Kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 -2, TEK :30 Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina.2010 palvelusihteerin työhuoneessa VILLE VÄHÄSÖYRINKI Ville Vähäsöyrinki puheenjohtaja Raija Aksila pöytäkirjanpitäjä

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkistus Kaupunginhallituksen kokoushuone Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Tuula Saarimaa Aimo Kaikkonen Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Heikki Junttila Milla Alpua Sini Laitila Juha Peltomaa Raija Aksila Jari Jyrkkä Reijo Peltokorpi pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Karppisen vj Huotarin vj kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kh:n edustaja nuorisov.ed. nuorisov. ed esittelijä sihteeri kiint.päällikkö ymp.sihteeri Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä x x x x poissa poissa x x poissa x poistui klo x poissa poissa x x poissa poissa x x x 110, klo x 94, klo Asialistan mukaiset :t lisäasioina Ensimmäisenä käsiteltiin :t 94, , muilta osin esityslistan mukaisesti. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kujala ja Antti Hautakoski. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa: Helena Kujala Antti Hautakoski Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 87, TEK :30 Nimettömänä käsiteltävä valitus rakennusvalvonnasta Tekninen lautakunta Toimialajohtajan esitys Valmistelija tekninen johtaja LIITE : Tekniselle lautakunnalle osoitettu valitus Nivalan kaupungin tekniselle lautakunnalle on osoitettu liitteenä oleva allekirjoitettu nimettömänä käsiteltäväksi vaadittu valitus. Lautakunta käsittelee asian kuultuaan ensin teknisen lautakunnan alaista lupajaosta. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lupajaos Puheenjohtajan esitys Merkitään, että lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Sirpa Heiska toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. Antti Hautakoski valittiin pöytäkirjantarkastajaki tämän pykälän osalta. Valmistelija rakennustarkastaja Nivalan kaupungin hyväksytyn rakennusjärjestyksen mukaan katoksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä. MRL 129 :n mukaan merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakentamiseen voidaan ryhtyä, jolle rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista kyseiseen hankkeeseen. As Oy Nivalan Valtatie 6 on jättänyt toimenpideilmoituksen roskakatoksen rakentamiseksi samalle paikalle, missä roska-astiat sijaitsivat ennen katoksen rakentamista. Koska toimenpideilmoituksen mukainen hanke on kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen, ei asianomaiselta ole edellytetty rakennuslupaa, jonka vuoksi rakentaminen ei ole vaatinut viranomaistarkastuksia, vaan taloyhtiö on rakentanut roskakatoksen omalla vastuullaan. Katoksen kattopellin reunasta on huomautettu taloyhtiön isännöitsijälle, jonka jälkeen kattopellin reuna on listoitettu. Esitys annetaan kokouksessa.

4 87, TEK :30 Puheenjohtajan esitys Puheenjohtaja esitti lupajaokselle, että rakennustarkastajan menettely ilmoituksen suhteen on oikein eikä valitus aiheuta toimenpiteitä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Merkitään, että rakennustarkastaja Kaija Linna ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen lupajaos on käsitellyt nimettömänä jätettyä valitusta kokouksessaan Päätöksessä lupajaos toteaa rakennustarkastajan menettelyn oikeaksi. Taloyhtiön isännöitsijä on huomautuksen jälkeen tehnyt teknisiä muutoksia katoksen kattopellin reunaan turvallisuuden parantamiseksi. Vt teknisen johtajan esitys Lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lupajaoksen päätöksen ja toteaa rakennushankkeen lupaprosessin menneen rakennusjärjestyksen mukaisesti. Samalla todetaan rakennustarkastajan menetelleen oikein. Taloyhtiön isännöitsijälle annetaan aikaa kesäkuun loppuun 2011 tarkastaa katoksen ja aidan sijainti ja tarvittaessa siirtää sitä niin, että katoksen räystäs ei ylitä kiinteistön rajaa lisäksi katokseen on asennettava katolle lumieste. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Martti Joensuu toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

5 88, TEK :30 Ruoka- ja puhdistuspalveluiden hintojen ja taksojen tarkastaminen v Valmistelijan esitys Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Ruoka- ja puhdistuspalvelut esittävät, että tehtäväalueen hintoja ja taksoja tarkistetaan vuodelle Hintojen tarkistus käsittää henkilöstön palveluhinnaston, ruokahuollon kahvitusten laskutushintojen korotuksen, ruokahuollon jäännösruokahinnaston hinnanmuutokset ja henkilöstön ateriahinnat. Kaikki hinnanmuutokset tulevat voimaan alkaen. LIITE Esitykset vuodelle 2011 ruoka- ja puhdistuspalveluiden laskutushinnoiksi ja taksoiksi Hyväksytään liitteen mukaiset hintojen ja taksojen tarkistukset ruokaja puhdistuspalveluiden osalta vuodelle vt teknisen johtajan esitys Puheenjohtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 88, TEK :30 / Pykälän liite: Hintojen ja tasojen tarkistus vuodelle Ruoka- ja puhdistuspalveluiden hintojen ja taksojen tarkistaminen Ruoka- ja puhdistuspalvelut esittävät, että Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat ruoka- ja puhdistuspalveluiden hinnat vuodelle Henkilöstön palveluhinnasto Ammattiryhmä / h v / h alkaen Ruokahuolto 26,00 / alv 0 % 26,52 / alv 0 % Siivous 26,00 / alv 0 % 26,52 / alv 0 % - Hinnankorotus 2 %. Korotus perustuu ta 2011 ohjeistukseen palkankorotuksista. - Nämä taksat ovat käytössä, kun laskutetaan palveluun kulunut työaika (esim. kahvituksien ja juhlien keittiötyöaika, lisäsiivous tai erikseen tilattu siivous). 2. Ruokahuollon kahvitusten laskutushintojen korotus alkaen - Kokous- ym. kahvitushintoja esitetään nostettavaksi v alussa 5 % vuoden 2010 hintoihin verrattuna. Hinnankorotukset pitävät sisällään oletetun palkankorotuksen vuonna 2011 (2 %) sekä tilauksen vastaanoton, tiedottamisen ja laskutuksen aiheuttaman lisätyön. - Kahvitusten laskutushinnasto vuodelle 2011 liitteenä (liite 1). 3. Ruokahuollon jäännösruokahinnaston hinnanmuutokset alkaen - Jäännösruokahintoja esitetään nostettavaksi vuoden 2011 alusta 2 %. Hinnankorotukset pitävät sisällään palkkojen oletuskorotuksen (2 %) sekä ja laskutuksesta aiheutuvan lisätyön. - Jäännösruokahinnasto alkaen liitteenä (liite 2). 4. Henkilöstön ateriahinta alkaen - Vuodelle 2011 henkilöstön ateriahintoja esitetään nostettavaksi 1,53 %. Korotuksella katetaan palkkojen, pesuaineiden ja tilapalveluvuokrien oletuskorotukset. Maltillisella hinnankorotuksella pyritään edistämään henkilöstöruokailua ja sitä kautta kaupungin terveydenedistämisstrategian toteuttamista. - Henkilöstön ateriahinnat alkaen liitteenä (liite 3). Nivalassa Sirpa Peltomaa ruokahuoltopäällikkö / ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväaluejohtaja Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08)

7 88, TEK :30 / Pykälän liite: Hintojen ja tasojen tarkistus vuodelle 2011 Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08) KAHVITUSTEN LASKUTUSHINNAT 2011 Liite 1 * Hallintokunnille veroton. Ulkoiseen myyntiin lisätään alv 13 %. * Kahvitushinnasto voimassa ns. normaalityöaikoina (8:00-16:00). Ilta-, viikonloppu- ja juhlapyhätarjoilut hinnoitellaan erikseen. TUOTE VEROTON HINTA +ALV 13% Kahvi / tee / kkp 0,55 0,62 Kahvipannu 5,85 6,61 Pieni pasteija 0,63 0,71 Iso pasteija 1,26 1,42 Joulutorttu 0,92 1,04 Pikku pulla 0,91 1,03 Pullasiivu 0,62 0,70 Viineri tms. 1,26 1,42 Kääretorttuviipale 0,98 1,11 Kuivakakkuviipale 0,98 1,11 Pikkuleipä 0,22 0,25 Voileipä; kinkku + juusto 1,71 1,93 Voileipä; lohi 1,96 2,22 Gluteeniton pulla 2,08 2,35 Gluteeniton voileipä 2,08 2,35 Kahvi + voileipä (liha + juusto) 2,54 2,87 Kahvi + lohivoileipä 2,73 3,09 Kahvi + täytekakkupala 2,79 3,15 Kahvi + viineri 2,34 2,64 Kahvi + Texas-pulla tms. 2,34 2,64 Kahvi + kääretorttu 2,07 2,34 Kahvi + kuivakakkuviipale 2,07 2,34 Kahvi + pullaviipale 1,55 1,75 Kahvi + pikku pulla 1,86 2,10 Kahvi + pieni pasteija 1,83 2,07 Kahvi + iso pasteija 2,45 2,77 Kahvi + pulla + pikkuleipä 2,12 2,40 Kahvi + pieni pasteija + pikkuleipä 2,07 2,34 Kahvi + joulutorttu + pikkuleipä 2,13 2,41 *Ruokailujen hinta määritellään erikseen. *Muut elintarvikkeet / tarvikkeet hinnoitellaan erikseen (elintarvikkeisiin ja esim. kertakäyttömukeihin alv % ulkopuolisille myytäessä). *Mikäli laskutus, kuljetus tms. aiheuttaa lisäkustannuksia, kustannus lisätään hintaan.

8 88, TEK :30 / Pykälän liite: Hintojen ja tasojen tarkistus vuodelle JÄÄNNÖSRUOKAHINNASTO 2011 Liite 2 Tuote Hinta (alv 0%) yksikkö Hinta (alv 13%) Kastikkeet 2,14 / l 2,42 Laatikkoruoat 1,75 / l 1,98 Pataruoat 1,75 / l 1,98 Keitot 1,51 / l 1,71 Tuoresalaatit 1,51 / l 1,71 Spagetti 1,39 / l 1,57 Riisi 1,39 / l 1,57 Perunamuusi 1,39 / l 1,57 Puuro 1,39 / l 1,57 Pihvit, pienet 0,26 / kpl 0,29 Pihvit, isot 0,38 / kpl 0,43 Ohukaiset 0,33 / kpl 0,37 * Laskutettaessa alv % lisätään hintoihin. *Mikäli laskutus, pakkaus tms. aiheuttaa lisäkustannuksia, kustannus lisätään hintaan. Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08)

9 88, TEK :30 / Pykälän liite: Hintojen ja tasojen tarkistus vuodelle Henkilökunnan ateriahinnat vuonna 2011 Liite 3 Koulut ja Päiväkodit Ateriat koulujen ruokalistan mukaiset. - lämminruoka, ruokalistan mukaiset lisäkkeet, leipä, rasva, ruokajuoma Hinta: 4,00 - ruokalistojen mukaiset aamu-, väli- ja iltapalat (päiväkodit) Hinta: 2,08 Avo- ja laitoshoidon toimipisteet Ateriat avo- ja laitoshoidon ruokalistan mukaiset. Terveyskeskus - lounas, ruokalistan mukaiset lisäkkeet, leipä, rasva, ruokajuoma, jälkiruoka Hinta: 5,65 - päivällinen, ruokalistan mukaiset lisäkkeet, leipä, rasva, ruokajuoma, jälkiruoka Hinta: 4,25 - aamupala, ruokalistan mukaisesti 2,75 - iltapala, ruokalistan mukaisesti 2,51 - kahvi, hinta sovitaan tarjoilun mukaa! Muut avo- ja laitoshoidon toimipisteet - lounas, ruokalistan mukaiset lisäkkeet, leipä, rasva, ruokajuoma, jälkiruoka Hinta: 5,28 - päivällinen, ruokalistan mukaiset lisäkkeet, leipä, rasva, ruokajuoma, jälkiruoka Hinta: 4,25 - aamupala, ruokalistan mukaisesti 2,75 - iltapala, ruokalistan mukaisesti 2,51 - kahvi, hinta sovitaan tarjoilun mukaa! Ateriahinnat sisältävät arvonlisäveron 13 % Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08)

10 89, TEK :30 TEKNI: 88/2009 Vuositarjouspyyntö maanrakennusaineista, maanpoistotöistä ja työkonepalveluista v Valmistelija tekninen johtaja Nivalan kaupungin tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset vuosille työkoneista, työkone- ja maa-ainespalveluista lehti-ilmoituksilla ja Internetissä klo mennessä. Tarjouspyynnössä urakoitsijoiden tuli liittää mukaan Tilaajavastuulain 5 mukaiset selvitykset, joita ovat: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Todistukset eivät saa olla toimitushetkellä kahta kuukautta vanhempia. Liitteenä tarjoustenavauspöytäkirja, tarjouspyyntö ja yhdistelmä tarjouksista. Vt. teknisen johtajan esitys Lautakunta päättää käyttää vuonna 2011 ensisijaisesti tarjottuja työkoneita ja maa-ainespalveluita erillisten tarjousyhdistelmien mukaisesti pisteytysvertailu, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden edellyttäen, että kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu ja ne eivät ole kahta kuukautta vanhempia. Tämä kilpailutus ei koske merkittäviä rakennuskohteita, jotka sovitaan erikseen. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö maanrakennustyöt

12 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö maanrakennustyöt

13 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö koneista

14 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö koneista

15 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö koneista

16 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö koneista

17 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousten avauspöytäkirja

18 89, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjousten avauspöytäkirja

19 89, TEK :30 / Pykälän liite: Yhdistelmä jätetyistä maa-ainestarjouksista

20 89, TEK :30 / Pykälän liite: Yhdistelmä jätetyistä konetarjouksista

21 89, TEK :30 / Pykälän liite: Yhdistelmä jätetyistä konetarjouksista

22 90, TEK :30 TEKNI: 87/2009 Vuositarjoukset suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotöistä vuodelle 2011 Valmistelija tekninen johtaja Nivalan kaupungin tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotöistä vuodelle 2011 erillisillä lehtiilmoituksilla ja Internetissä klo mennessä. Tarjouspyynnössä tarjouksen jättäneiden tuli liittää mukaan todistus verojen maksamisesta, LEL työeläkekassailmoitus ja yksityisillä elinkeinonharjoittajilla todistus YEL/MYEL-eläkkeen voimassaolosta. vt teknisen johtajan esitys Suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotöihin otetaan kulloinkin tapauskohtaisesti suunnittelua yrityksestä, jolla on mahdollista tarjota suunnittelua ottaen huomioon edullisuus, saatavuus soveltuvuus ja ammattitaito ja että tarvittavat asiakirjat on toimitettu ja ne ovat ajan tasalla. Merkittävät suunnittelutyöt kilpailutetaan erikseen. Lisäksi tarjoajilta edellytetään, tarjouksen liitteenä toimitettujen todistusten lisäksi (mikäli ne tarjouksesta puuttuivat), ennen tilausta Tilaajavastuulain 5 mukaiset lisäselvitykset, joita ovat: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Todistukset (myös tarjouksen mukana toimitetut) eivät saa olla toimitushetkellä kahta kuukautta vanhempia. Liitteenä tarjoustenavauspöytäkirjat, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja erittelyt ja yhdistelmät tarjouksista. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 90, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö suunnittelutöistä

24 90, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö rakennus- ja kunnossapitotöistä

25 90, TEK :30 / Pykälän liite: Tarjouspyyntö rakennus- ja kunnossapitotöistä

26 90, TEK :30 / Pykälän liite: Yhdistelmä jätetyistä suunnittelutöistä

27 90, TEK :30 / Pykälän liite: Yhdistelmä jätetyistä suunnittelutöistä

28 90, TEK :30 / Pykälän liite: Yhdistelmä jätetyistä rakennus- ja kunnossapitotöistä

29 90, TEK :30 / Pykälän liite: Yhdistelmä jätetyistä rakennus- ja kunnossapitotöistä

30 91, TEK :30 Teknisen toimen saatavien poistaminen (ei julkinen) Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija kiinteistösihteeri Myyntireskontran mukaan teknisen toimen alaisia saatavia on jäänyt maksamatta. Teknisen toimen tuloista on saamatta 130,32 euroa ja vuokratuloista 3 379,65 euroa. Useista kehotuksista huolimatta saatavia ei ole saatu perittyä. Saatavat on siirretty Intrum Justitia Oy:n jälkiperintään. Liitteenä poistettavat saatavat ( ei julkisuuteen). Poistetaan teknisen toimen saatavat 3 509,97 euroa myyntireskontrasta. Poistopäätös ei vaikuta perintään, vaan mikäli velallisella on myöhemmin varallisuutta saatava voidaan liittää muihin saataviin. Intrum Justitia Oy:n jälkiperintä huolehtii saatavien perinnästä. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös OTE: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liisa Malila Taloustoimi

31 92, TEK :30 TEKNI: 103/2008 Hakemus voimassa olevan asemakaavan muuttamiseksi korttelissa 99 Tekninen lautakunta Junttila Liisa ja Niemi Paavo ovat lähettäneet tekniselle lautakunnalle päivätyn kirjeen, jossa he pyytävät Nivalan kaupunginhallitusta/teknistä lautakuntaa käynnistämään välittömästi toimet Meijerin alaosan kaava-alueeseen kuuluvan Niementien kaavan muuttamiseksi tonttijaon, tiealueen linjauksen ja ns. kääntöpaikan osalta. Junttilat esittävät/vaativat, että edellä mainitun alueen osalta asemakaavaa muutettaisiin kirjeen ohessa olevaan karttaliitteeseen merkittyjen muutosten mukaisesti. Perusteluinaan muutoksille he esittävät mm. seuraavaa: - esitetty tonttijako toisi tasapuolisuutta tonttijakoon - esitetty tiealueen uusi linjaus ja toteutus rauhoittaisi tien käytöstä aiheutuvaa melua ja muuta haittaa - kääntöpaikan siirtäminen etäämmälle asuinrakennuksista ja rakennuspaikoista Teknisen johtajan esitys Hakemus ja karttaesitys liitteenä. Käynnistetään kaavamuutos ja selvitetään esitetyn tonttijaon toteuttamiskelpoisuus. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan kilpailuttamaan ja valitsemaan kaavanlaatijakonsultti. Täydennetty teknisen johtajan esitys Kaavan valmistelu käsitellään pikaisesti. Lisäksi esitetään, että tekninen lautakunta pyytää kaavanmuutosesityksen tehneitä henkilöitä huomioimaan seuraavat seikat: - kaavan toteuttaminen vaatii erillisen sopimuksen kaavan laatimisen kustannuksista, jossa kaavanmuutos esityksen tekijät sitoutuvat kaavoituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin - lopullinen kaava on MRL:n mukaisesti avoimen kaavoitusprosessin tulos, jossa lopputulokseen vaikuttaa mm. sidosryhmien, kuten naapurit, ym. kuntalaiset, täten kaavoitusprosessin lopputulos ei ole ennakoitavissa Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija tekninen johtaja Nivalan kaupunki on käynnistänyt korttelin 99 kaavamuutoksen.

32 92, TEK :30 TEKNI: 103/2008 Liitteenä oleva kirjeenvaihto on käyty kaava-aloitteen tekijöiden kanssa kaavan toteutuksesta. Molempia kaava-aloitteen tekijöitä on liitteen mukaisella kirjeellä pyydetty ilmoittamaan kirjallisesti sitoutumisensa kaavan laadinnan kustannuksiin mennessä. Teknisen johtajan esitys LIITE Kirjeenvaihto kaava-aloitteen tekijöiden kanssa tarkastetun tilanteen mukaan kaikilta kaavoitusaloitteen tekijöiltä ei ole saatu sitoutumista kaavan laadinnan kustannuksiin. Täten esitys on, että kaavoitusprosessi keskeytetään välittömästi ja asian käsittely todetaan loppuun saatetuksi. Kaavaluonnoksen laadinnasta syntyneet kustannukset jäävät kaupungin tappioksi. Teknisen johtajan muutettu esitys Tekninen johtaja muutti esitystään siten, että järjestetään asemakaavan muutosta hakeneiden kanssa palaverin, jossa heille esitetään esimerkkilaskelma kustannusten jaosta. Tarkkaa euromäärää kaavanmuutoksesta aiheutuneista kustannuksista ei voida esittää kaavanmuutosta hakeneille ennen kaavan vahvistumista. Haettua kaavanmuutosta jatketaan, kun kaikilta kaavoitusaloitteen tekijöiltä on saatu kirjallinen sitoumus kaavanmuutoksen kustannuksista. Kutsu palaveriin lähetetään kirjattuna kirjeenä. Mikäli esitettyyn päivämäärään mennessä kaavoituksen kustannuksista ei ole muodostettu sopimusta, katsotaan kaavoitusprosessi päättyneeksi ilman erillistä päätöstä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Oheismateriaali: hakemus, sopimus, Nivala K99 OAS ja Nivala K99 kaavaluonnos Kaavanmuutosta hakeneet Junttila Liisa ja Niemi Paavo ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla he sitoutuvat maksamaan kaavoitustyöstä aiheutuneet kustannukset, joten kaavoitustyötä voidaan jatkaa. Konsultti on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen Ilmoitetaan kaavoitustyön vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, MRL 63. Pidetään MRL:n 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti osallisten kuuleminen kaavaa valmisteltaessa asettamalla kaavaluonnos ja muu aineisto nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Osalliset voivat lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti alkaen. Asiakirjat ovat nähtävillä Nivalan kaupungin teknisen toimen ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa

33 92, TEK :30 TEKNI: 103/2008 Toimialajohtajan esitys Ilmoitetaan kaavoitustyön vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, MRL 63. Pidetään MRL:n 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti osallisten kuuleminen kaavaa valmisteltaessa asettamalla kaavaluonnos ja muu aineisto nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Osalliset voivat lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti alkaen. Asiakirjat ovat nähtävillä Nivalan kaupungin teknisen toimen ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa Materiaali annetaan kokouksessa. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus valmistelija maanmittausteknikko Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja internetissä Nivalan kaupungin sivuilla välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana olemme saaneet kaksi lausuntoaja yhden huomautuksen, jotka on mainittu selostuksessa. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen konsultti on laatinut asemakaavaehdotuksen. Asetetaan kaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28 ). Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija vt tekninen johtaja Asemakaavan muutos on ollut yleisesti nähtävillä MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti 30 vuorokautta välisen ajan kaavoitustoimen ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa Määräaikaan mennessä ei ole tullut huomautuksia asemakaavaehdotuksesta.

34 92, TEK :30 TEKNI: 103/2008 Vt teknisen johtajan esitys Esitetään asemakaavaehdotus kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Martti Joensuu ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tuula Saarimaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana, klo

35 92, TEK :30 / Pykälän liite: Nivala_K_99_OAS_ NIVALAN KAUPUNKI Korttelin 99 asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kari Siipola NIVALAN KAUPUNKI

36 92, TEK :30 / Pykälän liite: Nivala_K_99_OAS_ Nivala - Korttelin 99 asemakaavan muutos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE YHTEYSHENKILÖT SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Asemakaavan muutoksen tavoitteet Suunnittelualueen ympäristön nykytila Maanomistus Kaavoitustilanne Maakuntakaava Osayleiskaava Asemakaava Pohjakartta LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET OSALLISET OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN...8 JÄRJESTÄMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnoksen laadinta Kaavaehdotuksen laatiminen PROJEKTIN AIKATAULU JA OHJELMA...8 NIVALAN KAUPUNKI 2 Ramboll

37 92, TEK :30 / Pykälän liite: Nivala_K_99_OAS_ Nivala - Korttelin 99 asemakaavan muutos NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 99 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nivalan kaupungin kaavoitustoimi on päättänyt käynnistää kaavanmuutostyön keskustan korttelissa 99. Nivalan teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä on kaavatyön laatijaksi valittu Sigma Konsultit Oy ( nykyisin Ramboll Finland Oy). Asemakaavan muutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 : A) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma( MRL 63& ) Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavan vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. B) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ( MRL 62& ) Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään ( osallinen ), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. C) Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ( MRL 64& ) Kunta voi neuvotella alueellisen ympäristökeskuksen kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, alueellisen ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydentämistarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mu- NIVALAN KAUPUNKI 3 Ramboll

38 92, TEK :30 / Pykälän liite: Nivala_K_99_OAS_ Nivala - Korttelin 99 asemakaavan muutos kaan ne viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa asia koskee. D) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Nivalan kaupungin tekniseltä toimelta, Kalliontie 15, Nivala. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta; tekninen johtaja Ari Nurkkala, puh ja maanmittausteknikko Juha Peltomaa, puh , tai Ramboll, kaavan laatija, arkkitehti Kari Siipola, puh Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL 64 ) nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. 1. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE Suunnittelualue sijaitsee Malisjoen varrella Asematien länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa, lännessä ja koillisessa Malisjokeen ja idässä Asematiehen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,65 ha. Suunnittelualueen rajaus ja alue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja alue, jolle suunnitelmalla saattaa olla vaikutuksia. NIVALAN KAUPUNKI 4 Ramboll

39 92, TEK :30 / Pykälän liite: Nivala_K_99_OAS_ Nivala - Korttelin 99 asemakaavan muutos YHTEYSHENKILÖT Kaavoittajana on Nivalan kaupunki, jossa hankkeesta vastaa tekninen johtaja Ari Nurkkala ( PL 10, NIVALA, puh , s-posti: ). Kaavan laatijana toimii arkkitehti Kari Siipola, Ramboll ( puh , s-posti: ). 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 3.1 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten että korttelin 99 tontti 1 jaetaan kahdeksi pientalotontiksi. Korttelialuetta laajennetaan riittävän tonttikoon saavuttamiseksi tarpeellisessa määrin. Niementien ja sen kääntöpaikan katualuetta muutetaan tonttien ajoyhteyksien osoittamiseksi tarvittavilta osin. Samalla tutkitaan Asematien itäpuolella korttelien 103 ja 104 välistä rakennetun keven liikenteen reitin jatkaminen korttelin 99 eteläpuolisen puistoalueen kautta Malisjoen rantaan. 3.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila Suunnittelualueen pientalokorttelit on rakennettu lukuun ottamatta kaavamuutoksessa jaettavaa tonttia, joka maastoltaan on tasaista ja avointa aluetta, kuva 2. Malisjoen rannan puistoalueen rantavyöhyke on pääosin puustoista. Korttelin 99 eteläpuolinen puistoalue on peitteistä ja pääosin lehtipuuvaltaista. Kuva 2. Näkymä Niementien päästä Malisjoen suuntaan. 3.3 Maanomistus Kortteli 99 on yksityisten omistuksessa. 3.4 Kaavoitustilanne 3.41 Maakuntakaava Nivalan kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama ( ). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden NIVALAN KAUPUNKI 5 Ramboll

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010 -3, TEK 3.8.2011 19:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 3.8.2011 Esityslista 5/2010 -1, TEK 3.8.2011 19:30 Kokousaika 3.8.2011 kello 19.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 18.10.2012 18:30 Kokousaika 18.10.2012 kello 18.30-22.25 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot