1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma Johdanto... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3"

Transkriptio

1 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma

2 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma Johdanto 1. Johdanto Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä Toiminta-ajatus ja visio Nykytilan kuvaus SWOT-analyysi Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopalvelut Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken kaupunki Elinkeinopolitiikan linjaukset Yritystilat ja -tontit Kauppa ja palvelut Hankinnat Työvoima ja koulutus Matkailu ja tapahtumat Yritysneuvonta Nopea toiminta ja yritysvaikutusten arviointi Elinkeino-ohjelman päämäärät Elinkeino-ohjelman tavoitteet Organisaation sitouttaminen Uusi yritystoiminta ja uudet työpaikat Yritystontit ja tilarakentaminen Matkailu ja tapahtumat Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Elinkeino-ohjelman ylläpito Tilastotietoa Valkeakoskesta Väestö ja muuttoliike Yritykset Työvoima ja työllisyys...15 Kuntasektori on suurten muutosten edessä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo omia paineitaan kuntien palvelujen järjestämisvelvoitteeseen ja itse kuntarakenteeseen. Samalla valtakunnantasollakin havaitut ongelmat, kuten korkealla tasolla pysyttelevä työttömyys, väestön ikääntyminen ja globalisaation myötä kiristyvä yritysten välinen kilpailu, tuovat haasteita kuntatasolle. Etelä-Pirkanmaalla suuret teollisuuden työnantajat ovat rakennemuutoksen nimissä saneeranneet työvoimaansa viime vuosina niin, että sinänsä ennätyksellinen uusien yrityksien syntyminen ei ole täysin pystynyt kompensoimaan työpaikkamenetyksiä. Etelä-Pirkanmaan kuntien työttömyysasteet komeilevatkin Pirkanmaan kärkisijoilla. Toisaalta seudun asukasmäärä kasvaa koko ajan. Viimeisen kahden vuoden aikana kasvua on ollut erityisesti Valkeakoskella. Valkeakoskella teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on ollut valtakunnan kärkiluokkaa, eli lähes 50 % koko BKT-kertymästä. Elinkeinoelämän muutokset kohdistuvat erityisen rankasti teollisuusvaltaiseen elinkeinorakenteeseen kun toisaalta sekä yksityisten että julkisten palvelujen kasvu on ollut voimakasta. Suurteollisuus ei enää investointienkaan yhteydessä lisää työvoimaa, vaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut uusia työntekijöitä työllistävä elinkeinolohko. On myös uudelleen arvioitava julkista sektoria palvelujen tuottajana ja annettava tilaa markkinaehtoiselle palvelutuotannolle. Valkeakosken kaupungin yrityspalvelut ja yritysten kehittämispalvelut on tuottanut vuodesta 1983 alkaen Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (myöhemmin VASKE) palvelusopimukseen perustuen. Elinkeinopolitiikkaan kuuluu kuitenkin merkittäviä osa-alueita, kuten teollisuusalueiden kaavoitus, yritystilasopimuksiin perustuvat yritysten tilaratkaisut, asumisen ja yrittämisen markkinointi ja tapahtumien järjestäminen, jotka sisältyvät Valkeakosken kaupungin elinkeinopoliittisiin tehtäviin. Toimintaympäristön muuttuessa Valkeakosken kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman ajan tasalla pitäminen on tarpeen. On syytä täsmentää, mitä elinkeinopolitiikan osaalueita hoidetaan kaupungin omassa organisaatiossa, mitä osa-alueita voidaan ostaa VASKElta ja mitä voidaan toteuttaa seudullisesti tai ostaen muulta toimijalta

3 2. Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä 2.1. Toiminta-ajatus ja visio Valkeakosken kaupungin toiminta-ajatus: Valkeakosken kaupunki ohjaa ja tukee kaupungin kehittymistä sekä tuottaa tai järjestää asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaisia laadukkaita palveluita. Elinkeinopolitiikan toiminta-ajatus: Valkeakosken kaupunki edistää yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vaikuttaa positiivisesti yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin ja seudun innovaatioympäristöön. Valkeakosken kaupungin visio: Valkeakosken kaupunki on kasvava, korkean osaamisen ja hyvien palveluiden asuin- ja yrityskaupunki todellinen mansikkapaikka. Valkeakoski on vireä ja kansainvälinen kaupunki, jonka vahvan teollisen sydämen ympärille on versonut monipuolinen pk-sektori. Investoivan Suomen ytimessä sijaitseva kaupunki tunnetaan menestyvistä vientiyrityksistään ja erikoisosaamisestaan. Erilaiset yritysverkostot yhdistettyinä erikoisosaamiseen tarjoavat uusia bisnesmahdollisuuksia. Valkeakoskella onkin metsä- ja metalliteollisuuden lisäksi yhä enemmän menestyviä muovin-, elintarvike- ja paperinjalostuksen osaajia sekä palveluyrittäjiä. Valkeakoskella yrityksille on tarjolla laadukkaita tontteja, toimitilaa sekä jämäkät ja joustavat palvelut sijoittumiseen, investointeihin ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Elinvoimainen kasvun paikka Elinkeinopolitiikan visio Valkeakosken kaupunki on toimintaolosuhteiltaan kilpailukykyinen, korkeaa osaamista ja ammattitaitoista työvoimaa tarjoava yrityspaikkakunta. Valkeakoski on hyvien palvelujen mansikkapaikka yrityksille erinomainen kasvun paikka

4 3. Nykytilan kuvaus 3.1 SWOT-analyysi Vahvuudet Upea kaupunki: hyvät palvelut, vesistöt, viihtyisyys Sijainti Halvempi hintataso, erityisesti omakotitonteissa. Parantuneet asumismahdollisuudet Hyvä tonttitarjonta kohta vahvuus Monipuolinen koulutustarjonta, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Vahva monipuolinen teollinen yrityskanta Nopea reagointikyky Campus koulutuskeskittymä: Kansainvälinen ja yritysyhteistyötä tekevä ammattikorkeakoulu, Suomen modernein lukio sekä ammatti- ja aikuisopisto Koulutettua työvoimaa saatavilla Selkeä keskusta Vahva järjestökenttä Heikkoudet Työpaikat vähenevät Suurteollisuuden ongelmat Ostovoimaa karkaa Kaupallisten palveluiden vähäinen tarjonta, erikoisliikkeet erityisesti Valituksia paljon, erityisesti kaava-asioissa Valkeakosken edunvalvonta Asenneilmapiiri, paikalleen juuttuneet asenteet Kaavoitus laahaa jäljessä, erityisesti teollisuustonttivaranto niukka Vasken panokset liikaa seutukunnallisiin projekteihin, yrityspuoli kärsii Seutukunta, seutuyhteistyö Kansainvälisyys näyttäytyy Valkeakosken arjessa lukuisin tavoin. Jo kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset kattavat yhteyksillään suuren osan maapalloa. Oppilaitosten ainutlaatuinen yhteistyö Valkeakoski Campuksella mahdollistaa yksilöllisten, monimuotoisten opintokokonaisuuksien suorittamisen lukiossa, ammattiopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Kansainvälisyys on opinnoissa vahvasti mukana. Kansainvälisyys näkyy kouluissa ja yrityksissä Mahdollisuudet Asuntomessut ja niiden hyödyntäminen, asukasluku kasvuun Viihtyisän ympäristön hyödyntäminen Laajeneva tonttitarjonta Kuidun tehtaan käynnistyminen Uusia yritystontteja Jutikkalaan Uusia pk-yrityksiä Pienyritysten sijoittuminen paikkakunnalle Yritystoiminnan, kaupan ja palveluiden kehittäminen Campus-alueet: Lotila, terveys-/vanhuspalvelut Hyvät kehittämisympäristöt EU-rahoituksen hallinnoinnin osaaja/hankeosaaja; resursointia ja lisää rahaa käyttöön tähän Matkailun kehittäminen, elämys-/urheilumatkailu Uusia yhteistyösuuntia kasvukäytävän mukaisesti Keskustan kehittäminen Vahva talous Kansainvälisyys Täällä ei haise -markkinointi Vapautuvan työvoiman uudelleen koulutus Valitun strategian mukainen etenemistapa Uhat Taloustilanteen heikkeneminen Kuntatalouden ongelmat, veropohja heikkenee, palvelut alas Suurteollisuuden työpaikat vähenevät Alihankkijoiden työpaikat vähenevät Sivuun valtaväylistä jääminen ja kaupungin vetovoiman heikentyminen Suuri työttömyys Väestön ikärakenne Kaavoituksen epäonnistuminen, mm. ympäristöviranomaisten linjaukset Tempoileva päätöksenteko Muutosvastarinta Kyvyttömyys puuttua rakenteisiin Henkinen ilmapiiri

5 4. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Valkeakoskella toteutuu lähes mahdottomalta tuntuva yhtälö: kaupungin kunnallisveroprosentti on pysynyt kurissa, mutta palvelut ovat maamme 4.1 Elinkeinopalvelut Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken kaupungin yrityspalveluiden ja yritysten kehittämispalveluiden tuottajana toimii Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (VASKE), jonka enemmistöomistaja on Valkeakosken kaupunki. VASKEn tehtäviksi on määritelty alkavien ja toimivien yrittäjien perusneuvonta, kaupungin markkinointi yritysten sijoittumispaikkana ja uusien työpaikkojen luominen, asiantuntijalausuntojen ja yritystilasopimusten valmistelu, yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittäminen, EU-rahoitteisten elinkeinoelämää palvelevien projektien hallinnointi, oppilaitosyhteistyö mukaan lukien korkeakoulut ja yliopistot, suhteiden ylläpito elinkeinoelämän järjestöihin ja sidosryhmiin sekä yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin vaikuttaminen. VASKE raportoi kolmannesvuosittain toiminnastaan omistajilleen Valkeakosken kaupunki Valkeakosken kaupungin organisaation elinkeinopoliittisiin tehtäviin sisältyy maanhankinta ja kaavoitus elinkeinoelämän tarpeisiin, tonttien myynti ja markkinointi, yritystilarakentaminen ja kaupungin markkinointi yritysten sijoittumispaikkana yhdessä VASKEn kanssa. VASKEn yritysasiamies osallistuu maankäyttöä ja kaavoitusta linjaavan kaupunkisuunnitteluryhmän toimintaan. Valkeakosken kaupunki on myös perustanut elinkeinotiimin yhteistyöelimeksi kaupungin ja yrityselämän välillä. Tiimiin kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kaavoituspäällikkö sekä lisäksi edustajat paikallisista yrittäjäjärjestöistä ja oppilaitoksista, kauppakamariosastosta ja VASKEsta. Tiimin kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijoilla. Kaupunki järjestää lisäksi vuosittain vähintään yhden yrittäjätapaamisen, jonka ohjelman valmistelee elinkeinotiimi. 4.2 Elinkeinopolitiikan linjaukset Yritystilat ja -tontit Valkeakosken kaupungilla on edelleen valmiudet rakentaa yrityksille uusia toimitiloja lunastusvelvollisuudella/-oikeudella (yritystilasopimukset). Sopimuksia solmittaessa kiinnitetään erityistä huomiota panos-tuotos suhteeseen. Tuotoksia mitataan lähinnä uusina ja/tai säilytettyinä työpaikkoina (sekä varauksin verotuloina). Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna uusia yritystiloja vuokrakäyttöön eikä hanki omistukseensa vanhoja teollisuuskiinteistöjä. Myöskään lainoja, vakuuksia tai takauksia yritysten investointeihin ei anneta. Yritysasiamies kerää tiedot vapaista tuotanto- ja liiketiloista ja välittää tiedot uusia toimitiloja etsiville yrityksille. Teollisuustonttien riittävyydestä pidetään huolta ja tarvittaessa teollisuusalueita kaavoitetaan lisää. Yritykset voivat joko ostaa tai vuokrata teollisuustontteja ja tonttien hinnat pidetään kilpailukykyisinä (mukaan lukien kunnallistekniset maksut). Teollisuusalueiden infrastruktuuri pidetään kunnossa ja tarvittaessa tehdään uusia investointeja (mm. katuverkosto, rautatie jne.), jotta yritysten toimintaedellytykset säilyvät hyvinä Kauppa ja palvelut Kaupan- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen. Kaupunki myötävaikuttaa kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin siihen, että kaupungin keskusta säilyy elinvoimaisena ja kaupan- ja palvelualan yrityksillä on riittävä määrä tämän päivän vaatimukset täyttäviä liiketiloja käytettävissään. Keskusta-alueella suhtaudutaan myönteisesti lisärakennusoikeutta vaativiin liike- ja asuntorakentamishankkeisiin, mikäli se on kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti mahdollista. huippua. Valkeakoskella on investoitu järkevästi elinkeinotoiminnan kehittämiseen, koulutukseen ja asumiseen. Valkeakoski on tunnustetusti kärkisijoilla, mitattiinpa kaupungin kilpailukykyä kunnallisveroprosentilla, asukasluvun kehityksellä, kaupungin omavaraisuudella tai vaikkapa asukkaiden tyytyväisyydellä omaan asuinkuntaansa ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Vahva talous palvelut paikallaan Kaupungin vahva talous antaa yritysten kehittymiselle vakaan pohjan

6 4.2.3 Hankinnat Valkeakosken kaupungin hankintatoiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että paikallisilla yrittäjillä on edellytykset osallistua kilpailuun tasavertaisina toimijoina ja he saavat aina tarjouspyynnöt hankinnoista Työvoima ja koulutus Valkeakosken kaupunki tukee ja kehittää paikallisia oppilaitoksia, jotta yritysten tulevat työvoimatarpeet saadaan tyydytettyä (esim. VAAO, HAMK). Koulutusta suunnataan entistä paremmin täyttämään yritysten tarpeita (tiivis yhteistyö yritysten, yrittäjäjärjestöjen, VASKEn ja oppilaitosten välillä). Oppilaitoscampus yhteistyötä Lotilan alueella kehitetään edelleen ja yrittäjyyskasvatusta lisätään peruskoulujen ja lukion opetusohjelmissa. Kaupunki edistää myös pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukemalla Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskuksen ja työllistämispaja Akselin toimintaa Matkailu ja tapahtumat Matkailualan yritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä parannetaan. Kaupunki edistää toimialan sisäisen yhteistyön lisäämistä ja tuotteistuksen kehittämistä. Matkailutoimisto tuottaa matkailun asiakasneuvonnan ja matkailun yleismarkkinoinnin. Valkeakosken kaupunki myötävaikuttaa myös olemassa olevien tapahtumien kehittymiseen ja edistää uusien tapahtumien syntymistä. Kaupunki tukee sekä suuria yleisötapahtumia, kuten Työväen Musiikkitapahtumaa ja urheilutapahtumia, että pienempiä kaupunkikuvaa elävöittäviä tapahtumia. Kaupungin keskusta-alueen viihtyisyyttä ja ympärivuotista elävyyttä kehitetään myös. Kaupunki myötävaikuttaa myös Pirkanmaan monipuolisten vesistöjen matkailulliseen hyödyntämiseen. Lähivuosina hyödynnetään vuonna 2009 järjestettyjen ja hyvin onnistuneiden asuntomessujen tuomaa tunnettuutta markkinoinnissa ja yritysten hankinnassa. Lisäksi tehdään yhteistyötä Tampereen seudun matkailutoimen (GoTampere) kanssa Yritysneuvonta Kaupunki panostaa edelleen VASKEn toiminnan kehittämiseen. Toimivien ja alkavien yrittäjien neuvonta resursoidaan vähintään nykyisellä tasolla jatkossakin Nopea toiminta ja yritysvaikutusten arviointi Yrityselämän tarpeisiin reagoidaan aina nopeasti ja tarpeita palvelevia toimenpiteitä toteutetaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Kaupunki huomioi kaikessa päätöksenteossa vaikutukset yritystoimintaan. Asioiden valmistelutekstissä tulee eritellä päätösesityksen vaikutuksia elinkeinoelämälle ja yritystoiminnan edellytyksille. Vuoden 2009 Asuntomessut nostivat Valkeakosken tunnetuksi mukavan asumisen kaupunkina. Kasvava kaupunki tarjoaa viehättäviä omakoti- ja rivitaloalueita sekä kerrostaloja elävässä kaupunkimiljöössä. Yhteistä kaikille asumismuodoille on upea, luonnonkaunis ympäristö. Laadukasta asumista kehitetään Valkeakoskella pitkäjänteisesti. Matkailijoita Valkeakoskelle houkuttelevat niin kulttuuri kuin kaunis luontokin. Työväen Musiikkitapahtuma ja urheilutapahtumat saavat suuren yleisön liikkeelle, mutta kaupunkia elävöittävät myös useat pienemmät tapahtumat ympäri vuoden. a mo Laadukasta asumista ja monipuolista matkailua

7 5. Elinkeino-ohjelman päämäärät 6. Elinkeino-ohjelman ylläpito 5.1 Elinkeino-ohjelman tavoitteet Organisaation sitouttaminen Valkeakosken kaupungin organisaatio sitoutuu strategiassa ja tässä elinkeinojen kehittämisohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin Uusi yritystoiminta ja uudet työpaikat Uusia yrityksiä 70 kpl/vuosi Uusia työpaikkoja 250 kpl/vuosi Yritysten nettolisäys 20 kpl/vuosi Työttömyys vähenee Pirkanmaan keskiarvoa nopeammin Yrittäjyysilmapiiritutkimuksessa Valkeakosken sijoitus paranee Yritystontit ja tilarakentaminen Yritystonttien myynti 5 kpl/vuosi Toimitilojen laajennukset 3 kpl/vuosi Alueelle muuttavia yrityksiä 10 kpl/vuosi Matkailu ja tapahtumat Majoitusvuorokaudet yli /vuosi Matkailutoimiston välittämiä ryhmiä yli 30/vuosi Matkailukohteiden kävijämäärien kasvu Tapahtumien lukumäärän kasvu 5.2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Käynnistetään Sijoitu sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle (SISU) -hanke, jonka avulla etsitään aktiivisesti uusia yrityksiä ja yrittäjiä sijoittumaan paikkakunnalle. Mahlianmaan ja Savilahden yritysalueiden ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikka rakennetaan vuoden 2011 aikana. Jutikkalan alueen kaavoitus saatetaan loppuun ja vesihuollon ja kunnallistekniikan suunnittelu aloitetaan. Torinrannan kehittäminen jatkuu, toteutussuunnitelmaan pyritään lisäämään maantason paikoitusta rakentajan ja mahdollisten tulevien vuokralaisten toiveiden mukaisesti. Meijerikujalla tehdään lisäkaavoitusta palvelevia valmistelevia maanrakennustöitä. Etelä-Pirkanmaan vetovoimaisuutta lisäävää markkinointia tehostetaan mm. VETO- ja VETOAPUhankkeen toimesta. Uusia asuinalueita kaavoitetaan edelleen aktiivisesti. Holminrannan alueelle laaditaan asemakaava, Yli- Nissin ja Lintulan alueelle kaavoitetaan lisäalueita ja Metsäkansan sekä Lounaissuunnan yleiskaavat saatetaan valmiiksi. VASKEn ydintoimintojen resursointiin varataan rahaa vähintään 11 euroa/asukas. Yritysten osaamista kehitetään osoittamalla EUrahoitteisiin kehittämishankkeisiin kuntarahaa enintään 20 euroa/asukas. Lisäksi tuetaan tarvittaessa Campusalueen lisärakentamista. Yritysten toimitiloja (lunastushallit) ollaan valmiit rahoittamaan siten, että hallien yhteenlaskettu lunastamaton pääoma on enintään euroa/ asukas. Käytetään työllistämisperusteisia investointitukirahoja uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden valmisteluun ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Lisäksi aktivoidaan yrityksiä hyödyntämään investointi- ja kehittämistukimäärärahoja. Varaudutaan yritysten työllistämistä ja seudulle sijoittumista tukeviin luoviin elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Yritysten kehittämistä tuetaan tarpeen mukaan yrityskummitoiminnan avulla. Elinkeino-ohjelma päivitetään 5.2 kohdan osalta seuraavan kerran vuoden 2011 lopulla. Elinkeinotiimi seuraa ohjelman toteutumista ja antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle raportin tuloksista. Valkeakosken toimitila- ja yritystonttitarjonta on monipuolista ja hyvin valmisteltua. Jo toiminnassa olevat yritysalueet saavat rinnalleen uusia, joustavasti kaavoitettuja alueita, joiden vahvuutena ovat erinomaiset liikenneyhteydet, laadukkaat logistiset palvelut sekä vireä toimintaympäristö. Tilaa myös kasvulle Jutikkalan alue Helsinki-Tampere moottoritien varressa ja Mahlian alue lähellä keskustaa ovat esimerkkejä Valkeakosken uusimmasta yritystonttitarjonnasta. Ainutlaatuisia mahdollisuuksia on myös perinteiseltä teollisuudelta vapautuneissa toimitiloissa

8 7. Tilastotietoa Valkeakoskesta 7.1 Väestö ja muuttoliike Valkeakosken väkiluku oli vuoden 2010 lopussa Väestön määrä on kääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana selvään nousuun. Tulomuutto Valkeakoskelle on myös selkeästi ylittänyt lähtömuuton viimeisten kolmen vuoden aikana. Muuttoliike Valkeakoskella Väkiluku Tulomuutto Lähtömuutto Siirtolaisuus Nettomuutto * Työvoima ja työllisyys Työvoiman määrä oli Valkeakoskella vuoden 2010 lopussa henkilöä. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,0 % ja työttömien määrä vähentyi vuoden 2010 aikana 20 % Työvoima * Väestörekisteri Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus 7.2 Yritykset Yrityskanta % 16 % Työttömyysaste Valkeakoskella, Pirkanmaalla ja koko maassa Valkeakoskella vuonna 2010 toimintansa aloittaneiden yritysten määrä oli 87. Toimintansa lopetti 36 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt selvästi viimeisten kahden vuoden aikana. Aloittaneet Lopettaneet Yrityskanta % 12 % 10 % % 6 % * 36* % 2 % * Kaupparekisteri Lähde: Tilastokeskus * Työttömyyden muutos 12/ /2010 Valkeakoski -20 % Valkeakoski Pirkanmaa -13 % Pirkanmaa *2010 = joulukuun lopulla Koko maa -10 % Koko maa Lähde: Työvoimahallinto

9 Valkeakoski Valkeakoski on Pirkanmaan kasvukeskus, vireä ja kansainvälinen kaupunki, jonka keskeinen sijainti on yritysten kannalta tärkeä valtti. Valkeakoskella on asukkaita yli Kaupungin talous on vahva ja palvelut hyvät. Kuitenkin kunnallisveroprosentti on pidetty kurissa, vuonna 2011 se on 18,75 %. Kangasala Pyörönmaa Lempäälä Tampere 1 4 Kärjenniem i 2 3 Mallasvesi VALKEAKOSKI Lahti Pälkäne E12 Metsäk ansa E Sääksmäk i Akaa Urjala Turku Vanajavesi 3071 Valkeakosken yritysalueet Pispantalli Vanhakylä 3 Tarttila E Lotilanvainio 4 Mahlia Holmi Lumikorpi Jutikkala Hämeenlinna Helsinki Valkeakosken kaupunki Sääksmäentie 2, PL Valkeakoski (03) Yrityspalvelukeskus Tietotie Valkeakoski p. (03) fax (03)

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 2 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 3 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 4 Elinkeino-ohjelman linjaukset Helsinki-Hämeenlinna-Tampere

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys vuosille 2014-2020

Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys vuosille 2014-2020 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys vuosille 2014-2020 02.04.2014 Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys Tarkasteltiin kahta Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio MUSTASAARI vetovoimainen, tulevaisuuteen luottava kunta MUSTASAAREN ELINKEINOSTRATEGIA Visio, tavoite, keinot 2015 Visio Yritysystävällisen ilmapiirinsä ja erinomaisen sijaintinsa ansiosta Mustasaaren

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAJAANIN KAUPUNGILLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAJAANIN KAUPUNGILLA Ohje, päiväys YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAJAANIN KAUPUNGILLA Kajaanin kaupungin päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Käyttöönotto perustuu voimassa olevaan kaupungin elinkeinostrategian

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha:

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2007 PÄIVITYKSET\elinkeino-ohjelma2007.doc Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 16.10.2007 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan

Lisätiedot

Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Kilpailukykyinen Jyväskylän kaupunkiseutu ja elinkeinotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen KV 30.9.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Markku Andersson Miten hyvät veronmaksajat saadaan pysymään

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elinkeinotoimen vastuualue

Elinkeinotoimen vastuualue Elinkeinotoimen vastuualue Luottamushenkilökoulutus 6.3.2013 kehittämispäällikkö Satu Sarin p. 044 767 4936 Sisältö o Tehtävät, toimijat ja yhteistyökumppanit o Strategiset tavoitteet: elinkeino-ohjelma

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Keskeisellä paikalla sijaitsevalla kuntakolmikolla on perusta kunnossa mutta myös potentiaalia, jota hyödyntämällä voitaisiin lisätä alueen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Tampere. Kuntaraportti

Tampere. Kuntaraportti Tampere Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

Virrat. Kuntaraportti

Virrat. Kuntaraportti Virrat Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Urjala. Kuntaraportti

Urjala. Kuntaraportti Urjala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Ruovesi. Kuntaraportti

Ruovesi. Kuntaraportti Ruovesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund Savon Yrittäjät Eino Fagerlund 1 Savon Yrittäjät omistajina Pohjois-Savon kuntien yrittäjäyhdistykset yritysjäseniä yhdistyksissä 4200 Suomen Yrittäjien aluejärjestö Tavoite: Parantaa Pohjois-Savon yritysten

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET SUUNTAAVAT MENESTYSTÄ ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

YLIVIESKAN KAUPUNKI ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA Kaupunginvaltuusto 8.6.2010 32 2 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Taustaa Perustiedot Ylivieska on kehittyvä 13 900 asukkaan kaupunkikeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Yrityksille suunnatut palvelut Vantaalla. Kimmo Viljamaa Vantaan kaupunki

Yrityksille suunnatut palvelut Vantaalla. Kimmo Viljamaa Vantaan kaupunki Yrityksille suunnatut palvelut Vantaalla Kimmo Viljamaa Vantaan kaupunki Yleistä 10.12.2015 2 Sijainti vahvuutena 10.12.2015 Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 3 Työpaikkojen määrä Työpaikat sektoreittain

Lisätiedot

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Palvelutarpeiden kehitys Nurmijärven väestötavoite vuonna 2040 on 60 000 asukasta, jolloin kunta kasvaa keskimäärin noin 670 asukkaalla

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1. Sopijaosapuolet Tornion kaupunki Y-tunnus 0193524-6 Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Team Botnia Oy Y-tunnus 1508288-9 Hallituskatu 9

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 12.3.2008 1 Esityksen logiikka Suomen Yrittäjien toiminnan tavoite: Paremmat

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi Valtuusto 9.6.2014 Vahvuudet - Hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet - Monimuotoinen ja puhdas luonto - Erinomaiset liikuntamahdollisuudet - Laaja ja monipuolinen yritystoiminta - Hyvät kunnalliset palvelut

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma 2014-2020

Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma 2014-2020 Kangasalan kunta Elinkeino-ohjelma -2020 2 VISIO Kangasalan kunnan työpaikkakehitys on kaupunkiseudun kehitystä nopeampaa. Kangasalan kunta tukee aktiivisella elinkeinopolitiikalla yritysten kehittymistä,

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Orimattilan elinkeino-ohjelma 2014 2016

Orimattilan elinkeino-ohjelma 2014 2016 Orimattilan elinkeino-ohjelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 27.1.2014 Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 2 JOHDANTO Elinkeino-ohjelma vuosille 2014 2016 antaa pohjan kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämiselle.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Sijoitu Kempeleeseen

Sijoitu Kempeleeseen Sijoitu Kempeleeseen Kempeleessä olet Pohjois-Suomen paalupaikalla Kempele sijaitsee keskellä 250 000 asukkaan kaupunkiseutua, kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Lähellä on matkustajamääriltään Suomen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot