Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot"

Transkriptio

1 Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot

2 1. Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoitus Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoituksena on kannustaa Työntekijöitä ryhtymään Pankin osakkeenomistajiksi ja siten vahvistaa osakkeenomistajien ja Työntekijöiden etujen yhteneväisyyttä edistää ajatusta yhdestä SEB:stä 2. Määritelmät Näissä Ehdoissa käytettävien alla olevien termien merkitykset ovat seuraavat: A-osakkeet Pankin A-sarjan osakkeet. Bruttopalkka Työntekijän kiinteä peruskuukausipalkka ennen väliaikaisia peruspalkan lisiä ja ennen verojen ja muiden Työntekijältä perittävien maksujen ja suoritusten vähennystä ja pois lukien kaikki etuudet, kuten muun muassa lomarahat, työsuoritukseen perustuva tai muuttuva palkka, lyhyen aikavälin rahaperusteinen muuttuva kompensaatio, komissiot jne. Ehdot Nämä Osakesäästöohjelma 2011 ehdot. Emoyhtiö Ruotsin osakeyhtiölaissa määritellyn mukainen nykyinen tai tuleva Emoyhtiö. Hallinnointiyhtiö Instituutio, jonka Pankki on nimittänyt huolehtimaan Osakesäästöohjelman hallinnoinnista ja jokapäiväisistä toimenpiteistä. Matching-osakkeet A-osakkeet tai niiden murto-osat, jotka toimitetaan veloituksetta Säästöosakkeiden omistajille koko Määräytymisjaksolla hallussa olevia Säästöosakkeita vastaan. Merkintään oikeuttavat osakkeet Määräytymisjaksolla ja sen päättyessä hallussa olevat Säästöosakkeet. Määräytymisjakso 36 kuukauden jakso Säästöosakkeiden ostopäivästä lukien. Nettopalkka Työntekijän Bruttopalkka, josta on vähennetty verot, sosiaalimaksut, jne. Ohjelma Vuoden 2011 Osakesäästöohjelma kaikkine muutoksineen. Osakesäästö-sopimus Osakesäästöohjelmaan osallistumista koskeva Pankin tai Tytäryhtiön sekä Työntekijän välinen sopimus. Ostojakso Hankinta-ajanjakso jäljempänä olevan kohdan 3 mukaisesti, jonka aikana Säästöosakkeita hankitaan. Pankki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Y-tunnus Ruotsin kaupparekisterissä Pankkipäivä Pankkien aukiolopäivät Ruotsissa. Päättymispäivä Päivä, joka on kolmen kalenterikuukaudenkuluttua viimeisen Toimituspäivän päättymisestä tai jos kyseinen päivä ei ole Pankkipäivä, heti seuraava Pankkipäivä. SEB Pankki ja/tai siihen kuuluva Tytäryhtiö, haarakonttori tai muu yksikkö, tai Pankin Emoyhtiö. Säilytyspaikka Hallinnointiyhtiön ylläpitämä säilytys Säästöosakkeille, Matching-osakkeille ja mahdollisille A-osakkeille. Säästöjakso Jakso, joka alkaa 1. marraskuuta 2011 tai sitä myöhempänä päivänä, jona Työntekijä tulee mukaan Ohjelmaan, ja päättyy 31. lokakuuta Säästöosakkeet A-osakkeet tai niiden murto-osat, jotka on ostettu SEB:n nimiin ja Säästöosakkeiden omistajan lukuun Ostojaksolla ja jotka oikeuttavat Säästöosakkeiden omistajan Matching-osakkeiden saantiin. Säästöosakkeiden omistaja Ohjelmaan osallistuva Työntekijä. Säästöt Ohjelmaan osallistuvan Työntekijän vapaaehtoisesti säästämät summat. Säästöjaksolla kuukausittain säästettävä summa voi olla enintään viisi prosenttia Työntekijän lasketusta Bruttopalkasta tai, jos säästösummaa muutetaan kohdan 3 mukaisesti, ja lähtien maksettavasta Bruttopalkasta kuitenkin aina vähintään 10 euroa. Säästötili Paikallisen työnantajan hoitama tili, jolla Osakesäästöohjelmaan osallistuvien Säästöjä säilytetään. Säästötilillä oleville summille ei kerry korkoa. Toimikunta Pankin hallituksen palkkio- ja henkilöstötoimikunta. Toimituspäivä Pankkipäivä, joka on viimeistään 10 Pankkipäivää Määräytymisjakson päätyttyä edellyttäen, että jos kyseinen jakso päättyy myöhemmin kuin 30 päivää ennen Pankin edeltävän vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemispäivää, sitä tulisi jatkaa julkaisemisen jälkeiseen päivään asti. Tytäryhtiö Ruotsin osakeyhtiölaissa määritellyn mukainen Pankin nykyinen tai tuleva Tytäryhtiö. Työntekijä SEB:n palveluksessa oleva Työntekijä. Työsuhteen päättymispäivä Vakituisen työsuhteen päättymispäivä. Vakituinen työsuhde SEB:n kanssa voimassa oleva työsuhde jota ei ole ajallisesti rajoitettu, lukuun ottamatta tavallista tai sovittua eläkkeelle siirtymistä, eikä kuitenkaan tuntityötä. Vakituisen työsuhteen ei katsota päättyvän sairaus- tai vanhempainlomaan, asepalvelukseen tai muuhun tilapäiseen poissaoloon, jonka SEB on hyväksynyt ennen poissaolon alkamista. Vastaavat arvopaperit Kantaosakkeet yhtiössä, johon Pankin ja sen konsernin koko tai lähes koko liiketoiminta yhdistetään Pankin hallituksen suosittelemalla yhdistämismenettelyllä. Osakkeet muodostavat fuusion tai ostotarjouksen vastikkeen, jolla hankitaan yli 90 prosenttia Pankin osakkeista. 3. Ohjelman piiriin kuuluvat Säästöt, Ostojaksot ja osakkeet Pankki tarjoaa Vakituisessa työsuhteessa oleville Työntekijöille mahdollisuuden säästää vapaaehtoisesti enintään viisi prosenttia Bruttopalkastaan Säästöjakson jokaisena kuukau- tena. Säästettävät summat vähennetään Nettopalkasta ja siirretään Säästötilille. Jos Nettopalkka on pienempi kuin Säästöjaksolla kuukausittain säästettäväksi sovittu summa esimerkiksi sairaus- tai vanhempainloman, eläkevakuutusmaksujen tai muun vastaavan vuoksi, tulee Työntekijän maksaa 2

3 vajaus Hallinnointiyhtiön antamien ohjeiden mukaan, minkä tekemättä jättäminen saattaa päättää Työntekijän osallistumisen Ohjelmaan. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Ohjelmaan Säästöjakson alkamisesta lähtien. Uusille Työntekijöille sekä niille Työntekijöille, jotka eivät ole osallistuneet Ohjelmaan Säästöjakson alkamisesta lähtien, tarjotaan mahdollisuutta osallistua Ohjelmaan alkaen (jolloin säästöt vähennetään helmikuussa 2012 ja sen jälkeen maksettavista palkoista) sekä alkaen (säästöt vähennetään kesäkuussa 2012 ja sen jälkeen maksettavista palkoista). Säästöosakkeiden omistajalla on termin Säästöt määritelmässä esitetyissä rajoissa oikeus muuttaa alun perin sovittua kuukausittaista säästösummaa kahtena edellä mainittuna ajankohtana. Lisäksi Säästöosakkeiden omistajalla on oikeus milloin tahansa halutessaan lopettaa Säästöjen tallettaminen kokonaan. Tällöin Säästöosakkeiden omistajalla ei ole oikeutta aloittaa Säästöjen tallettamista uudelleen vuoden 2011 Ohjelmassa. Säästöosakkeita tullaan kuitenkin ostamaan jo kertyneillä Säästöillä. Säästötileille kertyneillä Säästöillä hankitaan Säästöosakkeita tai, soveltuvin osin, niiden murto-osia seuraavien Ostojaksojen kuluessa: (i) Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta lokakuu - joulukuu 2011 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin tammikuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan; välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan. Säästöosakkeiden omistajat saavat jokaista koko Määräytymisjakson ajan hallussaan ollutta Säästöosaketta kohti yhden Matchingosakkeen veloituksetta. Matching-osakkeiden toimittamisen jälkeen Matching-osakkeiden myöntämisen perustana olleita Säästöosakkeita ei enää katsota Ohjelman mukaisiksi Säästöosakkeiksi. Säästöosakkeiden omistaja voi käyttää oikeuksiaan Pankin osakkeenomistajana kuten kuka tahansa osakkeenomistaja. Osakkeiden murto-osilla ei voi edustaa yhtiökokouksissa. Hallinnointiyhtiö tiedottaa Säästöosakkeiden omistajalle, miten hän voi halutessaan osallistua Pankin yhtiökokoukseen. Osakesäästöohjelmaan 2011 liittyen voidaan jakaa Matchingosakkeina arviolta 2,75 miljoonaa A-osaketta. Jos näiden Ehtojen soveltamisen seurauksena kertyneitä Säästöjä vastaava määrä Säästöosakkeita on suurempi kuin edellisessä lauseessa mainittu Säästöosakkeiden enimmäismäärä, kullekin Säästöosakkeiden omistajalle jaettavien Säästöosakkeiden määrää voidaan oikaista alaspäin määräsuhteessa kunkin Säästöosakkeiden omistajan hallussa olevien kertyneiden Säästöjen mukaisesti edellyttäen, että Säästöosakkeita on vielä jaettavissa. Jäljelle jäävät Säästöt maksetaan takaisin Säästöosakkeen omistajalle 30 Pankkipäivän sisällä Ostojakson päättymisestä. 4. Säästöosakkeiden osto Kertyneillä Säästöillä hankitaan Säästöosakkeita kunkin Ostojakson aikana seuraavan mukaisesti. Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta tammikuu - maaliskuu 2012 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin huhtikuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan; ja Säästöosakkeiden omistajalle tulevien Säästöosakkeiden määrä Säästöosakkeiden omistajan Säästötilille kertyneet Säästöt Ostojakson ensimmäisenä päivänä (tarvittaessa muunnettuna Ruotsin kruunuiksi) = Ostojakson aikana hankittujen Säästöosakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen ostohinta (iii) Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta huhtikuu - kesäkuu 2012 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin heinäkuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan; (iv) Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta heinäkuu syyskuu 2012 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin lokakuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka Kaavan mukaisesti laskettu Säästöosakkeiden määrä pyöristetään kahteen desimaaliin. Niiden Matching-osakkeiden määrä, jotka Säästöosakkeiden omistaja voi saada, riippuu Määräytymisjakson päättyessä hallussa olevista Merkintään oikeuttavien osakkeiden määrästä. Matching-osakkeita ja niiden murtoosia toimitetaan vain koko Määräytymisjakson ajan omistettuja ja hallussa olleita Säästöosakkeita vastaan. Säästöosakkeiden omistaja saa jokaista kyseisellä jaksolla näin hallussa ollutta Säästöosaketta vastaan veloituksetta enintään yhden Matching-osakkeen näiden Ehtojen mukaisesti. Säästöosakkeille maksettavat käteisosingot, joista on vähennetty verot, käytetään automaattisesti uusien A-osakkeiden hankkimiseen. Näitä A-osakkeita säilytetään Säästöosakkeiden tapaan Säilytyspaikassa, mutta selvyyden vuoksi niitä ei katsota Säästöosakkeiksi eivätkä ne siten oikeuta Matching-osakkeisiin. 3

4 5. Ohjelman hallinnointi a) Menettely Osakesäästöohjelmaa hallinnoi Toimikunta, kunnes Pankin hallitus toisin päättää. b) Toimikunnan valtuudet Ohjelman sääntöjen mukaisesti Toimikunnalla on oikeus (i) hallinnoida Säästöjä ja hankkia Säästöosakkeita kunkin Säästöosakkeiden omistajan puolesta sekä toimittaa Matchingosakkeita nimittää Hallinnointiyhtiö ja päättää sen valtuuksista tehdä kohtaan 9 liittyviä muutoksia (iv) laskea uudelleen Matching-osakkeiden määrä, johon yksi Säästöosake oikeuttaa, kohdan 10 mukaisesti (v) tulkita näitä Ehtoja (vi) muuttaa tai kumota Ohjelmaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä ja näitä Ehtoja siltä osin kuin Toimikunta pitää suositeltavana, ja edellyttäen että, Ohjelma mahdollisten muutoksien jälkeen pysyy vuoden 2011 Varsinaisen Yhtiökokouksen asettamien rajojen sisällä: ja (vii) ryhtyä Ohjelman hallinnoinnin kannalta tarpeellisiksi tai suositeltaviksi katsottaviin muihin toimenpiteisiin. 6. Osallistumisoikeus ohjelmaan yms. a) Säästöosakkeita voivat hankkia vain Vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt. Pankin tai sen Emoyhtiön/ Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua Ohjelmaan vain, jos he ovat Työntekijöitä. b) Ehdoissa esitetyt seikat tai Ohjelman mukaisen Säästöosakkeen saaminen eivät takaa Säästöosakkeiden omistajan työsuhteen jatkumista SEB:ssä tai estä Säästöosakkeiden omistajaa tai SEB:tä päättämästä työsuhdetta eivätkä takaa Säästöosakkeiden omistajalle oikeutta hankkia Säästöosakkeita tulevaisuudessa. Ohjelmaan osallistuminen ei siten liity Työntekijän työsopimukseen, mistä johtuu muun muassa seuraavaa: Vakituisen työsuhteen päättyessä Säästöosakkeiden omistajalla tai muulla Työntekijällä ei ole oikeutta työsuhteen purkamisen jälkeiseen korvaukseen tai vahingonkorvaukseen sellaisten Ohjelmaan liittyvien tai mahdollisesti tulevien oikeuksien tai etuuksien menettämisestä, joista kyseinen henkilö olisi muussa tapauksessa mahdollisesti päässyt nauttimaan, riippumatta korvauksen vaatimisperusteesta. Lisäksi Ohjelman mukaisesti Säästöosakkeiden omistajalle jaettavien Matching-osakkeiden arvoa ei oteta huomioon eivätkä ne vaikuta lomarahojen ja eläkettä kartuttavan palkan laskentaan. c) SEB Share Matching Ohjelmaan 2011/2014 osallistuneet eivät ole oikeutettuja osallistumaan Ohjelmaan. 7. Ohjelman kesto Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun Toimikunta on ne hyväksynyt, ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei Ohjelmaa lopeteta ennenaikaisesti jäljempänä olevan kohdan 11 mukaisesti. Jos Ohjelma lopetetaan, nämä Ehdot pysyvät voimassa ennen lopettamispäivää jaettujen Säästöosakkeiden osalta. 8. Muut asiat a) Osakesäästösopimuksessa määritetään kunkin Työntekijän sovittu säästösumma. Ohjelman Ehdot sisältyvät sopimukseen. b) Säästöosakkeiden omistaja vastaa jäljempänä esitetyn mukaisesti veroista ja muista maksuista siltä osin kuin kyseiset maksut koskevat Työntekijöitä, tai muista Säästöosakkeiden omistajalle tai SEB:lle Säästöosakkeiden omistajan puolesta aiheutuvista kuluista, joita saatetaan periä Säästöosakkeiden omistuksen tai Matching-osakkeiden toimittamisen yhteydessä kansallisen lainsäädännön tai viranomaisten päätösten nojalla. c) Matching-osakkeita ei toimiteta, ellei Säästöosakkeiden omistaja ole Ohjelman muiden sääntöjen noudattamisen lisäksi SEB:n antamien ohjeiden mukaisesti maksanut tai välittänyt SEB:lle tai SEB:n nimeämälle henkilölle tai muutoin toimittanut (SEB:n hyväksymällä tavalla) tuloveroja ja/tai sosiaaliturvamaksuja vastaavaa summaa (siltä osin kuin SEB on ensisijaisesti vastuussa tällaisista maksuista), joka Pankin tai henkilön palkanneen muun SEB:n yrityksen tai haarakonttorilla on pidätettävä tai maksettava Säästöosakkeiden omistajan puolesta Matching-osakkeiden toimittamisesta. d) Rajoittamatta edellä olevaa kohtaa 8 (c) Pankilla tai muulla henkilön palkanneella SEB:n yrityksellä tai haarakonttorilla on oikeus pidättää tarvittava summa ja tehdä tällaisten vastuiden hoitamiseksi tarpeellisiksi katsomansa järjestelyt, jotta Matching-osakkeiden toimittamista koskevat (tai muutoin Ohjelman tuomista etuuksista aiheutuvat) verot ja sosiaaliturvamaksut voidaan pidättää. Järjestelyihin voi sisältyä A-osakkeiden myynti Säästöosakkeiden omistajan puolesta, ellei tämä huolehdi vastuista itse. 9. Osakkeiden myynti, siirto, Vakituisen työsuhteen päättäminen yms. a) Osakkeiden myynti tai siirto Säästöosakkeiden omistajalla on oikeus milloin tahansa myydä tai siirtää A-osakkeita, Säästöosakkeita ja Matching- osakkeita myymällä tai siirtämällä ne pois Säilytyspaikasta. Säästöosakkeiden omistaja vastaa itse myynnistä tai siirrosta aiheutuvista kuluista ja maksuista. Jos Säästöosakkeita myydään tai siirretään, menetetään oikeus saada niitä vastaava määrä Matching-osakkeita. Säästöosakkeen ja Matchingosakkeen erillistä murto-osaa ei voi myydä tai siirtää vaan se lakkaa olemasta voimassa myynti- tai vaihtohetkellä. Kaikki Päättymispäivänä Säilytyspaikassa olevat Ohjelman A-osakkeet, Säästöosakkeet ja Matching- osakkeet siirretään Säästöosakkeiden omistajan ohjeiden mukaisesti Säästöosakkeiden omistajan arvoosuus- tai säilytystilille tai myydään omistajan puolesta. Jos Säästöosakkeiden omistaja ei ole tehnyt Päättymispäivänä Säilytyspaikassa olevien osakkeiden siirto- tai myyntitoimeksiantoa, Pankilla on oikeus 4

5 myydä osakkeet Säästöosakkeiden omistajan puolesta ja siirtää tuotot Säästöosakkeiden omistajalle. Myynti tapahtuu kolmen kalenterikuukauden kuluessa Päättymispäivästä tai myöhemmin, jos Pankki katsoo myynnin lykkäämisen välttämättömäksi Säästöosakkeiden omistajan tai Pankin sisäpiiriaseman vuoksi. b) Muutokset työnteon paikassa Jos Työntekijä vaihtaa työskentelypaikkaansa toiselle lainkäyttöalueelle, joka myös kuuluu Ohjelmaan, osallistuminen Ohjelmaan jatkuu ja pyynnöstä Säästöt vähennetään uudella lainkäyttöalueella muutoksesta alkaen. päättymispäivää edellä olevan kohdan 3 mukaisesti, voidaan hankkia Säästöosakkeita seuraavalla Ostojaksolla. e) Säästöosakkeiden omistajan kuolema Edellä kohdassa 9 c) esitetyistä ehdoista riippumatta sovelletaan seuraavia sääntöjä, jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee ennen Määräytymisjakson päättymistä. Säästöosakkeiden omistajan kuolinpesän pyynnöstä, joka on toimitettava Hallinnointiyhtiölle kuuden kalenterikuu- kauden kuluessa kuolinpäivästä, Pankin tulee toimittaa Matching-osakkeita edesmenneen Säästöosakkeiden omistajan hallussa olleita Säästöosakkeita kohti seuraavasti: Jos Työntekijä vaihtaa työskentelypaikkaansa toiselle lainkäyttöalueelle, joka ei kuulu Ohjelmaan, lisää Säästöjä ei voida tehdä, mutta Säästöosakkeiden omistajan puolesta jo vähennetyt Säästöt käytetään Säästöosakkeiden hankkimiseen seuraavalla Ostojaksolla. Työntekijä on oikeutettu saamaan Matching-osakkeita hankittujen Säästöosakkeiden perusteella. (i) Jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee ennen kuin Määräytymisjaksoa on kulunut vuosi, vain kolmasosa kyseiseen Määräytymisjaksoon liittyvistä Säästöosakkeista oikeuttaa välittömästi Matching-osakkeiden toimittamiseen, mutta oikeus saada Matching-osakkeita jäljelle jäävillä Säästöosakkeilla raukeaa kysei- sellä Määräytymisjaksolla. c) Vakituisen työsuhteen päättyminen Jos Säästöosakkeiden omistajan Vakituinen työsuhde päättyy ja Työsuhteen päättymispäivä on ennen Määräytymisjakson päättymistä, Säästöosakkeiden omistaja menettää oikeutensa saada Matching-osakkeita sellaisten Säästöosakkeiden perusteella, jotka eivät ole Merkintään oikeuttavia osakkeita, eikä hän voi enää tallettaa Säästöjä. Säästöt, jotka ovat Säästötilillä Työsuhteen päättymispäivänä Säästöosakkeiden omistajan nimissä ja joilla ei ole vielä hankittu Säästöosakkeita edellä olevan kohdan 3 mukaisesti, maksetaan takaisin 15 Pankkipäivän kuluessa Työsuhteen päättymispäivästä. Kaikki Säästöosakkeiden omistajan osakkeet myydään tai siirretään Säilytyspaikasta Säästöosakkeiden omistajan arvo-osuus- tai säilytystilille Säästöosakkeiden omistajan ohjeiden mukaisesti. Jos Säästöosakkeiden omistaja ei ole tehnyt Päättymispäivänä Säilytyspaikassa olevien osakkeiden vaihto- tai myyntitoimeksiantoa kahden kalenterikuukauden kuluessa Työsuhteen päättymispäivästä, Pankilla on oikeus myydä osakkeet Säästöosakkeiden omistajan puolesta ja siirtää tuotto Säästöosakkeiden omistajalle. Myynti tapahtuu kolmen kalenterikuukauden kuluessa Työsuhteen päättymispäivästä tai myöhemmin, jos Pankki katsoo myynnin lykkäämisen välttämättömäksi Säästöosakkeiden omistajan tai Pankin sisäpiiriaseman vuoksi. d) Työkyvyttömyys, irtisanominen tuotannollisista tai talloudellisista syistä tai eläköityminen Edellä kohdassa 9 (c) esitetyistä ehdoista riippumatta sovelletaan seuraavia sääntöjä, jos Säästöosakkeiden omistajan Vakituinen työsuhde päättyy ennen Määräytymisjakson päättymistä ja päättymisen syy on (i) eläkkeelle siirtyminen irtisanominen tuotannollisista tai talloudellisista syistä tai (iii) työkyvyttömyys (toisin sanoen kykenemättömyys omistautua tuottavaan toimintaan lääketieteellisesti todetun fyysisen tai henkisen terveydentilan heikkenemisen vuoksi, jonka voidaan odottaa johtavan kuolemaan tai joka on kestänyt tai jonka voidaan odottaa kestävän yhtäjaksoisesti vähintään kahdentoista (12) kalenterikuukauden ajan). Tällöin Säästöosakkeiden omistaja ei menetä oikeuttaan saada Matching-osakkeita jo ostamiaan tai seuraavan virkkeen mukaisesti ostettavia Säästöosakkeita vastaan. Työsuhteen päättymispäivän jälkeen ei voi enää tallettaa Säästöjä, mutta niillä Säästöillä, jotka Säästöosakkeiden omistajan puolesta on jo pidätetty ennen Työsuhteen Jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee, kun Määräyty misjaksoa on kulunut vähintään yksi mutta enintään kaksi vuotta, vain kaksi kolmasosaa kyseiseen Määräytymisjaksoon liittyvistä Säästöosakkeista oikeuttaa välittömästi Matching-osakkeiden toimittamiseen, mutta oikeus saada Matching-osakkeita jäljelle jäävillä Säästöosakkeilla raukeaa kyseisellä Määräytymisjaksolla. (iii) Jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee, kun Määräytymisjaksoa on kulunut kahdesta kolmeen vuotta, kaikki Määräytymisjaksoon liittyvät Säästöosakkeet oikeuttavat välittömästi Matching-osakkeiden. f) Fuusio tai ostotarjous osakevastikkeella Riippumatta kohdassa 10 mainituista seikoista sovelletaan alla olevia sääntöjä, jos Pankin koko osakekannasta tehdään julkinen ostotarjous, joka julistetaan ehdottomaksi mikäli saavutetaan yli 90 prosenttia osakepääomasta, tai jos Pankki on osallisena lakisääteisessä fuusiossa, ja edellyttäen lisäksi, että yli 90 prosenttia Pankin osakkeista vaihdetaan tällöin toisen yhtiön osakkeisiin tai muihin arvopapereihin, jotka ovat Vastaavia arvopapereita. Säästöosakkeet vaihdetaan vastaaviin instrumentteihin uudessa yhtiössä, johon Pankki sulautetaan. Jos Säästöosakkeita ei voi vaihtaa edellisessä virkkeessä kuvatun mukaisesti joko siksi, että toinen yhtiö ei ota Säästöosakkeita vastaan, tai muusta syystä, sovelletaan jäljempänä olevan kohdan 9 (g) ehtoja. g) Julkinen ostotarjous, fuusio käteisvastikkeella yms. Kohdassa 10 mainituista ehdoista riippumatta ja siltä osin kuin kohtaa 9 (f) ei ole sovellettu, sovelletaan seuraavia ehtoja, jos ennen Toimituspäivää toteutuu jokin seuraavista: a) Pankki on kohteena julkiselle ostotarjoukselle, jossa kaikista Pankin osakkeista maksetaan käteisvastike tai jossa vastikkeena on osakkeita, jotka eivät ole Vastaavia arvopapereita (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tilanne, jossa vähemmän kuin 90 prosenttia Pankin osakkeista vaihdetaan kyseisiin osakkeisiin), ja joka julistetaan ehdottomaksi mikäli saavutetaan yli 90 prosenttia osakepääomasta. b) Pankin osakkeiden pakollinen ostomenettely käynnistetään. 5

6 c) Pankki on osallisena lakisääteisessä fuusiossa, edellyttäen lisäksi, että Pankin osakkeet siirretään käteisvastiketta vastaan ja/tai ne vaihdetaan arvopa- pereihin, jotka eivät ole ns. Vastaavia arvopapereita (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tilanne, jossa alle 90 prosenttia Pankin osakkeista vaihdetaan kyseisiin arvopapereihin). d) Pankin osakkeet päätetään poistaa pörssin listalta. e) Pankki hyväksyy suunnitelman selvitystilaan asettamisesta tai yhtiön purkamisesta. Jos jokin edellä mainituista toteutuu, kaikki Säästöosakkeiden omistajat ovat välittömästi oikeutettuja saamaan kyseisen tapahtuman aikana omistamiensa Säästöosakkeiden perusteella Matching-osakkeita samalla tavoin kuin jos Määräytymisjakso olisi kokonaan kulunut. h) Liiketoiminnasta luopuminen Jos Työntekijän Vakituinen työsuhde SEB:n kanssa päättyy, koska SEB:n jokin yksikkö myy Työntekijän palkanneen Tytäryhtiön koko osakekannan tai muun merkittävän toiminnon, sovelletaan yllä olevan kohdan (d) ehtoja soveltuvin osin. i) Yleinen oikeus käteisvastikkeeseen Jos merkittäväksi lasketut Säästöosakkeet hankaloittavat edellä kohdissa (f), (g) ja (h) kuvattua transaktiota, Pankki voi Matchingosakkeiden toimittamisen sijasta vaihtaa Säästöosakkeet käteisvastikkeeseen käypään hintaan. j) Sisäpiiritietoihin liittyvät rajoitukset Säästöosakkeiden omistajilla, jotka tiettyjen rahoitusinstrumenttien omistusten ilmoitusvelvoitteita koskevan Ruotsin lain (SFS 2000:1087) mukaisesti voidaan katsoa sisäpiiriläisiksi, ei ole oikeutta hankkia tai myydä A-osakkeita kolmenkymmenen (30) päivän aikana ennen osavuosi- ja puolivuo- tiskatsausten sekä vuosikertomusten julkistamista (julkistamispäivä mukaan lukien). Säästöosakkeiden omistajilla, jotka on rekisteröity Pankin sisäpiiriluetteloon tai -lokiin tietyn projektin tai transaktion yhteydessä, ei ole oikeutta hankkia Säästöosakkeita tai myydä A-osakkeita rekisteröinnin voimassaolon aikana. Säästöosakkeiden omistajat, jotka saavat tietoonsa mitään muita, A-osakkeiden kurssia mahdollisesti olennaisesti nostavia tietoja, eivät voi hankkia Säästöosakkeita ja Säästöosakkeiden omistajat, jotka saavat tietoonsa mitään muita, A-osakkeiden kurssia mahdollisesti oleellisesti laskevia tietoja, eivät voi myydä A-osakkeita ennen kyseisten tietojen julkistamista, tai jos julkistamista ei tehdä, vasta sen jälkeen kun Pankin mielestä kyseisiä tietoja ei voida enää katsoa sisäpiiritiedoiksi, jotka voivat nostaa tai laskea A-osakkeiden kurssia. Jos Säästöosakkeiden hankkimista lykätään edellä alakohdassa (j) mainitun mukaisesti, kyseisellä jaksolla kertyneillä Säästöillä hankitaan Säästöosakkeita ensimmäisellä Ostojaksolla kyseisten sisäpiiritietojen julkistamisen jälkeen, tai jos kyseisiä tietoja ei julkisteta, sen jälkeen, kun Pankin mielestä kyseisiä tietoja ei voida enää katsoa sisäpiiritiedoiksi, jotka voivat nostaa A-osakkeiden kurssia. Jos Säästöosakkeita ei voi hankkia viimeisellä Ostojaksolla lykkäyksen vuoksi, Pankki palauttaa Säästöt kyseisille Säästöosakkeiden omistajille 30 Pankkipäivän kuluessa viimeisestä Ostojaksosta. 10. Säästöosakkeiden ehtojen uudelleenlaskenta pääomitukses sa tapahtuvien muutosten, fuusion tms. yhteydessä Jos Pankin osakepääoma kasvaa tai pienenee, Pankki laskee liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja tai optioita sisältäviä joukkovelkakirjoja tai maksaa ylimääräisiä osinkoja tai jos Pankin toiminta lopetetaan tai se yhdistetään toiseen yhtiöön, sekä joissakin muissa tapauksissa, suoritetaan uudelleenlaskenta, jotta Säästöosakkeiden omistajille voidaan taata kyseistä menettelyä edeltäviä oikeuksia vastaavat taloudelliset oikeudet. Uudelleenlaskenta tapahtuu oheisen liitteen A mukaisesti. 11. Muutokset, lopettaminen yms. a) Muutokset, lopettaminen Toimikunta voi harkintansa mukaan muuttaa Ohjelmaa tai lopettaa sen milloin tahansa. Muutoksille tai lopettamiselle voidaan jossain tapauksissa tarvita yhtiökokouksen hyväksyminen. b) Kansalliseen lainsäädäntöön liittyvät muutokset Toimikunta voi tehdä Ohjelmaan SEB:n toimintamaiden paikallisen kansallisen lainsäädännön edellyttämiä tai suosittamia paikallisia kansallisia muutoksia varmistaakseen, että kyseisissä maissa Säästöosakkeiden omistajille annettuihin Matching-osakkeisiin liittyvät edut voidaan toteuttaa ja jotta Ohjelma vastaisi tarkoitustaan. Toimikunta voi myös ottaa käyttöön paikallisia suunnitelmia, jotka SEB:n kyseisten Tytäryhtiöiden on virallisesti hyväksyttävä. c) Ohjelma suhteessa SEB:iin sijoituspalveluyrityksenä Ehdot ovat ensisijaisia suhteessa SEB:n Yleisiin ehtoihin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä, SEB:n Yleisiin ehtoihin säilytystileistä ja SEB:n Toimeksiantojen toteuttamisehtoihin. Ohjelman osalta kaikkia Säästöosakkeiden omistajia arvioidaan ei-ammattimaisina asiakkaina. Tietoa eri asiakaskategorioista, rahoitusvälineisiin sijoittamisen riskeistä ja SEB:stä ja sen sijoituspalveluista on saatavilla SEB:n intranetissä (A6616eng) ja SEB:n ulkoisilla verkkosivuilla. Ellei siitä ole erikseen sovittu, SEB ei tarjoa sijoitusneuvontaa Ohjelmaan liittyen. 12. Sovellettava laki ja välimiesmenettely Ohjelmaan sovelletaan Ruotsin lakia. Ohjelman tulkintaa ja/tai soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Ruotsin välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimiesmenettely järjestetään Tukholmassa. Välimiesmenettelyn kustannuksista vastaa menettelyn lopputuloksesta riippumatta Pankki edellyttäen, että Säästöosakkeiden omistajan vaatimus välimiesmenettelystä ei ollut ilmeisen perusteeton, missä tapauksessa kustannuksista vastaa Säästöosakkeiden omistaja. 6

7 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) LIITE A Säästöosakkeita vastaan luovutettavien Matching-osakkeiden määrän uudelleenlaskenta Jos Pankki laskee liikkeeseen osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja, uusien osakkeiden merkintäoptioita sisältäviä joukkovelkakirjoja tai muita mahdollisia vastaavia instrumentteja osakkeenomistajilleen ja näiden instrumenttien haltijoilla on osakesidonnaisia oikeuksia, Pankki laskee uudelleen Matching-osakkeiden määrän, johon Säästöosakkeet haltijansa oikeuttavat, alla kuvatulla tavalla. Vastaavat uudelleenlaskennat tehdään myös osakkeiden jakamisen tai osakkeiden yhdistämisen, ylimääräisten osinkojen ja osakepääoman pienentämisen yhteydessä ja muiden Pankin antien ja liikkeeseenlaskujen yhteydessä, jotka oikeuttavat Pankin osakkeenomistajat hankkimaan Pankilta arvopapereita tai muita varoja. Edellistä kappaletta soveltaessaan Pankin tulee tehdä uudelleenlaskennat ja oikaisut oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti niin, että Säästöosakkeiden omistajille voidaan kohtuudella taata osakeomistuksen suhteen sama taloudellinen asema kuin juuri ennen menettelyä tai tapahtumaa, jonka vuoksi uudelleenlaskenta tai oikaisu tehdään. Tässä suhteessa Pankin tulee noudattaa Ruotsissa liikkeeseen laskettujen, voimassaoloajaltaan ja rakenteeltaan vastaavanlaisten optioinstrumenttien ruotsalaista uudelleenlaskenta- ja oikaisukäytäntöä, ottaen kuitenkin aina huomioon, että uudelleenlaskenta voidaan tehdä vain sille Matching-osakkeiden määrälle, johon Säästöosakkeiden omistaja on Säästöosakkeiden perusteella oikeutettu, niin että uudelleenlaskennan ja oikaisun tulos on oikeudenmukainen ja kohtuullinen sekä Pankin että Säästöosakkeiden omistajan kannalta. Edellä esitetyn mukaisesti uudelleenlaskettu osakkeiden tai niiden osien määrä pyöristetään kahteen desimaaliin. Finland SE

Osakesäästöohjelma 2008 ehdot

Osakesäästöohjelma 2008 ehdot Osakesäästöohjelma 2008 ehdot 1. Osakesäästöohjelma 2008:n tarkoitus Osakesäästöohjelma 2008:n tarkoituksena on kannustaa Työntekijöitä ryhtymään Pankin osakkeenomistajiksi ja siten vahvistaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Kuinka kauas sinun säästösi kantavat?

Kuinka kauas sinun säästösi kantavat? Kuinka kauas sinun säästösi kantavat? Sharesave-osakesäästöohjelma Sharesave-ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden säästää palkastasi kuukausittain kolmen vuoden ajan ja ostaa säästöjakson päättyessä

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010 2012 EHDOT Technopolis Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 26.2.2009 päättänyt esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Technopolis Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. DOVRE GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2013 :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on 24.1.2013 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2012 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Vincit Group Oyj:n hallitus (hallitus) on 31.10.2017 päättänyt Vincit Group Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2017 antaman valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 5.2.2013 päättänyt esittää 11.4.2013 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

FIT Biotech Ylimääräinen yhtiökokous Liite 1, Velkakirjojen ominaispiirteet

FIT Biotech Ylimääräinen yhtiökokous Liite 1, Velkakirjojen ominaispiirteet Liite 1 VELKAKIRJOJEN OMINAISPIIRTEET 1. Muoto Velkakirjat lasketaan liikkeeseen aineettomassa muodossa. Kaikista velkakirjojen haltijoista tehdään merkintä liikkeeseenlaskijan pitämään rekisteriin. 2.

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Osakesäästöohjelma 2008

Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008: SEB:n työntekijät voivat säästää enintään viisi prosenttia bruttokuukausipalkastaan SEB:n osakkeiden ostamista varten. Säästösumma vähennetään nettopalkasta.

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015 Sivu 1 / 5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2015 Comptel Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 9.9.2015 päättänyt Comptel Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot