II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:"

Transkriptio

1 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja omakseen HAK. Ruotsin Painiliiton lahjoitt.aman Friman-maljan sai omakseen Aarne Reini, voitettuaan sen jo kahtena edellisenäkin vuonna. II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen järjestäminen. Ilomielin voitiinkin todeta näiden m estaruusottelujen keränneen hyvin runsaasti osanottajia. Mestarit: Kärlpässarja: lmax Maunula, TVM, -l. Höyhensarja: Kustaa Pihlajamäki, HIPV, -l. Kevytsarja: Hermanni P ihlajamäki, VVV, -l. Välisarja: Jaakko P ietilä, I:K, -2. Keskisarja: Köysti Luukko, NJ, -2..Raskas keskisarja: Matti Lahti, K y V, -l. Raskas sarja: Edvard Järvinen, HPV, O. Olympialaisvalmistelut sekä neuvontatoiminta. Luonnollista on, että näin olympialaisvuonna kiinnitettiin päähuomio olympialaisvalmennukseen, jossa liiton palkattuna valmentajana vuoden a1usta a}kaen on toiminut August Jokinen, joka varsinaisten olympialaisehdokkaiden lisäksi varsinkin alkupuolella vuotta samalla kierteli neuvontaa ja opastusta antamassa kaikkiaan 42 eri paikkakunnalla. Eri neuvontatilaisuuksia kertyi kahdeksat takymmentä, tehden -osanottajamäärä valmermukseen ja neuvontaan hyvän joukon kolmattatuhatta henkeä. Kun olympialaisehdokkaita oli vuoden vaihteessa kaikkiaan 37, valittiin 17-24/4 Vierumäellä Suomen Urheiluopistossa pidettäville olympialaisleireille 24 mies- tä, ja toisille olympialaisleireille samaan paikkaan 4-18/7 kutsuttiin 20 miestä. Toisena opettajana oli Eino Leino ja hierojana Taavi Tamminen. Lisäksi järjestettiin erinäisiä katsastuskiltpailuja ja -otteluja. Kärpässarjaan jo vakinaise'ksi olympia'laisedustajaksi valitun Esko Hjeltin leukaluumurtuman ja ennen katsastuksia tapahtuneen välisarjan Antti Mäen käsiloukkautumisen jälkeen valittiin lopulliseen olympialaisjoukkueeseen seuraavat miehet: a) kr.room. painiin: sarja alle 56 kg.: Väinö Perttunen, varo Aatos Jaskari, 61 n Aarne!Reini, varo Kustaa Pihlajamäki, " "66" Lauri Koskela, varo Herrnanni P1hlajamä-ki, 72 " Eino Virtanen, varo Jaa!kko ipietilä, 79 " Väinö Kokkinen, varo Alrvi P ikkusaari, " ~7 " Edvard Vesterlund, varo Matti Lahti, yli 87 " Hjalmar Nyström, varo Edvard J ärvinen. b) vapaapainiin: sarja alle 56 kg.: Aatos Jaskari, varo Väinö Perttunen, 61 " Kustaa Pihlajamäki, varo Aarne Reini, 66 " Hermanni P ihlajamäki, varo Lauri KQskela, 72 " Jaakko P ietilä, varo Eino Virtanen, 719 " Köysti Luukko, ei varamiestä, " 87 " Matti Lahti, varo Köysti Luukko, yli 87 " Hijalmar Nyström, varo Edvard Järvinen. Aikaisemmin oli kr.room. a. 87 varamiehenä 1. Kal Ho, vapaapainin a. 56 vara1la M. Maunula, a. 61 Aarne Lanne, a. 72 Eino Leino ja a. 79 Elis Wecksten, jonka lisäksi Järvinen 'Oli vakinainen, Nyström varaedustaja vapaan raskaassa 'sarjassa. Kun Suomen Olympialainen Komitea ei 'kuitenkaan luvannut kustantaa enempää kuin ensin 12 ja sitten 13 miestä olympialaisiin, täytyi nämä varamiehet jättää pois. Siitä johtui myös, etteivät Jär- 97 7

2 98 vinen ja Pikkusaarikaan päässeet mukaan Berliniin, vaan ainoastaan jäljellejäävät 13 miestä. Suomen painijoukkueen johtajaksi valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtaja, tri Heikki Lehmusto. Suomalaistuom.arit: johtokunnan jäsenet herrat Arvo Haavisto, Väinö Ikonen ja Kaarlo Lampila. Neuvontatoiminnasta mainittakoon vielä, että komisario Armas Laitisen johdolla pidettiin Helsingissä 27/3 neuvontaa vapaapainijoille ja sen alan tuomareille 18 hengen ollessa läsnä tilaisuudessa. - Heikki Kärkkäinen piti myös tammikuun aikana neuvontatilaisuuksia Veit- 5iluodossa, Rovaniemellä, Kuusiluodossa ja Karihaarassa, ja Eemil Väre kierteli m.m. useilla Itä-Suome n paikkakunnilla neuvontaa antamassa. Parhaille edustuspainijoille on lisäksi levitetty lukuisia ohje- ja valmennuskirjoitelmia, sekä pidetty heidän kanssaan neuvottelutilaisuuksia. Kurssitoiminta. Neuvontatyön ohella ei suintkaan olla unohdettu myöskään varsinaista kurssitoimintaa. Seuroja on paitsi kurssienpitäjien lähettämisellä avustettu myös rahallisesti pyrkimyksissään. Kurssitoiminta ilmenee seuraavasta: Osan. 1) tuomarikurssi t Kouvola 4-6/1 26 2) tuomari- ja neuv.kurssit Joensuu 9-13/ ) tuomarikurssit Jämsä 17-19/ ) Saarijärvi 15-19/ ) " Vaasa 15-17/ ) " Helsinki 17/2-2/ ) " Tainionkoski 6-7/ ) " Lieksa 11-15/ ) " Veitsiluoto 20-22/ ) " Martinniemi 21-22/ ) " Mänttä 21-22/ ) " Helsinki 6-7/ " 13) 14) 15) 16) 17) 18) olym pialaisleiri tuomarikurssit olympialaisleiri tuomarikurssit " " Vierumäki /4.. Riihimäki 18-24/4.. Vierumäki 4--18/7... Helsinki 1-3/ Pori 30/10-1/ Helsinki 11-15/12... Taitomerkkisuoritukset (} Yhteensä 269 I lk:n taitomel'kin ovat suorittaneet Veikko Stenberg ja Aarne Tukiainen, jonka lisäksi 1 II lk:n taitomerkki on suoritettu. Rekisteröidllt tuom«rit. V aikana hyväksyttiin 11 kpl. I lk:n, 46 kpl.. II lk:n ja 61 kpl. III lk:n tuomaria, joten siis uusia tai korotettuja rekisteröityjä tuomareita on tullut lisää 118 kpl. Kansainvä Linen toiminta ja kongressit. Varsinaisia maaotteluja ei ole vuoden kuluessa järjestetty. Syynä 01ympialais1dsoi:hin valmistelu. Kuitenkin oli johtajien Väinö Anttilan (omana kustannuksellaan) ja Kaado Lampilan johdolla 7-miehinen painijouldme helmikuussa Berlinissä 'kilpailema:ssa, ja kesäkuun vaihter~ssa Eino Leinon johdolla 8-miehinen joukkue tkilpailmnatkajla Istanbulissa Turkissa. Menestys ei ollut erik(",isempi, mutta kaikkein parhaita miehiä ei päästettyh:ään mukaan olympialaiskisoja shlmätiäpitäen. Oppia ja kokemusta nämä matkat joka tapauksessa toivat lisää. Lisäksi on oltu yksityisten kilpailijain suhteen vuorovaikutuksessa Ruotsiin, Latviaan ja Eestiin.

3 100 Kansainvälisen painiliiton (la WF) kongressissa Berlinissä 31/7 edustivat Suomea tri Lehmusto, johtaja Anttila ja smteeri Mannerla, maisteri Smedsin toimiessa kansainvälisen liiton presidentin ominaisuudessa kongressin puheenjohtajana. Kongressissa valittiin maist. Smeds yksimie1isesti edell'een IA WF:n presidentiksi tulevaksi 4-vuoti!>kaudeksi, ja hänet valittiin Berlinin kisojen kansainvälisen juryn puheenjohtaj~i. - Kongressissa hyväksyttiin m.m. Suomen ehdotuksia kansainvälisten painisääntöjen muutoksiksi. y. 87 kg.) pronssimitalin. - Väinö Per.ttunen ja Väm? Kokkinen tulivat sarjoissaan neljänsiksl, Aatos Jaskarl, Köysti Luukko ja Hja1mar Nyström (kr.room.) viidensiksi. 10l Kotimainen kilpailutoiminta. PiirikunnaJlisten ja seuraottelujen lisäksi liiton luvalla tai liiton järjestämänä on järjestetty 70,kansallista ja 6 kansainvälistä!kilpailua. Sijoitukset olympialaiskisoi ssa. Berlinin olympialaisissa oli enemmän osanottajia painiskelussa kuin missään aikaisemmissa olympialai'sissa, ja painitaso on kauttaaltaan myös kohonnut. Vaikkakin.koimme kisoissa petty:myksiäkin, saamme silti olla tyytyväiset toiseen sijaan kansakuntien joukossa. Ruotsi valtasi selvän ensi tilan 20 pistee1lään (4 kulta-, 3 hopeaja 2 pronssimitaiia), Suomen sijoittuessa toiseksi 11 pisteellä ennen Unkaria, Eestiä ja Saksaa, joilla kullakin <Jli 10 pistettä. Sitten seurasivat USA 9, Turkki j.a T.shekkoslovalkia 4, Ranska 3, Latvia 2 ja Kanada 1 pisteellään. Meikäläisistä Kustaa Pihlajamäki (vapaap. a. 61 kg.) j.a Lauri Koskela (kr.room. a. 66 kg.) toivat kultamitalin, Aarne Reini (kr.room. a. 61 kg.) hopeamitalin sekä Hermanni Pihlajamäki (vapaap. a. 66!kg.), Eino Virtanen (kr.room. a. 72 kg.) ja Hjalmar Nyström (vapaap.

4 Debe t Painiliiton Voi tt 0- An Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: PaN{jkamenot ,008: - Vuotkr amenot ,600: - Yle.iSllrulut ,332: 20 Posti-, Puhelin- ja Sähkekulujentili: Postilkulut Ullrolinjapuhelut Sähkösanomallrulut ,116: - 738:30 622:60.. Kurssi-, Neuvonta- ja Propa.gandakulujentili: Kurssilmenoja : - PropagandakUlut ,149:-.. Kokous- ja Matkakulujentili: Kokousmatkatkulut '1,031: - Sekaol. kidkouslrulut : 25.. Olympialaisvalmennustili Liittoverotili Edustustili Sekalaistentili Pääomatili: ja 21,940: 20 3,476: 90 2,049:- 11,856: 35 13'1,518: : l,lfr5 : - 5,598: 55 ~äämä v., !16,443: 10 Smk 293,718: 60 tilinpäätös v T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: Paiootuotteista 'MestaruusmiJtaleista.... TaitDmerkeistä Tuomarikor teista ,867: 15 1,556: - 49:- 505:-.. Kilpailujentili Määrärahatili Olympialaisvalmennustili Propagandamerkkitili Korkotili Ulkomaisten kilpailujentiii.... K redit 3,977 : 15 12,487 : 75 22,544: ,000: - 1,978: 1Q 7,568: 75 5,162: 10 Smk. 293,718: 60 Ta s e- An SVUL:n tili: Rahaa ,930: 09.. Tavaratili: Painotuottei ta ,069: 50 Taitomerklrejä : - 1,317: 50.. Kalustotili : -.. Pääomatili: Edellisten v uooien tappiot , ,194: 51 Smk. 1'15,443: 10 t i 1 i. Per Pääomatili: Ylijäämä v ,443: 10 Smk. 1115,443: 10

5 105 Pesäpalloliitto v Liittojohtokunta. Pesäpalloliiton puheenjohtajana kuluneena vuonna on ollut varatuomari Kullervo Pellinen Riihimäeltä, sekä liittojohtokunnan jäseninä tuomari Pasi Harvela Hämeenlinnasta, agronoomi VaLto Järvi Oulusta, maisteri Aaro Kivilinna Helsingistä, ylioppi1as Osmo Kupiainen Viipurista, toimittaja Erkki Merinen ' Helsingistä ja maisteri Olli Veijo la Lahdesta. Liittojohtokunnan varapuheenjdhtajana on ollut toimittaja Erkki Merinen sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana toimittaja Einari Mannerla. Liittojohtokunta on edelleen pitänyt työvaliokuntaa juoksevia ja kiireellisempiä asioita hoitamaan. Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut toimittaja Erkki Merinen ja sihteerinä liiton sihteeri, sekä jäseninä kulloinkin Helsingissä olleet johtokunnan jäsenet. Laajennettuun liittojohtokuntaan ovat kuuluneet vakinaisten johtokunnan jäsenten 'lisäksi luutn. Lasse Elomaa Turusta, konttoristi A. Vänskä Ensosta, kauppias Lauri Ruohola Tampereelta ja kasööri Sulo Turunen Joensuusta. Liittojdhtokunnalla on ollut kaikkiaan 8 kokousta, joista 4 samalla on ollut laajennetun liittojohtokunnan kokouksia, pöytith:irjapykälien lukumäärän tehdessä Työvaliokunna:lla on ollut 25 kokousta (225 pykälää), joten kokouksia on kaikkiaan ollut 33 ja pykäliä 373. Laajennetun liittojohtokunnan jäsenet Vänskä, Ruohola ja Turunen ovat ottaneet osaa kaikkiin 4 kokoukseen. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: Pellinen ja Merinen 14, Veijola, Kivilinna ja Kupiainen 13, Harvela 12 ja Järvi 4 kertaa. - Työvaliokunnan kokouksissa ov~t jä~e~~t olleet seuraavasti läsnä: Merinen 19, Veijol"a Ja Klvllmna ]4, Kupiainen 13 ja Pellinen 10 kertaa /4 perustettiin myös n.s. neuvontajaosto h~~lehhmaan yleisestä propagandasta ja Laaka-lehdesta. S~n puheenjohtajana on ollut ekonoomi Il:n~ri l!0nkan~n Ja jäseninä maisteri Aaro Kivilinna, tolmltt~j~t Mennen, Mannerla ja Seppo Virtanen. Jaoston lukulslssa neuvottelutilaisuuksissa ei olla pidetty pöytäkirjaa. Edustus SVUL:n elimissä. SVUL:n hallituksessa ovat liiton edustajina olle~t tuomari Pellinen, varamiehenään tuomari Harvela,. tol~ mittaja Merinen, varalla yliopp. Kupiainen, sekä malsten Veijola, varalla maisteri Kivilinna. SVUL:n liittokokou~sissa 'Ovat liittoa edustaneet herrat Pellinen, Merinen, Veijola, Harvela, Järvi ja 'Opettaja Akseli Ylikangas, vastaavina varamiehinään ~err~t. Merinen, Kupiainen, N. Mikkola, V. Lihto. V. NleIDl Ja A. Vänskä. Edustus Suomen Urheiluopistossa. Suomen Urheiluopiston.Kannatus Oy:n vuosikokouksessa 18/4 valittiin entinen varajäsen, toimittaja Erkki Merinen varsinaiseksi jäseneksi. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat kuluneena vuonna olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja Pellinen tai varapuheenjohtaja Merinen yhdessä liiton sihteerin ja taloudenhoitajan Einari Mannerlan kanssa. Liiton jäsenistö. Liiton jäsenistö on yhä edelleen huomattavasti kasvanut, kuuluen liittoon 31/ kaikkiaan 519 seuraa, joissa oli jäseniä 33,903.

6 106 Liittokokoukset. Varsinainen vuosikokous oli liiton toimistossa 13/4, jol1oin 24 jäsenseuraa ja n. 60 henkeä oli läsnä. Käsitellyistä asioista mainittakoon: 1) vahvistettiin vuoden tilinpäätös, hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta 1935 sekä myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella asianomaisille kiitollisuudella vastuuvapaus; 2) keskusteltiin liittojohtokunnan jäsenen, tuomari P. Harvelan alustuksen johdosta maakuntasarjoista ja maakuntaottelujen aikaansaamisesta; 3) kuultiin liittojohtokunnan jäsenen, maisteri O. Veijolan alustus pelisääntöihin suul1ji1itelluista muutoksista ja parannuksista. Päätettiin jatkaa kokeiluja näissä suhteissa. N. s. j atk 0 v u 0 s i k 0 k 0 u s pidettiin myös liiton toimistossa 4/10. Tällöin oli 31 seuraa ja n. 50 henkeä edustettuna. Tärkeimmät käsitellyt asiat olivat: 1) hyväksyttiin liittojohtokunnan laatima talj.ousarvio v:ksi 1937; 2) liiton pu'heenjoh'tajaksi v:ksi 1937 valittiin edelleen varatuomari Kullervo Pellinen Riihimäeltä; 3) liittojohtokuntaan valittiin yksimielisesti uudelleen entinen johtokunta kokonaisuudessaan muuten, paitsi että kieltäytyvän agronoomi Valto Järven tilalle valittiin yliopp. Keijo Koski Kotkasta; 4) laajennettuun liihojoh'tokuntaan valittiin maisteri Valto Järvi Oulusta, kauppias Lauri Ruohola Tampereelta, kasööri Sulo Turunen Joensuusta ja konttoristi A. Vänskä Ensosta: 5) tilintarkastajiksi valittiin myymälänhoitaja N. Pakarinen ja postivirkailija Y. Koskinen sekä heidän vara. miehikseen herrat N. Mikkola ja V. Vilj,a; 6) SVUL:n hållitukseen v:ksi 1937 valittiin entiset: varatuomari Pellinen, toimittaja Merinen ja maisteri Veijola, vastaavina varamiehinään tuomari Ra!I'Vela,.' ' 'steri Kivilinna. Liiton edustayliopp. Kuplam~.n Ja mk al.. tulivat valituiksi: herrat 'iks' SVUL"n lnttoko ou k sun.... tt. J l '. V., la Harvela J,arvt Ja ope aja Pellinen, Mennen, eljo. '.' hinään herrat Me- Akseli Yli~ar:gas, vasta~vkm~ v~~~~to V. Niemi ja A. rinen, KupIaInen, N. Mlk 0 a,., Vänskä;... nen maisteri O. Veijolan 7) kuultiin johtokunnan Jase,.. 100, l' ääntöihin' asiassa ei tehty VIe a alustus muutoks~ta pehls t kset J.'ätettiin johtokunnalle päätöksiä; alustajan e d 0 u evästykseksi;,. l' A Vänskän alustus pelituo- 8) kuultlm konttons l. valmarien luokituksesta..hsia jätettiin johtokunnan misteltavaksi. Kurssi-, neuvonta- ja propangadat(jim~~ta.,.. neuvontapuoleen on kiinnitetty J.alleen ~n- Kurssl- J~.... mielessä liitto kiinnitti n.s. klerkoista huoml~~a.. Sll~at. ozl' Veijolan ylioppilas Osmo täviksi neuvoj~ksi mals ~n t ne Heindsen ja voim. op. Kupiaisve 7~ v;m 'k~~et~~~~a ~C:t tehneet laajoja kiert~kand. t JO YY. 'k' '"ut runsaasti nim. 54, Ja tk 'a KursseJa on m On,.. ma OJ Kurssitoimmnasta malniillä 'on osanottajia ollu-t 'k.. l' kevätvuosikokouksen nittakoon vielä aiv~ en.olse~ ~ Kupiaisen johdolla yhteydessä maist. VetJol~n Ja Y l Pt. neuvottelukurspidetyt suursarjatuo~r:en ne~~on :~:asti. Kurssitoi- t joihin osanotta)lakm saa un ~i~ta ilmenee muuten allaolevasta: Osanottajia 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) k Helsinki 12-13/4 suursarjatuom. neuvo ur~. anila 15/4-15/5.. neuvonta- ja tuom.kursslt Tap.. /4 6/5.. HelsInkI tuomankurssit Helsinki 30/4-9/5.. neuvo~takurssit Salo 12-13/ Paimio 14/5.... " Turku 15-16/5.... " Loimaa 18-19/5.... " Joutseno 18-19/5... " " Mynämäki 20/5.... Laitila

7 108 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23). 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) neuvonta- ja tuom.kurssit Johannes 20-22/5.. neuvontakurssit Raum.a 24/5.... " Kanneljärvi 25-26/5 neuvonta- ja tuom.kurssit Vammala 25-27/5.. " " " Valkjärvi 27-29/5.. " " " Harjavalta 28-30/5.. " " neuvontakurssit " TaIIlpere 2-5/6.... Lannevesi 3/6.... " Karstula 4/ " Laukaa 5/ " Kajaani 2-3/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Kajaani 4-6/6.... neuvontakurssit Jyväskylä 6/6.... neuvojakurssit Vaasa 4-7/6.... Lapua 8-11/ neuvontakurssit Sotkamo 7-8/6.... " Kiehimä 9-10/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Mänttä 9-10/ " " neuvo~takurssit " Mikkeli 8-10/6.... Pieksämä 11-13/6.. neuvojakurssit Ruukki 12-13/6.... neuvontakurssit Kangasala 11/6.... neuvonta- ja tuom:kurssit Kyröskoski 12-13/6.. " " neuvontakurssit " Nurmes 11-14/6.... Lapinlahti 14/6.... neuvojakurssit Oulu 14-15/6.... neuvontakurssit Nokia 15/6.... " Toijala 16/6.... " Joensuu 15-18/6.... " Siilinjärvi 15-17/6.. neuvojakul1ssit Kemi 16-18/ neuvontakurssit Forssa 17-18/6.... " Kuopio 18/ " Juankoski 19/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Lohja 19-20/6.... " " neuvojakurssit " Hammaslahti 19-21/6 Rovaniemi 19-21/6 " neuvontakurssit Ni'lsiä 20/ " Iisalmi 22/ " Pielavesi 23/ ) neuvojakurssit 53) tuomarikurssit 54) neuvonta'kurssit 109 Vierumäki 26/6-5/7 27 Vierumäki 2-6/ Vää'ksy 13-14/ Yhteensä 1,668 Neuvontaa ja propagandaa on hoidettu myös liiton julkaisun Laaka-lehden sekä varsinkin yleiseksi pesäpallopäiväksi ihelatorstaiksi 21/5 lehdistölle levitetyin kirjoituksien j.n.e. avulla. Paitsi paikallisilta radioasemilta huolehdittuja radiolähetyksiä, maisteri Veijola piti vielä ennen yleistä pesäpallopäivää yleisradiossa esitelmän pesäpallon tähänast~sesta kehityksestä ja tulevaisuussuuntaviivoista. - Liitto on ollut kiinteässä yhteydessä neuvonta- ja kurssitoiminnassa myös SVUL:n piirij-dhrtokuntien sekä liiton om~en aluetoimrkunti'en kanssa. Rekisteröidyt pelituomarit. Liitto on 'kurssl'toiminnan rperusteella rekisteröinyt kaikkiaan 59 uutta pesäpallotuomaria. J ulkaisutoimin1ia. Liiton kustantaiila ja julkaisema Laa'ka-lehti on edelleen ilmestynyt, ja vieläpä entistä laajempana, nim. 24-numeroisena. Lehden päätoimittajana on ollut maisteri Aaro Kivilinna ja taloudenhoitajana toimittaja Einari Mannerla,,sekä avustajina maan parhaat asiantuntijat. Suomen mestaruudet. Suomen mestaruuskilpailut on ratkaistu edelleenkin 4 sarjassa, niro. Suur-, Va1takunnan-, naisten ja nuorten sarjoissa. Näistä on ent. B-sarjanimitys muutettu Valtakunnansarj aksi. Suur- ja Valtakunnansarjoissa on oteltu erikseen Idässä ja Lännessä, kumpienkin voittajien ratkaistessa 'keskinäisten ottelujen perusteella mestaruuden. Suursarjan ottelut on määrätty suoraan liitosta, mutta muiden järjestelyissä ovat suurena apuna olleet n.s. aluetoimikunnat, joiden lukumäärää on lisätty, niin että

8 110 11] niitä nyt oli 8 niin Idässä kuin Lännessäkin eli siis yhteensä 16. Suursarjan Lännen puolelta putosivat Valtakunnansarjaan RPL ja SMJ sekä Idän puolelta VKV ja SP; Valtakunnansarjasta nousivat vastaavasti Lännestä LP ja Keravan KooPee sekä Idä'Stä Pankakosken Tehtaan Urheilijat ja Jyväskylän Kiri. Osanottajamäärässä ei nyt 'päästy edellisen vuoden ennätystulokseen (310), nousten osanottajamäärä kuitenkin kunnioitettavaan 251 joukkueeseen. Suursarjassa oli mukana määrätyt 12 joukkuetta, Valtakunnansarjassa otteli 183, naisten sarjassa 31 ja nuorten sarjassa 25. SUUR SARJA. 12 joukkuetta. Mestari: HPK. 1. Itä: 17/ 5 VKV-KV 1-6 LMV---,KJ / 5 VPL-LMV 0--4 KT-VKV / 5 KI-8P 8-0 VPlr-KV 3-2 LMV-VKV 5-5 2/ 6 KV-SP / 6 SP-LMV 0-18 VPL-~V 2-1 VUL-VKV 2-1 KV-KJ / 6 VKV-SP 8--'0 KI-VlPL / 6 KV-LMV 3-1 SP-VPL / 8 VJ?L-VKV 2-1 KI-KV 1-4 L 'MV-SP / 8 LMV-KV / 8 VKV-LMV 0-3 SP-KI 1-3 6/ 9 SP-KV 0-9 LMV-VPL 1-J1 VKV-KIO-1 113/ 9 KV-VKV 2-1 KI-LMV 1-0 VlPL-SP / 9 KV-W'L 3-0 II. Länsi: 17/ 5 HPL-PT 7-5 HPK-RPL / 5 SMJ-RPL 1-2 TP-HlPL 3-7 PT-JHPK / 5 HPL-8MJ 11-2 HPK-TP 5-3 RPL-IPT 4-1 1/ 6 TP-SMJ 3-2 7/6IHPK-SMJ 8-4 PT-TP 3-4 RPL-HPL / 6 TP-,RJPL ~ HlPL-HPK 3-4 S>MJ-.PT / 8 SMtJ-HPK 0-5 TP-PT 1-2 HlPL-RPL / 8 TP-HlPK 2--5 SMJ-JHPL 1-8 irpl-pt 0-3 6/ 9 HPK-PT 5-8 HPL-TP 3-3 RPL-SMJ / 9 HPK-<RPL 5-3 &M'J-TP 2-8 HPL-JPT / 9 HPK-HlPL 3-1 RPL-TP 2-2 L 0 p p u 0 t tel u t: 27 / 9 KV-HPK / 10 HPK-KV 6-,-2 NAISTEN SARJA. 31 joukkuetta. Mestari: TP. Valkeak.Ha'ka-TP 0-11 l1p-valkeak.haka 16-0 Joh.Kireät-Uur.Urh. 2-7 EK-VKV luov. Joh.Kireät-Joh.Urh Uur.UTh.-JQh.Kireät 8--3 V1PL-EK VP~Uur.Urh. 9-1 EK-'Uur.Urh. 5-5 HMT-PT 5-1 KH-HPL 6-3 HPlr-PT 5-1 KH-JH'MT 4-4 KIH-PT 14-0 HMiT ---<HPL 8--3 KJI-HP 1-,2 HP-Kl 1--'0 Mikk.A---JPP 1-2 JK-PP 5-4 JK-'Mikk.A 1-1 Mikk.A-JK 2-2 pip-mikk.a 2-1 NlJOUTEN SARJA. Millck.A-lPP 0-3 Jaakk.K-SiPS 8-2 HiP-KPL 7-2 Lie:ks,U-JQPS luov. Lieks.U-PP 0-7 KauKa-Kur'R luo v VaaM-KurR luov. KauKa-VaaM 1-8 IK-VaaM 3-2 IK-S'MJ 3-2 SM\J-Ylistv 0-1 YlistV-IK 0-4 V,alkH-TP 0-16 'llp-valk'h 11-0 Jaakk.K-VPL 3-4 TP-IK 7-1 DP-KH 0-2 KIH-RPL luoy. KausP-'HP 2-7 KH-TP 1-3 PP-VIPL 5-4 PP-TP joukkuetta. Mestari: KPL. H1Plr-Etel H1PL-PT luoy. E)tel.-lPT luov. HPL-RiPL 6-1 RP~L 0-5 HaYK-Joh.Kireät 14--'0 Joh.Kireät-'HavK 1-2 ' VAP-TU 2-8 TU---<HayK 0-1 HavK-mu 8--1 Jaakk.K-SPS 5-4 Jaa:kk,K-VäTe 13-1 HPL-PP 4-8 Alaj.sk.-Vimp.sk. 2-8 Vimp.sk.-Alaj.sk. 2-1 SavR-Jaakk.K 4-2 Jo'PS-'NurmS 7-5 lviiu-hipk luqv. lviiu-tp luoy. Jo.P&-KPL 2-3 KPL-HavK luoy. KlPL-EV 3-1 KPL-'HIP 2--'0 llp-vimip.sk, 1-12 Vimp.sk.--MiU 7-1 VimIP,sk.-KiPL 2-5

9 ll2 113 VALTAKUNNANSARJA. Mestari: LP. f. Länsisarja. 183 joukkuetta, niistä 91 Idässä, 92 Lännessä. 1. Uusimaan alue. 15 joukkuetta. Mestari: Keravan KooPee. HPL LI-KH 1{)-5 NMKY---<PT II 6-4 KH~T \II!J.--.4 HPL II-PT II 4-1 HPL lli-n'mky 10-8 K'H-NMKY!J.--.4 SIU-BK 11-5 HUP-E'tel Ete1.-SIU 8-3 HUP-BK 12-3 Etel.-BK 9-4 SIU---<HJUP 4-3 HiFL IJI-HiUP 11-2 LohjanR-K.arikk.P 3-1 Hyv.T-JP 3-1 Tel"-RPL II luov. Hyv.T-LohjanR 2~ LohjanR-KodPee 1-17 KooPee-H!PL 1iI KooPee-HPL 'II luov. 2. Hämeen alue. 14 joukkuetta. Mestari: Tampereen Pol. US. 11PV-Valk. sk Valk.sk.-TPV 3-15 HiFK III-HlT 17-1 HPK II-HlT 1-1 Kalv.lPS-JQk.J 8-5 Jok.J-Kalv..FS 3--6 TPV-HiFK :vr H!PK II-TPV 3-7 TPV-Kalv.PS 7-1 TP LI-T:Maila 5-4 T.Maila-TP rr 3-2 TIP II-T.M:aila Mäntä:nJU-Oriv.P,6-5 Oriv.'P-iMäntänU 1-5 'ItRUS--,Firkk.U 13-6 Pirk'k.U-TPUS 3-9 Kyrösk.P-Ep.Esa 9-8 Ep.Esa-Kyrösk.P 6-7 TIP IJI-MäntänIU 6-4 MäntänU-'IlP II 3-8 KyröSk..F-T.PUS 0-9 TPUS-Kyrösk..F 17-2 'I1P I]I-TPUS 1-1 'IlPUS-11P 1iI 4--1 'I1PV ---IftRK LI 'I1PV-TPUS 3--t2 TPUS-TIPV Varsinais-Suomen alue. 16 joukkuetta, niistä 4 a-, muut b-joukkueita. Mestari: Loimaan Palloilijat. SUsk.-lJP 5-9 IJP-SUsk. 6-0 TNMKY~Usk. 4-0 TNMKY-1JP 1-1 UP-'I1NMKY Satakunnan a lue. 7 joukkuetta. Mestari: Porin Pallo-Veikot. Kok Veto-LavianK. 8-2 PPV-Ulv.PL 10-0 Harj~v. J-LavianK 13-2 PPV-Kok.Vero 4-1 Harjav.J-KCok.Veto Etelä.-Pohjanmaan alue. 25 joukkuetta, niistä 6 a:ssa, loput b:ssä. a-luokka, mestari Ylista- VaaM-Ylih.J. 3-5 ron sk. Ylist.sk.-Kur.R 9-2 Krist.U-IK Kur :R-YlilSt.sk. 1-5 IK I-Krist.U 13-0 b-luokka, voittaja Vimp.sk. Kur.R-IK IK l'i-ylist.sk. l'i8--5 IK I-Kur.R 2-0 IANSU-LL luov. Ylist.sk.-Ylih.J VTNSU-IANSU 4--5 Ylih.J I-Ylist.sk. 2-9 Kauh.IK-Ylih.J 1lI 6-2 VaaM-Ylist.sk. 4-2 Kuort.K-Vi mp.sk Ylist.sk.-VaaM 4-1 Alaj.sk.-Kuort.K 7--'5 Krist.U-Kur.R 2-14 Vanhak.V-Krist.U Kur.R-Krist.U luov. Vanhak.V-Kist.U 19-4 Ylih.J-VaaM 12-8 V imp.sk.-alaj.sk.8-1 Ylilh.J-VaaM 6-3 Vimp.sk.-Kauh.IK Keski-Pohjanmaan alue. 3 joukkuetta. Mestari: Vetelin Yritys. Kokk.V-Kann.sk Kann.sk.-Kokk.V 15-3 Kann.sk.-VetelinY 1-9 VetelinY-Kann.sk. 2-2 Kokk.V-VetelinY Pohjois-Pohjanmaan alue. 11 joukkuetta, joista 4 a:ssa. Mestari OP. b-voitaja OulunsalQn sk. Oulun NMKY-Lapinn.U 8-5 Lapinn.U--'Oulun NMKY 7-5 PutaanP-Oulun NMKY 7-4 Ouluns.sk.-Kemp.K 3-2 Ouluns.sk.-Kemp.K luov. Ouluns.sk.-VAU 20-2 Ouluns.sk.-PutaanP 8-5 Ouluns.sk.-'Raahen Vesa luov. 8. Pohjola.n alue. Ainoa joukkue Rovaniemen Lapin Pojat. 8

10 114 Ylistaron sk.-vetelinyrit. 9-2 PPV-IlP 3-2 IJP-PPV 6-0 OP-Ylistaron sk. 6-0 OP-Lapin Pojat 4-0 OP-KooPee 4-2 Lä.nnen loppuottelut. LP-TPUS 4-0 TPUS-OP 2-1 LP-KooPee 2-0 KooPee-TPUS 6-2 LP-OP 6-2 Lännen 2 parasta, LP ja KooPee, tulevat 1937 Suur sarjaan. KPL-MyKV luoy. KlPL-Inker.T 3-2 KPL-KV II 4-1 Inker.T---KV II 11-3 IG II~HP 1-4 n. ItäsaJ ja. 9. Kymenlaakson alue. 7 joukku~tta. Mestari: Kouv. PLo HP-KI II luoy. K'I II--KyNMKY KyNMKY-KI II 2-3 HiP-KPL 2-4 K'PL-HP Kaakkois-Suomen alue. 35 joukkuetta, niistä a-luokassa 9, b:ssä 26. a-iuokka: Mestari V:rin NMKY. EK -AE AE--<EK, AE luoy. TU-EK 2-9 EK-TU 13-3 ljum-ek '3-12 EK.-LUM 9-1 UU I-VKV II 6-3 VKV II-UU NMKY I-UU NMKY I-VKV II luoy. UU I-NMKY MlU-RM 1-6 VVP~RNS 10-5 ljum--1esk 0-8 VVP-RNS luoy. ESK-LUM luoy. VU-RRI-5 RR~VU 5-4 KiU-JoK 2-13 JoK~KU 2-5 RJM-MU luoy. NMKY--,RM 1-1 NMKY-EK 3-1 EK.--,RM 11-1 NMKY~EK. 7-1 NMKY-RM luoy. EK-RM lucy. EK-RM R'M-NMKY 1-1 EK-NMKY 2-1 UU-V AP VA'P-UU II 14-1 RP-VVP 7-17 SU-LE 2-8 J ()IK-VK 7-2 ViK-JoK 4-4 ESK-LE 4-1 1JE---,ESK 1-12 IJ-RR 5-12 RR-IJ 10-4 JäK-IJ IJ-JäK ~11 KY-Rl;' -;--<3 RJU~KY 2-3 IJ--JK 16-6 JK-IJ 3-16 RauhNMlKY-PV 4-12 PV-RauhNMKY 10-7 VIK~PV 9-0 PV-VK 2-9 ViK-NMKY 5-3 NMKY-'VK :?---06 VAP-KY 3-12 V AP-KY luoy. ll~ JäK-ffiR 7-1, RR luoy. toisen VVP~Käkis.Pall. 0--5, vvrp luov. toisen VAP-ESK 9-7 ESK-VhP 1-4 VAP-JohK 1--0 JohK-VAP 3-7 ESK-JohK 2-2 KäkisP-JääskK 23-7 JK-KP 4-3 VA'P-KP 0-5 KiP-VAP Itä-Karjalan alue. 5 joukkuetta. Mestari: Värtsilän Teräs. SP-SPS 5-4 Jaakk.K-VäTe 1-8 Jaakk,K--8P VäTe-Jaakk.K 6-0 VäTe-Pitkär.U Pohjois-Karjalan alue. 18 joukkuetta, joissa 5 a:ssa. Mestari: Pankakosken Tehtaan Urheilijat. JoPS-Nunn.V 3-0 L ieu-ns 5-3 NS-LieU 4-3 L ieu~ptu 2-7 ljmv II-AsikkJR 17-8 Asikk.R-LMV II 8-11 OO-KoskeniK luoy. PTU-LieU 11-3 JoPS-PTU 3-1 PTU-JoPS Lahden alue. 4 joukkuetta. Mestari: LMV II. OO-LMV II LMV II-OO Pohjois-Savon alue. 11 joukkuetta. Mestari: Varkauden Urho Lapinl. V~Iis.P 7-2 Vark.U-Kuop.K 14-1 Kuop.K-Ves.U 5-1 Vark.U-Ves,U Suur-Savon alue. 8 joukkuetta. Mestari: Jyväskylän Kiri. T oiy.sk.-vihtav.p 8-6 Vihtav.P-Liev.K 10-4 Hankas.H-Li'ev.K 2-7 Sayonl.R-Pieks.P 4-1 Pielks.P-Sa'Vonl.R 2-4 Toiv.SIk.-JK 1-14

11 116 Liev.K~Toiv.sk Toiv.sk.--'Hankas.H 12-9 Hankas.H-ViIhtav.P 5-5 Savonl.R-Mikk.A 3-8 Mikk.A-Savonl.R 9--6 JK-Toiv.sk Pieks.P-Mikk.A 0-3 Mikk.A-Pieks.P 11-2 JK-~kk.A 3-0 MikIk.A-,JK 2-4 SU!U!rottelu 1 t ä-l ä n 's i pelattiin liiton huo1ehtiessa järjestelyistä viidennen kerran Helsingissä. Tämän sadesäästä lhuo1intatta ensiluokkaisen hyväksi muodostu!van Q'tteIlun 'V'Oitti nyt vuoros'ta3!l1 taas Länsi Kaj.PK-Sotk.J Kainuun alue. 3 joukkuetta. Mestari: Kajaanin PK. Idän loppuottelut. L;orokon takia Kaj. PK ei lainkaan näihin osallistu. nut. LMV II ei taas säädösten mukaan saanut (LMV 1 on Suur-sarjassa), vaan alueen toinen joukkue Orimattilan Oka oli mukana. Vark.Urh.-,Jyv.Kiri 4-7 VäTe-VN'MKY 0-2 OO-KP VN'MKY~PTU 5~ JlK-OO PTU-.JK 4-0 OO-VNtMlKY 2-1 PTU---<OO 7-0 JK-VNMKY 6-1 Alueen parhaat, PTU ja JK, pääsevät 1937 Suursarjaan. III. Valtakunnansarjan loppuottelu r,atkailstiin 27/9 PankailroSlrella, jossa Lännen parhaasta joukikujeesta ja entisestä SuuTS<rrjajou.klkueesta, Loimaan Ba1loHijoista, tuli mestari, lyötyääjn PTU:n 9-l. Muut kilpailut. Mestail'UJUSotJtelujen lisäksi.seurat ovat järjestäneet lukuisia mail.'j-a-, maila- y.<ffi. ikil'pailuja. Näistä mainittakoon erikoisesti alullepannut n.s. maakunta-ottelut, joita on ohu!t Hämeen seuroj-en ikesken, sekä Satailrunnan ja Varsinais-SUIO!IIleI1 seurojen väliset. Liiton -luv,ail.1a tai [iiton järjestämänä pidettyjen kilpailujen lukumäfu-ä nolll.see 470 kansalliseen ja 2 kansainväliseen ikil:paihrun.. MaaotteliU Eesti-Suomi siirtyi eestil-äi'sten toivomuksesta ~evääksi v Taito- ja harrastajamerkit. Kuhn1lana vuonna saatiin vahvistetuksi myös 1 1k:n taitooderkin äännöt, ja en'sirnmäi.senä ja toisbai'selk.si ainoana tämän suoritti PT:n Kalevi Ihalainen. II lk:n mei1kk.isujotitu!k!set nolulsivat 10, III hlcn 12 ja harras:t.ajamerkkisuoritujkset 49, joten siis merkkejä kaikkiaan suoritettiin 72 kpl. Pesä'galloilun Liittoneuvosto on edel!l.een rvirikeänä toiminut, pitäen vuosikokouksensa 29/3 yhdentjoisba neuvostloo'il k.uuluvan yhtymän läsnäollessa. Yhteistyö on edelleen 'sujunut yhteisymmärryksen merkeissä. Yleinen pesäpallopäivä vahvistettiin, ja sääntömuutosehdotuksia pohdittu. Muu toiminta. Uudet [khpah.usäämlöt ovat lopullisesti vuoden aikana vailmi.s!nmeet ja pairuatetut, salffi.oinkuin myös ansiomerkkikirjat. SVUL ansiomerk'kinsä on myöntänyt liiton puheenjohtajalle, varatuomari Kullervo Pellisellesekä johtokunnan jäsenelle, maisteri Olli Veijo1alle. PPL:n hopeinen ansiomerkki on luovutettu tuomari Pasi H a r ve l.a 11 e, opettaja Kalle La a k k 0 s e 11 e Kuopiosta sekä lehtori Armas M i k k 0 se 11 e Tampereelta. Liiton tunnustusmerkin ovat saaneet herrat Yrjö K 0 s k i n en ja Aarne T a r pol a.

12 118 D ebet An Tavaratili: Ilmoituksista Laa'ka'lehdessä.... Adremalevyistä..... Veistoksista " Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: Palkkamenot Vuo.kramenot Y1e~ut Pesäpalloliiton Voi t t 0-2,655:- 3,020: :- 26,610:- 2,240:- 4,663: 70 " Posti-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Ulloo1i.njlllPuhelut... 2,489: 75 Postikulut ,313: - " Kurssi-, Neuv onta- ja Propagandakulujentili: ~urssi - ja neuvontatoiminta... 20,329: 25 IPropagandalkulut... 4,854: 50 " Kokous- ja Ma tkakulujentili: KQlmusma<tkailrulut ,203: 50 Sekru. kdkouskulut : 80.. Laakalehdentili Edustustili Sekalai tentili P ääomatili: Yilijäämä v. 11) ja 6,425: 55 33,513: 70 5,802: 75 25,183: 75 9,800: 30 1,873: 25 1,916: 2.5 2,148: 50 8,390: 35 Smk. 95,054: 40 tilinpäätös v T a p p i 0 t i 1 i. Per Tavaratili: Painotuotteista.... 8,040: 45 Thvaramerkeistä ,082: 50 Tairt;omerkeistä :50 Opaskirjasta ,028: 50.. Kilpail ujentili.... Filmitili. '.'...,...,... Määrärahatili: MääTäraba v ,936: 25 Lisäavustusta SVUL:lta..., 26,666: 65.. KorkotiLi Smk. 119 Kredit 31,368: 95 2,962: :- 52,602: 90 7,630: 45 95,054: 40. AIn SVUL:n tili: Rahaa Tava ratili: P ainotuotteita Taitomerlcl!:ej ä 3,488: :50.. Arvopaperitili.. Henkilötili: Tilisaatavia.. Kalustotili Ta s (' ~ 59,934: 20 3,731: 20 6,000>:- 3,321: - 1:- Smk. 72,987: 40 t i 1 i. P er P ääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta ,597: 05 Ylijäämä v ,390: 35 72,987: 40 Smk. 72,987 : 40

13 121 Suomen Pyöräilyliitto v Liittojohtokunta. Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokuntaan ovat v:n 1936 aikooa kuuluneet insinööri Eino Tilus, kirjaltaja Lauri Anttila ja konttoristi Arvi Lehtonen Helsingistä, johtaja Raul HeHberg Porvoosta, kauppias Edvin Corin Kokkolasta, auto ~lija Kosti Tuomisto Turusta sekä johtaja Lauri Helanterä Hämeenlinnasta. Liiton puheenjohtajana on toiminut insinööri E. Tilus, varapuheenjohtajana kirjaltaja Lauri Anttila sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä toimistosihteeri J. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettiin työvaliok.unta hoitamaan liiton juoksevia asioita, kuuluen siihen insinööri E. Tilus (puheenjohtaja), kirjaltaja Lauri Anttila (varapuheenjohtaja), johtaja Raul HeHberg ja konttoristi A. Lehtonen. Koska olympial.aisvuosi antoi työvaliokunnallie huomattavasti työtä, työvaliokunnan avuksi valittiin myöhemmin liittojohtokunnan ulkopuolella olevat helsinkiläiset 'Pyöräilymiehet, rakennusmestari Aarne Euramaa ja toimittaja Jules Jura, jotka ovat olleet saapuviua myöskin Eittojohtokunnan kokouksissa. Työvaliokunnan sihteer inä. on toiminut liiton sihteeri 1. Sinisalo. Liitlojohtokunta on pitänyt toimikauden aikana 6 kokousta, kertyen näiden kokousten pöytäkirjoihin yhteensä 97 pykälää. Työvalidkunta on pitänyt 10 kokousta, pöytäkirjapykäläluvun ollessa yhteensä 136. Liittojohtokunnan ja työvaliokunnan jäsene t ovat olleet kokouksissa saapuvilla seuraavasti: L iitto- Työ- N imi joh tok. v aliok. Yht. Tilus Hellberg Lehtonen Anttila Jura Euramaa Tuomisto Corin Helanterä Liiton jäsenistö. Toimikauden aikana littoon liittyi 31 seuraa, joten toimikauden päättyessä liitossa oli yhteensä 244 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 10,997 jäsentä. Jäsenkasvu oli edelliseen vuot'een nähden 2,383. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä kansainväliseen pyöräilyliittoon (Union Cycliste Internationale), pohjoismaiseen pyöräilyliittoon (Nordisk Cykleforbund) sekä Suomen Retkeilym.ajajär jestöön. Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liittoa ovat v:n 1936 aikana pidetyissä SVUL:n liitto 'kokouksissa edustaneet liiton vuosikokouksen valitsemiha liiton puheenjohtaja, insinööri E. Tilus, varamiehenään liiton varapuheenjohtaja, kirjaltaja Lauri Anttila sekä matkapostiljooni K. Lindström Helsingistä, varamiehenään!konttoristi A. Lehtonen. Edustus SVUL:n liittohauituksessa. Liiton edustajina v:n 1936 SVUL:n liittohallituksessa ovat olleet liiton puheenjohtaja, insinöö'ri E. Tilus, v.aramiehenään konttoristi A. Bergman Helsingistä, konttoristi A. Lehtonen, varamiehenään johtaja Raul Hellberg sekä matkapostiljooni K. Lindström, varamiehenään kirjaltaj,a Lauri Anttila.

14 122 Edustus Stadion-säätiössä. Liiton edustaj,ana Stadion-säätiössä on 01lut liiton puheenjohtaja, insinööri E. T ilus. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liittoa on edustanut Suomen Olympialaisen Komitean n.s. laajennetussa toimikunnassa liiton puheenjohtaja insinööri E. Tilus. Edustus pohjoismaisessa pyöräilyliitossa. Liiton edustajina pohjoismaisessa pyöräilyliitossa (Nordisk Cykleforbund) ovat olleet, varapresidenttinä matkapostiljooni K. Lindström ja hallituksen jäsenenä insinööri E. TiLus. Syyskuussa pidetyssä 'lrongressiss.a liiton suomalaiseksi varapresidentiksi valittiin insinööri E. Tilus ja jäseneksi hallitukseen johtaja Raul HeLLberg. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton toimintasääntöjen 20 :n mukaisesti liiton nimen ovat olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, insinööri E. TiLus tai varapuheenjohtaja kirjaltaja Lauri Anttila yhdessä liiton sihteerin I. Sinisalon tai liittojohtokunnan jäsenen johtaja Raul HeLLbergin kanssa. Liittokokoukset. Toimikauden aikana on pidetty kaksi liittokokousta, nimittäin liiton v u 0 s i k 0 k 0 u s, joka oli Helsingissä SVUL:n huoneistossa huhtikuun 26 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 8 jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa 25. Kokouksen päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) hyväksyttiin liiton v:n 1935 toimintakertomus; 2) vahvistettiin liiton v :n 1935 tilinpäätös ja myönnettiin asianom.aisille vastuuvapaus; 3) hyväksyttiin alustavasti liiton v:n 1937 talousarvioehdotus ; 4) jätettiin liittojohtokunnalle tehtäväksi ryhtyä to~menpiteisiin liiton oman mestaruusmitalin aikaansaamiseksi; 5) keskusteltiin liiton sihteerin I. Sinisalon alustuksen pohjalla pyöräilijöiden luokituksesta kansainvälisten pyöräilysään töjen edellyttämää rekisteröimisjär~.e~~el~ mää käyttäen ja jätettiin liittojohtokunnalle tehtavaksl seuraavaan liiton yleiseen 'kokoukseen laatia asiassa lopullinen ehdotus sääntöineen; 6) hyväksyttiin Helsingin Pyöräilyseuran ehdo~.~.ksesta seuraava korjaus liiton toimintasääntöjen 14 :aan: Sama henkilö ei saa (liiton yleisissä kokouksiss~) äänestää useamman kuin korkeintaan kahden (2) seuran puolesta, jolloin on otettava huomioon että toisen seuran äänioikeutettun.a edustajan; saa virallisella valtakirjalla toimia ainoastaan se henkilö, joka on valittu äänioikeutettuna edustamaan omaa seuraansa."; 7) keskusteltiin herra V. Lehtiön, Jyväskylän PyöräiLyseuran puolesta tekemän ehdotuksen nojalla liiton oman retkeilymerkin aikaansaamisesta ja jätettiin liittojohtokunnalle asiaa. koskevan lopullisen ehdotuksen tekeininen seuraavaan yleiseen kokoukseen. Muut liiton toimintasääntöjen 12 :n edellyttämät asiat käsitteli liiton j atk 0 v u 0 s i k 0 k 0 u s, joka pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa lokakuun 25 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 20 jäsenseuraa edustajaluvun ollessa 39. Käsitellyistä asioista ja teohdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) todettiin Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten yhdistyksen lahjoittaneen liitolle Smk. 15,000 : - yleisen pyöräily toiminnan tukemiseksi;. 2) valittiin liiton edustajiksi v:n 1937 aikana pidettäviin SVUL:n liittokokouksiin insinööri E. Tilus Helsingistä, varalle kirjaltaja Lauri Anttila Helsingistä, matka- 123

15 12,1, postiljooni K. Lindström Helsingistä, varalle johtaja RauL HeUberg Porvoosta sekä konttoristi A. Lehtonen Helsingistä, varalle toimittaja J. Jura Helsingistä; 3) valittiin liiton edustajiksi SVUL:n v:n 1937 liittohallitukseen insinööri E. TiLus Helsingistä, varajlle konttoristi R. Johansson Helsingistä, konttoristi A. Lehtonen Helsingistä, varalle johtaja RauL HeUberg Porvoosta ja matkapostiljooni K. Lindström Helsingistä, varalle kirjaltaja Lauri Anttila Helsingistä; 4) vahvistettiin lopullisesti liiton v:n 1937 talousarvio, joka päättyi Smk:aan 27,000:-; 5) valittiin liiton puheenjohtajaksi v:ksi 1937 insinööri E. TiLus Helsingistä; 6) valittiin äänestyksen perusteella liiton v:n 1937 liittojohtokuntaan johtaja RauL HeUberg Porvoosta (20 ääntä), kauppias Edvin Corin Kokkolasta (18), kirjaltaja Lay,ri AnttiLa Helsingistä (17), autoi'lija Kosti Tuomisto Turusta (16), johtaja Lauri Helanterä Häm enlinnasta (13) ja toimittaja Jules Jura Helsingistä (10). Ensimmäisessä äänestyksessä toimittaja Jura ja 'hammasteknikko J. K. Elminen Viipurista saivat kumpikin 10 ääntä, jolloin uusintaäänestyksessä Jura sai 14 ääntä ja Elminen 3 ääntä; 7) valittiin liiton tilejä tarkastamaan v ne henkilöt, jotka SVUL:o valitsee tilintarkastajikseen v:ksi 1937; 8) päätettiin pysyttää kilpailujen järjestämisoikeu'ksista perittävät maksut entisinä; 9) vahvistettiin liiton vuosikokouksen 26/4-36 tekemä muutos liiton toimintasääntöjen 14 :ään ja todettiin, että tämä muutos oli saanut toimintasääntöjen edel>lyttämän lopullisen vahvistuksen; 10) hyväksyttiin liiton sihteerin I. Sinisalon alustukseen nojautuva kilpapyöräilijöitten rekisteröimistä kosk va ehdotus ja vahvistettiin rekisteröimismääräykset; 11) hyväksyttiin liiton sihteerin I. Sinisalon alustukseen nojautuva pyöräilyn propaganda- ja retkeilymerkin aikaansaamista koskeva ehdotus ja k.o. merkkien suoritusvaatimukset ja -säännöt. Pohjoismaiden pyöräilyliiton kongressi. Pohjoismaiden pyöräilyliiton (Nordisk Cykleforbund) kongressi pidettiin Tukholmass.a 12/9. Kongressissa edustivat Suomea johtaja RauL HeUberg ja toimittaja J. Jura Kongressissa käsitellyistä asioista ja tehdyista paatöksistä mainittakoon seuraavat:.. 1) liiton puh enjohtajaksi valittiin edelleen JohtaJa A. Gresvig Oslosta;.., 2) liiton suomalaiseksi varapreside~ti~si,:al1ttlln insinööri E. TiLus ja hallituksen jäseneksi JohtaJa Raul HeUberg;.. 3) seuraavat pohjoismaiset pyöräilymestaruuskl]pallut päätettiin pitää Oslossa 8-9/8-37;... 4) pohjoismaisten pyöräilymestaruuskllp.a~l ujen.maantieajon lähtöväliajaksi vahvistettiin 3-5 mmuuttla; 5) keskusteltiin suomalaisten pyöräilijöiden. ma~k~avustamisesta pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpallulhin, johtuen asian tkäsittely lähinnä siitä, että Suor:n~n pyöräilijät ovat epäedullisemmassa ase~~ss~ mulhin pohjoismaihin nähden, he kun joutuvat neijas~.. ke.rrasta kolmasti matkustamaan pitemmän matkan, hsaksl kallisvaluuttaisessa maassa. Avustuskysymys kuitenkin raukesi sen vuoksi että pohjoismaisella pyöräilyliitolla ei ole varoja siihen: Kuitenkin Suomi vapautettiin toistaiseksi vuosimaksun suorittamisesta. Kansainvälisen pyöräilyliiton kongressi. Kansainvälisen pyöräilyliiton (Union Cycliste Internationale) kongressi pidettiin olympiala~sten ki~jen yhteyd ssä Berlinissä 5/8-36. Kongr:ssls.sa ed~stlvat liittoamme sihteeri I. SinisaLo ja fil. maisten L. Pthkala. Kongressissa!käsiteltiin ainoastaan sääntömääräiset asiat sekä olympialaisten kisojen järjestelyä ja arvontaa koskevat seikat. 125

16 12() M uistoplaketit. Kiitollisuuden osoitukseksi niistä palveluksista, joita Ruotsin pyöräilyliit'on puheenj'ohtaja, johtaja John Liljendahl on tehnyt maamme pyöräilyurheilun hyväksi, hänelle annettiin pohjoismaisten rpyöräilymestaruuskilpailujen yhteydessä 13/9 SVUL:n hopeinen plaketti. Avustukset. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton vuosiavustuksen lisäksi liitto 'On saanut Suomen Polkupyörätuk1cukauppiaitten Yhdistykseltä Smk:n 15,000 : - suuruisen apurahan yleisen pyöräily toiminnan tukemiseksi. Lisäksi liitto on v:n 1936 aikana saanut Olympialaiselta Keräystoimikunnalta 'Osuutena keräysvaroista Smk. 40,000: -. Keräysvaroista tullaan saamaan vielä pienempi osa v:n 1937 puolella. Propaganda toiminta. Liittojohtokunta on pyrkinyt edelleen tekemään voitavansa pyöräilyinnostuksen herättämiseksi suuren yleisön keskuudessa. Tässä mielessä liiton toimesta on hankittu kirjoituksia, joita on annettu maamme sanomalehdistön käytettäväksi. Lisäksi 'Ovat liittojohtokunnan jäsenet antaneet Eanomalehdistölle tietoja liiton toiminnasta ja pyöräilyurheilusta yleensä. Sanomalehdet ovatkin auliisti antaneet palstojaan käytettäväksi auttaen siten osaltaan liittoa sen pyrkimyksissä. Liiton toimesta on pyritty vaikuttamaan siihen, että jo ennestään toimivat urheilujärjestöt ottaisivat myöskin pyöräilyn ohjelmaansa. Tässä mielessä vuoden aikana on seurohle lähetetty kiertokirjeitä ja ohjeita. Erikoisesti mainitt.akoon vuoden vaihteessa lähetetty laaja kiertokirje, jossa selostettiin liiton vastaisia toimintasuunnitelmia ja annettiin ohjeita seurojen sisäisen työskentelyn järjestämiseksi asianmukaiselle kannalle. Propagandatoiminnasta mainittakoon vielä, että liitto on lähettänyt esitelmöitsijöitä urheilujärjestöjen kokousja juhlatilaisuuksiin selostamaan pyöräilyväen pyrkimyksiä. Edelläolevan propagandatyön tekijöistä mainittakoon insinööri E. Tilus, johtaja Raul Hellberg, konttoristi A. Lehtonen, toimitt.aja J. Jura ja sihteeri I. Sinisalo. Propagandapäivät. Suuren yleisön pyöräilyinnostuksen herättämiseksi aikaisempaa tapaa noudattaen vietettiin toukokuun 31 päivä kautta koko maan yleisenä pyöräilypäivänä. Tällöin pyöräilyseurat toimeenpanivat omilla paikkakunnil Iaan pyöräilyretkiä, kilpailuja ja propagandajuhlia. Sanomalehtien välityksellä julkaistiin kirjoituksia, joissa selostettiin pyöräilytoiminnan sopivaisuutta "jokamiehen urheiluna". Retkeily toiminta. Liittojohtokunta on toimikauden aikana kiinnittänyt erityistä huomiota retkeilypyöräilyinnostuksen herättämiseksi maassamme. Aikaansaannoksista mainittakoon, että useat pyöräilyseur.at järjestivätkin vuoden kuluessa pitempiä ja lyhyempiä pyöräretkiä jäsenilleen. Erikoisesti mainittakoon tämän yhteydessä Jyväskylän Pyöräilyseuran järjestämä retki J:kylä-Helsinki-J:kylä, jolle osallistui parikymmentä nais- ja miespyöräilijää. Laajempien ja pitempimatkaisten retkien toteuttaminen onkin nyttemmin käynyt päinsä liitt'o kun voi avustaa näiden järjestämistä Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten Yhdistykseltä s.aamallaan apurahalla. Retkeily toiminnan elvyttämistä tarkoittavana toimenpiteenä mainittakoon liiton liittyminen Suomen Retkeilymajajärjestöön. Tällä tavoin liitto voi vaikuttaa yhdistyksessä juuri pyöräilyretk'eilyn hyväksi ja auttaa jäsenjärjestöjään saamaan niitä etuisuuksia, joita perustetut retkeilyreitit majoineen tarjoavat. Retkeily toimintaa edistäväksi toimeenpiteeksi on katsottava myöskin se, että liitto ryhtyi tutkimaan niitä vaatimuksia, jotka on asetettava maassamme yleiseen käyttöön soveltuvalle retkeilypyörälle. Tutkimuksiensa tuloksista liitto sittemmin antoi kirjallisen esityksen Suomen POlkupyörätukkukauppiaitten Yhdistykselle mahdollisia to:menpiteitä varten. 127

17 128 Tämän yhteydessä mainittakoon. vielä, että liitto lähetti Rautatiehallitukselle pyynnön, että n.s. rengasmatkoilla liikkuvat saisivat kuljettaa polkupyöränsä joko ilmaiseksi tai nykyistä halvempaan hintaan matkansa aikana. Tätä kirjoitettaessa anomusta ei' ole vielä ratkaistu. Maantiepropagandakilpailut. Liitto on edelleenkin pyrkinyt vaikuttamaan n.s. maantiepropagandakilpailujen järjestämisen hyväksi, jotta harrastus kilpapyöräilyyn siten saataisiin entistä laajemmalle pohjalle. Nämä kilpailuthan soveltuvat tarkoitukseen erinomaisest.i sen vuoksi, että ne on niin helppoja järjestää. Ensikertalaiset seurat voivat kokeilla ki'lpailujen järjestelyn yhteydessä esiintyviä seikkoja ja samall.a saada toimintaansa mukaan paikkakuntansa kilpailupyöräilyyn innostuneet henkilöt. Propagandakilpailut on toimeenpantu useammassa ajosarjassa, joten aloittelevaikin pyöräilijät ovat voineet -olla mukana. Maantiepropagandakilpailujen kautta aktiivisten pyöräilijöiden lukumäärä onkin huomattavasti kasvanut ja niistä on "löydetty" mont.a uutta 'kykyä. Liitto on myös voinut myötävaikuttaa näiden kilpailujen järjestämiseen sen kautta, että Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten Yhdistyksen apurahasta on voitu jakaa avustuksia kilpailujen aiheuttamien järjestelykulujen peittämiseksi. Kurssitoiminta. Liitto ei -ole kuluneen 'toimikauden aikana t-oimeenpannut yhtään pyör.äilykurssia. Tämä on johtunut siitä, että pyöräilijät eivät ole yleensä halukkaita osaillistumaan kursseille. Sen sijaan liitto on lähettänyt pyöräilyn opettajia ja luennoitsijoita järjestöjen toimeenpane- mine retkeilykursseille ja neuvottelupäiville, joten tällä tavoin on pyritty antamaan sekä teoreettista että käytännöllistä ohjausta pyöräilyurheilussa. Niinpä liitto lähetti 11-22/6 Suomen Urheiluopistoon pidetylle retkeily.kursshle opettajaksi herra A. Lehtosen, joka luennoi retkeilypyöräilytoiminnasta. Neuvontatoiminta. Viime kuluneena vuonna liittojohtokunta kiin~i~~ erikoista huomiota pyöräilijöiden ohjaukseen.. TaJ?a johtui osaksi siitä, että kys~?kse~~ä. oli ol~p~.ala:svuosi, mutta ennen 'kaikkea sllta, efta JO. edell~.s:::~.~!~. kautena ilmaantui suuri joukko nuona pyorall1j?i:.a, joista kunnollisella -ohjauksella.~fo1?:~.. ~~tjkää.. v~~tais~m kehittää erin-omaisia k~lpailupyorailijo.l.ta.!~~.s~... ~melessä liittojohtokunnan toimesta laadittlln pyorallljoltten valmennusohjeet, jotka eri vuoden aikojen h.arjoitt~lua koskevina lähetettiin aina määräaikojen kuluttua asianomaisille pyöräilijöille. Tämän toimenpiteen kautta varsinkin nuoret pyöräilijät on voitu ohjata valmennuksessa oikealle tielle. Neuvottelupäivät. Yleisen pyöräily toiminnan 'kehittämistä tarkoittavana toimenpiteenä on todettava ne neuvottelut~lais~ludet, jotka on pidetty a'ktiivipyöräilijöiden.ja seuro~e~ Johtohenkilöiden välillä. Näitä tilaisuuksia on toimikauden aika pidetty: 1) liiton vuosikokous, Helsinki 26/ osanottajaa 2) aktiivipyöräilijöiden neuvottelutilaisuus Turku 4-5/ ) aktiivipyöräilijöiden neuvottelutilai- " suus Helsinki 12/ ) liito~ jatkovuosikokous, Helsinki 25/ " " Yhteensä 98 osanottajaa pyö räilymerkkitoiminta. Innostus pyöräilymerkkien suorittamiseen on edelleenkin kasvanut. Varsinkin harrastusmerkkejä on suoritettu runsaasti. Voimakkaamman, suureen yleisoon kohdistuvan propagandatoiminnan aikaansaamiseksi herätettiin kysymys erityisen propagandapyöräilymerkin aikaansaamiseksi. Liittojohtokunta laatikin ehdotuksen k.o. merkkiä varten, joka sittemmin esitettiin ensiksi liiton vuosikolroukselle ja jonka säännöt vahvistettiin liiton jat'kovuosikokouksessa. 9

18 130 Retkeilyöpyöräilyinnostus on myös antanut aiheen erityisen retkeilypyöräilymerkin aikaansaamiseksi. Alote asiassa lähti jyväskyläläisten pyöräilijöitten ta..l1::>lta. Liittojohtokunta kehitti ehdotusta ja esitti lopullisen merkkiä koskevan suunnitelman liiton jatkovuosikokoukselle, joka vahvisti k.o. merkin säännöt. Toimikauden aikana liitt'ojohtokunta on tarkastanut eri puolilla maata toimeenpantujen pyöräilymerk'kisuoritustilaisuuksien kor tist'ot ja hyväksynyt näiden mukaisesti 16 II lk:n, 34 III lk:n ja 83 harr astajaluokan suoritusta, eli yhteensä 133 pyöräilymevkkisu'oritusta. Suoritustensa mukaisesti asianomaiset pyöräilijät ovat t oimikauden aikana lunastaneet itselleen 16 II lk:n, 38 III lk:n ja 78 harrastajaluokan merkkiä, eli yhteensä 132 pyöräilymerktkiä. Luokkajako. Kilpailupyöräilijät 'On aikaisempaa tapaa noudattaen määrätty ajotait'onsa perusteella ajaluokkiin A, B, C ja D (viimeksi mainittu ikämiesluokka). Nimettyjä pyöräilijöitä 'Oli A-lu'Okassa 46, B-luokassa 127, C-Iuokassa 446 ja D-luokassa 52 eli yhteensä 671 pyöräilijää. Liiton jatkov'uosikokous päätti ottaa käytäntöön v:n 1937 alusta alkaen kansainvälisten pyöräilysääntöjen edellyttämän lisenssijärjestelmän, S.O., jokaisena maassamme kilpailevaj.la pyöräilijällä tulee olla Suomen Pyöräilyliiton virallinen amatöörikortti, jossa on määritelty, missä ajo'luokassa asianomainen saa k.o. vuotena kilpailla. Järjestelmää varten hyvälksyttiin säännöt ja rekistetöiminen pantiin alulle vuoden lopulla. Kilpailutoiminta. Ki1pailutoiminta on vilkastunut vuosi vuodelta. Tämä todistaa parhaiten pyöräilytoiminnan nousua. Vuoden aikana 'On kilpailukalenteriin ilmaantunut uusia jär jestäjänimiä. Lisäksi on todett.ava, että seurat ovat perustaneet lukuisia uusia kiertopalkint'oja, joita koskevat ajot tullaan toimeenpanemaan jatkuvasti joka vuosi. Tällä tavoin Su'Omessakin päästään jo n.s. määräpäiväisiin kilpailutap.ahtumiin pyöräilyn alalla. Erikoisen ilahduttavaa on todeta, että seur at ovat pyrkineet uudelleen järjestämään aikanaan kuului~~ muodostuneita ajoja, jotka syystä tai toisesta ovat vnme vuosina olleet pitämättä. Lisäksi 'On t'odettava eräitten seurojen pyrkimykset useampipäiväisten maantieki'lpailujen aikaansaamiseksi. KansaLliset ja kansainväliset kilpailut. Toimikauden aikana on liiton jäsenseurojen toimesta pidetty 18,k.a,nsallista ja 1 kansainväliset kilp~i~ut. Näiden lisäksi seurat ovat toimeenpanneet lukuisia seurojenvälisiä, paikallisia ja piirikunnallisia kilpailuja. Seurat ovat pyrkineet laajentamaan kilpailutoimintaansa myös seuraottelujen järjestämisellä. Niinpä kuluneen t'oimikauden aikana onkin mainittava jo traditioksi muodostuneet "kolmenseuran ajot" Helsingissä ja turkulaisten ja helsinkiläisten seurojen väliset pyöräilyottelut. Maakunnallisia otteluita ei vielä ole aikaansaatu. Samoin on jäänyt pitämättä aikaisemmin järjestetty Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välinen pyöräilyottelu. Suomen pyöräilymest.aruusikilpailut pidettiin ensimmaisma olympialaiskarsintakilpailuina Turun Urheiluliiton järjestäminä 4-5/7-36 Turun Urheilupuistossa. Mestaruudet jakautuvat seuraavasti: Y l oe i ne n s a r'i a : 1 km. rata-ajo: B. Hupponen, Turun Pyöräilijät, 1.35,3: 1.0 " A. Salokangas, P yörätoverit, H :ki, 17.27,4; 1210 "maantiellä, miesk!ohtaine n kilpailu : Th. Porko, GIF,!Kokkola, 3.43,24; 120 seuro'ien välinen : Helsingin P yöräilyseura (T. K okkola, T. L indgren ja N. Lilja), 11.48,33. Ikäm i es sar j a: 10 km. rata-ajo: V. Hietanen, P orvoon Urheilijat, 17.51,8; 50 "maantiellä: O. ousiainen, Vihtavuoren P amaus, 1.45,12. N uo rten sarja: 1 Jan. rata-ado: A. Ojala, Helsingin Pyöräilyseura, 1.3'7,6; 50 " maantiellä: A. Tuomi, Turun P yöräilijät, Ka ikis s a sarjoissa yhteis e nä: 1 km:n joukkueajo radalla : Gamlakarleby Idrottsförening.. (Th. P orko, S. L ybäc'k ja V. Vlckstrom),

19 132 Mestaruuskilpailuissa kilpailtiin lisäksi Avon-kiertopaLkinnosta, jonka sai haltuunsa 120 km:n maantie ajon joukkuekilpailun perusteella Helsingin Pyöräilyseura. P 0 h joi s m a i s e t!p Y ö r ä i 1 y m e s t a r u u s- kilpailut toimeenpani Ruotsin Pyöräilyliitto Tukholmassa 13/9-36. Koska käytettävänä ei ollut kilpailurataa, varsinaiset ratakilpailut jätettiin pitämättä. Maantieajon voitti tanskalainen K. Jacobsen ajalla ,2. Suomalaisten pyöräilijäin järjestys oli: 7) T. Lindgren, ,0; 9) T. Kokkola, ,1 ; 15) L. Riister, ,2 ja 16) H. Winqvist, ,5. Maitten välisessä kilpailussa oli järjestys: 1) Tanska, 2) Ruotsi, 3) Suomi. Osanotto ulkomaisiin kilpailuihin. Suomalaiset pyöräilijät ovat olympialaisten kisojen lisäksi osallistuneet seuraaviin ulkomaisiin kilpailuihin: pohjoismaisten pyöräilymestaruuskilpailujen jälkeen T. Lindgren, T. KokkoLa, L. Ruster ja H. Winqvist kilpailivat Tukholmassa Hammarby IF:n kilpailussa 14/9 ja Upsalassa Upsalan Thor-seuran kilpailuissa 15/9. ULkomaiset kilpailijat Suomessa. Toimikauden aikana on ainoastaan ruotsalainen A. Berg osallistunut Suomessa toimeenpantuihin pyöräilykilpailuhin. Hän voitti 17/5 pidetyn Porvoon-ajon. KansainväLiset pyöräily tuomarit. Liittojohtokunta on nimennyt pyöräilyn kansainvälisiksi palkintotuomareiksi seuraavat henkilöt, jotka kansainvälinen pyöräilyliittoon sittemmin k.o. tehtävään hyväksynyt, nimittäin: Anttila, L., kirjaltaja, Helsinki; Hellberg, Raul, johtaja, Porvoo; Jura, J., toimittaja, Helsinki; Lehtonen, A., konttoristi, Helsinki; Lindström, K., matkapostiljooni, Helsinki; Sinisalo, l., toimistosihteeri, Helsinki; Tilus, E., insinööri, Helsinki. Osanotto olympialaisiin kisoihin. Suomen Olympialainen Komitea lähetti olympialaisiin kisoihin Th. Porkon ja T. Lindgren'in, jotka molemmat osallistuivat 100 km:n ma.antiekilpailuun ja Porko lisäksi 1 km:n aika-ajoon radalla. Pyöräilijöiden saavutukset on kuvattu SVUL:n toimittamassa Olympialaiset Kisat V. Suomen pyöräilyennätykset. Suomen pyöräilyennätysluettelo oli 1/1-37 seuraava; 1 km. 1.18,4 Juho Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa ,0 Thor P arko, GIF., Koldl:olassa " 5.57,2 Thor P orko, GIF., Kokkolassa ,8 Juho Jaakona'ho, Sievin VUS.. Oulussa 19liO ,8 Antti Raita, Turun UL., Turussa ,0 Juh'o Jaakonaho, Oulun Pyrintö, J<>ensuussa l!h3. 20 " 31.34,8 Raul Hellberg, P,A., Kokkolassa ,6 /Raul Hellberg, BA., Kokikolassa ,0 Juho Jaakonaho, Sievin ViUS., Oulussa ,5 Raul Hellberg, PA., Porvoo ,4 Raul Hiellberg,,PA., Porvoo 1' ,7 Haul Hellberg, PA., Porvoo ,0 Raul Hellberg, PA., Joensuussa ,2 Raul HellbeI1g, 'PA., Joensuussa ,0 Thor Porko, Kälviän Tarmo, Seinäjoella ,5 Raul Hellberg, PA., Joensuussa ,0 Raul Hellberg, PA., Seinäjoella ,0!Raul Hellberg, PA., Seinäjoella ,0 Raul Hellberg, PA., Kokkolassa maili 2.17,8 Thor POI'ko, GIF., Kokkolassa tunnissa 37 km. 867 m. Raul Hellberg, PA., K okkolassa mn Ikämiesennäty kset (yli 35 -vuotiaat) ,8 'Hjalmar Mäkelä, Turun UL., Korpo{)ssa ,6 Hjalmar Mäkelä, Turun UL., Korpoossa ,0 J'ohannes Aho, Karstulan K iva, Seinäjoella Nuorten ennätykset ( vuotiaat). 1 km. 1.27,2 Reino LehUnen, Turun UL., K orpo~ss.~. 1< ,0 Aitmo Kajala, Nousia~sten Alku, Sema~oella Joukkue-ennätykset. 4 km. joukkuepyöräily (kolmen parhaan yhteenlaskettu tulos} 18.25,4, P,orv'oon Akilles (!Raul Hellberg, Helmer Munter. Albert Julin), Viipuri 1931.

20 134 pyöräi Iyliiton tilinpäätös v Debet An Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: ipalkkaanenot.... Vuokramenot.... YIeiskwut Voi t t 0-6,6531:- 560: - 1,596: - " Postl-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Postikulut ,158: 25,u1kolinjapuhelut : 40 Sähkösanomakulut : 75 " Kokous- ja Matkakulujentili: Kokousmatkakulut... 5,402:- Sekal. ikolrouskulut : 50 " Kurssi-, Neuvonta.- ja Propagandakulujentili... " Ulkomaisten kilpaiiujentili: Pohjoisin. mestaruuskilp " OlymplalaisvaImennustili.... " Liittoverotili " EdustustOi " Sekalaistentili " Pääomatili: YlijääInä v. 1 ' Smk. ja 1,691: 40 6,027: 50 8,809:- 3,698:- W,637: 95 5,457: 30 2,342:- 3110: - 2,243: 50 22,749: 35 73,966:- T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: lpainotuotteista Mel'keistä Mestaruusmitaleista :40 I,W9:- 1,255:- " Kilpailujentili " Avustustentili..., " Määrärahatili.... " Olympialaisvalmennustili.... " Korkotili Smk. K r ed i t 2,789: : - 15,000:- 10,131: - 40,000:- 4,695: 60 73,966: - Ta s e- A'll SVUL:n tili: Rahaa ,1(34: 61 " TavaratiIi: ipalnotuotteita ,267: 20 ipy"öräilymerk'k.ejä : - 4,028:2<0 " Pääomaiili: ~ppi ot edellisiltä vuosilta...,_._. _.._..._. _...::.6:.:,,5.:...:86:..:..:..:...,:54 Smk. 22,749: 35 t i 1 i. Per Pääomatili: YUjäämä v. rlt!136 2>2,749: 35 Smk. 22,749: 35

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyliitto v

Suomen Pyöräilyliitto v Suomen Pyöräilyliitto v. 1935. Liittojohtokunta. Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokuntaan ovat v:n 1935 aikana kuuluneet: insinööri Eino Tilus, kirjaltaja Lauri Anttila, rakennusmestari Aarne Euramaa ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Hämeen Moottorikerho ry. Säännöt

Hämeen Moottorikerho ry. Säännöt Hämeen Moottorikerho ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Moottorikerho r.y. epävirallisesti lyhennettynä HäMK ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot