1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma Johdanto... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma 2010 2013. 1. Johdanto... 3"

Transkriptio

1 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma

2 Valkeakosken elinkeinojen kehittämisohjelma Johdanto 1. Johdanto Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä Toiminta-ajatus ja visio Nykytilan kuvaus SWOT-analyysi Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Elinkeinopalvelut Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken kaupunki Elinkeinopolitiikan linjaukset Yritystilat ja -tontit Kauppa ja palvelut Hankinnat Työvoima ja koulutus Matkailu ja tapahtumat Yritysneuvonta Nopea toiminta ja yritysvaikutusten arviointi Elinkeino-ohjelman päämäärät Elinkeino-ohjelman tavoitteet Organisaation sitouttaminen Uusi yritystoiminta ja uudet työpaikat Yritystontit ja tilarakentaminen Matkailu ja tapahtumat Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Elinkeino-ohjelman ylläpito Tilastotietoa Valkeakoskesta Väestö ja muuttoliike Yritykset Työvoima ja työllisyys...15 Kuntasektori on suurten muutosten edessä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo omia paineitaan kuntien palvelujen järjestämisvelvoitteeseen ja itse kuntarakenteeseen. Samalla valtakunnantasollakin havaitut ongelmat, kuten korkealla tasolla pysyttelevä työttömyys, väestön ikääntyminen ja globalisaation myötä kiristyvä yritysten välinen kilpailu, tuovat haasteita kuntatasolle. Etelä-Pirkanmaalla suuret teollisuuden työnantajat ovat rakennemuutoksen nimissä saneeranneet työvoimaansa viime vuosina niin, että sinänsä ennätyksellinen uusien yrityksien syntyminen ei ole täysin pystynyt kompensoimaan työpaikkamenetyksiä. Etelä-Pirkanmaan kuntien työttömyysasteet komeilevatkin Pirkanmaan kärkisijoilla. Toisaalta seudun asukasmäärä kasvaa koko ajan. Viimeisen kahden vuoden aikana kasvua on ollut erityisesti Valkeakoskella. Valkeakoskella teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on ollut valtakunnan kärkiluokkaa, eli lähes 50 % koko BKT-kertymästä. Elinkeinoelämän muutokset kohdistuvat erityisen rankasti teollisuusvaltaiseen elinkeinorakenteeseen kun toisaalta sekä yksityisten että julkisten palvelujen kasvu on ollut voimakasta. Suurteollisuus ei enää investointienkaan yhteydessä lisää työvoimaa, vaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut uusia työntekijöitä työllistävä elinkeinolohko. On myös uudelleen arvioitava julkista sektoria palvelujen tuottajana ja annettava tilaa markkinaehtoiselle palvelutuotannolle. Valkeakosken kaupungin yrityspalvelut ja yritysten kehittämispalvelut on tuottanut vuodesta 1983 alkaen Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (myöhemmin VASKE) palvelusopimukseen perustuen. Elinkeinopolitiikkaan kuuluu kuitenkin merkittäviä osa-alueita, kuten teollisuusalueiden kaavoitus, yritystilasopimuksiin perustuvat yritysten tilaratkaisut, asumisen ja yrittämisen markkinointi ja tapahtumien järjestäminen, jotka sisältyvät Valkeakosken kaupungin elinkeinopoliittisiin tehtäviin. Toimintaympäristön muuttuessa Valkeakosken kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman ajan tasalla pitäminen on tarpeen. On syytä täsmentää, mitä elinkeinopolitiikan osaalueita hoidetaan kaupungin omassa organisaatiossa, mitä osa-alueita voidaan ostaa VASKElta ja mitä voidaan toteuttaa seudullisesti tai ostaen muulta toimijalta

3 2. Valkeakosken kaupunki elinkeinopolitiikan edistäjänä 2.1. Toiminta-ajatus ja visio Valkeakosken kaupungin toiminta-ajatus: Valkeakosken kaupunki ohjaa ja tukee kaupungin kehittymistä sekä tuottaa tai järjestää asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaisia laadukkaita palveluita. Elinkeinopolitiikan toiminta-ajatus: Valkeakosken kaupunki edistää yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vaikuttaa positiivisesti yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin ja seudun innovaatioympäristöön. Valkeakosken kaupungin visio: Valkeakosken kaupunki on kasvava, korkean osaamisen ja hyvien palveluiden asuin- ja yrityskaupunki todellinen mansikkapaikka. Valkeakoski on vireä ja kansainvälinen kaupunki, jonka vahvan teollisen sydämen ympärille on versonut monipuolinen pk-sektori. Investoivan Suomen ytimessä sijaitseva kaupunki tunnetaan menestyvistä vientiyrityksistään ja erikoisosaamisestaan. Erilaiset yritysverkostot yhdistettyinä erikoisosaamiseen tarjoavat uusia bisnesmahdollisuuksia. Valkeakoskella onkin metsä- ja metalliteollisuuden lisäksi yhä enemmän menestyviä muovin-, elintarvike- ja paperinjalostuksen osaajia sekä palveluyrittäjiä. Valkeakoskella yrityksille on tarjolla laadukkaita tontteja, toimitilaa sekä jämäkät ja joustavat palvelut sijoittumiseen, investointeihin ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Elinvoimainen kasvun paikka Elinkeinopolitiikan visio Valkeakosken kaupunki on toimintaolosuhteiltaan kilpailukykyinen, korkeaa osaamista ja ammattitaitoista työvoimaa tarjoava yrityspaikkakunta. Valkeakoski on hyvien palvelujen mansikkapaikka yrityksille erinomainen kasvun paikka

4 3. Nykytilan kuvaus 3.1 SWOT-analyysi Vahvuudet Upea kaupunki: hyvät palvelut, vesistöt, viihtyisyys Sijainti Halvempi hintataso, erityisesti omakotitonteissa. Parantuneet asumismahdollisuudet Hyvä tonttitarjonta kohta vahvuus Monipuolinen koulutustarjonta, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Vahva monipuolinen teollinen yrityskanta Nopea reagointikyky Campus koulutuskeskittymä: Kansainvälinen ja yritysyhteistyötä tekevä ammattikorkeakoulu, Suomen modernein lukio sekä ammatti- ja aikuisopisto Koulutettua työvoimaa saatavilla Selkeä keskusta Vahva järjestökenttä Heikkoudet Työpaikat vähenevät Suurteollisuuden ongelmat Ostovoimaa karkaa Kaupallisten palveluiden vähäinen tarjonta, erikoisliikkeet erityisesti Valituksia paljon, erityisesti kaava-asioissa Valkeakosken edunvalvonta Asenneilmapiiri, paikalleen juuttuneet asenteet Kaavoitus laahaa jäljessä, erityisesti teollisuustonttivaranto niukka Vasken panokset liikaa seutukunnallisiin projekteihin, yrityspuoli kärsii Seutukunta, seutuyhteistyö Kansainvälisyys näyttäytyy Valkeakosken arjessa lukuisin tavoin. Jo kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset kattavat yhteyksillään suuren osan maapalloa. Oppilaitosten ainutlaatuinen yhteistyö Valkeakoski Campuksella mahdollistaa yksilöllisten, monimuotoisten opintokokonaisuuksien suorittamisen lukiossa, ammattiopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Kansainvälisyys on opinnoissa vahvasti mukana. Kansainvälisyys näkyy kouluissa ja yrityksissä Mahdollisuudet Asuntomessut ja niiden hyödyntäminen, asukasluku kasvuun Viihtyisän ympäristön hyödyntäminen Laajeneva tonttitarjonta Kuidun tehtaan käynnistyminen Uusia yritystontteja Jutikkalaan Uusia pk-yrityksiä Pienyritysten sijoittuminen paikkakunnalle Yritystoiminnan, kaupan ja palveluiden kehittäminen Campus-alueet: Lotila, terveys-/vanhuspalvelut Hyvät kehittämisympäristöt EU-rahoituksen hallinnoinnin osaaja/hankeosaaja; resursointia ja lisää rahaa käyttöön tähän Matkailun kehittäminen, elämys-/urheilumatkailu Uusia yhteistyösuuntia kasvukäytävän mukaisesti Keskustan kehittäminen Vahva talous Kansainvälisyys Täällä ei haise -markkinointi Vapautuvan työvoiman uudelleen koulutus Valitun strategian mukainen etenemistapa Uhat Taloustilanteen heikkeneminen Kuntatalouden ongelmat, veropohja heikkenee, palvelut alas Suurteollisuuden työpaikat vähenevät Alihankkijoiden työpaikat vähenevät Sivuun valtaväylistä jääminen ja kaupungin vetovoiman heikentyminen Suuri työttömyys Väestön ikärakenne Kaavoituksen epäonnistuminen, mm. ympäristöviranomaisten linjaukset Tempoileva päätöksenteko Muutosvastarinta Kyvyttömyys puuttua rakenteisiin Henkinen ilmapiiri

5 4. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet Valkeakoskella toteutuu lähes mahdottomalta tuntuva yhtälö: kaupungin kunnallisveroprosentti on pysynyt kurissa, mutta palvelut ovat maamme 4.1 Elinkeinopalvelut Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken kaupungin yrityspalveluiden ja yritysten kehittämispalveluiden tuottajana toimii Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (VASKE), jonka enemmistöomistaja on Valkeakosken kaupunki. VASKEn tehtäviksi on määritelty alkavien ja toimivien yrittäjien perusneuvonta, kaupungin markkinointi yritysten sijoittumispaikkana ja uusien työpaikkojen luominen, asiantuntijalausuntojen ja yritystilasopimusten valmistelu, yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittäminen, EU-rahoitteisten elinkeinoelämää palvelevien projektien hallinnointi, oppilaitosyhteistyö mukaan lukien korkeakoulut ja yliopistot, suhteiden ylläpito elinkeinoelämän järjestöihin ja sidosryhmiin sekä yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin vaikuttaminen. VASKE raportoi kolmannesvuosittain toiminnastaan omistajilleen Valkeakosken kaupunki Valkeakosken kaupungin organisaation elinkeinopoliittisiin tehtäviin sisältyy maanhankinta ja kaavoitus elinkeinoelämän tarpeisiin, tonttien myynti ja markkinointi, yritystilarakentaminen ja kaupungin markkinointi yritysten sijoittumispaikkana yhdessä VASKEn kanssa. VASKEn yritysasiamies osallistuu maankäyttöä ja kaavoitusta linjaavan kaupunkisuunnitteluryhmän toimintaan. Valkeakosken kaupunki on myös perustanut elinkeinotiimin yhteistyöelimeksi kaupungin ja yrityselämän välillä. Tiimiin kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kaavoituspäällikkö sekä lisäksi edustajat paikallisista yrittäjäjärjestöistä ja oppilaitoksista, kauppakamariosastosta ja VASKEsta. Tiimin kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijoilla. Kaupunki järjestää lisäksi vuosittain vähintään yhden yrittäjätapaamisen, jonka ohjelman valmistelee elinkeinotiimi. 4.2 Elinkeinopolitiikan linjaukset Yritystilat ja -tontit Valkeakosken kaupungilla on edelleen valmiudet rakentaa yrityksille uusia toimitiloja lunastusvelvollisuudella/-oikeudella (yritystilasopimukset). Sopimuksia solmittaessa kiinnitetään erityistä huomiota panos-tuotos suhteeseen. Tuotoksia mitataan lähinnä uusina ja/tai säilytettyinä työpaikkoina (sekä varauksin verotuloina). Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna uusia yritystiloja vuokrakäyttöön eikä hanki omistukseensa vanhoja teollisuuskiinteistöjä. Myöskään lainoja, vakuuksia tai takauksia yritysten investointeihin ei anneta. Yritysasiamies kerää tiedot vapaista tuotanto- ja liiketiloista ja välittää tiedot uusia toimitiloja etsiville yrityksille. Teollisuustonttien riittävyydestä pidetään huolta ja tarvittaessa teollisuusalueita kaavoitetaan lisää. Yritykset voivat joko ostaa tai vuokrata teollisuustontteja ja tonttien hinnat pidetään kilpailukykyisinä (mukaan lukien kunnallistekniset maksut). Teollisuusalueiden infrastruktuuri pidetään kunnossa ja tarvittaessa tehdään uusia investointeja (mm. katuverkosto, rautatie jne.), jotta yritysten toimintaedellytykset säilyvät hyvinä Kauppa ja palvelut Kaupan- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen. Kaupunki myötävaikuttaa kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin siihen, että kaupungin keskusta säilyy elinvoimaisena ja kaupan- ja palvelualan yrityksillä on riittävä määrä tämän päivän vaatimukset täyttäviä liiketiloja käytettävissään. Keskusta-alueella suhtaudutaan myönteisesti lisärakennusoikeutta vaativiin liike- ja asuntorakentamishankkeisiin, mikäli se on kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti mahdollista. huippua. Valkeakoskella on investoitu järkevästi elinkeinotoiminnan kehittämiseen, koulutukseen ja asumiseen. Valkeakoski on tunnustetusti kärkisijoilla, mitattiinpa kaupungin kilpailukykyä kunnallisveroprosentilla, asukasluvun kehityksellä, kaupungin omavaraisuudella tai vaikkapa asukkaiden tyytyväisyydellä omaan asuinkuntaansa ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Vahva talous palvelut paikallaan Kaupungin vahva talous antaa yritysten kehittymiselle vakaan pohjan

6 4.2.3 Hankinnat Valkeakosken kaupungin hankintatoiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että paikallisilla yrittäjillä on edellytykset osallistua kilpailuun tasavertaisina toimijoina ja he saavat aina tarjouspyynnöt hankinnoista Työvoima ja koulutus Valkeakosken kaupunki tukee ja kehittää paikallisia oppilaitoksia, jotta yritysten tulevat työvoimatarpeet saadaan tyydytettyä (esim. VAAO, HAMK). Koulutusta suunnataan entistä paremmin täyttämään yritysten tarpeita (tiivis yhteistyö yritysten, yrittäjäjärjestöjen, VASKEn ja oppilaitosten välillä). Oppilaitoscampus yhteistyötä Lotilan alueella kehitetään edelleen ja yrittäjyyskasvatusta lisätään peruskoulujen ja lukion opetusohjelmissa. Kaupunki edistää myös pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukemalla Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskuksen ja työllistämispaja Akselin toimintaa Matkailu ja tapahtumat Matkailualan yritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä parannetaan. Kaupunki edistää toimialan sisäisen yhteistyön lisäämistä ja tuotteistuksen kehittämistä. Matkailutoimisto tuottaa matkailun asiakasneuvonnan ja matkailun yleismarkkinoinnin. Valkeakosken kaupunki myötävaikuttaa myös olemassa olevien tapahtumien kehittymiseen ja edistää uusien tapahtumien syntymistä. Kaupunki tukee sekä suuria yleisötapahtumia, kuten Työväen Musiikkitapahtumaa ja urheilutapahtumia, että pienempiä kaupunkikuvaa elävöittäviä tapahtumia. Kaupungin keskusta-alueen viihtyisyyttä ja ympärivuotista elävyyttä kehitetään myös. Kaupunki myötävaikuttaa myös Pirkanmaan monipuolisten vesistöjen matkailulliseen hyödyntämiseen. Lähivuosina hyödynnetään vuonna 2009 järjestettyjen ja hyvin onnistuneiden asuntomessujen tuomaa tunnettuutta markkinoinnissa ja yritysten hankinnassa. Lisäksi tehdään yhteistyötä Tampereen seudun matkailutoimen (GoTampere) kanssa Yritysneuvonta Kaupunki panostaa edelleen VASKEn toiminnan kehittämiseen. Toimivien ja alkavien yrittäjien neuvonta resursoidaan vähintään nykyisellä tasolla jatkossakin Nopea toiminta ja yritysvaikutusten arviointi Yrityselämän tarpeisiin reagoidaan aina nopeasti ja tarpeita palvelevia toimenpiteitä toteutetaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Kaupunki huomioi kaikessa päätöksenteossa vaikutukset yritystoimintaan. Asioiden valmistelutekstissä tulee eritellä päätösesityksen vaikutuksia elinkeinoelämälle ja yritystoiminnan edellytyksille. Vuoden 2009 Asuntomessut nostivat Valkeakosken tunnetuksi mukavan asumisen kaupunkina. Kasvava kaupunki tarjoaa viehättäviä omakoti- ja rivitaloalueita sekä kerrostaloja elävässä kaupunkimiljöössä. Yhteistä kaikille asumismuodoille on upea, luonnonkaunis ympäristö. Laadukasta asumista kehitetään Valkeakoskella pitkäjänteisesti. Matkailijoita Valkeakoskelle houkuttelevat niin kulttuuri kuin kaunis luontokin. Työväen Musiikkitapahtuma ja urheilutapahtumat saavat suuren yleisön liikkeelle, mutta kaupunkia elävöittävät myös useat pienemmät tapahtumat ympäri vuoden. a mo Laadukasta asumista ja monipuolista matkailua

7 5. Elinkeino-ohjelman päämäärät 6. Elinkeino-ohjelman ylläpito 5.1 Elinkeino-ohjelman tavoitteet Organisaation sitouttaminen Valkeakosken kaupungin organisaatio sitoutuu strategiassa ja tässä elinkeinojen kehittämisohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin Uusi yritystoiminta ja uudet työpaikat Uusia yrityksiä 70 kpl/vuosi Uusia työpaikkoja 250 kpl/vuosi Yritysten nettolisäys 20 kpl/vuosi Työttömyys vähenee Pirkanmaan keskiarvoa nopeammin Yrittäjyysilmapiiritutkimuksessa Valkeakosken sijoitus paranee Yritystontit ja tilarakentaminen Yritystonttien myynti 5 kpl/vuosi Toimitilojen laajennukset 3 kpl/vuosi Alueelle muuttavia yrityksiä 10 kpl/vuosi Matkailu ja tapahtumat Majoitusvuorokaudet yli /vuosi Matkailutoimiston välittämiä ryhmiä yli 30/vuosi Matkailukohteiden kävijämäärien kasvu Tapahtumien lukumäärän kasvu 5.2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Käynnistetään Sijoitu sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle (SISU) -hanke, jonka avulla etsitään aktiivisesti uusia yrityksiä ja yrittäjiä sijoittumaan paikkakunnalle. Mahlianmaan ja Savilahden yritysalueiden ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikka rakennetaan vuoden 2011 aikana. Jutikkalan alueen kaavoitus saatetaan loppuun ja vesihuollon ja kunnallistekniikan suunnittelu aloitetaan. Torinrannan kehittäminen jatkuu, toteutussuunnitelmaan pyritään lisäämään maantason paikoitusta rakentajan ja mahdollisten tulevien vuokralaisten toiveiden mukaisesti. Meijerikujalla tehdään lisäkaavoitusta palvelevia valmistelevia maanrakennustöitä. Etelä-Pirkanmaan vetovoimaisuutta lisäävää markkinointia tehostetaan mm. VETO- ja VETOAPUhankkeen toimesta. Uusia asuinalueita kaavoitetaan edelleen aktiivisesti. Holminrannan alueelle laaditaan asemakaava, Yli- Nissin ja Lintulan alueelle kaavoitetaan lisäalueita ja Metsäkansan sekä Lounaissuunnan yleiskaavat saatetaan valmiiksi. VASKEn ydintoimintojen resursointiin varataan rahaa vähintään 11 euroa/asukas. Yritysten osaamista kehitetään osoittamalla EUrahoitteisiin kehittämishankkeisiin kuntarahaa enintään 20 euroa/asukas. Lisäksi tuetaan tarvittaessa Campusalueen lisärakentamista. Yritysten toimitiloja (lunastushallit) ollaan valmiit rahoittamaan siten, että hallien yhteenlaskettu lunastamaton pääoma on enintään euroa/ asukas. Käytetään työllistämisperusteisia investointitukirahoja uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden valmisteluun ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Lisäksi aktivoidaan yrityksiä hyödyntämään investointi- ja kehittämistukimäärärahoja. Varaudutaan yritysten työllistämistä ja seudulle sijoittumista tukeviin luoviin elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Yritysten kehittämistä tuetaan tarpeen mukaan yrityskummitoiminnan avulla. Elinkeino-ohjelma päivitetään 5.2 kohdan osalta seuraavan kerran vuoden 2011 lopulla. Elinkeinotiimi seuraa ohjelman toteutumista ja antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle raportin tuloksista. Valkeakosken toimitila- ja yritystonttitarjonta on monipuolista ja hyvin valmisteltua. Jo toiminnassa olevat yritysalueet saavat rinnalleen uusia, joustavasti kaavoitettuja alueita, joiden vahvuutena ovat erinomaiset liikenneyhteydet, laadukkaat logistiset palvelut sekä vireä toimintaympäristö. Tilaa myös kasvulle Jutikkalan alue Helsinki-Tampere moottoritien varressa ja Mahlian alue lähellä keskustaa ovat esimerkkejä Valkeakosken uusimmasta yritystonttitarjonnasta. Ainutlaatuisia mahdollisuuksia on myös perinteiseltä teollisuudelta vapautuneissa toimitiloissa

8 7. Tilastotietoa Valkeakoskesta 7.1 Väestö ja muuttoliike Valkeakosken väkiluku oli vuoden 2010 lopussa Väestön määrä on kääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana selvään nousuun. Tulomuutto Valkeakoskelle on myös selkeästi ylittänyt lähtömuuton viimeisten kolmen vuoden aikana. Muuttoliike Valkeakoskella Väkiluku Tulomuutto Lähtömuutto Siirtolaisuus Nettomuutto * Työvoima ja työllisyys Työvoiman määrä oli Valkeakoskella vuoden 2010 lopussa henkilöä. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,0 % ja työttömien määrä vähentyi vuoden 2010 aikana 20 % Työvoima * Väestörekisteri Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus 7.2 Yritykset Yrityskanta % 16 % Työttömyysaste Valkeakoskella, Pirkanmaalla ja koko maassa Valkeakoskella vuonna 2010 toimintansa aloittaneiden yritysten määrä oli 87. Toimintansa lopetti 36 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt selvästi viimeisten kahden vuoden aikana. Aloittaneet Lopettaneet Yrityskanta % 12 % 10 % % 6 % * 36* % 2 % * Kaupparekisteri Lähde: Tilastokeskus * Työttömyyden muutos 12/ /2010 Valkeakoski -20 % Valkeakoski Pirkanmaa -13 % Pirkanmaa *2010 = joulukuun lopulla Koko maa -10 % Koko maa Lähde: Työvoimahallinto

9 Valkeakoski Valkeakoski on Pirkanmaan kasvukeskus, vireä ja kansainvälinen kaupunki, jonka keskeinen sijainti on yritysten kannalta tärkeä valtti. Valkeakoskella on asukkaita yli Kaupungin talous on vahva ja palvelut hyvät. Kuitenkin kunnallisveroprosentti on pidetty kurissa, vuonna 2011 se on 18,75 %. Kangasala Pyörönmaa Lempäälä Tampere 1 4 Kärjenniem i 2 3 Mallasvesi VALKEAKOSKI Lahti Pälkäne E12 Metsäk ansa E Sääksmäk i Akaa Urjala Turku Vanajavesi 3071 Valkeakosken yritysalueet Pispantalli Vanhakylä 3 Tarttila E Lotilanvainio 4 Mahlia Holmi Lumikorpi Jutikkala Hämeenlinna Helsinki Valkeakosken kaupunki Sääksmäentie 2, PL Valkeakoski (03) Yrityspalvelukeskus Tietotie Valkeakoski p. (03) fax (03)

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 2 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 3 17.3.2014 Elinkeino-ohjelma 2014-17 4 Elinkeino-ohjelman linjaukset Helsinki-Hämeenlinna-Tampere

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025

KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025 1 KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2014 2 SISÄLTÖ 1 Elinkeinostrategian tausta ja tarkoitus 3 2 Nykyinen tilanne Kalajoella 3 3 Kalajoen kilpailuedut 6 4 Kalajoen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 1 LUONNOS KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 05.02.2014 2 Sisällysluettelo 1. Keravan kaupungin visio 3 2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet 3 3. Elinkeinojen nykytilan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS

Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS Kärkölän kunta KÄRKÖLÄN KUNNAN ELINKEINOKATSAUS 2014 Kärkölän kunta 1 (6) Yleistä Kärkölän kunnan elinkeinostrategia on osa kuntastrategiaa ja sisältää tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

sivu 1 SAUVON VISIO 3

sivu 1 SAUVON VISIO 3 2 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1 SAUVON VISIO 3 2 ASUINKUNTAPOLITIIKKA 4 2.1 Asuinkuntapolitiikan tavoitteet 4 2.1.1 Asuntorakentamisen edellytykset 4 2.1.2 Kaavoitus 5 2.1.3 Kunnallistekniikka 6 2.1.4 Vaikutukset

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.29 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot