OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2013 2014"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteystietoja opistolle Työajat.4 3. Lomat Poissaolot ja myöhästymiset 4 5. Arviointi Osaamisen tunnustaminen hyväksiluku 5 7. Vapautukset.5 8. Tukiopetus, erityisopetus 5 9. Opintojakson (kurssin) uusiminen Valinnaisuus Yhdistelmätutkinto Kansainvälisyystoiminta Eroaminen ja keskeyttäminen Oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet Opiskelijahuolto Terveydenhoitaja Kuraattori Harrastusmahdollisuudet Ruokailut ja kahvit Tupakointi Opiskelija-asunnot, vaatehuolto, saunavuoro Opintotuki, opiskelija-alennukset ja kortit Oppilaskunta ja tutortoiminta Autojen lämmityspaikat Opiskelijoiden posti Lemmikkieläimet Liikenne opiston alueella Asuntolan järjestyssäännöt Koulutusyhtymän yhteiset järjestyssäännöt 12 2

3 TERVETULOA OPISKELEMAAN MAASEUTUOPISTON KANNUKSEN YKSIKKÖÖN! Tähän oppaaseen on koottu tietoa opiston toiminnasta ja opiskeluun liittyvistä asioista. Tutustu oppaaseen huolellisesti ja säilytä se koko opiskelusi ajan. Toivottavasti opiskelun aloittaminen ja oppilaitosyhteisön jäseneksi liittyminen sujuu tämän oppaan avulla joustavasti ja vaivattomasti. Toki me kaikki opettajat ja muu henkilökunta opastamme sinua mielellämme. Voit ottaa meihin yhteyttä ja se on toivottavaakin! 1. Yhteystietoja opistolle Rehtori Jarmo Matintalo Yksikön johtaja Hanna-Mari Laitala Koulutusohjaaja Juha Yli-Korpela Asuntolanvalvoja Kaisu Salminen Toimistosihteeri Marianne Överman Toimistosihteeri Pirjo Kortetmaa Ammatillinen erityisopettaja Pertti Hanni Kuraattori Marika Isoniemi Kennelvastaava Ryhmänohjaajat (muutokset mahdollisia): Taisto Hakkarainen (k13 MAA) Juha Landin (k12 MAA) Veikko Heimonen (k11 MAA) Pauli Haaponiemi (k13 TEKNO) Joni Häkkilä (k12 TEKNO) Petri Ahoniemi (k11tekno) Pentti Roivas (k13 METSÄ) Esa Saari (k12 METSÄ) Petteri Kattilakoski (k11 Metsä) Tapio Hernesniemi (turkisopetus) Hanna Vänttilä (k13 KENNEL) Päivi Berg (k12 KENNEL ja k12 ELHO) Michaela Grönlund (k11 KENNEL) Piritta Pärssinen (Ka Kennel 10 ja kennel aikuisopiskelijat) Opinto-ohjaajat: Taisto Hakkarainen (maatalous, maatalousteknologia), Pentti Roivas (metsä) ja Piritta Pärssinen (kennel). Koulutussuunnittelija kansainvälisyysasiat: Heidi Jokinen Terveydenhoitaja Päivi Orava Vartiointiliike: Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa: ja löydät meidät myös facebookista. 3

4 2. Työajat Aamupala on klo 7:30 8:15 Ruokatunnit: lounas ma-pe klo :45 päivällinen ma-to klo 16:30 17:30 Kahvitauot ti-to klo 10:10 10:25 ja ma-to klo 14:30 14:45. Lukujärjestykset ovat näkyvillä Wilmassa (https://wilma.kpedu.fi/. Jakso kestää kahdeksan viikkoa eli sama lukujärjestys on voimassa sen ajan. Lukuvuodessa on yhteensä viisi kahdeksan viikon jaksoa (+kesäjakso ja mahdolliset työssäoppimisjaksot). Koulupäivät ajoittuvat yleensä seuraavasti: maanantai 12:45-16:30 tiistai-torstai 8:30-16:30 perjantai 8:30 12:05 Navettavuorot alkavat aamuisin klo 6:00 ja päättyvät klo 18: Lomat Syysloma = viikko 42 Joululoma = Talviloma = viikko 9 Etäopiskelupäivät (henkilökunnan koulutuspäivä): , , Poissaolot ja myöhästymiset Opiskelija on velvollinen osallistumaan hänelle tarjottuun opetukseen. Lukujärjestyksessä olevia työaikoja on noudatettava. Etukäteen tiedossa olevista poissaoloista tulee sopia ryhmänohjaajan tai yksikön johtajan kanssa. Ryhmänohjaaja voi antaa poissaololuvan korkeintaan 3 päiväksi. Pidempiin poissaoloihin pyydetään lupa yksikön johtajalta. Tarkemmat tiedot poissaolosäännöistä saat ryhmänohjaajaltasi. Ilmoita sairastumisestasi ryhmänohjaajalle ja suoraan opettajallesi työpisteeseen. Jos sairastut kotona, ilmoita siitä aina ryhmänohjaajallesi. Sairauspoissaoloista tarvitaan terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus, joka toimitetaan ryhmänohjaajalle. Poissaolot korvataan erikseen sovittavalla tavalla. Sovittaessa voit käydä rästipajalla tekemässä kokeita ja rästiin jääneitä tehtäviä ohjatusti. Oppitunneille tullaan ajoissa! 5. Arviointi Opettajat antavat opintojaksojen tai tutkinnon osien arvostelut / suoritusmerkinnät Internetin kautta Wilma -opettajaliittymässä. Kun arviointi on syötetty, tieto siirtyy Wilma- opiskelijaliittymään. Tällöin myös opiskelija näkee saamansa arvioinnit ja voi näin seurata reaaliajassa omien opintojensa etenemistä (https://wilma.kpedu.fi/). Wilmaan kirjaudutaan samalla tunnuksella kuin opiston tietokoneille ja sinne löytyy linkki myös koulumme nettisivuilta. Uudet opiskelijat saavat Wilman käyttökoulutuksen opintojen alkuvaiheessa. Metsäopiskelijoilla on oma opiskelijaliittymä. Ohjelomakkeet näiden ohjelmien käyttöön jaetaan myös opintojen alkaessa. Opintojakso arvioidaan oppimisen arviointina (hyväksytty, ei osallistunut, täydennettävä) ja tutkinnon osat perustuvat osaamisen arviointiin, jolloin niistä annetaan arvosana (1-3). Opetussuunnitelmassa voi olla myös muuta osaamisen arviointia, joista tulee myös arvosanat. 4

5 Alaikäisten huoltajat saavat myös Wilma käyttäjätunnukset, tästä tarkempaa tietoa syyskuun kotiväen illassa. Wilman avulla huoltajat voivat kotoa käsin seurata opiskelijan suorituksia ja poissaoloja. 6. Osaamisen tunnustaminen - hyväksiluku Mikäli haluat aikaisempien opintojen tai töiden hyväksilukemista eli aiemmin opitun tunnustamista, sinun on haettava sitä erillisellä lomakkeella. Jos siis esimerkiksi olet käynyt jo jonkin muun ammatillisen perustutkinnon tai lukion, voit saada osan opinnoista hyväksilukuun eli samoja opintoja ei tarvitse suorittaa uudestaan. Ryhmänohjaaja antaa koulutusohjelman opintosuunnitelman, josta selviää, mitä opintoja tutkintoon kuuluu. Jos samoja opintoja on jo suoritettuna, täytät ryhmänohjaajan kanssa hyväksilukulomakkeen. Opettajat hyväksyvät / hylkäävät ainekohtaisesti hyväksilukuhakemuksen. Sinun tulee AINA esittää aiemmista suorituksista opinto- tai työtodistukset, muuten hyväksilukua ei voi tehdä. HUOM! Hyväksilukemisesta on sovittava ennen opintojakson alkamista, joten ota asia esille heti opintojen alkaessa (jos siis olet suorittanut jo esim. muun ammatillisen perustutkinnon tai lukio-opinnot). 7. Vapautukset Vapautuksia opinnoista voi saada vain erityisistä syistä. Ennen opintojen alkamista 18 vuotta täyttäneille henkilöille ovat vapaaehtoisia seuraavat kaikille yhteisiin opintoihin kuuluvat opinnot: Liikunta 1ov Terveystieto 1ov Taide ja kulttuuri 1ov Jos siis olet täyttänyt 18 vuotta ennen opintojen alkua ja et halua edellä mainittuja opintoja suorittaa, ilmoita siitä ryhmänohjaajalle. Opinnot voi halutessaan kuitenkin suorittaa normaalisti. 8. Tukiopetus, erityisopetus Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukiopetusta, jos hän on jäänyt opinnoista tilapäisesti jälkeen. Henkilökohtaista opetuksen järjestämissuunnitelmaa (HOJKS) laadittaessa neuvotellaan yhdessä huoltajien, erityisopettajan, ryhmänohjaajan ja kuraattorin kanssa. Tarvittaessa erityisopettaja selvittää opiskelijan tarvitsemat tukitoimet ja seuraa yhdessä ryhmänohjaajien ja kuraattorin kanssa tukitoimien toteutumista ja tiedottaa niistä tarvittaessa koko henkilöstölle. 9. Opintojakson (kurssin) uusiminen Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusintaan. Hyväksytyn suorituksen voi uusia kerran. 10. Valinnaisuus Koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä eri koulutusohjelmien ja toisen asteen oppilaitosten kesken. Näin järjestetään mahdollisuuksia laajentaa kouluttautumisen valinnaisuutta. Tutkinto- ja opintoalakohtaisten opetussuunnitelmien laadinta tapahtuu pääosin yksikkökohtaisesti ja näin ollen myös valinnaisten opintojen tarjonta. Opiskelija voi edetä opinnoissaan valitsemansa ohjelman mukaan. Tutkintoon johtavalta pääopintoalalta edellytetään suoritetuksi tutkintokohtaiset, tutkinnonperusteissa määritellyt osat, mutta vapaasti valittavat 5

6 voivat olla muitakin opintoja tai työkokemukseen tai ohjattuihin harrastuksiin liittyviä suorituksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. 11. Yhdistelmätutkinto Yhdistelmätutkinnossa suoritetaan samanaikaisesti sekä lukion oppimäärä että ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on vuoden pidempi kuin perustutkinnossa kestäen yhteensä neljä vuotta. Eri jaksoilla koulua käydään joko maaseutuopistolla tai lukiolla ja kesät menevät yleensä työssäoppien. Yhdistelmätutkinnossa on tällä hetkellä mukana enimmäkseen kennellinjan opiskelijoita, mutta asiasta kiinnostuneiden on mahdollista muiltakin linjoilta hakeutua ko. koulutukseen. Jos olet kiinnostunut yhdistelmätutkinnosta, ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi. 12. Kansainvälisyystoiminta Kansainvälisyystoiminta yksikössämme on vilkasta! Kansainvälisyys ilmenee muun muassa aktiivisena opiskelijavaihtona, ulkomaisina opiskelijaryhminä, vierailuina sekä erilaisten projektien kautta. Useat opiskelijamme suorittavat osan työssäoppimisistaan (yleensä n. 3-5vk) ulkomailla. Ulkomaanvaihtoja tuetaan auttamalla ja opastamalla vaihdon järjestelyissä sekä työssäoppimispaikkojen etsimisessä. Vaihtoja tuetaan myös taloudellisesti! Käytännössä opiskelijalle itselleen jää yleensä melko vähän kuluja matkasta (varsinkin jos vaihto toteutuu jonkin kansainvälisyysprojektin puitteissa). Opiskelijoitamme on ollut vaihdossa muun muassa Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa, Sveitsissä, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Opiskelijoilta edellytetään ulkomaan vaihtojakson suhteen oma-aloitteisuutta ja kielitaitoa. Jos ulkomailla tapahtuva opiskelu tai työssäoppiminen kiinnostaa, ota yhteyttä kansainvälisyysvastaavaan. Kansainvälisyys kannattaa: voit saada hienoja uusia kokemuksia, tutustua erilaisiin kulttuureihin, harjoittaa kielitaitoasi ja saada uusia ystäviä. 13. Eroaminen ja keskeyttäminen Jos elämäntilanteesi, terveydentilasi tai muun syyn vuoksi et voi osallistua opintoihin, ilmoita suunnitelmastasi heti ryhmänohjaajalle tai kuraattorille. Näin voimme miettiä yhdessä ratkaisuja tilanteeseesi. Jos harkitset oppilaitoksesta eroamista esimerkiksi väärän ammatinvalinnan, motivaatio-ongelmien, opiskeluvaikeuksien, taloudellisten tai terveydellisten syiden tai opintojen etenemättömyyden vuoksi, älä tee hätiköityä päätöstä. Eropäätös on iso asia, jota ennen on hyvä keskustella ryhmänohjaajan ja kuraattorin kanssa. Keskustelussa selvitetään, onko eroaminen ainoa ratkaisu, voidaanko erilaisin tukikeinoin mahdollistaa opinnoissa eteneminen, löytyykö vaihtoehtoista opiskelumahdollisuutta, onko opiskelijalla eroamisen jälkeen tiedossa opiskelutai työpaikkaa tai muuta mielekästä vaihtoehtoa. Jos kuitenkin päädyt eroratkaisuun, sinun tulee täyttää kirjallinen eroilmoitus, jonka alaikäisen opiskelijan huoltaja myös allekirjoittaa ja keskustelee vielä ryhmänohjaajan/kuraattorin kanssa. Erotodistuksen mukana lähetetään opintokortti siihen saakka käydyistä opinnoista. Kaikki opintososiaaliset edut katkeavat eropäivästä lähtien. 14. Oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet Hankittavista kirjoista saat tietoa aineopettajilta. Oppikirjojen tilaaminen tapahtuu yleensä yhteistilauksena opistolta. Opiskelijoilta laskutetaan lukuvuosittain 40 euron monistemaksu, jolla katetaan opetuksen yhteydessä opiskelijoille jaettavan monistemateriaalin kustannuksia. Lisäksi opisto jakaa opiskelijoille ensimmäisenä vuonna kansion, johon materiaalia voi kerätä. Viranomaismaksut (esim. tulityökortti, hygieniapassi, EAkortit, ajokortin lunastusmaksu) opiskelija maksaa itse. 6

7 15. Opiskelijahuolto Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuolto pyrkii toimillaan edistämään ongelmien varhaista tunnistamista ja puuttumaan niihin riittävän ajoissa. Opiskelijahuollon tehtävänä on kehittää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja varmistaa kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskelijahuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijahuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä, johon kuuluvat Kannuksen yksikössä yksikön johtaja Hanna-Mari Laitala, ammatillinen erityisopettaja Pertti Hanni, koulutusohjaaja Juha Yli-Korpela, asuntolavalvoja Kaisu Salminen, opinto-ohjaaja Taisto Hakkarainen, lehtori Piritta Pärssinen, apuopettaja Esa Vihanta, navetan vastaava työntekijä, terveydenhoitaja sekä kuraattori, joka toimii tiimivastaavana. 16. Terveydenhoitaja Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja seurata opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, järjestää terveys- ja sairaanhoitopalveluja sekä tunnistaa varhain opiskelijan tuen tai tutkimusten tarve ja tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin tai hoitoon. Terveydenhoitaja tapaa kaikki opiskelijat ensimmäisenä lukuvuotena terveystarkastuksen merkeissä. Lisäksi terveydenhoitaja järjestää terveystarkastuksen toisena opiskeluvuotena. Tarpeen mukaan on mahdollisuus myös lääkärin tarkastukseen. Terveydenhoitajan vastaanottoajat: Parillisina viikkoina tiistaisin ja keskiviikkoisin klo Parittomina viikkoina tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo Terveydenhoitajan työhuone on Ollikkalan toisessa kerroksessa huone 116. Puhelimitse ja sähköpostilla tavoitettavissa myös muina päivinä, Kiireellisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa apu haetaan Kannuksen terveyskeskuksesta numerosta , joka on avoinna klo 16 asti. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sairaustapauksissa otetaan yhteys K-PKS:n yhteispäivystykseen Kokkolaan numeroon 06/ , jonne mahdollisuus saada kyyditys asuntolanvalvojalta koulun autolla. Ensiapukaappeja koululla on opetus- ja työtiloissa. Hätätilanteessa muista yleinen hätänumero Kuraattori Kuraattoritoiminnalla halutaan tukea opiskelijaa selviytymään erilaisissa ongelmallisissa elämäntilanteissa. Kuraattori tukee opiskelijoita elämänhallinnan asioissa keskusteluin, antamalla neuvontaa sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia ja tarpeen mukaan ohjausta ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen piiriin. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen, joilla edesautetaan opintojen loppuunsaattamista. Yhteistyö vanhempien ja muiden verkostojen kanssa on tärkeää. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, vanhemmat tai opettaja. Kuraattorin työhuone on Ollikkalan toisessa kerroksessa huone 119, jossa kuraattori on tavattavissa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Puhelimitse ja sähköpostilla tavoitettavissa myös muina päivinä, p Keskustelut ovat luottamuksellisia. 7

8 18. Harrastusmahdollisuudet Koulu pyrkii tukemaan opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Harrastuksista informoidaan syksyllä koulun alettua tarkemmin, jolloin myös kysellään toiveita. Ohjattu harrastustoiminta alkaa lokakuun alussa ja jatkuu toiveiden mukaan talvilomaan asti. Asuntolanvalvojan työhuoneen vieressä on ilmoitustaulu, josta löytyy tieto kaikista alueen harrastusmahdollisuuksista. Ohjattuina harrastuksina on aikaisemmin ollut esim. ratsastus, konekerho, ammunta, sähly, zumba yms. ATK-ryhmätila Ollikkalassa ovat auki 22:00 asti. Pehtoorintalossa toimii opiskelijoiden vapaa-ajantilat. Sieltä löytyy Wii Fit-peli, tv, karaokelaitteet, dvd-laitteet (jopa VHS), lautapelejä sekä pelihuone yläkerrasta ja alakerrasta pari tietokonetta, biljardi sekä bänditilat. Varastoista löytyvät myös omatoimiseen käyttöön pesisvälineitä, käsipallo, sulkapallomailoja, jalka- ja lentopalloja. Vapaa-aikakeskus, jossa uimahalli, urheilusalit ja kuntosali, ovat noin 1.5 kilometrin päässä Kitinkankaalla. Kaupunginkirjasto on noin 1 km päässä koululta toisella puolella jokea. Sieltä voit lainata kirjoja, lehtiä, levyjä, kasetteja, videoita, nuotteja ym. Myös kulttuuri- ja taideharrastuksiin on Kannuksessa mahdollisuuksia esimerkiksi kansalaisopiston puitteissa. 19. Ruokailut ja kahvit Perustutkinnon opiskelijat saavat arkipäivisin korvauksetta aamupalan, lounaan ja päivällisen. Kahvit opiskelijat kustantavat itse. Hinnasto: kahvi 1 tee 0,50 kaakao 1 kahvi ja pulla 2 pulla 1.50 Viikonlopun työvuorolaiset saavat ruokalipun työpisteeltä mukaansa. Ruokalassa ei olla lakki/takki päällä (koskee myös tyttöjä). Ruokailuun tullaan siistinä, puhtailla kengillä ja kädet puhtaina. Työ- ja päällysvaatteet sekä saappaat jätetään niille osoitettuihin tiloihin. Ruokaa ei viedä ruokalasta asuntoloihin. Ruokalasta lähdettäessä tuoli nostetaan ylös ja likaiset astiat viedään niille osoitetulle paikalle. Erityisruokavalioon tarvitaan lääkärin/terveydenhoitajan todistus. Ilmoita tästä keittiölle heti opintojen alkaessa. 20. Tupakointi Tupakointi on kielletty kaikissa koulutusyhtymän omistamien kiinteistöjen sisätiloissa ja kiinteistöjen ulkoalueilla. 21. Opiskelija-asunnot, vaatehuolto, saunavuoro Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaan opistolla. Mahdollisuus on myös itse vuokrata esim. kaupungilta vuokra-asunto, johon voi hakea Kelan asumislisää. Tällöin kuitenkin menettää oikeuden ottaa asuntolapaikan opistolta. Jokainen koululta asuntolapaikan saava opiskelija allekirjoittaa kouluun saapuessaan asuntolapaikkasopimuksen ja tässä yhteydessä opiskelijoilta kerätään 70 suuruinen vakuusraha, jonka saa avaimen poisluovutuksen yhteydessä takaisin. Tästä summasta peritään koulun omaisuudelle mahdollisesti aiheutetut vahingot yms. muut mahdolliset kulut. 8

9 Asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa asuntolassa olevasta koululle kuuluvasta kalustosta sekä asunnon siivouksesta. Huoneita luovutettaessa suoritetaan alkutarkastus ja takaisinluovutuksen yhteydessä huoneen kuntoa verrataan alkuperäiseen. Kaluston tai siivouksen laiminlyönnistä laitetaan 1. ja 2. vuoden aikana lasku ja kolmantena vuonna laiminlyönnit veloitetaan vakuusrahasta. Siivoustarvikkeet löytyvät jokaisesta asuntolasta. Asuntolan siisteyttä ja kuntoa valvoo asuntolanvalvoja. Jos asuntolassa rikkoutuu jotakin, ilmoita siitä pikaisesti asuntolanvalvojalle. HUOM! Huoneet on syytä pitää lukittuina silloin, kun niissä ei oleskella. Asunnot on peruskalustettuja; sänky, työpöytä ja vaatekaappi ja verhot. Yhteisistä tiloista löytyy tv, sohva, ruokapöytä+tuolit, mikroaaltouuni (osasta asunnoista myös kahvinkeitin). Kaikki muut tarpeelliset esim. liinavaatteet ja astiat on tuotava itse. Työvaatteita säilytetään pukuhuoneissa, joita on mm. verstaalla ja Ollikkalassa. Työvaatteita ei saa säilyttää yleisissä vaatenaulakoissa. Työvaatteiden pesusta ja siisteydestä vastaa opiskelija itse. Ollikkalan alakerrassa on opiskelijoiden käytettävissä pyykkikone sekä kuivaushuone. Siivoojat opastavat niiden käytössä. Pojat ja tytöt saunovat Ollikkalan alakerrassa omissa saunoissaan. Viikonloppuna työvuorossa olevat voivat asua koululla. Muuten viikonlopuksi koululle jäävien tulee sopia asiasta asuntolanvalvojan kanssa. Kaikissa asumiseen ja harrastustoimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä asuntolanvalvojaan p Opintotuki, opiskelija-alennukset ja -kortit Opintotoimiston henkilöstö auttaa sinua erilaisissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi opintotukiasioissa, käyttäjätunnuksien kanssa, hyväksiluvuissa ja niin edelleen. Ollikkalassa sijaitsevalta opintotoimistolta saat tukihakemuslomakkeita Kelaa varten. Toimistolta saat myös opiskelijatodistuksen, jonka tarvitset hankkiessasi VR:n ja matkahuollon yhteistä opiskelijakorttia. Opiskelijana pääsee matkustamaan junalla ja linja-autolla puoleen hintaan. Opiskelijajärjestö Sakki Ry:n esitteitä ja jäsenhakemuksia voit hakea opintotoimistosta, myös Sakki Ry:n kortilla saa opiskelija-alaennukset juna- ja bussiliikenteessä. Ilmoita opintotoimistoon aina mikäli yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia. 23. Opiskelijakunta ja tutortoiminta Opiskelijat valitsevat kultakin luokalta kaksi edustajaa opiskelijakunnan hallitukseen. Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on edistää oppilaskunnan viihtyvyyttä, luoda harrastusmahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleensäkin oppilaitoksen kehittämiseen. Toiminnan määrä ja laatu riippuu jäsenistön tarpeista ja aktiivisuudesta. Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiston opiskelijat. Maaseutuopistolla on myös mahdollisuus osallistua tutor-toimintaan. Tutoreiden tehtäviin kuuluu esim. uusien opiskelijoiden vastaanotto, markkinoinnissa avustaminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen pitkin vuotta. Opiskelijakunnan ja tutor-toiminnan ohjaajana toimii asuntolanvalvoja. 24. Autojen lämmityspaikat Talviaikaan on mahdollista vuokrata auton lämmityspaikka. Kysy vapaita paikkoja asuntolanvalvojalta. Paikan vuokraaja saa tolppaan kuuluvan avaimen. 9

10 25. Opiskelijoiden posti Opiskelijoiden postit tulevat päärakennuksen Ollikkalan edessä olevaan postilaatikkoon, josta opintosihteeri toimittaa sen opiskelijoiden postilaatikoihin Ollikkalan aulassa. Opiskelija voi tarkistaa oman postinsa joko suoraan laatikosta tai sisällä olevasta oppilaspostilokerosta. Paketit ja muut isommat postitoimitukset pidetään toimistossa, josta opiskelija saa omansa noutaa. 26. Lemmikkieläimet Ainoastaan Kennelalan opiskelijat saavat tuoda asuntolaan yhden koiran, mikäli eläimestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa asuintovereille. Koulun alueella koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi ohjaajan kiinniotettavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Koiria ulkoilutetaan pääasiallisesti siihen tarkoitetuilla ja merkityillä alueilla. Koulun alueelta on kerättävä kaikki koiran ulosteet niille tarkoitettuihin jätesäiliöihin. 27. Liikenne opiston alueella Autot ja muut moottoriajoneuvot pidetään merkityillä pysäköintipaikoilla. Tarpeeton liikennöinti oppilaitoksen alueella on kielletty. Nopeusrajoituksia on ehdottomasti noudatettava. Nopeusrajoitukset on tehty kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi, koska alueella liikkuu eläimiä, opiskelijoita, henkilökuntaa, vieraita ja erilaisia työkoneita. Autoilua seurataan myös iltaisin. Ollikkalan rakennuksen viertä kulkee palokäytävä, jonka alueella ei saa parkkeerata moottoriajoneuvoja (autot, mopot/kevarit, traktorit jne.) Kyseinen käytävä kulkee seinän vierustaa (n. 5 metrin levyinen alue) koko rakennuksen ympäri. Opiskelija on itse korvausvelvollinen kyseiselle alueelle jättämästään moottoriajoneuvosta. 10

11 ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Hallitus hyväksynyt Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998 ja asetuksen 811/1998 mukaisesti. Sääntöjen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden viihtymistä ja turvata asumis- ja opiskelurauhaa. Säännöt koskevat kaikkia Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän opistojen asuntoloita. Asuntolatoimintaa ohjaa ja valvoo asuntolanvalvoja tai -hoitaja. Rehtorilla on oikeus antaa näitä sääntöjä tarkentavia ohjeita. 1. Opiskelija-asuntolan alueena pidetään koulun/asuntolan aluetta piha-alueineen. 2. Asiaton liikennöinti koulun alueella on kielletty. 3. Opiskelija-asuntolassa saavat asua ainoastaan ne henkilöt, joille on myönnetty asumisoikeus. 4. Nämä säännöt koskevat sekä asuntolassa asuvia että siellä vierailevia. Asuntolassa asuva on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä. 5. Asuntolassa oleskelu on oppituntien aikana sallittua ainoastaan erityissyistä, esim. sairaustapauksissa, terveydenhoitajan tai opettajan luvalla. 6. Asuntolassa oleskelu vapaapäivinä ja loma-aikoina on sallittu opiskelijoille, jotka ovat erityisistä syistä saaneet luvan. 7. Ulkopuolisten vierailuajat ovat arkisin klo , muissa tapauksissa asuntolanvalvojan luvalla. 8. Opiskelurauhan ja riittävän levon turvaamiseksi hiljaisuus klo Kaikenlainen toisen opiskelijan henkilökohtaista koskemattomuuden häiritseminen (esim. kiusaaminen, omaisuuteen koskeminen) on ehdottomasti kielletty. 10. Opiskelijoiden tulee huolehtia oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja piha-alueen siisteydestä viikoittain. Oppilaitoksella on oikeus siivouttaa huone asukkaan laskuun, jos tämä on laiminlyönyt puhtaanapidon. 11. Huoneiston/solun/huoneen ovet on pidettävä lukittuina aina. Oppilaitos ei vastaa opiskelijan omaisuuden katoamisesta tai sille tapahtuneesta vahingosta. 12. Asuntolaan ei voi tuoda lemmikkieläimiä. 13. Ilotulitteiden, räjähteiden ja ampuma- ym. aseiden säilyttäminen ja hallussapito asuntolassa on ehdottomasti kielletty. 14. Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittumisessa tai katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa asuntolanvalvojalle. Rikottu tai hukattu omaisuus tulee korvata. 15. Päihteiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen, hallussapito, välittäminen ja käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Koulun henkilökunta takavarikoi alkoholituotteet. 16. Tupakointi on kielletty opiskelija-asuntoloissa ja niiden alueella (L698/2010) 17. Asuntolassa tapahtuneista häiriöistä tulee ilmoittaa asuntolanvalvojalle ja kiinteistöä koskevista epäkohdista talonmiehelle. Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus, takuumaksun menettäminen sekä seurauksena voi olla - suullinen tai kirjallinen huomautus - kirjallinen varoitus (1. ja 2.) tai - asumiskielto yhdestä viikosta yhteen kuukauteen tai - asumiskielto määräajaksi tai - asuntolasta erottaminen. 11

12 Hallitus YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Hallitus hyväksynyt Järjestyssääntöjen perusta ja tavoite Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 479/ Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 :n muuttamisesta 480/2003 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 Tupakkalaki 698/2010 Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkien koulutusyhtymän opistojen opiskelijoita sekä henkilökuntaa soveltuvin osin. Yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava toimipaikkakohtaisia toimintaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Tupakkalaki 698/2010 kieltää tupakoinnin oppilaitosten alueella kokonaan. 2. Järjestyssäännön soveltamisalue Järjestyssäännöt ovat voimassa: - opiston alueella sekä kaikissa opiskeluun liittyvissä paikoissa ja tilanteissa, - matkoilla kotoa opiskelupaikalle ja takaisin, - työssäoppimispaikoissa noudatetaan lisäksi työpaikan ohjeita ja määräyksiä - säännöt ovat voimassa myös opiskeltaessa ulkomailla. 3. Työaikojen ja tehtävien noudattaminen - opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua opetukseen - lukujärjestyksen ja työssäoppimisen työaikoja noudatetaan täsmällisesti - henkilökohtainen opiskeluohjelma, HOPS, voi tuoda muutoksia perusohjelmaan, tällöin noudatetaan HOPSissa sovittuja aikoja ja toimintatapoja - oppimistehtävien tekeminen ajallaan on edellytys opintojen arvioinnille ja etenemiselle 4. Poissaolojen seurannassa noudatetaan yhteisiä ja yksikkökohtaisesti tarkennettuja ohjeita - sairauspoissaolojen todistusten toimittamisessa - poissaololuvan pyytämisessä - luvattomien poissaolojen korvaamisessa tai muissa seuraamuksissa - opintojaksojen ja suoritusten läsnäoloehdoissa 5. Työasu ja henkilökohtaiset suojaimet Työasua ja henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä ohjeiden mukaisesti. 6. Työrauha Oppimisyhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus työrauhaan ja turvalliseen oppimis- ja opetusympäristöön. Toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan työntekoa ei saa häiritä, esim. matkapuhelimista ei saa aiheutua häiriötä opetustilanteisiin. 7. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee pitää salassa sellaiset asiat, jotka ovat salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden alaisia. 8. Siisteys ja työturvallisuus - jokainen on velvollinen pitämään oman työympäristönsä siistinä ja turvallisena - työpisteissä jätteet lajitellaan ohjeiden mukaisesti ja toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita - oppilaitoksen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan työ- ja väestönsuojelusta sekä paloturvallisuudesta annettuja ohjeita - työpistekohtaisiin työturvallisuusohjeisiin ja pelastussuunnitelmaan on perehdyttävä ja niitä on noudatettava - vahingonvaarasta tai tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava lähimmälle henkilökunnan jäsenelle - jokainen paikalla oleva on velvollinen osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan ensiavun antamiseen tapaturman uhrille ja toimittamaan hänet hoitoon. 12

13 9. Oppilaitoksen omaisuuden käyttö - rikki olevasta laitteesta tulee ilmoittaa ensi tilassa ryhmää ohjaavalle henkilölle - oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 10. Tupakoiminen ja päihteet - tupakoiminen ja muiden tupakkatuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella - päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty - erillisiin tilaisuuksiin, joissa tarjoillaan alkoholia, rehtori voi myöntää luvan erikseen anniskeluoikeuksien puitteissa. 11. Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta Mikäli opiskelija väärinkäyttää oppilaitoksen suomia etuja ja rikkoo järjestyssääntöjä, asia käsitellään lain 479/ :n mukaan seuraavasti: Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen: - opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta - opetustilassa toimivien henkilöiden turvallisuutta vaarantavasti käyttäytyvältä opiskelijalta voidaan evätä osallistuminen opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi - ellei opiskelija noudata poistumiskehotusta, rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa hänet opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta Tupakoiminen oppilaitoksen alueella: - työntekijän havaittua opiskelijan tupakoivan oppilaitoksen alueella hän pyytää opiskelijan henkilötiedot ja toimittaa ne ryhmänohjaajalle - ryhmänohjaaja puhuttelee opiskelijan ja antaa kirjallisen huomautuksen, tieto tupakointirikkeestä lähetetään alaikäisen opiskelijan kotiin tiedoksi - jos tupakointi jatkuu, opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuullaan kirjallista varoitusta varten, josta opistossa sovittu johdon edustaja (yksikönjohtaja/rehtori) tekee päätöksen - jos opiskelija havaitaan tupakoimassa kirjallisen varoituksen jälkeen, oppilaitoksen johto on yhteydessä poliisiin rikesakon määräämiseksi - jos tupakointi jatkuu vielä tämän jälkeen, myös määräaikainen erottaminen voi tulla kyseeseen - jos tupakointi on tapahtunut selkeästi yleistä turvallisuutta vaarantavalla tavalla aiheuttaen esim. paloturvallisuusriskin, sanktiona on suoraan kirjallinen varoitus tai poliisin kautta rikesakon määrääminen Henkilökunnan edustajan tupakointirikkomuksesta ovat seurauksena henkilöstöä koskevat kurinpidolliset menettelyt: suullinen huomautus ja kirjallinen varoitus. Tupakoinnin lopettamiseen ja savuttomaan työ- ja opiskelupäivään pyrkiville tarjotaan tukea opiskelija ja työterveyshuollon kautta. Kirjallinen varoitus - opiskelijalle, joka ei osallistu opetukseen, häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus Erottaminen - jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Laki määrittelee kirjallisen varoituksen ja erottamisen kurinpitorangaistuksiksi, joita sovellettaessa teko tai laiminlyönti on yksilöitävä, opiskelijaa on kuultava sekä hankittava tarpeellinen selvitys. Toimenpiteet ja menettelyt tulee kirjata. Kurinpitorangaistuksista rehtori tai rehtorin delegoima henkilö tekee kirjallisen päätöksen, joka saatetaan tiedoksi opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Ennen opiskelijan erottamista on kuultava myös opiskelijan huoltajaa. 13

14 14

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Sisällysluettelo Tervetuloa Jamilahteen 2 Tärkeitä yhteystietoja 3 Lukuvuoden aikataulu 4 Yleistä lasitaidelinjasta 5 Opiskelujen käytännöt 7 Lähialueen palvelut 9

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Käsitelty Sedun johtoryhmässä 59 22.05.2015 Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 67 22.06.2015 Sisällys 1 Järjestyssääntöjen tavoitteet...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tarkoitus. Yleiset järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tarkoitus. Yleiset järjestyssäännöt Järjestyssäännöt 1 (5) Järjestyssäännöt Järjestyssääntöjen tarkoitus Järjestyssäännöt on tarkoitettu Ammattiopisto Luovin opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä oppilaitoksen alueella vieraileville. Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt 1 Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Johtoryhmässä 26.6.2013 (56 ) hyväksyttyjen sääntöjen päivitysluonnos 16.4.2014 Käsitelty johtoryhmässä 17.6.2014 Hyväksytty yhtymähallituksessa 11.7.2014

Lisätiedot

TERVETULOA PAASIKIVI-OPISTOON!

TERVETULOA PAASIKIVI-OPISTOON! - TERVETULOA PAASIKIVI-OPISTOON! 1. OPISTON VUOSIAIKATAULU... 1 2. OPISTON OPETUSTILAT... 2 3. KÄYTÄNNÖN ASIOITA... 3 4. OPISTON IT-LAITTEET JA TIETOVERKKO... 11 5. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO... 14 6.

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN

OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN OPISKELIJA-ASUNTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITTEINEEN Järjestyssäännöt ovat lukion sisäistä säädöstä. Suomussalmen kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt säännöt Suomussalmen lukion asuntojen järjestyssääntö

Lisätiedot

Asuntolan toimintaohjeet. Koulutuskeskus Sedu, Lapua. Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa

Asuntolan toimintaohjeet. Koulutuskeskus Sedu, Lapua. Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Lapua Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa Sedu Lapuan opiskelija-asuntolan toimintaohjeet Nämä toimintaohjeet

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Asuntolaopas. Jyväskylän ammattiopisto

Asuntolaopas. Jyväskylän ammattiopisto Asuntolaopas Jyväskylän ammattiopisto Sisällys Yhteystiedot...3 Asuntolan tilat...4 Asuntolaan muuttaminen...5 Asumisen periaatteet yhteispelillä se sujuu...6 Asumiskäytänteet...7 Vapaa-ajan toimintaa...9

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annettujen lakien 630)1998, 951/2011,asetuksen 811/1998 ja tupakkalain 698/2010 mukaisesti.

Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annettujen lakien 630)1998, 951/2011,asetuksen 811/1998 ja tupakkalain 698/2010 mukaisesti. Hyväksytty Yhtymähallitus 16.6.2016 Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annettujen lakien 630)1998, 951/2011,asetuksen 811/1998 ja tupakkalain 698/2010 mukaisesti. Asuntolasääntöjen lisäksi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

1. Järjestyssääntöjen normiperusta, tavoite, tarkoitus ja sisältö

1. Järjestyssääntöjen normiperusta, tavoite, tarkoitus ja sisältö 1 YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.6.2016 74 1. Järjestyssääntöjen normiperusta, tavoite, tarkoitus ja sisältö Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 28.06.2013 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMINEN... 3 3. ASUMINEN... 3 3.1 Tulo- ja lähtötarkastus... 3 3.2 Asumisoikeus... 3 3.3 Siisteys... 4 3.4 Yleinen järjestys...

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

TERVETULOA PAASIKIVI-OPISTOON!

TERVETULOA PAASIKIVI-OPISTOON! - TERVETULOA PAASIKIVI-OPISTOON! 1. OPISTON VUOSIAIKATAULU... 1 2. OPISTON OPETUSTILAT... 2 3. KÄYTÄNNÖN ASIOITA... 3 4. OPISTON IT-LAITTEET JA TIETOVERKKO... 11 5. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO... 14 6.

Lisätiedot

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa Asuntolan toimintaohjeet Nämä toimintaohjeet täydentävät

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa 1. Tiloja voi vuokrata ainoastaan luonnollinen henkilö (vuokralainen), joka tekee VYY Holding Oy:n (VYH)

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1.

Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1. Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1.2015) Tässä ohjeessa pyritään muistilistatyyppisesti luettelemaan ryhmänohjaajan

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

KYL OPS 2005 Liite 2. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset

KYL OPS 2005 Liite 2. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset KYL OPS 2005 Liite 2 Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset 1. Koulun sääntöjä ja toimintatapoja...1 Rehtorin päätösvalta... 1 Ryhmänohjaajan

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTON KATARIINAN KAMPUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTON KATARIINAN KAMPUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTON KATARIINAN KAMPUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston johtoryhmässä 2013 1. JOHDANTO 2. SOVELTAMINEN Asuntolatoiminta liittyy läheisesti

Lisätiedot

Wilma. https://wilma.sakky.fi

Wilma. https://wilma.sakky.fi Wilma https://wilma.sakky.fi Mikä Wilma on? Opiskelijan Wilma lukujärjestykset suorituksien seuranta poissaolojen seuranta oppilaitoksen tiedotteet viestintä opettajien kanssa kurssien valinta kyselyihin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015)

Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015) Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015) Turun ammatti-instituutin Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.turku.fi. Opiskelijan Wilman etusivulla näkyy uusien pikaviestien ja tiedotteiden

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

KYL OPS 2009. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset

KYL OPS 2009. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset KYL OPS 2009 Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset 1. Koulun sääntöjä ja toimintatapoja... 2 Rehtorin päätösvalta... 2 Ryhmänohjaajan päätösvalta...

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Tuomarniementie

Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Tuomarniementie Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Tuomarniementie Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa Asuntolan toimintaohjeet Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Jokaisella oppilaitosyhteisön jäsenellä, opiskelijoilla, opettajilla, henkilökunnalla sekä vierailijoilla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty Jokilaaksojen koulutuskuntan yhtymähallituksessa Sisällys

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA MAKSETTAVAT KORVAUKSET 01.08.2009 ALKAEN

OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA MAKSETTAVAT KORVAUKSET 01.08.2009 ALKAEN Ammattiopiston lautakunta Liite 2.6.2009 39 OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA MAKSETTAVAT KORVAUKSET 01.08.2009 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.HINNOITTELUPERUSTEET... 4 1.1 YLEISTÄ...4 2. OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

SEDU Ähtäri. Opetuspisteet: Koulutie ja Tuomarniementie Opiskelijoita: 400 ( 20.9.2012 ) Asuntoloissa asuvia opiskelijoita n.

SEDU Ähtäri. Opetuspisteet: Koulutie ja Tuomarniementie Opiskelijoita: 400 ( 20.9.2012 ) Asuntoloissa asuvia opiskelijoita n. SEDU Ähtäri Opetuspisteet: Koulutie ja Tuomarniementie Opiskelijoita: 400 ( 20.9.2012 ) Asuntoloissa asuvia opiskelijoita n. 70 80 / lukuvuosi Koulutie Kone- ja metalliala ( levyseppähitsaaja, koneistaja

Lisätiedot

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään Ohjeet ja säännöt 11.8.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään Sisällysluettelo Vapaa-ajantoimiston ohjeet... 1 Hakuajat säännöllisiin salivuoroihin ovat seuraavat:...2 Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt...

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS Koulutuskeskus Sedu Lappajärvi HENKILÖKUNTA Koulutuskeskus Sedu, Lappajärvi Erkkiläntie 2 62600 Lappajärvi www.sedu.fi Koulutuskeskus Sedun johtaja Reija Lepola Koulutuskeskus Sedun koulutusjohtaja Hellevi

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Sedun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi

Sedun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi HENKILÖKUNTA Koulutuskeskus Sedu, Lappajärvi Erkkiläntie 2 62600 Lappajärvi www.sedu.fi Koulutuskeskus Sedun johtaja Reija Lepola Koulutuskeskus Sedun koulutusjohtaja Matti Yli-Lahti Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä.

Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä. Vammalan lukio 1. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä. Opiskelijan velvollisuudet (LL 25 ): Opiskelijan tulee

Lisätiedot

Asuntolatoimintaan on laadittu asuntolan järjestyssääntö, joka on tämän järjestyssäännön alainen.

Asuntolatoimintaan on laadittu asuntolan järjestyssääntö, joka on tämän järjestyssäännön alainen. 1. Järjestyssääntöjen peruste Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien(l630/98 ja L631/98) nojalla Kainuun ammattiopistolle (myöhemmin KAO) on laadittu järjestyssäännöt.

Lisätiedot

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen.

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 09.01.2012 LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN RATKAISUVALLAN DELEGOINNIT Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja sen muutokset Säännös Päätös Ratkaisuvalta

Lisätiedot