PAIKALLINEN SOPIMUS LUOTTAMUSMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA AJANKÄYTÖSTÄ SEKÄ TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA LUOTTAMUSMIESTEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKALLINEN SOPIMUS LUOTTAMUSMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA AJANKÄYTÖSTÄ SEKÄ TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA LUOTTAMUSMIESTEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ"

Transkriptio

1 PAIKALLINEN SOPIMUS LUOTTAMUSMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA AJANKÄYTÖSTÄ SEKÄ TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA LUOTTAMUSMIESTEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ Soveltamisala Sopimusta sovelletaan Kainuun maakunta -kuntayhtymässä toimiviin luottamusmiehiin kokonaisuudessaan ja työsuojeluvaltuutettuihin niiltä osin, mitä 2 ja 3 on todettu. 2 ten lukumäärä ja ajankäyttö ten lukumäärä ja ajankäyttö määräytyy liitteen mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Ajankäyttö on kokonaisajankäyttö, johon sisältyy luottamusmiessopimuksen liitteen tarkoittama ajankäyttö ja neuvottelutoimintaan tarkoitettu aika sekä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen liitteen 3 mukainen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisen ohjelman valmisteluun käytettävä aika. 3 Työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten toimintaedellytykset Työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten toimintaedellytyksistä noudatetaan sen lisäksi, mitä luottamusmiessopimuksessa ja työsuojelulainsäädännössä ja liitteessä 2 on todettu. Liitteeseen 2 on lisätty Tehy ry sekä kohtaa 3 matkapuhelimen käyttöoikeudesta on tarkennettu. 4 Sopimuksen voimassaolo Sopimus tulee voimaan ja on voimassa 2 :n luottamusmiesten lukumäärän ja ajankäytön kohdalta määräaikaisesti , JUKO ry:n osalta sopimus on voimassa alkaen saakka sekä 3 :n kohdalta toistaiseksi kunnallisen pääsopimuksen IV luvun 3.3 :n mukaisin irtisanomisajoin. Kajaanissa päivänä kuuta 2008 Hannu Leskinen maakuntajohtaja Kainuun maakunta kuntayhtymä Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja va.

2 Ella Kiljunen Pirkko Hartikainen Jyty ry:n Kainuun paikallisyhdistyksen valtuuttamana Raili Kananen JHL ry:n puheenjohtaja Taina Korhonen JHL ry:n sihteeri Matti Pitkänen JUKO ry:n pääluottamusmies Olli Vesala JUKO ry:n varapääluottamusmies Liisa Aula Ulla Syrjänen Kainuun maakunta kuntayhtymän TNJ:n / SuPer rekisteröityjen alayhdistysten valtuuttamana Asko Härmä KTN ry:n valtuuttamana

3 Liite LUOTTAMUSMIESTEN LUKUMÄÄRÄ JA AJANKÄYTTÖ Järjestö Nimike Lukumäärä Julkisalan koulutettujen Pääluottamusmies neuvottelujärjestö JUKO ry 6 Tehy Kainuu ry Neuvottelujärjestö TNJ SuPer ry Pääluottamusmiestä vastaava luottamusmies Pääluottamusmies 3 3 Kiinteä vapautus viikossa 7 päivää, jonka JUKO jakaa seuraavasti: opettajat x pv, lääkärit x pv sekä tekniset ja yleinen KVTES x pv, lisäksi 2 h viikko-opetusvelvollisuudesta Kuusamon toimipisteessä, mikä ei sisälly + 6 luottamusmiesten määrään Kunta-alan ammattiliitto JHL ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Pääluottamusmies Pääluottamusmies 3 3 Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry Pääluottamusmies päivää

4 Liite 2 PAIKALLINEN SOPIMUS PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ Kunta-alan valtakunnallisten sopimusmääräysten lisäksi tätä sopimusta sovelletaan pääluottamusmiehiin ja päätoimisiin luottamusmiehiin, työsuojeluvaltuutettuihin, ellei ao. kohdassa mainita muutoin. Muihin luottamusmiehiin sovelletaan, mitä kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa on luottamusmiehistä todettu. Jäljempänä luottamustehtävällä tarkoitetaan pääluottamusmiesten ja päätoimisen luottamusmiehen sekä työsuojeluvaltuutettujen tehtäviä.. Tilajärjestelyt Työnantaja osoittaa pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille työtilat siten, että toiminta pyritään keskittämään ja että po. henkilöiden tavoitettavuus on po. henkilöiden tavoitettavuuden ja henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaista. 2. Työtilat Luottamustehtävää hoitavalle osoitetaan asiallinen työtila. Kokous- ja neuvottelutilat ovat korvauksetta po. luottamustehtäviä hoitavien käytettävissä erityisiä asiakastilanteita varten. Maakunnan kuntayksiköissä tapahtuvaa päivystystoimintaa varten järjestetään oma tilansa. 3. Työtilojen varustus Työtilojen varustuksena on normaalit asialliset toimistokalusteet. Salassa pidettäviä asiakirjoja varten tilassa on lukittava kaappi tai laatikosto. Työtilassa on varusteena kiinteä lankapuhelin, jossa työnantajan puhelinvaihteen alaliittymä. Päätoimisille pääluottamusmiehille ja ajankäyttöön oikeutetuille luottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille hankitaan matkapuhelimet. Maakuntahallinto antaa oikeuden käyttää lähintä faksia ja sen käytöstä ja numeron ilmoittamisesta sovitaan ao. yksikön kanssa. Tila varustetaan mikrotietokoneella. Tarvittaessa hankitaan kannettavat tietokoneet. Lisäksi huolehditaan salassapidon kannalta asianmukaisesta tulostusmahdollisuudesta. Kopiointimahdollisuus on lähinnä olevan myös yksikön koneilla. Työnantaja vastaa kopiointikustannuksista, jotka liittyvät luottamusmies- ja työsuojelutoimintaan liittyviin asiakirjoihin.

5 Tarpeelliset toimistotarvikkeet ja muu luottamustehtävää hoidettaessa tarvittava materiaali tilataan noudattaen kuntayhtymän tilauskäytäntöjä. 4. Matkakulut Luottamustehtävän hoitamiseksi tarpeellisista virantoimitusmatkoista korvataan matkakulut KVTES:n matkustusliitteen periaatteiden mukaisesti. Virantoimitusmatka on työaikaa. Virantoimitusmatkoihin liittyvät pysäköintikustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaan. Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työpaikka, josta virka- ja virantoimitusmatkat luetaan lähteviksi, määritellään. 5. Kouluttautuminen Pääluottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus osallistua henkilöstöhallinnossa sovitun esimiehen päätöksellä koulutukseen seuraavasti: 5.. Työmarkkinakoulutus, jolla tarkoitetaan KT:n hyväksymälle työmarkkinakoulutukseksi luetulle kurssille osallistumista 5.2. Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät, KT:n ilmoittamat kurssit, lähimmällä kurssipaikkakunnalla 5.3. Työterveysviranomaisten järjestämät kurssit 5.4. Ammattitaidon ylläpitämiseksi oman alan ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muuhun ulkopuoliseen koulutukseen samojen periaatteiden mukaan kuin muukin henkilöstö 6. Sijaisuusjärjestelyt Poissaolotilanteissa pääluottamusmiehellä tai työsuojeluvaltuutetulla on oikeus sijaiseen. Lyhyissä poissaoloissa käytetään kuitenkin harkintaa, onko sijainen välttämätön esim. keskeneräisen prosessin takia, joka edellyttää luottamustehtävää hoitavan osallistumista. 7. Osa-aikaisten pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö Osa-aikaisille pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille määritellään ajankäytöstä ainakin osa tietyille päiville, jolloin he hoitavat luottamustehtäväänsä. Kiireellisten lyhytaikaisten luottamustehtävien hoitamisesta noudatetaan, mitä KVTES:ssa ja työsuojelulainsäädännössä on todettu. 8. Palkkaus ja palkkiot 8.. Kokoaikaisten pääluottamusmiesten ja pääluottamusmiestä vastaavan luottamusmiehen (Tehy ry), sekä työsuojeluvaltuutettujen palkkaus

6 ) Luottamustehtävää hoitavalle taataan se ansiotaso, joka asianomaisella olisi, jos henkilö jatkaisi entisessä työssään ja ainakin kulloinkin voimassa olevan KVTES:n määräysten mukainen luottamusmiehelle maksettava vähimmäispalkka. Palkkarakenteen kehittämisen periaatteet tulee huomioida pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkauksessa. 2)Työaikakorvaukset määritetään pääluottamusmieskauden/ työsuojeluvaltuutettukauden aloitusajankohtaa edeltävään tasoon tilannepäivänä 3.3. mukaan lukien KVTES:n mukainen sunnuntai-, ilta- ja yötyölisä. Samalta ajalta määritetään lauantaityökorvaukset suhteessa edellisen 2 kuukauden kokonaisansioon. 3) Varallaolokorvauksen määrä lasketaan määrittämällä aloitusajankohtaa edeltävän 2 kuukauden varallaolokorvausten %-osuus kokonaisansioista. 4) Määräytymisperusteita sovelletaan kaikkiin järjestöihin. 5) Määräytymisperusteita sovelletaan myös päätoimisten pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sijaisten palkkaukseen kuitenkin siten, että heille maksettava palkkaus on omassa työssä maksetun suuruinen. Lauantaityökorvaus ja varallaolokorvaus määritellään kuten edellä kohdassa Osa-aikaiset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Osa-aikaisille pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille maksetaan palkka luottamustehtävän ajalta samojen periaatteiden mukaisesti kuin kokoaikaisille korvaus KVTES:n mukainen luottamusmieskorvaus maksetaan kuullekin pääluottamusmiehelle ja päätoimiselle luottamusmiehelle asianomaisen vastuulla olevien edustettavien mukaan. Työsuojeluvaltuutetuille maksetaan KVTES:in mukainen korvaus. 9. Tietojen saanti sopimuksen mukaan pääluottamusmiehillä ja pääluottamusmiestä vastaavalla luottamusmiehellä (Tehy ry) on oikeus saada kerran vuodessa edustamistaan viranhaltijoista/työntekijöistä ko. sopimuksessa luetellut tiedot sekä järjestelyvaran käyttöönoton yhteydessä tapahtuvien neuvottelujen valmistelua varten.

7 Tiedot luovutetaan pääluottamusmiehille jäsenmaksuperinnässä olevista henkilöistä, joiden palvelussuhde on ollut voimassa ko. hetkellä. JUKO:n osalta luovutetaan myös tiedot lääkärinimikkeellä työskentelevistä. Tiedot toimitetaan paperilla, sähköisessä muodossa tai levykkeellä. Kajaanissa päivänä kuuta 2008 Hannu Leskinen maakuntajohtaja Kainuun maakunta kuntayhtymä Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja vs. Merja Ojala-Simola Tehy Kainuu ry:n neuvottelija Raimo Härkönen Tehy Kainuu ry:n puheenjohtaja Ella Kiljunen Pirkko Hartikainen Jyty ry:n Kainuun paikallisyhdistyksen valtuuttamana Raili Kananen JHL ry:n puheenjohtaja Taina Korhonen JHL ry:n sihteeri Matti Pitkänen JUKO ry:n pääluottamusmies Olli Vesala JUKO ry:n varapääluottamusmies Liisa Aula Ulla Syrjänen Kainuun maakunta kuntayhtymän TNJ:n / SuPer rekisteröityjen alayhdistysten valtuuttamana Asko Härmä KTN ry:n valtuuttamana

8 Liite 2 LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN TOIMITILAT Sijainti: Kainuun keskussairaala, asuntoalue, ryhmäyksiötalo Huoneisto Nimi Järjestö / työsuojeluvaltuutettu G 32 Eila Keränen TNJ, SuPer ry Heidi Laurila Tehy Kainuu ry Päivi Pyykkönen Työsuojeluvaltuutettu G 37 Matti Eerola Työsuojeluvaltuutettu G 36 Olli Vesala JUKO F 27 Ella Kiljunen Jyty Leila Koskensalmi JHL

9 Liite 3 TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEN OHJELMA Kannustavan palkitsemisjärjestelmän periaatteiden luominen ja pilotointi tuloksellisuushankkeiden avulla KT:n yleiskirjeen 5/2000 periaatteiden mukaisesti Työnantajan ja työntekijöiden edustajien yhteisten työryhmien perustaminen maakunnan eri palvelutoimintojen kehittämiseksi, prosessien tarkastelemiseksi ja tulevien muutosten ennakoimiseksi Sijaispalveluyksikön/varahenkilöstön toimintatapojen ja prosessien kehittäminen ja tukeminen sekä sijaispalveluyksikön hyödyntäminen parhaiden työtapojen viemiseksi työyksiköihin Kainuun maakunta n työnvaativuuden mukaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen ja palkkaohjelman jatkotyö Työnantajan ja työntekijöiden edustajien sekä työterveyshuollon yhteisen, asiantuntijatyöryhmän perustaminen parantamaan työhyvinvointia tavoitteena mm. sairauspoissaolojen vähentäminen. Työnantaja ja työntekijäjärjestöt neuvottelevat niistä toimintaperiaatteista ja toimenpiteistä, joita Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelma henkilöstöä koskien edellyttää

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa:

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 1 Luottamusmiessopimus 6.11.2012 1 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2012 2013 PTYTES 2012 2013 Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus LUKU 3 Työaika LUKU 4 Vuosiloma LUKU 5 Työloma LUKU 6

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto PRO ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

II LUKU PALKKAUS. 18 Palkanmaksu

II LUKU PALKKAUS. 18 Palkanmaksu KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 6 1 (8) KVTES:n muut sopimusmääräysmuutokset ja muutosten selostus II LUKU PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän

Lisätiedot

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Paikallinen sopimus 1 (8) Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 1.1.2014 31.12 2017 1 Sopijaosapuolet 2 Soveltamisala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2013 20.8.2012 1 (8) 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 09 1728 5600, Faksi 09 175 814 www.sosiaaliala.fi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto Työsuhdeasiat Maiju Kettunen 09 1728

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot