HELSI.NKI KAIVOKATU 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSI.NKI KAIVOKATU 6"

Transkriptio

1 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan jäseniksi kapt. Kalle Vierto Jyväskylästä, lehtori Yrjö Kaloniemi Lahdesta, maanviljelijä Eino Raunio Virolahdelta, konsuli Veikko Nylund Kuopiosta, johtaja Laine Kauppi Rovaniemeltä, johtaja Akseli Hallberg Joensuusta, metsäpiiripäällikkö Tapani Niku Lahdesta ja sotilasohjaaja Lauri Heikkinen Kajaanista; 3) hyväksyttiin seuraavan vuoden talousarvio, joka päättyi Mk:aan 260,000:-; 4) valittiin edustajiksi SVUL:n liittohallitukseen varatuom. Tauno Aarre, varalle konsuli V. Nylund, lehtori Y. Kaloniemi, varalle kapt. K. Vierto ja johtaja A. Hallberg, varalle maanvilj. E. Raunio; 5) valittiin edustajiksi SVUL:n liittokokouksiin varatuom. T. Aarre Lahdesta, tohtori A. Järvinen Saarijärveltä, lehto R. Roni Viipurista, maanvilj. E. Raunio Virolahd-elta, johto L. Kauppi Rovaniemeltä ja metsänhoito A. Manner Joensuusta. 6). valittiin liiton tilintarkastajiksi kamreeri S. Järvinen Helsingistä ja insinööri S. Te-ittinen Lahdesta, varalle kauppias J. Järvinen Helsingistä ja kapteeni A. Tapanainen Lahdesta; 7) hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatimat muutosehdotukset liiton toimi~tasääntöihin; 8) hyväksyttiin SHL:n ja SFS:n yhteistoimintasopimuksen sanamuoto; 9) hyväksyttiin SHL:n toimin tarahaston säännöt, rahaston alkupääoman ollessa Mk 200,000:-. o V HELSI.NKI KAIVOKATU 6 A B Liiton ylimääräinen kokous pidettiin Lahdessa tammikuun 22 p:nä Edustettuina oli 6 liiton jäsenseuraa. Kokouksen puheenjohtajana t'oimi varatuom. T. Aarre ja sihteerinä lehto Y. Kaloniemi. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatimat muutosehdotukset liiton toim~ntasääntöihin.

2 106 De b e t An Kulunkltili: palkkamenot vuokramenot jäsen- ja vakuutusmaksut edustuskulut toimistotarvikkeet yleiskulut Suomen Hiihtoliiton Voi t t 0 - ja : : : : : : : 60 osuus SVUL:n palkka- ja vuokramenoihin : - " Urheilun" tili : : -,. Posti-, puhelin- ja sähkekulujen tili: postikulut : 50 puhelinkulut : 70 sähkekulut : : - Me n ot:.. Kilpailujen tilit: kotimaiset kilpailut : 50 Holmenkollen-kisat & maaottelu : 75 MM-kilpailut Zakopanessa : Olympiakisoja koskevat yleiskulut 2.370: 40 edustushiihtäjien varusteet : 90 ilmoitukset y.m. yleiskulut : : 70 T u l ot: kilpailuverot :- kilpailuluvat : - LHS:n osuus Holmenkollen-kilpailumatkaan :- keräys Zakopanen kilpailuihin osallistumista varten : : : 70 " Kokous- ja matkakulujen tili: johtokunnan kokoukset... : vuosikokous pohjoism. kokous Tukholmassa SVUL:n liittokokous Olympiakisoja koskevat. neuv.kokoukset.... yleiskulut , Kurssi-, neuvonta- ja valmennustili: valmentajan palkka ja matkat leirit: Pallastunturin : 50 Kolin : 50 kurssit neuvojat arvostelunäyttötaulukot harjoituspaikat : : : : : - 592: : : : : : : : : 50.. Kalustotili, poisto : 30 u Siirto Toimintarahastoon :- mk : 85 " Pääomatili; ~enn ys toimintavuoden aikana : 30 mk : 55 D eb e t Ta 5 e- An Kassatili : 50 Pankkitili : 05 TavaratiJi, varasto: merkit : - painotuotteet : : 60.. Kalustotili : :-.. VeIkakirjasaatava : :- ~kilötili, saatavat : - mk : 15, tilinpäätös v tappiotili. Per Tavaratili: merkeistä painotuotteista Julkaisutili: tulot vuosikirjasta menot vuosikirjasta SVUL:n tili : määrärahaerät 'h v ja osuus arpajaisten yujääm Korkotili: Toimintarahaston korot säästötilien korot SVUL:n kautta: t il i. rahaston : - korot tili- y.m. korot Tavaramerkkiti1l: suksisiteistä suksivoiteista hiihtokengistä hiihtopuvuista suksista mäkikengistä mäenlaskupaidoista rukkasista Kredit 4.170: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 55 mk : 55 Kredit Per Toimintarabasto :- Velka SVUL:lle :- Pääomatili: säästöt edell. vuosilta : 45 vähennys toimintavuoden aikana : : 15 mk : 15

3 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojoh~okunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavasti: 109 Suomen Painiliitto v Liittojohtokunta. Painiliiton liittojohtokuntaan ovat v kuuluneet fii. tri H. Lehmusto Turusta, tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, johtaja L. Säilä Tampereelta, herra O. Lahtinen.Korsosta, johtaja O. Rikkilä Viipurista, osastonhoitaja V. Ikonen ja ylikonstaapeli K. Pihlajamäki Helsingistä, palomestari E. Wecksten Kotkasta ja konttoristi Y. Vartio Lapualta. Liiton puheenjohtajana on ollut edelleenkin fii. tri H. Lehmusto, varapuheenjohtajana tarkastaja A. Haavisto sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä asti toimittaja E. Mannerla ja sen jälkeen toimistosihteeri 1. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettu työ vai i o kun t a, johon ovat kuuluneet osastonhoitaja V. Ikonen (puheenjohtajana), tarkastaja A. Haavisto, ylikonstaapeli K. Pihlajamäki ja työnjohtaja O. Lahtinen, on hoitanut liiton juoksevat asiat sekä valmistellut ja hoitanut ne kysymykset, jotka liittojohtokunta kulloinkin on sille antanut tehtäväksi. Sota keskeytti liiton toiminnan lokakuussa, mutta liittojohtokunta ehti siihen mennessä kokoontua 11 kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 221 py_ kälää. Työvaliokunta kokoontui 7 kertaa, ja näiden kokousten pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 79 pykälää. Lehmusto Haavisto.... Lahtinen.... Ikonen..... Pihlajamäki Säilä.... Rikkilä.... Vartio.... Wecksten.... Liittojohto- Työvalio- Yhteensä kunta kunta Valiokunnat. Liittojohtokunta muodosti erikoistehtäviä suunnittelemaan ja hoitamaan valiokuntia, joihin valittiin jäsenet osaksi liittojohtokunnasta, osittain sen ulkopuolelta. Talousvaliokunnan puheenjohtajana on ollut toimitusjohtaja V. Mattinen Helsingistä sekä jäseninä joht.~.~a L. Niinioja Vaasasta, johtaja 1..;. Hartman Vaasasta, paakonsuli A. Himberg Helsingistä, ostopäällikkö H. Henriksson Valkeakoskelta, johtaja V. Kokkinen, myyntipäällikkö T. Hagert.ja konttorinhoitaja E. Koivunen Helsingistä. Valiokunta on kokoontunut 2 kertaa.. Propagandavaliokunnan puheenjohtajana on ollut to~mittaja E. Mannerla sekä jäseninä fii. tri H. Lehmusto Ja toimittaja S. Laakkonen Turusta, johtaja O. Rikkilä Viipurista, johtaja U. Dahlberg Riihimäeltä, päätoi:nit.ta~~ H. Valpas ja konttorinhoitaja E. Koivunen Helsmglsta. - Kokouksia 1. Sarjakomitean puheenjohtajana on ollut fii. tri H. Lehmusto Turusta sekä jäseninä johtaja L. Säilä Tampereelta tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, konttorinhoitaja E. Koivunen, toimittaja E. Mannerla ja päätoimittaja H. Valpas Helsingistä sekä konttoristi Y. Vartio Lapualta. - Kokouksia

4 110 Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen mukaan olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, fil. tri H. Lehmusto tai varapuheenjohtaja, tarkastaja A. Haavisto liiton sihteerin, toimistosihteeri I. Sinisalon kanssa. Liiton jäsenistö v Toimikauden aikana liittoon liittyi jäseneksi 12 uutta seuraa, joten toimikauden päätyttyä liitossa oli kaikkiaan 232 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 13,287 jäsentä. Jäsenkasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna 504 jäsentä. Toimikauden aikana liiton jäsenluetteloista poistettiin 2 toimintansa lopettanutta seuraa. Yhteistoiminta muiden urheilujärjestöjen kanssa. Liitto on edelleenkin ollut Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Kansainvälisen Painiliiton (International Amateur Wrestling Federation) jäsenenä. Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liiton edustajina Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton (SVUL) liittokokouksissa ovat v aikana olleet fil. tri H. Lehmusto Turusta, johtaja V. Mattinen ja päätoimittaja H. Valpas Helsingistä sekä työnjohtaja H. Jaos Porista. Heidän varamiehinään ovat olleet tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, johtaja U. Dahlberg Riihimäeltä, osastonhoitaja V. Ikonen Helsingistä ja johtaja L. Säilä Tampereelta. Edustus SVUL:n liittohallituksessa. Liittoa ovat v:n 1939 SVUL:n liittohallituksessa edustaneet fil. tri H. Lehmusto Turusta, varamiehenään tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, toimittaja E. Mannerla Helsingistä, varamiehenään konttoristi Y. Vartio Lapualta ja osastonhoitaja V. Ikonen Helsingistä, varamiehenään johtaja O. Rikkilä Viipurista. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajina Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa ovat olleet fil. tri H. Lehmusto ja toimitusjohtaja V. Mattinen. Edustus Stadion~säätiössä. Liittoa on Stadion-säätiössä edustanut edelleenkin johtaja K. Lampila Helsingistä. Edustus Kansainvälisessä Painiliitossa. Liittoa on Kansainvälisessä Painiliitossa (la WF) edustanut fil. maisteri V. Smeds, joka on edelleenkin ollut mainitun kansainvälisen järjestön presidenttinä. Edustus ulkomaisissa kongresseissa. Liittoa edustivat Kansainvälisen Painiliiton (la WF) kongressissa Oslossa 24-25/4-39 fil. tri H. Lehmusto, tarkastaja A. Haavisto ja osastonhoitaja V. Ikonen. Tässä kongressissa hyväksyttiin Helsingissä v pidettävien olympiakisojen painikilpailujen ohjelma (kilpailujen suoritusjärjestys). Suomen Painiliiton esittämät sääntömuutosehdotukset sen sijaan siirrettiin v:n 1940 olympiakisojen aikana pidettävän kongressin vahvistetta viksi. Liiton yleiset kokoukset. Liiton varsinainen vuosikokous pidettiin Viipurissa Suomen painimestaruuskilpailujen yhteydessä maaliskuun 5 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 11 liiton jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa 21. Kokouksessa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) hyväksyttiin liiton v:n 1938 toimintakertom.us, 2) vahvistettiin liiton v:n 1938 tilinpäätös ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus, 3) Suomen painimestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien ratkaiseminen jätettiin liittojohtokunnalle; samalla lausuttiin liittojohtokunnalle toivomus, että liitto 111

5 112 järjestäisi SM-kilpailut joko itse, tai antaisi ne jonkin helsinkiläis-seuran -järjestettäväksi, 4) keskusteltiin liiton sarjakomitean jäsenen, päätoimittaja H. Valppaan laatiman alustuksen pohjalla painin valtakunnansarjan uudelleen järjestämisestä. Kokous hyväksyi ehdotuksen ja jätti sen toteuttamisen liittojohtokunnalle, 5) siirrettiin toimintasääntöjen edellyttämät vaalit syksyllä pidettävään jatkovuosikokoukseen. Syttynyt sota esti kuitenkin liiton jatkovuosikokouksen pitämisen, vaikka se jo oli ehditty kutsua koolle. Näin ollen toimintasääntöjen edellyttämät vaalit ja muut tähän kokoukseen käsiteltäväksi aiotut kysymykset jäivät odottamaan seuraavan kokouksen pitomahdollisuutta. Liiton ansiomerkit. Liitto on toimikauden aikana antanut liiton hopeisen ansiomerkin seuraaville kotimaisessa painitoiminnassa ansioituneille henkilöille: Bardy, Henry, professori, Helsinki, Palmroth, R. V., kapteeni, Helsinki, ja Sommarberg, L., johtaja, Myllykoski. Tämän lisäksi liiton hopeinen ansiomerkki on annettu seuraaville ulkomaisille painin johtohenkilöille: Emre, V., Turkin painiliiton puheenjohtaja, Yalez, T., Turkin painiliiton johtokunnan jäsen Ja Seden, S., Turkin painiliiton johtokunnan jäsen. SVUL:n hopeaplaketit. Liiton ansiomerkin lisäksi liittojohtokunta on antanut SVUL:n hopeaplaketin seuraaville ulkolaisille painin johtohenkilöille: Nord, Arthur, Norjan painiliiton puheenjohtaja, ja Schätzer, Aksel, Norjan painiiton johtokunnan jäsen. Suomen painimestaruuskilpailut. A) K r ei k kai a i s - r 0 0 m ala i s e s s a p a i n i s s a toimeenpantiin tänä vuonna kolmella eri paikkakunnalla seuraa vasti: 1) Lahden Ahkeran 4-5/3 Lahdessa järjestämänä yleiset mestaruuskilpailut kevyessä sarjassa, raskaassa keskisarj assa ja raskaassa sarj assa; 2) Mäntän Urheilijoiden 4-5/3 Mäntässä järjestämänä yleiset mestaruuskilpailut höyhensarjassa ja keskisarjassa sekä juniorimestaruuskilpailut kevyessä sarjassa ja välisarjassa; 3) Viipurin Voimailijoiden 5-6/3 Viipurissa järjestämänä yleiset mestaruuskilpailut kärpässarjassa ja välisarjassa sekä juniorimestaruuskilpailut höyhensarjassa ja keskisarjassa. Mestaruuden voittivat seuraavat painijat: a) Yleiset mestaruuskilpaizut. Kärpässarja: K. Kiisseli, Tainionkosken VPK:n Urheilijat. Höyhensarja: E. Hjelt, Lapuan Virkiä. Kevytsarja: A. Soini, Nurmon Jymy. Välisarja: E. Virtanen, Jyväskylän Voimailijat. Keskisarja: A. P ikkusaari, Lapuan Virkiä. Raskas keskisarja: M. Mansikka, Tainionkosken VPK:n Urho Raskas sarja: Hj. Nyström, Helsingin Atleettiklubi. b) Juniorimestaruuskilpailut. Höyhensarja: E. Nykänen, Voikkaan Urheilu-Veikot. Kevytsarja: E. Martikkala, Nurmon Jymy. Välisarja: R. Savola, Porin Tarmo. Keskisarja: N. Juvonen, Viipurin Voimailijat. Näissä mestaruuskilpailuissa kilpailtavana olevan taiteilija E. Bertel-Nordströmin lahjoittaman seurojen välisen selkävoitto-kiertopalkinnon sai haltuunsa seuraaviin mestaruuskilpailuihin asti Lapuan Vir7ciä sekä johtaja O. Rikkilän lahjoittaman seurojen välisen kiertopalkinnon parhaasta palkintomiesten pistesijoituksesta sai vuodeksi haltuunsa niinikään Lapuan Virkiä. Johtaja U. Dahlbergin lahjoittama Viialan Malja mestaruuskilpailujen teknillisimmälle painijalle annettiin Viipurin kilpailujen perusteella Tainionkosken K. Kiisselille. B) vapaapainissa toimeenpantiin Viipurissa Viipurin Voimailijoiden järjestämänä. Mestaruuden voittivat seuraavat painijat: 113 8

6 114 Kärpässarja: A. Halonen, Viipurin Voimailijat. Höyhensarja: K. Pihlajamäki, Helsingin Poliisi-Voimailijat. Kevytsarja: P. Pihlajamäki, Helsingin Poliisi-Voimailijat. Välisarja: N. Juvonen, Viipurin Voimailijat. Keskisarja: A. Vanhanen, Viipurin Voimailijat. Raskas keskisarja: P. Mellavuo, Viipurin Voimailijat. Raskas sarja: V. Peräkorpi, Ilmajoen Kisailijat. Näissä kilpailuissa seurojen välillä kilpailtavana olevan johtaja O. Rikkaän lahjoittaman kiertopalkinnon (pisteet 4,3,2,1) voitti ylivoimaisesti Viipurin Voimailijat. Europan mestaruuskilpailut A) K r ei k kai a i s - r 0 0 m ala i s e s s a p a i n i ss a pidettiin Oslossa Norjan painiliiton järjestämänä 25-28/4. Näihin kilpailuihin osallistui Suomesta täysi jouk kue, kärpässarjasta raskaaseen sarjaan lueteltuina: K. Kiisseli, K. Pihlajamäki, L. Koskela, E. Virtanen, A. Pikkusaari, M. Mansikka ja Hj. Nyström. Joukkueen johtajana oli liiton puheenjohtaja, fil. tri H. Lehmusto, joukkueen huoltajana liiton valmentaja A. Reini ja painituomareina liittojohtokunnan jäsenet, tarkastaja A. Haav isto ja osastonhoitaja V. Ikonen. Kilpailujen tulokset. Kärpässarja: 1) Kauko Kiisse!i, Suomi, -4 pist. 2) Kurt Pettersen, Ruotsi, - 6 pist. 3) Ivar Stokke, Norja, - 7 pist. Höyhensar ja: 1) Kustaa Pihlajamäki, Suomi, -2 pisto 2) Ferdinand Schmitz, Saksa, - 5 pist. 3) Ferenc Toth, Unkari, - 6 pisto Kevytsarja: 1) Gösta Andersson, Ruotsi. - 3 pist. 2) Yasar Dogu, Turkki, -4 pist. 3) Lauri Koskela, Suomi, -5 pisto Välisarja:. 1) Fritz Schäfer, Saksa, - 3 pisto 2) Edgar Puusepp, Eesti, - 3 pist. 3) Ei no Virtanen, Suomi, -5 pisto Keskisarja: 1) Ivar Johansson, Ruotsi, -4 pisto 2) Ludwig Schweickert, Saksa, -4 pisto 3) Arvi Pikkusaari, Suomi, -6 pisl. Raskas keskisarja: 1) Nils Akerlindh, Ruotsi, - 1 pist. 2) Mustafa Cakmak, Turkki, -4 pist o 3) August Neo, Eesti, -5 pisto Raskas sarja: 1) Johannes Kotkas, Eesti, -4 pist. 2) John Nyman, Ruotsi, - 5 pisto 3) Guyla Bobis, Unkari, -6 pisto Maitten välinen järjestys: 1) Ruotsi ) Suomi ) Saksa ) Eesti ) Turkki ) Unkari ) No~a pist Voitostaan K. Pihlajamäki sai Norjan kuninkaan lahjoittaman arvokkaan n.s. Kuninkaan-kannun ja K. Kiisseli johtaja Oskar Olsenin lahjoittaman kunniapalkinnon. B) vapaapainissa oli annettu Suomen Painiliiton järjestettäväksi. Nämä kilpailut piti toimeenpanna koe-olympialaisina suunnitellussa olympiankisojen painikilpailujen pitopaikassa Messuhallissa. Samalla oli tarkoitus kokeilla toimihenkilöitä ja kisoissa käytettävää kalustoa. Kilpailuja järjestämään valittiin toimikunta, joka kerkesi laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat kilpailuja varten. Sota teki kuitenkin kilpailujen toimeenpanemisen mahdottomaksi, jonka vuoksi liiton oli pakko luopua niistä. Näin ollen v :n 1939 Europan-mestaruuskilpailut vapaapainissa jäivät pitämättä. Maaottelut. Katsoen siihen, että kysymyksessä oli olympiakisojen edellinen vuosi, jolloin johtohenkilöiden toiminta suuntautui kisojen järjestämiseen ja painijoiden aktiivinen 115

7 116 toiminta olympiavalmennukseen, aikaisempaa maaotteluohjelmaa supistettiin huomattavasti. Niinpä tämän vuoden kohdalta luovuttiin Ruotsin ja Suomen välisestä maaottelusta. Saksan kanssa oli tarkoitus suorittaa maaottelu syksyllä, mutta puhjennut suurvaltain sota teki sen mahdottomaksi. Europan rauhattomuuksista myöskin johtui, että n.s. heimo-otteluista ei tullut mitään. E e s t i - Suo m i maa 0 t tel u t. Aikaisemmin sovitun mukaisesti suoritettiin Eestin ja Suomen välinen maaottelu kreikkalais-roomalaises ~ a painissa kahdessa sarjassa, jolloin kumpaisessakin maaottelusarjassa maata edusti 1 painija. Suomi A.- Eesti A. ottelu samoinkuin Suomi B.-Eesti B. ottelut suoritettiin sopimuksen mukaisesti Tallinnassa 24-25/3. Suomen joukkueen johtajina olivat liittojohtokunnan jäsenet konttoristi Y. Vartio ja palomestari E. Wecksten. Joukkueen huoltajana oli liiton valmentaja A. Reini. Eestin ja Suomen välisiin otteluihin oli liiton talousvaliokunnan jäsen, pääkonsuli A. Himberg lahjoittanut arvokkaan, vanhan englantilaisen hopeakannun, josta nyt ensi kerran kilpailtiin. Suomi voitti kannun A-ottelujen perusteella. Suomi A-Eesti A päättyi Suomen voittoon 4-3, yksityisten ottelujen päättyessä seuraavasti: K ärpässarja: K. Kiissell, Suomi-M. Maiste, Eesti, 3-0. Höyhensar ja: K. Pihlajamäki, Suomi- J o Viitung, Eesti, s.v Kevytsarja: L. Koskela, Suomi- V. Väli, Eesti, 3-0. Välisarja: E. Virtanen, Suomi- E. Puusepp, Eesti, 2-1. Keskisarja: V. Roolaan, Eesti- A. Pikkusaari, Suomi, 3-0. Raskas keskisarja: A. Neo, Eesti- M. Mansikka, SuomI, 3-0. Raskas sarja: J. Kotkas, Eesti-Hj. Nyström, Suomi, luovutus. Eesti B-Suomi B ottelun voitti Eestin joukkue 4-3, yksityisten ottelujen päättyessä seuraavasti: Kärpässarja: E. Sikk, Eesti- A. Jaskari, Suomi, 3-0. Höyhensarja: E. Hjelt, Suomi- E. Weissman, Eesti, s.v Kevytsarja: A. Soini, Suomi-A. Toots, Eesti, 3-0. Välisarja: T. Lempinen, Suomi- O. Laan, Eesti, S.V Keskisarja: V. Mägi, Eesti- V. Kokko, Suomi, 3-0. Raskas keskisarja: E. Rohtmets, Eesti-I. Kallio, Suomi, 3-0. Raskas sarja: N. Karklin, Eesti-P. Mellavuo, Suomi, 3-0. Suo m i - T u r k kim a a 0 t tel u t. Suomen ja Turkin välisten maaottelujen järjestämisvuoro oli tänä vuonna Suomella. Katsoen kuitenkin siihen, että aikaisemmin solmittu sopimus edellytti sen, että Suomen Painiliiton olisi pitänyt kustantaa Turkin joukkue Suomeen, josta olisi johtunut siksi huomattavat menot, että maaottelun tuottama tulo ei olisi pystynyt peittämään menoja, Turkin painiliiton kanssa neuvoteltiin siitä, että ottelut suoritettaisiin kesällä Turkissa, jolloin joukkueemme olisi valmis matkustamaan sinne. Asia järjestyi kuitenkin siten, että kun Turkin miehistö osallistui Oslossa toimeenpantuihin Europan painimestaruuskilpailuihin, joukkue matkusti kotiinsa Suomen kautta, jolloin maaottelun toimeenpaneminen kävi mahdolliseksi. Ottelut suoritettiin Helsingissä 3/5. 117

8 118 Suo m i - T u r k k i 0 t tel u k r e i k kai a i s roomalaisessa painissa päättyi Suomen voittoon 6-1, yksityisten ottelujen päät tyessä seuraavasti: Kärpässarja: K. Kiisseli, Suomi- M. Beton, Turkki, 3-0. Höyhensarja: K. Pihlajamäki, Suomi-A. Isik, Turkki, 3-0. Kevytsarja: L. Koskela, Suomi- Y. Dogu, Turkki, s.v Välisarja: E. Virtanen, Suomi-Co Atik, Turkki, 3-0. Keskisarja: A. Pikkusaari, Suomi-A. Mersinli, Turkki, 2-1. Raskas keskisarja: M. Mansikka, Suomi- A. Yardaer, Turkki, 2-1. Raskas sarja: M. COban, Turkki- Hj. Nyström, Suomi, 3-0. Suomi-Turkki ottelu vapaapainissa päättyi niinikään Suomen voittoon 4-3, yksityisten ottelujen ratketessa seuraavasti: Kärpässarja: P. Niemi, Suomi- M. Beton, Turkki, S.V Höyhensarja: P. Pihlajamäki, Suomi-A. Isik, Turkki, 3-0. Kevytsarja: Y. Dogu, Turkki- l[. Hirvilammi, Suomi, S.V (loukkaantumisen vuoksi luovutusl Välisarja: J. Pietilä, Suomi-Co Atik, Turkki, 2- l. Keskisarja: A. Mersinli, Turkki- M. Lahti, Suomi, 3-0. Raskas keskisarja: K. Luukko, Suomi-A. Yardaer Turkki voitto ilman ottelua. ', Raskas sarja: M. Coban, Turkki-V. Peräkorpi, Suomi, 3-0. ) Neuvontatoiminta. Painineuvonnasta ovat huolehtineet liiton vakinaiset valmentajat Aarne Reini ja August Jokinen, edellinen kreikkalais-roomalaisesta ja jälkimmäinen vapaapainista. He ovat kierrelleet SVUL:n piiri kunnissa antamassa käytännöllistä ja teoreettista painiohjausta, pitämässä painituomarikursseja sekä lisäksi toimineet painileirien johtajina ja opettajina. Painin neuvontatilaisuuksia on pidetty SVUL:n eri piirikunnissa seuraavasti: 1l!J Neuvonta- Piirikunta tilaisuuksia OsanottaJIa 1) Helsingin piiri ) Etelä -Pohj anmaan piiri ) Kymenlaakson piiri ) Itä -Karj alan piiri ) Pohjois-Karjalan piiri... 6) Viipurin piiri ,417 7) Oulun piiri ) Perä-Pohjolan piiri ) Hämeen piiri ) Lahden piiri ) Keski-Suomen piiri ) Pohjois-Savon piiri ) Kainuun piiri ) Varsinais-Suomen piiri ) Suur-Savon piiri ) Keski-Pohjanmaan piiri ) Satakunnan piiri ) Uudenmaan piiri Yhteensä 216 4,135 Kun painiväen oli kiirehdittävä syttyneen sodan vuoksi lippujen alle ;a kun valmentajienkin oli pukeuduttava sotisopaan, neuvonta toiminta, joka oli suunniteltu varsin laajaksi loka-joulukuun ajaksi, oli keskeytettävä.

9 120 Kurssitoiminta. Painin kurssi toiminta on liittynyt kiinteästi muuhun neuvonta- ja valmennustoimintaan. Kurssien pidosta ovat huolehtineet valmentajat Reini ja Jokinen sekä herr~t L. Rajala, E. Turunen, U. Pappinen, V. Ikonen ja A. Htetanen. Huolimatta siitä, että sota keskeytti syksyn kurssitoimi.n~an, toimikauden aikana kerjettiin pitää seuraavat palmkurssit ja -leirit: 121 Valmennusleirit vapaapainissa: 20) Vierumäki 6-11/2 15 A. Jokinen 15 Valmennusleirit kreikkalais-roomalaisessa painissa: 21) Vierumäki 11-21/4 13 A. Reini 13 Painituomarikurssit: Paikkakunta Aika 1) Kouvola 4-6/ 1 2) Pori 10-15/1 3) Pihlava 18-22/1 4) Mänttä 25-27/1 5) Nokia 1-3/2 6) Varkaus 3-6/2 7) Jämsä 11-13/ 2 8) Kajaani 11-14/ 2 9) Helsinki 16-20/2 10) Nokia 25-27/2 11) Vaasa 11-14/3 12) Jaakkima 15-16/3 13) Lohja 16-19/ 3 14) Parikkala 25-26/3 15) Vierumäki 5-10/5 16) Riihimäki 12-13/5 17) Helsinki 14-17/9 18) Hämeenlinna 3-6/10 Painikurssit: 19) Vierumäki 5-10/5 Osanottajia Opettajat A. Reini A. Reini A. Reini A. Reini L. Rajala E. Turunen U. Pappinen A. Reini A. Reini V. Ikonen A. Reini A. Reini A. Hietanen A. Reini A. Hietanen A. Reini A. Reini A. Reini A. Reini A. Reini Propagandatoiminta. Liiton propagandatoiminnasta on huolehtinut sitä varten muodostettu jaosto, jonka puheenjohtajana on ollut toimittaja E. Mannerla ja jäseninä fil. tri H. Lehmusto, toimittaja S. Laakkonen, johtaja O. Rikkilä, jo!ltaja U. Dahlberg, päätoimittaja H. Valpas ja konttorinhoitaja E. Koivunen. Toimikunta on laatinut propagandatoimintaa varten suunnitelmat, joiden mukaan propaganda sittemmin on hoidettu. Toimikunnan taholta on sanomalehdistölle laadittu painiaiheisia kirjoituksia, joita maamme lehdistö on sittemmin julkaissut. Tiedoitustoiminta on järjestetty siten, että kaikki liiton toimintaa koskevat tiedot on uutisaineistona toimitettu Suomen Tietotoimistolle, joka on toimittanut sen sanomalehdille. Erikoisen merkityksen propagandatoiminnassa saa liiton puheenjohtajan, fil. tri H. Lehmuston kirjoittama teos "Painin historia", sivuja 488 ja kuvia 420. Tässä kirjassa h~n elävästi tuo esiin painimme kehityksen, samalla kun teqs sisältää arvokkaita tietoja huomattavimmista suomalaisista painijoista. Teos ei käsittele yksinomaan oman maamme painitoimintaa, vaan se on mahdollisimman täydellinen ja erinomainen esitys koko maailman painin kehityksestä ja historiasta. Kirja valmistui sodan kynnyksellä, jolloin se laskettiin kauppaan. Elokuvatoimintaa on myöskin jatkettu. Niinpä toimikauden aikana valmistui painielokuvan II osa. Se on ollut elokuvateattereissa esitettävänä. Seuratkin kerke-

10 122 sivät sitä esittää propagandatilaisuuksissaan ennen sodan puhkeamista. Varojen hankkimista silmällä pitäen liitto valmistuiti painin propagandamerkin, jota pienehkö määrä kerjettiin levittää painin harrastajien keskuuteen. Propagandavaliokunta on ollut kiinteässä yhteydessä myöskin Suomen Yleisradion kanssa. Niinpä sen ohjelmistoon on toimikauden aikana saatu useita painiaiheisia esitelmiä. Sen lisäksi on radion välityksellä selostettu huomattavimmat painikilpailut. Seuroihin kohdistunut propagandatoiminta on tapahtunut liiton virallisen äänenkannattajan "Urheilun" palstoilla. Tätä propagandapuolta on täydennetty seuroille lähetetyillä kiertokirjeillä ja kirjeenvaihdon avulla. Rekisteröidyt painituomarit. Toimikauden aikana liittojohtokunta rekisteröi 166 painituomaria, joista 6 I lk:n, 63 II lk:n ja 97 III lk:n tuomaria. Luettelo toimikauden aikana rekisteröidyistä painituomareista on sivuilla Valmistautumi nen v :n 1940 olympiankisoihin. Liiton toiminnan painopiste suuntautui kuitenkin pääasiassa valmistautumiseen v:n 1940 olympiankisoihin, jotka oli annettu Suomen järjestettäviksi. Tätä varten liitto ryhtyi laajaan valmennustoimintaan, antaen samalla apunsa kisojen järjestely toimikunnalle kisojen painikilpailujen suunnittelemisessa ja järjestämisessä. Olympiavalmennusta silmällä pitäen liitto, Suomen Olympialaiselta Komitealta saamansa avustuksen turvissa, kiinnitti kreikkalais-roomalaisen painin valmentajaksi Aarne Reinin ja vapaapainin valmentajaksi August Jokisen. Valmentajat suorittivat suunnitelman mukaisesti alkeisvalmennusta siihen asti, kunnes liitto alustavasti nimesi ne painijat, jotka tullaan huomioimaan jatkovalmennuksessa ja joista lopullisesti valitaan olympiaedustajamme. Olympiankisojen painikilpailujen suunnittelemista ja järjestämistä varten muodostettu jaosto, jonka puheen johtajana oli liiton puheenjohtaja, fil. tri H. Lehmusto ja jäseninä osastonhoitaja V. Ikonen ja toimittaja E. Mannerla, jälkimmäinen samalla jaoston sihteerinä, ~ä. l toimikauden aikana suunnitelmat jo siihen mittaan valmiiksi että ne voitiin esittää kansainvälisen painiliiton kongr~ssille Oslossa, jossa ne hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kilpailujen suoritusjärjestys ainoastaan aiheutti keskustelua. Tämäkin kysymys lopulta hyväksyttiin jaoston esittämässä muodossa. Jaoston toiminta keskeytyi sodan vuoksi, kuten muutkin olympiankisojen järjestelytyöt. Yhteistoiminta Työväen Urheiluliiton kanssa. Vaikkakaan Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton kanssa ei saatu aikaan suunniteltua laajaa yhteistoimintaa, olympiavalmennusta ja kisojen järjestämistä silmällä pitäen, aikaansaatiin kuitenkin yhteistoiminta. Tämän sopimuksen mukaisesti myöskin Suomen Painiliitto ja TUL ryhtyivät painin alalla yhdessä työskentelemään. Voidaksensa todeta painijoiden kunnon kumpaisessakin liitossa ja sen mukaisesti suunnitella ja toteuttaa vastaisen olympiavalmennuksen, liitot toimeen panivat olympialaisv almennusvalintakilpailut, joihin kumpainenkin liitto nimesi viisi (5) parhaaksi katsomaansa painijaa. Kilpailujen järjestäminen jätettiin toimikunnalle, johon Suomen Painiliitto ja TUL:n Painijaosto kumpikin n~mesivät kaksi edustajaa. Kilpailut toimeenpantiin 15-17/9-39 Helsingissä Messuhallissa. Valitettavasti loukkaantumisien vuoksi tähän kilpailuun eivät liitot saaneet kaikkia parhaita painijoi taan. Kilpailutilaisuuden alotti Olympiankisojen J ärjestelytoimikunnan puheenjohtaja, pankinjohtaja J. V. Rangell, pitämällä muotokauniin puheen. Kun 70 painijaa johtajineen ja arvostelutuomareineen oli esitetty 123

11 yleisölle, ryhdyttiin otteluihin, jotka ratkesivat sarjoittain seuraavasti (Suomen Painiliiton edustaja mainittu ensiksi) : Kärpässarja: K. Kiisseli-U. Suvanto, 4-0. G. Westergård-K. Vallo, 3-1. A. Halonen-T. Lahikainen, O. Perttunen-Jo Kyllönen, A. Jaskari- T. Korppi, K. Kiisseli-K. Vallo, 4-0. G. Westergård-Jo Kyllönen, A. Halonen-U. Suvanto, 3-1. O. Perttunen-T. Korppi, 2-2. A. Jaskari- T. Lahikainen, 4-luovutus. K. Kiisseli- J. Kyllönen, 4-0. G. Westergård- T. Korppi, 4-0. A. Halonen- K. Vallo, 3-1. O. Perttunen- T. Lahikainen, 4-luovutus. A. Jaskari- U. Suvanto, 2-2. K. Kiisseli- T. Lahikainen, 4- luovutus. G. Westergård-U. Suvanto, 2-2. A. Halonen-T. Korppi, O. Perttunen-K. Vallo, 0-4. A. Jaskari-J. Kyllönen, 3-1. K. Kiisseli-T. Korppi, G. Westergård-T. Lahikainen, 4-luovutus. A. Halonen-J. Kyllönen, 2-2. O. Perttunen-U. Suvanto, 1-3. A. Jaskari- K. Vallo, 1-3. Höyhensarja: E. Krankkala- S. Hostila, 3-1. Y. Vähämäki- V. Naatti, 3-1. H. Pihlajamäki- K. Lahokoski, 0-2,54. Y. Salonen- A. Hämäläinen, 0-4. K. Pihlajamäki- A. Leinonen, 4-0. E. Krankkala- V. Naatti, 2-2. Y. Vähämäki- A. Hämäläinen, 0-4. H. Pihlajamäki-S. Hostila, 8,37-0. Y. Salonen- A. Leinonen, 2-2. K. Pihlajamäki- K. Lahokoski, 6,30-0. E. Krankkala-A. Hämäläinen, 1-3. Y. Vähämäki-A. Leinonen, 0-5,50. H. Pihlajamäki- V. Naatti, 5,30-0. Y. Salonen-K. Lahokoski, 5,34-0. K. Pihlajamäki-S. Hostila, 3,10-0. E. Krankkala-K. Lahokoski, 4-luovutus. Y. Vähämäki-S. Hostila, 0-3,40. H. Pihlajamäki-A. Leinonen, 3,37-0. Y. Salonen-V. Naatti, 4-0. K. Pihlajamäki-A. Hämäläinen, 1,58-0. E. Krankkala-A. Leinonen, 0-4. Y. Vähämäki-K. Lahokoski, 4-1uovutus. H. Pihlajamäki-A. Hämäläinen, 5,30-0. Y. Salonen-S. Hostila, 4-0. K. Pihlajamäki-V. Naatti, 2,46-0. Kevytsarja: E. Knuuttila-T. Toiviainen, 12,22-0. L. Kangas- V. Saarela, 0-1,16. L. Koskela-E. Laine, 4-0. A. Panttila-A. Siik, 4-0. V. Roos--S. Lempinen, 2-2. E. Knuuttila-V. Saarela, 2-2. L. Kangas-A. Siik, 3-1. L. Koskela-T. Toiviainen, 4-luovutus. A. Panttila- S. Lempinen, 8,07-0. V. Roos- E. Laine, 4-0. E. Knuuttila- A. Siik, 4-0. L. Kangas-S. Lempinen, 0-3,53. L. Koskela-V. Saarela, 4-0. A. Panttila-E. Laine, 4-0. V. Roos-T. Toiviainen, 4-luovutus. E. Knuuttila- E. Laine, 3,53-0. L. Kangas-T. Toiviainen, 4-luovutus. L. Koskela- S. Lempinen, 3-1. A. Panttila- V. Saarela, 4-0. V. Roos- A. Siik, 1,50-0. E. Knuuttila-S. Lempinen, 0-4. L. Kangas-E. Laine, 6,16-0. L. Koskela- A. Siik, 4-0. A. Panttila-T. Toiviainen, 4-luovutus. V. Roos- V. Saarela, 2-2. Välisarja: J. Kinnunen- M. Haajanen, 8,51-0. T. Lempinen- K. Winter, 3-1. E. Virtanen-U. Räsänen, 4-0. K. Pitkänen-V. Mäkinen, 3-1. O. Sironen- E. Mielonen, 0-4. J. Kinnunen-K. Winter, 8,49-0. T. Lempinen-E. Mielonen, 3-1. E. Virtanen- V. Mäkinen, 12,42-0. K. Pitkänen- M. Haajanen, 3-1.

12 O. Sironen-U. Räsänen, 0-4. J. Kinnunen-E. Mielonen, 9,53-0. T. Lempinen-U. Räsänen, 4-0. E. Virtanen-M. Haajanen, 11,59-0. K. Pitkänen-K. Winter, 2-2. O. Sironen-V. Mäkinen, 0-4. J. Kinnunen-V. Mäkinen, 10,22-0. T. Lempinen-M. Haajanen, 8,59-0. E. Virtanen-E. Mielonen, 4-0. K. Pitkänen-U. Räsänen, 4-luovutus. O. Sironen- K. Winter, 0-4. J. Kinnunen-U. Räsänen, 4-luovutus. T. Lempinen-V. Mäkinen, 4-luovutus. E. Virtanen-K. Winter, 8,35-0. K. Pitkänen-E. Mielonen, 0-4. O. Sironen-M. Haajanen, 0-4. Keskisarja: A. Hautalammi-T. Tamminen, 2-2. M. Nordling-T. Gerdt, 3-l. V. Kokko-S. Nurmela, 3-l. A. Pikkusaari-K. Rönn, 7,34-0. H. Bono-M. Tarvainen, 3-l. A. Hautalammi-T. Gerdt, 0-10,17. M. Nordling-K. Rönn, 2-2. V. Kokko-T. Tamminen, 0-4. A. Pikkusaari-M. Tarvainen, 4-0. H. Bono-S. Nurmela, 1,13-0. A. Hautalammi-K. Rönn, 4-luovutus. M. Nordling-M. Tarvainen, luovutus-4. V. Kokko-T. Gerdt, 2,53-0. A. Pikkusaari-S. Nurmela, 8,30-0. H. Bono-T. Tamminen, 2-2. A. Hautalamrni-M. Tarvainen, 4-luovutus. M. Nordling-S. Nurmela, luovutus-4. V. Kokko-K. Rönn, 4-luovutus. A. Pikkusaari-T. Tamminen, 2-2. H. Bono-T. Gerdt, 4-1uovutus. A. Hautalammi-S. Nurmela, 0-10,17. M. Nordling-T. Tamminen, luovutus-4. V. KOkko-M. Tarvainen, 4-1uovutus. A. Pikkusaari-T. Gerdt, 4-1uovutus. H. Bono-K. Rönn, 4-1uovutus. Raskas keskisarja: P. Mellavuo-V. Lindqvist, 1-3. E. Härmä-T. Gerdt, 3-l. K. LUukko-M. Liiti, luovutus-4. J. Kangas-J. Helin, 0-5,32. M. Mansikka- R. Larick, 2-2. P. Mellavuo- T. Gerdt, 3-l. E. Härmä-J. Helin, 0-4. K. Luukko- V. Lindqvist, luovutus- 4. J. Kangas- A. Larick, 0-4,57. M. Mansikka-M. Liiti, 2-2. P. Mellavuo-J. Helin, 0-4. E. Härmä-R. Larick, 0-10,54. K. Luukko-T. Gerdt, luovutus-4. J. Kangas-M. Liiti, 0-4. M. Mansikka-V. Lindqvist, 2-2. P. Mellavuo-R. Larick, 0-4,40. E. Härmä- M. Liiti, 1-3. K. Luukko-J. Helin, luovutus-4. J. Kangas-V. Lindqvist, luovutus-4. M. Mansikka-T. Gerdt, 1-3. P. Mellavuo-M. Liiti, 2-2. E. Härmä-V. Lindqvist, 0-4. K. Luukko-R. Larick, luovutus-4. J. Kangas-T. Gerdt, 0-3,27. M. Mansikka-J. Helin, 3-1. Raskas sarja: F. Kujanpää- O. Einiö, 4-0. Y. Turja-L. Lundholm, 0-2,54. Hj. Nyström-R. Stenberg, 5,26-0. U. Vento-Y. Koskinen, 3-l. O. Lämsä-K. Ponsen, 0-1,39. F. Kujanpää-L. Lundholm, 2-2. Y. Turja-Y. Koskinen, 0-10,14. Hj. Nyström-O. Einiö, 5,35-0. U. Vento-K. Ponsen, 2,39-0. O. Lämsä-R. Sten berg, 5,07-0. F. Kujanpää- Y. Koskinen, 4-luovutus. Y. Turja-K. Ponsen, 0-4. Hj. Nyström-L. Lundholm, 4-0. U. Vento- R. Stenberg, 2,21-0. O. Lämsä-O. Einiö, 2-2. F. Kujanpää-R. Stenberg, 6,09-0. Y. Turja-O. Einiö, 2-2. Hj. Nyström-K. Ponsen, 4-0. U. Vento-L. Lundholm, 3,22-0. O. Lämsä-Y. Koskinen, 4-luovutus. F. Kujanpää-K. Ponsen, 2-2. Y. Turja-R. Stenberg, 3-l. Hj. Nyström-Y. Koskinen, 4-luovutus. U. Vento-O. Eniö, 3,07-0. O. Lämsä-L. Lundholm, 0-4.

13 128 Eri sarjoissa painijat saivat tililleen pisteitä seuraavasti (pisteet laskettuna seuraavasti: selkävoitto = 3 pist, 4-0 työvoitto = 2 pist., ja 3-1 työvoitto = 1 piste): Kärpässarja: 1) K. Kiisseli, SPL, 12 pist. 2) A. Halonen, SPL, 8 pist. 3) A. Jaskari, SPL, 7 pisto 4) J. Kyllönen, TUL, 6 pist. 5) G. Westergård, SPL, 6 pist. 6) O. Perttunen, SPL, 3 pisto 7) K. Vallo, TUL, 3 pisto 8) U. Suvanto, TUL, 1 pist. SPL 36 pist., TUL 10 pisto Höyhensarja: 1) K. Pihlajamäki, SPL, 14 pist. 2) H. Pihlajamäki, SPL, 12 pist. 3) Y. Salonen, SPL, 7 pist. 4) A. Hämäläinen, TUL, 5 pist. 5) A. Leinonen, TUL, 5 pist. 6) E. Krankkala, SPL, 4 pist. 7) Y. Vähämäki, SPL, 4 pisto 8) K. Lahokoski, TUL, 3 pist. 9) S. Hostila, TUL, 3 pist. SPL 38 pist., TUL 17 pisto Kevytsarja: 1) A. Panttila, SPL, 12 pist. 2) L. Koskela, SPL, 10 pisto 3) E. Knuuttila, SPL, 8 pist. 4) V. Roos, SPL, 8 pist. 5) L. Kangas, SPL, 7 pisto 6) V. Lempinen, TUL, 5 pist. 7) V. Saarela, TUL, 3 pist. SPL 45 pist., TUL 8 pisto Välisarja: 1) J. Kinnunen, SPL, 15 pisto 2) E. Virtanen, SPL, 14 pist. 3) T. Lempinen, SPL, 10 pist. 4) K. Pitkänen, SPL, 5 pist. 5) E. Mielonen, TUL, 4 pist. 6) U. Räsänen, TUL, 2 pist. 7) V. Mäkinen, TUL, 2 pisto 8) K. Winter, TUL, 2 pist. 9) M. Haajanen, TUL, 2 pist. SPL 44 pist., TUL 10 pisto Keskisarja: 1) A. Pikkusaari, SPL, 11 pist. 2) H. Bono, SPL, 10 pisto 3) V. Kokko, SPL, 10 pisto 4) A. Hautalammi, SPL, 6 pisto 5) S. Nurmela, TUL, 6 pist. 6) T. Tamminen, TUL, 5 pist. 7) T. Gerdt, TUL, 3 pist. 8) M. Tarvainen, TUL, 3 pist. 9) M. Nordling, SPL, 1 pist. SPL 41 pist., TUL 16 pisto Raskas keskisarja: 1) R. Larick, TUL, 12 pist. 2) A. Helin, TUL, 10 pisto 3) V. Lindqvist, TUL, 9 pist. 4) T. Gerdt, TUL, 7 pisto 5) M. Liiti, TUL, 6 pisto 6) E. Härmä, SPL, 1 pist. 7) P. Mellavuo, SPL, 1 pist. 8) M. Mansikka, SPL, 1 pist. TUL 44 pist., SPL 3 pisto Raskas sarja: 1) Hj. Nyström, SPL, 13 pisto 2) U. Vento, SPL, 13 pisto 3) F. Kujanpää, SPL, 8 pist. 4) O. Lämsä, SPL, 6 pisto 5) K. Ponsen, TUL, 5 pist. 6) L. Lundholm, TUL, 5 pisto 7) Y. Koskinen, TUL, 3 pisto 8) Y. Turja, SPL, 1 pist. SPL 41 pl t., TUL 13 pisto Jos nämä pistemäärät lasketaan yhteen, todetaan, että Suomen Painiliitolle kertyi otteluista yhteensä 247 pistettä ja TUL:lle 120 pistettä. Mitään virallista liittojen välistä pistelaskua ei kuitenkaan toimeenpantu. Ravintola Mikadon lahjoittama kultakello annettiin SPL:n parhaalle painijalle Jussi Kinnuselle. Väinö Kokkisen Paita-Aitan lahjoittaman kultakellon TUL:n parhaalle painijalle sai Runo Larick. Upeat radiokoneet joutuivat TUL:n toiseksi parhaalle Arvo Helinille ja SPL:n Kustaa Pihlajamäelle. Arvostelu toimitettiin siten, että TUL:n tuomaristo määräsi SPL:n palkintomiehet ja 129 9

14 130 SPL:n päinvastoin. "Pronssimitalimiehiksi" tässä tilaisuudessa julistettiin kaikki muut osanottajat sekä palkintotuomarit ja muut toimitsijat. v hyväksytyt painituomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri: I tk:aan Tuominen, A., Vaasa. II tk:aan Klemettilä, K., Vaasa. III tk:aan Koslin, V., Vaasa. Leivo, E., Vaasa. Luoma, S., Vaasa. Rantala, R., Laihia. Törmä, A., Vaasa. Helsingin piiri: II tk:aan Koponen, V., Helsinki. Koskinen, V., Huopalahti. Lehtinen, L. Helsinki. Oksa, L., Helsinki. Paavilainen, P., Helsinki. Rantanen, K., Helsinki. Sarima, 0., Helsinki. Tanhuanpää, E., Helsinki. III tk:aan Juhavaara, T., Tapanila. Hämeen piiri: II tk:aan Englund, E., Mänttä. Lehtola, P., Mänttä. Leppänen, L., Mänttä. Maijala, 0., Nokia. Piilinen, M., Mänttä. Riihiluoto, K., Lielahti. Siro, M., Nokia. Viljanen, A, Nokia. Vähämäki, Y., Mänttä. III tk:aan Hakala, T., Nokia. Kaukainen, E., Nokia. Kivelä, E., Mänttä. Klemettilä, V., Nokia. Lehtonen, H., Nokia. Mäkinen, A, Lielahti. Reine, A, Lielahti. Salminen, R., Nokia. Tamminen, A., Nokia. Tamminen, M., Nokia. Tammisalo, A, Nokia. Teräs, E., Tampere. Vuorinen, P., Mänttä. Itä-Karjalan piiri: III tk:aan Kiema, M., Läskelä. Kainuun piiri: II tk:aan Auvinen, J., Kajaani. Karjalainen, Vilho, Kajaani. Karjalainen, Väinö, Kajaani. Manninen, A., Kajaani. Silanen, A, Kajaani. III tk:aan Bovellan, R., Kajaani. Eini, A, Kajaani. Karjalainen, T., Kajaani. Korhonen, E., Kajaani. Korhonen, K., Kajaani. Laine, H., Kajaani. Lujanen, E., Kajaani. Olaste, A, KulunIahti. Rutanen, V., Kajaani. Seppälä, A, Kajaani. Toivonen, U., Kajaani. Keski-Pohjanmaan piiri: III tk:aan Vuorinen, K., Kannus. Keski-Suomen piiri: II tk:aan Alajärvi, V., Jämsä. Kantonen, T., Jämsä. Laaksonen, E., Jämsä. Nuorteva, G., Jämsänkoski. Raiskila, V., Jämsä. Tanninen, 0., Jämsä. Westerlund, V., Jämsä. Kymenlaakson piiri: I tk:aan Penttala, V., Kouvola. II tk:aan Halme, A., Kouvola. Hasu, A., Myllykoski. Kana, P., Kouvola. Latosuo, M., Kouvola. Ronimus, V., Kouvola. Virtakoski, M., Kouvola. III tk:aan Nyyssönen, A., Myllykoski. Saarinen, K., Karhula. Sipilä, K., Kouvola. Teittinen, J., Kouvola. Lahden piiri: III lk:aan Mäkinen, R., Lahti. Salmenmäki, E., Lahti. Oulun piiri: III lk:aan Kemppainen, 0., Oulu. Peräpohjolan piiri: III lk:aan Inkinen, T., Koivu. Pohjois-Karjalan piiri: II lk:aan Lindfors, A., Joensuu. Pohjois-Savon piiri: 131 II lk:aan Luomanmäki, 0., Varkaus. Muonamäki, 0., Varkaus. Oravainen, P., Varkaus. III lk:aan Alapoti, A, Varkaus. Miettinen, A, Varkaus. Solmu, N., Varkaus. Satakunnan piiri: 1 tk:aan Eloranta, V., Pori. Jaos, H., Pori. Mänttä, P., Piblava. Airnälä, Y., Pori. II lk:aan Aro, A., Pori. Auvinen, K., Pihlava. Haarto, V., Pori. Karen, R., Pori. Korpela, M., Pori. Laelma, A., Pori. Laelma, L., Pori. Lundgren, L., Pori. Peltonen, H., Piblava. Ruohomäki, P., Pori. III tk:aan Hoffren, H., Pori. Kari, R., Pori. Koskinen, K., Pori. Lehtinen, L., Pori. Mattila, K., Pori. Minttumäki, E., Pori.

15 132 Nummelin, 1., Pori. Penttilä, A., Pori. Puonti, S., Pori. Salmi, M., Pori. Salminen, A., Pori. Savola, R., Pori. Sjöholm, I., Pihlava. Tammelin, K., Pihlava. Westergård, K., Pihlava. Westergård, Q., Pori. Vuorenpää, T., Pihlava. S uur-savon piiri: III Lk:aan P ystynen, E., Mikkeli. Uudenmaan piiri: II Lk:aan Eljanko, H., Lohja. Heinonen, A., Tervakoski. Jäykkä, V., Riihimäki. Kunnas, U., Riihimäki. Oinaala, P., Riihimäki. Salo, T., Riihimäki. Salo, Y., Riihimäki. Tamminen, A., Tervakoski. Vendelin, E., Lohja. III Lk:aan Heinonen, V., Riihimäki. Hyppölä, H., Riihimäki. Häkkänen, Y., Lohja. Kaarlola, J., Lohja. Kahra, A., Riihimäki. Kangas, V., Lohja. Karuvaara, 0., Riihimäki.. Kinos, P., Tervakoski. Krooks, E., Riihimäki. Laine, P., Lohja. Louhi, A., Tervakoski. Melling, J., Lohja. Nurminen, V., Tervakoski. Rantala, P., Lohja. Syrjänen, K., Tervakoski. Syrjänen, S., Tervakoski. Toivonen, P., Riihimäki. Varsinais-Suomen piiri: II Lk:aan Karlsson, G., Parainen. Salminen, M., Parainen. III Lk:aan Akselin, A., Parainen. Berglund, R., Parainen. Engström, L., Parainen. Karlsson, E., Parainen. Leppäkoski, A., Parainen. Lindholm, G., Parainen. Lindroos, P., Parainen. Salmi, 0., Parainen. Suomi, R., Angelniemi. Taivo, V., Parainen. Viipurin piiri: II Lk:aan Rahikainen, V., Johannes. Viteli, 0., Johannes. III Lk:aan Kilgast, V., Johannes. Koivunen, J., Johannes. Koski, U., Viipuri. Laisi, Y., Johannes. Leinonen, K., Johannes. Luostarinen, M., Johannes. Nieminen, V., Jääski. Tirkkonen, A., Johannes. Vänskä, L., Viipuri. URHEILUJOHTAJATI - katsokaa, että joukkue on IItu/iterässään "1 Maa-, kaupunki- jo seurootteluissa, joissa taistellaan sekunneista jo senttimetreistä, ei kunto sao pettää. Matkoväsymys voi sen usein aiheuttaa. Matkustakaa senvuoksi lentoteitse - se vie perille mukavasti, nopeasti, täsmällisesti - jo täydessä kunnossa! Kaikki tarpeelliset tiedot maon rajojen sisäjo ulkopuolisista lentoyhteyksistä saatte joko Aeron omasta toi muisto matkatoimistoista. REIIO..

16 134 D ebet An Kulunki-, palkka- ja vuokratili: Palkkamenot Vuokramenot Yleiskulut " Posti-, puhelin- ja sähketili: Postikulut Ulkolinjapuhelut Sähkekulut " Kurssi-, neuvonta- ja propagandatili: Kurssi- ja neuvontakulut Propagandakulut " Kokous- ja matkakulujentili: Kokousmatkakulut Sekalaiset kokouskulut " Kilpailujentili: Euroopan vapaapainimest.kilpailut... Seuroille osallistumisesta mestaruuskilpailuihin..... TUL-SPL-ottelukulut.... Suomi-Turkki-maaottelukulut.... " Ulkomaisten kilpailujen tili: Suomen Painiliiton : : : : : : : : : - 768: : : : : 65 Eesti-Suomi-maaottelukulut : 35 Euroopan mestaruuskilp.kulut : 30 u Olympiavalmennustili u Kannatusmerkkitili 0 ' u Edustustili " Liittoverotili... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : u Sekalaistentili...,..,......,.... u Pääomatili: Ylijäämä v An SVUL:n tili: Rahaa " Filmitili... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Kalustotili u Tavaratili: Painotuotteita : 20 T_aitomerkkejä : - Voi t t 0- ja : : : : : : : : : : : : 95 mk : 20 Ta s e : : - 601: : 20 mk : 65 tilinpäätös v tappiotili. Per Tavaratili: Painotuotteista ,.... Mestaruusmitaleista Tuomarikorteista : : : Kredit : 35 " Kilpailujentili: Kilpailulupamaksut :- u Olympiavalmennustili: Suomen Olympialaiselta Komitealta : - Määrärahatili: SVUL:n avustus v : 85 Korkotili : 85 Avustustentili : - t il i. Per Henkilötili V. Anttilan muistorahasto Pääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta : 70 Ylijäämä v : 95 mk : : : : 65 mk : 65

17 137 Suomen Pyöräilyliitto v Liittojohtokunta. Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokuntaan ovat v kuul~eet.insinööri Eino Tilus Helsingistä, kirjaltaja Laun Antttla Keravalta, kauppias Edvin Corin Kokkolasta, kaupunginvoudin apulainen Bruno Vainio Kotk~sta, johtaja Väinö Ansila Salosta, autoilija Kosti Tuomtsto Turusta, ja hammasteknikko Juho Kasper Elminen Viipurista. Liiton puheenjohtajana on ollut insinööri E. Tilus va~a~uheenjohtajana kirjaltaja L. Anttila ja sihteerinä v~lmlstelunopettaja P. Teräsvirta ( saakka toimistosihteeri 1. Sinisalo). Liittoj~htokunnan jäsenistä on muodostettu työvalio ~unta holt~maan juoksevia asioita ja liittojohtokunnan ~lll~ ~~t~nlla t~htäviä. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet msi~oo~1 E.. r.tlus,. kirjaltaja Lauri Anttila, johtaja V. ~nstla Ja t?mllstoslhteeri P. Teräsvirta. Elokuun 5 p:nä taydennethin työvaliokuntaa kutsumalla siihen neuvotteleviksi jäseniksi herrat R. Mieho, A. Salokangas ja E. Skogster Helsingistä. Liittojo~~okunta on toimikauden aikana pitänyt 10 l ~~~ousta, JOIden pöytäkirjoissa on kaikkiaan 291 pykäaa. '!.~?valiokunta on kokoontunut 11 kertaa pöytäkirjan pykalaluvun ollessa yhteensä 89. Liittojo.htokunn~.n j~senet ovat osallistuneet liittojohtokunnan Ja sen tyovahokunnan kokouksiin seuraavasti: Nimi Littojohtokunta Tilus..., Anttila...,......,... 7 Ansila Vainio Tuomisto..., Corin Elminen Työvaliokunta Yhteensä Liiton jäsenistö. Toimikauden aikana liittyi liittoon 25 uutta seuraa ja toimikauden lopussa poistettiin liiton jäsenyydestä toimintansa lopettaneina 2 seuraa, joten toimikauden päättyessä kuului liittoon 332 seuraa, joissa oli yhteensä 17,322 jäsentä. Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat 309 seuraa ja 16,612 jäsentä. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon, Suomen RetkeiZymajajärjestöön, Pohjoismaiseen Pyöräilyliittoon (Nordisk Cycleförbund) ja Kansainväliseen PyöräiZyliittoon (Union Cycliste In terna tionale ). Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liittoa ovat v:n 1939 aikana edustaneet SVUL:n liittokokouksissa insinööri E. Tilus Helsingistä, kirjaltaja Lauri Anttila Keravalta, teknikko A. Salo Helsingistä, ja toimittaja J. Jura Helsingistä. Edustus SVUL:n ZiittohaZZituksessa. Liiton edustajina ovat SVUL:n liittohallituksessa olleet insinööri Eino Tilus varamiehenään ilm.päällikkö C. G. Nyholm Helsingistä, konttoristi S. Salin KäpyIästä varamiehenään kirjaltaja Lauri Anttila, ja teknikko A. Salo varamiehenään herra A. Lahti Helsingistä. Edustus Suomen Retkeilymajajärjestössä. Liittoa on Suomen RetkeiZymajajärjestössä edustanut insinööri Eino Tilus.

18 138 Edustus liikennekulttuurikomiteassa. Liittoa on liikennekulttuurikomiteassa edustanut insinööri Eino Tilus. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajana Suomen Olympialaisen komitean n.s. laajennetussa toimikunnassa on ollut liiton puheenjohtaja insinööri Eino Tilus. Edustus Pohjoismaisessa Pyöräilyliitossa. Liiton edustajina Pohjoismaisessa Pyöräilyliitossa (Nordisk Cycleförbund) ovat olleet liiton puheenjohtaja insinööri E. Tilus ja johtaja R. Hellberg. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton toimintasääntöjen 20 :n mukaisesti liiton nimen ovat olleet oikeutettuja merkitsemään liiton puheenjohtaja, insinööri E. Tilus tai varapuheenjohtaja, kirjaltaja L. Anttila yhdessä joko liiton sihteerin, voimistelunopettaja P. Teräsvirran tai liittojohtokunnan jäsenen V. Ansilan kanssa. Liittokokoukset. Toimikauden aikana on pidetty yksi yleinen kokous, nimittäin L i i t 0 n v u 0 s i k 0 k 0 u s, joka pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa Kokouksessa oli edustettuna 21 seuraa ja edustajia oli kaikkiaan 28. Kokouksessa tehdyistä päätöksistä maini ttakoon seuraavat: 1) Hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta ) Vahvistettiin v:n 1938 tilinpäätös ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus. 3) Myönnettiin Porin Tarmolle oikeus järjestää Suomen Pyöräilymestaruuskilpailut v ) Myönnettiin liittojohtokunnan esityksen perusteella liiton kunniamerkki seuraaville: Posteljooni K. Lindström Helsingistä, Johtaja R. Hellberg Porvoosta, Insinööri E. Tilus Helsingistä. 5) Myönnettiin liiton ansiomerkki 41 :lle pyöräilymiehelle joista luettelo on sivulla 00. Muut' liiton toimintasääntöjen 12 :ssä määrätyt asiat oli aiottu käsiteltäviksi syksyllä pidettävässä jatkovuosikokouksessa, mutta sodan syttymisen johdosta ei jatkovuosikokousta voitu pitää. Pohjoismaisen Pyöräilyliiton kongressi. Pohjoismaisen Pyöräilyliiton kongressi pidettiin Köpenhaminassa Suomen Pyöräily liittoa edustivat herrat H. Fredriksson ja L. Anttila. Kansainvälisen Pyöräilyliiton kongressi (Union Cycliste In terna tionale ). Kansainvälisen Pyöräilyliiton kongressi pidettiin Milanossa Liittoa edustivat kongressissa insinööri E. Tilus, johtaja R. Hellberg ja toimistosihteeri Ilmari Sinisalo. Liiton kunnia- ja ansiomerkki. Liiton kunnia- ja ansiomerkin sommittelemiseksi suoritettiin Ateneumin piirustuskoulun oppilaiden kesken piirustuskilpailu. Kilpailun parhaana ehdotuksena pi.ti piirustuskqulun opettajakunta oppilas Kett~en ~on:.mltelmaa, jonka myöskin liittojohtokunta hyvaksyl lllton kunnia- ja ansiomerkin malliksi. Kunniamerkkejä myönsi liiton vuosikokous seuraaville: Lindström, K., Helsinki Hellberg, R., Porvoo Tilus, Eino, Helsinki ja ansiomerkkejä seuraaville: Linnonen, 0., Helsinki Pailemo, L., Viipuri 139

19 140 Brandt, 0., Helsinki Palamaa, A, Helsinki Väre, Hj., Turku Lönnfors, Th., Helsinki Viik, L., Helsinki Vehmersalo, Y., Helsinki Anttila, Lauri, Kerava Lampinen, 0., Helsinki Lehtonen, A., Helsinki Backman, B., Helsinki Tuomisto, K., Turku Jura, J., Helsinki Corin, E., Kokkola Porko, Th., Kokkola Raita, A., Turku Jaakonaho, J., Haapajärvi Elminen, J. K., Viipuri Björk, J. V., Kokkola Kolam, A., Kaarlela Voutelin, 1., Orimattila Rydman, V., Helsinki Korpisaari, P., Helsinki Relander H., Helsinki Lippa, A, Helsinki Kuuskoski, V., Helsinki Kettunen, A., Kuopio Mäkelin, P., Helsinki Lindgren, T., Helsinki Nousiainen, 0, Vihtavuori Jokinen, A, Turku Huvinen, A, Lahti Hyyppä, A., Kälviä Suonperä, J., Kälviä Kankkonen, V., Ylivieska Mustonen, A., Helsinki Riivari, H., Viipuri Suikkari, E., Jääski Hatakka, Y., Jääski Haapanen, A., Nousiainen. SVUL:n hopeaplaketit. "Porvoon ajon" yhteydessä jakoi liiton puheenjohtaja SVUL:n hopeaplaketin seuraaville ulkolaisille pyöräilyn johtomiehille: Brack, Victor, Saksan pyöräilyn johtaja, Sawal, Walter, Saksan pyöräilyn johtajan apulainen, Bosch, Friedrich, Latvian pyöräilyliiton sihteeri. A v ustukset. SVUL:lta sai liitto vuosiavustuksena 35,000 mk. Suomen polkupyörätukkukauppi ait ten y hdistykseltä sai liitto vastaanottaa avustuksena 15,000 mk retkeilypyöräilyn edistämiseksi. " Tammer-malja". Kone ja Terä O/Y lahjoitti "Tammer-malja"-nimisen hopeapokaalin liitolle kiertopalkinnoksi, josta liittojohtokunnan laatimien sääntöjen mukaan saisivat pyöräilyseurat kilpailla vuosittain. Kilpailun tulisi edistää retkeilypyöräilyä. Liittojohtokunta laati kilpailusäännöt, joiden mukaan kilpailu tapahtuu pyöräilymerkkien suorittamisessa. Kilpailukauden aikana suoritettu merkkimäärä suhteessa seuran jäsenmäärään ratkaisee sijoituksen. Samoin ilmoitti Kone ja Terä O/Y lahjoittavansa vuosittain polkupyörän mieskohtaiseksi palkinnoksi liittojohtokunnan laatimien sääntöjen mukaan. Liittojohtokunta päätti antaa vuosittain polkupyörän sille seuralle, joka voittaa kiertopalkinnon, kilpailtavaksi jäsentenvälisissä maan tiepyöräily kil pail uissa rekisteröimä ttömille pyöräilijöille. Erikseen päätti liittojohtokunta myöntää v lahjoitetun polkupyörän Viipurin Pyöräilijöille, koska mainittu seura olisi voittanut kiertopalkinnon edellisen vuoden tulosten perusteella. Propagandatoiminta. Liittojohtokunta on edelleen pyrkinyt levittämään pyöräilyinnostusta yleisön keskuuteen. 141

20 142 Vanhan tavan mukaan vietettiin pyöräilyn propagandapäivää helatorstaina toukokuun 18 p:nä. Silloin levitettiin kautta maan sanomalehdistöön pyöräilyaiheisia kirjoituksia ja seurat järjestivät merkkisuorituksia ja propagandapyöräilykilpailuja. Sanomalehtiä on käytetty muulloinkin pyöräilypropagandaan. Erikoisesti retkeilypyöräilyharrastuksen koho ttamiseksi valmistettiin pyöräilyfilmi. Helsingin kaupungin kansakoulun keskusfilmivarastolle lahjoitettiin retkeilypropagandatarkoituksessa yksi kopio mainitusta filmistä. Sekä kilpailu- että retkeilypyöräilypropagandaa on hyvin tehokkaasti suorittanut liiton palkkaama kiertävä pyöräilyneuvoja Rauno Mäkelä Tampereelta. Kurssi- ja neuvontatoiminta. Toimikauden aikana on liittojohtokunta kiinnittänyt erikoista huomiota kurssi- ja neuvontatoimintaan. Saadakseen tämän toiminnan mahdollisimman pätevästi suoritetuksi palkkasi liittojohtokunta kiertäväksi pyöräilyneuvojaksi herra Rauno Mäkelän Tampereelta. Varsinkin pyöräilykauden alkaessa olisi tällaisia kiertäviä pyöräilyneuvojia saanut olla useampiakin, sillä eri pyöräilyseurat toivoivat neuvojaa vieraakseen mahdollisimman aikaisin kesällä. Senpä vuoksi neuvoja Mäkelän työmäärä touko- ja kesäkuussa olikin hyvin suuri. Tilannetta helpoitti tosin olympiavalmentaja Pfeiferin toiminta, sillä hänkin toimi alussa eri paikkakunnilla ja ohjasi hyvin suuria pyöräilijäjoukkoja. Lisäksi julkaisi Pfeifer kaikille pyöräilijöille yleisiä ohjeita liiton äänenkannattajassa "Urheilussa". Valmentaja Pfeiferin toiminnasta puhutaan lähemmin olympiavalmennuksen yhteydessä. Pyöräilyneuvoja Mäkelä on pitänyt neuvontatilaisuuksia seuraavilla paikkakunnilla: 1) Viipuri 22-24/ ) Koria 29-30/ ) Salo 2-3/ osanottajaa " 4) Turku 5/ osanottajaa 5) Nousiainen 6/ ) Mietoinen 7-8/ ) Pori 10-13/ ) Eura 14-15/ ) Rauma 16-18/ ) Tampere 19-26/ ) Jyväskylä 30/5-5/ ) Vihtavuori 6/ ) Saarijärvi 7/ ) Lahti 11-12/ ) Viipuri 13/ ) Lappeenranta 14/ ) Jääski 15/ ) Käkisalmi 16/ ) Kälviä 20/ ) Kalajoki 21/ ) Nivala 22/ ) Joensuu 27-29/ ) Kauhajoki 15-16/ ) Kajaani 22-23/ " " " " " " " " " " " " " " " " " " Yhteensä 359 osanottajaa Pyöräilymerkkitoiminta. Toimikauden arkana on suoritettu seuraavat määrät pyöräilymerkkejä: I lk:n taitomerkkejä II " III " Harrastajamerkkejä " ".... Retkeilymerkkejä.... Propagandamerkkejä Rekisteröidyt pyöräilijät. - kpl. 5 " 2 " " 292 " Yhteensä 423 kpl. Liitto on kilpailutoiminnassaan noudattanut Kansainvälisen Pyöräilyliiton sääntöjen edellyttämää kilpailu- 143

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 10. - 12.3.1995, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 48 kg 1. Janne Vakkila Kyrön Voima 2. Teemu Mattila Ilmajoen Kisailijat 3. Sami Salminen Vaajakosken Kuohu 52 kg 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Tomi

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2014 pöytäkirja Aika 7.2.2014 klo 18.00 19.14 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyliitto v

Suomen Pyöräilyliitto v Suomen Pyöräilyliitto v. 1935. Liittojohtokunta. Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokuntaan ovat v:n 1935 aikana kuuluneet: insinööri Eino Tilus, kirjaltaja Lauri Anttila, rakennusmestari Aarne Euramaa ja

Lisätiedot

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT Kainuun Pyöräilijät. TOIMINTASÄÄNNÖT. I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan vain seuraksi, nimi on: Kainuun

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls 1 Alik Nylund Jussi H E-HÄ 90 89 88 267 0 2 Alik Laitinen Kari H K-SU 92 85 89 266 2 3 Alik Komulainen Antti H P-SA 98 87 80 265 5 4 Inovaara Marko H E-HÄ 95 86 81 262 3 5 Ylik Nieminen Jari H V-SU 94

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla

POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla Neljäs kilpailu POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla HELSINKIHYVINKÄėHELSINKI (140 km) 19. 6. 27 klo 9 a.p. t Raul Hellberg, voittaja 1925 ja 1926 Jät jestäjä HELSINGIN PYÖRÄILYSEURA Ohjelma N:o 1 Hinta 1 mk. Kun

Lisätiedot

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION SUOMEN OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN ENSIMÄISET VALINTAKILPAILUT LÄHTÖ- JA TULOPAIKKANA KAIVOPUISTO KAIVOHUONEEN EDUSTALLA LÄHTÖ KLO 11 A.P. 8. VI. 1924 FÖRSTA UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS I OLYMPIAREPRESENTANTER

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Hämeen Moottorikerho ry. Säännöt

Hämeen Moottorikerho ry. Säännöt Hämeen Moottorikerho ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Moottorikerho r.y. epävirallisesti lyhennettynä HäMK ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 27 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 27 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2013 pöytäkirja Aika 8.2.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 27 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012 Hirvialhon koulu Akaan Viialassa 14. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Krista Wegelius TuRes 87 86 92 96 361 2. Marjatta Laine TuRes 74 72 76 75 297 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. korpr Antti Raittinen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Suomen Cup - Pyhäjärvi

Suomen Cup - Pyhäjärvi Suomen Cup -,6 km Sprintti - 2.3.205 4:04:00,6 km Sprintti 9 2990953 Toni Ketelä 3:54.44 Finaali 2 23328468 Matias Strandvall 3:48.75 Finaali 3 2 2532926 Lauri Vuorinen 3:50.7 Finaali 4 8 22733274 Ville

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Finska Laikaklubben ry PÖYTÄKIRJA AIKA 1.3.2014 klo 15.00-16.57 PAIKKA Sievi, Urjanlinna 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi vuosikokouksen Tervehdykset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 48 kg 1. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Jarkko Ala-Huikku Ilmajoen Kisailijat 52 kg 2. Janne Vakkila Kyrön Voima 3. Teppo Haukilahti Tampereen Voimailijat 57 kg

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V)

Suomen Cup - Vantaa Miehet 20 km (V) - Apulais-,5 km 1,5 km Aika Ero 1 1 2124371 Matti Heikkinen 1:18. (4) 41:54.1 (1) 50:18. 0.0 2 5 22733274 Ville Nousiainen 1:17.1 (1) 41:54. (2) 50:35.1 +1.5 3 2 2745314 Sami Jauhojärvi 1:18.3 (3) 42:10.9

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 26 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 26 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2012 pöytäkirja Aika 10.2.2012 klo 19.00 19.55 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 26 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot