II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:"

Transkriptio

1 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja omakseen HAK. Ruotsin Painiliiton lahjoitt.aman Friman-maljan sai omakseen Aarne Reini, voitettuaan sen jo kahtena edellisenäkin vuonna. II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen järjestäminen. Ilomielin voitiinkin todeta näiden m estaruusottelujen keränneen hyvin runsaasti osanottajia. Mestarit: Kärlpässarja: lmax Maunula, TVM, -l. Höyhensarja: Kustaa Pihlajamäki, HIPV, -l. Kevytsarja: Hermanni P ihlajamäki, VVV, -l. Välisarja: Jaakko P ietilä, I:K, -2. Keskisarja: Köysti Luukko, NJ, -2..Raskas keskisarja: Matti Lahti, K y V, -l. Raskas sarja: Edvard Järvinen, HPV, O. Olympialaisvalmistelut sekä neuvontatoiminta. Luonnollista on, että näin olympialaisvuonna kiinnitettiin päähuomio olympialaisvalmennukseen, jossa liiton palkattuna valmentajana vuoden a1usta a}kaen on toiminut August Jokinen, joka varsinaisten olympialaisehdokkaiden lisäksi varsinkin alkupuolella vuotta samalla kierteli neuvontaa ja opastusta antamassa kaikkiaan 42 eri paikkakunnalla. Eri neuvontatilaisuuksia kertyi kahdeksat takymmentä, tehden -osanottajamäärä valmermukseen ja neuvontaan hyvän joukon kolmattatuhatta henkeä. Kun olympialaisehdokkaita oli vuoden vaihteessa kaikkiaan 37, valittiin 17-24/4 Vierumäellä Suomen Urheiluopistossa pidettäville olympialaisleireille 24 mies- tä, ja toisille olympialaisleireille samaan paikkaan 4-18/7 kutsuttiin 20 miestä. Toisena opettajana oli Eino Leino ja hierojana Taavi Tamminen. Lisäksi järjestettiin erinäisiä katsastuskiltpailuja ja -otteluja. Kärpässarjaan jo vakinaise'ksi olympia'laisedustajaksi valitun Esko Hjeltin leukaluumurtuman ja ennen katsastuksia tapahtuneen välisarjan Antti Mäen käsiloukkautumisen jälkeen valittiin lopulliseen olympialaisjoukkueeseen seuraavat miehet: a) kr.room. painiin: sarja alle 56 kg.: Väinö Perttunen, varo Aatos Jaskari, 61 n Aarne!Reini, varo Kustaa Pihlajamäki, " "66" Lauri Koskela, varo Herrnanni P1hlajamä-ki, 72 " Eino Virtanen, varo Jaa!kko ipietilä, 79 " Väinö Kokkinen, varo Alrvi P ikkusaari, " ~7 " Edvard Vesterlund, varo Matti Lahti, yli 87 " Hjalmar Nyström, varo Edvard J ärvinen. b) vapaapainiin: sarja alle 56 kg.: Aatos Jaskari, varo Väinö Perttunen, 61 " Kustaa Pihlajamäki, varo Aarne Reini, 66 " Hermanni P ihlajamäki, varo Lauri KQskela, 72 " Jaakko P ietilä, varo Eino Virtanen, 719 " Köysti Luukko, ei varamiestä, " 87 " Matti Lahti, varo Köysti Luukko, yli 87 " Hijalmar Nyström, varo Edvard Järvinen. Aikaisemmin oli kr.room. a. 87 varamiehenä 1. Kal Ho, vapaapainin a. 56 vara1la M. Maunula, a. 61 Aarne Lanne, a. 72 Eino Leino ja a. 79 Elis Wecksten, jonka lisäksi Järvinen 'Oli vakinainen, Nyström varaedustaja vapaan raskaassa 'sarjassa. Kun Suomen Olympialainen Komitea ei 'kuitenkaan luvannut kustantaa enempää kuin ensin 12 ja sitten 13 miestä olympialaisiin, täytyi nämä varamiehet jättää pois. Siitä johtui myös, etteivät Jär- 97 7

2 98 vinen ja Pikkusaarikaan päässeet mukaan Berliniin, vaan ainoastaan jäljellejäävät 13 miestä. Suomen painijoukkueen johtajaksi valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtaja, tri Heikki Lehmusto. Suomalaistuom.arit: johtokunnan jäsenet herrat Arvo Haavisto, Väinö Ikonen ja Kaarlo Lampila. Neuvontatoiminnasta mainittakoon vielä, että komisario Armas Laitisen johdolla pidettiin Helsingissä 27/3 neuvontaa vapaapainijoille ja sen alan tuomareille 18 hengen ollessa läsnä tilaisuudessa. - Heikki Kärkkäinen piti myös tammikuun aikana neuvontatilaisuuksia Veit- 5iluodossa, Rovaniemellä, Kuusiluodossa ja Karihaarassa, ja Eemil Väre kierteli m.m. useilla Itä-Suome n paikkakunnilla neuvontaa antamassa. Parhaille edustuspainijoille on lisäksi levitetty lukuisia ohje- ja valmennuskirjoitelmia, sekä pidetty heidän kanssaan neuvottelutilaisuuksia. Kurssitoiminta. Neuvontatyön ohella ei suintkaan olla unohdettu myöskään varsinaista kurssitoimintaa. Seuroja on paitsi kurssienpitäjien lähettämisellä avustettu myös rahallisesti pyrkimyksissään. Kurssitoiminta ilmenee seuraavasta: Osan. 1) tuomarikurssi t Kouvola 4-6/1 26 2) tuomari- ja neuv.kurssit Joensuu 9-13/ ) tuomarikurssit Jämsä 17-19/ ) Saarijärvi 15-19/ ) " Vaasa 15-17/ ) " Helsinki 17/2-2/ ) " Tainionkoski 6-7/ ) " Lieksa 11-15/ ) " Veitsiluoto 20-22/ ) " Martinniemi 21-22/ ) " Mänttä 21-22/ ) " Helsinki 6-7/ " 13) 14) 15) 16) 17) 18) olym pialaisleiri tuomarikurssit olympialaisleiri tuomarikurssit " " Vierumäki /4.. Riihimäki 18-24/4.. Vierumäki 4--18/7... Helsinki 1-3/ Pori 30/10-1/ Helsinki 11-15/12... Taitomerkkisuoritukset (} Yhteensä 269 I lk:n taitomel'kin ovat suorittaneet Veikko Stenberg ja Aarne Tukiainen, jonka lisäksi 1 II lk:n taitomerkki on suoritettu. Rekisteröidllt tuom«rit. V aikana hyväksyttiin 11 kpl. I lk:n, 46 kpl.. II lk:n ja 61 kpl. III lk:n tuomaria, joten siis uusia tai korotettuja rekisteröityjä tuomareita on tullut lisää 118 kpl. Kansainvä Linen toiminta ja kongressit. Varsinaisia maaotteluja ei ole vuoden kuluessa järjestetty. Syynä 01ympialais1dsoi:hin valmistelu. Kuitenkin oli johtajien Väinö Anttilan (omana kustannuksellaan) ja Kaado Lampilan johdolla 7-miehinen painijouldme helmikuussa Berlinissä 'kilpailema:ssa, ja kesäkuun vaihter~ssa Eino Leinon johdolla 8-miehinen joukkue tkilpailmnatkajla Istanbulissa Turkissa. Menestys ei ollut erik(",isempi, mutta kaikkein parhaita miehiä ei päästettyh:ään mukaan olympialaiskisoja shlmätiäpitäen. Oppia ja kokemusta nämä matkat joka tapauksessa toivat lisää. Lisäksi on oltu yksityisten kilpailijain suhteen vuorovaikutuksessa Ruotsiin, Latviaan ja Eestiin.

3 100 Kansainvälisen painiliiton (la WF) kongressissa Berlinissä 31/7 edustivat Suomea tri Lehmusto, johtaja Anttila ja smteeri Mannerla, maisteri Smedsin toimiessa kansainvälisen liiton presidentin ominaisuudessa kongressin puheenjohtajana. Kongressissa valittiin maist. Smeds yksimie1isesti edell'een IA WF:n presidentiksi tulevaksi 4-vuoti!>kaudeksi, ja hänet valittiin Berlinin kisojen kansainvälisen juryn puheenjohtaj~i. - Kongressissa hyväksyttiin m.m. Suomen ehdotuksia kansainvälisten painisääntöjen muutoksiksi. y. 87 kg.) pronssimitalin. - Väinö Per.ttunen ja Väm? Kokkinen tulivat sarjoissaan neljänsiksl, Aatos Jaskarl, Köysti Luukko ja Hja1mar Nyström (kr.room.) viidensiksi. 10l Kotimainen kilpailutoiminta. PiirikunnaJlisten ja seuraottelujen lisäksi liiton luvalla tai liiton järjestämänä on järjestetty 70,kansallista ja 6 kansainvälistä!kilpailua. Sijoitukset olympialaiskisoi ssa. Berlinin olympialaisissa oli enemmän osanottajia painiskelussa kuin missään aikaisemmissa olympialai'sissa, ja painitaso on kauttaaltaan myös kohonnut. Vaikkakin.koimme kisoissa petty:myksiäkin, saamme silti olla tyytyväiset toiseen sijaan kansakuntien joukossa. Ruotsi valtasi selvän ensi tilan 20 pistee1lään (4 kulta-, 3 hopeaja 2 pronssimitaiia), Suomen sijoittuessa toiseksi 11 pisteellä ennen Unkaria, Eestiä ja Saksaa, joilla kullakin <Jli 10 pistettä. Sitten seurasivat USA 9, Turkki j.a T.shekkoslovalkia 4, Ranska 3, Latvia 2 ja Kanada 1 pisteellään. Meikäläisistä Kustaa Pihlajamäki (vapaap. a. 61 kg.) j.a Lauri Koskela (kr.room. a. 66 kg.) toivat kultamitalin, Aarne Reini (kr.room. a. 61 kg.) hopeamitalin sekä Hermanni Pihlajamäki (vapaap. a. 66!kg.), Eino Virtanen (kr.room. a. 72 kg.) ja Hjalmar Nyström (vapaap.

4 Debe t Painiliiton Voi tt 0- An Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: PaN{jkamenot ,008: - Vuotkr amenot ,600: - Yle.iSllrulut ,332: 20 Posti-, Puhelin- ja Sähkekulujentili: Postilkulut Ullrolinjapuhelut Sähkösanomallrulut ,116: - 738:30 622:60.. Kurssi-, Neuvonta- ja Propa.gandakulujentili: Kurssilmenoja : - PropagandakUlut ,149:-.. Kokous- ja Matkakulujentili: Kokousmatkatkulut '1,031: - Sekaol. kidkouslrulut : 25.. Olympialaisvalmennustili Liittoverotili Edustustili Sekalaistentili Pääomatili: ja 21,940: 20 3,476: 90 2,049:- 11,856: 35 13'1,518: : l,lfr5 : - 5,598: 55 ~äämä v., !16,443: 10 Smk 293,718: 60 tilinpäätös v T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: Paiootuotteista 'MestaruusmiJtaleista.... TaitDmerkeistä Tuomarikor teista ,867: 15 1,556: - 49:- 505:-.. Kilpailujentili Määrärahatili Olympialaisvalmennustili Propagandamerkkitili Korkotili Ulkomaisten kilpailujentiii.... K redit 3,977 : 15 12,487 : 75 22,544: ,000: - 1,978: 1Q 7,568: 75 5,162: 10 Smk. 293,718: 60 Ta s e- An SVUL:n tili: Rahaa ,930: 09.. Tavaratili: Painotuottei ta ,069: 50 Taitomerklrejä : - 1,317: 50.. Kalustotili : -.. Pääomatili: Edellisten v uooien tappiot , ,194: 51 Smk. 1'15,443: 10 t i 1 i. Per Pääomatili: Ylijäämä v ,443: 10 Smk. 1115,443: 10

5 105 Pesäpalloliitto v Liittojohtokunta. Pesäpalloliiton puheenjohtajana kuluneena vuonna on ollut varatuomari Kullervo Pellinen Riihimäeltä, sekä liittojohtokunnan jäseninä tuomari Pasi Harvela Hämeenlinnasta, agronoomi VaLto Järvi Oulusta, maisteri Aaro Kivilinna Helsingistä, ylioppi1as Osmo Kupiainen Viipurista, toimittaja Erkki Merinen ' Helsingistä ja maisteri Olli Veijo la Lahdesta. Liittojohtokunnan varapuheenjdhtajana on ollut toimittaja Erkki Merinen sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana toimittaja Einari Mannerla. Liittojohtokunta on edelleen pitänyt työvaliokuntaa juoksevia ja kiireellisempiä asioita hoitamaan. Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut toimittaja Erkki Merinen ja sihteerinä liiton sihteeri, sekä jäseninä kulloinkin Helsingissä olleet johtokunnan jäsenet. Laajennettuun liittojohtokuntaan ovat kuuluneet vakinaisten johtokunnan jäsenten 'lisäksi luutn. Lasse Elomaa Turusta, konttoristi A. Vänskä Ensosta, kauppias Lauri Ruohola Tampereelta ja kasööri Sulo Turunen Joensuusta. Liittojdhtokunnalla on ollut kaikkiaan 8 kokousta, joista 4 samalla on ollut laajennetun liittojohtokunnan kokouksia, pöytith:irjapykälien lukumäärän tehdessä Työvaliokunna:lla on ollut 25 kokousta (225 pykälää), joten kokouksia on kaikkiaan ollut 33 ja pykäliä 373. Laajennetun liittojohtokunnan jäsenet Vänskä, Ruohola ja Turunen ovat ottaneet osaa kaikkiin 4 kokoukseen. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: Pellinen ja Merinen 14, Veijola, Kivilinna ja Kupiainen 13, Harvela 12 ja Järvi 4 kertaa. - Työvaliokunnan kokouksissa ov~t jä~e~~t olleet seuraavasti läsnä: Merinen 19, Veijol"a Ja Klvllmna ]4, Kupiainen 13 ja Pellinen 10 kertaa /4 perustettiin myös n.s. neuvontajaosto h~~lehhmaan yleisestä propagandasta ja Laaka-lehdesta. S~n puheenjohtajana on ollut ekonoomi Il:n~ri l!0nkan~n Ja jäseninä maisteri Aaro Kivilinna, tolmltt~j~t Mennen, Mannerla ja Seppo Virtanen. Jaoston lukulslssa neuvottelutilaisuuksissa ei olla pidetty pöytäkirjaa. Edustus SVUL:n elimissä. SVUL:n hallituksessa ovat liiton edustajina olle~t tuomari Pellinen, varamiehenään tuomari Harvela,. tol~ mittaja Merinen, varalla yliopp. Kupiainen, sekä malsten Veijola, varalla maisteri Kivilinna. SVUL:n liittokokou~sissa 'Ovat liittoa edustaneet herrat Pellinen, Merinen, Veijola, Harvela, Järvi ja 'Opettaja Akseli Ylikangas, vastaavina varamiehinään ~err~t. Merinen, Kupiainen, N. Mikkola, V. Lihto. V. NleIDl Ja A. Vänskä. Edustus Suomen Urheiluopistossa. Suomen Urheiluopiston.Kannatus Oy:n vuosikokouksessa 18/4 valittiin entinen varajäsen, toimittaja Erkki Merinen varsinaiseksi jäseneksi. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat kuluneena vuonna olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja Pellinen tai varapuheenjohtaja Merinen yhdessä liiton sihteerin ja taloudenhoitajan Einari Mannerlan kanssa. Liiton jäsenistö. Liiton jäsenistö on yhä edelleen huomattavasti kasvanut, kuuluen liittoon 31/ kaikkiaan 519 seuraa, joissa oli jäseniä 33,903.

6 106 Liittokokoukset. Varsinainen vuosikokous oli liiton toimistossa 13/4, jol1oin 24 jäsenseuraa ja n. 60 henkeä oli läsnä. Käsitellyistä asioista mainittakoon: 1) vahvistettiin vuoden tilinpäätös, hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta 1935 sekä myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella asianomaisille kiitollisuudella vastuuvapaus; 2) keskusteltiin liittojohtokunnan jäsenen, tuomari P. Harvelan alustuksen johdosta maakuntasarjoista ja maakuntaottelujen aikaansaamisesta; 3) kuultiin liittojohtokunnan jäsenen, maisteri O. Veijolan alustus pelisääntöihin suul1ji1itelluista muutoksista ja parannuksista. Päätettiin jatkaa kokeiluja näissä suhteissa. N. s. j atk 0 v u 0 s i k 0 k 0 u s pidettiin myös liiton toimistossa 4/10. Tällöin oli 31 seuraa ja n. 50 henkeä edustettuna. Tärkeimmät käsitellyt asiat olivat: 1) hyväksyttiin liittojohtokunnan laatima talj.ousarvio v:ksi 1937; 2) liiton pu'heenjoh'tajaksi v:ksi 1937 valittiin edelleen varatuomari Kullervo Pellinen Riihimäeltä; 3) liittojohtokuntaan valittiin yksimielisesti uudelleen entinen johtokunta kokonaisuudessaan muuten, paitsi että kieltäytyvän agronoomi Valto Järven tilalle valittiin yliopp. Keijo Koski Kotkasta; 4) laajennettuun liihojoh'tokuntaan valittiin maisteri Valto Järvi Oulusta, kauppias Lauri Ruohola Tampereelta, kasööri Sulo Turunen Joensuusta ja konttoristi A. Vänskä Ensosta: 5) tilintarkastajiksi valittiin myymälänhoitaja N. Pakarinen ja postivirkailija Y. Koskinen sekä heidän vara. miehikseen herrat N. Mikkola ja V. Vilj,a; 6) SVUL:n hållitukseen v:ksi 1937 valittiin entiset: varatuomari Pellinen, toimittaja Merinen ja maisteri Veijola, vastaavina varamiehinään tuomari Ra!I'Vela,.' ' 'steri Kivilinna. Liiton edustayliopp. Kuplam~.n Ja mk al.. tulivat valituiksi: herrat 'iks' SVUL"n lnttoko ou k sun.... tt. J l '. V., la Harvela J,arvt Ja ope aja Pellinen, Mennen, eljo. '.' hinään herrat Me- Akseli Yli~ar:gas, vasta~vkm~ v~~~~to V. Niemi ja A. rinen, KupIaInen, N. Mlk 0 a,., Vänskä;... nen maisteri O. Veijolan 7) kuultiin johtokunnan Jase,.. 100, l' ääntöihin' asiassa ei tehty VIe a alustus muutoks~ta pehls t kset J.'ätettiin johtokunnalle päätöksiä; alustajan e d 0 u evästykseksi;,. l' A Vänskän alustus pelituo- 8) kuultlm konttons l. valmarien luokituksesta..hsia jätettiin johtokunnan misteltavaksi. Kurssi-, neuvonta- ja propangadat(jim~~ta.,.. neuvontapuoleen on kiinnitetty J.alleen ~n- Kurssl- J~.... mielessä liitto kiinnitti n.s. klerkoista huoml~~a.. Sll~at. ozl' Veijolan ylioppilas Osmo täviksi neuvoj~ksi mals ~n t ne Heindsen ja voim. op. Kupiaisve 7~ v;m 'k~~et~~~~a ~C:t tehneet laajoja kiert~kand. t JO YY. 'k' '"ut runsaasti nim. 54, Ja tk 'a KursseJa on m On,.. ma OJ Kurssitoimmnasta malniillä 'on osanottajia ollu-t 'k.. l' kevätvuosikokouksen nittakoon vielä aiv~ en.olse~ ~ Kupiaisen johdolla yhteydessä maist. VetJol~n Ja Y l Pt. neuvottelukurspidetyt suursarjatuo~r:en ne~~on :~:asti. Kurssitoi- t joihin osanotta)lakm saa un ~i~ta ilmenee muuten allaolevasta: Osanottajia 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) k Helsinki 12-13/4 suursarjatuom. neuvo ur~. anila 15/4-15/5.. neuvonta- ja tuom.kursslt Tap.. /4 6/5.. HelsInkI tuomankurssit Helsinki 30/4-9/5.. neuvo~takurssit Salo 12-13/ Paimio 14/5.... " Turku 15-16/5.... " Loimaa 18-19/5.... " Joutseno 18-19/5... " " Mynämäki 20/5.... Laitila

7 108 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23). 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) neuvonta- ja tuom.kurssit Johannes 20-22/5.. neuvontakurssit Raum.a 24/5.... " Kanneljärvi 25-26/5 neuvonta- ja tuom.kurssit Vammala 25-27/5.. " " " Valkjärvi 27-29/5.. " " " Harjavalta 28-30/5.. " " neuvontakurssit " TaIIlpere 2-5/6.... Lannevesi 3/6.... " Karstula 4/ " Laukaa 5/ " Kajaani 2-3/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Kajaani 4-6/6.... neuvontakurssit Jyväskylä 6/6.... neuvojakurssit Vaasa 4-7/6.... Lapua 8-11/ neuvontakurssit Sotkamo 7-8/6.... " Kiehimä 9-10/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Mänttä 9-10/ " " neuvo~takurssit " Mikkeli 8-10/6.... Pieksämä 11-13/6.. neuvojakurssit Ruukki 12-13/6.... neuvontakurssit Kangasala 11/6.... neuvonta- ja tuom:kurssit Kyröskoski 12-13/6.. " " neuvontakurssit " Nurmes 11-14/6.... Lapinlahti 14/6.... neuvojakurssit Oulu 14-15/6.... neuvontakurssit Nokia 15/6.... " Toijala 16/6.... " Joensuu 15-18/6.... " Siilinjärvi 15-17/6.. neuvojakul1ssit Kemi 16-18/ neuvontakurssit Forssa 17-18/6.... " Kuopio 18/ " Juankoski 19/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Lohja 19-20/6.... " " neuvojakurssit " Hammaslahti 19-21/6 Rovaniemi 19-21/6 " neuvontakurssit Ni'lsiä 20/ " Iisalmi 22/ " Pielavesi 23/ ) neuvojakurssit 53) tuomarikurssit 54) neuvonta'kurssit 109 Vierumäki 26/6-5/7 27 Vierumäki 2-6/ Vää'ksy 13-14/ Yhteensä 1,668 Neuvontaa ja propagandaa on hoidettu myös liiton julkaisun Laaka-lehden sekä varsinkin yleiseksi pesäpallopäiväksi ihelatorstaiksi 21/5 lehdistölle levitetyin kirjoituksien j.n.e. avulla. Paitsi paikallisilta radioasemilta huolehdittuja radiolähetyksiä, maisteri Veijola piti vielä ennen yleistä pesäpallopäivää yleisradiossa esitelmän pesäpallon tähänast~sesta kehityksestä ja tulevaisuussuuntaviivoista. - Liitto on ollut kiinteässä yhteydessä neuvonta- ja kurssitoiminnassa myös SVUL:n piirij-dhrtokuntien sekä liiton om~en aluetoimrkunti'en kanssa. Rekisteröidyt pelituomarit. Liitto on 'kurssl'toiminnan rperusteella rekisteröinyt kaikkiaan 59 uutta pesäpallotuomaria. J ulkaisutoimin1ia. Liiton kustantaiila ja julkaisema Laa'ka-lehti on edelleen ilmestynyt, ja vieläpä entistä laajempana, nim. 24-numeroisena. Lehden päätoimittajana on ollut maisteri Aaro Kivilinna ja taloudenhoitajana toimittaja Einari Mannerla,,sekä avustajina maan parhaat asiantuntijat. Suomen mestaruudet. Suomen mestaruuskilpailut on ratkaistu edelleenkin 4 sarjassa, niro. Suur-, Va1takunnan-, naisten ja nuorten sarjoissa. Näistä on ent. B-sarjanimitys muutettu Valtakunnansarj aksi. Suur- ja Valtakunnansarjoissa on oteltu erikseen Idässä ja Lännessä, kumpienkin voittajien ratkaistessa 'keskinäisten ottelujen perusteella mestaruuden. Suursarjan ottelut on määrätty suoraan liitosta, mutta muiden järjestelyissä ovat suurena apuna olleet n.s. aluetoimikunnat, joiden lukumäärää on lisätty, niin että

8 110 11] niitä nyt oli 8 niin Idässä kuin Lännessäkin eli siis yhteensä 16. Suursarjan Lännen puolelta putosivat Valtakunnansarjaan RPL ja SMJ sekä Idän puolelta VKV ja SP; Valtakunnansarjasta nousivat vastaavasti Lännestä LP ja Keravan KooPee sekä Idä'Stä Pankakosken Tehtaan Urheilijat ja Jyväskylän Kiri. Osanottajamäärässä ei nyt 'päästy edellisen vuoden ennätystulokseen (310), nousten osanottajamäärä kuitenkin kunnioitettavaan 251 joukkueeseen. Suursarjassa oli mukana määrätyt 12 joukkuetta, Valtakunnansarjassa otteli 183, naisten sarjassa 31 ja nuorten sarjassa 25. SUUR SARJA. 12 joukkuetta. Mestari: HPK. 1. Itä: 17/ 5 VKV-KV 1-6 LMV---,KJ / 5 VPL-LMV 0--4 KT-VKV / 5 KI-8P 8-0 VPlr-KV 3-2 LMV-VKV 5-5 2/ 6 KV-SP / 6 SP-LMV 0-18 VPL-~V 2-1 VUL-VKV 2-1 KV-KJ / 6 VKV-SP 8--'0 KI-VlPL / 6 KV-LMV 3-1 SP-VPL / 8 VJ?L-VKV 2-1 KI-KV 1-4 L 'MV-SP / 8 LMV-KV / 8 VKV-LMV 0-3 SP-KI 1-3 6/ 9 SP-KV 0-9 LMV-VPL 1-J1 VKV-KIO-1 113/ 9 KV-VKV 2-1 KI-LMV 1-0 VlPL-SP / 9 KV-W'L 3-0 II. Länsi: 17/ 5 HPL-PT 7-5 HPK-RPL / 5 SMJ-RPL 1-2 TP-HlPL 3-7 PT-JHPK / 5 HPL-8MJ 11-2 HPK-TP 5-3 RPL-IPT 4-1 1/ 6 TP-SMJ 3-2 7/6IHPK-SMJ 8-4 PT-TP 3-4 RPL-HPL / 6 TP-,RJPL ~ HlPL-HPK 3-4 S>MJ-.PT / 8 SMtJ-HPK 0-5 TP-PT 1-2 HlPL-RPL / 8 TP-HlPK 2--5 SMJ-JHPL 1-8 irpl-pt 0-3 6/ 9 HPK-PT 5-8 HPL-TP 3-3 RPL-SMJ / 9 HPK-<RPL 5-3 &M'J-TP 2-8 HPL-JPT / 9 HPK-HlPL 3-1 RPL-TP 2-2 L 0 p p u 0 t tel u t: 27 / 9 KV-HPK / 10 HPK-KV 6-,-2 NAISTEN SARJA. 31 joukkuetta. Mestari: TP. Valkeak.Ha'ka-TP 0-11 l1p-valkeak.haka 16-0 Joh.Kireät-Uur.Urh. 2-7 EK-VKV luov. Joh.Kireät-Joh.Urh Uur.UTh.-JQh.Kireät 8--3 V1PL-EK VP~Uur.Urh. 9-1 EK-'Uur.Urh. 5-5 HMT-PT 5-1 KH-HPL 6-3 HPlr-PT 5-1 KH-JH'MT 4-4 KIH-PT 14-0 HMiT ---<HPL 8--3 KJI-HP 1-,2 HP-Kl 1--'0 Mikk.A---JPP 1-2 JK-PP 5-4 JK-'Mikk.A 1-1 Mikk.A-JK 2-2 pip-mikk.a 2-1 NlJOUTEN SARJA. Millck.A-lPP 0-3 Jaakk.K-SiPS 8-2 HiP-KPL 7-2 Lie:ks,U-JQPS luov. Lieks.U-PP 0-7 KauKa-Kur'R luo v VaaM-KurR luov. KauKa-VaaM 1-8 IK-VaaM 3-2 IK-S'MJ 3-2 SM\J-Ylistv 0-1 YlistV-IK 0-4 V,alkH-TP 0-16 'llp-valk'h 11-0 Jaakk.K-VPL 3-4 TP-IK 7-1 DP-KH 0-2 KIH-RPL luoy. KausP-'HP 2-7 KH-TP 1-3 PP-VIPL 5-4 PP-TP joukkuetta. Mestari: KPL. H1Plr-Etel H1PL-PT luoy. E)tel.-lPT luov. HPL-RiPL 6-1 RP~L 0-5 HaYK-Joh.Kireät 14--'0 Joh.Kireät-'HavK 1-2 ' VAP-TU 2-8 TU---<HayK 0-1 HavK-mu 8--1 Jaakk.K-SPS 5-4 Jaa:kk,K-VäTe 13-1 HPL-PP 4-8 Alaj.sk.-Vimp.sk. 2-8 Vimp.sk.-Alaj.sk. 2-1 SavR-Jaakk.K 4-2 Jo'PS-'NurmS 7-5 lviiu-hipk luqv. lviiu-tp luoy. Jo.P&-KPL 2-3 KPL-HavK luoy. KlPL-EV 3-1 KPL-'HIP 2--'0 llp-vimip.sk, 1-12 Vimp.sk.--MiU 7-1 VimIP,sk.-KiPL 2-5

9 ll2 113 VALTAKUNNANSARJA. Mestari: LP. f. Länsisarja. 183 joukkuetta, niistä 91 Idässä, 92 Lännessä. 1. Uusimaan alue. 15 joukkuetta. Mestari: Keravan KooPee. HPL LI-KH 1{)-5 NMKY---<PT II 6-4 KH~T \II!J.--.4 HPL II-PT II 4-1 HPL lli-n'mky 10-8 K'H-NMKY!J.--.4 SIU-BK 11-5 HUP-E'tel Ete1.-SIU 8-3 HUP-BK 12-3 Etel.-BK 9-4 SIU---<HJUP 4-3 HiFL IJI-HiUP 11-2 LohjanR-K.arikk.P 3-1 Hyv.T-JP 3-1 Tel"-RPL II luov. Hyv.T-LohjanR 2~ LohjanR-KodPee 1-17 KooPee-H!PL 1iI KooPee-HPL 'II luov. 2. Hämeen alue. 14 joukkuetta. Mestari: Tampereen Pol. US. 11PV-Valk. sk Valk.sk.-TPV 3-15 HiFK III-HlT 17-1 HPK II-HlT 1-1 Kalv.lPS-JQk.J 8-5 Jok.J-Kalv..FS 3--6 TPV-HiFK :vr H!PK II-TPV 3-7 TPV-Kalv.PS 7-1 TP LI-T:Maila 5-4 T.Maila-TP rr 3-2 TIP II-T.M:aila Mäntä:nJU-Oriv.P,6-5 Oriv.'P-iMäntänU 1-5 'ItRUS--,Firkk.U 13-6 Pirk'k.U-TPUS 3-9 Kyrösk.P-Ep.Esa 9-8 Ep.Esa-Kyrösk.P 6-7 TIP IJI-MäntänIU 6-4 MäntänU-'IlP II 3-8 KyröSk..F-T.PUS 0-9 TPUS-Kyrösk..F 17-2 'I1P I]I-TPUS 1-1 'IlPUS-11P 1iI 4--1 'I1PV ---IftRK LI 'I1PV-TPUS 3--t2 TPUS-TIPV Varsinais-Suomen alue. 16 joukkuetta, niistä 4 a-, muut b-joukkueita. Mestari: Loimaan Palloilijat. SUsk.-lJP 5-9 IJP-SUsk. 6-0 TNMKY~Usk. 4-0 TNMKY-1JP 1-1 UP-'I1NMKY Satakunnan a lue. 7 joukkuetta. Mestari: Porin Pallo-Veikot. Kok Veto-LavianK. 8-2 PPV-Ulv.PL 10-0 Harj~v. J-LavianK 13-2 PPV-Kok.Vero 4-1 Harjav.J-KCok.Veto Etelä.-Pohjanmaan alue. 25 joukkuetta, niistä 6 a:ssa, loput b:ssä. a-luokka, mestari Ylista- VaaM-Ylih.J. 3-5 ron sk. Ylist.sk.-Kur.R 9-2 Krist.U-IK Kur :R-YlilSt.sk. 1-5 IK I-Krist.U 13-0 b-luokka, voittaja Vimp.sk. Kur.R-IK IK l'i-ylist.sk. l'i8--5 IK I-Kur.R 2-0 IANSU-LL luov. Ylist.sk.-Ylih.J VTNSU-IANSU 4--5 Ylih.J I-Ylist.sk. 2-9 Kauh.IK-Ylih.J 1lI 6-2 VaaM-Ylist.sk. 4-2 Kuort.K-Vi mp.sk Ylist.sk.-VaaM 4-1 Alaj.sk.-Kuort.K 7--'5 Krist.U-Kur.R 2-14 Vanhak.V-Krist.U Kur.R-Krist.U luov. Vanhak.V-Kist.U 19-4 Ylih.J-VaaM 12-8 V imp.sk.-alaj.sk.8-1 Ylilh.J-VaaM 6-3 Vimp.sk.-Kauh.IK Keski-Pohjanmaan alue. 3 joukkuetta. Mestari: Vetelin Yritys. Kokk.V-Kann.sk Kann.sk.-Kokk.V 15-3 Kann.sk.-VetelinY 1-9 VetelinY-Kann.sk. 2-2 Kokk.V-VetelinY Pohjois-Pohjanmaan alue. 11 joukkuetta, joista 4 a:ssa. Mestari OP. b-voitaja OulunsalQn sk. Oulun NMKY-Lapinn.U 8-5 Lapinn.U--'Oulun NMKY 7-5 PutaanP-Oulun NMKY 7-4 Ouluns.sk.-Kemp.K 3-2 Ouluns.sk.-Kemp.K luov. Ouluns.sk.-VAU 20-2 Ouluns.sk.-PutaanP 8-5 Ouluns.sk.-'Raahen Vesa luov. 8. Pohjola.n alue. Ainoa joukkue Rovaniemen Lapin Pojat. 8

10 114 Ylistaron sk.-vetelinyrit. 9-2 PPV-IlP 3-2 IJP-PPV 6-0 OP-Ylistaron sk. 6-0 OP-Lapin Pojat 4-0 OP-KooPee 4-2 Lä.nnen loppuottelut. LP-TPUS 4-0 TPUS-OP 2-1 LP-KooPee 2-0 KooPee-TPUS 6-2 LP-OP 6-2 Lännen 2 parasta, LP ja KooPee, tulevat 1937 Suur sarjaan. KPL-MyKV luoy. KlPL-Inker.T 3-2 KPL-KV II 4-1 Inker.T---KV II 11-3 IG II~HP 1-4 n. ItäsaJ ja. 9. Kymenlaakson alue. 7 joukku~tta. Mestari: Kouv. PLo HP-KI II luoy. K'I II--KyNMKY KyNMKY-KI II 2-3 HiP-KPL 2-4 K'PL-HP Kaakkois-Suomen alue. 35 joukkuetta, niistä a-luokassa 9, b:ssä 26. a-iuokka: Mestari V:rin NMKY. EK -AE AE--<EK, AE luoy. TU-EK 2-9 EK-TU 13-3 ljum-ek '3-12 EK.-LUM 9-1 UU I-VKV II 6-3 VKV II-UU NMKY I-UU NMKY I-VKV II luoy. UU I-NMKY MlU-RM 1-6 VVP~RNS 10-5 ljum--1esk 0-8 VVP-RNS luoy. ESK-LUM luoy. VU-RRI-5 RR~VU 5-4 KiU-JoK 2-13 JoK~KU 2-5 RJM-MU luoy. NMKY--,RM 1-1 NMKY-EK 3-1 EK.--,RM 11-1 NMKY~EK. 7-1 NMKY-RM luoy. EK-RM lucy. EK-RM R'M-NMKY 1-1 EK-NMKY 2-1 UU-V AP VA'P-UU II 14-1 RP-VVP 7-17 SU-LE 2-8 J ()IK-VK 7-2 ViK-JoK 4-4 ESK-LE 4-1 1JE---,ESK 1-12 IJ-RR 5-12 RR-IJ 10-4 JäK-IJ IJ-JäK ~11 KY-Rl;' -;--<3 RJU~KY 2-3 IJ--JK 16-6 JK-IJ 3-16 RauhNMlKY-PV 4-12 PV-RauhNMKY 10-7 VIK~PV 9-0 PV-VK 2-9 ViK-NMKY 5-3 NMKY-'VK :?---06 VAP-KY 3-12 V AP-KY luoy. ll~ JäK-ffiR 7-1, RR luoy. toisen VVP~Käkis.Pall. 0--5, vvrp luov. toisen VAP-ESK 9-7 ESK-VhP 1-4 VAP-JohK 1--0 JohK-VAP 3-7 ESK-JohK 2-2 KäkisP-JääskK 23-7 JK-KP 4-3 VA'P-KP 0-5 KiP-VAP Itä-Karjalan alue. 5 joukkuetta. Mestari: Värtsilän Teräs. SP-SPS 5-4 Jaakk.K-VäTe 1-8 Jaakk,K--8P VäTe-Jaakk.K 6-0 VäTe-Pitkär.U Pohjois-Karjalan alue. 18 joukkuetta, joissa 5 a:ssa. Mestari: Pankakosken Tehtaan Urheilijat. JoPS-Nunn.V 3-0 L ieu-ns 5-3 NS-LieU 4-3 L ieu~ptu 2-7 ljmv II-AsikkJR 17-8 Asikk.R-LMV II 8-11 OO-KoskeniK luoy. PTU-LieU 11-3 JoPS-PTU 3-1 PTU-JoPS Lahden alue. 4 joukkuetta. Mestari: LMV II. OO-LMV II LMV II-OO Pohjois-Savon alue. 11 joukkuetta. Mestari: Varkauden Urho Lapinl. V~Iis.P 7-2 Vark.U-Kuop.K 14-1 Kuop.K-Ves.U 5-1 Vark.U-Ves,U Suur-Savon alue. 8 joukkuetta. Mestari: Jyväskylän Kiri. T oiy.sk.-vihtav.p 8-6 Vihtav.P-Liev.K 10-4 Hankas.H-Li'ev.K 2-7 Sayonl.R-Pieks.P 4-1 Pielks.P-Sa'Vonl.R 2-4 Toiv.SIk.-JK 1-14

11 116 Liev.K~Toiv.sk Toiv.sk.--'Hankas.H 12-9 Hankas.H-ViIhtav.P 5-5 Savonl.R-Mikk.A 3-8 Mikk.A-Savonl.R 9--6 JK-Toiv.sk Pieks.P-Mikk.A 0-3 Mikk.A-Pieks.P 11-2 JK-~kk.A 3-0 MikIk.A-,JK 2-4 SU!U!rottelu 1 t ä-l ä n 's i pelattiin liiton huo1ehtiessa järjestelyistä viidennen kerran Helsingissä. Tämän sadesäästä lhuo1intatta ensiluokkaisen hyväksi muodostu!van Q'tteIlun 'V'Oitti nyt vuoros'ta3!l1 taas Länsi Kaj.PK-Sotk.J Kainuun alue. 3 joukkuetta. Mestari: Kajaanin PK. Idän loppuottelut. L;orokon takia Kaj. PK ei lainkaan näihin osallistu. nut. LMV II ei taas säädösten mukaan saanut (LMV 1 on Suur-sarjassa), vaan alueen toinen joukkue Orimattilan Oka oli mukana. Vark.Urh.-,Jyv.Kiri 4-7 VäTe-VN'MKY 0-2 OO-KP VN'MKY~PTU 5~ JlK-OO PTU-.JK 4-0 OO-VNtMlKY 2-1 PTU---<OO 7-0 JK-VNMKY 6-1 Alueen parhaat, PTU ja JK, pääsevät 1937 Suursarjaan. III. Valtakunnansarjan loppuottelu r,atkailstiin 27/9 PankailroSlrella, jossa Lännen parhaasta joukikujeesta ja entisestä SuuTS<rrjajou.klkueesta, Loimaan Ba1loHijoista, tuli mestari, lyötyääjn PTU:n 9-l. Muut kilpailut. Mestail'UJUSotJtelujen lisäksi.seurat ovat järjestäneet lukuisia mail.'j-a-, maila- y.<ffi. ikil'pailuja. Näistä mainittakoon erikoisesti alullepannut n.s. maakunta-ottelut, joita on ohu!t Hämeen seuroj-en ikesken, sekä Satailrunnan ja Varsinais-SUIO!IIleI1 seurojen väliset. Liiton -luv,ail.1a tai [iiton järjestämänä pidettyjen kilpailujen lukumäfu-ä nolll.see 470 kansalliseen ja 2 kansainväliseen ikil:paihrun.. MaaotteliU Eesti-Suomi siirtyi eestil-äi'sten toivomuksesta ~evääksi v Taito- ja harrastajamerkit. Kuhn1lana vuonna saatiin vahvistetuksi myös 1 1k:n taitooderkin äännöt, ja en'sirnmäi.senä ja toisbai'selk.si ainoana tämän suoritti PT:n Kalevi Ihalainen. II lk:n mei1kk.isujotitu!k!set nolulsivat 10, III hlcn 12 ja harras:t.ajamerkkisuoritujkset 49, joten siis merkkejä kaikkiaan suoritettiin 72 kpl. Pesä'galloilun Liittoneuvosto on edel!l.een rvirikeänä toiminut, pitäen vuosikokouksensa 29/3 yhdentjoisba neuvostloo'il k.uuluvan yhtymän läsnäollessa. Yhteistyö on edelleen 'sujunut yhteisymmärryksen merkeissä. Yleinen pesäpallopäivä vahvistettiin, ja sääntömuutosehdotuksia pohdittu. Muu toiminta. Uudet [khpah.usäämlöt ovat lopullisesti vuoden aikana vailmi.s!nmeet ja pairuatetut, salffi.oinkuin myös ansiomerkkikirjat. SVUL ansiomerk'kinsä on myöntänyt liiton puheenjohtajalle, varatuomari Kullervo Pellisellesekä johtokunnan jäsenelle, maisteri Olli Veijo1alle. PPL:n hopeinen ansiomerkki on luovutettu tuomari Pasi H a r ve l.a 11 e, opettaja Kalle La a k k 0 s e 11 e Kuopiosta sekä lehtori Armas M i k k 0 se 11 e Tampereelta. Liiton tunnustusmerkin ovat saaneet herrat Yrjö K 0 s k i n en ja Aarne T a r pol a.

12 118 D ebet An Tavaratili: Ilmoituksista Laa'ka'lehdessä.... Adremalevyistä..... Veistoksista " Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: Palkkamenot Vuo.kramenot Y1e~ut Pesäpalloliiton Voi t t 0-2,655:- 3,020: :- 26,610:- 2,240:- 4,663: 70 " Posti-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Ulloo1i.njlllPuhelut... 2,489: 75 Postikulut ,313: - " Kurssi-, Neuv onta- ja Propagandakulujentili: ~urssi - ja neuvontatoiminta... 20,329: 25 IPropagandalkulut... 4,854: 50 " Kokous- ja Ma tkakulujentili: KQlmusma<tkailrulut ,203: 50 Sekru. kdkouskulut : 80.. Laakalehdentili Edustustili Sekalai tentili P ääomatili: Yilijäämä v. 11) ja 6,425: 55 33,513: 70 5,802: 75 25,183: 75 9,800: 30 1,873: 25 1,916: 2.5 2,148: 50 8,390: 35 Smk. 95,054: 40 tilinpäätös v T a p p i 0 t i 1 i. Per Tavaratili: Painotuotteista.... 8,040: 45 Thvaramerkeistä ,082: 50 Tairt;omerkeistä :50 Opaskirjasta ,028: 50.. Kilpail ujentili.... Filmitili. '.'...,...,... Määrärahatili: MääTäraba v ,936: 25 Lisäavustusta SVUL:lta..., 26,666: 65.. KorkotiLi Smk. 119 Kredit 31,368: 95 2,962: :- 52,602: 90 7,630: 45 95,054: 40. AIn SVUL:n tili: Rahaa Tava ratili: P ainotuotteita Taitomerlcl!:ej ä 3,488: :50.. Arvopaperitili.. Henkilötili: Tilisaatavia.. Kalustotili Ta s (' ~ 59,934: 20 3,731: 20 6,000>:- 3,321: - 1:- Smk. 72,987: 40 t i 1 i. P er P ääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta ,597: 05 Ylijäämä v ,390: 35 72,987: 40 Smk. 72,987 : 40

13 121 Suomen Pyöräilyliitto v Liittojohtokunta. Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokuntaan ovat v:n 1936 aikooa kuuluneet insinööri Eino Tilus, kirjaltaja Lauri Anttila ja konttoristi Arvi Lehtonen Helsingistä, johtaja Raul HeHberg Porvoosta, kauppias Edvin Corin Kokkolasta, auto ~lija Kosti Tuomisto Turusta sekä johtaja Lauri Helanterä Hämeenlinnasta. Liiton puheenjohtajana on toiminut insinööri E. Tilus, varapuheenjohtajana kirjaltaja Lauri Anttila sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä toimistosihteeri J. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettiin työvaliok.unta hoitamaan liiton juoksevia asioita, kuuluen siihen insinööri E. Tilus (puheenjohtaja), kirjaltaja Lauri Anttila (varapuheenjohtaja), johtaja Raul HeHberg ja konttoristi A. Lehtonen. Koska olympial.aisvuosi antoi työvaliokunnallie huomattavasti työtä, työvaliokunnan avuksi valittiin myöhemmin liittojohtokunnan ulkopuolella olevat helsinkiläiset 'Pyöräilymiehet, rakennusmestari Aarne Euramaa ja toimittaja Jules Jura, jotka ovat olleet saapuviua myöskin Eittojohtokunnan kokouksissa. Työvaliokunnan sihteer inä. on toiminut liiton sihteeri 1. Sinisalo. Liitlojohtokunta on pitänyt toimikauden aikana 6 kokousta, kertyen näiden kokousten pöytäkirjoihin yhteensä 97 pykälää. Työvalidkunta on pitänyt 10 kokousta, pöytäkirjapykäläluvun ollessa yhteensä 136. Liittojohtokunnan ja työvaliokunnan jäsene t ovat olleet kokouksissa saapuvilla seuraavasti: L iitto- Työ- N imi joh tok. v aliok. Yht. Tilus Hellberg Lehtonen Anttila Jura Euramaa Tuomisto Corin Helanterä Liiton jäsenistö. Toimikauden aikana littoon liittyi 31 seuraa, joten toimikauden päättyessä liitossa oli yhteensä 244 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 10,997 jäsentä. Jäsenkasvu oli edelliseen vuot'een nähden 2,383. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleenkin kuulunut jäsenenä kansainväliseen pyöräilyliittoon (Union Cycliste Internationale), pohjoismaiseen pyöräilyliittoon (Nordisk Cykleforbund) sekä Suomen Retkeilym.ajajär jestöön. Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liittoa ovat v:n 1936 aikana pidetyissä SVUL:n liitto 'kokouksissa edustaneet liiton vuosikokouksen valitsemiha liiton puheenjohtaja, insinööri E. Tilus, varamiehenään liiton varapuheenjohtaja, kirjaltaja Lauri Anttila sekä matkapostiljooni K. Lindström Helsingistä, varamiehenään!konttoristi A. Lehtonen. Edustus SVUL:n liittohauituksessa. Liiton edustajina v:n 1936 SVUL:n liittohallituksessa ovat olleet liiton puheenjohtaja, insinöö'ri E. Tilus, v.aramiehenään konttoristi A. Bergman Helsingistä, konttoristi A. Lehtonen, varamiehenään johtaja Raul Hellberg sekä matkapostiljooni K. Lindström, varamiehenään kirjaltaj,a Lauri Anttila.

14 122 Edustus Stadion-säätiössä. Liiton edustaj,ana Stadion-säätiössä on 01lut liiton puheenjohtaja, insinööri E. T ilus. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liittoa on edustanut Suomen Olympialaisen Komitean n.s. laajennetussa toimikunnassa liiton puheenjohtaja insinööri E. Tilus. Edustus pohjoismaisessa pyöräilyliitossa. Liiton edustajina pohjoismaisessa pyöräilyliitossa (Nordisk Cykleforbund) ovat olleet, varapresidenttinä matkapostiljooni K. Lindström ja hallituksen jäsenenä insinööri E. TiLus. Syyskuussa pidetyssä 'lrongressiss.a liiton suomalaiseksi varapresidentiksi valittiin insinööri E. Tilus ja jäseneksi hallitukseen johtaja Raul HeLLberg. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton toimintasääntöjen 20 :n mukaisesti liiton nimen ovat olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, insinööri E. TiLus tai varapuheenjohtaja kirjaltaja Lauri Anttila yhdessä liiton sihteerin I. Sinisalon tai liittojohtokunnan jäsenen johtaja Raul HeLLbergin kanssa. Liittokokoukset. Toimikauden aikana on pidetty kaksi liittokokousta, nimittäin liiton v u 0 s i k 0 k 0 u s, joka oli Helsingissä SVUL:n huoneistossa huhtikuun 26 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 8 jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa 25. Kokouksen päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) hyväksyttiin liiton v:n 1935 toimintakertomus; 2) vahvistettiin liiton v :n 1935 tilinpäätös ja myönnettiin asianom.aisille vastuuvapaus; 3) hyväksyttiin alustavasti liiton v:n 1937 talousarvioehdotus ; 4) jätettiin liittojohtokunnalle tehtäväksi ryhtyä to~menpiteisiin liiton oman mestaruusmitalin aikaansaamiseksi; 5) keskusteltiin liiton sihteerin I. Sinisalon alustuksen pohjalla pyöräilijöiden luokituksesta kansainvälisten pyöräilysään töjen edellyttämää rekisteröimisjär~.e~~el~ mää käyttäen ja jätettiin liittojohtokunnalle tehtavaksl seuraavaan liiton yleiseen 'kokoukseen laatia asiassa lopullinen ehdotus sääntöineen; 6) hyväksyttiin Helsingin Pyöräilyseuran ehdo~.~.ksesta seuraava korjaus liiton toimintasääntöjen 14 :aan: Sama henkilö ei saa (liiton yleisissä kokouksiss~) äänestää useamman kuin korkeintaan kahden (2) seuran puolesta, jolloin on otettava huomioon että toisen seuran äänioikeutettun.a edustajan; saa virallisella valtakirjalla toimia ainoastaan se henkilö, joka on valittu äänioikeutettuna edustamaan omaa seuraansa."; 7) keskusteltiin herra V. Lehtiön, Jyväskylän PyöräiLyseuran puolesta tekemän ehdotuksen nojalla liiton oman retkeilymerkin aikaansaamisesta ja jätettiin liittojohtokunnalle asiaa. koskevan lopullisen ehdotuksen tekeininen seuraavaan yleiseen kokoukseen. Muut liiton toimintasääntöjen 12 :n edellyttämät asiat käsitteli liiton j atk 0 v u 0 s i k 0 k 0 u s, joka pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa lokakuun 25 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 20 jäsenseuraa edustajaluvun ollessa 39. Käsitellyistä asioista ja teohdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) todettiin Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten yhdistyksen lahjoittaneen liitolle Smk. 15,000 : - yleisen pyöräily toiminnan tukemiseksi;. 2) valittiin liiton edustajiksi v:n 1937 aikana pidettäviin SVUL:n liittokokouksiin insinööri E. Tilus Helsingistä, varalle kirjaltaja Lauri Anttila Helsingistä, matka- 123

15 12,1, postiljooni K. Lindström Helsingistä, varalle johtaja RauL HeUberg Porvoosta sekä konttoristi A. Lehtonen Helsingistä, varalle toimittaja J. Jura Helsingistä; 3) valittiin liiton edustajiksi SVUL:n v:n 1937 liittohallitukseen insinööri E. TiLus Helsingistä, varajlle konttoristi R. Johansson Helsingistä, konttoristi A. Lehtonen Helsingistä, varalle johtaja RauL HeUberg Porvoosta ja matkapostiljooni K. Lindström Helsingistä, varalle kirjaltaja Lauri Anttila Helsingistä; 4) vahvistettiin lopullisesti liiton v:n 1937 talousarvio, joka päättyi Smk:aan 27,000:-; 5) valittiin liiton puheenjohtajaksi v:ksi 1937 insinööri E. TiLus Helsingistä; 6) valittiin äänestyksen perusteella liiton v:n 1937 liittojohtokuntaan johtaja RauL HeUberg Porvoosta (20 ääntä), kauppias Edvin Corin Kokkolasta (18), kirjaltaja Lay,ri AnttiLa Helsingistä (17), autoi'lija Kosti Tuomisto Turusta (16), johtaja Lauri Helanterä Häm enlinnasta (13) ja toimittaja Jules Jura Helsingistä (10). Ensimmäisessä äänestyksessä toimittaja Jura ja 'hammasteknikko J. K. Elminen Viipurista saivat kumpikin 10 ääntä, jolloin uusintaäänestyksessä Jura sai 14 ääntä ja Elminen 3 ääntä; 7) valittiin liiton tilejä tarkastamaan v ne henkilöt, jotka SVUL:o valitsee tilintarkastajikseen v:ksi 1937; 8) päätettiin pysyttää kilpailujen järjestämisoikeu'ksista perittävät maksut entisinä; 9) vahvistettiin liiton vuosikokouksen 26/4-36 tekemä muutos liiton toimintasääntöjen 14 :ään ja todettiin, että tämä muutos oli saanut toimintasääntöjen edel>lyttämän lopullisen vahvistuksen; 10) hyväksyttiin liiton sihteerin I. Sinisalon alustukseen nojautuva kilpapyöräilijöitten rekisteröimistä kosk va ehdotus ja vahvistettiin rekisteröimismääräykset; 11) hyväksyttiin liiton sihteerin I. Sinisalon alustukseen nojautuva pyöräilyn propaganda- ja retkeilymerkin aikaansaamista koskeva ehdotus ja k.o. merkkien suoritusvaatimukset ja -säännöt. Pohjoismaiden pyöräilyliiton kongressi. Pohjoismaiden pyöräilyliiton (Nordisk Cykleforbund) kongressi pidettiin Tukholmass.a 12/9. Kongressissa edustivat Suomea johtaja RauL HeUberg ja toimittaja J. Jura Kongressissa käsitellyistä asioista ja tehdyista paatöksistä mainittakoon seuraavat:.. 1) liiton puh enjohtajaksi valittiin edelleen JohtaJa A. Gresvig Oslosta;.., 2) liiton suomalaiseksi varapreside~ti~si,:al1ttlln insinööri E. TiLus ja hallituksen jäseneksi JohtaJa Raul HeUberg;.. 3) seuraavat pohjoismaiset pyöräilymestaruuskl]pallut päätettiin pitää Oslossa 8-9/8-37;... 4) pohjoismaisten pyöräilymestaruuskllp.a~l ujen.maantieajon lähtöväliajaksi vahvistettiin 3-5 mmuuttla; 5) keskusteltiin suomalaisten pyöräilijöiden. ma~k~avustamisesta pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpallulhin, johtuen asian tkäsittely lähinnä siitä, että Suor:n~n pyöräilijät ovat epäedullisemmassa ase~~ss~ mulhin pohjoismaihin nähden, he kun joutuvat neijas~.. ke.rrasta kolmasti matkustamaan pitemmän matkan, hsaksl kallisvaluuttaisessa maassa. Avustuskysymys kuitenkin raukesi sen vuoksi että pohjoismaisella pyöräilyliitolla ei ole varoja siihen: Kuitenkin Suomi vapautettiin toistaiseksi vuosimaksun suorittamisesta. Kansainvälisen pyöräilyliiton kongressi. Kansainvälisen pyöräilyliiton (Union Cycliste Internationale) kongressi pidettiin olympiala~sten ki~jen yhteyd ssä Berlinissä 5/8-36. Kongr:ssls.sa ed~stlvat liittoamme sihteeri I. SinisaLo ja fil. maisten L. Pthkala. Kongressissa!käsiteltiin ainoastaan sääntömääräiset asiat sekä olympialaisten kisojen järjestelyä ja arvontaa koskevat seikat. 125

16 12() M uistoplaketit. Kiitollisuuden osoitukseksi niistä palveluksista, joita Ruotsin pyöräilyliit'on puheenj'ohtaja, johtaja John Liljendahl on tehnyt maamme pyöräilyurheilun hyväksi, hänelle annettiin pohjoismaisten rpyöräilymestaruuskilpailujen yhteydessä 13/9 SVUL:n hopeinen plaketti. Avustukset. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton vuosiavustuksen lisäksi liitto 'On saanut Suomen Polkupyörätuk1cukauppiaitten Yhdistykseltä Smk:n 15,000 : - suuruisen apurahan yleisen pyöräily toiminnan tukemiseksi. Lisäksi liitto on v:n 1936 aikana saanut Olympialaiselta Keräystoimikunnalta 'Osuutena keräysvaroista Smk. 40,000: -. Keräysvaroista tullaan saamaan vielä pienempi osa v:n 1937 puolella. Propaganda toiminta. Liittojohtokunta on pyrkinyt edelleen tekemään voitavansa pyöräilyinnostuksen herättämiseksi suuren yleisön keskuudessa. Tässä mielessä liiton toimesta on hankittu kirjoituksia, joita on annettu maamme sanomalehdistön käytettäväksi. Lisäksi 'Ovat liittojohtokunnan jäsenet antaneet Eanomalehdistölle tietoja liiton toiminnasta ja pyöräilyurheilusta yleensä. Sanomalehdet ovatkin auliisti antaneet palstojaan käytettäväksi auttaen siten osaltaan liittoa sen pyrkimyksissä. Liiton toimesta on pyritty vaikuttamaan siihen, että jo ennestään toimivat urheilujärjestöt ottaisivat myöskin pyöräilyn ohjelmaansa. Tässä mielessä vuoden aikana on seurohle lähetetty kiertokirjeitä ja ohjeita. Erikoisesti mainitt.akoon vuoden vaihteessa lähetetty laaja kiertokirje, jossa selostettiin liiton vastaisia toimintasuunnitelmia ja annettiin ohjeita seurojen sisäisen työskentelyn järjestämiseksi asianmukaiselle kannalle. Propagandatoiminnasta mainittakoon vielä, että liitto on lähettänyt esitelmöitsijöitä urheilujärjestöjen kokousja juhlatilaisuuksiin selostamaan pyöräilyväen pyrkimyksiä. Edelläolevan propagandatyön tekijöistä mainittakoon insinööri E. Tilus, johtaja Raul Hellberg, konttoristi A. Lehtonen, toimitt.aja J. Jura ja sihteeri I. Sinisalo. Propagandapäivät. Suuren yleisön pyöräilyinnostuksen herättämiseksi aikaisempaa tapaa noudattaen vietettiin toukokuun 31 päivä kautta koko maan yleisenä pyöräilypäivänä. Tällöin pyöräilyseurat toimeenpanivat omilla paikkakunnil Iaan pyöräilyretkiä, kilpailuja ja propagandajuhlia. Sanomalehtien välityksellä julkaistiin kirjoituksia, joissa selostettiin pyöräilytoiminnan sopivaisuutta "jokamiehen urheiluna". Retkeily toiminta. Liittojohtokunta on toimikauden aikana kiinnittänyt erityistä huomiota retkeilypyöräilyinnostuksen herättämiseksi maassamme. Aikaansaannoksista mainittakoon, että useat pyöräilyseur.at järjestivätkin vuoden kuluessa pitempiä ja lyhyempiä pyöräretkiä jäsenilleen. Erikoisesti mainittakoon tämän yhteydessä Jyväskylän Pyöräilyseuran järjestämä retki J:kylä-Helsinki-J:kylä, jolle osallistui parikymmentä nais- ja miespyöräilijää. Laajempien ja pitempimatkaisten retkien toteuttaminen onkin nyttemmin käynyt päinsä liitt'o kun voi avustaa näiden järjestämistä Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten Yhdistykseltä s.aamallaan apurahalla. Retkeily toiminnan elvyttämistä tarkoittavana toimenpiteenä mainittakoon liiton liittyminen Suomen Retkeilymajajärjestöön. Tällä tavoin liitto voi vaikuttaa yhdistyksessä juuri pyöräilyretk'eilyn hyväksi ja auttaa jäsenjärjestöjään saamaan niitä etuisuuksia, joita perustetut retkeilyreitit majoineen tarjoavat. Retkeily toimintaa edistäväksi toimeenpiteeksi on katsottava myöskin se, että liitto ryhtyi tutkimaan niitä vaatimuksia, jotka on asetettava maassamme yleiseen käyttöön soveltuvalle retkeilypyörälle. Tutkimuksiensa tuloksista liitto sittemmin antoi kirjallisen esityksen Suomen POlkupyörätukkukauppiaitten Yhdistykselle mahdollisia to:menpiteitä varten. 127

17 128 Tämän yhteydessä mainittakoon. vielä, että liitto lähetti Rautatiehallitukselle pyynnön, että n.s. rengasmatkoilla liikkuvat saisivat kuljettaa polkupyöränsä joko ilmaiseksi tai nykyistä halvempaan hintaan matkansa aikana. Tätä kirjoitettaessa anomusta ei' ole vielä ratkaistu. Maantiepropagandakilpailut. Liitto on edelleenkin pyrkinyt vaikuttamaan n.s. maantiepropagandakilpailujen järjestämisen hyväksi, jotta harrastus kilpapyöräilyyn siten saataisiin entistä laajemmalle pohjalle. Nämä kilpailuthan soveltuvat tarkoitukseen erinomaisest.i sen vuoksi, että ne on niin helppoja järjestää. Ensikertalaiset seurat voivat kokeilla ki'lpailujen järjestelyn yhteydessä esiintyviä seikkoja ja samall.a saada toimintaansa mukaan paikkakuntansa kilpailupyöräilyyn innostuneet henkilöt. Propagandakilpailut on toimeenpantu useammassa ajosarjassa, joten aloittelevaikin pyöräilijät ovat voineet -olla mukana. Maantiepropagandakilpailujen kautta aktiivisten pyöräilijöiden lukumäärä onkin huomattavasti kasvanut ja niistä on "löydetty" mont.a uutta 'kykyä. Liitto on myös voinut myötävaikuttaa näiden kilpailujen järjestämiseen sen kautta, että Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten Yhdistyksen apurahasta on voitu jakaa avustuksia kilpailujen aiheuttamien järjestelykulujen peittämiseksi. Kurssitoiminta. Liitto ei -ole kuluneen 'toimikauden aikana t-oimeenpannut yhtään pyör.äilykurssia. Tämä on johtunut siitä, että pyöräilijät eivät ole yleensä halukkaita osaillistumaan kursseille. Sen sijaan liitto on lähettänyt pyöräilyn opettajia ja luennoitsijoita järjestöjen toimeenpane- mine retkeilykursseille ja neuvottelupäiville, joten tällä tavoin on pyritty antamaan sekä teoreettista että käytännöllistä ohjausta pyöräilyurheilussa. Niinpä liitto lähetti 11-22/6 Suomen Urheiluopistoon pidetylle retkeily.kursshle opettajaksi herra A. Lehtosen, joka luennoi retkeilypyöräilytoiminnasta. Neuvontatoiminta. Viime kuluneena vuonna liittojohtokunta kiin~i~~ erikoista huomiota pyöräilijöiden ohjaukseen.. TaJ?a johtui osaksi siitä, että kys~?kse~~ä. oli ol~p~.ala:svuosi, mutta ennen 'kaikkea sllta, efta JO. edell~.s:::~.~!~. kautena ilmaantui suuri joukko nuona pyorall1j?i:.a, joista kunnollisella -ohjauksella.~fo1?:~.. ~~tjkää.. v~~tais~m kehittää erin-omaisia k~lpailupyorailijo.l.ta.!~~.s~... ~melessä liittojohtokunnan toimesta laadittlln pyorallljoltten valmennusohjeet, jotka eri vuoden aikojen h.arjoitt~lua koskevina lähetettiin aina määräaikojen kuluttua asianomaisille pyöräilijöille. Tämän toimenpiteen kautta varsinkin nuoret pyöräilijät on voitu ohjata valmennuksessa oikealle tielle. Neuvottelupäivät. Yleisen pyöräily toiminnan 'kehittämistä tarkoittavana toimenpiteenä on todettava ne neuvottelut~lais~ludet, jotka on pidetty a'ktiivipyöräilijöiden.ja seuro~e~ Johtohenkilöiden välillä. Näitä tilaisuuksia on toimikauden aika pidetty: 1) liiton vuosikokous, Helsinki 26/ osanottajaa 2) aktiivipyöräilijöiden neuvottelutilaisuus Turku 4-5/ ) aktiivipyöräilijöiden neuvottelutilai- " suus Helsinki 12/ ) liito~ jatkovuosikokous, Helsinki 25/ " " Yhteensä 98 osanottajaa pyö räilymerkkitoiminta. Innostus pyöräilymerkkien suorittamiseen on edelleenkin kasvanut. Varsinkin harrastusmerkkejä on suoritettu runsaasti. Voimakkaamman, suureen yleisoon kohdistuvan propagandatoiminnan aikaansaamiseksi herätettiin kysymys erityisen propagandapyöräilymerkin aikaansaamiseksi. Liittojohtokunta laatikin ehdotuksen k.o. merkkiä varten, joka sittemmin esitettiin ensiksi liiton vuosikolroukselle ja jonka säännöt vahvistettiin liiton jat'kovuosikokouksessa. 9

18 130 Retkeilyöpyöräilyinnostus on myös antanut aiheen erityisen retkeilypyöräilymerkin aikaansaamiseksi. Alote asiassa lähti jyväskyläläisten pyöräilijöitten ta..l1::>lta. Liittojohtokunta kehitti ehdotusta ja esitti lopullisen merkkiä koskevan suunnitelman liiton jatkovuosikokoukselle, joka vahvisti k.o. merkin säännöt. Toimikauden aikana liitt'ojohtokunta on tarkastanut eri puolilla maata toimeenpantujen pyöräilymerk'kisuoritustilaisuuksien kor tist'ot ja hyväksynyt näiden mukaisesti 16 II lk:n, 34 III lk:n ja 83 harr astajaluokan suoritusta, eli yhteensä 133 pyöräilymevkkisu'oritusta. Suoritustensa mukaisesti asianomaiset pyöräilijät ovat t oimikauden aikana lunastaneet itselleen 16 II lk:n, 38 III lk:n ja 78 harrastajaluokan merkkiä, eli yhteensä 132 pyöräilymerktkiä. Luokkajako. Kilpailupyöräilijät 'On aikaisempaa tapaa noudattaen määrätty ajotait'onsa perusteella ajaluokkiin A, B, C ja D (viimeksi mainittu ikämiesluokka). Nimettyjä pyöräilijöitä 'Oli A-lu'Okassa 46, B-luokassa 127, C-Iuokassa 446 ja D-luokassa 52 eli yhteensä 671 pyöräilijää. Liiton jatkov'uosikokous päätti ottaa käytäntöön v:n 1937 alusta alkaen kansainvälisten pyöräilysääntöjen edellyttämän lisenssijärjestelmän, S.O., jokaisena maassamme kilpailevaj.la pyöräilijällä tulee olla Suomen Pyöräilyliiton virallinen amatöörikortti, jossa on määritelty, missä ajo'luokassa asianomainen saa k.o. vuotena kilpailla. Järjestelmää varten hyvälksyttiin säännöt ja rekistetöiminen pantiin alulle vuoden lopulla. Kilpailutoiminta. Ki1pailutoiminta on vilkastunut vuosi vuodelta. Tämä todistaa parhaiten pyöräilytoiminnan nousua. Vuoden aikana 'On kilpailukalenteriin ilmaantunut uusia jär jestäjänimiä. Lisäksi on todett.ava, että seurat ovat perustaneet lukuisia uusia kiertopalkint'oja, joita koskevat ajot tullaan toimeenpanemaan jatkuvasti joka vuosi. Tällä tavoin Su'Omessakin päästään jo n.s. määräpäiväisiin kilpailutap.ahtumiin pyöräilyn alalla. Erikoisen ilahduttavaa on todeta, että seur at ovat pyrkineet uudelleen järjestämään aikanaan kuului~~ muodostuneita ajoja, jotka syystä tai toisesta ovat vnme vuosina olleet pitämättä. Lisäksi 'On t'odettava eräitten seurojen pyrkimykset useampipäiväisten maantieki'lpailujen aikaansaamiseksi. KansaLliset ja kansainväliset kilpailut. Toimikauden aikana on liiton jäsenseurojen toimesta pidetty 18,k.a,nsallista ja 1 kansainväliset kilp~i~ut. Näiden lisäksi seurat ovat toimeenpanneet lukuisia seurojenvälisiä, paikallisia ja piirikunnallisia kilpailuja. Seurat ovat pyrkineet laajentamaan kilpailutoimintaansa myös seuraottelujen järjestämisellä. Niinpä kuluneen t'oimikauden aikana onkin mainittava jo traditioksi muodostuneet "kolmenseuran ajot" Helsingissä ja turkulaisten ja helsinkiläisten seurojen väliset pyöräilyottelut. Maakunnallisia otteluita ei vielä ole aikaansaatu. Samoin on jäänyt pitämättä aikaisemmin järjestetty Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välinen pyöräilyottelu. Suomen pyöräilymest.aruusikilpailut pidettiin ensimmaisma olympialaiskarsintakilpailuina Turun Urheiluliiton järjestäminä 4-5/7-36 Turun Urheilupuistossa. Mestaruudet jakautuvat seuraavasti: Y l oe i ne n s a r'i a : 1 km. rata-ajo: B. Hupponen, Turun Pyöräilijät, 1.35,3: 1.0 " A. Salokangas, P yörätoverit, H :ki, 17.27,4; 1210 "maantiellä, miesk!ohtaine n kilpailu : Th. Porko, GIF,!Kokkola, 3.43,24; 120 seuro'ien välinen : Helsingin P yöräilyseura (T. K okkola, T. L indgren ja N. Lilja), 11.48,33. Ikäm i es sar j a: 10 km. rata-ajo: V. Hietanen, P orvoon Urheilijat, 17.51,8; 50 "maantiellä: O. ousiainen, Vihtavuoren P amaus, 1.45,12. N uo rten sarja: 1 Jan. rata-ado: A. Ojala, Helsingin Pyöräilyseura, 1.3'7,6; 50 " maantiellä: A. Tuomi, Turun P yöräilijät, Ka ikis s a sarjoissa yhteis e nä: 1 km:n joukkueajo radalla : Gamlakarleby Idrottsförening.. (Th. P orko, S. L ybäc'k ja V. Vlckstrom),

19 132 Mestaruuskilpailuissa kilpailtiin lisäksi Avon-kiertopaLkinnosta, jonka sai haltuunsa 120 km:n maantie ajon joukkuekilpailun perusteella Helsingin Pyöräilyseura. P 0 h joi s m a i s e t!p Y ö r ä i 1 y m e s t a r u u s- kilpailut toimeenpani Ruotsin Pyöräilyliitto Tukholmassa 13/9-36. Koska käytettävänä ei ollut kilpailurataa, varsinaiset ratakilpailut jätettiin pitämättä. Maantieajon voitti tanskalainen K. Jacobsen ajalla ,2. Suomalaisten pyöräilijäin järjestys oli: 7) T. Lindgren, ,0; 9) T. Kokkola, ,1 ; 15) L. Riister, ,2 ja 16) H. Winqvist, ,5. Maitten välisessä kilpailussa oli järjestys: 1) Tanska, 2) Ruotsi, 3) Suomi. Osanotto ulkomaisiin kilpailuihin. Suomalaiset pyöräilijät ovat olympialaisten kisojen lisäksi osallistuneet seuraaviin ulkomaisiin kilpailuihin: pohjoismaisten pyöräilymestaruuskilpailujen jälkeen T. Lindgren, T. KokkoLa, L. Ruster ja H. Winqvist kilpailivat Tukholmassa Hammarby IF:n kilpailussa 14/9 ja Upsalassa Upsalan Thor-seuran kilpailuissa 15/9. ULkomaiset kilpailijat Suomessa. Toimikauden aikana on ainoastaan ruotsalainen A. Berg osallistunut Suomessa toimeenpantuihin pyöräilykilpailuhin. Hän voitti 17/5 pidetyn Porvoon-ajon. KansainväLiset pyöräily tuomarit. Liittojohtokunta on nimennyt pyöräilyn kansainvälisiksi palkintotuomareiksi seuraavat henkilöt, jotka kansainvälinen pyöräilyliittoon sittemmin k.o. tehtävään hyväksynyt, nimittäin: Anttila, L., kirjaltaja, Helsinki; Hellberg, Raul, johtaja, Porvoo; Jura, J., toimittaja, Helsinki; Lehtonen, A., konttoristi, Helsinki; Lindström, K., matkapostiljooni, Helsinki; Sinisalo, l., toimistosihteeri, Helsinki; Tilus, E., insinööri, Helsinki. Osanotto olympialaisiin kisoihin. Suomen Olympialainen Komitea lähetti olympialaisiin kisoihin Th. Porkon ja T. Lindgren'in, jotka molemmat osallistuivat 100 km:n ma.antiekilpailuun ja Porko lisäksi 1 km:n aika-ajoon radalla. Pyöräilijöiden saavutukset on kuvattu SVUL:n toimittamassa Olympialaiset Kisat V. Suomen pyöräilyennätykset. Suomen pyöräilyennätysluettelo oli 1/1-37 seuraava; 1 km. 1.18,4 Juho Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa ,0 Thor P arko, GIF., Koldl:olassa " 5.57,2 Thor P orko, GIF., Kokkolassa ,8 Juho Jaakona'ho, Sievin VUS.. Oulussa 19liO ,8 Antti Raita, Turun UL., Turussa ,0 Juh'o Jaakonaho, Oulun Pyrintö, J<>ensuussa l!h3. 20 " 31.34,8 Raul Hellberg, P,A., Kokkolassa ,6 /Raul Hellberg, BA., Kokikolassa ,0 Juho Jaakonaho, Sievin ViUS., Oulussa ,5 Raul Hellberg, PA., Porvoo ,4 Raul Hiellberg,,PA., Porvoo 1' ,7 Haul Hellberg, PA., Porvoo ,0 Raul Hellberg, PA., Joensuussa ,2 Raul HellbeI1g, 'PA., Joensuussa ,0 Thor Porko, Kälviän Tarmo, Seinäjoella ,5 Raul Hellberg, PA., Joensuussa ,0 Raul Hellberg, PA., Seinäjoella ,0!Raul Hellberg, PA., Seinäjoella ,0 Raul Hellberg, PA., Kokkolassa maili 2.17,8 Thor POI'ko, GIF., Kokkolassa tunnissa 37 km. 867 m. Raul Hellberg, PA., K okkolassa mn Ikämiesennäty kset (yli 35 -vuotiaat) ,8 'Hjalmar Mäkelä, Turun UL., Korpo{)ssa ,6 Hjalmar Mäkelä, Turun UL., Korpoossa ,0 J'ohannes Aho, Karstulan K iva, Seinäjoella Nuorten ennätykset ( vuotiaat). 1 km. 1.27,2 Reino LehUnen, Turun UL., K orpo~ss.~. 1< ,0 Aitmo Kajala, Nousia~sten Alku, Sema~oella Joukkue-ennätykset. 4 km. joukkuepyöräily (kolmen parhaan yhteenlaskettu tulos} 18.25,4, P,orv'oon Akilles (!Raul Hellberg, Helmer Munter. Albert Julin), Viipuri 1931.

20 134 pyöräi Iyliiton tilinpäätös v Debet An Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: ipalkkaanenot.... Vuokramenot.... YIeiskwut Voi t t 0-6,6531:- 560: - 1,596: - " Postl-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Postikulut ,158: 25,u1kolinjapuhelut : 40 Sähkösanomakulut : 75 " Kokous- ja Matkakulujentili: Kokousmatkakulut... 5,402:- Sekal. ikolrouskulut : 50 " Kurssi-, Neuvonta.- ja Propagandakulujentili... " Ulkomaisten kilpaiiujentili: Pohjoisin. mestaruuskilp " OlymplalaisvaImennustili.... " Liittoverotili " EdustustOi " Sekalaistentili " Pääomatili: YlijääInä v. 1 ' Smk. ja 1,691: 40 6,027: 50 8,809:- 3,698:- W,637: 95 5,457: 30 2,342:- 3110: - 2,243: 50 22,749: 35 73,966:- T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: lpainotuotteista Mel'keistä Mestaruusmitaleista :40 I,W9:- 1,255:- " Kilpailujentili " Avustustentili..., " Määrärahatili.... " Olympialaisvalmennustili.... " Korkotili Smk. K r ed i t 2,789: : - 15,000:- 10,131: - 40,000:- 4,695: 60 73,966: - Ta s e- A'll SVUL:n tili: Rahaa ,1(34: 61 " TavaratiIi: ipalnotuotteita ,267: 20 ipy"öräilymerk'k.ejä : - 4,028:2<0 " Pääomaiili: ~ppi ot edellisiltä vuosilta...,_._. _.._..._. _...::.6:.:,,5.:...:86:..:..:..:...,:54 Smk. 22,749: 35 t i 1 i. Per Pääomatili: YUjäämä v. rlt!136 2>2,749: 35 Smk. 22,749: 35

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyliitto v

Suomen Pyöräilyliitto v Suomen Pyöräilyliitto v. 1935. Liittojohtokunta. Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokuntaan ovat v:n 1935 aikana kuuluneet: insinööri Eino Tilus, kirjaltaja Lauri Anttila, rakennusmestari Aarne Euramaa ja

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

----------------- tilinpäätös 31. 8. 1937. T a p p i 0 t i I i. Suomen Hiihtoliiton. Voi t t 0- ja. Kredit 13,728: 30 8,500: 95 73,830:-

----------------- tilinpäätös 31. 8. 1937. T a p p i 0 t i I i. Suomen Hiihtoliiton. Voi t t 0- ja. Kredit 13,728: 30 8,500: 95 73,830:- 110 De b e t An Kulunkitili: Palkat ja palkkiot............. Vuokrat, sähkölaskut y.m............ Vuosimaksut (F.I.S. y.m.).......... Kunnia- ja ansiomerkit............ Edustuskulut.............. Konttoritarvikkeet.............

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Hiihtoliitto v. 1933.

Hiihtoliitto v. 1933. 79' Hiihtoliitto v. 1933. (1. IX. 1932-31. VIII. 1933.) Johtokunnan kokoonpano ja kokoukset. Hiihtoliiton johtokunnan ovat muodostaneet: puheenjohtaja Juho Hillo Lahdesta sekä jäseninä johtaja Armas PaLmros

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino TOIMINTASÄÄNNÖT Helsinki Kauppalehti Oy:n kirjapaino 1931 SUOMEN PYÖRÄILYLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen nimi on SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hyvinkää-kilpailu pyöräilyssä 5» 6» 32-

Hyvinkää-kilpailu pyöräilyssä 5» 6» 32- HYVINKÄė Kaivokatu Puh. Hyvinkää-kilpailu pyöräilyssä 5 6 32- H:KI Heitti: H:KI (matka: 133 km.) Järjestää: PYÖRÄTOVERIT r.y. Helsinki omaa luokkaansa oleva rengas. Pääedustaja: KONE-OSAKEYHTIÖ E. GRÖNBLOM

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939 HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1939. Helsinki 1941. Kauppalehti Oy:n

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto Vuoden 2006 kilpailut

Suomen Painonnostoliitto Vuoden 2006 kilpailut 30.7.2008 Sivu 1 Alavus 25.3.2006 Jäsentenväliset jv Alavus 11.11.2006 Jäsentenväliset jv Alavus 30.12.2006 Jäsentenväliset jv Eysines, Ranska 26.8.2006 Maailmanmestaruuskilpailut MM Heinsheim, Saksa (vet.)

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa.

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa. 12 ruuskilpailujen takia on kohdistunut etupäässä edustushiihtäjiin, joita oli kaikkiaan noin 300.. ~ikaansaadakseen entistä laajempaa ja asiallisempaa toimmtaa myös mäenlaskun hyväksi liitto kiinnitti

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot