Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot"

Transkriptio

1 Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot

2 1. Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoitus Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoituksena on kannustaa Työntekijöitä ryhtymään Pankin osakkeenomistajiksi ja siten vahvistaa osakkeenomistajien ja Työntekijöiden etujen yhteneväisyyttä edistää ajatusta yhdestä SEB:stä 2. Määritelmät Näissä Ehdoissa käytettävien alla olevien termien merkitykset ovat seuraavat: A-osakkeet Pankin A-sarjan osakkeet. Bruttopalkka Työntekijän kiinteä peruskuukausipalkka ennen väliaikaisia peruspalkan lisiä ja ennen verojen ja muiden Työntekijältä perittävien maksujen ja suoritusten vähennystä ja pois lukien kaikki etuudet, kuten muun muassa lomarahat, työsuoritukseen perustuva tai muuttuva palkka, lyhyen aikavälin rahaperusteinen muuttuva kompensaatio, komissiot jne. Ehdot Nämä Osakesäästöohjelma 2011 ehdot. Emoyhtiö Ruotsin osakeyhtiölaissa määritellyn mukainen nykyinen tai tuleva Emoyhtiö. Hallinnointiyhtiö Instituutio, jonka Pankki on nimittänyt huolehtimaan Osakesäästöohjelman hallinnoinnista ja jokapäiväisistä toimenpiteistä. Matching-osakkeet A-osakkeet tai niiden murto-osat, jotka toimitetaan veloituksetta Säästöosakkeiden omistajille koko Määräytymisjaksolla hallussa olevia Säästöosakkeita vastaan. Merkintään oikeuttavat osakkeet Määräytymisjaksolla ja sen päättyessä hallussa olevat Säästöosakkeet. Määräytymisjakso 36 kuukauden jakso Säästöosakkeiden ostopäivästä lukien. Nettopalkka Työntekijän Bruttopalkka, josta on vähennetty verot, sosiaalimaksut, jne. Ohjelma Vuoden 2011 Osakesäästöohjelma kaikkine muutoksineen. Osakesäästö-sopimus Osakesäästöohjelmaan osallistumista koskeva Pankin tai Tytäryhtiön sekä Työntekijän välinen sopimus. Ostojakso Hankinta-ajanjakso jäljempänä olevan kohdan 3 mukaisesti, jonka aikana Säästöosakkeita hankitaan. Pankki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Y-tunnus Ruotsin kaupparekisterissä Pankkipäivä Pankkien aukiolopäivät Ruotsissa. Päättymispäivä Päivä, joka on kolmen kalenterikuukaudenkuluttua viimeisen Toimituspäivän päättymisestä tai jos kyseinen päivä ei ole Pankkipäivä, heti seuraava Pankkipäivä. SEB Pankki ja/tai siihen kuuluva Tytäryhtiö, haarakonttori tai muu yksikkö, tai Pankin Emoyhtiö. Säilytyspaikka Hallinnointiyhtiön ylläpitämä säilytys Säästöosakkeille, Matching-osakkeille ja mahdollisille A-osakkeille. Säästöjakso Jakso, joka alkaa 1. marraskuuta 2011 tai sitä myöhempänä päivänä, jona Työntekijä tulee mukaan Ohjelmaan, ja päättyy 31. lokakuuta Säästöosakkeet A-osakkeet tai niiden murto-osat, jotka on ostettu SEB:n nimiin ja Säästöosakkeiden omistajan lukuun Ostojaksolla ja jotka oikeuttavat Säästöosakkeiden omistajan Matching-osakkeiden saantiin. Säästöosakkeiden omistaja Ohjelmaan osallistuva Työntekijä. Säästöt Ohjelmaan osallistuvan Työntekijän vapaaehtoisesti säästämät summat. Säästöjaksolla kuukausittain säästettävä summa voi olla enintään viisi prosenttia Työntekijän lasketusta Bruttopalkasta tai, jos säästösummaa muutetaan kohdan 3 mukaisesti, ja lähtien maksettavasta Bruttopalkasta kuitenkin aina vähintään 10 euroa. Säästötili Paikallisen työnantajan hoitama tili, jolla Osakesäästöohjelmaan osallistuvien Säästöjä säilytetään. Säästötilillä oleville summille ei kerry korkoa. Toimikunta Pankin hallituksen palkkio- ja henkilöstötoimikunta. Toimituspäivä Pankkipäivä, joka on viimeistään 10 Pankkipäivää Määräytymisjakson päätyttyä edellyttäen, että jos kyseinen jakso päättyy myöhemmin kuin 30 päivää ennen Pankin edeltävän vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemispäivää, sitä tulisi jatkaa julkaisemisen jälkeiseen päivään asti. Tytäryhtiö Ruotsin osakeyhtiölaissa määritellyn mukainen Pankin nykyinen tai tuleva Tytäryhtiö. Työntekijä SEB:n palveluksessa oleva Työntekijä. Työsuhteen päättymispäivä Vakituisen työsuhteen päättymispäivä. Vakituinen työsuhde SEB:n kanssa voimassa oleva työsuhde jota ei ole ajallisesti rajoitettu, lukuun ottamatta tavallista tai sovittua eläkkeelle siirtymistä, eikä kuitenkaan tuntityötä. Vakituisen työsuhteen ei katsota päättyvän sairaus- tai vanhempainlomaan, asepalvelukseen tai muuhun tilapäiseen poissaoloon, jonka SEB on hyväksynyt ennen poissaolon alkamista. Vastaavat arvopaperit Kantaosakkeet yhtiössä, johon Pankin ja sen konsernin koko tai lähes koko liiketoiminta yhdistetään Pankin hallituksen suosittelemalla yhdistämismenettelyllä. Osakkeet muodostavat fuusion tai ostotarjouksen vastikkeen, jolla hankitaan yli 90 prosenttia Pankin osakkeista. 3. Ohjelman piiriin kuuluvat Säästöt, Ostojaksot ja osakkeet Pankki tarjoaa Vakituisessa työsuhteessa oleville Työntekijöille mahdollisuuden säästää vapaaehtoisesti enintään viisi prosenttia Bruttopalkastaan Säästöjakson jokaisena kuukau- tena. Säästettävät summat vähennetään Nettopalkasta ja siirretään Säästötilille. Jos Nettopalkka on pienempi kuin Säästöjaksolla kuukausittain säästettäväksi sovittu summa esimerkiksi sairaus- tai vanhempainloman, eläkevakuutusmaksujen tai muun vastaavan vuoksi, tulee Työntekijän maksaa 2

3 vajaus Hallinnointiyhtiön antamien ohjeiden mukaan, minkä tekemättä jättäminen saattaa päättää Työntekijän osallistumisen Ohjelmaan. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Ohjelmaan Säästöjakson alkamisesta lähtien. Uusille Työntekijöille sekä niille Työntekijöille, jotka eivät ole osallistuneet Ohjelmaan Säästöjakson alkamisesta lähtien, tarjotaan mahdollisuutta osallistua Ohjelmaan alkaen (jolloin säästöt vähennetään helmikuussa 2012 ja sen jälkeen maksettavista palkoista) sekä alkaen (säästöt vähennetään kesäkuussa 2012 ja sen jälkeen maksettavista palkoista). Säästöosakkeiden omistajalla on termin Säästöt määritelmässä esitetyissä rajoissa oikeus muuttaa alun perin sovittua kuukausittaista säästösummaa kahtena edellä mainittuna ajankohtana. Lisäksi Säästöosakkeiden omistajalla on oikeus milloin tahansa halutessaan lopettaa Säästöjen tallettaminen kokonaan. Tällöin Säästöosakkeiden omistajalla ei ole oikeutta aloittaa Säästöjen tallettamista uudelleen vuoden 2011 Ohjelmassa. Säästöosakkeita tullaan kuitenkin ostamaan jo kertyneillä Säästöillä. Säästötileille kertyneillä Säästöillä hankitaan Säästöosakkeita tai, soveltuvin osin, niiden murto-osia seuraavien Ostojaksojen kuluessa: (i) Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta lokakuu - joulukuu 2011 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin tammikuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan; välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan. Säästöosakkeiden omistajat saavat jokaista koko Määräytymisjakson ajan hallussaan ollutta Säästöosaketta kohti yhden Matchingosakkeen veloituksetta. Matching-osakkeiden toimittamisen jälkeen Matching-osakkeiden myöntämisen perustana olleita Säästöosakkeita ei enää katsota Ohjelman mukaisiksi Säästöosakkeiksi. Säästöosakkeiden omistaja voi käyttää oikeuksiaan Pankin osakkeenomistajana kuten kuka tahansa osakkeenomistaja. Osakkeiden murto-osilla ei voi edustaa yhtiökokouksissa. Hallinnointiyhtiö tiedottaa Säästöosakkeiden omistajalle, miten hän voi halutessaan osallistua Pankin yhtiökokoukseen. Osakesäästöohjelmaan 2011 liittyen voidaan jakaa Matchingosakkeina arviolta 2,75 miljoonaa A-osaketta. Jos näiden Ehtojen soveltamisen seurauksena kertyneitä Säästöjä vastaava määrä Säästöosakkeita on suurempi kuin edellisessä lauseessa mainittu Säästöosakkeiden enimmäismäärä, kullekin Säästöosakkeiden omistajalle jaettavien Säästöosakkeiden määrää voidaan oikaista alaspäin määräsuhteessa kunkin Säästöosakkeiden omistajan hallussa olevien kertyneiden Säästöjen mukaisesti edellyttäen, että Säästöosakkeita on vielä jaettavissa. Jäljelle jäävät Säästöt maksetaan takaisin Säästöosakkeen omistajalle 30 Pankkipäivän sisällä Ostojakson päättymisestä. 4. Säästöosakkeiden osto Kertyneillä Säästöillä hankitaan Säästöosakkeita kunkin Ostojakson aikana seuraavan mukaisesti. Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta tammikuu - maaliskuu 2012 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin huhtikuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan; ja Säästöosakkeiden omistajalle tulevien Säästöosakkeiden määrä Säästöosakkeiden omistajan Säästötilille kertyneet Säästöt Ostojakson ensimmäisenä päivänä (tarvittaessa muunnettuna Ruotsin kruunuiksi) = Ostojakson aikana hankittujen Säästöosakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen ostohinta (iii) Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta huhtikuu - kesäkuu 2012 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin heinäkuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka välittömästi seuraa päivää jolloin Pankin osavuosikatsaus julkaistaan; (iv) Kolme Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin Pankin osavuosikatsaus ajanjaksolta heinäkuu syyskuu 2012 julkaistiin, tai kymmenen Työpäivää jotka välittömästi seuraavat sitä päivää, jolloin lokakuun 2012 palkasta pidätetyt Säästöt ovat käytettävissä Säästöosakkeiden hankkimiseen kaikissa maissa joita tämä koskee, jos tämä ajanjakso myöhemmin ylittyy, ei kuitenkaan ennen ensimmäistä työpäivää joka Kaavan mukaisesti laskettu Säästöosakkeiden määrä pyöristetään kahteen desimaaliin. Niiden Matching-osakkeiden määrä, jotka Säästöosakkeiden omistaja voi saada, riippuu Määräytymisjakson päättyessä hallussa olevista Merkintään oikeuttavien osakkeiden määrästä. Matching-osakkeita ja niiden murtoosia toimitetaan vain koko Määräytymisjakson ajan omistettuja ja hallussa olleita Säästöosakkeita vastaan. Säästöosakkeiden omistaja saa jokaista kyseisellä jaksolla näin hallussa ollutta Säästöosaketta vastaan veloituksetta enintään yhden Matching-osakkeen näiden Ehtojen mukaisesti. Säästöosakkeille maksettavat käteisosingot, joista on vähennetty verot, käytetään automaattisesti uusien A-osakkeiden hankkimiseen. Näitä A-osakkeita säilytetään Säästöosakkeiden tapaan Säilytyspaikassa, mutta selvyyden vuoksi niitä ei katsota Säästöosakkeiksi eivätkä ne siten oikeuta Matching-osakkeisiin. 3

4 5. Ohjelman hallinnointi a) Menettely Osakesäästöohjelmaa hallinnoi Toimikunta, kunnes Pankin hallitus toisin päättää. b) Toimikunnan valtuudet Ohjelman sääntöjen mukaisesti Toimikunnalla on oikeus (i) hallinnoida Säästöjä ja hankkia Säästöosakkeita kunkin Säästöosakkeiden omistajan puolesta sekä toimittaa Matchingosakkeita nimittää Hallinnointiyhtiö ja päättää sen valtuuksista tehdä kohtaan 9 liittyviä muutoksia (iv) laskea uudelleen Matching-osakkeiden määrä, johon yksi Säästöosake oikeuttaa, kohdan 10 mukaisesti (v) tulkita näitä Ehtoja (vi) muuttaa tai kumota Ohjelmaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä ja näitä Ehtoja siltä osin kuin Toimikunta pitää suositeltavana, ja edellyttäen että, Ohjelma mahdollisten muutoksien jälkeen pysyy vuoden 2011 Varsinaisen Yhtiökokouksen asettamien rajojen sisällä: ja (vii) ryhtyä Ohjelman hallinnoinnin kannalta tarpeellisiksi tai suositeltaviksi katsottaviin muihin toimenpiteisiin. 6. Osallistumisoikeus ohjelmaan yms. a) Säästöosakkeita voivat hankkia vain Vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt. Pankin tai sen Emoyhtiön/ Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua Ohjelmaan vain, jos he ovat Työntekijöitä. b) Ehdoissa esitetyt seikat tai Ohjelman mukaisen Säästöosakkeen saaminen eivät takaa Säästöosakkeiden omistajan työsuhteen jatkumista SEB:ssä tai estä Säästöosakkeiden omistajaa tai SEB:tä päättämästä työsuhdetta eivätkä takaa Säästöosakkeiden omistajalle oikeutta hankkia Säästöosakkeita tulevaisuudessa. Ohjelmaan osallistuminen ei siten liity Työntekijän työsopimukseen, mistä johtuu muun muassa seuraavaa: Vakituisen työsuhteen päättyessä Säästöosakkeiden omistajalla tai muulla Työntekijällä ei ole oikeutta työsuhteen purkamisen jälkeiseen korvaukseen tai vahingonkorvaukseen sellaisten Ohjelmaan liittyvien tai mahdollisesti tulevien oikeuksien tai etuuksien menettämisestä, joista kyseinen henkilö olisi muussa tapauksessa mahdollisesti päässyt nauttimaan, riippumatta korvauksen vaatimisperusteesta. Lisäksi Ohjelman mukaisesti Säästöosakkeiden omistajalle jaettavien Matching-osakkeiden arvoa ei oteta huomioon eivätkä ne vaikuta lomarahojen ja eläkettä kartuttavan palkan laskentaan. c) SEB Share Matching Ohjelmaan 2011/2014 osallistuneet eivät ole oikeutettuja osallistumaan Ohjelmaan. 7. Ohjelman kesto Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun Toimikunta on ne hyväksynyt, ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei Ohjelmaa lopeteta ennenaikaisesti jäljempänä olevan kohdan 11 mukaisesti. Jos Ohjelma lopetetaan, nämä Ehdot pysyvät voimassa ennen lopettamispäivää jaettujen Säästöosakkeiden osalta. 8. Muut asiat a) Osakesäästösopimuksessa määritetään kunkin Työntekijän sovittu säästösumma. Ohjelman Ehdot sisältyvät sopimukseen. b) Säästöosakkeiden omistaja vastaa jäljempänä esitetyn mukaisesti veroista ja muista maksuista siltä osin kuin kyseiset maksut koskevat Työntekijöitä, tai muista Säästöosakkeiden omistajalle tai SEB:lle Säästöosakkeiden omistajan puolesta aiheutuvista kuluista, joita saatetaan periä Säästöosakkeiden omistuksen tai Matching-osakkeiden toimittamisen yhteydessä kansallisen lainsäädännön tai viranomaisten päätösten nojalla. c) Matching-osakkeita ei toimiteta, ellei Säästöosakkeiden omistaja ole Ohjelman muiden sääntöjen noudattamisen lisäksi SEB:n antamien ohjeiden mukaisesti maksanut tai välittänyt SEB:lle tai SEB:n nimeämälle henkilölle tai muutoin toimittanut (SEB:n hyväksymällä tavalla) tuloveroja ja/tai sosiaaliturvamaksuja vastaavaa summaa (siltä osin kuin SEB on ensisijaisesti vastuussa tällaisista maksuista), joka Pankin tai henkilön palkanneen muun SEB:n yrityksen tai haarakonttorilla on pidätettävä tai maksettava Säästöosakkeiden omistajan puolesta Matching-osakkeiden toimittamisesta. d) Rajoittamatta edellä olevaa kohtaa 8 (c) Pankilla tai muulla henkilön palkanneella SEB:n yrityksellä tai haarakonttorilla on oikeus pidättää tarvittava summa ja tehdä tällaisten vastuiden hoitamiseksi tarpeellisiksi katsomansa järjestelyt, jotta Matching-osakkeiden toimittamista koskevat (tai muutoin Ohjelman tuomista etuuksista aiheutuvat) verot ja sosiaaliturvamaksut voidaan pidättää. Järjestelyihin voi sisältyä A-osakkeiden myynti Säästöosakkeiden omistajan puolesta, ellei tämä huolehdi vastuista itse. 9. Osakkeiden myynti, siirto, Vakituisen työsuhteen päättäminen yms. a) Osakkeiden myynti tai siirto Säästöosakkeiden omistajalla on oikeus milloin tahansa myydä tai siirtää A-osakkeita, Säästöosakkeita ja Matching- osakkeita myymällä tai siirtämällä ne pois Säilytyspaikasta. Säästöosakkeiden omistaja vastaa itse myynnistä tai siirrosta aiheutuvista kuluista ja maksuista. Jos Säästöosakkeita myydään tai siirretään, menetetään oikeus saada niitä vastaava määrä Matching-osakkeita. Säästöosakkeen ja Matchingosakkeen erillistä murto-osaa ei voi myydä tai siirtää vaan se lakkaa olemasta voimassa myynti- tai vaihtohetkellä. Kaikki Päättymispäivänä Säilytyspaikassa olevat Ohjelman A-osakkeet, Säästöosakkeet ja Matching- osakkeet siirretään Säästöosakkeiden omistajan ohjeiden mukaisesti Säästöosakkeiden omistajan arvoosuus- tai säilytystilille tai myydään omistajan puolesta. Jos Säästöosakkeiden omistaja ei ole tehnyt Päättymispäivänä Säilytyspaikassa olevien osakkeiden siirto- tai myyntitoimeksiantoa, Pankilla on oikeus 4

5 myydä osakkeet Säästöosakkeiden omistajan puolesta ja siirtää tuotot Säästöosakkeiden omistajalle. Myynti tapahtuu kolmen kalenterikuukauden kuluessa Päättymispäivästä tai myöhemmin, jos Pankki katsoo myynnin lykkäämisen välttämättömäksi Säästöosakkeiden omistajan tai Pankin sisäpiiriaseman vuoksi. b) Muutokset työnteon paikassa Jos Työntekijä vaihtaa työskentelypaikkaansa toiselle lainkäyttöalueelle, joka myös kuuluu Ohjelmaan, osallistuminen Ohjelmaan jatkuu ja pyynnöstä Säästöt vähennetään uudella lainkäyttöalueella muutoksesta alkaen. päättymispäivää edellä olevan kohdan 3 mukaisesti, voidaan hankkia Säästöosakkeita seuraavalla Ostojaksolla. e) Säästöosakkeiden omistajan kuolema Edellä kohdassa 9 c) esitetyistä ehdoista riippumatta sovelletaan seuraavia sääntöjä, jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee ennen Määräytymisjakson päättymistä. Säästöosakkeiden omistajan kuolinpesän pyynnöstä, joka on toimitettava Hallinnointiyhtiölle kuuden kalenterikuu- kauden kuluessa kuolinpäivästä, Pankin tulee toimittaa Matching-osakkeita edesmenneen Säästöosakkeiden omistajan hallussa olleita Säästöosakkeita kohti seuraavasti: Jos Työntekijä vaihtaa työskentelypaikkaansa toiselle lainkäyttöalueelle, joka ei kuulu Ohjelmaan, lisää Säästöjä ei voida tehdä, mutta Säästöosakkeiden omistajan puolesta jo vähennetyt Säästöt käytetään Säästöosakkeiden hankkimiseen seuraavalla Ostojaksolla. Työntekijä on oikeutettu saamaan Matching-osakkeita hankittujen Säästöosakkeiden perusteella. (i) Jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee ennen kuin Määräytymisjaksoa on kulunut vuosi, vain kolmasosa kyseiseen Määräytymisjaksoon liittyvistä Säästöosakkeista oikeuttaa välittömästi Matching-osakkeiden toimittamiseen, mutta oikeus saada Matching-osakkeita jäljelle jäävillä Säästöosakkeilla raukeaa kysei- sellä Määräytymisjaksolla. c) Vakituisen työsuhteen päättyminen Jos Säästöosakkeiden omistajan Vakituinen työsuhde päättyy ja Työsuhteen päättymispäivä on ennen Määräytymisjakson päättymistä, Säästöosakkeiden omistaja menettää oikeutensa saada Matching-osakkeita sellaisten Säästöosakkeiden perusteella, jotka eivät ole Merkintään oikeuttavia osakkeita, eikä hän voi enää tallettaa Säästöjä. Säästöt, jotka ovat Säästötilillä Työsuhteen päättymispäivänä Säästöosakkeiden omistajan nimissä ja joilla ei ole vielä hankittu Säästöosakkeita edellä olevan kohdan 3 mukaisesti, maksetaan takaisin 15 Pankkipäivän kuluessa Työsuhteen päättymispäivästä. Kaikki Säästöosakkeiden omistajan osakkeet myydään tai siirretään Säilytyspaikasta Säästöosakkeiden omistajan arvo-osuus- tai säilytystilille Säästöosakkeiden omistajan ohjeiden mukaisesti. Jos Säästöosakkeiden omistaja ei ole tehnyt Päättymispäivänä Säilytyspaikassa olevien osakkeiden vaihto- tai myyntitoimeksiantoa kahden kalenterikuukauden kuluessa Työsuhteen päättymispäivästä, Pankilla on oikeus myydä osakkeet Säästöosakkeiden omistajan puolesta ja siirtää tuotto Säästöosakkeiden omistajalle. Myynti tapahtuu kolmen kalenterikuukauden kuluessa Työsuhteen päättymispäivästä tai myöhemmin, jos Pankki katsoo myynnin lykkäämisen välttämättömäksi Säästöosakkeiden omistajan tai Pankin sisäpiiriaseman vuoksi. d) Työkyvyttömyys, irtisanominen tuotannollisista tai talloudellisista syistä tai eläköityminen Edellä kohdassa 9 (c) esitetyistä ehdoista riippumatta sovelletaan seuraavia sääntöjä, jos Säästöosakkeiden omistajan Vakituinen työsuhde päättyy ennen Määräytymisjakson päättymistä ja päättymisen syy on (i) eläkkeelle siirtyminen irtisanominen tuotannollisista tai talloudellisista syistä tai (iii) työkyvyttömyys (toisin sanoen kykenemättömyys omistautua tuottavaan toimintaan lääketieteellisesti todetun fyysisen tai henkisen terveydentilan heikkenemisen vuoksi, jonka voidaan odottaa johtavan kuolemaan tai joka on kestänyt tai jonka voidaan odottaa kestävän yhtäjaksoisesti vähintään kahdentoista (12) kalenterikuukauden ajan). Tällöin Säästöosakkeiden omistaja ei menetä oikeuttaan saada Matching-osakkeita jo ostamiaan tai seuraavan virkkeen mukaisesti ostettavia Säästöosakkeita vastaan. Työsuhteen päättymispäivän jälkeen ei voi enää tallettaa Säästöjä, mutta niillä Säästöillä, jotka Säästöosakkeiden omistajan puolesta on jo pidätetty ennen Työsuhteen Jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee, kun Määräyty misjaksoa on kulunut vähintään yksi mutta enintään kaksi vuotta, vain kaksi kolmasosaa kyseiseen Määräytymisjaksoon liittyvistä Säästöosakkeista oikeuttaa välittömästi Matching-osakkeiden toimittamiseen, mutta oikeus saada Matching-osakkeita jäljelle jäävillä Säästöosakkeilla raukeaa kyseisellä Määräytymisjaksolla. (iii) Jos Säästöosakkeiden omistaja kuolee, kun Määräytymisjaksoa on kulunut kahdesta kolmeen vuotta, kaikki Määräytymisjaksoon liittyvät Säästöosakkeet oikeuttavat välittömästi Matching-osakkeiden. f) Fuusio tai ostotarjous osakevastikkeella Riippumatta kohdassa 10 mainituista seikoista sovelletaan alla olevia sääntöjä, jos Pankin koko osakekannasta tehdään julkinen ostotarjous, joka julistetaan ehdottomaksi mikäli saavutetaan yli 90 prosenttia osakepääomasta, tai jos Pankki on osallisena lakisääteisessä fuusiossa, ja edellyttäen lisäksi, että yli 90 prosenttia Pankin osakkeista vaihdetaan tällöin toisen yhtiön osakkeisiin tai muihin arvopapereihin, jotka ovat Vastaavia arvopapereita. Säästöosakkeet vaihdetaan vastaaviin instrumentteihin uudessa yhtiössä, johon Pankki sulautetaan. Jos Säästöosakkeita ei voi vaihtaa edellisessä virkkeessä kuvatun mukaisesti joko siksi, että toinen yhtiö ei ota Säästöosakkeita vastaan, tai muusta syystä, sovelletaan jäljempänä olevan kohdan 9 (g) ehtoja. g) Julkinen ostotarjous, fuusio käteisvastikkeella yms. Kohdassa 10 mainituista ehdoista riippumatta ja siltä osin kuin kohtaa 9 (f) ei ole sovellettu, sovelletaan seuraavia ehtoja, jos ennen Toimituspäivää toteutuu jokin seuraavista: a) Pankki on kohteena julkiselle ostotarjoukselle, jossa kaikista Pankin osakkeista maksetaan käteisvastike tai jossa vastikkeena on osakkeita, jotka eivät ole Vastaavia arvopapereita (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tilanne, jossa vähemmän kuin 90 prosenttia Pankin osakkeista vaihdetaan kyseisiin osakkeisiin), ja joka julistetaan ehdottomaksi mikäli saavutetaan yli 90 prosenttia osakepääomasta. b) Pankin osakkeiden pakollinen ostomenettely käynnistetään. 5

6 c) Pankki on osallisena lakisääteisessä fuusiossa, edellyttäen lisäksi, että Pankin osakkeet siirretään käteisvastiketta vastaan ja/tai ne vaihdetaan arvopa- pereihin, jotka eivät ole ns. Vastaavia arvopapereita (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tilanne, jossa alle 90 prosenttia Pankin osakkeista vaihdetaan kyseisiin arvopapereihin). d) Pankin osakkeet päätetään poistaa pörssin listalta. e) Pankki hyväksyy suunnitelman selvitystilaan asettamisesta tai yhtiön purkamisesta. Jos jokin edellä mainituista toteutuu, kaikki Säästöosakkeiden omistajat ovat välittömästi oikeutettuja saamaan kyseisen tapahtuman aikana omistamiensa Säästöosakkeiden perusteella Matching-osakkeita samalla tavoin kuin jos Määräytymisjakso olisi kokonaan kulunut. h) Liiketoiminnasta luopuminen Jos Työntekijän Vakituinen työsuhde SEB:n kanssa päättyy, koska SEB:n jokin yksikkö myy Työntekijän palkanneen Tytäryhtiön koko osakekannan tai muun merkittävän toiminnon, sovelletaan yllä olevan kohdan (d) ehtoja soveltuvin osin. i) Yleinen oikeus käteisvastikkeeseen Jos merkittäväksi lasketut Säästöosakkeet hankaloittavat edellä kohdissa (f), (g) ja (h) kuvattua transaktiota, Pankki voi Matchingosakkeiden toimittamisen sijasta vaihtaa Säästöosakkeet käteisvastikkeeseen käypään hintaan. j) Sisäpiiritietoihin liittyvät rajoitukset Säästöosakkeiden omistajilla, jotka tiettyjen rahoitusinstrumenttien omistusten ilmoitusvelvoitteita koskevan Ruotsin lain (SFS 2000:1087) mukaisesti voidaan katsoa sisäpiiriläisiksi, ei ole oikeutta hankkia tai myydä A-osakkeita kolmenkymmenen (30) päivän aikana ennen osavuosi- ja puolivuo- tiskatsausten sekä vuosikertomusten julkistamista (julkistamispäivä mukaan lukien). Säästöosakkeiden omistajilla, jotka on rekisteröity Pankin sisäpiiriluetteloon tai -lokiin tietyn projektin tai transaktion yhteydessä, ei ole oikeutta hankkia Säästöosakkeita tai myydä A-osakkeita rekisteröinnin voimassaolon aikana. Säästöosakkeiden omistajat, jotka saavat tietoonsa mitään muita, A-osakkeiden kurssia mahdollisesti olennaisesti nostavia tietoja, eivät voi hankkia Säästöosakkeita ja Säästöosakkeiden omistajat, jotka saavat tietoonsa mitään muita, A-osakkeiden kurssia mahdollisesti oleellisesti laskevia tietoja, eivät voi myydä A-osakkeita ennen kyseisten tietojen julkistamista, tai jos julkistamista ei tehdä, vasta sen jälkeen kun Pankin mielestä kyseisiä tietoja ei voida enää katsoa sisäpiiritiedoiksi, jotka voivat nostaa tai laskea A-osakkeiden kurssia. Jos Säästöosakkeiden hankkimista lykätään edellä alakohdassa (j) mainitun mukaisesti, kyseisellä jaksolla kertyneillä Säästöillä hankitaan Säästöosakkeita ensimmäisellä Ostojaksolla kyseisten sisäpiiritietojen julkistamisen jälkeen, tai jos kyseisiä tietoja ei julkisteta, sen jälkeen, kun Pankin mielestä kyseisiä tietoja ei voida enää katsoa sisäpiiritiedoiksi, jotka voivat nostaa A-osakkeiden kurssia. Jos Säästöosakkeita ei voi hankkia viimeisellä Ostojaksolla lykkäyksen vuoksi, Pankki palauttaa Säästöt kyseisille Säästöosakkeiden omistajille 30 Pankkipäivän kuluessa viimeisestä Ostojaksosta. 10. Säästöosakkeiden ehtojen uudelleenlaskenta pääomitukses sa tapahtuvien muutosten, fuusion tms. yhteydessä Jos Pankin osakepääoma kasvaa tai pienenee, Pankki laskee liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja tai optioita sisältäviä joukkovelkakirjoja tai maksaa ylimääräisiä osinkoja tai jos Pankin toiminta lopetetaan tai se yhdistetään toiseen yhtiöön, sekä joissakin muissa tapauksissa, suoritetaan uudelleenlaskenta, jotta Säästöosakkeiden omistajille voidaan taata kyseistä menettelyä edeltäviä oikeuksia vastaavat taloudelliset oikeudet. Uudelleenlaskenta tapahtuu oheisen liitteen A mukaisesti. 11. Muutokset, lopettaminen yms. a) Muutokset, lopettaminen Toimikunta voi harkintansa mukaan muuttaa Ohjelmaa tai lopettaa sen milloin tahansa. Muutoksille tai lopettamiselle voidaan jossain tapauksissa tarvita yhtiökokouksen hyväksyminen. b) Kansalliseen lainsäädäntöön liittyvät muutokset Toimikunta voi tehdä Ohjelmaan SEB:n toimintamaiden paikallisen kansallisen lainsäädännön edellyttämiä tai suosittamia paikallisia kansallisia muutoksia varmistaakseen, että kyseisissä maissa Säästöosakkeiden omistajille annettuihin Matching-osakkeisiin liittyvät edut voidaan toteuttaa ja jotta Ohjelma vastaisi tarkoitustaan. Toimikunta voi myös ottaa käyttöön paikallisia suunnitelmia, jotka SEB:n kyseisten Tytäryhtiöiden on virallisesti hyväksyttävä. c) Ohjelma suhteessa SEB:iin sijoituspalveluyrityksenä Ehdot ovat ensisijaisia suhteessa SEB:n Yleisiin ehtoihin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä, SEB:n Yleisiin ehtoihin säilytystileistä ja SEB:n Toimeksiantojen toteuttamisehtoihin. Ohjelman osalta kaikkia Säästöosakkeiden omistajia arvioidaan ei-ammattimaisina asiakkaina. Tietoa eri asiakaskategorioista, rahoitusvälineisiin sijoittamisen riskeistä ja SEB:stä ja sen sijoituspalveluista on saatavilla SEB:n intranetissä (A6616eng) ja SEB:n ulkoisilla verkkosivuilla. Ellei siitä ole erikseen sovittu, SEB ei tarjoa sijoitusneuvontaa Ohjelmaan liittyen. 12. Sovellettava laki ja välimiesmenettely Ohjelmaan sovelletaan Ruotsin lakia. Ohjelman tulkintaa ja/tai soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Ruotsin välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimiesmenettely järjestetään Tukholmassa. Välimiesmenettelyn kustannuksista vastaa menettelyn lopputuloksesta riippumatta Pankki edellyttäen, että Säästöosakkeiden omistajan vaatimus välimiesmenettelystä ei ollut ilmeisen perusteeton, missä tapauksessa kustannuksista vastaa Säästöosakkeiden omistaja. 6

7 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) LIITE A Säästöosakkeita vastaan luovutettavien Matching-osakkeiden määrän uudelleenlaskenta Jos Pankki laskee liikkeeseen osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja, uusien osakkeiden merkintäoptioita sisältäviä joukkovelkakirjoja tai muita mahdollisia vastaavia instrumentteja osakkeenomistajilleen ja näiden instrumenttien haltijoilla on osakesidonnaisia oikeuksia, Pankki laskee uudelleen Matching-osakkeiden määrän, johon Säästöosakkeet haltijansa oikeuttavat, alla kuvatulla tavalla. Vastaavat uudelleenlaskennat tehdään myös osakkeiden jakamisen tai osakkeiden yhdistämisen, ylimääräisten osinkojen ja osakepääoman pienentämisen yhteydessä ja muiden Pankin antien ja liikkeeseenlaskujen yhteydessä, jotka oikeuttavat Pankin osakkeenomistajat hankkimaan Pankilta arvopapereita tai muita varoja. Edellistä kappaletta soveltaessaan Pankin tulee tehdä uudelleenlaskennat ja oikaisut oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti niin, että Säästöosakkeiden omistajille voidaan kohtuudella taata osakeomistuksen suhteen sama taloudellinen asema kuin juuri ennen menettelyä tai tapahtumaa, jonka vuoksi uudelleenlaskenta tai oikaisu tehdään. Tässä suhteessa Pankin tulee noudattaa Ruotsissa liikkeeseen laskettujen, voimassaoloajaltaan ja rakenteeltaan vastaavanlaisten optioinstrumenttien ruotsalaista uudelleenlaskenta- ja oikaisukäytäntöä, ottaen kuitenkin aina huomioon, että uudelleenlaskenta voidaan tehdä vain sille Matching-osakkeiden määrälle, johon Säästöosakkeiden omistaja on Säästöosakkeiden perusteella oikeutettu, niin että uudelleenlaskennan ja oikaisun tulos on oikeudenmukainen ja kohtuullinen sekä Pankin että Säästöosakkeiden omistajan kannalta. Edellä esitetyn mukaisesti uudelleenlaskettu osakkeiden tai niiden osien määrä pyöristetään kahteen desimaaliin. Finland SE

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 27.9.2012 SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 Ehdot Suomenkielinen käännös englanninkielisestä alkuperäistekstistä 1. Sampo-konsernin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE 1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle enintään 20 000 000 optio-oikeuden antamista Nokiakonsernin palveluksessa

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UTKAST 2016-04-29 KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Sotkamo Silver Aktiebolagin (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot