HELSI.NKI KAIVOKATU 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSI.NKI KAIVOKATU 6"

Transkriptio

1 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan jäseniksi kapt. Kalle Vierto Jyväskylästä, lehtori Yrjö Kaloniemi Lahdesta, maanviljelijä Eino Raunio Virolahdelta, konsuli Veikko Nylund Kuopiosta, johtaja Laine Kauppi Rovaniemeltä, johtaja Akseli Hallberg Joensuusta, metsäpiiripäällikkö Tapani Niku Lahdesta ja sotilasohjaaja Lauri Heikkinen Kajaanista; 3) hyväksyttiin seuraavan vuoden talousarvio, joka päättyi Mk:aan 260,000:-; 4) valittiin edustajiksi SVUL:n liittohallitukseen varatuom. Tauno Aarre, varalle konsuli V. Nylund, lehtori Y. Kaloniemi, varalle kapt. K. Vierto ja johtaja A. Hallberg, varalle maanvilj. E. Raunio; 5) valittiin edustajiksi SVUL:n liittokokouksiin varatuom. T. Aarre Lahdesta, tohtori A. Järvinen Saarijärveltä, lehto R. Roni Viipurista, maanvilj. E. Raunio Virolahd-elta, johto L. Kauppi Rovaniemeltä ja metsänhoito A. Manner Joensuusta. 6). valittiin liiton tilintarkastajiksi kamreeri S. Järvinen Helsingistä ja insinööri S. Te-ittinen Lahdesta, varalle kauppias J. Järvinen Helsingistä ja kapteeni A. Tapanainen Lahdesta; 7) hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatimat muutosehdotukset liiton toimi~tasääntöihin; 8) hyväksyttiin SHL:n ja SFS:n yhteistoimintasopimuksen sanamuoto; 9) hyväksyttiin SHL:n toimin tarahaston säännöt, rahaston alkupääoman ollessa Mk 200,000:-. o V HELSI.NKI KAIVOKATU 6 A B Liiton ylimääräinen kokous pidettiin Lahdessa tammikuun 22 p:nä Edustettuina oli 6 liiton jäsenseuraa. Kokouksen puheenjohtajana t'oimi varatuom. T. Aarre ja sihteerinä lehto Y. Kaloniemi. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatimat muutosehdotukset liiton toim~ntasääntöihin.

2 106 De b e t An Kulunkltili: palkkamenot vuokramenot jäsen- ja vakuutusmaksut edustuskulut toimistotarvikkeet yleiskulut Suomen Hiihtoliiton Voi t t 0 - ja : : : : : : : 60 osuus SVUL:n palkka- ja vuokramenoihin : - " Urheilun" tili : : -,. Posti-, puhelin- ja sähkekulujen tili: postikulut : 50 puhelinkulut : 70 sähkekulut : : - Me n ot:.. Kilpailujen tilit: kotimaiset kilpailut : 50 Holmenkollen-kisat & maaottelu : 75 MM-kilpailut Zakopanessa : Olympiakisoja koskevat yleiskulut 2.370: 40 edustushiihtäjien varusteet : 90 ilmoitukset y.m. yleiskulut : : 70 T u l ot: kilpailuverot :- kilpailuluvat : - LHS:n osuus Holmenkollen-kilpailumatkaan :- keräys Zakopanen kilpailuihin osallistumista varten : : : 70 " Kokous- ja matkakulujen tili: johtokunnan kokoukset... : vuosikokous pohjoism. kokous Tukholmassa SVUL:n liittokokous Olympiakisoja koskevat. neuv.kokoukset.... yleiskulut , Kurssi-, neuvonta- ja valmennustili: valmentajan palkka ja matkat leirit: Pallastunturin : 50 Kolin : 50 kurssit neuvojat arvostelunäyttötaulukot harjoituspaikat : : : : : - 592: : : : : : : : : 50.. Kalustotili, poisto : 30 u Siirto Toimintarahastoon :- mk : 85 " Pääomatili; ~enn ys toimintavuoden aikana : 30 mk : 55 D eb e t Ta 5 e- An Kassatili : 50 Pankkitili : 05 TavaratiJi, varasto: merkit : - painotuotteet : : 60.. Kalustotili : :-.. VeIkakirjasaatava : :- ~kilötili, saatavat : - mk : 15, tilinpäätös v tappiotili. Per Tavaratili: merkeistä painotuotteista Julkaisutili: tulot vuosikirjasta menot vuosikirjasta SVUL:n tili : määrärahaerät 'h v ja osuus arpajaisten yujääm Korkotili: Toimintarahaston korot säästötilien korot SVUL:n kautta: t il i. rahaston : - korot tili- y.m. korot Tavaramerkkiti1l: suksisiteistä suksivoiteista hiihtokengistä hiihtopuvuista suksista mäkikengistä mäenlaskupaidoista rukkasista Kredit 4.170: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 55 mk : 55 Kredit Per Toimintarabasto :- Velka SVUL:lle :- Pääomatili: säästöt edell. vuosilta : 45 vähennys toimintavuoden aikana : : 15 mk : 15

3 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojoh~okunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavasti: 109 Suomen Painiliitto v Liittojohtokunta. Painiliiton liittojohtokuntaan ovat v kuuluneet fii. tri H. Lehmusto Turusta, tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, johtaja L. Säilä Tampereelta, herra O. Lahtinen.Korsosta, johtaja O. Rikkilä Viipurista, osastonhoitaja V. Ikonen ja ylikonstaapeli K. Pihlajamäki Helsingistä, palomestari E. Wecksten Kotkasta ja konttoristi Y. Vartio Lapualta. Liiton puheenjohtajana on ollut edelleenkin fii. tri H. Lehmusto, varapuheenjohtajana tarkastaja A. Haavisto sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä asti toimittaja E. Mannerla ja sen jälkeen toimistosihteeri 1. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettu työ vai i o kun t a, johon ovat kuuluneet osastonhoitaja V. Ikonen (puheenjohtajana), tarkastaja A. Haavisto, ylikonstaapeli K. Pihlajamäki ja työnjohtaja O. Lahtinen, on hoitanut liiton juoksevat asiat sekä valmistellut ja hoitanut ne kysymykset, jotka liittojohtokunta kulloinkin on sille antanut tehtäväksi. Sota keskeytti liiton toiminnan lokakuussa, mutta liittojohtokunta ehti siihen mennessä kokoontua 11 kertaa. Kokousten pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 221 py_ kälää. Työvaliokunta kokoontui 7 kertaa, ja näiden kokousten pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 79 pykälää. Lehmusto Haavisto.... Lahtinen.... Ikonen..... Pihlajamäki Säilä.... Rikkilä.... Vartio.... Wecksten.... Liittojohto- Työvalio- Yhteensä kunta kunta Valiokunnat. Liittojohtokunta muodosti erikoistehtäviä suunnittelemaan ja hoitamaan valiokuntia, joihin valittiin jäsenet osaksi liittojohtokunnasta, osittain sen ulkopuolelta. Talousvaliokunnan puheenjohtajana on ollut toimitusjohtaja V. Mattinen Helsingistä sekä jäseninä joht.~.~a L. Niinioja Vaasasta, johtaja 1..;. Hartman Vaasasta, paakonsuli A. Himberg Helsingistä, ostopäällikkö H. Henriksson Valkeakoskelta, johtaja V. Kokkinen, myyntipäällikkö T. Hagert.ja konttorinhoitaja E. Koivunen Helsingistä. Valiokunta on kokoontunut 2 kertaa.. Propagandavaliokunnan puheenjohtajana on ollut to~mittaja E. Mannerla sekä jäseninä fii. tri H. Lehmusto Ja toimittaja S. Laakkonen Turusta, johtaja O. Rikkilä Viipurista, johtaja U. Dahlberg Riihimäeltä, päätoi:nit.ta~~ H. Valpas ja konttorinhoitaja E. Koivunen Helsmglsta. - Kokouksia 1. Sarjakomitean puheenjohtajana on ollut fii. tri H. Lehmusto Turusta sekä jäseninä johtaja L. Säilä Tampereelta tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, konttorinhoitaja E. Koivunen, toimittaja E. Mannerla ja päätoimittaja H. Valpas Helsingistä sekä konttoristi Y. Vartio Lapualta. - Kokouksia

4 110 Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen mukaan olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, fil. tri H. Lehmusto tai varapuheenjohtaja, tarkastaja A. Haavisto liiton sihteerin, toimistosihteeri I. Sinisalon kanssa. Liiton jäsenistö v Toimikauden aikana liittoon liittyi jäseneksi 12 uutta seuraa, joten toimikauden päätyttyä liitossa oli kaikkiaan 232 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 13,287 jäsentä. Jäsenkasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna 504 jäsentä. Toimikauden aikana liiton jäsenluetteloista poistettiin 2 toimintansa lopettanutta seuraa. Yhteistoiminta muiden urheilujärjestöjen kanssa. Liitto on edelleenkin ollut Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Kansainvälisen Painiliiton (International Amateur Wrestling Federation) jäsenenä. Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liiton edustajina Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton (SVUL) liittokokouksissa ovat v aikana olleet fil. tri H. Lehmusto Turusta, johtaja V. Mattinen ja päätoimittaja H. Valpas Helsingistä sekä työnjohtaja H. Jaos Porista. Heidän varamiehinään ovat olleet tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, johtaja U. Dahlberg Riihimäeltä, osastonhoitaja V. Ikonen Helsingistä ja johtaja L. Säilä Tampereelta. Edustus SVUL:n liittohallituksessa. Liittoa ovat v:n 1939 SVUL:n liittohallituksessa edustaneet fil. tri H. Lehmusto Turusta, varamiehenään tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, toimittaja E. Mannerla Helsingistä, varamiehenään konttoristi Y. Vartio Lapualta ja osastonhoitaja V. Ikonen Helsingistä, varamiehenään johtaja O. Rikkilä Viipurista. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajina Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa ovat olleet fil. tri H. Lehmusto ja toimitusjohtaja V. Mattinen. Edustus Stadion~säätiössä. Liittoa on Stadion-säätiössä edustanut edelleenkin johtaja K. Lampila Helsingistä. Edustus Kansainvälisessä Painiliitossa. Liittoa on Kansainvälisessä Painiliitossa (la WF) edustanut fil. maisteri V. Smeds, joka on edelleenkin ollut mainitun kansainvälisen järjestön presidenttinä. Edustus ulkomaisissa kongresseissa. Liittoa edustivat Kansainvälisen Painiliiton (la WF) kongressissa Oslossa 24-25/4-39 fil. tri H. Lehmusto, tarkastaja A. Haavisto ja osastonhoitaja V. Ikonen. Tässä kongressissa hyväksyttiin Helsingissä v pidettävien olympiakisojen painikilpailujen ohjelma (kilpailujen suoritusjärjestys). Suomen Painiliiton esittämät sääntömuutosehdotukset sen sijaan siirrettiin v:n 1940 olympiakisojen aikana pidettävän kongressin vahvistetta viksi. Liiton yleiset kokoukset. Liiton varsinainen vuosikokous pidettiin Viipurissa Suomen painimestaruuskilpailujen yhteydessä maaliskuun 5 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 11 liiton jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa 21. Kokouksessa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) hyväksyttiin liiton v:n 1938 toimintakertom.us, 2) vahvistettiin liiton v:n 1938 tilinpäätös ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus, 3) Suomen painimestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien ratkaiseminen jätettiin liittojohtokunnalle; samalla lausuttiin liittojohtokunnalle toivomus, että liitto 111

5 112 järjestäisi SM-kilpailut joko itse, tai antaisi ne jonkin helsinkiläis-seuran -järjestettäväksi, 4) keskusteltiin liiton sarjakomitean jäsenen, päätoimittaja H. Valppaan laatiman alustuksen pohjalla painin valtakunnansarjan uudelleen järjestämisestä. Kokous hyväksyi ehdotuksen ja jätti sen toteuttamisen liittojohtokunnalle, 5) siirrettiin toimintasääntöjen edellyttämät vaalit syksyllä pidettävään jatkovuosikokoukseen. Syttynyt sota esti kuitenkin liiton jatkovuosikokouksen pitämisen, vaikka se jo oli ehditty kutsua koolle. Näin ollen toimintasääntöjen edellyttämät vaalit ja muut tähän kokoukseen käsiteltäväksi aiotut kysymykset jäivät odottamaan seuraavan kokouksen pitomahdollisuutta. Liiton ansiomerkit. Liitto on toimikauden aikana antanut liiton hopeisen ansiomerkin seuraaville kotimaisessa painitoiminnassa ansioituneille henkilöille: Bardy, Henry, professori, Helsinki, Palmroth, R. V., kapteeni, Helsinki, ja Sommarberg, L., johtaja, Myllykoski. Tämän lisäksi liiton hopeinen ansiomerkki on annettu seuraaville ulkomaisille painin johtohenkilöille: Emre, V., Turkin painiliiton puheenjohtaja, Yalez, T., Turkin painiliiton johtokunnan jäsen Ja Seden, S., Turkin painiliiton johtokunnan jäsen. SVUL:n hopeaplaketit. Liiton ansiomerkin lisäksi liittojohtokunta on antanut SVUL:n hopeaplaketin seuraaville ulkolaisille painin johtohenkilöille: Nord, Arthur, Norjan painiliiton puheenjohtaja, ja Schätzer, Aksel, Norjan painiiton johtokunnan jäsen. Suomen painimestaruuskilpailut. A) K r ei k kai a i s - r 0 0 m ala i s e s s a p a i n i s s a toimeenpantiin tänä vuonna kolmella eri paikkakunnalla seuraa vasti: 1) Lahden Ahkeran 4-5/3 Lahdessa järjestämänä yleiset mestaruuskilpailut kevyessä sarjassa, raskaassa keskisarj assa ja raskaassa sarj assa; 2) Mäntän Urheilijoiden 4-5/3 Mäntässä järjestämänä yleiset mestaruuskilpailut höyhensarjassa ja keskisarjassa sekä juniorimestaruuskilpailut kevyessä sarjassa ja välisarjassa; 3) Viipurin Voimailijoiden 5-6/3 Viipurissa järjestämänä yleiset mestaruuskilpailut kärpässarjassa ja välisarjassa sekä juniorimestaruuskilpailut höyhensarjassa ja keskisarjassa. Mestaruuden voittivat seuraavat painijat: a) Yleiset mestaruuskilpaizut. Kärpässarja: K. Kiisseli, Tainionkosken VPK:n Urheilijat. Höyhensarja: E. Hjelt, Lapuan Virkiä. Kevytsarja: A. Soini, Nurmon Jymy. Välisarja: E. Virtanen, Jyväskylän Voimailijat. Keskisarja: A. P ikkusaari, Lapuan Virkiä. Raskas keskisarja: M. Mansikka, Tainionkosken VPK:n Urho Raskas sarja: Hj. Nyström, Helsingin Atleettiklubi. b) Juniorimestaruuskilpailut. Höyhensarja: E. Nykänen, Voikkaan Urheilu-Veikot. Kevytsarja: E. Martikkala, Nurmon Jymy. Välisarja: R. Savola, Porin Tarmo. Keskisarja: N. Juvonen, Viipurin Voimailijat. Näissä mestaruuskilpailuissa kilpailtavana olevan taiteilija E. Bertel-Nordströmin lahjoittaman seurojen välisen selkävoitto-kiertopalkinnon sai haltuunsa seuraaviin mestaruuskilpailuihin asti Lapuan Vir7ciä sekä johtaja O. Rikkilän lahjoittaman seurojen välisen kiertopalkinnon parhaasta palkintomiesten pistesijoituksesta sai vuodeksi haltuunsa niinikään Lapuan Virkiä. Johtaja U. Dahlbergin lahjoittama Viialan Malja mestaruuskilpailujen teknillisimmälle painijalle annettiin Viipurin kilpailujen perusteella Tainionkosken K. Kiisselille. B) vapaapainissa toimeenpantiin Viipurissa Viipurin Voimailijoiden järjestämänä. Mestaruuden voittivat seuraavat painijat: 113 8

6 114 Kärpässarja: A. Halonen, Viipurin Voimailijat. Höyhensarja: K. Pihlajamäki, Helsingin Poliisi-Voimailijat. Kevytsarja: P. Pihlajamäki, Helsingin Poliisi-Voimailijat. Välisarja: N. Juvonen, Viipurin Voimailijat. Keskisarja: A. Vanhanen, Viipurin Voimailijat. Raskas keskisarja: P. Mellavuo, Viipurin Voimailijat. Raskas sarja: V. Peräkorpi, Ilmajoen Kisailijat. Näissä kilpailuissa seurojen välillä kilpailtavana olevan johtaja O. Rikkaän lahjoittaman kiertopalkinnon (pisteet 4,3,2,1) voitti ylivoimaisesti Viipurin Voimailijat. Europan mestaruuskilpailut A) K r ei k kai a i s - r 0 0 m ala i s e s s a p a i n i ss a pidettiin Oslossa Norjan painiliiton järjestämänä 25-28/4. Näihin kilpailuihin osallistui Suomesta täysi jouk kue, kärpässarjasta raskaaseen sarjaan lueteltuina: K. Kiisseli, K. Pihlajamäki, L. Koskela, E. Virtanen, A. Pikkusaari, M. Mansikka ja Hj. Nyström. Joukkueen johtajana oli liiton puheenjohtaja, fil. tri H. Lehmusto, joukkueen huoltajana liiton valmentaja A. Reini ja painituomareina liittojohtokunnan jäsenet, tarkastaja A. Haav isto ja osastonhoitaja V. Ikonen. Kilpailujen tulokset. Kärpässarja: 1) Kauko Kiisse!i, Suomi, -4 pist. 2) Kurt Pettersen, Ruotsi, - 6 pist. 3) Ivar Stokke, Norja, - 7 pist. Höyhensar ja: 1) Kustaa Pihlajamäki, Suomi, -2 pisto 2) Ferdinand Schmitz, Saksa, - 5 pist. 3) Ferenc Toth, Unkari, - 6 pisto Kevytsarja: 1) Gösta Andersson, Ruotsi. - 3 pist. 2) Yasar Dogu, Turkki, -4 pist. 3) Lauri Koskela, Suomi, -5 pisto Välisarja:. 1) Fritz Schäfer, Saksa, - 3 pisto 2) Edgar Puusepp, Eesti, - 3 pist. 3) Ei no Virtanen, Suomi, -5 pisto Keskisarja: 1) Ivar Johansson, Ruotsi, -4 pisto 2) Ludwig Schweickert, Saksa, -4 pisto 3) Arvi Pikkusaari, Suomi, -6 pisl. Raskas keskisarja: 1) Nils Akerlindh, Ruotsi, - 1 pist. 2) Mustafa Cakmak, Turkki, -4 pist o 3) August Neo, Eesti, -5 pisto Raskas sarja: 1) Johannes Kotkas, Eesti, -4 pist. 2) John Nyman, Ruotsi, - 5 pisto 3) Guyla Bobis, Unkari, -6 pisto Maitten välinen järjestys: 1) Ruotsi ) Suomi ) Saksa ) Eesti ) Turkki ) Unkari ) No~a pist Voitostaan K. Pihlajamäki sai Norjan kuninkaan lahjoittaman arvokkaan n.s. Kuninkaan-kannun ja K. Kiisseli johtaja Oskar Olsenin lahjoittaman kunniapalkinnon. B) vapaapainissa oli annettu Suomen Painiliiton järjestettäväksi. Nämä kilpailut piti toimeenpanna koe-olympialaisina suunnitellussa olympiankisojen painikilpailujen pitopaikassa Messuhallissa. Samalla oli tarkoitus kokeilla toimihenkilöitä ja kisoissa käytettävää kalustoa. Kilpailuja järjestämään valittiin toimikunta, joka kerkesi laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat kilpailuja varten. Sota teki kuitenkin kilpailujen toimeenpanemisen mahdottomaksi, jonka vuoksi liiton oli pakko luopua niistä. Näin ollen v :n 1939 Europan-mestaruuskilpailut vapaapainissa jäivät pitämättä. Maaottelut. Katsoen siihen, että kysymyksessä oli olympiakisojen edellinen vuosi, jolloin johtohenkilöiden toiminta suuntautui kisojen järjestämiseen ja painijoiden aktiivinen 115

7 116 toiminta olympiavalmennukseen, aikaisempaa maaotteluohjelmaa supistettiin huomattavasti. Niinpä tämän vuoden kohdalta luovuttiin Ruotsin ja Suomen välisestä maaottelusta. Saksan kanssa oli tarkoitus suorittaa maaottelu syksyllä, mutta puhjennut suurvaltain sota teki sen mahdottomaksi. Europan rauhattomuuksista myöskin johtui, että n.s. heimo-otteluista ei tullut mitään. E e s t i - Suo m i maa 0 t tel u t. Aikaisemmin sovitun mukaisesti suoritettiin Eestin ja Suomen välinen maaottelu kreikkalais-roomalaises ~ a painissa kahdessa sarjassa, jolloin kumpaisessakin maaottelusarjassa maata edusti 1 painija. Suomi A.- Eesti A. ottelu samoinkuin Suomi B.-Eesti B. ottelut suoritettiin sopimuksen mukaisesti Tallinnassa 24-25/3. Suomen joukkueen johtajina olivat liittojohtokunnan jäsenet konttoristi Y. Vartio ja palomestari E. Wecksten. Joukkueen huoltajana oli liiton valmentaja A. Reini. Eestin ja Suomen välisiin otteluihin oli liiton talousvaliokunnan jäsen, pääkonsuli A. Himberg lahjoittanut arvokkaan, vanhan englantilaisen hopeakannun, josta nyt ensi kerran kilpailtiin. Suomi voitti kannun A-ottelujen perusteella. Suomi A-Eesti A päättyi Suomen voittoon 4-3, yksityisten ottelujen päättyessä seuraavasti: K ärpässarja: K. Kiissell, Suomi-M. Maiste, Eesti, 3-0. Höyhensar ja: K. Pihlajamäki, Suomi- J o Viitung, Eesti, s.v Kevytsarja: L. Koskela, Suomi- V. Väli, Eesti, 3-0. Välisarja: E. Virtanen, Suomi- E. Puusepp, Eesti, 2-1. Keskisarja: V. Roolaan, Eesti- A. Pikkusaari, Suomi, 3-0. Raskas keskisarja: A. Neo, Eesti- M. Mansikka, SuomI, 3-0. Raskas sarja: J. Kotkas, Eesti-Hj. Nyström, Suomi, luovutus. Eesti B-Suomi B ottelun voitti Eestin joukkue 4-3, yksityisten ottelujen päättyessä seuraavasti: Kärpässarja: E. Sikk, Eesti- A. Jaskari, Suomi, 3-0. Höyhensarja: E. Hjelt, Suomi- E. Weissman, Eesti, s.v Kevytsarja: A. Soini, Suomi-A. Toots, Eesti, 3-0. Välisarja: T. Lempinen, Suomi- O. Laan, Eesti, S.V Keskisarja: V. Mägi, Eesti- V. Kokko, Suomi, 3-0. Raskas keskisarja: E. Rohtmets, Eesti-I. Kallio, Suomi, 3-0. Raskas sarja: N. Karklin, Eesti-P. Mellavuo, Suomi, 3-0. Suo m i - T u r k kim a a 0 t tel u t. Suomen ja Turkin välisten maaottelujen järjestämisvuoro oli tänä vuonna Suomella. Katsoen kuitenkin siihen, että aikaisemmin solmittu sopimus edellytti sen, että Suomen Painiliiton olisi pitänyt kustantaa Turkin joukkue Suomeen, josta olisi johtunut siksi huomattavat menot, että maaottelun tuottama tulo ei olisi pystynyt peittämään menoja, Turkin painiliiton kanssa neuvoteltiin siitä, että ottelut suoritettaisiin kesällä Turkissa, jolloin joukkueemme olisi valmis matkustamaan sinne. Asia järjestyi kuitenkin siten, että kun Turkin miehistö osallistui Oslossa toimeenpantuihin Europan painimestaruuskilpailuihin, joukkue matkusti kotiinsa Suomen kautta, jolloin maaottelun toimeenpaneminen kävi mahdolliseksi. Ottelut suoritettiin Helsingissä 3/5. 117

8 118 Suo m i - T u r k k i 0 t tel u k r e i k kai a i s roomalaisessa painissa päättyi Suomen voittoon 6-1, yksityisten ottelujen päät tyessä seuraavasti: Kärpässarja: K. Kiisseli, Suomi- M. Beton, Turkki, 3-0. Höyhensarja: K. Pihlajamäki, Suomi-A. Isik, Turkki, 3-0. Kevytsarja: L. Koskela, Suomi- Y. Dogu, Turkki, s.v Välisarja: E. Virtanen, Suomi-Co Atik, Turkki, 3-0. Keskisarja: A. Pikkusaari, Suomi-A. Mersinli, Turkki, 2-1. Raskas keskisarja: M. Mansikka, Suomi- A. Yardaer, Turkki, 2-1. Raskas sarja: M. COban, Turkki- Hj. Nyström, Suomi, 3-0. Suomi-Turkki ottelu vapaapainissa päättyi niinikään Suomen voittoon 4-3, yksityisten ottelujen ratketessa seuraavasti: Kärpässarja: P. Niemi, Suomi- M. Beton, Turkki, S.V Höyhensarja: P. Pihlajamäki, Suomi-A. Isik, Turkki, 3-0. Kevytsarja: Y. Dogu, Turkki- l[. Hirvilammi, Suomi, S.V (loukkaantumisen vuoksi luovutusl Välisarja: J. Pietilä, Suomi-Co Atik, Turkki, 2- l. Keskisarja: A. Mersinli, Turkki- M. Lahti, Suomi, 3-0. Raskas keskisarja: K. Luukko, Suomi-A. Yardaer Turkki voitto ilman ottelua. ', Raskas sarja: M. Coban, Turkki-V. Peräkorpi, Suomi, 3-0. ) Neuvontatoiminta. Painineuvonnasta ovat huolehtineet liiton vakinaiset valmentajat Aarne Reini ja August Jokinen, edellinen kreikkalais-roomalaisesta ja jälkimmäinen vapaapainista. He ovat kierrelleet SVUL:n piiri kunnissa antamassa käytännöllistä ja teoreettista painiohjausta, pitämässä painituomarikursseja sekä lisäksi toimineet painileirien johtajina ja opettajina. Painin neuvontatilaisuuksia on pidetty SVUL:n eri piirikunnissa seuraavasti: 1l!J Neuvonta- Piirikunta tilaisuuksia OsanottaJIa 1) Helsingin piiri ) Etelä -Pohj anmaan piiri ) Kymenlaakson piiri ) Itä -Karj alan piiri ) Pohjois-Karjalan piiri... 6) Viipurin piiri ,417 7) Oulun piiri ) Perä-Pohjolan piiri ) Hämeen piiri ) Lahden piiri ) Keski-Suomen piiri ) Pohjois-Savon piiri ) Kainuun piiri ) Varsinais-Suomen piiri ) Suur-Savon piiri ) Keski-Pohjanmaan piiri ) Satakunnan piiri ) Uudenmaan piiri Yhteensä 216 4,135 Kun painiväen oli kiirehdittävä syttyneen sodan vuoksi lippujen alle ;a kun valmentajienkin oli pukeuduttava sotisopaan, neuvonta toiminta, joka oli suunniteltu varsin laajaksi loka-joulukuun ajaksi, oli keskeytettävä.

9 120 Kurssitoiminta. Painin kurssi toiminta on liittynyt kiinteästi muuhun neuvonta- ja valmennustoimintaan. Kurssien pidosta ovat huolehtineet valmentajat Reini ja Jokinen sekä herr~t L. Rajala, E. Turunen, U. Pappinen, V. Ikonen ja A. Htetanen. Huolimatta siitä, että sota keskeytti syksyn kurssitoimi.n~an, toimikauden aikana kerjettiin pitää seuraavat palmkurssit ja -leirit: 121 Valmennusleirit vapaapainissa: 20) Vierumäki 6-11/2 15 A. Jokinen 15 Valmennusleirit kreikkalais-roomalaisessa painissa: 21) Vierumäki 11-21/4 13 A. Reini 13 Painituomarikurssit: Paikkakunta Aika 1) Kouvola 4-6/ 1 2) Pori 10-15/1 3) Pihlava 18-22/1 4) Mänttä 25-27/1 5) Nokia 1-3/2 6) Varkaus 3-6/2 7) Jämsä 11-13/ 2 8) Kajaani 11-14/ 2 9) Helsinki 16-20/2 10) Nokia 25-27/2 11) Vaasa 11-14/3 12) Jaakkima 15-16/3 13) Lohja 16-19/ 3 14) Parikkala 25-26/3 15) Vierumäki 5-10/5 16) Riihimäki 12-13/5 17) Helsinki 14-17/9 18) Hämeenlinna 3-6/10 Painikurssit: 19) Vierumäki 5-10/5 Osanottajia Opettajat A. Reini A. Reini A. Reini A. Reini L. Rajala E. Turunen U. Pappinen A. Reini A. Reini V. Ikonen A. Reini A. Reini A. Hietanen A. Reini A. Hietanen A. Reini A. Reini A. Reini A. Reini A. Reini Propagandatoiminta. Liiton propagandatoiminnasta on huolehtinut sitä varten muodostettu jaosto, jonka puheenjohtajana on ollut toimittaja E. Mannerla ja jäseninä fil. tri H. Lehmusto, toimittaja S. Laakkonen, johtaja O. Rikkilä, jo!ltaja U. Dahlberg, päätoimittaja H. Valpas ja konttorinhoitaja E. Koivunen. Toimikunta on laatinut propagandatoimintaa varten suunnitelmat, joiden mukaan propaganda sittemmin on hoidettu. Toimikunnan taholta on sanomalehdistölle laadittu painiaiheisia kirjoituksia, joita maamme lehdistö on sittemmin julkaissut. Tiedoitustoiminta on järjestetty siten, että kaikki liiton toimintaa koskevat tiedot on uutisaineistona toimitettu Suomen Tietotoimistolle, joka on toimittanut sen sanomalehdille. Erikoisen merkityksen propagandatoiminnassa saa liiton puheenjohtajan, fil. tri H. Lehmuston kirjoittama teos "Painin historia", sivuja 488 ja kuvia 420. Tässä kirjassa h~n elävästi tuo esiin painimme kehityksen, samalla kun teqs sisältää arvokkaita tietoja huomattavimmista suomalaisista painijoista. Teos ei käsittele yksinomaan oman maamme painitoimintaa, vaan se on mahdollisimman täydellinen ja erinomainen esitys koko maailman painin kehityksestä ja historiasta. Kirja valmistui sodan kynnyksellä, jolloin se laskettiin kauppaan. Elokuvatoimintaa on myöskin jatkettu. Niinpä toimikauden aikana valmistui painielokuvan II osa. Se on ollut elokuvateattereissa esitettävänä. Seuratkin kerke-

10 122 sivät sitä esittää propagandatilaisuuksissaan ennen sodan puhkeamista. Varojen hankkimista silmällä pitäen liitto valmistuiti painin propagandamerkin, jota pienehkö määrä kerjettiin levittää painin harrastajien keskuuteen. Propagandavaliokunta on ollut kiinteässä yhteydessä myöskin Suomen Yleisradion kanssa. Niinpä sen ohjelmistoon on toimikauden aikana saatu useita painiaiheisia esitelmiä. Sen lisäksi on radion välityksellä selostettu huomattavimmat painikilpailut. Seuroihin kohdistunut propagandatoiminta on tapahtunut liiton virallisen äänenkannattajan "Urheilun" palstoilla. Tätä propagandapuolta on täydennetty seuroille lähetetyillä kiertokirjeillä ja kirjeenvaihdon avulla. Rekisteröidyt painituomarit. Toimikauden aikana liittojohtokunta rekisteröi 166 painituomaria, joista 6 I lk:n, 63 II lk:n ja 97 III lk:n tuomaria. Luettelo toimikauden aikana rekisteröidyistä painituomareista on sivuilla Valmistautumi nen v :n 1940 olympiankisoihin. Liiton toiminnan painopiste suuntautui kuitenkin pääasiassa valmistautumiseen v:n 1940 olympiankisoihin, jotka oli annettu Suomen järjestettäviksi. Tätä varten liitto ryhtyi laajaan valmennustoimintaan, antaen samalla apunsa kisojen järjestely toimikunnalle kisojen painikilpailujen suunnittelemisessa ja järjestämisessä. Olympiavalmennusta silmällä pitäen liitto, Suomen Olympialaiselta Komitealta saamansa avustuksen turvissa, kiinnitti kreikkalais-roomalaisen painin valmentajaksi Aarne Reinin ja vapaapainin valmentajaksi August Jokisen. Valmentajat suorittivat suunnitelman mukaisesti alkeisvalmennusta siihen asti, kunnes liitto alustavasti nimesi ne painijat, jotka tullaan huomioimaan jatkovalmennuksessa ja joista lopullisesti valitaan olympiaedustajamme. Olympiankisojen painikilpailujen suunnittelemista ja järjestämistä varten muodostettu jaosto, jonka puheen johtajana oli liiton puheenjohtaja, fil. tri H. Lehmusto ja jäseninä osastonhoitaja V. Ikonen ja toimittaja E. Mannerla, jälkimmäinen samalla jaoston sihteerinä, ~ä. l toimikauden aikana suunnitelmat jo siihen mittaan valmiiksi että ne voitiin esittää kansainvälisen painiliiton kongr~ssille Oslossa, jossa ne hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kilpailujen suoritusjärjestys ainoastaan aiheutti keskustelua. Tämäkin kysymys lopulta hyväksyttiin jaoston esittämässä muodossa. Jaoston toiminta keskeytyi sodan vuoksi, kuten muutkin olympiankisojen järjestelytyöt. Yhteistoiminta Työväen Urheiluliiton kanssa. Vaikkakaan Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton kanssa ei saatu aikaan suunniteltua laajaa yhteistoimintaa, olympiavalmennusta ja kisojen järjestämistä silmällä pitäen, aikaansaatiin kuitenkin yhteistoiminta. Tämän sopimuksen mukaisesti myöskin Suomen Painiliitto ja TUL ryhtyivät painin alalla yhdessä työskentelemään. Voidaksensa todeta painijoiden kunnon kumpaisessakin liitossa ja sen mukaisesti suunnitella ja toteuttaa vastaisen olympiavalmennuksen, liitot toimeen panivat olympialaisv almennusvalintakilpailut, joihin kumpainenkin liitto nimesi viisi (5) parhaaksi katsomaansa painijaa. Kilpailujen järjestäminen jätettiin toimikunnalle, johon Suomen Painiliitto ja TUL:n Painijaosto kumpikin n~mesivät kaksi edustajaa. Kilpailut toimeenpantiin 15-17/9-39 Helsingissä Messuhallissa. Valitettavasti loukkaantumisien vuoksi tähän kilpailuun eivät liitot saaneet kaikkia parhaita painijoi taan. Kilpailutilaisuuden alotti Olympiankisojen J ärjestelytoimikunnan puheenjohtaja, pankinjohtaja J. V. Rangell, pitämällä muotokauniin puheen. Kun 70 painijaa johtajineen ja arvostelutuomareineen oli esitetty 123

11 yleisölle, ryhdyttiin otteluihin, jotka ratkesivat sarjoittain seuraavasti (Suomen Painiliiton edustaja mainittu ensiksi) : Kärpässarja: K. Kiisseli-U. Suvanto, 4-0. G. Westergård-K. Vallo, 3-1. A. Halonen-T. Lahikainen, O. Perttunen-Jo Kyllönen, A. Jaskari- T. Korppi, K. Kiisseli-K. Vallo, 4-0. G. Westergård-Jo Kyllönen, A. Halonen-U. Suvanto, 3-1. O. Perttunen-T. Korppi, 2-2. A. Jaskari- T. Lahikainen, 4-luovutus. K. Kiisseli- J. Kyllönen, 4-0. G. Westergård- T. Korppi, 4-0. A. Halonen- K. Vallo, 3-1. O. Perttunen- T. Lahikainen, 4-luovutus. A. Jaskari- U. Suvanto, 2-2. K. Kiisseli- T. Lahikainen, 4- luovutus. G. Westergård-U. Suvanto, 2-2. A. Halonen-T. Korppi, O. Perttunen-K. Vallo, 0-4. A. Jaskari-J. Kyllönen, 3-1. K. Kiisseli-T. Korppi, G. Westergård-T. Lahikainen, 4-luovutus. A. Halonen-J. Kyllönen, 2-2. O. Perttunen-U. Suvanto, 1-3. A. Jaskari- K. Vallo, 1-3. Höyhensarja: E. Krankkala- S. Hostila, 3-1. Y. Vähämäki- V. Naatti, 3-1. H. Pihlajamäki- K. Lahokoski, 0-2,54. Y. Salonen- A. Hämäläinen, 0-4. K. Pihlajamäki- A. Leinonen, 4-0. E. Krankkala- V. Naatti, 2-2. Y. Vähämäki- A. Hämäläinen, 0-4. H. Pihlajamäki-S. Hostila, 8,37-0. Y. Salonen- A. Leinonen, 2-2. K. Pihlajamäki- K. Lahokoski, 6,30-0. E. Krankkala-A. Hämäläinen, 1-3. Y. Vähämäki-A. Leinonen, 0-5,50. H. Pihlajamäki- V. Naatti, 5,30-0. Y. Salonen-K. Lahokoski, 5,34-0. K. Pihlajamäki-S. Hostila, 3,10-0. E. Krankkala-K. Lahokoski, 4-luovutus. Y. Vähämäki-S. Hostila, 0-3,40. H. Pihlajamäki-A. Leinonen, 3,37-0. Y. Salonen-V. Naatti, 4-0. K. Pihlajamäki-A. Hämäläinen, 1,58-0. E. Krankkala-A. Leinonen, 0-4. Y. Vähämäki-K. Lahokoski, 4-1uovutus. H. Pihlajamäki-A. Hämäläinen, 5,30-0. Y. Salonen-S. Hostila, 4-0. K. Pihlajamäki-V. Naatti, 2,46-0. Kevytsarja: E. Knuuttila-T. Toiviainen, 12,22-0. L. Kangas- V. Saarela, 0-1,16. L. Koskela-E. Laine, 4-0. A. Panttila-A. Siik, 4-0. V. Roos--S. Lempinen, 2-2. E. Knuuttila-V. Saarela, 2-2. L. Kangas-A. Siik, 3-1. L. Koskela-T. Toiviainen, 4-luovutus. A. Panttila- S. Lempinen, 8,07-0. V. Roos- E. Laine, 4-0. E. Knuuttila- A. Siik, 4-0. L. Kangas-S. Lempinen, 0-3,53. L. Koskela-V. Saarela, 4-0. A. Panttila-E. Laine, 4-0. V. Roos-T. Toiviainen, 4-luovutus. E. Knuuttila- E. Laine, 3,53-0. L. Kangas-T. Toiviainen, 4-luovutus. L. Koskela- S. Lempinen, 3-1. A. Panttila- V. Saarela, 4-0. V. Roos- A. Siik, 1,50-0. E. Knuuttila-S. Lempinen, 0-4. L. Kangas-E. Laine, 6,16-0. L. Koskela- A. Siik, 4-0. A. Panttila-T. Toiviainen, 4-luovutus. V. Roos- V. Saarela, 2-2. Välisarja: J. Kinnunen- M. Haajanen, 8,51-0. T. Lempinen- K. Winter, 3-1. E. Virtanen-U. Räsänen, 4-0. K. Pitkänen-V. Mäkinen, 3-1. O. Sironen- E. Mielonen, 0-4. J. Kinnunen-K. Winter, 8,49-0. T. Lempinen-E. Mielonen, 3-1. E. Virtanen- V. Mäkinen, 12,42-0. K. Pitkänen- M. Haajanen, 3-1.

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli.

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli. Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. sarja W. Karni Helsinki... 6 2 J. Alho Helsinki........... 4 3 T. Aro Helsinki........... 0 4 E. Kel/unen Kymenlaakso.... 9 2 F. Nyberg

Lisätiedot

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi:

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi: Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Sallan

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot