1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma Johdanto... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3"

Transkriptio

1 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma

2 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma Johdanto 1. Johdanto Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä Toiminta-ajatus ja visio Nykytilan kuvaus SWOT-analyysi Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopalvelut Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken kaupunki Elinkeinopolitiikan linjaukset Yritystilat ja -tontit Kauppa ja palvelut Hankinnat Työvoima ja koulutus Matkailu ja tapahtumat Yritysneuvonta Nopea toiminta ja yritysvaikutusten arviointi Elinkeino-ohjelman päämäärät Elinkeino-ohjelman tavoitteet Organisaation sitouttaminen Uusi yritystoiminta ja uudet työpaikat Yritystontit ja tilarakentaminen Matkailu ja tapahtumat Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Elinkeino-ohjelman ylläpito Tilastotietoa Valkeakoskesta Väestö ja muuttoliike Yritykset Työvoima ja työllisyys...15 Kuntasektori on suurten muutosten edessä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo omia paineitaan kuntien palvelujen järjestämisvelvoitteeseen ja itse kuntarakenteeseen. Samalla valtakunnantasollakin havaitut ongelmat, kuten korkealla tasolla pysyttelevä työttömyys, väestön ikääntyminen ja globalisaation myötä kiristyvä yritysten välinen kilpailu, tuovat haasteita kuntatasolle. Etelä-Pirkanmaalla suuret teollisuuden työnantajat ovat rakennemuutoksen nimissä saneeranneet työvoimaansa viime vuosina niin, että sinänsä ennätyksellinen uusien yrityksien syntyminen ei ole täysin pystynyt kompensoimaan työpaikkamenetyksiä. Etelä-Pirkanmaan kuntien työttömyysasteet komeilevatkin Pirkanmaan kärkisijoilla. Toisaalta seudun asukasmäärä kasvaa koko ajan. Viimeisen kahden vuoden aikana kasvua on ollut erityisesti Valkeakoskella. Valkeakoskella teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on ollut valtakunnan kärkiluokkaa, eli lähes 50 % koko BKT-kertymästä. Elinkeinoelämän muutokset kohdistuvat erityisen rankasti teollisuusvaltaiseen elinkeinorakenteeseen kun toisaalta sekä yksityisten että julkisten palvelujen kasvu on ollut voimakasta. Suurteollisuus ei enää investointienkaan yhteydessä lisää työvoimaa, vaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut uusia työntekijöitä työllistävä elinkeinolohko. On myös uudelleen arvioitava julkista sektoria palvelujen tuottajana ja annettava tilaa markkinaehtoiselle palvelutuotannolle. Valkeakosken kaupungin yrityspalvelut ja yritysten kehittämispalvelut on tuottanut vuodesta 1983 alkaen Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (myöhemmin VASKE) palvelusopimukseen perustuen. Elinkeinopolitiikkaan kuuluu kuitenkin merkittäviä osa-alueita, kuten teollisuusalueiden kaavoitus, yritystilasopimuksiin perustuvat yritysten tilaratkaisut, asumisen ja yrittämisen markkinointi ja tapahtumien järjestäminen, jotka sisältyvät Valkeakosken kaupungin elinkeinopoliittisiin tehtäviin. Toimintaympäristön muuttuessa Valkeakosken kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman ajan tasalla pitäminen on tarpeen. On syytä täsmentää, mitä elinkeinopolitiikan osaalueita hoidetaan kaupungin omassa organisaatiossa, mitä osa-alueita voidaan ostaa VASKElta ja mitä voidaan toteuttaa seudullisesti tai ostaen muulta toimijalta

3 2. Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä 2.1. Toiminta-ajatus ja visio Valkeakosken kaupungin toiminta-ajatus: Valkeakosken kaupunki ohjaa ja tukee kaupungin kehittymistä sekä tuottaa tai järjestää asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaisia laadukkaita palveluita. Elinkeinopolitiikan toiminta-ajatus: Valkeakosken kaupunki edistää yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vaikuttaa positiivisesti yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin ja seudun innovaatioympäristöön. Valkeakosken kaupungin visio: Valkeakosken kaupunki on kasvava, korkean osaamisen ja hyvien palveluiden asuin- ja yrityskaupunki todellinen mansikkapaikka. Valkeakoski on vireä ja kansainvälinen kaupunki, jonka vahvan teollisen sydämen ympärille on versonut monipuolinen pk-sektori. Investoivan Suomen ytimessä sijaitseva kaupunki tunnetaan menestyvistä vientiyrityksistään ja erikoisosaamisestaan. Erilaiset yritysverkostot yhdistettyinä erikoisosaamiseen tarjoavat uusia bisnesmahdollisuuksia. Valkeakoskella onkin metsä- ja metalliteollisuuden lisäksi yhä enemmän menestyviä muovin-, elintarvike- ja paperinjalostuksen osaajia sekä palveluyrittäjiä. Valkeakoskella yrityksille on tarjolla laadukkaita tontteja, toimitilaa sekä jämäkät ja joustavat palvelut sijoittumiseen, investointeihin ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Elinvoimainen kasvun paikka Elinkeinopolitiikan visio Valkeakosken kaupunki on toimintaolosuhteiltaan kilpailukykyinen, korkeaa osaamista ja ammattitaitoista työvoimaa tarjoava yrityspaikkakunta. Valkeakoski on hyvien palvelujen mansikkapaikka yrityksille erinomainen kasvun paikka

4 3. Nykytilan kuvaus 3.1 SWOT-analyysi Vahvuudet Upea kaupunki: hyvät palvelut, vesistöt, viihtyisyys Sijainti Halvempi hintataso, erityisesti omakotitonteissa. Parantuneet asumismahdollisuudet Hyvä tonttitarjonta kohta vahvuus Monipuolinen koulutustarjonta, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Vahva monipuolinen teollinen yrityskanta Nopea reagointikyky Campus koulutuskeskittymä: Kansainvälinen ja yritysyhteistyötä tekevä ammattikorkeakoulu, Suomen modernein lukio sekä ammatti- ja aikuisopisto Koulutettua työvoimaa saatavilla Selkeä keskusta Vahva järjestökenttä Heikkoudet Työpaikat vähenevät Suurteollisuuden ongelmat Ostovoimaa karkaa Kaupallisten palveluiden vähäinen tarjonta, erikoisliikkeet erityisesti Valituksia paljon, erityisesti kaava-asioissa Valkeakosken edunvalvonta Asenneilmapiiri, paikalleen juuttuneet asenteet Kaavoitus laahaa jäljessä, erityisesti teollisuustonttivaranto niukka Vasken panokset liikaa seutukunnallisiin projekteihin, yrityspuoli kärsii Seutukunta, seutuyhteistyö Kansainvälisyys näyttäytyy Valkeakosken arjessa lukuisin tavoin. Jo kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset kattavat yhteyksillään suuren osan maapalloa. Oppilaitosten ainutlaatuinen yhteistyö Valkeakoski Campuksella mahdollistaa yksilöllisten, monimuotoisten opintokokonaisuuksien suorittamisen lukiossa, ammattiopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Kansainvälisyys on opinnoissa vahvasti mukana. Kansainvälisyys näkyy kouluissa ja yrityksissä Mahdollisuudet Asuntomessut ja niiden hyödyntäminen, asukasluku kasvuun Viihtyisän ympäristön hyödyntäminen Laajeneva tonttitarjonta Kuidun tehtaan käynnistyminen Uusia yritystontteja Jutikkalaan Uusia pk-yrityksiä Pienyritysten sijoittuminen paikkakunnalle Yritystoiminnan, kaupan ja palveluiden kehittäminen Campus-alueet: Lotila, terveys-/vanhuspalvelut Hyvät kehittämisympäristöt EU-rahoituksen hallinnoinnin osaaja/hankeosaaja; resursointia ja lisää rahaa käyttöön tähän Matkailun kehittäminen, elämys-/urheilumatkailu Uusia yhteistyösuuntia kasvukäytävän mukaisesti Keskustan kehittäminen Vahva talous Kansainvälisyys Täällä ei haise -markkinointi Vapautuvan työvoiman uudelleen koulutus Valitun strategian mukainen etenemistapa Uhat Taloustilanteen heikkeneminen Kuntatalouden ongelmat, veropohja heikkenee, palvelut alas Suurteollisuuden työpaikat vähenevät Alihankkijoiden työpaikat vähenevät Sivuun valtaväylistä jääminen ja kaupungin vetovoiman heikentyminen Suuri työttömyys Väestön ikärakenne Kaavoituksen epäonnistuminen, mm. ympäristöviranomaisten linjaukset Tempoileva päätöksenteko Muutosvastarinta Kyvyttömyys puuttua rakenteisiin Henkinen ilmapiiri

5 4. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Valkeakoskella toteutuu lähes mahdottomalta tuntuva yhtälö: kaupungin kunnallisveroprosentti on pysynyt kurissa, mutta palvelut ovat maamme 4.1 Elinkeinopalvelut Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken kaupungin yrityspalveluiden ja yritysten kehittämispalveluiden tuottajana toimii Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (VASKE), jonka enemmistöomistaja on Valkeakosken kaupunki. VASKEn tehtäviksi on määritelty alkavien ja toimivien yrittäjien perusneuvonta, kaupungin markkinointi yritysten sijoittumispaikkana ja uusien työpaikkojen luominen, asiantuntijalausuntojen ja yritystilasopimusten valmistelu, yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittäminen, EU-rahoitteisten elinkeinoelämää palvelevien projektien hallinnointi, oppilaitosyhteistyö mukaan lukien korkeakoulut ja yliopistot, suhteiden ylläpito elinkeinoelämän järjestöihin ja sidosryhmiin sekä yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin vaikuttaminen. VASKE raportoi kolmannesvuosittain toiminnastaan omistajilleen Valkeakosken kaupunki Valkeakosken kaupungin organisaation elinkeinopoliittisiin tehtäviin sisältyy maanhankinta ja kaavoitus elinkeinoelämän tarpeisiin, tonttien myynti ja markkinointi, yritystilarakentaminen ja kaupungin markkinointi yritysten sijoittumispaikkana yhdessä VASKEn kanssa. VASKEn yritysasiamies osallistuu maankäyttöä ja kaavoitusta linjaavan kaupunkisuunnitteluryhmän toimintaan. Valkeakosken kaupunki on myös perustanut elinkeinotiimin yhteistyöelimeksi kaupungin ja yrityselämän välillä. Tiimiin kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kaavoituspäällikkö sekä lisäksi edustajat paikallisista yrittäjäjärjestöistä ja oppilaitoksista, kauppakamariosastosta ja VASKEsta. Tiimin kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijoilla. Kaupunki järjestää lisäksi vuosittain vähintään yhden yrittäjätapaamisen, jonka ohjelman valmistelee elinkeinotiimi. 4.2 Elinkeinopolitiikan linjaukset Yritystilat ja -tontit Valkeakosken kaupungilla on edelleen valmiudet rakentaa yrityksille uusia toimitiloja lunastusvelvollisuudella/-oikeudella (yritystilasopimukset). Sopimuksia solmittaessa kiinnitetään erityistä huomiota panos-tuotos suhteeseen. Tuotoksia mitataan lähinnä uusina ja/tai säilytettyinä työpaikkoina (sekä varauksin verotuloina). Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna uusia yritystiloja vuokrakäyttöön eikä hanki omistukseensa vanhoja teollisuuskiinteistöjä. Myöskään lainoja, vakuuksia tai takauksia yritysten investointeihin ei anneta. Yritysasiamies kerää tiedot vapaista tuotanto- ja liiketiloista ja välittää tiedot uusia toimitiloja etsiville yrityksille. Teollisuustonttien riittävyydestä pidetään huolta ja tarvittaessa teollisuusalueita kaavoitetaan lisää. Yritykset voivat joko ostaa tai vuokrata teollisuustontteja ja tonttien hinnat pidetään kilpailukykyisinä (mukaan lukien kunnallistekniset maksut). Teollisuusalueiden infrastruktuuri pidetään kunnossa ja tarvittaessa tehdään uusia investointeja (mm. katuverkosto, rautatie jne.), jotta yritysten toimintaedellytykset säilyvät hyvinä Kauppa ja palvelut Kaupan- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen. Kaupunki myötävaikuttaa kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin siihen, että kaupungin keskusta säilyy elinvoimaisena ja kaupan- ja palvelualan yrityksillä on riittävä määrä tämän päivän vaatimukset täyttäviä liiketiloja käytettävissään. Keskusta-alueella suhtaudutaan myönteisesti lisärakennusoikeutta vaativiin liike- ja asuntorakentamishankkeisiin, mikäli se on kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti mahdollista. huippua. Valkeakoskella on investoitu järkevästi elinkeinotoiminnan kehittämiseen, koulutukseen ja asumiseen. Valkeakoski on tunnustetusti kärkisijoilla, mitattiinpa kaupungin kilpailukykyä kunnallisveroprosentilla, asukasluvun kehityksellä, kaupungin omavaraisuudella tai vaikkapa asukkaiden tyytyväisyydellä omaan asuinkuntaansa ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Vahva talous palvelut paikallaan Kaupungin vahva talous antaa yritysten kehittymiselle vakaan pohjan

6 4.2.3 Hankinnat Valkeakosken kaupungin hankintatoiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että paikallisilla yrittäjillä on edellytykset osallistua kilpailuun tasavertaisina toimijoina ja he saavat aina tarjouspyynnöt hankinnoista Työvoima ja koulutus Valkeakosken kaupunki tukee ja kehittää paikallisia oppilaitoksia, jotta yritysten tulevat työvoimatarpeet saadaan tyydytettyä (esim. VAAO, HAMK). Koulutusta suunnataan entistä paremmin täyttämään yritysten tarpeita (tiivis yhteistyö yritysten, yrittäjäjärjestöjen, VASKEn ja oppilaitosten välillä). Oppilaitoscampus yhteistyötä Lotilan alueella kehitetään edelleen ja yrittäjyyskasvatusta lisätään peruskoulujen ja lukion opetusohjelmissa. Kaupunki edistää myös pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukemalla Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskuksen ja työllistämispaja Akselin toimintaa Matkailu ja tapahtumat Matkailualan yritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä parannetaan. Kaupunki edistää toimialan sisäisen yhteistyön lisäämistä ja tuotteistuksen kehittämistä. Matkailutoimisto tuottaa matkailun asiakasneuvonnan ja matkailun yleismarkkinoinnin. Valkeakosken kaupunki myötävaikuttaa myös olemassa olevien tapahtumien kehittymiseen ja edistää uusien tapahtumien syntymistä. Kaupunki tukee sekä suuria yleisötapahtumia, kuten Työväen Musiikkitapahtumaa ja urheilutapahtumia, että pienempiä kaupunkikuvaa elävöittäviä tapahtumia. Kaupungin keskusta-alueen viihtyisyyttä ja ympärivuotista elävyyttä kehitetään myös. Kaupunki myötävaikuttaa myös Pirkanmaan monipuolisten vesistöjen matkailulliseen hyödyntämiseen. Lähivuosina hyödynnetään vuonna 2009 järjestettyjen ja hyvin onnistuneiden asuntomessujen tuomaa tunnettuutta markkinoinnissa ja yritysten hankinnassa. Lisäksi tehdään yhteistyötä Tampereen seudun matkailutoimen (GoTampere) kanssa Yritysneuvonta Kaupunki panostaa edelleen VASKEn toiminnan kehittämiseen. Toimivien ja alkavien yrittäjien neuvonta resursoidaan vähintään nykyisellä tasolla jatkossakin Nopea toiminta ja yritysvaikutusten arviointi Yrityselämän tarpeisiin reagoidaan aina nopeasti ja tarpeita palvelevia toimenpiteitä toteutetaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Kaupunki huomioi kaikessa päätöksenteossa vaikutukset yritystoimintaan. Asioiden valmistelutekstissä tulee eritellä päätösesityksen vaikutuksia elinkeinoelämälle ja yritystoiminnan edellytyksille. Vuoden 2009 Asuntomessut nostivat Valkeakosken tunnetuksi mukavan asumisen kaupunkina. Kasvava kaupunki tarjoaa viehättäviä omakoti- ja rivitaloalueita sekä kerrostaloja elävässä kaupunkimiljöössä. Yhteistä kaikille asumismuodoille on upea, luonnonkaunis ympäristö. Laadukasta asumista kehitetään Valkeakoskella pitkäjänteisesti. Matkailijoita Valkeakoskelle houkuttelevat niin kulttuuri kuin kaunis luontokin. Työväen Musiikkitapahtuma ja urheilutapahtumat saavat suuren yleisön liikkeelle, mutta kaupunkia elävöittävät myös useat pienemmät tapahtumat ympäri vuoden. a mo Laadukasta asumista ja monipuolista matkailua

7 5. Elinkeino-ohjelman päämäärät 6. Elinkeino-ohjelman ylläpito 5.1 Elinkeino-ohjelman tavoitteet Organisaation sitouttaminen Valkeakosken kaupungin organisaatio sitoutuu strategiassa ja tässä elinkeinojen kehittämisohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin Uusi yritystoiminta ja uudet työpaikat Uusia yrityksiä 70 kpl/vuosi Uusia työpaikkoja 250 kpl/vuosi Yritysten nettolisäys 20 kpl/vuosi Työttömyys vähenee Pirkanmaan keskiarvoa nopeammin Yrittäjyysilmapiiritutkimuksessa Valkeakosken sijoitus paranee Yritystontit ja tilarakentaminen Yritystonttien myynti 5 kpl/vuosi Toimitilojen laajennukset 3 kpl/vuosi Alueelle muuttavia yrityksiä 10 kpl/vuosi Matkailu ja tapahtumat Majoitusvuorokaudet yli /vuosi Matkailutoimiston välittämiä ryhmiä yli 30/vuosi Matkailukohteiden kävijämäärien kasvu Tapahtumien lukumäärän kasvu 5.2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Käynnistetään Sijoitu sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle (SISU) -hanke, jonka avulla etsitään aktiivisesti uusia yrityksiä ja yrittäjiä sijoittumaan paikkakunnalle. Mahlianmaan ja Savilahden yritysalueiden ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikka rakennetaan vuoden 2011 aikana. Jutikkalan alueen kaavoitus saatetaan loppuun ja vesihuollon ja kunnallistekniikan suunnittelu aloitetaan. Torinrannan kehittäminen jatkuu, toteutussuunnitelmaan pyritään lisäämään maantason paikoitusta rakentajan ja mahdollisten tulevien vuokralaisten toiveiden mukaisesti. Meijerikujalla tehdään lisäkaavoitusta palvelevia valmistelevia maanrakennustöitä. Etelä-Pirkanmaan vetovoimaisuutta lisäävää markkinointia tehostetaan mm. VETO- ja VETOAPUhankkeen toimesta. Uusia asuinalueita kaavoitetaan edelleen aktiivisesti. Holminrannan alueelle laaditaan asemakaava, Yli- Nissin ja Lintulan alueelle kaavoitetaan lisäalueita ja Metsäkansan sekä Lounaissuunnan yleiskaavat saatetaan valmiiksi. VASKEn ydintoimintojen resursointiin varataan rahaa vähintään 11 euroa/asukas. Yritysten osaamista kehitetään osoittamalla EUrahoitteisiin kehittämishankkeisiin kuntarahaa enintään 20 euroa/asukas. Lisäksi tuetaan tarvittaessa Campusalueen lisärakentamista. Yritysten toimitiloja (lunastushallit) ollaan valmiit rahoittamaan siten, että hallien yhteenlaskettu lunastamaton pääoma on enintään euroa/ asukas. Käytetään työllistämisperusteisia investointitukirahoja uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden valmisteluun ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Lisäksi aktivoidaan yrityksiä hyödyntämään investointi- ja kehittämistukimäärärahoja. Varaudutaan yritysten työllistämistä ja seudulle sijoittumista tukeviin luoviin elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Yritysten kehittämistä tuetaan tarpeen mukaan yrityskummitoiminnan avulla. Elinkeino-ohjelma päivitetään 5.2 kohdan osalta seuraavan kerran vuoden 2011 lopulla. Elinkeinotiimi seuraa ohjelman toteutumista ja antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle raportin tuloksista. Valkeakosken toimitila- ja yritystonttitarjonta on monipuolista ja hyvin valmisteltua. Jo toiminnassa olevat yritysalueet saavat rinnalleen uusia, joustavasti kaavoitettuja alueita, joiden vahvuutena ovat erinomaiset liikenneyhteydet, laadukkaat logistiset palvelut sekä vireä toimintaympäristö. Tilaa myös kasvulle Jutikkalan alue Helsinki-Tampere moottoritien varressa ja Mahlian alue lähellä keskustaa ovat esimerkkejä Valkeakosken uusimmasta yritystonttitarjonnasta. Ainutlaatuisia mahdollisuuksia on myös perinteiseltä teollisuudelta vapautuneissa toimitiloissa

8 7. Tilastotietoa Valkeakoskesta 7.1 Väestö ja muuttoliike Valkeakosken väkiluku oli vuoden 2010 lopussa Väestön määrä on kääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana selvään nousuun. Tulomuutto Valkeakoskelle on myös selkeästi ylittänyt lähtömuuton viimeisten kolmen vuoden aikana. Muuttoliike Valkeakoskella Väkiluku Tulomuutto Lähtömuutto Siirtolaisuus Nettomuutto * Työvoima ja työllisyys Työvoiman määrä oli Valkeakoskella vuoden 2010 lopussa henkilöä. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,0 % ja työttömien määrä vähentyi vuoden 2010 aikana 20 % Työvoima * Väestörekisteri Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus 7.2 Yritykset Yrityskanta % 16 % Työttömyysaste Valkeakoskella, Pirkanmaalla ja koko maassa Valkeakoskella vuonna 2010 toimintansa aloittaneiden yritysten määrä oli 87. Toimintansa lopetti 36 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt selvästi viimeisten kahden vuoden aikana. Aloittaneet Lopettaneet Yrityskanta % 12 % 10 % % 6 % * 36* % 2 % * Kaupparekisteri Lähde: Tilastokeskus * Työttömyyden muutos 12/ /2010 Valkeakoski -20 % Valkeakoski Pirkanmaa -13 % Pirkanmaa *2010 = joulukuun lopulla Koko maa -10 % Koko maa Lähde: Työvoimahallinto

9 Valkeakoski Valkeakoski on Pirkanmaan kasvukeskus, vireä ja kansainvälinen kaupunki, jonka keskeinen sijainti on yritysten kannalta tärkeä valtti. Valkeakoskella on asukkaita yli Kaupungin talous on vahva ja palvelut hyvät. Kuitenkin kunnallisveroprosentti on pidetty kurissa, vuonna 2011 se on 18,75 %. Kangasala Pyörönmaa Lempäälä Tampere 1 4 Kärjenniem i 2 3 Mallasvesi VALKEAKOSKI Lahti Pälkäne E12 Metsäk ansa E Sääksmäk i Akaa Urjala Turku Vanajavesi 3071 Valkeakosken yritysalueet Pispantalli Vanhakylä 3 Tarttila E Lotilanvainio 4 Mahlia Holmi Lumikorpi Jutikkala Hämeenlinna Helsinki Valkeakosken kaupunki Sääksmäentie 2, PL Valkeakoski (03) Yrityspalvelukeskus Tietotie Valkeakoski p. (03) fax (03)

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA SAVILAHTI 2030 NYKYISIN 9 000 OPISKELIJAA 10 000 TYÖPAIKKAA n. 30 ASUKASTA = 19 000 TOIMIJAA SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA: Kuopion yliopistollinen sairaala Itä-Suomen

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kenelle kuuluu elinvoima? Kunnallisjohdon 24. seminaari Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Kenelle kuuluu elinvoima? Kunnallisjohdon 24. seminaari Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Kenelle kuuluu elinvoima? Kunnallisjohdon 24. seminaari 18.5.2016 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Kenelle kuuluu elinvoima puheenvuoron rakenne Sote- ja maakuntauudistus Yrittäjien malli Mikä on kunnan

Lisätiedot

Tampere. Kuntaraportti

Tampere. Kuntaraportti Tampere Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund Savon Yrittäjät Eino Fagerlund 1 Savon Yrittäjät omistajina Pohjois-Savon kuntien yrittäjäyhdistykset yritysjäseniä yhdistyksissä 4200 Suomen Yrittäjien aluejärjestö Tavoite: Parantaa Pohjois-Savon yritysten

Lisätiedot

Virrat. Kuntaraportti

Virrat. Kuntaraportti Virrat Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu. Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle

Lisätiedot

Urjala. Kuntaraportti

Urjala. Kuntaraportti Urjala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää

VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää Kiteen elinkeino-ohjelma VISIO 2010: Kiteellä on hyvä yrittää Hyväksytty KV 28.5.2007 26 ja Kiteen Yrittäjien hallituksen kokouksessa 24.04.2007 Kiteen elinkeino-ohjelma on laadittu yhteistyössä Kiteen

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ruovesi. Kuntaraportti

Ruovesi. Kuntaraportti Ruovesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luonnos Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus XX.XX.2014

Luonnos Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus XX.XX.2014 Luonnos 24.11.2014 Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus XX.XX.2014 1 Uuden kunnan perustaminen... 3 2 Uuden kunnan yhdistymisen tavoitteet... 3 3. Elinvoima... 3 3.1 Työpaikkojen määrän lisääminen

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattilan elinkeino-ohjelma 2014 2016

Orimattilan elinkeino-ohjelma 2014 2016 Orimattilan elinkeino-ohjelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 27.1.2014 Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 2 JOHDANTO Elinkeino-ohjelma vuosille 2014 2016 antaa pohjan kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämiselle.

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

YLIVIESKAN KAUPUNKI ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA Kaupunginvaltuusto 8.6.2010 32 2 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Taustaa Perustiedot Ylivieska on kehittyvä 13 900 asukkaan kaupunkikeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot