OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2013 2014"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteystietoja opistolle Työajat.4 3. Lomat Poissaolot ja myöhästymiset 4 5. Arviointi Osaamisen tunnustaminen hyväksiluku 5 7. Vapautukset.5 8. Tukiopetus, erityisopetus 5 9. Opintojakson (kurssin) uusiminen Valinnaisuus Yhdistelmätutkinto Kansainvälisyystoiminta Eroaminen ja keskeyttäminen Oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet Opiskelijahuolto Terveydenhoitaja Kuraattori Harrastusmahdollisuudet Ruokailut ja kahvit Tupakointi Opiskelija-asunnot, vaatehuolto, saunavuoro Opintotuki, opiskelija-alennukset ja kortit Oppilaskunta ja tutortoiminta Autojen lämmityspaikat Opiskelijoiden posti Lemmikkieläimet Liikenne opiston alueella Asuntolan järjestyssäännöt Koulutusyhtymän yhteiset järjestyssäännöt 12 2

3 TERVETULOA OPISKELEMAAN MAASEUTUOPISTON KANNUKSEN YKSIKKÖÖN! Tähän oppaaseen on koottu tietoa opiston toiminnasta ja opiskeluun liittyvistä asioista. Tutustu oppaaseen huolellisesti ja säilytä se koko opiskelusi ajan. Toivottavasti opiskelun aloittaminen ja oppilaitosyhteisön jäseneksi liittyminen sujuu tämän oppaan avulla joustavasti ja vaivattomasti. Toki me kaikki opettajat ja muu henkilökunta opastamme sinua mielellämme. Voit ottaa meihin yhteyttä ja se on toivottavaakin! 1. Yhteystietoja opistolle Rehtori Jarmo Matintalo Yksikön johtaja Hanna-Mari Laitala Koulutusohjaaja Juha Yli-Korpela Asuntolanvalvoja Kaisu Salminen Toimistosihteeri Marianne Överman Toimistosihteeri Pirjo Kortetmaa Ammatillinen erityisopettaja Pertti Hanni Kuraattori Marika Isoniemi Kennelvastaava Ryhmänohjaajat (muutokset mahdollisia): Taisto Hakkarainen (k13 MAA) Juha Landin (k12 MAA) Veikko Heimonen (k11 MAA) Pauli Haaponiemi (k13 TEKNO) Joni Häkkilä (k12 TEKNO) Petri Ahoniemi (k11tekno) Pentti Roivas (k13 METSÄ) Esa Saari (k12 METSÄ) Petteri Kattilakoski (k11 Metsä) Tapio Hernesniemi (turkisopetus) Hanna Vänttilä (k13 KENNEL) Päivi Berg (k12 KENNEL ja k12 ELHO) Michaela Grönlund (k11 KENNEL) Piritta Pärssinen (Ka Kennel 10 ja kennel aikuisopiskelijat) Opinto-ohjaajat: Taisto Hakkarainen (maatalous, maatalousteknologia), Pentti Roivas (metsä) ja Piritta Pärssinen (kennel). Koulutussuunnittelija kansainvälisyysasiat: Heidi Jokinen Terveydenhoitaja Päivi Orava Vartiointiliike: Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa: ja löydät meidät myös facebookista. 3

4 2. Työajat Aamupala on klo 7:30 8:15 Ruokatunnit: lounas ma-pe klo :45 päivällinen ma-to klo 16:30 17:30 Kahvitauot ti-to klo 10:10 10:25 ja ma-to klo 14:30 14:45. Lukujärjestykset ovat näkyvillä Wilmassa (https://wilma.kpedu.fi/. Jakso kestää kahdeksan viikkoa eli sama lukujärjestys on voimassa sen ajan. Lukuvuodessa on yhteensä viisi kahdeksan viikon jaksoa (+kesäjakso ja mahdolliset työssäoppimisjaksot). Koulupäivät ajoittuvat yleensä seuraavasti: maanantai 12:45-16:30 tiistai-torstai 8:30-16:30 perjantai 8:30 12:05 Navettavuorot alkavat aamuisin klo 6:00 ja päättyvät klo 18: Lomat Syysloma = viikko 42 Joululoma = Talviloma = viikko 9 Etäopiskelupäivät (henkilökunnan koulutuspäivä): , , Poissaolot ja myöhästymiset Opiskelija on velvollinen osallistumaan hänelle tarjottuun opetukseen. Lukujärjestyksessä olevia työaikoja on noudatettava. Etukäteen tiedossa olevista poissaoloista tulee sopia ryhmänohjaajan tai yksikön johtajan kanssa. Ryhmänohjaaja voi antaa poissaololuvan korkeintaan 3 päiväksi. Pidempiin poissaoloihin pyydetään lupa yksikön johtajalta. Tarkemmat tiedot poissaolosäännöistä saat ryhmänohjaajaltasi. Ilmoita sairastumisestasi ryhmänohjaajalle ja suoraan opettajallesi työpisteeseen. Jos sairastut kotona, ilmoita siitä aina ryhmänohjaajallesi. Sairauspoissaoloista tarvitaan terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus, joka toimitetaan ryhmänohjaajalle. Poissaolot korvataan erikseen sovittavalla tavalla. Sovittaessa voit käydä rästipajalla tekemässä kokeita ja rästiin jääneitä tehtäviä ohjatusti. Oppitunneille tullaan ajoissa! 5. Arviointi Opettajat antavat opintojaksojen tai tutkinnon osien arvostelut / suoritusmerkinnät Internetin kautta Wilma -opettajaliittymässä. Kun arviointi on syötetty, tieto siirtyy Wilma- opiskelijaliittymään. Tällöin myös opiskelija näkee saamansa arvioinnit ja voi näin seurata reaaliajassa omien opintojensa etenemistä (https://wilma.kpedu.fi/). Wilmaan kirjaudutaan samalla tunnuksella kuin opiston tietokoneille ja sinne löytyy linkki myös koulumme nettisivuilta. Uudet opiskelijat saavat Wilman käyttökoulutuksen opintojen alkuvaiheessa. Metsäopiskelijoilla on oma opiskelijaliittymä. Ohjelomakkeet näiden ohjelmien käyttöön jaetaan myös opintojen alkaessa. Opintojakso arvioidaan oppimisen arviointina (hyväksytty, ei osallistunut, täydennettävä) ja tutkinnon osat perustuvat osaamisen arviointiin, jolloin niistä annetaan arvosana (1-3). Opetussuunnitelmassa voi olla myös muuta osaamisen arviointia, joista tulee myös arvosanat. 4

5 Alaikäisten huoltajat saavat myös Wilma käyttäjätunnukset, tästä tarkempaa tietoa syyskuun kotiväen illassa. Wilman avulla huoltajat voivat kotoa käsin seurata opiskelijan suorituksia ja poissaoloja. 6. Osaamisen tunnustaminen - hyväksiluku Mikäli haluat aikaisempien opintojen tai töiden hyväksilukemista eli aiemmin opitun tunnustamista, sinun on haettava sitä erillisellä lomakkeella. Jos siis esimerkiksi olet käynyt jo jonkin muun ammatillisen perustutkinnon tai lukion, voit saada osan opinnoista hyväksilukuun eli samoja opintoja ei tarvitse suorittaa uudestaan. Ryhmänohjaaja antaa koulutusohjelman opintosuunnitelman, josta selviää, mitä opintoja tutkintoon kuuluu. Jos samoja opintoja on jo suoritettuna, täytät ryhmänohjaajan kanssa hyväksilukulomakkeen. Opettajat hyväksyvät / hylkäävät ainekohtaisesti hyväksilukuhakemuksen. Sinun tulee AINA esittää aiemmista suorituksista opinto- tai työtodistukset, muuten hyväksilukua ei voi tehdä. HUOM! Hyväksilukemisesta on sovittava ennen opintojakson alkamista, joten ota asia esille heti opintojen alkaessa (jos siis olet suorittanut jo esim. muun ammatillisen perustutkinnon tai lukio-opinnot). 7. Vapautukset Vapautuksia opinnoista voi saada vain erityisistä syistä. Ennen opintojen alkamista 18 vuotta täyttäneille henkilöille ovat vapaaehtoisia seuraavat kaikille yhteisiin opintoihin kuuluvat opinnot: Liikunta 1ov Terveystieto 1ov Taide ja kulttuuri 1ov Jos siis olet täyttänyt 18 vuotta ennen opintojen alkua ja et halua edellä mainittuja opintoja suorittaa, ilmoita siitä ryhmänohjaajalle. Opinnot voi halutessaan kuitenkin suorittaa normaalisti. 8. Tukiopetus, erityisopetus Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukiopetusta, jos hän on jäänyt opinnoista tilapäisesti jälkeen. Henkilökohtaista opetuksen järjestämissuunnitelmaa (HOJKS) laadittaessa neuvotellaan yhdessä huoltajien, erityisopettajan, ryhmänohjaajan ja kuraattorin kanssa. Tarvittaessa erityisopettaja selvittää opiskelijan tarvitsemat tukitoimet ja seuraa yhdessä ryhmänohjaajien ja kuraattorin kanssa tukitoimien toteutumista ja tiedottaa niistä tarvittaessa koko henkilöstölle. 9. Opintojakson (kurssin) uusiminen Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusintaan. Hyväksytyn suorituksen voi uusia kerran. 10. Valinnaisuus Koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä eri koulutusohjelmien ja toisen asteen oppilaitosten kesken. Näin järjestetään mahdollisuuksia laajentaa kouluttautumisen valinnaisuutta. Tutkinto- ja opintoalakohtaisten opetussuunnitelmien laadinta tapahtuu pääosin yksikkökohtaisesti ja näin ollen myös valinnaisten opintojen tarjonta. Opiskelija voi edetä opinnoissaan valitsemansa ohjelman mukaan. Tutkintoon johtavalta pääopintoalalta edellytetään suoritetuksi tutkintokohtaiset, tutkinnonperusteissa määritellyt osat, mutta vapaasti valittavat 5

6 voivat olla muitakin opintoja tai työkokemukseen tai ohjattuihin harrastuksiin liittyviä suorituksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. 11. Yhdistelmätutkinto Yhdistelmätutkinnossa suoritetaan samanaikaisesti sekä lukion oppimäärä että ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on vuoden pidempi kuin perustutkinnossa kestäen yhteensä neljä vuotta. Eri jaksoilla koulua käydään joko maaseutuopistolla tai lukiolla ja kesät menevät yleensä työssäoppien. Yhdistelmätutkinnossa on tällä hetkellä mukana enimmäkseen kennellinjan opiskelijoita, mutta asiasta kiinnostuneiden on mahdollista muiltakin linjoilta hakeutua ko. koulutukseen. Jos olet kiinnostunut yhdistelmätutkinnosta, ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi. 12. Kansainvälisyystoiminta Kansainvälisyystoiminta yksikössämme on vilkasta! Kansainvälisyys ilmenee muun muassa aktiivisena opiskelijavaihtona, ulkomaisina opiskelijaryhminä, vierailuina sekä erilaisten projektien kautta. Useat opiskelijamme suorittavat osan työssäoppimisistaan (yleensä n. 3-5vk) ulkomailla. Ulkomaanvaihtoja tuetaan auttamalla ja opastamalla vaihdon järjestelyissä sekä työssäoppimispaikkojen etsimisessä. Vaihtoja tuetaan myös taloudellisesti! Käytännössä opiskelijalle itselleen jää yleensä melko vähän kuluja matkasta (varsinkin jos vaihto toteutuu jonkin kansainvälisyysprojektin puitteissa). Opiskelijoitamme on ollut vaihdossa muun muassa Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa, Sveitsissä, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Opiskelijoilta edellytetään ulkomaan vaihtojakson suhteen oma-aloitteisuutta ja kielitaitoa. Jos ulkomailla tapahtuva opiskelu tai työssäoppiminen kiinnostaa, ota yhteyttä kansainvälisyysvastaavaan. Kansainvälisyys kannattaa: voit saada hienoja uusia kokemuksia, tutustua erilaisiin kulttuureihin, harjoittaa kielitaitoasi ja saada uusia ystäviä. 13. Eroaminen ja keskeyttäminen Jos elämäntilanteesi, terveydentilasi tai muun syyn vuoksi et voi osallistua opintoihin, ilmoita suunnitelmastasi heti ryhmänohjaajalle tai kuraattorille. Näin voimme miettiä yhdessä ratkaisuja tilanteeseesi. Jos harkitset oppilaitoksesta eroamista esimerkiksi väärän ammatinvalinnan, motivaatio-ongelmien, opiskeluvaikeuksien, taloudellisten tai terveydellisten syiden tai opintojen etenemättömyyden vuoksi, älä tee hätiköityä päätöstä. Eropäätös on iso asia, jota ennen on hyvä keskustella ryhmänohjaajan ja kuraattorin kanssa. Keskustelussa selvitetään, onko eroaminen ainoa ratkaisu, voidaanko erilaisin tukikeinoin mahdollistaa opinnoissa eteneminen, löytyykö vaihtoehtoista opiskelumahdollisuutta, onko opiskelijalla eroamisen jälkeen tiedossa opiskelutai työpaikkaa tai muuta mielekästä vaihtoehtoa. Jos kuitenkin päädyt eroratkaisuun, sinun tulee täyttää kirjallinen eroilmoitus, jonka alaikäisen opiskelijan huoltaja myös allekirjoittaa ja keskustelee vielä ryhmänohjaajan/kuraattorin kanssa. Erotodistuksen mukana lähetetään opintokortti siihen saakka käydyistä opinnoista. Kaikki opintososiaaliset edut katkeavat eropäivästä lähtien. 14. Oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet Hankittavista kirjoista saat tietoa aineopettajilta. Oppikirjojen tilaaminen tapahtuu yleensä yhteistilauksena opistolta. Opiskelijoilta laskutetaan lukuvuosittain 40 euron monistemaksu, jolla katetaan opetuksen yhteydessä opiskelijoille jaettavan monistemateriaalin kustannuksia. Lisäksi opisto jakaa opiskelijoille ensimmäisenä vuonna kansion, johon materiaalia voi kerätä. Viranomaismaksut (esim. tulityökortti, hygieniapassi, EAkortit, ajokortin lunastusmaksu) opiskelija maksaa itse. 6

7 15. Opiskelijahuolto Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuolto pyrkii toimillaan edistämään ongelmien varhaista tunnistamista ja puuttumaan niihin riittävän ajoissa. Opiskelijahuollon tehtävänä on kehittää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja varmistaa kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskelijahuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijahuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä, johon kuuluvat Kannuksen yksikössä yksikön johtaja Hanna-Mari Laitala, ammatillinen erityisopettaja Pertti Hanni, koulutusohjaaja Juha Yli-Korpela, asuntolavalvoja Kaisu Salminen, opinto-ohjaaja Taisto Hakkarainen, lehtori Piritta Pärssinen, apuopettaja Esa Vihanta, navetan vastaava työntekijä, terveydenhoitaja sekä kuraattori, joka toimii tiimivastaavana. 16. Terveydenhoitaja Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja seurata opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, järjestää terveys- ja sairaanhoitopalveluja sekä tunnistaa varhain opiskelijan tuen tai tutkimusten tarve ja tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin tai hoitoon. Terveydenhoitaja tapaa kaikki opiskelijat ensimmäisenä lukuvuotena terveystarkastuksen merkeissä. Lisäksi terveydenhoitaja järjestää terveystarkastuksen toisena opiskeluvuotena. Tarpeen mukaan on mahdollisuus myös lääkärin tarkastukseen. Terveydenhoitajan vastaanottoajat: Parillisina viikkoina tiistaisin ja keskiviikkoisin klo Parittomina viikkoina tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo Terveydenhoitajan työhuone on Ollikkalan toisessa kerroksessa huone 116. Puhelimitse ja sähköpostilla tavoitettavissa myös muina päivinä, Kiireellisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa apu haetaan Kannuksen terveyskeskuksesta numerosta , joka on avoinna klo 16 asti. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sairaustapauksissa otetaan yhteys K-PKS:n yhteispäivystykseen Kokkolaan numeroon 06/ , jonne mahdollisuus saada kyyditys asuntolanvalvojalta koulun autolla. Ensiapukaappeja koululla on opetus- ja työtiloissa. Hätätilanteessa muista yleinen hätänumero Kuraattori Kuraattoritoiminnalla halutaan tukea opiskelijaa selviytymään erilaisissa ongelmallisissa elämäntilanteissa. Kuraattori tukee opiskelijoita elämänhallinnan asioissa keskusteluin, antamalla neuvontaa sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia ja tarpeen mukaan ohjausta ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen piiriin. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen, joilla edesautetaan opintojen loppuunsaattamista. Yhteistyö vanhempien ja muiden verkostojen kanssa on tärkeää. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, vanhemmat tai opettaja. Kuraattorin työhuone on Ollikkalan toisessa kerroksessa huone 119, jossa kuraattori on tavattavissa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Puhelimitse ja sähköpostilla tavoitettavissa myös muina päivinä, p Keskustelut ovat luottamuksellisia. 7

8 18. Harrastusmahdollisuudet Koulu pyrkii tukemaan opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Harrastuksista informoidaan syksyllä koulun alettua tarkemmin, jolloin myös kysellään toiveita. Ohjattu harrastustoiminta alkaa lokakuun alussa ja jatkuu toiveiden mukaan talvilomaan asti. Asuntolanvalvojan työhuoneen vieressä on ilmoitustaulu, josta löytyy tieto kaikista alueen harrastusmahdollisuuksista. Ohjattuina harrastuksina on aikaisemmin ollut esim. ratsastus, konekerho, ammunta, sähly, zumba yms. ATK-ryhmätila Ollikkalassa ovat auki 22:00 asti. Pehtoorintalossa toimii opiskelijoiden vapaa-ajantilat. Sieltä löytyy Wii Fit-peli, tv, karaokelaitteet, dvd-laitteet (jopa VHS), lautapelejä sekä pelihuone yläkerrasta ja alakerrasta pari tietokonetta, biljardi sekä bänditilat. Varastoista löytyvät myös omatoimiseen käyttöön pesisvälineitä, käsipallo, sulkapallomailoja, jalka- ja lentopalloja. Vapaa-aikakeskus, jossa uimahalli, urheilusalit ja kuntosali, ovat noin 1.5 kilometrin päässä Kitinkankaalla. Kaupunginkirjasto on noin 1 km päässä koululta toisella puolella jokea. Sieltä voit lainata kirjoja, lehtiä, levyjä, kasetteja, videoita, nuotteja ym. Myös kulttuuri- ja taideharrastuksiin on Kannuksessa mahdollisuuksia esimerkiksi kansalaisopiston puitteissa. 19. Ruokailut ja kahvit Perustutkinnon opiskelijat saavat arkipäivisin korvauksetta aamupalan, lounaan ja päivällisen. Kahvit opiskelijat kustantavat itse. Hinnasto: kahvi 1 tee 0,50 kaakao 1 kahvi ja pulla 2 pulla 1.50 Viikonlopun työvuorolaiset saavat ruokalipun työpisteeltä mukaansa. Ruokalassa ei olla lakki/takki päällä (koskee myös tyttöjä). Ruokailuun tullaan siistinä, puhtailla kengillä ja kädet puhtaina. Työ- ja päällysvaatteet sekä saappaat jätetään niille osoitettuihin tiloihin. Ruokaa ei viedä ruokalasta asuntoloihin. Ruokalasta lähdettäessä tuoli nostetaan ylös ja likaiset astiat viedään niille osoitetulle paikalle. Erityisruokavalioon tarvitaan lääkärin/terveydenhoitajan todistus. Ilmoita tästä keittiölle heti opintojen alkaessa. 20. Tupakointi Tupakointi on kielletty kaikissa koulutusyhtymän omistamien kiinteistöjen sisätiloissa ja kiinteistöjen ulkoalueilla. 21. Opiskelija-asunnot, vaatehuolto, saunavuoro Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan opistolla. Mahdollisuus on myös itse vuokrata esim. kaupungilta vuokra-asunto, johon voi hakea Kelan asumislisää. Tällöin kuitenkin menettää oikeuden ottaa asuntolapaikan opistolta. Jokainen koululta asuntolapaikan saava opiskelija allekirjoittaa kouluun saapuessaan asuntolapaikkasopimuksen ja tässä yhteydessä opiskelijoilta kerätään 70 suuruinen vakuusraha, jonka saa avaimen poisluovutuksen yhteydessä takaisin. Tästä summasta peritään koulun omaisuudelle mahdollisesti aiheutetut vahingot yms. muut mahdolliset kulut. 8

9 Asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa asuntolassa olevasta koululle kuuluvasta kalustosta sekä asunnon siivouksesta. Huoneita luovutettaessa suoritetaan alkutarkastus ja takaisinluovutuksen yhteydessä huoneen kuntoa verrataan alkuperäiseen. Kaluston tai siivouksen laiminlyönnistä laitetaan 1. ja 2. vuoden aikana lasku ja kolmantena vuonna laiminlyönnit veloitetaan vakuusrahasta. Siivoustarvikkeet löytyvät jokaisesta asuntolasta. Asuntolan siisteyttä ja kuntoa valvoo asuntolanvalvoja. Jos asuntolassa rikkoutuu jotakin, ilmoita siitä pikaisesti asuntolanvalvojalle. HUOM! Huoneet on syytä pitää lukittuina silloin, kun niissä ei oleskella. Asunnot on peruskalustettuja; sänky, työpöytä ja vaatekaappi ja verhot. Yhteisistä tiloista löytyy tv, sohva, ruokapöytä+tuolit, mikroaaltouuni (osasta asunnoista myös kahvinkeitin). Kaikki muut tarpeelliset esim. liinavaatteet ja astiat on tuotava itse. Työvaatteita säilytetään pukuhuoneissa, joita on mm. verstaalla ja Ollikkalassa. Työvaatteita ei saa säilyttää yleisissä vaatenaulakoissa. Työvaatteiden pesusta ja siisteydestä vastaa opiskelija itse. Ollikkalan alakerrassa on opiskelijoiden käytettävissä pyykkikone sekä kuivaushuone. Siivoojat opastavat niiden käytössä. Pojat ja tytöt saunovat Ollikkalan alakerrassa omissa saunoissaan. Viikonloppuna työvuorossa olevat voivat asua koululla. Muuten viikonlopuksi koululle jäävien tulee sopia asiasta asuntolanvalvojan kanssa. Kaikissa asumiseen ja harrastustoimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä asuntolanvalvojaan p Opintotuki, opiskelija-alennukset ja -kortit Opintotoimiston henkilöstö auttaa sinua erilaisissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi opintotukiasioissa, käyttäjätunnuksien kanssa, hyväksiluvuissa ja niin edelleen. Ollikkalassa sijaitsevalta opintotoimistolta saat tukihakemuslomakkeita Kelaa varten. Toimistolta saat myös opiskelijatodistuksen, jonka tarvitset hankkiessasi VR:n ja matkahuollon yhteistä opiskelijakorttia. Opiskelijana pääsee matkustamaan junalla ja linja-autolla puoleen hintaan. Opiskelijajärjestö Sakki Ry:n esitteitä ja jäsenhakemuksia voit hakea opintotoimistosta, myös Sakki Ry:n kortilla saa opiskelija-alaennukset juna- ja bussiliikenteessä. Ilmoita opintotoimistoon aina mikäli yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia. 23. Opiskelijakunta ja tutortoiminta Opiskelijat valitsevat kultakin luokalta kaksi edustajaa opiskelijakunnan hallitukseen. Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on edistää oppilaskunnan viihtyvyyttä, luoda harrastusmahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleensäkin oppilaitoksen kehittämiseen. Toiminnan määrä ja laatu riippuu jäsenistön tarpeista ja aktiivisuudesta. Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiston opiskelijat. Maaseutuopistolla on myös mahdollisuus osallistua tutor-toimintaan. Tutoreiden tehtäviin kuuluu esim. uusien opiskelijoiden vastaanotto, markkinoinnissa avustaminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen pitkin vuotta. Opiskelijakunnan ja tutor-toiminnan ohjaajana toimii asuntolanvalvoja. 24. Autojen lämmityspaikat Talviaikaan on mahdollista vuokrata auton lämmityspaikka. Kysy vapaita paikkoja asuntolanvalvojalta. Paikan vuokraaja saa tolppaan kuuluvan avaimen. 9

10 25. Opiskelijoiden posti Opiskelijoiden postit tulevat päärakennuksen Ollikkalan edessä olevaan postilaatikkoon, josta opintosihteeri toimittaa sen opiskelijoiden postilaatikoihin Ollikkalan aulassa. Opiskelija voi tarkistaa oman postinsa joko suoraan laatikosta tai sisällä olevasta oppilaspostilokerosta. Paketit ja muut isommat postitoimitukset pidetään toimistossa, josta opiskelija saa omansa noutaa. 26. Lemmikkieläimet Ainoastaan Kennelalan opiskelijat saavat tuoda asuntolaan yhden koiran, mikäli eläimestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa asuintovereille. Koulun alueella koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi ohjaajan kiinniotettavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Koiria ulkoilutetaan pääasiallisesti siihen tarkoitetuilla ja merkityillä alueilla. Koulun alueelta on kerättävä kaikki koiran ulosteet niille tarkoitettuihin jätesäiliöihin. 27. Liikenne opiston alueella Autot ja muut moottoriajoneuvot pidetään merkityillä pysäköintipaikoilla. Tarpeeton liikennöinti oppilaitoksen alueella on kielletty. Nopeusrajoituksia on ehdottomasti noudatettava. Nopeusrajoitukset on tehty kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi, koska alueella liikkuu eläimiä, opiskelijoita, henkilökuntaa, vieraita ja erilaisia työkoneita. Autoilua seurataan myös iltaisin. Ollikkalan rakennuksen viertä kulkee palokäytävä, jonka alueella ei saa parkkeerata moottoriajoneuvoja (autot, mopot/kevarit, traktorit jne.) Kyseinen käytävä kulkee seinän vierustaa (n. 5 metrin levyinen alue) koko rakennuksen ympäri. Opiskelija on itse korvausvelvollinen kyseiselle alueelle jättämästään moottoriajoneuvosta. 10

11 ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Hallitus hyväksynyt Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998 ja asetuksen 811/1998 mukaisesti. Sääntöjen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden viihtymistä ja turvata asumis- ja opiskelurauhaa. Säännöt koskevat kaikkia Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän opistojen asuntoloita. Asuntolatoimintaa ohjaa ja valvoo asuntolanvalvoja tai -hoitaja. Rehtorilla on oikeus antaa näitä sääntöjä tarkentavia ohjeita. 1. Opiskelija-asuntolan alueena pidetään koulun/asuntolan aluetta piha-alueineen. 2. Asiaton liikennöinti koulun alueella on kielletty. 3. Opiskelija-asuntolassa saavat asua ainoastaan ne henkilöt, joille on myönnetty asumisoikeus. 4. Nämä säännöt koskevat sekä asuntolassa asuvia että siellä vierailevia. Asuntolassa asuva on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä. 5. Asuntolassa oleskelu on oppituntien aikana sallittua ainoastaan erityissyistä, esim. sairaustapauksissa, terveydenhoitajan tai opettajan luvalla. 6. Asuntolassa oleskelu vapaapäivinä ja loma-aikoina on sallittu opiskelijoille, jotka ovat erityisistä syistä saaneet luvan. 7. Ulkopuolisten vierailuajat ovat arkisin klo , muissa tapauksissa asuntolanvalvojan luvalla. 8. Opiskelurauhan ja riittävän levon turvaamiseksi hiljaisuus klo Kaikenlainen toisen opiskelijan henkilökohtaista koskemattomuuden häiritseminen (esim. kiusaaminen, omaisuuteen koskeminen) on ehdottomasti kielletty. 10. Opiskelijoiden tulee huolehtia oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja piha-alueen siisteydestä viikoittain. Oppilaitoksella on oikeus siivouttaa huone asukkaan laskuun, jos tämä on laiminlyönyt puhtaanapidon. 11. Huoneiston/solun/huoneen ovet on pidettävä lukittuina aina. Oppilaitos ei vastaa opiskelijan omaisuuden katoamisesta tai sille tapahtuneesta vahingosta. 12. Asuntolaan ei voi tuoda lemmikkieläimiä. 13. Ilotulitteiden, räjähteiden ja ampuma- ym. aseiden säilyttäminen ja hallussapito asuntolassa on ehdottomasti kielletty. 14. Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittumisessa tai katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa asuntolanvalvojalle. Rikottu tai hukattu omaisuus tulee korvata. 15. Päihteiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen, hallussapito, välittäminen ja käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Koulun henkilökunta takavarikoi alkoholituotteet. 16. Tupakointi on kielletty opiskelija-asuntoloissa ja niiden alueella (L698/2010) 17. Asuntolassa tapahtuneista häiriöistä tulee ilmoittaa asuntolanvalvojalle ja kiinteistöä koskevista epäkohdista talonmiehelle. Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus, takuumaksun menettäminen sekä seurauksena voi olla - suullinen tai kirjallinen huomautus - kirjallinen varoitus (1. ja 2.) tai - asumiskielto yhdestä viikosta yhteen kuukauteen tai - asumiskielto määräajaksi tai - asuntolasta erottaminen. 11

12 Hallitus YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Hallitus hyväksynyt Järjestyssääntöjen perusta ja tavoite Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 479/ Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 :n muuttamisesta 480/2003 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 Tupakkalaki 698/2010 Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkien koulutusyhtymän opistojen opiskelijoita sekä henkilökuntaa soveltuvin osin. Yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava toimipaikkakohtaisia toimintaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Tupakkalaki 698/2010 kieltää tupakoinnin oppilaitosten alueella kokonaan. 2. Järjestyssäännön soveltamisalue Järjestyssäännöt ovat voimassa: - opiston alueella sekä kaikissa opiskeluun liittyvissä paikoissa ja tilanteissa, - matkoilla kotoa opiskelupaikalle ja takaisin, - työssäoppimispaikoissa noudatetaan lisäksi työpaikan ohjeita ja määräyksiä - säännöt ovat voimassa myös opiskeltaessa ulkomailla. 3. Työaikojen ja tehtävien noudattaminen - opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua opetukseen - lukujärjestyksen ja työssäoppimisen työaikoja noudatetaan täsmällisesti - henkilökohtainen opiskeluohjelma, HOPS, voi tuoda muutoksia perusohjelmaan, tällöin noudatetaan HOPSissa sovittuja aikoja ja toimintatapoja - oppimistehtävien tekeminen ajallaan on edellytys opintojen arvioinnille ja etenemiselle 4. Poissaolojen seurannassa noudatetaan yhteisiä ja yksikkökohtaisesti tarkennettuja ohjeita - sairauspoissaolojen todistusten toimittamisessa - poissaololuvan pyytämisessä - luvattomien poissaolojen korvaamisessa tai muissa seuraamuksissa - opintojaksojen ja suoritusten läsnäoloehdoissa 5. Työasu ja henkilökohtaiset suojaimet Työasua ja henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä ohjeiden mukaisesti. 6. Työrauha Oppimisyhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus työrauhaan ja turvalliseen oppimis- ja opetusympäristöön. Toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan työntekoa ei saa häiritä, esim. matkapuhelimista ei saa aiheutua häiriötä opetustilanteisiin. 7. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee pitää salassa sellaiset asiat, jotka ovat salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden alaisia. 8. Siisteys ja työturvallisuus - jokainen on velvollinen pitämään oman työympäristönsä siistinä ja turvallisena - työpisteissä jätteet lajitellaan ohjeiden mukaisesti ja toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita - oppilaitoksen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan työ- ja väestönsuojelusta sekä paloturvallisuudesta annettuja ohjeita - työpistekohtaisiin työturvallisuusohjeisiin ja pelastussuunnitelmaan on perehdyttävä ja niitä on noudatettava - vahingonvaarasta tai tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava lähimmälle henkilökunnan jäsenelle - jokainen paikalla oleva on velvollinen osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan ensiavun antamiseen tapaturman uhrille ja toimittamaan hänet hoitoon. 12

13 9. Oppilaitoksen omaisuuden käyttö - rikki olevasta laitteesta tulee ilmoittaa ensi tilassa ryhmää ohjaavalle henkilölle - oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 10. Tupakoiminen ja päihteet - tupakoiminen ja muiden tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella - päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty - erillisiin tilaisuuksiin, joissa tarjoillaan alkoholia, rehtori voi myöntää luvan erikseen anniskeluoikeuksien puitteissa. 11. Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta Mikäli opiskelija väärinkäyttää oppilaitoksen suomia etuja ja rikkoo järjestyssääntöjä, asia käsitellään lain 479/ :n mukaan seuraavasti: Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen: - opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta - opetustilassa toimivien henkilöiden turvallisuutta vaarantavasti käyttäytyvältä opiskelijalta voidaan evätä osallistuminen opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi - ellei opiskelija noudata poistumiskehotusta, rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa hänet opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta Tupakoiminen oppilaitoksen alueella: - työntekijän havaittua opiskelijan tupakoivan oppilaitoksen alueella hän pyytää opiskelijan henkilötiedot ja toimittaa ne ryhmänohjaajalle - ryhmänohjaaja puhuttelee opiskelijan ja antaa kirjallisen huomautuksen, tieto tupakointirikkeestä lähetetään alaikäisen opiskelijan kotiin tiedoksi - jos tupakointi jatkuu, opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuullaan kirjallista varoitusta varten, josta opistossa sovittu johdon edustaja (yksikönjohtaja/rehtori) tekee päätöksen - jos opiskelija havaitaan tupakoimassa kirjallisen varoituksen jälkeen, oppilaitoksen johto on yhteydessä poliisiin rikesakon määräämiseksi - jos tupakointi jatkuu vielä tämän jälkeen, myös määräaikainen erottaminen voi tulla kyseeseen - jos tupakointi on tapahtunut selkeästi yleistä turvallisuutta vaarantavalla tavalla aiheuttaen esim. paloturvallisuusriskin, sanktiona on suoraan kirjallinen varoitus tai poliisin kautta rikesakon määrääminen Henkilökunnan edustajan tupakointirikkomuksesta ovat seurauksena henkilöstöä koskevat kurinpidolliset menettelyt: suullinen huomautus ja kirjallinen varoitus. Tupakoinnin lopettamiseen ja savuttomaan työ- ja opiskelupäivään pyrkiville tarjotaan tukea opiskelija ja työterveyshuollon kautta. Kirjallinen varoitus - opiskelijalle, joka ei osallistu opetukseen, häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus Erottaminen - jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Laki määrittelee kirjallisen varoituksen ja erottamisen kurinpitorangaistuksiksi, joita sovellettaessa teko tai laiminlyönti on yksilöitävä, opiskelijaa on kuultava sekä hankittava tarpeellinen selvitys. Toimenpiteet ja menettelyt tulee kirjata. Kurinpitorangaistuksista rehtori tai rehtorin delegoima henkilö tekee kirjallisen päätöksen, joka saatetaan tiedoksi opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Ennen opiskelijan erottamista on kuultava myös opiskelijan huoltajaa. 13

14 14

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Liperin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Opiskelijan opas 2015-2016 2(24) SISÄLLYS 1. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 4 2. Opiskelijapalvelut... 5 2.1. Toimistot... 5 2.2. Koulukuraattori...

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Tampereen yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

YLEISOPAS 2013-2014 1

YLEISOPAS 2013-2014 1 1 YLEISOPAS 2013-2014 Sisällysluettelo 1. FAKTOJA KESKI-SUOMEN OPISTOSTA... 3 2. KÄYTÄNNÖN OHJEITA... 5 3. KESKI-SUOMEN OPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 6 4. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO... 14 5. ARVIOINTI JA

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS TERVETULOA OPISKELEMAAN RAISION AMMATTIOPISTOON! Tähän opinto-oppaaseen on koottu tärkeää tietoa opinnoista, opiskelukäytännöistä ja oppimisen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

logo tähän Kiipulan ammattiopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammatillinen peruskoulutus

logo tähän Kiipulan ammattiopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammatillinen peruskoulutus logo tähän Opiskelijan opas Kiipulan ammattiopisto 2015-2016 Ammatillinen peruskoulutus 2 Kiipulan ammattiopiston toimipaikkakartta Sisällys Kiipulan ammattiopiston toimipaikkakartta 2 Sisällys 3 1 Kiipulan

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Tuusula Kirkkotie 2012-2013

OPISKELIJAN OPAS Tuusula Kirkkotie 2012-2013 OPISKELIJAN OPAS Tuusula Kirkkotie 2012-2013 1 2 TERVETULOA OPISKELEMAAN AMMATTIIN LUKUVUONNA 2012-13! Keudan opiskelija-oppaan lisäksi (löytyy opiskelijaintrasta) jaamme tämän liitteen, josta löytyy Keuda

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Tuusula Kirkkotie 2014-2015

OPISKELIJAN OPAS Tuusula Kirkkotie 2014-2015 OPISKELIJAN OPAS Tuusula Kirkkotie 2014-2015 Keudan ammattiopiston Tuusula Kirkkotien tuutor-opiskelijat 2014-2015 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN AMMATTIIN LUKUVUONNA 2014-15!... 2 1 OPISKELUAIKATAULUT...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE

OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE 2012-2013 LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TÄRKEÄT NIMET JA NUMEROT NÄRVÅRDSTUDERANDES VIKTIGA NAMN OCH NUMMER Nimi / Namn Ryhmä / Grupp Ryhmänohjaaja / Gruppledare. Opinto-ohjaaja / Studiehandledare..

Lisätiedot