II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:"

Transkriptio

1 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja omakseen HAK. Ruotsin Painiliiton lahjoitt.aman Friman-maljan sai omakseen Aarne Reini, voitettuaan sen jo kahtena edellisenäkin vuonna. II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen järjestäminen. Ilomielin voitiinkin todeta näiden m estaruusottelujen keränneen hyvin runsaasti osanottajia. Mestarit: Kärlpässarja: lmax Maunula, TVM, -l. Höyhensarja: Kustaa Pihlajamäki, HIPV, -l. Kevytsarja: Hermanni P ihlajamäki, VVV, -l. Välisarja: Jaakko P ietilä, I:K, -2. Keskisarja: Köysti Luukko, NJ, -2..Raskas keskisarja: Matti Lahti, K y V, -l. Raskas sarja: Edvard Järvinen, HPV, O. Olympialaisvalmistelut sekä neuvontatoiminta. Luonnollista on, että näin olympialaisvuonna kiinnitettiin päähuomio olympialaisvalmennukseen, jossa liiton palkattuna valmentajana vuoden a1usta a}kaen on toiminut August Jokinen, joka varsinaisten olympialaisehdokkaiden lisäksi varsinkin alkupuolella vuotta samalla kierteli neuvontaa ja opastusta antamassa kaikkiaan 42 eri paikkakunnalla. Eri neuvontatilaisuuksia kertyi kahdeksat takymmentä, tehden -osanottajamäärä valmermukseen ja neuvontaan hyvän joukon kolmattatuhatta henkeä. Kun olympialaisehdokkaita oli vuoden vaihteessa kaikkiaan 37, valittiin 17-24/4 Vierumäellä Suomen Urheiluopistossa pidettäville olympialaisleireille 24 mies- tä, ja toisille olympialaisleireille samaan paikkaan 4-18/7 kutsuttiin 20 miestä. Toisena opettajana oli Eino Leino ja hierojana Taavi Tamminen. Lisäksi järjestettiin erinäisiä katsastuskiltpailuja ja -otteluja. Kärpässarjaan jo vakinaise'ksi olympia'laisedustajaksi valitun Esko Hjeltin leukaluumurtuman ja ennen katsastuksia tapahtuneen välisarjan Antti Mäen käsiloukkautumisen jälkeen valittiin lopulliseen olympialaisjoukkueeseen seuraavat miehet: a) kr.room. painiin: sarja alle 56 kg.: Väinö Perttunen, varo Aatos Jaskari, 61 n Aarne!Reini, varo Kustaa Pihlajamäki, " "66" Lauri Koskela, varo Herrnanni P1hlajamä-ki, 72 " Eino Virtanen, varo Jaa!kko ipietilä, 79 " Väinö Kokkinen, varo Alrvi P ikkusaari, " ~7 " Edvard Vesterlund, varo Matti Lahti, yli 87 " Hjalmar Nyström, varo Edvard J ärvinen. b) vapaapainiin: sarja alle 56 kg.: Aatos Jaskari, varo Väinö Perttunen, 61 " Kustaa Pihlajamäki, varo Aarne Reini, 66 " Hermanni P ihlajamäki, varo Lauri KQskela, 72 " Jaakko P ietilä, varo Eino Virtanen, 719 " Köysti Luukko, ei varamiestä, " 87 " Matti Lahti, varo Köysti Luukko, yli 87 " Hijalmar Nyström, varo Edvard Järvinen. Aikaisemmin oli kr.room. a. 87 varamiehenä 1. Kal Ho, vapaapainin a. 56 vara1la M. Maunula, a. 61 Aarne Lanne, a. 72 Eino Leino ja a. 79 Elis Wecksten, jonka lisäksi Järvinen 'Oli vakinainen, Nyström varaedustaja vapaan raskaassa 'sarjassa. Kun Suomen Olympialainen Komitea ei 'kuitenkaan luvannut kustantaa enempää kuin ensin 12 ja sitten 13 miestä olympialaisiin, täytyi nämä varamiehet jättää pois. Siitä johtui myös, etteivät Jär- 97 7

2 98 vinen ja Pikkusaarikaan päässeet mukaan Berliniin, vaan ainoastaan jäljellejäävät 13 miestä. Suomen painijoukkueen johtajaksi valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtaja, tri Heikki Lehmusto. Suomalaistuom.arit: johtokunnan jäsenet herrat Arvo Haavisto, Väinö Ikonen ja Kaarlo Lampila. Neuvontatoiminnasta mainittakoon vielä, että komisario Armas Laitisen johdolla pidettiin Helsingissä 27/3 neuvontaa vapaapainijoille ja sen alan tuomareille 18 hengen ollessa läsnä tilaisuudessa. - Heikki Kärkkäinen piti myös tammikuun aikana neuvontatilaisuuksia Veit- 5iluodossa, Rovaniemellä, Kuusiluodossa ja Karihaarassa, ja Eemil Väre kierteli m.m. useilla Itä-Suome n paikkakunnilla neuvontaa antamassa. Parhaille edustuspainijoille on lisäksi levitetty lukuisia ohje- ja valmennuskirjoitelmia, sekä pidetty heidän kanssaan neuvottelutilaisuuksia. Kurssitoiminta. Neuvontatyön ohella ei suintkaan olla unohdettu myöskään varsinaista kurssitoimintaa. Seuroja on paitsi kurssienpitäjien lähettämisellä avustettu myös rahallisesti pyrkimyksissään. Kurssitoiminta ilmenee seuraavasta: Osan. 1) tuomarikurssi t Kouvola 4-6/1 26 2) tuomari- ja neuv.kurssit Joensuu 9-13/ ) tuomarikurssit Jämsä 17-19/ ) Saarijärvi 15-19/ ) " Vaasa 15-17/ ) " Helsinki 17/2-2/ ) " Tainionkoski 6-7/ ) " Lieksa 11-15/ ) " Veitsiluoto 20-22/ ) " Martinniemi 21-22/ ) " Mänttä 21-22/ ) " Helsinki 6-7/ " 13) 14) 15) 16) 17) 18) olym pialaisleiri tuomarikurssit olympialaisleiri tuomarikurssit " " Vierumäki /4.. Riihimäki 18-24/4.. Vierumäki 4--18/7... Helsinki 1-3/ Pori 30/10-1/ Helsinki 11-15/12... Taitomerkkisuoritukset (} Yhteensä 269 I lk:n taitomel'kin ovat suorittaneet Veikko Stenberg ja Aarne Tukiainen, jonka lisäksi 1 II lk:n taitomerkki on suoritettu. Rekisteröidllt tuom«rit. V aikana hyväksyttiin 11 kpl. I lk:n, 46 kpl.. II lk:n ja 61 kpl. III lk:n tuomaria, joten siis uusia tai korotettuja rekisteröityjä tuomareita on tullut lisää 118 kpl. Kansainvä Linen toiminta ja kongressit. Varsinaisia maaotteluja ei ole vuoden kuluessa järjestetty. Syynä 01ympialais1dsoi:hin valmistelu. Kuitenkin oli johtajien Väinö Anttilan (omana kustannuksellaan) ja Kaado Lampilan johdolla 7-miehinen painijouldme helmikuussa Berlinissä 'kilpailema:ssa, ja kesäkuun vaihter~ssa Eino Leinon johdolla 8-miehinen joukkue tkilpailmnatkajla Istanbulissa Turkissa. Menestys ei ollut erik(",isempi, mutta kaikkein parhaita miehiä ei päästettyh:ään mukaan olympialaiskisoja shlmätiäpitäen. Oppia ja kokemusta nämä matkat joka tapauksessa toivat lisää. Lisäksi on oltu yksityisten kilpailijain suhteen vuorovaikutuksessa Ruotsiin, Latviaan ja Eestiin.

3 100 Kansainvälisen painiliiton (la WF) kongressissa Berlinissä 31/7 edustivat Suomea tri Lehmusto, johtaja Anttila ja smteeri Mannerla, maisteri Smedsin toimiessa kansainvälisen liiton presidentin ominaisuudessa kongressin puheenjohtajana. Kongressissa valittiin maist. Smeds yksimie1isesti edell'een IA WF:n presidentiksi tulevaksi 4-vuoti!>kaudeksi, ja hänet valittiin Berlinin kisojen kansainvälisen juryn puheenjohtaj~i. - Kongressissa hyväksyttiin m.m. Suomen ehdotuksia kansainvälisten painisääntöjen muutoksiksi. y. 87 kg.) pronssimitalin. - Väinö Per.ttunen ja Väm? Kokkinen tulivat sarjoissaan neljänsiksl, Aatos Jaskarl, Köysti Luukko ja Hja1mar Nyström (kr.room.) viidensiksi. 10l Kotimainen kilpailutoiminta. PiirikunnaJlisten ja seuraottelujen lisäksi liiton luvalla tai liiton järjestämänä on järjestetty 70,kansallista ja 6 kansainvälistä!kilpailua. Sijoitukset olympialaiskisoi ssa. Berlinin olympialaisissa oli enemmän osanottajia painiskelussa kuin missään aikaisemmissa olympialai'sissa, ja painitaso on kauttaaltaan myös kohonnut. Vaikkakin.koimme kisoissa petty:myksiäkin, saamme silti olla tyytyväiset toiseen sijaan kansakuntien joukossa. Ruotsi valtasi selvän ensi tilan 20 pistee1lään (4 kulta-, 3 hopeaja 2 pronssimitaiia), Suomen sijoittuessa toiseksi 11 pisteellä ennen Unkaria, Eestiä ja Saksaa, joilla kullakin <Jli 10 pistettä. Sitten seurasivat USA 9, Turkki j.a T.shekkoslovalkia 4, Ranska 3, Latvia 2 ja Kanada 1 pisteellään. Meikäläisistä Kustaa Pihlajamäki (vapaap. a. 61 kg.) j.a Lauri Koskela (kr.room. a. 66 kg.) toivat kultamitalin, Aarne Reini (kr.room. a. 61 kg.) hopeamitalin sekä Hermanni Pihlajamäki (vapaap. a. 66!kg.), Eino Virtanen (kr.room. a. 72 kg.) ja Hjalmar Nyström (vapaap.

4 Debe t Painiliiton Voi tt 0- An Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: PaN{jkamenot ,008: - Vuotkr amenot ,600: - Yle.iSllrulut ,332: 20 Posti-, Puhelin- ja Sähkekulujentili: Postilkulut Ullrolinjapuhelut Sähkösanomallrulut ,116: - 738:30 622:60.. Kurssi-, Neuvonta- ja Propa.gandakulujentili: Kurssilmenoja : - PropagandakUlut ,149:-.. Kokous- ja Matkakulujentili: Kokousmatkatkulut '1,031: - Sekaol. kidkouslrulut : 25.. Olympialaisvalmennustili Liittoverotili Edustustili Sekalaistentili Pääomatili: ja 21,940: 20 3,476: 90 2,049:- 11,856: 35 13'1,518: : l,lfr5 : - 5,598: 55 ~äämä v., !16,443: 10 Smk 293,718: 60 tilinpäätös v T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: Paiootuotteista 'MestaruusmiJtaleista.... TaitDmerkeistä Tuomarikor teista ,867: 15 1,556: - 49:- 505:-.. Kilpailujentili Määrärahatili Olympialaisvalmennustili Propagandamerkkitili Korkotili Ulkomaisten kilpailujentiii.... K redit 3,977 : 15 12,487 : 75 22,544: ,000: - 1,978: 1Q 7,568: 75 5,162: 10 Smk. 293,718: 60 Ta s e- An SVUL:n tili: Rahaa ,930: 09.. Tavaratili: Painotuottei ta ,069: 50 Taitomerklrejä : - 1,317: 50.. Kalustotili : -.. Pääomatili: Edellisten v uooien tappiot , ,194: 51 Smk. 1'15,443: 10 t i 1 i. Per Pääomatili: Ylijäämä v ,443: 10 Smk. 1115,443: 10

5 105 Pesäpalloliitto v Liittojohtokunta. Pesäpalloliiton puheenjohtajana kuluneena vuonna on ollut varatuomari Kullervo Pellinen Riihimäeltä, sekä liittojohtokunnan jäseninä tuomari Pasi Harvela Hämeenlinnasta, agronoomi VaLto Järvi Oulusta, maisteri Aaro Kivilinna Helsingistä, ylioppi1as Osmo Kupiainen Viipurista, toimittaja Erkki Merinen ' Helsingistä ja maisteri Olli Veijo la Lahdesta. Liittojohtokunnan varapuheenjdhtajana on ollut toimittaja Erkki Merinen sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana toimittaja Einari Mannerla. Liittojohtokunta on edelleen pitänyt työvaliokuntaa juoksevia ja kiireellisempiä asioita hoitamaan. Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut toimittaja Erkki Merinen ja sihteerinä liiton sihteeri, sekä jäseninä kulloinkin Helsingissä olleet johtokunnan jäsenet. Laajennettuun liittojohtokuntaan ovat kuuluneet vakinaisten johtokunnan jäsenten 'lisäksi luutn. Lasse Elomaa Turusta, konttoristi A. Vänskä Ensosta, kauppias Lauri Ruohola Tampereelta ja kasööri Sulo Turunen Joensuusta. Liittojdhtokunnalla on ollut kaikkiaan 8 kokousta, joista 4 samalla on ollut laajennetun liittojohtokunnan kokouksia, pöytith:irjapykälien lukumäärän tehdessä Työvaliokunna:lla on ollut 25 kokousta (225 pykälää), joten kokouksia on kaikkiaan ollut 33 ja pykäliä 373. Laajennetun liittojohtokunnan jäsenet Vänskä, Ruohola ja Turunen ovat ottaneet osaa kaikkiin 4 kokoukseen. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: Pellinen ja Merinen 14, Veijola, Kivilinna ja Kupiainen 13, Harvela 12 ja Järvi 4 kertaa. - Työvaliokunnan kokouksissa ov~t jä~e~~t olleet seuraavasti läsnä: Merinen 19, Veijol"a Ja Klvllmna ]4, Kupiainen 13 ja Pellinen 10 kertaa /4 perustettiin myös n.s. neuvontajaosto h~~lehhmaan yleisestä propagandasta ja Laaka-lehdesta. S~n puheenjohtajana on ollut ekonoomi Il:n~ri l!0nkan~n Ja jäseninä maisteri Aaro Kivilinna, tolmltt~j~t Mennen, Mannerla ja Seppo Virtanen. Jaoston lukulslssa neuvottelutilaisuuksissa ei olla pidetty pöytäkirjaa. Edustus SVUL:n elimissä. SVUL:n hallituksessa ovat liiton edustajina olle~t tuomari Pellinen, varamiehenään tuomari Harvela,. tol~ mittaja Merinen, varalla yliopp. Kupiainen, sekä malsten Veijola, varalla maisteri Kivilinna. SVUL:n liittokokou~sissa 'Ovat liittoa edustaneet herrat Pellinen, Merinen, Veijola, Harvela, Järvi ja 'Opettaja Akseli Ylikangas, vastaavina varamiehinään ~err~t. Merinen, Kupiainen, N. Mikkola, V. Lihto. V. NleIDl Ja A. Vänskä. Edustus Suomen Urheiluopistossa. Suomen Urheiluopiston.Kannatus Oy:n vuosikokouksessa 18/4 valittiin entinen varajäsen, toimittaja Erkki Merinen varsinaiseksi jäseneksi. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat kuluneena vuonna olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja Pellinen tai varapuheenjohtaja Merinen yhdessä liiton sihteerin ja taloudenhoitajan Einari Mannerlan kanssa. Liiton jäsenistö. Liiton jäsenistö on yhä edelleen huomattavasti kasvanut, kuuluen liittoon 31/ kaikkiaan 519 seuraa, joissa oli jäseniä 33,903.

6 106 Liittokokoukset. Varsinainen vuosikokous oli liiton toimistossa 13/4, jol1oin 24 jäsenseuraa ja n. 60 henkeä oli läsnä. Käsitellyistä asioista mainittakoon: 1) vahvistettiin vuoden tilinpäätös, hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta 1935 sekä myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella asianomaisille kiitollisuudella vastuuvapaus; 2) keskusteltiin liittojohtokunnan jäsenen, tuomari P. Harvelan alustuksen johdosta maakuntasarjoista ja maakuntaottelujen aikaansaamisesta; 3) kuultiin liittojohtokunnan jäsenen, maisteri O. Veijolan alustus pelisääntöihin suul1ji1itelluista muutoksista ja parannuksista. Päätettiin jatkaa kokeiluja näissä suhteissa. N. s. j atk 0 v u 0 s i k 0 k 0 u s pidettiin myös liiton toimistossa 4/10. Tällöin oli 31 seuraa ja n. 50 henkeä edustettuna. Tärkeimmät käsitellyt asiat olivat: 1) hyväksyttiin liittojohtokunnan laatima talj.ousarvio v:ksi 1937; 2) liiton pu'heenjoh'tajaksi v:ksi 1937 valittiin edelleen varatuomari Kullervo Pellinen Riihimäeltä; 3) liittojohtokuntaan valittiin yksimielisesti uudelleen entinen johtokunta kokonaisuudessaan muuten, paitsi että kieltäytyvän agronoomi Valto Järven tilalle valittiin yliopp. Keijo Koski Kotkasta; 4) laajennettuun liihojoh'tokuntaan valittiin maisteri Valto Järvi Oulusta, kauppias Lauri Ruohola Tampereelta, kasööri Sulo Turunen Joensuusta ja konttoristi A. Vänskä Ensosta: 5) tilintarkastajiksi valittiin myymälänhoitaja N. Pakarinen ja postivirkailija Y. Koskinen sekä heidän vara. miehikseen herrat N. Mikkola ja V. Vilj,a; 6) SVUL:n hållitukseen v:ksi 1937 valittiin entiset: varatuomari Pellinen, toimittaja Merinen ja maisteri Veijola, vastaavina varamiehinään tuomari Ra!I'Vela,.' ' 'steri Kivilinna. Liiton edustayliopp. Kuplam~.n Ja mk al.. tulivat valituiksi: herrat 'iks' SVUL"n lnttoko ou k sun.... tt. J l '. V., la Harvela J,arvt Ja ope aja Pellinen, Mennen, eljo. '.' hinään herrat Me- Akseli Yli~ar:gas, vasta~vkm~ v~~~~to V. Niemi ja A. rinen, KupIaInen, N. Mlk 0 a,., Vänskä;... nen maisteri O. Veijolan 7) kuultiin johtokunnan Jase,.. 100, l' ääntöihin' asiassa ei tehty VIe a alustus muutoks~ta pehls t kset J.'ätettiin johtokunnalle päätöksiä; alustajan e d 0 u evästykseksi;,. l' A Vänskän alustus pelituo- 8) kuultlm konttons l. valmarien luokituksesta..hsia jätettiin johtokunnan misteltavaksi. Kurssi-, neuvonta- ja propangadat(jim~~ta.,.. neuvontapuoleen on kiinnitetty J.alleen ~n- Kurssl- J~.... mielessä liitto kiinnitti n.s. klerkoista huoml~~a.. Sll~at. ozl' Veijolan ylioppilas Osmo täviksi neuvoj~ksi mals ~n t ne Heindsen ja voim. op. Kupiaisve 7~ v;m 'k~~et~~~~a ~C:t tehneet laajoja kiert~kand. t JO YY. 'k' '"ut runsaasti nim. 54, Ja tk 'a KursseJa on m On,.. ma OJ Kurssitoimmnasta malniillä 'on osanottajia ollu-t 'k.. l' kevätvuosikokouksen nittakoon vielä aiv~ en.olse~ ~ Kupiaisen johdolla yhteydessä maist. VetJol~n Ja Y l Pt. neuvottelukurspidetyt suursarjatuo~r:en ne~~on :~:asti. Kurssitoi- t joihin osanotta)lakm saa un ~i~ta ilmenee muuten allaolevasta: Osanottajia 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) k Helsinki 12-13/4 suursarjatuom. neuvo ur~. anila 15/4-15/5.. neuvonta- ja tuom.kursslt Tap.. /4 6/5.. HelsInkI tuomankurssit Helsinki 30/4-9/5.. neuvo~takurssit Salo 12-13/ Paimio 14/5.... " Turku 15-16/5.... " Loimaa 18-19/5.... " Joutseno 18-19/5... " " Mynämäki 20/5.... Laitila

7 108 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23). 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) neuvonta- ja tuom.kurssit Johannes 20-22/5.. neuvontakurssit Raum.a 24/5.... " Kanneljärvi 25-26/5 neuvonta- ja tuom.kurssit Vammala 25-27/5.. " " " Valkjärvi 27-29/5.. " " " Harjavalta 28-30/5.. " " neuvontakurssit " TaIIlpere 2-5/6.... Lannevesi 3/6.... " Karstula 4/ " Laukaa 5/ " Kajaani 2-3/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Kajaani 4-6/6.... neuvontakurssit Jyväskylä 6/6.... neuvojakurssit Vaasa 4-7/6.... Lapua 8-11/ neuvontakurssit Sotkamo 7-8/6.... " Kiehimä 9-10/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Mänttä 9-10/ " " neuvo~takurssit " Mikkeli 8-10/6.... Pieksämä 11-13/6.. neuvojakurssit Ruukki 12-13/6.... neuvontakurssit Kangasala 11/6.... neuvonta- ja tuom:kurssit Kyröskoski 12-13/6.. " " neuvontakurssit " Nurmes 11-14/6.... Lapinlahti 14/6.... neuvojakurssit Oulu 14-15/6.... neuvontakurssit Nokia 15/6.... " Toijala 16/6.... " Joensuu 15-18/6.... " Siilinjärvi 15-17/6.. neuvojakul1ssit Kemi 16-18/ neuvontakurssit Forssa 17-18/6.... " Kuopio 18/ " Juankoski 19/6.... neuvonta- ja tuom.kurssit Lohja 19-20/6.... " " neuvojakurssit " Hammaslahti 19-21/6 Rovaniemi 19-21/6 " neuvontakurssit Ni'lsiä 20/ " Iisalmi 22/ " Pielavesi 23/ ) neuvojakurssit 53) tuomarikurssit 54) neuvonta'kurssit 109 Vierumäki 26/6-5/7 27 Vierumäki 2-6/ Vää'ksy 13-14/ Yhteensä 1,668 Neuvontaa ja propagandaa on hoidettu myös liiton julkaisun Laaka-lehden sekä varsinkin yleiseksi pesäpallopäiväksi ihelatorstaiksi 21/5 lehdistölle levitetyin kirjoituksien j.n.e. avulla. Paitsi paikallisilta radioasemilta huolehdittuja radiolähetyksiä, maisteri Veijola piti vielä ennen yleistä pesäpallopäivää yleisradiossa esitelmän pesäpallon tähänast~sesta kehityksestä ja tulevaisuussuuntaviivoista. - Liitto on ollut kiinteässä yhteydessä neuvonta- ja kurssitoiminnassa myös SVUL:n piirij-dhrtokuntien sekä liiton om~en aluetoimrkunti'en kanssa. Rekisteröidyt pelituomarit. Liitto on 'kurssl'toiminnan rperusteella rekisteröinyt kaikkiaan 59 uutta pesäpallotuomaria. J ulkaisutoimin1ia. Liiton kustantaiila ja julkaisema Laa'ka-lehti on edelleen ilmestynyt, ja vieläpä entistä laajempana, nim. 24-numeroisena. Lehden päätoimittajana on ollut maisteri Aaro Kivilinna ja taloudenhoitajana toimittaja Einari Mannerla,,sekä avustajina maan parhaat asiantuntijat. Suomen mestaruudet. Suomen mestaruuskilpailut on ratkaistu edelleenkin 4 sarjassa, niro. Suur-, Va1takunnan-, naisten ja nuorten sarjoissa. Näistä on ent. B-sarjanimitys muutettu Valtakunnansarj aksi. Suur- ja Valtakunnansarjoissa on oteltu erikseen Idässä ja Lännessä, kumpienkin voittajien ratkaistessa 'keskinäisten ottelujen perusteella mestaruuden. Suursarjan ottelut on määrätty suoraan liitosta, mutta muiden järjestelyissä ovat suurena apuna olleet n.s. aluetoimikunnat, joiden lukumäärää on lisätty, niin että

8 110 11] niitä nyt oli 8 niin Idässä kuin Lännessäkin eli siis yhteensä 16. Suursarjan Lännen puolelta putosivat Valtakunnansarjaan RPL ja SMJ sekä Idän puolelta VKV ja SP; Valtakunnansarjasta nousivat vastaavasti Lännestä LP ja Keravan KooPee sekä Idä'Stä Pankakosken Tehtaan Urheilijat ja Jyväskylän Kiri. Osanottajamäärässä ei nyt 'päästy edellisen vuoden ennätystulokseen (310), nousten osanottajamäärä kuitenkin kunnioitettavaan 251 joukkueeseen. Suursarjassa oli mukana määrätyt 12 joukkuetta, Valtakunnansarjassa otteli 183, naisten sarjassa 31 ja nuorten sarjassa 25. SUUR SARJA. 12 joukkuetta. Mestari: HPK. 1. Itä: 17/ 5 VKV-KV 1-6 LMV---,KJ / 5 VPL-LMV 0--4 KT-VKV / 5 KI-8P 8-0 VPlr-KV 3-2 LMV-VKV 5-5 2/ 6 KV-SP / 6 SP-LMV 0-18 VPL-~V 2-1 VUL-VKV 2-1 KV-KJ / 6 VKV-SP 8--'0 KI-VlPL / 6 KV-LMV 3-1 SP-VPL / 8 VJ?L-VKV 2-1 KI-KV 1-4 L 'MV-SP / 8 LMV-KV / 8 VKV-LMV 0-3 SP-KI 1-3 6/ 9 SP-KV 0-9 LMV-VPL 1-J1 VKV-KIO-1 113/ 9 KV-VKV 2-1 KI-LMV 1-0 VlPL-SP / 9 KV-W'L 3-0 II. Länsi: 17/ 5 HPL-PT 7-5 HPK-RPL / 5 SMJ-RPL 1-2 TP-HlPL 3-7 PT-JHPK / 5 HPL-8MJ 11-2 HPK-TP 5-3 RPL-IPT 4-1 1/ 6 TP-SMJ 3-2 7/6IHPK-SMJ 8-4 PT-TP 3-4 RPL-HPL / 6 TP-,RJPL ~ HlPL-HPK 3-4 S>MJ-.PT / 8 SMtJ-HPK 0-5 TP-PT 1-2 HlPL-RPL / 8 TP-HlPK 2--5 SMJ-JHPL 1-8 irpl-pt 0-3 6/ 9 HPK-PT 5-8 HPL-TP 3-3 RPL-SMJ / 9 HPK-<RPL 5-3 &M'J-TP 2-8 HPL-JPT / 9 HPK-HlPL 3-1 RPL-TP 2-2 L 0 p p u 0 t tel u t: 27 / 9 KV-HPK / 10 HPK-KV 6-,-2 NAISTEN SARJA. 31 joukkuetta. Mestari: TP. Valkeak.Ha'ka-TP 0-11 l1p-valkeak.haka 16-0 Joh.Kireät-Uur.Urh. 2-7 EK-VKV luov. Joh.Kireät-Joh.Urh Uur.UTh.-JQh.Kireät 8--3 V1PL-EK VP~Uur.Urh. 9-1 EK-'Uur.Urh. 5-5 HMT-PT 5-1 KH-HPL 6-3 HPlr-PT 5-1 KH-JH'MT 4-4 KIH-PT 14-0 HMiT ---<HPL 8--3 KJI-HP 1-,2 HP-Kl 1--'0 Mikk.A---JPP 1-2 JK-PP 5-4 JK-'Mikk.A 1-1 Mikk.A-JK 2-2 pip-mikk.a 2-1 NlJOUTEN SARJA. Millck.A-lPP 0-3 Jaakk.K-SiPS 8-2 HiP-KPL 7-2 Lie:ks,U-JQPS luov. Lieks.U-PP 0-7 KauKa-Kur'R luo v VaaM-KurR luov. KauKa-VaaM 1-8 IK-VaaM 3-2 IK-S'MJ 3-2 SM\J-Ylistv 0-1 YlistV-IK 0-4 V,alkH-TP 0-16 'llp-valk'h 11-0 Jaakk.K-VPL 3-4 TP-IK 7-1 DP-KH 0-2 KIH-RPL luoy. KausP-'HP 2-7 KH-TP 1-3 PP-VIPL 5-4 PP-TP joukkuetta. Mestari: KPL. H1Plr-Etel H1PL-PT luoy. E)tel.-lPT luov. HPL-RiPL 6-1 RP~L 0-5 HaYK-Joh.Kireät 14--'0 Joh.Kireät-'HavK 1-2 ' VAP-TU 2-8 TU---<HayK 0-1 HavK-mu 8--1 Jaakk.K-SPS 5-4 Jaa:kk,K-VäTe 13-1 HPL-PP 4-8 Alaj.sk.-Vimp.sk. 2-8 Vimp.sk.-Alaj.sk. 2-1 SavR-Jaakk.K 4-2 Jo'PS-'NurmS 7-5 lviiu-hipk luqv. lviiu-tp luoy. Jo.P&-KPL 2-3 KPL-HavK luoy. KlPL-EV 3-1 KPL-'HIP 2--'0 llp-vimip.sk, 1-12 Vimp.sk.--MiU 7-1 VimIP,sk.-KiPL 2-5

9 ll2 113 VALTAKUNNANSARJA. Mestari: LP. f. Länsisarja. 183 joukkuetta, niistä 91 Idässä, 92 Lännessä. 1. Uusimaan alue. 15 joukkuetta. Mestari: Keravan KooPee. HPL LI-KH 1{)-5 NMKY---<PT II 6-4 KH~T \II!J.--.4 HPL II-PT II 4-1 HPL lli-n'mky 10-8 K'H-NMKY!J.--.4 SIU-BK 11-5 HUP-E'tel Ete1.-SIU 8-3 HUP-BK 12-3 Etel.-BK 9-4 SIU---<HJUP 4-3 HiFL IJI-HiUP 11-2 LohjanR-K.arikk.P 3-1 Hyv.T-JP 3-1 Tel"-RPL II luov. Hyv.T-LohjanR 2~ LohjanR-KodPee 1-17 KooPee-H!PL 1iI KooPee-HPL 'II luov. 2. Hämeen alue. 14 joukkuetta. Mestari: Tampereen Pol. US. 11PV-Valk. sk Valk.sk.-TPV 3-15 HiFK III-HlT 17-1 HPK II-HlT 1-1 Kalv.lPS-JQk.J 8-5 Jok.J-Kalv..FS 3--6 TPV-HiFK :vr H!PK II-TPV 3-7 TPV-Kalv.PS 7-1 TP LI-T:Maila 5-4 T.Maila-TP rr 3-2 TIP II-T.M:aila Mäntä:nJU-Oriv.P,6-5 Oriv.'P-iMäntänU 1-5 'ItRUS--,Firkk.U 13-6 Pirk'k.U-TPUS 3-9 Kyrösk.P-Ep.Esa 9-8 Ep.Esa-Kyrösk.P 6-7 TIP IJI-MäntänIU 6-4 MäntänU-'IlP II 3-8 KyröSk..F-T.PUS 0-9 TPUS-Kyrösk..F 17-2 'I1P I]I-TPUS 1-1 'IlPUS-11P 1iI 4--1 'I1PV ---IftRK LI 'I1PV-TPUS 3--t2 TPUS-TIPV Varsinais-Suomen alue. 16 joukkuetta, niistä 4 a-, muut b-joukkueita. Mestari: Loimaan Palloilijat. SUsk.-lJP 5-9 IJP-SUsk. 6-0 TNMKY~Usk. 4-0 TNMKY-1JP 1-1 UP-'I1NMKY Satakunnan a lue. 7 joukkuetta. Mestari: Porin Pallo-Veikot. Kok Veto-LavianK. 8-2 PPV-Ulv.PL 10-0 Harj~v. J-LavianK 13-2 PPV-Kok.Vero 4-1 Harjav.J-KCok.Veto Etelä.-Pohjanmaan alue. 25 joukkuetta, niistä 6 a:ssa, loput b:ssä. a-luokka, mestari Ylista- VaaM-Ylih.J. 3-5 ron sk. Ylist.sk.-Kur.R 9-2 Krist.U-IK Kur :R-YlilSt.sk. 1-5 IK I-Krist.U 13-0 b-luokka, voittaja Vimp.sk. Kur.R-IK IK l'i-ylist.sk. l'i8--5 IK I-Kur.R 2-0 IANSU-LL luov. Ylist.sk.-Ylih.J VTNSU-IANSU 4--5 Ylih.J I-Ylist.sk. 2-9 Kauh.IK-Ylih.J 1lI 6-2 VaaM-Ylist.sk. 4-2 Kuort.K-Vi mp.sk Ylist.sk.-VaaM 4-1 Alaj.sk.-Kuort.K 7--'5 Krist.U-Kur.R 2-14 Vanhak.V-Krist.U Kur.R-Krist.U luov. Vanhak.V-Kist.U 19-4 Ylih.J-VaaM 12-8 V imp.sk.-alaj.sk.8-1 Ylilh.J-VaaM 6-3 Vimp.sk.-Kauh.IK Keski-Pohjanmaan alue. 3 joukkuetta. Mestari: Vetelin Yritys. Kokk.V-Kann.sk Kann.sk.-Kokk.V 15-3 Kann.sk.-VetelinY 1-9 VetelinY-Kann.sk. 2-2 Kokk.V-VetelinY Pohjois-Pohjanmaan alue. 11 joukkuetta, joista 4 a:ssa. Mestari OP. b-voitaja OulunsalQn sk. Oulun NMKY-Lapinn.U 8-5 Lapinn.U--'Oulun NMKY 7-5 PutaanP-Oulun NMKY 7-4 Ouluns.sk.-Kemp.K 3-2 Ouluns.sk.-Kemp.K luov. Ouluns.sk.-VAU 20-2 Ouluns.sk.-PutaanP 8-5 Ouluns.sk.-'Raahen Vesa luov. 8. Pohjola.n alue. Ainoa joukkue Rovaniemen Lapin Pojat. 8

10 114 Ylistaron sk.-vetelinyrit. 9-2 PPV-IlP 3-2 IJP-PPV 6-0 OP-Ylistaron sk. 6-0 OP-Lapin Pojat 4-0 OP-KooPee 4-2 Lä.nnen loppuottelut. LP-TPUS 4-0 TPUS-OP 2-1 LP-KooPee 2-0 KooPee-TPUS 6-2 LP-OP 6-2 Lännen 2 parasta, LP ja KooPee, tulevat 1937 Suur sarjaan. KPL-MyKV luoy. KlPL-Inker.T 3-2 KPL-KV II 4-1 Inker.T---KV II 11-3 IG II~HP 1-4 n. ItäsaJ ja. 9. Kymenlaakson alue. 7 joukku~tta. Mestari: Kouv. PLo HP-KI II luoy. K'I II--KyNMKY KyNMKY-KI II 2-3 HiP-KPL 2-4 K'PL-HP Kaakkois-Suomen alue. 35 joukkuetta, niistä a-luokassa 9, b:ssä 26. a-iuokka: Mestari V:rin NMKY. EK -AE AE--<EK, AE luoy. TU-EK 2-9 EK-TU 13-3 ljum-ek '3-12 EK.-LUM 9-1 UU I-VKV II 6-3 VKV II-UU NMKY I-UU NMKY I-VKV II luoy. UU I-NMKY MlU-RM 1-6 VVP~RNS 10-5 ljum--1esk 0-8 VVP-RNS luoy. ESK-LUM luoy. VU-RRI-5 RR~VU 5-4 KiU-JoK 2-13 JoK~KU 2-5 RJM-MU luoy. NMKY--,RM 1-1 NMKY-EK 3-1 EK.--,RM 11-1 NMKY~EK. 7-1 NMKY-RM luoy. EK-RM lucy. EK-RM R'M-NMKY 1-1 EK-NMKY 2-1 UU-V AP VA'P-UU II 14-1 RP-VVP 7-17 SU-LE 2-8 J ()IK-VK 7-2 ViK-JoK 4-4 ESK-LE 4-1 1JE---,ESK 1-12 IJ-RR 5-12 RR-IJ 10-4 JäK-IJ IJ-JäK ~11 KY-Rl;' -;--<3 RJU~KY 2-3 IJ--JK 16-6 JK-IJ 3-16 RauhNMlKY-PV 4-12 PV-RauhNMKY 10-7 VIK~PV 9-0 PV-VK 2-9 ViK-NMKY 5-3 NMKY-'VK :?---06 VAP-KY 3-12 V AP-KY luoy. ll~ JäK-ffiR 7-1, RR luoy. toisen VVP~Käkis.Pall. 0--5, vvrp luov. toisen VAP-ESK 9-7 ESK-VhP 1-4 VAP-JohK 1--0 JohK-VAP 3-7 ESK-JohK 2-2 KäkisP-JääskK 23-7 JK-KP 4-3 VA'P-KP 0-5 KiP-VAP Itä-Karjalan alue. 5 joukkuetta. Mestari: Värtsilän Teräs. SP-SPS 5-4 Jaakk.K-VäTe 1-8 Jaakk,K--8P VäTe-Jaakk.K 6-0 VäTe-Pitkär.U Pohjois-Karjalan alue. 18 joukkuetta, joissa 5 a:ssa. Mestari: Pankakosken Tehtaan Urheilijat. JoPS-Nunn.V 3-0 L ieu-ns 5-3 NS-LieU 4-3 L ieu~ptu 2-7 ljmv II-AsikkJR 17-8 Asikk.R-LMV II 8-11 OO-KoskeniK luoy. PTU-LieU 11-3 JoPS-PTU 3-1 PTU-JoPS Lahden alue. 4 joukkuetta. Mestari: LMV II. OO-LMV II LMV II-OO Pohjois-Savon alue. 11 joukkuetta. Mestari: Varkauden Urho Lapinl. V~Iis.P 7-2 Vark.U-Kuop.K 14-1 Kuop.K-Ves.U 5-1 Vark.U-Ves,U Suur-Savon alue. 8 joukkuetta. Mestari: Jyväskylän Kiri. T oiy.sk.-vihtav.p 8-6 Vihtav.P-Liev.K 10-4 Hankas.H-Li'ev.K 2-7 Sayonl.R-Pieks.P 4-1 Pielks.P-Sa'Vonl.R 2-4 Toiv.SIk.-JK 1-14

11 116 Liev.K~Toiv.sk Toiv.sk.--'Hankas.H 12-9 Hankas.H-ViIhtav.P 5-5 Savonl.R-Mikk.A 3-8 Mikk.A-Savonl.R 9--6 JK-Toiv.sk Pieks.P-Mikk.A 0-3 Mikk.A-Pieks.P 11-2 JK-~kk.A 3-0 MikIk.A-,JK 2-4 SU!U!rottelu 1 t ä-l ä n 's i pelattiin liiton huo1ehtiessa järjestelyistä viidennen kerran Helsingissä. Tämän sadesäästä lhuo1intatta ensiluokkaisen hyväksi muodostu!van Q'tteIlun 'V'Oitti nyt vuoros'ta3!l1 taas Länsi Kaj.PK-Sotk.J Kainuun alue. 3 joukkuetta. Mestari: Kajaanin PK. Idän loppuottelut. L;orokon takia Kaj. PK ei lainkaan näihin osallistu. nut. LMV II ei taas säädösten mukaan saanut (LMV 1 on Suur-sarjassa), vaan alueen toinen joukkue Orimattilan Oka oli mukana. Vark.Urh.-,Jyv.Kiri 4-7 VäTe-VN'MKY 0-2 OO-KP VN'MKY~PTU 5~ JlK-OO PTU-.JK 4-0 OO-VNtMlKY 2-1 PTU---<OO 7-0 JK-VNMKY 6-1 Alueen parhaat, PTU ja JK, pääsevät 1937 Suursarjaan. III. Valtakunnansarjan loppuottelu r,atkailstiin 27/9 PankailroSlrella, jossa Lännen parhaasta joukikujeesta ja entisestä SuuTS<rrjajou.klkueesta, Loimaan Ba1loHijoista, tuli mestari, lyötyääjn PTU:n 9-l. Muut kilpailut. Mestail'UJUSotJtelujen lisäksi.seurat ovat järjestäneet lukuisia mail.'j-a-, maila- y.<ffi. ikil'pailuja. Näistä mainittakoon erikoisesti alullepannut n.s. maakunta-ottelut, joita on ohu!t Hämeen seuroj-en ikesken, sekä Satailrunnan ja Varsinais-SUIO!IIleI1 seurojen väliset. Liiton -luv,ail.1a tai [iiton järjestämänä pidettyjen kilpailujen lukumäfu-ä nolll.see 470 kansalliseen ja 2 kansainväliseen ikil:paihrun.. MaaotteliU Eesti-Suomi siirtyi eestil-äi'sten toivomuksesta ~evääksi v Taito- ja harrastajamerkit. Kuhn1lana vuonna saatiin vahvistetuksi myös 1 1k:n taitooderkin äännöt, ja en'sirnmäi.senä ja toisbai'selk.si ainoana tämän suoritti PT:n Kalevi Ihalainen. II lk:n mei1kk.isujotitu!k!set nolulsivat 10, III hlcn 12 ja harras:t.ajamerkkisuoritujkset 49, joten siis merkkejä kaikkiaan suoritettiin 72 kpl. Pesä'galloilun Liittoneuvosto on edel!l.een rvirikeänä toiminut, pitäen vuosikokouksensa 29/3 yhdentjoisba neuvostloo'il k.uuluvan yhtymän läsnäollessa. Yhteistyö on edelleen 'sujunut yhteisymmärryksen merkeissä. Yleinen pesäpallopäivä vahvistettiin, ja sääntömuutosehdotuksia pohdittu. Muu toiminta. Uudet [khpah.usäämlöt ovat lopullisesti vuoden aikana vailmi.s!nmeet ja pairuatetut, salffi.oinkuin myös ansiomerkkikirjat. SVUL ansiomerk'kinsä on myöntänyt liiton puheenjohtajalle, varatuomari Kullervo Pellisellesekä johtokunnan jäsenelle, maisteri Olli Veijo1alle. PPL:n hopeinen ansiomerkki on luovutettu tuomari Pasi H a r ve l.a 11 e, opettaja Kalle La a k k 0 s e 11 e Kuopiosta sekä lehtori Armas M i k k 0 se 11 e Tampereelta. Liiton tunnustusmerkin ovat saaneet herrat Yrjö K 0 s k i n en ja Aarne T a r pol a.

12 118 D ebet An Tavaratili: Ilmoituksista Laa'ka'lehdessä.... Adremalevyistä..... Veistoksista " Kulunki-, Palkka- ja Vuokratili: Palkkamenot Vuo.kramenot Y1e~ut Pesäpalloliiton Voi t t 0-2,655:- 3,020: :- 26,610:- 2,240:- 4,663: 70 " Posti-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Ulloo1i.njlllPuhelut... 2,489: 75 Postikulut ,313: - " Kurssi-, Neuv onta- ja Propagandakulujentili: ~urssi - ja neuvontatoiminta... 20,329: 25 IPropagandalkulut... 4,854: 50 " Kokous- ja Ma tkakulujentili: KQlmusma<tkailrulut ,203: 50 Sekru. kdkouskulut : 80.. Laakalehdentili Edustustili Sekalai tentili P ääomatili: Yilijäämä v. 11) ja 6,425: 55 33,513: 70 5,802: 75 25,183: 75 9,800: 30 1,873: 25 1,916: 2.5 2,148: 50 8,390: 35 Smk. 95,054: 40 tilinpäätös v T a p p i 0 t i 1 i. Per Tavaratili: Painotuotteista.... 8,040: 45 Thvaramerkeistä ,082: 50 Tairt;omerkeistä :50 Opaskirjasta ,028: 50.. Kilpail ujentili.... Filmitili. '.'...,...,... Määrärahatili: MääTäraba v ,936: 25 Lisäavustusta SVUL:lta..., 26,666: 65.. KorkotiLi Smk. 119 Kredit 31,368: 95 2,962: :- 52,602: 90 7,630: 45 95,054: 40. AIn SVUL:n tili: Rahaa Tava ratili: P ainotuotteita Taitomerlcl!:ej ä 3,488: :50.. Arvopaperitili.. Henkilötili: Tilisaatavia.. Kalustotili Ta s (' ~ 59,934: 20 3,731: 20 6,000>:- 3,321: - 1:- Smk. 72,987: 40 t i 1 i. P er P ääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta ,597: 05 Ylijäämä v ,390: 35 72,987: 40 Smk. 72,987 : 40

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan toiminnasta marraskuun 1 päivästä 1925 heinäkuun

Lisätiedot

ystävyysottelhja m.m. V.B.J.S:n ja H.J.K:n välillä sekä elsingisså että Viipurissa. Paikallaan on myös huomauttaa että mestaruuskilpailumme

ystävyysottelhja m.m. V.B.J.S:n ja H.J.K:n välillä sekä elsingisså että Viipurissa. Paikallaan on myös huomauttaa että mestaruuskilpailumme ystävyysottelhja m.m. V.B.J.S:n ja H.J.K:n välillä sekä elsingisså että Viipurissa. Paikallaan on myös huomauttaa että mestaruuskilpailumme on yleensä sijoitettu puolueettomasti eri paikkakunnille ja eikä

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

Tili-asema 31. 12. 1943. Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35

Tili-asema 31. 12. 1943. Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35 Naisten toiminnasta on huolehtinut piiritoimikunnan naisjaosto. Jaoston toimesta on pidetty joka vuosi runsaasti naisten erikoiskursseja, joihin on saatu tehokasta ohjaavaa apua Sos.-dem.Työläisnaisliitosta.

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30 Menot: Puolueveroja 21,356: 50 Palkat 40,050: Matkakulut 3,772: 50 Vuokra, lämpö ja valo 4,230: Kulungit 10,957: 10 Vaalimenot.-.. 19,034:45 Muut menot 5,602:75 Poistot 290: Voitot mk 105,293:30 mk 105,293:30

Lisätiedot

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli.

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli. Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. sarja W. Karni Helsinki... 6 2 J. Alho Helsinki........... 4 3 T. Aro Helsinki........... 0 4 E. Kel/unen Kymenlaakso.... 9 2 F. Nyberg

Lisätiedot