohjaajalla on paperilappuja ja kolme laatikkoa, joista yhdessä lukee faktat, toisessa muut ja kolmannessa minä. Osallistujat kirjoittavat lapuille omia ostoskriteerejään, syitä siihen mitä ostaa ja miksi (1asia/paperi). Tämän jälkeen jokainen lajittelee lappunsa kolmeen eri laatikkoon. Faktat-laatikkoon laitetaan laput, joissa on ne asiat, joihin omasta mielestään ei voi itse vaikuttaa. Muut-laatikkoon asiat jotka johtuvat toisista ihmisistä ja minä-laatikkoon asiat, joihin voi itse vaikuttaa.

14 Osallistujat päättävät itse, mitä asioita mihinkin laatikkoon laittavat. Tässä harjoituksessa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, van jokainen miettii asioita omasta näkökulmastaan. Jokin toinen asia voi olla toiselle fakta ja toiselle taas minusta lähtevä asia. Esim. se ettei lähikaupassa ole reilun kaupan luomukahvia, voi olla jollekin fakta ja toiselle taas asia, johon voi itse vaikuttaa. Jaottelun jälkeen ohjaaja heittää pois faktat ja muut -laatikot kertoen samalla perustelun: Tosiasioille ei voi mitään, ja toisten ihmisten muuttaminen on hankalaa. Ensiksi pitää lähteä liikkeelle omista valinnoistaan ja tavoista. Todellinen muutos lähtee liikkeelle minusta itsestäni. LOPETUS 8. MAAILMANPARANNUSRUNO ongelmanratkaisu, motivointi Ryhmille jaetaan laput minä-laatikosta. Ryhmät tekevät kannatusrunon, jossa nämä asiat esiintyvät ja mahdolliset ongelmat ratkaistaan. Ryhmät esittävät runon koreografian kanssa muille ryhmille. 9. LUPAUS oma valinta Ollaan piirissä. Osallistujat miettivät itsekseen, miten ovat valmiita muuttamaan omia elämäntapojaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Jokainen valitsee niistä yhden, jonka lupaa toteuttaa lähiaikoina. Lupaus kuiskataan vierustoverille. 10. ARPA ON HEITETTY palaute Ohjaaja laittaa piiriin kiertämään nopan, Jokainen heittää arpakuutiota vuorollaan ja kertoo omista sen hetken fiiliksistään ja äskeisestä kokemuksesta käyttäen yhtä monta sanaa kuin nopan silmämäärä on.

15 2. Jätteetön maailma jätteen välttäminen, lajittelun merkitys (1,45 h) Teema: lajittelun merkitys, jätteen välttäminen Tavoite: motivoida jätteen synnyn ehkäisyyn Kohderyhmä: 13-vuotiaista aikuisiin Tarvikkeet: pallo erilaisia eri jätelajeihin kuuluvia roskia (lasi, metalli, paperi, pahvi, sähkö- ja elektroniikka tuoli asiantuntijan tunnus Huomioitavaa: Lajiteltaessa tulee muistaa se, että mikä jäte kuuluu mihinkin, ei aina ole yksiselitteistä. Jonkin jätteen voi lajitella useammallakin tavalla. ohjaajan kannattaa lisäksi huolehtia siitä, että lopuksi ryhmät ovat kutakuinkin samansuuruisia. VIRITTÄYTYMINEN TEEMAAN JA TILAAN Toimintajärjestys jätteiden suhteen: 1. Jätteen vähentäminen 2. Jätteen hyödyntäminen - ensisijaisesti materiaalina (=kierrätys) - toissijaisesti energiana 3. Jätteen turvallinen loppusijoitus 1. ROSKANIMET tutustuminen, johdatus teemaan Ollaan piirissä. Jokainen muistelee hetken, mitä on viimeksi heittänyt roskiin. Sen jälkeen heitellään palloa ringissä siten, että se, jolla on pallo, kertoo nimensä ja sen, mitä viimeksi heitti roskiin, esim. Jaana Purukumi. Sen jälkeen hän heittää pallon haluamalleen osallistujalle, ei kuitenkaan sille, jolla pallo on jo ollut. Heittelyä jatketaan niin kauan, että kaikki ovat saaneet vuoron. 2. JÄTELAJIT lähtökohdan luominen, ryhmiin jako Piirin keskellä on kasa jätteitä. Jokainen osallistuja ottaa siitä yhden roskan. Tämän jälkeen osallistujat etsivät omat ryhmänsä jätelajien (eli mihin roskikseen mikäkin kuuluu) perusteella. Lopuksi tarkistetaan, että kaikki ovat löytäneet oman ryhmänsä. Ryhmä saa itselleen jätelajinsa mukaisen nimen, esim. Kartonkiryhmä. Saman jätelajin roskien tulee olla myös keskenään erilaisia. Jätesäkin roskat valitaan osallistuja- ja ryhmämäärän mukaan Jokaisen tulee saada yksi roska ja roskien jakautua tasaisesti eri jätelajeihin. Tässä harjoituksessa käytetään omassa kunnassa kerättäviä jätelajeja, esim. paperi, kartonki, biojäte, energiajäte, kaatopaikkajäte, metalli, lasi, polttokelpoinen jäte.

16 AIHEEN KÄSITTELY/ YLEINEN TASO 3. TAIDETEOS syy-seuraus suhteiden hahmottaminen Ryhmät suunnittelevat taideteoksen (patsaan) muille siitä, mitä heidän jätteelleen tapahtuu sen jälkeen, kun jäteastia tyhjennetään. Materiaalina ovat ryhmäläiset itse ja heidän roskansa. Taideteos toteutetaan äänettömänä ja liikkumattomana. Taideteokset paljastetaan vuorotellen muille ryhmille. Tarvittaessa voidaan yhteisesti vielä varmistaa, mitä taideteos esittää. 4. KEKSIJÄT KONFERENSSISSA mielikuvituksen vapauttaminen, uusien keinojen löytäminen Ohjaaja ottaa konferenssin puheenjohtajan roolin ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi kansainväliseen keksijäkonferenssiin, jonka tarkoituksena on löytää keinoja maailman pelastamiseksi jätteiltä. Osallistujat saavat huippukeksijän roolin. 4.1 Keksijät roolinotto, ryhmiin jako Otetaan itselle keksijän rooli, miten keksijät kävelevät, puhuvat, pitävät päätään jne. Liikutaan vapaasti tilassa, konferenssisalin aulassa, tervehtien muita keksijöitä. Lopuksi keksijät muodostavat osallistujamäärän mukaan esim. neljä ryhmää. 4.2 Jätteistä vapaa maailma visiointi, asiantuntijuus Keksijäryhmät kokoontuvat konferenssisaliin ja saavat tehtäväkseen miettiä, millainen olisi jätteetön maailma. Salin eteen laitetaan tuoli, johon joka ryhmästä yksi tai useampi keksijä tulee kertomaan heidän visionsa jätteettömästä maailmasta. Tuolissa istujalla on puheenvuoro, ja hän saa pitää itsellään keksijän symbolia, esim. karttakeppiä, hattua tai laboratoriotakkia. 4.3 Keksijäpaja ratkaisujen löytäminen Ryhmät miettivät keinoja, miten jätteetön maailma toteutetaan. Keksijät tekevät mininäytelmän ratkaisuistaan ja vuorotellen esittävät ne muille. Keksinnöt voivat olla suurellisia tai jokaisen ihmisen päivittäisiä tekoja jätteen synnyn välttämiseksi. 4.4 Konferenssin päätös roolista pois, yhteenveto Puheenjohtaja päättää konferenssin ja antaa keksijöille tehtäväksi levittää keksintöjään omassa maassaan. Lopuksi jokainen hyvästelee keksijätoverinsa ja muuttuu omaksi itsekseen ja kertoo oman oikean nimensä lähellä olevilleen. AIHEEN KÄSITTELY/ HENKILÖKOHTAINEN OSUUS 5. LAINAAJA kartoitus Seistään piirissä. Kaikki miettivät vähintään yhden tavaran, jota ei tarvitse omistaa vaan sitä voi/voisi lainata, vuokrata tai muuten yhteiskäyttää. Yksi osallistuja seisoo keskellä Lainaajana. Lainaaja käy kysymässä haluamaltaan osallistujalta yhteiskäyttöön liittyvän kysymyksen. Esim. Hyvää päivää, olen Lainaaja. vältän jätteen syntyä vuokraamalla elokuvia omaksi ostamisen sijaan. Teetkö sinä niin? Jos vastaus on ei, kaikki vaihtavat paikkaa. Lainaaja yrittää ottaa itselleen paikan piiristä. Viereiselle paikalle

17 ei kuitenkaan voi siirtyä eikä palata takaisin omalleen. Ilman paikkaa jääneestä tulee uusi Lainaaja. Kyllä-vastauksella Lainaaja siirtyy toisen osallistujan luo ja esittää hänelle joko uuden tai saman kysymyksen. Kysymyksen alku on aina sama, vain itse tuote muuttuu. LOPETUS 6. JÄTEJUORU oma valinta Istutaan piirissä. Jokainen miettii yhden asian miten itse jatkossa toimii jätteettömän maailman puolesta. Tämän jälkeen joku osallistujista voi kertoa lupauksensa muille kuiskaamalla sen vierustoverin korvaan. Vieruskaveri lähettää lupauksen omalle vieruskaverilleen sellaisena kuin sen kuuli jne. Kehän viimeinen kertoo lupauksen ääneen kaikille. Lupauksen lähettäjä vahvistaa viestin oikeellisuuden ja kertoo mikä lupaus alun perin oli. Sen jälkeen valitaan uusi jätejuorun lähettäjä ja juoruilua jatketaan niin kauan kuin sopivalta tuntuu.

18 draamapaketin tarjoaa Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu -hankkeen tavoitteena oli hillitä ilmastonmuutosta edistämällä materiaalitehokkuutta ja kestäviä kulutustottumuksia. Hanke toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemana vuosina Hankkeen päätoteuttajana toimi VALONIA sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa. Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus on puolueeton asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman kestävän kehityksen palveluita ja työkaluja. Valonia järjestää herätteleviä tapahtumia, joiden avulla lisätään osallistujien tietoisuutta omista toimintamahdollisuuksistaan yhteiskunnassa. Palveluita tarjotaan kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille, yrityksille ja elinkeinoelämälle, kuntalaisille, kuluttajille ja kotitalouksille sekä järjestöille ja yhdistyksille. Yhteystiedot Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vanha Suurtori Turku Draamapaketti on toteutettu Vihreä draama -kirjan (Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori 2005) pohjalta.

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella?

POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella? POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Arkikielessä sanat halu ja tarve sekoittuvat herkästi ja ihminen saattaa mainita esimerkiksi tarvitsevansa uudet kengät haluamisen sijasta. Mitä eroa on halulla

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY)

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Opetuksen uudistajat I -juonne 6.5.2004 klo 13.30 17.00 Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Aikataulu to klo 13.30 17.00 Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min) Esittäytyminen (30 min) Vertaisryhmien muodostaminen,

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Jaana Hiltunen Tämä on vuokratalojen asukkaille tarkoitetun kulutusta ja jätteen

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Autismiosamäärä. Nimi: ********************************************************************************

Autismiosamäärä. Nimi: ******************************************************************************** Autismiosamäärä AQ Nimi: ******************************************************************************** Lue jokainen väite huolellisesti ja arvioi, miten voimakkaasti olet tai sen kanssa. 1. Teen mieluummin

Lisätiedot

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 ORGANISOINNIN PERUSTEET 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 HARJOITUS TEHTÄVÄ: Millainen on hyvin organisoitu harjoitus? HARJOITUSKERTAAN LIITTYVÄT ASIAT Harjoituksen suunnittelu Toiminta

Lisätiedot

HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja

HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja Mervi Juusola Tietokirjailija, kuvataideterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja www.mielenvoimaa.net Varhaiskasvatuspäivät 6.11.2015 Sosiaalisten taitojen

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina OPETTAJALLE Työelämä odottaa ammattiin valmistuvilta nuorilta ammattiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, jotka auttavat toimimaan kehittyvässä työelämässä. Työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI 5-6 LK. Hiltunen & Konivuori.2012.

LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI 5-6 LK. Hiltunen & Konivuori.2012. LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI 5-6 LK Hiltunen & Konivuori.2012. LAITEROJUN JÄLJILLÄ OPETUKSELLINEN DRAAMAPAKETTI Ohjeita ohjaajalle Laiterojun jäljillä on 5-6 -luokkalaisille suunnattu

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti.

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti. Faijan BMW Tunnin roolipeli menetetystä nuoruudesta. Pelaajien hahmot (3-5 pelaajaa) olivat kavereita yläkoulussa ja vielä muutaman vuoden senkin jälkeen. Sitten jatko-opiskelut ja työelämä heittivät hahmot

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Säännöt. useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille

Säännöt. useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille ET, monialaiset, opetusideoita Säännöt useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille Johdattelua sääntöihin - lautapeli: oppilaille annetaan pelilauta ja heidän tulee kehittää peliin omat säännöt koonta:

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Arkipäivän automaatiota ja robotiikkaa

Arkipäivän automaatiota ja robotiikkaa Arkipäivän automaatiota ja robotiikkaa 1. oppitunti: Miten laitteet toimivat Lämmittelyharjoitus: Ohjaa ihmisrobottia Video lämmittelyharjoituksesta Mitä ohjelmointi on -video Video: Mitä ohjelmointi on

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS 1 Ohjaajan muistilista Ohjaajana toimiminen -Tulen ajoissa paikalle ja lähden viimeisenä. -Tervehdin lapsia harjoitukseen tultaessa ja kotiin lähtiessä. -Hankin tunnille sijaisen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 Lions Quest elämisentaitoja-ohjelman pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen TAVOITE: Jokainen meistä tarvitsee tunteen siitä, että kuulumme

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014)

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) Talven kasvit AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) IKÄLUOKKA: esiopetusikäiset, sopii myös 1. vuosiluokalle TAVOITTEET: Opetuskokonaisuuden käsitteellisiin tavoitteisiin kuuluu metrin käsitteeseen

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli Arvaa mikä ammatti -pelin korteissa on 60 suomalaisille tuttua ammattia. Tulosta sopiva määrä kortteja. Kortteja on runsaasti, ja alussa on helpompia sanoja. Lopussa

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

18. TET työelämään tutustuminen

18. TET työelämään tutustuminen 18. TET työelämään tutustuminen Keskeiset sisällöt työelämään tutustumisen käytännöt omassa koulussa TET-jaksoon valmistautuminen TET-paikan valinta ja hankkiminen TET-jakson merkityksen ymmärtäminen Tuntitehtäviä

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla AIHE: S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (OPS 2014) IKÄLUOKKA: vuosiluokat 1-2 TAVOITTEET: Opetuksen tavoitteena on veteen tutustuminen erilaisten

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

IHMINEN: kehonosat ja elimet

IHMINEN: kehonosat ja elimet IHMINEN: kehonosat ja elimet AIHE: S1: Kasvu ja kehitys (OPS 2014) IKÄLUOKKA: alkuopetus TAVOITTEET: Opetuskokonaisuudelle asetettuja käsitteellisenä tavoitteena on ihmisen kehonosien mieleen palauttaminen

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET RUDOLF KOIVU NÄYTTELYYN LIITTYVÄ NUKKETEATTERI NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET Itsekseen tekeville Nukketeatterissa voi leikkiä teatteriesitystä kokeilemalla nukeilla näyttelemistä erilaisissa lavasteissa.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Tehtäviä ja välineitä formatiivisen arvioinnin tueksi. Vinkkejä, joiden avulla opettaja voi seurata ja varmistaa oppilaiden edistymistä ja oppimista.

Tehtäviä ja välineitä formatiivisen arvioinnin tueksi. Vinkkejä, joiden avulla opettaja voi seurata ja varmistaa oppilaiden edistymistä ja oppimista. Tehtäviä ja välineitä formatiivisen arvioinnin tueksi. Vinkkejä, joiden avulla opettaja voi seurata ja varmistaa oppilaiden edistymistä ja oppimista. 1. Kortit Opettaja pyytää (esim. tunnin / jakson jälkeen)

Lisätiedot

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa.

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Kehität taitojasi jatkuvasti. Osaat keskittyä yhteen asiaan. Kuljet rohkeasti

Lisätiedot

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Opetuskokonaisuudet, 3 kertaa Teema 1: Omat ja lasten parissa työskennellessä tarvittavat

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 2015-2016 NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Kehittämistoiminnan tavoitteet Kaikkien luokan oppilaiden

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: OHJELMOINTI 1. Alkupohdinta: Mitä ohjelmointi on? Keskustellaan siitä, mitä ohjelmointi on (käskyjen antamista tietokoneelle). Miten käskyjen antaminen tietokoneelle

Lisätiedot

Torstai2 Ratkaisujen konseptointi. Jamk Innovointipäivät

Torstai2 Ratkaisujen konseptointi. Jamk Innovointipäivät Torstai2 Ratkaisujen konseptointi Jamk Innovointipäivät Yksittäisistä ideoista konsepteiksi Tähän mennessä on ideoinnilla rakennettu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia suunnitteluongelman osaratkaisuiksi.

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Letkeä liike ja notkeat nivelet

Letkeä liike ja notkeat nivelet Max 4 pistettä I. Kirjoittakaa oma etunimi ilmaan nenällä. II. Kirjoittakaa sukunimenne takapuolella. Max 3 pistettä I. Kirjoittakaa oma toinen nimi ilmaan kädellä tai jalalla. 1 p. II. Kirjoittakaa numero

Lisätiedot

OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN. Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant

OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN. Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN Utah National Guard Family Programs Kelly Barnes State Youth Coordinator 801.878.5796 Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant 801.598.0729

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirja on kurssin kirjallinen työ, jonka jokainen oppilas tekee itsenäisesti ja palauttaa opettajalle kurssin päätteeksi. Osa tehtävistä tehdään pareittain tai ryhmissä, nämä

Lisätiedot

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö Merisuo & Storm 2 Sisältö Opettajalle.................................... 3 Leijona ja hiiri (kansansatua mukaellen).............. 5 Kyyhkynen ja muurahainen (La Fontainea mukaellen).. 8 Korppi ja muurahainen

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 10.11.2011 Valtti-hanke Tuutoroinnin tavoite: - Opintojen tehokas käynnistyminen - Opintojen sujuva eteneminen ja oppimisen syventäminen, tieteellisen ajattelun kehittyminen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Aikaa kuluu yksilöllisesti 10-20 min/suoritus Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet: Harjoitus on erittäin tehokas harjoite varmistamaan, että urheilija

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi

Kokemäen kaupunki Sivistystoimi Esioppilaan itsearvionti Lomakkeet 1- Ohje Esiopetuksessa kehitetään lasten edellytyksiä itsearvointiin. Lapsia rohkaistaan kuvaamaan, mistä he esiopetuksessa pitävät, missä he ovat omasta mielestään onnistuneet

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Dialogin tavoitteet ja kriteerit. Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere

Dialogin tavoitteet ja kriteerit. Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere Dialogin tavoitteet ja kriteerit Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere 28.9.2016 Dialogi Kahden tai useamman tahon keskustelevat ja vastaavat toisilleen Arabiaksi Hiwar paluu asiasta

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot